YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 RAKENNUSSELOSTUS

2 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus D12 Olevat rakennukset ja rakenteet D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot D15 Olevat alueen pintakerrokset D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT D21 Alueen kaivannot D22 Alueen syvennykset ja kuopat D23 Alueen kanaalit D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt D42 Kanaalien täytöt D43 Aluetäytöt D44 Rakennekerrokset D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA D51 Putket ja johdot alueella D52 Kaivot alueella D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT D61 Nurmet D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET D81 Aidat D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT E21 Rakennuskaivannot E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit E3 KALLIOKAIVANNOT E31 Rakennuskaivannot kalliossa E32 Syvennykset kalliossa E33 Kanaalit kalliossa E34 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet E4 TÄYTÖT E41 Perustusten alustäytöt E42 Rakenteiden vierustäytöt E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT E51 Maahan asennettavat putket E52 Kaivot E53 Salaojat E6 POHJARAKENTEET E61 Rakennuksen pohjarakenteet E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet

3 3 F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit F13 Alapohjat F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat F24 Kantavat väliseinät F25 Pilarit F26 Palkit F27 Laatat F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet F52 Kevyet väliseinät F53 Alakatot F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet F57 Hormit, kanavat, tulisijat F58 Hoitotasot F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat F62 Kattopinnat F63 Lattiapinnat F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet F72 Varusteet F73 Laitteet F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka

4 4 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke Rakennuskohde käsittää Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja välinehuollon tilojen peruskorjauksen. Korjattavat tilat ovat ovat rakennuksen pohjakerroksessa. B2 Tilaaja Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Kirkkotie 4, Ylivieska Yhteyshenkilö: Kerttu Illikainen, puhelin B3 Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 2, Ylivieska Puhelin (08) , faksi (08) Yhteyshenkilöt: Kari Kentala, tekninen johtaja, puhelin Unto Koskinen, rakennuspäällikkö, puhelin Juhani Tokola, talonrakennusmestari, sähköposti: B4 Käyttäjä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Vierimaantie 5, Ylivieska Yhteyshenkilöt: Risto Olli, terveyspalvelujohtaja, ylilääkäri, puhelin sähköposti: B5 Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Kyöstintie 29, Ylivieska puhelin (08) faksi (08) yhteyshenkilö: Kimmo Heikkilä, puhelin LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi p. (08) yhteyshenkilö: Eero Jaatinen Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2 B, Ylivieska p

5 5 yhteyshenkilö: Jarmo Hintsala D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä Yleistä AR01 Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustöiden alkua pidetään alkutarkastus, jossa todetaan: - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - työmaata rajaavan aidan sijainti ja suojaseinien sijainti - toimenpiteet terveyskeskuksen toiminnalle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus Yleistä AR02 Suojattava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus yksilöidään rakennusalueen alkutarkastuksessa D10. Noudatetaan RT , RYL 11.43, RYL 11.53, RYL D12 Olevat rakennukset ja rakenteet Muissa kuin työn alla olevissa osissa terveyskeskuksen toiminta jatkuu koko ajan. Huolto- ja hälytysajoneuvoliikenne on turvattava koko rakennustyön ajan. Vanhojen rakenteiden purku MaaRYL 11.1 Raivattava ja purettava materiaali MaaRYL 11.4 Raivaus, purku ja suojaaminen MaaRYL Purkaminen Purkutyöt kuuluvat rakennusurakkaan. Purettavat rakenteet on osoitettu arkkitehti- ja rakennepiirustuksissa pisteviivoin. Purku suoritetaan aina sellaisessa laajuudessa kuin suunnitelmat ja työn eteneminen edellyttävät. Purkutyössä on otettava huomioon mahdolliset rakenteiden kosteus- ja homevauriot ja huolehdittava riittävästä suojauksesta. Vanhoihin kantaviin rakenteisiin tehtävien aukkojen tuenta on varmistettava etukäteen rakennesuunnittelijan kanssa. Purkutyön aikaisesta väliaikaisesta tuennasta on huolehdittava. Asbestityöt RT Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

6 6 STM Kohteesta on tehty laskenta-asiakirjojen liitteenä oleva asbestikartoitus. Asbestipurku on tehtävä voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu , kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Mikrobivaurioituneita rakenteita purettaessa on otettava huomioon ao. purkutyötä koskevat työturvallisuusmääräykset. Purkutöitä varten kohteeseen tulee tehdä suojaseinät osastoimaan korjattavat rakennusosat muista rakennusosista. Seinän tulee estää pölyn pääseminen käytössä oleviin osastoihin. Korjattaviin tiloihin tulee järjestää erillinen hallittu kulku, joka ei tapahdu muussa käytössä olevan rakennusosan kautta. Korjaustoiminnassa tulee huomioida muut koulun toiminta, pöly, turvallisuus ym. näkökohdat. Korjausalueelta tuotavat purkujätteet, koneiden liikenne ja muut tarvikehuolto tulee tehdä oman erillisen käynnin kautta, josta ei ole muuta liikennettä rakennukseen. Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Rakennuttajan kanssa sovitaan ennen purkutöiden aloittamista, mitkä purettavat rakenteet jäävät tämän omaisuudeksi. Urakoitsija kuljettaa ne rakennuttajan osoittamaan varastopaikkaan. Muut purkujätteet jätemaksuineen kuuluvat urakoitsijalle ja ne kuljetetaan kunnallisen jätehuollon osoittamaan paikkaan. D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Ks. lvi-suunnitelmat. D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot D15 Olevat alueen pintakerrokset Urakassa ei ole aluetöitä. D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT

7 7 D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET Ei ole D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT Ei ole D7 PINTARAKENTEET D8 ALUEVARUSTEET D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet Peruskorjattavan osan perustuksiin ei tehdä rakenteellisia muutoksia. E2 MAAKAIVANNOT

8 8 E3 KALLIOKAIVANNOT E4 TÄYTÖT Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL2010 luku 223 Täyttötyö RIL Pohjarakennusohjeet E41 Perustusten alustäytöt E42 Rakenteiden vierustäytöt E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt Sahattavien viemäriroilojen täyttö hiekalla. E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT Ei alueella tehtäviä töitä. E6 POHJARAKENTEET F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET Yleistä Noudatetaan RunkoRYL , 22, 23, RakMK C2 Kosteus, RIL F11 Anturat Oleviin anturoihin ei tehdä muutoksia.

9 9 F12 Perusmuurit Ei rakennusteknisiä töitä sisäpuolen pinnoituksia lukuun ottamatta. F13 Alapohjat Vanhat alapohjat: Vanhoja alapohjia roilotetaan talotekniikan edellyttämissä tiloissa. Kellarikerroksen säilytettävät maanvaraiset laatat puhdistetaan ja tiivistetään seuraavasti: - entinen pinnoite ja tasoite poistetaan, alusta puhdistetaan harjaamalla ja desinfioidaan F 261 Kloriitti Forte desinfiointiaineella. - epoksihartsikäsittely Uzin PE 480 valmistajan ohjeen mukaan (Betton Oy) työmenetetelmä: - sekoitettu liuos levitetään alustaan telaamalla - kun kerros on puoliksi kovettunut, levitetään toinen kerros - kosteaan pintaan sirotellaan kuiva hiekka, raekoko 0,3 0,8, tasoitteen tarttuvuuden parantamiseksi - tasoite - pinnoite huoneselosteen mukaan Käsittely ulotetaan seinän alaosaan 400 mm korkeuteen asti, ulkoseinälinjalla 1000 mm korkeuteen. Seinän pintalaastin kunto ja tartunta seinälle tulee olla hyvä. F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO Yleistä Rakenteisiin tulevat reiät piirretään työmaalla huopakynällä, paikat hyväksytetään rakennesuunnittelijalla ennen reikien tekoa. Laskenta-asiakirjoissa on mukana suunnittelijoiden tekemät alustavat reikäpiirustukset. Palo-osastojen väliset läpivientien palokatkot tehdään Suomen Ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä palokatkotuotteita käyttäen. Palokatkotöiden aikataulu suunnitellaan siten, että asentajalla on esteetön pääsy jokaiseen työkohteeseen ennen rakenteiden peittämistä. Läpivienti merkitään tyyppihyväksynnän vaatimusten mukaisesti valmistajan palokatkotarralla.

10 10 F21 Väestönsuoja F22 Kuilut Hissikuilu entinen, kuilu puhdistetaan, kellarikerroksenkorkeudelta pinta desinfioidaan ja kuilu maalataan. F23 Portaat Saneerausosan säilyvät betoniportaat kunnostetaan. Kaiteiden metalliosat ja käsijohteet huoltomaalataan (ei rst-käsijohteita).wc 0.31 takana portaan alla oleva tila puhdistetaan ja desinfoidaan. Piirustuksiin merkitty betoniporras tilassa 0102 puretaan. F24 Kantavat väliseinät Kantava ja jäykistävä seinä Olevat kantavat väliseinät paikalla valettuja molemmin puolin rapattuja/tasoitettuja teräsbetoniseiniä. Ei rakenteellisia muutoksia. F25 Pilarit F26 Palkit Ei uusia palkkeja ja rakenteellisia muutoksia oleviin palkkeihin. Olevat betonipalkit huoltomaalataan. F27 Laatat Olevat välipohjat ovat paikalla valettuja teräsbetonilaattoja. Säilytettävä betonipinta puhdistetaan mekaanisesti harjaamalla ja desinfioidaan F 261 Kloriitti Forten. Kaikki välipohjalaattojen ja ulkoseinien liittymäpinnat tiivistetään tyyppihyväksytyllä siveltävällä vesieristeellä ja järjestelmään kuuluvalla vahvikekankaalla. Tiivistys tehdään 100 mm laattaan ja 100 mm seinään. F28 Tilaelementit

11 11 F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät Laatuvaatimukset RunkoRYL 511 Puurunkotyö RunkoRYL 512 Puujulkisivutyö RunkoRYL 61 Lämmöneristys RunkoRYL 62 Ääneneristys RunkoRYL 731 Ulkomaalaus RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Olevat ulkoseinät: 2. Kellarikerroksen tiivistettävät seinäpinnat (perusmuurin sisäpinta): Vanha irtoava pinnoite ja tasoite poistetaan (määrä laskennassa 20 % seinäpinta-alasta) kiinteä pinta puhdistetaan. Isommat halkeamat avataan tarvittavassa laajuudessa ja täytetään esim. pastamaisella ARDEX 8+9 vedeneristysmassalla (laskennassa 20 jm). Tiivistys tehdään vesieristeellä Ardex 8+9 tai vastaavalla. Varsinainen seinäpinnan tasoitus (kellarikerros) tehdään ARDEX F 5 kuituvahvistetulla viimeistelytasoitteella. Tasoite levitetään n. 1 mm:n paksuuteen ja märkään tasoitteeseen painetaan ARDEX BU-R vahvistusverkko. Verkon päällä levitetään uusi tasoitekerros välittömästi niin sanottuna märkä-märkä -pinnalle. Tasoitteen tulee peittää verkko kauttaaltaan yhteensä vähintään 2 mm. Verkon limitykset liittymissä tulee olla vähintään 50 mm. Listojen ym. verhoilujen kiinnityksissä käytettäessä mekaanista kiinnitystä, jolloin vaurioitetaan tiivistä pintaa, kiinnityskohta tiivistetään vesieristysmassalla. Kiinnityksissä, joita ei välttämättä tarvitse tehdä mekaanisesti, tulee käyttää ARDEX CA 10 D tai ARDEX CA 20 P asennusliimoja tai vastaavia. Tiivistysjärjestelmästä tulee tehdä malliasennus hyväksyntää varten ennen muiden tilojen tiivistyskorjauksia. F32 Ikkunat Yleistä Urakka-alueen ikkunat uusitaan listoituksineen ja vesipelteineen. Uudet ikkunat on merkitty pohjapiirroksiin koodein. Uudet ikkunat ovat puu-alumiini-ikkunoita ikkunakaavioiden mukaan. RT Puu- ja puualumiini-ikkunat ja niiden asennus Puu-alumiini-ikkunat Puu-alumiini-ikkunat ovat kolminkertaisia sisäänaukeavia MSE-ikkunoita, U-arvo vähintään

12 12 1,0 W/m2K. Ulkopuitteet ja -karmit pulverimaalattua alumiinia, väri ulkovärisuunnitelman mukaan, ks. ikkunaseloste. Lasien laatuluokka II tai Float-lasia, sisäpuitteiden umpiolasit 2-lasisia, välilistat 12 mm. Alumiiniosien maalaus vähintään Vesipellit muovipinnoitettua 0,6 mm peltiä, RT Rakennuksen suojapellitykset. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 5 kpl ikkunoiden irtopainikkeita. Karmin ja kiinnityssoiron väli tiivistetään sisältäpäin lukien seuraavasti: tiivistysnauha/vesieriste Ardex elastinen saumamassa polyuretaanivaahto 2-komponenttisaumamassa Laatuvaatimukset Laatuvaatimukset IP01-IP02 noudatetaan RunkoRYL ja ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit ja puitteet laatuluokka V, SFS 4433 RT RT tyyppi MSE karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmit ja puitteet maalauskäsitellään tehtaalla alumiiniosat pulverimaalataan ulkovärityssuunnitelman mukaisiksi tiivisteet silikonisia putkitiivisteitä, ulkopuitteen tiivisteen yläosaan 100 mm tuuletusväli Lasitus lasi RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lsilevyll, RT Puu- ja puualumiini.ikkunat ja niiden asennus paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen umpiolasien laatu RT Rakennuslasit, tasolasit umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen lasilistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen ikkunoissa, joiden alareuna on < 700 mm lattiasta, käytetään karkaistua turvalasia Heloitus saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen ikkunavalmistajan vakioheloitus tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalvalla, kiinteällä painikkeella sekä lapsiturvallisella avautumisrajoittimella irtopainikkeita toimitetaan 10 kpl

13 13 Kiinnitys ja tilkitseminen karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan ruuvit peitetään karmitulpilla Listoitus tehdasmaalattu vuorilista RT Pellitys vesipellit RunkoRYL / Ohut- ja muotolevytyöt sekä RT mukaan F33 Ulko-ovet Ei uusia ulko-ovia. F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit

14 14 F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet Yleistä Ovet uusitaan, uudet ovat on merkitty pohjapiirustuksiin tunnuksin. Ovien koot, rakenne, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovien kaaviopiirustuksista. Ovien asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että oven db-vaatimus täyttyy myös liittymän osalta. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu vastaava pinta tai ovi voi vahingoittua varustetaan kumisella pysäyttäjällä. Pysäyttäjät pyritään kiinnittämään yleensä seinäpintoihin, tyyppi ja paikat määritetään työmaalla. Kaikkien tilojen oviin asennetaan huonenumerot ja tilan nimi muovisilla tarrairtonumeroilla/-kirjaimilla, korkeus 40 mm. Wc-oviin asennetaan lisäksi tarramuoviset symboliopasteet. Ilmastointisuunnitelmissa osoitettuihin oviin asennetaan korvausilmasäleiköt (RU). Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Lukot kuuluvat rakennusurakkaan. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, avain Abloy Sento. Sähköinen lukitus ovikaavioiden ja sähkösuunnitelmien mukaan. Laatuvaatimukset Laatuvaatimukset SO01-SO03 noudatetaan SisäRYL / Ovi- ja ikkunatyö sekä RT Puuovet puuosien laatu RT luokan V mukainen karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan märkätilojen ovissa karmin alapää jätetään irti lattiasta kynnyksen korkeuteen, alapään sauma tiivistetään silikonimassalla peitelistojen saumat työstetään jiiriin. SisäRYL 52 Ovi- ja ikkunatyö RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus RT Puuovi, välioven lukon upotus RT Puuovet Osastoivat ovet tehdään oviselosteen mukaan, Ovilistoitukset metalliovissa ja lujitemuoviovissa pulverimaalattuja alumiinilistoja, puuovissa tehdasmaalatut puulistat. Alumiinilistojen kiinnitys ruuvein, ruuvien väri

15 15 listan mukainen. Puulistojen kiinnitys kannattomilla nauloilla, nurkat sahataan jiiriin. Listojen ja seinän rajakohta kitataan ja maalataan. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Poistumistieovissa viranomaisten määräysten mukaiset lukot, lukkotoimittajan on tarkistettava oviselosteissa määrätyt tyypit. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, lukitussuunnitelman teko kuuluu rakennusurakkaan. Lukitussuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen tilaamista. Lukkojen teljen vastakolojen on oltava ns. taskullisia (rst) ettei metallikarmiputkeen ja näkyvää reikää tai puukarmissa paljasta puupintaa jää näkyviin. Urakoitsija toimittaa 2 kpl avaimia kutakin lukkoa kohti sekä lisäksi 5 kpl yleisavaimia Metalliovet Ks. ovikaaviot ja erikoispiirustukset. RT Osastoiva ovi A 60 ja A 120 Heloitukset ovikaavioiden mukaan, kumiset lasitustiivisteet. Lukot sovitetaan paikalleen tehtaalla. Kaikissa metalliovissa käytetään karkaistua turvalasia. Palo-ovien alakattojen yläpuoliset osat tehdään teräsranka-kipsilevy rakenteisina ja eristetään mineraalivillalla siten, että saavutetaan riittävä palonkestoaika. Erikoisovet F52 Kevyet väliseinät Väliseinät ovat pääosin muurattuja tiiliseiniä (MRT 130, NKH 130). Ks. pohja- ja erikoispiirustukset. F53 Alakatot Vanhat alakatot puretaan, alakattojen yläpuoliset betonipinnat imuroidaan ja desinfioidaan, kaikki betonipinnat käsitellään pölynsidontakäsittelyllä (pohjamaalaus). Uudet alakatot metallirunkoisia avattavia kipsilevy-/akustokipsilevykattoja, ks. huoneseloste ja erikoispiirustus. Laatuvaatimukset SisäRYL 78 Alakattotyö Kiinteisiin alakattoihin asennetaan tarvittaviin sähkö- ja LVI-suunnitelmissa

16 16 osoitettuihin paikkoihin avattavat tehdasvalmisteiset huoltoluukut, tyyppi esim. Knauf- Kipso, koko 400x400 mm. Ruuvikiinnitteisiä peltiluukkuja ei hyväksytä. Kannatuskiskot sinkittyä teräsprofiilia, reunoissa L- ja keskellä T-muoto tai hattuprofiili, tehdasmaalaus, väri valkoinen. Kannatuskiskot kiinnitetään toisiinsa popniiteillä. Jako, valaisinupotukset, ilmanvaihdon pääte-elimien aukot ja tarkastusluukut tehdään valmistajan ohjeiden ja erikoispiirustusten mukaan. Pääurakoitsijan ja alakattourakoitsijan on tarkistettava valaisinsovitukset ennen alakattotyön aloittamista. Valaisinasennuksesta alakattoon tehdään koeasennus, joka hyväksytetään rakennuttajalla ja arkkitehdillä ennen alakattotyön jatkamista. Laatuvaatimukset SisäRYL 78 Alakattotyö F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat Ei ole F56 Kulkurakenteet Ei ole F57 Hormit, kanavat, tulisijat F58 Hoitotasot F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat Yleistä Vanhat seinät puhdistetaan, laatoitukset kiinnityslaasteineen/-liimoineen ja mahdolliset vahat ja lakat yms., jotka voivat vaikeuttaa uuden pinnoitteen kiinnittymistä, poistetaan mahdollisimman tarkasti ennen pintakäsittelyä. Samalla tiivistetään kaikki näkyvät halkeamat.

17 17 Sisäseinien pintarakenteet ja -päällysteet on esitetty huonetiloittain huoneselostuksessa. Ikkunoiden ja ovien listoitukset uusitaan. Kaikki sisäseinien tasoitetut ulkonurkat suojataan valkoisella alumiinikulmalistalla 40 x 40 mm 2000 mm korkeuteen. Sisäseinien laatoitus Valmiin laatoituksen tasaisuuspoikkeama taulukko SisäRYL 74:T1, luokka 1. Huoneselostuksessa on mainittu laatoitettavat tilat ja laatoitusten määrät. Sisäpuoliset laatoitukset tehdään SisäRYL 39.2 ja valmistajan ohjeiden mukaan. Levyseinien ruuvien kannat kitataan ja saumat tasoitetaan. Laattoina käytetään värillisiä keraamisia laattoja, värit ja tyypit värityssuunnitelman mukaan, näkyviin jäävät reunat reunalasitettuja laattoja. Huoneselosteessa laatoitettavaksi määrätyt tilat laatoitetaan lattiasta kattoon, alakatollisissa tiloissa vähintään 1 laattarivi ohi alakaton reunan ellei toisin ole määrätty. Laatoitettava pinta jaetaan liikuntasaumoilla laatoitustyön yleisten ohjeiden mukaisesti. Laattojen kiinnitys ja saumaus valmistajan ohjeiden mukaan. Seinien tasaisuuspoikkeama luokka 2. Kalusteisiin liittyvät laattasaumat, laatoituksen nurkkasaumat ja laatoituksen lävistävät juurisaumat tiivistetään silikonikitillä. Nurkat ja lattian rajat saumataan homesuojatulla saniteettisaumamassalla. Laatoitukset tehdään kaikilla pinnoilla symmetrisesti. ½-laattaa pienempiä laattoja ei yleensä saa käyttää. Näkyviin jäävissä sivuissa on aina oltava reunalasitus. Laatoitukset päätetään rajoittavia ja läpäiseviä laitteita vasten tiivisti ja tasaisesti sovittaen. Sauma tiivistetään saumausmassan värisellä silikonikitillä (n. 3 mm). Putkien ympärille asennetaan kromatut messinkipeitelevyt (hankinta PU, asennus RU), kiinnitys liimaavalla silikonikitillä. Laatoitusta tulee seuraaviin kohtiin: - huoneselosteessa ja erikoispiirustuksissa määrätyt seinäpinnat - pesu- ja kaatoaltaiden tausta 900 mm levyisenä ja 1200 mm korkuisena alueena, jos altaan reunan etäisyys on nurkassa 300 mm lähempänä tulee laatoitus myös sivuseinään 600 mm levyisenä ellei huoneselosteessa ole toisin määrätty - pesupöytien ja liesien yläpuolinen seinä yläkaappiin asti tai, ellei yläkaappia ole, 500 mm korkeuteen, ellei huoneselosteessa tai erikoispiirustuksissa ole toisin määrätty - työpöytien yläpuoliset seinät huoneselosteessa tai erikoispiirustuksissa osoitetuissa tiloissa - laatoitettavissa seinissä olevat ikkunapenkit ja ikkunoiden ja ovien pielet

18 18 Käytettävät laatat: Urakoitsija esittää urakkatarjoukseensa sisältyvät laattatyypit sekä laattavalmistajan / toimittajan. Laattatyyppien tulee vastata laskenta-asiakirjoissa esitettyjä periaatteita ja tarkasti värityssuunnitelman mukaisia kokoja ja värejä. Laattatyypeistä on esitettävä mallikappaleet rakennuttajan ja arkkitehdin hyväksyttäväksi ennen tilausta. Laatuvaatimukset noudatetaan MaalausRYL Tasoitetyö sekä 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö sekä SisäRYL ja RT Tasaisuuden mittaus ja RT Rappaus, laastit ja niiden valinta, sekä RT Sisäseinien ja -kattojen tasoitus tasoitetun seinän tasaisuuden oltava MaalausRYL 2001 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville seinäpinnoille teräslastalla valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen pohjatasoituksen jälkeen tehdään välihionta pintatasoite levitetään teräslastalla pystysuunnassa, jonka jälkeen tehdään valmiiksihionta pintatasoituksen suunnassa missä tasoitettava pinta on suuren epätasaisuuden vuoksi rapattava, on rappaus lisäksi tasoitettava tasoitepintaa vastaavaksi kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta maalaustyö tehdään telalla pystysuunnassa maalauksen rajaukset RT noudattaen Laatoitettu seinäpinta kiiltävä-/himmeälasitteiset kaakelilaatat, värit ja kuviointi värityssuunnitelman mukaan, kiinnitys vedenkestävällä laastilla valmistajan ohjeiden mukaan saumaus valmistajan ohjeiden mukaan vedeneriste, lattian vedeneristeen kanssa yhteensopiva sertifioitu vedeneristysjärjestelmä o noudatetaan SisäRYL Laatoitus sekä 63 Vedeneristys ja 64 Saumaus o laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan o laatoituksen sisäkulmat ja liittyminen lattialaatoitukseen saumataan saumalaastin värisellä elastisella, homesuojatulla saumausmassalla Maalattu betoniseinäpinta, maalattu ja tasoitettu tiiliseinäpinta, tasoitus kahteen kertaan ylitasoitus pohjatasoitteella ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste maalaustyöselosteen ja värityssuunnitelman mukaan

19 19 F62 Kattopinnat Pintarakenteet huoneselosteen mukaan. Laatuvaatimukset Tasoitus noudatetaan MaalausRYL / Tasoitetyö, 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö sekä RT tasoitetun katon tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T2 luokan 1 mukainen maalattavilla katoilla tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville kattopinnoille valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen ruiskutasoitettaville kattopinnoille pintatasoite levitetään ruiskulla ja jätetään ruiskupinnaksi sileäksi tasoitettaville kattopinnoille pintatasoite levitetään teräslastalla kohtisuoraan ikkunaseinää vasten, jonka jälkeen tehdään valmiiksi hionta pintatasoituksen suunnassa maalaustyö tehdään telalla kohtisuoraan ikkunaseinää vasten maalauksen rajaukset RT noudattaen Maalattava katto tasoitettavat kattopinnat huoneselosteen mukaan kerran ylitasoitus pohjatasoitteella kerran ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan Työohjeet Ympäröivät rakenteet, ikkunat ja ovet on suojattava roisketasoitustöiden ajaksi. Pääurakoitsija vastaa suojauksen asianmukaisuudesta. Akustointiverhoukset Ei liimattavia akustoverhouksia. F63 Lattiapinnat Vanhat pinnoitteet, liima/laasti ja tasoitteet poistetaan, alusta puhdistetaan ja tasoitetaan. Lattioiden pintamateriaalit on osoitettu huoneselosteessa. Tasoitteiden on oltava ns. matala-alkalisia tasoitteita. Muovimatto: Lattianpäällysteen on täytettävä EN 649 tuotestandardin vaatimukset käyttöluokka 34/43, EN kulutusluokka T, kulutuskerroksen paksuus 2 mm.

20 20 Mattovuotien leveys 200 cm hitsatuin saumoin. Mineraalisten täyteaineiden pitoisuus <20% ja PUR-vahvistus laadultaan sellainen että päällyste voidaan hoitaa ilman lattiavahaa koko elinkaaren ajan. Materiaalien päästöluokka M1. Asennushukan kierrätys uudeksi tuotteeksi valmistajan kierrätysjärjestelmän mukaan. Tyyppi esim. Tarkett iq Eminent 2 mm,värit värityssuunnitelman mukaan. Asennus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiaa ei saa vahata. Urakkaan kuuluu lattiapinnan siivous rakennustyön jälkeen ja kuivakiillotus valmistajan ohjeiden mukaan. Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luvut 75 Mattotyö, 24 Pintabetonointi ja tasoitus. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonirakenteilla seurataan julkaisua Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH ja alle 3 cm syvyydellä (0,4 x A) 75 % RH. Alustan tasaisuus ohje RT tasaisuuden mittaus. Muovimatolla on oltava valmistajan antama vähintään 10 vuoden vahaamattomuustakuu. SisäRYL 24 Pintabetonityö By 45/BLY 7 Betonilattiat SisäRYL 26 Betonipintojen etuoikaisu SisäRYL 74 Laatoitus SisäRYL 75 Mattotyö Lattianpäällysteyhdistys ry Toimivat lattiat Lattian alusrakenne ilmenee rakennepiirustuksista ja leikkauksista. Lattiapäällysteet huonetiloittain on esitetty huoneselostuksessa. Lattian alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Alustan kosteus ei saa olla suurempi kuin mitä tasapainetila ko. tilan ilman keskimääräisen kosteuden kanssa edellyttää. Päällysteitä, keraamisia laatoituksia lukuun ottamatta, ei saa kiinnittää ennen kuin ko. huonetiloihin tuleva kosteus on lopullinen. Betonilaatan kosteus on tarkistettava mittaamalla laattaan poratuista rei istä. Tutkimus on teetettävä ulkopuolisella kosteustutkijalla. Katselmukset Ennen päällystystyön aloittamista pidettävässä katselmuksessa todetaan alustan ja päällystystarvikkeiden asianmukaisuus sekä päällystystyön edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolosuhteet. Betonin kosteus tarkistetaan mittaamalla laattaan poratuista rei istä, tarkistuspisteiden määrä ja sijainti määritetään kosteudenhallintasuunnitelmassa. Hoito-ohjeet Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle eri lattiapäällystetyyppien hoito-ohjeet. Hoitoohjeet laminoidaan ja sijoitetaan kuhunkin siivouskomeroon seinään kiinnitettävään muovikoteloon. Kaikkien lattioiden tulee olla luovutettaessa pestyinä ja käsiteltyinä em. hoito-ohjeiden mukaisesti.

21 21 Homogeeniset muovimattolattiat kuivakiillotetaan ennen käyttöön ottoa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen kuivakiillotus kuuluu rakennusurakkaan. Työolosuhteet Lämpötilan tulee liimattavien päällysteiden kiinnityshetkellä olla vähintään +15 C. Päällysteet on säilytettävä vaadituissa kiinnitysolosuhteissa vähintään 3 vrk:n ajan tehdas- ja kuljetuspakkaukset avattuina. Luukut, kaivot, ritilät yms. asennukset Lattioihin tulevat luukut, kaivot, ritilät yms. asennetaan alusrakennetöiden yhteydessä. Rakennusurakoitsija pinnoittaa sähkösuunnitelmissa osoitetut lattiapistorasioiden yms. kannet ympäröivän lattian pinnoitteella. Jalkalistat Vanhat jalkalistat poistetaan. Jalkalistat huoneselosteen mukaan, käytettävät tyypit: - lattiamatto taitetaan seinälle 150 mm - lattiamatto taitetaan seinälle 100 mm - liimattava muovijalkalista JL 60/100 Laatuvaatimukset noudatetaan SisäRYL / Pintabetonityö, 63 / Vedeneristys, 74 / Laatoitus, 75 / Mattotyö sekä RT ja RT laatta jätetään joustavalla rakenteella irti ympäröivistä rakenteista, LVI-laitteista ja putkista tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T3 luokan 2 mukainen laatoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 74:T2 luokan 2 mukainen laatat kiinnitetään ja saumataan valmistajan ohjeiden mukaan, laattojen ja saumauslaastin värit huoneselosteen ja sisäväriohjeen mukaan F7 RAKENNUSVARUSTEET Vanhat kalusteet ja varusteet puretaan. F71 Kalusteet Yleistä Vakio- ja tilausvalmisteiset kalusteet on esitetty kaluste-, erikois- ja pohjapiirustuksissa ja huoneselosteissa. Pääurakoitsijan tulee vastata siitä, että rakennuspaikalla tapahtuvissa kalustotöissä noudatetaan lakeja, asetuksia ja niihin verrattavia julkisoikeudellisia määräyksiä.

22 22 Laatuvaatimukset noudatetaan SisäRYL / Julkisten tilojen rakennusvarustetyö hyllyjen paksuus komeroleveyden mukaan mm ovet suorareunaisia, ovien auettava 180 astetta Työohjeet Tarvikkeiden tulee olla asiakirjojen mukaisia. Kaikki suunnitelmissa ja tässä selityksessä esitetyt kauppanimikkeet ovat tarjouksen pohjana. Tarvikkeina käytetään kotimaisia tuotteita tai mikäli niitä ei ole saatavissa, ainakin kotimaassa valmistettuja tuotteita. Ulkomaisia tuotteita voidaan käyttää tapauksissa, joissa tarvittavaa tuotetta ei kotimaassa valmisteta eikä sitä voida korvat vastaavalla tai käyvällä kotimaassa valmistetulla muulla tuotteella. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Tarjouslaskennassa on käytettävä suunnitelmissa määrättyjä tuotteita. Työn suoritus Kalustoasennusten tulee edistyä rinnan rakennustöiden kanssa. Kalustoasennusta ei saa suorittaa niin aikaisessa vaiheessa, että rakennuskosteus tai muu työsuoritus voisivat vaurioittaa kalustoja. Mittojen tarkistaminen Kalustourakoitsija on vastuussa mittojen tarkistamisesta rakennuspaikalla ennen työn aloittamista tehtaalla. Reiät ja tartunnat Kalusteisiin tarvittavien reikien ja koteloiden koko ja sijainti tehdään sähkö-, LVI- tms. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan, sikäli kun reikämitoitukset eivät ilmene kalustopiirustuksista. Kaikki kalusteisiin tarvittavien reikien ja koteloiden tekeminen kuuluu kalustourakoitsijalle. Kiinnitykset Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteita, pintapäällysteitä tai kalusteita rikkomatta. Lujuuden, tiiveyden ja ulkonäön kannalta kiinnityksen tulee vastata tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. Paikkaus Jälkipaikkauksia ei sallita. Rikkoutunut levy tai kaluste tulee vaihtaa uuteen, tai maalirikkoutuman ollessa kyseessä yleensä maalattava kauttaaltaan uudestaan.

23 23 Lopputuloksen tulee vastata lujuuden ja ulkonäön puolesta urakka-asiakirjojen vaatimuksia. Työtason ja seinän rajaan elastinen, homesuojattu saumamassa. F72 Varusteet Yleistä Varusteet on lueteltu huonekohtaisesti huoneselosteen kaluste-, varuste- ja laiteluettelossa. Rakennusosiin sekä kalusteisiin kiinnitettävät varusteet kiinnitetään paikoilleen rakennusosan tai kaluston pintakäsittelyn jälkeen. LVI- ja sähkövarusteet sekä niiden asennukset on esitelty ao. erikoissuunnitelmissa. Laatuvaatimukset noudatetaan SisäRYL / Asunnon rakennusvarustetyö sekä RT ja RT F73 Laitteet Yleistä Huoneselostuksen ja erikoispiirustusten mukaan. F74 Tilaryhmäkalusteet F75 Sisäopasteet Sisäopasteet ovat tilaajan erillishankinnassa. F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit Entinen, ei toimenpiteitä urakassa. Hissi on suojattava pölytiiviiksi työn ajaksi eikä sitä saa käyttää työmaakuljetuksiin. Hissikuilujen puhdistus ja maalaus kohdan F22 mukaan. Ylivieskassa Kimmo Heikkilä, arkkitehti SAFA

24 24 Liite 1 Maalaustyöselostus Maalaus, yleistä RunkoRYL 731 Ulkomaalaus SisäRYL 732 Sisämaalaus MaalausRYL 2001 Maalaus 98 Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät Maalauksen rajaukset RT mukaan. Maalaustyö kuuluu pääurakkaan. Työ on teetettävä alan alaurakkana erikoisliikkeellä, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla etukäteen. Maalaustyö on tehtävä rakennustöiden edistymisen mukaan siten, ettei viivytyksiä pääse tulemaan. Työssä on käytettävä kokenutta työnjohtoa ja ammattitaitoista työvoimaa ja noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja hyviä työtapoja. Vastuullinen maalaustöiden johtaja on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen maalaustöiden aloittamista. Maalattavien pintojen tulee olla ehdottomasti kuivia ja ne on puhdistettava huolellisesti ennen maalausta. Urakoitsijan on huolehdittava maalaamatta jäävien kohteiden suojauksesta niin, ettei niitä liata eikä tahrita maalilla työn aikana. Jos maalausurakoitsijalla on jotakin huomauttamista tätä työselostusta vastaan, on siitä huomautettava ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista niin, että mahdolliset muutokset merkitään urakkasopimukseen. Maalausurakoitsijan on tarkastettava ja hyväksyttävä käsiteltävät pinnat ennen maalaustyön aloittamista. Mikäli pinnoissa on virheellisyyksiä, ne on korjattava ennen maalausta. Korjaus kuuluu pääurakkaan. Maalattavien rakenteiden kosteus on mitattava riittävän luotettavalla menetelmällä, jotta voidaan varmistua siitä, että rakenne on riittävän kuiva maalausta varten. Likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen maalausta. Maalausurakoitsijan on varmistettava, että pinnat, jotka voivat tahriintua maalaustyön aikana, suojataan muovikelmulla ja teippaamalla. Suojaus sekä suojausten ja teippien poistaminen kuuluu maalausurakoitsijalle. Eri tavoin käsiteltävien pintojen rajakohdat on aina suojattava. pääurakoitsijan velvollisuus on valvoa suojaustoimenpiteiden riittävyyttä. Jos maalaustyön aikana ilmenee joko maalausolosuhteista tai maaliaineista johtuvia vaikeuksia, jotka voivat vaikuttaa maalaustyön lopputulokseen ja kestävyyteen, on maalaustyö keskeytettävä ja otettava yhteys työnvalvojaan ja tarvittaessa maalin valmistajaan vaikeuksien selvittämiseksi. Jos maalaustyötä jatketaan vaikeuksista huolimatta on maalausurakoitsija siitä vastuussa. Urakoitsija voi käyttää oman harkintansa mukaan työhön parhaiten soveltuvia työvälineitä, huomioiden kuitenkin maalin valmistajan antamat suositukset ja sen, että työn lopputulos on hyvä. Työselostusta sovelletaan kunkin kohteen käsiteltävien pintojen tarpeen mukaan. Mikäli poiketaan tässä selostuksessa määrätyistä työtavoista ja käsittely-yhdistelmistä, on sille hankittava rakennuttajan hyväksyntä ennen ao. käsittelyn aloittamista. Ellei jollekin pinnalle ole asiakirjoissa määrätty käsittelyä, pinta käsitellään kuten vastaava pinta yleensä ottaen huomioon laatuvaatimukset ja käytön rasitusaste. Näissä

25 25 tapauksissa urakoitsija voi valita työtapansa ja materiaalinsa, jotka on kuitenkin hyväksytettävä rakennuttajalla ennen työn aloittamista. Väritys tehdään arkkitehdin ohjeiden mukaan. Maalattavat listat maalataan valmiiksi ennen kiinnitystä, kiinnitysruuvien ja naulojen kannat maalataan listan väriin. Maalaustöistä on annettava 2 vuoden takuu rakennuksen vastaanottopäivästä alkaen. Mahdolliset takuutyöt suorittaa maalausurakoitsija kaikkine siihen liittyvine kustannuksineen. Maalausvauriot ja virheet korjataan uusimalla koko pinnan maalaus. Maalaustyössä, materiaaleissa ja alustojen käsittelyssä on erityisesti otettava huomioon, että kyseessä on kohde, jossa huonetilojen pintoihin kohdistuu erityisiä rasituksia kovan käytön ja sisäilmaston olosuhteiden johdosta. Maalaustarvikkeet Maalaustyössä käytettävien aineiden on oltava ensiluokkaisista aineosista valmistettuja ja ne on hyväksytettävä rakennuttajalla. Maalien ja tasoitteiden on oltava tehdasvalmisteisia. Tarvikkeet tulee hankkia työmaalle avaamattomissa pakkauksissa ja urakoitsijan on luovutettava rakennuttajalle jäljennös kaikkien käytettävien aineiden valmistajien tuoteselosteista ja työohjeista. Pohja- ja välimaalaukseen ei saa käyttää kestävyydeltään heikompia maaleja kuin pintamaalaukseen on määrätty. Maalausurakoitsija vastaa mahdollisista tarveaineissa havaituista väärinkäytöksistä myös takuuajan jälkeen. Erikoisaineiden käytössä on tarkoin noudatettava tuotteen valmistajan kirjallisia ohjeita. Vastuu maalaustyön onnistumisesta on kuitenkin maalausurakoitsijalla. Ellei asiakirjoissa ole määrätty käytettävien tarvikkeiden laatua, tulee maalausurakoitsijan valita työhönsä käyttämät tarvikkeet niin, että ne ovat alustaan ja työmenetelmiin soveltuvat ja että eri käsittelyihin käytettävät tarvikkeet soveltuvat toisiinsa ja valmis maalaus ja kuultokäsittely täyttää ympäröivien olosuhteiden valmiille pinnalle asettamat vaatimukset sään, lämpötilan, pesun, syöpymisen ja kemikaalien kestävyyden osalta. Puhdistus ja siivous Pääurakoitsija puhdistaa maalattavat pinnat ja huonetilat ennen maalaustöiden aloittamista. Pölyn ja tahrojen poisto maalaamatta jääviltä pinnoilta kuuluu maalausurakkaan. Maalausurakoitsijan on puhdistettava maalaustahrat välittömästi niiden synnyttyä. Maalausjätteet on poistettava huoneittain heti ao. tilan maalaustyön valmistuttua. Maalausurakoitsijan on varattava jätteille ja maalaustyövälineiden puhdistukselle erityiset astiat ja tilat. Maalijätteitä ja puhdistusaineita ei saa kaataa viemäreihin. Työn suoritus Maalausurakoitsijaa edustaa työkohteessa nimetty vastuullinen työnjohtaja, jonka

26 26 kanssa rakennuttajan edustajat voivat neuvotella maalaukseen liittyvistä kysymyksistä. Työnsuorittajan tulee olla ammattitaitoinen ja maalausurakoitsijan on annettava jokaiselle työnsuorittajalle ote hänen työtään koskevasta maalaustyöselostuksen osasta. Tämä selostus on jokaisen maalarin esitettävä vaadittaessa valvojalle. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle riittävän määrän maalaustyöselostuksia. Pääurakoitsija huolehtii siitä, ettei valmiiksi maalatuissa kohteissa tule rakennustyön aikaisia vaurioita. Vahingoittuneiden kohtien paikkamaalaus kuuluu rakennusurakkaan, mikäli vauriot ovat tulleet ennen kuin rakennus on luovutettu rakennuttajalle tai vauriot eivät aiheudu muutos- ja lisätöistä. Suurissa vaurioissa paikkamaalauksen kustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Kaikista värisävyistä tehdään ennen lopullista maalausta mallipinnat selvästi rajattuina pintoina. Mallit esitetään rakennuttajan ja arkkitehdin hyväksyttäviksi. Mallipintojen tekeminen kuuluu maalausurakkaan. Värisävyt määrätään erillisessä sisävärisuunnitelmassa. Pohjamaali sävytetään pintamaalin sävyyn. Metallipintojen käsittelyssä on ensisijaisesti noudatettava pintakäsittelytuotteen valmistajan antamia kirjallisia kuivakalvopaksuussuosituksia. Näiden arvojen saavuttaminen voi vaatia useampia käsittelykertoja. Pohjustus Pohjustuskäsittelyt tehdään käsittely-yhdistelmien mukaan. Pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja tuleville pintakäsittelyille. Teräsrakenteelle määrätyn käsittely-yhdistelmän mukaiset kertamaalauskäsittelyt tulee toteuttaa niin paljon värisävyltään poikkeavalla maalilla, että peittävyys on helposti havaittavissa. Ellei suunnitelmissa tai valmistajan ohjeissa toisin mainita tulee ulkopuolisten teräsosien käsittely-yhdistelmien kokonaispaksuuden olla vähintään 180 μ ja sisäpuolisten 185 μ. Maalausurakoitsijan on tarkastettava ja omalta osaltaan hyväksyttävä muiden urakoitsijoiden tai rakennusosien valmistajien tekemät esi- ja pohjakäsittelyt ennen jatkokäsittelyjen aloittamista. Kittaus Kitattavien rakojen ja halkeamien leveys saa olla enintään 2 mm ja kitattavien reikien halkaisija enintään 7 mm. Kuultokäsiteltävissä pinnoissa kitti sävytetään alustan väriin. Silotus Osasilotuksella ymmärretään pinnoissa esiintyvien kolhiintumien, kuoppien, naarmujen, naulan- ja ruuvinreikien ym. epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät silotetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. Silotetta ei saa kertasilotuksella käyttää niin runsaasti, että siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia.

27 27 Lateksisilotetta saadaan käyttää ainoastaan kuivien tilojen kiviainespinnoissa. Märissä tiloissa saadaan käyttää ainoastaan märkiä tiloja varten valmistettuja silotteita. Valmiiksimaalaus ja lakkaus Valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä, annetun värimallin mukainen, pinnalle määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. Mikäli kertasively aiheuttaa värisävystä johtuen tai muusta syystä epätasaisen lopputuloksen, on sively uudistettava ennen lakkausta. Lakatun pinnan tulee olla yhdenmukainen sekä tasakiiltoinen tai -himmeä. Kiilto- ja himmeysasteen tulee olla pinnalle määrätyn käsittelytavan edellyttämä. Maalaustyöt, betonialusta RunkoRYL Betonialustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt betonialustalle Betonialustan tulee olla riittävän kuiva ja siitä poistetaan irtonainen aines hiomalla koneellisesti tai käsin. Kaikki maalattavat pinnat ylitasoitetaan. Maalaustyöt, rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialusta SisäRYL Maalaustyöt rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialustoille Maalaustyöt, tasoitusalusta SisäRYL Maalaustyöt tasoitealustalle Maalaustyöt, puualusta RunkoRYL Puualustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt puualustalle Havupuupinnat käsitellään oksalakalla ilman eri mainintaa ennen pohjamaalausta. Maalaustyöt, kuitualusta SisäRYL Maalaustyöt kuitualustalle Kipsilevykatot käsitellään valmistajan ohjeiden mukaan, levyseinät maalataan. Kaikki maalattavat ja roisketasoitettavat Gyproc-pinnat ylitasoitetaan.

28 28 Maalaustyöt, teräsalusta RunkoRYL Teräsalustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt teräsalustalle Rauta- ja teräspinnat ruosteensuojamaalataan myös piiloon jääviltä osilta. Sinkityt teräspinnat suihkupuhdistetaan, karhennetaan ja maalataan. KÄSITTELY-YHDISTELMÄT Kaikkien pintojen esikäsittelyt tehdään maalin valmistajan ohjeiden mukaan. Kaikki käytettävät maalityypit on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen maalaustöiden aloittamista. Maalausurakoitsija ja pääurakoitsija huolehtivat yhteisvastuullisesti siitä, että kaikissa urakoissa, hankinnoissa ja maalaustöissä noudatetaan esitettyjä käsittelymääräyksiä ja ohjeita. Erityisesti on huomioitava suojamaalaukset ja korroosionestokäsittelyt. Huoltomaalauskäsittelyissä maalattavasta pinnasta poistetaan irtoava aines ja pinta pestään Maalipesulla. Mikäli tässä työselostuksessa ei jollekin pinnalle ole määrätty käsittely-yhdistelmää, kohde maalataan yleisesti ao. kohteessa käytettävällä käsittely-yhdistelmällä ottaen huomioon ympäristö- ja käyttörasitus. Käsittely-yhdistelmä on hyväksytettävä rakennuttajalla. Lattiapinnat Betonilattiat Käsittely-yhdistelmä 511 Ensimaalaus Alustavaatimus Alustan tulee täyttää SisäRYL 2000 luvun 24 Pintabetonityö kohtien Pintabetonointi ja Pintabetonoitu lattia vaatimukset. Käsiteltävän alustan tulee olla riittävän kuiva, ks. luku Maalaustyöt betonialustalle. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 732, kohta Alusta. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet. Maalauskäsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella epoksireaktiomaalilla 1x51.1. Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella epoksireaktiomaalilla 1x51.1. Pohjamaali: 1 - TEMAFLOOR 150 Pintamaali: 1 - TEMAFLOOR 150 Betonilattiat Mastertop 100 käsittely maahantuojan ohjeiden mukaan.

29 29 Kattopinnat Betonipinnat: Käsittely-yhdistelmä 310 Alustavaatimus Käsiteltävän alustan tulee olla riittävän kuiva. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x31. Pohjamaali: 6 - NOVAPLAST 2 katto- ja pohjamaali Pintamaali: 5 - NOVAPLAST 7 seinämaali Alakattojen yläpuoliset betonipinnat Alustavaatimus Käsiteltävän alustan tulee olla riittävän kuiva. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1. Pohjamaali: 6 - NOVAPLAST 2 katto- ja pohjamaali Kipsilevypinnat: käsittely-yhdistelmä 315 Alustavaatimus Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskäsittely Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1x20. Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1x20. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1 tai maalilla 1x31. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x31. Silote: PRESTO J saumatasoite Pohjamaali: 6 - NOVAPLAST 2 katto- ja pohjamaali Pintamaali: 5 - NOVAPLAST 7 seinämaali

30 30 Tasoitepinnat, kuivat tilat: käsittely-yhdistelmä 321 Alustavaatimus Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1x20. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2x32. Silote: PRESTO LH/ LF hieno/ LG karkea Pohjamaali: 6 - ÄSSÄPLAST 2 katto- ja pohjamaali Pintamaali: 5 - ÄSSÄPLAST 7 remonttimaali Tasoitepinnat, kosteat tilat: käsittely-yhdistelmä 382 Alustavaatimus Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskäsittely Osasilotus vesiohenteisella märkätilan silotteella 1x27. Pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2x17. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2x38. Silote: PRESTO kevyt märkätilatasoite LV Pohjamaali: - Välimaali: LUJA kosteussulku Pintamaali: 3 - LUJA pintamaali puolikiiltävä Seinäpinnat Seinäpintojen pintamaalina käytetään aina maalaustarvikeryhmän 38 maalia. Betonipinnat, puhtaaksi muuratut tiilipinnat, tasoitepinnat: käsittely-yhdistelmä 380 Alustavaatimus Käsiteltävän alustan tulee olla riittävän kuiva. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1. Valmiiksimaalaus kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla 2x38. Pohjamaali: 6 - LUJA yleispohjamaali Pintamaali: 3 - LUJA pintamaali puolikiiltävä

31 31 Käsittely-yhdistelmä 380, huoltomaalaus Alustavaatimus Maalauksen kunto luokitellaan ja arvostellaan standardissa pren esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Maalauksen vaurioitumisaste (maalipinnoitteen kuplimisaste tai halkeilun ja hilseilyn määrä) saa olla enintään 3. Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestopohjamaalilla. Esikäsittely: KOHTEESEEN SOVELTUVA PESUAINE Maalauskäsittely Kolojen ja halkeamien kittaus vesiohenteisella märkätilan kitillä 1x27. Vaurioituneitten kohtien silotus vesiohenteisella märkätilan silotteella 2x27. Vaurioituneitten kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x38. Kitti: PRESTO kevyt märkätilatasoite LV Silote: PRESTO kevyt märkätilatasoite LV Pohjamaali: 6 - LUJA yleispohjamaali Pintatuote: 3 - LUJA pintamaali puolikiiltävä Puupinnat, maalaus: käsittely-yhdistelmä 405 Alustavaatimus Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Alustassa olevat oksat ja muut pihkaiset kohdat käsitellään oksalakalla, ellei maalaustyöselostuksessa toisin määrätä. Naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestomaalilla. Maalauskäsittely Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla 1x12.9. Kolojen ja halkeamien kittaus alkydikitillä 1x21. Valmiiksimaalaus alkydikalustemaalilla 2x40.4. Kitti: LAKKAKITTI Pohjamaali: 6 - OTEX tartuntapohjamaali / JEHU pohjamaali Pintamaali: 1 - MIRANOL Kalusteet ja eril. teräsosat sisällä, myös peittyvät, käsittely-yhdistelmä 408 Alustavaatimus Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu. Esikäsittely

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö Maalaustyöseloste 26.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSKOHDE... 3 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 3 1.1 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 3 1.2 HUOLTOKIRJA... 3 2

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY POHJOLANKATU 4-6, 96100

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA , MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA 1 1.0 RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS B-OSAN SANEERAUS

KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS B-OSAN SANEERAUS Peruskorjaus KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS B-OSAN SANEERAUS Prännärintie 8, 61800 Kauhajoki 686 M A A L A U S T Y Ö S E L O S T U S OULU 09.11.2012 3 Sisällys HANKKEEN YLEISTIEDOT 4 YLEISTÄ 5 01.1 RAKENNUSHANKE

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

märkätilojen vedeneristyksen ja laatoituksen

märkätilojen vedeneristyksen ja laatoituksen Märkätilan vedeneristys ja laatoitus oikeat työmenetelmät Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri Ratu-tutkija, Mittaviiva Oy sampsa.nissinen@mittaviiva.fi Viime vuosina märkätilojen suunnittelun ohjeistusta

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET... 5 SUUNNITTELUOHJE... 6 TAVOITTEET... 6 YLEISET VAATIMUKSET... 6 HANKESUUNNITELMA... 6 HUOLTOKIRJA-

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot