YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS

2 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus D12 Olevat rakennukset ja rakenteet D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot D15 Olevat alueen pintakerrokset D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT D21 Alueen kaivannot D22 Alueen syvennykset ja kuopat D23 Alueen kanaalit D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt D42 Kanaalien täytöt D43 Aluetäytöt D44 Rakennekerrokset D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA D51 Putket ja johdot alueella D52 Kaivot alueella D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT D61 Nurmet D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset

3 3 D8 ALUEVARUSTEET D81 Aidat D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT E21 Rakennuskaivannot E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit E3 KALLIOKAIVANNOT E31 Rakennuskaivannot kalliossa E32 Syvennykset kalliossa E33 Kanaalit kalliossa E34 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet E4 TÄYTÖT E41 Perustusten alustäytöt E42 Rakenteiden vierustäytöt E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT E51 Maahan asennettavat putket E52 Kaivot E53 Salaojat E6 POHJARAKENTEET E61 Rakennuksen pohjarakenteet E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit F13 Alapohjat F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat F24 Kantavat väliseinät F25 Pilarit F26 Palkit

4 4 F27 Laatat F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet F52 Kevyet väliseinät F53 Alakatot F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet F57 Hormit, kanavat, tulisijat F58 Hoitotasot F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat F62 Kattopinnat F63 Lattiapinnat F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet F72 Varusteet F73 Laitteet F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka Liitteet: Rakennetyypit Stonel-järjestelmän detaljit Tiivistäminen Ardex-tuotteilla -ohje

5 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 5 B1 Rakennushanke Rakennuskohde käsittää Ylivieskan lukion liikuntasaliosan peruskorjauksen, liikuntasalin ja piirustuksissa osoitetun luokkaosan vesikaton uusimisen varusteineen, uuden pääsisäänkäyntikatoksen rakentamisen, pyörätuoliluiskan asentamisen sekä julkisivurappauksen korjaamisen piirustuksissa osoitetulla alueilla sekä julkisivun pinnoittamisen. Peruskorjaus on vaativaa sisäilmakorjausta, joka tehdään laskenta-asiakirjoissa olevien Vahanen Oy:n tekemän korjaussuunnitelman ja siihen kuuluvien piirustusten mukaan. B2 Kohde Ks. Korjaustyöselostus, kohta 1.3. Peruskorjauksen puhtausluokka on purkutöissä P2, sisävalmistusvaiheessa P1, sisäilmaluokka S3. Kaikkien pintamateriaalien päästöluokka on M1. Korjaustyö on tehtävä huolellisesti erillistä Terve talo-ohjetta noudattaen. B3 Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 2, Ylivieska Puhelin (08) , faksi (08) Yhteyshenkilöt: Kari Kentala, tekninen johtaja, puhelin Unto Koskinen, rakennuspäällikkö, puhelin Juhani Tokola, talonrakennusmestari, sähköposti: B4 Valvonta Ylivieskan kaupunki, tekninen palvelukeskus. B5 Käyttäjä Ylivieskan lukio. B6 Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Yhteyshenkilö: Kimmo Heikkilä, arkkitehti SAFA (pääsuunnittelija) Kyöstintie 29, YLIVIESKA Puhelin Sähköposti:

6 6 Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Toripiha 1, Nivala p. (08) yhteyshenkilö: Jouko Suutari sähköposti: LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi p. (08) yhteyshenkilö: Eero Jaatinen Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2, Ylivieska Yhteyshenkilö: Jarmo Hintsala Puhelin: sähköposti: Kuntotutkimukset, sisäilmakorjaussuunnittelu, puhtauden ja kosteudenhallintaan liittyvät ohjeet: Vahanen Oy Linnoitustie 5, Espoo Yhteyshenkilöt Pasi Wahlfors, Katariina Laine, D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä Rakennusalueen alkutarkastus: Ennen rakennustöiden alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus, jossa todetaan: - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - toimenpiteet naapureille, rakennusalueella oleville rakennuksille ja ympäristölle aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus Rakennusalue on rakennettua piha-aluetta. Oleva puusto säilytetään lukuun ottamatta uuden jätekatoksen kohdalta poistettavia puita.

7 7 D12 Olevat rakennukset ja rakenteet Rakennus on betonirunkoinen, pääosin tiiliverhottu, kaksikerroksinen osittaisella kellarilla varustettu rakennus. Olevien ja uusien rakenteiden sääsuojaus Vesikaton peruskorjauksen ajaksi rakennus suojataan sääsuojalla, esim. Telinekataja Oy KH XL-sääsuoja tai vastaava. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä alustava suojaussuunnitelma. Olevien sisärakenteiden suojaus Säilytettävät lattiapinnoitteet suojataan kovalevyllä ja muovilla saumat teipaten korjaustyön ajaksi. Vanhojen rakenteiden purku MaaRYL 11.1 Raivattava ja purettava materiaali MaaRYL 11.4 Raivaus, purku ja suojaaminen MaaRYL Purkaminen Kohteeseen sisältyy purkutyötä, josta osa on kosteusvaurioituneen rakenteen purkua. Purettavat rakenteet on osoitettu arkkitehti- ja rakennepiirustuksissa pisteviivoin. Purku suoritetaan aina sellaisessa laajuudessa kuin suunnitelmat ja työn eteneminen edellyttävät. Purkutyössä on otettava huomioon mahdolliset rakenteiden kosteus- ja homevauriot ja huolehdittava riittävästä suojauksesta. Ks. Terve talo ohje ja Korjaustyöselostus sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkua koskevat viranomaismääräykset. Vanhoihin kantaviin rakenteisiin tehtävien aukkojen tuenta on varmistettava etukäteen rakennesuunnittelijan kanssa. Purkutyön aikaisesta väliaikaisesta tuennasta on huolehdittava. Purettavia rakenteita piha-alueella: - pääsisäänkäynnin katos, tasanne, luiska, porras ja kaide Rakennuksen purettavia rakenteita: - vesikattorakenne uusittavilla osilla - piirustuksiin merkityt väliseinä-, välipohja- ja alapohjarakenteet - uusittaviksi määrätyt ikkunat ja ovet - vanhat pinnoitteet huoneselosteen ja korjaustyöselostuksen mukaisesti - vanhat alakattorakenteet huoneselosteessa määrätyissä tiloissa Asbestityöt RT STM Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

8 Kohteesta on tehty laskenta-asiakirjojen liitteenä oleva asbestikartoitus. Asbestipurku on tehtävä viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan. 8 Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu , Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Mikrobivaurioituneita rakenteita purettaessa on otettava huomioon ao. purkutyötä koskevat työturvallisuusmääräykset. Alueilla, joissa tehdään purkutöitä, tulee pölyn leviäminen purkualueen ulkopuolella oleviin tiloihin ja ympäristöön estää osastointien avulla. Purkualueet osastoidaan suojaseinien ja alipaineistuslaitteistojen avulla Työmaan puhtauden- ja kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet ohjeessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Osastointiin liittyvien suojaseinien alustavat sijainnit kartoitetaan urakkaohjelmassa määrätyn alkutarkastuksen yhteydessä. Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Rakennuttajan kanssa sovitaan ennen purkutöiden aloittamista, mitkä purettavat rakenteet jäävät tämän omaisuudeksi. Urakoitsija kuljettaa ne rakennuttajan osoittamaan varastopaikkaan. Muut purkujätteet jätemaksuineen kuuluvat urakoitsijalle ja ne kuljetetaan luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Ks. lvi-suunnitelmat. ja kohta D14. Kaivu- ja täyttötyöt rakennusurakassa. D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Urakoitsijan tulee ennen kaivutyön aloittamista varmistua rakennusalueella sijaitsevien johtojen, kaapeleiden, viemäreiden yms. tarkasta sijainnista teettämällä kustannuksellaan kaapeli- ja kanaalikartoituksen. Urakoitsija vastaa em. laitteille kaivutyön aikana mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. D15 Olevat alueen pintakerrokset Pintakerrokset pääosin asfalttibetonia, betonikiveystä, mursketta ja viheraluetta. Urakkaalueella poistetaan olevat pintakerrokset töiden edellyttämässä laajuudessa.

9 D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT 9 Uuden jätekatoksen rakentamisen edellyttämät kaivutyöt. Noudatetaan MaaRYL Maankaivutyö RIL RIL D21 Alueen kaivannot Rakennusalueella tarvittavat kaivutyöt suorittaa pääurakoitsija. Näihin kuuluvat kaikkien asiakirjoissa esitettyjen putkien, johtojen, kaapelien, vesi- ja viemäriliittymien sekä kaivojen kaivutyöt myös urakka-alueen ulkopuolella. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, suojauksesta, tuennasta ja aitauksesta koko rakennustyön ajan. Kylmänä vuodenaikana huolehditaan siitä, että maapohja perustamistasossa on sula, eikä myöhemminkään pääse jäätymään. Maankaivu suoritetaan rakennepiirustusten sekä LVI- ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten mukaan noudattaen Kaivu suoritetaan asiakirjoissa määrättyihin maakerroksiin tai tasoihin sekä muotoillaan asiakirjoissa määrätyllä tavalla. D22 Alueen syvennykset ja kuopat Valaisinpylväiden perustusten kuopat tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. D23 Alueen kanaalit Maa kaivetaan niin laajalti ja niin syvälti, että putkikanavat, viemärit, sähkökaapelikanavat yms. voidaan tehdä. Kaivu suoritetaan ao. erikoissuunnitelmien edellyttämällä tavalla urakkaan kuuluvana myös varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella. MaaRYL Maankaivun tekeminen, putki- ja kaapelikaivannot ja Valmis putki- ja kaapelikaivanto. Sallittu mittapoikkeama mm.

10 AM06 Kaapelikanaalit 10 kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm AM07 Salaojakanaalit kaivannon syvyys 800 mm D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö MaaRYL2010 luku 3 Aluerakentaminen. RT Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Luokka A2. D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt Täytöt tehdään tämän selostuksen mukaisesti, ellei rakenne- ja talotekniikan suunnitelmissa ole toisin määrätty. Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja 15.6 luokka A2.

11 AT03 Kaivojen ympärystäyttö 11 tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Noudatetaan MaaRYL :T2, ja D42 Kanaalien täytöt MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö; 2233 Putkikaivannon täytön tekeminen AT06 - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1a, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT05 Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT07 Salaojakaivantojen täyttö täyttö salaojitussoralla, raekoko mm salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin D43 Aluetäytöt AT08 Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö, kivennäismaa Rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan MaaRYL ja MaaRYL2010 luku 35 Viherrakentaminen Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D44 Rakennekerrokset Liikenne- ja paikoitusalueet Urakassa ei ole uusia liikenne- ja paikoitusalueita lukuun ottamatta uuden jätekatoksen välittömässä läheisyydessä olevaa asfalttialueen korjausta. MaaRYL2010 luku 33 Asfaltointi

12 MaaRYL2010 luku 315 Sitomattomat päällysteet 12 D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL Putki- ja johtoasennus MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö ja MaaRYL2010 luku 224 Salaojatyö. RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa Talotekniikka RYL D51 Putket ja johdot alueella Ks. lv- ja sähkösuunnitelmat Sadevesiviemäri ja jätevesiviemäri tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm viemäriputket lvi-suunnitelmien mukaan liitoksissa kumitiiviste valmistajan ohjeiden mukaan Noudatetaan MaaRYL Sadevesiviemärien ja kaivojen maarakenteet ja Viemärien asentaminen. Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. Vesijohdot tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm vesijohtoputket ja eristykset lvi-suunnitelmien mukaan Noudatetaan MaaRYL Vesijohtojen maarakenteet. Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm putkitus muovi 100 mm tai suojakouru muovia Noudatetaan MaaRYL Johdot ja Kaapelien maarakenteet. Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm.

13 D52 Kaivot alueella 13 Salaojan tarkistusputket ja salaojakaivot, ks. salaojasuunnitelma. Sadevesi- ja jätevesikaivot, ks. lvi-suunnitelma. Työohjeet Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m:n matkalla. Sijainnissa sallitaan enintään mm vaakapoikkeama. Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä. D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella Salaoja- ja sadevedet johdetaan suunnitelmien mukaisesti sadevesiviemäriin olevien ränni- ja pihakaivojen kautta. D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT Noudatetaan MaaRYL2010 luku 35 Viherrakentaminen Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 VTO-83 RT Piha-alueiden kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt D61 Nurmet korjataan rakennustyön jäljiltä, ei muita vihertöitä.. D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset

14 D64 Muu kasvillisuus 14 D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL2010 luku 3 Aluerakentaminen: 315 Sitomattomat päällysteet, 316 Muiden päällysterakenteiden tekeminen ja 331 Asfalttipäällysteet. RT Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Maanpinta muotoillaan siten, että pintavedet eivät valu rakennukseen päin. D71 Sidotut kulutuskerrokset Asfaltin korjaus rakennustyön jäljiltä. D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET Noudatetaan MaaRYL2010 luku 36 Aluevarustaminen, RT Aluevarusteiden perustamistavat

15 D81 Aidat 15 D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet Uusi jätekatos tehdään erikoispiirustusten mukaan asemapiirroksessa osoitettuun paikkaan. D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet Sähkösuunnitelmien mukaan MaaRYL 2010 luku 36 Aluevarustaminen. RT Aluevarusteiden perustamistavat. SFS 4642 Valaisinpylväät. Pintakäsittely D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit

16 16 D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL2010 luku 22 Maarakentaminen. Rakennusurakkaan kuuluu talotekniikan suunnitelmissa osoitettujen kaapeli-, viemäri- ja sadevesiviemärikaivantojen sekä salaojakaivantojen tekeminen. E21 Rakennuskaivannot Rakennesuunnitelmien mukaan. MaaRYL2010 luku 222 Maankaivutyö RIL Rakennuskaivanto-ohje E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit PM04 Kaapelikanaalit kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm Noudatetaan MaaRYL2010 luku Sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. PM05 Salaojakanaalit kaivannon syvyys min. 800 mm

17 E3 KALLIOKAIVANNOT 17 Mahdolliset kalliokaivannot ja louhintatyöt tehdään rakennuttajan erillishankintana. E4 TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö. RIL Pohjarakennusohjeet E41 Perustusten alustäytöt MaaRYL2010 luku 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen Perustusten alustäyttö soralla/murskeella rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan MaaRYL , luiskien kaltevuus rakennesuunnitelmien mukaan. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksin vähintään 8 ajokertaa. Tiiveysvaatimus 95 % (90 %), parannettu Proctor. E42 Rakenteiden vierustäytöt Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 mm. Noudatetaan MaaRYL Vierustäytön rakentaminen ja 15:T2, tiiveysvaatimus 90 %. E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt Viemäri- ja vesijohto- sekä rumpukanaalien täyttö: alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö: alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla

18 E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT 18 Noudatetaan TalotekniikkaRYL. E51 Maahan asennettavat putket LVI-suunnitelmien mukaan. E52 Kaivot LVI-suunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. E53 Salaojat Salaojasuunnitelmien mukaan. Sallitut toleranssit: vaakapoikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta mm. Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Noudatetaan MaaRYL Salaojatyö Noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. E6 POHJARAKENTEET Massanvaihdot rakennesuunnitelmien mukaan. E61 Rakennuksen pohjarakenteet Uuden pääsisäänkäynnin katoksen ja jätekatoksen perustukset tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet

19 F RAKENNUSTEKNIIKKA 19 F1 PERUSTUKSET Noudatetaan RunkoRYL Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, RakMK C2 Kosteus, RIL F11 Anturat Uudet anturat tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaan. Perustusten betonointi aloitetaan vasta, kun peruskaivannot on tarkastettu ja hyväksytty. Perustuksia kylmänä vuoden aikana tehtäessä on huolehdittava siitä, että rakenteiden alle jäävät maakerrokset eivät pääse jäätymään. RunkoRYL Betonianturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 2, luokka 1 mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa F12 Perusmuurit RunkoRYL Betonianturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa Oleva perusmuuri kosteuseristetään asentamalla Patolevy piirustuksissa osoitetulla alueelle pääsisäänkäynnin katoksen rakentamisen yhteydessä. Kellarikerroksen liikuntatilan perusmuuriin tehdään työnaikainen kulkuaukko ja ulkopuolelle riittävän kokoinen luiska työmaaliikennettä varten. Aukko valetaan umpeen entiseen vahvuuteen, asennetaan kosteus- ja routaeristys. F13 Alapohjat Alapohjia puretaan ja roilotetaan talotekniikan töiden edellyttämässä laajuudessa. F14 Alapohjan erityisrakenteet Liikuntasalin päädyssä olevasta ryömintätilasta poistetaan oleva orgaaninen aines kellarin

20 liikuntatilan kautta tehtövien väliaikaisten työakkojen ( 3 kpl) kautta, ks. huoneseloste ja korjaustyöselostus. 20 F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja Entiset väestönsuojat, toimenpiteet osoitettu huoneselosteessa. F22 Kuilut F23 Portaat Portaat arkkitehtipiirustusten, huoneselosteen ja rakennesuunnitelmien mukaan. noudatetaan RunkoRYL , ja RT Mosaiikkibetoni, yleiset laatuvaatimukset Portaiden kaiteineen on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräykset rakennusten huolto- ja käyttöturvallisuudesta. F24 Kantavat väliseinät Kantava ja jäykistävä seinä Oleviin kantaviin seiniin ei tehdä rakenteellisia muutoksia lukuun ottamatta vanhan hissikonehuoneen ja iv-konehuoneen välisen seinän aukotusta ja talotekniikan edellyttämiä läpivientejä. F25 Pilarit Uudet pilarit rakennesuunnitelmien mukaan. Oleviin pilareihin ei rakenteellisia muutoksia. F26 Palkit Uudet palkit rakennesuunnitelmien mukaan, pinnoitteena maalaus. Oleviin palkkeihin ei rakenteellisia muutoksia lukuun ottamatta talotekniikan edellyttämiä läpivientejä. F27 Laatat Välipohjat ovat ontelolaatoista tai paikalla valettuja betonilaattoja, ei rakenteellisia muutoksia

21 lukuun ottamatta talotekniikan töiden edellyttämiä aukkoja ja läpivientejä. 21 Uudet välipohjat ja aukkojen paikkaukset paikalla valettuja teräsbetonilaattoja rakennesuunnitelmien mukaan. F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät RunkoRYL Puurunkotyö RunkoRYL Puujulkisivutyö RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Ääneneristys MaalausRYL Ulkomaalaus RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Eri ulkoseinärakenteet on osoitettu arkkitehti- ja rakennepiirustuksissa. Julkisivupiirustuksissa osoitetuilla alueilla uusitaan kolmikerrosrappaus, osalla aluista uusitaan vain pintarappaus. Kaikki julkisivun rappauspinnat maalataan, ks. maalauskäsittely-yhdistelmät. Laskennassa käytetään määrättyä käsittely-yhdistelmää, mutta urakoitsijan on varmistettava käytettävän menetelmän soveltuminen vanhalle pinnoitteelle ennen työn aloittamista. Käytettävä yhdistelmä sovitaan lopullisesti työmaalla pidettävässä katselmuksessa. Kaikki julkisivun puupinnat maalataan. Liikuntasalin piirustuksiin merkityt ikkunat poistetaan, aukot suljetaan huoneselosteessa osoitetulla rakenteella. Vesipeltien kallistukset korjataan. Julkisivuverhoukseksi asennetaan julkisivulaminaatti, korjatussa julkisivussa säilytetään ikkuna-aihe asentamalla laminaatti rapattua pintaa syvemmälle. Ikkunaaiheen pielipellit muovipinnoitettua peltiä, väri valkoinen. Tiivistyskäsittely: Ulkoseinien liittymät tiivistetään Vahanen Oy:n korjaustyöselostuksen mukaisesti ennen julkisivun maalausta. Urakkaan kuuluu ulkopuolinen tiivistäminen koko rakennuksessa- Ikkunaliittymän puhdistamisesta ja tiivistämisestä tulee tehdä mallisuoritus, joka hyväksytetään valvojalla.

22 F32 Ikkunat 22 Vanhat piirustuksiin merkityt ikkunat poistetaan, tunnuksin merkityt ikkunat uusitaan. Liikuntasaliin asennetaan kaavioiden mukaiset savunpoistoikkunat ja luukut, mekaaninen avaus. Uudet ikkunat ovat puu-alumiini-ikkunoita ikkunakaavioiden mukaan. Uusien ikkunoiden U- arvo vähintään 1,0 W/m2K. Uusien ikkunoiden ja luukkujen liittymät seinärakenteeseen tiivistetään korjaustyöselostuksen mukaisesti, huom. mallisuoritus, joka on hyväksyttävä ennen työn jatkamista. RT Puu- ja puualumiini-ikkunat ja niiden asennus Puu-alumiini-ikkunat Puu-alumiini-ikkunat ovat kolminkertaisia sisäänaukeavia MSE-ikkunoita, karmisyvyys 210 mm. Ulkopuitteet ja -karmit pulverimaalattua alumiinia, väri ulkovärisuunnitelman mukaan, ks. ikkunaseloste. Lasien laatuluokka II tai Float-lasia, sisäpuitteiden umpiolasit 2-lasisia, välilistat 12 mm. Alumiiniosien maalaus vähintään Sisäikkunat kiinteitä puuikkunoita, ks. ikkunakaaviot. Ikkunoiden asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että viereisen oven db-arvon mukainen ääneneristys saavutetaan myös ikkunan osalta. Vesipellit muovipinnoitettua 0,6 mm peltiä, RT Rakennuksen suojapellitykset. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 5 kpl ikkunoiden irtopainikkeita. IP01-IP02 noudatetaan RunkoRYL ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit ja puitteet laatuluokka V, SFS 4433 RT RT tyyppi MSE karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmit ja puitteet maalauskäsitellään tehtaalla alumiiniosat pulverimaalataan ulkovärityssuunnitelman mukaisiksi tiivisteet silikonisia putkitiivisteitä, ulkopuitteen tiivisteen yläosaan 100 mm tuuletusväli

23 Lasitus lasi RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä, RT Puu- ja puualumiini.ikkunat ja niiden asennus paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen umpiolasien laatu RT Rakennuslasit, tasolasit umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen lasilistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen ikkunoissa, joiden alareuna on < 700 mm lattiasta, käytetään karkaistua turvalasia ikkunakaavioissa määrätyissä ikkunoissa auringonsuojalasi Pilkington Suncool HP Neutral 70/40, auringonsuojapinnoite elementin sisällä Heloitus heloitus ikkunakaavioiden mukaan, muoviosia ei saa käyttää saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalvalla, kiinteällä painikkeella sekä lapsiturvallisella avautumisrajoittimella, materiaali teräs tai alumiini, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla Kiinnitys ja tilkitseminen karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan ruuvit peitetään karmitulpilla Listoitus tehdasmaalattu vuorilista RT Pellitys vesipellit RunkoRYL Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa sekä RT mukaan Uusittavien ikkunoiden ja liikuntasalin ikkuna-aiheiden vesipellit uusitaan. Alumiini-ikkunat Sisäikkunat F33 Ulko-ovet Ulko-ovet entiset. Ovien liittymät seinärakenteeseen tiivistetään ulkopuolelta Vahanen Oy:n korjaustyöselostuksen mukaan. 23

24 F34 Julkisivun täydennysosat 24 Sisääntulokatokset, terassit ja luiskat arkkitehti- ja tuulikaappi ja terassi uusitaan. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat Oleva vesikattorakenne puretaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Uusi rakenne rakennesuunnitelmien mukaan. RunkoRYL Puurunkotyö RunkoRYL Levytyö runkorakenteissa RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Ulkopuolinen vedeneristys RunkoRYL Palosuojaustyö F42 Räystäät Uusittaville osille tehdään räystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Uudet ja entiset räystäät maalataan. Uudet katosten ja tuulikaapin sadevesikourut muovipinnoitettua teräs- tai alumiinipeltiä, puolipyöreä, saumattomat, ulkopuoliset kannakkeet, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla. Kourujen mitoitus RT Metalliset sadevesijärjestelmät mukaan. F43 Yläpohjavarusteet Uudet syöksytorvet polttomaalatusta tuubiputkesta, alastuloissa liukulähtö, ulkopuoliset kannatuskoukut, mitoitus RT , Metalliset sadevesijärjestelmät, mukaan. Syöksytorvet johdetaan suoraan sadevesikaivoihin, kaivojen paikat ao. suunnitelmien mukaan. Kaikkien suoraan rännikaivoihin liitettävien syöksytorvien alaosassa ruuvikiinnitteinen huoltoluukku. Vesikaton varusteet viranomaismääräysten mukaan uusille vesikatoille: - lumiesteet räystäille ja lappeelle, 2 kpl/lape katon koko pituudelta

25 - lappeille kulkusilta koko pituudelle ja lapetikkaat 1 / lape 25 RT Vesikaton turvavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet Ei urakka-alueella. F46 Ulkotasot ja terassit Sisäänkäyntitasot, -katokset, portaat ja luiska arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Pääsisäänkäynnin katoksen yhteyteen tehdään piirustusten mukaiset pylonit. katoksen otsapintaan LUKIO alumiinisin maalatuin irtokirjaimin. Kasetti Liberta Original 102, pelti 1,2 mm, kasettikoko erikoispiirustuksen mukaan, pinta PVDF, kolmessa alimmassa kasettirivissä vahvikkeena taustavaneri. Rahkolan koulun puoleisiin sisäänkäyntiin Weland-pyörätuoliluiska pohjapiirroksen mukaan: - tasanne 1500x900 mm, ritilälevy N6 25/2, silmäkoko 17x75 mm, kuumasinkitty - luiska 900x6000 mm, ritilälevy N6 25/2, silmäkoko 17x75 mm, kuumasinkitty, alapäässä ajoluiska, alussa ja lopussa kontrastimerkintä mustaksi maalattua kyynellevyä - sivupalkit 150x60x6 mm L-profiilia, kuumasinkitty - säädettävät tukijalat Ø 42 mm kuumasinkittyä teräsputkea - kaiteet h=900, pystytolpat k600 mm, pystytolppien väliin 6 mm homogeeninen julkisivulaminaatti Formica Vivix, väri F2200, h=500, kiinnitys pystytolppiin asennettuihin u-profiileihin pultein valmistajan ohjeen mukaan ala-ja yläreunasta, käsijohteet jauhemaalattua Ø 42 mm teräsputkea väri RAL 7024 F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet Tunnuksin merkityt väliovet uusitaan. Ovien koot, rakenne, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovien kaaviopiirustuksista. Sisäovet ovat pääosin laminaattipintaisia ovia. Ovien asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että oven db-vaatimus täyttyy myös liittymän osalta. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu vastaava pinta tai ovi voi vahingoittua

26 varustetaan kumisella pysäyttäjällä. Pysäyttäjät pyritään kiinnittämään yleensä seinäpintoihin, tyyppi ja paikat määritetään työmaalla. Kaikkien tilojen oviin asennetaan huonenumerot ja tilan nimi muovisilla tarrairtonumeroilla/-kirjaimilla, korkeus 40 mm. Wc-oviin asennetaan lisäksi tarramuoviset symboliopasteet. Ilmastointisuunnitelmissa osoitettuihin oviin asennetaan korvausilmasäleiköt (RU). Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Lukot kuuluvat rakennusurakkaan. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, avain Abloy Sento. SO01-SO03 noudatetaan RunkoRYL Ikkuna- ja ovityö, SisäRYL Väliovet sekä RT Puuovet puuosien laatu RT luokan V mukainen karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan märkätilojen ovissa karmin alapää jätetään irti lattiasta kynnyksen korkeuteen, alapään sauma tiivistetään silikonimassalla peitelistojen saumat työstetään jiiriin. Huom. listojen oltava työmaalla 3 viikkoa ennen asennusta kosteuden tasaantumisen vuoksi. RunkoRYL Ikkuna- ja ovityö SisäRYL Väliovet RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus RT Puuovi, välioven lukon upotus RT Puuovet Osastoivat ovet tehdään oviselosteen mukaan, Ovilistoitukset metalliovissa pulverimaalattuja alumiinilistoja, puuovissa tehdasmaalatut puulistat. Alumiinilistojen kiinnitys ruuvein, ruuvien väri listan mukainen. Puulistojen kiinnitys kannattomilla nauloilla, nurkat sahataan jiiriin. Listojen ja seinän rajakohta kitataan ja maalataan. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Poistumistieovissa viranomaisten määräysten mukaiset lukot, lukkotoimittajan on tarkistettava oviselosteissa määrätyt tyypit. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, lukitussuunnitelman teko kuuluu rakennusurakkaan. Lukitussuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen tilaamista. Lukkojen teljen vastakolojen on oltava ns. taskullisia (rst) ettei metallikarmiputkeen jää näkyvää reikää tai puukarmissa paljasta puupintaa jää näkyviin. Urakoitsija toimittaa 2 kpl avaimia kutakin lukkoa kohti sekä lisäksi 5 kpl yleisavaimia 26

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Hirsirakennusten siirto

Hirsirakennusten siirto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsirakennusten siirto Sisältö: Yleistä... 2 Käsitteitä... 2 Yleistä... 3 Erilaiset siirtotavat... 4 Kokonaisena siirto... 4 Elementteinä siirto... 5 Siirto osina... 5 Siirtokelpoisuuden

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot