Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella"

Transkriptio

1 LIITE 2. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, Lahti Puhelin:

2 Pvm Kirjoittanut Niina Ahlfors 2

3 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Lähtötiedot 2 3. Rakennettu ympäristö Merkintäsuositukset 4 4. Inventoidut kohteet Kortteenmäki sr Koivurinne ja Koivukennäs, Kuutostien varren pihapiirit sr-2/p Muttelinmäki sr Vehkala sr Vahtitupa sr-1/p Lakovaara sr-2/p Niinimäki sr-2/p Savikkokennäs sr-2/p Polkkamäki, hirsirakennus sr Koulumäki sr-2/p Ahokangas sr-1/p Kolmikanta sr-2/p Hiekkaharju sr-2/p Päivärinta sr-2/p Tapiola sr-2/p Lintula sr-2/p Konnunmäki sr-2/p Lamminmäki sr-1/p 60 Kannen ja raportin kuvat: Niina Ahlfors

4 1. Johdanto Parikkalan Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaavan tueksi laadittu rakennusinventointi perustuu aiemmin tehtyjen inventointien tietoihin sekä keväällä 2013 tehdyllä maastokäynnillä kirjattuihin havaintoihin ja otettuihin valokuviin. Maastokäynnin aikana valokuvattiin hieman yli 20 pihapiiriä suunnittelualueella. Muut suunnitteluhanketta varten laaditut selvitykset analysoivat maisemaa, luonnonympäristöä ja muinaisjäännöksiä. Rakennusinventoinnin näkökulmana on kulttuurihistoriallisten arvojen välittyminen rakennetun ympäristön nykytilassa. Tarkastelutaso on kohdetasoinen eli tutkitaan yksittäisen rakennuksen merkitystä tai tarkastellaan kunkin kiinteistön pihapiiriä yhtenä kokonaisuutena. Inventointi suoritettiin rakennusten ulkoarkkitehtuurin sekä ympäristöllisten ja kulttuuristen seikkojen pohjalta, eikä rakennusten sisätiloja tutkittu. Inventointi rajattiin käytännössä ennen vuotta 1945 rakennettuihin kohteisiin. Selvityksen on laatinut kaavoitusarkkitehti Niina Ahlfors ja karttojen laatimiseen on osallistunut suunnitteluavustaja Kaisa Långström, Ramboll Finland Oy. 2. Lähtötiedot Selvityksessä on käytetty tietolähteinä seuraavia julkaisuja, raportteja ja sähköisiä aineistoja: Rakennuskulttuurin inventointiaineistoa, Etelä-Karjalan museo, 2000 Ympäristöministeriön ja Museovirasto ylläpitämä Rakennusperintö.fi- internetsivusto, 2

5 3. Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on yhteensä 18 arvokasta rakennetun ympäristön kohdetta tai aluetta. Rakennukset ja pihapiirit on luetteloitu alla olevassa taulukossa. 3

6 3.1 Merkintäsuositukset Selvityksessä luetteloidut arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet suositellaan osoitettavaksi merkinnöillä sr-1 ja sr-2 ja pihapiirit merkinnöillä sr-1/p ja sr-2/p. Kaavamerkintä sr-1 sr-1/p sr-2 sr-2/p Kaavamääräys Suojeltava rakennus Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja merkittävissä korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. Suojeltava pihapiiri Rakennuksissa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei arkkitehtonisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Myös pihasta tulee huolehtia siten, että lähiympäristön kannalta merkittävä luonne säilyy. Pihapiirin rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja merkittävissä korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. Huomionarvoinen rakennus Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt suositellaan toteutettavaksi siten, ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilytettäväksi mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. Huomionarvoinen pihapiiri Olemassa olevan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää ja uudisrakentaminen sovittaa ympäröivään rakennuskantaan mittakaavan ja materiaalien osalta. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen. 4

7 4. Inventoidut kohteet 4.1 Kortteenmäki sr-1 Kuutostien ja Koirniementien kulmauksessa sijaitsee Kortteenmäen tila. Asuinrakennuksen luoteispuolella sijaitsee korjaamo ja kaakkoispuolella isot kasvihuoneet. Läheisyydessä ei ole muita asuinrakennuksia. Päärakennus pihan puolelta 5

8 Kortteenmäen pihapiiri pihapiiri Kuutostieltä Päärakennus on puolitoista kerroksinen, mutta normaalia korkeampi. Hirsirakenteinen rakennus on vuorattu pääosin vaakaponttilaudoituksella. Kahden kerroslistan väliin jäävä alue ja harjakolmiot ovat pystyponttilautaa. Julkisivut on maalattu vaaleaksi ja vihreään taittuvaksi. Nurkka-, vuori ja räystäslaudat sekä ikkunoiden puitteet ovat valkoiset. Satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiä. Rakennuksen kaakkoiskulmassa sijaitsevan lasiverannan katon toinen pääty on aumattu ja ulko-oven puoleisessa päässä on tympano. Verannan ikkunat ovat kookkaat ja niissä on tiheä ruutujaotus. Ulko-ovi on kaksiosainen ja kolmipeilinen. Peilit on maalattu siniharmaaksi ja kehykset ovat valkoiset. Rakennuksen perustus on betonia. Pihapiirissä on myös lautarakenteinen ja maalaamaton talousrakennus, joka on rakennettu huomattavasti asuinrakennusta myöhemmin. 6

9 4.2 Koivurinne ja Koivukennäs, Kuutostien varren pihapiirit sr-2/p Kuutostien varressa sijaitsee kaksi jälleenrakennuskaudella rakentunutta pihapiiriä, Koivurinne ja Koivukennäs. Niiden läheisyydessä rakennus, johon on keskittynyt huoltokorjaamo, kahvio ja erikoistavaraliike. Pihapiirit sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä paikalla ja muodostavat huoltamon ja sen yhteydessä olevien palvelujen kanssa Kuutostien varteen pienen keskuksen. Rakennukset on sijoitettu nätisti rinteeseen ja niiden ulkoasu on säilytetty alkuperäisenä kunnostettaessa. Koivurinteen pihapiiriin kuuluu asuinrakennusrakennus, entinen navettarakennus, ulkosauna, maakellari sekä pumppukaivo. Pihapiiriä on pengerretty ja joissain paikoin pihassa on kallio pinnassa. Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja se on rakennettu rinteeseen siten, että ensimmäisen kerroksen alapuolella on kellaritiloja, joista osa on maanpäällisiä ja niihin on kulku rinteen alaosasta ja kaakkoisjulkisivussa on kellaritiloihin ikkunat. Rakennuksen julkisivut ovat vaakaponttilautaa ja ne on maalattu vaalean keltaiseksi. Ikkunat ovat, joko yksiruutuisia tai kahteen ja kolmeen osaan pystysuunnassa jaettuja. Ikkunoiden vuorilaudat ovat ruskeat ja puitteet valkoiset. Umpinainen sisääntulokuisti sijaitsee rakennuksen kulmassa. Satulakaton lape jatkuu myös kuistin katteeksi. Vesikatteena on vihreä aaltopelti. Savupiippu on pellittämätön ja punatiilistä muurattu. Entinen navettarakennus on rakennettu rinteeseen pituussuunnassa. Navetan nurkka on rapattu ja todennäköisesti tiilestä muurattu. Muuten rakennus on puurakenteinen ja julkisivut peiterimalaudoitetut ja keltamullatut. Nurkka-, vuori ja räystäslaudat sekä ikkunoiden puitteet ovat valkoiset ja ulko-ovet ruskeat. Hirsipintainen saunarakennus on punamullattu ja sen nurkka-, vuori ja räystäslaudat sekä ikkunoiden puitteet ovat valkoiset. Ulko-ovessa on yläosassa ikkuna 7

10 ja ovi on maalattu ruskeaksi. Rakennuksen satulakatto on savitiiltä. Savupiippu on muurattu punatiilistä. Koivurinteen pihapiiri 8

11 Taka-alalla Koivukennäksen päärakennus Koivukennäksen pihasauna Koivukennäksen pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi sauna sekä hieman uudempi autotallirakennus. Puurunkoinen ja puolitoistakerroksinen päärakennus on peiterimalaudoitettu ja maalattu vaaleaksi. Nurkka- vuori- ja räystäslaudat ovat punaiset. Ikkunoiden puitteet valkoiset. Ikkunat ovat pystysuunnassa kahteen tai kolmeen osaan jaetut. Lisäksi rakennuksen yläkerran kulmissa on yksiruutuiset salmiakki-ikkunat. Satulakatto on savitiiltä ja savupiippu punatiilistä muurattu. Rakennuksen perustus on betonia. Saunarakennus on ulkoasultaan hyvin samanlainen, kuin päärakennus. Vesikatteena saunassa on tummanpunainen huopakate. 9

12 4.3 Muttelinmäki sr-2 Muttelinmäki sijaitsee Kuutostien ja Kaukolantien kulmauksessa nimensä mukaisesti mäellä. Kuutostien varsi kasvaa niin runsaasti puustoa, eikä päärakennus näy tielle. Tilaan kuuluu useita talousrakennuksia päärakennuksen lisäksi. Kertoman mukaan päärakennuksen vanhin osa on 1800-luvun puolella rakennettu ja siinä on asunut Simpeleen tehtaiden omistaja. Puutarha on ollut rakennettu ja rinteeltä on laskeutunut kivetyt portaat alas. Rakennus on edelleen asuinkäytössä. Rakennus on hirsirakenteinen ja sen pohja on T-mallinen. Julkisivujen alaosa on pystyponttilautaa, mutta muuten vaakaponttia. Kerroslistojen väliin jäävä osa sekä harjakolmiot on koristeltu vuorilaudoituksen päälle asennetuilla puuleikkauksilla, jotka on maalattu kerroslistojen välissä tumman vihreäksi ja harjakolmion osalla samalla vaalean vihreällä, kuin julkisivut. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset ja valkoiseksi maalatut sekä vuorilaudoiltaan, että puitteiltaan. Eteläpäädyn alakerran ikkunat on vaihdettu ja ne ovat alkuperäisiä isommat ja tyyliltään poikkeavat. T-ruutuisten ikkunoiden lippalautojen kannattimet ovat koristeelliset. Umpinainen sisääntulokuisti on rakennettu jälkeenpäin ja mahdollisesti eri kohtaan, kuin alkuperäinen. Katto on poimulevypeltiä ja siinä on avoräystäät. Sokkeli on luonnonkiveä ja laastia. Savupiiput ovat punatiilistä muuratut. 10

13 Muttelinmäen päärakennus Muttelinmäen aittarakennus 11

14 4.4 Vehkala sr-1 Vehkala sijaitsee Kuutostien varressa näkyvällä paikalla. Kookas puolitoistakerroksinen ja U-mallinen rakennus on hirsirakenteinen ja se on rakennettu arviolta 1800-luvun loppupuolella. Komean rakennuksesta tekevät sivuosien tielle päin avautuvat poikkipäädyt. Julkisivut on vaalean keltaiseksi maalattua ponttilautaa muilta osin paitsi harjakolmioiden ja kuistin kaiteiden osalta, joissa on pystyponttilaudoitusta. Satulakatossa on viininpunainen kolmiorimahuopakate ja avoräystäät. Avokuisteja on useampia ja niissä on tielle päin poikkipäätyjen suuntaiset satulakatot. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset ja niiden puitteet ovat valkoiset. Myös nurkka-, vuori- ja räystäslaudat ovat valkoiset. 12

15 Vehkalan päärakennus 13

16 4.5 Vahtitupa sr-1/p Entinen Valtion rautateiden omistama vahtitupa on rakennettu Elisenvaaran radanvartijan asunnoksi ja tila on vielä edelleenkin asuinkäytössä. Pihapiirin rakennukset on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna Tuolloin inventoiduista rakennuksista on säilynyt kaikki muut paitsi sikala. Elisenvaaran radan rakennusvaiheessa 1900-luvun alussa rakennettiin sveitsiläistyylinen asuinrakennus, navetta, sauna, sikala ja kellari. Ensimmäisenä radanvartijana Tiviän seisakkeella toimi Rytkönen. Hän toimi virassaan vuoteen 1934, jonka jälkeen tointa jatkoi Pekka Rask. Sodan päätyttyä Parikkala- Elisenvaaran rata lakkautettiin ja päärakennuksessa toimi posti luvulla. Postia hoiti Alina Rask. Raskit asuivat tilalla aina vuoteen 1961 saakka, jolloin tilalle muutti rautateillä asentajatyömiehenä ollut Harry Saarinen. Vuokralla ollut Saarinen osti tilan itselleen vuonna Asuinrakennuksessa on tupa ja kamari ja se on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Saunarakennukseen on tehty 1950-luvun taitteessa halkovaja saunatilaa pienennettiin ja korjattiin. Kellarissa on toiminut sodan aikana konekivääripesäke. Raskien aikana 1950-luvulla talon taakse rakennettiin kesäkäytössä ollut nukkumavaja. 14

17 15

18 Vahtituvan päärakennus Päärakennus on hirsirakenteinen ja sen julkisivut ovat punaiseksi maalattua vaakaponttilautaa. Ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat sekä nurkka- ja räystäslaudat, koristeelliset räystään kannattimet ja avoräystään alus on valkoiseksi maalattu. Rakennuksessa on punatiilin katettu satulakatto, jonka pitkällä lappeella on frontoni. Vesikatossa on sisääntulokuistin ja sen portaiden yllä sisäänveto ja kuistin ylle on rakennettu katos, joka on samassa kulmassa rakennuksen rakennuksen muun katon kanssa, mutta hieman alempana. Kuistin katoksen päädyssä on valkoiseksi maalattu pystyrimakoristeaihe. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset ja niiden lippalaudan kannattimet ovat koristeelliset. Sama koristeaihe on ulkooven lippalaudan kannattimissa. Ullakon lounaispäädyssä on pystysuuntaan jaettu kaksiosainen ikkuna ja koillispäädyssä salmiakin muotoinen ikkuna, jonka vuorilautojen nurkat on asennettu limittäin ja nurkista ulkonevasti nikkarityyliin. Ulko-ovi on tummanruskea. Rakennuksen perusta ja ulkoportaat ovat lohkotiiltä. 16

19 17

20 Navettarakennus ja vahtitupa Alun perin navettana toiminut rakennus on erikoinen pienen kokonsa vuoksi ja siinäkin mielessä, että sen rakenteet myös alakerrassa ovat puuta. Runko on osin hirttä ja osin puista rankarakennetta. Julkisivut ovat punamullattua vaakaponttilautaa, mutta pigmentti on lähes kokonaan kulunut pois. Nurkka-, vuori- ja räystäslaudat, koristeelliset räystäänkannattimet sekä avoräystään alus on valkoiseksi maalattu. Satulakatossa on musta huopakate. Perustana on graniittiharkko nurkkakivet. Navetassa on pidetty lehmiä vuoteen 1968 saakka ja sikala on ollut käytössä Saarisilla vielä 1980-luvun alussa, jolloin siellä pidettiin lampaita. Sen jälkeen rakennus on ollut varastokäytössä ja ulkohuussina. Navettarakennuksen kaakkoispäädyssä on entinen rata- tai vahtikoppi, joka todennäköisesti on sijainnut lähempänä rataa sen ollessa vielä käytössä. Puurakenteinen koppi on peiterimalaudoitettu ja aikaisemman inventoinnin perusteella se on ollut keltamultamaalilla maalattu. Pigmentti on kulunut kokonaan pois julkisivuista, mutta on vielä hiemen näkyvissä nurkka-, räystäs- ja vuorilaudoissa. Rakennus on huonokuntoinen ja sen katto on romahtanut harjalta. 18

21 Saunarakennus Hirsirakenteinen sauna on punamullattu, mutta pigmentti on haalistunut paljon. Ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat sekä nurkka- ja räystäslaudat ovat valkoiseksi maalatut. Nelipeilinen ulko-ovi on punainen. Harjakolmiot ovat pystylautaa. Satulakatto on tiiltä ja savupiippu on muurattu punatiilistä. Perusta on betonia ja se on haljennut ja siirtynyt paikoiltaan rakennuksen takaosassa. Ikkunat ovat pieniruuuiset ja kauniit Toinen on 4-ruutuinen ja toinen 8-ruutuinen. Rakennuksen koillissivulla on lautarakenteinen ja lapekatteinen liiteri. Sisääntulokuistin päällä on pieni katos, jonka lape on samansuuntainen, kuin rakennuksen muun osan katto, mutta se on hieman matalampi. Sivuilla on sama valkoiseksi maalattu pystyrimakoristeaihe, kuin päärakennuksen sisääntulokatoksen kuistissa. Saunan läheisyydessä sijaitsee katettu kaivo. 19

22 Vaja Maakellari Vahtituvan pihapiirissä sijaitsee myös vaja ja maakellari. Vaja on lautarakenteinen ja pahasti kallellaan. Myös sen katto on osittain romahtanut. 20

23 4.6 Lakovaara sr-2/p Pihapiiri sijaitsee pienellä kummulla, viljeltyjen peltojen keskellä. Tiviänsalontie kulkee pihapiirin läpi ja lounaispuolella pihapiiriä kulkee entinen Elisenvaaranrata. Rakennuksia on lukuisia ja osa niistä on rakennettu 1800-luvun puolelta. Pihapiirin rakennukset on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna 2000 ja kaikki tuolloin inventoiduista rakennuksista ovat säilyneet. Tila on ollut suvun omistuksessa ainakin vuodesta 1768 lähtien, jolloin tilan isäntänä oli Mooses Naukkarinen. Nykyisin tilaa viljelee Naukkaristen 8. sukupolvi sitten Mooseksen. 21

24 Saapuminen Lakovaaran pihapiiriin pohjoisesta Lakovaaran rakennukset idästä kuvattuna 22

25 Tiviänsalontie Lakosaaren pihapiirin läpi Lakovaaran vanha asuinrakennus Lakovaaran vanha ja nykyinen asuinrakennus Lakovaaran vanha asuinrakennus on siirretty nykyiselle paikalleen vuosien aikana, kun Lakovaaran edellinen asuinrakennus tuhoutui tulipalossa. Vuonna 1907 rakennettu asuinrakennus oli aikaisemmin sijainnut läheisellä Revon eli Aittamäen tilalla. Siirron yhteydessä rakennuksen tilajärjestystä muutettiin hieman alkuperäisestä ja satulakatto rakennettiin ilman frontonia. Erillisten sisäänkäyntien tilalle rakennettiin yhtenäinen ja kylmä umpikuisti ja yläkertaan tehtiin yksi talviasuttava kamari. Rakennus on toiminut asuinkäytössä vuoteen 1974 asti, jolloin tilalle rakennettiin nykyisin asuinkäytössä oleva tiilitalo vanhan asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen. Sittemmin rakennus on ollut varastokäytössä. Puolitoistakerroksinen hirsirakennus on vuorattu peiterimalaudoituksella ja rakennuksen julkisivut kaikkine yksityiskohtineen ovat valkoiset. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuiset. Otsalaudat ovat korkeat ja lippalaudat on tuettu profiililistalla. Sisääntulokuistin ikkunat ovat pienemmät ja useampi ruutuiset. Satulakatossa on maalaamaton aaltopelti. Savupiiput on purettu pois rakennuksen ollessa varastokäytössä. Perustus on luonnonkiveä ja laastia. Vanhaa asuinrakennusta vastapäätä sijaitsevat kaksikerroksinen aitta ja liha-aitta. Kaksikerroksinen ja puurankarakenteinen aitta on rakennettu vuonna Siinä on säilytetty vaatteita, viljaa ja halkoja. Julkisivut ovat punamullatut ja peiterimalaudoitetut. Aitan sola on osittain avonainen ja sillä kohdalla on 23

26 valkoiseksi maalatut ristikkokaiteet. Portaat solaan nousevat aitan eteläpäädystä. Sekä ala- että yläkertaan on kahdet ovet. Ovet alakertaan ovat solan alla syvennyksessä. Kaikki ovet ovat punamullatut. Ovia ympäröivät vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatto on poimulevypeltiä. Rakennus on perustettu betoninurkkakiville. Aivan kaksikerroksisen aittan vieressä sijaitsee 1850-luvulla rakennettu liha-aitta. Se on hirsirunkoinen ja punamullattu. Harjakolmio on pystylautaa. Aitan ovi on sisäänpäin avautuva ja se on tehty kahdesta leveästä lankusta. Hirsikehikon pitkät nurkat on peitetty valkoiseksi maalatuilla laudoilla. Satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiä. Hirsikehikko on perustettu nurkkakiville. Kaksikerroksinen aitta ja liha-aitta Riihi Tiviänsalontien varressa 24

27 Iso lato Lakovaaran navettarakennus 25

28 Tilan vanhin hirsirakennus, joka sijaitsee hieman etäänpänä pihapiirin muista rakennuksista 4.7 Niinimäki sr-2/p 26

29 Niinimäen rakennukset on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna Tämän jälkeen pihapiirin rakennuksia on saneerattu ja niitä on rakennettu lisää. Pihapiirin rakennukset sijaitsevat avoimen peltomaiseman keskellä ja ne ovat sijoittuneet loivan mäen rinteelle tai sen laelle. Tila on kantatila ja ollut suvun omistuksessa ainakin vuodesta 1683 alkaen, jolloin isäntänä toimi Jaakko Naukkarinen. Hän ei kuitenkaan asunut tällä paikalla vaan suku asui kahden ensimmäisen polven ajan ns. Tiitan tilalla. Niinimäen tilalle Naukkarisen suku muutti Jaakko Naukkarisen aikana. Hän oli tilan isäntänä vuosina Aikaisemmin tehdyn rakennusinventoinnin aikana tilalla oli isäntänä Matti Naukkarinen ja tilan viljelyä jatkaa hänen poikansa Pekka Naukkarinen 10. polvessa. Tila on erittäin vanha sukutila ja siksi paikallishistoriallisesti merkittävä. Lisäksi se sijaitsee peltojen keskellä näkyvällä paikalla ja sillä on maisemallisia arvoja. Pihapiiriin kuuluu lukuisia rakennuksia päärakennuksen ja aittarakennuksen lisäksi. Ennen navettana toimineeseen rakennukseen on kunnostettu kampaamo, vanhan halkoliiterin hirsirakenteinen osa on muutettu ulkosaunaksi ja entinen kuivaamo toimii nykyisin konevarastona. Lisäksi pihapiiriin kuuluu autotalli, halli, konekorjaamo, kellari, grillikota ja huvimaja. Pihapiirin luoteispuolella, aivan tilarajan läheisyydessä on jälleen rakennuskaudelta oleva päärakennus ja navetta, jotka nykyisin ovat vapaaajankäytössä. 27

30 Niinimäen päärakennus Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1926 ja se on ollut asumiskäytössä siitä lähtien. Vuosien aikana rakennusta saneerattiin laajasti. Alunperin talossa on ollut tupa, kaksi kamaria, sisäeteinen ja ruokakomero. Sisäänkäynti on ollut kuistilta sisäeteisen kautta tupaan. Kuistin kautta on ollut käynti myös ullakolle. Asuinrakennukseen tehtiin perusparannus vuonna Tällöin muutettiin lämmitystapa puulämmitteisestä keskuslämmitykseksi. Tuvan uuni purettiin ja sen tilalle nurkkaukseen rakennettiin keittiö. Entinen ruokakomero muutettiin kahdeksi komeroksi, sisäeteistä laajennettiin, kuisti purettiin ja tilalle rakennettiin lisäsiipi, johon rakennettiin sauna, pesu- ja pukutilat, kodinhoitohuone, tekniset tilat ja sisävessa. Yläkertaan johtavat portaat sijoitettiin eteiseen ja ylös rakennettiin kaksi huonetta. 28

31 Vuosien aikana julkisivujen vuoraus, ikkunat, ovet sekä vesikate on uusittu. Rakennuksen sisätilat ovat alkuperäisellä hirsipinnalla. Vanha aittarakennus Kolme ovinen aittarakennus on kunnostettu vanhalle paikalle. Hirsipintaiset ulkoseinät on punamullatut, vuori- ja nurkkalaudat valkeat ja sisäänpäin aukeavat ovet ruskeat. Ovien päällä on kolmeen osaan vaakasuunnassa jaetut kamanaikkunat. Aittarakennus on rakennettu nurkkakiville, pienen kumpuilevan kallioesiintymän päälle. Sisäänkäynti on koko rakennuksen matkalle rakennetun puisen kuistin kautta, jonne on kahdet avoportaat. Vesikate on vihreää palahuopaa ja kunnostuksen yhteydessä siihen on asennettu vesikourut ja syöksytorvet. 29

32 4.8 Savikkokennäs sr-2/p Savikkokennäs sijaitsee Liurunmäentien ja Portinkorvantien risteyksessä viljeltyjen peltojen keskellä näkyvällä paikalla. Päärakennuksen lisäksi siihen kuuluu kaksi aittaa, halli ja navetta. Päärakennuksen ikä on vaikeasti arvioitavissa, sillä julkisivuverhous ja ikkunat on todennäköisesti vaihdettu. Lomalaudoitet julkisivut on maalattu keltaiseksi. Nurkka-, räystäs- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatossa on avoräystäät ja vesikatteena on tummanruskea profiilipelti. Lape jatkuu umpinaisen sisäänkäyntikuistin katteksi. Rakennuksen perusta on osin lohkottua kiveä ja osin betonia. Kuisti on perustettu betonista valettujen nurkkakivien päälle. Savikkokennään pihapiiri lännestä 30

33 Pihapiiri sijaitsee aivan Liurunmäentien läheisyydessä Savikkokennäs luoteissuunnasta 31

34 Savikkokennään päärakennus 32

35 Aittarakennus Navetta Halli 33

36 Navettarakennuksen julkisivut ovat punamullattua peiterimalautaa. Nurkka- ja vuorilaudat ovat valkoiset ja pariovet rakennuksen molemmin puolin ruskeat. Satulakatto on ruskeaa poimulevypeltiä. Rakennuksen koillispäädyssä on navettarakennukseen kiinni kulmastaan rakennettu ulkosauna. Aittarakennus on hirsirakenteinen ja kolmikammioinen. Julkisivut on punamullatut ja ovet vaalean siniseksi maalatut. Nurkka-, räystäs- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatossa on tummanpunainen palahuopa. Eteläpäädyn oven päälläon matala kamanaikkuna. Rakennus on perustettu nurkkakiville. Halli on lautarakenteinen, peiterimalaudoitettu ja punamullattu. Pariovet ovat ruskeat ja sisään ajetaan betonista valettua luiskaa pitkin. Nurkka-, räystäs- ja vuorilaudat ovat valkoiset. Satulakatto on maalaamatonta poimulevypeltiä. Hieman muusta pihapiiristä erillään sijaitsee maalaamaton, hirsirakenteinen aitta jossa on pitkät nurkat. Satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiä. 4.9 Polkkamäki, hirsirakennus sr-1 Kolmikannantien varressa, Polkkamäen muusta pihapiiristä hieman erillään sijaitsee hirsirakennus. Hirsiseinät ovat käsittelemättömät ja rakennuksessa on pitkät nurkat. Satulakatossa on hyväkuntoinen pärekate. Ulko-ovi on kaksilehtinen pienaovi ja tiellepäin rakennuksessa on pieni 5-ruutuinen ikkuna. Perustus on luonnonkiveä. 34

37 Polkkamäen hirsirakennus Kolmikannantieltä 35

38 4.10 Koulumäki sr-2/p Koulumäki sijaitsee Kolmikannantien varrella, mutta ei näy tielle edessä kasvavan puuston peittäessä pihan. Päärakennus on valmistunut vuonna 1949 ja siinä on toiminut Lahdenkylän koulu lukujen taitteessa rakennus on myyty ja se on nykyisin asuinkäytössä. 36

39 Vanha Lahdenkylän koulurakennus Puolitoistakerroksinen, kookas ja pitkänomainen rakennus on ruskeaksi maalattua vaakaponttilautaa. 8-ruutuisten ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat ovat valkoiset. Myös räystäs- ja nurkkalaudat ovat valkoiseksi maalatut. Satulakatossa, sisäpihan puolella on lapekatteinen frontoni, jonka osalla on neljä ikkunaa. Erikoispiirteenä on lisäksi rakennuksen kulmassa sijaitseva aumakattoinen kuisti. Kuistin katto on tuettu viidellä valkoiseksi maalatulla puupilarilla ja siinä on tasainen laipio. Kuistin lattia on valettu betonista kuten rakennuksen sokkeli. Toista sisäänkäyntiä kattaa pieni parveke päällä on pieni metallikaiteinen parveke. Vesikatteena on tiilikate ja savupiiput on muurattu punatiilistä. Pihapiiriin kuuluvat päärakennusta vastapäätä sijaitseva pitkänomainen ulkorakennus sekä sauna. Molemmat rakennukset on julkisivuiltaa maalattu punaiseksi ka vuori-, nurkka ja räystäslaudat ovat valkoiset. Ison talousrakennuksen satulakatto on maalaamatonta aaltopeltiaä ja saunan katteena on tiilet. Molemmissa rakennuksissa ovet ovat ruskeaksi maalattuja ja perustana on betonisokkeli. Ison rakennuksen erityispiirteenä on kaksi pyöreätä ikkunaa. Lahdenkylän koulu on historiallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus. Koulumäen talousrakennus 37

40 Koulumäen saunarakennus 4.11 Ahokangas sr-1/p 38

41 Ahokankaan pihapiiri sijaitsee aivan Kolmikannantien varrella, lähellä Kolmikannan rajavartioasemaa. Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi varastorakennus ja sauna. Lisäksi pihassa on katettu kaivo. Pihapiiri on inventoitu Etelä-Suomen museon toimesta vuonna 2000 ja pihapiirin rakennukset ovat säilyneet vastaavina. Asuinrakennus ja savusauna on rakennettu todennäköisesti vuonna 1927 ja savusaunan kota (=eteinen) ja varastorakennus vuonna Tilalla on asunut ja 1900-luvun vaihteessa Silvennoinen luvun lopulta 1940-luvun lopulle asti tilan on omistanut Matti Terävä ja hänen aikanaan on rakennettu pihapiirin nykyiset rakennukset luvun alussa Terävän perikunnan omistaman tilan osti Kähönen, jonka suvun omistuksessa tila on edelleen. Päärakennus on vuoraamaton hirsirakennus lukuun ottamatta harjakolmioita, joka on vaakaponttilaudoituksella vuorattu. Julkisivut on maalattu keltaiseksi ja nurkka- ja vuorilaudat valkoiseksi. Ikkunoissa on T-ruutuinen rakenteellinen jako, mutta yläruutu on jaettu vielä kuuteen osaan. Satulakaton vesikatteena on vihreää luvulla asennettua aaltopeltiä. Savupiippu on punatiilistä muurattu ja pellittömätön. Perusta on kiveä, joka on lukujen vaihteessa suoritettujen remonttien yhteydessä peitetty sementtilaastilla. Erityispiirteenä rakennuksessa on kissanpenkit, eli päätyyn kääntyvät räystäänalukset, jotka on pellitetty. Varastorakennus on osittain hirsirunkoinen ja osittain lautarakenteinen. Rakennus on maalaamaton ja se on ikääntynyt kauniisti. Hirsirakenteisen osan perusta on sementtilaastia ja lautarakenteisessa osassa on nurkkakivet. Harjakatossa on punainen huopakate. Myös saunarakennus on maalaamaton. Vanhaosa on hirsirakenteinen ja myöhemmin rakennettu kota on laudasta rakennettu. Sauna on sisäänlämpiävä ja siinä on kaksiruutuinen, vaakamallinen ikkuna. Satulakatto on peitetty pressulla. Ahokankaan pihapiiri Kolmikannnantieltä 39

42 Ahokankaan päärakennus Varasto- ja liiterirakennus Sauna ja katettu kaivo 40

43 4.12 Kolmikanta sr-2/p Kolmikannan tila sijaitsee Kolmikannantien varressa tieltä eteläänpäin viettävällä rinteellä. Tien toisella puolella sijaitsee Kolmikannan rajavartioasema. Pihapiirin rakennuskanta on yhtenäinen ja ne ovat hyväkuntoisia. Kolmikannan pihapiiri Kolmikannantieltä 41

44 Kolmikannan päärakennus Päärakennus on hyvin säilynyt esimerkki jälleenrakennuskauden asuinrakennuksesta. Julkisivut on vaakaponttilautaa ja maalattu vaaleaksi. Räystäs-, nurkka ja vuorilaudat ovat keltaiset ja ikkunan puitteet valkoiset. Ikkunat ovat pääsin kaksi- tai kolmiosaiseksi pystyjaotettuja. Molemmissa päädyissä räystään alla on pienet pyöreät ikkunat. Satulakatto on punaisa profiilipeltiä ja piippu on pellitetty. Umpikuistin osalla on myös satulakatto, mutta se on poikkisuuntainen rakennuksen pääosan kattoon nähden. Rakennuksessa on betonisokkeli päärungon osalla ja kuisti on perustettu betonianturoille. Sauna on hirsirakenteinen, vuoraamaton ja keltamullattu. Lyhyet hakanurkat on jätetty avoimiksi. Harjakolmio on pystylaudoitettu. Ikkunoiden ja oven vuorilaudat ovat valkoiset ja ulko-ovi on maalattu vihreäksi. Samoin betonisokkeli on maalattu vihreäksi. Satulakatto on punaista profiilipeltiä ja piippu on pellitetty. Saunarakennuksen läheisyydessä sijaitsee pieni leikkimökki. Entinen navettarakennus on alaosastaan betonitiilistä muurattu ja yläosa on keltamullattua pystylautaa. Navetta on rakennettu rinteeseen ja ylisille on käynti rakennuksen päädystä. Satulakatto on punaista profiilipeltiä. Lisäksi pihapiiriin kuuluu kaksi muuta lautarakenteista talousrakennusta ja katettu kaivo. Talousrakennukset ovat molemmat satulakattoisia ja niiden vesikate on punaista poimupeltiä. Rakennusten julkisivut ovat keltamullattua pystylaudoitusta. 42

45 Sauna ja leikkimökkirakennus Entinen navettarakennus Kolmikannan lautarakenteisia talousrakennuksia ja katettu kaivo 43

46 4.13 Hiekkaharju sr-2/p Hiekkaharjun pihapiirin rakennukset sijaisevat Pyörälammintien varrella sijaitsevan metsäisen kummun päällä. Ympärillä on viljeltyjä peltoja. Hiekkaharjun pihapiiri Pyörälammintieltä 44

47 Hiekkaharjun päärakennus Päärakennus on todennäköisesti hirsirunkoinen, lukuun ottamatta umpikuistia. Julkisivut on peiterimalaudoitettu ja maalattu vaaleansiniseksi. Räystäs-, nurkkaja ikkunoiden nurkkalaudat ovat valkoiset. T-ruutuisten ikkunoiden puitteet ovat harmaat. Ikkunoiden lippalaudat ovat harjamalliset ja segmenttipinta on korkea ja siinä on harmaalla maalattu lippalaudan suuntainen koristelista. Punainen, aaltopeltinen satulakatto jatkuu umpikuistin yli samalla lappeella ja oven päällä on frontoni. Piiput ovat pellitetyt ja perusta on luonnonkiveä ja laastia. Mäellä on useita talousrakennuksia. Hirsirakenteinen aitta, jonka jatkeena on pitkänomainen lautarakenteinen osa on punamullattu ja sen nurkka-, räystäs ja vuorilaudat ovat valkoiset. Toinen pää rakennuksesta on katettu tiilikatteella ja toinen punaisella profiilipellillä. Hirsiosalla on sisäänpäin aukeava ovi. Entinen navettarakennus on todennäköisesti luvulta. Navetan puolen alaosan seinät on valettu betonista ja muuten rakennus on lautarakenteinen ja peiterimalaidoitettu ja punamullattu. 45

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy Kittilän kunta Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Suunnittelukeskus Oy 25.2.2008 SR-7 3418282, 7538753 Hanhivaara 4:17 1930-l Alkuperäinen, pieteetillä entisöity päärakennus

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

Pihassa on samoin paikallisesta liuskeisesta kivestä rakennettu navetta (ikä? mahdollisesti 1920-30-luku?).

Pihassa on samoin paikallisesta liuskeisesta kivestä rakennettu navetta (ikä? mahdollisesti 1920-30-luku?). SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Kuopio 3. Kohde 2. Kunta Iisalmi 4. Kylä/rekisterinumero Pörsänmäki 21:3 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi MUSEOVIRASTO TUHKAKANGAS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti Page 1 of 2 laaja kohderaportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjanmaan inventointi, EPO Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) AHONRANTA Ahonrannan tilan päärakennus

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki Tila 1:93 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 1:93 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

HAAPAJOEN ENTISEN VAHTITUVAN PIHAPIIRIN RAKENNUSINVENTOINTI

HAAPAJOEN ENTISEN VAHTITUVAN PIHAPIIRIN RAKENNUSINVENTOINTI HAAPAJOEN ENTISEN VAHTITUVAN PIHAPIIRIN RAKENNUSINVENTOINTI Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 KUVAUS, ARVOT JA LAUSUNTO MAISEMALLISISTA ARVOISTA 3 PIHAPIIRIN

Lisätiedot

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014 VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKANNAN SELVITYS Tarkastus 1.9.2012 Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

KIURUVEDEN RAUTATIEASEMA

KIURUVEDEN RAUTATIEASEMA SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Itä - Suomi 3. Kohde 2. Kunta Kiuruvesi KIURUVEDEN RAUTATIEASEMA 4. Kylä/rekisterinumero 263-871-0002-0001 Kiuruveden

Lisätiedot

RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAKENNUSINVENTOINTI 04.04.2006 RAPORTTILIITE 30.06.2005 RAAHEN KAUPUNKI 2005 RAKENNUSINVENTOINTI 07.09.2004, 03.03.2005 2(7) ALUE 1 1. Kalamaja/varasto b = 62/1

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Uusikaupunki (895) Lokala (508) Niemi 895-508-0002-0021

Uusikaupunki (895) Lokala (508) Niemi 895-508-0002-0021 Lokala (508) Niemi 895-508-0002-002 2 00 Muu asuinrakennus 002 Seurakuntatalo Osoite: Historia ja ympäristö Aluetyyppi: Historiallinen tilatyyppi: Lähiympäristö: Pihapiiri: Other history: Kulttuurihistorialliset

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010. Löytäne mainitaan keskiaikaisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1422.

Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010. Löytäne mainitaan keskiaikaisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1422. LÖYTÄNEENTIEN JA LADVONTIEN YMPÄRISTÖN RAKENNUSTEN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010 LÖYTÄNE Löytäne mainitaan keskiaikaisissa lähteissä

Lisätiedot

TOIMELA RAKENNUSHISTORIALAUSUNTO Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama OY

TOIMELA RAKENNUSHISTORIALAUSUNTO Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama OY TOIMELA RAKENNUSHISTORIALAUSUNTO 10.8.2014 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama OY Perustiedot Osoite: Kuokkalantie 3, Nurmijärvi Arvioitu valmistumisaika: 1945 Suunnittelija: Rakennusmestari Niilo

Lisätiedot

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava KITEEN KAUPUNKI Pyhäjärven rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23479P003 1 (22) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Rakennuskannan arvottaminen... 1 2.1 Arvoluokat... 2 2.2

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Keskustaajaman rantaosayleiskaavan rakennusten inventointi. Kuva: Vinkerrannalla sijaitseva Lukkarisen Veikon pihapiiri 2003

NURMEKSEN KAUPUNKI. Keskustaajaman rantaosayleiskaavan rakennusten inventointi. Kuva: Vinkerrannalla sijaitseva Lukkarisen Veikon pihapiiri 2003 NURMEKSEN KAUPUNKI Keskustaajaman rantaosayleiskaavan rakennusten inventointi Kuva: Vinkerrannalla sijaitseva Lukkarisen Veikon pihapiiri 2003 NURMEKSEN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Ympäristön hallinta

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

98. 99. Paxalvägen 36, 47540200170135. Paxalvägen 39, Justus, 47540200020187

98. 99. Paxalvägen 36, 47540200170135. Paxalvägen 39, Justus, 47540200020187 98. 99. Paxalvägen 36, 47540200170135 Pihapiirin muodostavat tiensuuntainen päärakennus ja sitä vastapäätä oleva L-mallinen ulkorakennus. Päärakennuksen perustus on betonia, julkisivu valkea ja rapattu,

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Nurmijärven rakennettu kulttuuriympäristö, alueet. 16 Ojakkala

Nurmijärven rakennettu kulttuuriympäristö, alueet. 16 Ojakkala Nurmijärven rakennettu kulttuuriympäristö, alueet 16 Ojakkala RKY 1993 5.4.86, osa-alue. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt, vuonna 1783 perustettu Kruunun uudistila edustaa uusmaalaista maatilakokonaisuutta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m²

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m² MYYNTIESITE v.165 1 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Jalkarannan kaupunginosassa sijaitsevat rekisteritontit

Lisätiedot

1/1. Uudenkaupungin sataman alueen inventointi Uudenkaupungin kaupunki Valikoiva. Inventointiaika: Toimeksiantaja: Tyyppi: Inventoijat:

1/1. Uudenkaupungin sataman alueen inventointi Uudenkaupungin kaupunki Valikoiva. Inventointiaika: Toimeksiantaja: Tyyppi: Inventoijat: 1/1 Uudenkaupungin sataman alueen inventointi Inventointiaika: Toimeksiantaja: Tyyppi: Inventoijat: 2013 Uudenkaupungin kaupunki Valikoiva Inventointiprojekti Teija Mustonen -895-005-0001-0006 1/5 Uusikaupunki

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 Kylä Häijää Kiinteistötunnus 790-555-1-77 / Mäkipää Kunta Sastamala Omistaja Osoite Kylänraitti 74 Rakennusten lukumäärä Aluetyyppi Taajama Hist. tilatyyppi Kohdetyyppi Asuinrakennus

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

/4

/4 -895-005-0007-006 /4 Uusikaupunki (895) Kaupunginosa V (005) 895-005-0007-006 00 Muu asuinrakennus Osoite: Historia ja ympäristö Aluetyyppi: Historiallinen tilatyyppi: Asutushistoria: Lähiympäristö: Pihapiiri:

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

9 ENGEL. SElLIN SAARI INVENTOINTI

9 ENGEL. SElLIN SAARI INVENTOINTI 9 ENGEL SElLIN SAARI INVENTOINTI SElLIN SAAREN INVENTOINTI 1. Asuinrakennus Parakki.3o.> 3oo 2. Pappilan aitta rakennus 37 'Je> '> Z 99 3. Asuinrakennus Pappila rakennus 35 36 3 219-4. Pappilan nuottavaja

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNTA VANHAN PAPPILAN ALUE Rakennusinventointi ja maisemallinen asema

PIRKKALAN SEURAKUNTA VANHAN PAPPILAN ALUE Rakennusinventointi ja maisemallinen asema PIRKKALAN SEURAKUNTA VANHAN PAPPILAN ALUE Rakennusinventointi ja maisemallinen asema Sami Kauhanen RA, Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy 4.4.2011 JOHDANTO Tämä inventointiraportti esittelee Pirkkalan

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

LIITE Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan Liitto Etelä-Karjalan museo Imatran seudun ympäristölautakunta 5

LIITE Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan Liitto Etelä-Karjalan museo Imatran seudun ympäristölautakunta 5 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4. 6.5.2013. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 19 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin antamat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys Keitele 51 52 Keiteleen kirkonkylä Valintaperuste: R, H, M Valtakunnallisesti merkittävä alue v. 1993 luetteloinnissa Kirkko

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Velintie 6, 91910 Tupos Liminka Tupos Omakotitalo omalla tontilla 5h(4mh+oh)+k+ruok.tila+khh+kh+s+2 erill.wc+vh+et+tk+kuisti+tekn.tila+parv

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Espoon kaupunginmuseo Tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue 3.11.2015 2 Rakennuskannan ikä Suomessa 2010

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Lukkarinmäen (12) kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot