FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTAKERTOMUS. FSA:n vuosikokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTAKERTOMUS. FSA:n vuosikokous 2.5.2013"

Transkriptio

1 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTAKERTOMUS FSA:n vuosikokous

2 Finnish Service Alliance (FSA) toimintakertomus Yhdistyksen perustaminen The Finnish Service Alliance ry. perustettiin Aloitteentekijöinä oli joukko palvelu-tutkimuksen ja palveluja koskevan opetuksen asiantuntijoita Aalto-yliopistolta, Hankenilta ja VTT:ltä. Perustamiskokoukseen osallistui noin 150 henkilöä eri puolilta Suomea. Edustajia oli yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä ja julkisista organisaatioista. Välittömästi perustamiskokouksen jälkeen yhdistys vietiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen rekisteröintipäivä on Yhdistykselle avattiin tili OP-Pohjolassa. Tilinkäyttöoikeudet ovat olleet puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

3 Hallitus ja johtoryhmä FSA toimintakertomus (jatkuu) Perustamiskokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus, jossa on 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Hallitus edustaa maan eri alueita ja mukana on tutkijoiden lisäksi käytännön asiantuntijoita. Edustettuina ovat myös palvelututkimuksen eri osa-alueet (palvelujen markkinointi, palvelujohtaminen, palveluoperaatioiden hallinta, palveluinnovaatiot, palveluliiketoiminnan arvoketjut ja -verkostot, palvelumuotoilu jne.) sekä asiantuntemus eri palvelualoilta (kuluttajapalvelut, teollisuuden palvelut, KIBS-palvelut ja julkiset palvelut). Johtoryhmän jäseniksi vuosille valittiin Marja Toivonen, Risto Rajala, Anu Helkkula, Mika Kautonen, Richard Windischhofer ja Heikki Lempinen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Toivonen ja varapuheenjohtajiksi Risto Rajala ja Anu Helkkula. Johtoryhmä on kokoontunut kuukausittain, maaliskuun loppuun mennessä yhteensä viisi kertaa.

4 Hallituksen jäsenet jäsenet, heidän taustaorganisaationsa ja tutkijoiden erityisala Marja Toivonen, VTT, palveluinnovaatiot, KIBS ja julkiset palvelut Risto Rajala, Aalto Service Factory, palveluverkostot ja palvelujärjestelmät Minni Hietala, Aalto BIT, palvelujen ulkoistaminen, B2B suhteiden hallinta Anu Helkkula, Hanken, kokemukselliset palveluinnovaatiot ja arvo Sami Berghäll, Helsingin yliopisto, metsäsektorin palvelut ja aineeton pääoma Mika Kautonen, Tampereen yliopisto, palvelut innovaatiojärjestelmissä Kirsimarja Blomqvist, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tietojohtaminen ja palvelut Satu Miettinen, Lapin yliopisto, palvelumuotoilu ja muotoilun tutkimus Katri Ojasalo, Laurea, palveluinnovaatiot, teollisuuden palveluliiketoiminta, palvelujen tuottavuus Jaana Auramo, Tekes Richard Windischhofer, ABB Kimmo Halme, Ramboll Consulting ja ESIC varajäsenet, heidän taustaorganisaationsa ja tutkijoiden erityisala Iiro Salkari, VTT, teollisuuden palvelut ja palvelujen liiketoimintamallit Tuuli Mattelmäki, Aalto ARTS, muotoilun tutkimus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja co-design Katriina Valminen, Aalto BIT, palvelujen tuotteistaminen Maria Holmlund-Rytkönen, Hanken, Nordic School palvelulogiikka Minna Autio, Helsingin yliopisto, kuluttaja- ja palvelukulttuurien tutkimus Elina Jaakkola, Turun kauppakorkeakoulu, KIBS, arvonluonti, palveluverkostot Kirsti Lindberg-Repo, Vaasan yliopisto, palvelubrandit Saara Pekkarinen, Oulun yliopisto, palveluliiketoiminta, palveluinnovaatiot, arvon yhteisluonti, modulaarisuus, B2B suhteet ja -verkostot Vesa Salminen, HAMK, asiakasarvon lupauksen ja lunastuksen halllinta ja elinkaarihallinta Minna Suutari, Tekes Jyrki Koskinen, IBM Peter Fredriksson, HSY ja ympäristöministeriö

5 Jäsenmäärän kehitys Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut nopeasti. Henkilöjäseniä oli huhtikuun 30. päivänä 2013 lopussa 126, joista maksaneita jäseniä 112. Lisäksi 235 henkilöä on ilmoittanut kiinnostuksensa yhdistystä kohtaan ja on yhdistyksen postituslistalla. Yhteisöjäseniä on 13, joista maksaneita 10. Sponsoreita on tähän mennessä saatu yksi: ABB Oy. Jäsenmaksun suuruus on ollut henkilöjäseniltä 50 euroa, opiskelijoilta 20 euroa ja yhteisöjäseniltä 500 euroa. Jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Maria Rajasalmi VTT:ltä yhdessä puheenjohtajan kanssa.

6 Toiminnan painopisteet FSA toimintakertomus (jatkuu) Toiminnalle asetettiin perustamiskokouksessa viisi painopistettä: Tehdään yhteiseksi se mitä osaamme ja tiedämme. Tätä tavoitetta pyritään edistämään aihe- ja aluekohtaisilla seminaareilla ja tapahtumilla, joissa tehdään tunnetuksi tutkimusprojektien toimintaa ja tuloksia ja pyritään tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyöllä vastaamaan palveluihin liittyviin tieteellisiin, liiketoiminnallisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Järjestetään vuosittaisena päätapahtumana Service Day joka kokoaa yhteen palvelututkijoiden ja asiantuntijoiden yhteisön. Sen yhteydessä järjestetään aktiivista tiedotusta palvelututkimuksesta ja innovatiivisista käytännöistä. Lisätään suomalaisen palvelututkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä tehokkailla yhteyksillä ulkomaisiin yliopistoihin ja palvelualan toimijoihin. Samalla saadaan vastavuoroisesti oppia kansainvälisestä tutkimuksesta ja käytännöistä. Kehitetään mentorointi- ja sparrauskäytäntöjä. Pyritään saamaan käytännön asiantuntijoita tutkijoiden sparrauskumppaneiksi, jotta tutkimuksen sovellettavuus paranee. Tutkijoiden piirissä rohkaistaan kokeneempia tutkijoita toimimaan nuorempien apuna. Kehitetään palvelututkimusta sisällöllisesti pidempiaikaiset työryhmissä (special interest groups SIGs), jotka keskittyvät tiettyyn aihepiiriin pyrkien mm. yhteiskirjoittamiseen ja uusien monialaisten tutkimusprojektien käynnistämiseen.

7 Alueelliset toimintaryhmät Ensimmäisen puolen vuoden aikana on käynnistynyt alueellinen toimintaryhmä Pohjois-Suomeen. Ryhmä järjesti suurta suosiota saavuttaneen tapahtuman: Northern Service Day. Siihen osallistui noin 130 henkilöä yli 60:stä eri yrityksestä ja organisaatiosta. Järjestäjinä olivat Oulun kaupunki, Business Oulu, OULLabs, Oulun ja Lapin yliopistot, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT ja Tekes. Päivään kuului keskustelupaneeli sekä 8 erilaista klinikkaa, joista esimerkkeinä voidaan mainita bränditohtorit ja protoiluklinikka. Osallistujat totesivat yksimielisesti että päivä muodosti lähtölaukauksen pysyvämmälle yhteistyölle. Pohjois- Suomen toimintaryhmän yhteyshenkilöinä toimivat Kaisa-Koskela- Huotari ja Katri Kallio VTT:ltä sekä Krista Piippo Oulun kaupungilta.

8 SIG-ryhmät SIG-ryhmiä on perustettu kaksi. Ensimmäinen käsittelee käyttäjälähtöistä palveluinnovaatiotoimintaa ja se on tarkoitettu ennen muuta yhteistyöfoorumiksi aihetta tutkiville Tekesin SERVE-ohjelman projekteille. Projektit voivat tätä kautta jakaa näkemyksiään käyttäjä-lähtöisen innovaatiotoiminnan vaihtoehdoista erilaisissa konteksteissa. Lisäksi SIG-ryhmä kerää tietoa aihepiirin tutkimuksesta ja tuloksista muilta tutkijoilta ja organisaatioilta. Ryhmän vetäjänä toimii FSA:n varapuheenjohtaja Anu Helkkula Hankenilta. Toinen SIG-ryhmä kehittää liiketoimintamalliajattelua palvelupainotteiseen logiikkaan (service dominant logic, SDL) pohjautuen. Taustalla on havainto että laajaa suosiota saavuttaneen SDL-näkökulman yhteydet käytännön liiketoimintaan ovat vielä pääosin kehittelemättä. Esimerkiksi johtamisen työkalut ovat usein hyvin tuote- ja tuotanto-lähtöisiä. SIG-ryhmän erityinen tavoite on kehittää Osterwalderin kollegoineen kehittämää Business Model Canvasta SDL-ajatteluun sopivaksi. Ryhmä koostuu useiden eri yliopistojen, korkeakoulujen, VTT:n ja Tekesin edustajista. Ryhmän vetäjät ovat Katri Ojasalo Laurea ammattikorkeakoulusta ja Mari Ainasoja Tampereen yliopistosta.

9 Service Day Kuluvan vuoden Service Dayn järjestää Lappeenrannan yliopisto Valmistelut aloitettiin tammikuussa. Tapahtumassa on neljä rinnakkaista sessiota. - Ensimmäisen session aiheena on palvelujen kehitys Venäjällä ja siihen liittyvät suomalaisen palveluviennin mahdollisuudet. - Toisessa sessiossa käsitellään nopean kehittämisen malleja palveluliiketoiminnassa kesällä 2012 käynnistyneiden Tekes-hankkeiden pohjalta. - Kolmas sessio keskittyy arvonmuodostukseen systeemisissä palveluissa. - Neljäs sessio ideoi työntekijälähtöisen ja käyttäjälähtöisen näkökulman yhdistämistä palveluinnovaatioissa Inno-Vointi -hankkeen tulosten pohjalta. Service Dayn valmisteluista vastaa Lappeenrannan yliopiston vararehtori Kirsimarja Blomqvist. Myös Imatran kaupunki on tukemassa päivän järjestämistä.

10 Kansainväliset yhteydet FSA:n jäsenillä on laajat kansainväliset kontaktit ja monet yhdistyksen jäsenet toimivat merkittävissä kansainvälisissä tehtävissä. Kuluneelta toimintakaudelta on syytä mainita erityisesti Euroopan komission käynnistämä Euroopan Palveluinnovaatiokeskus (European Service Innovation Centre ESIC), jonka kehittämistä koordinoi FSA:n hallituksen jäsenen Kimmo Halmeen johtama konsortio. ESIC kokoaa, jäsentää ja analysoi palveluinnovaatioihin liittyvää tietoa Euroopassa. Keskus tulee olemaan virtuaalinen tietopankki, jonka tarkoituksena on tukea uusien kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja innovaatiopolitiikan päätöksentekoa, varsinkin aluetasolla. Sen tehtävänä on myös kerätä tietoa ja kokemuksia siitä, millaiset palveluinnovaatioita tukevat toimenpiteet ovat tehokkaita ja auttavat alueita parhaiten rakenteellisessa uudistumisessa. Näitä toimenpiteitä kokeillaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä kuuden valitun alueen kanssa. Toinen kiinnostava uutinen on FSA:n tyyppisen organisaation perustaminen Japanissa. Tämä perustettu The Society for Serviceology pyrkii systematisoimaan palvelututkimusta ja tarjoamaan yhteistyöfoorumin palvelualan asiantuntijoille yrityksissä ja tutkimuksen eri osa-alueilla. Se järjestää ensimmäisen kansainvälisen konferenssin FSA:n puheenjohtaja Marja Toivonen kuuluu konferenssin tieteelliseen komiteaan.

11 Nettisivut Alkuvuoden 2013 aikana johtoryhmän päätehtäviä on ollut nettisivujen rakentaminen yhdistykselle. Sivut avattiin Northern Service Day -tapahtumaa edeltävänä päivänä Sivuja ovat käytännössä toteuttaneet Mikko Uoti VTT:ltä sekä ostettuna palveluna Michael Diedrichs Enja Oy:sta. Sivujen perusrakenne on valmis ja niihin on sisällytetty myös sosiaalisen median työkaluja: Twitter ja YouTube. Jälkimmäiseen ladattiin kaksi videota Northern Service Day -tapahtumasta. Perusratkaisujen jälkeen sivujen ylläpidosta on huolehtinut FSA:n johtoryhmä käytännön apunaan Mikko Uoti. Sivuista on kolme kieliversiota ruotsin- ja englanninkieliset versiot ovat jonkin verran suomenkielisiä suppeammat. Suomenkielisiä sivuja ovat ylläpitäneet Mikko Uoti, Marja Toivonen ja Heikki Lempinen; ruotsinkielisiä Anu Helkkula ja englanninkielisiä Heikki Lempinen. Enja Oy:lta ostettiin nettisivujen rakentamisen lisäksi suunnitelma myös FSA:n logosta, sloganista sekä pohjista joita voidaan käyttää kirjeissä, PowerPoint -esityksissä ja postereissa. Johtoryhmässä käydyn keskustelun ja hallitukselta kyselyllä saadun palautteen pohjalta yhdistyksen sloganiksi valittiin: YHDESSÄ, INNOSTAEN, EDISTÄEN (englanniksi COLLABORATE, INSPIRE, ADVANCE ja ruotsiksi SAMARBETA, INSPIRERA, AVANCERA).

12 Jäsenkirje Yhdistyksen jäsenille lähetettiin joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013 sähköpostikirjeet, joissa uutisoitiin ajankohtaisista tapahtumista. Maaliskuussa saatiin valmiiksi ammattimaisempi template, jonka pohjalle jäsenkirje jatkossa tehdään. Ulkoasusta, taitosta ja lähettämisestä huolehtii Mary-Ann Wikström Aalto-yliopistosta. Materiaalin toimittamisesta huolehtii puheenjohtaja ja johtoryhmä. Jäsenkirje ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten välistä yhteydenpitoa varten on perustettu myös Linked In -ryhmä, jonka toiminnasta on huolehtinut Minni Hietala Aalto-yliopistosta.

13 Kiitos!

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Matti Rauhaniemi: Joskus voi sanoa ei maistu nyt, rautalanka (kuva Pekka Elomaa) YLEISTÄ Vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan 2008 2012 Tila-ohjelma 2008 2012 Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Tiivistelmä Metallien 3D-tulostus Pirkanmaalla - maisemaselvitys ja aktivointi oli monialainen selvityshanke, joka tuotti yrityksille ja organisaatioille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot