Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

2 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Työnro: Pvm Kirjoittanut Niina Ahlfors Ramboll Niemenkatu 73, Lahti Puhelin:

3 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Lähtötiedot 4 3 Rakennettu ympäristö Merkintäsuositukset 6 Kannen kuva: Ramboll ( Markus Hytönen) 2

4 1. Johdanto Uukuniemen yleiskaavan tarkistuksen tueksi laadittu rakennusinventointi pohjautuu aiemmin tehtyjen inventointien tietoihin sekä syksyllä 2012 tehdyllä maastokäynnillä kirjattuihin havaintoihin ja otettuihin valokuviin. Maastokäynnin aikana valokuvattiin noin 100 rakennusta suunnittelualueella. Muut suunnitteluhanketta varten laaditut selvitykset analysoivat maisemaa, luonnonympäristöä ja muinaisjäännöksiä. Rakennusinventoinnin näkökulmana on kulttuurihistoriallisten arvojen välittyminen rakennetun ympäristön nykytilassa. Tarkastelutaso on kohdetasoinen eli tutkitaan yksittäisen rakennuksen merkitystä tai tarkastellaan kunkin kiinteistön pihapiiriä yhtenä kokonaisuutena. Inventointi suoritettiin rakennusten ulkoarkkitehtuurin sekä ympäristöllisten ja kulttuuristen seikkojen pohjalta, eikä rakennusten sisätiloja tutkittu. Inventointi rajattiin käytännössä ennen vuotta 1945 rakennettuihin kohteisiin, mutta myös yksi 1950-luvulla rakennettu kohde suositellaan suojeltavaksi. Selvityksen on laatinut kaavoitusarkkitehti Niina Ahlfors ja tarvittavien tietojen kokoamiseen ja kaavoitustyön ohjaukseen ovat osallistuneet myös suunnitteluavustaja Kaisa Långström ja maisema-arkkitehti Sonja Semeri, Ramboll Finland Oy. 3

5 2. Lähtötiedot Selvityksessä on käytetty tietolähteinä seuraavia julkaisuja, raportteja ja sähköisiä aineistoja: Etelä-Karjalan rakennuskulttuurin inventointi, Etelä-Karjalan museo, 1987, täydennysosa 1996 Uukuniemen historia, Jaana Juvonen, 2009 Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma, Pekka Ilén, Leena Rautavuori, Eero Salminen, 1996 Uukuniemen yleiskaavan selostus, Etelä-Karjalan liitto, 1997 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2, Etelä-Karjalan liitto, 2008 Ympäristöministeriön ja Museovirasto ylläpitämä Rakennusperintö.fi -internetsivusto, 4

6 3 Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on yhteensä 36 arvokasta rakennetun ympäristön kohdetta tai aluetta. Rakennukset ja pihapiirit on luetteloitu alla olevassa taulukossa. nro Kohteen nimi Laajuus Suojelu voimassa olevassa yleiskaavassa Merkintäsuositus laadittavana olevaan yleiskaavaan 1. Kannas (Ahokkaan talo) mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 2. Rantala - pihapiiri sr-1/p Savo-Karjalan virkistyskeskus ent. kirkkoherran pappila Mönttilä ent. kappalaisen virkatalo /sr kaavakartalla pihapiiri sr-1/p /sr kaavakartalla pihapiiri sr-1/p 5. Kanttorila /sr kaavakartalla rakennuskohde sr-1 6. Pankolanmäki - rakennuskohde sr-2 7. Repola mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 8. Ratila mainittu kaavaselostuksessa rakennuskohde sr-1 9. Lehtola, ent. kunnantalo /sr kaavakartalla rakennuskohde sr Kirkko /sr kaavakartalla suojeltu kirkkolailla sr-kl 11. Tapuli /sr kaavakartalla suojeltu kirkkolailla sr-kl 12. Pitäjäntupa /sr kaavakartalla pihapiiri sr-1/p 13. Ent. kirkonkylän kansakoulu /sr kaavakartalla pihapiiri sr Ent. nuorisoseurantalo - rakennuskohde sr Pohjolan mökki - rakennuskohde sr Jaanala - rakennuskohde sr Ent. apteekin talo mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 18. Ertonlahti /sr kaavakartalla pihapiiri sr-1/p 19. Kangas mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 20. Hiekkaranta - rakennuskohde sr Rajala - rakennuskohde sr Tiittala - pihapiiri sr-2/p 23. Kaikuharju mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-2/p 24. Hönninmäki - pihapiiri sr-1/p 5

7 25. Niukkalan kirjasto (Markkala) - rakennuskohde sr Hovikulma - rakennuskohde sr Savikko - pihapiiri sr-2/p Notko, ent. Tynkkysen kauppa Kuilu, ent. meijeri ja limonaditehdas Rajapirtti, Niukkalan maamiesseurantalo mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p - rakennuskohde sr-2 mainittu kaavaselostuksessa rakennuskohde sr Ent. Niukkalan kansakoulu /sr kaavakartalla pihapiiri sr-1/p 32. Rauhala mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 33. Toivola mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 34. Mattila - pihapiiri sr-2/p 35. Hovilan aitat luhtiaitta mainittu kaavaselostuksessa rakennuskohde sr Seppälä mainittu kaavaselostuksessa pihapiiri sr-1/p 3.1 Merkintäsuositukset Selvityksessä luetteloidut arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet suositellaan osoitettavaksi osayleiskaavaan merkinnöillä sr-1 ja sr-2 ja pihapiirit merkinnöillä sr-1/p ja sr-2/p. Kirkon alue suositellaan osoitettavaksi laajempaa aluetta koskevalla /sr-suojelumerkinnällä. Kaavamerkintä Kaavamääräys sr-1 sr-2 sr-1/p sr-2/p Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee tehdä siten, ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Huomionarvoinen rakennus. Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt suositellaan tehtäväksi siten, ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilytettäväksi mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Suojeltava pihapiiri, jonka rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksissa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee tehdä siten, ettei arkkitehtonisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Myös pihasta tulee huolehtia siten, että lähiympäristön kannalta merkittävä luonne säilyy. Huomionarvoinen pihapiiri. Olemassa olevan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää ja uudisrakentaminen sovittaa ympäröivään rakennuskantaan mittakaavan ja materiaalien osalta. sr-kl Suojeltu kirkkolailla 1054/ luku 5. 6

8 0 12, m Kannas (Ahokkaan talo) sr-1/p(1) Kannaksen tilalla on asunut seppiä kuudessa sukupolvessa, kertoi Arvo Ahokas, kanttori ja viimeisen sepän poika aiemmin, vuonna 1995 laaditussa rakennusinventointihaastattelussa. Kaksikerroksinen, hirsirakenteinen asuinrakennus on rakennettu vuonna Aiemmin hirsipintainen rakennus on vuorattu vuonna 1917 ja vuonna 1927 siihen on tehty mansardikatto. Sitä ennen rakennuksessa on ollut satulakatto pärekatteella. Katon molemmilla lappeilla lapekatteiset kattolyhdyt 6-ruutuisilla ikkunoilla. Rakennuksessa on luonnonkiviperustus, josta ei maan nousun tai rakennuksen painumisen vuoksi paljoa ole näkyvillä. Julkisivut ovat punamultamaalattua peiterimalaudoitusta ja nurkka- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Ulkoseinien ulkopintaan on asennettu tukiföljarit. Ikkunat ovat alakerrassa 6-ruutuiset ja yläkerran päädyissä on isot 9-ruutuiset ja niiden molemmin puolin 1-ruutuiset pienemmät ikkunat sekä ison ikkunan yläpuolella yksi neliruutuinen, viisikulmainen ikkuna. Sisäänkäynnin kohdalla on aumakattoinen avokuisti, jossa on valkoiseksi maalatut vinoristikko kaiteet ja kaiteisiin kiinnitetyt penkit. Ovi on kaksilehtinen ja harmaaksi maalattu. Rakennuksen länsipäädyssä on yksikerroksinen ja harjakattoinen lisäosa, jossa sisäänkäynnin kohdalla on poikkipääty. Vesikatteena on vihreä profiilipelti yläosassa ja alaosan kaarevilla lappeilla sekä lisäosalla vihreä kolmiorimahuopakate. Savupiiput ovat tiilipintaiset. Päärakennus kaakosta Päärakennus lännestä Aittarakennus Navetan rauniot Pihapiiriin kuuluu asuinrakennuksen lisäksi L-mallinen aittarakennus sekä navetan rauniot, joista on jäljellä lohkokivistä rakennettu ensimmäinen kerros. 7

9 Rantala sr-1/p(2) 0 12, m Rantalan tilan päärakennus on puolitoistakerroksinen ja hirsirunkoinen rakennus, joka nykyisin palvelee kesäasuntona. Talo on kuulunut alun perin tien toisella puolella sijaitsevaan Kannaksen tilaan. Peiterimalaudoitetut julkisivut on maalattu keltaiseksi ja nurkka- ja vuorilaudat sekä ikkunapuitteet ovat valkoiset. Ikkunat ovat 6-ruutuiset. Satulakaton lapetta on sisäänkäynnin puolelta jatkettu ja vesikatteena on vihreä lukkopontti peltikatto. Luoteissivulla on vaakasuuntaiset, kolmiruutuiset kattolyhdyt lapekatteella. Rakennuksessa on sementtiperustus. Päärakennus kaakosta Päärakennus lännestä Pihapiiriin kuuluu myös navetta- ja aittarakennus, jotka ovat molemmat peiterimalaudoitettuja ja punamultamaalilla maalattuja. Navettarakennus Aittarakennus 8

10 Kirkkoherran pappila sr-1/p(3) 0 12, m Uukuniemen kirkkoherran pappila valmistui vuonna Se kuitenkin purettiin ja kasattiin sopivammalle paikalle. Uudistyö suoritettiin vuosina rakennusmestari Oski Leanderin piirustusten mukaan. Valmistuttuaan se käsitti 11-huoneisen päärakennuksen, rippikoulutupana käytetyn tuparakennuksen, navetan, tallin, aitan, saunan ja riihen latoineen. Rakennukset ovat suurimmaksi osaksi säilyneet alkuperäisinä ja hyväkuntoisina. Nykyisin pappilassa toimii Savo-Karjalan virkistyskeskus. Kirkkoherran pappila Uukuniementielle Päärakennus on puolitoistakerroksinen kookas hirsirunkoinen rakennus. Pääsisäänkäynnin kohdalla on avokuisti ja rakennuksen takapuolella on iso lasiveranta ja sen päällä kattamaton parveke. Myös lyhyillä sivuilla on sisäänkäynnit. Rakennuksen molemmin puolin on kattofrontonit, jonka harjan alla ja räystäillä on koristellut tympanot. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja yläkerran pitkillä päädyillä on pienet 1-ruutuiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilaudat ovat koristeelliset. Rakennuksen vuoraus on jaettu kolmeen osaan: alaosa on pystysuuntaista peiterimalaudoitusta, keskiosa vaakaponttilautaa ja yläosassa on puskuun asennettua leveää lautaa sekä vaaka-, että pystysuuntaisena. Ulkoväri on keltainen ja julkisivut on jaoteltu osiin valkoisiksi maalatuilla ja koristeellisilla vuorilaudoilla. Punaisessa konesaumatussa peltikatossa on pitkät avoräystäät ja jalkarännit. Rakennuksessa on betoniperustus. 9

11 Päärakennus idästä Päärakennus lounaasta Pihapiiriin kuuluu useita rakennuksia, joiden kunto on hyvä. Ainoastaan väentuvan itäpääty on Uukuniementien välittömän läheisyyden vuoksi kärsinyt tien koronnostoista. Sokkelia ei ole havaittavissa ja hirsirunko on suoraan kosketuksissa maahan. Väentupa Aittarakennus Vanha navetta, nyk. kokoustilat Saunarakennus 10

12 Mönttilä, ent. kappalaisen virkatalo sr-1/p(4) 0 12, m Päärakennus kaakosta Päärakennus lounaasta Päärakennus valmistui kirkonkylän tien päähän Bertha Envaldin suunnittelemana vuonna Kappalaisen virkatalona ennen toiminut rakennus on edelleen asuinkäytössä. Rakennus on puolitoistakerroksinen hirsirakennus, joka on vuorattu keltaiseksi maalatulla vaakaponttilaudoituksella. Vuori- ja nurkkalaudat sekä ikkunapuitteet ja ovet ovat valkoiset. Satulakatossa on saumattu peltikatto, jonka molemmilla sivuilla on yksilappeiset kattolyhdyt 6-ruutuisilla vaakaikkunoilla. Harjan molemmissa päädyissä sekä lasiverannan katolla on harjakoristeet ns. kattoratsastajat. Katossa on avoräystäät ja kattoruoteet ovat koristeelliset. Harjan alla on pystyrimoitetut koristeaiheet. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja niiden otsalauta on koristeellinen. Rakennuksessa on pihan puolella viisilappeinen lasiveranta, jossa on aumattu katto. Lasiverannan ikkunoissa on hyvin koristeellinen jaotus ja ovi on 2-lehtinen. Rakennuksessa on lohkokiviperustus. 11

13 Aittarakennukset Uukuniementien porttina Mönttilän pihapiiriä Entinen sauna Pihapiirin kaksi pitkää aittarakennusta sijaitsevat ikään kuin päättäen tien, vaikkakin se aittojen jälkeen vielä jatkuu. Ulkorakennukset ovat kaikki hirsipintaisia, punamultamaalattuja rakennuksia, joissa on tiilikatot, keltaiseksi maalatut ovet ja valkoiset nurkka-, vuori- ja räystäslaudat. Entisen saunarakennuksen päätyyn on rakennettu autotalli uudella nostoovella. Saapuminen Mönttilään Haapaniementien suunnasta 12

14 Kanttorila sr-1(5) Kanttorila sijaitsee Uukuniementien varrella, Kirkkolammen rannalla. Seurakunta osti rakennuksen nimismies Vaarnalta 1930-luvulla ja se todettiin jo 1950-luvulla huonokuntoiseksi, mutta korjattiin kuitenkin kanttorin virka-asunnoksi. Rakennus on nykyisin yksityisomistuksessa ja se on kunnostettu täysin vuosina Kanttorilaa on mahdollista vuokrata juhla-, kokous- tai lomakäyttöön. Rakennus on 1900-luvun alusta ja se kuuluu Uukuniemellä kulttuurihistoriallisesti keskeiseen kirkollisten virkatalojen ryhmään. Kanttorila lännestä Kanttorila luoteesta Puolitoistakerroksinen hirsirakennus on vaakaponttilaudoitettu ja maalattu siniharmaaksi. Vanhat ikkunat on kunnostettu ja maalattu valkoiseksi puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan. Myös ovet ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Mansardikatossa on saumattu peltikatto ja se on vielä maalaamaton. Katon sisääntulon puoleisella sivulla on lapekattoinen kattolyhty, jossa on kaksi 6-ruutuista ikkunaa. Koko rungon levyisessä sisääntuloumpikuistissa on kolme ovea, joista keskimmäinen on 2-lehtinen. Järven puoleisella sivulla on lasiveranta pilareilla, jossa on 12-ruutuiset ikkunat. Muuten ikkunat ovat T-ruutuisia, joiden yläosan ikkuna on jaettu neljään osaan. Ikkunoiden lippalauta on jykevä ja sen kannattimet koristeelliset. Rakennuksen perustus on muurattu luonnonkivistä ja rakennuksen alla on ainakin osittain kellari. Pankolanmäki sr-2(6) Pankolanmäki sijaitsee kanttorilan läheisyydessä Uukuniementien toisella puolella. Rakennus on mansardikattoinen ja sisäänkäynti on rakennuksen päädystä, jossa on matalampi ja satulakattoinen osittain umpinainen ja osittain avoin sisäänkäyntikuisti. Vaakaponttilaidoitetut ulkoseinät ovat vaalean keltaiset ja nurkka- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Ikkunapuitteet ovat vaaleankeltaiset. Ikkunat on todennäköisesti vaihdettu 1950-luvulla. Ne ovat sisään ja ulos aukeavat 2- tai 3-osaiset, joissa yksi tai kaksi ruuduista on kapeampi tuuletusikkuna. Katossa on lapekattoinen kattolyhty. Vesikatto on savitiiltä ja perustus on valettu sementistä. Pankolanmäki koillisesta Pankolanmäki lännestä 13

15 Repola sr-1/p(7) 0 12, m Päärakennus lännestä Päärakennus pohjoisesta Repolan tila sijaitsee Värtsintien varressa ja maisemallisesti merkittävällä paikalla. Osa tilan päärakennuksesta on rakennettu jo 1700-luvun puolella ja talo onedelleen asuinkäytössä. Rakennus on puolitoista kerroksinen ja hirsirakenteinen ja sitä on laajennettu kaksi kertaa. Pihan puolen myöhäisemmän laajennusosan kautta on sisäänkäynti rakennukseen. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua vaakaponttilautaa. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja niiden puitteet ovat ruskeat. Ikkunoiden vuorilaudat ja räystäiden laudat ovat valkoiset. Satulakatossa on punainen profiilipelti ja umpiräystäät. Tien puoleisella pitkällä sivulla katossa on räystään nosto. Rakennuksen perustus on osalla betonia ja osalla muurattua luonnonkiveä. Aitta/autovaja Navettarakennus Repolan pihapiiriin kuuluu vanha navetta ja aitta/autovaja ja hieman etäämmällä pihapiiristä sijaitsee riihi, kuivaamo ja pari muuta talousrakennusta. Riihi 14

16 Kangas sr-1/p (19) 0 12, m Kankaan tila sijaitsee Kukonlahdentien varrella. Päärakennus on rakennettu 1800-luvulla ja siinä on toiminut koulu joitain vuosia 1900-luvun alussa, kunnes uusi koulutalo valmistui kirkonmäelle vuonna Tilaa on kutsuttu Taivaisten hoviksi tai Kankaan hoviksi, sillä se on ollut pietarilaisen tehtaan mestarin Johannes Taivaisen kesäasuntona. Kunta osti rakennuksen 1920-luvulla sairaalaksi, mutta tilalla jatkettiin kuitenkin vielä maataloutta. Maata tilalla on ollut useita satoja hehtaareita. Rakennus muutettiin kunnalliskodiksi vuonna 1934 ja sodan jälkeen vuonna 1945 Pirhosten suku osti tilan kunnalta. Talon ollessa Taivaisten omistuksessa on päärakennuksen takana ollut laaja puisto luvulla pihapiiristä on purettu vanha savupirtti, jonka tilat toimivat myös kunnalliskotina ja rakennuksessa on ollut myös vuokralaisia evakkoaikana. Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja pitkänomainen hirsirakennus. Julkisivujen keskiosat on vuorattu vaakaponttilaudalla ja ikkunoiden alaosa ja harjakolmio on pystyponttilautaa. Hirsirungossa on pitkät nurkat ja ne on laudoitettu. Julkisivut ovat todennäköisesti olleet keltamullalla maalatut, mutta aikojen saatossa väri on haalistunut lähes kokonaan. Vuori-, nurkka ja räystäslaudat ovat valkoiset ja ikkunoiden puitteet keltamullatut. Alakerran ikkunat ovat T-ruutuiset, lukuun ottamatta kuistin ikkunoita, jotka ovat useampi jakoiset. Yläkerran päätyikkunat ovat 6-ruutuiset ja ullakon ikkunat ovat 2-ruutuiset. Alakerran ikkunoissa on jykevät lippalaudat ja ne on tuettu koristeellisilla tuilla kulmista. Kahdella sisäänkäynnillä varustetussa umpinaisessa kuistissa on loiva satulakatto. Myös rakennuksen päärungon osalla on satulakatto ja katteena on maalaamaton profiilipelti. Räystäät ovat umpinaiset. Savupiiput on punatiilistä muuratut, eikä niitä ole pinnoitettu. Päärakennuksen luoteeseen Päärakennuksen koilliseen 15

17 Päärakennuksen kaakkoon Pihapiiriin kuuluu myös iso hirsirakenteinen aittarakennus, jonka kylkeen on myöhemmin rakennettu lautarakenteinen ja hieman matalampi talousrakennus. Hirsirakenteisessa aitassa on kaksi erillistä hirsirunkoa ja välikkö, jonne on leveät pariovet. Päädyissä olevat ovet ovat sisäänpäin aukeavat. Seinät on punamullattu ja vuori- ja nurkkalaudat sekä hirsirungon päädyt on maalattu valkoiseksi. Rakennuksessa on satulakatto, sekä hirsirakenteisessa, että myöhemmin rakennetussa lautarakenteisessa osassa. Vesikatteena on maalaamaton profiilipelti. Ovien päällä on pienet ikkunat. Aittarakennus Saunarakennus Riihi Pihapiiristä kauempana sijaitseva navettarakennus ja maakellari 16

18 Hiekkaranta sr-1 (20) Hiekkarannan tila sijaitsee Uukuniementien varrella ja Paakalahden rannalla ja tilan päärakennus näkyy etelänsuunnasta tultaessa hienona maisemapisteenä Uukuniementielle heti Paakalahdensillan jälkeen. Aikoinaan ranta on ollut kirkkoon menijöiden rantautumispaikka Hiekkarannan tilan päärakennus on rakennettu vuonna Puolitoistakerroksinen hirsirunkoinen talo on vuoraamaton ja maalattu punamullalla. Vuori-, nurkka- ja räystäslaudat sekä ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Ikkunat ovat 5-ruutuiset ja lippalaudassa on yksinkertainen koristeprofiili ja se on päistä taitettu alaspäin. Satulakatto on vihreätä poimulevypeltiä. Rakennuksen kaakon puolen julkisivulle on myöhemmin rakennettu lautarakenteinen ja koko rakennuksen levyinen kuisti. Perustus on luonnonkiveä hirsirungon osalta ja kuisti on perustettu betonianturoille. Hiekkaranta Uukuniementieltä Julkisivu lounaaseen Rajala (Uokkola) sr-2 (21) Paakalahden pohjoisrannalla sijaitseva Rajalan tilan piha on käyttämättömänä metsittynyt ja päässyt huonoon kuntoon. Päärakennus on siirretty nykyiselle paikalleen Kalattomasta pappi Ensio Larelman kotitilalta 1900-luvun alussa ja siinä asuivat Matti ja Hilma Taivainen, kunnes möivät sen Siiri Tiittaiselle vuonna Tilalla on pidetty muutamaa lehmää ja viljelty pientä peltosaraketta. Pieni hirsirunkoinen ja vuoraamaton rakennus on maalaamaton ja hirret ovat harmaantuneet kauniisti. Ikkunat ovat pääasiassa 5-ruutuiset ja niiden otsalautojen päällä on karjalaisvaikutteinen koristeaihe. Leveä ja umpinainen sisääntulokuisti on lautarakenteinen. Rakennuksen päärungon satulakaton lape jatkuu kuistin katoksi, mutta oven kohdalla räystäs on nostettu poikkipäädyksi. Ulko-ovi on kaksilehtinen. Perustus on luonnonkiveä ja laastia. Rajala, päärakennus Päärakennuksen ikkunat 17

19 Tiittala sr-2 (22) Tiittalan päärakennuksen hirret on tuotu Kiteeltä ja rakentajina olivat Tauno ja Toivo Heinonen. Yksikerroksinen ja vinttikamarillinen hirsirakennus on vuorattu peiterimalaidoituksella ja julkisivut on maalattu vaalean harmaaksi. Rakennus oli alunperin hirsipinnalla, mutta vuonna 1953 se vuorattiin ja maalattiin punamullalla. Nykyisen värinsä rakennus on saanut vuonna Mansardikatossa on punainen kolmiorimahuopakate ja avoräystäät. Ikkunat ovat 6- ja 9-ruutuisia ja ne ovat puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiset. Ikkunoiden lippalaudat on tuettu reunoista ja keskeltä muotoon veistetyillä kulmapaloilla. Perustus on luonnonkiveä. Tiittalan pihapiiri Päärakennus luoteesta Päärakennus idästä Aittarakennus on pitkänomainen hirsirakennus, jota on vielä jatkettu lautarakenteisella osalla. Hirsirungossa on pitkät nurkat ja koko rakennus on punamullattu. Hirsiaittaan on kaksi sisäänpäin aukeavaa ovea ja yhdet ulospäin aukeavaat pariovet. Lautarakenteiseen osaan on yksi leveä liukuovi. Ovet on maalattu ruskeiksi. Satulakatossa on maalaamaton profiilipelti. Hirsiaitan edustalla on lyhyt puukuisti ja sitä suojaa rakennuksen vesikaton lape, joka tulee kuistin yli. Kuistilla on kolme pilaria, jotka tukevat lapetta. Aittarakennus Vanha sauna 18

20 Kirkko sr-kl (1O) Uukuniemi erotettiin omaksi seurakunnaksi vuonna 1632 Kurkijoen, Kiteen ja Sortavalan osista. Nykyinen puukirkko rakennettiin vuonna 1793 ja vihittiin käyttöönsä vuonna Nykyisen asunsa se on saanut vuonna 1853 tunnetun kirkonrakentajan T.J Tolpon tekemässä perusteellisessa korjauksessa. Tuolloin kirkkoa muutettiin valoisammaksi korottomalla ristikeskuksesta ikkunalliseksi torniksi. Kirkko myös vuorattiin tuolloin sekä ulko-, että sisäpuolelta. Kirkko on ristikirkko, jonka keskustassa kohoaa kupoliin liittyvä torni. Nykyisessä muodossaan kirkko edustaa myöhäisempireä. Tapuli sr-kl (11) Tapulin on piirtänyt T.J Tolpo ja se rakennettiin kirkon korjaustöiden yhteydessä vuonna Tulipalossa tuhoutuneen edellisen tapulin oli suunnitellut Taavetti Rahikainen. Tapuli sijaitsee toisella puolella Uukuniementietä, kuin kirkko. Se on korkeudeltaan 26 metriä ja hirsirunkoinen. Julkisivun laudoitus on vaakaponttipaneelia, ja keltaiseksi maalattua. Nurkka ja vuorilaudat ovat valkoiset. Särmikäs kupoli kaartuu ja suippenee loivasti huippuun ja se on katettu punaisella saumatulla pellillä. Erityispiirteenä tapulissa on sen 2-nivelisyys. Ylimmän nivelen nurkat ovat viistetyt. Kattoräystäissä on tympanokoristeet jokaisella neljällä sivulla. Ikkunat ovat suippokärkiset goottilaiset ikkunat. Kirkonkellot on sähköistetty vuonna

21 Pitäjäntupa sr-1/p (12) Pitäjäntupa on siirretty nykyiselle paikalleen v Ertonlahden tilalta, jossa se oli aiemmin toiminut käräjätupana. Sittemmin se toimi ll maailmansotaan asti kuntakokousten pitopaikkana. Nykyisin se on Uukuniemi-seuran omistuksessa ja toimii museona. Kirkon ja pitäjäntuvan välissä oleva kenttä on perinteisesti toiminut kokoontumis- ja markkinapaikkana ja siihen kenttää käytetään vieläkin. Pitäjäntupa on puolitoistakerroksinen ja hirsipintainen rakennus, lukuun ottamatta porstuaa, joka on lautarakenteinen ja peiterimalaidoitettu. Rakennuksen satulakatto on vihreää poimulevypeltiä ja avoräystäät on maalattu punamullalla. Myös savupiiput on pellitetty, mutta mustalla pellillä. Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuiset. Yläkerrassa on 4-ruutuiset ikkunat ja porstuan ikkunat ovat useampi jakoiset. Ulkoseinät on maalattu punamullalla ja kaksiosainen ulko-ovi, ikkunoiden vuorilaudat ja puitteet, räystäs-, nurkka- ja peitelaudat ovat valkoiset. Pitäjäntupa on pitkänomainen rakennus ja sijaitsee viettävällä paikalla. Rakennuksen luonnonkiviperusta kohoaa siten korkeaksi eteläpäädystään. Pitäjäntupa ja aitta Pitäjäntupa lounaaseen Pitäjäntuvan läheisyydessä sijaitsee hirsirunkoinen aitta, joka on punamullalla maalattu ja jonka nurkat sekä peite- ja räystäslaudat ovat valkoiset. Aittarakennuksessa on satulakatto ja tiilikate. Kirkonkylän kansakoulu sr-1 (13) Kirkonmäen maisemakokonaisuuteen kuuluva koulutalo edustaa tyypillistä vuosisadan vaihteen koulurakennusta. Koulu on vuodelta 1906 ja se toimi koulurakennuksena useaan otteeseen kunnostettuna ja laajennettuna vuoteen 1996 saakka. Rakennus on puolitoistakerroksinen, pitkä hirsirakennus ja siihen on kolme erillistä, umpinaista sisäänkäyntikuistia. Satulakatossa on saumattu, punainen peltikate, jota on hiljattain korjattu räystään osalta. Kaakkoispäädyssä on poikkipääty. Rakennus on vaaleaksi maalattua vaakaponttilautaa. Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat, nurkkalaudat ja räystään alukset ovat valkoiset. Ikkunat ovat osittain 6-ruutuiset ja osittain T-ruutuiset. Ikkunapuitteet ovat tummanruskeat. Kirkonkylän kansakoulu 20

22 Entinen nuorisoseurantalo sr-1 (14) Aivan Uukuniementien varressa on yksikerroksinen hirsirakennus, joka on ostettu nuorisoseurantaloksi Ertonlahden omistajalta vuonna Rakennuksessa on toiminut kauppa ja ensimmäisenä kauppiaana mainitaan Laukkanen luvulla kauppiaana on toiminut Kinnunen, vuosina Jaakkimasta muuttanut Similä ja sodan jälkeen 1940-luvulla kiinteistön osti Toivo Ahokas. Vuonna 1951 vuokralle tuli Maaseudun Osuuskauppa, joka vuonna 1963 sulautui Parikkalan Osuuskauppaan. Vuonna 1964 Simpeleen Osuuskaupan liittyessä yritykseen nimeksi muutettiin Osuuskauppa Kaakonmaa, joka toimi rakennuksessa vuoteen 1985 asti. Sen jälkeen rakennuksen osti Matti Pirhonen, joka piti paikalla kioskia. Rakennuksessa on toiminut myös posti arviolta välisenä aikana. Kauppatoiminta näkyy rakennuksessa edelleen ison näyteikkunan ja erillisen sisäänkäynnin ansiosta, jotka siihen on rakennettu 1950-luvulla. Rakennuksen pohjoispäässä on vinkkelilaajennus, jossa toimi Pirhosen kioski. Toisen Uukuniementiellepäin olevan sisäänkäynnin on satulakattoinen avokuisti, jossa on peiterimalaudoitetut kaiteet ja harjakolmio. Julkisivut on vuorattu peiterimalaidoin ja maalattu vaalean harmaaksi. Räystäs-, nurkka- ja vuorilaudat sekä ikkunan puitteet ja ovet ovat valkoiset. Satulakatossa on maalaamaton profiilipelt ja savupiiput ovat pinnoittamattomat. Perustus on luonnonkiveä ja laastia. Entinen nuorisoseurantalo Uukuniementielle Pohjolan mökki sr-1 (15) Pohjolan mökki sijaitsee aivan Uukuniemen tien varressa ja on jäänyt tien koron nostojen vuoksi hieman hankalaan paikkaan. Se on rakennettu arviolta ja sen lainhuuto on suoritettu vuonna Talon on rakentanut tai rakennuttanut A. Airaksinen luvulla mökissä ovat asuneet Rautiot ja 1940-luvulla se on siirtynyt Josefiina ja Heikki Hirvoselle. Mökki käsittää tuvan ja yhden makuuhuoneen. Rakennus on hirsirunkoinen ja peiterimalaudoitettu. Julkisivut on maalattu punaiseksi ja nurkka-, vuori ja räystäslaudat ovat valkoiset. Ikkunapuitteet on maalattu tummanvihreäksi ja yläkerran ikkunanpuitteet tummanruskeaksi. Uukuniemen puolen ikkunoihin on asennettu jälkeenpäin puiset ikkunaluukut. Satulakattoon on asennettu maalaamaton profiilipeltikatto. Perustuksena on nurkkakivet 21

23 Pihapiiriin kuuluu myös muita rakennuksia. Tien varressa mökin ja kioskin välissä on aitta ja ulkovaja. Sauna ja naapurin kanssa yhteiskäytössä ollut kaivo on jäänyt hoitamattoman puutarhan piiloon Pohjolan mökki Uukuniementielle Jaanala sr-2 (16) Jaanala sijaitsee kappelin läheisyydessä, sen itäpuolella, Ristirannantien varressa. Puolitoista kerroksinen ja hirsirakenteinen talo on edelleen asuinkäytössä. Julkisivut on vaakaponttilaudoitettu ja ne on maalattu keltaiseksi. Nurkka-, vuori- ja räystäslaudat on ruskeat ja ikkunanpuitteet valkoiset. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset. Satulakatossa on maalaamaton profiilipeltikate. Perustus on luonnonkiveä ja laastia Jaanala 22

24 Ertonlahti sr-1/p (18) 0 12, m Ertonlahden pihapiiri sijaitsee Uukuniementien varrella ja sitä ympäröi Uukuniementien itäpuolella pellot. Pihapiiriä suojaa tien puolelta korkeaksi kasvanut kuusiaita. Ertonlahden päärakennuksen on rakennuttanut nimismies Aschan 1870-luvun lopussa. Alkuperäisessä asussaan se on ollut yksikerroksinen ja aumakattoinen ja nykyisen muotonsa se on saanut 1900-luvun alussa. Perimätiedon mukaan edellinen päärakennus sijaitsi jonkin matkaa kaakkoon nykyiseltä paikaltaan ja rakennus haluttiin pystyttää hyvälle järvinäköalapaikalle. Tilaa on kutsuttu nimellä Uusi hovi ja se nimitys lienee nimismies Aschanin ajalta Uuden hovin omisti Kesälahdelta tullut A.J. Korhonen ja tänä aikana talossa toimi kansakoulu arviolta vuosina Rakennuksessa toimi myös jonkin aikaa postikonttori. Uudella hovilla vietti kesiänsä taidemaalari Albert Gebhard puolisoineen ja taidemaalari Väinö Hämäläinen ja hänen sisarensa Armi joka myöhemmin avioitui Heikki Klemetin kanssa. Vuodesta 1898 eteenpäin tilaa omisti Joensuusta kotoisin oleva viipurilainen liikemies, Portugalin konsuli Uno A. Mustonen. Mustosen jälkeen tila kuului ainakin vuonna 1911 Juho Hirvoselle, joka myi sen A.J. Mansardikatto on yläosastaan punaista poimulevypeltiä ja alaosan lappeiltaan samanväristä profiilipeltiä. Räystäskourut, syöksytorvet ja kattotikkaat ovat katon väristä peltiä. Kaksi hormia on tiilipintaista, toinen puna- ja toinen hiekkakivitiiltä, ja yksi hormi on pellitetty. Molemmilla pitkillä julkisivuilla on tympanot, joissa on 9-ruutuiset ikkunat. Muutoin ikkunat ovat pääosin 6-ruutuiset. Niiden puitteet ovat ruskeat ja vuorilaudat valkoiset. Otsalauta ikkunoissa on koristeellinen ja yläosassa on punainen pellitys. Keltamullatut julkisivut ovat alaosiltaan peiterimalaudoitusta ja yläosat ovat vaakaponttilautaa. Leveä, umpinainen sisääntulokuisti on vaakaponttilautaa. Rakennukseen on kaksi sisäänkäyntiä levikkeellisillä ovilla. Niiden yläosassa on 5-ruutuiset ikkunat ja niiden rungot on maalattu ruskeaksi ja kolme vaakasuuntaista peiliä keltaisiksi. Luonnonkiviperustusta on vahvistettu laastilla ja rakenne on kunnostuksen tarpeessa. 23

25 Päärakennus itään Ertonlahden pihapiiriin kuuluu myös kookas hirsirunkoinen luhtiaitta, jossa on sekä ylä- että alakertaan kolme sisäänkäyntiä. Ovet, kaiteet, pilari ja portaat on keltamullalla maalattu ja hirsipintainen aitta on punamullattu, mutta väri on haalistunut. Aitan molemmin puolin on rakennettu matalammat, puurunkoiset lisäosat. Rakennus lisäosineen on katettu punaisella poimulevypellillä. Entinen navettarakennus sijaitsee vastapäätä asuinrakennusta. Siihen kuuluu pitkänomainen kivi- ja lautarakenteinen navetta ja pohjoisosassa hirsirakenteinen poikkipääty. Navetan ylisille on silta. Rakennus on katettu maalaamattomalla poimulevypellillä ja eteläosassa navettarakennusta on laaja avolape. Ertonlahden pihapiiriä vastapäätä, Uukuniementien länsipuolella, sijaitsee pyöröhirsirakenteinen lato, joka kuuluu Ertonlahden tilaaan. Päärakennus luoteeseen Luhtiaitta Ertonlahti, ent. navettarakennus Lato Uukuniementien varressa 24

26 Lehtola, vanha kunnantalo sr-1 (9) Lehtola sijaitsee Uukuniementien läheisyydessä, mutta huomattavasti alempana, kuin mitä tielinjaus kulkee. Rinne laskee jyrkästi Kirkkolammen rantaan ja rakennuksen takaosasta avautuu hieno järvimaisema. Lehtolan päärakennus on entinen Ratilan tilan päärakennus, joka on rakennettu 1900-luvun alussa. Kunnantoimisto toimi siinä vuosina jonka jälkeen siinä on toiminut kunnan vuokra-asuntoja. Rakennusta kunnostetaan parasta aikaa asuintaloksi. Päärakennus on pitkä, puolitoistakerroksinen hirsirakennus, johon on kaksi sisäänkäyntiä. Toinen umpinainen ja toinen avokuisti. Satulakatossa on räystäännostot molemmilla lappeilla. Katto on ruskeaa profiilipeltiä ja siinä on avoräystäät. Julkisivut beigen sävyiset ja ala- ja yläosasta pystyponttilautaa ja keskiosasta on vaakaponttilautaa. Ikkunat ovat alakerrassa T-ruutuiset ja puitteet on maalattu tumman ruskeiksi. Yläkerran ikkuat ovat 6-ruutuiset isot ikkunat, joissa puitteet ovat valkoiset. Ikkunoissa on koristeelliset vaaleamman ruskeat vuorilaudat. Ylä- ja alakerran ikkunoiden välissä on myös 2-ruutuisia ikkunoita. Järvelle avautuu kookas kuisti, jossa on lapekatto ja keskellä räystään nosto. Luonnonkiviperustus on rapattu ja kivet ovat osittain näkyvissä. Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsee myös punamullattu hirsipintainen aittarakennus. Päärakennus pohjoiseen Päärakennus länteen Aittarakennus 25

27 Apteekin talo sr-1/p(17) 0 12, m Entinen apteekin talo sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla ja se näkyy maamerkkinä Uukuniementien varressa kirkolta pohjoiseen päin mentäessä. Talo on rakennettu 1900-luvun alussa ja siinä toimi apteekki vuoteen Toimii nykyisin kesäasuntona. Rakennus on hirsirakenteinen ja pystypeiterimoitetut ulkoseinät on maalattu vaalean keltaiseksi. Ikkunat ovat T-ruutuiset, puitteiltaan julkisivua tummemman keltaiseksi maalatut. Nurkka-, vuori- ja räystäslaudat ovat valkoiset. Sisäänkäynti on pihan puolelta pitkän lapekatteisen avokuistin kautta. Myös eteläpäädyn lyhyellä sivulla on sisäänkäynti, joka on katettu jykevällä, seinästä tuetulla ja harjakatteisella katoksella. Katto on maalaamatonta poimulevypeltiä ja sokkeli lohkokiveä. Vastapäätä päärakennusta sijaitsee kaksiosainen aittarakennus, jonka pohjoispuoli on hirsipintainen ja eteläpuoli on vuorattu leveällä maalaamattomalla vaakaponttilaudalla. Hirsirungon nurkat ovat lyhyet ja ne on peitetty valkoiseksi maalatuilla nurkkalistoilla. Aittaan on kolme sisäänpäin aukeavaa, keltaiseksi maalattua ovea. Rakennuksessa on nurkkakiviperustus ja satulakatto maalaamattomalla poimulevypellillä. Päärakennus Uukuniementielle Päärakennus itään Aittarakennus 26

28 Ratila sr-1(8) Ratila sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla, aivan Uukuniementien varressa, kohdassa josta on myös näkymä Kirkkolammille. Tilan päärakennus on valmistunut 1900-luvun alussa ja siinä on toiminut posti. Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Uukuniementien varressa, Uitunlahden rannalla. Rakennus on puolitoistakerroksinen ja hirsirakenteinen ja siinä on tielle ja lammelle päin leveät poikkipäädyt. Lammelle päin olevan poikkipäädyn alapuolella on lapekatteinen kuisti, jonka yläpuolella on kattamaton parveke. Eteläpäädyssä on rakennuksen rungon levyinen, lapekatteinen porstua, jossa on räystään nosto. Portaat ja avokuisti lammen suuntaan on betonista valettu. Sokkeli on betonia ja se on valettu todennäköisesti kiviperustuksen päälle, sillä perustus tulee ulommas, kuin julkisivujen vuorilaudoitus. Ulkoseinät ovat veden vihreää pystypeiterimaa. Katto on punaista tiiltä, lukuun ottamatta porstuaa, joka on katettu punaisella palahuovalla. Ikkunat ovat pääosin 7-ruutuiset. Lisäksi yläkerrassa on leveämmät 10-ruutuiset ikkunat. Pihassa sijaitsee myös navettarakennus. Päärakennus Uukuniementielle päin Päärakennus länteen Entinen navettarakennus 27

29 Seppälän tila sr-1/p(36) 0 12, m Seppälä sijaitsee aivan Kummuntien varressa ja pihapiiri on arvokas maisemallisesti. Sillä on merkitys myös paikallishistoriallisesti, sillä Seppälän tilan saunassa ovat lotat keittäneet soppaa ja muonittaneet laatokankarjalaisia pakolaisia talvi- ja jatkosodan aikana. Päärakennus pohjoiseen Puolitoista kerroksinen hirsirakennus on vuorattu peiterimalaudoituksella ja punamullattu. Nurkka-, vuori- ja räystäslaudat sekä ovi ja ikkunoiden puitteet ovat valkoiset. Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia, mutta niiden lisäksi on myös pystysuuntaisia 3-ruutuisia, yksi isompi 11-ruutuinen sekä vinoruutuiset yläkerran päätyjulkisivun ikkunat. Ikkunoiden lippalaudan 28

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

3. Kohde. 5. Kaup. osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi

3. Kohde. 5. Kaup. osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO 1. Lääni 2. Kunta 4. Kylä/Rekisterinumero Lapväärtti/ 2:23 7. Peruskartta/Koordinaatit 1232 08 / X=6 905 906, Y=529 106 10. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk.

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030

TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi PUDASJÄRVI Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 2 Esipuhe Törrönkankaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys. osa. rakentaminen

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys. osa. rakentaminen RAAHEN KAUPUNKI 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys osa rakentaminen 30.4.2009 Esko Puijola arkkitehti SAFA Raahen 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KESKUSTAAJAMAN RAKENNUSPERINNÖN TÄYDENNYSKOHTEET KESKUSTAN OYK:N ALUEELLA

YLIVIESKAN KESKUSTAAJAMAN RAKENNUSPERINNÖN TÄYDENNYSKOHTEET KESKUSTAN OYK:N ALUEELLA YLIVIESKAN KESKUSTAAJAMAN RAKENNUSPERINNÖN TÄYDENNYSKOHTEET KESKUSTAN OYK:N ALUEELLA Ylivieskan kaupunki Maankäyttöyksikkö Pekka Taskinen kaupunginarkkitehti Johdanto: Raportti on laadittu maastokäynnin

Lisätiedot

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Jouko Pukkila Satakunnan museo 2010 Tiivistelmä Huhti kesäkuun 2010 aikana suoritettiin Ulvilan Kaasmarkussa muutaman päivän ajan kaavatyöhön

Lisätiedot

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31 BILLNÄSIN RUUKIN YDINOSAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA POHJAN KUNTA POHJAN RUUKKITEOLLISUUS OY UUDENMAAN LIITTO MA-ARKKITEHDIT ARKKITEHTITOIMISTO TIINA VALPOLA 31.12.2001 1 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 0 JOHDANTO 4

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 040 5955980 info@acad.fi @ Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuoliset rakennukset RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A-kokoon kaksipuoleisena 11.9.201 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOAN SAIRAAA-AUE RAKENNUS- JA KUTTUURIHISTORIAINEN SEVITYS OSA 1.

Lisätiedot

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT Hennalan varuskunta vuoden 1931 topografikartassa. LAHDEN

Lisätiedot

NAANTALI Manner-Naantali

NAANTALI Manner-Naantali INVENTOINTIRAPORTTI NAANTALI Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen pohjoisosan arkeologinen inventointi 16.-17.4.2015 AKDG 4237:11 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21.

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG Finnish Consulting Group Oy Raaseporin kaupunki BILLNÄSIN TEOLLISUUSTILOJEN SISÄTILOJEN SUOJELUTARVESELVITYS -12684 LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG

Lisätiedot

TIEN LUMO Aurajoen maisematie

TIEN LUMO Aurajoen maisematie TIEN LUMO AURAJOEN MAISEMATIE Arvosta, kohenna ja vaali tieympäristöä Viri Teppo-Pärnä Aurajokisäätiö 2009 TIEN LUMO Aurajoen maisematie Arvosta, kohenna ja vaali tieympäristöä Viri Teppo-Pärnä Aurajokisäätiö

Lisätiedot

Hämeenkoski - kosken ja harjun huomassa

Hämeenkoski - kosken ja harjun huomassa LOPPURAPORTTI 2/5 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Hämeenkoski - kosken ja harjun huomassa Auli Hirvonen RIITTA KINNARI Katriina Koski JANNE RUOKOLAINEN Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin 3 Sisältö

Lisätiedot

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla ~ ~ 22 ~ ~ Sisällysluettelo 1 Mäntsälä Seuran esipuhe...4 Miten ja miksi?...5 Symbolien selitykset...5 Kirkonkylän polut: Kulttuurin kehto...6 Keskellä keskustaa...10

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU R A K E N N U S H I S T O R I A L L I N E N S E L V I T Y S Leena Lindell Nina Äijälä Leena Lindell Nina Äijälä KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 2010 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C

Lisätiedot