Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: Tekniset palvelut Rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen"

Transkriptio

1 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro Kauppilankatu 14 Tontti nro Maijaniitynkatu 25 Tontti nro Jyräänkatu 5 Tontti nro Hakakatu 10 Tontti nro Alakatu 1 Tontti nro Salmentie Valkeakosken kaupunki myy kuusi rakentamatonta tonttia vanhoilta asuinalueilta keskustan tuntumasta. Näiden rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista vaativassa ympäristössä olemassa olevan rakenteen keskellä ja auttaa tulevia rakentajia hahmottamaan, mitä kyseiselle tontille saa rakentaa. Tontin ostaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

2 Rakennuslupa Rakennuslupa tarvitaan uudisrakennuksen rakentamiseen. Uudisrakennukseksi katsotaan paitsi kokonaan uusi rakennus myös laajennus sekä mm. katokset. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaustyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. kantavien rakenteiden muutokset, märkätilojen rakentaminen ja palo-osastojen muutokset). Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennustyö on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi 5 vuodessa. Jo luonnosvaiheessa tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan rakennusluvan joustavan käsittelyn varmistamiseksi. Kun kaikki rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat ovat valmiina ja naapurien kuuleminen tehty, rakennusluvan saaminen kestää noin kaksi viikkoa. Kun rakennushanke on kerrosalaltaan enintään 600 m 2 päättää rakennusluvasta rakennustarkastaja. Tätä suuremmat hankkeet käsittelee rakennuslautakunta. Esimerkki rakennuslupamaksusta: Uusi yksikerroksinen omakotitalo, 150 m 2 - perusmaksu, 150, kerrosalan mukaan 2 /m, 300,00 - paikan merkintä ja korkeusaseman määrääminen, 164,00 Yhteensä 614,00 Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rajoituksista. Poikkeaminen valmistellaan kaavoitustoimessa ja päätöksen käsittelee kaupunginhallitus. Jo luonnosvaiheessa tulee olla yhteydessä kaavoitustoimeen poikkeamispäätöksen joustavan käsittelyn varmistamiseksi. Poikkeamispäätöksen saaminen kestää noin kaksi kuukautta. Poikkeamispäätös maksaa 260. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: Tekniset palvelut Rakentaminen Rakennusvalvontatoimisto Sääksmäentie 2, 1krs PL 20, Valkeakoski faksi (03) sähköposti: rakennusvalvonta vlk.fi Lisätietoja poikkeamisesta: Kaavoitusarkkitehti Teija Mäkelä, kaavoitustoimi

3 Tontti nro Kauppilankatu 14 Tontilla voimassa oleva asemakaava Kaava nro 8 (säilytys nro 05 02, arkisto nro 16), vahvistettu Tontin pinta-ala 776 m 2 Rakennusoikeus 196 m 2 Rakennuksen sijoittaminen tontille Rakennus tulee sijoittaa tontille havainnekuvan osoittamalla tavalla. Kerrosluku Rakennuksen tulisi mittasuhteiltaan olla samankaltainen kuin tontin nro rakennus, joka on noin I 1 / 2 -kerroksinen. Julkisivut ja katto Kattomuotona on käytettävä harjakattoa, jonka kaltevuus on noin 30. Julkisivumateriaalina tulee käyttää rappausta tai vaakalaudoitusta ja materiaalin sekä värin tulee olla yhtenäinen räystäästä sokkeliin saakka. Väritykseltään rakennuksen tulee olla vaalea, sävyinä valkoisen eri sävyt, vaaleat keltaiset tai vaaleat beigen sävyt. Talousrakennus Talousrakennuksen rakentaminen vaatii poikkeamispäätöksen, koska voimassa oleva asemakaava ei määrittele talousrakennukselle rakennusoikeutta eikä rakennusalaa. Jos talousrakennus halutaan rakentaa, sen vaatima rakennusoikeus vähennetään tontin kokonaisrakennusoikeudesta. Talousrakennuksen saa poikkeamispäätöksellä rakentaa havainnekuvan osoittamalle paikalle. Talousrakennus tulee toteuttaa samalla väritysperiaatteella kuin asuinrakennus. Autotallin voi myös rakentaa asuinrakennuksen kellarikerrokseen. Erityistä Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa tyylillisesti olemassa olevaan rakennuskantaan. Tontti sijaitsee melko jyrkässä rinteessä, joten asuinrakennuksen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuinrakennuksen aputiloja voidaan sijoittaa myös kellarikerrokseen. Alin viettoviemäröintitaso tontilla on +81,62. Maaston korkeussuhteita ei saa tarpeettomasti muuttaa. Tontti voidaan rajata pensasaidalla. Tonttia vastapäätä sijaitseva tehdas aiheuttaa melua, joka tulee huomioida asuinrakennuksen rakenteita ja oleskelupihaa suunnitellessa. Liitteet: Havainnekuva, ote ajantasa-asemakaavasta

4 Havainnekuva

5 Ote ajantasa-asemakaavasta

6 Tontti nro Maijaniitynkatu 25 Tontilla voimassa oleva asemakaava Kaava nro 111 (säilytys nro 03 56, arkisto nro 156), vahvistettu Tontin pinta-ala 963 m 2 Rakennusoikeus 160 m 2 + talousrakennus 40 m 2 Rakennuksen sijoittaminen tontille Rakennuksen sijoittaminen tontille havainnekuvan osoittamalla tavalla vaatii poikkeamispäätöksen. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusala on piirretty melko lähelle ajorataa. Rakennus tulee sijoittaa olemassa olevien rakennusten muodostamaan tiukkaan rivistöön, pääty Maijaniitykadulle päin. Kerrosluku Rakennuksen tulisi mittasuhteiltaan olla samankaltainen kuin korttelin muutkin rakennukset. Korttelissa nro 32 kaikki rakennukset ovat noin I 1 / 2 -kerroksisia. Julkisivut ja katto Kattomuotona on käytettävä harjakattoa, jonka kaltevuus on noin 30. Katon värityksen tulee olla punainen. Julkisivumateriaalina tulee käyttää rappausta tai vaakalaudoitusta ja materiaalin sekä värin tulee olla yhtenäinen räystäästä sokkeliin saakka. Väritykseltään rakennuksen tulee olla vaalea, sävyinä valkoisen eri sävyt, vaaleat keltaiset tai vaaleat beigen sävyt. Talousrakennus Talousrakennuksen saa rakentaa havainnekuvan osoittamalle paikalle. Talousrakennuksen pohjan pinta-ala autokatoksineen saa olla enintään 50 m 2. Talousrakennuksen runkosyvyys saa olla enintään noin 6,5 m ja harjan korkeimman kohdan korkeus enintään noin 4,5 m. Talousrakennus tulee toteuttaa samalla väritysperiaatteella kuin asuinrakennus. Erityistä Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa tyylillisesti olemassa olevaan rakennuskantaan. Tontti on kaakkoispuoleltaan avonainen ja puuton. Luoteispuolella olevaa puustoa tulee säästää mahdollisimman paljon. Koska tontti on avonainen ja sijaitsee risteyksessä, suositellaan se aidattavaksi pensasaidalla. Tontin länsipuolelta kulkeva Sääksmäentie aiheuttaa liikenne melua, joka tulee huomioida asuinrakennuksen rakenteita ja oleskelupihaa suunnitellessa. Alin viettoviemäröintitaso tontilla on +97,00. Liitteet: Havainnekuva, ote asemakaavasta

7 Havainnekuva

8 Ote asemakaavasta

9 Tontti nro Jyräänkatu 5 Tontilla voimassa oleva asemakaava Kaava nro 8 (säilytys nro 05 02, arkisto nro 16), vahvistettu Tontin pinta-ala 861 m 2 Rakennusoikeus 160 m 2 + talousrakennus 32 m 2 Rakennuksen sijoittaminen tontille Rakennus tulee sijoittaa tontille havainnekuvan osoittamalla tavalla. Kerrosluku Rakennuksen tulisi mittasuhteiltaan olla samankaltainen kuin korttelin muut rakennukset. Korttelissa nro 51 kaikki rakennukset ovat noin I 1 / 2 -kerroksisia. Julkisivut ja katto Kattomuotona on käytettävä harjakattoa, jonka kaltevuus on noin 30. Julkisivumateriaalina tulee käyttää rappausta tai vaakalaudoitusta ja materiaalin sekä värin tulee olla yhtenäinen räystäästä sokkeliin saakka. Väritykseltään rakennuksen tulee olla vaalea, sävyinä valkoisen eri sävyt, vaaleat keltaiset tai vaaleat beigen sävyt. Talousrakennus Talousrakennuksen rakentaminen vaatii poikkeamispäätöksen, koska voimassa oleva asemakaava ei määrittele talousrakennukselle rakennusalaa. Talousrakennuksen saa poikkeamispäätöksellä rakentaa havainnekuvan osoittamalle paikalle. Talousrakennuksen pohjan pinta-ala autokatoksineen saa olla enintään 50 m 2. Talousrakennuksen runkosyvyys saa olla enintään noin 6,5 m ja harjan korkeimman kohdan korkeus enintään noin 4,5 m. Talousrakennus tulee toteuttaa samalla väritysperiaatteella kuin asuinrakennus. Erityistä Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa tyylillisesti olemassa olevaan rakennuskantaan. Tontti sijaitsee rinteessä, joten asuinrakennuksen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alin viettoviemäröintitaso tontilla on +105,28. Maaston korkeussuhteita ei saa tarpeettomasti muuttaa. Tontti voidaan rajata pensasaidalla. Liitteet: Havainnekuva, ote ajantasa-asemakaavasta

10 Havainnekuva

11 Ote ajantasa-asemakaavasta

12 Tontti nro Hakakatu 10 Tontilla voimassa oleva asemakaava Kaava nro 62 (säilytys nro 08 10, arkisto nro 267), vahvistettu Kaavassa tontti on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (AO-3/s): Korttelialueella olevia asuinrakennuksia ei ilman pakottavaa syytä saa purkaa. Korttelialueelle rakennettaessa ja olemassa olevaa rakennuskantaa korjattaessa on kattokaltevuus, rakennuksen korkeus sekä julkisivu- ja katemateriaalit, julkisivujen ja ikkunoiden jaotus, kuistit ja muut rakennuksille ominaiset yksityiskohdat säilytettävä alkuperäistä rakennustyyppiä vastaavina. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu alkuperäisestä rakennustavasta poikkeavia muutostöitä, tulee rakennus saattaa korjaustöiden yhteydessä alkuperäistä vastaavaan asuun. Korttelialueen kaikissa rakennuksissa tulee käyttää harjakattoa. Tontin pinta-ala 1408 m 2 Rakennusoikeus 120 m 2 + talousrakennus 60 m 2 Sallittu kerrosluku I 3 / 4 Rakennuksen sijoittaminen tontille Rakennus tulee sijoittaa tontille havainnekuvan osoittamalla tavalla. Julkisivut ja katto Julkisivujen värityksen tulee olla vaalea, sävyinä vaaleat lämpimät pastellisävyt. (Muut ohjeet: ks. Hakakadun tyyppitalojen rakennustapaohjeet.) Talousrakennus Talousrakennuksen saa rakentaa havainnekuvan osoittamalle paikalle. Talousrakennuksen pohjan pinta-ala autokatoksineen saa olla enintään 60 m 2 ja harjan korkeimman kohdan korkeus saa enintään olla noin 4,5 m. Talousrakennus tulee toteuttaa samalla väritysperiaatteella kuin asuinrakennus. Erityistä Alue on asemakaavalla suojeltu. Tämä merkitsee erityisiä haasteita uudisrakentamiselle. Tontti liittyy kuuden tontin ryhmään, joiden rakennustapa on yhtenäinen. Hakakadulle on asemakaavan laatimisen yhteydessä laadittu rakennustapaohjeet, joita uudisrakentamisessakin tulee noudattaa. Lisäksi näiden ohjeiden liitteenä on Hakakatu 10:ssa sijainneen, puretun rakennuksen piirustukset viitemateriaalina uudisrakennuksen suunnittelua varten. Tontti voidaan rajata pensasaidalla. Alin viettoviemäröintitaso tontilla on +89,95. Liitteet: Havainnekuva, ote asemakaavasta, Hakakadun tyyppitalojen rakennustapaohje, omakotirakennuksen piirustukset

13 Havainnekuva

14 Ote asemakaavasta

15

16

17 Tontti nro (jakamaton tila nro ) Alakatu 1 Tontilla voimassa oleva asemakaava Kaava nro 8 (säilytys nro 05 02, arkisto nro 16), vahvistettu Tontin pinta-ala 640 m 2 Rakennusoikeus 144 m 2 Rakennuksen sijoittaminen tontille Rakennuksen sijoittaminen tontille havainnekuvan osoittamalla tavalla vaatii poikkeamispäätöksen. Voimassa oleva asemakaava ei ole enää ajanmukainen rakennuksen sijoittamisen osalta. Rakennus tulee sijoittaa olemassa olevien rakennusten tonteilla nro , -3 ja -4 muodostamaan rintamaan. Kerrosluku Rakennuksen tulisi mittasuhteiltaan olla samankaltainen kuin rakennukset tonteilla nro , -3 ja -4, jotka ovat noin I 1 / 2 -kerroksisia. Julkisivut ja katto Kattomuotona on käytettävä harjakattoa, jonka kaltevuus on 30 tai vähemmän. Katon värityksen tulee olla tumma. Julkisivumateriaalina tulee käyttää rappausta tai betonia. Julkisivuväritykseltään rakennuksen tulee olla vaalea, pienet tehosteosat voivat olla tummia. Julkisivuissa ja värityksessä tulisi löytää yhdistäviä tekijöitä tontin nro rakennukseen (Melankärki). Talousrakennus Talousrakennuksen rakentaminen vaatii poikkeamispäätöksen, koska voimassa oleva asemakaava ei määrittele talousrakennukselle rakennusoikeutta eikä rakennusalaa. Jos talousrakennus halutaan rakentaa, sen vaatima rakennusoikeus vähennetään tontin kokonaisrakennusoikeudesta. Talousrakennuksen saa poikkeamispäätöksellä rakentaa havainnekuvan osoittamalle paikalle. Talousrakennus tulee toteuttaa samalla väritysperiaatteella kuin asuinrakennus. Erityistä Tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti yhdessä kaupungin haastavimmista paikoista. Kaupungin keskeisimmältä paikalta, kosken ylittävältä sillalta, on suora näkymä tontille. Tämä merkitsee erityisiä haasteita uudisrakentamiselle mm. suunnittelijan pätevyyden suhteen. Tontti on tasainen ja muuta maanpintaa hieman alempana, joten sitä tulee hieman nostaa. Tontin maanpinnan taso tulee olla noin +86,1 ja asuinrakennuksen lattiataso noin +86,5. Maanpintaa tulee nostaa koko tontin alueelta, loivasti kallistaen tontin kadunpuoleisia ulkoreunoja kohden. Alin viettoviemäröintitaso tontilla on +85,30. Koska tontti on avonainen ja sijaitsee risteyksessä, suositellaan se aidattavaksi pensasaidalla. Tontin rajalla olevaa puustoa tulee säästää mahdollisimman paljon. Liitteet: Havainnekuva, ote ajantasa-asemakaavasta

18 Havainnekuva Ote ajantasa-asemakaavasta

19 Tontti nro Salmentie 12 Tontilla voimassa oleva asemakaava Kaava nro 8 (säilytys nro 05 02, arkisto nro 16), vahvistettu Tontin pinta-ala 728 m 2 (ilman tonttikaulaa 560 m 2 ) Rakennusoikeus 144 m 2 Rakennuksen sijoittaminen tontille Rakennuksen sijoittaminen tontille havainnekuvan osoittamalla tavalla vaatii poikkeamispäätöksen. Voimassa oleva asemakaava ei ole enää ajanmukainen rakennuksen sijoittamisen osalta. Rakennuksen sijoittaminen voi tarkentua rakennusta suunnitellessa. Kerrosluku Rakennuksen korkeus tulisi suhteuttaa ympäröiviin rakennuksiin. Rakennuksen harjan korkein kohta ei saa tulla korkeammalle kuin tontilla nro sijaitsevan rakennuksen harja. Julkisivut ja katto Kattomuotona on käytettävä harjakattoa, jonka kaltevuus on noin 30. Väritykseltään rakennuksen tulee olla vaalea, sävyinä valkoisen sävyt tai vaaleat lämpimät pastellisävyt Talousrakennus Tontille ei saa rakentaa erillistä talousrakennusta. Autotallin voi rakentaa asuinrakennuksen kellarikerrokseen. Erityistä Tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti yhdessä kaupungin haastavimmista paikoista. Kaupungin keskeisimmältä paikalta, kosken ylittävältä sillalta, on suora näkymä tontille. Tämä merkitsee erityisiä haasteita uudisrakentamiselle mm. suunnittelijan pätevyyden suhteen. Tontti on hyvin pieni kaulatontti ja se sijaitsee melko jyrkässä rinteessä, joten asuinrakennuksen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuinrakennuksen aputiloja voidaan sijoittaa myös kellarikerrokseen. Alin viettoviemäröintitaso tontilla on +85,45. Auton säilytyspaikka tulee suunnitella huolella. Maaston korkeussuhteita ei saa tarpeettomasti muuttaa. Tontti voidaan rajata pensasaidalla. Tontilla olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon (komea lehtikuusi). Tontilta on kulku myös viereiselle tontille (nro ). Liitteet: Havainnekuva, ote ajantasa-asemakaavasta

20 Havainnekuva Ote ajantasa-asemakaavasta