Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2002 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

2 2002 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vapaudenkatu Jyväskylä Puh. (014) Fax. (014) Vuosikertomus Tekstit Raila Junnila Liisa Laatu Katri Niskanen Hanna Savolainen Toimitus, taitto ja kansi Katri Niskanen Kannen kuva: Mediakettu Jari Peurajärvi SISÄLLYS Toimintavuosi kirjastossa 3 Annual Report 4 Henkilöstömuutoksia ja aktiivista kokoustoimintaa 5 Maakuntaosaston Internet-palvelut laajenivat 7 Toimipisteet ja aukioloajat 9 Kävijämäärät kasvussa - lainaajien määrä ennallaan 10 Kirjaston kokoelmat 12 Tapahtumat ja yleisötilaisuudet 15 Kirjastoissa järjestetyt näyttelyt 17 Kirjaston talous 18 Kirjaston tilastot Taittopohja Mikko Hieta Tilastot Marja-Leena Rossi Valokuvat Mikko Laakkonen Hannele Niemelä Katri Niskanen Juha Puura Painos 150 kpl (monistettuna) Jyväskylän kaupunki

3 Toimintavuosi kirjastossa Kirjastotoimenjohtaja Liisa Laatu Katri Niskanen Vilkasta käyttöä Kaikilla mittareilla mitattuna kirjaston käyttöluvut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, ja kävijöiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa yli miljoonan rajan. Keskimäärin lähes asiakasta vieraili kirjastolaitoksen eri toimipisteissä aukiolopäivän aikana. Jokainen kaupungin asukas kävi kirjaston eri toimipisteissä vuoden aikana keskimäärin 13 kertaa ja lainasi 28 kirjaa. Lainaus, kävijämäärä ja kirjaston tietokannan etäkäyttö kasvoivat vuoden aikana yli kahdeksan prosenttia, joten kahden prosentin kasvutavoite ylitettiin reilusti. Kirjastonkäytön opetukseen osallistui ja vierailuilla kävi noin 500 ryhmää, yhteensä henkeä. Myös lainaajamäärä kasvoi. Palvelujen laatua arvioitiin asiakaskyselyllä Huhtasuon, Kortepohjan ja Keltinmäen kirjastoissa. Kirjaston käyttäjät olivat tyytyväisiä näiden lähikirjastojen palveluihin. Sähköiset palvelut ja verkkotiedon tuottaminen Tietojärjestelmien ja verkkotiedon tuottamisen avulla pyritään tehostamaan asiakkaiden sekä etä- että kirjastossa käytettäviä palveluja. Sähköistä kirjastoaineistoa hankittiin lisää ja asiakastyöasemia uusittiin. Asiakaspalvelun laatuun ja itsepalvelun tehostamiseen panostettiin ottamalla käyttöön mobiilipalvelut ja IntroActive ohjelmisto. Kirjasto on aktiivisesti osallistunut käytössä olevan kirjastojärjestelmän kehittämiseen. Käyttäjäryhmän jokaisen toimialakohtaisen työryhmän työskentelyyn osallistuu myös Jyväskylän kaupunginkirjaston edustaja. Ulkomaalaisia kirjastonkäyttäjiä varten laaja osa kirjaston verkkosivuista käännettiin englannin kielelle, ja vuoden aikana valmistui myös Keski- Suomen portaali, joka sisältää noin 600 Keski-Suomen koskevaa linkkiä. Keskisuomalaista kertomakirjallisuutta esittelevä verkkosivusto valmistui toukokuussa. Kirjasto ylläpitää Internetissä Keski viitetietokantaa, johon on koottu viitteitä Keski Suomea koskevista kirjoista ja artikkeleista 1800 luvulta alkaen. Maakuntakirjasto-osasto on valtakunnallisen Arto artikkeliviitetietokannan tiedontuottaja. Maakuntakirjastototoiminta Jyväskylän kaupunginkirjasto toimii myös Keski-Suomen maakuntakirjastona, tehtävänään tukea ja kehittää alueen yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä perehdyttää alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin. Keski-Suomen kirjastojen edustajista koottu maakuntakirjastotoiminnan kehittämisryhmä jatkoi vuoden aikana toimintaansa. Vuoden aikana järjestettiin koulutustilaisuuksia ja julkaistiin neljä tiedotetta. Kehittämisprojektit Kirjasto hallinnoi Keski-Suomen kirjoittajien käynnistämää Baltic Ring- EU-projektia sekä jatkoi Turun ja Tampereen kaupunginkirjastojen kanssa kirjastoaineiston luettelointitietojen täydentämistä. Lasten aakkostustaitojen opettamista kehiteltiin Kadonneiden aakkosten metsästys -yhteisprojektissa Laukaan, Muuramen ja Jyväskylän maalaiskunnan kirjastojen kanssa. Musiikkiaineiston monihaku- ja luettelointiprojekti Intermezzo jatkuu edelleen.. Vuoden aikana aloitettiin kaksi uutta projektia. Kaupungissa toimivia kirjastoja ja koulutointa varten laaditaan tiedonhankinta- ja hallintataitojen opetusmalli sekä verkkoopetuspaketti. Suruliputus vuoden aikana kaksi kertaa Toimintavuoden aikana pääkirjastossa nostettiin salkoon surulippu kaksi kertaa. Innostunut lastenkirjastotyön kehittäjä, lasten- ja nuortenosaston johtaja Ulla Koivusalo kuoli ja lähes koko uransa Jyväskylän kirjastolaitoksessa tehnyt, pitkäaikainen kirjastotoimen apulaisjohtaja Raimo Tiainen Molemmat kuolivat vaikean sairauden murtamina, parhaassa työiässä. 3

4 2002 Annual Report 2002 High Use Rates The use of the library increased, measured by all indicators, compared to the previous year. The number of visitors exceeded the limit of one million. Nearly 3800 people visited the libraries during a day s opening hours. Every inhabitant of the town visited the library during the year 13 times in average. Lending, number of visitors, and the remote use of the library database were increased by more than eight percent, which means that the two percent goal of growth was well achieved. Every inhabitant borrowed 28 books. Instruction in the use of library and visiting tours were given to about 500 groups, altogether 8400 people. The number of borrowers increased as well. The quality of services was assessed by a public opinion poll at Huhtasuo, Keltinmäki and Kortepohja libraries. The library users were satisfied with the services of these libraries. Electronic Services and Providing Information on the Net Both the remote services and the services at the library are being improved by information systems and providing information on the net. New electronic library materials were purchased and the customer work stations were modernized. To improve the quality of customer service and self-service, new mobile services and the IntroActive program were introduced. The library has been active in improving the library system in use. A representative from Jyväskylä Public 4 Library takes part in every working group of the user group. An extensive part of the library website was translated into English for the foreign library users, and in the course of year, the Central Finland portal was also introduced, containing some 600 links to materials concerning Central Finland. A website introducing fiction from Central Finland was completed in May. The library maintains the Keski bibliographic database which contains references to books and articles on Central Finland since the 19 th century. The regional library department is an information provider to the national Arto bibliographic database. Regional Library Activities Jyväskylä Public Library functions as the Central Finland Regional Library as well, its purpose being to support and develop the information and interlibrary services of the public libraries of the area and to make the staff of the libraries of the area familiar with new methods and trends of library work. The support group of regional library activities, the members of which are all representatives of the libraries of Central Finland, continued its work. Training was offered in the course of the year and four newsletters were issued. Development Projects A project titled Baltic Ring, funded by the European Commission and initiated by the writers of Central Finland, was administrated by the library, and the task of supplementing the bibliographic data of library materials was continued together with Turku and Tampere public libraries. A shared project with the libraries of Laukaa, Muurame and the municipality of Jyväskylä, titled In Pursuit of the Lost Alphabet, tried to improve children s skills on alphabetization. The Intermezzo project on meta search and cataloging of music materials continues. Two new projects were started during the year. A method of teaching information seeking and information management skills as well as didactic material on the net are being drawn up for the libraries and schools in town. Staff During the year, the flag was raised at half-mast twice at the main library. A devoted children s librarian, the head of the children s department Ulla Koivusalo died on the 6 th of February, and a long-time deputy chief librarian Raimo Tiainen on the 15 th of June, having made almost his whole career in Jyväskylä library. Both died of a serious illness, in the prime of their working age. Katri Niskanen

5 Henkilöstömuutoksia ja aktiivista kokoustoimintaa teksti: Raila Junnila Henkilöstömuutokset Kirjastossa työskenteli toimintavuoden aikana 80 vakituista työntekijää, sijaisia ja tilapäisiä työntekijöitä oli 54 henkilöä. Yhteensä työntekijöitä oli vuoden aikana 134. Kirjaston henkilöstön keski-ikä oli vuoden aikana 47,3, mikä oli osasyynä tapahtuneisiin henkilöstömuutoksiin. Uusia vakinaisia työntekijöitä kirjastoon tuli vuoden aikana kuusi ja vakinaisista eläkkeelle jäi tai erosi työstään seitsemän henkilöä. Maakuntakirjaston osastonjohtajan toimeen valittiin 1.8. alkaen Hanna Savolainen, pitkäaikaisen osastonjohtaja Riitta Aaltosen jäätyä eläkkeelle. Avoinna olleeseen lasten- ja nuortenosaston osastonjohtajan toimeen valittiin 1.3. alkaen Leena Kruuti. Avoimeksi tulleeseen kirjastonhoitajan toimeen valittiin alkaen Heidi Väisänen. Lohikosken kirjastonjohtaja Riitta Nuortti jäi eläkkeelle 1.4., ja avoimeksi tulleeseen kirjastonjohtajan toimeen valittiin Matti Jussila. Kirjastovirkailija Tuula Olli jäi eläkkeelle 1.10., ja avoimeksi tulleeseen kirjastovirkailijan toimeen valittiin Mirja Ristolainen. Toimistosihteeri Raili Hjeltin jäätyä eläkkeelle 1.6. toimeen valittiin Paula Helenius. Henkilökunnan omaehtoisen opiskelun tukemista jatkettiin Kirjasto tuki omaehtoista opiskelua maksamalla kurssimaksun työssä osaamiseen liittyvästä koulutuksesta. Vuonna 2002 henkilöstön koulutukseen käytettiin 0,6 % palkkamenoista ja oppilaspäiviä oli 4,5. Molemmat luvut olivat pienempiä kuin vuonna Oppilaspäivistä kirjaston järjestämää koulutusta oli n. 53 %. Vain viisi henkilöä oli vähemmän kuin yhden päivän koulutuksessa. Koulutuksella ja TYKY-ohjelmalla voimavaroja työhön Koulutus- ja TYKY ohjelman rakenne vuonna 2002 oli seuraavanlainen: 1. Yksilöön vaikuttaminen: a) toimintakyky/voimavarat b) ammatillinen osaaminen 2. Työn ja työyhteisön kehittäminen 3. Työympäristön kehittäminen Henkilökunnan toimintakykyyn ja voimavaroihin kiinnitettiin huomiota järjestämällä virkistysiltapäiviä. Patikointiin Pyhähäkin kansallispuistossa osallistui 41 työntekijää ja teatterissa puolestaan kävi virkistäytymässä 20 henkilöä. Näiden lisäksi tutustuttiin Suomalaisen konservatorion toimintaan, JAMKon kirjastoihin ja Muuramen kirjastoon. Turun kirjamessuilla vieraili 14 henkilöä. Virkistystoimikunta järjesti keväällä matkan Riikaan, johon osallistui 30 henkilöä. Ammatillista osaamista kartutettiin osallistumalla kaikkiaan 40 ulkopuoliseen koulutustilaisuuteen. Yhteensä ulkopuolisiin koulutuksiin osallistui 25 eri henkilöä. Koulutusaiheita olivat lastenkulttuuri, Helecon-päivä, etätietopäivä, lapset asiakkaina, mikroverkot, digitaaliset aineistot kirjastossa, PallasPro-suunnitteluseminaari, FinElib-tiedotuskokoukset, kirjastoarkkitehtuuri, tekijänoikeus kirjastoissa ja virtuaalimaailmassa, kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, valtakunnallinen musiikkikirjastopäivä sekä kirjastopalvelujen tulevaisuuskonferenssi. Työtä ja työyhteisöä pyrittiin kehittämään toimintavuonna toteuttamalla mm. työkiertoa pienimuotoisena viikoittaisena siirtymisenä osastolta toiselle. Kirjaston perehdyttämiskoulutukseen osallistui 35 työntekijää. Keväällä tehtiin ilmapiirikysely, jonka tulokset pyrittiin huomioimaan kehityskeskusteluissa ja koulutuksessa. Katri Niskanen Kirjastovirkailija Marjo Seppänen erosi toimestaan 31.8., ja avoimeksi tulleeseen kirjastovirkailijan toimeen valittiin Heli Metso alkaen. Informaatikko Teijo Kuvaja erosi toimestaan , ja Kortepohjan kirjaston johtaja Väinö Mäenpää jäi työkyvyttömyyseläkkeelle alkaen. Vuoden aikana osa-aikaeläkkeelle jäi yksi henkilö. Vuoden lopussa osaaikaeläkkeellä oli koko henkilökunnasta yhteensä seitsemän henkilöä. Kirjastovirkailija Tuula Ollin läksiäisissä 4.9. muisteltiin menneitä katselemalla kirjastossa vuosien varrella otettuja valokuvia. 5

6 2002 Työympäristön kehittämisessä painotettiin turvallisuutta ja työergonomiaasioita. Ensiapu- ja pelastuskoulutukseen osallistui 49 henkilöä ja turvallisuus asiakaspalvelussa - tilaisuuteen puolestaan 13 henkilöä. Työergonomiaa parannettiin uusimalla työpöytiä ja -tuoleja. Aktiivista kokous- ja työryhmätoimintaa Henkilökunnan infoja järjestettiin vuoden aikana viisi kertaa. Niissä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: kulttuuritoimen henkilöstön sairaspoissaolot, vuosilomat, kokoelmien kellutus, kolmen lähikirjaston ulkoisen palvelukyvyn mittaus, Keski- Suomen kirjallisuus -sivuston esittely, talousarvio, ilmapiirikyselyn tulokset, järjestelyvaran käyttö ja jakoperusteet sekä TYKY- ja koulutusohjelma. Henkilökunnan kokouksissa vierailleiden luennoitsijoiden aiheina oli Nauru voimavarana ja Painonhallinta Painonvartijoiden tapaan. Uusille työntekijöille järjestettiin neljä tulo-kaskoulutustapahtumaa. Kirjaston johtoryhmä kokoontui joka toinen viikko. Johtoryhmään kuuluivat kirjastotoimenjohtaja Liisa Laatu, kirjastotoimen apulaisjohtaja Raila Junnila, tiedottaja ts. Katri Niskanen, osastonjohtaja Kyösti Mäkelä ja kirjastovirkailija Hannele Niemelä. Liisa Laatu kuului kulttuuritoimen keskuksen johtoryhmään ja Raila Junnila kulttuuritoimen yhteistyöryhmään. Pääkirjaston osastonjohtajat ja lähikirjastonjohtajat kokoontuivat kirjastotoimen apulaisjohtajan johdolla joka kolmas viikko keskiviikkokokouksiin käsittelemään ajankohtaisia asioita. Tämän lisäksi osastot järjestivät myös omia työpistekokouksiaan. Kirjastossa kokoontui toimintavuoden aikana näyttely-, valintaohje- ja opastetyöryhmät sekä luetteloinnin työjakoa pohtiva työryhmä. Tiimeistä toimintavuoden aikana toimivat asiakaspalvelu-, tietopalvelu-, lastenkirjasto- ja kokoelmatiimit. Lisäksi johtoryhmä valmisteli strategioita. TietoEnatorin Pallas-järjestelmän kehittämistyöryh-missä toimivat informaatikko Teijo Kuvaja, osastosihteeri Lea Hassinen, kirjastotoimen apulaisjohtaja Raila Junnila ja osastonjohtaja Kyösti Mäkelä. Henkilökunnan luottamustehtävät Hassinen, Lea: KVL:n luottamusmies, yhteistyöryhmän varajäsen ja työsuojeluasiamies. Kokkinen, Jouni: työsuojeluasiamies Lapinmäki, Heli ( asti): Yhteistyöryhmän jäsen Jussila, Matti ( eteenpäin): Yhteistyöryhmän jäsen Liukko, Anja: Jyväskylän kunnallisvirkailijat ry:n puheenjohtaja Kruuti, Leena: Yhteistyöryhmän varajäsen Matilainen, Mielikki: Kuntien asiantuntijat Kumula ry:n liittovaltuuston jäsen Mäkelä Kyösti: Valtakunnallisen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailutyöryhmän (LUUMU) jäsen, Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallituksen jäsen Henkilökunnan sisäinen koulutus vuonna 2002 Koulutuksen aihe osallistujamäärä työpäiviä Toimintakyky/voimavarat Virkistysiltapäivät Pyhähäkin kansallispuistossa 41 20,5 Teatteri Vierailu Muuramen kirjastossa 27 7,7 Vierailu konservatoriossa 10 2,8 Vierailu JAMKin kirjastoihin 9 2 Ammatillinen osaaminen Tiedonhaku: verkkohallinta, NetMot, EBSCO, Finp Aleksi, Linnea, Internetin perushaku, IntroActive Tietotekniikka: Windows-perusteet, Word, www-sivujen tekeminen, graafinen suunnittelu Kirjallisuus: satu kasvattaa lasta, kirjavinkkaus 25 17,5 Taloushallinnon koulutusta 11 5 Tiedottaminen 4 2,3 Työn ja työyhteisön kehittäminen Esimieskoulutus Työsuojelu, tyky-ohjaus 4 7 Perehdyttämiskoulutus Tutustuminen Oulun kaupunginkirjaston toimintaan Työympäristön kehittäminen Ensiapukoulutus Turvallisuus asiakaspalvelussa 17 10,5 Alkusammutuskoulutus 30 8,5 Hyllyttämisen ergonomiaa 52 7,4 yhteensä ,2 6

7 Maakuntaosaston Internet-palvelut laajenivat teksti: Hanna Savolainen Keskisuomalainen kirjallisuus sai omat sivunsa Internetiin. Maakuntakirjaston toimintaalue Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski- Suomen maakuntakirjasto on toiminut vuodesta 1978 alkaen maakuntakirjastona Keski-Suomessa. Alueeseen kuuluu 30 kuntaa: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski Maakuntaosaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu osastonjohtaja ja kirjastovirkailija. Lisäksi osastolla on osa-aikaisesti työskennellyt kaksi aikuistenosaston kirjastovirkailijaa. Kokoukset ja koulutustilaisuudet Länsi-Suomen lääninhallitus järjesti Keski-Suomen kirjastoille tilastotietokannan koulutustilaisuuden. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston tiloissa maakuntakirjaston työkokouksen aiheena oli Musiikkia kirjastoissa. Tilaisuuteen osallistui 33 henkilöä syksyn maakuntakirjaston työkokouksessa käsiteltiin aihetta Tiedonhankinta monta tapaa oppia ja opettaa. Paikalla oli 42 osanottajaa järjestettiin kirjavinkkauskoulutusta. Kouluttajana toimi Marja-Leena Mäkelä. Koulutukseen osallistui sekä Jyväskylän kaupunginkirjaston että maakunnan kirjastojen edustajia. Maakunnan kirjastoista osanottajia oli 13. Maakuntakirjastotoiminnan kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: 8.5. ja Kehittämistyöryhmään kuuluivat Aira Jaamalainen (Viitasaari), Pirkko Korpaho-Hakala (Kivijärvi), Eija Koskela (Karstula, puheenjohtaja), Liisa Laatu (Jyväskylä), Piia Ronkanen (Äänekoski), Riitta Aaltonen/Hanna Savolainen (Jyväskylä, sihteeri) ja Tommi Tapiainen (Jämsä) Maakuntaosaston Internetpalvelut Keski-aluetietokanta (www.jyvaskyla.fi/kirjasto/maakunta/keskitietokanta.html) Aluetietokantaan luetteloidaan Keski- Suomea käsittelevää aineistoa, keskisuomalaisten kaunokirjailijoiden teoksia ja lehtiartikkeliviitteitä. Toimintavuonna Keskiin vietiin 257 uutta viitettä. Aluetietokannassa oli kaikkiaan viitettä. Keskisuomalainen kirjallisuus (www.jkl.fi/kirjasto/kirjailijat/) Keski-tietokannan rinnalle laadittiin Internet-sivusto, johon kerättiin alueen kaunokirjallisuutta käsittelevää tietoa. Sivusto koostuu neljästä osiosta: 1. Kirjailijahakemisto 2. Kirjallisuuden opetus ja kirjallisuusyhdistykset 3. Kirjakaupat, antikvariaatit ja kustantamot 4. Tietoa keskisuomalaisesta kirjallisuudesta Näistä kirjailijahakemisto linkitettiin Keski-tietokannan laajennukseksi siten, että kirjailijan elämäkerrallisista tiedoista pääsee katsomaan hänen kirjoittamiaan teoksia Keskiin ja Keskin luettelokortista pääsee katsomaan kirjailijan elämäkerrallisia tietoja Keskisuomalainen kirjallisuus sivuston kirjailijahakemistoon. Sivusto toteutettiin Opetusministeriön projektirahoituksella välisenä aikana. Projektityöntekijoinä toimivat Hanna 7

8 2002 Savolainen ( ) ja Aki Kettunen ( ). Sivuston julkistamistilaisuus järjestettiin Tilaisuuteen kutsuttiin kirjailijoita, kirjastojen henkilökuntaa ja sidosryhmien jäseniä. Keski-Suomi linkit (www.jyvaskyla.fi/kirjasto/ ksportaali/) Toimintavuoden aikana laadittiin Keski-Suomi-portaali, johon kerättiin Internet-linkkejä eri aihealueilta: yrittäminen, yhteiskunta, hyvinvointi, kulttuuri, opiskelu, matkailu, vapaaaika, tiedonhaku, kunnat, tilastoja ja historiaa. Linkkihakemisto tarjoaa helpossa muodossa pääsyn Keski- Suomen alueen Internet-resursseihin. Linkkihakemisto toteutettiin välisenä aikana. Työntekijänä hankkeessa oli Mikko Laakkonen. Kaukopalvelu Toimintavuoden aikana käsiteltiin yhteensä 9661 kaukolainatilausta. Tilaukset jakaantuivat seuraavasti: Lähetetyt kaukolainat: Vuoden 2002 aikana maakuntakirjastoon tuli 8306 kaukolainapyyntöä, joista lainoina toimitettiin 7852 kpl ja jäljenteinä 121 kpl. Omasta kokoelmasta toimitettiin saaduista tilauksista 95,9%. Edelliseen toimintavuoteen verrattuna pyyntöjen määrä kasvoi 4,5%. Saapuneet kaukolainat: Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski- Suomen maakuntakirjaston asiakkaat tekivät vuonna 2002 yhteensä 1355 kaukolainatilausta. Kasvua edellisvuoteen oli peräti 31,4%. Tilauksista toimitettiin vuoden loppuun mennessä 1167 lainaa. Toimitusprosentti oli 86,1%. Tiedotus kunnankirjastoille Maakuntakirjaston tiedotetta Keski- Suomen kirjastoille julkaistiin vuoden aikana neljä numeroa. Tiedotteet ovat luettavissa kirjaston Internet-sivuilla osoitteessa maakunta/tiedotteet.html. Kirjastoasioista tiedottamiseen käytettiin myös Keski-Suomen kirjastojen yhteistä sähköpostilistaa. Lisäksi lähetettiin postitse kutsuja koulutustilaisuuksiin. Maakuntakokoelma Kirjaston maakuntakokoelmaan kerätään Keski-Suomea käsittelevää aineistoa ja keskisuomalaisten kaunokirjailijoiden kirjoittamia teoksia. Toimintavuoden aikana maakuntakokoelmaan luetteloitiin 181 nimekettä. Lisäksi hankittiin aineistoa, joka ei näy kirjaston rekisterissä: pienpainatteita, esitteitä ja lehtileikkeitä. Katri Niskanen Maakuntakirjaston osastonjohtajan Riitta Aaltosen läksiäsiä vietettiin keväällä. 8

9 Toimipisteet ja aukioloajat teksti: Katri Niskanen Kirjastoverkko Jyväskylän suurin lähikirjasto täytti kolmekymmentä vuotta Hannele Niemelä Kirjastoverkko pysyi samana kuin edellisenä toimintavuotena: kirjastolaitokseen kuuluivat pääkirjaston lisäksi Halssilan, Huhtasuon, Keljonkankaan, Keltinmäen, Kortepohjan, Kypärämäen, Lohikosken ja Säynätsalon lähikirjastot, kirjastoauto sekä laitoskirjasto. Lisäksi suunnitteilla olevaa Kuokkalan lähikirjastoa varten ostettiin vuoden aikana huoneisto Kuokkalan keskustasta. Kirjastoautolla oli 50 pysäkkiä eri puolilla kaupunkia. Toiminta keskittyi edellisvuosien tapaan Kuokkalan ja Ristikiven alueelle, jossa ei ole lähikirjastoa. Laitoskirjasto toimi Kyllön terveysasemalla, Keski-Suomen keskussairaalassa sekä Keljon vanhainkodissa, jossa ylläpidettiin kirjaston siirtokokoelmaa. Siirtokokoelman kirjoja vaihdettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Kortepohjan lähikirjasto avasi ovensa ensimmäisen kerran tiistaina Kaupunginarkkitehti Erkki Kantosen suunnittelemassa rakennuksessa lähtökohtana oli ns. perhekirjasto, joka palvelee samassa tilassa erilaisia ikäryhmiä. Erityisesti lasten tarpeet otettiin huomioon kirjaston suunnittelussa. Vuonna vuotisjuhlia viettävä Kortepohjan kirjasto on Jyväskylän suurin lähikirjasto, jossa on n kirjaa ja ääniteaineistoa 1300 kpl. Uusia kirjoja kirjastoon hankitaan n.1600 kpl vuosittain. Kirjastoa käyttävät vilkkaasti alueella asuvat opiskelijat ja lapsiperheet, kävijöitä on päivittäin n Aukioloajat Pääkirjasto ja lähikirjastot olivat avoinna kuten vuonna Kesäaukioloajat olivat voimassa , jolloin kirjastot olivat pääosin auki päivittäin tunnin vähemmän kuin talvikaudella. Kortepohjan 30 vuotta palvellut lainaustiski vaihdettiin uuteen. Kortepohjan kirjaston kolmekymmenvuotisjuhlia vietettiin juhlapäivänä Juhlissa esiintyi taikuri Herra Hölynpöly, Jälkkärin lapset ja Jyväskylän Salonkiorkesteri. Tuija Jormakka kertoi tarinoita ja Ykä Mattila laulatti lapsia 70- luvun tyyliin. Juhlapäivänä kirjasto oli avoinna klo ja kirjastossa kävijöille tarjottiin kakkukahvit. Kortepohjan lähikirjastoon asennettiin uusi lainaustiski , ja kirjasto pidettiin asennustöiden ja siihen liittyvien sähkötöiden takia suljettuna. Keski-Suomen keskussairaalan potilaskirjasto oli avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo Osastokierroilla käytiin tiistaisin ja keskiviikkoisin n. klo Toimipisteiden aukioloajat Toimipiste ma ti ke to pe la h/viikko Name of the Library Mon Tue Wed Thu Fri Sat hours/week Pääkirjasto klo klo klo klo klo klo Main Library Lehtilukusali* klo klo klo klo klo klo Reading Room Muut kirjastot Branch Libraries Halssila klo klo klo klo klo Huhtasuo** klo klo klo klo klo Keljonkangas klo klo klo klo klo Keltinmäki klo klo klo klo klo Kortepohja klo klo klo klo klo Kypärämäki klo klo klo klo klo Lohikoski klo klo klo klo klo Säynätsalo klo klo klo klo klo *Avoinna myös su klo Open on Sundays **Huhtasuon kirjaston lukusali avautuu aamuisin jo klo

10 2002 Kävijämäärät kasvussa - lainaajien määrä ennallaan teksti: Katri Niskanen Jyväskyläläiset ahkeria lainaajia Toimintavuoden aikana kirjastossa rekisteröitiin yhteensä lainaa, mikä oli 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Musiikkiosaston sekä Huhtasuon kirjaston lainamäärät kasvoivat vuoden aikana yli 10 prosenttia. Lähikirjastoista myös Lohikosken ja Halssilan kirjastoissa lainattiin ahkerasti vuoden aikana, kummassakin lainausluvut kasvoivat yli 7 prosenttia. Lainoja asukasta kohden kertyi vuoden aikana keskimäärin 28, mikä kertoo jyväskyläläisten aktiivisesta kirjaston käytöstä. Suurin osa lainoista kirjoja Kirjojen osuus kokonaislainauksesta oli vuoden aikana 76 prosenttia eli lainaa, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kirjojen osuus lainauksista oli suurin pääkirjaston aikuistenosastolla. Eniten lainattiin suomenkielisiä kirjoja, lainaa. Vieraskielisistä kirjoista englanninkieliset olivat ylivoimaisesti suosituimpia lainalla. Ruotsinkielistä kirjallisuutta lainattiin yhteensä kertaa. Näiden kielien jälkeen lainatuimpia olivat suuruusjärjestyksessä saksa, venäjä, ranska, espanja ja italia. Aineiston lainaus 2002 Loans in Jyväskylä Public Library 2002 Toimipiste ATK-lainat Muut lainat Lainat yht Muutos Difference Name of Library Adp loans Manual loans Total kpl, number % Pääkirjasto, Main Library Aikuisten osasto ,6% Adult lending department Lastenosasto ,8% Children s department Musiikkiosasto ,5% Music department Yhteensä, Total ,2% Kirjastoauto, ,1% Book Mobile Lähikirjastot, Branch Libraries Halssila % Huhtasuo ,2% Keljonkangas ,9% Keltinmäki ,7% Kortepohja ,4% Kypärämäki ,6% Lohikoski ,9% Säynätsalo ,3% Yhteensä ,4% 10 Laitoskirjasto ,8% Hospital Libraries Kuokkalan ypp ,7% Kuokkala service point Paikallislainat ,4% Local loans Saadut kaukolainat ,5% Interlibrary loans received Yhteensä, Total ,4 %

11 Lainauskamera historiaan Yksi ajankohta kirjaston historiassa päättyi , kun lainauskameraa käytettiin viimeisen kerran. Jäljelle jäänyttä atk-luetteloimatonta aineistoa lainataan asiakkaille kuittilainauksena, kunnes kaikki aineisto on saatu atk-luetteloitua. Lainaajien määrä ennallaan Lainaajien lukumäärä oli toimintavuotena suunnilleen sama kuin edellisenäkin vuotena. Vuoden 2002 aikana kirjastokorttiaan käytti lainaajaa. Prosentuaalisesti suurin lainaajaryhmä kaikissa toimipisteissä yhteensä oli vuotiaat, joita oli 42, 6 prosenttia kirjaston lainaajista. Lähes yhtä paljon 39,7 prosenttia kaikista lainaajista, oli vuotiaita. Eniten lapsiasiakkaita kävi kirjastoautossa, jonka lainaajista lähes puolet oli alle 15-vuotiaita. Myös Halssilan ja Kypärämäen kirjastoissa kävi runsaasti alle 15-vuotiaita lainaajia. Ikääntynein asiakaskunta oli Lohikosken kirjastossa, jossa 12 prosenttia lainaajista oli yli 64-vuotiaita. Muissa kirjastoissa ikääntyneiden osuus lainaajista vaihteli 4 9 prosentin välillä. Kävijämäärä ylitti miljoonan rajan Kirjaston toimipisteissä ylitettiin ensimmäisen kerran yli miljoonan kävijän raja: kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä Päivittäin toimipisteissä vieraili yhteensä lähes 3800 asiakasta, ja asukasta kohden käyntikertoja oli vuoden aikana keskimäärin 13. Lukumäärällisesti eniten kasvua kävijämäärissä oli pääkirjastossa, jossa kävi vuoden aikana lähes 20 prosenttia enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna. Prosentuaalisesti eniten kasvoivat laitoskirjaston kävijämäärät, yhteensä 35,2 prosenttia. Kirjastosta viestejä kännykkään ja sähköpostiin Lainan päivänä Jyväskylän kaupunginkirjastossa otettiin käyttöön uusi, käyttäjäprofiiliin perustuva IntroActive -palvelu. Palvelu liitettiin kirjaston käyttämään PallasPro-kirjastojärjestelmään, ja sitä on mahdollista käyttää kirjaston www-sivujen kautta. IntroActive tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden määritellä itse, mitä IntroActiven palveluita hän haluaa käyttää. Järjestelmä ilmoittaa esimerkiksi halutessa sähköpostitse lainojen eräpäivän lähestymisestä tai GSM-tekstiviestinä varausten saapumisesta. Kirjaston palvelut Internetissä Kirjaston tietokannan etäkäyttö sekä käyntikerrat kirjaston www-sivustolla kasvoivat vuoden aikana. Yhteydenottoja kaupunginkirjaston PallasProIntro tietokantaan Internetissä oli vuoden aikana yhteensä , mikä oli 24,7% enemmän kuin edellisenä vuonna. Käyntikerrat jakautuivat melko tasaisesti vuoden jokaiselle kuukaudelle, hieman muita vilkkaampia kuukausia olivat maalis-, loka- ja marraskuu. Myös kirjaston www-sivuilla kävijöitä oli runsaasti. Kirjaston sivut olivat käyntikertojen perusteella Jyväskylän kaupungin www-sivuston eniten vierailtujen joukossa, heti kaupungin pääsivun ja hakemiston jälkeen. Esimerkiksi lokakuussa 2002 osumia kirjaston www-sivuille oli yhteensä Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus Kirjastossa annettiin vuoden aikana kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta erilaisille ryhmille. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen lisäksi kirjastoissa kävi oppilasryhmiä tutustumassa kirjastoon ja kirjaston tarjoamiin palveluihin. Palvelut ovat maksuttomia aineiston varausmaksuja lukuun ottamatta. IntroActiven käyttäjäksi rekisteröityi vuoden loppuun mennessä yli tuhat asiakasta. Ryhmien ja opetukseen osallistuneiden määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna, tosin vuoden 2001 tilastointiin laskettiin mukaan myös sellaiset ryhmät, jotka vain vierailivat kirjastossa. Yhteensä kirjastonkäytön opetuksessa kävi vuoden aikana 263 ryhmää, ja opetukseen osallistuneita oli yhteensä 4110 henkilöä. Eniten opetusta annettiin pääkirjaston lastenosastolla, jossa kävi vuoden aikana yhteensä 1055 lasta kirjastonkäytön opetuksessa. Ryhmäkäynneillä tai vierailuilla ilman opetusta, kävi kirjastoissa vuoden aikana yhteensä 237 ryhmää. Eniten ryhmäkäyntejä oli Halssilan kirjastossa, jossa vieraili vuoden aikana yhteensä yli 2000 henkilöä. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus sisälsi pienille lapsille kirjoihin ja kirjastoon tutustumista. Yläasteen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille opetus oli kirjaston tietokannan käyttökoulutusta sekä tiedonhaun opettelemista tietokannoista. 11

12 2002 Kotipalvelu Kirjaston kotipalvelulla oli vuoden 2002 aikana 35 asiakasta, joille toimitettiin aineistoa 22 kertaa vuoden aikana. Kotipalvelun asiakkaina oli henkilöitä, jotka eivät sairauden vuoksi pääse itse kirjastoon. Kotipalvelua hoiti vuoden aikana yksi kirjastovirkailija. Asiakkaille lainattiin vuoden aikana yhteensä 2269 äänikirjaa, videota ja kirjaa. 102 kappaletta lainoista oli musiikkiaineistoa. Lainat sisältyvät pääkirjaston kokonaislainaukseen. Äänitteiden kuuntelu kirjastossa Edellisien vuosien tapaan äänitteiden kuuntelu väheni kirjastoissa edelleen. Vähennystä oli kaikkiaan 13,9%. Pääkirjastossa kuuntelijoiden määrät lasten- ja musiikkiosastolla pysyivät lähes samoina kuin vuonna Enemmän pudotusta, yhteensä 28,9%, oli lähikirjastoissa. Lähikirjastoista Halssilan, Keltinmäen ja Kortepohjan kirjastoissa äänitteiden kuuntelu on mahdollista. Kirjaston kokoelmat teksti. Katri Niskanen Kirjojen lisäksi myös videoita, musiikkia ja muita tallenteita Kaupunginkirjaston kokoelmaan kuului vuoden 2002 lopussa yhteensä teosta. Tämän lisäksi kirjastoon tilattiin kuluneena vuonna yhteensä 1280 sanoma- ja aikakauslehden vuosikertaa. Kokoelmiin ostettiin vuoden aikana runsaasti myös muita tallennemuotoja, esim. dvd- ja cd-rom tallenteita, videoita, kirjallisuusäänitteitä, tietoäänitteitä sekä kielikursseja. Vuoden lopussa kokoelmissa oli kirjaaineistoa yhteensä kappaletta, eli 7,3 kappaletta jokaista jyväskyläläistä kohti. Lasten- ja nuortenkirjallisuutta kirjakokoelmassa oli yhteensä kappaletta. Videokasetteja oli kirjaston kokoelmissa kappaletta, kielikursseja kappaletta ja kirjallisuusäänitteitä kappaletta. Uudemmista tallennemuodoista esim. dvd-videolevyjä oli kirjaston kokoelmissa vuoden loppuun mennessä 166 kappaletta. Musiikkiäänitteiden kokoelmassa oli vuonna 2002 yhteensä teosta. Uusia hankittiin kappaletta vuoden aikana. Hankinnat keskittyivät kirjoihin Kirjaston uuden aineiston hankinnat keskittyivät kirjoihin. Kokoelmaa kartutettiin vuoden aikana kirjalla. Hankitusta kirjallisuudesta suurin osa oli suomenkielistä, muita isoja kieliryhmiä olivat englanti ja ruotsi. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2002 Borrowers in Libraries 2002 Lainaajat Yhteensä Borrowers 15 v. < % v. % v. % 64 v. > % Total % Vuonna 2001 Muutos Difference %-osuus toimipisteen kaikista lainaajista % Pääkirjasto, Main Library ,4 % ,8 % ,6 % ,2 % % ,3 % Kirjastoauto, Book Mobile ,0 % ,2 % ,8 % 163 7,1 % % ,3 % Lähikirjastot Branch Libraries Halssila ,4 % ,5 % ,1 % 84 5,0 % % ,2 % Huhtasuo ,6 % ,9 % ,4 % 159 7,0 % % ,0 % Keljonkangas ,8 % ,3 % ,9 % 65 3,9 % % ,2 % Keltinmäki ,3 % ,8 % ,8 % 134 4,0 % % ,2 % Kortepohja ,8 % ,8 % ,4 % 196 8,0 % % ,5 % Kypärämäki ,0 % ,9 % ,0 % 133 9,1 % % ,2 % Lohikoski ,4 % ,1 % ,4 % ,1 % % ,6 % Säynätsalo ,8 % ,9 % ,6 % 113 7,7 % % ,4 % Yhteensä, Total ,2 % ,9 % ,1 % ,8 % % ,5 % 12 Kaikki yhteensä, Total ,2 % ,6 % ,7 % ,4 % % ,3 % Lainaajia Lainaajia asukkaista 59,8 % Jyväskylän asukasluku

13 Lainat vuonna 2002 aineistoryhmittäin DVD-videot 0,2 % Videot 4,9 % CD-romit 0,5 % Muu aineisto (lehdet) 4,2 % Muut äänitteet 2,6 % Musiikkiäänitteet 9,7 % Nuotit ja partituurit 1,8 % Saadut kaukolainat 0,1 % Lasten ja nuorten kaunokirjat 20,8 % Aikuisten tietokirjat 29,8 % Aikuisten kaunokirjat 22,8 % Lasten ja nuorten tietokirjat 2,6 % Aikuisten tietokirjat Lasten ja nuorten tietokirjat Aikuisten kaunokirjat Lasten ja nuorten kaunokirjat Saadut kaukolainat Nuotit ja partituurit Musiikkiäänitteet Muut äänitteet DVD-videot Videot CD-romit Muu aineisto (lehdet) Kirjamyynnistä ennätystuotto Kokoelmasta poistettiin vanhentuneena tai huonokuntoisena yhteensä kirjaa. Poistettuja kirjoja myytiin Kirjamyyntitapahtumassa pääkirjastossa. Kirjamyyntitapahtuma järjestettiin kaksipäiväisenä Myynnissä oli valtava määrä kirjoja ym. kirjastosta poistettua aineistoa. Tulot ylittivät edellisten vuosien kirjamyyntien tuotot. Hietamiehen, Remeksen ja Tolkienin kirjat vuoden lainatuimpia Jyväskylässä Lainatuimmat aikuistenkirjat vuonna 2002: Eniten lainattu kirja: Laila Hietamies: Syksyksi kotiin (lainoja 352 kpl) Yli 250 lainaa: Ilkka Remes: Uhrilento J.R.R. Tolkien: Taru sormusten herrasta Enni Mustonen: Kielon jäähyväiset Tuija Lehtinen: Tähtilinna Yli 200 lainaa: Arto Paasilinna: Kymmenen riivinrautaa Patricia Cornwell: Mustalla merkitty Anna-Leena Härkönen: Heikosti postitiivinen Outi Pakkanen: Pelistä pois Enni Mustonen: Metsäkukkia asfaltilla Anna-Leena Härkönen: Karusellimatka Eeva Kilpi: Rajattomuuden aika Anita Hallama: Sydämen kieltä sydämelle Joulukuun kirjanäyttelyssä oli esillä kirjoja ja niiden saamaa kritiikkiä Leena Lehtolainen: Tuulen puolella Danielle Steel: Katkeransuloista Nora Roberts: Rakkauden kuu Sidney Sheldon: Naamioiden aika Tommy Hellsten: Saat sen mistä luovut Rosamunde Pilcher: Talvipäivänseisaus Leena Lehtolainen: Tappava säde Mikko Laakkonen Tuija Lehtinen: Lumiruusu Sidney Sheldon: Kun taivas putoaa Reijo Mäki: Kolmastoista yö Jari Tervo: Suomemme heimo Henning Mankell: Palomuuri Mary Higgins Clark: Ennen jäähyväisiä Ilkka Remes: Ruttokellot Catherine Cookson: Kasvattitytär Tuija Lehtinen: Samppanjataivas Henning Mankell: Valkoinen naarasleijona Yli 150 lainaa: Leena Lehtolainen: Sukkanauhatyttö ja muita kertomuksia Tommy Hellsten: Ihminen tavattavissa Nora Roberts: Häpeästä syntynyt Leena Lehtolainen: Ennen lähtöä Joy Fielding: Syrjähyppy Belva Plain: Liekkien jälkeen Reidar Palmgren: Jalat edellä Nora Roberts: Tähtien virta 13

14 2002 Siirtokokoelmat Kirjasto toimitti kertomusvuoden aikana päiväkotien, koulujen, vanhainkotien, vanhustentalojen, päivä- ja työkeskusten ja muiden yhteisöjen käyttöön yhteensä 81 siirtokokoelmaa. Kokoelmia toimittivat pääkirjaston lisäksi lähikirjastot, kirjastoauto sekä laitoskirjasto. Siirtokokoelmat vuonna 2002 Pääkirjaston lastenosasto Gummeruksenkadun päiväkoti Honkaharjun päiväkoti Huhtasuon jälkkäri Hyvän mielen päiväkoti Katolisten sisarten leikkikoulu Kotipesän päiväkoti Päiväkoti Aarresaari Montessori-päiväkoti MäkiTorpan ryhmäperhepäivähoito Nenäiniemen päiväkoti Nisulan päiväkoti Pohjanlammen päiväkoti Puistokoulu Päivärinteen päiväkoti Ristikiven päiväkoti Ristonmaan päiväkoti Taikalampun päiväkoti Tikan päiväkoti Tikanhelmen päiväkoti Tuulenkylän päiväkoti Vastatuulen päiväkoti Kirjastoauto Kuokkalan päiväkoti Muuratsalon päiväkoti Aallokko Nenäinniemen päiväkoti Nuottakadun vanhustentalo Vastatuulen päiväkoti Halssila Aittorinteen päiväkoti Halssilan päiväkodin esiopetusryhmä Halssilan päiväkoti Halssilan päiväkoti Ilvespuisto Päivärinteen päiväkoti Nenäinniemen päiväkoti; Essut Huhtasuo Huhtarinteen päiväkoti Huhtasuon jälkkäri Huhtasuon päiväkeskus Kangasvuoren päiväkoti; Eskari, Metsätähdet, Kanttarellit Kangasvuoren sairaala Kangasvuoren toimintakeskus; Herkkutatit, Ryhmäperhepäivähoito Pupuhuhdan perhepuisto Pupuhuhdan päiväkoti Pupuhuhdan päiväkoti; Pikku Otavat Taimiston päivkoti Varikon päiväkoti Varikon päiväkoti; Mansikkapuisto Keljonkangas Aapiskukko Neulaskankaan päiväkoti Keljonkankaan päiväkoti Keltimäki Kotalammen päiväkoti Kultalakin päiväkoti Kultalakin päiväkoti; Kultasiipi Myllytuvan päiväkoti Kortepohja Akseli ja Elina palvelukoti Kortepohjan päiväkoti; isot Kortepohjan päiväkoti; pienet Kartanonkujan päiväkoti Kortesuon päiväkoti Jyvälän päiväkoti Haukkarannan koulu Päiväharjun koulu Päiväharjun toimintakeskus Kotikartanon asumisyksikkö Kortetuvan toimintakeskus Sallaajärven palvelukoti Torpanperän toimintakeskus Kypärämäki Eläkeläisten päiväkeskus Kypärämäen päiväkoti Päiväharjun koulu Viitaniemen koulu; autistiluokka Lohikoski Kolikkorinteen päiväkoti Päiväkoti Satulinna Säynätsalo Hoitokoti Hannala Laitoskirjasto Kiljanderinkadun päiväkeskus Kyllikinkadun päiväkeskus Mäki-Matin päiväkeskus Jyväs-Mikot ja Maijat ry; palvelutalo Kotikaari Tmi Terhi Virmavirta; Puistokoti Kuokkalan yhteispalvelupiste Kaikki kirjastot toimittivat aineistoa Kuokkalan yhteispalvelupisteen siirtokirjakokoelmaan. Yhteispalvelupisteen kokoelma sisälsi 4201 nidettä. Pääkirjaston opastus ajanmukaistettiin Pääkirjaston opastusta uusittiin ja ajanmukaistettiin vuoden 2002 aikana. Isot opastaulut ja kyltit olivat peräisin kirjaston rakentamisvuodelta 1980, ja niissä ei ollut mainittu ollenkaan esim. Internetmikroja. Ajanmukaisuuden lisäksi huomiota kiinnitettiin opasteiden yhdenmukaisuuteen sekä näkyvyyteen. Kirjaston isot opastaulut sekä ulko-ovien ym. isommat kyltit suunnitteli kirjaston ideoiden pohjalta arkkitehti Jouko Koskinen, ja ne tilattiin Opastetalo Kilpisiltä. Hyllynreunojen ja päätyjen opasteet tehtiin kirjastossa. Lastenosaston luokitus- ja hyllynpäätyopasteet saivat uuden värikkään ilmeen kun niitä uudistettiin Kadonneiden aakkosten metsästys projektin yhteydessä. Uusissa opasteissa kirjaston luokitusta havainnollistetaan numeroiden ja kirjainten lisäksi myös kuvilla ja väreillä. Taiteilija Sari Kanala piirsi pääluokkia vastaavat kuvat, joita käytetään rinnakkain muun luokituksen kanssa. Projektin yhteydessä ideoidut opasteet otetaan käyttöön myös Muuramen, Laukaan ja Jyväskylän maalaiskunnan kirjastojen lastenosastoilla. Katri Niskanen 14

15 Tapahtumat, yleisötilaisuudet ja näyttelyt teksti: Katri Niskanen Satukuvis ja kiertäviä esityksiä lapsille Vuoden aikana kirjastoissa kiersi erilaisia esityksiä. Sirkuspelle Akusti hauskutti taikatempuillaan lapsiasiakkaita pää- ja lähikirjastoissa helmikuun aikana. Huhtikuussa kirjastoja kiersi Ykä Mattilan kertoma ja laulama musiikkisatuesitys Jonnin korvat. Syyskuussa 2002 pääkirjaston Satuhuone Peukaloisessa aloitti toimintansa 3 6 vuotiaille suunnattu Satukuvis. Perinteisten satutuntien tilalla järjestettävässä Satukuviksessa eläydyttiin satuihin ja tarinoihin, tuotettiin omia tarinoita sekä puettiin tarinat kuviksi piirtäen ja maalaten. Satukuvis-toimintaa ohjasi Piio Kivilehto. Lähikirjastoissa satutuntitoimintaa jatkettiin entiseen malliin. Syys-lokakuun vaihteessa Jyväskylässä järjestettiin Lasten loiskis tapahtuma, jonka aikana kirjastoissa kiersi Teatteri Pahnanpohjimmaisten tuttuun ja perinteiseen satuun dramatisoitu Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri - esitys. Draamapedagogi Riikka Suomalainen tutustutti draaman keinoilla yleisön intiaanisatuun Shingebis uhkaa Pohjatuulta. Kalevalaan ja erityisesti Väinämöiseen tutustuttiin Varhaiskasvatuksen laitoksen opiskelijoiden Kuka kumma Väinämöinen? esityksessä pääkirjastolla. Samaan aikaan pääkirjaston lastenosastolla oli esillä myös Puistokoulun oppilaiden pienoismallinäyttely kalevalaisista pienoismaailmoista. Marraskuun aikana Satuhuone Peukaloisessa esitettiin Ad Astra teatterin riemukasta koko perheen YY-KAA-KOO leikitäänkö joo näytelmää. Katri Niskanen Satukuviksessa sadusta tulee kuva. Tähtitiedettä ja kirjailijoiden tuotantoa esillä tapahtumissa Turun yliopiston avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja vieraili Jyväskylän kaupunginkirjastossa 6.3. kertomassa kirjastaan Kotona maailmankaikkeudessa. Kirjaston pieni luentosali oli täynnä kuuntelijoita, jotka esittivät kirjailijalle runsaasti kysymyksiä. Syyskuussa pääkirjaston Minnansalissa esitettiin Halldór Laxnessin juhlavuoden kunniaksi elokuvaesitys Honour of the House. Ennen esitystä Päivi Kumpulainen Islannin Suomen suurlähetystöstä kertoi kirjailijasta. Samanaikaisesti pääkirjastossa oli esillä islantilaista kirjallisuutta otsikolla Vuoria, jäätä ja tulta. Pääkirjaston Satuhuone Peukaloisessa vietettiin mielikirja-päivänä L.M.Montgomery iltaa Haaveet ja arki Annan ja Emilian seurassa. Läänintaiteilija Irja Rane kertoi Montgomeryn kirjojen henkilöistä ja alusti keskustelua kirjoista. Paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan saapui runsaasti eri-ikäisiä tyttöjä. Väinö Linnan tuotannosta keskusteltiin lokakuussa pääkirjaston pienessä luentosalissa. Vanha Väpi vai luja Linna? -tilaisuudessa keskustelua alustivat kirjailijat Keijo Siekkinen ja Irja Rane. Seniorit nettitreffeillä Seniorien viestintäpäivää vietettiin pääkirjastossa Kolmatta ja viimeistä kertaa valtakunnallisena tapahtumana järjestettävän viestintäpäivän aikana pääkirjastossa innostettiin yli 55-vuotiaita ottamaan käyttöön tämän päivän viestintävälineitä. Päivän ohjelmassa oli opastusta, aiheina Internet tutuksi sekä Tietokone tutuksi. Päivän päätapahtumana oli Ikääntyvien yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt Seniorien nettitreffit Minnansalissa. Ohjelmassa oli kaupungin uusien www-sivujen ja kirjaston Internetsivujen esittelyä sekä Ikääntyvien yliopiston vertaistutorien puheenvuoroja aiheesta Onneksi kone kaatuu, enkä minä!. Nettitreffien päätteeksi juotiin pullakahvit kirjaston kahvila Novellissa, jossa keskustelu jatkui vilkkaana. 15

16 2002 Kirjastoviikko ja lukinurkkaus Pääkirjastossa vietettiin Pohjoismaista kirjastoviikkoa novellihetkien ja matkakirjojen merkeissä. Kirjastoviikon alkajaiseksi luettiin Satuhuone Peukaloisessa Tove Janssonin novelli Kuusi. Aikuisten Iltahämärissä-tapahtumassa maakuntakirjastohuoneessa tarjoiltiin teetä, keskusteltiin pohjoismaisesta kirjallisuudesta sekä kuunneltiin William Heinesenin teksti Nina Dunderin lukemana. Aikuistenosastolla oli esillä Pohjoismaiden mansikkapaikat matkakirjanäyttely sekä kartta ja vihko, joihin asiakkaat saivat merkitä omia matkavinkkejään. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksen ja kirjaston yhteistyössä käynnistettiin marraskuussa pääkirjastossa Lukinurkkaus toiminta. Lukinurkkauksessa oli esillä materiaalia lukihäiriöihin liittyen. Nurkkauksessa oli myös päivystysaikoina erityispedagogiikan opiskelija Tuija Hyppönen kertomassa lukihäiriöistä. Tapahtumat lähikirjastoissa Lähikirjastoissa järjestettiin vuoden aikana säännöllisesti satutuntitoimintaa Satutuntien lisäksi Lukemisaiheinen joulukalenteri ilahdutti pääkirjastossa Lastenosastolla oli joulukuun ajan esillä pieniä paketteja pullollaan oleva salaperäinen joulukalenteri.. Lastenosaston työntekijöiden Marja- Liisa Höltän ja Mirja Ristolaisen askartelemasta joulukalenterista paljastui jokaisena arkipäivänä uusi mukava lukuelämys lähikirjastoissa kiesi vuoden aikana Pelle Akusti taikatemppuineen, Ykä Mattilan esittämä Jonnin korvat - musiikkisatuesitys sekä teatteri Pahnanpohjimmaisten satuesitys Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri. Lohikosken kirjastossa koristeltiin pääsiäisenä munia ja askarreltiin joulukuussa joulukortteja Brigitte Pellisen opastuksella. Keltinmäen kirjasto myi kirjastosta poistettuja kirjoja maaliskuussa. Lähikirjastoissa keskusteltiin syksyllä 2003 kulttuurista kun kulttuurilautakunta järjesti neljännesvuosisadan mittaisen taipaleensa kunniaksi ohjelmallisia keskusteluiltoja Huhtasuon, Keltinmäen ja Kortepoh- jan kirjastoissa. Kulttuurilautakunnan edustajat olivat tilaisuuksissa paikalla keskustelemassa alueiden asukkaiden kanssa. Tilaisuuksissa oli myös musiikillista ohjelmaa ja kahvitarjoilua. Kypärämäen kirjastossa järjestettiin vuoden aikana esitelmäiltoja yhteistyössä Kypärämäen asukasyhdistyksen kanssa. Esitelmien aiheina oli mm. avaruuden ihmeet ja ihmisyys. Keljonkankaan kirjastossa esiintyi joulukuussa trubaduuri Arimo Johansson kitaransa kanssa. Säynätsalon kirjastossa julkaistiin Seppo Sampion kirja Sukututkimuksen avaimet. Katri Niskanen Yöjuttuja kirjastosta Jyväskylän kaupungin kirjastoissa sekä Lukemalla lentoon nettisivuilla järjestettiin maaliskuussa kirjastoaiheinen kirjoitus- ja piirustuskilpailu, jonka otsikkona oli Mitä kirjastossa tapahtuu yöllä?. Sarjoja oli kolme, joiden parhaimmat palkittiin kirjapalkinnoilla. Kilpailutöissä kirjojen henkilöt hyppivät ulos kirjoista, entisten kirjastonhoitajien haamut valtasivat kirjaston, kirjat kertoivat tarinoita toisilleen, Peppi Pitkätossu pelasi tietokoneella ym. Yötanssi Illalla, kun kirjasto suljetaan tapahtuu outoja. Kun kirjastotäti lähtee ja lukitsee kirjaston, tulee hyvin hiljainen hetki. Kello 12 yöllä hiipii kirjahyllyn alta pieni Sinihaltia. Hän on asunut kirjastossa jo yli 14 vuotta. Sinihaltia on lempeä ja kohtelias muita kohtaan. Hän leikkii mielellään. Hänellä on vaaleansininen mekko, siniset pikkukengät, kauniit siivet ja tähdenmuotoinen taikasauva. Kun Sinihaltia on tullut ulos kodistaan lastenosastolle, hän varmistaa ettei kukaan ole enää kirjastossa, ja jos ja kun kirjastossa ei ole ketään Sinihaltia lausuu nämä taikasanat: - Tulkaa tänne vaan, että teidän kanssa laulaa saan! Ja silloin Sinihaltia sohaisee nopeasti pienellä taikasauvallaan ja kaikki kirjat aukeavat! Kirjojen henkilöt suorastaan ponnahtavat pois satukirjoista. Ne hypähtelevät kirjaston lattialle. Peppi juttelee Uppo-nallen kanssa, Rölli tontun kanssa ja niin edespäin. Ne syövät, juovat, laulavat ja tanssivat. Kun aamu koittaa, satuhahmot loikkaavat kirjoihin. Haltia menee tapansa mukaan kotiinsa kirjahyllyn alle, eikä kukaan tiedä siitä mitään, paitsi joskus on saattanut pudota kirjoja kirjaston lattialle. Saara Knuuttila Pohujanlammen koulu 2A 16

17 Kirjastoissa järjestetyt näyttelyt Pääkirjasto Juha Puura Kolikkorinteen päiväkodin 30-vuotisjuhlanäyttely lastenosastolla Charlotte Bronte näyttely aikuistenosastolla Pohjanlammen ala-asteen huovutustöitä lastenosastolla Suomen rautatiet 160-vuotta näyttely aikuisten- ja lastenosastolla Ala-aulassa Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Jkl:n kaupungin ympäristöviraston näyttely Maa on kaiken perusta Citta dellá Moda -näyttely pääkirjastossa Jälkkärissä tapahtuu näyttely koulujen jälkkäritoiminnasta lastenosastolla Kumoksen ja Keski-Suomen käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen Indonesialaisten tekstiilien Aurinkolinnun maa näyttely ala-aulassa Työväenopiston kevätnäyttely ala-aulassa Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulun työpajaoppilaiden näyttely ala-aulassa Lukioiden monikulttuurikurssin näyttely aikuistenosastolla Hyvänmielen päiväkodin Pikku toukka paksulainen näyttely lastenosastolla Lentoon! - lasten ja nuorten taidenäyttely ala-aulassa Opintotoiminnan keskusliiton Tietokonepelit taiteena näyttely lastenosastolla Alvar Aalto museon Soundings for Architecture näyttely ala-aulassa Wivi Lönn syntymästä 130 vuotta näyttely aikuistenosastolla Jyvälän lasten taidekerhojen Poika ja tähti sekä muita tarinoita näyttely lastenosastolla Suomen World Visionin Saman oman auringon alla näyttely lastenosastolla Nenäinniemen ala-asteen Terveisiä kivikaudelta näyttely lastenosastolla Täällä pohjantähden alla näyttely aikuistenosastolla Kirjaston henkilökunnan mielikirjoja esillä aikuistenosastolla Keskisuomalaista muotia esittelevä Citta dellá Moda näyttely aikuistenosastolla ja ala-aulassa Katolisten sisarten leikkikoulun 40-vuotisnäyttely lastenosastolla Nalle-näyttely lastenosastolla Pohjoismaiden mansikkapaikat näyttely aikuistenosastolla Näyttely lasten oikeuksista ala-aulassa Heikki Linjaman Puun kosketus näyttely aikuistenosastolla Nuorten taidetyöpajan Taide on mun juttu näyttely ala-aulassa Katolisten sisarten leikkikoulun jouluseiminäyttely lastenosastolla Sivukirjastot Taulumäen tarinoita näyttely Lohikosken kirjastossa Seurakunnan päiväkerholaisten talvitaidenäyttely Keljonkankaan kirjastossa Kolikkorinteen päiväkodin 30-vuotisjuhlanäyttely lastenosastolla Ari Haapa-ahon Kuvia Kypärämäestä valokuvanäyttely Kypärämäen kirjastossa Aittorinteen päiväkodin 10-vuotisjuhlanäyttely Halssilan kirjastossa Eppuluokkalaisten omia satuja Kypärämäen kirjastossa Kypärämäen koulun Eläimellistä ja muutakin grafiikkaa näyttely Kypärämäen kirjastossa Suomalainen ympyrä Tondo Finlandese näyttely Huhtasuon kirjastossa Keljonkankaan päiväkodin lasten töitä esillä Keljonkankaan kirjastossa Lohikosken koulun oppilaiden kirja-arvosteluja esillä Lohikosken kirjastossa Eila Korhosen ja Maunu Hautasen öljymaalauksia, pastelli- sekä raapetöitä esillä Kortepohjan kirjastossa 17

18 2002 Kirjaston talous Kirjastolaitoksen tulot ja menot vuonna 2002 Library Expenditure and Income 2002 Menot Hallinto ja varsinainen toiminta Euroa Expenses Running costs EUR 4049 Palkat Salaries 4074 Muut henkilömenot Materiaalin ostot Acquisitions 4202 Kirjallisuuden hankinta Acquisition of books Lehdet Magazines and newspapers AV-aineisto AV-material Mikromuotoinen aineisto Microfilm material 4199 Palveluiden ostot Services 4419 Vuokrat Rents 4499 Muut menot Miscellaneous Yhteensä, Total Huoneistomenot Maintenance of premises Menot yhteensä, Total expenses Tulot, Income Valtionosuudet, State subsidy Muut tulot, Miscellaneous Nettomenot, Net expenses

19 Suoritteet 2002 Performances 2002 Kokonaismenot EUR/asukas, inhabitant 57,19 Total expenses EUR/asukas, inhabitant/netto,net 25,68 Lainaus EUR/kpl,loan 2,05 Loans EUR/kpl, loan/netto, net 0,92 Henkilöstömenot EUR/asukas, inhabitant 30,57 Staff costs Kirjallisuusmäärär. EUR/asukas, inhabitant 4,30 Acquisition of books AV-ain. määrär. EUR/asukas, inhbitant 1,00 Acquisition of AV-material Yhteenveto 2002 Summary 2002 Menot Expenses Tulot Income Nettomenot, Net expenses Suoritteet on laskettu kirjastolaitoksen bruttomenoista ellei toisin mainita. Kirjastotoiminnan kehitys Trends of Development in Library Use Vuosi Asukasluku Lainaajat % asuk. Lapset(* Lainat milj. /as. Kokoelma Kirjoja/as. Year Population Borrowers % of popul. Children Loans mill. /inh. Book Stock Books/inh , ,385 20, , , ,417 21, , , ,651 24, , , ,797 25, , , ,912 26, , , ,955 26, , , ,975 26, , , ,921 25, , , ,932 25, , , ,032 26, , , ,114 27, , , ,151 27, , , ,246 28, ,3 * Lapset alle 15-vuotiaat Children under 15 years of age 19

20 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vapaudenkatu Jyväskylä

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114 Keski-Suomen kuntien talous 2005 Jyväskylä 2006 Julkaisija: Yhteydet: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 0207 560 200, vaihde Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ LUOKKA TTEENALA TAVOITE MITÄ OPPINEET TYÖTAPA PKKA YHTEISTYÖSSÄ Eskarit Musiikki Elämyksellinen Musiikista KU, MU, Museon Äänekosken Musiikkiopisto taidekokemus kuvaksi työpaja Taidemuseo Taidemuseo 1.lk

Lisätiedot

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 Laura Lindstedtin videoitu haastattelu Kuva: Heini Lehväslaiho Finlandia-voittaja Laura Lindstedtiä haastateltiin Prosak-kirjallisuusklubilla tammikuussa. Hakunilan kirjasto esittää

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) Kaupunginhallitus 18.1.2016 liite nro 4 (1/9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Seutukirjastoselvitys seutukirjasto 1

Seutukirjastoselvitys seutukirjasto 1 Seutukirjastoselvitys 2006 17.11.2006 seutukirjasto 1 Miksi seutukirjasto Kunta- ja palvelurakenneuudistus Opm: n kirjastostrategia 2010 KirjL 904/1998: kunta voi järjestää kirjastopalvelut kokonaan tai

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TTY:n kirjaston kuulumiset 2008

TTY:n kirjaston kuulumiset 2008 1 TTY:n kirjaston kuulumiset 2008 Tenttiakvaario TUT Portfolio Periodilainat 2 Tenttiakvaario Kirjaston järjestämä palvelu, ollut toiminnassa vuoden ajan Sijaitsee oppimiskeskuksessa Käytettävissä normaalisti

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki http://kirjasto.seinajoki.fi Johdanto Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolla

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu E-aineistot haltuun 2.3.2017, 6.4.2017 ja 5.5.2017 Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu Esittelyssä Aleksi Arto (sis. Ostrobotnian) Eebo Ecco Digi: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot Digi: Oulun arkki

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Axiell Arena Axiell Aurora. Virtuaalikirjastoista virtaa kirjastoille

Axiell Arena Axiell Aurora. Virtuaalikirjastoista virtaa kirjastoille Axiell Arena Axiell Aurora Virtuaalikirjastoista virtaa kirjastoille Vuoden henkilö: Sinä! Niinpä, maailma on sinun käsissäsi. Tervetuloa sinun maailmaasi Digitaalinen maailma web 2.0 Esimerkkejä Facebook

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot