Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitoa työelämään osaamista tulevaan"

Transkriptio

1 Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i opintoihin hakeutuvan opa s o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s

2 sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 7 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet 8 Lähde opiskelemaan ammattia! 9 Kevään 2011 yhteishaku 10 Opintojen rakennusaineet 15 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, huittinen 16 Datanomi 17 Merkonomi 18 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, kokemäki 19 Eläintenhoitaja 19 Maaseutuyrittäjä 20 Putkiasentaja 20 Puutarhuri 22 Karkun kotitalous- ja sosiaali alan oppilaitos, Sastamala 23 Kokki 23 Kodinhuoltaja (hoivapainotteinen) 24 Toimitilahuoltaja (hoivapainotteinen) 24 Lähihoitaja 26 Mäntän seudun koulutuskeskus, Mänttä-Vilppula 27 Koneistaja 27 Levyseppähitsaaja 28 Sisustaja 28 ict-asentaja 29 Talonrakentaja 29 Puuseppä 30 Merkonomi 30 Merkonomi (verkko-opetuksena) 31 Datanomi

3 osaamista tulevaan 31 Datanomi (verkko-opetuksena) 32 Kokki 33 Tarjoilija 33 Hotellivirkailija (monimuoto-opetuksena) 34 Parturi-kampaaja 35 Kosmetologi (ilta/monimuoto-opintoina) 36 Lähihoitaja 37 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sastamala 38 Artesaani, kultasepänala 38 Artesaani, lavasterakentaminen 39 Artesaani, sisustusala 40 Vammalan ammattikoulu, Sastamala 41 Ajoneuvoasentaja 41 Koneistaja 42 Levyseppähitsaaja 42 Talonrakentaja 43 Kivirakentaja 44 Puuseppä 45 Sähköasentaja 45 Elektroniikka-asentaja 46 Parturi-kampaaja 47 Kosmetologi 48 Kumituotevalmistaja 49 Kokki 50 Ammattilukio, ammattistartti 50 Ammattilukio 50 Ammattistartti 51 Aikuiskoulutus

4 Ota oma paikkasi opiskelijana opiskella voit niin nuoriso asteella kuin aikuiskoulutuksessakin!

5 sasky ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset sijaitsevat neljällä paikkakunnalla: Huittisissa, Kokemäellä, Mänttä-Vilppulassa ja Sastamalassa. Oppilaitosten koulutustarjonta on monipuolinen ja käytännönläheinen Sinulla on paljon valinnanmahdollisuuksia! Oppilaitoksissa suoritettavat ammatilliset perusopinnot ovat 120 opintoviikon laajuisia ja kestävät keskimäärin kolme vuotta. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikon työssäoppiminen oman alan yrityksissä ja yhteisöissä. Koulutustarjontamme esittäytyy tässä oppaassa oppilaitoksittain ja ammattialoittain. Valitse oppaan tarjonnasta Sinulle mieluisin ala ja ammatti ja ryhdy opiskelemaan! Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Huittisten kaupungin ylläpitämä Ammatti- ja yrittäjäopisto yhdistyivät Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ylläpitämä Mäntän seudun koulutuskeskus liittyi mukaan uudessa koulutuskuntayht ym ä ssä meiltä valmistuu osa a jia kulttuurialalle luonnontieteiden alalle luonnonvara- ja ympäristöalalle matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle tekniikan ja liikenteen alalle yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle kuntayhtym ä johta ja/ rehtori Talous- ja hallintojohta ja Apul aisrehtorit Koulutusjohta ja Aikuiskoulutusjohta ja Kehittä misjohta ja Antti Lahti Petri Lätti Anna-Leena Kivipuro Tuula Komulainen Anita Lietepohja Vs. Kirsi Nikali-Rauva Arto Pylvänäinen Matti Järvinen Ilpo Moisio Eija Saarela opintoihin hakeutuvan opa s

6

7 peruskoulun päättävä tai jo päättänyt, lukiolainen, yli oppilas tai ammatillisen koulutuksen suorittanut opintojen täydentäjä tai alan vaihtaja: me Sastamalan koulutuskunta yhtymässä haluamme palvella sekä Sinua että työelämää. siksi meille on tärkeää, että osaamme huolehtia opiskelijoista ja että meiltä valmistuu ammattitaitoisia osaajia työelämän palvelukseen. Tervetuloa opiskelemaan! Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet Am m atillinen koulutus tarjoaa ammattitaidon, tietopohjan ja kosketuksen työelämään sisältää vähintään puoli vuotta työssäoppimista, jolloin pääset opiskelemaan ja tekemään tulevan ammattisi käytännön työtehtäviä oppilaitoksen ulkopuolella mahdollistaa ammatillisten perustutkintojen ohella lukioopintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen avaa ovet ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin aivan kuten lukiokoulutuskin tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen ulkomailla on joustava ja yksilöllinen sekä sisältää paljon valinnan mahdollisuuksia huomioi aiemmin suorittamasi tutkinnot, joista voidaan lukea hyväksi useita opintoviikkoja mahdollistaa lentopalloa ja salibandya sarjatasolla pelaavien voivan saada oikeuden käyttää opiskeluaikaa oman lajinsa valmennukseen Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tapahtuvana päiväkoulutuksena, näyttötutkintona, monimuotokoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen perustutkinto antaa eväitä ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Yrittäjänä toimiminen edellyttää kuitenkin tutkinnon lisäksi työkokemusta, rautaista ammattitaitoa ja kykyä markkinoida osaamistaan. opintoihin hakeutuvan opa s

8 Lähde opiskelemaan ammattia! Pohjakoulutus Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Jos olet suorittanut lukion oppi määrän tai ylioppilastutkinnon, voit hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoilla. Terveydelli set va atimuk set Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Jos Sinulla on terveydellisiä rajoituksia, esim. allergioita, liikuntarajoitteita tms., ota yhteys ennen koulutukseen hakeutumista oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan tai hakusi kohteena olevan oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai terveydenhoitajaan. Heiltä saat tietoa siitä, millaiset ovat mahdollisuutesi opiskella ja työskennellä haluamallasi alalla. Tästä oppaasta löydät oppilaitosten terveydenhoitajien ja opinto-ohjaajien yhteystiedot oppilaitoskohtaisesti. Joustava valinta Ammatilliset oppilaitokset voivat jonkin erityisen syyn perusteella valita joustavasti enintään 30 % kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista. Joustavassa valinnassa otetaan aina huomioon hakijan mahdollisuudet selvitä opinnoista sekä hakijan koulutustarve. Hakijan tulee osoittaa joustavan valinnan liitteillä tai muulla tavalla ne suoritukset tai tiedot, joihin hän vetoaa. Joustavan valinnan erityisiä syitä voivat olla terveydelliset syyt, kun alaan ja koulutukseen osallistumiseen liittyvistä terveydellisistä tekijöistä johtuen hakijalla on vain harvoja kouluttautumismahdollisuuksia oppimisvaikeudet, kun hakijalla on todettuja ja dokumentoituja oppimisvaikeuksia ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen, kun hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta tai hakijalle soveltuvaa aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta ei ole tarjolla koulutodistuksen vertailuvaikeuksien korjaaminen, kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla, tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa perusopetuksen erityisopetuksen mukautetun oppimäärän suorittaneet tai ammattistarttiluokkalaiset hakijan suorittama perusopetuksen oppimäärä on mukautettu tai hakija on suorittanut 10-luokan muut merkittävät yksilölliset syyt. Merkittäviä yksilöllisiä syitä voivat olla mm. erityislahjakkuus kyseiselle alalle, alaan liittyvä koulutus-, kurssi- ja merkittävä harrastus toiminta, erilaiset sosiaaliset syyt, paikkakunnalle muutto, työllistymisen turvaaminen esim. sijoittumalla omaan yritykseen. Jos haet joustavan valinnan kautta, tee näin! tee varsinainen yhteishaku Internetissä osoitteessa: lähetä tulostettu hakemuksesi sekä liitteet, joihin vetoat, jokaisen hakutoiveen opetuspisteeseen erikseen. Jos vetoat koulutodistuksen vertailuvaikeuksiin, lähetä lisäksi kopio viimeisestä koulutodistuksestasi hakuajan päättymiseen mennessä. Joustavan valinnan kautta hakeva on myös mukana normaalissa valintamenettelyssä. 8 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

9 Kevään 2011 yhteishaku Ammatillisen ja lukiokoulutuksen syksyllä 2011 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa. Yhteishaussa hakevat peruskoulun päättöluokkalaiset ja lisäopetuksessa opiskelevat sekä kaikki muut hakijat. Kaikille yhteinen hakuaika on , täydennyshaku Opi skelijavalinnan painotuk set Opiskelijavalintaan vaikuttavat hakijoiden valintapistemäärä ja hakijoiden esittämä hakutoivejärjestys sekä pääsy-/soveltuvuuskokeet ja valintahaastattelu. Peruskoulun oppimäär än suorit taneet hakijat Hakijalle annetaan pisteitä ammatillisiin oppilaitoksiin hakiessa perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna 3 pistettä, samoin talouskoulusta sekä ammatti-10 -luokan ja ammattistartin suorittamisesta. kaikkien aineiden keskiarvosta 4 16 pistettä painotettavista arvosanoista: liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki. Keskiarvo kolmen parhaan em. aineen arvosanasta; 2 8 pistettä työkokemuksesta 1 5 pistettä ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä ja toisesta 1 piste sukupuolen perusteella: 2 pistettä, jos ensisijaisista hakijoista on alle 30 % samaa sukupuolta kuin hakija mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä Lukion oppimäär än tai ylioppil a stutkinnon suorit taneet hakijat Hakijalle annetaan pisteitä yleisestä koulumenestyksestä 4 16 pistettä työkokemuksesta 1 3 pistettä ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä ja toisesta 1 piste sukupuolen perusteella: 2 pistettä, jos ensisijaisista hakijoista on alle 30 % samaa sukupuolta kuin hakija mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä Soveltuvuuskokeet Eräisiin koulutuksiin haettaessa on pääsy-/soveltuvuus kokeet. Pääsykokeissa voit osoittaa motivoituneisuuttasi, soveltuvuuttasi ja kiinnostustasi hakemallesi alalle. Kevään yhteishaun soveltuvuuskokeet ajoittuvat huhti- ja toukokuulle. Soveltuvuuskoe kaikkiin artesaanikoulutuksiin on Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Kokeet ovat maksuttomat. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe lähihoitajan tutkintoon järjestetään Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa ja Mäntän seudun koulutuskeskuksessa (aika ilmoitetaan myöhemmin). Soveltuvuusarvioinnin suorittaa Suomen Psykologikeskus, ja se maksaa noin 55 euroa. Li sähaku Oppilaitoksiin kannattaa olla yhteydessä pitkin vuotta, kun suunnittelet opiskelua ja aiot esimerkiksi täydentää kaksivuotisen tutkinnon kolmivuotiseksi tai haluat jatkaa keskeytyneitä opintojasi. Jos et yhteishaun kautta saa opiskelupaikkaa, ota selvää mahdollisuuksistasi päästä jollekin peruutuksen vuoksi vapautuvalle opiskelupaikalle. Lisätietoja opinto-ohjaajalta ja osoitteesta www. haenyt.fi. Erit yi sopetus Yksilöllistetylle eli erityisopetuksen opintolinjalle voit hakeutua opiskelemaan, mikäli olet suorittanut peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa sekä Mäntän seudun koulutuskeskuksessa toteutetaan erityisopetuksena kokin tutkinto. Ma ahanmuut ta jien haku ja opi skelu Maahanmuuttajat, joilla ei ole päättötodistusta suomalaisesta peruskoulusta tai lukiosta, hakeutuvat koulutukseen joustavalla valinnalla. Yleensä oppilaitokset pyytävät hakijat haastatteluun tai kielikokeeseen. Tällöin varmistetaan, että hakijalla on opiskelussa tarvittava kielitaito. Opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnan yhteydessä oppilaitoksissa määritellään mahdollinen lisäopetuksen tarve esim. kielissä. Opiskeluaikaa voidaan pidentää ja tavoitetta muuttaa opiskelijan tarpeiden mukaan.! yhtei shaku: Kaikille yhteinen hakuaika täydennyshaku: opintoihin hakeutuvan opa s

10 perustutkintojen laajuus on 120 opinto viikkoa. Opinnot kestävät keski määrin kolme vuotta. Perustelluista syistä opiskeluun saa käyttää neljä vuotta. Osaamisen tunnustamisen kautta opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen tai kahteen ja puoleen vuoteen (esim. ylioppilailla tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla). lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 40 opintoviikkoa. Opintoviikko (1 ov) vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä opiskelun hyväksi. Opintoviikkoon sisältyy oppituntien lisäksi kotona tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät. Oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on n tuntia viikossa. Opintoviikkoja kertyy myös työssäoppimisesta ja opinnäytetyöstä sekä erilaisista projektitöistä. Opintojen rakennusaineet Ammatilli set tutkinnon osat 9 0 ov Perustutkinnon ammatillisia yhteisiä ja koulutusohjelmakohtaisia tutkinnon osia. Opintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Työssäoppiminen ava a ovet t yöpaikoille Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy käytännön opiskelua työpaikoilla aidoissa työolosuhteissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Työssäoppimisen jaksotus riippuu koulutusalasta. Työssäoppimisen jaksoilla harjaannut keskeisissä ammatillisissa valmiuksissa ja samalla opit toimimaan erilaisissa työyhteisöissä. Saat mahdollisuuden tutustua tulevaan ammattiisi ja kokeilla omaa osaamistasi. Moni opiskelija saa työssäoppimisen kautta itselleen myös ensimmäisen työpaikkansa. Yrityksissä tapahtuva opiskelu varmistaa myös sen, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan nuoren ammattitaito vastaa työpaikkojen odotuksia ja tarpeita. Työssäoppimista voi suorittaa myös ulkomailla. Vapa a sti valit tavat tutkinnon osat 10 ov Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mm. opiskeltavaa alaa syventäviä tai laajentavia opintoja sekä muiden alojen opintoja omassa oppilaitoksessa tai muissa ammatillisissa oppilaitoksissa jatko-opintoihin tai ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja valinnaisuuden voit suunnata lukio-opintoihin (ammattilukio) 10 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

11 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov pakolliset (16 ov) valinnaiset (4 ov) Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Englanti 2 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0 4 ov Matematiikka 3 ov 0 4 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 0 4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 0 4 ov Terveystieto 1 ov 0 4 ov Liikunta 1 ov 0 4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 ov Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov Opiskelet Sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, hops:n mukaisesti. Opintosi suunnittelet yhdessä ryhmänohjaajasi, opettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Osallistut myös oman oppimisesi ja edistymisesi arviointiin. Opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, hojks. Sekin suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, koulutusohjaajan tai erityisopettajan kanssa oppilaitoksesta riippuen. Alle 18-vuotiaille laaditut suunnitelmat hyväksyy huoltaja. Aik ai se m m at opinnot ja osa a misen tunnusta minen Osaamisen tunnustamisella eli hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi hyväksytään opintosuorituksina tutkintoon, kun ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin vältät saman asian moninkertaisen opiskelun. Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa ja tuo väljyyttä opiskeluaikatauluun. Tunnustamisen periaatteena on, että opinnoilla ja työkokemuksella saatu osaaminen vastaa ammatillisen tutkinnon tavoitteita. Kysy osaamisen tunnustamisesta lisää opinto-ohjaajalta ja tutustu saatavilla olevaan osaamisen tunnustamisen erillisohjeeseen! Opi skelu on vaihteleva a Lukuvuosi toteutetaan viidessä tai kuudessa jaksossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijaryhmän työ-/lukujärjestys vaihtuu vähintään viisi kertaa lukuvuoden aikana. Lentopallo-/salibandypainot teinen koulutus Voit yhdistää lentopallon tai salibandyn pelaamisen opin toihin, mikäli olet pelannut aikaisemmin seuratasolla. Lentopallokurssit toteutetaan verkostolukiossa, yhdessä Vammalan lukion opiskelijoiden kanssa ja Mäntässä yhdessä Mäntän lukion kanssa. Koulutukseen voivat osallistua Sastamalan ja Mäntän yksiköiden opiskelijat. Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta Vieraat kielet (esim. saksa, ranska, venäjä,) 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov Am m atillinen tutkinto ja yo- tutkinto Kahden tutkinnon koulutus (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Ammattilukiossa voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Tässä koulutusmuodossa suunnataan ammattitaitoa täydentävät ja valinnaiset tutkinnon osat lukioaineiden suorittamiseen lukiossa (äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, ym.). Yo-kokeeseen voit osallistua jo kolmannen vuoden keväällä, jolloin kolmessa vuodessa saat ammatillisen tutkinnon sekä yo-tutkinnon. opintoihin hakeutuvan opa s

12 Kolmen tutkinnon koulutus (ammatillinen perustutkinto + lukio + yo-tutkinto) Voit suorittaa jopa kolme tutkintoa: lukion koko oppimäärän, ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon. Tällöin kolmessa vuodessa opiskelet perustutkinnon sekä ammattilukioaineita ammattikoulussa ja lukiossa. Neljäntenä vuotena siirryt opiskelemaan lukioon ja opiskelet lukion oppimäärän mukaiset kurssit. Ammatillisen perustutkinnon opinnoista voit lukiossa hyväksilukea soveltaviin opintoihin n. 20 kurssia. Ylioppilaskokeeseen voit osallistua kolmantena ja/tai neljäntenä opiskeluvuotena. Ylioppilastutkinnossa suoritetaan äidinkieli ja kolme seuraavista aineista: englanti, ruotsi, matematiikka tai reaaliaine. Ammattilukion opiskelun aloittaminen edellyttää, että perus opetuksen päättötodistuksen keskiarvo on vähintään Ammatillisten opiskelijoiden ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Kysy lisää lukio-opinnoista opinto-ohjaajilta! Opintoihin hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella tai yhteisvalinnassa sen jälkeen, kun yhteishaun tulokset ovat selvillä. Opintojen arviointi ja ammat tiosa a misen näytöt Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1 3. Arviointi ohjaa opiskelua ja on jatkuvaa. Arvioinnissa mitataan sitä, mitä osaat, miten paljon työskentelet, miten työskentelet ja miten käyttäydyt. Oppimistavoitteisiin pääseminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa työtilanteessa sen, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työpaikkojen välisenä yhteistyönä. Näyttöjen myötä käytännön ammatillinen osaaminen korostuu ja työelämän edustajan ja opiskelijan rooli opiskelijan arvioinnissa lisääntyy. Työssäoppiminen ulkom aill a Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat osa ammattiopintoja. sasky:ssä voit suorittaa työssäoppimista ulkomailla ja osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Harjaannut jo opiskeluaikanasi sellaisiin vaatimuksiin ja taitoihin, joita tarvitset työelämän koko ajan kansainvälistyessä. Ulkomailla opiskeluun on hyvät mahdollisuudet opiskelijoilla, joilla on intoa, tahtoa ja rohkeutta. Oppilaitos osallistuu osaan opiskelijan kustannuksista. Jatko- opintokelp oi suus Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaneena Sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jolloin voit pyrkiä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammatilli set jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa Sinulle eväät työelämään sekä valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen työelämässä. Kun alan töitä tehtyäsi ja kokemuksen kartuttua haluat täydentää osaamistasi, voit suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Oppi sopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto oppilaitoksissa tapahtuvalle opiskelulle. Aloittaaksesi oppisopimuskoulutuksen tarvitset oma-aloitteisuutta aktiivisuutta työpaikan ja kouluttamisesta kiinnostuneen työnantajan yhteydenoton oppisopimustoimistoon. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden (80 %). Tietopuoliset opinnot opiskelet oppilaitoksessa (20 %). Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä työkokemusta hankittuasi myös ammattitutkinnon ja erikois ammattitutkinnon. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Opiskelijalle suunnitellaan aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valmistava koulutus joko perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti 1 3 vuotta ja tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen ajalta opintososiaaliset edut maksuttoman opetuksen ja näytöt 12 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

13 Opiskelun kustannukset Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saat maksuttoman lounaan. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikössä opiskelijalle kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatetuksesta ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Tar joll a opintotuke a, asumisli sä ä ja koulum atk atuke a Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ei voi saada samanaikaisesti lapsilisän kanssa. Koulumatkatuki voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kun kustannukset ovat yli 54 euroa/kk. Omavastuuosuutesi on 43 euroa/kk. Opintotukihakemuksen voit toimittaa joko oppilaitokseen tai Kelan paikallistoimistoon. Lisätietoja saat paikallistoimistosta tai osoitteesta /opintotuki. Asuminen Oppilaitoksiin hyväksytyt voivat anoa opiskelija-asuntolapaikkaa. Asunnot ovat maksuttomia, kalustettuja soluasuntoja. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokseen, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, Mäntän seudun koulutuskeskukseen tai Vammalan ammattikouluun hyväksytyille tarkoitetut asunnot ovat ennen kaikkea pitkämatkalaisille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opiskelupäivien ajaksi tarkoitettuja asuntoja. Asuntoloissa voi asua viikonloppuisin vain erityisluvalla. Kokemäen yksikön asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijoille. Asuntolassa voi asua opiskelupäivinä. Asuntolassa on tarjolla myös eläinsoluja eläintenhoidon opiskelijoille. Eläinsolua voi tiedustella opiskelija paikkaa varmistettaessa. Kokemäen yksikön asuntolat ovat käytössä myös kesäjakson aikana. opintoihin hakeutuvan opa s

14 Opiskelijan oppimisen tukena Opinto-ohja a ja Opinto-ohjaaja tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, ammatillisessa suuntautumisessa sekä opintojen jälkeisessä jatko-opiskeluun ja työelämään sijoittumisessa. Opintoohjaajaan voit ottaa yhteyttä jo opiskelupaikkaa ja -alaa miettiessäsi. Sinulla on mahdollisuus tulla seuraamaan opiskelua jopa useammaksikin päiväksi saadaksesi varmuuden koulutusalavalintasi sopivuudesta ennen yhteishakua. Koulutusohja a ja Huittisten ja Kokemäen yksiköissä toimivat koulutusohjaajat. Heiltä saat tukea koko opiskelusi ajan myös elämänhallinnan osa-alueilla. He ratkaisevat myös kanssasi henkilökohtaisia opiskeluusi liittyviä haasteita. Turvallinen ja tasapainoinen opintopolkusi on tärkeä! Kur a at tori Kuraattori työskentelee opiskelijan opiskelun ja elämäntilanteen tukemiseksi. Häneen voi ottaa yhteyttä jo ennen opintojen aloittamista. Kuraattori opastaa myös toimeentuloon ja opintojen rahoitukseen liittyvissä asioissa. Kuraattori on tavattavissa Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja Vammalan ammattikoulussa. Opi skelijaterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto on Huittisten seudun terveydenhuollon ky:n, Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n, Sastamalan perusturvakuntayhtymän sekä Ylä-Pirkanmaan terveydenhoitoalue Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämää, opiskelijoille maksutonta toimintaa. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveydenhoidollisissa kysymyksissä, suorittaa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen, antaa apua tapaturmissa ja sairaustapauksissa sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin koululääkärille. Voit tilata ajan, jos haluat keskustella terveyden- tai sairaanhoidollisista asioista, esim. opiskeluun vaikuttavat terveydelliset seikat, verenpaineen seuranta, ehkäisyasiat, rokotusasiat ym. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä koululääkärin vastaanotolle. Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystykseen. Hammaslääkäriasiat opiskelijoiden on hoidettava omassa kotikunnassaan. Kiireellistä hammashoitoa vaativissa tapauksissa kaikki opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystävälle hammaslääkärille. 14 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

15 tutkinnot Datanomi Merkonomi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu Huittinen p fax apulaisrehtori Tuula Komulainen p koulutuspäällikkö Outi Pitkänen p Ankkuriohjaaja Ringa Junnila p Terveydenhoitaja Mailis Roue p

16 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, huittinen Datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Perustutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Datanomi kiinnostus tietotekniikkaan joustavuus toimia erilaisten ihmisten kanssa rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen Työtehtävät tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito palvelinohjelmistojen hallinnointi käyttäjien kouluttaminen alan tuotteiden myynti ja markkinointi Keskeinen oppi si sältö työasemalaitteiston käyttöönotto palvelimien hallinnointi virtualisointi tietoturva ja varmuuskopiointi asiakaspalvelu kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot Sijoit tuminen it-tukihenkilö tietokoneiden ja oheislaitteiden myyntitehtävät tietotekniikka-alan erilaiset asiakaspalvelutehtävät yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Perustutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Datanomi kiinnostus tietotekniikkaan looginen ajattelu rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot kielitaito Työtehtävät tietotekniikan kehittämisprojekteissa toimiminen ohjelmistojen suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmistojen testaaminen Keskeinen oppi si sältö ohjelmistosuunnittelu käyttöliittymät ja käytettävyys ohjelmointi dokumentointi tietokannat ja tietojärjestelmät kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot Sijoit tuminen ohjelmoija ohjelmistokehittäjä käyttöliittymäsuunnittelija ohjelmiston testaaja web-sovelluskehittäjä yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen 16 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

17 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, huittinen Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Perustutkinto: Liiketalouden perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Merkonomi asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys joustavuus ja yrittäjyys kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita yhteistyötaidot kielitaito Työtehtävät kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät tuotteiden esillepano ja somistus tavaroiden tilaus, vastaanotto ja hyllytys yritysten ja yhteisöjen asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät Keskeinen oppi si sältö asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti mainonta ja tiedottaminen somistus tuoteneuvonta markkinoinnin suunnittelu yrittäjyys koulutukseen sisältyvät mm. Ikärajapassi ja hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät Sijoit tuminen myyjä tuote-esittelijä myynninedistäjä myyntisihteeri myymälänhoitaja kaupan esimiestehtävät asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät eri organisaatioissa yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Perustutkinto: Liiketalouden perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Merkonomi asiakaslähtöisyys taloudellisen ja kannattavan toiminnan ymmärtäminen joustavuus ja yrittäjyys täsmällisyys kiinnostus tietojärjestelmien hallintaan ja kyky hyödyntää tietoteknistä osaamista Työtehtävät kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät laskutuksen tehtävät tuottojen ja kustannusten seuranta, hinnoittelu erilaiset toimistotehtävät pankin asiantuntijatehtävät asiakaspalvelutehtävät eri organisaatioissa Keskeinen oppi si sältö asiakaspalvelu talous- ja toimistopalvelut kirjanpito toimistotyövälineiden ja -ohjelmien käyttö yrittäjyys koulutukseen sisältyy mm. Ikärajapassi luottamuksellisen asiakaspalvelun korostunut merkitys Sijoit tuminen palveluneuvoja kirjanpitäjä palkanlaskija myymäläpäällikkö toimistotyöntekijä yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen opintoihin hakeutuvan opa s

18 tutkinnot Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Putkiasentaja Puutarhuri Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki Kauvatsantie Kokemäki p fax Apulaisrehtori Tuula Komulainen p Koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää p Opinto-ohjaaja p Koulutusohjaaja Paula Immonen p Terveydenhoitaja Taru Simula p Asuntolanhoitaja Hannu Pihkala p

19 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, kokemäki Eläintenhoitaja Eläintenhoidon koulutusohjelma Perustutkinto: Maatalousalan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Eläintenhoitaja kiinnostus eläimiin, luontoon ja ympäristöön valmius työskennellä viikonloppuisin ja juhlapäivinä hyvä fyysinen kunto oma-aloitteisuus, luotettavuus ja vastuullisuus asiakaslähtöisyys Työtehtävät eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen pieneläinten hoito- ja kasvatustyöt tuotantoeläinten hoito- ja kasvatustyöt koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto asiakaspalvelu Keskeinen oppi si sältö eläinten tuntemus ja hoito eläinten terveydestä huolehtiminen perinnöllisyyden ja eläinjalostuksen perusteet eläintilojen suunnittelu ja kunnostus tuotannon suunnittelu ja kannattavuuden seuranta asiakaspalvelutyössä toimiminen ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuusja tulityökortti vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen eläintenhoitajana maatilalla, kotieläinpuistoissa, eläintarhassa, eläinklinikoilla lomittajana eläinhoitolayrittäjänä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa pääsykoe järjestetään Maatalousalan perustutkinnon eläintenhoidon koulutus ohjelmassa viikolla 18. Koe on maksuton. Maaseutuyrittäjä Maatilatalouden koulutusohjelma Perustutkinto: Maatalousalan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Maaseutuyrittäjä kiinnostus tekniikkaan, luontoon ja ympäristöön asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin Työtehtävät peltokasvien viljelytyöt maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen koneurakointi maatilan metsien hyödyntäminen maatilarakennusten kunnossapito viljelymuistiinpanot ja kirjanpito Keskeinen oppi si sältö maaseutuyrittämisen mahdollisuudet peltokasvien tuottaminen maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus maatilan metsätalous maatilarakentamisen perusosaaminen työkyvyn ylläpito ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuusja tulityökortti vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen maanviljelijä, maatalousyrittäjä tai työntekijä maataloustarvikekauppa maatalouskoneurakoitsija maisemanhoitopalvelut Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen opintoihin hakeutuvan opa s

20 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, kokemäki Putkiasentaja Putkiasennuksen koulutusohjelma Perustutkinto: Talotekniikan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Putkiasentaja ammatissa tarvitaan kädentaitoa, oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta työssä on osattava itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia asentajan on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa Työtehtävät rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen suunnittelu, perusmittaukset ja säätötyöt Keskeinen oppi si sältö alan perusasennuksien harjoitteleminen putkistojen hitsaaminen mittaus- ja säätötyöt uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen lvi-laitosten toiminta ja määräykset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuus- ja tulityökortti vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät erilaisissa olosuhteissa työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen putkiasentajiksi lvi-alan yrityksiin itsenäisiksi yrittäjiksi Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Puutarhuri Puutarhatuotannon koulutusohjelma Perustutkinto: Puutarhatalouden perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Puutarhuri kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin Työtehtävät vihannesten, koristekasvien, marjojen ja hedelmien viljely avomaalla ja kasvihuoneessa ympäristönäkökohdat huomioiden tuotteiden sadonkorjuu, kauppakunnostus, lajittelu ja pakkaaminen jatkojalostus ja tuotteiden markkinointi viljelyn taloudellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus Keskeinen oppi si sältö puutarhakasvien tuotannon suunnittelu puutarhakasvien tuottaminen kasvihuoneissa ja avomaalla puutarhatuotannon yritystoiminta laadukas, ympäristöystävällinen tuotanto viljelykoneiden ja kasvihuoneautomatiikan käyttö ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuus- ja tulityökortti sekä hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen puutarhureiksi kasvihuone- tai avomaayrityksiin puutarhamyymälöihin myyntitehtäviin puutarhayrittäjiksi Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen 20 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa 2 0 1 4 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku, kevät 2014 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku keväällä 2014 Kevään yhteishaussa haetaan: Ammatillisiin perustutkintoihin (52 kappaletta) Päivälukioihin Kotitalousopetukseen (entinen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia:

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto) nuoriso-

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Poimintoja yhteishakuinfosta

Poimintoja yhteishakuinfosta Poimintoja yhteishakuinfosta 2013 2014 Rajamäen yläasteella ensisijaisesti haettiin ammatillinen koulutus 74 lukiokoulutus 61 valittiin opiskelijaksi ammatillinen koulutus 62 lukiokoulutus 60 Yhteishaku

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TOINEN ASTE Ammattiopisto Nuoria 1050 Aikuisia 20 Kauppaopisto Nuoria 390 Aikuisia 90 Sosiaali- ja terveysalan opisto Nuoria 320

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopistossa voi opiskella 25:a perustutkintoa. Ammattiopisto toimii kahdessa toimipisteessa Vaasassa. Opiskelijoita

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon!

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Optimaalista ohjausta Vaasassa! perjantaina 30.10.2015 klo 9.15 Tervetuloa, koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo Kahvi + sämpylä klo 9.30 Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta,

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi Yhteishakuinfo 23.1.2014 www.opintopolku.fi Sähköinen yhteishaku www.opintopolku.fi Valtakunnallinen oppilasvalinta ammatilliseen koulutukseen, lukioon sekä kotitalousopetukseen 5 hakutoivetta, vain yhteen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Kerro ne hänelle illalla

Kerro ne hänelle illalla Kerro ne hänelle illalla YHTEISHAKU 2015 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 24.2.-17.3.2015 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin, valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 *Haku VALMA-koulutuksiin,

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

VANTAA MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMI

VANTAA MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMI VANTAA LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas SUOMI SISÄLLYS TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 6 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT 8 MUITA

Lisätiedot

Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa

Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Suomen suurin datanomeja ja merkonomeja kouluttava oppilaitos Tarjoaa myös maahanmuuttajille tarkoitettua ammatilliseen

Lisätiedot

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015 YHTEISHAUN AIKATAULU 24.2. - 17.3.2015 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA HAKEMUKSET TÄYTETÄÄN JA LÄHETETÄÄN LUOKITTAIN VIIKOLLA 10 HAKU SUORITETTAVA VIIMEISTÄÄN pe 6.3.2015 HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot