Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella"

Transkriptio

1 LIITE 2. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, Lahti Puhelin:

2 Pvm Kirjoittanut Niina Ahlfors 2

3 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Lähtötiedot 2 3. Rakennettu ympäristö Merkintäsuositukset 4 4. Inventoidut kohteet Kortteenmäki sr Koivurinne ja Koivukennäs, Kuutostien varren pihapiirit sr-2/p Muttelinmäki sr Vehkala sr Vahtitupa sr-1/p Lakovaara sr-2/p Niinimäki sr-2/p Savikkokennäs sr-2/p Polkkamäki, hirsirakennus sr Koulumäki sr-2/p Ahokangas sr-1/p Kolmikanta sr-2/p Hiekkaharju sr-2/p Päivärinta sr-2/p Tapiola sr-2/p Lintula sr-2/p Konnunmäki sr-2/p Lamminmäki sr-1/p 60 Kannen ja raportin kuvat: Niina Ahlfors

4 1. Johdanto Parikkalan Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaavan tueksi laadittu rakennusinventointi perustuu aiemmin tehtyjen inventointien tietoihin sekä keväällä 2013 tehdyllä maastokäynnillä kirjattuihin havaintoihin ja otettuihin valokuviin. Maastokäynnin aikana valokuvattiin hieman yli 20 pihapiiriä suunnittelualueella. Muut suunnitteluhanketta varten laaditut selvitykset analysoivat maisemaa, luonnonympäristöä ja muinaisjäännöksiä. Rakennusinventoinnin näkökulmana on kulttuurihistoriallisten arvojen välittyminen rakennetun ympäristön nykytilassa. Tarkastelutaso on kohdetasoinen eli tutkitaan yksittäisen rakennuksen merkitystä tai tarkastellaan kunkin kiinteistön pihapiiriä yhtenä kokonaisuutena. Inventointi suoritettiin rakennusten ulkoarkkitehtuurin sekä ympäristöllisten ja kulttuuristen seikkojen pohjalta, eikä rakennusten sisätiloja tutkittu. Inventointi rajattiin käytännössä ennen vuotta 1945 rakennettuihin kohteisiin. Selvityksen on laatinut kaavoitusarkkitehti Niina Ahlfors ja karttojen laatimiseen on osallistunut suunnitteluavustaja Kaisa Långström, Ramboll Finland Oy. 2. Lähtötiedot Selvityksessä on käytetty tietolähteinä seuraavia julkaisuja, raportteja ja sähköisiä aineistoja: Rakennuskulttuurin inventointiaineistoa, Etelä-Karjalan museo, 2000 Ympäristöministeriön ja Museovirasto ylläpitämä Rakennusperintö.fi- internetsivusto, 2

5 3. Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on yhteensä 18 arvokasta rakennetun ympäristön kohdetta tai aluetta. Rakennukset ja pihapiirit on luetteloitu alla olevassa taulukossa. 3

6 3.1 Merkintäsuositukset Selvityksessä luetteloidut arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet suositellaan osoitettavaksi merkinnöillä sr-1 ja sr-2 ja pihapiirit merkinnöillä sr-1/p ja sr-2/p. Kaavamerkintä sr-1 sr-1/p sr-2 sr-2/p Kaavamääräys Suojeltava rakennus Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja merkittävissä korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. Suojeltava pihapiiri Rakennuksissa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei arkkitehtonisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Myös pihasta tulee huolehtia siten, että lähiympäristön kannalta merkittävä luonne säilyy. Pihapiirin rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja merkittävissä korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. Huomionarvoinen rakennus Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt suositellaan toteutettavaksi siten, ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilytettäväksi mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. Huomionarvoinen pihapiiri Olemassa olevan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää ja uudisrakentaminen sovittaa ympäröivään rakennuskantaan mittakaavan ja materiaalien osalta. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. 4

7 4. Inventoidut kohteet 4.1 Kortteenmäki sr-1 Kuutostien ja Koirniementien kulmauksessa sijaitsee Kortteenmäen tila. Asuinrakennuksen luoteispuolella sijaitsee korjaamo ja kaakkoispuolella isot kasvihuoneet. Läheisyydessä ei ole muita asuinrakennuksia. Päärakennus pihan puolelta 5

8 Kortteenmäen pihapiiri pihapiiri Kuutostieltä Päärakennus on puolitoista kerroksinen, mutta normaalia korkeampi. Hirsirakenteinen rakennus on vuorattu pääosin vaakaponttilaudoituksella. Kahden kerroslistan väliin jäävä alue ja harjakolmiot ovat pystyponttilautaa. Julkisivut on maalattu vaaleaksi ja vihreään taittuvaksi. Nurkka-, vuori ja räystäslaudat sekä ikkunoiden puitteet ovat valkoiset. Satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiä. Rakennuksen kaakkoiskulmassa sijaitsevan lasiverannan katon toinen pääty on aumattu ja ulko-oven puoleisessa päässä on tympano. Verannan ikkunat ovat kookkaat ja niissä on tiheä ruutujaotus. Ulko-ovi on kaksiosainen ja kolmipeilinen. Peilit on maalattu siniharmaaksi ja kehykset ovat valkoiset. Rakennuksen perustus on betonia. Pihapiirissä on myös lautarakenteinen ja maalaamaton talousrakennus, joka on rakennettu huomattavasti asuinrakennusta myöhemmin. 6

9 4.2 Koivurinne ja Koivukennäs, Kuutostien varren pihapiirit sr-2/p Kuutostien varressa sijaitsee kaksi jälleenrakennuskaudella rakentunutta pihapiiriä, Koivurinne ja Koivukennäs. Niiden läheisyydessä rakennus, johon on keskittynyt huoltokorjaamo, kahvio ja erikoistavaraliike. Pihapiirit sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä paikalla ja muodostavat huoltamon ja sen yhteydessä olevien palvelujen kanssa Kuutostien varteen pienen keskuksen. Rakennukset on sijoitettu nätisti rinteeseen ja niiden ulkoasu on säilytetty alkuperäisenä kunnostettaessa. Koivurinteen pihapiiriin kuuluu asuinrakennusrakennus, entinen navettarakennus, ulkosauna, maakellari sekä pumppukaivo. Pihapiiriä on pengerretty ja joissain paikoin pihassa on kallio pinnassa. Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja se on rakennettu rinteeseen siten, että ensimmäisen kerroksen alapuolella on kellaritiloja, joista osa on maanpäällisiä ja niihin on kulku rinteen alaosasta ja kaakkoisjulkisivussa on kellaritiloihin ikkunat. Rakennuksen julkisivut ovat vaakaponttilautaa ja ne on maalattu vaalean keltaiseksi. Ikkunat ovat, joko yksiruutuisia tai kahteen ja kolmeen osaan pystysuunnassa jaettuja. Ikkunoiden vuorilaudat ovat ruskeat ja puitteet valkoiset. Umpinainen sisääntulokuisti sijaitsee rakennuksen kulmassa. Satulakaton lape jatkuu myös kuistin katteeksi. Vesikatteena on vihreä aaltopelti. Savupiippu on pellittämätön ja punatiilistä muurattu. Entinen navettarakennus on rakennettu rinteeseen pituussuunnassa. Navetan nurkka on rapattu ja todennäköisesti tiilestä muurattu. Muuten rakennus on puurakenteinen ja julkisivut peiterimalaudoitetut ja keltamullatut. Nurkka-, vuori ja räystäslaudat sekä ikkunoiden puitteet ovat valkoiset ja ulko-ovet ruskeat. Hirsipintainen saunarakennus on punamullattu ja sen nurkka-, vuori ja räystäslaudat sekä ikkunoiden puitteet ovat valkoiset. Ulko-ovessa on yläosassa ikkuna 7

10 ja ovi on maalattu ruskeaksi. Rakennuksen satulakatto on savitiiltä. Savupiippu on muurattu punatiilistä. Koivurinteen pihapiiri 8

11 Taka-alalla Koivukennäksen päärakennus Koivukennäksen pihasauna Koivukennäksen pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi sauna sekä hieman uudempi autotallirakennus. Puurunkoinen ja puolitoistakerroksinen päärakennus on peiterimalaudoitettu ja maalattu vaaleaksi. Nurkka- vuori- ja räystäslaudat ovat punaiset. Ikkunoiden puitteet valkoiset. Ikkunat ovat pystysuunnassa kahteen tai kolmeen osaan jaetut. Lisäksi rakennuksen yläkerran kulmissa on yksiruutuiset salmiakki-ikkunat. Satulakatto on savitiiltä ja savupiippu punatiilistä muurattu. Rakennuksen perustus on betonia. Saunarakennus on ulkoasultaan hyvin samanlainen, kuin päärakennus. Vesikatteena saunassa on tummanpunainen huopakate. 9

12 4.3 Muttelinmäki sr-2 Muttelinmäki sijaitsee Kuutostien ja Kaukolantien kulmauksessa nimensä mukaisesti mäellä. Kuutostien varsi kasvaa niin runsaasti puustoa, eikä päärakennus näy tielle. Tilaan kuuluu useita talousrakennuksia päärakennuksen lisäksi. Kertoman mukaan päärakennuksen vanhin osa on 1800-luvun puolella rakennettu ja siinä on asunut Simpeleen tehtaiden omistaja. Puutarha on ollut rakennettu ja rinteeltä on laskeutunut kivetyt portaat alas. Rakennus on edelleen asuinkäytössä. Rakennus on hirsirakenteinen ja sen pohja on T-mallinen. Julkisivujen alaosa on pystyponttilautaa, mutta muuten vaakaponttia. Kerroslistojen väliin jäävä osa sekä harjakolmiot on koristeltu vuorilaudoituksen päälle asennetuilla puuleikkauksilla, jotka on maalattu kerroslistojen välissä tumman vihreäksi ja harjakolmion osalla samalla vaalean vihreällä, kuin julkisivut. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset ja valkoiseksi maalatut sekä vuorilaudoiltaan, että puitteiltaan. Eteläpäädyn alakerran ikkunat on vaihdettu ja ne ovat alkuperäisiä isommat ja tyyliltään poikkeavat. T-ruutuisten ikkunoiden lippalautojen kannattimet ovat koristeelliset. Umpinainen sisääntulokuisti on rakennettu jälkeenpäin ja mahdollisesti eri kohtaan, kuin alkuperäinen. Katto on poimulevypeltiä ja siinä on avoräystäät. Sokkeli on luonnonkiveä ja laastia. Savupiiput ovat punatiilistä muuratut. 10

13 Muttelinmäen päärakennus Muttelinmäen aittarakennus 11

14 4.4 Vehkala sr-1 Vehkala sijaitsee Kuutostien varressa näkyvällä paikalla. Kookas puolitoistakerroksinen ja U-mallinen rakennus on hirsirakenteinen ja se on rakennettu arviolta 1800-luvun loppupuolella. Komean rakennuksesta tekevät sivuosien tielle päin avautuvat poikkipäädyt. Julkisivut on vaalean keltaiseksi maalattua ponttilautaa muilta osin paitsi harjakolmioiden ja kuistin kaiteiden osalta, joissa on pystyponttilaudoitusta. Satulakatossa on viininpunainen kolmiorimahuopakate ja avoräystäät. Avokuisteja on useampia ja niissä on tielle päin poikkipäätyjen suuntaiset satulakatot. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset ja niiden puitteet ovat valkoiset. Myös nurkka-, vuori- ja räystäslaudat ovat valkoiset. 12

15 Vehkalan päärakennus 13

16 4.5 Vahtitupa sr-1/p Entinen Valtion rautateiden omistama vahtitupa on rakennettu Elisenvaaran radanvartijan asunnoksi ja tila on vielä edelleenkin asuinkäytössä. Pihapiirin rakennukset on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna Tuolloin inventoiduista rakennuksista on säilynyt kaikki muut paitsi sikala. Elisenvaaran radan rakennusvaiheessa 1900-luvun alussa rakennettiin sveitsiläistyylinen asuinrakennus, navetta, sauna, sikala ja kellari. Ensimmäisenä radanvartijana Tiviän seisakkeella toimi Rytkönen. Hän toimi virassaan vuoteen 1934, jonka jälkeen tointa jatkoi Pekka Rask. Sodan päätyttyä Parikkala- Elisenvaaran rata lakkautettiin ja päärakennuksessa toimi posti luvulla. Postia hoiti Alina Rask. Raskit asuivat tilalla aina vuoteen 1961 saakka, jolloin tilalle muutti rautateillä asentajatyömiehenä ollut Harry Saarinen. Vuokralla ollut Saarinen osti tilan itselleen vuonna Asuinrakennuksessa on tupa ja kamari ja se on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Saunarakennukseen on tehty 1950-luvun taitteessa halkovaja saunatilaa pienennettiin ja korjattiin. Kellarissa on toiminut sodan aikana konekivääripesäke. Raskien aikana 1950-luvulla talon taakse rakennettiin kesäkäytössä ollut nukkumavaja. 14

17 15

18 Vahtituvan päärakennus Päärakennus on hirsirakenteinen ja sen julkisivut ovat punaiseksi maalattua vaakaponttilautaa. Ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat sekä nurkka- ja räystäslaudat, koristeelliset räystään kannattimet ja avoräystään alus on valkoiseksi maalattu. Rakennuksessa on punatiilin katettu satulakatto, jonka pitkällä lappeella on frontoni. Vesikatossa on sisääntulokuistin ja sen portaiden yllä sisäänveto ja kuistin ylle on rakennettu katos, joka on samassa kulmassa rakennuksen rakennuksen muun katon kanssa, mutta hieman alempana. Kuistin katoksen päädyssä on valkoiseksi maalattu pystyrimakoristeaihe. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset ja niiden lippalaudan kannattimet ovat koristeelliset. Sama koristeaihe on ulkooven lippalaudan kannattimissa. Ullakon lounaispäädyssä on pystysuuntaan jaettu kaksiosainen ikkuna ja koillispäädyssä salmiakin muotoinen ikkuna, jonka vuorilautojen nurkat on asennettu limittäin ja nurkista ulkonevasti nikkarityyliin. Ulko-ovi on tummanruskea. Rakennuksen perusta ja ulkoportaat ovat lohkotiiltä. 16

19 17

20 Navettarakennus ja vahtitupa Alun perin navettana toiminut rakennus on erikoinen pienen kokonsa vuoksi ja siinäkin mielessä, että sen rakenteet myös alakerrassa ovat puuta. Runko on osin hirttä ja osin puista rankarakennetta. Julkisivut ovat punamullattua vaakaponttilautaa, mutta pigmentti on lähes kokonaan kulunut pois. Nurkka-, vuori- ja räystäslaudat, koristeelliset räystäänkannattimet sekä avoräystään alus on valkoiseksi maalattu. Satulakatossa on musta huopakate. Perustana on graniittiharkko nurkkakivet. Navetassa on pidetty lehmiä vuoteen 1968 saakka ja sikala on ollut käytössä Saarisilla vielä 1980-luvun alussa, jolloin siellä pidettiin lampaita. Sen jälkeen rakennus on ollut varastokäytössä ja ulkohuussina. Navettarakennuksen kaakkoispäädyssä on entinen rata- tai vahtikoppi, joka todennäköisesti on sijainnut lähempänä rataa sen ollessa vielä käytössä. Puurakenteinen koppi on peiterimalaudoitettu ja aikaisemman inventoinnin perusteella se on ollut keltamultamaalilla maalattu. Pigmentti on kulunut kokonaan pois julkisivuista, mutta on vielä hiemen näkyvissä nurkka-, räystäs- ja vuorilaudoissa. Rakennus on huonokuntoinen ja sen katto on romahtanut harjalta. 18

21 Saunarakennus Hirsirakenteinen sauna on punamullattu, mutta pigmentti on haalistunut paljon. Ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat sekä nurkka- ja räystäslaudat ovat valkoiseksi maalatut. Nelipeilinen ulko-ovi on punainen. Harjakolmiot ovat pystylautaa. Satulakatto on tiiltä ja savupiippu on muurattu punatiilistä. Perusta on betonia ja se on haljennut ja siirtynyt paikoiltaan rakennuksen takaosassa. Ikkunat ovat pieniruuuiset ja kauniit Toinen on 4-ruutuinen ja toinen 8-ruutuinen. Rakennuksen koillissivulla on lautarakenteinen ja lapekatteinen liiteri. Sisääntulokuistin päällä on pieni katos, jonka lape on samansuuntainen, kuin rakennuksen muun osan katto, mutta se on hieman matalampi. Sivuilla on sama valkoiseksi maalattu pystyrimakoristeaihe, kuin päärakennuksen sisääntulokatoksen kuistissa. Saunan läheisyydessä sijaitsee katettu kaivo. 19

22 Vaja Maakellari Vahtituvan pihapiirissä sijaitsee myös vaja ja maakellari. Vaja on lautarakenteinen ja pahasti kallellaan. Myös sen katto on osittain romahtanut. 20

23 4.6 Lakovaara sr-2/p Pihapiiri sijaitsee pienellä kummulla, viljeltyjen peltojen keskellä. Tiviänsalontie kulkee pihapiirin läpi ja lounaispuolella pihapiiriä kulkee entinen Elisenvaaranrata. Rakennuksia on lukuisia ja osa niistä on rakennettu 1800-luvun puolelta. Pihapiirin rakennukset on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna 2000 ja kaikki tuolloin inventoiduista rakennuksista ovat säilyneet. Tila on ollut suvun omistuksessa ainakin vuodesta 1768 lähtien, jolloin tilan isäntänä oli Mooses Naukkarinen. Nykyisin tilaa viljelee Naukkaristen 8. sukupolvi sitten Mooseksen. 21

24 Saapuminen Lakovaaran pihapiiriin pohjoisesta Lakovaaran rakennukset idästä kuvattuna 22

25 Tiviänsalontie Lakosaaren pihapiirin läpi Lakovaaran vanha asuinrakennus Lakovaaran vanha ja nykyinen asuinrakennus Lakovaaran vanha asuinrakennus on siirretty nykyiselle paikalleen vuosien aikana, kun Lakovaaran edellinen asuinrakennus tuhoutui tulipalossa. Vuonna 1907 rakennettu asuinrakennus oli aikaisemmin sijainnut läheisellä Revon eli Aittamäen tilalla. Siirron yhteydessä rakennuksen tilajärjestystä muutettiin hieman alkuperäisestä ja satulakatto rakennettiin ilman frontonia. Erillisten sisäänkäyntien tilalle rakennettiin yhtenäinen ja kylmä umpikuisti ja yläkertaan tehtiin yksi talviasuttava kamari. Rakennus on toiminut asuinkäytössä vuoteen 1974 asti, jolloin tilalle rakennettiin nykyisin asuinkäytössä oleva tiilitalo vanhan asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen. Sittemmin rakennus on ollut varastokäytössä. Puolitoistakerroksinen hirsirakennus on vuorattu peiterimalaudoituksella ja rakennuksen julkisivut kaikkine yksityiskohtineen ovat valkoiset. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset. Otsalaudat ovat korkeat ja lippalaudat on tuettu profiililistalla. Sisääntulokuistin ikkunat ovat pienemmät ja useampi ruutuiset. Satulakatossa on maalaamaton aaltopelti. Savupiiput on purettu pois rakennuksen ollessa varastokäytössä. Perustus on luonnonkiveä ja laastia. Vanhaa asuinrakennusta vastapäätä sijaitsevat kaksikerroksinen aitta ja liha-aitta. Kaksikerroksinen ja puurankarakenteinen aitta on rakennettu vuonna Siinä on säilytetty vaatteita, viljaa ja halkoja. Julkisivut ovat punamullatut ja peiterimalaudoitetut. Aitan sola on osittain avonainen ja sillä kohdalla on 23

26 valkoiseksi maalatut ristikkokaiteet. Portaat solaan nousevat aitan eteläpäädystä. Sekä ala- että yläkertaan on kahdet ovet. Ovet alakertaan ovat solan alla syvennyksessä. Kaikki ovet ovat punamullatut. Ovia ympäröivät vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatto on poimulevypeltiä. Rakennus on perustettu betoninurkkakiville. Aivan kaksikerroksisen aittan vieressä sijaitsee 1850-luvulla rakennettu liha-aitta. Se on hirsirunkoinen ja punamullattu. Harjakolmio on pystylautaa. Aitan ovi on sisäänpäin avautuva ja se on tehty kahdesta leveästä lankusta. Hirsikehikon pitkät nurkat on peitetty valkoiseksi maalatuilla laudoilla. Satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiä. Hirsikehikko on perustettu nurkkakiville. Kaksikerroksinen aitta ja liha-aitta Riihi Tiviänsalontien varressa 24

27 Iso lato Lakovaaran navettarakennus 25

28 Tilan vanhin hirsirakennus, joka sijaitsee hieman etäänpänä pihapiirin muista rakennuksista 4.7 Niinimäki sr-2/p 26

29 Niinimäen rakennukset on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna Tämän jälkeen pihapiirin rakennuksia on saneerattu ja niitä on rakennettu lisää. Pihapiirin rakennukset sijaitsevat avoimen peltomaiseman keskellä ja ne ovat sijoittuneet loivan mäen rinteelle tai sen laelle. Tila on kantatila ja ollut suvun omistuksessa ainakin vuodesta 1683 alkaen, jolloin isäntänä toimi Jaakko Naukkarinen. Hän ei kuitenkaan asunut tällä paikalla vaan suku asui kahden ensimmäisen polven ajan ns. Tiitan tilalla. Niinimäen tilalle Naukkarisen suku muutti Jaakko Naukkarisen aikana. Hän oli tilan isäntänä vuosina Aikaisemmin tehdyn rakennusinventoinnin aikana tilalla oli isäntänä Matti Naukkarinen ja tilan viljelyä jatkaa hänen poikansa Pekka Naukkarinen 10. polvessa. Tila on erittäin vanha sukutila ja siksi paikallishistoriallisesti merkittävä. Lisäksi se sijaitsee peltojen keskellä näkyvällä paikalla ja sillä on maisemallisia arvoja. Pihapiiriin kuuluu lukuisia rakennuksia päärakennuksen ja aittarakennuksen lisäksi. Ennen navettana toimineeseen rakennukseen on kunnostettu kampaamo, vanhan halkoliiterin hirsirakenteinen osa on muutettu ulkosaunaksi ja entinen kuivaamo toimii nykyisin konevarastona. Lisäksi pihapiiriin kuuluu autotalli, halli, konekorjaamo, kellari, grillikota ja huvimaja. Pihapiirin luoteispuolella, aivan tilarajan läheisyydessä on jälleen rakennuskaudelta oleva päärakennus ja navetta, jotka nykyisin ovat vapaaajankäytössä. 27

30 Niinimäen päärakennus Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1926 ja se on ollut asumiskäytössä siitä lähtien. Vuosien aikana rakennusta saneerattiin laajasti. Alunperin talossa on ollut tupa, kaksi kamaria, sisäeteinen ja ruokakomero. Sisäänkäynti on ollut kuistilta sisäeteisen kautta tupaan. Kuistin kautta on ollut käynti myös ullakolle. Asuinrakennukseen tehtiin perusparannus vuonna Tällöin muutettiin lämmitystapa puulämmitteisestä keskuslämmitykseksi. Tuvan uuni purettiin ja sen tilalle nurkkaukseen rakennettiin keittiö. Entinen ruokakomero muutettiin kahdeksi komeroksi, sisäeteistä laajennettiin, kuisti purettiin ja tilalle rakennettiin lisäsiipi, johon rakennettiin sauna, pesu- ja pukutilat, kodinhoitohuone, tekniset tilat ja sisävessa. Yläkertaan johtavat portaat sijoitettiin eteiseen ja ylös rakennettiin kaksi huonetta. 28

31 Vuosien aikana julkisivujen vuoraus, ikkunat, ovet sekä vesikate on uusittu. Rakennuksen sisätilat ovat alkuperäisellä hirsipinnalla. Vanha aittarakennus Kolme ovinen aittarakennus on kunnostettu vanhalle paikalle. Hirsipintaiset ulkoseinät on punamullatut, vuori- ja nurkkalaudat valkeat ja sisäänpäin aukeavat ovet ruskeat. Ovien päällä on kolmeen osaan vaakasuunnassa jaetut kamanaikkunat. Aittarakennus on rakennettu nurkkakiville, pienen kumpuilevan kallioesiintymän päälle. Sisäänkäynti on koko rakennuksen matkalle rakennetun puisen kuistin kautta, jonne on kahdet avoportaat. Vesikate on vihreää palahuopaa ja kunnostuksen yhteydessä siihen on asennettu vesikourut ja syöksytorvet. 29

32 4.8 Savikkokennäs sr-2/p Savikkokennäs sijaitsee Liurunmäentien ja Portinkorvantien risteyksessä viljeltyjen peltojen keskellä näkyvällä paikalla. Päärakennuksen lisäksi siihen kuuluu kaksi aittaa, halli ja navetta. Päärakennuksen ikä on vaikeasti arvioitavissa, sillä julkisivuverhous ja ikkunat on todennäköisesti vaihdettu. Lomalaudoitet julkisivut on maalattu keltaiseksi. Nurkka-, räystäs- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatossa on avoräystäät ja vesikatteena on tummanruskea profiilipelti. Lape jatkuu umpinaisen sisäänkäyntikuistin katteksi. Rakennuksen perusta on osin lohkottua kiveä ja osin betonia. Kuisti on perustettu betonista valettujen nurkkakivien päälle. Savikkokennään pihapiiri lännestä 30

33 Pihapiiri sijaitsee aivan Liurunmäentien läheisyydessä Savikkokennäs luoteissuunnasta 31

34 Savikkokennään päärakennus 32

35 Aittarakennus Navetta Halli 33

36 Navettarakennuksen julkisivut ovat punamullattua peiterimalautaa. Nurkka- ja vuorilaudat ovat valkoiset ja pariovet rakennuksen molemmin puolin ruskeat. Satulakatto on ruskeaa poimulevypeltiä. Rakennuksen koillispäädyssä on navettarakennukseen kiinni kulmastaan rakennettu ulkosauna. Aittarakennus on hirsirakenteinen ja kolmikammioinen. Julkisivut on punamullatut ja ovet vaalean siniseksi maalatut. Nurkka-, räystäs- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatossa on tummanpunainen palahuopa. Eteläpäädyn oven päälläon matala kamanaikkuna. Rakennus on perustettu nurkkakiville. Halli on lautarakenteinen, peiterimalaudoitettu ja punamullattu. Pariovet ovat ruskeat ja sisään ajetaan betonista valettua luiskaa pitkin. Nurkka-, räystäs- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatto on maalaamatonta poimulevypeltiä. Hieman muusta pihapiiristä erillään sijaitsee maalaamaton, hirsirakenteinen aitta jossa on pitkät nurkat. Satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiä. 4.9 Polkkamäki, hirsirakennus sr-1 Kolmikannantien varressa, Polkkamäen muusta pihapiiristä hieman erillään sijaitsee hirsirakennus. Hirsiseinät ovat käsittelemättömät ja rakennuksessa on pitkät nurkat. Satulakatossa on hyväkuntoinen pärekate. Ulko-ovi on kaksilehtinen pienaovi ja tiellepäin rakennuksessa on pieni 5-ruutuinen ikkuna. Perustus on luonnonkiveä. 34

37 Polkkamäen hirsirakennus Kolmikannantieltä 35

38 4.10 Koulumäki sr-2/p Koulumäki sijaitsee Kolmikannantien varrella, mutta ei näy tielle edessä kasvavan puuston peittäessä pihan. Päärakennus on valmistunut vuonna 1949 ja siinä on toiminut Lahdenkylän koulu lukujen taitteessa rakennus on myyty ja se on nykyisin asuinkäytössä. 36

39 Vanha Lahdenkylän koulurakennus Puolitoistakerroksinen, kookas ja pitkänomainen rakennus on ruskeaksi maalattua vaakaponttilautaa. 8-ruutuisten ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat ovat valkoiset. Myös räystäs- ja nurkkalaudat ovat valkoiseksi maalatut. Satulakatossa, sisäpihan puolella on lapekatteinen frontoni, jonka osalla on neljä ikkunaa. Erikoispiirteenä on lisäksi rakennuksen kulmassa sijaitseva aumakattoinen kuisti. Kuistin katto on tuettu viidellä valkoiseksi maalatulla puupilarilla ja siinä on tasainen laipio. Kuistin lattia on valettu betonista kuten rakennuksen sokkeli. Toista sisäänkäyntiä kattaa pieni parveke päällä on pieni metallikaiteinen parveke. Vesikatteena on tiilikate ja savupiiput on muurattu punatiilistä. Pihapiiriin kuuluvat päärakennusta vastapäätä sijaitseva pitkänomainen ulkorakennus sekä sauna. Molemmat rakennukset on julkisivuiltaa maalattu punaiseksi ka vuori-, nurkka ja räystäslaudat ovat valkoiset. Ison talousrakennuksen satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiaä ja saunan katteena on tiilet. Molemmissa rakennuksissa ovet ovat ruskeaksi maalattuja ja perustana on betonisokkeli. Ison rakennuksen erityispiirteenä on kaksi pyöreätä ikkunaa. Lahdenkylän koulu on historiallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus. Koulumäen talousrakennus 37

40 Koulumäen saunarakennus 4.11 Ahokangas sr-1/p 38

41 Ahokankaan pihapiiri sijaitsee aivan Kolmikannantien varrella, lähellä Kolmikannan rajavartioasemaa. Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi varastorakennus ja sauna. Lisäksi pihassa on katettu kaivo. Pihapiiri on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna 2000 ja pihapiirin rakennukset ovat säilyneet vastaavina. Asuinrakennus ja savusauna on rakennettu todennäköisesti vuonna 1927 ja savusaunan kota (=eteinen) ja varastorakennus vuonna Tilalla on asunut ja 1900-luvun vaihteessa Silvennoinen luvun lopulta 1940-luvun lopulle asti tilan on omistanut Matti Terävä ja hänen aikanaan on rakennettu pihapiirin nykyiset rakennukset luvun alussa Terävän perikunnan omistaman tilan osti Kähönen, jonka suvun omistuksessa tila on edelleen. Päärakennus on vuoraamaton hirsirakennus lukuun ottamatta harjakolmioita, joka on vaakaponttilaudoituksella vuorattu. Julkisivut on maalattu keltaiseksi ja nurkka- ja vuorilaudat valkoiseksi. Ikkunoissa on T-ruutuinen rakenteellinen jako, mutta yläruutu on jaettu vielä kuuteen osaan. Satulakaton vesikatteena on vihreää luvulla asennettua aaltopeltiä. Savupiippu on punatiilistä muurattu ja pellittömätön. Perusta on kiveä, joka on lukujen vaihteessa suoritettujen remonttien yhteydessä peitetty sementtilaastilla. Erityispiirteenä rakennuksessa on kissanpenkit, eli päätyyn kääntyvät räystäänalukset, jotka on pellitetty. Varastorakennus on osittain hirsirunkoinen ja osittain lautarakenteinen. Rakennus on maalaamaton ja se on ikääntynyt kauniisti. Hirsirakenteisen osan perusta on sementtilaastia ja lautarakenteisessa osassa on nurkkakivet. Harjakatossa on punainen huopakate. Myös saunarakennus on maalaamaton. Vanhaosa on hirsirakenteinen ja myöhemmin rakennettu kota on laudasta rakennettu. Sauna on sisäänlämpiävä ja siinä on kaksiruutuinen, vaakamallinen ikkuna. Satulakatto on peitetty pressulla. Ahokankaan pihapiiri Kolmikannnantieltä 39

42 Ahokankaan päärakennus Varasto- ja liiterirakennus Sauna ja katettu kaivo 40

43 4.12 Kolmikanta sr-2/p Kolmikannan tila sijaitsee Kolmikannantien varressa tieltä eteläänpäin viettävällä rinteellä. Tien toisella puolella sijaitsee Kolmikannan rajavartioasema. Pihapiirin rakennuskanta on yhtenäinen ja ne ovat hyväkuntoisia. Kolmikannan pihapiiri Kolmikannantieltä 41

44 Kolmikannan päärakennus Päärakennus on hyvin säilynyt esimerkki jälleenrakennuskauden asuinrakennuksesta. Julkisivut on vaakaponttilautaa ja maalattu vaaleaksi. Räystäs-, nurkka ja vuorilaudat ovat keltaiset ja ikkunan puitteet valkoiset. Ikkunat ovat pääsin kaksi- tai kolmiosaiseksi pystyjaotettuja. Molemmissa päädyissä räystään alla on pienet pyöreät ikkunat. Satulakatto on punaisa profiilipeltiä ja piippu on pellitetty. Umpikuistin osalla on myös satulakatto, mutta se on poikkisuuntainen rakennuksen pääosan kattoon nähden. Rakennuksessa on betonisokkeli päärungon osalla ja kuisti on perustettu betonianturoille. Sauna on hirsirakenteinen, vuoraamaton ja keltamullattu. Lyhyet hakanurkat on jätetty avoimiksi. Harjakolmio on pystylaudoitettu. Ikkunoiden ja oven vuorilaudat ovat valkoiset ja ulko-ovi on maalattu vihreäksi. Samoin betonisokkeli on maalattu vihreäksi. Satulakatto on punaista profiilipeltiä ja piippu on pellitetty. Saunarakennuksen läheisyydessä sijaitsee pieni leikkimökki. Entinen navettarakennus on alaosastaan betonitiilistä muurattu ja yläosa on keltamullattua pystylautaa. Navetta on rakennettu rinteeseen ja ylisille on käynti rakennuksen päädystä. Satulakatto on punaista profiilipeltiä. Lisäksi pihapiiriin kuuluu kaksi muuta lautarakenteista talousrakennusta ja katettu kaivo. Talousrakennukset ovat molemmat satulakattoisia ja niiden vesikate on punaista poimupeltiä. Rakennusten julkisivut ovat keltamullattua pystylaudoitusta. 42

45 Sauna ja leikkimökkirakennus Entinen navettarakennus Kolmikannan lautarakenteisia talousrakennuksia ja katettu kaivo 43

46 4.13 Hiekkaharju sr-2/p Hiekkaharjun pihapiirin rakennukset sijaisevat Pyörälammintien varrella sijaitsevan metsäisen kummun päällä. Ympärillä on viljeltyjä peltoja. Hiekkaharjun pihapiiri Pyörälammintieltä 44

47 Hiekkaharjun päärakennus Päärakennus on todennäköisesti hirsirunkoinen, lukuun ottamatta umpikuistia. Julkisivut on peiterimalaudoitettu ja maalattu vaaleansiniseksi. Räystäs-, nurkkaja ikkunoiden nurkkalaudat ovat valkoiset. T-ruutuisten ikkunoiden puitteet ovat harmaat. Ikkunoiden lippalaudat ovat harjamalliset ja segmenttipinta on korkea ja siinä on harmaalla maalattu lippalaudan suuntainen koristelista. Punainen, aaltopeltinen satulakatto jatkuu umpikuistin yli samalla lappeella ja oven päällä on frontoni. Piiput ovat pellitetyt ja perusta on luonnonkiveä ja laastia. Mäellä on useita talousrakennuksia. Hirsirakenteinen aitta, jonka jatkeena on pitkänomainen lautarakenteinen osa on punamullattu ja sen nurkka-, räystäs ja vuorilaudat ovat valkoiset. Toinen pää rakennuksesta on katettu tiilikatteella ja toinen punaisella profiilipellillä. Hirsiosalla on sisäänpäin aukeava ovi. Entinen navettarakennus on todennäköisesti luvulta. Navetan puolen alaosan seinät on valettu betonista ja muuten rakennus on lautarakenteinen ja peiterimalaidoitettu ja punamullattu. 45

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella 82136257 9.1.2013 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella 82136257 9.1.2013 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus n keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Säntintien varrella koivukuja Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee riihikartano karjarakennus maakellari hirsirunkoinen

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI

KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI KESÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet Kuva 1 suunnittelualueen rajaus opaskartalla Suunnittelualue Asemakaavan suunnittelualue

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus 11. Kesäranta 684-403-1-50 1 Tila on perustettu 1940-luvun puolivälissä kesänviettopaikaksi.

Lisätiedot

rakennushistoriallinen: kylän rakentamistavalle tyypillinen hyvin säilynyt eteiskamaritupa

rakennushistoriallinen: kylän rakentamistavalle tyypillinen hyvin säilynyt eteiskamaritupa 122 89. Rakennuksen nimi: Hermannas Verneras Rnr: 49948700050096S Osoite: Sommarösundsv.476 Rakennustyyppi: pientila Rakennusvuosi: 1850 Korjausvuodet: ei tiedossa Kerrosluku: päärakennus: 1 ½, piharakennukset:

Lisätiedot

Paltamon kunta Oulujärven rantayleiskaava 22.4.2008. Suojeltavat rakennukset ja pihapiirit

Paltamon kunta Oulujärven rantayleiskaava 22.4.2008. Suojeltavat rakennukset ja pihapiirit Paltamon kunta Oulujärven rantayleiskaava.4.008 Suojeltavat rakennukset ja pihapiirit Suojeltaviksi rakennuksiksi tai pihapiireiksi (sr) on kaavassa merkitty seuraavat rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti

Lisätiedot

asutushistoria, sosiaalihistoria maisemallisesti keskeinen sijainti

asutushistoria, sosiaalihistoria maisemallisesti keskeinen sijainti 2. LEHTINEN KIINTEISTÖLOMAKE Kaupunginosa / kylä Stormi Kiinteistö id 2 Kunta Sastamala Kiinteistötunnus 2-11 / Lehtinen Osoite Soukontie Alue Aluetyyppi mäkitupa-alue Peruskartta Kohdetyyppi asuinrakennus

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014

Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014 5.12.2014 Oriveden rantaosayleiskaava, Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014 Marraskuussa

Lisätiedot

Janakkala, Sauvala, RATALAHTI

Janakkala, Sauvala, RATALAHTI !jo / '1/2. 20/2.. Janakkala, Sauvala, RATALAHTI 26.9.2007, Kaija Kiiveri-Hakkarainen, Anu Laurila Yleiskuva Ratalahden torpasta 26.9.2007. Ratalahden sijainti Renko ja Janakkalan rajan tuntumassa. Kohde:

Lisätiedot

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 3A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy Kittilän kunta Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Suunnittelukeskus Oy 25.2.2008 SR-7 3418282, 7538753 Hanhivaara 4:17 1930-l Alkuperäinen, pieteetillä entisöity päärakennus

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS : VARASTO-/TALLIRAKENNUS Kotka, Langinkoski 05/2010 Suhonen, Järvinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1. Yleistä 1.1. Ajankohta Kuntotutkimus suoritettiin kahden päivän aikana 11. 12.5.2010. 1.2. Työn

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

Soturikylä Rakennettiin lahjoitusvaroin 1941-45 ruotsinkielisille sotainvalideille 18 pientä omakotitaloa: 1 upseerinasunto 1 yhteistila: kirjasto, sauna 14 tyyppitaloa Metsäkoto2 7,2 x 8,4 m 60,5 km²

Lisätiedot

Sivu 1/6 TARKASTUSRAPORTTI Tampere, Pursikatu 4, Pursikatu 4, rakennetun ympäristön kohde Pursikatu 4 kadulta. Käynnin päivämäärä 17.07.2014 Kävijän nimi Käynnin tyyppi Miinu Mäkelä neuvonta Muistioteksti

Lisätiedot

2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 LIITE 1 Seuraavat tiedot ovat suoria lainauksia Länsi-Pakkalan yleissuunnitelmasta 17.10.2012, jonka ovat laatineet Serum arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö kaupunginhallitus 21.6.2011 26.4.2011 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Pihassa on samoin paikallisesta liuskeisesta kivestä rakennettu navetta (ikä? mahdollisesti 1920-30-luku?).

Pihassa on samoin paikallisesta liuskeisesta kivestä rakennettu navetta (ikä? mahdollisesti 1920-30-luku?). SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Kuopio 3. Kohde 2. Kunta Iisalmi 4. Kylä/rekisterinumero Pörsänmäki 21:3 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi MUSEOVIRASTO TUHKAKANGAS

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki Tila 3:120 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 3:120 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.Kohdetyyppi

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki 5:197 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 5:197 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Asemakaava-alueella on 11 asuttua pihapiiriä, jotka ovat tyypiltään seuraavia: 1 kpl Maatilakeskus, rakennukset 1940-60 -luvulta

Lisätiedot

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri 1 VALTAALAN, ORISMALAN JA NAPUENKYLÄN VANHAN RAKENNUSKANNAN ARVOTUSLUONNOS v. 2002 RAKENNUSKANNAN ARVOTUS/ KAJ HÖGLUND, POHJANMAAN MUSEO JA TIINA LEHTISAARI, INVENTOIJA 29.05.2007 määrä 1 1953 1+1 Jälleenrakennusajan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti Page 1 of 2 laaja kohderaportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjanmaan inventointi, EPO Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) AHONRANTA Ahonrannan tilan päärakennus

Lisätiedot

Erityispiirteet säilytetty alkuperäisasussaan, kansallisromanttisessa tyylissä 8. Kuvat

Erityispiirteet säilytetty alkuperäisasussaan, kansallisromanttisessa tyylissä 8. Kuvat 1 Meijeri 7. Rakennuksen kuvaus Vanha meijeri Nykyinen käyttö Ei käytössä Alkuperäinen käyttö Meijeri Rakentamisaika 1907 Kerrosluku 2 Kivijalka luonnonkivi/betoni Runko luonnonkivi Katemateriaali pelti

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_kohde_lraportti.aspx?kohde_id=18150

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_kohde_lraportti.aspx?kohde_id=18150 https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_kohde_lraportti.aspx?kohde_id=18150 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti laaja kohderaportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Nurmon keskustan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja . Kaavoitusyksikkö 7.1.2003 Korjattu Tampereen kaupungin tilakeskuksen lausunnon, Museoviraston ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa 16.10.2002 pidetyn neuvottelun ja ehdotuksesta saatujen muistutusten

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista 1. Asuintonttien rakennukset 1-519 135 k-m² (tieto citygisistä) 1964 Kuvat eteläisestä julkisivusta ja huoltotiestä,

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Johdanto. Tarvaalan kampusalue etelästä kuvattuna. Biotalousinstituutti. Viispiippunen. Konehallit B-rakennus. Päärakennus. Kalustohallit.

Johdanto. Tarvaalan kampusalue etelästä kuvattuna. Biotalousinstituutti. Viispiippunen. Konehallit B-rakennus. Päärakennus. Kalustohallit. Rakennetun ympäristön selvitys 2015 SSÄLTÖ Johdanto... 3 1 Päärakennus... 4 2 Sininen talo... 5 3 A-rakennus... 6 4 B-rakennus... 7 5 C-rakennus... 8 6 Viispiippunen... 9 7 Henkilökunnan asunnot... 10

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

rakennushistoriallinen: päärakennus edustaa paikallista rakennusperinnettä

rakennushistoriallinen: päärakennus edustaa paikallista rakennusperinnettä 73 51. Rakennuksen nimi: Kallis Viktoras Rnr: 49948700040120Y Osoite: Sommarösundsvägen Rakennustyyppi: Maatila Rakennusvuosi: 1928 Korjausvuodet: 1986 Kerrosluku: päärakennus: 1 ½, osittain 2, piharakennus:1

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET Ohjeet koskevat tonttia: 1558-15 Tälle tontille voi rakentaa 1-1½kerroksisen asuin- tai asuntolaraken- nuksen, jossa on puujulkisivut. 2- kerroksinen osuus rakennuksen alasta saa olla enintään 50%. Ullakon

Lisätiedot

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 )

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) HINKABÖLEN KOTISEUTUMUSEO - MUNAPIRTTI K O R J A U S S U U N N I T E L M A I I - K U V A L I I T T E E T - T U P A R A K E N N U S ARK 2006-11-10..2007-01-04 2 ( 10

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kunta Sastamala Kiinteistötunnus Lehtimäki / 7-33. Nykyinen tilatyyppi Inventointi pvm. 2.8.2012

Kunta Sastamala Kiinteistötunnus Lehtimäki / 7-33. Nykyinen tilatyyppi Inventointi pvm. 2.8.2012 Stormin kyläosayleiskaava Kohdeinventoinnit 37-61 37. LEHTIMÄKI KIINTEISTÖLOMAKE Kaupunginosa / kylä Stormi Kiinteistö id 37 Kunta Sastamala Kiinteistötunnus Lehtimäki / 7-33 Osoite Käärmeenmaantie Alue

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki Tila 1:93 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 1:93 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto.

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Koulumiljööstä vanha rehtorin talo yli 2000 neliön pihapiirineen sai uudet omistajat vuonna 2010. Siitä

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUOVUOREN TILAKESKUKSEN RAKENNUKSISTA Tontti 529-22-12-1 (529-425-1-32)

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUOVUOREN TILAKESKUKSEN RAKENNUKSISTA Tontti 529-22-12-1 (529-425-1-32) RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUOVUOREN TILAKESKUKSEN RAKENNUKSISTA Tontti 529-22-12-1 (529-425-1-32) Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010 1 Suovuori mainitaan keskiajalla

Lisätiedot

Sisaruspohjan osayleiskaava-alueella sijaitsevat Tampereen aitolahden ja Teiskon rakennuskultturi 2008 julkaisun mukaiset rakennuskulttuurikohteet

Sisaruspohjan osayleiskaava-alueella sijaitsevat Tampereen aitolahden ja Teiskon rakennuskultturi 2008 julkaisun mukaiset rakennuskulttuurikohteet Liite 4 Sisaruspohjan osayleiskaava-alueella sijaitsevat Tampereen aitolahden ja Teiskon rakennuskultturi 2008 julkaisun mukaiset rakennuskulttuurikohteet PIRILÄ 1122 Piriläntie 54, Värmälä-2-268 RM II:

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

28 Merituulia KIINTEISTÖLOMAKE. Hakkarala Kunta. Kylä

28 Merituulia KIINTEISTÖLOMAKE. Hakkarala Kunta. Kylä 28 Merituulia KIINTEISTÖLOMAKE Kylä Hakkarala Kunta Osoite Pyylammentie 38, 71800 Aluetyyppi haja-asutusalue Kohdetyyppi liikenne Hist. tilatyyppi vahtitupa Kiinteistötunnus 749-401- Alue 0 Peruskartta

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

80 Rautatieasema-alue, rautatieasema, alueinventointi 174 871 1 2 tyhjillään

80 Rautatieasema-alue, rautatieasema, alueinventointi 174 871 1 2 tyhjillään 80 Rautatieasema-alue, rautatieasema, alueinventointi 174 871 1 2 tyhjillään 1957, Sänkimäki-Juankoski osuus Siilinjärvi-Viinijärvi rataosuudesta valmistui 1957. Radan rakentaminen Siilinjärveltä Joensuun-Outokummun

Lisätiedot

KOKKOLA Kyläasutuksen vaiheyleiskaava / Karleby - BYBEBYGGELSENS ETAPPGENERALPLAN

KOKKOLA Kyläasutuksen vaiheyleiskaava / Karleby - BYBEBYGGELSENS ETAPPGENERALPLAN KOKKOLA Kyläasutuksen vaiheyleiskaava / Karleby - BYBEBYGGELSENS ETAPPGENERALPLAN PERUSSELVITYKSEN LIITE / Bilaga Rakennusinventointi / Byggnadsinventering Sokoja 4H srs rakennuksen kuvaus valokuva srs4h-80

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A KYRÖN ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN MUUTOS Selvitys Kyrön rautatieaseman alueen liikennejärjestelyistä selvitys liikennejärjestelyistä, sivu 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014 VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKANNAN SELVITYS Tarkastus 1.9.2012 Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus.

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. VANHAN ASUINRAKENNUKSEN KUNNOSTA. AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. Osoite: Kiinteistötiedot:

Lisätiedot

98. 99. Paxalvägen 36, 47540200170135. Paxalvägen 39, Justus, 47540200020187

98. 99. Paxalvägen 36, 47540200170135. Paxalvägen 39, Justus, 47540200020187 98. 99. Paxalvägen 36, 47540200170135 Pihapiirin muodostavat tiensuuntainen päärakennus ja sitä vastapäätä oleva L-mallinen ulkorakennus. Päärakennuksen perustus on betonia, julkisivu valkea ja rapattu,

Lisätiedot

HAAPAJOEN ENTISEN VAHTITUVAN PIHAPIIRIN RAKENNUSINVENTOINTI

HAAPAJOEN ENTISEN VAHTITUVAN PIHAPIIRIN RAKENNUSINVENTOINTI HAAPAJOEN ENTISEN VAHTITUVAN PIHAPIIRIN RAKENNUSINVENTOINTI Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 KUVAUS, ARVOT JA LAUSUNTO MAISEMALLISISTA ARVOISTA 3 PIHAPIIRIN

Lisätiedot

MUSEOVIRASTO 1 SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO 1 SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 2. Kunta Kristiinankaupunki 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo Lapväärtti / 4:43 Holmberg 3. Kohde

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot