Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, Suomussalmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi"

Transkriptio

1 Kiantama laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, Suomussalmi PUH

2 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke käsittää marjanjalostustehdas - KIANTAMAN laajennustyöt sekä laajennuksiin liittyvät piha- ja liikennealueen työt. B2 KOHDE JA SIJAINTI Kiantama, 2015 Suomussalmi Kohteessa tehdään suunnitelmien mukaiset rakennustyöt entisessä rakennuksessa, laajennuksessa, pihalla ja liikennealueella. Kohteen laajuus: HUONEISTOALAT, KERROSALAT JA TILAVUUS Laajennus: Tuotantotilat: sosiaalitilat 96 + tekn. tilat 82 = 926 k-m2, 5236 m3 Varastotila: 56 k-m2, 240 m3 B3 RAKENNUTTAJA Suomussalmen kunta Kauppakatu Suomussalmi Yhteyshenkilö: Antti Westersund Puh. (08) Pia Lindfors Puh B04 Käyttäjän edustajat Kiantama Oy PL 87 Marjatie Suomussalmi Venu Vasunta Puh

3 Tero Hyppölä Puh B5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Rakennussuunnittelu: Rakennesuunnittelu: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu Arkkitehtuuritoimisto H Pyykkönen Hirviahontie 62B, Suomussalmi Hannu Pyykkönen Insinööritoimisto Esa Korhonen Sumsantie 129, Sotkamo Esa Korhonen Sähköinsinööritoimisto Onni Kettunen Ky Pohjolankatu 30 A Kajaani Martti Karikunnas Puh LVI-suunnittelutoimisto Kaiplan Ky Kauppakatu 25 B 3, Kajaani Martti Siira B6 VIITATUT YLEISET ASIAKIRJAT Tässä rakennusselostuksessa viitataan seuraaviin standardeihin: - Maalaus RYL Helsinki. Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy. 287 s. - MaaRYL RunkoRYL SisäRYL MaalausRYL RT-kortisto. D D1 D10 ALUERAKENTEET OLEVAT ALUERAKENTEET OLEVA MAAPERÄ D10-AO01 Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan 3

4 - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - kasvillisuuden kunto ja mahdolliset vauriot puissa - toimenpiteet rakennuksen toiminnoille rakentamisesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi - nykyisten rakennusten, ulkovarusteiden ja rakenteiden kunto. D11 OLEVA PUUSTO JA MUU KASVILLISUUS D11-AO02 Suojattava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus yksilöidään rakennusalueen alkutarkastuksessa D10. D12 D13 D14 D15 OLEVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET Olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajennustyön vaatimia muutostöitä ja rakennusta laajennetaan näiden suunnitelmien mukaan. OLEVAT PUTKIRAKENTEET JA KAIVOT Olevat putkirakenteet ja kaivot on selvitettävä ennen kaivutöitä ja tehtävä LVI-suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet niille. OLEVAT KAAPELIT JA ILMAJOHDOT Kaapelit ja toimenpiteet niiden suojaamiseksi on selvitettävä ennen kaivutöitä. OLEVAT ALUEEN PINTAKERROKSET D15-AO05 Istutettavan alueen pintakerrosten poisto Vanhat pintakerrokset poistetaan uusien istutus- ja pintakerrosten vaatimaan korkoon. D15-AO06 Liikennealueen pintakerrosten poisto D15-AO07 Pihan pintakerrosten poisto Ruokamulta varastoidaan alkutarkastuksessa määrättyyn paikkaan. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines voidaan varastoida alkutarkastuksessa D10 sovittuun paikkaan ja käyttää soveltuvin osin rakennusalueen pintatöihin. Kasojen päällä ei saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Noudatetaan MaaRYL Alueen rakentamiseen soveltumattomat pintakerrokset kuljetetaan urakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamaan paikkaan. D15-AO08 Liikennealueiden pintakerrosten poisto - entiset pintakerrokset poistetaan suunnitelman esittämässä laajuudessa. - käyttökelpoinen sora voidaan ottaa valvojan hyväksyessä uusiokäyttöön soveltuvin osin. D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.4 ja

5 RIL , RIL , RIL D21 ALUEEN KAIVANNOT D21-AM01 Alueen kaivannot - piha- ja liikennealueet kaivetaan suunnitelmien mukaisiin korkoihin - alueen rakentamiseen soveltumaton maa-aines kuljetetaan urakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamaan paikkaan. Pääurakoitsija maksaa kaatopaikkamaksut. Noudatetaan MaaRYL , ja D23 ALUEEN KANAALIT D23-AM02 Viemäri-, vesijohtokanaalit Putkien asennussyvyys LVI-suunnitelman mukaan. D23-AM03 Kaapelikanaalit Kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm. D23-AM04 Salaojakanaalit Kaivannon syvyys salaojasuunnitelman mukaan. Noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT Mikäli niitä ilmenee, niin toimenpiteet niille sovitaan erikseen. D4 ALUEEN TÄYTTÖ- JA POHJARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 15.3, 15.4, 15.5 ja 15.6 luokka A2. D41 ULKOPUOLISTEN RAKENTEIDEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja D41-AT01 Kaivojen ja sulkuventtiilien ympärystäyttö - tasauskerros murske # 0-16 mm paksuus 300 mm - ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Noudatetaan MaaRYL :T2, ja Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta. D42 KANAALIEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL T2, 15.13, 15.43, 16.23, ja D42-AT02 Viemäri-, vesijohtokanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle 5

6 - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D42-AT03 Kaapelikanaalien täyttö - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D42-AT04 Salaojakaivantojen täyttö - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D43 ALUETÄYTÖT D43-AT05 Viheralueiden maatäyttö, kivennäismaa - tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 200 mm. Noudatetaan MaaRYL ja Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D43-AT06 Rakennuksen reuna-alueen maatäyttö, kivennäismaa - tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 200 mm. Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Tilaa pintarakenteille jätetään 600 mm. (Katso kohta 42.) D44 RAKENNEKERROKSET D44-AT07 Asfaltoitavat alueet, uusi alusrakenne - katso rakennetyyppi MR1 - kaikki asfaltoitavat alueet pohjataan rakennetyyppien mukaisesti kauttaaltaan huomioiden suunnitellut uudet pihakorkeudet - vanha sekoittumaton ja routimaton rakenneaines voidaan käyttää soveltuvilta osilta uudessa suodatinkerroksessa valvojan tarkastettua maa-aineksen. - tiiveyskokeita tehdään 2 kpl D45 POHJARAKENTEET Ei ole. D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL , 16.23, 16.3, 16.4, 16.6 ja Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. Katso LVIS-työselostus. 6

7 D51 D51-AJ01 D51-AJ02 D52 D52-AJ03 D52-AJ04 D53 D53-AJ05 D54 PUTKET JA JOHDOT ALUEELLA Jätevesiviemäri Katso LVI-suunnitelma. Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru muovi - katso sähkösuunnitelma - kaapelien upotussyvyys tarkistetaan valvojan toimesta. KAIVOT ALUEELLA Salaojan tarkastusputket, PEH, d=300 mm, RU - salaojan tarkastusputket muovi PEH, halkaisija 350 mm. Sadevesikaivot - katso LVI-suunnitelma. - sadevesikaivoja asennetaan asfalttialueelle ja syöksytorvien alle. SALAOJAT ALUEELLA Salaojat, PEH 117/100 muhvillinen. RU - salaojat muovi PEH 117/100, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan, ks. rakennesuunn. - salaojat rakennesuunnitelman mukaan - laskuputki muovi PEH 160 mm, LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin - salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä, noudatetaan MaaRYL Noudatetaan MaaRYL , 16.21, ja Sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta + 50 mm. SADEVESIKOURUT ALUEELLA D54-SK06 Taitteet asfaltissa - Asfalttialueella vesi johdetaan asfalttiin tehtävin taittein sadevesikaivoihin ja maastoon. D55 SADEVESIEN IMEYTYSRAKENTEET D55-SK07 Purkuputken suu Sadevesien purkuputken suulle tehdään seulanpääkivistä n.2:n m3 kokoinen imeytysalue. Purkuputken suu suojataan sinkityllä pieneläimet estävällä sinkityllä verkolla. D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT ENTISET 7

8 D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 18.3, 18.4, 18.5 ja D71 SIDOTUT KULUTUSKERROKSET D71-AP01 Asfalttipäällyste - asfalttibetoni AB 16/120/III, 50 mm Noudatetaan MaaRYL , 18.42, ja katso rakennetyypit MR1 D72 D73 D75 D76 SITOMATTOMAT KULUTUSKERROKSET Sokkelin reuna-alueet: Katso kohta 42-VT02 LADOTUT PÄÄLLYSTYKSET Luiska jätekatoksen läheisyydessä - seulanpää kiviverhous ladottuna, kivikoko mm. - alla murskesora väh. 400 mm, raekoko 35 mm REUNATUET Ei ole MAASTOASKELMAT Ei ole. D8 ALUEVARUSTEET Entiset. D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET Entiset. E E1 POHJARAKENTEET OLEVAT POHJARAKENTEET Ei ole. E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.41, ja E21 RAKENNUSKAIVANNOT 8

9 E21-PM01 Rakennuskaivanto Noudatetaan MaaRYL E23 KANAALIT E23-PM02 Viemäri- ja vesijohtokanaalit - putkien asennussyvyys LVI-suunnitelmien mukaan. E23-PM03 Kaapelikanaalit - kaivannon leveys ja syvyys sähkösuunnitelman mukaan. E3 E4 E41 E41-PT01 E42 E42-PT02 E43 KALLIOKAIVANNOT Ei ole. TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL , 15.2, 15.3, 15.4 ja PERUSTUSTEN ALUSTÄYTÖT Perustusten alustäyttö, max raekoko 100 mm - sora maksimiraekoko 100 mm, paksuus 600 mm, - noudatetaan MaaRYL noudatetaan MaaRYL Luiskien kaltevuus 1:1 - tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa - tiiviysvaatimus 95 % ja E1 = 50 Mpa. - tiiveyskokeita tehdään 3 kpl rakennuksen alueelta RAKENTEIDEN VIERUSTÄYTÖT Vierustäyttö, salaojasora tai sepeli - seinän viereen salaojituskerros salaojasora tai sepeli, paksuus väh. 400 mm, - noudatetaan MaaRYL (Routasuojaus rakennesuunnitelman mukaan.) Alla mainittu täyttö ulotetaan 3:metrin etäisyydelle sokkelista. - täyttö 600 mm:n ulottuvuuteen valmiista pinnasta: noudatetaan MaaRYL tai koskematon pohjamaa. Kallistus salaojaan 1:50 - täyttö 150 mm salaojasoralla. - suodatinkangas - täyttö n. 400 mm murskesora, raekoko 35 mm. - täyttö 50 mm sepelillä, raekoko mm. (valmis pinta) Pinnan kallistus rakennuksesta pois viettäen 1:25. Noudatetaan MaaRYL ja 15:T2, tiiviysvaatimus 90 %. RAKENTEIDEN SISÄPUOLISET TÄYTÖT E43-AP03 Sisäpuolinen täyttö, max raekoko 100 mm - katso rakennetyyppi AP - tiiveyskokeita tehdään 3 kpl rakennuksen alueelta 9

10 E44 KANAALIEN JA SYVENNYSTEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL :T2, 15.13, 15.43, 16.23, ja E44-PT04 E44-PT05 E5 Viemäri-, vesijohtokanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Kaapelikanaalien täyttö - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle. - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Alkutäyttö tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen, kun putken päällä on vähintään 300 mm maata. PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT Noudatetaan MaaRYL , 16.23, 16.3, 16.4, 16.6 ja Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. E51 E51-PJ01 E51-PJ02 E51-PJ04 E52 MAAHAN ASENNETTAVAT PUTKET Noudatetaan MaaRYL , 16.13, ja Sade- ja jätevesiviemäri - tasauskerros murske 0-16 mm, paksuus 150 mm - putkityöt LVI-suunnitelman mukaan. Noudatetaan MaaRYL ja Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. Vesijohdot - tasauskerros murske 0-16 mm, paksuus 150 mm - putkityöt LVI-suunnitelman mukaan Noudatetaan MaaRYL Sähkökaapelit - tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 100 mm - putkitus tai suojakouru sähkösuunnitelma 1:n mukaan Noudatetaan MaaRYL ja Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa 100 mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm. Noudatetaan MaaRYL , 16.13, ja KAIVOT 10

11 E52-PJ05 E52-PJ05 E53 E53-PJ06 Viemärikaivo - kaivot LVI-suunnitelman mukaan - noudatetaan MaaRYL , 16.17, 16.44, ja kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy kaivoon on estettävä. Kattovesikaivot syöksytorvien alle - kaivot muovisia ns. rännikaivoja - kaivot asennetaan LVI-suunnitelman mukaisille kohdille - kaivoissa roiskevesisuoja sokkelin puolella - noudatetaan MaaRYL kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama maa-ainesten pääsy kaivoon on estettävä. SALAOJAT Salaojat - salaojat rakennesuunnitelman mukaan - noudatetaan MaaRYL , 16.11, 16.21, ja sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista 100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta 50 mm. E6 POHJARAKENTEET Ei ole. F F1 F11 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET ANTURAT F11-AN01 Pilariantura - teräsbetoniantura rakennesuunnitelman mukaan. F11-AN02 Seinäantura - teräsbetoniantura rakennesuunnitelman mukaan. F11 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL pintojen laatu BY 40 luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 2, luokka 1 - mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa 11

12 - alapuolisen maan jäätyminen estettävä. F12 PERUSMUURIT F12-PM01 Perusmuuri - teräsbetonimuuri, K 30, säänkestävä - lämmöneristys solupolystyreenilevy R. - noudatetaan rakennesuunnitelmia F12-PP02 F12 F13 Peruspilari - teräsbetonipilari, K30, säänkestävä - noudatetaan rakennesuunnitelmia Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. ALAPOHJAT F13-AP01 Teräsbetonilaatta, AP 1 - teräsbetonilaatta 150 mm, raudoitus , lattialämmitys, kosteissa tiloissa kallistus 1:50 1:75, koneellinen hionta, kuitukangas - lämmöneristys 150 mm, XPS 50 mm + EPS 120 Routa 100 mm - tiivistetty sora 400 mm - suodatinkangas - kapillaarikatkaisukerros 300 mm, sepeli raadontuuletus - perusmaa, kallistus salaojiin väh. 1:100 - liikuntasaumat rakennesuunnitelman mukaan - lattianpäällyste kohdan F63 mukaan - laattaan tehdään syvennys vaa alle käyttäjän ohjeen ja rakennesuunnitelman mukaan. - rakenneleikkaus AP 1-mukaan F13 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , 23.46, , pintojen laatu BY 40 luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 5, normaaliluokka - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin. F2 F21 RAKENNUSRUNKO VÄESTÖNSUOJA Entinen 12

13 F22 F23 F23-TE01 F23-TE02 KUILUT Ei ole PORTAAT Teräsrakenteiset sos- tilan portaat (2 kpl), sekä varatien porras - noudatetaan rakennesuunnitelmaa ja RT RakMK (F2) - runko sinkittyä terästä - askelmat ritilätasoja FINNRASTI:n tyyppi 10 x 20 mm ( liukuturvapinta). - käsijohteet ruostumatonta terästä, D=30 mm, 1 kpl molemmin puolin porrasta, 900 mm. - suojakaiteet ruostumatonta terästä, ns. pinnakaide. Teräsrakenteiset ulkoportaat - noudatetaan rakennesuunnitelmaa ja RT RakMK (F2) - runko sinkittyä terästä - askelmat ritilätasoja FINNRASTI:n tyyppi 10 x 20 mm ( liukuturvapinta). - käsijohteet ruostumatonta terästä, D=30 mm, 1 kpl molemmin puolin porrasta, 900 mm. - suojakaiteet portaan molemmin puolin lastauslaiturin pilariin ja seinään ulottuvina F24 F24-VS01 F25 F25-TP01 F25-BP02 F25-TP03 KANTAVAT VÄLISEINÄT Entiset kantavat ulkoseinät jotka jäävät väliseiniksi - noudatetaan RunkoRYL ; entisiin kantaviin väliseiniin tehtävät muutokset on tehtävä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - seinät paikataan ja pinnoitetaan sisäpuolelta - seinään tehdään suunnitelmien mukaiset oviaukot. (D1) PILARIT Teräspilarit - pinnat maalattuja - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmien mukaan - noudatetaan RunkoRYL Teräsbetonipilarit - paikalla valettuja teräsbetonipilareita - sisäpilarien pinnat tasoitetaan ja maalataan - palkkikiinnikkeet, teräsosat ruostesuojataan ja maalataan - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmien mukaan Entiset teräspilarit - lävistykset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - pilarit kunnostetaan, ruostesuojataan ja maalataan 13

14 - urakkaan lasketaan 10 jm. F25-TP04 Entiset teräsbetonipilarit Muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisia F25 F26 F26-PA01 F26-PA02 F26-PA03 F27 F27-LA01 F27 Laatuvaatimukset Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Laatat - 1-laatu PALKIT Teräsbetonipalkit - liitokset ja mitoitus rakennesuunnitelmissa - näkyviin jäävät palkit maalataan - noudatetaan RunkoRYL Teräspalkit - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmissa - palkit ruostesuojataan ja maalataan Entiset palkit - muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - palkit kunnostetaan, ruostesuojataan ja maalataan - urakkaan lasketaan 10 jm. LAATAT Välipohjalaatta - lattiapinnoite huoneselosteen mukaan - vesieristys kosteissa tiloissa - Betonilaatta 80 mm, # 4-150, lattialämmitys, kosteissa tiloissa kallistus 1:50.1:75-10 mm solukumi - Kantavana rakenteena esijännitetty teräsbetoniontelolaatta - alapinta maalataan - noudatetaan rakennesuunnitelmaa Laatuvaatimukset Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Laatat 1-laatu 14

15 F3 F31 F31-US01 JULKISIVU ULKOSEINÄT elementtirakenteinen ulkoseinä - PAROC- seinäelementti 200 mm - muovipinnoitettu teräsohutlevy - vuorivillaeriste - muovipinnoitettu teräsohutlevy Elementin kiinnitys esim. Paroc- kiinnikkeillä - betonirunkoon spike- kiinnikkeillä - teräsrunkoon poraavilla ruuveilla - kiinniketiheys k400 - Seinään tehdään suurikokoinen huoltoaukko, joka suljetaan tuotantolaitteiden siirtojen päätyttyä. Rakennetyyppi US1 -mukaan F31-US02 F31-US03 F31 varaston ulkoseinä - Muovipinnoitettu teräsprofiilipeltiverhous - Runko ja kiinnitykset rakennesuunnitelman mukaan - jätekatoksen ulkoseinä - maalattu lauta ja puuritiläseinä julkisivupiirroksen mukaan - Laatuvaatimukset runko - toleranssit luokka 2 Lämmöneristys - noudatetaan RunkoRYL Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. F32 F32-IA01 IKKUNAT 3-lasinen alumiininen umpiolasi-ikkuna - karmit tehdasmaalattua alumiiniä, - lasien laatuluokka II tai Float-lasia, paksuus ruutukoon mukaan - umpiolaseissa selektiivi kalvo ja lämpöä eristävä ARCON-kaasu - pintahelat vakiolaatu - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle 15

16 - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta F32-IT02 F32-SI03 F32 3-lasinen teräskarminen umpiolasi-ikkuna, paloluokka EI90 - karmit tehdasmaalattua terästä, lämmöneristetty - lasien paloluokka EI90 - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla - vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta Savunpoistoikkuna seinälle - savunpoistoikkuna varaston seinälle, 1 kpl - Malli Orivent / KERAPLAST - Lämmöneristetty - Moottoritoiminen ohjauskeskuksella - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla - vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta Laatuvaatimukset teräs-ikkunat - ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden,sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit - laatuluokka V, SFS teräsosat maalataan tehtaalla Lasitus - paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen - lasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen - listoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Listoitus - tehdasmaalattu vuorilista Pellitys - vesipellit RT mukaan. F33 F33-OT02 ULKO-OVET Metallirakenteiset teräs ulko-ovet, - lämpöovi U-arvo väh. 1,2 W/m2K - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - 3-kertaiset umpiolasit - pintalasien oltava iskunkestäviä ns. turvalaseja - listoitus ovien värisin teräslistoin 16

17 - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke min.villaa ja sisäpuolella elastinen saumausmassa pinta ruostesuojataan ja maalataan, väri RAL listoitus ovien värisin teräspeltilistoin - käyntivälit tiivistetään rakennejärjestelmään kuuluvilla tiivisteillä - potkupellit ovivalmistajalta, materiaalit ja pintakäsittely samat kuin ovikehissä ja karmeissa - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kuulasaranat - ABLOY-lukot oviselosteen mukaan ovet varustetaan moottorilukoin. PALO-OVET PALOMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA, varusteena tyyppihyväksyntäkilpi F33-ON03 Metallirakenteiset nosto-ovet, - Lämmöneristetyt MESVAC- nosto-ovet, - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke elastinen saumausmassa pinta polyesteripulverimaalaus, väri RAL listoitus ovien värisin alumiinilistoin - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - ABLOY-lukot - Automaattinosto F33-OT04 Metallirakenteiset teräs liuku-ovet, - Liukupalo-ovet - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - väri RAL mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kiinnitykset ja tilkitsemiset palomääräysten mukaan PALO-OVET PALOMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA, varusteena tyyppihyväksyntäkilpi F33-KP05 F33 Kynnyspellit - pelti rst:tä, vahvuus väh. 2 mm, kuvio ns turkkilevykuvio. - kallistus ulospäin 2 % Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , ulko-ovien kestävyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen Karmit ja puitteet - karmit tyypiltään jälkiasennuskarmeja - alumiiniosat pulverimaalataan värityssuunnitelman mukaisiksi 17

18 Listoitus - tehdasmaalattu vuorilista F34 F34-TI01 JULKISIVUN TÄYDENNYSOSAT Talotikkaat, 1 kpl - sinkitty ja maalattu teräs turvallisuusmääräysten mukaiset, RT RakMK-21184, F2 - tikkaat sijoitetaan sivulle 2 varatien viereen F4 F41 YLÄPOHJARAKENTEET YLÄPOHJA F41-YP01 Tuotantotilaosan yläpohja, YP 1 - rakennetyyppi YP 1-mukaan - Kumibitumipintakermi, K-PL Kumibitumieristyskermi K MS 170/ mm eristevilla, pintakerros RPB 80t Eristevilla, ala- ja välikerros ROB 40, uritettu - 20 mm Eristevilla ROB 80, kuitukangas alapintaan - höyrynsulku (Icopal) Monarflex Reflex - ontelolaatat rakennesuunnitelman mukaan - alipaineventtiilit 1 kpl / 50 katto- m2 - Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan - akustinen elintarviketilan eristevillalevy huoneselosteen osoittamiin tiloihin - U-arvo 0,14 / m2 K F41-YP02 Varaston yläpohja, YP 2 - rakennetyyppi YP 2-mukaan - Kantava teräspoimulevy Ruukki 153, t=0,8 mm, Sinkitty teräs - Ruuvikiinnitys jokaisen poimun pohjasta - Sivulimitys kiinnitetään kateruuveilla k400 - Pääkannattajat rakennesuunnitelman mukaan F41 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , , , RT , RT , RT , RT , RT Lämmöneriste - lämmöneristysmineraalivilla asennetaan tiiviisti Vesikate - takuu 10 vuotta Pellitys - räystäs- ym. pellitykset muovipinnoitettu PURAL, - suojapellitys RT ja soveltuvin osin RT

19 F42 RÄYSTÄÄT räystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan F43 F43-YV01 F43-YV03 F43-YV04 YLÄPOHJAVARUSTEET Muovipinnoitetut syöksytorvet ja riippukourut - muovipinnoitettu, kuumasinkitty teräspelti 0.6 mm, malli pyöreä - syöksytorvien alaosaan n. 2.0 m:n korkeuteen tuubiputkea, vahvistetuin kiinnikkein, kuumasinkitty ja maalattu noudatetaan RunkoRYL Turvaköyden kiinnikkeet - sinkittyä terästä, - turvallisuusmääräykset täyttävät - kiinnitys katon runkorakenteisiin - Kiinnikkeitä 4 kpl - noudatetaan RT RakMK-21184, F2; RT SAVUNPOISTOLUUKUT - savunpoistoluukkuja katolle, 5 kpl - Malli Orivent / KERAPLAST - Lämmöneristettyjä - Tehollinen ala 1200 x 2400 mm2 2 kpl ja 900 x 1200 mm2 3 kpl - Moottoritoiminen ohjauskeskuksella - Varusteina vesipellit ja putoamissuojat F44 F45 F46 F46-UT01 KATTOIKKUNAT Ei ole KATTOKONEHUONEET Ei ole ULKOTASOT Jätekatoksen ja sisääntulokatoksen laatta - noudatetaan rakennesuunnitelmaa - Kantavana rakenteena routaeristetty teräsbetonilaatta - pölynsidontakäsittely, (Mastertop 200) F5 F51 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT SISÄOVET Metallirakenteiset väliovet F51-SO01 Metallirakenteiset teräs väli-ovet 19

20 - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - listoitus ovien värisin teräspeltilistoin - käyntivälit tiivistetään rakennejärjestelmään kuuluvilla tiivisteillä - potkupellit ovivalmistajalta, materiaalit ja pintakäsittely samat kuin ovikehissä ja karmeissa - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kuulasaranat - palo-ovet palomääräysten mukaisia, tyyppihyväksyntä kilvet Abloy-lukot heloitusselosteen mukaan Muut väliovet F51-SO02 Muovilami Oy:n väliovet - pinta lujitemuovi - palo-ovilevyssä palotiiviste, karmissa silikonitiiviste palomääräysten mukaiset - karmit: maalattu alumiini, väri ns. maalarinvalkoinen Abloy-lukot heloitusselosteen mukaan F51-AO05 Pikarullaovet D31 (2000 x 2500 mm) ja D32 (2500 x 2500 mm) Lämmöneristetty pikarullaovi Champion door : NK4 Warm, Sähkötoiminen F33-ON03 Metallirakenteiset nosto-ovet, - Lämmöneristetyt MESVAC- nosto-ovet, - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke elastinen saumausmassa pinta polyesteripulverimaalaus, väri RAL listoitus ovien värisin alumiinilistoin - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut Automaattinosto Laatuvaatimukset - noudatetaan SisäRYL ja RT soveltaen Karmit ja puitteet - rst- rakenteiset, osassa maalattua alumiinia Heloitus - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen - lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen 20

21 Kiinnitys ja tilkitseminen - karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan - ruuvit peitetään karmitulpilla, väri karmiväri - palo-ovien tilkitseminen RT mukaisesti. Listoitus - tehdasmaalattu karmilista RT F52 KEVYET VÄLISEINÄT F52-MV01 Muurattu ja eristetty tiiliseinä, VS 1 - rakennetyyppi VS 1-mukaan - pinta huoneselostuksen mukaan - 13 mm Ek- kipsilevy mm Runko 120 x 48 k600, min. villa mm Kalkkihiekkakivimuuraus, tiilen tiheysluokka 1,9 - tasoite - pinta huoneselostuksen ja maalausselostuksen mukaan - muurataan täyteen saumaan tasoitetaan F52-MV01 Muurattu tiiliseinä, VS 2 - rakennetyyppi VS 2-mukaan - tasoite mm kalkkihiekkakivimuuraus, tiilen tiheysluokka muurataan täyteen saumaan - tasoite - pinta huoneselosteen ja maalausselosteen mukaan Kosteissa tiloissa tiiliseinän pintaan kosteussulku + 2x vedeneristysmassa, välissä kuitukangas. F52-KV02 Eristetty kipsilevyseinä, VS 3 - rakenneleikkaus VS 3-mukaan - reunaohennettu kipsilevy EK 13 mm, kiinnitys fosfatoiduilla ruuveilla - puskusaumoin, saumanauha - runko 120x48 mm k600, laatoitettavat osat k300 - min.villa reunaohennettu kipsilevy, EK 13 mm ja kipsilevy 13 mm, kiinnitys fosfatoiduilla ruuveilla puskusaumoin, saumanauha - kulmasuojat muovia seinien ulkokulmissa - saumaus elastisella saumamassalla, väri valkoinen, seinän yhtyessä kiviaineiseen kattoon tai seinään - tiivistys vaahtomuovinauhalla 10x15 mm, kipsilevyn liittyessä muihin seinä- ja kattorakenteisiin pinnat huoneselosteen ja maalausselosteen mukaan paloluokka pohjapiirroksen mukaan 21

22 F52-IV04 F53 Väliseinäikkunat toimistoihin - leveys pohjapiirroksen mukaan, korkeus 1200 mm, alareuna lattiasta 900 mm - karmit sekä listat maalattua alumiinia - karmit listoitetaan maalatuin alumiinilistoin - lasit karkaistuja ja laminoituja ns. turvalaseja ALAKATOT F53-AK01 Kipsilevy alakatto - ripustettu metallirunko, k 400 mm - reunaohennettu kipsilevy 13 mm, kiinnitys ruuveilla - kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin - saumaus akustisella saumamassalla saumanauhaa käyttäen - tasoitus ja maalaus. F54 F55 F56 F57 KOROKELATTIAT Ei ole. YHTENÄISPINNAT Ei ole. KULKURAKENTEET Ei ole. HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT Ilmanvaihtohormit ja sähkökaapelikanavat - noudatetaan rakenne- ja sähkösuunnitelmia - huomioitava palo-osastojaot seinissä, väli- ja yläpohjissa - huomioitava ääneneristys vaatimukset rakenteiden lävistyksissä sekä kanavien ja hormien seinämissä. F6 F61 F61-SP01 SISÄPINNAT SEINÄPINNAT Seinälaatoitus, I-laatuluokka - vesieristys rakennesuunnitelman mukaan - Pukkilan Harmony- laatat, saumat 3 mm, harmaa saumauslaasti - saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa sekä putkilävistyksissä, sävy sama kuin muissa saumoissa noudatetaan SisäRYL , 64, 74, 74.4, RT ja RT laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan. 22

23 F61-SP02 F61-SP03 F61-SP04 F61 F62 Tiiliseinän tasoitus kahteen kertaan - kerran ylitasoitus pohjatasoitteella teräsliipalla - kerran ylitasoitus pintatasoitteella teräsliipalla - maalaus. Tasoitus kahteen kertaan Kosteat tilat - kerran ylitasoitus sementtipohjaisella kostean tilan pohjatasoitteella teräsliipalla - kerran ylitasoitus sementtipohjaisella kostean tilan pintatasoitteella teräsliipalla - maalaus Kipsilevyseinien tasoitus - kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin - saumaus saumamassalla saumanauhaa käyttäen - kosteuseristys kosteissa tiloissa rakennesuunnitelman mukaan - seinät pinnoitetaan huoneselosteessa osoitetun maalauskäsittelyyhdistelmän mukaan Laatuvaatimukset Ääneneristys - noudatetaan SisäRYL Saumaus - noudatetaan SisäRYL Tasoitus - noudatetaan SisäRYL , 72.4, RT ja RT tasoitetun seinän tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä - tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta - tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita - kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta Maalaus - noudatetaan SisäRYL , , , SFS 4962, SFS 4959 ja MaalausRYL seinien maalaus suoritetaan tilaselostuksen mukaisesti, maalausselostusta noudattaen - rajaukset RT noudattaen. KATTOPINNAT F62-MP01 Maalattava betonikatto - Noudatetaan SisäRYL , 62.42, Maalauskäsittelyt huoneselosteen ja maalausselostuksen mukaan 23

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KATAJAN KOULU YLIVIESKA

KATAJAN KOULU YLIVIESKA KATAJAN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS RAKENNUSSELOSTUS 31.3.2016 ARK 179-123 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS RAKENNUSSELOSTUS 30.01.2015 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat,

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN - - - - A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 779 etunimi.sukunimi@ains.fi ALAPOHJA PAIKALLAVALULAATTA AP1 50...100 mm PINTAVALU

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 MR101 1123 Täytöt MR101 Sisäpuolinen täyttö Salaojituskerros 230 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 200 SALAOJITUSKERROS Pesty sepeli 200, ø 6...32 Suodatinkangas 120 g/m2, kun pohjamaa

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

lpv PUU- JA MUOVIOVIKAAVIOT VIHTAVUOREN KOULU KOULUTIE 2 41330 VIHTAVUORI Jorma Peltonen 31.03.2015 KAAVIO KATSOTTUNA AVAUTUMISPUOLELTA

lpv PUU- JA MUOVIOVIKAAVIOT VIHTAVUOREN KOULU KOULUTIE 2 41330 VIHTAVUORI Jorma Peltonen 31.03.2015 KAAVIO KATSOTTUNA AVAUTUMISPUOLELTA KAAVI KATSTTUNA AVAUTUMISPULELTA TURVALASITUKSET RakMK F2:n JA VISELSTUKSEN MUKAISESTI VIEN LIITTYMÄMITAT, KT, KÄTISYYDET JA LUKUMÄÄRÄT TULEE TARKASTAA RAKENNUSPAIKALLA VÄRIT ULK- JA SISÄVÄRITYSSUUNNITELMIEN

Lisätiedot

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 1/9 SARAPIHAN TERVEYSKESKUS PÄIVYSTYS MÄNTTÄ-VILPPULA 1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 B1 RAKENNUSHANKE... 4 B2 KOHDE...4 B3 TILAAJA

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Huoneselosteet: 37 kpl 1/ Liikuntavälinevarasto 101 ja parvi 204 Kipsilevy, tasoitetaan ja maalataan Kalusteet ja varusteet (mm. seinälle kääntyvät tikkaat) kaluste-eritelmien

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy

SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 27.04.2016 Arkkitehtitoimisto Insinööritoimisto Mirja ja Pekka KoskiLammi Oy Pontek Oy Mannerheimintie 93 M Kutojantie 2B 00270 HELSINKI 02630

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

HUONESELOSTE. arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. KIANTAMA 2015 S-salmi 751 muutos ja laajennus. 1.krs Huoneen nimi ja numero 151, VARASTO HP 30.6.

HUONESELOSTE. arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. KIANTAMA 2015 S-salmi 751 muutos ja laajennus. 1.krs Huoneen nimi ja numero 151, VARASTO HP 30.6. 151, VARASTO Käsittely Rakennus Käsittely Väri betoni Seinäelementti Teräspilarit pilarit Teräsbetoni Teräspalkit F62 F62 ALA Sivu 1 KIANTAMA 2015 S-salmi 751 152, LAATIKOIDEN PESUTILA betoni Kalkkihiekkatiili+tasoite

Lisätiedot

Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan.

Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan. Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Ulkonurkkaan valkoinen muovisuojalista. Lattiat: Vanhaa mattoa säästetään, suojataan ja vahataan uudelleen. Ovet: Ovet vaihdetaan.

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan ULKOILMAAN RAJOITTUVA ALAPOHJA wwwsupereristefi AP 102 Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan! 60 mm Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan, raudoitus

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

HUONESELOSTE RUOKASALI

HUONESELOSTE RUOKASALI HUONESELOSTE RUOKASALI 09-110 PINNAT JA KÄSITTELY KÄSITTELY YHDISTELMÄ VÄRI Entinen muovilaatta poistetaan,tasote HOVI LAATTA Mosaik Classic Betton UZIN 480 liimataan laatan valmistajan ohjeen mukaan 40

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 1 RAKENNUSTYÖSELITYS YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 2 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 B1 Rakennushanke 1 B2 Kohde 1 B3 Rakennuttaja 1 B4 Käyttäjän edustaja 1 B5 Suunnittelijat

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO

ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO Uusi tasokas rivitaloyhtiö Eskolaan! Tasokas kokonaisuus erinomaisella paikalla. Toimivat tilaratkaisut, erinomainen varustelutaso, omat varastot autokatospaikat yms. Rakentajana:

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 30.06.2014 Sivu 1/9 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI TILASELOSTUS 30.06.2014 VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Sivu 2/9 Yleistä Kohteen uudet pintamateriaalit ovat päästöluokkaa M1. Rakennusvarusteet rakennusselostuksen

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 KERROSALALASKELMA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 KERROSALALASKELMA +292 3 2bi e 280 30 +308 nin 4 280 an He Lautat 32 +357 33 280-20-M60 +373 arhank280-20-m60 35 34 atu +36 +356 M nyk py M öräpaik +395 at,6% 38 +37 +395 9530 I 2a K0 8000 2:3 rm Metroas 42 LRM 36 +28 248

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT Peruskorjaus 2016 RAKENNUSSELOSTUS 26.1.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 B1 Rakennushanke... 4

Lisätiedot

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN TOIMITUSERITTELY TALOMALLI: ULKOSEINÄT Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT SUUNNITELMAT ARKKITEHTISUUNNITTELU Pre cut Runkoasennus Puuelementti ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääpiirustukset ARKKITEHTISUUNNITTELU

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

Huoneseloste, 1. krs

Huoneseloste, 1. krs 1/45 KARHULANVAARAN KOULU Huoneseloste, 1. krs Huoneselosteessa on täytetty vain ne ruudut, joihin kohdistuu muutoksia. lyhenteet: s = sähköurakka lv= lämpö- ja vesiurakka iv = ilmastointiurakka kh = käyttäjän

Lisätiedot

39 Sähköistys 40 Vesijohto 41 Lämmin vesi 42 Viemäri 43 Kunnal.vesi 44 Sauna 45 Autotalli 46 Autokatos 52 Varaava uuni 55 Leivinuuni 56 Puukiuas

39 Sähköistys 40 Vesijohto 41 Lämmin vesi 42 Viemäri 43 Kunnal.vesi 44 Sauna 45 Autotalli 46 Autokatos 52 Varaava uuni 55 Leivinuuni 56 Puukiuas KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS 13.10.14 Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen 01 Hakija MoonMilk Oy 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Ysitie 1999 08 Mets.tuot, k-m³ 03 Postitoimipaikka 77460 MAAVESI

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen,

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Lomamökit. Keuruun Höyryveturipuisto. Rakennustapaselitys. Viite 1510006607 Versio 1 Pvm 11.11.2013 Hyväksynyt Tarkistanut

Lomamökit. Keuruun Höyryveturipuisto. Rakennustapaselitys. Viite 1510006607 Versio 1 Pvm 11.11.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Keuruun Höyryveturipuisto omamökit Rakennustapaselitys Viite 00007 Versio Pvm..0 Hyväksynyt Tarkistanut aatinut Ritva ahtinen Ramboll Finland Oy Pakkahuoneenaukio 0 Tampere Finland Puhelin: 00 7 800 www.ramboll.fi

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT F1 Perustukset F12 PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT PM01 VSS maanvastainen seinä - Salaojamurske #4 32 300 mm - Maanpinnan alapuolella sokkelin ulkopuolelle Platon-perusmuurilevy - Teräsbetoniulkokuori

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

Laatija: Lauri Karri. Maanrakennus. 2 RM;KKH;KA kaivuutyöt 1.1. viemärit runkot 1.2. anturapohjat 1.3. anturat 2.1. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 1600x600

Laatija: Lauri Karri. Maanrakennus. 2 RM;KKH;KA kaivuutyöt 1.1. viemärit runkot 1.2. anturapohjat 1.3. anturat 2.1. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 1600x600 Yleisaikataulu LIITE nrakennus. viemärit runkot.. anturapohjat.. salaojat.. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 00x00 VSS VÄLISEINÄ 00x00 ANTURAT ULKOSEINÄT 00x0 VÄLISEINÄT 0000x0 nostot....... MV-lattia A. MV-lattia

Lisätiedot

Pyhännän Päiväkoti OVISELOSTEET

Pyhännän Päiväkoti OVISELOSTEET ISELSTEET Sivu 1/7 Pyhännän Päiväkoti ISELSTEET 18.5.2017 ISELSTEET Sivu 2/7 D1: Alumiinikehysulko-ovi, lasiaukollinen Pintakäsittely: Pulveripolttomaalaus RAL 7024 harmaa. Kynnys: matala kynnys Karmi:

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

URAKKALASKENTAAN 31.3.2011

URAKKALASKENTAAN 31.3.2011 URAKKALASKENTAAN 31.3.2011 Tunnus Muutos Muuttanut K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite, Piirustuslaji RAKENNE Piirustuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA

KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA As Oy Gerbyn Kalaranta Satumetsäntie 1 65280 VAASA KATSE KOHTI HUOMISTA KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA TILAA PERHEELLE Nykyaikaista kivitaloarkkitehtuuria Vaasaan Suunnittelutoimisto K Kellokoski ja A.

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY MARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY MARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun ko si, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 MARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Maakirjakartano Paritaloyhtiö Haapalehto, Oulu Kun etsit

Lisätiedot

Tuotekortit SÄILYTTIMET

Tuotekortit SÄILYTTIMET Tuotekortit SÄILYTTIMET KOMBI 2709 Kaapit Leveys 800 mm, syvyys 426 mm, korkeus 403 mm. Pystylistat 1250 ja 1985 mm. Vaakalistat 1850 ja 2500 mm. Hyllyt Leveys 800 mm, syvyys 305 mm, paksuus 22 mm. Listat:

Lisätiedot

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9.

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9. 56 830 1037 799.9 VP YRITTÄJÄNTIE 1 2 31028.1 TY II e=0.6 48 025 16 830 N 12 500 5 300 70 000 YRITTÄJÄNTIE 3 657.8 5571.9 LT VP nä nä KOSKENVÄYLÄ Tiedoston sijainti: Z:\Projektit\00 2014 Projektit\14320

Lisätiedot