Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitoa työelämään osaamista tulevaan"

Transkriptio

1 Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i opintoihin hakeutuvan opa s o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s

2 sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 7 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet 8 Lähde opiskelemaan ammattia! 9 Kevään 2011 yhteishaku 10 Opintojen rakennusaineet 15 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, huittinen 16 Datanomi 17 Merkonomi 18 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, kokemäki 19 Eläintenhoitaja 19 Maaseutuyrittäjä 20 Putkiasentaja 20 Puutarhuri 22 Karkun kotitalous- ja sosiaali alan oppilaitos, Sastamala 23 Kokki 23 Kodinhuoltaja (hoivapainotteinen) 24 Toimitilahuoltaja (hoivapainotteinen) 24 Lähihoitaja 26 Mäntän seudun koulutuskeskus, Mänttä-Vilppula 27 Koneistaja 27 Levyseppähitsaaja 28 Sisustaja 28 ict-asentaja 29 Talonrakentaja 29 Puuseppä 30 Merkonomi 30 Merkonomi (verkko-opetuksena) 31 Datanomi

3 osaamista tulevaan 31 Datanomi (verkko-opetuksena) 32 Kokki 33 Tarjoilija 33 Hotellivirkailija (monimuoto-opetuksena) 34 Parturi-kampaaja 35 Kosmetologi (ilta/monimuoto-opintoina) 36 Lähihoitaja 37 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sastamala 38 Artesaani, kultasepänala 38 Artesaani, lavasterakentaminen 39 Artesaani, sisustusala 40 Vammalan ammattikoulu, Sastamala 41 Ajoneuvoasentaja 41 Koneistaja 42 Levyseppähitsaaja 42 Talonrakentaja 43 Kivirakentaja 44 Puuseppä 45 Sähköasentaja 45 Elektroniikka-asentaja 46 Parturi-kampaaja 47 Kosmetologi 48 Kumituotevalmistaja 49 Kokki 50 Ammattilukio, ammattistartti 50 Ammattilukio 50 Ammattistartti 51 Aikuiskoulutus

4 Ota oma paikkasi opiskelijana opiskella voit niin nuoriso asteella kuin aikuiskoulutuksessakin!

5 sasky ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset sijaitsevat neljällä paikkakunnalla: Huittisissa, Kokemäellä, Mänttä-Vilppulassa ja Sastamalassa. Oppilaitosten koulutustarjonta on monipuolinen ja käytännönläheinen Sinulla on paljon valinnanmahdollisuuksia! Oppilaitoksissa suoritettavat ammatilliset perusopinnot ovat 120 opintoviikon laajuisia ja kestävät keskimäärin kolme vuotta. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikon työssäoppiminen oman alan yrityksissä ja yhteisöissä. Koulutustarjontamme esittäytyy tässä oppaassa oppilaitoksittain ja ammattialoittain. Valitse oppaan tarjonnasta Sinulle mieluisin ala ja ammatti ja ryhdy opiskelemaan! Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Huittisten kaupungin ylläpitämä Ammatti- ja yrittäjäopisto yhdistyivät Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ylläpitämä Mäntän seudun koulutuskeskus liittyi mukaan uudessa koulutuskuntayht ym ä ssä meiltä valmistuu osa a jia kulttuurialalle luonnontieteiden alalle luonnonvara- ja ympäristöalalle matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle tekniikan ja liikenteen alalle yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle kuntayhtym ä johta ja/ rehtori Talous- ja hallintojohta ja Apul aisrehtorit Koulutusjohta ja Aikuiskoulutusjohta ja Kehittä misjohta ja Antti Lahti Petri Lätti Anna-Leena Kivipuro Tuula Komulainen Anita Lietepohja Vs. Kirsi Nikali-Rauva Arto Pylvänäinen Matti Järvinen Ilpo Moisio Eija Saarela opintoihin hakeutuvan opa s

6

7 peruskoulun päättävä tai jo päättänyt, lukiolainen, yli oppilas tai ammatillisen koulutuksen suorittanut opintojen täydentäjä tai alan vaihtaja: me Sastamalan koulutuskunta yhtymässä haluamme palvella sekä Sinua että työelämää. siksi meille on tärkeää, että osaamme huolehtia opiskelijoista ja että meiltä valmistuu ammattitaitoisia osaajia työelämän palvelukseen. Tervetuloa opiskelemaan! Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet Am m atillinen koulutus tarjoaa ammattitaidon, tietopohjan ja kosketuksen työelämään sisältää vähintään puoli vuotta työssäoppimista, jolloin pääset opiskelemaan ja tekemään tulevan ammattisi käytännön työtehtäviä oppilaitoksen ulkopuolella mahdollistaa ammatillisten perustutkintojen ohella lukioopintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen avaa ovet ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin aivan kuten lukiokoulutuskin tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen ulkomailla on joustava ja yksilöllinen sekä sisältää paljon valinnan mahdollisuuksia huomioi aiemmin suorittamasi tutkinnot, joista voidaan lukea hyväksi useita opintoviikkoja mahdollistaa lentopalloa ja salibandya sarjatasolla pelaavien voivan saada oikeuden käyttää opiskeluaikaa oman lajinsa valmennukseen Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tapahtuvana päiväkoulutuksena, näyttötutkintona, monimuotokoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen perustutkinto antaa eväitä ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Yrittäjänä toimiminen edellyttää kuitenkin tutkinnon lisäksi työkokemusta, rautaista ammattitaitoa ja kykyä markkinoida osaamistaan. opintoihin hakeutuvan opa s

8 Lähde opiskelemaan ammattia! Pohjakoulutus Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Jos olet suorittanut lukion oppi määrän tai ylioppilastutkinnon, voit hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoilla. Terveydelli set va atimuk set Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Jos Sinulla on terveydellisiä rajoituksia, esim. allergioita, liikuntarajoitteita tms., ota yhteys ennen koulutukseen hakeutumista oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan tai hakusi kohteena olevan oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai terveydenhoitajaan. Heiltä saat tietoa siitä, millaiset ovat mahdollisuutesi opiskella ja työskennellä haluamallasi alalla. Tästä oppaasta löydät oppilaitosten terveydenhoitajien ja opinto-ohjaajien yhteystiedot oppilaitoskohtaisesti. Joustava valinta Ammatilliset oppilaitokset voivat jonkin erityisen syyn perusteella valita joustavasti enintään 30 % kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista. Joustavassa valinnassa otetaan aina huomioon hakijan mahdollisuudet selvitä opinnoista sekä hakijan koulutustarve. Hakijan tulee osoittaa joustavan valinnan liitteillä tai muulla tavalla ne suoritukset tai tiedot, joihin hän vetoaa. Joustavan valinnan erityisiä syitä voivat olla terveydelliset syyt, kun alaan ja koulutukseen osallistumiseen liittyvistä terveydellisistä tekijöistä johtuen hakijalla on vain harvoja kouluttautumismahdollisuuksia oppimisvaikeudet, kun hakijalla on todettuja ja dokumentoituja oppimisvaikeuksia ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen, kun hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta tai hakijalle soveltuvaa aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta ei ole tarjolla koulutodistuksen vertailuvaikeuksien korjaaminen, kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla, tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa perusopetuksen erityisopetuksen mukautetun oppimäärän suorittaneet tai ammattistarttiluokkalaiset hakijan suorittama perusopetuksen oppimäärä on mukautettu tai hakija on suorittanut 10-luokan muut merkittävät yksilölliset syyt. Merkittäviä yksilöllisiä syitä voivat olla mm. erityislahjakkuus kyseiselle alalle, alaan liittyvä koulutus-, kurssi- ja merkittävä harrastus toiminta, erilaiset sosiaaliset syyt, paikkakunnalle muutto, työllistymisen turvaaminen esim. sijoittumalla omaan yritykseen. Jos haet joustavan valinnan kautta, tee näin! tee varsinainen yhteishaku Internetissä osoitteessa: lähetä tulostettu hakemuksesi sekä liitteet, joihin vetoat, jokaisen hakutoiveen opetuspisteeseen erikseen. Jos vetoat koulutodistuksen vertailuvaikeuksiin, lähetä lisäksi kopio viimeisestä koulutodistuksestasi hakuajan päättymiseen mennessä. Joustavan valinnan kautta hakeva on myös mukana normaalissa valintamenettelyssä. 8 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

9 Kevään 2011 yhteishaku Ammatillisen ja lukiokoulutuksen syksyllä 2011 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa. Yhteishaussa hakevat peruskoulun päättöluokkalaiset ja lisäopetuksessa opiskelevat sekä kaikki muut hakijat. Kaikille yhteinen hakuaika on , täydennyshaku Opi skelijavalinnan painotuk set Opiskelijavalintaan vaikuttavat hakijoiden valintapistemäärä ja hakijoiden esittämä hakutoivejärjestys sekä pääsy-/soveltuvuuskokeet ja valintahaastattelu. Peruskoulun oppimäär än suorit taneet hakijat Hakijalle annetaan pisteitä ammatillisiin oppilaitoksiin hakiessa perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna 3 pistettä, samoin talouskoulusta sekä ammatti-10 -luokan ja ammattistartin suorittamisesta. kaikkien aineiden keskiarvosta 4 16 pistettä painotettavista arvosanoista: liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki. Keskiarvo kolmen parhaan em. aineen arvosanasta; 2 8 pistettä työkokemuksesta 1 5 pistettä ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä ja toisesta 1 piste sukupuolen perusteella: 2 pistettä, jos ensisijaisista hakijoista on alle 30 % samaa sukupuolta kuin hakija mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä Lukion oppimäär än tai ylioppil a stutkinnon suorit taneet hakijat Hakijalle annetaan pisteitä yleisestä koulumenestyksestä 4 16 pistettä työkokemuksesta 1 3 pistettä ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä ja toisesta 1 piste sukupuolen perusteella: 2 pistettä, jos ensisijaisista hakijoista on alle 30 % samaa sukupuolta kuin hakija mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä Soveltuvuuskokeet Eräisiin koulutuksiin haettaessa on pääsy-/soveltuvuus kokeet. Pääsykokeissa voit osoittaa motivoituneisuuttasi, soveltuvuuttasi ja kiinnostustasi hakemallesi alalle. Kevään yhteishaun soveltuvuuskokeet ajoittuvat huhti- ja toukokuulle. Soveltuvuuskoe kaikkiin artesaanikoulutuksiin on Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Kokeet ovat maksuttomat. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe lähihoitajan tutkintoon järjestetään Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa ja Mäntän seudun koulutuskeskuksessa (aika ilmoitetaan myöhemmin). Soveltuvuusarvioinnin suorittaa Suomen Psykologikeskus, ja se maksaa noin 55 euroa. Li sähaku Oppilaitoksiin kannattaa olla yhteydessä pitkin vuotta, kun suunnittelet opiskelua ja aiot esimerkiksi täydentää kaksivuotisen tutkinnon kolmivuotiseksi tai haluat jatkaa keskeytyneitä opintojasi. Jos et yhteishaun kautta saa opiskelupaikkaa, ota selvää mahdollisuuksistasi päästä jollekin peruutuksen vuoksi vapautuvalle opiskelupaikalle. Lisätietoja opinto-ohjaajalta ja osoitteesta www. haenyt.fi. Erit yi sopetus Yksilöllistetylle eli erityisopetuksen opintolinjalle voit hakeutua opiskelemaan, mikäli olet suorittanut peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa sekä Mäntän seudun koulutuskeskuksessa toteutetaan erityisopetuksena kokin tutkinto. Ma ahanmuut ta jien haku ja opi skelu Maahanmuuttajat, joilla ei ole päättötodistusta suomalaisesta peruskoulusta tai lukiosta, hakeutuvat koulutukseen joustavalla valinnalla. Yleensä oppilaitokset pyytävät hakijat haastatteluun tai kielikokeeseen. Tällöin varmistetaan, että hakijalla on opiskelussa tarvittava kielitaito. Opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnan yhteydessä oppilaitoksissa määritellään mahdollinen lisäopetuksen tarve esim. kielissä. Opiskeluaikaa voidaan pidentää ja tavoitetta muuttaa opiskelijan tarpeiden mukaan.! yhtei shaku: Kaikille yhteinen hakuaika täydennyshaku: opintoihin hakeutuvan opa s

10 perustutkintojen laajuus on 120 opinto viikkoa. Opinnot kestävät keski määrin kolme vuotta. Perustelluista syistä opiskeluun saa käyttää neljä vuotta. Osaamisen tunnustamisen kautta opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen tai kahteen ja puoleen vuoteen (esim. ylioppilailla tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla). lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 40 opintoviikkoa. Opintoviikko (1 ov) vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä opiskelun hyväksi. Opintoviikkoon sisältyy oppituntien lisäksi kotona tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät. Oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on n tuntia viikossa. Opintoviikkoja kertyy myös työssäoppimisesta ja opinnäytetyöstä sekä erilaisista projektitöistä. Opintojen rakennusaineet Ammatilli set tutkinnon osat 9 0 ov Perustutkinnon ammatillisia yhteisiä ja koulutusohjelmakohtaisia tutkinnon osia. Opintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Työssäoppiminen ava a ovet t yöpaikoille Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy käytännön opiskelua työpaikoilla aidoissa työolosuhteissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Työssäoppimisen jaksotus riippuu koulutusalasta. Työssäoppimisen jaksoilla harjaannut keskeisissä ammatillisissa valmiuksissa ja samalla opit toimimaan erilaisissa työyhteisöissä. Saat mahdollisuuden tutustua tulevaan ammattiisi ja kokeilla omaa osaamistasi. Moni opiskelija saa työssäoppimisen kautta itselleen myös ensimmäisen työpaikkansa. Yrityksissä tapahtuva opiskelu varmistaa myös sen, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan nuoren ammattitaito vastaa työpaikkojen odotuksia ja tarpeita. Työssäoppimista voi suorittaa myös ulkomailla. Vapa a sti valit tavat tutkinnon osat 10 ov Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mm. opiskeltavaa alaa syventäviä tai laajentavia opintoja sekä muiden alojen opintoja omassa oppilaitoksessa tai muissa ammatillisissa oppilaitoksissa jatko-opintoihin tai ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja valinnaisuuden voit suunnata lukio-opintoihin (ammattilukio) 10 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

11 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov pakolliset (16 ov) valinnaiset (4 ov) Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Englanti 2 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0 4 ov Matematiikka 3 ov 0 4 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 0 4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 0 4 ov Terveystieto 1 ov 0 4 ov Liikunta 1 ov 0 4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 ov Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov Opiskelet Sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, hops:n mukaisesti. Opintosi suunnittelet yhdessä ryhmänohjaajasi, opettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Osallistut myös oman oppimisesi ja edistymisesi arviointiin. Opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, hojks. Sekin suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, koulutusohjaajan tai erityisopettajan kanssa oppilaitoksesta riippuen. Alle 18-vuotiaille laaditut suunnitelmat hyväksyy huoltaja. Aik ai se m m at opinnot ja osa a misen tunnusta minen Osaamisen tunnustamisella eli hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi hyväksytään opintosuorituksina tutkintoon, kun ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin vältät saman asian moninkertaisen opiskelun. Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa ja tuo väljyyttä opiskeluaikatauluun. Tunnustamisen periaatteena on, että opinnoilla ja työkokemuksella saatu osaaminen vastaa ammatillisen tutkinnon tavoitteita. Kysy osaamisen tunnustamisesta lisää opinto-ohjaajalta ja tutustu saatavilla olevaan osaamisen tunnustamisen erillisohjeeseen! Opi skelu on vaihteleva a Lukuvuosi toteutetaan viidessä tai kuudessa jaksossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijaryhmän työ-/lukujärjestys vaihtuu vähintään viisi kertaa lukuvuoden aikana. Lentopallo-/salibandypainot teinen koulutus Voit yhdistää lentopallon tai salibandyn pelaamisen opin toihin, mikäli olet pelannut aikaisemmin seuratasolla. Lentopallokurssit toteutetaan verkostolukiossa, yhdessä Vammalan lukion opiskelijoiden kanssa ja Mäntässä yhdessä Mäntän lukion kanssa. Koulutukseen voivat osallistua Sastamalan ja Mäntän yksiköiden opiskelijat. Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta Vieraat kielet (esim. saksa, ranska, venäjä,) 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov Am m atillinen tutkinto ja yo- tutkinto Kahden tutkinnon koulutus (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Ammattilukiossa voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Tässä koulutusmuodossa suunnataan ammattitaitoa täydentävät ja valinnaiset tutkinnon osat lukioaineiden suorittamiseen lukiossa (äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, ym.). Yo-kokeeseen voit osallistua jo kolmannen vuoden keväällä, jolloin kolmessa vuodessa saat ammatillisen tutkinnon sekä yo-tutkinnon. opintoihin hakeutuvan opa s

12 Kolmen tutkinnon koulutus (ammatillinen perustutkinto + lukio + yo-tutkinto) Voit suorittaa jopa kolme tutkintoa: lukion koko oppimäärän, ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon. Tällöin kolmessa vuodessa opiskelet perustutkinnon sekä ammattilukioaineita ammattikoulussa ja lukiossa. Neljäntenä vuotena siirryt opiskelemaan lukioon ja opiskelet lukion oppimäärän mukaiset kurssit. Ammatillisen perustutkinnon opinnoista voit lukiossa hyväksilukea soveltaviin opintoihin n. 20 kurssia. Ylioppilaskokeeseen voit osallistua kolmantena ja/tai neljäntenä opiskeluvuotena. Ylioppilastutkinnossa suoritetaan äidinkieli ja kolme seuraavista aineista: englanti, ruotsi, matematiikka tai reaaliaine. Ammattilukion opiskelun aloittaminen edellyttää, että perus opetuksen päättötodistuksen keskiarvo on vähintään Ammatillisten opiskelijoiden ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Kysy lisää lukio-opinnoista opinto-ohjaajilta! Opintoihin hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella tai yhteisvalinnassa sen jälkeen, kun yhteishaun tulokset ovat selvillä. Opintojen arviointi ja ammat tiosa a misen näytöt Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1 3. Arviointi ohjaa opiskelua ja on jatkuvaa. Arvioinnissa mitataan sitä, mitä osaat, miten paljon työskentelet, miten työskentelet ja miten käyttäydyt. Oppimistavoitteisiin pääseminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa työtilanteessa sen, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työpaikkojen välisenä yhteistyönä. Näyttöjen myötä käytännön ammatillinen osaaminen korostuu ja työelämän edustajan ja opiskelijan rooli opiskelijan arvioinnissa lisääntyy. Työssäoppiminen ulkom aill a Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat osa ammattiopintoja. sasky:ssä voit suorittaa työssäoppimista ulkomailla ja osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Harjaannut jo opiskeluaikanasi sellaisiin vaatimuksiin ja taitoihin, joita tarvitset työelämän koko ajan kansainvälistyessä. Ulkomailla opiskeluun on hyvät mahdollisuudet opiskelijoilla, joilla on intoa, tahtoa ja rohkeutta. Oppilaitos osallistuu osaan opiskelijan kustannuksista. Jatko- opintokelp oi suus Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaneena Sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jolloin voit pyrkiä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammatilli set jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa Sinulle eväät työelämään sekä valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen työelämässä. Kun alan töitä tehtyäsi ja kokemuksen kartuttua haluat täydentää osaamistasi, voit suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Oppi sopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto oppilaitoksissa tapahtuvalle opiskelulle. Aloittaaksesi oppisopimuskoulutuksen tarvitset oma-aloitteisuutta aktiivisuutta työpaikan ja kouluttamisesta kiinnostuneen työnantajan yhteydenoton oppisopimustoimistoon. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden (80 %). Tietopuoliset opinnot opiskelet oppilaitoksessa (20 %). Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä työkokemusta hankittuasi myös ammattitutkinnon ja erikois ammattitutkinnon. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Opiskelijalle suunnitellaan aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valmistava koulutus joko perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti 1 3 vuotta ja tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen ajalta opintososiaaliset edut maksuttoman opetuksen ja näytöt 12 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

13 Opiskelun kustannukset Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saat maksuttoman lounaan. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikössä opiskelijalle kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatetuksesta ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Tar joll a opintotuke a, asumisli sä ä ja koulum atk atuke a Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ei voi saada samanaikaisesti lapsilisän kanssa. Koulumatkatuki voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kun kustannukset ovat yli 54 euroa/kk. Omavastuuosuutesi on 43 euroa/kk. Opintotukihakemuksen voit toimittaa joko oppilaitokseen tai Kelan paikallistoimistoon. Lisätietoja saat paikallistoimistosta tai osoitteesta /opintotuki. Asuminen Oppilaitoksiin hyväksytyt voivat anoa opiskelija-asuntolapaikkaa. Asunnot ovat maksuttomia, kalustettuja soluasuntoja. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokseen, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, Mäntän seudun koulutuskeskukseen tai Vammalan ammattikouluun hyväksytyille tarkoitetut asunnot ovat ennen kaikkea pitkämatkalaisille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opiskelupäivien ajaksi tarkoitettuja asuntoja. Asuntoloissa voi asua viikonloppuisin vain erityisluvalla. Kokemäen yksikön asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijoille. Asuntolassa voi asua opiskelupäivinä. Asuntolassa on tarjolla myös eläinsoluja eläintenhoidon opiskelijoille. Eläinsolua voi tiedustella opiskelija paikkaa varmistettaessa. Kokemäen yksikön asuntolat ovat käytössä myös kesäjakson aikana. opintoihin hakeutuvan opa s

14 Opiskelijan oppimisen tukena Opinto-ohja a ja Opinto-ohjaaja tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, ammatillisessa suuntautumisessa sekä opintojen jälkeisessä jatko-opiskeluun ja työelämään sijoittumisessa. Opintoohjaajaan voit ottaa yhteyttä jo opiskelupaikkaa ja -alaa miettiessäsi. Sinulla on mahdollisuus tulla seuraamaan opiskelua jopa useammaksikin päiväksi saadaksesi varmuuden koulutusalavalintasi sopivuudesta ennen yhteishakua. Koulutusohja a ja Huittisten ja Kokemäen yksiköissä toimivat koulutusohjaajat. Heiltä saat tukea koko opiskelusi ajan myös elämänhallinnan osa-alueilla. He ratkaisevat myös kanssasi henkilökohtaisia opiskeluusi liittyviä haasteita. Turvallinen ja tasapainoinen opintopolkusi on tärkeä! Kur a at tori Kuraattori työskentelee opiskelijan opiskelun ja elämäntilanteen tukemiseksi. Häneen voi ottaa yhteyttä jo ennen opintojen aloittamista. Kuraattori opastaa myös toimeentuloon ja opintojen rahoitukseen liittyvissä asioissa. Kuraattori on tavattavissa Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja Vammalan ammattikoulussa. Opi skelijaterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto on Huittisten seudun terveydenhuollon ky:n, Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n, Sastamalan perusturvakuntayhtymän sekä Ylä-Pirkanmaan terveydenhoitoalue Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämää, opiskelijoille maksutonta toimintaa. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveydenhoidollisissa kysymyksissä, suorittaa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen, antaa apua tapaturmissa ja sairaustapauksissa sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin koululääkärille. Voit tilata ajan, jos haluat keskustella terveyden- tai sairaanhoidollisista asioista, esim. opiskeluun vaikuttavat terveydelliset seikat, verenpaineen seuranta, ehkäisyasiat, rokotusasiat ym. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä koululääkärin vastaanotolle. Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystykseen. Hammaslääkäriasiat opiskelijoiden on hoidettava omassa kotikunnassaan. Kiireellistä hammashoitoa vaativissa tapauksissa kaikki opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystävälle hammaslääkärille. 14 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

15 tutkinnot Datanomi Merkonomi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu Huittinen p fax apulaisrehtori Tuula Komulainen p koulutuspäällikkö Outi Pitkänen p Ankkuriohjaaja Ringa Junnila p Terveydenhoitaja Mailis Roue p

16 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, huittinen Datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Perustutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Datanomi kiinnostus tietotekniikkaan joustavuus toimia erilaisten ihmisten kanssa rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen Työtehtävät tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito palvelinohjelmistojen hallinnointi käyttäjien kouluttaminen alan tuotteiden myynti ja markkinointi Keskeinen oppi si sältö työasemalaitteiston käyttöönotto palvelimien hallinnointi virtualisointi tietoturva ja varmuuskopiointi asiakaspalvelu kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot Sijoit tuminen it-tukihenkilö tietokoneiden ja oheislaitteiden myyntitehtävät tietotekniikka-alan erilaiset asiakaspalvelutehtävät yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Perustutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Datanomi kiinnostus tietotekniikkaan looginen ajattelu rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot kielitaito Työtehtävät tietotekniikan kehittämisprojekteissa toimiminen ohjelmistojen suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmistojen testaaminen Keskeinen oppi si sältö ohjelmistosuunnittelu käyttöliittymät ja käytettävyys ohjelmointi dokumentointi tietokannat ja tietojärjestelmät kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot Sijoit tuminen ohjelmoija ohjelmistokehittäjä käyttöliittymäsuunnittelija ohjelmiston testaaja web-sovelluskehittäjä yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen 16 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

17 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, huittinen Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Perustutkinto: Liiketalouden perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Merkonomi asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys joustavuus ja yrittäjyys kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita yhteistyötaidot kielitaito Työtehtävät kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät tuotteiden esillepano ja somistus tavaroiden tilaus, vastaanotto ja hyllytys yritysten ja yhteisöjen asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät Keskeinen oppi si sältö asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti mainonta ja tiedottaminen somistus tuoteneuvonta markkinoinnin suunnittelu yrittäjyys koulutukseen sisältyvät mm. Ikärajapassi ja hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät Sijoit tuminen myyjä tuote-esittelijä myynninedistäjä myyntisihteeri myymälänhoitaja kaupan esimiestehtävät asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät eri organisaatioissa yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Perustutkinto: Liiketalouden perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Merkonomi asiakaslähtöisyys taloudellisen ja kannattavan toiminnan ymmärtäminen joustavuus ja yrittäjyys täsmällisyys kiinnostus tietojärjestelmien hallintaan ja kyky hyödyntää tietoteknistä osaamista Työtehtävät kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät laskutuksen tehtävät tuottojen ja kustannusten seuranta, hinnoittelu erilaiset toimistotehtävät pankin asiantuntijatehtävät asiakaspalvelutehtävät eri organisaatioissa Keskeinen oppi si sältö asiakaspalvelu talous- ja toimistopalvelut kirjanpito toimistotyövälineiden ja -ohjelmien käyttö yrittäjyys koulutukseen sisältyy mm. Ikärajapassi luottamuksellisen asiakaspalvelun korostunut merkitys Sijoit tuminen palveluneuvoja kirjanpitäjä palkanlaskija myymäläpäällikkö toimistotyöntekijä yrittäjä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteisvalinnassa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen opintoihin hakeutuvan opa s

18 tutkinnot Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Putkiasentaja Puutarhuri Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki Kauvatsantie Kokemäki p fax Apulaisrehtori Tuula Komulainen p Koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää p Opinto-ohjaaja p Koulutusohjaaja Paula Immonen p Terveydenhoitaja Taru Simula p Asuntolanhoitaja Hannu Pihkala p

19 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, kokemäki Eläintenhoitaja Eläintenhoidon koulutusohjelma Perustutkinto: Maatalousalan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Eläintenhoitaja kiinnostus eläimiin, luontoon ja ympäristöön valmius työskennellä viikonloppuisin ja juhlapäivinä hyvä fyysinen kunto oma-aloitteisuus, luotettavuus ja vastuullisuus asiakaslähtöisyys Työtehtävät eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen pieneläinten hoito- ja kasvatustyöt tuotantoeläinten hoito- ja kasvatustyöt koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto asiakaspalvelu Keskeinen oppi si sältö eläinten tuntemus ja hoito eläinten terveydestä huolehtiminen perinnöllisyyden ja eläinjalostuksen perusteet eläintilojen suunnittelu ja kunnostus tuotannon suunnittelu ja kannattavuuden seuranta asiakaspalvelutyössä toimiminen ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuusja tulityökortti vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen eläintenhoitajana maatilalla, kotieläinpuistoissa, eläintarhassa, eläinklinikoilla lomittajana eläinhoitolayrittäjänä Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa pääsykoe järjestetään Maatalousalan perustutkinnon eläintenhoidon koulutus ohjelmassa viikolla 18. Koe on maksuton. Maaseutuyrittäjä Maatilatalouden koulutusohjelma Perustutkinto: Maatalousalan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Maaseutuyrittäjä kiinnostus tekniikkaan, luontoon ja ympäristöön asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin Työtehtävät peltokasvien viljelytyöt maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen koneurakointi maatilan metsien hyödyntäminen maatilarakennusten kunnossapito viljelymuistiinpanot ja kirjanpito Keskeinen oppi si sältö maaseutuyrittämisen mahdollisuudet peltokasvien tuottaminen maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus maatilan metsätalous maatilarakentamisen perusosaaminen työkyvyn ylläpito ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuusja tulityökortti vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen maanviljelijä, maatalousyrittäjä tai työntekijä maataloustarvikekauppa maatalouskoneurakoitsija maisemanhoitopalvelut Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen opintoihin hakeutuvan opa s

20 huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, kokemäki Putkiasentaja Putkiasennuksen koulutusohjelma Perustutkinto: Talotekniikan perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Putkiasentaja ammatissa tarvitaan kädentaitoa, oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta työssä on osattava itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia asentajan on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa Työtehtävät rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen suunnittelu, perusmittaukset ja säätötyöt Keskeinen oppi si sältö alan perusasennuksien harjoitteleminen putkistojen hitsaaminen mittaus- ja säätötyöt uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen lvi-laitosten toiminta ja määräykset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuus- ja tulityökortti vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät erilaisissa olosuhteissa työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen putkiasentajiksi lvi-alan yrityksiin itsenäisiksi yrittäjiksi Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen Puutarhuri Puutarhatuotannon koulutusohjelma Perustutkinto: Puutarhatalouden perustutkinto, pk/yo Am m at tinimike: Puutarhuri kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin Työtehtävät vihannesten, koristekasvien, marjojen ja hedelmien viljely avomaalla ja kasvihuoneessa ympäristönäkökohdat huomioiden tuotteiden sadonkorjuu, kauppakunnostus, lajittelu ja pakkaaminen jatkojalostus ja tuotteiden markkinointi viljelyn taloudellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus Keskeinen oppi si sältö puutarhakasvien tuotannon suunnittelu puutarhakasvien tuottaminen kasvihuoneissa ja avomaalla puutarhatuotannon yritystoiminta laadukas, ympäristöystävällinen tuotanto viljelykoneiden ja kasvihuoneautomatiikan käyttö ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ks. tarkemmin sivu 11 puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. eai, työturvallisuus- ja tulityökortti sekä hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta Sijoit tuminen puutarhureiksi kasvihuone- tai avomaayrityksiin puutarhamyymälöihin myyntitehtäviin puutarhayrittäjiksi Opi skelijavalinta koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen 20 opintoihin hakeutuvan opa s 2011

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa 2 0 1 4 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10

Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10 Sisällys Tervetuloa opiskelemaan! 3 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, koulutusesittelyt 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava I, koulutustarjonta

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Hakijan opas 2014. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi

Hakijan opas 2014. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Hakijan opas 2014 Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Tervetuloa POKEen! Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE on Keski-Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos. Toiminta-alue kattaa Jyväskylän

Lisätiedot

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta 1 Sisältö Monipuolisempaa meininkiä 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Autonkuljettaja 10 Datanomi 12 Eläintenhoitaja 14 ICT-asentaja 16 Kokki 18 Koneistaja

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi yhteishaku 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi NUORTEN KOULUTUKSET 2015 Perustutkinnot Kansanopistolinjat Valmentava koulutus loistava TULEVAISUUS! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Kokkola Kälviä Kannus

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS AMMATTIOISTO OISKELIJAN OAS 2015 2016 kesä LUKUVUOSI 2015 2016 KEUDAN AMMATTIOISTOSSA 18.12.2015 syyslukukausi päättyy Syysloma 12. 16.10.2015 3. jakso alkaa 3.12.2015 Joululoma 19.12.2015 3.1.2016 4.1.2016

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 1 ekami

HAKIJAN OPAS 2015 1 ekami 1 Sisällys Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Osaamisen ykköspaikka... 4 Kampukset ja toimipisteet... 5 Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset... 6 Opiskelijaksi ottamisen edellytykset...

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2014 2015 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORILLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 Hakuopas Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 2015 HUOM! Virhe painetussa oppaassa sivulla 9, Lukiokoulutuksen valintaperusteet. Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,haetaan

Lisätiedot

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Haluatko löytää oman ammatin ja tien työelämään? Tervetuloa Stadin ammattiopistoon. Lue hyviä käytännön ideoita opiskeluun Tämän

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Länsi-Suomi 2 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot