YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS

2 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus D12 Olevat rakennukset ja rakenteet D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot D15 Olevat alueen pintakerrokset D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT D21 Alueen kaivannot D22 Alueen syvennykset ja kuopat D23 Alueen kanaalit D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt D42 Kanaalien täytöt D43 Aluetäytöt D44 Rakennekerrokset D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA D51 Putket ja johdot alueella D52 Kaivot alueella D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT D61 Nurmet D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset

3 3 D8 ALUEVARUSTEET D81 Aidat D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT E21 Rakennuskaivannot E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit E3 KALLIOKAIVANNOT E31 Rakennuskaivannot kalliossa E32 Syvennykset kalliossa E33 Kanaalit kalliossa E34 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet E4 TÄYTÖT E41 Perustusten alustäytöt E42 Rakenteiden vierustäytöt E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT E51 Maahan asennettavat putket E52 Kaivot E53 Salaojat E6 POHJARAKENTEET E61 Rakennuksen pohjarakenteet E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit F13 Alapohjat F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat F24 Kantavat väliseinät F25 Pilarit F26 Palkit

4 4 F27 Laatat F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet F52 Kevyet väliseinät F53 Alakatot F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet F57 Hormit, kanavat, tulisijat F58 Hoitotasot F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat F62 Kattopinnat F63 Lattiapinnat F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet F72 Varusteet F73 Laitteet F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka Liitteet: Rakennetyypit Stonel-järjestelmän detaljit Tiivistäminen Ardex-tuotteilla -ohje

5 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 5 B1 Rakennushanke Rakennuskohde käsittää Ylivieskan lukion liikuntasaliosan peruskorjauksen, liikuntasalin ja piirustuksissa osoitetun luokkaosan vesikaton uusimisen varusteineen, uuden pääsisäänkäyntikatoksen rakentamisen, pyörätuoliluiskan asentamisen sekä julkisivurappauksen korjaamisen piirustuksissa osoitetulla alueilla sekä julkisivun pinnoittamisen. Peruskorjaus on vaativaa sisäilmakorjausta, joka tehdään laskenta-asiakirjoissa olevien Vahanen Oy:n tekemän korjaussuunnitelman ja siihen kuuluvien piirustusten mukaan. B2 Kohde Ks. Korjaustyöselostus, kohta 1.3. Peruskorjauksen puhtausluokka on purkutöissä P2, sisävalmistusvaiheessa P1, sisäilmaluokka S3. Kaikkien pintamateriaalien päästöluokka on M1. Korjaustyö on tehtävä huolellisesti erillistä Terve talo-ohjetta noudattaen. B3 Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 2, Ylivieska Puhelin (08) , faksi (08) Yhteyshenkilöt: Kari Kentala, tekninen johtaja, puhelin Unto Koskinen, rakennuspäällikkö, puhelin Juhani Tokola, talonrakennusmestari, sähköposti: B4 Valvonta Ylivieskan kaupunki, tekninen palvelukeskus. B5 Käyttäjä Ylivieskan lukio. B6 Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Yhteyshenkilö: Kimmo Heikkilä, arkkitehti SAFA (pääsuunnittelija) Kyöstintie 29, YLIVIESKA Puhelin Sähköposti:

6 6 Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Toripiha 1, Nivala p. (08) yhteyshenkilö: Jouko Suutari sähköposti: LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi p. (08) yhteyshenkilö: Eero Jaatinen Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2, Ylivieska Yhteyshenkilö: Jarmo Hintsala Puhelin: sähköposti: Kuntotutkimukset, sisäilmakorjaussuunnittelu, puhtauden ja kosteudenhallintaan liittyvät ohjeet: Vahanen Oy Linnoitustie 5, Espoo Yhteyshenkilöt Pasi Wahlfors, Katariina Laine, D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä Rakennusalueen alkutarkastus: Ennen rakennustöiden alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus, jossa todetaan: - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - toimenpiteet naapureille, rakennusalueella oleville rakennuksille ja ympäristölle aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus Rakennusalue on rakennettua piha-aluetta. Oleva puusto säilytetään lukuun ottamatta uuden jätekatoksen kohdalta poistettavia puita.

7 7 D12 Olevat rakennukset ja rakenteet Rakennus on betonirunkoinen, pääosin tiiliverhottu, kaksikerroksinen osittaisella kellarilla varustettu rakennus. Olevien ja uusien rakenteiden sääsuojaus Vesikaton peruskorjauksen ajaksi rakennus suojataan sääsuojalla, esim. Telinekataja Oy KH XL-sääsuoja tai vastaava. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä alustava suojaussuunnitelma. Olevien sisärakenteiden suojaus Säilytettävät lattiapinnoitteet suojataan kovalevyllä ja muovilla saumat teipaten korjaustyön ajaksi. Vanhojen rakenteiden purku MaaRYL 11.1 Raivattava ja purettava materiaali MaaRYL 11.4 Raivaus, purku ja suojaaminen MaaRYL Purkaminen Kohteeseen sisältyy purkutyötä, josta osa on kosteusvaurioituneen rakenteen purkua. Purettavat rakenteet on osoitettu arkkitehti- ja rakennepiirustuksissa pisteviivoin. Purku suoritetaan aina sellaisessa laajuudessa kuin suunnitelmat ja työn eteneminen edellyttävät. Purkutyössä on otettava huomioon mahdolliset rakenteiden kosteus- ja homevauriot ja huolehdittava riittävästä suojauksesta. Ks. Terve talo ohje ja Korjaustyöselostus sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkua koskevat viranomaismääräykset. Vanhoihin kantaviin rakenteisiin tehtävien aukkojen tuenta on varmistettava etukäteen rakennesuunnittelijan kanssa. Purkutyön aikaisesta väliaikaisesta tuennasta on huolehdittava. Purettavia rakenteita piha-alueella: - pääsisäänkäynnin katos, tasanne, luiska, porras ja kaide Rakennuksen purettavia rakenteita: - vesikattorakenne uusittavilla osilla - piirustuksiin merkityt väliseinä-, välipohja- ja alapohjarakenteet - uusittaviksi määrätyt ikkunat ja ovet - vanhat pinnoitteet huoneselosteen ja korjaustyöselostuksen mukaisesti - vanhat alakattorakenteet huoneselosteessa määrätyissä tiloissa Asbestityöt RT STM Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

8 Kohteesta on tehty laskenta-asiakirjojen liitteenä oleva asbestikartoitus. Asbestipurku on tehtävä viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan. 8 Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu , Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Mikrobivaurioituneita rakenteita purettaessa on otettava huomioon ao. purkutyötä koskevat työturvallisuusmääräykset. Alueilla, joissa tehdään purkutöitä, tulee pölyn leviäminen purkualueen ulkopuolella oleviin tiloihin ja ympäristöön estää osastointien avulla. Purkualueet osastoidaan suojaseinien ja alipaineistuslaitteistojen avulla Työmaan puhtauden- ja kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet ohjeessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Osastointiin liittyvien suojaseinien alustavat sijainnit kartoitetaan urakkaohjelmassa määrätyn alkutarkastuksen yhteydessä. Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Rakennuttajan kanssa sovitaan ennen purkutöiden aloittamista, mitkä purettavat rakenteet jäävät tämän omaisuudeksi. Urakoitsija kuljettaa ne rakennuttajan osoittamaan varastopaikkaan. Muut purkujätteet jätemaksuineen kuuluvat urakoitsijalle ja ne kuljetetaan luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Ks. lvi-suunnitelmat. ja kohta D14. Kaivu- ja täyttötyöt rakennusurakassa. D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Urakoitsijan tulee ennen kaivutyön aloittamista varmistua rakennusalueella sijaitsevien johtojen, kaapeleiden, viemäreiden yms. tarkasta sijainnista teettämällä kustannuksellaan kaapeli- ja kanaalikartoituksen. Urakoitsija vastaa em. laitteille kaivutyön aikana mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. D15 Olevat alueen pintakerrokset Pintakerrokset pääosin asfalttibetonia, betonikiveystä, mursketta ja viheraluetta. Urakkaalueella poistetaan olevat pintakerrokset töiden edellyttämässä laajuudessa.

9 D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT 9 Uuden jätekatoksen rakentamisen edellyttämät kaivutyöt. Noudatetaan MaaRYL Maankaivutyö RIL RIL D21 Alueen kaivannot Rakennusalueella tarvittavat kaivutyöt suorittaa pääurakoitsija. Näihin kuuluvat kaikkien asiakirjoissa esitettyjen putkien, johtojen, kaapelien, vesi- ja viemäriliittymien sekä kaivojen kaivutyöt myös urakka-alueen ulkopuolella. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, suojauksesta, tuennasta ja aitauksesta koko rakennustyön ajan. Kylmänä vuodenaikana huolehditaan siitä, että maapohja perustamistasossa on sula, eikä myöhemminkään pääse jäätymään. Maankaivu suoritetaan rakennepiirustusten sekä LVI- ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten mukaan noudattaen Kaivu suoritetaan asiakirjoissa määrättyihin maakerroksiin tai tasoihin sekä muotoillaan asiakirjoissa määrätyllä tavalla. D22 Alueen syvennykset ja kuopat Valaisinpylväiden perustusten kuopat tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. D23 Alueen kanaalit Maa kaivetaan niin laajalti ja niin syvälti, että putkikanavat, viemärit, sähkökaapelikanavat yms. voidaan tehdä. Kaivu suoritetaan ao. erikoissuunnitelmien edellyttämällä tavalla urakkaan kuuluvana myös varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella. MaaRYL Maankaivun tekeminen, putki- ja kaapelikaivannot ja Valmis putki- ja kaapelikaivanto. Sallittu mittapoikkeama mm.

10 AM06 Kaapelikanaalit 10 kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm AM07 Salaojakanaalit kaivannon syvyys 800 mm D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö MaaRYL2010 luku 3 Aluerakentaminen. RT Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Luokka A2. D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt Täytöt tehdään tämän selostuksen mukaisesti, ellei rakenne- ja talotekniikan suunnitelmissa ole toisin määrätty. Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja 15.6 luokka A2.

11 AT03 Kaivojen ympärystäyttö 11 tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Noudatetaan MaaRYL :T2, ja D42 Kanaalien täytöt MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö; 2233 Putkikaivannon täytön tekeminen AT06 - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1a, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT05 Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT07 Salaojakaivantojen täyttö täyttö salaojitussoralla, raekoko mm salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin D43 Aluetäytöt AT08 Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö, kivennäismaa Rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan MaaRYL ja MaaRYL2010 luku 35 Viherrakentaminen Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D44 Rakennekerrokset Liikenne- ja paikoitusalueet Urakassa ei ole uusia liikenne- ja paikoitusalueita lukuun ottamatta uuden jätekatoksen välittömässä läheisyydessä olevaa asfalttialueen korjausta. MaaRYL2010 luku 33 Asfaltointi

12 MaaRYL2010 luku 315 Sitomattomat päällysteet 12 D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL Putki- ja johtoasennus MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö ja MaaRYL2010 luku 224 Salaojatyö. RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa Talotekniikka RYL D51 Putket ja johdot alueella Ks. lv- ja sähkösuunnitelmat Sadevesiviemäri ja jätevesiviemäri tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm viemäriputket lvi-suunnitelmien mukaan liitoksissa kumitiiviste valmistajan ohjeiden mukaan Noudatetaan MaaRYL Sadevesiviemärien ja kaivojen maarakenteet ja Viemärien asentaminen. Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. Vesijohdot tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm vesijohtoputket ja eristykset lvi-suunnitelmien mukaan Noudatetaan MaaRYL Vesijohtojen maarakenteet. Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm putkitus muovi 100 mm tai suojakouru muovia Noudatetaan MaaRYL Johdot ja Kaapelien maarakenteet. Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm.

13 D52 Kaivot alueella 13 Salaojan tarkistusputket ja salaojakaivot, ks. salaojasuunnitelma. Sadevesi- ja jätevesikaivot, ks. lvi-suunnitelma. Työohjeet Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m:n matkalla. Sijainnissa sallitaan enintään mm vaakapoikkeama. Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä. D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella Salaoja- ja sadevedet johdetaan suunnitelmien mukaisesti sadevesiviemäriin olevien ränni- ja pihakaivojen kautta. D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT Noudatetaan MaaRYL2010 luku 35 Viherrakentaminen Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 VTO-83 RT Piha-alueiden kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt D61 Nurmet korjataan rakennustyön jäljiltä, ei muita vihertöitä.. D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset

14 D64 Muu kasvillisuus 14 D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL2010 luku 3 Aluerakentaminen: 315 Sitomattomat päällysteet, 316 Muiden päällysterakenteiden tekeminen ja 331 Asfalttipäällysteet. RT Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Maanpinta muotoillaan siten, että pintavedet eivät valu rakennukseen päin. D71 Sidotut kulutuskerrokset Asfaltin korjaus rakennustyön jäljiltä. D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET Noudatetaan MaaRYL2010 luku 36 Aluevarustaminen, RT Aluevarusteiden perustamistavat

15 D81 Aidat 15 D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet Uusi jätekatos tehdään erikoispiirustusten mukaan asemapiirroksessa osoitettuun paikkaan. D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet Sähkösuunnitelmien mukaan MaaRYL 2010 luku 36 Aluevarustaminen. RT Aluevarusteiden perustamistavat. SFS 4642 Valaisinpylväät. Pintakäsittely D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit

16 16 D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL2010 luku 22 Maarakentaminen. Rakennusurakkaan kuuluu talotekniikan suunnitelmissa osoitettujen kaapeli-, viemäri- ja sadevesiviemärikaivantojen sekä salaojakaivantojen tekeminen. E21 Rakennuskaivannot Rakennesuunnitelmien mukaan. MaaRYL2010 luku 222 Maankaivutyö RIL Rakennuskaivanto-ohje E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit PM04 Kaapelikanaalit kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm Noudatetaan MaaRYL2010 luku Sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. PM05 Salaojakanaalit kaivannon syvyys min. 800 mm

17 E3 KALLIOKAIVANNOT 17 Mahdolliset kalliokaivannot ja louhintatyöt tehdään rakennuttajan erillishankintana. E4 TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö. RIL Pohjarakennusohjeet E41 Perustusten alustäytöt MaaRYL2010 luku 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen Perustusten alustäyttö soralla/murskeella rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan MaaRYL , luiskien kaltevuus rakennesuunnitelmien mukaan. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksin vähintään 8 ajokertaa. Tiiveysvaatimus 95 % (90 %), parannettu Proctor. E42 Rakenteiden vierustäytöt Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 mm. Noudatetaan MaaRYL Vierustäytön rakentaminen ja 15:T2, tiiveysvaatimus 90 %. E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt Viemäri- ja vesijohto- sekä rumpukanaalien täyttö: alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö: alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla

18 E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT 18 Noudatetaan TalotekniikkaRYL. E51 Maahan asennettavat putket LVI-suunnitelmien mukaan. E52 Kaivot LVI-suunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. E53 Salaojat Salaojasuunnitelmien mukaan. Sallitut toleranssit: vaakapoikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta mm. Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Noudatetaan MaaRYL Salaojatyö Noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. E6 POHJARAKENTEET Massanvaihdot rakennesuunnitelmien mukaan. E61 Rakennuksen pohjarakenteet Uuden pääsisäänkäynnin katoksen ja jätekatoksen perustukset tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet

19 F RAKENNUSTEKNIIKKA 19 F1 PERUSTUKSET Noudatetaan RunkoRYL Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, RakMK C2 Kosteus, RIL F11 Anturat Uudet anturat tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaan. Perustusten betonointi aloitetaan vasta, kun peruskaivannot on tarkastettu ja hyväksytty. Perustuksia kylmänä vuoden aikana tehtäessä on huolehdittava siitä, että rakenteiden alle jäävät maakerrokset eivät pääse jäätymään. RunkoRYL Betonianturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 2, luokka 1 mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa F12 Perusmuurit RunkoRYL Betonianturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa Oleva perusmuuri kosteuseristetään asentamalla Patolevy piirustuksissa osoitetulla alueelle pääsisäänkäynnin katoksen rakentamisen yhteydessä. Kellarikerroksen liikuntatilan perusmuuriin tehdään työnaikainen kulkuaukko ja ulkopuolelle riittävän kokoinen luiska työmaaliikennettä varten. Aukko valetaan umpeen entiseen vahvuuteen, asennetaan kosteus- ja routaeristys. F13 Alapohjat Alapohjia puretaan ja roilotetaan talotekniikan töiden edellyttämässä laajuudessa. F14 Alapohjan erityisrakenteet Liikuntasalin päädyssä olevasta ryömintätilasta poistetaan oleva orgaaninen aines kellarin

20 liikuntatilan kautta tehtövien väliaikaisten työakkojen ( 3 kpl) kautta, ks. huoneseloste ja korjaustyöselostus. 20 F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja Entiset väestönsuojat, toimenpiteet osoitettu huoneselosteessa. F22 Kuilut F23 Portaat Portaat arkkitehtipiirustusten, huoneselosteen ja rakennesuunnitelmien mukaan. noudatetaan RunkoRYL , ja RT Mosaiikkibetoni, yleiset laatuvaatimukset Portaiden kaiteineen on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräykset rakennusten huolto- ja käyttöturvallisuudesta. F24 Kantavat väliseinät Kantava ja jäykistävä seinä Oleviin kantaviin seiniin ei tehdä rakenteellisia muutoksia lukuun ottamatta vanhan hissikonehuoneen ja iv-konehuoneen välisen seinän aukotusta ja talotekniikan edellyttämiä läpivientejä. F25 Pilarit Uudet pilarit rakennesuunnitelmien mukaan. Oleviin pilareihin ei rakenteellisia muutoksia. F26 Palkit Uudet palkit rakennesuunnitelmien mukaan, pinnoitteena maalaus. Oleviin palkkeihin ei rakenteellisia muutoksia lukuun ottamatta talotekniikan edellyttämiä läpivientejä. F27 Laatat Välipohjat ovat ontelolaatoista tai paikalla valettuja betonilaattoja, ei rakenteellisia muutoksia

21 lukuun ottamatta talotekniikan töiden edellyttämiä aukkoja ja läpivientejä. 21 Uudet välipohjat ja aukkojen paikkaukset paikalla valettuja teräsbetonilaattoja rakennesuunnitelmien mukaan. F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät RunkoRYL Puurunkotyö RunkoRYL Puujulkisivutyö RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Ääneneristys MaalausRYL Ulkomaalaus RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Eri ulkoseinärakenteet on osoitettu arkkitehti- ja rakennepiirustuksissa. Julkisivupiirustuksissa osoitetuilla alueilla uusitaan kolmikerrosrappaus, osalla aluista uusitaan vain pintarappaus. Kaikki julkisivun rappauspinnat maalataan, ks. maalauskäsittely-yhdistelmät. Laskennassa käytetään määrättyä käsittely-yhdistelmää, mutta urakoitsijan on varmistettava käytettävän menetelmän soveltuminen vanhalle pinnoitteelle ennen työn aloittamista. Käytettävä yhdistelmä sovitaan lopullisesti työmaalla pidettävässä katselmuksessa. Kaikki julkisivun puupinnat maalataan. Liikuntasalin piirustuksiin merkityt ikkunat poistetaan, aukot suljetaan huoneselosteessa osoitetulla rakenteella. Vesipeltien kallistukset korjataan. Julkisivuverhoukseksi asennetaan julkisivulaminaatti, korjatussa julkisivussa säilytetään ikkuna-aihe asentamalla laminaatti rapattua pintaa syvemmälle. Ikkunaaiheen pielipellit muovipinnoitettua peltiä, väri valkoinen. Tiivistyskäsittely: Ulkoseinien liittymät tiivistetään Vahanen Oy:n korjaustyöselostuksen mukaisesti ennen julkisivun maalausta. Urakkaan kuuluu ulkopuolinen tiivistäminen koko rakennuksessa- Ikkunaliittymän puhdistamisesta ja tiivistämisestä tulee tehdä mallisuoritus, joka hyväksytetään valvojalla.

22 F32 Ikkunat 22 Vanhat piirustuksiin merkityt ikkunat poistetaan, tunnuksin merkityt ikkunat uusitaan. Liikuntasaliin asennetaan kaavioiden mukaiset savunpoistoikkunat ja luukut, mekaaninen avaus. Uudet ikkunat ovat puu-alumiini-ikkunoita ikkunakaavioiden mukaan. Uusien ikkunoiden U- arvo vähintään 1,0 W/m2K. Uusien ikkunoiden ja luukkujen liittymät seinärakenteeseen tiivistetään korjaustyöselostuksen mukaisesti, huom. mallisuoritus, joka on hyväksyttävä ennen työn jatkamista. RT Puu- ja puualumiini-ikkunat ja niiden asennus Puu-alumiini-ikkunat Puu-alumiini-ikkunat ovat kolminkertaisia sisäänaukeavia MSE-ikkunoita, karmisyvyys 210 mm. Ulkopuitteet ja -karmit pulverimaalattua alumiinia, väri ulkovärisuunnitelman mukaan, ks. ikkunaseloste. Lasien laatuluokka II tai Float-lasia, sisäpuitteiden umpiolasit 2-lasisia, välilistat 12 mm. Alumiiniosien maalaus vähintään Sisäikkunat kiinteitä puuikkunoita, ks. ikkunakaaviot. Ikkunoiden asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että viereisen oven db-arvon mukainen ääneneristys saavutetaan myös ikkunan osalta. Vesipellit muovipinnoitettua 0,6 mm peltiä, RT Rakennuksen suojapellitykset. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 5 kpl ikkunoiden irtopainikkeita. IP01-IP02 noudatetaan RunkoRYL ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit ja puitteet laatuluokka V, SFS 4433 RT RT tyyppi MSE karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmit ja puitteet maalauskäsitellään tehtaalla alumiiniosat pulverimaalataan ulkovärityssuunnitelman mukaisiksi tiivisteet silikonisia putkitiivisteitä, ulkopuitteen tiivisteen yläosaan 100 mm tuuletusväli

23 Lasitus lasi RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä, RT Puu- ja puualumiini.ikkunat ja niiden asennus paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen umpiolasien laatu RT Rakennuslasit, tasolasit umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen lasilistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen ikkunoissa, joiden alareuna on < 700 mm lattiasta, käytetään karkaistua turvalasia ikkunakaavioissa määrätyissä ikkunoissa auringonsuojalasi Pilkington Suncool HP Neutral 70/40, auringonsuojapinnoite elementin sisällä Heloitus heloitus ikkunakaavioiden mukaan, muoviosia ei saa käyttää saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalvalla, kiinteällä painikkeella sekä lapsiturvallisella avautumisrajoittimella, materiaali teräs tai alumiini, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla Kiinnitys ja tilkitseminen karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan ruuvit peitetään karmitulpilla Listoitus tehdasmaalattu vuorilista RT Pellitys vesipellit RunkoRYL Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa sekä RT mukaan Uusittavien ikkunoiden ja liikuntasalin ikkuna-aiheiden vesipellit uusitaan. Alumiini-ikkunat Sisäikkunat F33 Ulko-ovet Ulko-ovet entiset. Ovien liittymät seinärakenteeseen tiivistetään ulkopuolelta Vahanen Oy:n korjaustyöselostuksen mukaan. 23

24 F34 Julkisivun täydennysosat 24 Sisääntulokatokset, terassit ja luiskat arkkitehti- ja tuulikaappi ja terassi uusitaan. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat Oleva vesikattorakenne puretaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Uusi rakenne rakennesuunnitelmien mukaan. RunkoRYL Puurunkotyö RunkoRYL Levytyö runkorakenteissa RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Ulkopuolinen vedeneristys RunkoRYL Palosuojaustyö F42 Räystäät Uusittaville osille tehdään räystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Uudet ja entiset räystäät maalataan. Uudet katosten ja tuulikaapin sadevesikourut muovipinnoitettua teräs- tai alumiinipeltiä, puolipyöreä, saumattomat, ulkopuoliset kannakkeet, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla. Kourujen mitoitus RT Metalliset sadevesijärjestelmät mukaan. F43 Yläpohjavarusteet Uudet syöksytorvet polttomaalatusta tuubiputkesta, alastuloissa liukulähtö, ulkopuoliset kannatuskoukut, mitoitus RT , Metalliset sadevesijärjestelmät, mukaan. Syöksytorvet johdetaan suoraan sadevesikaivoihin, kaivojen paikat ao. suunnitelmien mukaan. Kaikkien suoraan rännikaivoihin liitettävien syöksytorvien alaosassa ruuvikiinnitteinen huoltoluukku. Vesikaton varusteet viranomaismääräysten mukaan uusille vesikatoille: - lumiesteet räystäille ja lappeelle, 2 kpl/lape katon koko pituudelta

25 - lappeille kulkusilta koko pituudelle ja lapetikkaat 1 / lape 25 RT Vesikaton turvavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet Ei urakka-alueella. F46 Ulkotasot ja terassit Sisäänkäyntitasot, -katokset, portaat ja luiska arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Pääsisäänkäynnin katoksen yhteyteen tehdään piirustusten mukaiset pylonit. katoksen otsapintaan LUKIO alumiinisin maalatuin irtokirjaimin. Kasetti Liberta Original 102, pelti 1,2 mm, kasettikoko erikoispiirustuksen mukaan, pinta PVDF, kolmessa alimmassa kasettirivissä vahvikkeena taustavaneri. Rahkolan koulun puoleisiin sisäänkäyntiin Weland-pyörätuoliluiska pohjapiirroksen mukaan: - tasanne 1500x900 mm, ritilälevy N6 25/2, silmäkoko 17x75 mm, kuumasinkitty - luiska 900x6000 mm, ritilälevy N6 25/2, silmäkoko 17x75 mm, kuumasinkitty, alapäässä ajoluiska, alussa ja lopussa kontrastimerkintä mustaksi maalattua kyynellevyä - sivupalkit 150x60x6 mm L-profiilia, kuumasinkitty - säädettävät tukijalat Ø 42 mm kuumasinkittyä teräsputkea - kaiteet h=900, pystytolpat k600 mm, pystytolppien väliin 6 mm homogeeninen julkisivulaminaatti Formica Vivix, väri F2200, h=500, kiinnitys pystytolppiin asennettuihin u-profiileihin pultein valmistajan ohjeen mukaan ala-ja yläreunasta, käsijohteet jauhemaalattua Ø 42 mm teräsputkea väri RAL 7024 F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet Tunnuksin merkityt väliovet uusitaan. Ovien koot, rakenne, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovien kaaviopiirustuksista. Sisäovet ovat pääosin laminaattipintaisia ovia. Ovien asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että oven db-vaatimus täyttyy myös liittymän osalta. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu vastaava pinta tai ovi voi vahingoittua

26 varustetaan kumisella pysäyttäjällä. Pysäyttäjät pyritään kiinnittämään yleensä seinäpintoihin, tyyppi ja paikat määritetään työmaalla. Kaikkien tilojen oviin asennetaan huonenumerot ja tilan nimi muovisilla tarrairtonumeroilla/-kirjaimilla, korkeus 40 mm. Wc-oviin asennetaan lisäksi tarramuoviset symboliopasteet. Ilmastointisuunnitelmissa osoitettuihin oviin asennetaan korvausilmasäleiköt (RU). Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Lukot kuuluvat rakennusurakkaan. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, avain Abloy Sento. SO01-SO03 noudatetaan RunkoRYL Ikkuna- ja ovityö, SisäRYL Väliovet sekä RT Puuovet puuosien laatu RT luokan V mukainen karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan märkätilojen ovissa karmin alapää jätetään irti lattiasta kynnyksen korkeuteen, alapään sauma tiivistetään silikonimassalla peitelistojen saumat työstetään jiiriin. Huom. listojen oltava työmaalla 3 viikkoa ennen asennusta kosteuden tasaantumisen vuoksi. RunkoRYL Ikkuna- ja ovityö SisäRYL Väliovet RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus RT Puuovi, välioven lukon upotus RT Puuovet Osastoivat ovet tehdään oviselosteen mukaan, Ovilistoitukset metalliovissa pulverimaalattuja alumiinilistoja, puuovissa tehdasmaalatut puulistat. Alumiinilistojen kiinnitys ruuvein, ruuvien väri listan mukainen. Puulistojen kiinnitys kannattomilla nauloilla, nurkat sahataan jiiriin. Listojen ja seinän rajakohta kitataan ja maalataan. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Poistumistieovissa viranomaisten määräysten mukaiset lukot, lukkotoimittajan on tarkistettava oviselosteissa määrätyt tyypit. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, lukitussuunnitelman teko kuuluu rakennusurakkaan. Lukitussuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen tilaamista. Lukkojen teljen vastakolojen on oltava ns. taskullisia (rst) ettei metallikarmiputkeen jää näkyvää reikää tai puukarmissa paljasta puupintaa jää näkyviin. Urakoitsija toimittaa 2 kpl avaimia kutakin lukkoa kohti sekä lisäksi 5 kpl yleisavaimia 26

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KATAJAN KOULU YLIVIESKA

KATAJAN KOULU YLIVIESKA KATAJAN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS RAKENNUSSELOSTUS 31.3.2016 ARK 179-123 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT Peruskorjaus 2016 RAKENNUSSELOSTUS 26.1.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA

RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS, VESIKATTO RAKENNUSSELOSTUS 23.09.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B3 Rakennuttaja B4 Valvonta B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 B1 Rakennushanke... 4

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä 21.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄKUVAUS 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Tavoite 4 2.2 Laadunvarmistus 4 2.4 Terveydelle

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 31.5.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot