Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, Suomussalmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi"

Transkriptio

1 Kiantama laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, Suomussalmi PUH

2 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke käsittää marjanjalostustehdas - KIANTAMAN laajennustyöt sekä laajennuksiin liittyvät piha- ja liikennealueen työt. B2 KOHDE JA SIJAINTI Kiantama, 2015 Suomussalmi Kohteessa tehdään suunnitelmien mukaiset rakennustyöt entisessä rakennuksessa, laajennuksessa, pihalla ja liikennealueella. Kohteen laajuus: HUONEISTOALAT, KERROSALAT JA TILAVUUS Laajennus: Tuotantotilat: sosiaalitilat 96 + tekn. tilat 82 = 926 k-m2, 5236 m3 Varastotila: 56 k-m2, 240 m3 B3 RAKENNUTTAJA Suomussalmen kunta Kauppakatu Suomussalmi Yhteyshenkilö: Antti Westersund Puh. (08) Pia Lindfors Puh B04 Käyttäjän edustajat Kiantama Oy PL 87 Marjatie Suomussalmi Venu Vasunta Puh

3 Tero Hyppölä Puh B5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Rakennussuunnittelu: Rakennesuunnittelu: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu Arkkitehtuuritoimisto H Pyykkönen Hirviahontie 62B, Suomussalmi Hannu Pyykkönen Insinööritoimisto Esa Korhonen Sumsantie 129, Sotkamo Esa Korhonen Sähköinsinööritoimisto Onni Kettunen Ky Pohjolankatu 30 A Kajaani Martti Karikunnas Puh LVI-suunnittelutoimisto Kaiplan Ky Kauppakatu 25 B 3, Kajaani Martti Siira B6 VIITATUT YLEISET ASIAKIRJAT Tässä rakennusselostuksessa viitataan seuraaviin standardeihin: - Maalaus RYL Helsinki. Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy. 287 s. - MaaRYL RunkoRYL SisäRYL MaalausRYL RT-kortisto. D D1 D10 ALUERAKENTEET OLEVAT ALUERAKENTEET OLEVA MAAPERÄ D10-AO01 Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan 3

4 - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - kasvillisuuden kunto ja mahdolliset vauriot puissa - toimenpiteet rakennuksen toiminnoille rakentamisesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi - nykyisten rakennusten, ulkovarusteiden ja rakenteiden kunto. D11 OLEVA PUUSTO JA MUU KASVILLISUUS D11-AO02 Suojattava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus yksilöidään rakennusalueen alkutarkastuksessa D10. D12 D13 D14 D15 OLEVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET Olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajennustyön vaatimia muutostöitä ja rakennusta laajennetaan näiden suunnitelmien mukaan. OLEVAT PUTKIRAKENTEET JA KAIVOT Olevat putkirakenteet ja kaivot on selvitettävä ennen kaivutöitä ja tehtävä LVI-suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet niille. OLEVAT KAAPELIT JA ILMAJOHDOT Kaapelit ja toimenpiteet niiden suojaamiseksi on selvitettävä ennen kaivutöitä. OLEVAT ALUEEN PINTAKERROKSET D15-AO05 Istutettavan alueen pintakerrosten poisto Vanhat pintakerrokset poistetaan uusien istutus- ja pintakerrosten vaatimaan korkoon. D15-AO06 Liikennealueen pintakerrosten poisto D15-AO07 Pihan pintakerrosten poisto Ruokamulta varastoidaan alkutarkastuksessa määrättyyn paikkaan. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines voidaan varastoida alkutarkastuksessa D10 sovittuun paikkaan ja käyttää soveltuvin osin rakennusalueen pintatöihin. Kasojen päällä ei saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Noudatetaan MaaRYL Alueen rakentamiseen soveltumattomat pintakerrokset kuljetetaan urakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamaan paikkaan. D15-AO08 Liikennealueiden pintakerrosten poisto - entiset pintakerrokset poistetaan suunnitelman esittämässä laajuudessa. - käyttökelpoinen sora voidaan ottaa valvojan hyväksyessä uusiokäyttöön soveltuvin osin. D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.4 ja

5 RIL , RIL , RIL D21 ALUEEN KAIVANNOT D21-AM01 Alueen kaivannot - piha- ja liikennealueet kaivetaan suunnitelmien mukaisiin korkoihin - alueen rakentamiseen soveltumaton maa-aines kuljetetaan urakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamaan paikkaan. Pääurakoitsija maksaa kaatopaikkamaksut. Noudatetaan MaaRYL , ja D23 ALUEEN KANAALIT D23-AM02 Viemäri-, vesijohtokanaalit Putkien asennussyvyys LVI-suunnitelman mukaan. D23-AM03 Kaapelikanaalit Kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm. D23-AM04 Salaojakanaalit Kaivannon syvyys salaojasuunnitelman mukaan. Noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT Mikäli niitä ilmenee, niin toimenpiteet niille sovitaan erikseen. D4 ALUEEN TÄYTTÖ- JA POHJARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 15.3, 15.4, 15.5 ja 15.6 luokka A2. D41 ULKOPUOLISTEN RAKENTEIDEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja D41-AT01 Kaivojen ja sulkuventtiilien ympärystäyttö - tasauskerros murske # 0-16 mm paksuus 300 mm - ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Noudatetaan MaaRYL :T2, ja Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta. D42 KANAALIEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL T2, 15.13, 15.43, 16.23, ja D42-AT02 Viemäri-, vesijohtokanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle 5

6 - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D42-AT03 Kaapelikanaalien täyttö - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D42-AT04 Salaojakaivantojen täyttö - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D43 ALUETÄYTÖT D43-AT05 Viheralueiden maatäyttö, kivennäismaa - tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 200 mm. Noudatetaan MaaRYL ja Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D43-AT06 Rakennuksen reuna-alueen maatäyttö, kivennäismaa - tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 200 mm. Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Tilaa pintarakenteille jätetään 600 mm. (Katso kohta 42.) D44 RAKENNEKERROKSET D44-AT07 Asfaltoitavat alueet, uusi alusrakenne - katso rakennetyyppi MR1 - kaikki asfaltoitavat alueet pohjataan rakennetyyppien mukaisesti kauttaaltaan huomioiden suunnitellut uudet pihakorkeudet - vanha sekoittumaton ja routimaton rakenneaines voidaan käyttää soveltuvilta osilta uudessa suodatinkerroksessa valvojan tarkastettua maa-aineksen. - tiiveyskokeita tehdään 2 kpl D45 POHJARAKENTEET Ei ole. D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL , 16.23, 16.3, 16.4, 16.6 ja Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. Katso LVIS-työselostus. 6

7 D51 D51-AJ01 D51-AJ02 D52 D52-AJ03 D52-AJ04 D53 D53-AJ05 D54 PUTKET JA JOHDOT ALUEELLA Jätevesiviemäri Katso LVI-suunnitelma. Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru muovi - katso sähkösuunnitelma - kaapelien upotussyvyys tarkistetaan valvojan toimesta. KAIVOT ALUEELLA Salaojan tarkastusputket, PEH, d=300 mm, RU - salaojan tarkastusputket muovi PEH, halkaisija 350 mm. Sadevesikaivot - katso LVI-suunnitelma. - sadevesikaivoja asennetaan asfalttialueelle ja syöksytorvien alle. SALAOJAT ALUEELLA Salaojat, PEH 117/100 muhvillinen. RU - salaojat muovi PEH 117/100, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan, ks. rakennesuunn. - salaojat rakennesuunnitelman mukaan - laskuputki muovi PEH 160 mm, LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin - salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä, noudatetaan MaaRYL Noudatetaan MaaRYL , 16.21, ja Sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta + 50 mm. SADEVESIKOURUT ALUEELLA D54-SK06 Taitteet asfaltissa - Asfalttialueella vesi johdetaan asfalttiin tehtävin taittein sadevesikaivoihin ja maastoon. D55 SADEVESIEN IMEYTYSRAKENTEET D55-SK07 Purkuputken suu Sadevesien purkuputken suulle tehdään seulanpääkivistä n.2:n m3 kokoinen imeytysalue. Purkuputken suu suojataan sinkityllä pieneläimet estävällä sinkityllä verkolla. D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT ENTISET 7

8 D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 18.3, 18.4, 18.5 ja D71 SIDOTUT KULUTUSKERROKSET D71-AP01 Asfalttipäällyste - asfalttibetoni AB 16/120/III, 50 mm Noudatetaan MaaRYL , 18.42, ja katso rakennetyypit MR1 D72 D73 D75 D76 SITOMATTOMAT KULUTUSKERROKSET Sokkelin reuna-alueet: Katso kohta 42-VT02 LADOTUT PÄÄLLYSTYKSET Luiska jätekatoksen läheisyydessä - seulanpää kiviverhous ladottuna, kivikoko mm. - alla murskesora väh. 400 mm, raekoko 35 mm REUNATUET Ei ole MAASTOASKELMAT Ei ole. D8 ALUEVARUSTEET Entiset. D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET Entiset. E E1 POHJARAKENTEET OLEVAT POHJARAKENTEET Ei ole. E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.41, ja E21 RAKENNUSKAIVANNOT 8

9 E21-PM01 Rakennuskaivanto Noudatetaan MaaRYL E23 KANAALIT E23-PM02 Viemäri- ja vesijohtokanaalit - putkien asennussyvyys LVI-suunnitelmien mukaan. E23-PM03 Kaapelikanaalit - kaivannon leveys ja syvyys sähkösuunnitelman mukaan. E3 E4 E41 E41-PT01 E42 E42-PT02 E43 KALLIOKAIVANNOT Ei ole. TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL , 15.2, 15.3, 15.4 ja PERUSTUSTEN ALUSTÄYTÖT Perustusten alustäyttö, max raekoko 100 mm - sora maksimiraekoko 100 mm, paksuus 600 mm, - noudatetaan MaaRYL noudatetaan MaaRYL Luiskien kaltevuus 1:1 - tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa - tiiviysvaatimus 95 % ja E1 = 50 Mpa. - tiiveyskokeita tehdään 3 kpl rakennuksen alueelta RAKENTEIDEN VIERUSTÄYTÖT Vierustäyttö, salaojasora tai sepeli - seinän viereen salaojituskerros salaojasora tai sepeli, paksuus väh. 400 mm, - noudatetaan MaaRYL (Routasuojaus rakennesuunnitelman mukaan.) Alla mainittu täyttö ulotetaan 3:metrin etäisyydelle sokkelista. - täyttö 600 mm:n ulottuvuuteen valmiista pinnasta: noudatetaan MaaRYL tai koskematon pohjamaa. Kallistus salaojaan 1:50 - täyttö 150 mm salaojasoralla. - suodatinkangas - täyttö n. 400 mm murskesora, raekoko 35 mm. - täyttö 50 mm sepelillä, raekoko mm. (valmis pinta) Pinnan kallistus rakennuksesta pois viettäen 1:25. Noudatetaan MaaRYL ja 15:T2, tiiviysvaatimus 90 %. RAKENTEIDEN SISÄPUOLISET TÄYTÖT E43-AP03 Sisäpuolinen täyttö, max raekoko 100 mm - katso rakennetyyppi AP - tiiveyskokeita tehdään 3 kpl rakennuksen alueelta 9

10 E44 KANAALIEN JA SYVENNYSTEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL :T2, 15.13, 15.43, 16.23, ja E44-PT04 E44-PT05 E5 Viemäri-, vesijohtokanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Kaapelikanaalien täyttö - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle. - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Alkutäyttö tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen, kun putken päällä on vähintään 300 mm maata. PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT Noudatetaan MaaRYL , 16.23, 16.3, 16.4, 16.6 ja Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. E51 E51-PJ01 E51-PJ02 E51-PJ04 E52 MAAHAN ASENNETTAVAT PUTKET Noudatetaan MaaRYL , 16.13, ja Sade- ja jätevesiviemäri - tasauskerros murske 0-16 mm, paksuus 150 mm - putkityöt LVI-suunnitelman mukaan. Noudatetaan MaaRYL ja Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. Vesijohdot - tasauskerros murske 0-16 mm, paksuus 150 mm - putkityöt LVI-suunnitelman mukaan Noudatetaan MaaRYL Sähkökaapelit - tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 100 mm - putkitus tai suojakouru sähkösuunnitelma 1:n mukaan Noudatetaan MaaRYL ja Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa 100 mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm. Noudatetaan MaaRYL , 16.13, ja KAIVOT 10

11 E52-PJ05 E52-PJ05 E53 E53-PJ06 Viemärikaivo - kaivot LVI-suunnitelman mukaan - noudatetaan MaaRYL , 16.17, 16.44, ja kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy kaivoon on estettävä. Kattovesikaivot syöksytorvien alle - kaivot muovisia ns. rännikaivoja - kaivot asennetaan LVI-suunnitelman mukaisille kohdille - kaivoissa roiskevesisuoja sokkelin puolella - noudatetaan MaaRYL kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama maa-ainesten pääsy kaivoon on estettävä. SALAOJAT Salaojat - salaojat rakennesuunnitelman mukaan - noudatetaan MaaRYL , 16.11, 16.21, ja sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista 100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta 50 mm. E6 POHJARAKENTEET Ei ole. F F1 F11 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET ANTURAT F11-AN01 Pilariantura - teräsbetoniantura rakennesuunnitelman mukaan. F11-AN02 Seinäantura - teräsbetoniantura rakennesuunnitelman mukaan. F11 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL pintojen laatu BY 40 luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 2, luokka 1 - mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa 11

12 - alapuolisen maan jäätyminen estettävä. F12 PERUSMUURIT F12-PM01 Perusmuuri - teräsbetonimuuri, K 30, säänkestävä - lämmöneristys solupolystyreenilevy R. - noudatetaan rakennesuunnitelmia F12-PP02 F12 F13 Peruspilari - teräsbetonipilari, K30, säänkestävä - noudatetaan rakennesuunnitelmia Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. ALAPOHJAT F13-AP01 Teräsbetonilaatta, AP 1 - teräsbetonilaatta 150 mm, raudoitus , lattialämmitys, kosteissa tiloissa kallistus 1:50 1:75, koneellinen hionta, kuitukangas - lämmöneristys 150 mm, XPS 50 mm + EPS 120 Routa 100 mm - tiivistetty sora 400 mm - suodatinkangas - kapillaarikatkaisukerros 300 mm, sepeli raadontuuletus - perusmaa, kallistus salaojiin väh. 1:100 - liikuntasaumat rakennesuunnitelman mukaan - lattianpäällyste kohdan F63 mukaan - laattaan tehdään syvennys vaa alle käyttäjän ohjeen ja rakennesuunnitelman mukaan. - rakenneleikkaus AP 1-mukaan F13 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , 23.46, , pintojen laatu BY 40 luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 5, normaaliluokka - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin. F2 F21 RAKENNUSRUNKO VÄESTÖNSUOJA Entinen 12

13 F22 F23 F23-TE01 F23-TE02 KUILUT Ei ole PORTAAT Teräsrakenteiset sos- tilan portaat (2 kpl), sekä varatien porras - noudatetaan rakennesuunnitelmaa ja RT RakMK (F2) - runko sinkittyä terästä - askelmat ritilätasoja FINNRASTI:n tyyppi 10 x 20 mm ( liukuturvapinta). - käsijohteet ruostumatonta terästä, D=30 mm, 1 kpl molemmin puolin porrasta, 900 mm. - suojakaiteet ruostumatonta terästä, ns. pinnakaide. Teräsrakenteiset ulkoportaat - noudatetaan rakennesuunnitelmaa ja RT RakMK (F2) - runko sinkittyä terästä - askelmat ritilätasoja FINNRASTI:n tyyppi 10 x 20 mm ( liukuturvapinta). - käsijohteet ruostumatonta terästä, D=30 mm, 1 kpl molemmin puolin porrasta, 900 mm. - suojakaiteet portaan molemmin puolin lastauslaiturin pilariin ja seinään ulottuvina F24 F24-VS01 F25 F25-TP01 F25-BP02 F25-TP03 KANTAVAT VÄLISEINÄT Entiset kantavat ulkoseinät jotka jäävät väliseiniksi - noudatetaan RunkoRYL ; entisiin kantaviin väliseiniin tehtävät muutokset on tehtävä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - seinät paikataan ja pinnoitetaan sisäpuolelta - seinään tehdään suunnitelmien mukaiset oviaukot. (D1) PILARIT Teräspilarit - pinnat maalattuja - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmien mukaan - noudatetaan RunkoRYL Teräsbetonipilarit - paikalla valettuja teräsbetonipilareita - sisäpilarien pinnat tasoitetaan ja maalataan - palkkikiinnikkeet, teräsosat ruostesuojataan ja maalataan - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmien mukaan Entiset teräspilarit - lävistykset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - pilarit kunnostetaan, ruostesuojataan ja maalataan 13

14 - urakkaan lasketaan 10 jm. F25-TP04 Entiset teräsbetonipilarit Muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisia F25 F26 F26-PA01 F26-PA02 F26-PA03 F27 F27-LA01 F27 Laatuvaatimukset Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Laatat - 1-laatu PALKIT Teräsbetonipalkit - liitokset ja mitoitus rakennesuunnitelmissa - näkyviin jäävät palkit maalataan - noudatetaan RunkoRYL Teräspalkit - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmissa - palkit ruostesuojataan ja maalataan Entiset palkit - muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - palkit kunnostetaan, ruostesuojataan ja maalataan - urakkaan lasketaan 10 jm. LAATAT Välipohjalaatta - lattiapinnoite huoneselosteen mukaan - vesieristys kosteissa tiloissa - Betonilaatta 80 mm, # 4-150, lattialämmitys, kosteissa tiloissa kallistus 1:50.1:75-10 mm solukumi - Kantavana rakenteena esijännitetty teräsbetoniontelolaatta - alapinta maalataan - noudatetaan rakennesuunnitelmaa Laatuvaatimukset Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Laatat 1-laatu 14

15 F3 F31 F31-US01 JULKISIVU ULKOSEINÄT elementtirakenteinen ulkoseinä - PAROC- seinäelementti 200 mm - muovipinnoitettu teräsohutlevy - vuorivillaeriste - muovipinnoitettu teräsohutlevy Elementin kiinnitys esim. Paroc- kiinnikkeillä - betonirunkoon spike- kiinnikkeillä - teräsrunkoon poraavilla ruuveilla - kiinniketiheys k400 - Seinään tehdään suurikokoinen huoltoaukko, joka suljetaan tuotantolaitteiden siirtojen päätyttyä. Rakennetyyppi US1 -mukaan F31-US02 F31-US03 F31 varaston ulkoseinä - Muovipinnoitettu teräsprofiilipeltiverhous - Runko ja kiinnitykset rakennesuunnitelman mukaan - jätekatoksen ulkoseinä - maalattu lauta ja puuritiläseinä julkisivupiirroksen mukaan - Laatuvaatimukset runko - toleranssit luokka 2 Lämmöneristys - noudatetaan RunkoRYL Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. F32 F32-IA01 IKKUNAT 3-lasinen alumiininen umpiolasi-ikkuna - karmit tehdasmaalattua alumiiniä, - lasien laatuluokka II tai Float-lasia, paksuus ruutukoon mukaan - umpiolaseissa selektiivi kalvo ja lämpöä eristävä ARCON-kaasu - pintahelat vakiolaatu - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle 15

16 - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta F32-IT02 F32-SI03 F32 3-lasinen teräskarminen umpiolasi-ikkuna, paloluokka EI90 - karmit tehdasmaalattua terästä, lämmöneristetty - lasien paloluokka EI90 - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla - vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta Savunpoistoikkuna seinälle - savunpoistoikkuna varaston seinälle, 1 kpl - Malli Orivent / KERAPLAST - Lämmöneristetty - Moottoritoiminen ohjauskeskuksella - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla - vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta Laatuvaatimukset teräs-ikkunat - ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden,sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit - laatuluokka V, SFS teräsosat maalataan tehtaalla Lasitus - paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen - lasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen - listoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Listoitus - tehdasmaalattu vuorilista Pellitys - vesipellit RT mukaan. F33 F33-OT02 ULKO-OVET Metallirakenteiset teräs ulko-ovet, - lämpöovi U-arvo väh. 1,2 W/m2K - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - 3-kertaiset umpiolasit - pintalasien oltava iskunkestäviä ns. turvalaseja - listoitus ovien värisin teräslistoin 16

17 - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke min.villaa ja sisäpuolella elastinen saumausmassa pinta ruostesuojataan ja maalataan, väri RAL listoitus ovien värisin teräspeltilistoin - käyntivälit tiivistetään rakennejärjestelmään kuuluvilla tiivisteillä - potkupellit ovivalmistajalta, materiaalit ja pintakäsittely samat kuin ovikehissä ja karmeissa - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kuulasaranat - ABLOY-lukot oviselosteen mukaan ovet varustetaan moottorilukoin. PALO-OVET PALOMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA, varusteena tyyppihyväksyntäkilpi F33-ON03 Metallirakenteiset nosto-ovet, - Lämmöneristetyt MESVAC- nosto-ovet, - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke elastinen saumausmassa pinta polyesteripulverimaalaus, väri RAL listoitus ovien värisin alumiinilistoin - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - ABLOY-lukot - Automaattinosto F33-OT04 Metallirakenteiset teräs liuku-ovet, - Liukupalo-ovet - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - väri RAL mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kiinnitykset ja tilkitsemiset palomääräysten mukaan PALO-OVET PALOMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA, varusteena tyyppihyväksyntäkilpi F33-KP05 F33 Kynnyspellit - pelti rst:tä, vahvuus väh. 2 mm, kuvio ns turkkilevykuvio. - kallistus ulospäin 2 % Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , ulko-ovien kestävyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen Karmit ja puitteet - karmit tyypiltään jälkiasennuskarmeja - alumiiniosat pulverimaalataan värityssuunnitelman mukaisiksi 17

18 Listoitus - tehdasmaalattu vuorilista F34 F34-TI01 JULKISIVUN TÄYDENNYSOSAT Talotikkaat, 1 kpl - sinkitty ja maalattu teräs turvallisuusmääräysten mukaiset, RT RakMK-21184, F2 - tikkaat sijoitetaan sivulle 2 varatien viereen F4 F41 YLÄPOHJARAKENTEET YLÄPOHJA F41-YP01 Tuotantotilaosan yläpohja, YP 1 - rakennetyyppi YP 1-mukaan - Kumibitumipintakermi, K-PL Kumibitumieristyskermi K MS 170/ mm eristevilla, pintakerros RPB 80t Eristevilla, ala- ja välikerros ROB 40, uritettu - 20 mm Eristevilla ROB 80, kuitukangas alapintaan - höyrynsulku (Icopal) Monarflex Reflex - ontelolaatat rakennesuunnitelman mukaan - alipaineventtiilit 1 kpl / 50 katto- m2 - Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan - akustinen elintarviketilan eristevillalevy huoneselosteen osoittamiin tiloihin - U-arvo 0,14 / m2 K F41-YP02 Varaston yläpohja, YP 2 - rakennetyyppi YP 2-mukaan - Kantava teräspoimulevy Ruukki 153, t=0,8 mm, Sinkitty teräs - Ruuvikiinnitys jokaisen poimun pohjasta - Sivulimitys kiinnitetään kateruuveilla k400 - Pääkannattajat rakennesuunnitelman mukaan F41 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , , , RT , RT , RT , RT , RT Lämmöneriste - lämmöneristysmineraalivilla asennetaan tiiviisti Vesikate - takuu 10 vuotta Pellitys - räystäs- ym. pellitykset muovipinnoitettu PURAL, - suojapellitys RT ja soveltuvin osin RT

19 F42 RÄYSTÄÄT räystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan F43 F43-YV01 F43-YV03 F43-YV04 YLÄPOHJAVARUSTEET Muovipinnoitetut syöksytorvet ja riippukourut - muovipinnoitettu, kuumasinkitty teräspelti 0.6 mm, malli pyöreä - syöksytorvien alaosaan n. 2.0 m:n korkeuteen tuubiputkea, vahvistetuin kiinnikkein, kuumasinkitty ja maalattu noudatetaan RunkoRYL Turvaköyden kiinnikkeet - sinkittyä terästä, - turvallisuusmääräykset täyttävät - kiinnitys katon runkorakenteisiin - Kiinnikkeitä 4 kpl - noudatetaan RT RakMK-21184, F2; RT SAVUNPOISTOLUUKUT - savunpoistoluukkuja katolle, 5 kpl - Malli Orivent / KERAPLAST - Lämmöneristettyjä - Tehollinen ala 1200 x 2400 mm2 2 kpl ja 900 x 1200 mm2 3 kpl - Moottoritoiminen ohjauskeskuksella - Varusteina vesipellit ja putoamissuojat F44 F45 F46 F46-UT01 KATTOIKKUNAT Ei ole KATTOKONEHUONEET Ei ole ULKOTASOT Jätekatoksen ja sisääntulokatoksen laatta - noudatetaan rakennesuunnitelmaa - Kantavana rakenteena routaeristetty teräsbetonilaatta - pölynsidontakäsittely, (Mastertop 200) F5 F51 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT SISÄOVET Metallirakenteiset väliovet F51-SO01 Metallirakenteiset teräs väli-ovet 19

20 - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - listoitus ovien värisin teräspeltilistoin - käyntivälit tiivistetään rakennejärjestelmään kuuluvilla tiivisteillä - potkupellit ovivalmistajalta, materiaalit ja pintakäsittely samat kuin ovikehissä ja karmeissa - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kuulasaranat - palo-ovet palomääräysten mukaisia, tyyppihyväksyntä kilvet Abloy-lukot heloitusselosteen mukaan Muut väliovet F51-SO02 Muovilami Oy:n väliovet - pinta lujitemuovi - palo-ovilevyssä palotiiviste, karmissa silikonitiiviste palomääräysten mukaiset - karmit: maalattu alumiini, väri ns. maalarinvalkoinen Abloy-lukot heloitusselosteen mukaan F51-AO05 Pikarullaovet D31 (2000 x 2500 mm) ja D32 (2500 x 2500 mm) Lämmöneristetty pikarullaovi Champion door : NK4 Warm, Sähkötoiminen F33-ON03 Metallirakenteiset nosto-ovet, - Lämmöneristetyt MESVAC- nosto-ovet, - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke elastinen saumausmassa pinta polyesteripulverimaalaus, väri RAL listoitus ovien värisin alumiinilistoin - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut Automaattinosto Laatuvaatimukset - noudatetaan SisäRYL ja RT soveltaen Karmit ja puitteet - rst- rakenteiset, osassa maalattua alumiinia Heloitus - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen - lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen 20

21 Kiinnitys ja tilkitseminen - karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan - ruuvit peitetään karmitulpilla, väri karmiväri - palo-ovien tilkitseminen RT mukaisesti. Listoitus - tehdasmaalattu karmilista RT F52 KEVYET VÄLISEINÄT F52-MV01 Muurattu ja eristetty tiiliseinä, VS 1 - rakennetyyppi VS 1-mukaan - pinta huoneselostuksen mukaan - 13 mm Ek- kipsilevy mm Runko 120 x 48 k600, min. villa mm Kalkkihiekkakivimuuraus, tiilen tiheysluokka 1,9 - tasoite - pinta huoneselostuksen ja maalausselostuksen mukaan - muurataan täyteen saumaan tasoitetaan F52-MV01 Muurattu tiiliseinä, VS 2 - rakennetyyppi VS 2-mukaan - tasoite mm kalkkihiekkakivimuuraus, tiilen tiheysluokka muurataan täyteen saumaan - tasoite - pinta huoneselosteen ja maalausselosteen mukaan Kosteissa tiloissa tiiliseinän pintaan kosteussulku + 2x vedeneristysmassa, välissä kuitukangas. F52-KV02 Eristetty kipsilevyseinä, VS 3 - rakenneleikkaus VS 3-mukaan - reunaohennettu kipsilevy EK 13 mm, kiinnitys fosfatoiduilla ruuveilla - puskusaumoin, saumanauha - runko 120x48 mm k600, laatoitettavat osat k300 - min.villa reunaohennettu kipsilevy, EK 13 mm ja kipsilevy 13 mm, kiinnitys fosfatoiduilla ruuveilla puskusaumoin, saumanauha - kulmasuojat muovia seinien ulkokulmissa - saumaus elastisella saumamassalla, väri valkoinen, seinän yhtyessä kiviaineiseen kattoon tai seinään - tiivistys vaahtomuovinauhalla 10x15 mm, kipsilevyn liittyessä muihin seinä- ja kattorakenteisiin pinnat huoneselosteen ja maalausselosteen mukaan paloluokka pohjapiirroksen mukaan 21

22 F52-IV04 F53 Väliseinäikkunat toimistoihin - leveys pohjapiirroksen mukaan, korkeus 1200 mm, alareuna lattiasta 900 mm - karmit sekä listat maalattua alumiinia - karmit listoitetaan maalatuin alumiinilistoin - lasit karkaistuja ja laminoituja ns. turvalaseja ALAKATOT F53-AK01 Kipsilevy alakatto - ripustettu metallirunko, k 400 mm - reunaohennettu kipsilevy 13 mm, kiinnitys ruuveilla - kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin - saumaus akustisella saumamassalla saumanauhaa käyttäen - tasoitus ja maalaus. F54 F55 F56 F57 KOROKELATTIAT Ei ole. YHTENÄISPINNAT Ei ole. KULKURAKENTEET Ei ole. HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT Ilmanvaihtohormit ja sähkökaapelikanavat - noudatetaan rakenne- ja sähkösuunnitelmia - huomioitava palo-osastojaot seinissä, väli- ja yläpohjissa - huomioitava ääneneristys vaatimukset rakenteiden lävistyksissä sekä kanavien ja hormien seinämissä. F6 F61 F61-SP01 SISÄPINNAT SEINÄPINNAT Seinälaatoitus, I-laatuluokka - vesieristys rakennesuunnitelman mukaan - Pukkilan Harmony- laatat, saumat 3 mm, harmaa saumauslaasti - saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa sekä putkilävistyksissä, sävy sama kuin muissa saumoissa noudatetaan SisäRYL , 64, 74, 74.4, RT ja RT laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan. 22

23 F61-SP02 F61-SP03 F61-SP04 F61 F62 Tiiliseinän tasoitus kahteen kertaan - kerran ylitasoitus pohjatasoitteella teräsliipalla - kerran ylitasoitus pintatasoitteella teräsliipalla - maalaus. Tasoitus kahteen kertaan Kosteat tilat - kerran ylitasoitus sementtipohjaisella kostean tilan pohjatasoitteella teräsliipalla - kerran ylitasoitus sementtipohjaisella kostean tilan pintatasoitteella teräsliipalla - maalaus Kipsilevyseinien tasoitus - kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin - saumaus saumamassalla saumanauhaa käyttäen - kosteuseristys kosteissa tiloissa rakennesuunnitelman mukaan - seinät pinnoitetaan huoneselosteessa osoitetun maalauskäsittelyyhdistelmän mukaan Laatuvaatimukset Ääneneristys - noudatetaan SisäRYL Saumaus - noudatetaan SisäRYL Tasoitus - noudatetaan SisäRYL , 72.4, RT ja RT tasoitetun seinän tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä - tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta - tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita - kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta Maalaus - noudatetaan SisäRYL , , , SFS 4962, SFS 4959 ja MaalausRYL seinien maalaus suoritetaan tilaselostuksen mukaisesti, maalausselostusta noudattaen - rajaukset RT noudattaen. KATTOPINNAT F62-MP01 Maalattava betonikatto - Noudatetaan SisäRYL , 62.42, Maalauskäsittelyt huoneselosteen ja maalausselostuksen mukaan 23

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 1 TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 SAVUPIIPPU TIILESTÄ 12 TIILI PIHARAKENTEISSA 14 Tiili on arvostettu

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Rakennustapaseloste 26.5.2015

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Rakennustapaseloste 26.5.2015 1 KARHULANVAARAN KOULU muutstyö Rakennustapaselste 26.5.2015 2 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Karhulanvaaran kulu Kuhmntie 3, 89800 Sumussalmi II LAAJUUSTIEDOT Ei muutksia kknaisalassa, jitakin muutksia

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA

SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi SUUNNITTELUOHJE HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA YLEISTÄ Nämä ohjeet on laadittu Kyyjärven kunnan teknisen osaston toimesta. Ohjeiden tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot