TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS RAKENNUSSELOSTUS

2 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus D12 Olevat rakennukset ja rakenteet D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot D15 Olevat alueen pintakerrokset D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT D21 Alueen kaivannot D22 Alueen syvennykset ja kuopat D23 Alueen kanaalit D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt D42 Kanaalien täytöt D43 Aluetäytöt D44 Rakennekerrokset D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA D51 Putket ja johdot alueella D52 Kaivot alueella D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT D61 Nurmet D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET D81 Aidat D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT E21 Rakennuskaivannot E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit E3 KALLIOKAIVANNOT E31 Rakennuskaivannot kalliossa E32 Syvennykset kalliossa E33 Kanaalit kalliossa E34 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet E4 TÄYTÖT E41 Perustusten alustäytöt E42 Rakenteiden vierustäytöt E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT E51 Maahan asennettavat putket E52 Kaivot E53 Salaojat E6 POHJARAKENTEET E61 Rakennuksen pohjarakenteet E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet

3 3 F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit F13 Alapohjat F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat F24 Kantavat väliseinät F25 Pilarit F26 Palkit F27 Laatat F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet F52 Kevyet väliseinät F53 Alakatot F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet F57 Hormit, kanavat, tulisijat F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat F62 Kattopinnat F63 Lattiapinnat F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet F72 Varusteet F73 Laitteet F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka Maalaustyöselostus

4 4 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke Uudisrakennushanke. B2 Kohde Rakennuskohde käsittää Työkeskus Kipinän uudisrakennuksen Ylivieskan kaupungissa. Tontilla oleva vanha rakennus perustuksineen puretaan erillisurakkana ennen uudisrakennustyön aloittamista. Pinta-alat ja tilavuus: - tontti 2923 m2 - kerrosala työkeskus 987,0 m2, varasto 16,0 m2 - bruttoala yhteensä 1070,0 m2 - kokonaistilavuus 4650 m3 Rakennuksen puhtausluokka on alussa P2, sisävalmistusvaiheessa P1, sisäilmaluokka S2. Kaikkien pintamateriaalien päästöluokka on M1. Paloluokka on P2. Rakennuksen ilmatiiveysvaatimus on vähintään 1,5 (q50). Urakoitsijan on mittautettava rakennuksen tiiveys ennen sisäpuolisten pintarakenteiden valmistumista. B3 Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki /Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4, Ylivieska Puhelin (08) , faksi (08) Yhteyshenkilöt: tekninen johtaja Kari Kentala, 08/ rakennuspäällikkö Unto Koskinen, 08/ sähköposti: talonrakennusmestari Juhani Tokola, 08/ sähköposti: B4 Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Pajalankatu 17, Ylivieska puhelin (08) faksi (08) yhteyshenkilöt Kimmo Heikkilä, pääsuunnittelija, gsm Päivi Ojala, sähköposti:

5 5 Rakennesuunnittelu Suunnittelu Laukka Oy Latvalantie 2, Ylivieska Yhteyshenkilö Jouko Suutari, LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Eero Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi Puhelin: (08) Fax: (08) Yhteyshenkilö: Eero Jaatinen, Sähköposti: Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Pitkänsillankatu 20 B A4, Kokkola Puhelin: Yhteyshenkilö: Olga Delgado D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä Noudatetaan alueelta tehtyä pohjatutkimusta. AR01 Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustöiden alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus, jossa todetaan: -väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - toimenpiteet naapureille ja ympäristölle aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus AR02 Suojattava kasvillisuus Suojattava kasvillisuutta ei ole. AR04 Rakennuspohjanraivaus ja jätepuun poisto Urakka-alueelta poistetaan kaikki puusto ja kasvillisuus. Raivausjäte jätemaksuineen kuuluu rakennusurakoitsijalle.

6 6 D12 Olevat rakennukset ja rakenteet Oleva rakennus perustuksineen puretaan ennen rakennustyön aloittamista. D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Urakoitsijan tulee ennen kaivutyön aloittamista varmistua rakennusalueella mahdollisesti sijaitsevien viemäreiden yms. tarkasta sijainnista teettämällä kustannuksellaan kaapeli- ja kanaalikartoituksen. Urakoitsija vastaa em. laitteille kaivutyön aikana mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Ks. kohta D13. D15 Olevat alueen pintakerrokset Rakennusalueelta ja liikennealueilta kuoritaan pintakerros rakennesuunnitelmissa osoitettuun syvyyteen asti. D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT Liikennealueet ja paikoitusalueet kaivetaan rakennetyyppien ja rakennesuunnitelmien osoittamaan syvyyteen. Nurmialueelta poistetaan pintamaa, kaivanto tasataan 200 mm lopullista maanpintaa alemmaksi siten, ettei jää vettä kerääviä painanteita. Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.4, 12.43, RIL RIL D21 Alueen kaivannot Rakennusalueella tarvittavat kaivutyöt suorittaa pääurakoitsija. Näihin kuuluvat kaikkien asiakirjoissa esitettyjen putkien, johtojen, kaapelien, vesi- ja viemäriliittymien sekä kaivojen ja rumpujen kaivutyöt myös urakka-alueen ulkopuolella. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, suojauksesta, tuennasta ja aitauksesta koko rakennustyön ajan. Kylmänä vuodenaikana huolehditaan siitä, että maapohja perustamistasossa on sula, eikä myöhemminkään pääse jäätymään. Maankaivu suoritetaan rakennepiirustusten sekä LVI- ja sähkösuunnitelmiin liittyvien

7 7 asemapiirrosten mukaan. Kaivu suoritetaan asiakirjoissa määrättyihin maakerroksiin tai tasoihin sekä muotoillaan asiakirjoissa määrätyllä tavalla. D22 Alueen syvennykset ja kuopat Istutettavien puiden istutuskuopat taimien toimittajan ja vihertyöohjeiden mukaisesti, valaisinpylväiden ja autonlämmityspylväiden perustusten kuopat valmistajan ohjeiden mukaisesti. D23 Alueen kanaalit Maa kaivetaan niin laajalti ja niin syvälti, että putkikanavat, viemärit, sähkökaapelikanavat yms. voidaan tehdä. Kaivu suoritetaan ao. erikoissuunnitelmien edellyttämällä tavalla myös urakka-alueen ulkopuolella. Noudatetaan MaaRYL sallittu mittapoikkeama mm. AM06 Kaapelikanaalit kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm AM07 Salaojakanaalit kaivannon syvyys 800 mm D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT Laskentaoletuksena kalliokaivantoja ei ole. Tarvittaessa louhintatyöt tehdään lisätyönä. D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 15.3, 15.4, 15.5 ja 15.6 luokka A2. D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja 15.6 luokka A2.

8 8 AT03 Kaivojen ympärystäyttö tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Noudatetaan MaaRYL :T2, ja D42 Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL :T2, 15.13, 15.43, ja AT06 - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT05 Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT07 Salaojakaivantojen täyttö täyttö salaojitussoralla, raekoko mm salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin D43 Aluetäytöt AT08 Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö, kivennäismaa tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 300 mm Noudatetaan MaaRYL ja Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D44 Rakennekerrokset rakennetyyppien mukaan. D45 Pohjarakenteet

9 9 D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL Putki- ja johtoasennus Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. D51 Putket ja johdot alueella AJ01 Sadevesiviemäri ja jätevesiviemäri tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm viemäriputket lvi-suunnitelmien mukaan liitoksissa kumitiiviste valmistajan ohjeiden mukaan Noudatetaan MaaRYL ja Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. AJ02 Vesijohdot tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm vesijohtoputket ja eristykset lvi-suunnitelmien mukaan Noudatetaan MaaRYL AJ04 Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm putkitus muovi 100 mm tai suojakouru muovia Noudatetaan MaaRYL ja Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm. D52 Kaivot alueella Salaojan tarkistusputket ja salaojakaivot, ks. salaojasuunnitelma. Sadevesi- ja jätevesikaivot, ks. lvi-suunnitelma. Työohjeet Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m:n matkalla. Sijainnissa sallitaan enintään mm vaakapoikkeama. Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on

10 10 estettävä. D53 Salaojat alueella Salaojat 110 mm salaojaputkesta salaojasuunnitelman mukaan. Salaojien alle, sivuille ja päälle vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Noudatetaan MaaRYL , 16.21, ja Sallitut toleranssit: vaakasuorapoikkeama sijainnista ± 100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta ± 50 mm. D54 Sadevesikourut alueella Salaoja- ja sadevedet johdetaan suunnitelmien mukaisesti sadevesiviemäriin ja/tai tontin reunoille muotoiltaviin painanteisiin. Painanteet kaivetaan siten, että ne laskevat Suopellontien viereiseen painanteeseen. Alustavat korkeusasemat on esitetty asemapiirroksessa. Liittymään rakennetaan rumpu Ylivieskan kaupungin ohjeiden mukaisesti. D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT Noudatetaan MaaRYL Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 VTO-83 RT Kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt D61 Nurmet AK01 Nurmikko kasvualustan paksuus 200 mm, ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 %, nurmetuksessa voidaan käyttää alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin päällystetään rakennuksen vierusta 300 mm leveydeltä betonilaatoilla erikoispiirustuksen mukaan siemenseos: 50 % Festuca nigrenscens, puistonata 20 % Festuca r. rubra, punanata

11 11 30 % Poa pratensis, niittynurmikka lannoitus RYL mukaan, kylvömäärä vähintään 30 g/m2 D62 Puut Istutettavat puut asemapiirroksen mukaan. kaivannon syvyys 800 mm, halkaisija 1500 mm kasvualusta RYL 17.3 mukaan istutuspituus min. 2 m Työohjeet Istutusalusta tehdään nurmen kanssa samaan tasoon. Tuenta kahdella kuoritulla kuusiseipäällä, puu sidotaan manillanarulla tai vastaavalla vähintään kahdesta kohdasta siten, että sidos on tiukka, mutta taimille ei aiheudu kasvuhäiriöitä. D63 Pensaat ja köynnökset Istutettavat pensaat asemapiirroksen mukaan. kaivannon syvyys 600 mm, halkaisija 600 mm kasvualusta RYL 17.3 mukaan D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL Alueen pintarakennetyö. D71 Sidotut kulutuskerrokset Liikennealueet, autopaikat ja jalankulkureitit pinnoitetaan asfalttibetonilla AB 12/100/III, 50 mm P-paikat merkitään kestomerkintäpinnoitteella. D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset

12 12 Asemapiirroksessa osoitetut alueet pinnoitetaan pesubetonilaatoilla. Alusta rakennetyyppien ja valmistajan ohjeiden mukaan. Rakennuksen sokkelin vierusta pinnoitetaan 300x300x50 mm betonilaatoilla. D74 Urheilupäällystykset Leikkialueen turva-alustana käytetään kierrätyskumista tehtyjä laattoja, ks. asemapiirros. D75 Reunatuet Liittymä rajataan nurmialueesta upotettavilla 300 mm korkeilla betonireunakivillä, reunakiveys ulotetaan jätekatokseen asti, toisella puolella ensimmäiseen autopaikkaan asti. D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET Noudatetaan MaaRYL D81 Aidat Ks. D91. D82 Talovarusteet Talovarusteet sijoitetaan asemapiirroksen mukaan. lipputanko lujitemuovia, pituus 12 m, perustus betonista valmistajan ohjeen mukaan, Suomen lippu siirrettävä tomutusteline Lehtovuori 1770, jauhemaalaus, ruskea pyöräteline Lehtovuori 111/10 pyykinkuivausteline naruineen, Lehtovuori, betoniperustus D83 Ulko-opasteet

13 13 työkeskuksen nimi ja osoite seinään säänkestävällä muovikilvellä, teksti pysyväismerkintäkalvoa, kirjainkorkeus 150 mm, laskennassa teksti TYÖKESKUS KIPINÄ, Suopellontie 6 D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet Asemapiirroksen mukaan. D85 Jätehuoltovarusteet Asemapiirroksessa osoitettuun paikkaan rakennetaan erikoispiirustuksen mukainen autokatos / jätekatos. Urakkaan kuuluu 3 kpl 600 litran ja 2 kpl 240 litran pyörillä varustettuja jätesäiliöitä, esim. SULO, säiliöiden värit tilaajan ohjeiden mukaan. D86 Liikennealueiden varusteet Autonlämmityspylväiden hankinta perustuksineen kuuluu sähköurakkaan, pystytys maarakennustöineen rakennusurakkaan. Lämmityspaikat numeroidaan muovisin tarranumeroin (RU). Urakoitsija hankkii ja asentaa 2 kpl P-merkkejä (521) pysäköintitapaa osoittavine lisäkilpineen (521a) ja 2 kpl Pelastustie-kylttejä, (871) pylväineen ja jalustoineen. Asennuspaikat tarkennetaan työmaalla. RT Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella D87 Valaistusrakenteet Valaistus sähkösuunnitelmien mukaan. Valaistusrakenteet perustetaan siten, etteivät ne routimisen johdosta liiku tai kallistu. Valaisinpylväiden hankinta jalustoineen kuuluu sähköurakkaan, pystytys kuuluu rakennusurakkaan maarakennustöineen. MaaRYL 19 Aluevarustustyö SFS 4642 Valaisinpylväät. Pintakäsittely D88 Taideteokset

14 14 D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet Leikkialue aidataan puuaidalla erikoispiirustuksen mukaan. D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL E21 Rakennuskaivannot Rakennesuunnitelmien mukaan. RYL RIL Rakennuskaivanto-ohje E22 Syvennykset ja kuopat

15 15 E23 Kanaalit PM04 Kaapelikanaalit kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm Noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. PM05 Salaojakanaalit kaivannon syvyys min. 800 mm E3 KALLIOKAIVANNOT E4 TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL RIL Pohjarakennusohjeet E41 Perustusten alustäytöt Perustusten alustäyttö soralla/murskeella rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan RYL 15.41, luiskien kaltevuus 1:1. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksin vähintään 8 ajokertaa. Tiiviysvaatimus 95 %. E42 Rakenteiden vierustäytöt Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 mm. Noudatetaan MaaRYL ja 15:T2, tiiviysvaatimus 90 %. E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt Rakennesuunnitelmien mukaan.

16 16 RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt Viemäri- ja vesijohto- sekä rumpukanaalien täyttö: alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö: alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT Noudatetaan MaaRYL 16. E51 Maahan asennettavat putket LVI-suunnitelmien mukaan. E52 Kaivot LVI-suunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. E53 Salaojat Salaojasuunnitelmien mukaan 110 mm salaojaputkesta. Sallitut toleranssit: vaakapoikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta mm. Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Noudatetaan MaaRYL , 16.11, 16.21, ja Noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. E6 POHJARAKENTEET

17 17 E61 Rakennuksen pohjarakenteet Rakennus perustetaan maanvaraisesti rakennesuunnitelmien mukaan. E62 Maaperän vahvistusrakenteet Rakennesuunnitelmien mukaan. E63 Erityispohjarakenteet F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET Noudatetaan RunkoRYL , 22, 23, RakMK C2 Kosteus, RIL Rakennus perustetaan paaluperustukselle rakennesuunnitelmien mukaan. F11 Anturat Anturat tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaan. Perustusten betonointi aloitetaan vasta, kun peruskaivannot on tarkastettu ja hyväksytty. Perustuksia kylmänä vuoden aikana tehtäessä on huolehdittava siitä, että rakenteiden alle jäävät maakerrokset eivät pääse jäätymään. Perustusten halkaisueristykset esitetään rakennesuunnittelijan laatimissa piirustuksissa. RunkoRYL Betonipaalut, -anturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 2, luokka 1 mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa F12 Perusmuurit Perusmuurit tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaan. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää sokkelielementtejä, elementtisuunnittelu kuuluu urakkaan.

18 18 RunkoRYL Betonipaalut, -anturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa F13 Alapohjat Alapohjarakenteet arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. noudatetaan RunkoRYL , 23.46, 25.53, , ja pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 5, normaaliluokka, lämmöneristyslevyjen saumat limittäin F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat IV-konehuoneen teräskierreporras, säde 900 mm, kokonaisnousukorkeus 3830 mm, esim. Weland huoltoporras. F24 Kantavat väliseinät Kantavat väliseinät osittain betonia, osittain puurakenteiset, ks. ark- ja rak-piirustuksen ja rakennetyypit. F25 Pilarit Pilarit rakennesuunnitelmien mukaan. F26 Palkit

19 19 Rakennesuunnitelmien mukaan. F27 Laatat IV-konehuoneen välipohja teräsbetonilaattana rakennesuunnitelmien mukaan. F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät Ulkoseinärakenteet arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. RunkoRYL 42 Harkkomuuraus RunkoRYL 511 Puurunkotyö RunkoRYL 512 Puujulkisivutyö RunkoRYL 61 Lämmöneristys RunkoRYL 62 Ääneneristys RunkoRYL 731 Ulkomaalaus RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet F32 Ikkunat Ikkunat ovat pääosin kolminkertaisia sisäänaukeavia MSEL-ikkunoita, karmisyvyys ikkunakaavioiden mukaan. Ulkopuitteet ja -karmit polttomaalattua alumiinia, väri julkisivuvärityssuunnitelman mukaan, ks. ikkunaseloste. Valmistajan on toimitettava rakennuttajan hyväksyttäväksi malli-ikkuna ennen lopullisen tilauksen tekemistä. Ikkunakaavioissa osoitetuissa ikkunoissa kirkas auringonsuojalasi. Vesipellit muovipinnoitettua 0,5 mm peltiä, RT Rakennuksen suojapellitykset. Kaikkiin ikkunoihin integroidut sälekaihtimet tehdasasennuksena. Tuuletusikkunoihin irrotettavat alumiinikehyksiset hyttysverkot, verkon väri tummanharmaa, kehys ikkunoiden alumiiniosien väriin vaalean- tai tummanharmaa. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 5 kpl ikkunoiden irtopainikkeita. Karmin ja kiinnityssoiron väli tiivistetään ilmatiiviiksi sisältäpäin lukien seuraavasti: tiivistysmassa

20 20 polyuretaanivaahto n. 150 mm sullottu mineraalivilla n. 50 mm IP01-IP02 noudatetaan RunkoRYL ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit ja puitteet laatuluokka V, SFS 4433 karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmit ja puitteet peittomaalattua mäntyä tiivisteet silikonisia putkitiivisteitä, ulkopuitteen tiivisteen yläosaan 100 mm tuuletusväli Lasitus lasi RT paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen umpiolasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen lasilistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Heloitus saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen ikkunavalmistajan vakioheloitus tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalvalla, kiinteällä painikkeella sekä lapsiturvallisella aukipitolaitteella irtopainikkeita toimitetaan 1 kpl/asunto ja 20 kpl/taloyhtiö Kiinnitys ja tilkitseminen karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan ruuvit peitetään karmitulpilla Listoitus tehdasmaalattu vuorilista RT Pellitys vesipellit RunkoRYL / Ohut- ja muotolevytyöt sekä RT mukaan Sisäikkunat Sisäikkunat ikkunakaavioiden ja erikoispiirustusten mukaan kiinteitä puuikkunoita, umpiolasilementit. Ikkunoiden asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että saavutetaan 30 db-arvon mukainen ääneneristys. F33 Ulko-ovet

21 21 Noudatetaan RunkoRYL 52 Ovi- ja ikkunatyö Ulko-ovien koot, rakenne, lukitus, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovien kaaviopiirustuksista. RT tai vastaavan tyyppihyväksynnän ehdot täyttävä. RT , ovi toiminnalliset ominaisuudet. Lukot kuuluvat rakennusurakkaan. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, avain Abloy Sento. Sähkölukitus ja kulunvalvonta sähkösuunnitelmien ja ovikaavioiden mukaan. Urakoitsija toimittaa 3 kpl avaimia kutakin lukkoa kohti sekä lisäksi 5 kpl yleisavaimia. RT (SFS 4434) Ovet, puuta, laatuvaatimukset RT Ovet, puuta, kiinnitys RT Ovi, puuta, heloitus RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus Ovien ääneneristys RakMK C 5 mukainen. Ulko-ovien eteen kynnyspelti alumiinirihlalevystä, pääovien esteetön 0-kynnys erikoispiirustuksen ARK mukaan. F34 Julkisivun täydennysosat Sisääntulokatokset, luiskat ja terassit kaiteineen arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Talotikkaat polttomaalattua, sinkittyä terästä viranomaisten määräysten mukaan, ks. julkisivu- ja vesikattopiirustukset. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat Ullakkotila osastoidaan vesikattopiirustuksen mukaisesti EI 30 -luokan rakenteella vesikattoon asti. Yläpohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan.

22 22 RunkoRYL Puurunkotyö RunkoRYL Levytyö runkorakenteissa RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Ulkopuolinen vedeneristys RunkoRYL Palosuojaustyö F42 Räystäät Avoräystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Näkyviltä osin aluslautana pontattu lauta höylätty puoli alaspäin. Vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään yhtenäinen n. 25 mm korkea tuuletusrako, joka varustetaan sinkityllä suojaverkolla. Sadevesikourut muovipinnoitettua teräs- tai alumiinipeltiä, puolipyöreä, saumattomat, ulkopuoliset kannakkeet, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla. Kourujen mitoitus RT mukaan. Ullakon palokatkojen kohdalla räystäs suojataan ulkoseinälinjalla molemmin puolin ristikkovälin verran 15 mm palokipsilevyllä vesikatteen aluslaudoitukseen asti. F43 Yläpohjavarusteet Pyöreät syöksytorvet muovipinnoitetusta teräksestä tai alumiinista, ulkopuoliset kannatuskoukut, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla, mitoitus RT mukaan. Ullakon jokaiseen palo-osastoon kattoluukut, koko 800x800 mm, tyyppi RT mukaisesti. Kiinnitys siipiruuveilla, varustetaan muovipinnoitetusta vaijerista tehdyllä pysäyttäjällä. Lumiesteet, kulkusillat ja lapetikkaat vesikattopiirustuksen mukaan, esim. Orima-kulkusilta, asennus valmistajan ohjeen mukaan. Lapetikas talotikkaalta kulkusillalle. RT Vesikaton turvavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet Ullakkotilaan tehdään arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukainen iv-konehuone.

23 23 F46 Ulkotasot ja terassit Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Terassien ja luiskien pinnoitteeksi asennetaan pesubetonilaatta, ks. asemapiirros. F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet Ovien koot, rakenne, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovikaaviopiirustuksista. Ovien asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että oven db-vaatimus täyttyy myös liittymän osalta. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu vastaava pinta tai ovi voi vahingoittua varustetaan kumisella pysäyttäjällä. Pysäyttäjät pyritään kiinnittämään yleensä seinäpintoihin, tyyppi ja paikat määritetään työmaalla. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Ovilistat mäntyä 12 x 42, maalaus. Kaikkien tilojen oviin asennetaan huonenumerot ja tilan nimi muovisilla tarrairtonumeroilla/-kirjaimilla, korkeus 40 mm. Wc-oviin asennetaan lisäksi tarramuoviset symboliopasteet. Ilmastointisuunnitelmissa osoitettuihin oviin asennetaan korvausilmasäleiköt (RU). SO01-SO03 noudatetaan SisäRYL / Ovi- ja ikkunatyö sekä RT puuosien laatu RT luokan V mukainen karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan märkätilojen ovissa karmin alapää jätetään irti lattiasta kynnyksen korkeuteen, alapään sauma tiivistetään silikonimassalla peitelistojen saumat työstetään jiiriin. Huom. listojen oltava työmaalla 3 viikkoa ennen asennusta kosteuden tasaantumisen vuoksi. SisäRYL 52 Ovi- ja ikkunatyö RT , ovi toiminnalliset ominaisuudet. RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus RT Puuovi, välioven lukon upotus RT (SFS 4434) Ovet, puuta, laatuvaatimukset

24 24 RT Ovet, puuta, kiinnitys RT Ovi, puuta, heloitus RT Puuovi, huullettu laakaovi, mitat Väliovet, huullettu laminaattipintainen laakaovi huullettuja, laminaattipintaisia ovia, osa äänieristettyjä ovia karmi maalattua mäntyä, kynnykset oviselosteen mukaan, yleensä ilman kynnyksiä ovikoot ja karmisyvyydet oviselosteen mukaan karmiruuvien reiät tulpataan muovitulpilla, väri karmin mukaan helat ja lukot oviselosteen mukaan peitelistat maalattua mäntyä, koko 12x42 mm Osastoivat ovet tehdään oviselosteen mukaan, Ovilistoitukset metalliovissa pulverimaalattuja alumiinilistoja, puuovissa tehdasmaalatut puulistat. Alumiinilistojen kiinnitys ruuvein, ruuvien väri listan mukainen. Puulistojen kiinnitys kannattomilla nauloilla, nurkat sahataan jiiriin. Listojen ja seinän rajakohta kitataan ja maalataan. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Poistumistieovissa viranomaisten määräysten mukaiset lukot, lukkotoimittajan on tarkistettava oviselosteissa määrätyt tyypit. Metalliovet Ks. ovikaaviot ja erikoispiirustukset. RT Osastoiva ovi A 60 ja A 120 Heloitukset ovikaavioiden mukaan, kumiset lasitustiivisteet. Lukot sovitetaan paikalleen tehtaalla. Kaikissa metalliovissa käytetään karkaistua turvalasia. Palo-ovien alakattojen yläpuoliset osat tehdään teräsranka-kipsilevy rakenteisina ja eristetään mineraalivillalla siten, että saavutetaan riittävä palonkestoaika. Erikoisovet Keittiön ovet lujitemuoviovia. F52 Kevyet väliseinät Väliseinät ovat betoni- tai tiili-/harkkoväliseiniä ja levyrakenteisia seiniä, ks. arkkitehti- ja rakennepiirustukset. Kylpyhuoneiden seinärakenteessa on otettava huomioon kaluste- ja varusteasennusten edellyttämät asennustuet. F53 Alakatot

25 25 Alakatot pääosin T-listakannatteisia akustokipsilevy- ja vinyylipintaisia kipsilevykattoja erikoispiirustusten ja huoneselosteen mukaan. Kaikki alakattojen onteloiden pinnat pohjamaalataan. SisäRYL 78 Alakattotyö F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet Ullakkotilaan talotekniikan edellyttämät kulkusillat esim. 3 kpl 50x100 lankkua vierekkäin. F57 Hormit, kanavat, tulisijat F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat noudatetaan MaalausRYL Tasoitetyö sekä 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö sekä SisäRYL ja RT ja RT tasoitetun seinän tasaisuuden oltava MaalausRYL 2001 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä ja luokan 2 mukainen tapetoitavilla seinillä tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville seinäpinnoille teräslastalla valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen pohjatasoituksen jälkeen tehdään välihionta pintatasoite levitetään teräslastalla pystysuunnassa, jonka jälkeen tehdään valmiiksihionta pintatasoituksen suunnassa missä tasoitettava pinta on suuren epätasaisuuden vuoksi rapattava, on rappaus lisäksi tasoitettava tasoitepintaa vastaavaksi kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta

26 26 maalaustyö tehdään telalla pystysuunnassa maalauksen rajaukset RT noudattaen Laatoitettu seinäpinta lasitetut kaakelilaatat, koko, värit ja kuviointi huoneselosteen mukaan, kiinnitys vedenkestävällä laastilla valmistajan ohjeiden mukaan saumaus valmistajan ohjeiden mukaan vedeneriste, lattian vedeneristeen kanssa yhteensopiva sertifioitu vedeneristysjärjestelmä o noudatetaan SisäRYL Laatoitus sekä 63 Vedeneristys ja 64 Saumaus o laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan o laatoituksen sisäkulmat ja liittyminen lattialaatoitukseen saumataan saumalaastin värisellä elastisella, homesuojatulla saumausmassalla Maalattu betoniseinäpinta, tasoitus kahteen kertaan ylitasoitus pohjatasoitteella ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan Maalattava kipsilevyseinä kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin levysaumat tasoitetaan levyvalmistajan ohjeiden mukaan paperista saumanauhaa käyttäen pinta ylitasoitetaan maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan F62 Kattopinnat Tasoitus noudatetaan MaalausRYL / Tasoitetyö, 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö sekä RT tasoitetun katon tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T2 luokan 1 mukainen maalattavilla katoilla tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville kattopinnoille valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen sileäksi tasoitettaville kattopinnoille pintatasoite levitetään teräslastalla kohtisuoraan ikkunaseinää vasten, jonka jälkeen tehdään valmiiksihionta pintatasoituksen suunnassa maalaustyö tehdään telalla kohtisuoraan ikkunaseinää vasten maalauksen rajaukset RT noudattaen Maalattava katto

27 27 tasoitettavat kattopinnat huoneselosteen mukaan kerran ylitasoitus pohjatasoitteella kerran ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan Työohjeet Ympäröivät rakenteet, ikkunat ja ovet on suojattava roisketasoitustöiden ajaksi. Pääurakoitsija vastaa suojauksen asianmukaisuudesta. F63 Lattiapinnat noudatetaan SisäRYL / Pintabetonityö, 63 / Vedeneristys, 74 / Laatoitus, 75 / Mattotyö, 77.1 / Parkettipäällysteet sekä RT ja RT laatta jätetään joustavalla rakenteella irti ympäröivistä rakenteista, LVI-laitteista ja putkista tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T3 luokan 2 mukainen laatoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 74:T2 luokan 2 mukainen laatat kiinnitetään ja saumataan valmistajan ohjeiden mukaan, laattojen ja saumauslaastin värit huoneselosteen ja sisäväriohjeen mukaan Pinnoitemateriaalit on osoitettu huoneselosteessa. Pinnoitteina käytetään pääosin homogeenista PUR-käsiteltyä 2 mm muovimattoa. Homogeeninen muovimatto: Lattianpäällysteen on täytettävä EN 649 tuotestandardin vaatimukset käyttöluokka 34/43, EN kulutusluokka T, kulutuskerroksen paksuus 2 mm. Mattovuotien leveys 200 cm hitsatuin saumoin. Mineraalisten täyteaineiden pitoisuus <20% ja PUR-vahvistus laadultaan sellainen että päällyste voidaan hoitaa ilman lattiavahaa koko elinkaaren ajan. Materiaalien päästöluokka M1, ftalaatiton matto. Asennushukan kierrätys uudeksi tuotteeksi valmistajan kierrätysjärjestelmän mukaan. Muovimaton tyyppi ja väri lattiakaavion ja värityssuunnitelman mukaan. Asennus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiaa ei saa vahata. Urakkaan kuuluu lattiapinnan siivous rakennustyön jälkeen ja kuivakiillotus valmistajan ohjeiden mukaan. Kuivakiillotuksen jälkeen ennen vastaanottotarkastusta pidetään katselmus, jossa pinnoitteen viimeistelyn taso tarkastetaan ja todetaan, täyttyvätkö laatuvaatimukset. Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luvut 104 Mattopäällystys ja 44 Pintabetonointi. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonirakenteilla seurataan julkaisua Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH ja alle 3 cm syvyydellä (0,4 x A) 75 % RH. Alustan tasaisuus ohje RT Tasaisuuden mittaus.

28 28 Muovimatolla on oltava valmistajan antama vähintään 10 vuoden vahaamattomuustakuu. SisäRYL Pintabetonointi By 31/BLY 4 Betonilattiat, luokitus, päällystettävyys, suunnittelu- ja rakentamisohjeet SisäRYL Tasoitus SisäRYL Laatoitus SisäRYL Mattopäällystys Lattianpäällysteyhdistys ry Toimivat lattiat Lattian alusrakenne ilmenee rakennepiirustuksista ja leikkauksista. Lattianpäällysteet on huonetiloittain esitetty huoneselostuksessa. Lattian alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Katselmukset Ennen päällystystyön aloittamista pidettävässä katselmuksessa todetaan alustan ja päällystystarvikkeiden asianmukaisuus sekä päällystystyön edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolosuhteet. Betonin kosteus tarkistetaan mittaamalla laattaan poratuista rei istä, tarkistuspisteiden määrä ja sijainti on määritettävä urakoitsijan kosteudenhallinta-suunnitelmassa. Hoito-ohjeet Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle eri lattiapäällystetyyppien hoito-ohjeet. Hoitoohjeet laminoidaan ja sijoitetaan kuhunkin siivouskomeroon seinään kiinnitettävään muovikoteloon. Kaikkien lattioiden tulee olla luovutettaessa pestyinä ja käsiteltyinä em. hoito-ohjeiden mukaisesti. Homogeeniset muovimattolattiat kuivakiillotetaan ennen käyttöön ottoa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen kuivakiillotus kuuluu rakennusurakkaan. Kiillotuksen ajaksi ao. tila on alipaineistettava pölyn leviämisen estämiseksi. Työolosuhteet Lämpötilan tulee liimattavien päällysteiden kiinnityshetkellä olla vähintään +15 C. Päällysteet on säilytettävä vaadituissa kiinnitysolosuhteissa vähintään 3 vrk:n ajan tehdas- ja kuljetuspakkaukset avattuina. Liikuntasaumat ym. rajaukset Liikuntasaumojen kohdat tehdään kahdella teräskulmalistalla 4 x 30 x 30 mm upotettuna pintabetoniin niin, että varsinainen lattianpäällyste tulee terästen päälle. Toiseen reunateräkseen kiinnitetään päällysteen läpi reunoistaan hieman taivutettu ja ympäriinsä (myös alasärmistään) hieman pyöreäksi hiottu peitelista 60 x 2 mm lista ja ruuvit ruostumatonta terästä. Peitelistan alle tulee umpisolukuminauha ja elastinen saumamassa ellei toisin ole määrätty, ks. rakennesuunnitelmat. Laatoitettavissa tiloissa liikuntasaumat tiivistetään lattiasaumakitillä. Samassa tilassa olevien erilaisten lattiapäällysteiden saumakohtaan asennetaan

29 29 ruuvikiinnitteinen, harjattu ruostumaton teräslista 30 x 2 mm. Mattosyvennys rajataan tuulikaapin muusta lattiapinnasta rst-muototeräksellä. Luukut, kaivot, ritilät yms. asennukset Lattioihin tulevat luukut, kaivot, ritilät yms. asennetaan alusrakennetöiden yhteydessä. Jalkalistat Jalkalistat huoneselosteen mukaan. noudatetaan SisäRYL Pintabetonointi, 92 Vedeneristys, 54 Laatoitus, 104 Mattopäällystys sekä RT Tasaisuuden mittaus ja RT Perustusten ja perusmuurien veden- ja kosteudeneristys laatta jätetään joustavalla rakenteella irti ympäröivistä rakenteista, LVI-laitteista ja putkista tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2013 taulukon 71041:T3 luokan 2 mukainen F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet Vakio- ja tilausvalmisteiset kalusteet on esitetty kaluste-, erikois- ja pohjapiirustuksissa ja huoneselosteissa. Pääurakoitsijan tulee vastata siitä, että rakennuspaikalla tapahtuvissa kalustotöissä noudatetaan lakeja, asetuksia ja niihin verrattavia julkisoikeudellisia määräyksiä. noudatetaan SisäRYL / Asunnon rakennusvarustetyö hyllyjen paksuus komeroleveyden mukaan mm ovet suorareunaisia, ovien auettava 180 o Työohjeet Tarvikkeiden tulee olla asiakirjojen mukaisia. Kaikki suunnitelmissa ja tässä selityksessä esitetyt kauppanimikkeet ovat tarjouksen pohjana. Tarvikkeina käytetään kotimaisia tuotteita tai mikäli niitä ei ole saatavissa, ainakin kotimaassa valmistettuja tuotteita. Ulkomaisia tuotteita voidaan käyttää tapauksissa, joissa tarvittavaa tuotetta ei kotimaassa valmisteta eikä sitä voida korvata vastaavalla tai käyvällä kotimaassa valmistetulla muulla tuotteella.

30 30 Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Tarjouslaskennassa on käytettävä suunnitelmissa määrättyjä tuotteita. Työn suoritus Kalustoasennusten tulee edistyä rinnan rakennustöiden kanssa. Kalustoasennusta ei saa suorittaa niin aikaisessa vaiheessa, että rakennuskosteus tai muu työsuoritus voisivat vaurioittaa kalustoja. Mittojen tarkistaminen Rakennusurakoitsija ja kalusteurakoitsija vastaavat mittojen tarkistamisesta rakennuspaikalla ennen työn aloittamista tehtaalla. Reiät ja tartunnat Kalusteisiin tarvittavien reikien ja koteloiden koko ja sijainti tehdään sähkö-, LVI- tms. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan, sikäli kun reikämitoitukset eivät ilmene kalustopiirustuksista. Kaikki kalusteisiin tarvittavien reikien ja koteloiden tekeminen kuuluu kalustourakoitsijalle. Kiinnitykset Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteita, pintapäällysteitä tai kalusteita rikkomatta. Lujuuden, tiiveyden ja ulkonäön kannalta kiinnityksen tulee vastata tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. Paikkaus Jälkipaikkauksia ei yleensä sallita. Rikkoutunut levy tai kaluste tulee vaihtaa uuteen, tai maalirikkoutuman ollessa kyseessä yleensä maalattava kauttaaltaan uudestaan. Lopputuloksen tulee vastata lujuuden ja ulkonäön puolesta urakka-asiakirjojen vaatimuksia. Kuivauskaapin rakenne ja kuivaushyllyjen kiinnitys siten, että vesi ei pääse turmelemaan kaappia. Työtason ja seinän rajaan elastinen, homesuojattu saumamassa. F72 Varusteet Varusteet on lueteltu huonekohtaisesti huoneselosteen kaluste-, varuste- ja laiteluettelossa Rakennusosiin sekä kalusteisiin kiinnitettävät varusteet kiinnitetään paikoilleen rakennusosan tai kaluston pintakäsittelyn jälkeen.

31 31 LVI- ja sähkövarusteet sekä niiden asennukset on esitelty ao. erikoissuunnitelmissa. noudatetaan SisäRYL / Asunnon rakennusvarustetyö sekä RT ja RT F73 Laitteet Huoneselostuksen ja erikoispiirustusten mukaan. F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka Ylivieskassa Kimmo Heikkilä, arkkitehti SAFA

32 32 Liite 1 Maalaustyöselostus Maalaus, yleistä RunkoRYL 731 Ulkomaalaus SisäRYL 732 Sisämaalaus MaalausRYL 2001 Maalaus 98 Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät Maalauksen rajaukset RT mukaan. Maalaustyö kuuluu pääurakkaan. Työ on teetettävä alan alaurakkana erikoisliikkeellä, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla etukäteen. Maalaustyö on tehtävä rakennustöiden edistymisen mukaan siten, ettei viivytyksiä pääse tulemaan. Työssä on käytettävä kokenutta työnjohtoa ja ammattitaitoista työvoimaa ja noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja hyviä työtapoja. Vastuullinen maalaustöiden johtaja on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen maalaustöiden aloittamista. Maalattavien pintojen tulee olla ehdottomasti kuivia ja ne on puhdistettava huolellisesti ennen maalausta. Urakoitsijan on huolehdittava maalaamatta jäävien kohteiden suojauksesta niin, ettei niitä liata eikä tahrita maalilla työn aikana. Jos maalausurakoitsijalla on jotakin huomauttamista tätä työselostusta vastaan, on siitä huomautettava ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista niin, että mahdolliset muutokset merkitään urakkasopimukseen. Maalausurakoitsijan on tarkastettava ja hyväksyttävä käsiteltävät pinnat ennen maalaustyön aloittamista. Mikäli pinnoissa on virheellisyyksiä, ne on korjattava ennen maalausta. Korjaus kuuluu pääurakkaan. Maalattavien rakenteiden kosteus on mitattava riittävän luotettavalla menetelmällä, jotta voidaan varmistua siitä, että rakenne on riittävän kuiva maalausta varten. Likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen maalausta. Maalausurakoitsijan on varmistettava, että pinnat, jotka voivat tahriintua maalaustyön aikana, suojataan muovikelmulla ja teippaamalla. Suojaus sekä suojausten ja teippien poistaminen kuuluu maalausurakoitsijalle. Eri tavoin käsiteltävien pintojen rajakohdat on aina suojattava. pääurakoitsijan velvollisuus on valvoa suojaustoimenpiteiden riittävyyttä. Jos maalaustyön aikana ilmenee joko maalausolosuhteista tai maaliaineista johtuvia vaikeuksia, jotka voivat vaikuttaa maalaustyön lopputulokseen ja kestävyyteen, on maalaustyö keskeytettävä ja otettava yhteys työnvalvojaan ja tarvittaessa maalin valmistajaan vaikeuksien selvittämiseksi. Jos maalaustyötä jatketaan vaikeuksista huolimatta on maalausurakoitsija siitä vastuussa. Urakoitsija voi käyttää oman harkintansa mukaan työhön parhaiten soveltuvia työvälineitä, huomioiden kuitenkin maalin valmistajan antamat suositukset ja sen, että työn lopputulos on hyvä. Työselostusta sovelletaan kunkin kohteen käsiteltävien pintojen tarpeen mukaan. Mikäli poiketaan tässä selostuksessa määrätyistä työtavoista ja käsittely-yhdistelmistä, on sille hankittava rakennuttajan hyväksyntä ennen ao. käsittelyn aloittamista. Ellei jollekin pinnalle ole asiakirjoissa määrätty käsittelyä, pinta käsitellään kuten vastaava pinta yleensä ottaen huomioon laatuvaatimukset ja käytön rasitusaste. Näissä tapauksissa urakoitsija voi valita työtapansa ja materiaalinsa, jotka on kuitenkin

33 33 hyväksytettävä rakennuttajalla ennen työn aloittamista. Väritys tehdään arkkitehdin ohjeiden mukaan. Maalattavat listat maalataan valmiiksi ennen kiinnitystä, kiinnitysruuvien ja naulojen kannat maalataan listan väriin. Maalaustöistä on annettava 2 vuoden takuu rakennuksen vastaanottopäivästä alkaen. Mahdolliset takuutyöt suorittaa maalausurakoitsija kaikkine siihen liittyvine kustannuksineen. Maalausvauriot ja virheet korjataan uusimalla koko pinnan maalaus. Maalaustyössä, materiaaleissa ja alustojen käsittelyssä on erityisesti otettava huomioon, että kyseessä on kohde, jossa huonetilojen pintoihin kohdistuu erityisiä rasituksia kovan käytön ja sisäilmaston olosuhteiden johdosta. Maalaustarvikkeet Maalaustyössä käytettävien aineiden on oltava ensiluokkaisista aineosista valmistettuja ja ne on hyväksytettävä rakennuttajalla. Maalien ja tasoitteiden on oltava tehdasvalmisteisia. Tarvikkeet tulee hankkia työmaalle avaamattomissa pakkauksissa ja urakoitsijan on luovutettava rakennuttajalle jäljennös kaikkien käytettävien aineiden valmistajien tuoteselosteista ja työohjeista. Pohja- ja välimaalaukseen ei saa käyttää kestävyydeltään heikompia maaleja kuin pintamaalaukseen on määrätty. Maalausurakoitsija vastaa mahdollisista tarveaineissa havaituista väärinkäytöksistä myös takuuajan jälkeen. Erikoisaineiden käytössä on tarkoin noudatettava tuotteen valmistajan kirjallisia ohjeita. Vastuu maalaustyön onnistumisesta on kuitenkin maalausurakoitsijalla. Ellei asiakirjoissa ole määrätty käytettävien tarvikkeiden laatua, tulee maalausurakoitsijan valita työhönsä käyttämät tarvikkeet niin, että ne ovat alustaan ja työmenetelmiin soveltuvat ja että eri käsittelyihin käytettävät tarvikkeet soveltuvat toisiinsa ja valmis maalaus ja kuultokäsittely täyttää ympäröivien olosuhteiden valmiille pinnalle asettamat vaatimukset sään, lämpötilan, pesun, syöpymisen ja kemikaalien kestävyyden osalta. Puhdistus ja siivous Pääurakoitsija puhdistaa maalattavat pinnat ja huonetilat ennen maalaustöiden aloittamista. Pölyn ja tahrojen poisto maalaamatta jääviltä pinnoilta kuuluu maalausurakkaan. Maalausurakoitsijan on puhdistettava maalaustahrat välittömästi niiden synnyttyä. Maalausjätteet on poistettava huoneittain heti ao. tilan maalaustyön valmistuttua. Maalausurakoitsijan on varattava jätteille ja maalaustyövälineiden puhdistukselle erityiset astiat ja tilat. Maalijätteitä ja puhdistusaineita ei saa kaataa viemäreihin. Työn suoritus Maalausurakoitsijaa edustaa työkohteessa nimetty vastuullinen työnjohtaja, jonka kanssa rakennuttajan edustajat voivat neuvotella maalaukseen liittyvistä kysymyksistä.

34 34 Työnsuorittajan tulee olla ammattitaitoinen ja maalausurakoitsijan on annettava jokaiselle työnsuorittajalle ote hänen työtään koskevasta maalaustyöselostuksen osasta. Tämä selostus on jokaisen maalarin esitettävä vaadittaessa valvojalle. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle riittävän määrän maalaustyöselostuksia. Pääurakoitsija huolehtii siitä, ettei valmiiksi maalatuissa kohteissa tule rakennustyön aikaisia vaurioita. Vahingoittuneiden kohtien paikkamaalaus kuuluu rakennusurakkaan, mikäli vauriot ovat tulleet ennen kuin rakennus on luovutettu rakennuttajalle tai vauriot eivät aiheudu muutos- ja lisätöistä. Suurissa vaurioissa paikkamaalauksen kustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Kaikista värisävyistä tehdään ennen lopullista maalausta mallipinnat selvästi rajattuina pintoina. Mallit esitetään rakennuttajan ja arkkitehdin hyväksyttäviksi. Mallipintojen tekeminen kuuluu maalausurakkaan. Värisävyt määrätään erillisessä sisävärisuunnitelmassa. Pohjamaali sävytetään pintamaalin sävyyn. Metallipintojen käsittelyssä on ensisijaisesti noudatettava pintakäsittelytuotteen valmistajan antamia kirjallisia kuivakalvopaksuussuosituksia. Näiden arvojen saavuttaminen voi vaatia useampia käsittelykertoja. Pohjustus Pohjustuskäsittelyt tehdään käsittely-yhdistelmien mukaan. Pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja tuleville pintakäsittelyille. Teräsrakenteelle määrätyn käsittely-yhdistelmän mukaiset kertamaalauskäsittelyt tulee toteuttaa niin paljon värisävyltään poikkeavalla maalilla, että peittävyys on helposti havaittavissa. Ellei suunnitelmissa tai valmistajan ohjeissa toisin mainita tulee ulkopuolisten teräsosien käsittely-yhdistelmien kokonaispaksuuden olla vähintään 180 μ ja sisäpuolisten 185 μ. Maalausurakoitsijan on tarkastettava ja omalta osaltaan hyväksyttävä muiden urakoitsijoiden tai rakennusosien valmistajien tekemät esi- ja pohjakäsittelyt ennen jatkokäsittelyjen aloittamista. Kittaus Kitattavien rakojen ja halkeamien leveys saa olla enintään 2 mm ja kitattavien reikien halkaisija enintään 7 mm. Kuultokäsiteltävissä pinnoissa kitti sävytetään alustan väriin. Silotus Osasilotuksella ymmärretään pinnoissa esiintyvien kolhiintumien, kuoppien, naarmujen, naulan- ja ruuvinreikien ym. epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät silotetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. Silotetta ei saa kertasilotuksella käyttää niin runsaasti, että siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia.

35 35 Lateksisilotetta saadaan käyttää ainoastaan kuivien tilojen kiviainespinnoissa. Märissä tiloissa saadaan käyttää ainoastaan märkiä tiloja varten valmistettuja silotteita. Valmiiksi maalaus ja lakkaus Valmiiksi maalauksen tulee olla täysin peittävä, annetun värimallin mukainen, pinnalle määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. Mikäli kertasively aiheuttaa värisävystä johtuen tai muusta syystä epätasaisen lopputuloksen, on sively uudistettava ennen lakkausta. Lakatun pinnan tulee olla yhdenmukainen sekä tasakiiltoinen tai -himmeä. Kiilto- ja himmeysasteen tulee olla pinnalle määrätyn käsittelytavan edellyttämä. Maalaustyöt, betonialusta RunkoRYL Betonialustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt betonialustalle Betonialustan tulee olla riittävän kuiva ja siitä poistetaan irtonainen aines hiomalla koneellisesti tai käsin. Kaikki maalattavat pinnat ylitasoitetaan. Maalaustyöt, rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialusta SisäRYL Maalaustyöt rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialustoille Maalaustyöt, tasoitusalusta SisäRYL Maalaustyöt tasoitealustalle Maalaustyöt, puualusta RunkoRYL Puualustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt puualustalle Havupuupinnat käsitellään oksalakalla ilman eri mainintaa ennen pohjamaalausta. Maalaustyöt, kuitualusta SisäRYL Maalaustyöt kuitualustalle Kipsilevykatot käsitellään valmistajan ohjeiden mukaan, levyseinät maalataan. Kaikki maalattavat ja roisketasoitettavat Gyproc-pinnat ylitasoitetaan. Maalaustyöt, teräsalusta RunkoRYL Teräsalustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt teräsalustalle

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 B1 Rakennushanke... 4

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA

RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS, VESIKATTO RAKENNUSSELOSTUS 23.09.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B3 Rakennuttaja B4 Valvonta B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

LAGSTADIN KOTISEUTUTALO 10.2.2012 URAKKALASKENTAA VARTEN 10.02.2012 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KORJAUS RAKENNUSSELOSTUS KIINTEISTÖTUNNUS 00030

LAGSTADIN KOTISEUTUTALO 10.2.2012 URAKKALASKENTAA VARTEN 10.02.2012 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KORJAUS RAKENNUSSELOSTUS KIINTEISTÖTUNNUS 00030 LAGSTADIN KOTISEUTUTALO 10.2.2012 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KORJAUS RAKENNUSSELOSTUS KIINTEISTÖTUNNUS 00030 URAKKALASKENTAA VARTEN 10.02.2012 Pöyry Finland Oy Tekniikantie 4D 02150 Espoo 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 31.5.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT HONKAPOLKU 2

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT HONKAPOLKU 2 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT HONKAPOLKU 2 KORJAUSTYÖSELOSTUS 24.2.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2. Kohteen yleiskuvaus... 2 1.3. Kohteessa

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot