Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa"

Transkriptio

1 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

2 Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet 6 Lähde opiskelemaan ammattia! 7 Kevään 2014 yhteishaku 9 Opintojen rakennusaineet 10 Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt 12 Oppisopimuskoulutus 13 Opiskelijan oppimisen tukena 14 Opiskelun kustannukset 2

3 osaamista tulevaan 15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen 16 Datanomi 17 Merkonomi 19 Ammattistartti 20 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 21 Eläintenhoitaja 22 Maaseutuyrittäjä 23 Putkiasentaja 24 Puutarhuri 26 Aikuiskoulutus 27 Alkava koulutus

4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset: 1. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Huittisten toimipiste) 2. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Kokemäen toimipiste) 3. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 4. Mäntän seudun koulutuskeskus 5. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 6. Vammalan ammattikoulu 7. Voimarinne: Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto, Vammalan ammattikoulun kauneudenhoitoala 4

5 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet Ammatillinen koulutus tarjoaa ammattitaidon, tietopohjan ja kosketuksen työelämään sisältää vähintään puoli vuotta työssäoppimista, jolloin pääset opiskelemaan ja tekemään tulevan ammattisi käytännön työtehtäviä oppilaitoksen ulkopuolella mahdollistaa ammatillisten perustutkintojen ohella lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin aivan kuten lukiokoulutuskin tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen ulkomailla on joustava ja yksilöllinen sekä sisältää paljon valintamahdollisuuksia huomioi aiemmin suorittamasi tutkinnot, joista saatu osaaminen voidaan tunnustaa ja se voi lyhentää opiskeluaikaa useita opintoviikkoja. Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tapahtuvana päiväkoulutuksena, näyttötutkintona, monimuotokoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen perustutkinto antaa eväitä ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Yrittäjänä toimiminen edellyttää tutkinnon lisäksi työkokemusta, rautaista ammattitaitoa ja kykyä markkinoida osaamistaan. 5

6 Lähde opiskelemaan ammattia! Pohjakoulutus Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittanut voi hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoille. Terveydelliset vaatimukset Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Jos hakijalla on terveydellisiä rajoituksia, kuten allergioita, liikuntarajoitteita tms., ota yhteyttä ennen koulutukseen hakeutumista oman oppilaitoksen terveydenhoitajaan tai haun kohteena olevan oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai terveydenhoitajaan. Heiltä saa tietoa siitä, millaiset ovat mahdollisuudet opiskella ja työskennellä haluamalla alalla. 6

7 7

8 SORA-laki SORA-laki (Soveltumattomuuteen Ratkaisuja) tuli voimaan alkaen. Lain mukaan opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän on osoittautunut soveltumattomaksi alalle, joka edellyttää alaikäisten parissa työskentelyä tai johon liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta taikka yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelija voi olla alalle soveltumaton esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai aiemman opiskeluoikeuden peruttamisen takia. 8

9 Opintojen rakennusaineet Perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Perustelluista syistä opiskeluun saa käyttää neljä vuotta. Osaamisen tunnustamisen kautta opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen tai kahteen ja puoleen vuoteen (ylioppilailla tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla). Lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 40 opintoviikkoa. Opintoviikko (1 ov) vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä opiskelun hyväksi. Opintoviikkoon sisältyvät oppituntien lisäksi kotona tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät. Oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on n tuntia viikossa. Opintoviikkoja kertyy myös työssäoppimisesta ja opinnäytteestä sekä erilaisista projektitöistä. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Perustutkinnon ammatillisia yhteisiä ja koulutusohjelmakohtaisia tutkinnon osia on 90 ov. Ammatilliset opinnot sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnonosia. Ammatilliset opinnot sisältävät sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Opintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Työssäoppimisen jaksoilla harjaannutaan keskeisissä ammatillisissa valmiuksissa ja samalla opitaan toimimaan erilaisissa työyhteisöissä. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua tulevaan ammattiin ja kokeilla omaa osaamista. Moni opiskelija saa työssäoppimisen kautta itselleen myös ensimmäisen työpaikkansa. Yrityksissä tapahtuva opiskelu varmistaa myös sen, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan nuoren ammattitaito vastaa työpaikkojen odotuksia ja tarpeita. Työssäoppimista voi myös suorittaa ulkomailla ja osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Ulkomaan jaksoilla harjaannutaan sellaisiin vaatimuksiin ja taitoihin, joita tarvitaan työelämän koko ajan kansainvälistyessä. Ulkomailla opiskeluun on hyvät mahdollisuudet opiskelijoilla, joilla on intoa,tahtoa ja rohkeutta. Oppilaitos osallistuu osaan opiskelijan kustannuksista. Työssäoppiminen avaa ovet työpaikoille Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy käytännön opiskelua työpaikoilla aidoissa työolosuhteissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Työssäoppimisen jaksotus riippuu koulutusalasta. 9

10 Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-3. Arviointi ohjaa opiskelua ja on jatkuvaa. Arvioinnissa mitataan sitä, mitä osataan, miten paljon työskennellään, miten työskennellään ja miten käyttäydytään. Oppimistavoitteisiin pääseminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa työtilanteessa sen, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työpaikkojen välisenä yhteistyönä. Näyttöjen myötä käytännön ammatillinen osaaminen korostuu ja työelämän edustajan ja opiskelijan rooli opiskelijan arvioinnissa lisääntyy. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov pakolliset valinnaiset (16 ov) (4 ov) Äidinkieli 4 ov 0-4 ov Englanti 2 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0-4 ov Matematiikka 3 ov 0-4 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 0-4 ov Yhteiskunta-, yritysja työelämätieto 1 ov 0-4 ov Terveystieto 1 ov 0-4 ov Liikunta 1 ov 0-4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0-4 ov Ympäristötieto 0-4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Etiikka 0-4 ov Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Psykologia 0-4 ov Yritystoiminta 0-4 ov Vieras kieli (esim. saksa, ranska, venäjä) 0-4 ov 10

11 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Vapaasti valittavat opinnot voivat olla opiskeltavaa alaa syventäviä tai laajentavia opintoja sekä muiden alojen opintoja omassa oppilaitoksessa tai muissa ammatillisissa oppilaitoksissa jatko-opintoihin tai ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja yhdistelmäopintoja (ammattilukio). Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, HOPSin mukaisesti. Opinnot suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan, opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija osallistuu oman oppimisen ja edistymisen arviointiin. Opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Sekin suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan, koulutusohjaajan tai erityisopettajan kanssa. Alle 18-vuotiaille laaditut suunnitelmat hyväksyy huoltaja. Aikaisemmat opinnot ja osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että aikaisempia opintoja tai työkokemusta hyväksytään opintosuorituksina tutkintoon, kun ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin vältetään saman asian moninkertainen opiskelu. Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa ja/tai tuo väljyyttä opiskeluaikatauluun. Tunnustamisen periaatteena on, että opinnoilla ja työkokemuksella saatu osaaminen vastaa ammatillisen tutkinnon tavoitteita. Osaamisen tunnustamisesta voi kysyä lisää opinto-ohjaajalta. Opiskelu on vaihtelevaa Lukuvuosi toteutetaan viidessä tai kuudessa jaksossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijaryhmän työ-/lukujärjestys vaihtuu vähintään viisi kertaa lukuvuoden aikana. Yhdistelmäopinnot Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa voi suorittaa kaikilla koulutusaloilla ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkinnon, lukio-opintoja voi myös jatkaa lukion koko oppimäärän suorittamiseen asti. Lukio-opinnot toteutetaan yhteistyössä alueiden lukioiden kanssa. Yhdistelmäopintojen suorittaminen kestää tavallisesti neljä vuotta. Peruskoulutodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,8. Opintojen rakenne: ammatilliset tutkinnon osat 90 ov, joista enintään 10 ov voi suorittaa lukiossa ammatillisen tutkinnon ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov suoritetaan pääosin lukiossa vapaasti valittavat opinnot 10 ov suoritetaan pääosin lukiossa. Ylioppilastutkintoa suorittaessa pitää osallistua vähintään neljän aineen ylioppilaskokeeseen. Äidinkieli on kaikille pakollinen, seuraavista aineista valitaan kolme: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaine. Yhteishaussa haetaan ammatilliseen perustutkintoon. Päätös yhdistelmäopintojen aloittamisesta tehdään oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettu vähintään kolmivuotinen perustutkinto antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi voi kouluttautua suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. 11

12 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto oppilaitoksissa tapahtuvalle opiskelulle. Aloittaaksesi oppisopimuskoulutuksen tarvitset oma-aloitteisuutta aktiivisuutta työpaikan ja kouluttamisesta kiinnostuneen työnantajan yhteydenoton oppisopimustoimistoon. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden (80 %). Tietopuoliset opinnot opiskelet oppilaitoksessa (20 %). Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä työkokemusta hankittuasi myös ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Opiskelijalle suunnitellaan aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valmistava koulutus joko perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti 1-3 vuotta ja tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen ajalta opintososiaaliset edut maksuttoman opetuksen ja näytöt. 12

13 Opiskelijan oppimisen tukena Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, ammatillisessa suuntautumisessa sekä opintojen jälkeisessä jatko-opiskeluun ja työelämään sijoittumisessa. Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä jo opiskelupaikkaa ja -alaa miettiessä. Oppilaitoksiin on mahdollisuus tulla seuraamaan opiskelua jopa useammaksikin päiväksi saadakseen varmuuden koulutusalavalinnan sopivuudesta ennen yhteishakua. Koulutusohjaaja Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja Vammalan ammattikoulussa toimivat koulutusohjaajat. Heiltä saa tukea koko opiskelun ajan myös elämänhallinnan osa-alueilla. He ratkaisevat myös henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä haasteita. Opastusta saa myös toimeentuloon ja opintojen rahoitukseen liittyvissä asioissa. neen seuranta, ehkäisyasiat, rokotusasiat. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä koululääkärin vastaanotolle. Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystykseen. Hammaslääkäriasiat opiskelijoiden on hoidettava omassa kotikunnassaan. Kiireellistä hammashoitoa vaativissa tapauksissa kaikki opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystävälle hammaslääkärille. Opiskelijaterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto on opiskelijoille maksutonta. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveydenhoidollisissa kysymyksissä, suorittaa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen, antaa apua tapaturmissa ja sairaustapauksissa sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin koululääkärille. Terveydenhoitajalle voi varata ajan, jos haluaa keskustella terveyden- tai sairaanhoidollisista asioista, esimerkiksi opiskeluun vaikuttavat terveydelliset seikat, verenpai- 13

14 Opiskelun kustannukset Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikössä opiskelijalle kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatetuksesta ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ei voi saada samanaikaisesti lapsilisän kanssa. Koulumatkatuki voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kun kustannukset ovat yli 54 euroa/kk. Omavastuuosuus on 43 euroa/kk. Opintotukihakemuksen voi toimittaa joko oppilaitokseen, tehdä verkossa tai toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon. Lisätietoja osoitteesta Asuminen Oppilaitoksiin hyväksytyt voivat anoa opiskelija-asuntolapaikkaa. Asunnot ovat maksuttomia, kalustettuja soluasuntoja. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokseen, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, Mäntän seudun koulutuskeskukseen tai Vammalan ammattikouluun hyväksytyille tarkoitetut asunnot ovat ennen kaikkea pitkämatkalaisille ensimmäisen vuoden opiskelijoille opiskelupäivien ajaksi tarkoitettuja asuntoja. Asuntoloissa voi asua viikonloppuisin vain erityisluvalla. Kokemäen yksikön asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijoille. Asuntolassa voi asua opiskelupäivinä. Asuntolassa on tarjolla myös eläinsoluja eläintenhoidon opiskelijoille. Eläinsolua voi tiedustella opiskelijapaikkaa varmistettaessa. Kokemäen yksikön asuntolat ovat käytössä myös kesäjakson aikana. 14

15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu Huittinen puh faksi Apulaisrehtori Tuula Komulainen puh Koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh Koulutusohjaaja Hanna Ollila puh Terveydenhoitaja Mailis Roue puh Tutkinnot Datanomi Merkonomi Ammattistartti-koulutus S A S K Y 15

16 Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito palvelinohjelmistojen hallinnointi käyttäjien kouluttaminen alan tuotteiden myynti ja markkinointi. Sijoittuminen: IT-tukihenkilö tietokoneiden ja oheislaitteiden myyntitehtävät tietotekniikka-alan erilaiset asiakaspalvelutehtävät yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: työasemalaitteiston käyttöönotto palvelimien hallinnointi virtualisointi tietoturva ja varmuuskopiointi asiakaspalvelu. Vaatimukset: kiinnostus tietotekniikkaan joustavuus toimia erilaisten ihmisten kanssa rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen. Muuta tärkeää: kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 16

17 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät tuotteiden esillepano ja somistus tavaroiden tilaus, vastaanotto ja hyllytys yritysten ja yhteisöjen asiakaspalveluja toimistotehtävät. Sijoittuminen: myyjä tuote-esittelijä myynninedistäjä myyntisihteeri myymälänhoitaja kaupan esimiestehtävät asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät eri organisaatioissa yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti mainonta ja tiedottaminen somistus tuoteneuvonta markkinoinnin suunnittelu yrittäjyys. Vaatimukset: asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys joustavuus ja yrittäjyys kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita yhteistyötaidot kielitaito. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyvät mm. ikärajapassi ja hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät. 17 Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen.

18 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät laskutuksen tehtävät tuottojen ja kustannusten seuranta, hinnoittelu erilaiset toimistotehtävät pankin asiantuntijatehtävät asiakaspalvelutehtävät eri organisaatioissa. Sijoittuminen: palveluneuvoja kirjanpitäjä palkanlaskija myymäläpäällikkö toimistotyöntekijä yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelu talous- ja toimistopalvelut kirjanpito toimistotyövälineiden ja toimistoohjelmien käyttö yrittäjyys. Vaatimukset: asiakaslähtöisyys taloudellisen ja kannattavan toiminnan ymmärtäminen joustavuus ja yrittäjyys täsmällisyys kiinnostus tietojärjestelmien hallintaan ja kyky hyödyntää tietoteknistä osaamista. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyy mm. ikärajapassi luottamuksellisen asiakaspalvelun korostunut merkitys. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 18

19 Ammattistartti Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Tavoitteet: ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään tutustuminen opiskelutaitojen vahvistaminen valmiudet urasuunnitteluun. Opintojen sisältö: opiskelu- ja elämäntaidot perustietojen ja -taitojen vahvistaminen ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot muut valinnaiset opinnot elinikäisen oppimisen avaintaidot: o oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot o vuorovaikutus ja yhteistyö o terveys, turvallisuus ja toimintakyky o kestävä kehitys o aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Muuta tärkeää: koulutuksen jälkeen opiskelijalla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista perustutkintoa laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa ja jatkosuunnitelmia laadittaessa henkilökohtaiset ja ryhmämuotoiset ohjauspalvelut. Hakuaika tammikuussa 2014 alkavaan ammattistarttiin on Haku suoraan oppilaitokseen. Koulutus alkaa myös elokuussa 2014, lisätietoja 19

20 Huittisten Mäntän seudun ammatti- koulutuskeskus ja yrittäjäopisto, Kokemäki Mänttä-Vilppula Kauvatsantie Kokemäki puh faksi Apulaisrehtori Tuula Komulainen puh Koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää puh Koulutusohjaaja Sanna Ylistenniemi puh Terveydenhoitaja Taru Simula puh Asuntolanhoitaja Hannu Pihkala puh S A S K Y Tutkinnot Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Putkiasentaja Puutarhuri 20

21 Eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen pieneläinten hoito- ja kasvatustyöt tuotantoeläinten hoito- ja kasvatustyöt koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto asiakaspalvelu. Vaatimukset: kiinnostus eläimiin, luontoon ja ympäristöön valmius työskennellä viikonloppuisin ja juhlapäivinä hyvä fyysinen kunto oma-aloitteisuus, luotettavuus ja vastuullisuus asiakaslähtöisyys. Sijoittuminen: eläintenhoitaja maatilalla, kotieläinpuistoissa, eläintarhassa, eläinklinikoilla lomittaja eläinhoitolayrittäjä. Keskeinen oppisisältö: eläinten tuntemus ja hoito eläinten terveydestä huolehtiminen perinnöllisyyden ja eläinjalostuksen perusteet eläintilojen suunnittelu ja kunnostus tuotannon suunnittelu ja kannattavuuden seuranta asiakaspalvelutyössä toimiminen ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Muuta tärkeää: eläinyrityksen kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi ja työturvallisuuskorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen

22 Maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: peltokasvien viljelytyöt maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen koneurakointi maatilan metsien hyödyntäminen maatilarakennusten kunnossapito viljelymuistiinpanot ja kirjanpito. Sijoittuminen: maanviljelijä, maatalousyrittäjä tai työntekijä maataloustarvikekauppa maatalouskoneurakoitsija maisemanhoitopalvelut. Keskeinen oppisisältö: maaseutuyrittämisen mahdollisuudet peltokasvien tuottaminen maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus maatilan metsätalous maatilarakentamisen perusosaaminen työkyvyn ylläpito ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus tekniikkaan, luontoon ja ympäristöön asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin. Muuta tärkeää: maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 22

23 Putkiasentaja Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen suunnittelu, perusmittaukset ja säätötyöt. Sijoittuminen: putkiasentaja LVI-alan yrityksiin yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: alan perusasennuksien harjoitteleminen putkistojen hitsaaminen mittaus- ja säätötyöt uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen LVI-laitosten toiminta ja määräykset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: Ammatissa tarvitaan kädentaitoa, oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Työssä on osattava itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia. Asentajan on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä. Työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät erilaisissa olosuhteissa työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 23

24 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhatuotannon koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: vihannesten, koristekasvien, marjojen ja hedelmien viljely avomaalla ja kasvihuoneessa tuotteiden sadonkorjuu, kauppakunnostus, lajittelu ja pakkaaminen jatkojalostus ja tuotteiden markkinointi viljelyn taloudellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus. Sijoittuminen: puutarhuri kasvihuone- tai avomaayrityksiin puutarhamyymälöiden myyntitehtävät puutarhayrittäjä. Keskeinen oppisisältö: puutarhakasvien tuotannon suunnittelu puutarhakasvien tuottaminen puutarhatuotannon yritystoiminta laadukas, ympäristöystävällinen tuotanto viljelykoneiden ja kasvihuoneautomatiikan käyttö ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus sekä hygienia osaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 24

25 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, viheralan koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: viheralueiden ylläpitosuunnitelmien mukaiset hoitotyöt eri vuodenaikoina viheralueiden maanalaisten rakenteiden rakentaminen kasvillisuusalueiden ja päällysteiden rakentaminen viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen. Sijoittuminen: puutarhuri kuntien, seurakuntien ja viheralan yritysten palveluksessa puutarhamyymälöiden myyntitehtävät viheralan yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: viheralueiden rakentaminen ja ylläpitäminen kasvien ja materiaalien tuntemus viheralan yritystoiminnan perusteet viheralan koneet ja laitteet ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto joustavuus, luovuus ja yrittäjyys. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 25 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kukkasidontatöiden suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi asiakkaan erilaisiin tärkeisiin hetkiin asiakkaiden ohjaaminen kasvien valinnassa, käsittelyssä ja hoidossa kasvien, tarvikkeiden, työvälineiden ja pienkoneiden myyminen puutarhamyymälässä tuotteiden esillelaitto ja myymälästä huolehtiminen. Sijoittuminen: puutarhuri kukkakauppoihin ja puutarhamyymälöihin yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelun ja myymälätyöskentelyn harjoitteleminen kukkasidonnan perustaitojen kehittäminen kasvituntemus ja kukka- ja puutarhakaupan tuotetuntemus tuotteiden esillelaitto ja hinnoittelu yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin, luontoon ja asiakaspalveluun valmius työskennellä myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä hyvä värisilmä ja luovuus ovat kukkakauppa-alalla hyödyllisiä ominaisuuksia. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuuskorttikoulutus ja hygieniaosaaminen asiakaspalvelussa tulee olla asianmukaisesti ja siististi pukeutunut. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen.

26 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus on näkyvä osa Sastamalan koulutuskuntayhtymän toimintaa. Aikuiskoulutusosasto kehittää ja toteuttaa ammatillista koulutusta ja siihen liittyviä työnantajapalveluita pääasiassa seutukuntamme elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeisiin. Toteutamme koulutuksia ja kehittämishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Vahvoja koulutusalojamme Lounais-Pirkanmaalla ovat metalli-, kumi-, puu-, kivi- sekä sosiaali- ja terveysala. Kaakkois-Satakunnassa osaamisemme painottuu kaupan ja hallinnon sekä luonnonvara- ja ympäristöalaan. Pohjois- Pirkanmaan vahvinta erityisosaamista edustaa metalliala, tekninen eristysala sekä lentokoneasentajakoulutus. Yksikkömme järjestää aikuisille tarkoitettua lisä- ja täydennyskoulutusta. Vaihtoehtoja löytyy ammatillisista perustutkinnoista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Toteutamme myös lyhytkestoisempia, ammattitaitoa syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia, kuten erilaiset kortti- ja passikoulutukset tai yrittäjäkoulutukset. Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto on vahva alueellinen kehittäjä. Teemme eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi. Olemme yhteistyökumppanina vahvistamassa alueidemme yritysten kasvua, tuotekehitystä ja osaamista. Esimerkkejä osaamisalueistamme: osaamiskartoitukset ammatillisen osaamisen lisääminen eri tuotannonaloilla työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toiminta työpaikoilla tietotekniikka ja viestintätaitojen kehittäminen esimiestaitojen kehittäminen. Aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio puh Aikuiskoulutuspäälliköt: Huittisten ja Kokemäen toimipiste Susanna Pirttinen puh Mänttä-Vilppulan toimipiste Hannu Ahola puh Sastamalan toimipiste Kimmo Rintala puh

27 SASKYn alkava koulutus 2014 Tutkintonimike/koulutus Huittisten ammatti- ja yrittäjä opisto, Huittinen Huittisten ammatti- ja yrittäjä opisto, Kokemäki Karkun kotitalousja sosiaalialan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus Tyrvään käsija taideteollisuusoppilaitos Vammalan ammattikoulu ammattistartti-koulutus artesaani, kultasepän ala artesaani, lavasterakentaminen artesaani, sisustusala tarjoilija kokki vastaanottovirkailija kodinhuoltaja/toimitilahuoltaja maaseutuyrittäjä eläintenhoitaja puutarhuri merkonomi datanomi *) lähihoitaja **) parturi-kampaaja kosmetologi *) leipuri-kondiittori ajoneuvoasentaja koneistaja levyseppähitsaaja kumituotevalmistaja puuseppä talonrakentaja sisustaja putkiasentaja kivirakentaja ICT-asentaja sähköasentaja lentokoneasentaja *) *) Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille, haku suoraan oppilaitokseen. **) Koulutus järjestetään peruskoulupohjaisena sekä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. 27

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 PL Sastamala puh kuntayhtymäjohtaja/rehtori Antti Lahti Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Risto Rytin katu Huittinen puh apulaisrehtori Tuula Komulainen puh koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kauvatsantie Kokemäki puh apulaisrehtori Tuula Komulainen puh koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää puh Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tulluntie Sastamala puh apulaisrehtori Kirsi Nikali-Rauva puh opinto-ohjaaja Eija Uotila puh Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Sastamalankatu Sastamala puh apulaisrehtori Anita Lietepohja puh opinto-ohjaaja Eija Uotila puh Vammalan ammattikoulu Ratakatu 36 PL 22, Sastamala Voimarinne (kauneudenhoitoala) Hoikantie Sastamala puh apulaisrehtori Anna-Leena Kivipuro puh opinto-ohjaaja Tuija Penkkimäki puh Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto Voimarinne Hoikantie Sastamala puh aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio puh kurssisihteeri Anitta Mäkelä puh Mäntän seudun koulutuskeskus Virtasalmentie 14 (ammattiopetus) puh Koskelankatu 2 (kauppaopetus) puh PL 79, Mänttä apulaisrehtori Arto Pylvänäinen puh opinto-ohjaaja Johanna Rintapää puh

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TOINEN ASTE Ammattiopisto Nuoria 1050 Aikuisia 20 Kauppaopisto Nuoria 390 Aikuisia 90 Sosiaali- ja terveysalan opisto Nuoria 320

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i 2011 www.sasky.fi opintoihin hakeutuvan opa s 2011 1 o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN Opetusalapäällikkö Kaisu Nyman Koulutuskeskus Salpaus Ajankohtaista Amiksesta 9.10.2015 VAUHTIA VALMASTA KOULUTUKSEN TAVOITE

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - PÄÄTTÖ-kysely vertailu

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - PÄÄTTÖ-kysely vertailu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - PÄÄTTÖ-kysely vertailu 2014-2017 HUOM - Kyselyn teknisessä toteutuksessa tapahtui virhe. Osa kysymyksistä jäi kyselystä pois. Kyselyä täydennetään kevätjuhlaharjoituksissa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot