KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI"

Transkriptio

1 KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI KESÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet Kuva 1 suunnittelualueen rajaus opaskartalla Suunnittelualue Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Hiekkasärkillä Golfkentän ja meren rannan välissä Pikku- Keskuskarin sekä Tiironnokan välisellä alueella. Koillisessa asemakaava-alue rajautuu Pikku- Keskuskarin asemakaavoitettuun loma-asuntoalueeseen, kaakossa Viitapakkojen harjualueeseen, lounaassa Tiirontiehen sekä Vesirannantiehen ja luoteessa mereen. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Keskuskarin satama ja Hiekkasärkkien leirintäalue hiekkarantoineen. Alueen länsipuolella Viitapakkojen ja VT8:n välissä on lomarakentamista ja golf-väyliä. Etelässä ranta-alue jatkuu hajanaisena lomarakentamisena ja päättyy Rahjan satama-alueeseen. Taustaa Kesärannan alueella on yksityistä, pääosin asemakaavan ulkopuolista loma-asutusta, jonka maankäyttöä selkeytetään asemakaavalla. Alueella on jakokunnan ja yksityisen maanomistuksen lisäksi laaja Kalajoen kaupungin omistama maa-alue. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa meren rannalle uusi vetovoimainen loma-asuntoalue sekä täydentää virkistysalueita ja ulkoilureittejä. 1

2 Inventoinnin tarkoitus ja tavoitteet Kesärannan alueinventoinnin tarkoituksena on luetteloida ja valokuvata alueella olemassa oleva rakennuskanta alueen asemakaavoituksen perusselvitykseksi. Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys alueella käytetyistä rakentamisen tavoista ja rakentamisen sijoittumisesta alueelle. Inventointimenetelmät Alueen rakennuspaikat on numeroitu kohteiksi loma-asuntojen muodostamien pihapiirien perusteella (liite 1). Alueen rakennuskanta on luetteloitu kohdenumeroinnin perusteella taulukkoon (liite 2), josta käy ilmi kunkin rakennuksen tyyppi, arvioitu ajoitus, rakennusmateriaalit sekä ulkoväritys. Taulukkoon on liitetty myös valokuva kohteesta. Kohteiden valokuvaus ja tietojen keräys on tehty maastokäynnin yhteydessä Inventoinnin tulokset Kesärannan alueella rakentaminen on sijoittunut rannan läheisyyteen nauhamaisesti. Rakennusten sijoittelua on määrittänyt alueella kulkeva liikennereitistö, rakennukset ovat sijoittuneet teiden varsille. Rantaviivaan nähden rakennusten sijoittelu on sattumanvaraisempaa. Ranta-alueen käsittely rakennuspaikkojen edustalla vaihtelee, suurimmaksi osaksi ranta on jätetty luonnontilaiseksi tai sitä on jonkin verran raivattu näkymien avaamiseksi. Joissain tapauksissa piha-alueen käsittely, esimerkiksi nurmikenttä, on ulotettu rantaviivaan saakka. Rantoja on myös manipuloitu esimerkiksi uomia tai ojia kaivamalla. Pihapiirien käsittely vaihtelee päärakennuksen sijoituksesta riippuen. Rannan tuntumassa sijaitsevat pihapiirit on usein jätetty luonnontilaisiksi, oman haasteensa pihajärjestelyille asettavat rantadyynit. Metsäisemmillä rakennuspaikoilla nurmi-istutukset ovat tavallisia. Pihapiirin muodostavat päärakennus ja täydentävät apurakennukset kuten saunat, autosuojat, varastot ja liiterit. Myös yhden rakennuksen pihapiirejä on jonkin verran. Rakennusten sijoittelu pihapiirissä on sattumanvaraista, kuitenkin tunnistettavana piirteenä voidaan mainita päärakennuksen sijoittuminen lähelle tietä ja saunarakennuksen sijoittuminen lähelle rantaa. Pää- ja apurakennukset ovat tavallisesti yhteneväisiä väreiltään ja materiaaleiltaan. Alueen rakennuskanta on iältään ja ulkoasultaan vaihtelevaa. Vanhimmat rakennukset on arvioitu ajoittuvaksi 1940-luvulle, kun taas uusimmat ovat vasta rakenteilla. Vallitseva rakennusmateriaali on puu ja rakennukset ovat joko hirsi- tai rankarakenteisia. Vanhimmissa hirsirakennuksissa hirsikehä on todennäköisesti tuotu paikalle muualta. Yleisin kattomuoto on harjakatto. Rakennusmassat ovat pääosin 1-1,5 kerroksisia. Kohdetyypit Kesärannan alueen rakennuskannassa havaittiin inventoinnin yhteydessä joitain tunnistettavia, alueella toistuvia piirteitä. Inventoidut kohteet on jaoteltu rakennusmateriaalin, ulkovärityksen ja rakennuksen hahmon perusteella neljään eri kohdetyyppiin, jotka luetellaan seuraavaksi: 1) Pientalomaiset loma-asunnot Rakennusmassat ovat kooltaan ja hahmoltaan omakotitaloa muistuttavia. Päärakennukset ovat usein 2- tai 1½ -kerroksisia ja väritykseltään vaaleita. Keskimääräinen kerrosala on arviolta m². Tyypillisiä apurakennuksia ovat suurehkot, tien varteen sijoittuvat autokatokset ja autotallit. Rakennukset ajoittuvat suurimmaksi osaksi 2000-luvulle. Tyypin kohteissa ei ole erityisesti säilytettäviä arvoja. Kuvat 2-4 esimerkkejä pientalomaisista loma-asunnoista 2

3 2) Rakennukset ovat hirsirunkoisia, sekä höylä- että pyöröhirttä esiintyy. Päärakennukset ovat tavallisesti 1½ -kerroksisia ja muistuttavat kokonsa puolesta pientaloa. Keskimääräinen kerrosala on arviolta m². Värityksessä toistuvat erilaiset ruskeat ja punaisen sävyt sekä muut voimakkaat värit. Joissain kohteissa ulkoseinien hirsipinta on jätetty maalaamattomaksi. Apurakennuksista tavallisia ovat saunat ja vierasmökit, joissa toistuu päärakennuksen materiaali ja väritys. Rakennukset ajoittuvat luvulle. Tyypin kohteissa ei ole erityisesti säilytettäviä arvoja. Kuvat 5-7 esimerkkejä suurista hirsirunkoisista loma-asunnoista 3) Matalat puurankaiset loma-asunnot Rakennukset ovat puurankaisia, lautaverhoiltuja ja massaltaan selvästi omakotitaloa pienempiä. Päärakennus on tavallisimmin yksikerroksinen. Keskimääräinen kerrosala on arviolta m². Väritykseltään rakennukset ovat vaaleita ja apurakennuksena on usein sauna. Rakennukset ajoittuvat luvuille. Osassa tyypin kohteista on säilytettäviä arvoja tyypillisenä aikakautensa loma-asuntorakentamisen edustajana. Kuvat 8-10 esimerkkejä matalista puurankaisista loma-asunnoista 4) Rakennukset ovat puurankaisia tai hirsirunkoisia ja mittakaavaltaan pieniä. Keskimääräinen kerrosala on arviolta m². Punainen väritys on selkeästi toistuva ja tunnistettava piirre. Apurakennuksena on usein rantasauna, mutta myös yhden rakennuksen pihapiirit ovat tavallisia. Tyypillistä on rakennusten sijoittuminen rannan tuntumaan useamman loma-asunnon ryhmiksi, jolloin pihapiirien rajautuminen on epäselvää. Rakennukset ajoittuvat luvuille. Tyypin kohteissa on säilytettäviä arvoja alueelle tunnusomaisen rakentamisen edustajana. Kuvat esimerkkejä punaisista pikkumökeistä 3

4 Liite 1: Kohdenumerointi 4

5 Liite 2: Inventointitaulukko KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaaka Punainen Loiva harjakatto Kolmiorimahuopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 2 Rakennus 2: Päärakennus 2000-luku kerrosluku: 2 Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Pyöröhirsi Oranssinruskea Harjakatto Palahuopa, musta Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat 5

6 KOHDE: 3 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 1980-luku 1980-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Kevytsoraharkkomuuri Puuranka Puuranka Lautaverhous, pystylomalaudoitus Lautaverhous, pystylomalaudoitus Vaaleankeltainen Vaaleankeltainen Loiva harjakatto Harjakatto Peltikate, harmaa Peltikate, harmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot Päärakennuksessa on rannan puolella uudempana laajennusosana lasitettu terassi, arvioitu ajoitus 2000-luku. KOHDE: 4 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, pilari Pyöröhirsi Hirsi Pyöröhirsi Hirsi Vaaleanruskea Vaaleanruskea Harjakatto Harjakatto Peltikate, punainen Palahuopa, punainen Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat 6

7 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Harkko, maalattu, väri vaaleansininen Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Vaaleansininen Harjakatto Peltikate, punainen Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot KOHDE: 6 Rakennus 2: Varasto Varasto Varasto Varasto 1970-luku 1970-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen, osittain harkko Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Vaaleanvihreä Vaaleanvihreä Loiva harjakatto Loiva harjakatto Kolmiorimahuopakate, punainen Kolmiorimahuopakate, punainen Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset Matalat puurankaiset loma-asunnot 7

8 KOHDE: 7 Rakennus 2: Varasto Varasto Varasto Varasto 1970-luku 1970-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maalattu, väri ruskea Betoni, maalattu, väri ruskea Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaaka, päädyissä pystylomalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Punainen Punainen Loiva harjakatto Loiva harjakatto Kolmiorimahuopakate, punainen Kolmiorimahuopakate, punainen Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Punainen Loiva harjakatto Huopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat 8

9 KOHDE: 9 Rakennus 2: Autokatos Autosuoja/Varasto Autosuoja/Varasto Autosuoja/Varasto 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 2 1 Betoni, maanvarainen, maalattu, väri valkoinen Betoni, maanvarainen, maalattu, väri valkoinen Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Vaalean vihreä Vaalean vihreä Harjakatto Loiva harjakatto Peltikate, musta Peltikate, musta Yksiruutuiset, valkoiset puitteet Yksiruutuiset, valkoiset puitteet Pientalomaiset loma-asunnot KOHDE: 10 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 2 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Harmaa Ruskea Harjakatto Loiva harjakatto Palahuopa, musta Huopakate, vihreä Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Pihapiirissä lisäksi varasto, jonka väritys on yhteneväinen päärakennuksen kanssa. 9

10 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Vaalean keltainen Loiva harjakatto Huopakate, musta Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa aikakaudelle tyypillistä loma-asuntorakentamista. KOHDE: luku kerrosluku: 2 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Vaalean vihreä Harjakatto Palahuopa, musta Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot 10

11 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, leveä vaakalaudoitus Vaalean keltainen Pulpettikatto Huopakate, musta Suuret yksiruutuiset ikkunat Matalat puurankaiset loma-asunnot Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa aikakaudelle tyypillistä loma-asuntorakentamista. KOHDE: 14 Alkuperäinen hirsiosa1950-luku, laajennusosa 1970-luku kerrosluku: 1 Betoni, pilari Hirsi, uudisosa puuranka Hirsi, uudisosa pystylaudoitus Punainen Harjakatto Aaltopelti, vihreä Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat. Uudisosassa yksiruutuiset ikkunat. Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa alueelle tunnusomaista rakentamista. 11

12 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, päällystetty kuitulevyllä Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Punainen Harjakatto Palahuopa, musta Yksiruutuiset ikkunat KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen, maalattu, väri vihreä Pyöröhirsi Pyöröhirsi Vaaleanruskea Harjakatto Palahuopa, musta Yksiruutuiset ikkunat, tummanruskeat vuorilaudat 12

13 KOHDE: 17 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 1990-luku 2000-luku kerrosluku: 2 1 Kevytsoraharkkomuuri Kevytsoraharkkomuuri Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Kolmiorimahuopakate, musta Kolmiorimahuopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pihapiirissä lisäksi vanhempi saunarakennus ja grillikatos. KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Punainen Harjakatto Profiilipelti, vaaleanharmaa Yksiruutuiset ikkunat, valkoiset vuorilaudat 13

14 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Punainen Harjakatto Kolmiorimahuopakate, punainen Yksiruutuiset ikkunat, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 20 Rakennus 2: Vierasmökki Vierasmökki Vierasmökki Vierasmökki 1990-luku 1990-luku kerrosluku: 2 1,5 Betoni, maanvarainen Kevytsoraharkkomuuri Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Punainen Oranssi Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Profiilipelti, vaaleanharmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pihapiirissä useita pienempiä apurakennuksia eri aikakausilta. 14

15 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen, maalattu, väri ruskea Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Valkoinen Loiva harjakatto Aaltopelti Yksiruutuiset ikkunat, tummanruskeat vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot Rakennus on osittain purettu. Rakennuksen koillispäädystä on poistettu ikkuna ja julkisivuverhous. KOHDE: 22 Rakennus 2: Varasto Varasto Varasto Varasto 1970-luku luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Nurkkakivet/harkot Puuranka Hirsi Lautaverhous, vaakalaudoitus Hirsi Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Huopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Päärakennuksessa on erikoinen nurkkadetalji. Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa alueelle tunnusomaista rakentamista. 15

16 KOHDE: 23 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Aitta Sauna Aitta Sauna Varasto Sauna Varasto 1970-luku 1970-luku 1970-luku kerrosluku: Betonipilari, täytteenä luonnonkivi Betoni, maanvarainen Betonipilari Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Punainen Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Harjakatto Huopakate, musta Huopakate, musta Huopakate, musta Yksiruutuiset ikkunat, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset ikkunat, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 24 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna 1950-luku luku kerrosluku: 1 1 Betoni, pilari Luonnonkivi Puuranka Hirsi Lautaverhous, pystylaudoitus Hirsi Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Huopakate, punainen Huopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa alueelle tunnusomaista rakentamista. 16

17 KOHDE: 25 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Betonipilari Puuranka Hirsi Lautaverhous, vaakalaudoitus Hirsi Harmaa Tumman vihreä Harjakatto Harjakatto Peltikate, musta Tiilikate, punainen 3-ruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat matalat puurankaiset loma-asunnot KOHDE: luku kerrosluku: 2 Betoni, maanvarainen, maalattu, väri tummanruskea Hirsi Hirsi Vaalean keltainen Harjakatto Musta palahuopa Ruutuikkunat, ruskeat vuorilaudat Rakennuksessa on paljon koristeellisia yksityiskohtia. 17

18 KOHDE: 27 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 2 1 Harkko Betoni Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Tummanruskea Tummanruskea Harjakatto Harjakatto Tiilikate, musta Tiilikate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 28 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 2 1 Harkko Betoni Puuranka Puuranka Lautaverhous, alaosa vaaka-, yläosa pystylaudoitus Lautaverhous, vaaka-, pysty- ja vinolaudoitus Tummanruskea Tummanruskea Harjakatto Harjakatto Tiilikate, musta Tiilikate, musta Yksiruutuiset, käsittelemättömät vuorilaudat Yksiruutuiset, käsittelemättömät vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot 18

19 KOHDE: luku kerrosluku: 1,5 Betonipilari Puuranka Lautaverhous, alaosa vaaka-, yläosa pystylaudoitus Oranssi Harjakatto Peltikate, ruskea Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot KOHDE: 30 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna 2000-luku moniperiodinen kerrosluku: 2 1 Harkkomuuri Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Hirsi Pyöröhirsi Hirsi Punainen Hirsipintainen Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Palahuopa, musta Ruutuikkunat, vaaleanruskeat vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pihapiirissä on lisäksi useita apurakennuksia. Päärakennuksen takaosassa on erkkeriosa. Sauna on koottu vanhoista hirsistä. 19

20 KOHDE: luku kerrosluku: 2 Betoni, maanvarainen, maalattu, väri vaaleanvihreä Puuranka Lautaverhous, alaosassa pystylaudoitus, yläosassa vaakalaudoitus Vaaleanvihreä Harjakatto Palahuopa, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot Pihapiirissä on lisäksi useita apurakennuksia, tekolampia ja kiviaitoja. KOHDE: 32 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna luku luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen, maalattu, väri oranssi Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Vaaleanpunainen Vaaleanpunainen Harjakatto Harjakatto Profiilipelti, punainen Profiilipelti, punainen Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot 20

21 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Vaaleankeltainen Harjakatto Kolmiorimahuopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Matalat puurankaiset loma-asunnot Pihapiirissä on myös varasto. Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa aikakaudelle tyypillistä loma-asuntorakentamista. KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Pyöröhirsi Tummanruskea Loiva harjakatto Huopakate, musta Yksiruutuiset, tummanvihreät vuorilaudat Samassa pihapiirissä kohteen 35 ja 36 kanssa. 21

22 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Hirsi Hirsi Punainen Loiva harjakatto Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Samassa pihapiirissä kohteen 34 ja 36 kanssa. Pihapiirissä lisäksi useita apurakennuksia. KOHDE: 36 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 1970-luku 1970-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Lautaverhous, pystylomalaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, punainen Profiilipeltikate, harmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Samassa pihapiirissä kohteen 34 ja 35 kanssa. 22

23 KOHDE: 37 Rakennus 2: Varasto Varasto ja sauna Varasto ja sauna Varasto 1980-luku 1980-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Lautaverhous, pystylomalaudoitus Lautaverhous, pystylomalaudoitus Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset KOHDE: 38 Rakennus 2: Varasto Rakennus 3: Autotalli Varasto Autotalli Varasto Autotalli Varasto Autotalli 1980-luku 1980-luku 1970-luku kerrosluku: Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Hirsi Hirsi Puuranka Hirsi Hirsi Lautaverhous, vaakalaudoitus Punainen Punainen Kermanvaalea Loiva harjakatto Loiva harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Profiilipeltikate, tummanharmaa Huopakate, musta Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset 23

24 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Pyöröhirsi Vaaleanpunainen Harjakatto Palahuopa, musta Ruutuikkunat, mustat vuorilaudat Pihapiirissä lisäksi grillikatos. KOHDE: 40 Rakennus 2: Liiteri Varasto Varasto/Liiteri Varasto/Liiteri 1990-luku 1990-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, maanvarainen Nurkkakivet Hirsi Hirsi Hirsi Hirsi Valkoinen Luonnonvalkoinen Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Profiilipeltikate Ruutuikkunat, mustat vuorilaudat Pihapiirissä lisäksi grillikatos. 24

25 KOHDE: 41 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Autotalli Sauna Autotalli Sauna Autotalli Sauna Autotalli 2000-luku 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 1,5 1 1 Betoniharkko Betoniharkko Betoniharkko Puuranka Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Luonnonvalkoinen Vaaleanpunainen Vaaleanharmaa Harjakatto Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Ruutuikkunat, harmaat vuorilaudat Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset Pientalomaiset loma-asunnot Päärakennuksen yhteydessä grillikatos. Pihapiirissä lisäksi rankarakenteinen harjakattoinen varasto, ulkoväri vaaleanpunainen, kate profiilipelti. KOHDE: 42 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Autotalli Sauna Autotalli Sauna Autotalli Sauna Autotalli 2000-luku 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 1,5 1 1 Betoniharkko Betoniharkko Betoniharkko Puuranka Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Luonnonvalkoinen Luonnonvalkoinen Vaaleanharmaa Harjakatto Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Ruutuikkunat, harmaat vuorilaudat Ruutuikkunat, harmaat vuorilaudat Yksiruutuiset Pientalomaiset loma-asunnot Päärakennuksen yhteydessä grillikatos. 25

26 KOHDE: luku kerrosluku: 1,5 Betoniharkko Hirsi Hirsi Hirsipintainen, maalaamaton Harjakatto Palahuopa, musta Ruutuikkunat KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous, vaaka- ja pystylaudoitus Punamulta Loiva harjakatto Profiilipeltikate Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat 26

27 KOHDE: 45 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Savusauna Rakennus 4: Varasto Sauna Savusauna Varasto Sauna Savusauna Varasto Sauna Savusauna Varasto 1970-luku 1970-luku 1940-luku 1970-luku kerrosluku: Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Betoni, pilari Puuranka Puuranka Hirsi Puuranka Pystylomalaudoitus Pystylomalaudoitus Hirsi Pystylomalaudoitus Punainen Punainen Punamulta Punainen Harjakatto Harjakatto Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Palahuopa, musta Kuitusementtilevy, punaruskea Palahuopa, musta Yksiruutuiset, valk.vuorilaudat Yksiruutuiset, valk.vuorilaudat Yksiruutuiset, valk. vuorilaudat KOHDE: 46 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Savusauna Sauna Savusauna Sauna Savusauna Sauna Savusauna 2000-luku 1970-luku 1940-luku kerrosluku: 1,5 1 1 Betoni, maanvarainen Nurkkakivet Nurkkakivet Puuranka Hirsi Hirsi Lautaverhous, vaakalaudoitus Hirsi Hirsi Vaaleanvihreä Punamulta Punamulta Harjakatto Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Huopakate, musta Profiilipelti, vaaleanharmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot 27

28 KOHDE: 47 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 1990-luku 1990-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Vaaleanvihreä Vaaleanvihreä Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot KOHDE: 48 Rakennus 2: Sauna/Varasto Sauna/Varasto Sauna/Varasto Sauna/Varasto 1970-luku 1970-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, pilari Betoni, maanvarainen Hirsi Puuranka Lautaverhous, pystylomalaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Puupintainen Punainen Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, tummanharmaa Profiilipeltikate, tummanharmaa Yksiruutuiset Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Päärakennuksen hirsirunko on siirretty paikalle muualta 28

29 KOHDE: 49 Rakennus 2: Sauna Sauna Sauna Sauna 2010-luku 2010-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Puuranka Pyöröhirsi Lautaverhous, vaakalaudoitus Pyöröhirsi Harmaanruskea Oranssinruskea Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, musta Palahuopa, musta Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot KOHDE: 50 Rakennus 2: Varasto Varasto Varasto Varasto 1990-luku 1990-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Vaaleanvihreä Vaaleanvihreä Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, harmaa Profiilipeltikate, harmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot 29

30 KOHDE: 51 Rakennus 2: Varasto Varasto Varasto Varasto 1970-luku 1970-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, pilari Puuranka Puuranka Lautaverhous, pystylaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Punaruskea Punainen Harjakatto Pulpettikatto Kuitusementtilevy Kuitusementtilevy Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 52 Rakennus 2: Rantasauna Sauna Sauna Sauna 1970-luku 1970-luku kerrosluku: 1 1 Betoni, pilari Betoni, pilari Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Huopakate, musta Huopakate, musta Yksiruutuiset, mustat vuorilaudat Yksiruutuiset, mustat vuorilaudat 30

31 KOHDE: 53 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Grillikatos Sauna Apurakennus Sauna Grillikatos Sauna Grillikatos 2000-luku 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 1,5 1,5 1 Betoni, pilari Betoni, maanvarainen Betoni, pilari Puuranka Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Vaaleanvihreä, vaaleansininen Vaaleanvihreä Vaaleanvihreä Pulpettikatto Harjakatto Harjakatto Palahuopa Palahuopa, musta Palahuopa, punainen Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, vaaleansiniset vuorilaudat Yksiruutuiset, vaaleansiniset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot KOHDE: 54 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Grillikatos Sauna Apurakennus Sauna Grillikatos Sauna Grillikatos 2000-luku 2000-luku 2000-luku kerrosluku: 1,5 1,5 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Hirsi Hirsi Puuranka Hirsi Hirsi Lautaverhous, pystylaudoitus Punaruskea Punaruskea Siniharmaa Harjakatto Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate Profiilipeltikate Palahuopa, musta Yksiruutuiset, punaruskeat vuorilaudat Yksiruutuiset, punaruskeat vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat 31

32 KOHDE: 55 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Liiteri Sauna Varasto Sauna Liiteri Sauna Liiteri luku 1970-luku 1950-luku kerrosluku: 1,5 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Maanvarainen Pyöröhirsi Puuranka Puuranka Pyöröhirsi Lautaverhous, Pystylaudoitus Lautaverhous, Pystylaudoitus Punaruskea Punainen Puupintainen, harmaantunut Harjakatto Loiva harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Kolmiorimahuopakate, musta Kolmiorimahuopakate, musta Ruutuikkunat, vihreät vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat - KOHDE: 56 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Vanha päärakennus Sauna Sauna Sauna 1980-luku 1980-luku 1950-luku kerrosluku: Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Hirsi Puuranka Pyöröhirsi Hirsi Lautaverhous, pystyrimalauta Ruskea Ruskea Punainen Loiva harjakatto Loiva harjakatto Harjakatto Palahuopa, vihreä Palahuopa, vihreä Profiilipeltikate, vaaleanharmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat 32

33 KOHDE: 57 Rakennus 2: Sauna Rakennus 3: Vierastupa Sauna Vierastupa Sauna Vierastupa Sauna Vierastupa 1970-luku 1970-luku 1970-luku kerrosluku: Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Puuranka Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaaka- ja pystylaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Lautaverhous, pystylaudoitus Punainen Vihreä Punainen Loiva harjakatto ja pulpettikatto Pulpettikatto Harjakatto Palahuopa, musta Huopakate, musta Palahuopa, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous,vaakalaudoitus Punainen Loiva harjakatto Konesaumattu peltikate, punainen Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pihapiirissä lisäksi varasto ja liiteri 33

34 KOHDE: luku kerrosluku: 1 Betoni, maanvarainen Puuranka Lautaverhous,vaakalaudoitus Punainen Harjakatto Kolmiorimahuopakate, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Rakennuksessa on säilytettäviä arvoja. Edustaa alueelle tunnusomaista rakentamista. KOHDE: 60 Rakennus 2: Sauna/Aitta Rakennus 3: Varasto/Liiteri Sauna/Aitta Varasto Sauna/Aitta Varasto/Liiteri Sauna/Aitta Varasto/Liiteri 1980-luku 1980-luku 1980-luku kerrosluku: 1,5 1 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Kevytsoraharkko Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Ruskea, läpikuultava Ruskea, läpikuultava Puupintainen Harjakatto Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Palahuopa, musta Palahuopa, musta Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat 34

35 KOHDE: 61 Rakennus 2: Sauna/Autokatos Sauna/Autokatos Sauna/Autokatos Sauna/Autokatos 1990-luku 1990-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Puupintainen Puupintainen Harjakatto Harjakatto Betonitiili, musta Betonitiili, musta Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 62 Rakennus 2: Varasto/Liiteri Varasto Varasto/Liiteri Varasto/Puuliiteri 1980-luku 1980-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Punainen Punainen Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Profiilipelti Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat 35

36 KOHDE: 63 Rakennus 2: Varasto/Puuliiteri Varasto Varasto/Puuliiteri Varasto/Puuliiteri 1980-luku 1980-luku kerrosluku: 1,5 1 Betoni, maanvarainen Betoni, maanvarainen Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Pyöröhirsi Vaaleansininen Vaaleansininen Harjakatto Harjakatto Palahuopa, musta Profiilipelti Ruutuikkunat, valkoiset vuorilaudat KOHDE: 64 Rakennus 2: Sauna/Varasto Sauna/Varasto Sauna/Varasto Sauna/Varasto luku luku kerrosluku: 1,5 1 Harkkoperusmuuri Harkkoperusmuuri Puuranka Puuranka Lautaverhous, vaakalaudoitus Lautaverhous, vaakalaudoitus Vaaleansininen Vaaleansininen Harjakatto Harjakatto Profiilipeltikate, harmaa Profiilipeltikate, harmaa Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Yksiruutuiset, valkoiset vuorilaudat Pientalomaiset loma-asunnot 36

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus n keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Säntintien varrella koivukuja Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee riihikartano karjarakennus maakellari hirsirunkoinen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos. Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos. Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 Liite Korttelin 53 asemakaavan muutos Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 1 6:351, Kanavakoulu, 53 / 5, YH-1, e=0,30 Käyttötarkoitus: Seura- ja kerhorak. ym. Rakennusvuosi: 1925 Kerrosluku:

Lisätiedot

Johdanto. Tarvaalan kampusalue etelästä kuvattuna. Biotalousinstituutti. Viispiippunen. Konehallit B-rakennus. Päärakennus. Kalustohallit.

Johdanto. Tarvaalan kampusalue etelästä kuvattuna. Biotalousinstituutti. Viispiippunen. Konehallit B-rakennus. Päärakennus. Kalustohallit. Rakennetun ympäristön selvitys 2015 SSÄLTÖ Johdanto... 3 1 Päärakennus... 4 2 Sininen talo... 5 3 A-rakennus... 6 4 B-rakennus... 7 5 C-rakennus... 8 6 Viispiippunen... 9 7 Henkilökunnan asunnot... 10

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 ESITYS SUUNNITTELUPERIAATTEISTA 719 SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160

SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 ESITYS SUUNNITTELUPERIAATTEISTA 719 SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 ESITYS SUUNNITTELUPERIAATTEISTA 30.5.2012 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelukohteina ovat korttelit 2153, 2155, 2157 ja 2160 Kirkkonummen Kartanonranta Sundet

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAKENNUSINVENTOINTI 04.04.2006 RAPORTTILIITE 30.06.2005 RAAHEN KAUPUNKI 2005 RAKENNUSINVENTOINTI 07.09.2004, 03.03.2005 2(7) ALUE 1 1. Kalamaja/varasto b = 62/1

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

KITTILÄ / LEVI RAKKAVAARAN OSA-ALUE VIII:N RAKENTAMISTAPAOHJEET. Korttelit: 850-879

KITTILÄ / LEVI RAKKAVAARAN OSA-ALUE VIII:N RAKENTAMISTAPAOHJEET. Korttelit: 850-879 KITTILÄ / LEVI RAKKAVAARAN OSA-ALUE VIII:N RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit: 850-879 ROVANIEMI 25.6.2002 RAKKAVAARA OSA-ALUE VIII RAKENTAMISTAPAOHJEET ALUEITTAIN KITTILÄ/LEVI A E B C C B D D E B Kelo (k.min.9

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

Oppitunti 4 Värit 2. vaaleanvihreä - Tämä on vaaleanvihreä väri. vaaleanvihreä sammakko - Tämä sammakko on vaaleanvihreä.

Oppitunti 4 Värit 2. vaaleanvihreä - Tämä on vaaleanvihreä väri. vaaleanvihreä sammakko - Tämä sammakko on vaaleanvihreä. Oppitunti 4 Värit 2 musta - Tämä on musta väri. musta salkku - Tämä salkku on musta. musta sähköpistoke - Tämä sähköpistoke on musta. musta kissa - Tämä kissa on musta. Käännä omalle kielellesi. 1 vaaleanvihreä

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa... 3 1.2 Hulevesien

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

rakennushistoriallinen: kylän rakentamistavalle tyypillinen hyvin säilynyt eteiskamaritupa

rakennushistoriallinen: kylän rakentamistavalle tyypillinen hyvin säilynyt eteiskamaritupa 122 89. Rakennuksen nimi: Hermannas Verneras Rnr: 49948700050096S Osoite: Sommarösundsv.476 Rakennustyyppi: pientila Rakennusvuosi: 1850 Korjausvuodet: ei tiedossa Kerrosluku: päärakennus: 1 ½, piharakennukset:

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö kaupunginhallitus 21.6.2011 26.4.2011 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

22.10.2007. ÄÄNEKOSKI KUKKONIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Sumiainen) RAKENNUSTAPAOHJEET. KORTTELIT 104 (osa), 110-115

22.10.2007. ÄÄNEKOSKI KUKKONIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Sumiainen) RAKENNUSTAPAOHJEET. KORTTELIT 104 (osa), 110-115 22.10.2007 ÄÄNEKOSKI KUKKONIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Sumiainen) RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 104 (osa), 110-115 i 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI 2 3 ASEMAKAAVAN TIETOJA 3 3.1 Kaavan rakenne

Lisätiedot

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO Infotilaisuus tontinsaajille 31.8.2010 Lisäys 3.9.2010 Aila Virtanen RAKENTAMISTAPAOHJEET selittävät ja täydentävät asemakaavaa erityisesti tontin

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 11.5.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 LUONNOS Täydennykset

Lisätiedot

LOPPI, LAAKASALO. Rakennustapaohjeet 31.5.2007. Salonnummi Rn:o 1:1202 Ranta-asemakaava-alue Korttelit 1-7

LOPPI, LAAKASALO. Rakennustapaohjeet 31.5.2007. Salonnummi Rn:o 1:1202 Ranta-asemakaava-alue Korttelit 1-7 LOPPI, LAAKASALO Rakennustapaohjeet 31.5.2007 Salonnummi Rn:o 1:1202 Ranta-asemakaava-alue Korttelit 1-7 INSINÖÖRITOIMISTO JUHA POUTANEN Puusepänkatu 5 13110 Hämeenlinna puh/fax 03-6122552 juha.poutanen(at)kolumbus.fi

Lisätiedot

1. PIHAJÄRJESTELYT JA RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN

1. PIHAJÄRJESTELYT JA RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN RUSKON KUNTA 1 / 5 Tekninen osasto PL 69 21291 RUSKO MUNITTULAN ASEMAKAAVA- ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Munittulan kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyn Ruskon kirkonkylän

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE (luonnos)

RAKENTAMISTAPAOHJE (luonnos) JÄMSÄN KAUPUNKI LINTUVUOREN ASEMAKAAVA 40. kaupunginosa, Himos Honkalan kylä, Patajoen kylä (luonnos) 10.12.2013 YLEISTÄ Tämä rakentamistapaohje täydentää Lintuvuoren asemakaavaa ja se on laadittu ohjeellisena.

Lisätiedot

Akanrovan asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet 6.6.2007

Akanrovan asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet 6.6.2007 Akanrovan asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet 6.6.2007 Akanrovan asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet 1 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi Sirkka, Levi Kunta Kittilän kunta Kaavan

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

FUNKKISTULISIJA LÄMMIN YSTÄVÄ

FUNKKISTULISIJA LÄMMIN YSTÄVÄ FUNKKISTULISIJA LÄMMIN YSTÄVÄ Funkkis Jussi, vanilja,, tulisijan valintaopas Funkkis Lauri, Valkoinen antiikkilaasti 2 Funkkistakat VARAAVAT TAKAT SUORALLE SEINÄLLE Suoralle seinälle löytyy monta varaavaa

Lisätiedot

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Asemakaava-alueella on 11 asuttua pihapiiriä, jotka ovat tyypiltään seuraavia: 1 kpl Maatilakeskus, rakennukset 1940-60 -luvulta

Lisätiedot

KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE

KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE YLEISET OHJEET Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata Kotipuiston

Lisätiedot

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus 11. Kesäranta 684-403-1-50 1 Tila on perustettu 1940-luvun puolivälissä kesänviettopaikaksi.

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 3A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Persson Puurula Eva 12.7.2013

Persson Puurula Eva 12.7.2013 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA KITTILÄN KUNTA Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 1000-10700 Rakentamistapaohjeet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LUONNOS 424-P13058 Rakentamistapaohje et 1

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET. 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004. Sisällysluettelo

LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET. 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004. Sisällysluettelo 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004 Sisällysluettelo 1 Rakentamisohjeiden tarkoitus...2 2 Rakennustapaohjeiden toteuttaminen...2 3 Alueen

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

LOUNAISRINTEEN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

LOUNAISRINTEEN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KITTILÄ / LEVI LOUNAISRINTEEN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 950 971 sekä 973,627 ja 628 21.08.2008 2 LOUNAISRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa tarkentaen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

Keljonkankaan keskusta

Keljonkankaan keskusta Keljonkankaan keskusta AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Osa julkisivusta tulee olla rapattu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE 02.04.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE 02.04.2014 VESILAHDEN KUNTA, JÄRVENRANTA JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVA RAKENTAMISTAPAOHJE 02.04.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Jokipolventie 15,37130 Nokia Puh (03)2651 050, gsm 040 5576086 1 YLEISTÄ Johdanto

Lisätiedot

RESTAUROINTIPUUSEPÄT NUUTII AY. VARl-1 NVENTOI NTI. Oulunsalon kirkko. MINNA OIKARINEN (Artenomi AMK} 8.4.2010

RESTAUROINTIPUUSEPÄT NUUTII AY. VARl-1 NVENTOI NTI. Oulunsalon kirkko. MINNA OIKARINEN (Artenomi AMK} 8.4.2010 RESTAUROINTIPUUSEPÄT NUUTII AY VARl-1 NVENTOI NTI Oulunsalon kirkko MINNA OIKARINEN (Artenomi AMK} 8.4.2010 Oulunsalon kirkon ulkopuolen väri-inventointityö suoritettiin 8.4.2010. lnventointi käsittää

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea 1 valkoinen - Tämä on valkoinen väri. valkoinen luistin - Tämä luistin on valkoinen. valkoinen luuranko - Tämä luuranko on valkoinen. valkoinen kukko - Tämä kukko on

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 OHJEITA RAKENTAMISEEN JA MAISEMANHOITOON KYLÄALUEELLA Röölän taajamaosayleiskaavan alueella tulee noudattaa Rymättylän kunnan rakennusjärjestystä ellei osayleiskaavassa

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Asemakaava-alueella on 11 asuttua pihapiiriä, jotka ovat tyypiltään seuraavia: 1 kpl Maatilakeskus, rakennukset 1940-60 -luvulta

Lisätiedot

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12 1 AO-KORTTELIT 2-12 2 Ohjeiden tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille, suunnittelijoille, rakennusvalvonnalle. Tavoite on yhtenäinen lähiympäristö,

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

Keljonkankaan keskusta

Keljonkankaan keskusta Keljonkankaan keskusta AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Osa julkisivusta tulee olla rapattu

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea 1 valkoinen - Tämä on valkoinen väri. valkoinen luistin - Tämä luistin on valkoinen. valkoinen luuranko - Tämä luuranko on valkoinen. valkoinen kukko - Tämä kukko on

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

rakennushistoriallinen: päärakennus edustaa paikallista rakennusperinnettä

rakennushistoriallinen: päärakennus edustaa paikallista rakennusperinnettä 73 51. Rakennuksen nimi: Kallis Viktoras Rnr: 49948700040120Y Osoite: Sommarösundsvägen Rakennustyyppi: Maatila Rakennusvuosi: 1928 Korjausvuodet: 1986 Kerrosluku: päärakennus: 1 ½, osittain 2, piharakennus:1

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Muuramen kunta Kivijärven ranta-asemakaava

Muuramen kunta Kivijärven ranta-asemakaava 19.02.2008 Muuramen kunta Kivijärven ranta-asemakaava KORTTELIT 1-3 SEKÄ NIIHIN LIITTTYVÄT LÄHIVIRKITYS-, LIIKENNE-, KATU- JA VESIALUEET Rakennustapaohjeet Sisältö 1 1 JOHDANTO... 2 2 ALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KITTILÄ / LEVI RAKENTAMISTAPAOHJEET. Korttelit 617, 618 ja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄ / LEVI RAKENTAMISTAPAOHJEET. Korttelit 617, 618 ja KITTILÄN KUNTA KITTILÄ / LEVI RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 617, 618 ja 680 17.12.2010 2 KORTTELIEN 617, 618 JA 680 RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa tarkentaen kaavassa olevia

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

Rakentamistapaohje 12.01.2006

Rakentamistapaohje 12.01.2006 Rakentamistapaohje 12.01.2006 päivitetty 14.08.2008 (kortteli 153 ja tontti 155-4) Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus/ Maankäyttö/ vs. kaupunginarkkitehti Miia Ajo 14.8.2008 Haukkavuoren alue, 08700 Lohja

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 VUORES, KOUKKURANTA Tontinkäyttösuositus Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 liittyy rakentamistapaohjeeseen ro-8263 TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Esimerkkinä korttelin 7685 tontit 1, 2, 3 ja 4. Päärakennusten

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos kaava V 42 RAKENNUSTAPAOHJE

Vihdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos kaava V 42 RAKENNUSTAPAOHJE Vihdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos kaava V 42 RAKENNUSTAPAOHJE Asia 542 / 713 / 2006 Tämä rakennustapaohje on laadittu kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen uudisrakentamista

Lisätiedot