Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2002 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

2 2002 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vapaudenkatu Jyväskylä Puh. (014) Fax. (014) Vuosikertomus Tekstit Raila Junnila Liisa Laatu Katri Niskanen Hanna Savolainen Toimitus, taitto ja kansi Katri Niskanen Kannen kuva: Mediakettu Jari Peurajärvi SISÄLLYS Toimintavuosi kirjastossa 3 Annual Report 4 Henkilöstömuutoksia ja aktiivista kokoustoimintaa 5 Maakuntaosaston Internet-palvelut laajenivat 7 Toimipisteet ja aukioloajat 9 Kävijämäärät kasvussa - lainaajien määrä ennallaan 10 Kirjaston kokoelmat 12 Tapahtumat ja yleisötilaisuudet 15 Kirjastoissa järjestetyt näyttelyt 17 Kirjaston talous 18 Kirjaston tilastot Taittopohja Mikko Hieta Tilastot Marja-Leena Rossi Valokuvat Mikko Laakkonen Hannele Niemelä Katri Niskanen Juha Puura Painos 150 kpl (monistettuna) Jyväskylän kaupunki

3 Toimintavuosi kirjastossa Kirjastotoimenjohtaja Liisa Laatu Katri Niskanen Vilkasta käyttöä Kaikilla mittareilla mitattuna kirjaston käyttöluvut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, ja kävijöiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa yli miljoonan rajan. Keskimäärin lähes asiakasta vieraili kirjastolaitoksen eri toimipisteissä aukiolopäivän aikana. Jokainen kaupungin asukas kävi kirjaston eri toimipisteissä vuoden aikana keskimäärin 13 kertaa ja lainasi 28 kirjaa. Lainaus, kävijämäärä ja kirjaston tietokannan etäkäyttö kasvoivat vuoden aikana yli kahdeksan prosenttia, joten kahden prosentin kasvutavoite ylitettiin reilusti. Kirjastonkäytön opetukseen osallistui ja vierailuilla kävi noin 500 ryhmää, yhteensä henkeä. Myös lainaajamäärä kasvoi. Palvelujen laatua arvioitiin asiakaskyselyllä Huhtasuon, Kortepohjan ja Keltinmäen kirjastoissa. Kirjaston käyttäjät olivat tyytyväisiä näiden lähikirjastojen palveluihin. Sähköiset palvelut ja verkkotiedon tuottaminen Tietojärjestelmien ja verkkotiedon tuottamisen avulla pyritään tehostamaan asiakkaiden sekä etä- että kirjastossa käytettäviä palveluja. Sähköistä kirjastoaineistoa hankittiin lisää ja asiakastyöasemia uusittiin. Asiakaspalvelun laatuun ja itsepalvelun tehostamiseen panostettiin ottamalla käyttöön mobiilipalvelut ja IntroActive ohjelmisto. Kirjasto on aktiivisesti osallistunut käytössä olevan kirjastojärjestelmän kehittämiseen. Käyttäjäryhmän jokaisen toimialakohtaisen työryhmän työskentelyyn osallistuu myös Jyväskylän kaupunginkirjaston edustaja. Ulkomaalaisia kirjastonkäyttäjiä varten laaja osa kirjaston verkkosivuista käännettiin englannin kielelle, ja vuoden aikana valmistui myös Keski- Suomen portaali, joka sisältää noin 600 Keski-Suomen koskevaa linkkiä. Keskisuomalaista kertomakirjallisuutta esittelevä verkkosivusto valmistui toukokuussa. Kirjasto ylläpitää Internetissä Keski viitetietokantaa, johon on koottu viitteitä Keski Suomea koskevista kirjoista ja artikkeleista 1800 luvulta alkaen. Maakuntakirjasto-osasto on valtakunnallisen Arto artikkeliviitetietokannan tiedontuottaja. Maakuntakirjastototoiminta Jyväskylän kaupunginkirjasto toimii myös Keski-Suomen maakuntakirjastona, tehtävänään tukea ja kehittää alueen yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä perehdyttää alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin. Keski-Suomen kirjastojen edustajista koottu maakuntakirjastotoiminnan kehittämisryhmä jatkoi vuoden aikana toimintaansa. Vuoden aikana järjestettiin koulutustilaisuuksia ja julkaistiin neljä tiedotetta. Kehittämisprojektit Kirjasto hallinnoi Keski-Suomen kirjoittajien käynnistämää Baltic Ring- EU-projektia sekä jatkoi Turun ja Tampereen kaupunginkirjastojen kanssa kirjastoaineiston luettelointitietojen täydentämistä. Lasten aakkostustaitojen opettamista kehiteltiin Kadonneiden aakkosten metsästys -yhteisprojektissa Laukaan, Muuramen ja Jyväskylän maalaiskunnan kirjastojen kanssa. Musiikkiaineiston monihaku- ja luettelointiprojekti Intermezzo jatkuu edelleen.. Vuoden aikana aloitettiin kaksi uutta projektia. Kaupungissa toimivia kirjastoja ja koulutointa varten laaditaan tiedonhankinta- ja hallintataitojen opetusmalli sekä verkkoopetuspaketti. Suruliputus vuoden aikana kaksi kertaa Toimintavuoden aikana pääkirjastossa nostettiin salkoon surulippu kaksi kertaa. Innostunut lastenkirjastotyön kehittäjä, lasten- ja nuortenosaston johtaja Ulla Koivusalo kuoli ja lähes koko uransa Jyväskylän kirjastolaitoksessa tehnyt, pitkäaikainen kirjastotoimen apulaisjohtaja Raimo Tiainen Molemmat kuolivat vaikean sairauden murtamina, parhaassa työiässä. 3

4 2002 Annual Report 2002 High Use Rates The use of the library increased, measured by all indicators, compared to the previous year. The number of visitors exceeded the limit of one million. Nearly 3800 people visited the libraries during a day s opening hours. Every inhabitant of the town visited the library during the year 13 times in average. Lending, number of visitors, and the remote use of the library database were increased by more than eight percent, which means that the two percent goal of growth was well achieved. Every inhabitant borrowed 28 books. Instruction in the use of library and visiting tours were given to about 500 groups, altogether 8400 people. The number of borrowers increased as well. The quality of services was assessed by a public opinion poll at Huhtasuo, Keltinmäki and Kortepohja libraries. The library users were satisfied with the services of these libraries. Electronic Services and Providing Information on the Net Both the remote services and the services at the library are being improved by information systems and providing information on the net. New electronic library materials were purchased and the customer work stations were modernized. To improve the quality of customer service and self-service, new mobile services and the IntroActive program were introduced. The library has been active in improving the library system in use. A representative from Jyväskylä Public 4 Library takes part in every working group of the user group. An extensive part of the library website was translated into English for the foreign library users, and in the course of year, the Central Finland portal was also introduced, containing some 600 links to materials concerning Central Finland. A website introducing fiction from Central Finland was completed in May. The library maintains the Keski bibliographic database which contains references to books and articles on Central Finland since the 19 th century. The regional library department is an information provider to the national Arto bibliographic database. Regional Library Activities Jyväskylä Public Library functions as the Central Finland Regional Library as well, its purpose being to support and develop the information and interlibrary services of the public libraries of the area and to make the staff of the libraries of the area familiar with new methods and trends of library work. The support group of regional library activities, the members of which are all representatives of the libraries of Central Finland, continued its work. Training was offered in the course of the year and four newsletters were issued. Development Projects A project titled Baltic Ring, funded by the European Commission and initiated by the writers of Central Finland, was administrated by the library, and the task of supplementing the bibliographic data of library materials was continued together with Turku and Tampere public libraries. A shared project with the libraries of Laukaa, Muurame and the municipality of Jyväskylä, titled In Pursuit of the Lost Alphabet, tried to improve children s skills on alphabetization. The Intermezzo project on meta search and cataloging of music materials continues. Two new projects were started during the year. A method of teaching information seeking and information management skills as well as didactic material on the net are being drawn up for the libraries and schools in town. Staff During the year, the flag was raised at half-mast twice at the main library. A devoted children s librarian, the head of the children s department Ulla Koivusalo died on the 6 th of February, and a long-time deputy chief librarian Raimo Tiainen on the 15 th of June, having made almost his whole career in Jyväskylä library. Both died of a serious illness, in the prime of their working age. Katri Niskanen

5 Henkilöstömuutoksia ja aktiivista kokoustoimintaa teksti: Raila Junnila Henkilöstömuutokset Kirjastossa työskenteli toimintavuoden aikana 80 vakituista työntekijää, sijaisia ja tilapäisiä työntekijöitä oli 54 henkilöä. Yhteensä työntekijöitä oli vuoden aikana 134. Kirjaston henkilöstön keski-ikä oli vuoden aikana 47,3, mikä oli osasyynä tapahtuneisiin henkilöstömuutoksiin. Uusia vakinaisia työntekijöitä kirjastoon tuli vuoden aikana kuusi ja vakinaisista eläkkeelle jäi tai erosi työstään seitsemän henkilöä. Maakuntakirjaston osastonjohtajan toimeen valittiin 1.8. alkaen Hanna Savolainen, pitkäaikaisen osastonjohtaja Riitta Aaltosen jäätyä eläkkeelle. Avoinna olleeseen lasten- ja nuortenosaston osastonjohtajan toimeen valittiin 1.3. alkaen Leena Kruuti. Avoimeksi tulleeseen kirjastonhoitajan toimeen valittiin alkaen Heidi Väisänen. Lohikosken kirjastonjohtaja Riitta Nuortti jäi eläkkeelle 1.4., ja avoimeksi tulleeseen kirjastonjohtajan toimeen valittiin Matti Jussila. Kirjastovirkailija Tuula Olli jäi eläkkeelle 1.10., ja avoimeksi tulleeseen kirjastovirkailijan toimeen valittiin Mirja Ristolainen. Toimistosihteeri Raili Hjeltin jäätyä eläkkeelle 1.6. toimeen valittiin Paula Helenius. Henkilökunnan omaehtoisen opiskelun tukemista jatkettiin Kirjasto tuki omaehtoista opiskelua maksamalla kurssimaksun työssä osaamiseen liittyvästä koulutuksesta. Vuonna 2002 henkilöstön koulutukseen käytettiin 0,6 % palkkamenoista ja oppilaspäiviä oli 4,5. Molemmat luvut olivat pienempiä kuin vuonna Oppilaspäivistä kirjaston järjestämää koulutusta oli n. 53 %. Vain viisi henkilöä oli vähemmän kuin yhden päivän koulutuksessa. Koulutuksella ja TYKY-ohjelmalla voimavaroja työhön Koulutus- ja TYKY ohjelman rakenne vuonna 2002 oli seuraavanlainen: 1. Yksilöön vaikuttaminen: a) toimintakyky/voimavarat b) ammatillinen osaaminen 2. Työn ja työyhteisön kehittäminen 3. Työympäristön kehittäminen Henkilökunnan toimintakykyyn ja voimavaroihin kiinnitettiin huomiota järjestämällä virkistysiltapäiviä. Patikointiin Pyhähäkin kansallispuistossa osallistui 41 työntekijää ja teatterissa puolestaan kävi virkistäytymässä 20 henkilöä. Näiden lisäksi tutustuttiin Suomalaisen konservatorion toimintaan, JAMKon kirjastoihin ja Muuramen kirjastoon. Turun kirjamessuilla vieraili 14 henkilöä. Virkistystoimikunta järjesti keväällä matkan Riikaan, johon osallistui 30 henkilöä. Ammatillista osaamista kartutettiin osallistumalla kaikkiaan 40 ulkopuoliseen koulutustilaisuuteen. Yhteensä ulkopuolisiin koulutuksiin osallistui 25 eri henkilöä. Koulutusaiheita olivat lastenkulttuuri, Helecon-päivä, etätietopäivä, lapset asiakkaina, mikroverkot, digitaaliset aineistot kirjastossa, PallasPro-suunnitteluseminaari, FinElib-tiedotuskokoukset, kirjastoarkkitehtuuri, tekijänoikeus kirjastoissa ja virtuaalimaailmassa, kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, valtakunnallinen musiikkikirjastopäivä sekä kirjastopalvelujen tulevaisuuskonferenssi. Työtä ja työyhteisöä pyrittiin kehittämään toimintavuonna toteuttamalla mm. työkiertoa pienimuotoisena viikoittaisena siirtymisenä osastolta toiselle. Kirjaston perehdyttämiskoulutukseen osallistui 35 työntekijää. Keväällä tehtiin ilmapiirikysely, jonka tulokset pyrittiin huomioimaan kehityskeskusteluissa ja koulutuksessa. Katri Niskanen Kirjastovirkailija Marjo Seppänen erosi toimestaan 31.8., ja avoimeksi tulleeseen kirjastovirkailijan toimeen valittiin Heli Metso alkaen. Informaatikko Teijo Kuvaja erosi toimestaan , ja Kortepohjan kirjaston johtaja Väinö Mäenpää jäi työkyvyttömyyseläkkeelle alkaen. Vuoden aikana osa-aikaeläkkeelle jäi yksi henkilö. Vuoden lopussa osaaikaeläkkeellä oli koko henkilökunnasta yhteensä seitsemän henkilöä. Kirjastovirkailija Tuula Ollin läksiäisissä 4.9. muisteltiin menneitä katselemalla kirjastossa vuosien varrella otettuja valokuvia. 5

6 2002 Työympäristön kehittämisessä painotettiin turvallisuutta ja työergonomiaasioita. Ensiapu- ja pelastuskoulutukseen osallistui 49 henkilöä ja turvallisuus asiakaspalvelussa - tilaisuuteen puolestaan 13 henkilöä. Työergonomiaa parannettiin uusimalla työpöytiä ja -tuoleja. Aktiivista kokous- ja työryhmätoimintaa Henkilökunnan infoja järjestettiin vuoden aikana viisi kertaa. Niissä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: kulttuuritoimen henkilöstön sairaspoissaolot, vuosilomat, kokoelmien kellutus, kolmen lähikirjaston ulkoisen palvelukyvyn mittaus, Keski- Suomen kirjallisuus -sivuston esittely, talousarvio, ilmapiirikyselyn tulokset, järjestelyvaran käyttö ja jakoperusteet sekä TYKY- ja koulutusohjelma. Henkilökunnan kokouksissa vierailleiden luennoitsijoiden aiheina oli Nauru voimavarana ja Painonhallinta Painonvartijoiden tapaan. Uusille työntekijöille järjestettiin neljä tulo-kaskoulutustapahtumaa. Kirjaston johtoryhmä kokoontui joka toinen viikko. Johtoryhmään kuuluivat kirjastotoimenjohtaja Liisa Laatu, kirjastotoimen apulaisjohtaja Raila Junnila, tiedottaja ts. Katri Niskanen, osastonjohtaja Kyösti Mäkelä ja kirjastovirkailija Hannele Niemelä. Liisa Laatu kuului kulttuuritoimen keskuksen johtoryhmään ja Raila Junnila kulttuuritoimen yhteistyöryhmään. Pääkirjaston osastonjohtajat ja lähikirjastonjohtajat kokoontuivat kirjastotoimen apulaisjohtajan johdolla joka kolmas viikko keskiviikkokokouksiin käsittelemään ajankohtaisia asioita. Tämän lisäksi osastot järjestivät myös omia työpistekokouksiaan. Kirjastossa kokoontui toimintavuoden aikana näyttely-, valintaohje- ja opastetyöryhmät sekä luetteloinnin työjakoa pohtiva työryhmä. Tiimeistä toimintavuoden aikana toimivat asiakaspalvelu-, tietopalvelu-, lastenkirjasto- ja kokoelmatiimit. Lisäksi johtoryhmä valmisteli strategioita. TietoEnatorin Pallas-järjestelmän kehittämistyöryh-missä toimivat informaatikko Teijo Kuvaja, osastosihteeri Lea Hassinen, kirjastotoimen apulaisjohtaja Raila Junnila ja osastonjohtaja Kyösti Mäkelä. Henkilökunnan luottamustehtävät Hassinen, Lea: KVL:n luottamusmies, yhteistyöryhmän varajäsen ja työsuojeluasiamies. Kokkinen, Jouni: työsuojeluasiamies Lapinmäki, Heli ( asti): Yhteistyöryhmän jäsen Jussila, Matti ( eteenpäin): Yhteistyöryhmän jäsen Liukko, Anja: Jyväskylän kunnallisvirkailijat ry:n puheenjohtaja Kruuti, Leena: Yhteistyöryhmän varajäsen Matilainen, Mielikki: Kuntien asiantuntijat Kumula ry:n liittovaltuuston jäsen Mäkelä Kyösti: Valtakunnallisen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailutyöryhmän (LUUMU) jäsen, Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallituksen jäsen Henkilökunnan sisäinen koulutus vuonna 2002 Koulutuksen aihe osallistujamäärä työpäiviä Toimintakyky/voimavarat Virkistysiltapäivät Pyhähäkin kansallispuistossa 41 20,5 Teatteri Vierailu Muuramen kirjastossa 27 7,7 Vierailu konservatoriossa 10 2,8 Vierailu JAMKin kirjastoihin 9 2 Ammatillinen osaaminen Tiedonhaku: verkkohallinta, NetMot, EBSCO, Finp Aleksi, Linnea, Internetin perushaku, IntroActive Tietotekniikka: Windows-perusteet, Word, www-sivujen tekeminen, graafinen suunnittelu Kirjallisuus: satu kasvattaa lasta, kirjavinkkaus 25 17,5 Taloushallinnon koulutusta 11 5 Tiedottaminen 4 2,3 Työn ja työyhteisön kehittäminen Esimieskoulutus Työsuojelu, tyky-ohjaus 4 7 Perehdyttämiskoulutus Tutustuminen Oulun kaupunginkirjaston toimintaan Työympäristön kehittäminen Ensiapukoulutus Turvallisuus asiakaspalvelussa 17 10,5 Alkusammutuskoulutus 30 8,5 Hyllyttämisen ergonomiaa 52 7,4 yhteensä ,2 6

7 Maakuntaosaston Internet-palvelut laajenivat teksti: Hanna Savolainen Keskisuomalainen kirjallisuus sai omat sivunsa Internetiin. Maakuntakirjaston toimintaalue Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski- Suomen maakuntakirjasto on toiminut vuodesta 1978 alkaen maakuntakirjastona Keski-Suomessa. Alueeseen kuuluu 30 kuntaa: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski Maakuntaosaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu osastonjohtaja ja kirjastovirkailija. Lisäksi osastolla on osa-aikaisesti työskennellyt kaksi aikuistenosaston kirjastovirkailijaa. Kokoukset ja koulutustilaisuudet Länsi-Suomen lääninhallitus järjesti Keski-Suomen kirjastoille tilastotietokannan koulutustilaisuuden. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston tiloissa maakuntakirjaston työkokouksen aiheena oli Musiikkia kirjastoissa. Tilaisuuteen osallistui 33 henkilöä syksyn maakuntakirjaston työkokouksessa käsiteltiin aihetta Tiedonhankinta monta tapaa oppia ja opettaa. Paikalla oli 42 osanottajaa järjestettiin kirjavinkkauskoulutusta. Kouluttajana toimi Marja-Leena Mäkelä. Koulutukseen osallistui sekä Jyväskylän kaupunginkirjaston että maakunnan kirjastojen edustajia. Maakunnan kirjastoista osanottajia oli 13. Maakuntakirjastotoiminnan kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: 8.5. ja Kehittämistyöryhmään kuuluivat Aira Jaamalainen (Viitasaari), Pirkko Korpaho-Hakala (Kivijärvi), Eija Koskela (Karstula, puheenjohtaja), Liisa Laatu (Jyväskylä), Piia Ronkanen (Äänekoski), Riitta Aaltonen/Hanna Savolainen (Jyväskylä, sihteeri) ja Tommi Tapiainen (Jämsä) Maakuntaosaston Internetpalvelut Keski-aluetietokanta (www.jyvaskyla.fi/kirjasto/maakunta/keskitietokanta.html) Aluetietokantaan luetteloidaan Keski- Suomea käsittelevää aineistoa, keskisuomalaisten kaunokirjailijoiden teoksia ja lehtiartikkeliviitteitä. Toimintavuonna Keskiin vietiin 257 uutta viitettä. Aluetietokannassa oli kaikkiaan viitettä. Keskisuomalainen kirjallisuus (www.jkl.fi/kirjasto/kirjailijat/) Keski-tietokannan rinnalle laadittiin Internet-sivusto, johon kerättiin alueen kaunokirjallisuutta käsittelevää tietoa. Sivusto koostuu neljästä osiosta: 1. Kirjailijahakemisto 2. Kirjallisuuden opetus ja kirjallisuusyhdistykset 3. Kirjakaupat, antikvariaatit ja kustantamot 4. Tietoa keskisuomalaisesta kirjallisuudesta Näistä kirjailijahakemisto linkitettiin Keski-tietokannan laajennukseksi siten, että kirjailijan elämäkerrallisista tiedoista pääsee katsomaan hänen kirjoittamiaan teoksia Keskiin ja Keskin luettelokortista pääsee katsomaan kirjailijan elämäkerrallisia tietoja Keskisuomalainen kirjallisuus sivuston kirjailijahakemistoon. Sivusto toteutettiin Opetusministeriön projektirahoituksella välisenä aikana. Projektityöntekijoinä toimivat Hanna 7

8 2002 Savolainen ( ) ja Aki Kettunen ( ). Sivuston julkistamistilaisuus järjestettiin Tilaisuuteen kutsuttiin kirjailijoita, kirjastojen henkilökuntaa ja sidosryhmien jäseniä. Keski-Suomi linkit (www.jyvaskyla.fi/kirjasto/ ksportaali/) Toimintavuoden aikana laadittiin Keski-Suomi-portaali, johon kerättiin Internet-linkkejä eri aihealueilta: yrittäminen, yhteiskunta, hyvinvointi, kulttuuri, opiskelu, matkailu, vapaaaika, tiedonhaku, kunnat, tilastoja ja historiaa. Linkkihakemisto tarjoaa helpossa muodossa pääsyn Keski- Suomen alueen Internet-resursseihin. Linkkihakemisto toteutettiin välisenä aikana. Työntekijänä hankkeessa oli Mikko Laakkonen. Kaukopalvelu Toimintavuoden aikana käsiteltiin yhteensä 9661 kaukolainatilausta. Tilaukset jakaantuivat seuraavasti: Lähetetyt kaukolainat: Vuoden 2002 aikana maakuntakirjastoon tuli 8306 kaukolainapyyntöä, joista lainoina toimitettiin 7852 kpl ja jäljenteinä 121 kpl. Omasta kokoelmasta toimitettiin saaduista tilauksista 95,9%. Edelliseen toimintavuoteen verrattuna pyyntöjen määrä kasvoi 4,5%. Saapuneet kaukolainat: Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski- Suomen maakuntakirjaston asiakkaat tekivät vuonna 2002 yhteensä 1355 kaukolainatilausta. Kasvua edellisvuoteen oli peräti 31,4%. Tilauksista toimitettiin vuoden loppuun mennessä 1167 lainaa. Toimitusprosentti oli 86,1%. Tiedotus kunnankirjastoille Maakuntakirjaston tiedotetta Keski- Suomen kirjastoille julkaistiin vuoden aikana neljä numeroa. Tiedotteet ovat luettavissa kirjaston Internet-sivuilla osoitteessa maakunta/tiedotteet.html. Kirjastoasioista tiedottamiseen käytettiin myös Keski-Suomen kirjastojen yhteistä sähköpostilistaa. Lisäksi lähetettiin postitse kutsuja koulutustilaisuuksiin. Maakuntakokoelma Kirjaston maakuntakokoelmaan kerätään Keski-Suomea käsittelevää aineistoa ja keskisuomalaisten kaunokirjailijoiden kirjoittamia teoksia. Toimintavuoden aikana maakuntakokoelmaan luetteloitiin 181 nimekettä. Lisäksi hankittiin aineistoa, joka ei näy kirjaston rekisterissä: pienpainatteita, esitteitä ja lehtileikkeitä. Katri Niskanen Maakuntakirjaston osastonjohtajan Riitta Aaltosen läksiäsiä vietettiin keväällä. 8

9 Toimipisteet ja aukioloajat teksti: Katri Niskanen Kirjastoverkko Jyväskylän suurin lähikirjasto täytti kolmekymmentä vuotta Hannele Niemelä Kirjastoverkko pysyi samana kuin edellisenä toimintavuotena: kirjastolaitokseen kuuluivat pääkirjaston lisäksi Halssilan, Huhtasuon, Keljonkankaan, Keltinmäen, Kortepohjan, Kypärämäen, Lohikosken ja Säynätsalon lähikirjastot, kirjastoauto sekä laitoskirjasto. Lisäksi suunnitteilla olevaa Kuokkalan lähikirjastoa varten ostettiin vuoden aikana huoneisto Kuokkalan keskustasta. Kirjastoautolla oli 50 pysäkkiä eri puolilla kaupunkia. Toiminta keskittyi edellisvuosien tapaan Kuokkalan ja Ristikiven alueelle, jossa ei ole lähikirjastoa. Laitoskirjasto toimi Kyllön terveysasemalla, Keski-Suomen keskussairaalassa sekä Keljon vanhainkodissa, jossa ylläpidettiin kirjaston siirtokokoelmaa. Siirtokokoelman kirjoja vaihdettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Kortepohjan lähikirjasto avasi ovensa ensimmäisen kerran tiistaina Kaupunginarkkitehti Erkki Kantosen suunnittelemassa rakennuksessa lähtökohtana oli ns. perhekirjasto, joka palvelee samassa tilassa erilaisia ikäryhmiä. Erityisesti lasten tarpeet otettiin huomioon kirjaston suunnittelussa. Vuonna vuotisjuhlia viettävä Kortepohjan kirjasto on Jyväskylän suurin lähikirjasto, jossa on n kirjaa ja ääniteaineistoa 1300 kpl. Uusia kirjoja kirjastoon hankitaan n.1600 kpl vuosittain. Kirjastoa käyttävät vilkkaasti alueella asuvat opiskelijat ja lapsiperheet, kävijöitä on päivittäin n Aukioloajat Pääkirjasto ja lähikirjastot olivat avoinna kuten vuonna Kesäaukioloajat olivat voimassa , jolloin kirjastot olivat pääosin auki päivittäin tunnin vähemmän kuin talvikaudella. Kortepohjan 30 vuotta palvellut lainaustiski vaihdettiin uuteen. Kortepohjan kirjaston kolmekymmenvuotisjuhlia vietettiin juhlapäivänä Juhlissa esiintyi taikuri Herra Hölynpöly, Jälkkärin lapset ja Jyväskylän Salonkiorkesteri. Tuija Jormakka kertoi tarinoita ja Ykä Mattila laulatti lapsia 70- luvun tyyliin. Juhlapäivänä kirjasto oli avoinna klo ja kirjastossa kävijöille tarjottiin kakkukahvit. Kortepohjan lähikirjastoon asennettiin uusi lainaustiski , ja kirjasto pidettiin asennustöiden ja siihen liittyvien sähkötöiden takia suljettuna. Keski-Suomen keskussairaalan potilaskirjasto oli avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo Osastokierroilla käytiin tiistaisin ja keskiviikkoisin n. klo Toimipisteiden aukioloajat Toimipiste ma ti ke to pe la h/viikko Name of the Library Mon Tue Wed Thu Fri Sat hours/week Pääkirjasto klo klo klo klo klo klo Main Library Lehtilukusali* klo klo klo klo klo klo Reading Room Muut kirjastot Branch Libraries Halssila klo klo klo klo klo Huhtasuo** klo klo klo klo klo Keljonkangas klo klo klo klo klo Keltinmäki klo klo klo klo klo Kortepohja klo klo klo klo klo Kypärämäki klo klo klo klo klo Lohikoski klo klo klo klo klo Säynätsalo klo klo klo klo klo *Avoinna myös su klo Open on Sundays **Huhtasuon kirjaston lukusali avautuu aamuisin jo klo

10 2002 Kävijämäärät kasvussa - lainaajien määrä ennallaan teksti: Katri Niskanen Jyväskyläläiset ahkeria lainaajia Toimintavuoden aikana kirjastossa rekisteröitiin yhteensä lainaa, mikä oli 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Musiikkiosaston sekä Huhtasuon kirjaston lainamäärät kasvoivat vuoden aikana yli 10 prosenttia. Lähikirjastoista myös Lohikosken ja Halssilan kirjastoissa lainattiin ahkerasti vuoden aikana, kummassakin lainausluvut kasvoivat yli 7 prosenttia. Lainoja asukasta kohden kertyi vuoden aikana keskimäärin 28, mikä kertoo jyväskyläläisten aktiivisesta kirjaston käytöstä. Suurin osa lainoista kirjoja Kirjojen osuus kokonaislainauksesta oli vuoden aikana 76 prosenttia eli lainaa, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kirjojen osuus lainauksista oli suurin pääkirjaston aikuistenosastolla. Eniten lainattiin suomenkielisiä kirjoja, lainaa. Vieraskielisistä kirjoista englanninkieliset olivat ylivoimaisesti suosituimpia lainalla. Ruotsinkielistä kirjallisuutta lainattiin yhteensä kertaa. Näiden kielien jälkeen lainatuimpia olivat suuruusjärjestyksessä saksa, venäjä, ranska, espanja ja italia. Aineiston lainaus 2002 Loans in Jyväskylä Public Library 2002 Toimipiste ATK-lainat Muut lainat Lainat yht Muutos Difference Name of Library Adp loans Manual loans Total kpl, number % Pääkirjasto, Main Library Aikuisten osasto ,6% Adult lending department Lastenosasto ,8% Children s department Musiikkiosasto ,5% Music department Yhteensä, Total ,2% Kirjastoauto, ,1% Book Mobile Lähikirjastot, Branch Libraries Halssila % Huhtasuo ,2% Keljonkangas ,9% Keltinmäki ,7% Kortepohja ,4% Kypärämäki ,6% Lohikoski ,9% Säynätsalo ,3% Yhteensä ,4% 10 Laitoskirjasto ,8% Hospital Libraries Kuokkalan ypp ,7% Kuokkala service point Paikallislainat ,4% Local loans Saadut kaukolainat ,5% Interlibrary loans received Yhteensä, Total ,4 %

11 Lainauskamera historiaan Yksi ajankohta kirjaston historiassa päättyi , kun lainauskameraa käytettiin viimeisen kerran. Jäljelle jäänyttä atk-luetteloimatonta aineistoa lainataan asiakkaille kuittilainauksena, kunnes kaikki aineisto on saatu atk-luetteloitua. Lainaajien määrä ennallaan Lainaajien lukumäärä oli toimintavuotena suunnilleen sama kuin edellisenäkin vuotena. Vuoden 2002 aikana kirjastokorttiaan käytti lainaajaa. Prosentuaalisesti suurin lainaajaryhmä kaikissa toimipisteissä yhteensä oli vuotiaat, joita oli 42, 6 prosenttia kirjaston lainaajista. Lähes yhtä paljon 39,7 prosenttia kaikista lainaajista, oli vuotiaita. Eniten lapsiasiakkaita kävi kirjastoautossa, jonka lainaajista lähes puolet oli alle 15-vuotiaita. Myös Halssilan ja Kypärämäen kirjastoissa kävi runsaasti alle 15-vuotiaita lainaajia. Ikääntynein asiakaskunta oli Lohikosken kirjastossa, jossa 12 prosenttia lainaajista oli yli 64-vuotiaita. Muissa kirjastoissa ikääntyneiden osuus lainaajista vaihteli 4 9 prosentin välillä. Kävijämäärä ylitti miljoonan rajan Kirjaston toimipisteissä ylitettiin ensimmäisen kerran yli miljoonan kävijän raja: kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä Päivittäin toimipisteissä vieraili yhteensä lähes 3800 asiakasta, ja asukasta kohden käyntikertoja oli vuoden aikana keskimäärin 13. Lukumäärällisesti eniten kasvua kävijämäärissä oli pääkirjastossa, jossa kävi vuoden aikana lähes 20 prosenttia enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna. Prosentuaalisesti eniten kasvoivat laitoskirjaston kävijämäärät, yhteensä 35,2 prosenttia. Kirjastosta viestejä kännykkään ja sähköpostiin Lainan päivänä Jyväskylän kaupunginkirjastossa otettiin käyttöön uusi, käyttäjäprofiiliin perustuva IntroActive -palvelu. Palvelu liitettiin kirjaston käyttämään PallasPro-kirjastojärjestelmään, ja sitä on mahdollista käyttää kirjaston www-sivujen kautta. IntroActive tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden määritellä itse, mitä IntroActiven palveluita hän haluaa käyttää. Järjestelmä ilmoittaa esimerkiksi halutessa sähköpostitse lainojen eräpäivän lähestymisestä tai GSM-tekstiviestinä varausten saapumisesta. Kirjaston palvelut Internetissä Kirjaston tietokannan etäkäyttö sekä käyntikerrat kirjaston www-sivustolla kasvoivat vuoden aikana. Yhteydenottoja kaupunginkirjaston PallasProIntro tietokantaan Internetissä oli vuoden aikana yhteensä , mikä oli 24,7% enemmän kuin edellisenä vuonna. Käyntikerrat jakautuivat melko tasaisesti vuoden jokaiselle kuukaudelle, hieman muita vilkkaampia kuukausia olivat maalis-, loka- ja marraskuu. Myös kirjaston www-sivuilla kävijöitä oli runsaasti. Kirjaston sivut olivat käyntikertojen perusteella Jyväskylän kaupungin www-sivuston eniten vierailtujen joukossa, heti kaupungin pääsivun ja hakemiston jälkeen. Esimerkiksi lokakuussa 2002 osumia kirjaston www-sivuille oli yhteensä Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus Kirjastossa annettiin vuoden aikana kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta erilaisille ryhmille. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen lisäksi kirjastoissa kävi oppilasryhmiä tutustumassa kirjastoon ja kirjaston tarjoamiin palveluihin. Palvelut ovat maksuttomia aineiston varausmaksuja lukuun ottamatta. IntroActiven käyttäjäksi rekisteröityi vuoden loppuun mennessä yli tuhat asiakasta. Ryhmien ja opetukseen osallistuneiden määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna, tosin vuoden 2001 tilastointiin laskettiin mukaan myös sellaiset ryhmät, jotka vain vierailivat kirjastossa. Yhteensä kirjastonkäytön opetuksessa kävi vuoden aikana 263 ryhmää, ja opetukseen osallistuneita oli yhteensä 4110 henkilöä. Eniten opetusta annettiin pääkirjaston lastenosastolla, jossa kävi vuoden aikana yhteensä 1055 lasta kirjastonkäytön opetuksessa. Ryhmäkäynneillä tai vierailuilla ilman opetusta, kävi kirjastoissa vuoden aikana yhteensä 237 ryhmää. Eniten ryhmäkäyntejä oli Halssilan kirjastossa, jossa vieraili vuoden aikana yhteensä yli 2000 henkilöä. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus sisälsi pienille lapsille kirjoihin ja kirjastoon tutustumista. Yläasteen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille opetus oli kirjaston tietokannan käyttökoulutusta sekä tiedonhaun opettelemista tietokannoista. 11

12 2002 Kotipalvelu Kirjaston kotipalvelulla oli vuoden 2002 aikana 35 asiakasta, joille toimitettiin aineistoa 22 kertaa vuoden aikana. Kotipalvelun asiakkaina oli henkilöitä, jotka eivät sairauden vuoksi pääse itse kirjastoon. Kotipalvelua hoiti vuoden aikana yksi kirjastovirkailija. Asiakkaille lainattiin vuoden aikana yhteensä 2269 äänikirjaa, videota ja kirjaa. 102 kappaletta lainoista oli musiikkiaineistoa. Lainat sisältyvät pääkirjaston kokonaislainaukseen. Äänitteiden kuuntelu kirjastossa Edellisien vuosien tapaan äänitteiden kuuntelu väheni kirjastoissa edelleen. Vähennystä oli kaikkiaan 13,9%. Pääkirjastossa kuuntelijoiden määrät lasten- ja musiikkiosastolla pysyivät lähes samoina kuin vuonna Enemmän pudotusta, yhteensä 28,9%, oli lähikirjastoissa. Lähikirjastoista Halssilan, Keltinmäen ja Kortepohjan kirjastoissa äänitteiden kuuntelu on mahdollista. Kirjaston kokoelmat teksti. Katri Niskanen Kirjojen lisäksi myös videoita, musiikkia ja muita tallenteita Kaupunginkirjaston kokoelmaan kuului vuoden 2002 lopussa yhteensä teosta. Tämän lisäksi kirjastoon tilattiin kuluneena vuonna yhteensä 1280 sanoma- ja aikakauslehden vuosikertaa. Kokoelmiin ostettiin vuoden aikana runsaasti myös muita tallennemuotoja, esim. dvd- ja cd-rom tallenteita, videoita, kirjallisuusäänitteitä, tietoäänitteitä sekä kielikursseja. Vuoden lopussa kokoelmissa oli kirjaaineistoa yhteensä kappaletta, eli 7,3 kappaletta jokaista jyväskyläläistä kohti. Lasten- ja nuortenkirjallisuutta kirjakokoelmassa oli yhteensä kappaletta. Videokasetteja oli kirjaston kokoelmissa kappaletta, kielikursseja kappaletta ja kirjallisuusäänitteitä kappaletta. Uudemmista tallennemuodoista esim. dvd-videolevyjä oli kirjaston kokoelmissa vuoden loppuun mennessä 166 kappaletta. Musiikkiäänitteiden kokoelmassa oli vuonna 2002 yhteensä teosta. Uusia hankittiin kappaletta vuoden aikana. Hankinnat keskittyivät kirjoihin Kirjaston uuden aineiston hankinnat keskittyivät kirjoihin. Kokoelmaa kartutettiin vuoden aikana kirjalla. Hankitusta kirjallisuudesta suurin osa oli suomenkielistä, muita isoja kieliryhmiä olivat englanti ja ruotsi. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2002 Borrowers in Libraries 2002 Lainaajat Yhteensä Borrowers 15 v. < % v. % v. % 64 v. > % Total % Vuonna 2001 Muutos Difference %-osuus toimipisteen kaikista lainaajista % Pääkirjasto, Main Library ,4 % ,8 % ,6 % ,2 % % ,3 % Kirjastoauto, Book Mobile ,0 % ,2 % ,8 % 163 7,1 % % ,3 % Lähikirjastot Branch Libraries Halssila ,4 % ,5 % ,1 % 84 5,0 % % ,2 % Huhtasuo ,6 % ,9 % ,4 % 159 7,0 % % ,0 % Keljonkangas ,8 % ,3 % ,9 % 65 3,9 % % ,2 % Keltinmäki ,3 % ,8 % ,8 % 134 4,0 % % ,2 % Kortepohja ,8 % ,8 % ,4 % 196 8,0 % % ,5 % Kypärämäki ,0 % ,9 % ,0 % 133 9,1 % % ,2 % Lohikoski ,4 % ,1 % ,4 % ,1 % % ,6 % Säynätsalo ,8 % ,9 % ,6 % 113 7,7 % % ,4 % Yhteensä, Total ,2 % ,9 % ,1 % ,8 % % ,5 % 12 Kaikki yhteensä, Total ,2 % ,6 % ,7 % ,4 % % ,3 % Lainaajia Lainaajia asukkaista 59,8 % Jyväskylän asukasluku

13 Lainat vuonna 2002 aineistoryhmittäin DVD-videot 0,2 % Videot 4,9 % CD-romit 0,5 % Muu aineisto (lehdet) 4,2 % Muut äänitteet 2,6 % Musiikkiäänitteet 9,7 % Nuotit ja partituurit 1,8 % Saadut kaukolainat 0,1 % Lasten ja nuorten kaunokirjat 20,8 % Aikuisten tietokirjat 29,8 % Aikuisten kaunokirjat 22,8 % Lasten ja nuorten tietokirjat 2,6 % Aikuisten tietokirjat Lasten ja nuorten tietokirjat Aikuisten kaunokirjat Lasten ja nuorten kaunokirjat Saadut kaukolainat Nuotit ja partituurit Musiikkiäänitteet Muut äänitteet DVD-videot Videot CD-romit Muu aineisto (lehdet) Kirjamyynnistä ennätystuotto Kokoelmasta poistettiin vanhentuneena tai huonokuntoisena yhteensä kirjaa. Poistettuja kirjoja myytiin Kirjamyyntitapahtumassa pääkirjastossa. Kirjamyyntitapahtuma järjestettiin kaksipäiväisenä Myynnissä oli valtava määrä kirjoja ym. kirjastosta poistettua aineistoa. Tulot ylittivät edellisten vuosien kirjamyyntien tuotot. Hietamiehen, Remeksen ja Tolkienin kirjat vuoden lainatuimpia Jyväskylässä Lainatuimmat aikuistenkirjat vuonna 2002: Eniten lainattu kirja: Laila Hietamies: Syksyksi kotiin (lainoja 352 kpl) Yli 250 lainaa: Ilkka Remes: Uhrilento J.R.R. Tolkien: Taru sormusten herrasta Enni Mustonen: Kielon jäähyväiset Tuija Lehtinen: Tähtilinna Yli 200 lainaa: Arto Paasilinna: Kymmenen riivinrautaa Patricia Cornwell: Mustalla merkitty Anna-Leena Härkönen: Heikosti postitiivinen Outi Pakkanen: Pelistä pois Enni Mustonen: Metsäkukkia asfaltilla Anna-Leena Härkönen: Karusellimatka Eeva Kilpi: Rajattomuuden aika Anita Hallama: Sydämen kieltä sydämelle Joulukuun kirjanäyttelyssä oli esillä kirjoja ja niiden saamaa kritiikkiä Leena Lehtolainen: Tuulen puolella Danielle Steel: Katkeransuloista Nora Roberts: Rakkauden kuu Sidney Sheldon: Naamioiden aika Tommy Hellsten: Saat sen mistä luovut Rosamunde Pilcher: Talvipäivänseisaus Leena Lehtolainen: Tappava säde Mikko Laakkonen Tuija Lehtinen: Lumiruusu Sidney Sheldon: Kun taivas putoaa Reijo Mäki: Kolmastoista yö Jari Tervo: Suomemme heimo Henning Mankell: Palomuuri Mary Higgins Clark: Ennen jäähyväisiä Ilkka Remes: Ruttokellot Catherine Cookson: Kasvattitytär Tuija Lehtinen: Samppanjataivas Henning Mankell: Valkoinen naarasleijona Yli 150 lainaa: Leena Lehtolainen: Sukkanauhatyttö ja muita kertomuksia Tommy Hellsten: Ihminen tavattavissa Nora Roberts: Häpeästä syntynyt Leena Lehtolainen: Ennen lähtöä Joy Fielding: Syrjähyppy Belva Plain: Liekkien jälkeen Reidar Palmgren: Jalat edellä Nora Roberts: Tähtien virta 13

14 2002 Siirtokokoelmat Kirjasto toimitti kertomusvuoden aikana päiväkotien, koulujen, vanhainkotien, vanhustentalojen, päivä- ja työkeskusten ja muiden yhteisöjen käyttöön yhteensä 81 siirtokokoelmaa. Kokoelmia toimittivat pääkirjaston lisäksi lähikirjastot, kirjastoauto sekä laitoskirjasto. Siirtokokoelmat vuonna 2002 Pääkirjaston lastenosasto Gummeruksenkadun päiväkoti Honkaharjun päiväkoti Huhtasuon jälkkäri Hyvän mielen päiväkoti Katolisten sisarten leikkikoulu Kotipesän päiväkoti Päiväkoti Aarresaari Montessori-päiväkoti MäkiTorpan ryhmäperhepäivähoito Nenäiniemen päiväkoti Nisulan päiväkoti Pohjanlammen päiväkoti Puistokoulu Päivärinteen päiväkoti Ristikiven päiväkoti Ristonmaan päiväkoti Taikalampun päiväkoti Tikan päiväkoti Tikanhelmen päiväkoti Tuulenkylän päiväkoti Vastatuulen päiväkoti Kirjastoauto Kuokkalan päiväkoti Muuratsalon päiväkoti Aallokko Nenäinniemen päiväkoti Nuottakadun vanhustentalo Vastatuulen päiväkoti Halssila Aittorinteen päiväkoti Halssilan päiväkodin esiopetusryhmä Halssilan päiväkoti Halssilan päiväkoti Ilvespuisto Päivärinteen päiväkoti Nenäinniemen päiväkoti; Essut Huhtasuo Huhtarinteen päiväkoti Huhtasuon jälkkäri Huhtasuon päiväkeskus Kangasvuoren päiväkoti; Eskari, Metsätähdet, Kanttarellit Kangasvuoren sairaala Kangasvuoren toimintakeskus; Herkkutatit, Ryhmäperhepäivähoito Pupuhuhdan perhepuisto Pupuhuhdan päiväkoti Pupuhuhdan päiväkoti; Pikku Otavat Taimiston päivkoti Varikon päiväkoti Varikon päiväkoti; Mansikkapuisto Keljonkangas Aapiskukko Neulaskankaan päiväkoti Keljonkankaan päiväkoti Keltimäki Kotalammen päiväkoti Kultalakin päiväkoti Kultalakin päiväkoti; Kultasiipi Myllytuvan päiväkoti Kortepohja Akseli ja Elina palvelukoti Kortepohjan päiväkoti; isot Kortepohjan päiväkoti; pienet Kartanonkujan päiväkoti Kortesuon päiväkoti Jyvälän päiväkoti Haukkarannan koulu Päiväharjun koulu Päiväharjun toimintakeskus Kotikartanon asumisyksikkö Kortetuvan toimintakeskus Sallaajärven palvelukoti Torpanperän toimintakeskus Kypärämäki Eläkeläisten päiväkeskus Kypärämäen päiväkoti Päiväharjun koulu Viitaniemen koulu; autistiluokka Lohikoski Kolikkorinteen päiväkoti Päiväkoti Satulinna Säynätsalo Hoitokoti Hannala Laitoskirjasto Kiljanderinkadun päiväkeskus Kyllikinkadun päiväkeskus Mäki-Matin päiväkeskus Jyväs-Mikot ja Maijat ry; palvelutalo Kotikaari Tmi Terhi Virmavirta; Puistokoti Kuokkalan yhteispalvelupiste Kaikki kirjastot toimittivat aineistoa Kuokkalan yhteispalvelupisteen siirtokirjakokoelmaan. Yhteispalvelupisteen kokoelma sisälsi 4201 nidettä. Pääkirjaston opastus ajanmukaistettiin Pääkirjaston opastusta uusittiin ja ajanmukaistettiin vuoden 2002 aikana. Isot opastaulut ja kyltit olivat peräisin kirjaston rakentamisvuodelta 1980, ja niissä ei ollut mainittu ollenkaan esim. Internetmikroja. Ajanmukaisuuden lisäksi huomiota kiinnitettiin opasteiden yhdenmukaisuuteen sekä näkyvyyteen. Kirjaston isot opastaulut sekä ulko-ovien ym. isommat kyltit suunnitteli kirjaston ideoiden pohjalta arkkitehti Jouko Koskinen, ja ne tilattiin Opastetalo Kilpisiltä. Hyllynreunojen ja päätyjen opasteet tehtiin kirjastossa. Lastenosaston luokitus- ja hyllynpäätyopasteet saivat uuden värikkään ilmeen kun niitä uudistettiin Kadonneiden aakkosten metsästys projektin yhteydessä. Uusissa opasteissa kirjaston luokitusta havainnollistetaan numeroiden ja kirjainten lisäksi myös kuvilla ja väreillä. Taiteilija Sari Kanala piirsi pääluokkia vastaavat kuvat, joita käytetään rinnakkain muun luokituksen kanssa. Projektin yhteydessä ideoidut opasteet otetaan käyttöön myös Muuramen, Laukaan ja Jyväskylän maalaiskunnan kirjastojen lastenosastoilla. Katri Niskanen 14

15 Tapahtumat, yleisötilaisuudet ja näyttelyt teksti: Katri Niskanen Satukuvis ja kiertäviä esityksiä lapsille Vuoden aikana kirjastoissa kiersi erilaisia esityksiä. Sirkuspelle Akusti hauskutti taikatempuillaan lapsiasiakkaita pää- ja lähikirjastoissa helmikuun aikana. Huhtikuussa kirjastoja kiersi Ykä Mattilan kertoma ja laulama musiikkisatuesitys Jonnin korvat. Syyskuussa 2002 pääkirjaston Satuhuone Peukaloisessa aloitti toimintansa 3 6 vuotiaille suunnattu Satukuvis. Perinteisten satutuntien tilalla järjestettävässä Satukuviksessa eläydyttiin satuihin ja tarinoihin, tuotettiin omia tarinoita sekä puettiin tarinat kuviksi piirtäen ja maalaten. Satukuvis-toimintaa ohjasi Piio Kivilehto. Lähikirjastoissa satutuntitoimintaa jatkettiin entiseen malliin. Syys-lokakuun vaihteessa Jyväskylässä järjestettiin Lasten loiskis tapahtuma, jonka aikana kirjastoissa kiersi Teatteri Pahnanpohjimmaisten tuttuun ja perinteiseen satuun dramatisoitu Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri - esitys. Draamapedagogi Riikka Suomalainen tutustutti draaman keinoilla yleisön intiaanisatuun Shingebis uhkaa Pohjatuulta. Kalevalaan ja erityisesti Väinämöiseen tutustuttiin Varhaiskasvatuksen laitoksen opiskelijoiden Kuka kumma Väinämöinen? esityksessä pääkirjastolla. Samaan aikaan pääkirjaston lastenosastolla oli esillä myös Puistokoulun oppilaiden pienoismallinäyttely kalevalaisista pienoismaailmoista. Marraskuun aikana Satuhuone Peukaloisessa esitettiin Ad Astra teatterin riemukasta koko perheen YY-KAA-KOO leikitäänkö joo näytelmää. Katri Niskanen Satukuviksessa sadusta tulee kuva. Tähtitiedettä ja kirjailijoiden tuotantoa esillä tapahtumissa Turun yliopiston avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja vieraili Jyväskylän kaupunginkirjastossa 6.3. kertomassa kirjastaan Kotona maailmankaikkeudessa. Kirjaston pieni luentosali oli täynnä kuuntelijoita, jotka esittivät kirjailijalle runsaasti kysymyksiä. Syyskuussa pääkirjaston Minnansalissa esitettiin Halldór Laxnessin juhlavuoden kunniaksi elokuvaesitys Honour of the House. Ennen esitystä Päivi Kumpulainen Islannin Suomen suurlähetystöstä kertoi kirjailijasta. Samanaikaisesti pääkirjastossa oli esillä islantilaista kirjallisuutta otsikolla Vuoria, jäätä ja tulta. Pääkirjaston Satuhuone Peukaloisessa vietettiin mielikirja-päivänä L.M.Montgomery iltaa Haaveet ja arki Annan ja Emilian seurassa. Läänintaiteilija Irja Rane kertoi Montgomeryn kirjojen henkilöistä ja alusti keskustelua kirjoista. Paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan saapui runsaasti eri-ikäisiä tyttöjä. Väinö Linnan tuotannosta keskusteltiin lokakuussa pääkirjaston pienessä luentosalissa. Vanha Väpi vai luja Linna? -tilaisuudessa keskustelua alustivat kirjailijat Keijo Siekkinen ja Irja Rane. Seniorit nettitreffeillä Seniorien viestintäpäivää vietettiin pääkirjastossa Kolmatta ja viimeistä kertaa valtakunnallisena tapahtumana järjestettävän viestintäpäivän aikana pääkirjastossa innostettiin yli 55-vuotiaita ottamaan käyttöön tämän päivän viestintävälineitä. Päivän ohjelmassa oli opastusta, aiheina Internet tutuksi sekä Tietokone tutuksi. Päivän päätapahtumana oli Ikääntyvien yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt Seniorien nettitreffit Minnansalissa. Ohjelmassa oli kaupungin uusien www-sivujen ja kirjaston Internetsivujen esittelyä sekä Ikääntyvien yliopiston vertaistutorien puheenvuoroja aiheesta Onneksi kone kaatuu, enkä minä!. Nettitreffien päätteeksi juotiin pullakahvit kirjaston kahvila Novellissa, jossa keskustelu jatkui vilkkaana. 15

16 2002 Kirjastoviikko ja lukinurkkaus Pääkirjastossa vietettiin Pohjoismaista kirjastoviikkoa novellihetkien ja matkakirjojen merkeissä. Kirjastoviikon alkajaiseksi luettiin Satuhuone Peukaloisessa Tove Janssonin novelli Kuusi. Aikuisten Iltahämärissä-tapahtumassa maakuntakirjastohuoneessa tarjoiltiin teetä, keskusteltiin pohjoismaisesta kirjallisuudesta sekä kuunneltiin William Heinesenin teksti Nina Dunderin lukemana. Aikuistenosastolla oli esillä Pohjoismaiden mansikkapaikat matkakirjanäyttely sekä kartta ja vihko, joihin asiakkaat saivat merkitä omia matkavinkkejään. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksen ja kirjaston yhteistyössä käynnistettiin marraskuussa pääkirjastossa Lukinurkkaus toiminta. Lukinurkkauksessa oli esillä materiaalia lukihäiriöihin liittyen. Nurkkauksessa oli myös päivystysaikoina erityispedagogiikan opiskelija Tuija Hyppönen kertomassa lukihäiriöistä. Tapahtumat lähikirjastoissa Lähikirjastoissa järjestettiin vuoden aikana säännöllisesti satutuntitoimintaa Satutuntien lisäksi Lukemisaiheinen joulukalenteri ilahdutti pääkirjastossa Lastenosastolla oli joulukuun ajan esillä pieniä paketteja pullollaan oleva salaperäinen joulukalenteri.. Lastenosaston työntekijöiden Marja- Liisa Höltän ja Mirja Ristolaisen askartelemasta joulukalenterista paljastui jokaisena arkipäivänä uusi mukava lukuelämys lähikirjastoissa kiesi vuoden aikana Pelle Akusti taikatemppuineen, Ykä Mattilan esittämä Jonnin korvat - musiikkisatuesitys sekä teatteri Pahnanpohjimmaisten satuesitys Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri. Lohikosken kirjastossa koristeltiin pääsiäisenä munia ja askarreltiin joulukuussa joulukortteja Brigitte Pellisen opastuksella. Keltinmäen kirjasto myi kirjastosta poistettuja kirjoja maaliskuussa. Lähikirjastoissa keskusteltiin syksyllä 2003 kulttuurista kun kulttuurilautakunta järjesti neljännesvuosisadan mittaisen taipaleensa kunniaksi ohjelmallisia keskusteluiltoja Huhtasuon, Keltinmäen ja Kortepoh- jan kirjastoissa. Kulttuurilautakunnan edustajat olivat tilaisuuksissa paikalla keskustelemassa alueiden asukkaiden kanssa. Tilaisuuksissa oli myös musiikillista ohjelmaa ja kahvitarjoilua. Kypärämäen kirjastossa järjestettiin vuoden aikana esitelmäiltoja yhteistyössä Kypärämäen asukasyhdistyksen kanssa. Esitelmien aiheina oli mm. avaruuden ihmeet ja ihmisyys. Keljonkankaan kirjastossa esiintyi joulukuussa trubaduuri Arimo Johansson kitaransa kanssa. Säynätsalon kirjastossa julkaistiin Seppo Sampion kirja Sukututkimuksen avaimet. Katri Niskanen Yöjuttuja kirjastosta Jyväskylän kaupungin kirjastoissa sekä Lukemalla lentoon nettisivuilla järjestettiin maaliskuussa kirjastoaiheinen kirjoitus- ja piirustuskilpailu, jonka otsikkona oli Mitä kirjastossa tapahtuu yöllä?. Sarjoja oli kolme, joiden parhaimmat palkittiin kirjapalkinnoilla. Kilpailutöissä kirjojen henkilöt hyppivät ulos kirjoista, entisten kirjastonhoitajien haamut valtasivat kirjaston, kirjat kertoivat tarinoita toisilleen, Peppi Pitkätossu pelasi tietokoneella ym. Yötanssi Illalla, kun kirjasto suljetaan tapahtuu outoja. Kun kirjastotäti lähtee ja lukitsee kirjaston, tulee hyvin hiljainen hetki. Kello 12 yöllä hiipii kirjahyllyn alta pieni Sinihaltia. Hän on asunut kirjastossa jo yli 14 vuotta. Sinihaltia on lempeä ja kohtelias muita kohtaan. Hän leikkii mielellään. Hänellä on vaaleansininen mekko, siniset pikkukengät, kauniit siivet ja tähdenmuotoinen taikasauva. Kun Sinihaltia on tullut ulos kodistaan lastenosastolle, hän varmistaa ettei kukaan ole enää kirjastossa, ja jos ja kun kirjastossa ei ole ketään Sinihaltia lausuu nämä taikasanat: - Tulkaa tänne vaan, että teidän kanssa laulaa saan! Ja silloin Sinihaltia sohaisee nopeasti pienellä taikasauvallaan ja kaikki kirjat aukeavat! Kirjojen henkilöt suorastaan ponnahtavat pois satukirjoista. Ne hypähtelevät kirjaston lattialle. Peppi juttelee Uppo-nallen kanssa, Rölli tontun kanssa ja niin edespäin. Ne syövät, juovat, laulavat ja tanssivat. Kun aamu koittaa, satuhahmot loikkaavat kirjoihin. Haltia menee tapansa mukaan kotiinsa kirjahyllyn alle, eikä kukaan tiedä siitä mitään, paitsi joskus on saattanut pudota kirjoja kirjaston lattialle. Saara Knuuttila Pohujanlammen koulu 2A 16

17 Kirjastoissa järjestetyt näyttelyt Pääkirjasto Juha Puura Kolikkorinteen päiväkodin 30-vuotisjuhlanäyttely lastenosastolla Charlotte Bronte näyttely aikuistenosastolla Pohjanlammen ala-asteen huovutustöitä lastenosastolla Suomen rautatiet 160-vuotta näyttely aikuisten- ja lastenosastolla Ala-aulassa Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Jkl:n kaupungin ympäristöviraston näyttely Maa on kaiken perusta Citta dellá Moda -näyttely pääkirjastossa Jälkkärissä tapahtuu näyttely koulujen jälkkäritoiminnasta lastenosastolla Kumoksen ja Keski-Suomen käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen Indonesialaisten tekstiilien Aurinkolinnun maa näyttely ala-aulassa Työväenopiston kevätnäyttely ala-aulassa Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulun työpajaoppilaiden näyttely ala-aulassa Lukioiden monikulttuurikurssin näyttely aikuistenosastolla Hyvänmielen päiväkodin Pikku toukka paksulainen näyttely lastenosastolla Lentoon! - lasten ja nuorten taidenäyttely ala-aulassa Opintotoiminnan keskusliiton Tietokonepelit taiteena näyttely lastenosastolla Alvar Aalto museon Soundings for Architecture näyttely ala-aulassa Wivi Lönn syntymästä 130 vuotta näyttely aikuistenosastolla Jyvälän lasten taidekerhojen Poika ja tähti sekä muita tarinoita näyttely lastenosastolla Suomen World Visionin Saman oman auringon alla näyttely lastenosastolla Nenäinniemen ala-asteen Terveisiä kivikaudelta näyttely lastenosastolla Täällä pohjantähden alla näyttely aikuistenosastolla Kirjaston henkilökunnan mielikirjoja esillä aikuistenosastolla Keskisuomalaista muotia esittelevä Citta dellá Moda näyttely aikuistenosastolla ja ala-aulassa Katolisten sisarten leikkikoulun 40-vuotisnäyttely lastenosastolla Nalle-näyttely lastenosastolla Pohjoismaiden mansikkapaikat näyttely aikuistenosastolla Näyttely lasten oikeuksista ala-aulassa Heikki Linjaman Puun kosketus näyttely aikuistenosastolla Nuorten taidetyöpajan Taide on mun juttu näyttely ala-aulassa Katolisten sisarten leikkikoulun jouluseiminäyttely lastenosastolla Sivukirjastot Taulumäen tarinoita näyttely Lohikosken kirjastossa Seurakunnan päiväkerholaisten talvitaidenäyttely Keljonkankaan kirjastossa Kolikkorinteen päiväkodin 30-vuotisjuhlanäyttely lastenosastolla Ari Haapa-ahon Kuvia Kypärämäestä valokuvanäyttely Kypärämäen kirjastossa Aittorinteen päiväkodin 10-vuotisjuhlanäyttely Halssilan kirjastossa Eppuluokkalaisten omia satuja Kypärämäen kirjastossa Kypärämäen koulun Eläimellistä ja muutakin grafiikkaa näyttely Kypärämäen kirjastossa Suomalainen ympyrä Tondo Finlandese näyttely Huhtasuon kirjastossa Keljonkankaan päiväkodin lasten töitä esillä Keljonkankaan kirjastossa Lohikosken koulun oppilaiden kirja-arvosteluja esillä Lohikosken kirjastossa Eila Korhosen ja Maunu Hautasen öljymaalauksia, pastelli- sekä raapetöitä esillä Kortepohjan kirjastossa 17

18 2002 Kirjaston talous Kirjastolaitoksen tulot ja menot vuonna 2002 Library Expenditure and Income 2002 Menot Hallinto ja varsinainen toiminta Euroa Expenses Running costs EUR 4049 Palkat Salaries 4074 Muut henkilömenot Materiaalin ostot Acquisitions 4202 Kirjallisuuden hankinta Acquisition of books Lehdet Magazines and newspapers AV-aineisto AV-material Mikromuotoinen aineisto Microfilm material 4199 Palveluiden ostot Services 4419 Vuokrat Rents 4499 Muut menot Miscellaneous Yhteensä, Total Huoneistomenot Maintenance of premises Menot yhteensä, Total expenses Tulot, Income Valtionosuudet, State subsidy Muut tulot, Miscellaneous Nettomenot, Net expenses

19 Suoritteet 2002 Performances 2002 Kokonaismenot EUR/asukas, inhabitant 57,19 Total expenses EUR/asukas, inhabitant/netto,net 25,68 Lainaus EUR/kpl,loan 2,05 Loans EUR/kpl, loan/netto, net 0,92 Henkilöstömenot EUR/asukas, inhabitant 30,57 Staff costs Kirjallisuusmäärär. EUR/asukas, inhabitant 4,30 Acquisition of books AV-ain. määrär. EUR/asukas, inhbitant 1,00 Acquisition of AV-material Yhteenveto 2002 Summary 2002 Menot Expenses Tulot Income Nettomenot, Net expenses Suoritteet on laskettu kirjastolaitoksen bruttomenoista ellei toisin mainita. Kirjastotoiminnan kehitys Trends of Development in Library Use Vuosi Asukasluku Lainaajat % asuk. Lapset(* Lainat milj. /as. Kokoelma Kirjoja/as. Year Population Borrowers % of popul. Children Loans mill. /inh. Book Stock Books/inh , ,385 20, , , ,417 21, , , ,651 24, , , ,797 25, , , ,912 26, , , ,955 26, , , ,975 26, , , ,921 25, , , ,932 25, , , ,032 26, , , ,114 27, , , ,151 27, , , ,246 28, ,3 * Lapset alle 15-vuotiaat Children under 15 years of age 19

20 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Vapaudenkatu Jyväskylä

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kirjastotoimenjohtajan katsaus...2 Henkilöstö

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto toimintakertomus 2008 Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki puh. 06-416 2318, fax. 06-416 2315, www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2009 Juhlavuosi 2009 Mennyt vuosi merkitsi kirjastolle sekä juhlaa että muutosta. Kokkolan kirjastotalon ja kirjastoauton 10-vuotisjuhlavuonna tuotiin kokkolalainen kirjallisuus ja kirjailijat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto Kirjaston toimintaa 2014 Vuosi 2014 käynnistyi uusien lainausautomaattien käyttöönotolla. Automaatteja tuli pääkirjaston lisäksi

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Toimintakertomus. Lappeenrannan maakuntakirjasto

Toimintakertomus. Lappeenrannan maakuntakirjasto Toimintakertomus 2014 Lappeenrannan maakuntakirjasto JALAT MAASSA TUNTOSARVET TULEVAISUUDESSA Lappeenrannan maakuntakirjaston henkilökunta ja asiakkaat tulevat muistamaan vuoden 2014 vuotena, jolloin

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

Toimittanut Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Toimittanut Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Toimittanut Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA kirjastotoimenjohtaja Kulunut vuosi oli isojen säästöjen aikaa. Säästöt kohdistuivat sekä henkilöstöön että kirjastoaineistoon. Kirjaston

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

Raportteja kirjastovierailuilta

Raportteja kirjastovierailuilta Raportteja kirjastovierailuilta Kemin kaupunginkirjasto 2011 Kemin kaupunginkirjaston henkilökunta 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ... 3 2 KIRJASTOVIERAILUT... 4 3 OULUNKYLÄN KIRJASTO HELSINKI... 4 3.1 HUOMIOITA OULUNKYLÄN

Lisätiedot

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Liite A/ 28 Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2010 2 2. Henkilökunta 3 3. Järjestetyt tapahtumat 3 4. Avustukset,

Lisätiedot

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 1 Sisällys JOHDANTO 3 1. 50 VUOTTA KIRJASTOAUTOTOIMINTAA LOHJAN SEUDULLA 4 1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 2.1 Lohjan

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä.

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. kulttuuritoimi kirjastotoimi liikuntatoimi nuorisotoimi SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikakeskus 3 Vapaa-aikapalvelut 3 Vapaa-aikalautakunta 4 Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Maakuntakirjaston tiedote 2/2014

Maakuntakirjaston tiedote 2/2014 Maakuntakirjaston tiedote 2/2014 Julkaisija: Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto ISSN 1797-0075 http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/maakunta/tiedotteet Sisältö: Marjariitta Viiri, Länsi-

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 & Projektiässät hankkeen opiskelijatyöryhmä: Maija Tapio, Terhi Hannula ja Raila Tapio 31.8.2012 1 Sisältö 1. Alkusanat

Lisätiedot

Maakuntakirjaston tiedote 1/2010 18.3.2010 Julkaisija: Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto ISSN 1797-0075

Maakuntakirjaston tiedote 1/2010 18.3.2010 Julkaisija: Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto ISSN 1797-0075 1 Maakuntakirjaston tiedote 1/2010 18.3.2010 Julkaisija: Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto ISSN 1797-0075 Sisältö: Elina Gråsten (Jyväskylä), Hannamari Heiniluoma (Laukaa), Minna

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLTÖ KULTTUURIJAOSTO JA SIVISTYSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2013 2 2. Henkilökunta 4 3. Tiimit ja työryhmät 4 4. Järjestetyt

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot