Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, Suomussalmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi"

Transkriptio

1 Kiantama laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, Suomussalmi PUH

2 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke käsittää marjanjalostustehdas - KIANTAMAN laajennustyöt sekä laajennuksiin liittyvät piha- ja liikennealueen työt. B2 KOHDE JA SIJAINTI Kiantama, 2015 Suomussalmi Kohteessa tehdään suunnitelmien mukaiset rakennustyöt entisessä rakennuksessa, laajennuksessa, pihalla ja liikennealueella. Kohteen laajuus: HUONEISTOALAT, KERROSALAT JA TILAVUUS Laajennus: Tuotantotilat: sosiaalitilat 96 + tekn. tilat 82 = 926 k-m2, 5236 m3 Varastotila: 56 k-m2, 240 m3 B3 RAKENNUTTAJA Suomussalmen kunta Kauppakatu Suomussalmi Yhteyshenkilö: Antti Westersund Puh. (08) Pia Lindfors Puh B04 Käyttäjän edustajat Kiantama Oy PL 87 Marjatie Suomussalmi Venu Vasunta Puh

3 Tero Hyppölä Puh B5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Rakennussuunnittelu: Rakennesuunnittelu: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu Arkkitehtuuritoimisto H Pyykkönen Hirviahontie 62B, Suomussalmi Hannu Pyykkönen Insinööritoimisto Esa Korhonen Sumsantie 129, Sotkamo Esa Korhonen Sähköinsinööritoimisto Onni Kettunen Ky Pohjolankatu 30 A Kajaani Martti Karikunnas Puh LVI-suunnittelutoimisto Kaiplan Ky Kauppakatu 25 B 3, Kajaani Martti Siira B6 VIITATUT YLEISET ASIAKIRJAT Tässä rakennusselostuksessa viitataan seuraaviin standardeihin: - Maalaus RYL Helsinki. Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy. 287 s. - MaaRYL RunkoRYL SisäRYL MaalausRYL RT-kortisto. D D1 D10 ALUERAKENTEET OLEVAT ALUERAKENTEET OLEVA MAAPERÄ D10-AO01 Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan 3

4 - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - kasvillisuuden kunto ja mahdolliset vauriot puissa - toimenpiteet rakennuksen toiminnoille rakentamisesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi - nykyisten rakennusten, ulkovarusteiden ja rakenteiden kunto. D11 OLEVA PUUSTO JA MUU KASVILLISUUS D11-AO02 Suojattava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus yksilöidään rakennusalueen alkutarkastuksessa D10. D12 D13 D14 D15 OLEVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET Olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajennustyön vaatimia muutostöitä ja rakennusta laajennetaan näiden suunnitelmien mukaan. OLEVAT PUTKIRAKENTEET JA KAIVOT Olevat putkirakenteet ja kaivot on selvitettävä ennen kaivutöitä ja tehtävä LVI-suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet niille. OLEVAT KAAPELIT JA ILMAJOHDOT Kaapelit ja toimenpiteet niiden suojaamiseksi on selvitettävä ennen kaivutöitä. OLEVAT ALUEEN PINTAKERROKSET D15-AO05 Istutettavan alueen pintakerrosten poisto Vanhat pintakerrokset poistetaan uusien istutus- ja pintakerrosten vaatimaan korkoon. D15-AO06 Liikennealueen pintakerrosten poisto D15-AO07 Pihan pintakerrosten poisto Ruokamulta varastoidaan alkutarkastuksessa määrättyyn paikkaan. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines voidaan varastoida alkutarkastuksessa D10 sovittuun paikkaan ja käyttää soveltuvin osin rakennusalueen pintatöihin. Kasojen päällä ei saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Noudatetaan MaaRYL Alueen rakentamiseen soveltumattomat pintakerrokset kuljetetaan urakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamaan paikkaan. D15-AO08 Liikennealueiden pintakerrosten poisto - entiset pintakerrokset poistetaan suunnitelman esittämässä laajuudessa. - käyttökelpoinen sora voidaan ottaa valvojan hyväksyessä uusiokäyttöön soveltuvin osin. D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.4 ja

5 RIL , RIL , RIL D21 ALUEEN KAIVANNOT D21-AM01 Alueen kaivannot - piha- ja liikennealueet kaivetaan suunnitelmien mukaisiin korkoihin - alueen rakentamiseen soveltumaton maa-aines kuljetetaan urakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamaan paikkaan. Pääurakoitsija maksaa kaatopaikkamaksut. Noudatetaan MaaRYL , ja D23 ALUEEN KANAALIT D23-AM02 Viemäri-, vesijohtokanaalit Putkien asennussyvyys LVI-suunnitelman mukaan. D23-AM03 Kaapelikanaalit Kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm. D23-AM04 Salaojakanaalit Kaivannon syvyys salaojasuunnitelman mukaan. Noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT Mikäli niitä ilmenee, niin toimenpiteet niille sovitaan erikseen. D4 ALUEEN TÄYTTÖ- JA POHJARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 15.3, 15.4, 15.5 ja 15.6 luokka A2. D41 ULKOPUOLISTEN RAKENTEIDEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja D41-AT01 Kaivojen ja sulkuventtiilien ympärystäyttö - tasauskerros murske # 0-16 mm paksuus 300 mm - ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Noudatetaan MaaRYL :T2, ja Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta. D42 KANAALIEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL T2, 15.13, 15.43, 16.23, ja D42-AT02 Viemäri-, vesijohtokanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle 5

6 - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D42-AT03 Kaapelikanaalien täyttö - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D42-AT04 Salaojakaivantojen täyttö - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. D43 ALUETÄYTÖT D43-AT05 Viheralueiden maatäyttö, kivennäismaa - tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 200 mm. Noudatetaan MaaRYL ja Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D43-AT06 Rakennuksen reuna-alueen maatäyttö, kivennäismaa - tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 200 mm. Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Tilaa pintarakenteille jätetään 600 mm. (Katso kohta 42.) D44 RAKENNEKERROKSET D44-AT07 Asfaltoitavat alueet, uusi alusrakenne - katso rakennetyyppi MR1 - kaikki asfaltoitavat alueet pohjataan rakennetyyppien mukaisesti kauttaaltaan huomioiden suunnitellut uudet pihakorkeudet - vanha sekoittumaton ja routimaton rakenneaines voidaan käyttää soveltuvilta osilta uudessa suodatinkerroksessa valvojan tarkastettua maa-aineksen. - tiiveyskokeita tehdään 2 kpl D45 POHJARAKENTEET Ei ole. D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL , 16.23, 16.3, 16.4, 16.6 ja Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. Katso LVIS-työselostus. 6

7 D51 D51-AJ01 D51-AJ02 D52 D52-AJ03 D52-AJ04 D53 D53-AJ05 D54 PUTKET JA JOHDOT ALUEELLA Jätevesiviemäri Katso LVI-suunnitelma. Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru muovi - katso sähkösuunnitelma - kaapelien upotussyvyys tarkistetaan valvojan toimesta. KAIVOT ALUEELLA Salaojan tarkastusputket, PEH, d=300 mm, RU - salaojan tarkastusputket muovi PEH, halkaisija 350 mm. Sadevesikaivot - katso LVI-suunnitelma. - sadevesikaivoja asennetaan asfalttialueelle ja syöksytorvien alle. SALAOJAT ALUEELLA Salaojat, PEH 117/100 muhvillinen. RU - salaojat muovi PEH 117/100, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan, ks. rakennesuunn. - salaojat rakennesuunnitelman mukaan - laskuputki muovi PEH 160 mm, LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin - salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä, noudatetaan MaaRYL Noudatetaan MaaRYL , 16.21, ja Sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta + 50 mm. SADEVESIKOURUT ALUEELLA D54-SK06 Taitteet asfaltissa - Asfalttialueella vesi johdetaan asfalttiin tehtävin taittein sadevesikaivoihin ja maastoon. D55 SADEVESIEN IMEYTYSRAKENTEET D55-SK07 Purkuputken suu Sadevesien purkuputken suulle tehdään seulanpääkivistä n.2:n m3 kokoinen imeytysalue. Purkuputken suu suojataan sinkityllä pieneläimet estävällä sinkityllä verkolla. D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT ENTISET 7

8 D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 18.3, 18.4, 18.5 ja D71 SIDOTUT KULUTUSKERROKSET D71-AP01 Asfalttipäällyste - asfalttibetoni AB 16/120/III, 50 mm Noudatetaan MaaRYL , 18.42, ja katso rakennetyypit MR1 D72 D73 D75 D76 SITOMATTOMAT KULUTUSKERROKSET Sokkelin reuna-alueet: Katso kohta 42-VT02 LADOTUT PÄÄLLYSTYKSET Luiska jätekatoksen läheisyydessä - seulanpää kiviverhous ladottuna, kivikoko mm. - alla murskesora väh. 400 mm, raekoko 35 mm REUNATUET Ei ole MAASTOASKELMAT Ei ole. D8 ALUEVARUSTEET Entiset. D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET Entiset. E E1 POHJARAKENTEET OLEVAT POHJARAKENTEET Ei ole. E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.41, ja E21 RAKENNUSKAIVANNOT 8

9 E21-PM01 Rakennuskaivanto Noudatetaan MaaRYL E23 KANAALIT E23-PM02 Viemäri- ja vesijohtokanaalit - putkien asennussyvyys LVI-suunnitelmien mukaan. E23-PM03 Kaapelikanaalit - kaivannon leveys ja syvyys sähkösuunnitelman mukaan. E3 E4 E41 E41-PT01 E42 E42-PT02 E43 KALLIOKAIVANNOT Ei ole. TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL , 15.2, 15.3, 15.4 ja PERUSTUSTEN ALUSTÄYTÖT Perustusten alustäyttö, max raekoko 100 mm - sora maksimiraekoko 100 mm, paksuus 600 mm, - noudatetaan MaaRYL noudatetaan MaaRYL Luiskien kaltevuus 1:1 - tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa - tiiviysvaatimus 95 % ja E1 = 50 Mpa. - tiiveyskokeita tehdään 3 kpl rakennuksen alueelta RAKENTEIDEN VIERUSTÄYTÖT Vierustäyttö, salaojasora tai sepeli - seinän viereen salaojituskerros salaojasora tai sepeli, paksuus väh. 400 mm, - noudatetaan MaaRYL (Routasuojaus rakennesuunnitelman mukaan.) Alla mainittu täyttö ulotetaan 3:metrin etäisyydelle sokkelista. - täyttö 600 mm:n ulottuvuuteen valmiista pinnasta: noudatetaan MaaRYL tai koskematon pohjamaa. Kallistus salaojaan 1:50 - täyttö 150 mm salaojasoralla. - suodatinkangas - täyttö n. 400 mm murskesora, raekoko 35 mm. - täyttö 50 mm sepelillä, raekoko mm. (valmis pinta) Pinnan kallistus rakennuksesta pois viettäen 1:25. Noudatetaan MaaRYL ja 15:T2, tiiviysvaatimus 90 %. RAKENTEIDEN SISÄPUOLISET TÄYTÖT E43-AP03 Sisäpuolinen täyttö, max raekoko 100 mm - katso rakennetyyppi AP - tiiveyskokeita tehdään 3 kpl rakennuksen alueelta 9

10 E44 KANAALIEN JA SYVENNYSTEN TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL :T2, 15.13, 15.43, 16.23, ja E44-PT04 E44-PT05 E5 Viemäri-, vesijohtokanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Kaapelikanaalien täyttö - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle. - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla. Alkutäyttö tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen, kun putken päällä on vähintään 300 mm maata. PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT Noudatetaan MaaRYL , 16.23, 16.3, 16.4, 16.6 ja Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. E51 E51-PJ01 E51-PJ02 E51-PJ04 E52 MAAHAN ASENNETTAVAT PUTKET Noudatetaan MaaRYL , 16.13, ja Sade- ja jätevesiviemäri - tasauskerros murske 0-16 mm, paksuus 150 mm - putkityöt LVI-suunnitelman mukaan. Noudatetaan MaaRYL ja Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. Vesijohdot - tasauskerros murske 0-16 mm, paksuus 150 mm - putkityöt LVI-suunnitelman mukaan Noudatetaan MaaRYL Sähkökaapelit - tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 100 mm - putkitus tai suojakouru sähkösuunnitelma 1:n mukaan Noudatetaan MaaRYL ja Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa 100 mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm. Noudatetaan MaaRYL , 16.13, ja KAIVOT 10

11 E52-PJ05 E52-PJ05 E53 E53-PJ06 Viemärikaivo - kaivot LVI-suunnitelman mukaan - noudatetaan MaaRYL , 16.17, 16.44, ja kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy kaivoon on estettävä. Kattovesikaivot syöksytorvien alle - kaivot muovisia ns. rännikaivoja - kaivot asennetaan LVI-suunnitelman mukaisille kohdille - kaivoissa roiskevesisuoja sokkelin puolella - noudatetaan MaaRYL kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama maa-ainesten pääsy kaivoon on estettävä. SALAOJAT Salaojat - salaojat rakennesuunnitelman mukaan - noudatetaan MaaRYL , 16.11, 16.21, ja sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista 100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta 50 mm. E6 POHJARAKENTEET Ei ole. F F1 F11 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET ANTURAT F11-AN01 Pilariantura - teräsbetoniantura rakennesuunnitelman mukaan. F11-AN02 Seinäantura - teräsbetoniantura rakennesuunnitelman mukaan. F11 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL pintojen laatu BY 40 luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 2, luokka 1 - mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa 11

12 - alapuolisen maan jäätyminen estettävä. F12 PERUSMUURIT F12-PM01 Perusmuuri - teräsbetonimuuri, K 30, säänkestävä - lämmöneristys solupolystyreenilevy R. - noudatetaan rakennesuunnitelmia F12-PP02 F12 F13 Peruspilari - teräsbetonipilari, K30, säänkestävä - noudatetaan rakennesuunnitelmia Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. ALAPOHJAT F13-AP01 Teräsbetonilaatta, AP 1 - teräsbetonilaatta 150 mm, raudoitus , lattialämmitys, kosteissa tiloissa kallistus 1:50 1:75, koneellinen hionta, kuitukangas - lämmöneristys 150 mm, XPS 50 mm + EPS 120 Routa 100 mm - tiivistetty sora 400 mm - suodatinkangas - kapillaarikatkaisukerros 300 mm, sepeli raadontuuletus - perusmaa, kallistus salaojiin väh. 1:100 - liikuntasaumat rakennesuunnitelman mukaan - lattianpäällyste kohdan F63 mukaan - laattaan tehdään syvennys vaa alle käyttäjän ohjeen ja rakennesuunnitelman mukaan. - rakenneleikkaus AP 1-mukaan F13 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , 23.46, , pintojen laatu BY 40 luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 5, normaaliluokka - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin. F2 F21 RAKENNUSRUNKO VÄESTÖNSUOJA Entinen 12

13 F22 F23 F23-TE01 F23-TE02 KUILUT Ei ole PORTAAT Teräsrakenteiset sos- tilan portaat (2 kpl), sekä varatien porras - noudatetaan rakennesuunnitelmaa ja RT RakMK (F2) - runko sinkittyä terästä - askelmat ritilätasoja FINNRASTI:n tyyppi 10 x 20 mm ( liukuturvapinta). - käsijohteet ruostumatonta terästä, D=30 mm, 1 kpl molemmin puolin porrasta, 900 mm. - suojakaiteet ruostumatonta terästä, ns. pinnakaide. Teräsrakenteiset ulkoportaat - noudatetaan rakennesuunnitelmaa ja RT RakMK (F2) - runko sinkittyä terästä - askelmat ritilätasoja FINNRASTI:n tyyppi 10 x 20 mm ( liukuturvapinta). - käsijohteet ruostumatonta terästä, D=30 mm, 1 kpl molemmin puolin porrasta, 900 mm. - suojakaiteet portaan molemmin puolin lastauslaiturin pilariin ja seinään ulottuvina F24 F24-VS01 F25 F25-TP01 F25-BP02 F25-TP03 KANTAVAT VÄLISEINÄT Entiset kantavat ulkoseinät jotka jäävät väliseiniksi - noudatetaan RunkoRYL ; entisiin kantaviin väliseiniin tehtävät muutokset on tehtävä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - seinät paikataan ja pinnoitetaan sisäpuolelta - seinään tehdään suunnitelmien mukaiset oviaukot. (D1) PILARIT Teräspilarit - pinnat maalattuja - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmien mukaan - noudatetaan RunkoRYL Teräsbetonipilarit - paikalla valettuja teräsbetonipilareita - sisäpilarien pinnat tasoitetaan ja maalataan - palkkikiinnikkeet, teräsosat ruostesuojataan ja maalataan - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmien mukaan Entiset teräspilarit - lävistykset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - pilarit kunnostetaan, ruostesuojataan ja maalataan 13

14 - urakkaan lasketaan 10 jm. F25-TP04 Entiset teräsbetonipilarit Muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisia F25 F26 F26-PA01 F26-PA02 F26-PA03 F27 F27-LA01 F27 Laatuvaatimukset Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Laatat - 1-laatu PALKIT Teräsbetonipalkit - liitokset ja mitoitus rakennesuunnitelmissa - näkyviin jäävät palkit maalataan - noudatetaan RunkoRYL Teräspalkit - liitokset ja mitoitukset rakennesuunnitelmissa - palkit ruostesuojataan ja maalataan Entiset palkit - muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - palkit kunnostetaan, ruostesuojataan ja maalataan - urakkaan lasketaan 10 jm. LAATAT Välipohjalaatta - lattiapinnoite huoneselosteen mukaan - vesieristys kosteissa tiloissa - Betonilaatta 80 mm, # 4-150, lattialämmitys, kosteissa tiloissa kallistus 1:50.1:75-10 mm solukumi - Kantavana rakenteena esijännitetty teräsbetoniontelolaatta - alapinta maalataan - noudatetaan rakennesuunnitelmaa Laatuvaatimukset Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Laatat 1-laatu 14

15 F3 F31 F31-US01 JULKISIVU ULKOSEINÄT elementtirakenteinen ulkoseinä - PAROC- seinäelementti 200 mm - muovipinnoitettu teräsohutlevy - vuorivillaeriste - muovipinnoitettu teräsohutlevy Elementin kiinnitys esim. Paroc- kiinnikkeillä - betonirunkoon spike- kiinnikkeillä - teräsrunkoon poraavilla ruuveilla - kiinniketiheys k400 - Seinään tehdään suurikokoinen huoltoaukko, joka suljetaan tuotantolaitteiden siirtojen päätyttyä. Rakennetyyppi US1 -mukaan F31-US02 F31-US03 F31 varaston ulkoseinä - Muovipinnoitettu teräsprofiilipeltiverhous - Runko ja kiinnitykset rakennesuunnitelman mukaan - jätekatoksen ulkoseinä - maalattu lauta ja puuritiläseinä julkisivupiirroksen mukaan - Laatuvaatimukset runko - toleranssit luokka 2 Lämmöneristys - noudatetaan RunkoRYL Betonirakenteet - noudatetaan RunkoRYL , 71.9; - pintojen laatu BY 40 Luokka 2 - toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka - mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. F32 F32-IA01 IKKUNAT 3-lasinen alumiininen umpiolasi-ikkuna - karmit tehdasmaalattua alumiiniä, - lasien laatuluokka II tai Float-lasia, paksuus ruutukoon mukaan - umpiolaseissa selektiivi kalvo ja lämpöä eristävä ARCON-kaasu - pintahelat vakiolaatu - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle 15

16 - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta F32-IT02 F32-SI03 F32 3-lasinen teräskarminen umpiolasi-ikkuna, paloluokka EI90 - karmit tehdasmaalattua terästä, lämmöneristetty - lasien paloluokka EI90 - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla - vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta Savunpoistoikkuna seinälle - savunpoistoikkuna varaston seinälle, 1 kpl - Malli Orivent / KERAPLAST - Lämmöneristetty - Moottoritoiminen ohjauskeskuksella - tehdasmaalattu alumiininen vuorilista ikkunan sisäpuolelle - tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla ja ulkopuolelta min. villalla - vesipellit muovipinnoitettua teräspeltiä 0,6 mm, kallistus 15 astetta Laatuvaatimukset teräs-ikkunat - ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden,sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit - laatuluokka V, SFS teräsosat maalataan tehtaalla Lasitus - paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen - lasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen - listoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Listoitus - tehdasmaalattu vuorilista Pellitys - vesipellit RT mukaan. F33 F33-OT02 ULKO-OVET Metallirakenteiset teräs ulko-ovet, - lämpöovi U-arvo väh. 1,2 W/m2K - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - 3-kertaiset umpiolasit - pintalasien oltava iskunkestäviä ns. turvalaseja - listoitus ovien värisin teräslistoin 16

17 - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke min.villaa ja sisäpuolella elastinen saumausmassa pinta ruostesuojataan ja maalataan, väri RAL listoitus ovien värisin teräspeltilistoin - käyntivälit tiivistetään rakennejärjestelmään kuuluvilla tiivisteillä - potkupellit ovivalmistajalta, materiaalit ja pintakäsittely samat kuin ovikehissä ja karmeissa - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kuulasaranat - ABLOY-lukot oviselosteen mukaan ovet varustetaan moottorilukoin. PALO-OVET PALOMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA, varusteena tyyppihyväksyntäkilpi F33-ON03 Metallirakenteiset nosto-ovet, - Lämmöneristetyt MESVAC- nosto-ovet, - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke elastinen saumausmassa pinta polyesteripulverimaalaus, väri RAL listoitus ovien värisin alumiinilistoin - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - ABLOY-lukot - Automaattinosto F33-OT04 Metallirakenteiset teräs liuku-ovet, - Liukupalo-ovet - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - väri RAL mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kiinnitykset ja tilkitsemiset palomääräysten mukaan PALO-OVET PALOMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA, varusteena tyyppihyväksyntäkilpi F33-KP05 F33 Kynnyspellit - pelti rst:tä, vahvuus väh. 2 mm, kuvio ns turkkilevykuvio. - kallistus ulospäin 2 % Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , ulko-ovien kestävyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen Karmit ja puitteet - karmit tyypiltään jälkiasennuskarmeja - alumiiniosat pulverimaalataan värityssuunnitelman mukaisiksi 17

18 Listoitus - tehdasmaalattu vuorilista F34 F34-TI01 JULKISIVUN TÄYDENNYSOSAT Talotikkaat, 1 kpl - sinkitty ja maalattu teräs turvallisuusmääräysten mukaiset, RT RakMK-21184, F2 - tikkaat sijoitetaan sivulle 2 varatien viereen F4 F41 YLÄPOHJARAKENTEET YLÄPOHJA F41-YP01 Tuotantotilaosan yläpohja, YP 1 - rakennetyyppi YP 1-mukaan - Kumibitumipintakermi, K-PL Kumibitumieristyskermi K MS 170/ mm eristevilla, pintakerros RPB 80t Eristevilla, ala- ja välikerros ROB 40, uritettu - 20 mm Eristevilla ROB 80, kuitukangas alapintaan - höyrynsulku (Icopal) Monarflex Reflex - ontelolaatat rakennesuunnitelman mukaan - alipaineventtiilit 1 kpl / 50 katto- m2 - Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan - akustinen elintarviketilan eristevillalevy huoneselosteen osoittamiin tiloihin - U-arvo 0,14 / m2 K F41-YP02 Varaston yläpohja, YP 2 - rakennetyyppi YP 2-mukaan - Kantava teräspoimulevy Ruukki 153, t=0,8 mm, Sinkitty teräs - Ruuvikiinnitys jokaisen poimun pohjasta - Sivulimitys kiinnitetään kateruuveilla k400 - Pääkannattajat rakennesuunnitelman mukaan F41 Laatuvaatimukset - noudatetaan RunkoRYL , , , RT , RT , RT , RT , RT Lämmöneriste - lämmöneristysmineraalivilla asennetaan tiiviisti Vesikate - takuu 10 vuotta Pellitys - räystäs- ym. pellitykset muovipinnoitettu PURAL, - suojapellitys RT ja soveltuvin osin RT

19 F42 RÄYSTÄÄT räystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan F43 F43-YV01 F43-YV03 F43-YV04 YLÄPOHJAVARUSTEET Muovipinnoitetut syöksytorvet ja riippukourut - muovipinnoitettu, kuumasinkitty teräspelti 0.6 mm, malli pyöreä - syöksytorvien alaosaan n. 2.0 m:n korkeuteen tuubiputkea, vahvistetuin kiinnikkein, kuumasinkitty ja maalattu noudatetaan RunkoRYL Turvaköyden kiinnikkeet - sinkittyä terästä, - turvallisuusmääräykset täyttävät - kiinnitys katon runkorakenteisiin - Kiinnikkeitä 4 kpl - noudatetaan RT RakMK-21184, F2; RT SAVUNPOISTOLUUKUT - savunpoistoluukkuja katolle, 5 kpl - Malli Orivent / KERAPLAST - Lämmöneristettyjä - Tehollinen ala 1200 x 2400 mm2 2 kpl ja 900 x 1200 mm2 3 kpl - Moottoritoiminen ohjauskeskuksella - Varusteina vesipellit ja putoamissuojat F44 F45 F46 F46-UT01 KATTOIKKUNAT Ei ole KATTOKONEHUONEET Ei ole ULKOTASOT Jätekatoksen ja sisääntulokatoksen laatta - noudatetaan rakennesuunnitelmaa - Kantavana rakenteena routaeristetty teräsbetonilaatta - pölynsidontakäsittely, (Mastertop 200) F5 F51 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT SISÄOVET Metallirakenteiset väliovet F51-SO01 Metallirakenteiset teräs väli-ovet 19

20 - teräsrakenteisia FORSTER-järjestelmästä - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - listoitus ovien värisin teräspeltilistoin - käyntivälit tiivistetään rakennejärjestelmään kuuluvilla tiivisteillä - potkupellit ovivalmistajalta, materiaalit ja pintakäsittely samat kuin ovikehissä ja karmeissa - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut - kuulasaranat - palo-ovet palomääräysten mukaisia, tyyppihyväksyntä kilvet Abloy-lukot heloitusselosteen mukaan Muut väliovet F51-SO02 Muovilami Oy:n väliovet - pinta lujitemuovi - palo-ovilevyssä palotiiviste, karmissa silikonitiiviste palomääräysten mukaiset - karmit: maalattu alumiini, väri ns. maalarinvalkoinen Abloy-lukot heloitusselosteen mukaan F51-AO05 Pikarullaovet D31 (2000 x 2500 mm) ja D32 (2500 x 2500 mm) Lämmöneristetty pikarullaovi Champion door : NK4 Warm, Sähkötoiminen F33-ON03 Metallirakenteiset nosto-ovet, - Lämmöneristetyt MESVAC- nosto-ovet, - kiinnitys ovivalmistajan ohjeiden mukaan - karmitilke elastinen saumausmassa pinta polyesteripulverimaalaus, väri RAL listoitus ovien värisin alumiinilistoin - ovet karmeineen tehdasmaalattuja - mitat tarkistettava työmaalla - pintahelat kromatut Automaattinosto Laatuvaatimukset - noudatetaan SisäRYL ja RT soveltaen Karmit ja puitteet - rst- rakenteiset, osassa maalattua alumiinia Heloitus - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen - lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen 20

21 Kiinnitys ja tilkitseminen - karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan - ruuvit peitetään karmitulpilla, väri karmiväri - palo-ovien tilkitseminen RT mukaisesti. Listoitus - tehdasmaalattu karmilista RT F52 KEVYET VÄLISEINÄT F52-MV01 Muurattu ja eristetty tiiliseinä, VS 1 - rakennetyyppi VS 1-mukaan - pinta huoneselostuksen mukaan - 13 mm Ek- kipsilevy mm Runko 120 x 48 k600, min. villa mm Kalkkihiekkakivimuuraus, tiilen tiheysluokka 1,9 - tasoite - pinta huoneselostuksen ja maalausselostuksen mukaan - muurataan täyteen saumaan tasoitetaan F52-MV01 Muurattu tiiliseinä, VS 2 - rakennetyyppi VS 2-mukaan - tasoite mm kalkkihiekkakivimuuraus, tiilen tiheysluokka muurataan täyteen saumaan - tasoite - pinta huoneselosteen ja maalausselosteen mukaan Kosteissa tiloissa tiiliseinän pintaan kosteussulku + 2x vedeneristysmassa, välissä kuitukangas. F52-KV02 Eristetty kipsilevyseinä, VS 3 - rakenneleikkaus VS 3-mukaan - reunaohennettu kipsilevy EK 13 mm, kiinnitys fosfatoiduilla ruuveilla - puskusaumoin, saumanauha - runko 120x48 mm k600, laatoitettavat osat k300 - min.villa reunaohennettu kipsilevy, EK 13 mm ja kipsilevy 13 mm, kiinnitys fosfatoiduilla ruuveilla puskusaumoin, saumanauha - kulmasuojat muovia seinien ulkokulmissa - saumaus elastisella saumamassalla, väri valkoinen, seinän yhtyessä kiviaineiseen kattoon tai seinään - tiivistys vaahtomuovinauhalla 10x15 mm, kipsilevyn liittyessä muihin seinä- ja kattorakenteisiin pinnat huoneselosteen ja maalausselosteen mukaan paloluokka pohjapiirroksen mukaan 21

22 F52-IV04 F53 Väliseinäikkunat toimistoihin - leveys pohjapiirroksen mukaan, korkeus 1200 mm, alareuna lattiasta 900 mm - karmit sekä listat maalattua alumiinia - karmit listoitetaan maalatuin alumiinilistoin - lasit karkaistuja ja laminoituja ns. turvalaseja ALAKATOT F53-AK01 Kipsilevy alakatto - ripustettu metallirunko, k 400 mm - reunaohennettu kipsilevy 13 mm, kiinnitys ruuveilla - kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin - saumaus akustisella saumamassalla saumanauhaa käyttäen - tasoitus ja maalaus. F54 F55 F56 F57 KOROKELATTIAT Ei ole. YHTENÄISPINNAT Ei ole. KULKURAKENTEET Ei ole. HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT Ilmanvaihtohormit ja sähkökaapelikanavat - noudatetaan rakenne- ja sähkösuunnitelmia - huomioitava palo-osastojaot seinissä, väli- ja yläpohjissa - huomioitava ääneneristys vaatimukset rakenteiden lävistyksissä sekä kanavien ja hormien seinämissä. F6 F61 F61-SP01 SISÄPINNAT SEINÄPINNAT Seinälaatoitus, I-laatuluokka - vesieristys rakennesuunnitelman mukaan - Pukkilan Harmony- laatat, saumat 3 mm, harmaa saumauslaasti - saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa sekä putkilävistyksissä, sävy sama kuin muissa saumoissa noudatetaan SisäRYL , 64, 74, 74.4, RT ja RT laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan. 22

23 F61-SP02 F61-SP03 F61-SP04 F61 F62 Tiiliseinän tasoitus kahteen kertaan - kerran ylitasoitus pohjatasoitteella teräsliipalla - kerran ylitasoitus pintatasoitteella teräsliipalla - maalaus. Tasoitus kahteen kertaan Kosteat tilat - kerran ylitasoitus sementtipohjaisella kostean tilan pohjatasoitteella teräsliipalla - kerran ylitasoitus sementtipohjaisella kostean tilan pintatasoitteella teräsliipalla - maalaus Kipsilevyseinien tasoitus - kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin - saumaus saumamassalla saumanauhaa käyttäen - kosteuseristys kosteissa tiloissa rakennesuunnitelman mukaan - seinät pinnoitetaan huoneselosteessa osoitetun maalauskäsittelyyhdistelmän mukaan Laatuvaatimukset Ääneneristys - noudatetaan SisäRYL Saumaus - noudatetaan SisäRYL Tasoitus - noudatetaan SisäRYL , 72.4, RT ja RT tasoitetun seinän tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä - tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta - tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita - kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta Maalaus - noudatetaan SisäRYL , , , SFS 4962, SFS 4959 ja MaalausRYL seinien maalaus suoritetaan tilaselostuksen mukaisesti, maalausselostusta noudattaen - rajaukset RT noudattaen. KATTOPINNAT F62-MP01 Maalattava betonikatto - Noudatetaan SisäRYL , 62.42, Maalauskäsittelyt huoneselosteen ja maalausselostuksen mukaan 23

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

KATAJAN KOULU YLIVIESKA

KATAJAN KOULU YLIVIESKA KATAJAN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS RAKENNUSSELOSTUS 31.3.2016 ARK 179-123 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

HUONESELOSTE RUOKASALI

HUONESELOSTE RUOKASALI HUONESELOSTE RUOKASALI 09-110 PINNAT JA KÄSITTELY KÄSITTELY YHDISTELMÄ VÄRI Entinen muovilaatta poistetaan,tasote HOVI LAATTA Mosaik Classic Betton UZIN 480 liimataan laatan valmistajan ohjeen mukaan 40

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 1 RAKENNUSTYÖSELITYS YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 2 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 B1 Rakennushanke 1 B2 Kohde 1 B3 Rakennuttaja 1 B4 Käyttäjän edustaja 1 B5 Suunnittelijat

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT Peruskorjaus 2016 RAKENNUSSELOSTUS 26.1.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 B1 Rakennushanke... 4

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Vantaan Karneoli 12.1.2016

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Vantaan Karneoli 12.1.2016 YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Vantaan Karneoli 12.1.2016 Asunto Oy Vantaan Karneoli Tuulikaappi Lattialaatta (Laattapiste) PPA Lune Skathi Keraaminen laatta 29,7 x 59,7 Sauma Kiilto 44, tummanharmaa

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Helsingin Hiirenporras

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Helsingin Hiirenporras YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Helsingin Hiirenporras 20.10.2015 Asunto Oy Helsingin Hiirenporras Liiketilat YLEISILME Valaisimet (Alppilux) Laminaatti (Upofloor) Ami LED -valaisin Harmaa maalattu

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KATAJAN KOULU YLIVIESKA

KATAJAN KOULU YLIVIESKA 1 KATAJAN KOULU YLIVIESKA LAAJENNUS/PERUSKORJAUS HUONESELOSTE 31.3.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ARK 179-122 2 Tila: L101, L201, L301 Porrashuone - mattosyvennys 20 mm, koko n. 3500x2900 mm,

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Bygghemma Finland Oy. KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 PÄÄSUUNNITTELIJAN KUITTAUS: AUTOTALLI 22 m2 POHJAPIIRUSTUS

Bygghemma Finland Oy. KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 PÄÄSUUNNITTELIJAN KUITTAUS: AUTOTALLI 22 m2 POHJAPIIRUSTUS KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 A AUTOTALLI 22 m2 3642 POHJAPIIRUSTUS 6740 A 12015 KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 A AUTOTALLI 22 m2 3642 POHJAPIIRUSTUS 6740 A 12015 KERROSALA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot