Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele"

Transkriptio

1 Relion 605 sarja Johtolähdönsuojarele

2 Sovelluskäsikirja

3 Dokumentin ID: 1MDU07218-YN Julkaistu: Revisio: A Tuoteversio: 1.5 Käännetty originaalista 1MDU07206-YN E Copyright 2014 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään

4 Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai sen osia ei saa jäljentää tai kopioida ilman ABB:n kirjallista suostumusta. Julkaisun sisältöä ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää valtuuttamattomiin tarkoituksiin. Tässä julkaisussa kuvatut ohjelmat tai laitteet valmistetaan lisenssillä, ja niitä voi käyttää, kopioida tai paljastaa vain kyseisen lisenssin ehtojen mukaisesti. Tavaramerkit ABB on ABB-konsernin rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä julkaisussa mainitut brändi- tai tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Pyydä takuuehdot lähimmältä ABB edustajalta. ABB Ltd. Distribution Automation Maneja Works Vadodara , India Phone: Fax: Sovelluskäsikirja

5 Vastuuvapautuslauseke Tämän käyttöoppaan tiedot, esimerkit ja kaaviot on sisällytetty ainoastaan konsepti- ja tuotekuvausta varten, eikä niitä tule pitää takuuominaisuuksina. Kaikkien henkilöiden, jotka ovat vastuussa tässä käyttöoppaassa mainittujen laitteiden käytöstä, on varmistettava, että sovellus on käyttötarkoitukseen sopiva ja hyväksyttävä, ja että kaikkia käyttöturvallisuus- ja toimintavaatimuksia noudatetaan. Erityisesti kaikki käyttöön liittyvät riskit, joiden seurauksena järjestelmä- tai tuotehäiriö voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoriskin (mukaan lukien henkilövahingot tai kuoleman mutta niihin rajoittumatta), ovat ainoastaan laitetta käyttävän henkilön tai yhteisön vastuulla. Vastuussa olevien tulee varmistaa, että kaikki toimet kyseisten riskien poistamiseksi tai välttämiseksi tehdään. ABB on huolellisesti tarkistanut tämän julkaisun, mutta poikkeamia ei voida sulkea kokonaan pois. Lukijaa pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan valmistajalle jokaisesta havaitusta virheestä. ABB ei missään tapauksessa ole vastuussa tämän käyttöoppaan tai laitteen käyttämisestä aiheutuneista tappioista tai vaurioista muutoin kuin nimenomaisen sopimuksen alaisuudessa.

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote täyttää EU:n jäsenmaille asettaman direktiivin sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC-direktiivi 2004/108/EY) ja tiettyjen jänniterajojen puitteissa käytettävistä sähkölaitteista (Pienjännitedirektiivi 2006/95/ EY). Vaatimustenmukaisuus on todettu ABB:n suorittamissa testeissä standardien SFSEN ja SFS-EN sekä EMC-direktiivin mukaisesti ja standardien SFSEN ja SFS-EN Artikla 10 sekä pienjännitedirektiivin mukaisesti. Suojarele on suunniteltu kansainvälisiä IEC sarjan standardeja noudattaen ja täten vaaditaan vahvistettavan, että kaikki toimenpiteet on tehty riskien välttämiseksi tai minimoimiseksi. Sovelluskäsikirja

7 Turvallisuusohjeita Liittimissä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka apujännite on kytketty pois päältä. Turvallisuusohjeiden rikkominen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai huomattaviin laitevaurioihin. Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä sähköasennukset. Maakohtaisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Maadoituskytkentään tarkoitetut liittimet on maadoitettava huolellisesti. Laitteen kansipanelin poistaminen saattaa paljastaa jännitteisiä osia, joissa voi esiintyä suuri jännite, ja näiden koskettaminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista tulee välttää. Virtamuuntajan liittimien irrotusta varten ei ole automaattista virtamuuntajan oikosulkujärjestelyä. Älä avaa jännitteisen virtamuuntajan toisiopiiriä, koska liittimiin saattaa syntyä vaarallinen jännite. Turvallisuussyistä jännitteisen virtamuuntajan toisio on oikosuljettava ennen liittimien avausta. Laitteen ylhäällä takaosassa olevan sinettiteipin murtaminen johtaa takuun raukeamiseen eikä laitteen asianmukaista toimintaa voida enää taata.

8

9 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tekijänoikeudet... 4 Tavaramerkit... 4 Takuu... 4 Vastuuvapautuslauseke... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 6 Turvallisuusohjeita... 7 Sisällysluettelo... 1 Kappale 1 Johdanto Käyttöohjeesta Releen käyttö Takuu Turvallisuutta osoittavat merkit... 6 Kappale 2 REJ603 Yleiskatsaus Sovellusalue Tuoteversiohistoria Suojaustoiminnot Toiminnan kuvaus... 8 Kappale 3 Tekniset tiedot REJ603 1 Sovelluskäsikirja

10 Sisällysluettelo 3.1 Mitat Virransyöttö tulot Laukaisun pulssilähtö Signaalilähtö Asettelualue ja tarkkuus Suojaustoiminto Alempi kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, porras I> / Ylempi kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, porras I>> / Alempi suuntaamaton maasulkusuoja, porras Io> / Ylempi suuntaamattoman maasulkusuojaus, porras Io>> / 50N Kolmivaiheisen kytkentävirtasysäyksen tunnistus 3I2f> / Vikaa vasten kytkentä toiminto Kotelon suojausluokka Ympäristöolosuhteet ja koestus Tuoteturvallisuus EMC yhteensopivuus RoHS yhteensopivuus Kappale 4 Suojaustoiminnat Aika / virta toiminnot IEC-toiminnot RI tyyppinen toiminto HR Fuse ja FR Fuse tyyppiset toiminnot Normal inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Extremely inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö REJ603 Sovelluskäsikirja

11 Sisällysluettelo Very inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Long-time inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö RI type inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö HR Fuse toiminnon ominaiskäyrästö FR Fuse toiminnon ominaiskäyrästö Kappale 5 Sovellusesimerkki Käyttötarkoitus Kuvaus Asetteluiden laskeminen Virtamuuntajan valinta Vikavirran laskenta Ylivirran ylemmän portaan asetuksen laskeminen Ylivirran alemman portaan asetuksen laskeminen Maasulkuvirran ylemmän portaan asetuksen laskeminen Maasulkuvirran alemman portaan asetuksen laskeminen Kappale 6 Releen asetteleminen Asetteleminen Kytkimien asetusmatriisi Virtamuuntajan nimellisvirran ja maasulkuvirran mittauksen valinta Ylivirran alemman portaan ja maasulkuvian toiminta-aikojen valinta Ylivirran alemman portaan toiminnan / havahtumisvirran valinta Maasulkuvian alemman portaan toiminnan / havahtumisvirran valinta REJ603 3 Sovelluskäsikirja

12 Sisällysluettelo Ylivirran ylemmän portaan toiminta-ajan / havahtumisvirran valinta Ylivirran alemman portaan toiminta-ajan / havahtumisvirran valinta Koko kytkinasettelumatriisi Esimerkki kytkinasettelumatriisista Kappale 7 Asennus ja käyttöönotto Purku pakkauksesta ja laitteen tarkastus Varastointi Ympäristöolosuhteiden ja asennuspaikan tarkastaminen Releen asentaminen Releen johdotus Releen asennusmitat Releen kytkentäkaavio Releen kytkentä Releen käyttöönotto Releen tilaustiedot REJ603 Sovelluskäsikirja

13 1MDU07206-YN E Kappale 1 Johdanto Kappale 1 Johdanto 1.1 Käyttöohjeesta 1.2 Releen käyttö 1.3 Takuu Tämä käyttöohje antaa perustiedot releestä REJ603 ja sisältää seikkaperäiset ohjeet releen käyttöön. Ohjeistavan osan lisäksi mukana on lyhyt kappale releen käyttöönotosta. REJ603 on syöttösuojarele, joka on pääasiallisesti suunniteltu toisiojakeluverkkojen syöttöjen selektiiviseen oikosulku- ja maasulkusuojaukseen, sekä sähkölaitosten ja teollisuuden muuntajien suojaukseen. REJ603 saa käyttövoimansa virtamuuntajista ja perustuu mikroprosessoriympäristöön. Relettä käytetään yhdessä erityisen rengasvirtamuuntajatyypin kanssa. REJ603-rele yhdessä katkaisijan kanssa voi korvata kuormanerottimen ja suurjännitesulakkeen yhdistelmän. Näin ollen rele tarjoaa parannettua suojausta kasvaville jakeluverkostoille. Kysy takuuehdoista lähimmältä ABB edustajalta. REJ603 5 Sovelluskäsikirja

14 Kappale 1 Johdanto 1MDU07206-YN E 1.4 Turvallisuutta osoittavat merkit Tämä julkaisu sisältää seuraavia turvallisuuteen liittyviä olosuhteita tai muuta tärkeää tietoa tähdentäviä merkkejä: Sähköstä varoittava merkki ilmoittaa vaarasta, joka saattaa johtaa sähköiskuun. Varoitusmerkki ilmoittaa vaarasta, joka saattaa johtaa henkilövahinkoon. Varovaisuusmerkki merkitsee tärkeää tietoa tai varoitukseen liittyvää seikkaa. Vaikka varoitukset liittyvät tapaturmavaaraan, on muistettava, että viallisten laitteiden käyttö saattaa joissakin käyttöolosuhteissa johtaa prosessin toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran. Siksi kaikkien varoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää. 6 REJ603 Sovelluskäsikirja

15 1MDU07206-YN E Kappale 2 REJ603 Yleiskatsaus Kappale 2 REJ603 Yleiskatsaus 2.1 Sovellusalue REJ603 rele on tarkoitettu käytettäväksi toisiojakeluverkostojen syöttöjen selektiiviseen oiko- ja maasulkusuojaukseen sekä sähkölaitosten ja teollisuuden muuntajien suojaukseen. Rele ei tarvitse ulkoista apujännitettä, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon myös etäisissä paikoissa, joissa apujännitettä ei ole saatavilla. Rele ottaa käyttöjännitteensä virtamuuntajista. REJ603:a käytetään ensisijaisesti jakeluverkon Ring Main Unit:eissa (RMU). Releessä on maavirran mittaus sisäisen laskennan kautta tai se voi mitata sen ulkoisella virtamuuntajalla (CBCT). Releen avainominaisuudet ovat Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirta- ja maasulkusuoja DMT ja IDMT toiminnoilla Maasulkuvirran mittaus joko sisäinen vektorisummauksella tai ulkoisen CBCT tulon kautta Integroidut IDMT käyrät (IEC ja Special) Suojauksen lukitus toisen harmonisen mittauksen kautta estää virhelaukaisut muuntajien kytkentävirtasysäyksen aikana Kondensaattoripurkauslähtö matalaenergiselle laukaisukelalle Laukaisun indikointi sisäänrakennetulla sähkömagneettisella käsin resetoitavalla lipulla Helppo asetteleminen läpinäkyvällä kannella suojatuilla DIP kytkimillä Kompakti muotoilu ja asennusjärjestely joka soveltuu Ring Main Unit (RMU) / toisiokojeistosovelluksiin Koko järjestelmän testausmahdollisuus mukaan lukien ensiövirtamuuntajan, releen ja laukaisukelan testaus Signaalilähtölaukaisu hälytyksellä ulkoiselle järjestelmälle Rele ottaa tarvitsemansa apuenergian mittauspiireistä, erillistä apusähkön syöttöä ei tarvita 2.2 Tuoteversiohistoria Taulukko 1: Tuoteversiohistoria Tuote versio Julkaisupäivä Tuote Historia Tuote julkaistu 1.0 SP Huoltopaketti julkaistu 1.0 HMI HMI versio julkaistu 1.5 Base & HMI Versio 1.5 julkaistu REJ603 7 Sovelluskäsikirja

16 Kappale 2 REJ603 Yleiskatsaus 1MDU07206-YN E 2.3 Suojaustoiminnot Taulukko 2: Suojaustoiminnot Toiminto IEC ANSI Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi porras 3I> 51 Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, ylempi porras 3I>> 50/51 Maasukusuojaus, alempi porras Io> 51N Maasukusuojaus, ylempi porras Io>> 50N/51N 3-vaihemuuntajan kytkentävirtatunnistus 3I2f> Toiminnan kuvaus Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele on suojattavan kohteen virtamuuntajiin kytkettävä toisiorele. Mittausten ohella (tulot) rele ottaa omaan toimintaansa ja katkaisijan laukaisuun tarvittavan energian virtamuuntajista. Etupaneelissa on kaksi LED:iä. Kun käytön vaatima minimivirta on tarjolla vihreä "Ready" LED palaa osoittaen releen olevan toiminnassa. Vikaan havahduttuaan rele laukaisee katkaisijan asetusten mukaan. Rele suorittaa myös sisäistä kunnonvalvontaa säännöllisin väliajoin ja ilmoittaa käyttäjälle sisäisestä releviasta. Punainen "IRF" LED ilmoittaa sisäisestä viasta. Vaihevirran ylittäessä asetetun toiminta-ajan vakioaikatoiminnossa, tai kun laskettu toiminta-aika käänteisaikatoiminnossa kuluu umpeen, ylivirtayksikkö toimii. Samalla tavalla ylivirran ylempi porras I>> toimii asetetun toiminta-ajan kuluttua umpeen. Maasulkuvirran ylittäessä asetetun toiminta-ajan vakioaikatoiminnossa tai kun laskettu toiminta-aika käänteisaikatoiminnossa kuluu umpeen, maasulkuyksikkö toimii. Samalla tavalla maasulun ylempi porras I>> toimii asetetun toiminta-ajan kuluttua umpeen. Ylivirtayksikön alemmalle portaalle ja maasulkuyksikön alemmalle portaalle voidaan antaa vakioaika tai käänteinen vakiominimiaika (IDMT) toiminto. Kun IDMT toiminto on valittu, käytettävissä on neljä vakio- ja kolme erikoisaika/virtakäyrää. Vakiokäyrät ovat BS142:n ja IEC 60255:n mukaisia ja ne nimetty seuraavasti: Normal inverse, Very inverse, Extremely inverse, Long-time inverse. Kolme erikoiskäyrää, RI curve, HR Fuse curve, ja FR Fuse ovat myös käytettävissä. 8 REJ603 Sovelluskäsikirja

17 1MDU07206-YN E Kappale 2 REJ603 Yleiskatsaus Kuva 1: Suojareleen REJ603 lohkokaavio Kun ylivirta- tai maasulkuyksikkö toimii, rele lähettää "laukaisu" käskyn matalaenergisen pulssin muodossa katkaisijan laukaisukelalle. Sähkömagneettinen lippu muuttuu punaiseksi releen toimiessa. Lippu voidaan resetoida manuaalisesti releen ollessa jännitteellisenä, ja myös jännitteettömänä (huoneenlämmössä 3 päivän kuluessa). Siinä tapauksessa että energia ei riitä, lippu ei resetoidu, ellei riittävä virta kulje ensiöpiirissä virran kytkemisen jälkeen. "Laukaisu" lippu muuttuu vihreäksi resetoinnin jälkeen. Releessä on yksi signaalilähtö jota voidaan käyttää laukaisutilan viestittämiseen ulkoiselle järjestelmälle. Ohjainvian sattuessa, rele tarjoaa oikosulkusuojaa 20*Is maksimia suuremmille virroille. Tällainen redundanssi on saavutettu failsafe:ksi kutsutun älykkään ominaisuuden kautta. Tämä ominaisuus voidaan kytkeä päälle / pois DIP kytkimellä. On kaksi mahdollista tapaa antaa lähtölaukaisukomento kuten kuvassa 2 on osoitettu. SUOJAUSPORRAS FAILSAFE LAUKAISUNHALLINTA OR LAUKAISU- LÄHTÖ Kuva 2: REJ603:n laukaisun toiminta REJ603 9 Sovelluskäsikirja

18 Kappale 2 REJ603 Yleiskatsaus 1MDU07206-YN E Suojausjärjestelmä koostuu virtamuuntajasta, releestä, ja matalaenergisestä laukaisukelasta, ja sen kunto voidaan testata käyttäen virtamuuntajan koestuskäämiä, joka on kytketty releen koestusliittimiin. Saadakseen käyttöjännitteensä rele tarvitsee minimivirran, joka on 0,9 kertaa minimiasetteluvirta "Ismin" ainakin yhdessä vaiheessa tai 0,4 kertaa minimiasetteluvirta "Ismin" kaikissa kolmessa vaiheessa. Jos rele saa riittämättömän jännitteen, joko READY tai IRF tai molemmat LED:it vilkkuvat. Taulukko 3: Minimi virrantarve releen toiminnalle Tarvittava VIRTAMUUNTAJA Tyyppi: (Ismin Ismax) minimivirta missä tahansa vaiheessa releen toimintaa Tarvittava minimivirta kolmessa vaiheessa releen toimintaa varten varten REJ603-CT1: 8A-28A 7,2A 3,2A REJ603-CT2: 16A-56A 14,4A 6,4A REJ603-CT3: 32A-112A 28,8A 12,8A REJ603-CT4: 64A-224A 57,6A 25,6A REJ603-CT5: 128A-448A 115,2A 51,2A 10 REJ603 Sovelluskäsikirja

19 Kappale 3 Tekniset tiedot 3.1 Mitat Taulukko 4: Releen mitat Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Paino Arvo 96 mm 160 mm 150 mm ~ 0,8 kg (ilman HMI:ta) ~ 0,9 kg (HMI:n kanssa) 3.2 Virransyöttö tulot Taulukko 5: Virransyöttö tulot Kuvaus Nimellistaajuus Vaihetulot Arvo 50/60 Hz ± 5 Hz Nimellinen ensiövirta Virtamuuntajatyyppi Asettelualue referenssivirrasta Is ( Ismin - Ismax ) REJ603-CT1 8 28A REJ603-CT A REJ603-CT A REJ603-CT A REJ603-CT A Terminen virtakestoisuus Jatkuva 2,5 x Ismax 1s 25kA ensiövirta 3s 20kA ensiövirta Dynaaminen virtakestoisuus: Puoliaalto 62,5kA ensiövirta Maatulo Nimellinen virta, In 1A Terminen virtakestoisuus jatkuva 1s Dynaaminen virtakestoisuus: Puoliaalto 4A 100A 250A

20 Tuloimpedanssi < 100mΩ 3.3 Laukaisun pulssilähtö Taulukko 6: Laukaisun pulssilähtö Kuvaus Nimellinen ulostulojännite Pulssin kesto Energia Arvo 24V 50ms 100mJ 3.4 Signaalilähtö Taulukko 7: Signaalilähtö Kuvaus Nimellinen ulostulojännite Maksimivirta Pulssin kesto Arvo 48V DC 5mA 60ms 3.5 Asettelualue ja tarkkuus Taulukko 8: Asettelumahdollisuus nimellisestä virrasta I s CT CT CT CT CT Suojaustoiminto Alempi kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, porras I> / 51 Taulukko 9: Alemman ylivirtasuojaportaan asetukset Kuvaus Mittausalue Havahtumisvirran asettelualue I > Asetteluresoluutio (askelta) Arvo 0,9 x Ismin 20 x Ismax 0,9 2,5 x Is Is x 0,9 2,5, 31 askelta DIP kytkimillä, ääretön HMI:n kautta hieno resoluutio 0,05 (valinnainen)

21 Havahtumisvirran tarkkuus ±5,0% asetteluarvosta lämpötila-alueella 0 70ºC ±7,5% aseteluarvosta lämpötila-alueella ºC Kuvaus Arvo Toiminta-ajan viive (DMT) t > 0,05 3,0s 0,05, 0,07, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, Asetteluresoluutio (askelta) 0,8, 1,0, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6, 3,0 HMI:n kautta hieno resoluutio 0,01 (valinnainen) Toiminta-ajan tarkkuus ±1% tai 10ms, kumpi on suurempi Toimintakäyrän tyyppi IEC : Normal Inverse, Very Inverse, Extremely Inverse, Long time Inverse Special curves: RI Inverse, HR-Fuse, FR-Fuse Aikakerroin asettelu k Asetteluresoluutio (askelta) Toiminta-ajan tarkkuus IEC ja RI toiminnot HR, FR käyrien toiminnot 0,05 3,0 0,05, 0,07, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6, 3,0 HMI:n kautta hieno resoluutio 0,01 (valinnainen) luokka E(5) ±35 ms, kumpi on suurempi ±20% asetetusta arvosta tai ±35ms, kumpi on suurempi Ylempi kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, porras I>> / 50-1 Taulukko 10: Ylivirtasuojan ylemmän portaan asetukset Kuvaus Arvo Havahtumisvirran asettelualue I >> 1 20 x Is Asetteluresoluutio (askelta) Is x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,16, 18, 20, ääretön HMI:n kautta hieno resoluutio 1,0 (valinnainen) Toiminnan tarkkuus ±5% asetetusta arvosta lämpötila-alueella 0 70ºC ±7,5% asetetusta arvosta lämpötila-alueella ºC

22 Toiminta-ajan viive (DMT) t >> 0,04 3,0s 0,04, 0,07, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, Asetteluresoluutio (askelta) 0,8, 1,0, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6, 3,0 HMI:n kautta hieno resoluutio 0,01 (valinnainen) Toiminta-ajan tarkkuus ±1% or 10ms, kumpi on suurempi Alempi suuntaamaton maasulkusuoja, porras Io> / 51 Taulukko 11: Kuvaus Maasulkusuojan alemman portaan asetukset Arvo Maasulun nimellisvirta Sisäinen mittaus Ulkoinen mittaus Mittausalue Havahtumisvirran asettelualue I0 > Asetteluresoluutio (askelta) Toiminnan tarkkuus Sisäinen mittaus Ulkoinen mittaus Toiminta-ajan viive (DMT) to > Asetteluresoluutio (askelta) Toiminta-ajan tarkkuus Is In : 1A 0,9 x Ismin 20 x Ismax / 0,1 20 x In 0,1 1 x Is / 0,1-1 x In Is or In x 0,1 1,0 (31 askelta) DIP kytkimillä, ääretön HMI:n kautta hieno resoluutio 0,025 (valinnainen) +3,0% asetetusta arvosta lämpötila-alueella C +7,5% asetetusta arvosta lämpötila-alueella C +5% asetetusta arvosta lämpötila-alueella C +20% asetetusta arvosta lämpötila-alueella C 0,05 3,0s 0,05, 0,07, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6, 3,0 HmI:n kautta hieno resoluutio 0,01 (valinnainen) ±1% or 10ms, kumpi on suurempi Toimintakäyrän tyyppi IEC : Normal Inverse, Very Inverse, Extremely Inverse, Long time Inverse Special Curves: RI Inverse, HR-Fuse, FR-Fuse Aikakertoimen asettelu k 0,05 3,0

23 Asetteluresoluutio (askelta) Toiminta-ajan tarkkuus IEC ja RI toiminnot HR, FR käyrien toiminnot 0,05, 0,07, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6, 3,0 HMI:n kautta hieno resoluutio 0,01 (valinnainen) luokka E(5) ±35ms, kumpi on suurempi ±20% asetteluarvosta tai ±35ms, kumpi on suurempi Ylempi suuntaamattoman maasulkusuojaus, porras Io>> / 50N Taulukko 12: Kuvaus Maasulkusuojan ylemmän porras asettelu Arvo Havahtumisvirran asetteluarvo I0 >> Asetteluresoluutio (askelta) Toiminnan tarkkuus Sisäinen mittaus Ulkoinen mittaus 1 20 x Is / 1 20 x In Is or In x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,18, 20, ääretön HMI:n kautta hieno resoluutio 1,0 (valinnainen) ± 3,0% asetetusta arvosta lämpötila-alueella 0 70ºC ± 7,5% asetetusta arvosta lämpötila-alueella 40 70ºC ± 5,0% asetetusta arvosta lämpötila-alueella 0 70ºC ± 20% asetetusta arvosta lämpötila-alueella 40 70ºC Toiminta-ajan viive (DMT) t >> Asetteluresoluutio (askelta) Toiminta-ajan tarkkuus 0,04 3,0s 0,04, 0,07, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6, 3,0 HMI:n kautta hieno resoluutio 0,01 (valinnainen) ±1% asetteluarvosta tai 10ms, kumpi on suurempi Kolmivaiheisen kytkentävirtasysäyksen tunnistus 3I2f> / 68 Taulukko 13: Muuntajan kytkentävirtasysäyksen tunnistamistoiminnon asettelu

24 Kuvaus Havahtumisarvo (Rajoitukseen johtavan toisen harmonisen suhde ensimmäiseen) Arvo 5% 50% 5% askelissa 3.7 Vikaa vasten kytkentä toiminto Taulukko 14: Kuvaus Vikaa vasten kytkentä toiminnon toiminta-ajat Arvo Laukaisun minimiaika vikaa vasten kytkettäessa, kun kun havahtumisvirta on minimiarvossa ja toiminta-aika lyhimmillään. 80ms Kuva 3: REJ603:n vikaa vasten kytkentä toiminto 3.8 Kotelon suojausluokka Taulukko 15: Suojausluokka Kuvaus Arvo Etusivu IP 54 Kytkentäliittimen puoli IP Ympäristöolosuhteet ja koestus

25 Taulukko 16: Ympäristöolosuhteet Kuvaus Käyttölämpötila-alue Lyhytaikainen käyttölämpötila-alue Arvo ºC ºC (<16h) Suhteellinen kosteus <93% Ilmanpaine kpa Kuvaus Korkeus Kuljetus- ja varastointilämpötila-alue Arvo 2000 m:iin ºC 3.10 Tuoteturvallisuus Taulukko 17: Tuoteturvallisuus Kuvaus LV direktiivi Standardi Arvo 2006/95/EC EN (2005) EN (2009) 3.11 EMC yhteensopivuus Taulukko 18: Kuvaus EMC direktiivi Standardi EMC yhteensopivuus yksityiskohtia Arvo 2004/108/EC EN (2000) EN (2007) 3.12 RoHS yhteensopivuus Taulukko 19: Kuvaus RoHS yhteensopivuus yksityiskohtia Arvo Noudattaa RoHS direktiiviä 2002/95/EC

26 Kappale 4 Suojaustoiminnat 4.1 Aika / virta toiminnot IEC-toiminnot REJ603 releessä on kaksiportainen suuntaamaton ylivirta- ja maasulkusuojaus. Rele tukee vakioa-aika ja IDMT toimintoja sekä vaihe- että maasulkusuojaukselle. Alemman ylivirtaportaan I> ja alemman maasulkuportaan Io> toiminnot perustuvat vakioaika- tai käänteisaikatoimintoon käyttäjän valinnan mukaan. Ylemmällä portaalla on hetkellinen ja vakioaika toiminnot. Kun IDMT toiminto on valittuna, portaan toiminta-aika on virran funktio. Mitä suurempi virta sitä lyhyempi toiminta-aika. Porras sisältää seitsemän aika/virta sarjaa neljä BS 142 ja IEC standardien mukaan, ja ne on nimetty seuraavasti: Normal inverse, Very inverse, Extremely inverse ja Long-time inverse. Kolme erikoiskäyrää, RI type curve, HR fuse curve ja FR fuse curve ovat myös käytettävissä. Virran ja ajan välinen suhde käyrille Standard normal inverse, Very inverse, Extremely inverse ja Long-time inverse noudattavat BS ja IEC standardeja ja ne voidaan ilmaista seuraavasti: (KK ββ) tt = II ( IIIIIIIIIIIIIIIIII )αα 1 jossa, t = toiminta-aika sekunneissa K = aikakertoja I = mitattu virran arvo I asetettu = asetettu virran havahtumisaika Aika/virta toimintojen kaltevuus määritetään vakioilla α and ββ kuten alla on esitetty: Taulukko 20: Vakioiden α ja β arvot Asetetun aika/virta käyrän kaltevuus α ββ

27 Normal inverse 0,02 0,14 Very inverse 1,0 13,5 Extremely inverse 2,0 80,0 Long time inverse 1,0 120, RI tyyppinen toiminto RI tyypin toiminto on erikoistoiminta jota käytetään pääasiallisesti yhdessä olemassa olevien mekaanisten releiden kanssa. Toiminto perustuu seuraavaan matemaattiseen ilmaisuun: tt = KK αα ββ(iiiiiiiiiiiiiiiiii II) jossa, t = toiminta-aika sekunneissa K = aikakertoja I = mitattu virta-arvo I asetettu = asetettu havahtumisen virta-arvo α = 0,339 ß = 0, HR Fuse ja FR Fuse tyyppiset toiminnot HR ja FR Fuse tyyppiset toiminnot ovat erikoistoimintoja, joita käytetään pääasiallisesti yhdessä sulakkeiden kanssa. Toiminnot perustuvat seuraaviin matemaattisiin ilmaisuihin: HR Fuse toiminto: tt = 10 (log(2 (II/IIIIIIIIIIIIIIIIII) ( 3,832) + 3,66)) (αα/0,1) FR Fuse toiminto: tt = 10 log (II/IIIIIIIIIIIIIIIIII) ( 7,16) + 3,0 (αα/0,1) II/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 1 2 tt = 10 log (II/IIIIIIIIIIIIIIIIII) ( 5,4) + 2,47 (αα/0,1) ffffff II/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 2 2,66

28 II αα tt = 10 log ( 4,24) + 1,98 IIIIIIIIIIIIIIIIII 0,1 II : llllll > 2,66 IIIIIIIIIIIIIIIIII tt = 10 log (II/IIIIIIIIIIIIIIIIII) ( 5,4) + 2,47 (αα/0,1) II/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 2 2, Normal inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 4: Releen REJ603 Normal inverse-time toiminto

29 4.1.5 Extremely inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 5: Releen REJ603 Extremely inverse-time toiminto

30 4.1.6 Very inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 6: Releen REJ603 Very inverse-time toiminto

31 4.1.7 Long-time inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 7: Releen REJ603 Long-time inverse-time toiminto

32 4.1.8 RI type inverse-time toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 8: Relay REJ603 RI type inverse-time toiminto

33 4.1.9 HR Fuse toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 9: Releen REJ603 HR Fuse toiminto

34 FR Fuse toiminnon ominaiskäyrästö Kuva 10: Releen REJ603 FR Fuse toiminto

35 Kappale 5 Sovellusesimerkki 5.1 Käyttötarkoitus 5.2 Kuvaus Tämä sovellusopas esittää yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä ylivirran ja maasulun releasetusten laskemiseksi ja niiden aikakoordinointiin. Seuraavat kappaleet esittävät yksityiskohtaisesti REJ603-releen yksilöllisiä suojaustoimintoja sen lisäksi, missä ja miten niitä voidaan soveltaa. REJ603 on itse-poweroitu numeerinen rele, jota käytetään ensisijaisesti jakeluverkoissa. Ennen kuin jatketaan ylivirta ja maasulkuasetuksilla ja koordinoinnilla, yksilöllisen kuorman tai haarapiirin suojaus tulisi soveltaa paikallisen sähkölaitoksen mukaan. Jotkut määritelmistä, joita käytetään sovellusesimerkissä, ovat kuten alla: Havahtumisvirta: Virran minimiarvo, jolla rele havaitsee ylivirran ja havahtuu toimimaan. Havahtumisvirran asetukset merkitään I>, I>>, Io>, Io>>. Releen on havahduttava viimeistään, kun virta ylittää 1,3 kertaa asetetun havahtumisvirran. Definite Minimum Time toiminto (DMT): Vikatilanteessa, kun rele on havahtunut, se toimii vasta asetetun määrätyn minimiajan jälkeen riippumatta vikavirran suuruudesta. Aika-asetukset merkitään t>, t>>, to>, to>>. Inverse Definite Minimum Time toiminto (IDMT): Vikatilanteessa, kun rele on havahtunut, toiminta-aika vaihtelee vikavirran suuruuden mukaan. Mitä suurempi vikavirta sitä lyhyempi toiminta-aika riippuen k-arvosta. Sopivat ominaisuudet ovat valittavissa REJ603:ssa saatavilla olevista vaihtoehdoista. Sen aikakertoimen asetus merkitään kirjaimella k.

36 Kuva 11: Peruspiirikaavio CCV tyyppisestä Ring Main Unit:sta 5.3 Asetteluiden laskeminen Virtamuuntajan valinta Virtamuuntajan valinta riippuu muuntajan nimellisvirrasta. Virta lasketaan seuraavasti: Sn In = 3 Un jossa In = Tehomuuntajan täyden kuorman nimellisvirta Sn = Tehomuuntajan nimellisteho Un = Tehomuuntajan nimellinen vaihe vaihe jännite

37 Täten, In = Sn = 1000kVA = 52,49A 3 Un 3 11kV Teknisissä tiedoissa annetusta virtamuuntajataulukosta valitaan seuraava virtamuuntaja: Virtamuuntaja laji Alue Virran muuntosuhde Ip min releen toiminnalle Ylivirta alue Maasulun mittausalue Sisäinen Ulkoinen REJ603-CT3 32A- 28,8/0,075 28,8A 28,8A - 3,2A - 0,1*In 112A 2240A 2240A 20,0*In I s asettelu-alue I s 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, 88, 96, 104, 112 REJ603 kykenee mittaamaan virtapiirin oikosulkuvirtaa joka on jopa 20- kertainen virtamuuntajan suurimpaan nimellisvirtaan nähden. Yllä valitulle virtamuuntajalle tämä merkitsee että REJ 603 kykenee mittaamaan jopa 112A x 20 = 2240A virran Vikavirran laskenta Kolmivaiheinen vikateho MVA 0,,415kV kiskostossa = 1000kVA %Z 100 = 1000kVA 0,,05 0,415kV systeemi on jäykästi maadoitettu = 20000kVA = 20MVA Täten 3 vaiheinen vikavirta 0,415kV kiskostossa = x 0,415 = 27,83kA Toistunut 3 vaihe vikavirta 11kV puolella = = 1,049kA 27,83 ka x 0,415kV 11kV

38 Täten CT 3:lla (32A-112A) REJ603 kykenee selvästi mittaamaan vikavirtaa. Rele kestää 2,5 kertaa korkeinta virtamuuntajan nimellisvirtaa jatkuvasti ja täten pitää huolehtia siitä että jatkuvan kuormitusvirran tulisi olla pienempi kuin 2,5 x Is eli 2,5 x 112A = 280A. Tekniset tiedot releasettelun laskemista varten ovat:muuntajan tekniset tiedot: 1MVA, 11kV, Dyn11, Z = 5% Valittu virtamuuntaja REJ603-CT3 tiedot kuten aikaisemmin ilmoitettu. Rele REJ603 käytetään tehomuuntajan 11kV puolella ja on kytketty CT 3:n toisiopuolelle ja Is 80 on valittu. 0,415kV vikavirta toistuneena tehomuuntajan 11kV puolelle on 1,049kA siis 1049A. Katsotaan vikavirran 11kV pohjalta olevan 9kA Ylivirran ylemmän portaan asetuksen laskeminen Käytettäessä ylivirtasuojausta tehomuuntajan 11kV puolella on tavallisena käytäntönä käyttää ylivirran ylemmän portaan välitöntä suojausta (50) aikaviiveisen ylivirran alemman portaan suojauksen (51) lisäksi. Tyypillisesti tähän asetetaan noin 1,4 kertaa toistunut 0,415kV vikataso siten, että se toimii vain 11kV:n puolella olevalle vialle. Koska REJ603:n suunnittelussa on huomioitu harmonista säröä ja kytkentäsysäysvirtaa, tämä ylemmän portaan ylivirtasuojaus ei toimi muuntajan kytkentätilanteessa. TTTTTTTTTTTTTTTTTT 3 vvvvvvhee vvvvvvvvvvvvvvvvvv 11kkkk pppppppppppppppp = I>> yksikön asettelu = 1,4 x 1049 / 80 = 18, ,83kkkk xx 0,415kkkk 11kkVV = 1,049kkkk I>> yksikön asettelu on 19 x Is, näin ensiön toimintavirta on 19 x 80 = 1520A I>> yksikön havahtumisvirta on suurempi kuin 0,415kV:n vikavirta toistuneena 11kV:n puolelle ja pienempi kuin 11kV puolella oleva vikavirta eli 9kA, Toiminta-aika t>> asetettu 0,05s Ylivirtasuojan ylempi porras toimii välittömästi tehomuuntajan 11kV puolella olevalle vialle, jossa vikavirta on 9kA, mutta se ei toimi vikavirralle tehomuuntajan 0,415kV puolella Ylivirran alemman portaan asetuksen laskeminen Muuntajan täyden kuorman virta on 52,49A. Valittu virtamuuntajan Is on 80. Asetettu I> havahtumisvirta on 1,5 x muuntajan täyden kuorman virta.

39 1,5 xx 52,49 II > aaaaaaaaaaaaaaaa = = 0, Asetettu I> 1,0 x Is eli sen ensiön toimintavirta on 1,0 x 80 = 80A. Ensisijainen suoja 0,415kV puolella olevalle vialle on sulake. Kun katsotaan että sulakkeen toiminta-aika on 50ms silloin REJ 603 toimiivarasuojana 0,415kV vialle. Kriteerit toivotun toiminta-ajan olettamukselle riippuvat sähkönjakelusysteemin koosta ja suojalaitteen sijainnista. Tässä esimerkissä toivotun ylivirtasuojan alemman portaan (51) toiminta-ajan katsotaan olevan 200 ms sekä 0,415kV:n että 11kV:n puolella olevalle vialle olettaen, että sulake toimii ensisijaisena suojana 0,415kV:n puolella. Täten (51) tulee toimimaan varasuojana 0,415kV:n puolella olevalle sulakkeelle ja (50) 11kV puolella. 0,415kV:n puolella olevalle vialle: 3 vaihe vikavirta 0,415kV:n puolella toistettuna 11kV kiskostoon = 1049A I > aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1,0xxxxxx, PPPPPP = Täten I / I> = 13,12 Vikavirta Ensiön toimintavirta = x 80 = 13,11 Oletetaan Normal Inverse toiminta: (KK ββ) tt = II ( IIIIIIIIIIIIIIIIII )αα 1 Asetetun aika/virtakäyrän kaltevuus α Β Normal inverse 0,02 0,14 Toiminta-aika k:lla = 1,0 tt (ss) = 1,0 xx 0,14 (13,12) 0,02 = 2,65 ss 1 Toivottu toiminta-aika on 0,2 s ja näin k on asetettu 0,08 Kun k = 0,08, I> suojausyksikön toiminta-aika on 0,21 s Vika on 11kV puolella: Ajateltu että 3 vaihe vikavirta 11kV puolella on 9kA

40 II II > = 9000 = 112,5 mmmmmmä oooo ssssssssssssssss kkkkkkkk Silloin I / I > = 20 Toiminta- aika arvolle k = 1 on 2,267s. Kun k = 0,08, I> suojausyksikön toiminta-aika on 0,181s. Näin ollen, I > asetettuna 1,0 x Is = 1,0 x 80 = 80A. k asetettuna 0,08 Normal Inverse toiminnolla Maasulkuvirran ylemmän portaan asetuksen laskeminen Muuntajan kytkentäryhmän ollessa Dyn11, yksivaiheinen maasulkuvika 0,415kV:n puolella ei toistu maasulkuvikana muuntajan 11kV kolmiokäämiin. Oletetaan että yksivaiheinen vaihe maa vikavirta 11kV systeemissä on 400A. Kun käytetään maasulkusuojausta tehomuuntajan 11kV:n puolelle on tavallinen käytäntö käyttää maasulun ylemmän portaan välitöntä suojausta (50N) aikaviiveisen maasulun alemman portaan suojauksen (51) lisäksi. Io>> yksikkö on asetettu 4,0 x Is, eli sen ensiön toimintavirta tulee olemaan 4,0 x 80 = 320A. Io>> asetettu toiminta-aika on 0,05s. Maasulkusuojan ylempi porras toimii välittömästi tehomuuntajan 11kV puolella missä vikavirta on oletettu 400A:ksi Maasulkuvirran alemman portaan asetuksen laskeminen Oletetaan, että yksivaiheinen vaihe maa vikavirta 11kV systeemissä on 400A. Käytetyn virtamuuntajan Is on 80. Aseta Io> 1,0 x Is eli sen ensiön toimintavirta on 1,0 x 80 = 80A. Toivottu toiminta-aika maasulkusuojan alemmalle portaalle (51N) oletetaan 200ms:ksi vialle 11kV:n puolella. Se toimii varasuojana 50N:lle. 11kV:n puolella olevalle vialle: Yksivaiheinen vikavirta 11kV kiskostossa = 400A. Kun Io > asettettu 1,0xIs, PSM = Vikavirta Ensiön toimintavirta = x 80 = 5,0 Silloin I / I> = 5,0 Oletetaan Normal Inverse toiminto:

41 (K β) t = I ( Iasetettu )α 1 Asetetun aika/virta käyrän kaltevuus α β Normal inverse 0,02 0,14 Toiminta-aika arvolla k = 1,0 tt (ss) = 1,0 xx 0,14 ( 5,0 )0,02 1 = 4,28ss Toivottu toiminta-aika on 0,20s ja näin ollen ko asetettu 0,05 Kun k = 0,05, Io> suojausyksikön toiminta-aika on 0,214s Silloin, Io > asetettu 1,0 x Is = 1,0 x 80 = 80A. k asetettu 0,05 Normal Inverse toiminnolla. Kun Io > aaaaaaaaaaaaaaaa 1,0xxxxxx, PPPPPP = Silloin I / I> = 5,0 Vikavirta Ensiön toimintavirta = x 80 = 5,0 Oletetaan Normal Inverse toiminto : (KK ββ) tt = II ( IIIIIIIIIIIIIIIIII )αα 1 Asetetun aika/virta käyrän kaltevuus α β Normal inverse 0,02 0,14 Toiminta-aika arvolle k = 1,0 tt (ss) = 1,0 xx 0,14 ( 5,0 )0,02 1 = 4,28ss Toivottu toiminta-aika on 0,20s ja näin ollen ko asetettu 0,05 Kun k = 0,05, Io> suojausyksikön toiminta-aika on 0,214s. Silloin,Io > asetettu 1,0 x Is = 1,0 x 80 = 80A. k asetettu 0,05 Normal Inverse toiminnolla.

42 Kappale 6 Releen asetteleminen 6.1 Asetteleminen Releen asettelut tehdään DIP-kytkimillä jotka ovat käytettävissä releen etupaneelista. Rele toimitetaan tehtaan oletusasetuksilla. 6.2 Kytkimien asetusmatriisi Releen asetusmatriisi on käytettävissä releen liitinpuolella ja on selitetty alla. Etupaneelissa on kuusi 8-napaista DIP kytkintä. Asetus tehdään asettamalla nämä kytkimet asetusmatriisin/taulukon mukaisesti. Taulukko 21: Kytkimien asetusmatriisi Parametrin kuvaus Kytkin lohko Kytkimen numero Virtamuuntajan nimellisvirta S1 1-4 Maasulkumittaus S1 5 t> / k valinta S2 1-4 to> / k valinta S2 5-8 I> valinta S3 1-5 Vaiheylivirran toiminnan valinta S3 6-8 Io> valinta S4 1-4 Maasulkuvian toiminnan valinta S4 6-8 I>> valinta S5 1-4 t>> valinta S5 5-8 Io>> valinta S6 1-4 to>> valinta S6 5-8

43 6.2.1 Virtamuuntajan nimellisvirran ja maasulkuvirran mittauksen valinta Virtamuuntajan nimellisvirta asetetaan kytkimelläs1/1-4 S1-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S1-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S1-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S1-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON CT CT CT CT CT Maasulkuvirran mittaus: Sisäinen tai ulkoinen virtamuuntaja valitaan kytkimellä S1/ 5 S1-5 OFF ON Maasulkuvian mittaus sisäisellä laskennalla ulkoisella tulolla Ylivirran alemman portaan ja maasulkuvian toimintaaikojen valinta t> / k valinta, kytkin S2/ 1-4 S2-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S2-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S2-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S2-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON t>/k 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,8 2,2 2,6 3 to> / k valinta, kytkin S2/ 5-8 S2-5 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S2-6 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S2-7 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S2-8 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON to>/k 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,8 2,2 2,6 3

44 6.2.3 Ylivirran alemman portaan toiminnan / havahtumisvirran valinta I > valinta, kytkin S3/1-5 S3-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S3-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S3-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S3-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON S3-5* OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF S3-5** ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON I>* 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 I>** 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,4 2,5 E CI toimintakäyrän valinta vaiheelle, kytkin S3/6-8 S3-6 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S3-7 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S3-8 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON CI DMT NI OFF VI LI RI HR FR NA NA NA NA NA NA NA NA Maasulkuvian alemman portaan toiminnan / havahtumisvirran valinta I 0 > valinta, kytkin S4/1-5 S4-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S4-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S4-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S4-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON S4-5* OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF S4-5** ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON Io>* 0,1 0,13 0,15 0,18 0,2 0,23 0,25 0,28 0,3 0,33 0,35 0,38 0,4 0,43 0,45 0,48 Io>** 0,5 0,53 0,58 0,6 0,63 0,65 0,68 0,7 0,73 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 E CE toimintakäyrän valinta maasululle, kytkin S4/6-8 S4-6 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S4-7 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S4-8 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON CI DMT NI OFF VI LI RI HR FR NA NA NA NA NA NA NA NA

45 6.2.5 Ylivirran ylemmän portaan toiminta-ajan / havahtumisvirran valinta I>> valinta, kytkin S5/1-4 S5-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S5-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S5-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S5-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON I>> E t>> valinta, kytkin S5/5-8 S5-5 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S5-6 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S5-7 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S5-8 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON t>> 0,04 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,8 2,2 2, Ylivirran alemman portaan toiminta-ajan / havahtumisvirran valinta Io> > valinta, kytkin S6/1-4 S6-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S6-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S6-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S6-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON Io>> E to>> valinta, kytkin S6/5-8 S6-5 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S6-6 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S6-7 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S6-8 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON t>> 0,04 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,8 2,2 2,6 3

46 6.3 Koko kytkinasettelumatriisi Releasettelun helpottamiseksi REJ603 releen liitäntäpuolella on alla esitetty asettelumatriisi. 6.4 Esimerkki kytkinasettelumatriisista S1 S3 S5 Valinta perustuu virtamuuntaja Is=32 CT3:lle Maasulkumittaus: Sisäinen Is 2 I> 2 I>> 2 I > = 120% tai 1, CI = Normal inverse t> / k = 0,05 Io Io> = 30% tai 0,3 HMI 6 6 t>> 6 CE = Normal inverse Fn 7 CI 7 7 t> / k = 0,05 FS I>> = 200% tai 2,0 t>> = 0,04 S2 S4 S6 Io>> = 100% tai 1, to>> = 0,07 t> / 2 Io> 2 Io>> 2 HMI : Asetus DIP-kytkimellä k Järjestelmän taajuus = 50 Hz Failsafe = Poista to> / 6 6 to>> 6 k 7 CE

47 Kappale 7 Asennus ja käyttöönotto 7.1 Purku pakkauksesta ja laitteen tarkastus REJ603-tuotteet vaativat aina huolellista käsittelyä ennen niiden asentamista asennustyömaalla. Toimitetut tuotteet tulisi aina tarkastaa sen varmistamiseksi, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Poista kuljetuspakkaus varovasti. Käytä tarkoituksenmukaisia työkaluja. Tarkasta rele kuljetusvahinkojen varalta. Jos tuote on vaurioitunut, korvausvaade tulee nostaa kuljetusliikkeelle, ja ilmoitus tulee tehdä paikalliselle ABB:n edustajalle viipymättä. Vertaa tuotteen tyyppimerkintää tilaustietoihin varmistaaksesi, että olet saanut oikean tuotteen. Sähköstaattinen purkaus (ESD) 7.2 Varastointi Tuote sisältää sähköstaattiselle purkaukselle herkkiä komponentteja. Releen kotelo suojaa elektronisia piirejä hyvin ja sen tähden takapaneelia ei saa poistaa. Vastaanotettaessa laite tulee se purkaa pakkauksesta varovasti ja tarkastaa kuten luvussa Purku pakkauksesta ja laitteen tarkastus on kuvattu. Ellei asennus tapahdu heti, laite on pakattava uudelleen käyttäen alkuperäistä pakkausmateriaalia. Ellei alkuperäinen pakkausmateriaali ole enää käytettävissä, varastoi laite kuivassa, pölyttömässä, katetussa, ei-syövyttävässä paikassa, jonka lämpötila on 40 C ja + 70 C välillä. 7.3 Ympäristöolosuhteiden ja asennuspaikan tarkastaminen Asennuspaikan mekaanisten ja sähköisten ympäristöolosuhteiden on oltava teknisissä tiedoissa kuvattujen rajojen puitteissa. Vältä asentamista pölyisiin tai kosteisiin paikkoihin Vältä paikkoja, jotka ovat alttiita nopeille lämpötilanvaihteluille, voimakkaalle tärinälle ja iskuille, suuriamplitudisille syöksyjännitteille, ja voimakkaille indusoiduille magneettikentille, joilla on nopea nousuaika, tai vastaaville ääriolosuhteille Varmista, että riittävä tila on tarjolla Riittävä tila on varattava releiden eteen ja sivuille huoltotoimenpiteitä ja tulevia muutostöitä varten Henkilön jolla on riittävät tiedot laitteesta on suoritettava kaikki asennustoimenpiteet

48 7.4 Releen asentaminen Rele on kytkettävä irti, ennen kuin sille saa tehdä mitään Rele on seinäasennusvalmis. Asennuksen vaatima tila: Mitat (K x L x S): Paino: 7.5 Releen johdotus 160 x 96 x 150mm 800g ilman HMI:ta 900g HMI kanssa Käyttämällä kuutta 4 mm 2 porausreikää, rele on suoraan asennettavissa asennuslevylle. Luvussa Releen asennusmitat on seikkaperäinen asennuspiirustus kaikkine mittoineen. Releen kytkentäjohdotus tulisi tehdä yksisäikeisellä johdolla, tai monisäikeisellä johdolla yhdessä eristetyn puristusliittimen kanssa, jotta eristysvaatimukset täyttyvät. Johdotukseen tulisi käyttää alla mainittuja johdinpoikkipintoja: 0,2 2,5 mm² lanka 0,2 2,5 mm² hienosäikeinen johdin

49 7.6 Releen asennusmitat Rele on pinta-asennettava. Releen etupuoli on suojausluokkaa IP54. Releen kokonaismitat ovat alla: Kuva 12: Releen asennusmitat sivusta, edestä ja ylhäältä

50 7.7 Releen kytkentäkaavio Kuva 13: Releen kytkentäkaavio

51 7.8 Releen kytkentä Releessä on käytettävissä kolme analogista vaihemittaustuloa. REJ603 releelle on suunniteltu erikoisvirtamuuntajat, ja virranmittaustulot on erityisesti säädetty näille virtamuuntajille, muiden virtamuuntajien käyttäminen ei ole mahdollista. Näiden virtamuuntajien tiedot löytyvät luvun 3 teknisistä tiedoista. Rele voi saada käyttövoimansa näistä kolmesta analogisesta vaihemittaustulosta seuraavasti: Virtamuuntajatulo vaihe L1 (S1, S2), liitin no. X1-4, X1-3 Virtamuuntajatulo vaihe L2 (S1, S2), liitin no. X2-7, X2-8 Virtamuuntajatulo vaihe L3 (S1, S2), liitin no. X2-3, X2-4 Maasulkuvirta on laskettu näistä kolmista virroista. Vaihtoehtoisesti maavirran lisämittausyksikkö on käytettävissä releessä CBCT virtamuuntajan kytkemistä varten tarvittaessa. Virtamuuntaja on kytkettävissä alla esitettyyn tuloon: Virtamuuntajatulo maa L1 (S1, S2), liitin no. X1-2, X1-1 REJ603:n erityisissä virtamuuntajissa on koestuskäämi, joka simuloi ensiövirtaa.releessä on koestuspistoke, jonka kautta virtaa voidaan syöttää virtamuuntajan koestuskäämiin, joka mahdollistaa koko suojausjärjestelmän koestuksen sisältäen virtamuuntajan, releen ja laukaisukelan. Koestuspistoke - L1, L2, L3, N vaihepiirin koestukseen Koestuspistoke E, N maapiirin koestukseen Releessä on signaalilähtö, joka viestittää laukaisutilan ulkoiselle järjestelmälle. Signaalilähtö BO (+), BO (-), liitin no. X1-9, X1-10 Releessä on matalaenerginen impulssityyppinen laukaisulähtö, jolla katkaisija laukaistaan. Laukaisutulo TC (+), TC (-), Liitin no. X1-7, X1-8 Maadoitus tulisi kytkeä maadoitusliittimeen Maatulo, liitin no. X2-9, X2-10 Releen etupuolella on LED indikoinnit toiminnoille "Yksikkö valmis", ja "Releen sisäinen vika". Releessä on vaiheen ja maan ylivirran vikaindikointi käsin resetoitavalla mekaanisella lipulla, joka varmentaa releen toiminnan indikoinnin, vaikka ensiövirtamuuntajan virta puuttuisi.

52 Kuva 14: Liitinkaavio Johdotuksessa ja käytössä huomioitavia tärkeitä seikkoja: Mitään virtamuuntajan mittauskäämin liitintä ei pidä maadoittaa. Maadoitus on tehty sisäisesti ja tuotu ulos maadoitusliittimeen. Koestuskäämin toisiopuoli on aina pidettävä avoinna (paitsi kun releitä testataan). Laukaisukelan käämin napaisuus TC (+) ja TC (-) on tarpeen tarkastaa huolella oikean laukaisutoiminnan aikaansaamiseksi. 7.9 Releen käyttöönotto Kun rele otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, käyttäjän on välttämätöntä tutustua menetelmään, jolla asetuksia tehdään. Kaikkia releen asetuksia voidaan muuttaa käyttämällä DIP-kytkimiä kuten luvussa 6 on esitetty. Asiakas on vastuussa releessä käytettävien sovelluskohtaisten asetusten määrittelystä ja ulkoisella johdotuksella toteutetun järjestelmän logiikan koestuksesta. Tarvittava minimikalusto: Virransyötön koestussarja Yleismittari sopivalla vaihtovirta-alueella Tasavirran maksimiarvon tallentava yleismittari (pulssilaukaisun tasavirtaamplitudin mittaamiseen)

53 Ennen käyttöönottoa tehtävät tarkastukset: Alla mainitut tarkastukset tehdään yleisesti ennen käyttöönottoa. Visuaalinen tarkastus Johdotuksen tarkastus Eristysvastuksen tarkastus Releen koestus: Asennuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa sisääntulot ja lähdot (virtamuuntajasta laukaisukelan toimintaan) voidaan tarkastaa käyttämällä koestuskäämiä, joka mahdollistaa simuloidun ensiövirran syöttöä. Koestusta varten tarvitaan toision koestussysteemi jossa on 1A nimellinen ulostulovirta. Koestusvirta syötetään liittimien L1, L2, L3 ja N kautta, jotka sijaitsevat releen kytkentäliittimien vieressä. Koestuskäämi on määrätty siten että 1A syötettyä virtaa vastaa 50A:ta ensiövirtaa. (virtamuuntajan tyyppi CT2-16A- 56A). Kytkemällä 1A nimellisvirta ja kytkemällä laukaisukela ulostuloon pitäen releen asetukset minimiarvoissa, täydellinen suojausjärjestelmän koestus, laukaisukela mukaan lukien, on mahdollista. Kuvassa 13 on annettu kytkentäkaavio releen koestukseen koestuskäämillä. Syöttämällä 1A:n nimellisvirta koestuskäämiin mahdollistetaan simuloidun ensiövirran syöttäminen. Simuloidun ensiövirran arvo riippuu käytettävästä ensiövirtamuuntajasta, tiedot alla: Taulukko 22: Koestuskäämiin syötetyn virran arvo ja simuloitu ensiövirta Virtamuuntaja Tyyppi Koestuskäämiin syötetty virta Simuloitu ensiövirta CT1: 8A-28A 1A 25A CT2: 16A-56A 1A 50A CT3: 32A-112A 1A 100A CT4: 64A-224A 1A 200A CT5: 128A-448A 1A 400A Tämä toiminnallisuus on avuksi käyttöönotossa ja releen määräaikaisessa kuntotarkastuksessa.

54 7.10 Releen tilaustiedot Releen sarjanumero ja tilausnumerokilpi sijaitsevat releen päällä. Tilausnumero koostuu koodisarjasta, joka on tuotettu releen laite- ja ohjelmistomoduuleista. REJ603:lle jossa HMI : REJ603BB401NN31E REJ603:lle ilman HMI : REJ603BB401NN3XE Lisättävälle HMI sarjalle : REJ603BNNNNNNBZA Releiden kanssa voi käyttää vain erityisiä rengasvaihevirtamuuntajia. Näiden tilaustiedot saadaan virtamuuntajaesitteestä nro. 1YMA583791R

55 Ota yhteyttä ABB Oy, Medium Voltage Products Distribution Automation PL 699 FI VAASA, Finland Puhelin Faksi ABB India Limited Distribution Automation Maneja Vadodara , India Phone Fax MDU07218-YN A Copyright 2014 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.

56

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake 30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... Asennus... Asettelu... Ongelmanratkaisu... 11 Tekniset tiedot... 12 Liittyy laitteisiin:

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Ostajan opas

Suojarele REX 521. Ostajan opas Suojarele REX Ostajan opas Suojarele REX Julkaistu: 0.0.00 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakiokonfiguraatio

Lisätiedot

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 5.0 P, 6.0 P and 7.0 P Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 5.0 P, 6.0 P and 7.0 P Pienjännitetuotteet Micrologic elektroniset suojareleet 5.0 P, 6.0 P and 7.0 P Pienjännitetuotteet Käyttäjän käsikirja Version P Logic-2002 AA E60439A Building a new electric World Micrologic elektroniset suojareleet 5.0

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

8.2. Maasulkuvirran ja nollajännitteen laskeminen

8.2. Maasulkuvirran ja nollajännitteen laskeminen 8. MAASLKSOJAS 8.1. Yleistä Maasulku on StM:ssä määritelty käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja maan tai maahan johtavassa yhteydessä olevan osan väliseksi eristysviaksi. Kaksoismaasulku on kyseessä

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa

Lisätiedot

CLEAR Virta 1 A 1 100100000 ka Teksti X-akseli Virta A. Muuta kaikki Kaavio selitysosio Verkon jännite U1 = 1 kv U2 = 1 kv U2

CLEAR Virta 1 A 1 100100000 ka Teksti X-akseli Virta A. Muuta kaikki Kaavio selitysosio Verkon jännite U1 = 1 kv U2 = 1 kv U2 Sähkötekniet lakentaohjelmat. Helinki 24.11.2014 Selektiiviyy (1-1-29) ohjelman eittely Selektiiviyy ohjelma on Microoft Excel ohjelmalla tehty lakentaovellu. Ohjelmat toimitetaan Microoft Office Excel

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot