EMCC Finland ry TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMCC Finland ry TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä EMCC Finland ry. on vuonna 2008 perustettu kansallinen yhdistys, jonka emojärjestö on kansainvälinen EMCC eli European Mentoring and Coaching Council. Yhdistys on tarkoitettu mentoroinnin ja coachingin tai niiden kehittämisen ja tutkimuksen parissa työskenteleville sekä aihepiiristä kiinnostuneille yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään suomalaisten kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen tunnistamista, kehittämistä ja levittämistä. 2. Tavoitteet vuodelle Yhdistys toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaansa Toiminnan kehittäminen varmistetaan riittävillä resursseilla. 3. Yhdistys tuottaa laadukkaita palveluja jäsenilleen ja A (akatemia), B (business) ja C (consulting) kohderyhmille. 4. Yhdistys kehittää mentoroinnin ja coachingin laatua vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen ja koveneviin vaatimuksiin. Vuonna 2014 yhdistys keskittyi erityisesti mentoroinnin eteenpäin viemiseen, laadukkaiden mentorointipalvelujen (mm. mentorointiprojektit ja koulutukset) tukemiseen ja vahvistamiseen. 5. Jäsenmäärää kasvatetaan ja tavoitteena vuoden lopussa on 100 yksilöjäsentä ja 10 yhteisöjäsentä. 6. Yhdistyy vahvistaa rooliaan alan toimijana, lisää yhdistyksen tunnettavuutta valtakunnallisesti tunnustettuna ja arvostettuna mentoroinnin edelläkävijänä. 3. Yhdistyksen kokoukset Vuosikokous Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä, kokouksessa oli läsnä 15 jäsentä. Kokouksen puheenjohtaja toimi Riitta Helekoski ja sihteerinä Ullamaija Kauppinen. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä mainitut asiat. Hallitus 2014 Varsinaiset jäsenet: Riitta Helekoski puheenjohtaja Jari Saarenpää varapuheenjohtaja Johanna Järvinen-Taubert Päivi Immonen erovuorossa 2015 Sari Kejonen Varajäsenet: Satu Ahopelto Päivi Hirvasmaa

2 Antti Korri Risto Koskinen Sirpa Laitinen-Väänänen Hallituksen ulkopuolinen sihteeri Ullamaija Kauppinen. Hallituksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen Annikki Järvinen. Rahastonhoitajana toimi Riitta Helekoski ja yhdistyksen kirjanpidon ja toiminnantarkastuksen hoiti Mika Piirto. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista neljä (4) kokousta Helsingissä, kolme (3) Tampereella ja kolme (3) sähköisinä kokouksina. 4. Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 56. Yhdistykseen tuli yhdeksän (9) uutta henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi yhdeksän (9) jäsentä ja yksi (1) yhteisöjäsen. Vuodenlopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli Yhdistyksen toiminta vuonna Strategian vaatimien toimenpiteiden priorisointi Tavoitteena oli, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi edetään kahdella rintamalla: 1) vahvistetaan ja laajennetaan alueellista toimintaa, periaatteena: Aktiiviset mentoroinnin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen. ja 2) lisätään yhdistyksen tunnettavuutta ja roolia alan toimijana ja asiantuntijana. Hallitus priorisoi työkokouksessaan elokuussa toimintasuunnitelman pohjalta kolme fokus aluetta; verkostoituminen, osaaminen & laatu sekä jäsenpalvelut. Kullekin aihealueelle tehtiin konkreettiset suunnitelmat ja nimettiin vastuu henkilöt. Suunnitelmat toteutetaan vuoden 2015 aikaa. 5.2 Taloudellisten resurssien varmistaminen Yhdistys toteutti toimintansa vuonna 2014 jäsenmaksutuloilla. Jäsenmaksumuistutuksia lähetettiin osalle jäsenistä useita kertoja. Lopputulos oli kuitenkin varsin hyvä, sillä vuoden lopussa vain 6 jäsenellä oli jäsenmaksu suorittamatta. Tavoitteena oli, että ryhdytään suunnittelemaan yhteistyö- ja kehityshankkeita, joihin on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta. Selvitettiin yhdistyksen mahdollisuuksia osallistua jo suunnitteilla oleviin hankkeisiin, mutta vielä yhteistyökuviot eivät onnistuneet.

3 Tavoitteena oli myös osallistua alan toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa rakennettaviin yhteisiin tapahtumiin ja sponsorisopimuksiin. Hallitus kuitenkin katsoi, että siinä onnistuaksemme meidän on ensin määriteltävä yhdistykselle selkeä, yhtenäinen toimintastrategia ja prioriteetit. Hallitus päätti keskittyä ensin tähän työhön ja keskittyä tapahtumien ja mahdollisten sponsorisopimusten hankintaan vuonna Tarjottavat palvelut ja niiden kohderyhmät Tavoitteena oli, että yhdistys lähtee tarjottavien palveluiden suunnittelussa valittujen ABC-kohderyhmien tarpeista. Hallituksen työkokouksessa elokuussa päätettiin yhdistyksen tarjoamat palvelut ja tehtiin suunnitelma niiden käynnistämiseksi vuoden 2015 aikana. Palveluportfolion kehittämisen vastuuhenkilöiksi valittiin Riitta Helekoski ja Risto Koskinen. Osaa palveluista on jo tarjottu jäsenistölle. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Helsingissä jäsentapahtuma MentorointiTreffit. Tilaisuudessa oli 24 osallistujaa. Jäsenistölle tarjottiin lokakuussa Seinäjoella aluetapahtumaa teemana Mentorointi työyhteisöjen kehittämisessä. Tilaisuus jouduttiin valitettavasti perumaan vähäisen ilmoittautumisen vuoksi. Jäsenistölle lähettiin kolme jäsenkirjettä. Nettisivujen kautta jäsenistö sai ajankohtaista tietoa oman yhdistyksen toiminnasta ja pääsi tutustumaan kansainväliseen EMCC-toimintaan. Nettisivujen päivityksen hoiti sihteeri Ullamaija Kauppinen. 5.4 Mentoroinnin ja coachingin laadun varmistaminen Laadun varmistaminen nostettiin hallituksen työkokouksessa yhdeksi kehittämisteemaksi. EMCC:n syksyn council meetingissä käsiteltiin laatuasioita ja tuli ilmi, että moni asia vaatii vielä tarkempaa selvitystä ennen kun laatustandardeja lähdetään viemään eteenpäin Suomessa. Hallituksen oli tarkoitus syksyn 2014 aikana perehtyä asiaan ja tehdä omat suunnitelmat, mutta ne siirrettiin vuoteen Vastuuhenkilöksi valittiin varapuheenjohtaja Jari Saarenpää. Hallituksen jäsen Sari Kejonen on toiminut yhdistyksen edustajana ICF (International Coaching Federation) ja SCY (Suomen Coaching yhdistyksen) kanssa perustetussa eettisessä toimikunnassa. 5.5 Toiminta-alueen laajentaminen valtakunnalliseksi ja jäsenmäärän kasvun varmistaminen Sovittiin, että liikkeelle lähdetään neljällä toiminta-alueella: Varsinais-Suomi (Turku), Keski-Suomi (Jyväskylä), Itä-Suomi (Joensuu) ja Pohjois-Suomi (Oulu). Jokaisella alueella tulee toimimaan nimetyt vastuuhenkilöt. Yhdistyksellä ei ollut erityistä jäsenkampanjaa vuonna 2014.

4 5.6 Tunnettavuuden kasvattaminen ja brändin luominen Yhdistyksen esite tuli jakoon vuoden alussa. Esitettä jaetiin MentorointiTreffeiillä ja vuosikokouksessa sekä kaikissa ulkopuolisten ja jäsenten tapaamisissa. Esite laitettiin nettisivuille ja on siellä ladattavissa pdf-muodossa. Tavoitteeksi asetettiin myös, että vuoden 2015 aktivoidutaan eri tiedotusvälineissä ja somessa. Some-vastaavaksi valittiin Satu Ahopelto. 5.7 Kansainvälistyminen Tavoitteena oli, että toimitaan aktiivisesti emojärjestössä. Puheenjohtaja on pitänyt aktiivisesti yhteyttä emojärjestöön. Hallitus ja EMCC:n Executive Board pitivät yhteisen kokouksen Helsingissä Kokouksessa keskusteltiin mm. yhdistyksen tunnettavuuden lisäämisestä, markkinoinnista ja laadun varmennuksesta. EMCC:n neuvoston kokouksiin osallistuivat puheenjohtaja Riitta Helekoski ja hallituksen varajäsen Risto Koskinen , jolloin hän osallistui myös EMCC:n konferenssiin. Puheenjohtaja osallistui EMCC Coaching Award valintatyöryhmään sekä on mukana EMCC mentoring research survey-suunnitteluryhmässä. Varapuheenjohtaja Jari Saarenpää toimii yhteyshenkilönä akreditointia käsittelevässä työryhmässä. Puheenjohtaja kirjoitti lyhyen koosteen yhdistyksen toiminnasta emojärjestön julkaisuun, EMCC Newsletter / Winter Kansainvälisen EMCC julkaisun (International Journal of Mentoring and Coaching), toimitusneuvostoon (Editorial Board) valittiin hallituksemme asiantuntijajäsen Annikki Järvinen. Kansainvälisistä tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenkirjeissä. 6. Yhdistyksen talous Toimintansa varmistamiseksi yhdistys on kerännyt henkilöjäseniltään jäsenmaksun joka oli 90 euroa ja uudet liittyvät jäsenet ovat maksaneet lisäksi 30 liittymismaksun. Yhteisöjäsenien vastaavat maksut ovat olleet 150 euroa ja 30 euroa. Jäsenmaksuista ja liittymismaksuista osa on maksettu emoyhdistykselle. Vuoden lopussa yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.

5 7. Loppukatsaus Yhdistys on toteuttanut määriteltyä strategiaa ja vuosiksi määriteltyä toimintasuunnitelmaa. Hallituksen määrittelemien fokusalueiden implementointi alkaa vuoden 2015 aikana. Kertomusvuonna yhdistyksen talous on ollut vakaa ja toteutunut talousarvion mukaisesti. Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista. Yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa on käynnistetty ja erityisesti yhteinen eettinen toimikunta ICFn ja SCYn kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Toiminnan ja palvelujen jatkuva kehittäminen kiinnostaviksi ja alueellinen laajeneminen sekä uusien jäsenien rekrytointi asettaa haasteita niin yhdistyksen hallitukselle kuin alueilla jo toimiville jäsenille. Yhdistyksen tunnettavuuden ja some-näkyvyyden lisäämiseksi aloitettu työ jatkuu vuoden 2015 aikana. Yhdistys on pyrkinyt aktiivisella osallistumisella vaikuttamaan emojärjestö EMCC:n kehittämiseen, niin että se palvelee ja tukee entistä paremmin kansallisten yhdistysten toimintaa. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti EMCC Councelin sekä useiden työryhmien toimintaan ja onnistunut myös vaikuttamaan sen päätöksiin toivomallaan tavalla. Hallitus

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue ry Yhdistyksen I varsinainen kokous Aika: 14.6.2009 kello 12.00 Paikka: Rekolan Kino, Rekolantie 43, 01400 Vantaa 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 1/5 Toimintakertomus 2011 Hallituksen esitys 2.3.2012 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (opso ry) on yhdistys, joka kokoaa yhteen oppisopimuskoulutusta tarjoavia tahoja. Toimintaympäristö Yleistä

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä edistää maaseudun kehittämistyötä. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 Kyyjärven Mediamyllärit ry TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 1 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Hallitus ja tilintarkastajat 4 3. Yhdistyksen kokoukset 4 4. Jäsenet ja jäsenhankinta 5 5. Henkilöstö

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf perustettiin 23.5.1998 ja rekisteröitiin 20.10.1998

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO- KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND TOIMINTAKERTOMUS

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO- KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND TOIMINTAKERTOMUS NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO- KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteisellä asialla, naisten ja tyttöjen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Vuodelle 2014 asetettiin painopistealueiksi työpajojen toimintaedellytysten vahvistaminen sekä pajoilla työskentelevien

Lisätiedot