MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus"

Transkriptio

1 MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika klo Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga SámiSoster ry Marko Palmgren, siht. Nuorten Ystävät Ossi Takkinen Rovalan Setlementti ry Harri Tiuraniemi Sodankylän kunta Kutsuttuna: Tuula Huttunen-Koivumaa Meri-Lapin Majakka ry Poissa: Veli-Matti Ahtiainen SPR/Lapin piiri Martti Ainonen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Eine Heikkinen Lapin lääninhallitus, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Anita Järvelin Mielenterveyden Keskusliitto (poissa 5/2008) Auvo Kilpeläinen Rovaniemen kaupunki Mirja Korkiakangas Nuorten Ystävät Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Markku Suvanto, pj Nuorten Ystävät 1. Kokouksen avaus o Johtoryhmän puheenjohtaja Markku Suvanto ei päässyt osallistumaan kokoukseen, joten kokoukselle valittiin puheenjohtaja läsnä olevista. o Toiminnanjohtaja Mervi Kestilä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi o Todettiin läsnäolijat o Hyväksyttiin kokouksen esityslista 2. Edellisen muistion hyväksyminen o Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se 3. Johtoryhmän jäsenet o Johtoryhmän täydentäminen Johtoryhmän täydentämisestä Saamelaisalueen kuntaedustalla oli ollut aiemmissa kokouksissa puhetta. Ristenrauna Magga on selvittänyt Saamelaisalueen kuntien tilannetta. Kuntien sosiaalitoimien resurssit ovat tiukilla. Eikä tämän hetkisten resurssien vuoksi olla kiinnostuneita hankkeen johtoryhmään liittymisestä. Pohdittiin myös terveyspuolen kartoittamista Saamelaisalueella, mutta todettiin, että hankkeella alkaa kohta viimeinen

2 vuosi ja tässä vaiheessa johtoryhmän täydentäminen uusilla jäsenillä ei tuo lisäarvoa hankkeelle. Markku Suvanto oli tehnyt esityksen johtoryhmälle Lapin ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Pirjo Kairakarin lisäämisestä johtoryhmään. Päätettiin, että Kairakari kutsutaan mukaan johtoryhmään, koska hän on ollut aktiivisesti mukana hankkeen toiminnassa suunnittelusta lähtien ja on myös itse halukas liittymään johtoryhmään. 4. Kuntakartoitus o Terve Lappi -hankkeen kanssa yhteistyössä 21 Lapin läänin kuntaan. o Tavoitteena: järjestöjen roolin selvittäminen kuntien strategioissa ja käytännön työssä sekä dialogin käynnistäminen järjestöjen aseman parantamiseksi ja selkeyttämiseksi. o Järjestöyhteistyö Lapin läänin kunnissa - Kuntakartoitus 2007 julkaisua on painettu 400 kappaletta o Suunnittelija on esitellyt julkaisua useissa eri tilaisuuksissa mm. Lapin läänin terveyden edistämisen yhdyshenkilöille ja terveyden edistämisen työryhmille sekä Onko mieltä mielenterveyspalveluissa? -seminaarissa ja muissa yhteistyöpalavereissa. o Suunnittelija on esittelyiden yhteydessä jakanut julkaisua hieman yli 200 kappaletta. Lapin läänin kunnille 69 kpl Järjestöille 72 kpl Oppilaitoksille 9 kpl ja muille tahoille 57 kpl (esim. RAY, Lapin liitto, lääninhallitus, osaamiskeskus, kehittämiskeskus, kuntaliitto ja sairaanhoitopiiri) o Pohdittiin julkaisun hyödyntämistä ja jakelua: Esittelyjen yhteydessä julkaisun jakaminen kuulijoille on hyvä, saadaan herätettyä kiinnostus. Niille Lapin läänin sote-johtajille lähetetään julkaisu, jotka eivät esittelytilaisuuksissa ole sitä vielä saaneet. Julkaisusta tehdään lyhyt tiivistelmä sekä powerpoint -esitys. Lapin läänin sote-johtajille lähetään sähköpostiviesti, jossa toivotaan sote-johtajien välittävän kiteytetyt tulokset järjestökyselystä kunnan luottamushenkilöille (valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille sekä sote-lautakunnalle) ja muille tahoille, joiden sote-johtaja arvioi hyötyvän tuloksista. Tiivistelmä ja powerpoint-esitys tallennetaan Järjestöpankkiin ja sotejohtajille lähetetään sähköinen linkki Järjestöpankkiin ja kuntakartoituksen tuloksiin, jotta myös Järjestöpankkia saadaan mainostettua. Julkaisu jaetaan kaikille tämän hankkeen johtoryhmän ja ohjausryhmän jäsenille. Mukana olevien järjestöjen toivotaan informoivan omia valtakunnallisia kattojärjestöjä julkaisun tuloksista. Julkaisun painosmäärä ei mahdollista julkaisun jakamista kaikille lappilaisille yhdistyksille, mutta julkaisua pyritään jakamaan mahdollisimman monelle alue- ja valtakunnan tason järjestöille ja jonkin verran paikallisyhdistyksille.

3 5. Järjestöpankki o Järjestöpankki on muotoutunut - varsinainen järjestöjen kokoaminen voi alkaa o Suunnittelijalla on ollut mm. kuntakartoituksesta johtuen paljon työtä ja järjestöjen kerääminen Järjestöpankkiin on viivästynyt. Jatkossa hankkeen tulee keskittyä enemmän Järjestöpankin toteutukseen, jotta Järjestöpankki ehditään toteuttaa ja markkinoida hankkeen aikana. o Marko Palmgren ja Markku Suvanto tekevät hankkeelle painopistesuunnitelma seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Painopistesuunnitelma käsittää hankkeen viimeisen vuoden suunnitelman, jossa huomioidaan myös hankkeen arvioinnin toteuttaminen. o Järjestöpankkia ylläpitää hankkeen jälkeen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeen aikana on kuitenkin tärkeää saada Järjestöpankki kehitettyä valmiiksi ja markkinoitua kuntien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen yms. tahojen sekä myös kansalaisten tietoisuuteen. o Järjestöpankista tehdään Poskessa esitekortti, johon laitetaan hankkeen tiedot Järjestöpankin kehittäjänä. o Järjestöpankkiin on hankitty domain-nimi: o Meri-Lapin Majakka ry on kehittänyt oman seudullisen internet-portaalin, joka toimii osoitteessa: Majakan portaalissa paikallistason toimijat, noin 150 alueen järjestöä, sairaanhoitopiirit ja oppilaitokset ovat linkitettyinä. Portaali on avattu viikko sitten. Majakan kotisivut eivät kilpaile Järjestöpankin kanssa, vaan kehitystyötä on tehty yhdessä ja linkitykset portaalien välillä hoidetaan sujuvasti. Myös sivustojen markkinoinnissa voidaan tehdä yhteistyötä. 6. Kuntien, järjestöjen ja RAY:n yhteistyö o Lapin lääninhallitus + iltaohjelma Alakorkalon talo Järjestöjen edustajia 46 Kuntien edustajia (perusturva- ja sote-johtajia) 8 kunnasta Muista tahoista yht. 7 hlöä (lääninhallitus, POSKE, RAY) Palaute tapahtumasta positiivista Keskustelua tapaamisesta: Aiemminkin on ollut julkisen ja järjestöjen välisiä tapaamisia, mutta nyt kuntasektori on saatu mukaan. Päivät olivat onnistuneet, monet tahot syytä pitää mukana. Haasteita yhteistyössä kuitenkin vielä on: o yhteistä suunnittelua kuntien ja järjestöjen välillä tarvitaan o työnjaon selkeyttäminen o järjestöjen ei pidä kilpailla keskenään, vaan toimia yhdessä o Järjestöjen pitää pieninä toimijoina pitää yhtä. o Kaksipäiväinen tapahtuma iltatilaisuuksineen oli hyvin paikallaan. o RAY:n mukana olo oli merkittävä tapahtuman onnistumisen kannalta

4 o Kemi-Tornion seutukunnasta oli vähän järjestöjä mukana. o Kuntakartoitus antanut pohjaa toiminnalle, mutta Kemi- Torniossa ollaan jo pitkällä näissä prosesseissa. Koko Lappi on suuri alue, mutta seudullisella tasolla voitaisiin mennä myös eteenpäin. Kemi-Tornioon on kaavailtu helmikuulle seudullista tapaamista. o Jatko: (Johtoryhmän lisäksi tapaamisia valmistelevat: Pekka Mykrä, RAY ja Tuula Huttunen-Koivumaa, Järjestökeskus Majakka) RAY:n hankekoulutus Pohjois-Suomessa Keskustelua: o Järjestötietohankkeen johtoryhmä Kemi- Torniossa. Aiemmin mainittua seudullista tapaamista järjestöjen, RAY:n ja julkisen sektorin toimijoiden välille on kaavailtu pidettäväksi hanketapaamisen jälkeen o RAY:n hankekoulutus voisi siis olla Kemi-Torniossa o Lounais-Lappi on kuitenkin kaukana, jos ajatellaan Pohjois- Lapin järjestöjä ja heidän resurssejaan. Kittilä, Sodankylä tai Rovaniemi olisivat helpommin tavoitettavia eri puolilta tuleville. o Toisaalta alueellista tasa-arvoa ajatellen tapaamisia olisi hyvä olla eri puolilla Lapin lääniä. Päätettiin, että selvitetään mahdollisuutta järjestää kaksi hankekoulutusta. Toinen olisi Kemi-Torniossa ja toinen tilaisuus Pohjois-Lapissa jonakin toisena ajankohtana. o Hankkeen suunnittelija selvittää Ristenrauna Maggan kanssa RAY:n mahdollisuutta toteuttaa toinen hankekoulutus Pohjois-Lapissa ja Tuula Huttunen-Koivumaan kanssa hankekoulutuksen toteuttamista Kemi-Torniossa. Kuntien (julkisen sektorin), järjestöjen ja RAY:n seuraava tapaaminen on tai o Paikka ja ohjelma päätetään seuraavassa kokouksessa, mutta nyt pohdittiin, että tämä olisi koko Lapin läänin yhteinen tapaaminen. 7. Muita asioita Luostolla toteutetusta Onko mieltä mielenterveyspalveluissa? -seminaarista keskusteltiin. Järjestöjen edustajia oli kutsuttu niukasti paikalle. Vain Ossi Takkinen ja Marko Palmgren oli kutsuttu alustajiksi. Paikalla oli myös ministeriön edustaja, joten olisi ollut tärkeää tuoda järjestöjen roolia laajemmin esille. Kuntakartoitus ja siitä tiedottaminen on hyvä pohja yhteistyön kehittämisessä.

5 8. Seuraava kokous Puheenjohtaja Markku Suvanto oli pois kokouksesta. Päätettiin, että Marko ja Markku sopivat tammikuun loppupuolelle sopivan kokousajan. 9. Kokouksen päätös Kokouksen puheenjohtaja Mervi Kestilä päätti kokouksen klo Muistion kirjasi: Marko Palmgren

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Jukka S. Rannila LIITE 2:

Jukka S. Rannila LIITE 2: Juokseva sivunumero: 1 / 121 (Johdanto) 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Jukka S. Rannila LIITE 2: Nuorisoasuntoselvitys: uudelleenarviointia (2000, 2009, 2014) sähköisessä muodossa A B C B C A 9 10 11 2014 Juokseva

Lisätiedot

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous MUISTIO 23.3.2012 Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous Aika 1.3.2012 klo 9.00 12.17 Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu Läsnä: Harmaja

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE?

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE? ELOKUU MIKÄ ON PAIKALLISEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖN MERKITYS? JÄSENET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TOIMIJAT KERTOVAT tähän YLIKIIMINKI jotain inserttiä JA OULU liittyen YHDISTYVÄT kansikuvaan ja / tai päätekstiin VUODENVAIHTEESSA.

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 2/2015 Helsinki 17.3.2015 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

PÄÄTÖSLUETTELO 2/2015 Helsinki 17.3.2015 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÄÄTÖSLUETTELO 2/2015 Helsinki 17.3.2015 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Su 8.3.2015 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja Juha Ojaniemi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot