PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROGRAM SGF SGB SGR TRIP"

Transkriptio

1 SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t [] o >> s SGF PROGRAM SGB SGR TRIP 00A SPCJ D9

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa SPCJ 8 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPCJ D9 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... Toimintaselostus... Lohkokaavio... 5 Etukilpi... 6 Toimintamerkit... 7 Asettelut... 8 Ohjelmointikytkimet... 9 Mittaustiedot... Muistiin rekisteröidyt tiedot... Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot... 6 Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty 00-0)... 8 Tekniset tiedot... 6 Sarjaliikenneparametrit... 7 Kaukosiirrettävät tiedot... 9 Vikakoodit... Ominaisuudet Vakioaikainen tai kuudesta erilaisesta käyrästöstä valittava käänteisaikainen alempi ylivirtaporras I> Ylempi ylivirtaporras I>>, jonka asettelualue on 0,5 0 x I n. Ylemmän portaan toiminta voidaan myös kytkeä pois kokonaan Vakioaikainen tai kuudesta erilaisesta käyrästöstä valittava käänteisaikainen alempi nollavirtaporras I 0 > maasulkusuojaukseen Ylempi nollavirtaporras I 0 >>, jonka asettelualue on 0, 0,0 x I n. Ylemmän portaan toiminta voidaan myös kytkeä pois kokonaan Digitaalinäyttö mittaus- ja asetusarvoista ja vikahetkellä rekisteröidyistä tiedoista Kaikki asetteluarvot voidaan syöttää relemoduulille etupaneelin painikkeita käyttäen tai asettelut voidaan tehdä käyttämällä kannettavaa tietokonetta ja asetteluohjelmaa Jatkuva itsevalvonta, joka tarkkailee elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut lähdöt

3 Toimintaselostus Ylivirtasuoja Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 ylivirtasuoja on suunniteltu yksi-, kaksi- ja kolmivaiheiseen ylivirtasuojaukseen. Se sisältää kaksi toimintaporrasta, alemman ylivirtaportaan I> ja ylemmän ylivirtaportaan I>>. Alempi tai ylempi porras havahtuu, jos virta yhdessäkin vaiheista ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS tai TS ja samalla havahtumista ilmaiseva toimintakoodi syttyy näyttöön. Mikäli toimintaporras on edelleen havahtuneena portaalle asetellun toiminta-ajan, tai I>-portaan käänteisaikatoiminnassa ylivirran suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, havahtunut porras antaa laukaisusignaalin TS. Samanaikaisesti punainen TRIP-toimintamerkki syttyy. Merkki jää palamaan toimintaportaan palautuessa. Toimintamerkki kuitataan RESET-painikkeella. Lähtöreleiden kytkinryhmiä ohjelmoimalla voidaan tuottaa ylimääräinen ulkoinen laukaisusignaali TS. Alemman ylivirtaportaan I> tai ylemmän ylivirtaportaan I>> toiminta voidaan estää tuomalla releelle ulkoinen lukitussignaali BS. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään kytkinryhmän SGB avulla. Alempi ylivirtaporras voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Toimintatavan ohjelmointi tehdään kytkimillä SGF/. Vakioaikatoiminnassa toiminta-aika t> asetellaan suoraan sekunteina asettelualueella 0,05 00 s. Käänteisaikatoimintaa (IDMT) varten relemoduuli sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua ja kaksi erikoistyypin aika/virta -ominaiskäyrästöä. Käytettävä ominaiskäyrästö valitaan myös kytkimillä SGF/. Huom! Releasetteluita laskettaessa on huomioitava, että mittaustulojen jatkuva virtakestoisuus on,0 x I n. Huom! Käänteisaikatoiminnassa alemman ylivirtaportaan I> toteutuva asettelualue on 0,5,5 x I n huolimatta siitä, että asettelu voidaan suorittaa myös alueella,5 5,0 x I n. Jos I>-portaalle käänteisaikatoiminnassa aseteltu arvo on suurempi kuin,5 x I n, rele toteuttaa asetteluarvon,5 x I n. Huom! Käänteisaikatoiminnassa ylemmän ylivirtaportaan I>> havahtuessa alemman portaan I> toiminta estyy. Suurilla vikavirran arvoilla toiminta-aika määräytyy tällöin aika-asettelun t>> perusteella. Ylemmän ylivirtaportaan toiminta-aika t>> voidaan asetella alueelta 0,0 00 s. Kummankin ylivirtaportaan laukaisulle voidaan valita kytkimellä (SGB/6) ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan painamalla PROGRAM-painiketta tai RESETja PROGRAM-painikkeita samanaikaisesti, sarjaväylän kautta tai ohjaussignaalilla BS. Katso myös jakso "Ohjelmointikytkimet". Ylemmän ylivirtaportaan asetteluarvo I>>/I n on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua kytkettäessä suojauskohdetta verkkoon (ns. käynnistystilanne). Näin ylemmälle portaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Ohjelmointi tehdään kytkimellä SGF/5. Käynnistystilanne määritellään tilanteena, jossa vaihevirrat nousevat 60 ms lyhyemmässä ajassa 0, x I> alittavasta arvosta,5 x I> ylittävään arvoon. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmäksi kuin,5 x I>. Ylemmän ylivirtaportaan asettelualue on 0,5 0 x I n. Jos asetteluarvo valitaan alueen alapäästä, relemoduuli sisältää kaksi lähes identtistä toimintaporrasta. Tällöin ylivirta- ja maasulkurelemoduulia SPCJ D9 voidaan käyttää esimerkiksi kaksiportaisena kuormanpudotusyksikkönä. Ylempi ylivirtaporras voidaan asetella pois käytöstä kytkimellä SGF/5. Tällöin näytössä näkyy "- - -", osoittaen, että toiminta-arvo on ääretön.

4 Maasulkusuoja Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 maasulkusuoja sisältää kaksi toimintaporrasta; alemman nollavirtaportaan I 0 > ja ylemmän nollavirtaportaan I 0 >>. Alempi- tai ylempi toimintaporras havahtuu, jos mitattava virta ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS tai TS ja samalla havahtumista ilmaiseva toimintakoodi syttyy näyttöön. Mikäli toimintaporras on edelleen havahtuneena portaalle asetellun toiminta-ajan, tai I 0 >-portaan käänteisaikatoiminnassa ylivirran suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, havahtunut porras antaa laukaisusignaalin TS. Samanaikaisesti laukaisua osoittava punainen toimintamerkki syttyy. Merkki jää palamaan toimintaportaan palautuessa. Se kuitataan pois RESET-painikkeella. Alemman tai ylemmän nollavirtaportaan toiminta voidaan estää tuomalla ko. portaalle ulkoinen lukitussignaali BS. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään kytkinryhmässä SGB. Alempi nollavirtaporras I 0 > voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Toimintatavan valinta tehdään kytkimillä SGF/6 8. Vakioaikatoiminnassa toiminta-aika t 0 > voidaan valita asettelualueelta 0,05 00 s. Käänteisaikatoimintaa varten relemoduuli sisältää jyrkkyydeltään neljä erilaista kansainvälisesti standardoitua ominaiskäyrästöä ja kaksi erikoistyypin aika/ virta -ominaiskäyrästöä. Käytettävä käyrästö ja jyrkkyysaste valitaan ohjelmointikytkimillä SGF/6 8. Ylemmän portaan toiminta-aika t 0 >> voidaan valita asettelualueelta 0,05 00 s. Huom! Käänteisaikatoiminnassa ylemmän nollavirtaportaan I 0 >> havahtuessa alemman portaan I 0 > toiminta estyy. Suurilla vikavirran arvoilla toiminta-aika määräytyy tällöin aika-asettelun t 0 >> perusteella. Molemmille nollavirtaportaille voidaan valita ohjelmointikytkimellä (SGB/7) ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan painamalla PROGRAM-painiketta tai RESET- ja PROGRAM-painikkeita samanaikaisesti, sarjaväylän kautta tai ohjaussignaalilla BS. Katso myös jakso "Ohjelmointikytkimet". Ylempi nollavirtaporras I 0 >> voidaan asetella pois käytöstä kytkimellä SGF/6. Kun I 0 >>-porras on pois toiminnasta, näytössä näkyy "- - -" osoittaen, että ko. portaan asetteluarvo on ääretön. Katkaisijavikasuoja Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ D9 on varustettu katkaisijavikasuojalla (CBFP), joka antaa laukaisusignaalin TS 0, s normaalin laukaisusignaalin TS jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauskoskettimia käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavan syötön edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää, käyttämällä katkaisijassa kahta ohjauskelaa ja ottamalla toiseen ohjaus TS:sta ja toiseen TS:stä. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkimellä SGF/. Toiminta-aika asetellaan rekisterin A alavalikossa 5. Kaukoasettelut Kaikki releen t voidaan tarvittaessa korvata ns. illa. Vaihto ista ihin ja päinvastoin voidaan tehdä kolmella eri tavalla: ) Sarjaväylän kautta komennolla V50 ) Ulkoisella ohjaussignaalilla BS ) Relemoduulin etupanelin painikkeilla rekisterin A alavalikossa. Huom! Mikäli asetteluarvojen vaihdossa käytetään ulkoista ohjaussignaalia, asetteluarvojen muuttamista pääasetteluista tausta-asetteluiksi tai päinvastoin ei voida tehdä sarjaväylän kautta eikä etupanelin painikkeiden avulla.

5 Lohkokaavio SGR / IL IL IL SGB / I> SGF / SGF / SGF / I>> 50 ms t>, k 0 ms t>> SGR / SGR / SGR / SGR / SGR / SGR / SGR / SGF / 7 SGR / SGR / SGR / SGB / 6 RESET+ PROGRAM TS SGR / SGB / SS BS 0. x I> SGF / 5 x I>> 0...s SGF / AR.5 x I>.5 x I> 60 ms & 60 ms SGR / 5 SGR / 5 SGR / 6 SGF / 8 SS AR SS Io Io> to>, ko SGR / 5 SGR / 6 SGR / 6 AR SGB / Io>> SGF / 6 SGF / 7 SGF / 8 0 ms to>> SGR / 7 SGR / 7 SGR / 8 SGR / 7 SGR / 8 SGB / 7 RESET+ PROGRAM TS SGR / 8 TRIP SGB / RESET SGB / 5 SGB / 8 KAUKOASETTELU LÄHTÖRELEEN KUITTAUS SPCJ D9 Kuva. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 lohkokaavio I L, I L, I L I 0 BS SGF SGB SGR TS SS SS SS TS AR, AR, AR TRIP Mitattavat vaihevirrat Mitattava nollavirta Ulkoinen lukitus- tai kuittaussignaali Ohjelmointikytkinryhmä SGF Ohjelmointikytkinryhmä SGB Ohjelmointikytkinryhmät SGR Havahtumissignaali tai ulkoinen laukaisusignaali, riippuen kytkinryhmän SGR ohjelmoinnista tai katkaisijavikasuojan laukaisusignaali Havahtumissignaali kytkinryhmällä SGR valituilta portailta Laukaisusignaali kytkinryhmällä SGR valituilta portailta Laukaisusignaali kytkinryhmällä SGR valituilta portailta Laukaisusignaali kytkinryhmällä SGR valituilta portailta Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaali ulkoiselle jälleenkytkentäyksikölle Punainen laukaisun merkkivalo Huom! Kaikkia relemoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille ilmenee ko. releyhdistelmän moduuleiden välisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 5

6 Etukilpi I > I Mitattujen vaihevirtojen ja nollavirran merkkivalot tai vaihevikaindikointi I L I L I L I o IRF I>-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t> tai aikakertoimen k merkkivalo I>>-portaan havahtumisarvon merkkivalo t>>-portaan toiminta-ajan merkkivalo I 0 >-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t 0 > tai aikakertoimen k 0 merkkivalo I 0 >>-portaan havahtumisarvon merkkivalo t 0 >>-portaan toiminta-ajan merkkivalo Kytkinryhmän SGF tarkistussumman merkkivalo Kytkinryhmän SGB tarkistussumman merkkivalo Kytkinryhmän SGR tarkistussumman merkkivalo I > / I n t > [ s] k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o >> / I n t o >> [] s SGF SGB SGR RESET STEP PROGRAM TRIP 00A SPCJ D9 I > I I L I L I L I o IRF Kojesymboli Itsevalvonnan merkkivalo Näyttö I > / I n t > [ s] k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o >> / I n t o >> [] s SGF SGB RESET STEP PROGRAM Kuittaus- ja näytön askelluspainike Ohjelmointipainike 00A SGR TRIP SPCJ D9 Laukaisun toimintamerkki Relemoduulin lajimerkki Kuva. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 etukilpi 6

7 Toimintamerkit Jokaisella toimintaportaalla on sekä havahtumiselle että laukaisulle punainen toimintakoodi, joka esitetään tiettynä numerona näytössä. Lisäksi relemoduulin oikeassa alakulmassa on kaikille toimintaportaille yhteinen TRIP-toimintamerkki, joka syttyy punaisena relemoduulin antaessa laukaisusignaalin. Toiminta Symboli Selitys koodi Laukaisua ilmaiseva toimintakoodi jää palamaan toimintaportaan palauduttua osoittaen näin, mikä toimintaportaista on antanut laukaisusignaalin. Koodi kuitataan pois RESET-painikkeella. Kuittaamatta jätetty toimintakoodi ei vaikuta suojareleen toimintaan. Jos toimintaportaan havahtuneenaoloaika on niin lyhyt, ettei siitä aiheudu laukaisua, havahtumismerkki kuittaantuu pois itsestään toimintaportaan palautuessa. Tarvittaessa myös havahtumista ilmaisevat toimintakoodit voidaan ohjelmoida käsin kuitattaviksi (SGF/ ). Seuraavassa taulukossa on esitetty toimintakoodit ja niiden symbolit selityksineen. I> START Alempi ylivirtaporras I> havahtunut I> TRIP Alempi ylivirtaporras I> laukaissut I>> START Ylempi ylivirtaporras I>> havahtunut I>> TRIP Ylempi ylivirtaporras I>> laukaissut 5 I 0 > START Alempi nollavirtaporras I 0 > havahtunut 6 I 0 > TRIP Alempi nollavirtaporras I 0 > laukaissut 7 I 0 >> START Ylempi nollavirtaporras I 0 >> havahtunut 8 I 0 >> TRIP Ylempi nollavirtaporras I 0 >> laukaissut 9 CBFP Katkaisijavikasuoja toiminut Kun jokin toimintaporras suorittaa laukaisun, keltaiset ledit näytön yläpuolella osoittavat, missä vaiheessa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon (ns. vaihevikaindikointi). Jos esimerkiksi I>-portaan toimintaa osoittava numero syttyy ja lamput I L sekä I L palavat, laukaisun aiheuttanut ylivirta on ollut vaiheissa L ja L. RESET-painonappia painettaessa vaihevikaindikointi häviää. Itsevalvontahälytyksen merkkivalo IRF osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkivalo syttyy punaisena vian havaitsemisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimille. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa relemoduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa se huoltoyhteydenotossa. 7

8 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Asetteluarvosym- bolin vieressä oleva merkkivalo osoittaa palaessaan, mikä asetteluarvo on kulloinkin näytössä. I>/I n I>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. Asettelualue vakioaikatoiminnassa 0,5 5,0 x I n ja käänteisaikatoiminnassa 0,5,5 x I n Huom! Jos käänteisaikatoiminnassa aseteltu arvo on suurempi kuin,5 x I n, rele toteuttaa asetteluarvon,5 x I n. t> Vakioaikatoiminnassa (SGF/-- = 0-0-0) I>-portaan toiminta-aika sekunteina, k asettelualue 0,05 00 s. Käänteisaikatoiminnassa aikakerroin k, asettelualue 0,05,00. I>>/I n I>>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena, asettelualue 0,5 0,0 x I n. Lisäksi voidaan valita kytkimellä SGF/5 asetteluarvo "ääretön", ( näytössä n ), jolloin I>>-porras on kytketty pois toiminnasta. t>> I>>-portaan toiminta-aika sekunteina, asettelualue 0,0 00 s. I 0 /I n I 0 >-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena, asettelualue 0, 0,8 x I n. t 0 > Vakioaikatoiminnassa (SGF/6-7-8 = 0-0-0) I 0 >-portaan k 0 toiminta-aika sekunteina, k 0 asettelualue 0,05 00 s. Käänteisaikatoiminnassa aikakerroin k 0, asettelualue 0,05,00. I 0 >>/I n I 0 >>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena, asettelualue 0, 0,0 x I n. Lisäksi voidaan valita kytkimellä SGF/6 asetteluarvo "ääretön", (näytössä n ), jolloin I 0 >>-porras on kytketty pois toiminnasta. t 0 >> I 0 >>-portaan toiminta-aika sekunteina, asettelualue 0,05 00 s. Lisäksi näytöstä voidaan lukea ohjelmointikytkinryhmien SGF, SGB ja SGR tarkistussummat silloin, kun kyseisen kytkinryhmän symbolin vieressä oleva merkkivalo palaa. Kytkinryhmien SGF, SGR ja SGR tarkistussummat löytyvät vastaavien ykköskytkinryhmien alavalikoista. Katso lisäksi jakso "Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot". Esimerkki tarkistussumman laskemisesta on esitetty D- tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleisiä ominaisuuksia käsittelevässä osassa. 8

9 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan ohjelmointikytkinryhmien SGF, SGB ja SGR avulla. Kytkinten numerot 8, sekä asennot 0 ja ovat näytössä näkyvissä silloin, kun kytkimiä asetellaan. Normaalisti on näkyvissä vain kytkinryhmien tarkistussummat. Kytkinryhmät SGF ja SGR ja SGR löytyvät kytkinryhmien SGF ja SGR alavalikoista. Toiminnallinen kytkinryhmä SGF Kytkin SGF/ SGF/ SGF/ Toiminta Kytkimillä SGF/ valitaan, toimiiko alempi ylivirtaporras I> vakio- vai käänteisaikatoiminnassa. Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä valitaan lisäksi käytettävä virta/ aika -ominaiskäyrästö. SGF/ SGF/ SGF/ Toimintatapa Toiminta-aika t> tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05 00 s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 0 Käänteisaika Very inverse 0 Käänteisaika Normal inverse 0 0 Käänteisaika Long-time inverse 0 Käänteisaika RI-ominaiskäyrä 0 Käänteisaika RXIDG-ominaiskäyrä (Long-time inverse) SGF/ SGF/5 SGF/6 SGF/7 SGF/8 Katkaisijavikasuojan valinta Kun kytkin SGF/ =, laukaisusignaali TS käynnistää aikapiirin, joka antaa 0, s viivästetyn laukaisusignaalin TS, jollei vika ennen sitä ole poistunut. Kun kytkin SGF/ = 0, katkaisijavikasuoja ei ole käytössä.tällöin vain normaali laukaisusignaali TS aktivoituu. Ylemmän ylivirtaportaan I>> asetteluarvon automaattisen kaksinkertaistamisen valinta suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä. Kun kytkin SGF/5=0, asetteluarvoa ei kaksinkertaisteta. Kun kytkin SGF/5=, I>>-portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti. Tämä mahdollistaa ylemmälle portaalle kytkentävirtasysäystä alemman asetteluarvon käytön. Kytkimellä SGF/6...8 valitaan toimiiko alempi nollavirtaporras I 0 > vakioaika- vai käänteisaikatoiminnassa. Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä valitaan lisäksi käytettävä virta/aika -ominaiskäyrästö. SGF/6 SGF/7 SGF/8 Toimintatapa Toiminta-aika t 0 > tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05 00 s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 0 Käänteisaika Very inverse 0 Käänteisaika Normal inverse 0 0 Käänteisaika Long-time inverse 0 Käänteisaika RI-ominaiskäyrä 0 Käänteisaika RXIDG-ominaiskäyrä (Long-time inverse) Tehdasasettelussa kaikki kytkimet on aseteltu asentoon 0, eli kytkinryhmän SGF tarkistussumma = 0. 9

10 Toiminnallinen kytkinryhmä SGF Kytkin Toiminta SGF/ Kytkimillä SGF/ valitaan eri toimintaportaiden havahtumista ilmaisevien SGF/ toimintakoodien toimintatapa. Kytkimen ollessa asennossa 0, kuittaantuu havah- SGF/ tumista ilmaiseva toimintakoodi pois automaattisesti heti vian poistuessa. ) SGF/ Kun SGF/ =, I>-portaan toimintakoodi () jää palamaan, vaikka vika poistuu. Kun SGF/ =, I>>-portaan toimintakoodi () jää palamaan, vaikka vika poistuu. Kun SGF/ =, I 0 >-portaan toimintakoodi (5) jää palamaan, vaikka vika poistuu. Kun SGF/ =, I 0 >>-portaan toimintakoodi (7) jää palamaan, vaikka vika poistuu. SGF/5 Ylemmän ylivirtaportaan I>> toiminnan esto. Kun kytkin SGF/5 = 0, I>>-porras on toiminnassa. Kun kytkin SGF/5 =, I>>-portaan toiminta on estetty ja näytössä näkyy tällöin "- - - ". SGF/6 Ylemmän nollavirtaportaan I 0 >> toiminnan esto. Kun kytkin SGF/6 = 0, I 0 >>-porras on toiminnassa. Kun kytkin SGF/6 =, I 0 >>-portaan toiminta on estetty ja näytössä näkyy tällöin "- - - ". SGF/7 Ylemmän ylivirtaportaan I>> havahtumissignaalin kytkentä jälleenkytkennän ohjauksen AR-lähtöön. Kun kytkin SGF/7 =, I>>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähdölle AR. Huom! Lähtösignaalit AR ja SS on kytketty yhteen, ks. kuva. Jos esimerkiksi signaalia AR käytetään jälleenkytkennän käynnistämiseen, signaalia SS ei voida tällöin käyttää muuhun tarkoitukseen. Kun kytkin SGF/7 = 0, ylemmän ylivirtaportaan I>> havahtumissignaalia ei ole kytketty AR- tai SS-lähtöihin. Tällöin SS-lähtöä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. SGF/8 Alemman tai ylemmän nollavirtaportaan (I 0 > tai I 0 >>) havahtumissignaalien kytkentä jälleenkytkennän ohjauksen lähtöön AR. Kun kytkin SGF/8 = 0, I 0 >-portaan havahtumissignaali ohjaa lähtöä AR. Kun kytkin SGF/8 =, I 0 >>-portaan havahtumissignaali ohjaa lähtöä AR. Tehdasasettelussa kaikki kytkimet on aseteltu asentoon 0, eli kytkinryhmän SGF tarkistussumma = 0. ) Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin ohjelmaversiot 07H, 056F ja 58A ja niitä uudemmat versiot sisältävät lisäominaisuuden. Kytkimen ollessa asennossa, on vaihevikaindikointi käytössä myös havahtumistilanteessa. Tällöin syttyy toimintakoodin lisäksi näytön yläpuolella oleva keltainen ledi osoittaen, missä vaiheessa virta on ylittänyt asetteluarvon. Toimintakoodi ja ledi jäävät palamaan, vaikka vika poistuu. 0

11 Lukitus- ja ohjaussignaalien kytkinryhmä SGB Kytkin SGB/ SGB/ SGB/ SGB/ SGB/5 SGB/6 SGB/7 SGB/8 Toiminta Kytkimien SGB/... avulla valitaan ulkoisen ohjaustulon kautta yhdelle tai useammalle toimintaportaalle kytkettävät lukitussignaalit. Kytkimen ollessa 0-asennossa ko. toimintaporras ei lukitu ohjaussignaalin aktivoituessa. Kun kytkin SGB/ =, I>-porras lukittuu ulkoisen ohjaussignaalin BS aktivoituessa. Kun kytkin SGB/ =, I>>-porras lukittuu ulkoisen ohjaussignaalin BS aktivoituessa. Kun kytkin SGB/ =, I 0 >-porras lukittuu ulkoisen ohjaussignaalin BS aktivoituessa. Kun kytkin SGB/ =, I 0 >>-porras lukittuu ulkoisen ohjaussignaalin BS aktivoituessa. Pääasetteluarvojen vaihtaminen iksi tai päinvastoin Ulkoista ohjaustuloa käytettäessä t ovat voimassa silloin, kun tuloon ei ole kytketty ohjausjännitettä ja t ovat voimassa, kun ohjaustuloon on kytketty ohjausjännite. Kun SGB/5 = 0, asetteluarvoja ei voi vaihtaa ulkoisen ohjaussignaalin avulla. Kun SGB/5 =, voimassa olevat asetteluarvot määräytyvät yksinomaan ohjaussignaalin tilan perusteella. Huom! Kytkimen SGB/5 ollessa asennossa, relemoduuli ei huomioi sarjaväylän kautta tai etupanelin painikkeiden avulla tehtyjä pää-/tausta-asettelujen vaihtamisia. Käytettäessä sekä pää- että ja on huolehdittava siitä, että kytkimellä SGB/5 on sama asento pää- ja tausta-asetteluissa. Muutoin saattaa syntyä ristiriitatilanne vaihdettaessa asetteluja. Itsepidon valinta ylivirtasuojan laukaisusignaalille TS. Kun kytkin SGB/6 = 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan (= lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle. Kun kytkin SGB/6 =, laukaisusignaali jää pysyväksi (= lähtörele jää vetäneeksi), vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle havahtumisarvon. Tällöin laukaisusignaalin kuittaus suoritetaan painamalla samanaikaisesti RESET- ja PROGRAM-painikkeita, sarjaväylän kautta tai ohjaussignaalilla BS. ) Itsepidon valinta maasulkusuojan laukaisusignaalille TS Kun kytkin SGB/7 = 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan (= lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle. Kun kytkin SGB/7 =, laukaisusignaali jää pysyväksi (= lähtörele jää vetäneeksi), vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle havahtumisarvon. Tällöin laukaisusignaalin kuittaus suoritetaan painamalla samanaikaisesti RESET- ja PROGRAM-painikkeita, sarjaväylän kautta tai ohjaussignaalilla BS. ) Itsepitävän lähtöreleen kaukokuittaus Kun lähtösignaalille TS on kytkimillä SGB/6 ja SGB/7 valittu itsepito, voidaan kaukokuittaus suorittaa ohjaustulon BS kautta silloin, kun SGB/8 =. Tehdasasettelussa kaikki kytkimet on aseteltu asentoon 0, eli kytkinryhmän SGB tarkistussumma = 0. ) Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin ohjelmaversiot 07H, 056F ja 58A ja niitä uudemmat versiot sisältävät lisäominaisuuden. Käytettäessä itsepito-toimintoa, laukaisusignaalin kuittaus voidaan suorittaa painamalla ainoastaan PROGRAM-painiketta. Tällöin rekisteröidyt tiedot säilyvät releen muistissa.

12 Lähtörelematriisien kytkinryhmät SGR, SGR ja SGR Kytkinryhmän SGR kytkimiä käytetään valittaessa eri toimintaportailta lähtöihin SS ja TS johdettavat signaalit. Kytkin SGR/ SGR/ SGR/ SGR/ SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 Toiminta Kun SGR/ =, I>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/ =, I>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/ =, I>>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/ =, I>>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/5 =, I 0 >-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/6 =, I 0 >-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/7 =, I 0 >>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/8 =, I 0 >>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kytkinryhmän SGR tehdasasettelun tarkistussumma = 7 Kytkinryhmän SGR kytkimiä käytetään eri toimintaportaiden laukaisusignaalien johtamiseen lähdöille SS ja SS. Kytkin SGR/ SGR/ SGR/ SGR/ SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 Toiminta Kun SGR/ =, I>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/ =, I>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/ =, I>>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/ =, I>>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/5 =, I 0 >-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/6 =, I 0 >-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/7 =, I 0 >>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kun SGR/8 =, I 0 >>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön SS. Kytkinryhmän SGR tehdasasettelun tarkistussumma = 65 Kytkinryhmän SGR kytkimiä käytetään havahtumis- ja laukaisusignaalien johtamiseen lähdölle TS. Huom! Jos katkaisijavikasuoja on valittu käyttöön (SGF/=), se käyttää myös lähtöä TS. Kytkin SGR/ SGR/ SGR/ SGR/ SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 Toiminta Kun SGR/ =, I>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/ =, I>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/ =, I>>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/ =, I>>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/5 =, I 0 >-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/6 =, I 0 >-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/7 =, I 0 >>-portaan havahtumissignaali on johdettu lähtöön TS. Kun SGR/8 =, I 0 >>-portaan laukaisusignaali on johdettu lähtöön TS. Kytkinryhmän SGR tehdasasettelun tarkistussumma = 0

13 Esimerkki kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta Kytkin Painoarvo Asento Arvo SGF/ x = SGF/ x 0 = 0 SGF/ x = SGF/ 8 x 0 = 0 SGF/5 6 x 0 = 0 SGF/6 x 0 = 0 SGF/7 6 x = 6 SGF/8 8 x 0 = 0 Kytkinryhmän SGF tarkistussumma 69 Kun esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja relemoduulin näytön osoittama tarkistussumma ovat samat, on kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu tehty oikein. Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Kulloinkin näytössä oleva mittaustieto osoitetaan relemoduulin yläosassa sijaitsevilla LED-merkkilampuilla. Merkkilamppu I L I L I L I 0 Mittaustieto Vaiheen L mitattu virta käytetyn mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. Vaiheen L mitattu virta käytetyn mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. Vaiheen L mitattu virta käytetyn mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. Nollavirran mitattu arvo käytetyn mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena.

14 Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn tiedon. Rekistereiden keskinäi- nen järjestys on esitetty jaksossa "Asetteluiden ja rekistereiden pää- ja alavalikot". Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto Vaiheesta L mitattu virta nimellisvirran I n kerrannaisena. Rekisteri päivittyy uudella virta-arvolla, jos ylivirtaporras (I> tai I>>) havahtuu tai suorittaa laukaisun. Tällöin edelliset tallennetut virta-arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä virta-arvoa säilyy muistissa. Releen havahtuessa mutta ei laukaistessa, relemoduuli tallentaa suurimman havahtuneenaoloaikana vaiheesta L mitatun virran. Releen antaessa laukaisusignaalin, rekisteriin tallentuu laukaisuhetkenä mitattu virta-arvo. Rekisteri rekisteröi vaiheen L tapahtumia. Muutoin toiminta on sama kuin rekisterissä. Rekisteri rekisteröi vaiheen L tapahtumia. Muutoin toiminta on sama kuin rekisterissä. Virran jatkuva 5 minuutin keskiarvo perustuen korkeimpaan mitatuista vaihevirroista. Keskiarvo päivitetään minuutin välein. // Suurin 5 minuutin aikana esiintynyt virran keskiarvo. 5 Viimeisin I>- portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina I>-portaan havahtuessa. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 00. Alarekisteri 5 sisältää I>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i>) = Viimeisin I>>- portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toimintaajasta. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina I>>-portaan havahtuessa. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 00. Alarekisteri 5 sisältää I>>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i>>) = Mitattu nollavirta I 0 nimellisvirran I n kerrannaisena. Rekisteri päivittyy uudella virta-arvolla, jos nollavirtaporras (I 0 > tai I 0 >>) havahtuu tai suorittaa laukaisun. Tällöin edelliset tallennetut virta-arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä virta-arvoa säilyy muistissa. Releen havahtuessa mutta ei laukaistessa, relemoduuli tallentaa suurimman havahtuneenaoloaikana mitatun nollavirran. Releen antaessa laukaisusignaalin, rekisteriin tallentuu laukaisuhetkenä mitattu virta-arvo.

15 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 8 Viimeisin I 0 >-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina I 0 >-portaan havahtuessa. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 00. Alarekisteri 5 sisältää I 0 >-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i 0 >) = Viimeisin I 0 >>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toimintaajasta. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina I 0 >>-portaan havahtuessa. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 00. Alarekisteri 5 sisältää I 0 >>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i 0 >>) = Ulkoisten lukitus- ja ohjaussignaalien näyttö. Näytön oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa relemoduulin lukitussignaalit ovat. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = ei lukituksia = lukitus- tai ohjaussignaali BS on aktiivinen. Signaalin vaikutus määräytyy kytkinryhmän SGB asettelun mukaan. Tästä "0"- rekisteristä voidaan siirtyä TEST-toimintoon, jossa havahtumis- ja laukaisusignaaleja voidaan aktivoida yksi kerrallaan. TEST-toiminto on kuvattu yksityiskohtaisemmin käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". A Relemoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Jos osoite on asetettu nollaksi, niin sarjaliikenne ei ole käytössä. Rekisterin A alavalikoita ovat: ) Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa 800 tai 9600 Bd, oletusasetteluna 9600 Bd. ) Sarjaliikenteen toimintatilaa ilmaiseva yhteyskatkoslaskuri. Jos relemoduuli on liitetty järjestelmään, jossa on tiedonkeruu- ja raportointiyksikkö (esim. SRIO 000M) ja tietoliikenne toimii, yhteyskatkoslaskurin arvo on 0, muutoin laskurissa pyörii jatkuvasti numerot ) Asetteluiden kauko-ohjauksessa tarvittava salasana. Salasana on aina annettava sarjaväylän kautta. ) Valinta pääasetteluista tausta-asetteluihin tai päinvastoin. 5) Katkaisijavikasuojan toiminta-ajan asettelu, asettelualue 0,,0 s. Näytön ollessa sammuneena päästään STEPpainiketta painamalla uudelleen näyttövalikon alkuun. Rekisterit 9 nollataan painamalla samanaikaisesti RESET- ja PROGRAM- painikkeita tai sarjaväylän kautta komennolla V0. Rekisterit nollautuvat myös apujännitekatkoksen sattuessa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeuden arvo, salasana ja pää-/taustaasetteluiden tilatieto pysyvät muistissa apujännitekatkoksen yli. Osoitteen ja sarjaliikenteen nopeuden asettelu on esitetty käyttöohjeessa "D-tyypin SPC -relemoduulien yleiset ominaisuudet". 5

16 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot PÄÄVALIKKO ALAVALIKOT STEP 0.5 s PROGRAM s Normaali tila, näyttö pimeänä Vaiheen L virta Vaiheen L virta Vaiheen L virta Nollavirta Io ASKEL TAAKSEPÄIN STEP 0.5 s ALAVALIKOT ASKEL ETEENPÄIN STEP s Voimassaoleva I>-portaan havahtumisarvo I>-havahtuminen, I>-havahtuminen, A S K E L Voimassaoleva toiminta-aika t> tai aikakerroin k Voimassaoleva I>>-portaan havahtumisarvo t> tai k, I>>-havahtuminen, t> tai k, I>>-havahtuminen, T A A K S E S T E P.5 s P Ä Ä V A L I K K O A S K E L E T E E N S T E P s Voimassaoleva toiminta-aika t>> Voimassaoleva Io>-portaan havahtumisarvo Voimassaoleva toiminta-aika to> tai aikakerroin ko Voimassaoleva Io>>-portaan havahtumisarvo Voimassaoleva toiminta-aika to>> Voimassaoleva tarkistussumma SGF:lle Voimassaoleva tarkistussumma SGB:lle Voimassaoleva tarkistussumma SGR:lle Virran jatkuva 5 min. keskiarvo Pääasettelu SGF:lle Pääasettelu SGB:lle Pääasettelu SGR:lle Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Toiminta-aika t>>, Io>-havahtuminen, to> tai ko, Io>>-havahtuminen, Toiminta-aika to>>, Suurin mitattu 5 min. keskiarvovirta Toiminta-aika t>>, Io>-havahtuminen, to> tai ko, Io>>-havahtuminen, Toiminta-aika to>>, Pääasettelu SGF:lle Tausta-asettelu SGB:lle Pääasettelu SGR:lle Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo 5 I>-portaan havahtu- neenaoloaika, n- I>>-portaan havahtuneenaoloaika, n:s kerta neenaoloaika, 6 I>>-portaan havahtu- n- 7 I>-portaan havahtuneenaoloaika, n:s kerta Nollavirran viimeksi rekisteröity (n:s) virta-arvo Nollavirran rekiste- röity (n-) virta-arvo Io>-portaan havahtuneenaoloaika, n:s kerta neenaoloaika, 8 Io>-portaan havahtu- n- I>-portaan havahtuneenaoloaika, n- I>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- Nollavirran rekisteröity (n-) virta-arvo Io>-portaan havahtuneenaoloaika, n Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, n:s kerta Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- 9 0 Ulkoisen lukitus-/ohjaustulon tilatieto I> I>&t> I» I»&t» Io> Io>&to> Io» Io»&to» Tiedonsiirtonnopeu- A Relemoduulin osoite den asettelu [Bd] Yhteyskatkoslaskuri (0 55) A 6

17 Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä alavalikkoon tai asettelutilaan, asetteluiden suorittaminen ja TEST-tilan käyttö on kuvattu käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". Yksinkertaistettu toimintaohje on annettu seuraavassa: Haluttu siirtymis- tai ohjelmointitoiminto Painike Toiminta Askel eteenpäin pää- tai alavalikossa STEP Paina yli 0,5 s Nopea siirtyminen eteenpäin päävalikossa STEP Pidä pohjaan painettuna Askel taaksepäin pää- tai alavalikossa STEP Paina vähemmän aikaa kuin 0,5 s Siirtyminen päävalikosta alavalikkoon PROGRAM Paina s ajan (aktivoituu vapautettaessa) Asettelutilaan siirtyminen tai tilasta PROGRAM Paina 5 s poistuminen Arvon kasvattaminen asettelutilassa STEP Kursorin siirtäminen asettelutilassa PROGRAM Paina noin s ajan Asetteluarvon tallentaminen asettelutilassa STEP ja PROGRAM Paina samanaikaisesti Muistiin tallennettujen arvojen nollaus ja STEP ja PROGRAM itsepitotilanteessa lähtöreleiden kuittaus Lähtöreleiden kuittaus itsepitotilanteessa PROGRAM Huom! Näytön oltava pimeänä HUOM! Kaikki parametrit joita voidaan asetella asettelutilassa on osoitettu symbolilla. Tausta-asettelu SGF:lle Tausta-asettelu SGF:lle Pääasettelu SGR:lle Tausta-asettelu SGR:lle 5 Tausta-asettelu 6 SGR:lle Tausta-asettelu SGR:lle Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo 5 I>-portaan havahtuneenaoloaika, n- I>-portaan havahtuneenaoloaika, n- 5 I>-portaan havahtumisten lukumäärä 6 I>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- I>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- 5 I>>-portaan havahtumisten lukumäärä 7 Nollavirran rekisteröity (n-) virta-arvo Nollavirran rekisteröity (n-) virta-arvo 8 Io>-portaan havahtuneenaoloaika, n- Io>-portaan havahtuneenaoloaika, n- 5 Io>-portaan havahtumisten lukumäärä 9 Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, n- 5 Io>>-portaan havahtumisten lukumäärä A Salasana Pää- tai taustaasettelujen valinta 5 Katkaisijavikasuojan toiminta-aika 0,,0 s 7

18 Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty 00-0) Alempi ylivirtaporras I> ja alempi nollavirtaporras I 0 > voivat toimia joko vakio- tai käänteisaikaisina. Toimintatavan valinta tehdään I>portaalle kytkimillä SGF/ ja I 0 >-portaalle kytkimillä SGF/6 8, ks. jakso "Ohjelmointikytkimet". Käänteisaikatoiminnassa I>- ja I 0 >-portaiden toiminta-aika on kääntäen verrannollinen mitattuun virtaan; mitä suurempi virta, sitä lyhyempi toiminta-aika. Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli sisältää kuusi eri aika/virta-ominaiskäyrästöä. Neljä käyrästöä noudattaa standardeja BS ja IEC 6055 ja kaksi käyrästöä, RI- ja RXIDG-käyrästöt, ovat ABB:n standardin mukaisia erikoiskäyrästöjä. Standardien IEC 55 ja BS mukaiset käyrästöt Relemoduuli sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua, jyrkkyydeltään erilaista ominaiskäyrästöä; extremely inverse, very inverse, normal inverse ja long-time inverse. Ajan ja virran riippuvuus noudattaa standardeja BS.966 ja IEC ja ovat yleistä muotoa: t [s] = k x β I α - I> ( ) jossa t = toiminta-aika k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu virran arvo Vakiot α ja β määräävät ominaiskäyrän jyrkkyyden. Vakioiden arvot eri käyrästöissä on esitetty seuraavassa taulukossa. Ominaiskäyrän α β jyrkkyysaste Normal inverse 0,0 0, Very inverse,0,5 Extremely inverse,0 80,0 Long time inverse,0 0,0 Standardi BS.966 määrittelee normaaliksi virta-alueeksi 0 kertaa asetteluarvo. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään virran noustessa yli, kertaa asettelun, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long- time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on 7 kertaa asetteluvirta ja releen tulee havahtua virran ylittäessä, kertaa asetteluarvo. Standardin mukaiset toiminta-ajan toleranssivaatimukset ovat seuraavat (E on tarkkuus prosentteina, - = ei määritelty): I/I> Normal inv. Very inv. Extremely inv. Long-time inv.,e,e,e,e 5,E,6E,8E,6E ,00E 0,0E,0E,0E - 0,00E,00E,00E - Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 käänteisaikaportaat täyttävät kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 toleranssit. IEC- ja BS-standardien mukaiset ominaiskäyrästöt on esitetty kuvissa,, 5 ja 6. Huom! Kuvissa 6 esitetty releen todellinen toiminta-aika sisältää lisäsuodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtöreleen toiminta-ajan. Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä olevan matemaattisen kaavan mukaan, tämä yhteensä noin 0 ms kestävä lisäaika on lisättävä laskettuun aikaan. 8

19 RI-ominaiskäyrästö RI-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen sähkömekaanisten releiden kanssa suojauksen aikaporrastukseen. Ominaiskäyrä perustuu seuraavaan matemaattiseen yhtälöön: t [s] = k x I> I jossa t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu virran arvo Ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa 7. RXIDGominaiskäyrästö RXIDG-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen maasulkusuojauksessa silloin, kun halutaan hyvää selektiivisyyttä myös suurivastuksisissa vioissa. Tässä tapauksessa suojauksen ei tarvitse olla suunnattu ja se voi toimia ilman vertokommunikaatiota. Ajan ja virran välinen riippuvuus voidaan kuvata seuraavalla matemaattisella yhtälöllä: t [s] = x log e I ( k x I> ) jossa t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu virran arvo Ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa 8. Huom! Käänteisaikatoiminnassa ylemmän toimintaportaan havahtuessa alemman portaan laukaisu estyy. Suurilla vikavirran arvoilla toiminta-aika määräytyy tällöin ylemmän toimintaportaan aika-asettelun perusteella. Käänteisaikatoiminnassa alemman ylivirtaportaan I> toteutuva asettelualue on 0,5,5 x I n huolimatta siitä, että asettelu voidaan suorittaa myös alueella,5 5,0 x I n. Jos I>-portaalle käänteisaikatoiminnassa aseteltu arvo on suurempi kuin,5 x I n, rele toteuttaa asetteluarvon,5 x I n. 9

20 t/s k I/I> Kuva. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 käänteisaikaominaiskäyrästöt Extremely inverse 0

21 t/s k I/I> Kuva. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 käänteisaikaominaiskäyrästöt Very inverse

22 t/s k I/I> Kuva 5. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 käänteisaikaominaiskäyrästöt Normal inverse

23 t/s k I/I> Kuva 6. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 käänteisaikaominaiskäyrästöt Long-time inverse

24 t/s k I/I> Kuva 7. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 RI-tyypin käänteisaikakäyrästö

25 t/s k I/I> Kuva 8. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 RXIDG-tyypin käänteisaikakäyrästö 5

26 Tekniset tiedot Alempi ylivirtaporras I> Asettelualue - vakioaikatoiminnassa 0,5 5,0 x I n - käänteisaikatoiminnassa 0,5,5 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 50 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0,05 00 s Toiminta-ajan riippuvuusasteet käänteisaikatoiminnassa Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyypin käänteinen RXIDG-tyypin käänteinen Aikakerroin k 0,05,0 Palautumisaika, tyypillisesti 0 ms Retardaatioaika <0 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ± % asetteluarvosta tai ± 5 ms Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta Ylempi ylivirtaporras I>> Asettelualue 0,5 0 x I n tai, ääretön Havahtumisaika, tyypillisesti 0 ms Toiminta-aika 0,0 00 s Palautumisaika, tyypillisesti 0 ms Retardaatioaika <0 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus ± % asetteluarvosta tai ± 5 ms Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta Alempi nollavirtaporras I 0 > Asettelualue 0, 0,8 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 60 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0,05 00 s Toiminta-ajan riippuvuusasteet Extremely inverse käänteisaikatoiminnassa Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyypin käänteinen RXIDG-tyypin käänteinen Aikakerroin k 0,05,00 Palautumisaika, tyypillisesti 0 ms Retardaatioaika <0 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ± % asetteluarvosta tai ± 5 ms Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta Ylempi nollavirtaporras I 0 >> Asettelualue 0, 0 x I n tai, ääretön Havahtumisaika, tyypillisesti 0 ms Toiminta-aika 0,05 00 s Palautumisaika, tyypillisesti 0 ms Retardaatioaika <0 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus ± % asetteluarvosta tai ± 5 ms Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta 6

27 Sarjaliikenneparametrit Tapahtumakoodit Kun ylivirta- ja maasulkurelemoduuli liitetään sarjaväylän kautta tiedonvälitysyksikköön (esim. SRIO 000M), lähettää relemoduuli spontaanisti tapahtumatiedot esimerkiksi kirjoittimelle. Tapahtumatiedot tulostuvat muodossa: aika, teksti, tapahtumakoodi. Teksti täytyy käyttäjän itse määritellä ja kirjoittaa tiedonvälitysyksikölle. Koodit E E6 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla SPAväylän kautta ns. tapahtumamaski V55 ylivirtasuojan tapahtumille ja V56 maasulkusuojan tapahtumille. Tapahtumamaski on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumakoodia E E8 ja E9 E6 vastaa luku,,, 8. Tapahtumamaski muodostetaan kertomalla em. luvut joko 0:lla, jolloin tapahtumaa ei siirretä tai :llä, jolloin tapahtuma siirretään ja laskemalla näin saadut luvut yhteen. Periaate on sama kuin kytkinryhmien tarkistussumman laskemisessa. Tapahtumamaskien V55 ja V56 arvot voivat olla Niiden oletusarvot ylivirta- ja maasulkumoduulilla SPCJ D9 ovat 85 eli kaikki havahtumiset ja laukaisut siirretään tiedonvälityslaitteelle, mutta palautumisia ei siirretä. Lähtösignaaleja esittävät koodit E7 6 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta tapahtumamaskilla V57. Jokaista tapahtumakoodia E7 E6 vastaa luku,,, 5. Tapahtumamaskin V57 arvo voi olla välillä 0 0. Tämän oletusarvo ylivirta- ja maasulkumoduulilla SPCJ D9 on 768, joka tarkoittaa, että ainoastaan laukaisureleen toiminta siirretään tiedonvälityslaitteelle. Koodeja E50...E5 ja niitä vastaavia tapahtumia ei voi jättää pois tapahtumien siirrosta. Lisätietoja SPA-sarjaväylästä löytyy ohjelehdestä "SPA-BUS COMMUNICATION PROTOCOL", SPACOM EN. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D9 tapahtumakoodit: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E I>-porras havahtunut E I>-portaan havahtuminen palautunut 0 E I>-porras laukaissut E I>-portaan laukaisu palautunut 8 0 E5 I>>-porras havahtunut 6 E6 I>>-portaan havahtuminen palautunut 0 E7 I>>-porras laukaissut 6 E8 I>>-portaan laukaisu palautunut 8 0 Tapahtumamaskin V55 oletusarvo 85 7

28 Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E9 I 0 >-porras havahtunut E0 I 0 >-portaan havahtuminen palautunut 0 E I 0 >-porras laukaissut E I 0 >-portaan laukaisu palautunut 8 0 E I 0 >>-porras havahtunut 6 E I 0 >>-portaan havahtuminen palautunut 0 E5 I 0 >>-porras laukaissut 6 E6 I 0 >>-portaan laukaisu palautunut 8 0 Tapahtumamaskin V56 oletusarvo 85 E7 TS-lähtö aktivoitunut 0 E8 TS-lähtö palautunut 0 E9 SS-lähtö aktivoitunut 0 E0 SS-lähtö palautunut 8 0 E SS-lähtö aktivoitunut 6 0 E SS-lähtö palautunut 0 E SS-lähtö aktivoitunut 6 0 E SS-lähtö palautunut 8 0 E5 TS-lähtö aktivoitunut 56 E6 TS-lähtö palautunut 5 Tapahtumamaskin V57 oletusarvo 768 E50 Mikroprosessorin uudelleenkäynnistys * - E5 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E5 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E5 Relemoduuli ei vastaa tietoliikenteen kautta * - E5 Relemoduuli vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta * - Selityksiä: 0 ei mukana tapahtumaraportoinnissa mukana tapahtumaraportoinnissa * ei koodilukua - ei voi ohjelmoida 8

29 Kaukosiirrettävät tiedot Tapahtumakoodien lisäksi asematason tiedonvälityslaitteen on mahdollista lukea SPA-väylän kautta kaikki relemoduulin tulotiedot (I-tiedot), asetteluarvot (S-tiedot), muistiin rekisteröidyt tiedot (V-tiedot), sekä eräitä muita tietoja. Osa tiedoista voidaan myös muuttaa SPA-väylän kautta annettavilla komennoilla. Kaikki tiedot ovat 0-kanavalla, jota ei tarvitse kirjoittaa näkyviin tiedonsiirtokomennoissa. R = tieto voidaan lukea relemoduulilta W = tieto voidaan kirjoittaa relemoduulille (P) = kirjoittaminen mahdollista salasanaa käyttämällä Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Tulot Vaiheen L virta nimellisvirran I R 0 6 x I n kerrannaisena Vaiheen L virta nimellisvirran I R 0 6 x I n kerrannaisena Vaiheen L virta nimellisvirran I R 0 6 x I n kerrannaisena Nollavirta nimellisvirran I R 0 x I n kerrannaisena Lukitus- tai ohjaussignaali I5 R 0 = ei lukitusta = ulkoinen lukitus- tai ohjaussignaali aktiivinen Lähdöt I>-portaan havahtuminen O R 0 = I>-porras ei havahtuneena = I>-porras havahtuneena I>-portaan laukaisu O R 0 = I>-porras ei laukaisseena = I>-porras laukaisseena I>>-portaan havahtuminen O R 0 = I>>-porras ei havahtuneena = I>>-porras havahtuneena I>> portaan laukaisu O R 0 = I>>-porras ei laukaisseena = I>>-porras laukaisseena I 0 >-portaan havahtuminen O5 R 0 = I 0 >-porras ei havahtunena = I 0 >-porras havahtuneena I 0 >-portaan laukaisu O6 R 0 = I 0 >-porras ei laukaisseena = I 0 >-porras laukaisseena I 0 >>-portaan havahtuminen O7 R 0 = I 0 >>-porras ei havahtuneena = I 0 >>-porras havahtuneena I 0 >>-portaan laukaisu O8 R 0 = I 0 >>-porras ei laukaisseena = I 0 >>-porras laukaisseena START-signaali TS O9 R, W (P) 0 = signaali ei aktivoitunut = signaali aktivoitunut START-signaali SS O0 R, W (P) 0 = signaali ei aktivoitunut = signaali aktivoitunut ALARM-signaali SS O R, W (P) 0 = signaali ei aktivoitunut = signaali aktivoitunut ALARM-signaali SS O R, W (P) 0 = signaali ei aktivoitunut = signaali aktivoitunut TRIP-signaali TS O R, W (P) 0 = signaali ei aktivoitunut = signaali aktivoitunut Lähtösignaalien kauko- O R, W (P) 0 = ei toiminut ohjauksen lupa = on toiminut 9

30 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Asetteluarvot Voimassa oleva I>-portaan S R 0,5 5,0 x I n havahtumisarvo Voimassa oleva I>-portaan S R 0,05 00 s toiminta-aika tai aikakerroin 0,05,0 Voimassa oleva I>>-portaan S R 0,5 0 x I n havahtumisarvo 999 = ei käytössä ( ) Voimassa oleva I>>-portaan S R 0,0 00 s toiminta-aika Voimassa oleva I 0 >-portaan S5 R 0, 0,8 x I n havahtumisarvo Voimassa oleva I 0 >-portaan S6 R 0,05 00 s toiminta-aika tai aikakerroin 0,05,0 Voimassa oleva I 0 >>-portaan S7 R 0, 0,0 x I n havahtumisarvo 999 = ei käytössä ( ) Voimassa oleva I 0 >>-portaan S8 R 0,05 00 s toiminta-aika Voimassa oleva kytkinryhmän S9 R 0 55 SGF tarkistussumma Voimassa oleva kytkinryhmän S0 R 0 55 SGF tarkistussumma Voimassa oleva kytkinryhmän S R 0 55 SGB tarkistussumma Voimassa oleva kytkinryhmän S R 0 55 SGR tarkistussumma Voimassa oleva kytkinryhmän S R 0 55 SGR tarkistussumma Voimassa oleva kytkinryhmän S R 0 55 SGR tarkistussumma 0 I>-portaan havahtumisen S R, W (P) 0,5 5,0 x I n I>-portaan toiminta-ajan tai S R, W (P) 0,05 00 s aikakertoimen 0,05,0 I>>-portaan havahtumisen S R, W (P) 0,5 0,0 x I n I>>-portaan toiminta-ajan S R, W (P) 0,0 00 s I 0 >-portaan havahtumisen S5 R, W (P) 0, 0,8 x I n I 0 >-portaan toiminta-ajan tai S6 R, W (P) 0,05 00 s aikakertoimen 0,05,0 I 0 >>-portaan havahtumisen S7 R, W (P) 0, 0,0 x I n I 0 >>-portaan toiminta-ajan S8 R, W (P) 0,05 00 s Kytkinryhmän SGF tarkistussumma, S9 R, W (P) 0 55 Kytkinryhmän SGF tarkistussumma, S0 R, W (P) 0 55 Kytkinryhmän SGB tarkistussumma, S R, W (P) 0 55 Kytkinryhmän SGR tarkistussumma, S R, W (P) 0 55 Kytkinryhmän SGR tarkistussumma, S R, W (P) 0 55 Kytkinryhmän SGR tarkistussumma, S R, W (P) 0 55

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP SPCJ 4D34 Moottorinsuojarelemoduli Käyttöohje ja tekninen selostus 3I >> 3 I I L I L2 I L3 I o IRF I θ I n t 6x [ s] p[ %] θ a [%] θ i [%] kc I s / I n t s [ s] I >> / I t >> [ s] n I o [% I n] t o [ s]

Lisätiedot

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB SPCT 5D54 Jälleenkytkentärelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus O I AR1 AR2 AR3 AR4 IRF Shot 1 RESET STEP Shot 2 Shot 3 Shot 4 Shot 5 Final trip t r t d SGF PROGRAM SGB SGR DEF TRIP 1722 SPCT 5D54

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele

Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele Relion 605 sarja Johtolähdönsuojarele Sovelluskäsikirja Dokumentin ID: 1MDU07218-YN Julkaistu: 2014-09-19 Revisio: A Tuoteversio: 1.5 Käännetty originaalista 1MDU07206-YN E Copyright 2014 ABB. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet

7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet 7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet Suojaustavan valinnalla voidaan vaikuttaa suojauksen toimintanopeuteen, jolla on merkittävä vaikutus oikosulun aiheuttamiin haittoihin. Mitä nopeammin suojaus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

ANNOSTELULAITE ANNA 12

ANNOSTELULAITE ANNA 12 ANNOSTELULAITE ANNA 12 KÄYTTÖOHJE ASETUSOHJE KYTKENTÄOHJE KÄYTTÖOHJE NÄPPÄINTOIMINNOT Annostelun pysäytys Annostelun käynnistys Toiminnenäppäin Askellus ylös Askellus alas Nollaus ANNOKSEN ASETUS Virran

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus ja mittausyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 752004MUM FI Julkaistu 20001110 Päivitetty 20060911 Versio D Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot