Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013"

Transkriptio

1 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari,

2 Kuntien ja kuntayhtymien talous v Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52 % (Toimintamenot ja investoinnit) Verotulot 45 % siitä: kunnallisvero 39 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % Materiaalin ostot 9 % Palvelujen ostot 22 % Avustukset 5 % Lainanhoito 4 % Investoinnit 10 % Muut menot 2 % Opetus- ja kulttuuritoimi 23 % (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 20 % (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Käyttötal. valtionosuudet 18 % Toimintatulot 27 % siitä: myyntitulot 16 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Lainanotto 6 % Muut tulot 4 % Arvioidut ulkoiset tulot noin 44,7 mrd. ja menot noin 45,3 mrd /hp Lähde: Peruspalvelubudjetti/Kuntaliitto

3 Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v mrd. Lähde: Tilastokeskus Julkiset kulutusmenot yhteensä 46,2 mrd. siitä: -kunnat ja kuntayhtymät 30,1 mrd. (65,1 %) Yleinen julkishallinto Puolustus Yleinen järj. ja turvall. Elinkeinoelämän edist. Ympäristön suojelu Asuminen ja yhd.- kunnat Terveydenhuolto Vapaaaika, kultt. uskonto Koulutus Sosiaaliturva /J. Turkkila/hp

4 Kuntien lakisääteiset tehtävät, määrä Osasto pp.kk.vvvv 4

5 70 Julkisyhteisöjen kokonaismenot / BKT, % vuosina * Muut julkisyhteisöt (valtio ja sosiaaliturvarahastot) Paikallishallinto ** Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM ja Kuntaliitto /J. Turkkila/hp/bs

6 Julkisyhteisöjen verojen suhde BKT:een (veroaste), % vuosina ** Veroaste Muut julkisyhteisöt (valtio ja sosiaaliturvarahastot) Kuntien valtionosuudet Kuntien verotulot ** Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM ja Kuntaliitto /J. Turkkila/hp/bs

7 Päätökset kunnan rahojen käytöstä Valtuusto Toiminta MITÄ? Sitovat määrärahat MITEN? Lautakunnat/henkilöstö Kustannuspaikat, menolajit Käyttösuunnitelmia, ei sitovia Talousarvion rakenne ja sisältö Valtuusto päättää - tehtävienjako - määrärahojen sisältö ja määrä - brutto/netto - esitystapa voi muuttaa mielipidettään

8 Talousarvion osat Käyttötalousosa Juoksevan toiminnan tavoitteet ja määrärahat sivua Investointiosa Pysyvien vastaavien menot ja tulot 1-20 sivua Tuloslaskelma Vuoden tuottojen ja kulujen yhdisteleminen osoittaa vuoden tuloksen 1 sivu Rahoituslaskelma Rahavirtojen tarkistuslaskelma. Voimmeko säästää? Onko otettava lainaa? 1 sivu

9 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot (65 ) Toimintakertomuksessa kunnanhallituksen on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (69 ) Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (71 )

10 Eritasoiset tavoitteet Valtuusto vahvistaa Yleiset ja strategiset tavoitteet Tehtäväalueiden tavoitteet Kunnan taloudelliset tavoitteet Konsernitavoitteet Lauta- ja johtokunnat vahvistavat Oman toiminnan ja omien yksiköiden tavoitteet Esimies alaistensa kanssa Kehityskeskusteluissa sovitut tavoitteet Henkilöiden itse asetetut tavoitteet omalle työlle

11 Taloussuunnittelun periaatteet Tasapainoperiaate (= tasapaino suunnittelukaudella) Bruttoperiaate (= menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina, verorahoitteinen toiminta) Nettoperiaate (= Sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena, esim. kuntien yhteistoiminta) Suorite- ja realisointiperiaate (= menoissa vastaanotto-ajankohta, tuloissa luovutusajankohta ) Täydellisyysperiaate (= kaikki tiedossa olevat menot ja tulot mukaan, myös sisäiset) Kehysbudjetointi-periaate (= Pääsääntöisesti määräraha tehtäväkohtaisena siten, että toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseen varatut varat yhdistettävissä talousarviossa) JB

12 Talousarvioprosessi Ed. vuosi Raamit Veroprosentit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TAvuosi Väliraportit Muutokset TPvuosi TP hallitus TP valtuusto

13 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,90-33,85-22,95 18,35 7,43 0,19 3,02-2,15 1,06 2) 1,93 2) ,40-35,66-24,26 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0, ** 12,02-38,88-26,86 20,19 8,31 0,16 1,80-2,65 1) 0,20-0,65 muutos-%: Toimintatulot 8,2 4,6 2,0 3,4 Toimintamenot 4,2 5,4 5,0 3,8 Verotulot 4,2 3,9 1,4 4,4 Valtionosuudet 7,5 3,1 5,4 3,0 2) Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 2012* 11,62-37,45-25,83 19,33 8,07 0,17 1,74-2,36 0,27-0,35 1) Vuoden 2013 poistotasoon on arvioitu poistojen yleisohjeen muutoksesta johtuva korotus (n. 200 milj. ) Lähteet: Vuodet Tilastokeskus. Vuosi 2012 Tilastokeskus ja Kuntaliitto. Vuoden 2013 arviot Kuntaliitto

14 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2011, /asukas Pietarsaari as. kunnat Pohjanmaa Koko maa Asukasluku Tuloslaskelman erä: Toimintatuotot Valmistus om. käyttöön ym.+/ Toimintakulut Toimintakate = Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituserät, netto +/ Vuosikate = Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos = Tilinpäätössiirrot +/ Tilikauden yli-/alijäämä = Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

15 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat Lainakanta ,02 1,06 1) -1,38 1) -5,69 1) 0,26 2,41 1) -0,32-1,17 1) 3,21 1) -1,28 0,05 0,05 1) 0,54 4,76 11, ,55 0,12-0,46-4,31 0,25 0,74-1,11-0,13 2,03-1,43 0,04 0,37-0,22 4,54 12, * 1,74 0,27-0,47-4,68 0,18 0,82-2,14-0,18 2,38-1,47 0,47 0,72-0,22 4,32 13, ** 1,80 0,20-0,45-4,50 0,20 0,80-1,95-0,10 3,20-1,60 0,20 0,00-0,25 4,07 15,71 1) Luvut sisältävät HSY:n perustamiseen liittyviä eriä, joiden vaikutus koko kuntatalouden rahoitusasemaan on neutraali Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Lähteet: Vuodet Tilastokeskus. Vuosi 2012 Tilastokeskus ja Kuntaliitto. Vuoden 2013 arviot Kuntaliitto

16 Kuntien rahoituslaskelma vuonna 2011, /asukas Pietarsaari as. kunnat Pohjanmaa Koko maa Asukasluku Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät, netto +/ Tulorahoituksen korjauserät, netto +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta = Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset +/ Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ Muut muutokset +/ Rahoituksen rahavirta = Rahavarojen muutos = Rahavarat Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

17 Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2011, mrd. Tilinpäätösten mukaan Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin Valtionosuudet 7,7 KUNNAT verotulot 19,1 1,7 VALTIO verotulot 36,3 25,3 1,2 16,2 6,0 3,4 1,6 Alv ja muut verot Kiinteistövero Vero ansiotuloista hp Yhteisövero Vero pääomatuloista

18 Kuntien verotulot , mrd. Käyvin hinnoin kuntien tilinpäätösten mukaan Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Kuntaliitto/VM /hp

19 etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

20

21 Vähennyksen määrä, Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys v v Vähennyksen enimmäismäärä: v v Veronalainen tulo, 1000 /v (Puhdas ansiotulo) Juhani Turkkila/hp

22 kunnallisveroaste eri % tuloryhmissä (keskipalkka 2011: 19, /kk; /v.) 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 50 % 67 % Keskipalkka 200 % 300 % 7,0 5, e2011e 22

23 Kunnallisveroprosentti % Useat kunnat ovat kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin jopa laskenut. Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin)

24 % Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat Kuntien lkm Keskimääräinen tuloveroprosentti Tuloveroprosenttia nostaneiden kuntien lkm (vuoden 2009 luku ei sisällä kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia)

25 Kuntien lukumäärät vuoden 2013 tuloveroprosentin mukaan (yhteensä 320 kuntaa)

26 Kuntien tuloveroprosentit vuonna 2013 Lähde: Kuntaliiton tiedustelu Keskimääräiset prosentit koko maassa: - verotettavilla tuloilla painotettu 19,38 % - aritmeettinen keskiarvo 20,01 % Korkeimmat ja matalimmat tuloveroprosentit Manner-Suomi: - Mänttä-Vilppula 22,00 % - Kauniainen 16,50 % Ahvenanmaa: - Finström ja Kökar 19,50 % - Lemland ja Saltvik 16,25 % Tuloveroprosentti 2013: 16,25 18,50 (25 kuntaa) 18,75 19,50 (67 kuntaa) 19,75 20,25 (94 kuntaa) 20,50 20,75 (71 kuntaa) 21,00 22,00 (63 kuntaa) = maakuntakeskus Kuntarajat: MML, 2012.

27

28

29 Kunnan osuus yhteisöverosta Kuntaryhmän osuus verosta n. 28 % Kunnan osuus kuntaryhmän osuudesta, Jos yrityksellä on toimintaa, - vain yhdessä kunnassa: koko kuntaosuus - useassa kunnassa: jaetaan kuntien kesken työpaikkojen suhteessa Metsä-erä kunnille joissa paljon metsää Kunnan osuus lasketaan kahden vuoden keskiarvona

30

31

32 Kuntien valtionosuusjärjestelmä Tavoite Valtionosuusjärjestelmän tärkeimpänä tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen koko maassa. Rakenne Valtionosuusjärjestelmä koostuu» kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta (käyttötalouden valtionosuusjärjestelmä) ja» tulopohjan tasauksesta (laskennallisiin verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus). 11/2012

33 Kuntien valtionosuusjärjestelmä Korvaus kunnille lakisääteisistä palveluista 31 % sosiaali- ja terveydehuollon kustannuksista 42 % opetuksen ja kulttuuritoiminnan kustannuksista Vahvistetaan laskennallisten kustannusten pohjalta: kunnan valtionosuus = laskennalliset kustannukset kunnan rahoitusosuus Huomioi olosuhde-eroja kustannustason eroja Huomioi osittain tuloeroja verotuloihin perustuva tasaus Kunta ei omilla päätöksillä voi vaikuttaa valtionosuuden määrään Palkitsee tehokkuutta

34 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen laskennalliset kustannukset v. 2013, /asukas v 7-15 v v v v henkilöä < > Sosiaalihuolto Terveydenhuolto Esi- ja perusopetus Oma osuus 3137 /as.

35 Toinen aste ja ammattikorkeakoulut, yksikköhinta 2013 YLLÄPITÄJÄMALLI KUNNAT Lukiot/Ammattikoulut OPETUSMINISTERIÖ VALTIO 3,3 Mrd. 1,4 Mrd. KOULUT KUNTAYHTYMÄT YKSITYISET KUNNAN RAHOITUSOSUUS AINA 357 /ASUKAS

36 Yksikköhintaesimerkkejä 2011 Lukiot Raasepori Pietarsaari Parainen Espoo Kemiönsaari Ammattikoulut Axxell Optima Solvalla Amm.korkeak. Arcada Novia

37 Valtionosuuksien tasaus Verotulot keskim äärin K unta B 37% K unta A T asausraja 91,86 % Lisäys yhtä suuri kuin puuttuva osa V ähennys yhtä suuri kuin 37 % rajan ylittävästä verotulosta T asauslisä Tasausvähennys V erotulo Lask enn. V altionosuus Lask enn. V altionosuus verotulo verotulo M Enberg

38 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuonna 2012, /as. Suurin tasausvähennys asukasta kohti: /as. (Kauniainen) Suurin tasauslisäys asukasta kohti: /as. (Merijärvi) Suurin absoluuttinen tasausvähennys: - 258,8 milj. (Helsinki) Suurin absoluuttinen tasauslisäys: 18,5 milj. (Joensuu) Tasausvähennys yli 100 /as. Tasausvähennys alle 100 /as. 32 kuntaa 31 kuntaa Yht. 63 kuntaa Tasauslisäys alle 350 /as. Tasauslisäys /as. Tasauslisäys yli 700 /as. 61 kuntaa 128 kuntaa 68 kuntaa Yht. 257 kuntaa /hp Kuntarajat: Tilastokeskus.

39 Hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

40

41 Taloudelliset tunnusluvut Vertailemalla useita taloudellisia tunnuslukuja saadaan kokonaiskuva kunnan talouden tilasta Esimerkkejä tunnusluvuista: Vuosikate, /asukas Vuosikate / Poistot Vuosikate / Investointimenot Lainanhoitokate (Vuosikate / Lainalyhennykset) Kassavarat, riittävyys päivissä Vakavaraisuus (Oma pääoma / Taseen loppusumma) Suhteellinen velkaantuneisuus (Lainakanta / käyttötulot) Kertynyt yli-/alijäämä Lainakanta, Lainakanta, /asukas

42 Kunnan palvelutuotanto - Toimintakulut + Toimintatuotot = Toiminnan nettokustannukset + Verot ja valtionosuudet = Vuosikate - Suunnitelmapoistot - Investointimenot ja -tulot = Tilikauden tulos Tuloksen käsittely, yli-/alijäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta Lainoitustarve, rahavarat JB

43

44 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit Manner-Suomen kunnat, /asukas 1) Investointimenot investointien rahoitusosuudet Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2012 tilinpäätösarvioiden mukaan.

45

46 Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2011 Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin 118 % Vuosikate ei riittänyt poistoihin 147 kunnassa (Manner-Suomessa 142 ja Ahvenanmaalla 5 kuntaa) Vuosikate % poistoista: Negatiivinen (36 kpl) Positiivinen alle 100 % % (111 kpl) (136 kpl) % (53 kpl) = maakuntakeskus /hp Kuntarajat: Tilastokeskus.

47 Jan Björkwall

48 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) (painelaskelma) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot PPB /hp

49 Kuntien lainakanta Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin euroa/asukas Velattomia kuntia on 7 kpl (Enonkoski, Harjavalta, Juuka, Kauniainen, Kuortane, Luumäki ja Valtimo) Suurimmat lainat asukasta kohti: Kökar /as. ja Reisjärvi /as. Lainakanta, /asukas: Alle /as. (72 kpl) /as. (126 kpl) /as. (94 kpl) Yli /as. (44 kpl) = maakuntakeskus Kuntarajat: /hp Tilastokeskus.

50

51

52 Kuntien kertynyt yli-/alijäämä , /as. Koko maa keskimäärin euroa/asukas Suurimmat alijäämät, /as.: Lavia , Jalasjärvi ja Utsjoki Suurimmat ylijäämät, /as.: Föglö 8 655, Kaskinen ja Eurajoki Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas: Alijäämää yli 500 /as. Alijäämää alle 500 /as. (22 kpl) (51 kpl) Ylijäämää alle 500 /as. (80 kpl) Ylijäämää /as. (128 kpl) Ylijäämää yli /as. (55 kpl) Alijäämäisiä kuntia yhteensä 73 = maakuntakeskus Kuntarajat: /hp Tilastokeskus.

53 Kuntien kertynyt yli-/alijäämä , /as. Kuntakoon mukaan Lähde: Tilastokeskus /hp

54

55

56 Valtioneuvoston asetus 172/2007 Tunnuslukujen mukaiset raja-arvot kunnan taloudelle Taseen alijäämä > 1000 /asukas + vähintään 500 /as. edellisenä vuonna Tai kaikki seuraavat: Vuosikate negatiivinen (pl. harkinnanvarainen valtionosuus) Kunnan veroprosentti väh. 0,5 % korkeampi kuin keskiarvo Lainakanta/asukas väh. 50 % korkeampi kuin keskiarvo Taseessa alijäämää Vakavaraisuus < 50 % Velkaantuneisuus > 50 %

57 Kunnan tehtävä: KunL 1..pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan

58 Lisätiedot: Jan Björkwall Puh

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous 2 1 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuonna 2005 talouskasvu jatkui metsäteollisuuden lakoista ja työsulusta huolimatta vilkkaana. Kokonaistuotanto lisääntyi 2,9 prosenttia, sillä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot