Ääniratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Esitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ääniratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Esitys 4.10.2012"

Transkriptio

1 Ääniratkaisut suunnittelusta toteutukseen Esitys

2 PROMETHOR OY - Akustiikan ja värähtelyn asiantuntijayritys - Henkilölukumäärä 11 - Päätoimialat: 1) rakennus- ja huoneakustiikka, 2) ympäristömelun hallinta, 3) akustinen tuotekehitys, 4) liikenteen ja louhinnan tärinämittaukset ja -ratkaisut sekä 5) teollisuuden työpaikkojen meluntorjunta Promethor Turku, puh. (02) Helsinki, puh. (09) ,

3 Mitä on hyvä akustiikka? Ääni kuuluu? Ääni ei kuulu? Kuuluu vain, mitä pitää, ei muuta? EI KUULU MITÄÄN?

4 1) Akustisen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita 2) Ääni fysikaalisena ilmiönä 3) Käsitteitä 4) Ääneneristävyys 5) Äänenabsorptio 6) Huoneakustiikan kiemuroita 7) Lisää esimerkkejä

5 Akustisen suunnittelun tarkoitus Rakennuksen tai yksittäisen tilan tulee olla Tarkoituksenmukainen Terveellinen Viihtyisä Näistä jonkin puuttuminen - vahingoittaa suoraan tai välillisesti investoijan intressejä ja - haittaa aina käyttäjän toimintaa.

6 Akustisen suunnittelun tarkoitus Akustisessa suunnittelussa huomioidaan Tilojen äänellinen toimivuus Tarkoitukseen soveltumaton tila on hukkatilaa Terveysvaatimusten täyttyminen Tilassa ei voida toimia normien alittuessa Viihtyisyys Tila palvelee parhaiten täyttämällä vaatimukset ja odotukset

7 Viisi askelta äänenhallintaan 1) Ohjearvot ja äänitavoitteet 2) Liittäminen suunnitteluun 3) Rakennuksen äänenvaimennusratkaisut 4) Laitteiden äänenvaimennusratkaisut 5) Toiminnallinen ääniympäristö

8 Rakennuksen elinkaari ja akustinen suunnittelu 1) Uuden tilan tarveharkinta- ja suunnitteluvaihe Käyttäjän tarpeiden kartoitus Käyttäjän toiminnan vaatimukset ja niiden mukaisten akustisten suunnitteluarvojen sopiminen Suunnittelu Sovittujen tavoitteiden konkretisointi eri suunnitelmina» ARK» RAK» LVIS» AUDIO» AV

9

10

11

12 Rakennuksen elinkaari ja akustinen suunnittelu 2) Uuden tilan rakentaminen Rakentajan ohjaus ja valvonta Suunnitelmien noudattamisen valvonta Valittujen ratkaisujen työohjeiden laadinta Suunnitelmien muutokset

13 Rakennuksen elinkaari ja akustinen suunnittelu 3) Uuden tilan käyttöönotto Käyttäjän opastus Toiminnallinen koulutus, esimerkiksi» Toimistokäyttäytyminen» Laitekoulutus Vastaanottomittaukset Sovittujen tavoitteiden saavuttamisen varmistus mittauksin Raportointi jää rakennuksen asiakirjoihin

14 Rakennuksen elinkaari ja akustinen suunnittelu 4) Olemassa olevan tilan korjaukset ja pienet muutokset Käyttäjän tarpeiden kartoitus Muutostöiden mahdollisuudet ja hankaluudet Suunnittelu Mahdollisten ratkaisujen suunnittelu Rakentaminen Työn ohjaus ja valvonta Käyttöönotto Vastaanottomittaukset ja käyttäjän opastus

15 Rakennuksen elinkaari ja akustinen suunnittelu 5) Olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos Käyttäjän tarpeiden kartoitus Muutostöiden mahdollisuudet ja hankaluudet Suunnittelu Ratkaisujen suunnittelu, suunnitelmien muutokset yleisiä rakennustyön edistyessä Rakentaminen Työn jatkuva ohjaus ja valvonta Käyttöönotto Vastaanottomittaukset ja käyttäjän opastus

16 Suunnittelukohteita - Asuinrakennukset - Toimistotilat - Hotellit, majoituslaitokset - Ravintolat - Elokuvateatterit - Auditoriot - Konserttisalit - Opetustilat - Tuotantolaitokset - Liiketilat, kaupat, liikekeskukset - Liikuntatilat - Yksityiskodit - Kirkot, seurakuntakodit, kappelit - Terveydenhuoltotilat -

17 Opetustilojen äänikysymyksiä - Äänitasot - Ulkona - Sisällä - Ilmaääneneristävyys - Seinät - Ovet - Ikkunat - Erityisen meluisat tilat huomioitava - Askel- ja muu runkoääneneristävyys - Välipohjamateriaalit - Konehuoneet - Meluisat opetustilat - Huoneakustiikka - Opetustiloissa - Käytävillä - Muissa tiloissa

18 Ääni fysikaalisena ilmiönä Ääni on mekaanista aaltoliikettä, joka etenee väliaineessa Ilmassa pitkittäinen aaltoliike Kiinteissä rakenteissa poikittainen aaltoliike Kiinteissä rakenteissa myös muut aaltomuodot, kuten taivutusaalto Äänen nopeus ilmassa 340 m/s (20 C) Ihmisen kuulemat äänitaajuudet f = Hz Aallonpituus λ = 17 mm 17 m

19

20 Ääni fysikaalisena ilmiönä Ääni Heijastuu Absorboituu Taipuu (diffraktio) Taittuu (refraktio) Läpäisee materiaalin vaimentuen

21 Äänitekniset suureet Äänitaso: Äänitasolla ilmaistaan äänen voimakkuus. Äänenpaineen p ja vertailuäänenpaineen p 0 (= 20 μpa) suhteen kaksikymmenkertainen kymmenkantainen logaritmi =20lg(p/p 0 ). Rakennuksen äänitasoissa huomioidaan yhtäjaksoisesti toimivien laitteiden yhdessä aiheuttama keskiäänitaso L A,eq,T ja enimmäisäänitaso L A,max. Äänitason yksikkö on desibeli (db).

22

23 Äänitason painotus

24 Ilmaääneneristävyys: Tiloja erottavan rakenteen kyky eristää äänilähteestä ilman välityksellä ympäristöön kantautuvaa ääntä. Ilmaääneneristysluvun R w yksikkö on desibeli (db). Mitä suurempi ilmaääneneristysluku sitä parempi ilmaääneneristävyys. Ilmaääneneristysluku R w tai R w on kahden huoneen tai muun tilan välistä ilmaääneneristävyyttä kuvaava luku, joka saadaan vertaamalla taajuuskaistoittain mitattua ilmaääneneristävyyttä standardoituun vertailukäyrään. Ilmaääneneristysluku merkitään R w, kun kyseessä on eristävän rakenteen laboratoriomittaus ja R w, kun kyseessä on mittaus rakennuksessa.

25 Ilmaääneneristysluvun R w vähimmäisarvoja eri tilojen välillä db RAVINTOLAN JA ASUNNON VÄLILLÄ 75 LIIKETILAN JA ASUNNON VÄLILLÄ 60 ASUINHUONEISTOJEN VÄLILLÄ VÄHINTÄÄN 55 C1/1998 LUOKKAHUONEIDEN VÄLILLÄ 48 SFS 5907 (SUOSITUS) LUOKKAHUONEIDEN VÄLILLÄ 44 C1/1998 (VÄHIMMÄISARVO)

26 Askelääneneristävyys: Askelääni on muihin tiloihin kuuluva runkoääni, jonka aiheuttaa esimerkiksi kulkeminen lattialla tai portaissa tai esineiden ja huonekalujen siirtely. Askeläänentasoluvun L n,w yksikkö on desibeli (db). Mitä pienempi askeläänitasoluku sitä parempi askelääneneristävyys. Askeläänentasoluku on askelääneneristävyyttä tilojen välillä kuvaava luku, joka saadaan vertaamalla taajuuskaistoittain mitattua ja normalisoitua äänenpainetasoa standardoituun vertailukäyrään. Askeläänitasoa merkitään L n,w, kun kyseessä on tilojen välisen rakenteen laboratoriomittaus ja L n,w, kun kyseessä on mittaus rakennuksessa. KEITTIÖÖN TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN ENINTÄÄN 53 db PORRASHUONEESTA ASUINHUONEESEEN ENINTÄÄN 63 db

27 Jälkikaiunta-aika: Aika, jonka kuluessa äänitaso laskee 60 db äänilähteen lopetettua toimintansa. Jälkikaiunta-ajan sekunti (s). yksikkö SUURI URHEILUHALLI TAI KIRKKO TEOLLISUUSHALLI KONSERTTISALI KERROSTALON PORRASHUONE Tavoite / Käytännössä esiintyviä arvoja 4 6 s / 8 10 s 1 2 s / 3 4 s 1,5 2,5 s 0,7 1,0 s / 2 3 s HUOM! C1/1998 MÄÄRÄYSARVO: 1,3 s ENINTÄÄN TAVANOMAINEN OLOHUONE 0,4 0,6 s AVOTOIMISTO 0,3 0,5 s / 0,3 1,0 s HYVIN VAIMENNETTU STUDIOTILA 0,2 s ULKOTILA, KAIUTON HUONE 0 s? Milloin on olemassa jälkikaiuntaa?

28 Puheensiirtoindeksi STI (Speech Transmission Index): Luku, jolla esitetään puheen siirron laatua tavuerotettavuuden kannalta. Indeksin lukuarvo voi vaihdella välillä 0 1. Voidaan käyttää myös nopeaa puheensiirtoindeksiä RASTI (Rapid Speech Transmission Index). STI Alle 0,30 Puheen erotettavuus Esimerkkejä tiloista Kelvoton 0,30 0,45 Huono Vanha kirkko 0,45 0,60 Välttävä Kaikuisa auditorio tai konserttisali 0,60 0,75 Hyvä Hyvin suunniteltu suuri auditorio Yli 0,75 Erinomainen Hyvin suunniteltu luokkahuone tai pieni auditorio

29 Ääneneristävyys / lämmöneristävyys Ääneneristävyys: - ilmatiiviys - absorptiomateriaalin määrä rakenteissa riippuu olosuhteista ja mitoista - runkoääneneristyksessä dynaaminen jäykkyys ratkaisee Lämmöneristävyys: - ei rakoja, ilmatiiviys ei aina oleellista - materiaalin jäykkyys ei ratkaisevan tärkeää

30 Ääneneristyksen heikentymä: Kerrostalossa asuntojen väliseen elementtiseinään on nostettaessa tullut alareunaan tuskin havaittava hiushalkeama => mitattu R w = 48 db ja puhe kuului asunnosta toiseen.

31 Ratkaisu: halkeama saumattiin elastisella tiivistysmassalla. => mitattu R w = 58 db, puhe ei kuulunut asunnosta toiseen Ilm aääneneristävyys R ' Halkeama tukittu, R'w = 58 db Halkeaman kanssa, R'w = 48 db ISO Vertailukäyrä 55 db Terssikaistan keskitaajuus f [Hz]

32 Ääneneristävyys / äänenvaimennus Ääneneristävyys: Äänen tehotason aleneminen sen kulkiessa eristävän rakenteen läpi. Äänenabsorptio: Energiahäviöiden aiheuttama ääniaallon vaimenema sen edetessä väliaineessa tai heijastuessa rajapinnasta.

33 Absorptiosuhde (absorptiokerroin) ja absorptioala Absorptiosuhde on pinnan absorboiman ja siihen osuvan äänitehon suhde. Absorptioala on pinnan ala kerrottuna sen absorptiosuhteella.

34 Absorptiosuhteita

35 Äänenabsorptioon vaikuttavia tekijöitä Materiaalin huokoisuus ja virtausvastus Materiaalin paksuus Materiaalin monikerrosrakenne Mahdolliset verhoukset Verhouksen rei itys tai raot Verhouksen paksuus ja jäykkyys Kosteussuojaus Materiaalin asennustapa Taustapinnassa kiinni Alakattona Vapaasti riippuvana

36 Esimerkki, ei näin: Koulun ääntä absorboivat rei itetyt kipsilevyt on maalattu ruiskuttaen heti asennusvaiheessa. Kipsilevy on mennyt tukkoon ja sen vaimennuskyky on oleellisesti huonontunut.

37 Absorptiomateriaalin sijoitus huoneessa Käyttötarkoituksen mukaan Katto yleensä suurin ja käytettävin pinta Yleensä on edullista sijoittaa mahdollisimman paljon vaimennusmateriaalia myös seinälle Vaimennusmateriaalin tulisi olla näkyvissä eli äänellä pitää olla mahdollisuus osua siihen Pöytien ja tuolien alapintoja voi käyttää vaimennukseen, mutta piilossa absorptiolevyjen teho ei yleensä ole kovin hyvä. Materiaali tulee valita myös kulutuskestävyyden mukaan eli kosketeltavissa olevien pintojen tulee kestää.

38 Laskennallisen arvauksen ja lopputuloksen ero Sijoitus määrää lopputuloksen, kun äänikenttä ei ole diffuusi Mitä hajasijoitetumpi sitä parempi hyötysuhde Perinteinen laskenta Sabinen kaavalla (T = 0,16 V/A) antaa usein optimistisen tuloksen Tilan muoto ja heijastavat pinnat tulee huomioida

39 B1 B A A0 A

40 s 3 2 Global reverberation time SabT EyrT EyrTg T-15 % Mean absorption coeff. AbsC AbsCg 1 T-30 Tref k 2k 4k Oct k 2k 4k Oct k 2k 4k EyrT 1,02 1,01 0,87 0,84 0,85 0,82 s EyrTg 1,08 1,09 0,95 0,92 0,93 0,90 s SabT 0,70 0,71 0,62 0,61 0,62 0,61 s T-15 1,14 1,15 1,03 1,03 1,06 0,99 s T-30 0,98 0,98 0,93 0,91 0,94 0,90 s Tref 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 s AbsC 14,50 14,57 16,71 17,03 16,36 15,47 % AbsCg 13,84 13,57 15,38 15,63 15,00 14,13 % MFP 3,99 3,98 4,00 4,00 3,99 4,00 m Diffs 13,59 18,81 23,96 21,37 16,82 14,64 % Trunc 459,6 ms Rays (used/oct) 0 (lost/oct) 0 (absorbed/oct) Angle 1,33 degrees

41 A

42 s 3 2 Global reverberation time SabT EyrT EyrTg T-15 % Mean absorption coeff. AbsC AbsCg 1 T k 2k 4k Oct k 2k 4k Oct k 2k 4k EyrT 0,77 0,66 0,51 0,51 0,51 0,49 s EyrTg 0,76 0,65 0,51 0,50 0,51 0,49 s SabT 0,84 0,73 0,58 0,58 0,59 0,56 s T-15 1,21 1,11 0,94 0,97 1,04 0,87 s T-30 1,29 1,13 0,98 1,00 1,06 0,92 s AbsC 18,34 20,98 26,18 26,16 25,40 25,09 % AbsCg 18,36 21,04 26,32 26,29 25,51 25,20 % MFP 3,86 3,86 3,87 3,86 3,86 3,87 m Diffs 10,00 10,02 9,99 10,02 10,02 10,02 % Trunc 10000,0ms Rays (used/oct) 0 (lost/oct) 0 (absorbed/oct) Angle 2,02 degrees

43 Äänenvaimennusmateriaalit Huokoinen materiaali muuttaa ilmamolekyylien liikeenergian lämmöksi => ääni vaimenee. Materiaalia tulee olla - riittävän paljon, vähintään huoneen lattiapinta-alan verran - riittävän paksu» Kankaan vähintään 300 g/m 2 (laskoksella)» Paneeliverho tmv. > 500 g/m 2» Riittävä absorptiokerroin (väh. 0,8).» Absorptiolevynä vähintään 40 mm Promethor Turku, puh. (02) Helsinki, puh. (09) ,

44 Joitakin muistettavia asioita: 1) Matot harvoin vaimentavat puheääniä (ovat liian ohuita), toimivat askeläänivaimentimena yleensä hyvin 2) Taustapintaan kiinnitettävien materiaalien tulee olla riittävän paksuja tai asennuksen kokonaispaksuuden riittävä 3) Rei itetyt pinnat vaativat riittävän taustatilan 4) Em. riittävä tilan korkeus on yleensä mm 5) Mikään ei korvaa riittävää pinta-alaa

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C1-1998 osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku.

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku. Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku Johdanto Hongisto/26.9.2008/Työterveyspäivät 2008 esitelmäartikkeli

Lisätiedot

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA?

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS TYÖYMPÄRISTÖ - TOIMIVA

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA Joel Kalsi Opinnäytetyö Pohjois-Pirkanmaan Koulutusinstituutti Suunnitteluassistentin YOpohjainen tutkinto 2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä : AVANTI-SALIN AKUSTINEN SUUNNITTELU Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors Akukon Oy Hiomotie 19 00380 Helsinki info@akukon.fi Tiivistelmä Porvoon Taidetehdas

Lisätiedot

4.-5.2.2014. Ääniympäristöt. Ajankohtaista melusta Ratkaisumallit ja lähestymistavat STHS päivät 4.-5-2-2014

4.-5.2.2014. Ääniympäristöt. Ajankohtaista melusta Ratkaisumallit ja lähestymistavat STHS päivät 4.-5-2-2014 Ajankohtaista melusta Ratkaisumallit ja lähestymistavat STHS päivät 4.-5-2-2014 Jaana Jokitulppo, Akukon Oy FT, Vanhempi konsultti, FISE AA Akustiikkaosaston päällikkö Ääniympäristöt 1/3 uni-----1/3 työ-----1/3

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2. Ilona Ristan puuseinät s. 14. Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22

K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2. Ilona Ristan puuseinät s. 14. Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22 E c o p h o n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 8 K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2 Ilona Ristan puuseinät s. 14 Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22 1 Pääkirjoitus Tähän tilaan saa nopeasti

Lisätiedot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot 1.12.2008 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot PL 25, 02131 Espoo Dipl.ins. Jorma Säteri Valkjärventie 1 Puh. (09) 4355 560 Fax (09) 4355 5655 www.sisailmayhdistys.fi Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto

Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto AVOTOIMISTOTYÖPISTEIDEN VÄLINEN AKUSTIIKKA - LABORATORIOTUTKIMUS Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi- ja akustiikkalaboratorio Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Koulussa on kuulovammainen oppilas

Koulussa on kuulovammainen oppilas Kuulonhuoltoliitto ry Koulussa on kuulovammainen oppilas lasten kuntoutusohjaajat S i s ä l t ö : Yleistä 2 Kuuleminen ja kuulovammat 2 Kuulemisen käsitteitä 3 Kuulontutkimus ja audiogrammi 4 Kuulovamman

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

22. MELU JA SEN TORJUNTA

22. MELU JA SEN TORJUNTA 22. MELU JA SEN TORJUNTA 22.1. Fysikaalisia käsitteitä ja kaavoja Ääni on kuuloelimen avulla tajuttu aistimus, joka aiheutuu aineen muutoksista kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Korva ottaa

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti:

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 5. ÄÄNENMUOKKAUS 5.1 Yleistä Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: - Signaalin taajuussisältöön vaikuttavat laitteet, kuten taajuuskorjaimet ja suodattimet

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

MELU on subjektiivista ja häiritsevää

MELU on subjektiivista ja häiritsevää ILMOITUS MELU on subjektiivista ja häiritsevää Epämiellyttävää tai häiritsevää ääntää kutsutaan meluksi. Melun ei tarvitse olla kuuloa vaurioittavaa tai muuten mitattavasti voimakasta, vaan sen määritelmä

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa

Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 1/2011 teema: akustiikka Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa Musiikkitalo valitsi Solo-akustiikkalevyt alakattojen materiaaliksi. Palonsuojaus teräsrakenteissa

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot