Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut"

Transkriptio

1 Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa vastaavat riittävän hyvät ääniolosuhteet on mahdollista saavuttaa. Jussi Rauhala Projektipäällikkö, DI p Hyvien ääniolosuhteiden saavuttamiseksi on otettava huomioon ääneneristyksen lisäksi myös muut rakennuksen tai tilan ääniolosuhteisiin vaikuttavat tekijät, kuten melulähteen voimakkuus ja tilojen keskinäinen sijoittelu. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus Huoneakustiikka Ääneneristys Meluntorjunta Tärinäneristys RakMK C1 rakentamisen ohjaajana 1. Selvitetään, millaista toimintaa käyttäjällä on 2. Määritetään käyttäjän toiminnan 1. edellyttämät ääniolosuhteet ja 2. synnyttämä melu 3. Asetetaan suunnittelulle tavoitearvot teknisinä mittalukuina 4. Suunnitellaan ratkaisut, joilla tavoitteet saavutetaan 5. Toteutetaan ratkaisut suunnitellusti 1/11

2 Koulujen johtajien arvioita ääniolosuhteista 16 % Melu ja kaiku aiheuttavat haittaa koulutyölle 60 % 5 % 19 % Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan Lähde: Matti Rimpelä et al Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa. Helsinki, opetushallitus ja Stakes. Opetustyö äänenkäytön kannalta vaativaa Opettaja voi olla äänessä tuntikausia lähes yhtäjaksoisesti Opettajan puheelta vaaditaan kuuluvuutta ja kestävyyttä Ongelmat opettajien äänenkäytössä 63 % opettajista ilmoittaa kärsivänsä äänenkäytön ongelmista usein 51 % opettajilla todettu oireita äänihuulissa tai kurkunpäässä Opetustilan pitäisi mahdollistaa äänen tuotto vaivattomasti Lähde: Irma Ilomäki, Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset. Väitöskirja, TaY Oppilaitosten akustiikka oppilaiden kannalta Oppimistapahtumat tärkeysjärjestyksessä: 1.Pääosan ajasta opettaja puhuu 2.Itsenäinen opiskelu 3.Ryhmä- ja parityöskentely (oppilaiden arvioiden mukaan vähän) Oppimisen mahdollistaminen Riittävä puheen erotettavuus Riittävä työrauha Lähde: Olli Paajanen, Opetustilojen huoneakustiikan parantaminen. Diplomityö. Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Espoo Puheen selvyys opetustilassa Opettajan ääni ei heijastu oppilaille Opetustilan jälkikaiunta-aika liian pitkä Puutteita ääneneristyksessä Ilmastointi tuottaa liikaa taustamelua Huoneen hyvällä akustiikalla tarkoitetaan sellaisia äänisuhteitten ominaisuuksia, että huoneessa esitetty puhe ja musiikki kuuluu korvaan kauniina, luonnollisena ja selvänä huoneen jokaisessa kohdassa. Diplomi-insinööri U. Varjo /11

3 Puhetilojen jälkikaiunta-aika Jälkikaiunta-ajan T [s] kuluessa äänenpainetaso laskee 60 db: Sabinen kaava: T = 0, 16 V A Äänitehotason alenema absorptiossa L [db] ,01 0,1 1 Absorptiosuhde Äänitehotason alenema 5 ΔL = 10 lg 1 1 α Kattomateriaalin vaikutus puheen äänitasoon Puheensiirtoindeksin merkitys Pelkkä suora ääni 41 db Suora ääni ja heijastus kovan katon kautta 44 db Pelkkä heijastus kovan katon kautta 41 db Katon absorptiosuhde 0,9-10 db 31 db Katon absorptiosuhde 0,6-4 db 37 db Katon absorptiosuhde 0,9, mutta keskellä heijastava pinta -0,2 db 41 db Puheensiirtoindeksi STI saa arvon 0 ja 1 välillä 0 = tilassa satunnaisesti luetelluista tavuista ei saa lainkaan selvää 1 = tilassa satunnaisesti luetellut tavut ymmärretään täydellisesti Puhesalissa arvon pitäisi olla vähintään 0,6 Opetustilassa vähintään 0,7 Puheen selvyyteen vaikuttavat Etäisyys äänilähteestä Äänen voimakkuus tarkastelupisteessä ts. heijastavat pinnat Jälkikaiunta-aika Taustaääni 3/11

4 Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland HYVIN SUUNNITELTU KOULU ENTÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ? Opetustila 1. Lähtötilanne: oppilaat luokassa, muut pinnat akustisesti kovia Äänilähde: opettaja Oppilas takarivillä: STI = 0,57, L A,eq = 57 db Jälkikaiunta-aika 1,0 s (tyhjänä 3,0 s) 2. Katon reunoilla ja takaseinällä 40 mm akustiikkavilla Äänilähde: opettaja Oppilas takarivillä: STI = 0,79, L A,eq = 52 db Opetustila Tapa 1: Absorptiosuhde noin 0,9(Abs.luokka A): sijoitus katon reunoille, keskellä heijastava pinta Tämä on parempi tapa puheen selvyyden kannalta Tapa 2: Absorptiosuhde 0,6-0,7(Abs.luokka C): sijoitus katon koko alalle Jälkikaiunta-aika 0,4 s (tyhjänä 0,6 s) Opetustilan suunnittelu Akustisen suunnittelun tavoitteet taata hyvät olosuhteet kuullun ymmärtämiselle suojella opettajan työterveyttä niin, että hänen ei tarvitse korottaa ääntään liikaa eristää äänen leviäminen ja kuuluminen opetustilojen välillä (työrauha) Suunnitteluohjearvoja Jälkikaiunta-aika 0,6 0,8 s (C), 0,5 0,6 s (A) Ilmaääneneristysluku R w opetustilojen välillä 44 db (C), 48 db (A) Puheensiirtoindeksi 0,7 (C), 0,8 (A) Taustaäänitaso L A,eq 33 db (C), 28 db (A) Lähtökohdat avoimessa opetustilassa Samassa tilassa useita opetusryhmiä Ryhmien välillä näkö- ja kuuloyhteys Häiriölähteenä puhe Opettajan puhe toisessa ryhmässä Oppilaiden puhe toisessa ryhmässä Ongelmat Häiritsee keskittymistä Voi haitata lasten kielellistä kehitystä Opettajan äänenkäyttö: puhe korotetulla äänellä 4/11

5 Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland HYVIN SUUNNITELTU KOULU ENTÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ? Avoin opetustila, 1 Avoin opetustila, 2 1. Lähtötilanne: kaikki pinnat akustisesti kovia 3. Katossa 40 mm akustiikkavilla, lattiassa tekstiilimatto Äänilähde: opettaja kaukana Äänilähde: opettaja Oppilas: STI = 0,36, L A,eq = 54 db Oppilas: STI = 0,73, L A,eq = 40 db Jälkikaiunta-aika 2,5 s Jälkikaiunta-aika 0,5 s Tekstiilimatto poistaa askeläänet 2. Katossa koko alalla 40 mm akustiikkavilla 4. Edellisen lisäksi seinillä koko alalla 40 mm akustiikkavilla Äänilähde: opettaja Äänilähde: opettaja Oppilas: STI = 0,72, L A,eq = 41 db Oppilas: STI = 0,91, L A,eq = 35 db Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland Jälkikaiunta-aika 0,6 s Jälkikaiunta-aika 0,4 s Avoimen opetustilan suunnittelu, 1 Opetukseen liittyvät asiat Samassa tilassa ei kolmea ryhmää enempää Opetuksen ryhmittäminen Pienet opetusryhmät Kun opettaja puhuu koko ryhmälle, etäisyys ei saisi olla enempää kuin 3 m Mitä pienempiä lapsia, sitä vähemmän avoimuutta Tilasuunnittelu Avotilassa enemmän pinta-alaa oppilasta kohti kuin luokkahuoneessa Seinäkkeet, sohvaryhmät tms. katkaisemaan äänen kulkureittejä Tarvitaan suljettuja alueita Avoimen opetustilan suunnittelu, 2 Akustisen suunnittelun tavoitteet taata siedettävät olosuhteet kuullun ymmärtämiselle suojella opettajan työterveyttä niin, että hänen ei tarvitse korottaa ääntään liikaa rajoittaa äänen leviämistä ja kuuluvuutta avotiloissa olevien opetusryhmien välillä Suunnitteluohjearvoja Jälkikaiunta-aika 0,3 0,4 s Äänitasoero ryhmien välillä db Leviämisvaimennus 5 8 db (vaimeneminen, kun etäisyys kaksinkertaistuu) Puheensiirtoindeksi ryhmän sisällä 0,6 Puheensiirtoindeksi ryhmien välillä 0,2 Taustaäänitaso 35 db 5/11

6 Yksinkertaisen rakenteen ilmaääneneristävyys 50 Leikkausaaltoalue 45 Kaksinkertaiset rakenteet 40 f h Ilmaääneneristävyys [db] Massalain alue f cr Koinsidenssialue m 1 d m f , Keskitaajuus [Hz] Laskentaesimerkki Auditorion suunnitteluperiaatteet Tarvitaan väliseinärakenne, jonka ilmaääneneristysluku R w on 52 db Perusrakenne: kipsilevy ranka kipsilevy Haetaan sopiva levyjen määrä ja rangan tyyppi sekä määritetään ilmavälin täyttö Laskentaan 1) 2) 3) 4) 5) 6) A - A Absorboivaa pintaa Heijastavaa pintaa A 6/11

7 Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland P1 HYVIN SUUNNITELTU KOULU ENTÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ? Esimerkki: auditorion uudistaminen Heijastukset auditorion katosta ja seinistä P1 Satapaikkainen auditorio Auditorio uudistettuna 1. Lähtötilanne: kaikki pinnat akustisesti kovia (pl. katsomo) Äänilähde: esitelmöitsijä Jälkikaiunta-aika 1,5 s 2 m etäisyydellä: STI = 0,62 L A,eq = 60 db 12 m etäisyydellä: STI = 0,53 L A,eq = 57 db 2. Katon reunoilla, seinien yläosassa ja takaseinällä 40 mm villa Äänilähde: esitelmöitsijä Jälkikaiunta-aika 0,6 s 2 m etäisyydellä: STI = 0,75 L A,eq = 12 m etäisyydellä: STI = 0,69 L A,eq = 51 db 7/11

8 Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland HYVIN SUUNNITELTU KOULU ENTÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ? Esimerkki auditoriosta: muunneltava akustiikka Esimerkki auditoriosta: 400- paikkainen puhesali Ylöjärven koulutuskeskuksen auditorio (2012) Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Kangasalan lukio (2012) Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Suurissa tiloissa kaiunnan vähentäminen tärkeää Yhdistetty aula ja ruokala 1. Lähtötilanne: kaikki pinnat akustisesti kovia (betoni, lasi) Keskustelu ruokalassa Viereisissä pöydissä kolme muuta puhujaa Jälkikaiunta-aika 7 s 2. Lisätty absorptiota seinille, kattoon ja kerrostasoille Kangasalan lukion keskusaula: - oleskelutila - kokoontumistila - ryhmätyötila - opetustila -kahvio Odeon Licensed to: Helimaki Acoustics, Finland Jälkikaiunta-aika 1,3 s Keskustelu ruokalassa Viereisissä pöydissä kolme muuta puhujaa 8/11

9 Esimerkki äänitasosta ruokalassa Tehokkaasti vaimennettu ruokala Äänenpainetaso Lp,max [db] Hz 8.0 Hz 10 Hz 12.5 Hz 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31.5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz Keskitaajuus 800 Hz 1.0 k 1.25 k 1.6 k 2.0 k 2.5 k 3.15 k 4.0 k 5.0 k 6.3 k 8.0 k 10.0 k 12.5 k 16.0 k 20.0 k Vaajakosken koulu (2012) Linja Arkkitehdit Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Liikuntasalin huoneakustiikka Lisäksi muistettava: Liikuntasali aiheuttaa runsaasti runkoääntä: erotettava liikuntasaumoilla muusta rakennuksesta tai käytettävä kaksinkertaisia rakenteita. Kirjaston lainausosaston suunnitteluperiaatteet Tavoite: Äänen leviämisen ja puheen selvyyden rajoittaminen Mahdollisimman alhainen puheensiirtoindeksi STI Lyhyt jälkikaiunta-aika (0,6 1,5 s) Kirjahyllyt vaimentavat ja toimivat seinäkkeinä Kattopinnat Seinäpinnat Tekstiilimatto lattiassa Hiljaisuus äänettömyys Sopiva määrä taustaääntä tarvitaan Peittoäänijärjestelmä 9/11

10 Esimerkki kirjastosta: Kaisatalo Absorboivat pinnat Z X O Y Äänen leviäminen Kaisa-talo valmiina STI > Odeon Esimerkki < /11

11 Tehdään yhdessä myös ääniolosuhteiltaan tarkoituksenmukaisia tiloja Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Temppelikatu 6 B Pinninkatu 58 A Sinkokatu Helsinki Tampere Rauma p p p /11

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

TÄMÄ AKUSTIIKKA ON NIIN UUTTA! Mikko Kylliäinen. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Pinninkatu 58 A, 33100 Tampere mikko.kylliainen@helimaki.

TÄMÄ AKUSTIIKKA ON NIIN UUTTA! Mikko Kylliäinen. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Pinninkatu 58 A, 33100 Tampere mikko.kylliainen@helimaki. TÄMÄ AKUSTIIKKA ON NIIN UUTTA! Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Pinninkatu 58 A, 33100 Tampere mikko.kylliainen@helimaki.fi 1 JOHDANTO Tämän kirjoitelman syntymiseen on johtanut kaksi

Lisätiedot

KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT. Mikko Kylliäinen 1, Heikki Helimäki 2

KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT. Mikko Kylliäinen 1, Heikki Helimäki 2 KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT Mikko Kylliäinen, Heikki Helimäki Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hermiankatu 6-8 H 3370 Tampere mikko.kylliainen@helimaki.fi Insinööritoimisto

Lisätiedot

22. MELU JA SEN TORJUNTA

22. MELU JA SEN TORJUNTA 22. MELU JA SEN TORJUNTA 22.1. Fysikaalisia käsitteitä ja kaavoja Ääni on kuuloelimen avulla tajuttu aistimus, joka aiheutuu aineen muutoksista kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Korva ottaa

Lisätiedot

MELU on subjektiivista ja häiritsevää

MELU on subjektiivista ja häiritsevää ILMOITUS MELU on subjektiivista ja häiritsevää Epämiellyttävää tai häiritsevää ääntää kutsutaan meluksi. Melun ei tarvitse olla kuuloa vaurioittavaa tai muuten mitattavasti voimakasta, vaan sen määritelmä

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22090-tuulivoima_loppurap_keski-suomi.pdf Esityksen

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot