TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS RAKENNUSSELOSTUS

2 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus D12 Olevat rakennukset ja rakenteet D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot D15 Olevat alueen pintakerrokset D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT D21 Alueen kaivannot D22 Alueen syvennykset ja kuopat D23 Alueen kanaalit D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT D31 Alueen kaivannot kalliossa D32 Alueen syvennykset kalliossa D33 Alueen kanaalit kalliossa D34 Kalliotilat D35 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt D42 Kanaalien täytöt D43 Aluetäytöt D44 Rakennekerrokset D45 Pohjarakenteet D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA D51 Putket ja johdot alueella D52 Kaivot alueella D53 Salaojat alueella D54 Sadevesikourut alueella D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT D61 Nurmet D62 Puut D63 Pensaat ja köynnökset D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset D74 Urheilupäällystykset D75 Reunatuet D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET D81 Aidat D82 Talovarusteet D83 Ulko-opasteet D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet D85 Jätehuoltovarusteet D86 Liikennealueiden varusteet D87 Valaistusrakenteet D88 Taideteokset D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT E21 Rakennuskaivannot E22 Syvennykset ja kuopat E23 Kanaalit E3 KALLIOKAIVANNOT E31 Rakennuskaivannot kalliossa E32 Syvennykset kalliossa E33 Kanaalit kalliossa E34 Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet E4 TÄYTÖT E41 Perustusten alustäytöt E42 Rakenteiden vierustäytöt E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT E51 Maahan asennettavat putket E52 Kaivot E53 Salaojat E6 POHJARAKENTEET E61 Rakennuksen pohjarakenteet E62 Maaperän vahvistusrakenteet E63 Erityispohjarakenteet

3 3 F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit F13 Alapohjat F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat F24 Kantavat väliseinät F25 Pilarit F26 Palkit F27 Laatat F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet F52 Kevyet väliseinät F53 Alakatot F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet F57 Hormit, kanavat, tulisijat F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat F62 Kattopinnat F63 Lattiapinnat F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet F72 Varusteet F73 Laitteet F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka Maalaustyöselostus

4 4 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke Uudisrakennushanke. B2 Kohde Rakennuskohde käsittää Työkeskus Kipinän uudisrakennuksen Ylivieskan kaupungissa. Tontilla oleva vanha rakennus perustuksineen puretaan erillisurakkana ennen uudisrakennustyön aloittamista. Pinta-alat ja tilavuus: - tontti 2923 m2 - kerrosala työkeskus 987,0 m2, varasto 16,0 m2 - bruttoala yhteensä 1070,0 m2 - kokonaistilavuus 4650 m3 Rakennuksen puhtausluokka on alussa P2, sisävalmistusvaiheessa P1, sisäilmaluokka S2. Kaikkien pintamateriaalien päästöluokka on M1. Paloluokka on P2. Rakennuksen ilmatiiveysvaatimus on vähintään 1,5 (q50). Urakoitsijan on mittautettava rakennuksen tiiveys ennen sisäpuolisten pintarakenteiden valmistumista. B3 Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki /Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4, Ylivieska Puhelin (08) , faksi (08) Yhteyshenkilöt: tekninen johtaja Kari Kentala, 08/ rakennuspäällikkö Unto Koskinen, 08/ sähköposti: talonrakennusmestari Juhani Tokola, 08/ sähköposti: B4 Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Pajalankatu 17, Ylivieska puhelin (08) faksi (08) yhteyshenkilöt Kimmo Heikkilä, pääsuunnittelija, gsm Päivi Ojala, sähköposti:

5 5 Rakennesuunnittelu Suunnittelu Laukka Oy Latvalantie 2, Ylivieska Yhteyshenkilö Jouko Suutari, LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Eero Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi Puhelin: (08) Fax: (08) Yhteyshenkilö: Eero Jaatinen, Sähköposti: Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Pitkänsillankatu 20 B A4, Kokkola Puhelin: Yhteyshenkilö: Olga Delgado D ALUERAKENTEET D1 OLEVAT ALUERAKENTEET D10 Oleva maaperä Noudatetaan alueelta tehtyä pohjatutkimusta. AR01 Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustöiden alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus, jossa todetaan: -väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - toimenpiteet naapureille ja ympäristölle aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi D11 Oleva puusto ja muu kasvillisuus AR02 Suojattava kasvillisuus Suojattava kasvillisuutta ei ole. AR04 Rakennuspohjanraivaus ja jätepuun poisto Urakka-alueelta poistetaan kaikki puusto ja kasvillisuus. Raivausjäte jätemaksuineen kuuluu rakennusurakoitsijalle.

6 6 D12 Olevat rakennukset ja rakenteet Oleva rakennus perustuksineen puretaan ennen rakennustyön aloittamista. D13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Urakoitsijan tulee ennen kaivutyön aloittamista varmistua rakennusalueella mahdollisesti sijaitsevien viemäreiden yms. tarkasta sijainnista teettämällä kustannuksellaan kaapeli- ja kanaalikartoituksen. Urakoitsija vastaa em. laitteille kaivutyön aikana mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Ks. kohta D13. D15 Olevat alueen pintakerrokset Rakennusalueelta ja liikennealueilta kuoritaan pintakerros rakennesuunnitelmissa osoitettuun syvyyteen asti. D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT Liikennealueet ja paikoitusalueet kaivetaan rakennetyyppien ja rakennesuunnitelmien osoittamaan syvyyteen. Nurmialueelta poistetaan pintamaa, kaivanto tasataan 200 mm lopullista maanpintaa alemmaksi siten, ettei jää vettä kerääviä painanteita. Noudatetaan MaaRYL , 12.3, 12.4, 12.43, RIL RIL D21 Alueen kaivannot Rakennusalueella tarvittavat kaivutyöt suorittaa pääurakoitsija. Näihin kuuluvat kaikkien asiakirjoissa esitettyjen putkien, johtojen, kaapelien, vesi- ja viemäriliittymien sekä kaivojen ja rumpujen kaivutyöt myös urakka-alueen ulkopuolella. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, suojauksesta, tuennasta ja aitauksesta koko rakennustyön ajan. Kylmänä vuodenaikana huolehditaan siitä, että maapohja perustamistasossa on sula, eikä myöhemminkään pääse jäätymään. Maankaivu suoritetaan rakennepiirustusten sekä LVI- ja sähkösuunnitelmiin liittyvien

7 7 asemapiirrosten mukaan. Kaivu suoritetaan asiakirjoissa määrättyihin maakerroksiin tai tasoihin sekä muotoillaan asiakirjoissa määrätyllä tavalla. D22 Alueen syvennykset ja kuopat Istutettavien puiden istutuskuopat taimien toimittajan ja vihertyöohjeiden mukaisesti, valaisinpylväiden ja autonlämmityspylväiden perustusten kuopat valmistajan ohjeiden mukaisesti. D23 Alueen kanaalit Maa kaivetaan niin laajalti ja niin syvälti, että putkikanavat, viemärit, sähkökaapelikanavat yms. voidaan tehdä. Kaivu suoritetaan ao. erikoissuunnitelmien edellyttämällä tavalla myös urakka-alueen ulkopuolella. Noudatetaan MaaRYL sallittu mittapoikkeama mm. AM06 Kaapelikanaalit kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm AM07 Salaojakanaalit kaivannon syvyys 800 mm D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT Laskentaoletuksena kalliokaivantoja ei ole. Tarvittaessa louhintatyöt tehdään lisätyönä. D4 ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL , 15.3, 15.4, 15.5 ja 15.6 luokka A2. D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt Noudatetaan MaaRYL , 15.15, ja 15.6 luokka A2.

8 8 AT03 Kaivojen ympärystäyttö tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Noudatetaan MaaRYL :T2, ja D42 Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL :T2, 15.13, 15.43, ja AT06 - alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT05 Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö - alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm - lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla AT07 Salaojakaivantojen täyttö täyttö salaojitussoralla, raekoko mm salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin D43 Aluetäytöt AT08 Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö, kivennäismaa tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 300 mm Noudatetaan MaaRYL ja Tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. D44 Rakennekerrokset rakennetyyppien mukaan. D45 Pohjarakenteet

9 9 D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA Noudatetaan MaaRYL Putki- ja johtoasennus Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. D51 Putket ja johdot alueella AJ01 Sadevesiviemäri ja jätevesiviemäri tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm viemäriputket lvi-suunnitelmien mukaan liitoksissa kumitiiviste valmistajan ohjeiden mukaan Noudatetaan MaaRYL ja Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. AJ02 Vesijohdot tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 150 mm vesijohtoputket ja eristykset lvi-suunnitelmien mukaan Noudatetaan MaaRYL AJ04 Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm putkitus muovi 100 mm tai suojakouru muovia Noudatetaan MaaRYL ja Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm. D52 Kaivot alueella Salaojan tarkistusputket ja salaojakaivot, ks. salaojasuunnitelma. Sadevesi- ja jätevesikaivot, ks. lvi-suunnitelma. Työohjeet Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m:n matkalla. Sijainnissa sallitaan enintään mm vaakapoikkeama. Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on

10 10 estettävä. D53 Salaojat alueella Salaojat 110 mm salaojaputkesta salaojasuunnitelman mukaan. Salaojien alle, sivuille ja päälle vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Noudatetaan MaaRYL , 16.21, ja Sallitut toleranssit: vaakasuorapoikkeama sijainnista ± 100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta ± 50 mm. D54 Sadevesikourut alueella Salaoja- ja sadevedet johdetaan suunnitelmien mukaisesti sadevesiviemäriin ja/tai tontin reunoille muotoiltaviin painanteisiin. Painanteet kaivetaan siten, että ne laskevat Suopellontien viereiseen painanteeseen. Alustavat korkeusasemat on esitetty asemapiirroksessa. Liittymään rakennetaan rumpu Ylivieskan kaupungin ohjeiden mukaisesti. D55 Sade- ja jätevesien imeytysrakenteet D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT Noudatetaan MaaRYL Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 VTO-83 RT Kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt D61 Nurmet AK01 Nurmikko kasvualustan paksuus 200 mm, ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 %, nurmetuksessa voidaan käyttää alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin päällystetään rakennuksen vierusta 300 mm leveydeltä betonilaatoilla erikoispiirustuksen mukaan siemenseos: 50 % Festuca nigrenscens, puistonata 20 % Festuca r. rubra, punanata

11 11 30 % Poa pratensis, niittynurmikka lannoitus RYL mukaan, kylvömäärä vähintään 30 g/m2 D62 Puut Istutettavat puut asemapiirroksen mukaan. kaivannon syvyys 800 mm, halkaisija 1500 mm kasvualusta RYL 17.3 mukaan istutuspituus min. 2 m Työohjeet Istutusalusta tehdään nurmen kanssa samaan tasoon. Tuenta kahdella kuoritulla kuusiseipäällä, puu sidotaan manillanarulla tai vastaavalla vähintään kahdesta kohdasta siten, että sidos on tiukka, mutta taimille ei aiheudu kasvuhäiriöitä. D63 Pensaat ja köynnökset Istutettavat pensaat asemapiirroksen mukaan. kaivannon syvyys 600 mm, halkaisija 600 mm kasvualusta RYL 17.3 mukaan D64 Muu kasvillisuus D7 PINTARAKENTEET Noudatetaan MaaRYL Alueen pintarakennetyö. D71 Sidotut kulutuskerrokset Liikennealueet, autopaikat ja jalankulkureitit pinnoitetaan asfalttibetonilla AB 12/100/III, 50 mm P-paikat merkitään kestomerkintäpinnoitteella. D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällystykset

12 12 Asemapiirroksessa osoitetut alueet pinnoitetaan pesubetonilaatoilla. Alusta rakennetyyppien ja valmistajan ohjeiden mukaan. Rakennuksen sokkelin vierusta pinnoitetaan 300x300x50 mm betonilaatoilla. D74 Urheilupäällystykset Leikkialueen turva-alustana käytetään kierrätyskumista tehtyjä laattoja, ks. asemapiirros. D75 Reunatuet Liittymä rajataan nurmialueesta upotettavilla 300 mm korkeilla betonireunakivillä, reunakiveys ulotetaan jätekatokseen asti, toisella puolella ensimmäiseen autopaikkaan asti. D76 Maastoaskelmat D77 Puupäällystykset D8 ALUEVARUSTEET Noudatetaan MaaRYL D81 Aidat Ks. D91. D82 Talovarusteet Talovarusteet sijoitetaan asemapiirroksen mukaan. lipputanko lujitemuovia, pituus 12 m, perustus betonista valmistajan ohjeen mukaan, Suomen lippu siirrettävä tomutusteline Lehtovuori 1770, jauhemaalaus, ruskea pyöräteline Lehtovuori 111/10 pyykinkuivausteline naruineen, Lehtovuori, betoniperustus D83 Ulko-opasteet

13 13 työkeskuksen nimi ja osoite seinään säänkestävällä muovikilvellä, teksti pysyväismerkintäkalvoa, kirjainkorkeus 150 mm, laskennassa teksti TYÖKESKUS KIPINÄ, Suopellontie 6 D84 Oleskelu- ja leikkialuevarusteet Asemapiirroksen mukaan. D85 Jätehuoltovarusteet Asemapiirroksessa osoitettuun paikkaan rakennetaan erikoispiirustuksen mukainen autokatos / jätekatos. Urakkaan kuuluu 3 kpl 600 litran ja 2 kpl 240 litran pyörillä varustettuja jätesäiliöitä, esim. SULO, säiliöiden värit tilaajan ohjeiden mukaan. D86 Liikennealueiden varusteet Autonlämmityspylväiden hankinta perustuksineen kuuluu sähköurakkaan, pystytys maarakennustöineen rakennusurakkaan. Lämmityspaikat numeroidaan muovisin tarranumeroin (RU). Urakoitsija hankkii ja asentaa 2 kpl P-merkkejä (521) pysäköintitapaa osoittavine lisäkilpineen (521a) ja 2 kpl Pelastustie-kylttejä, (871) pylväineen ja jalustoineen. Asennuspaikat tarkennetaan työmaalla. RT Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella D87 Valaistusrakenteet Valaistus sähkösuunnitelmien mukaan. Valaistusrakenteet perustetaan siten, etteivät ne routimisen johdosta liiku tai kallistu. Valaisinpylväiden hankinta jalustoineen kuuluu sähköurakkaan, pystytys kuuluu rakennusurakkaan maarakennustöineen. MaaRYL 19 Aluevarustustyö SFS 4642 Valaisinpylväät. Pintakäsittely D88 Taideteokset

14 14 D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D91 Aidat ja kaiteet Leikkialue aidataan puuaidalla erikoispiirustuksen mukaan. D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet E POHJARAKENTEET E1 OLEVAT POHJARAKENTEET E11 Olevat perustukset ja rakenteet E2 MAAKAIVANNOT Noudatetaan MaaRYL E21 Rakennuskaivannot Rakennesuunnitelmien mukaan. RYL RIL Rakennuskaivanto-ohje E22 Syvennykset ja kuopat

15 15 E23 Kanaalit PM04 Kaapelikanaalit kaivannon leveys 600 mm ja syvyys 800 mm Noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama mm vaakatasossa. PM05 Salaojakanaalit kaivannon syvyys min. 800 mm E3 KALLIOKAIVANNOT E4 TÄYTÖT Noudatetaan MaaRYL RIL Pohjarakennusohjeet E41 Perustusten alustäytöt Perustusten alustäyttö soralla/murskeella rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan RYL 15.41, luiskien kaltevuus 1:1. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksin vähintään 8 ajokertaa. Tiiviysvaatimus 95 %. E42 Rakenteiden vierustäytöt Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 mm. Noudatetaan MaaRYL ja 15:T2, tiiviysvaatimus 90 %. E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt Rakennesuunnitelmien mukaan.

16 16 RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt Viemäri- ja vesijohto- sekä rumpukanaalien täyttö: alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus 500 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö: alkutäyttö suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609, rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT Noudatetaan MaaRYL 16. E51 Maahan asennettavat putket LVI-suunnitelmien mukaan. E52 Kaivot LVI-suunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. E53 Salaojat Salaojasuunnitelmien mukaan 110 mm salaojaputkesta. Sallitut toleranssit: vaakapoikkeama sijainnista mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta mm. Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Noudatetaan MaaRYL , 16.11, 16.21, ja Noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. E6 POHJARAKENTEET

17 17 E61 Rakennuksen pohjarakenteet Rakennus perustetaan maanvaraisesti rakennesuunnitelmien mukaan. E62 Maaperän vahvistusrakenteet Rakennesuunnitelmien mukaan. E63 Erityispohjarakenteet F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET Noudatetaan RunkoRYL , 22, 23, RakMK C2 Kosteus, RIL Rakennus perustetaan paaluperustukselle rakennesuunnitelmien mukaan. F11 Anturat Anturat tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaan. Perustusten betonointi aloitetaan vasta, kun peruskaivannot on tarkastettu ja hyväksytty. Perustuksia kylmänä vuoden aikana tehtäessä on huolehdittava siitä, että rakenteiden alle jäävät maakerrokset eivät pääse jäätymään. Perustusten halkaisueristykset esitetään rakennesuunnittelijan laatimissa piirustuksissa. RunkoRYL Betonipaalut, -anturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 2, luokka 1 mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa F12 Perusmuurit Perusmuurit tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaan. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää sokkelielementtejä, elementtisuunnittelu kuuluu urakkaan.

18 18 RunkoRYL Betonipaalut, -anturat ja -perusmuurit pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa F13 Alapohjat Alapohjarakenteet arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. noudatetaan RunkoRYL , 23.46, 25.53, , ja pintojen laatu by 40 luokka 2 toleranssit paikallavalu: by 39, kohta 5, normaaliluokka, lämmöneristyslevyjen saumat limittäin F14 Alapohjan erityisrakenteet F2 RAKENNUSRUNKO F21 Väestönsuoja F22 Kuilut F23 Portaat IV-konehuoneen teräskierreporras, säde 900 mm, kokonaisnousukorkeus 3830 mm, esim. Weland huoltoporras. F24 Kantavat väliseinät Kantavat väliseinät osittain betonia, osittain puurakenteiset, ks. ark- ja rak-piirustuksen ja rakennetyypit. F25 Pilarit Pilarit rakennesuunnitelmien mukaan. F26 Palkit

19 19 Rakennesuunnitelmien mukaan. F27 Laatat IV-konehuoneen välipohja teräsbetonilaattana rakennesuunnitelmien mukaan. F28 Tilaelementit F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät Ulkoseinärakenteet arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. RunkoRYL 42 Harkkomuuraus RunkoRYL 511 Puurunkotyö RunkoRYL 512 Puujulkisivutyö RunkoRYL 61 Lämmöneristys RunkoRYL 62 Ääneneristys RunkoRYL 731 Ulkomaalaus RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet F32 Ikkunat Ikkunat ovat pääosin kolminkertaisia sisäänaukeavia MSEL-ikkunoita, karmisyvyys ikkunakaavioiden mukaan. Ulkopuitteet ja -karmit polttomaalattua alumiinia, väri julkisivuvärityssuunnitelman mukaan, ks. ikkunaseloste. Valmistajan on toimitettava rakennuttajan hyväksyttäväksi malli-ikkuna ennen lopullisen tilauksen tekemistä. Ikkunakaavioissa osoitetuissa ikkunoissa kirkas auringonsuojalasi. Vesipellit muovipinnoitettua 0,5 mm peltiä, RT Rakennuksen suojapellitykset. Kaikkiin ikkunoihin integroidut sälekaihtimet tehdasasennuksena. Tuuletusikkunoihin irrotettavat alumiinikehyksiset hyttysverkot, verkon väri tummanharmaa, kehys ikkunoiden alumiiniosien väriin vaalean- tai tummanharmaa. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 5 kpl ikkunoiden irtopainikkeita. Karmin ja kiinnityssoiron väli tiivistetään ilmatiiviiksi sisältäpäin lukien seuraavasti: tiivistysmassa

20 20 polyuretaanivaahto n. 150 mm sullottu mineraalivilla n. 50 mm IP01-IP02 noudatetaan RunkoRYL ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset Karmit ja puitteet laatuluokka V, SFS 4433 karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmit ja puitteet peittomaalattua mäntyä tiivisteet silikonisia putkitiivisteitä, ulkopuitteen tiivisteen yläosaan 100 mm tuuletusväli Lasitus lasi RT paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen umpiolasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen lasilistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Heloitus saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen ikkunavalmistajan vakioheloitus tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalvalla, kiinteällä painikkeella sekä lapsiturvallisella aukipitolaitteella irtopainikkeita toimitetaan 1 kpl/asunto ja 20 kpl/taloyhtiö Kiinnitys ja tilkitseminen karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan ruuvit peitetään karmitulpilla Listoitus tehdasmaalattu vuorilista RT Pellitys vesipellit RunkoRYL / Ohut- ja muotolevytyöt sekä RT mukaan Sisäikkunat Sisäikkunat ikkunakaavioiden ja erikoispiirustusten mukaan kiinteitä puuikkunoita, umpiolasilementit. Ikkunoiden asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että saavutetaan 30 db-arvon mukainen ääneneristys. F33 Ulko-ovet

21 21 Noudatetaan RunkoRYL 52 Ovi- ja ikkunatyö Ulko-ovien koot, rakenne, lukitus, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovien kaaviopiirustuksista. RT tai vastaavan tyyppihyväksynnän ehdot täyttävä. RT , ovi toiminnalliset ominaisuudet. Lukot kuuluvat rakennusurakkaan. Lukot järjestetään sarjoihin ja alasarjoihin rakennuttajan määräämällä tavalla, avain Abloy Sento. Sähkölukitus ja kulunvalvonta sähkösuunnitelmien ja ovikaavioiden mukaan. Urakoitsija toimittaa 3 kpl avaimia kutakin lukkoa kohti sekä lisäksi 5 kpl yleisavaimia. RT (SFS 4434) Ovet, puuta, laatuvaatimukset RT Ovet, puuta, kiinnitys RT Ovi, puuta, heloitus RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus Ovien ääneneristys RakMK C 5 mukainen. Ulko-ovien eteen kynnyspelti alumiinirihlalevystä, pääovien esteetön 0-kynnys erikoispiirustuksen ARK mukaan. F34 Julkisivun täydennysosat Sisääntulokatokset, luiskat ja terassit kaiteineen arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Talotikkaat polttomaalattua, sinkittyä terästä viranomaisten määräysten mukaan, ks. julkisivu- ja vesikattopiirustukset. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 Yläpohjat Ullakkotila osastoidaan vesikattopiirustuksen mukaisesti EI 30 -luokan rakenteella vesikattoon asti. Yläpohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan.

22 22 RunkoRYL Puurunkotyö RunkoRYL Levytyö runkorakenteissa RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Ulkopuolinen vedeneristys RunkoRYL Palosuojaustyö F42 Räystäät Avoräystäät arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukaan. Näkyviltä osin aluslautana pontattu lauta höylätty puoli alaspäin. Vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään yhtenäinen n. 25 mm korkea tuuletusrako, joka varustetaan sinkityllä suojaverkolla. Sadevesikourut muovipinnoitettua teräs- tai alumiinipeltiä, puolipyöreä, saumattomat, ulkopuoliset kannakkeet, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla. Kourujen mitoitus RT mukaan. Ullakon palokatkojen kohdalla räystäs suojataan ulkoseinälinjalla molemmin puolin ristikkovälin verran 15 mm palokipsilevyllä vesikatteen aluslaudoitukseen asti. F43 Yläpohjavarusteet Pyöreät syöksytorvet muovipinnoitetusta teräksestä tai alumiinista, ulkopuoliset kannatuskoukut, tyyppi hyväksytettävä rakennuttajalla, mitoitus RT mukaan. Ullakon jokaiseen palo-osastoon kattoluukut, koko 800x800 mm, tyyppi RT mukaisesti. Kiinnitys siipiruuveilla, varustetaan muovipinnoitetusta vaijerista tehdyllä pysäyttäjällä. Lumiesteet, kulkusillat ja lapetikkaat vesikattopiirustuksen mukaan, esim. Orima-kulkusilta, asennus valmistajan ohjeen mukaan. Lapetikas talotikkaalta kulkusillalle. RT Vesikaton turvavarusteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet Ullakkotilaan tehdään arkkitehti- ja rakennepiirustusten mukainen iv-konehuone.

23 23 F46 Ulkotasot ja terassit Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Terassien ja luiskien pinnoitteeksi asennetaan pesubetonilaatta, ks. asemapiirros. F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT F51 Sisäovet Ovien koot, rakenne, helotukset ja pysäyttäjät ym. selviävät ovikaaviopiirustuksista. Ovien asennus-/tilkeraot tiivistetään akustisella massalla siten, että oven db-vaatimus täyttyy myös liittymän osalta. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu vastaava pinta tai ovi voi vahingoittua varustetaan kumisella pysäyttäjällä. Pysäyttäjät pyritään kiinnittämään yleensä seinäpintoihin, tyyppi ja paikat määritetään työmaalla. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Ovilistat mäntyä 12 x 42, maalaus. Kaikkien tilojen oviin asennetaan huonenumerot ja tilan nimi muovisilla tarrairtonumeroilla/-kirjaimilla, korkeus 40 mm. Wc-oviin asennetaan lisäksi tarramuoviset symboliopasteet. Ilmastointisuunnitelmissa osoitettuihin oviin asennetaan korvausilmasäleiköt (RU). SO01-SO03 noudatetaan SisäRYL / Ovi- ja ikkunatyö sekä RT puuosien laatu RT luokan V mukainen karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan märkätilojen ovissa karmin alapää jätetään irti lattiasta kynnyksen korkeuteen, alapään sauma tiivistetään silikonimassalla peitelistojen saumat työstetään jiiriin. Huom. listojen oltava työmaalla 3 viikkoa ennen asennusta kosteuden tasaantumisen vuoksi. SisäRYL 52 Ovi- ja ikkunatyö RT , ovi toiminnalliset ominaisuudet. RT Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus RT Puuovi, käyttölukon upotus RT Puuovi, välioven lukon upotus RT (SFS 4434) Ovet, puuta, laatuvaatimukset

24 24 RT Ovet, puuta, kiinnitys RT Ovi, puuta, heloitus RT Puuovi, huullettu laakaovi, mitat Väliovet, huullettu laminaattipintainen laakaovi huullettuja, laminaattipintaisia ovia, osa äänieristettyjä ovia karmi maalattua mäntyä, kynnykset oviselosteen mukaan, yleensä ilman kynnyksiä ovikoot ja karmisyvyydet oviselosteen mukaan karmiruuvien reiät tulpataan muovitulpilla, väri karmin mukaan helat ja lukot oviselosteen mukaan peitelistat maalattua mäntyä, koko 12x42 mm Osastoivat ovet tehdään oviselosteen mukaan, Ovilistoitukset metalliovissa pulverimaalattuja alumiinilistoja, puuovissa tehdasmaalatut puulistat. Alumiinilistojen kiinnitys ruuvein, ruuvien väri listan mukainen. Puulistojen kiinnitys kannattomilla nauloilla, nurkat sahataan jiiriin. Listojen ja seinän rajakohta kitataan ja maalataan. Heloitus, sulkijalaitteet, lukot yms. ks. oviselosteet. Poistumistieovissa viranomaisten määräysten mukaiset lukot, lukkotoimittajan on tarkistettava oviselosteissa määrätyt tyypit. Metalliovet Ks. ovikaaviot ja erikoispiirustukset. RT Osastoiva ovi A 60 ja A 120 Heloitukset ovikaavioiden mukaan, kumiset lasitustiivisteet. Lukot sovitetaan paikalleen tehtaalla. Kaikissa metalliovissa käytetään karkaistua turvalasia. Palo-ovien alakattojen yläpuoliset osat tehdään teräsranka-kipsilevy rakenteisina ja eristetään mineraalivillalla siten, että saavutetaan riittävä palonkestoaika. Erikoisovet Keittiön ovet lujitemuoviovia. F52 Kevyet väliseinät Väliseinät ovat betoni- tai tiili-/harkkoväliseiniä ja levyrakenteisia seiniä, ks. arkkitehti- ja rakennepiirustukset. Kylpyhuoneiden seinärakenteessa on otettava huomioon kaluste- ja varusteasennusten edellyttämät asennustuet. F53 Alakatot

25 25 Alakatot pääosin T-listakannatteisia akustokipsilevy- ja vinyylipintaisia kipsilevykattoja erikoispiirustusten ja huoneselosteen mukaan. Kaikki alakattojen onteloiden pinnat pohjamaalataan. SisäRYL 78 Alakattotyö F54 Korokelattiat F55 Yhtenäispinnat F56 Kulkurakenteet Ullakkotilaan talotekniikan edellyttämät kulkusillat esim. 3 kpl 50x100 lankkua vierekkäin. F57 Hormit, kanavat, tulisijat F6 SISÄPINNAT F61 Seinäpinnat noudatetaan MaalausRYL Tasoitetyö sekä 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö sekä SisäRYL ja RT ja RT tasoitetun seinän tasaisuuden oltava MaalausRYL 2001 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä ja luokan 2 mukainen tapetoitavilla seinillä tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville seinäpinnoille teräslastalla valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen pohjatasoituksen jälkeen tehdään välihionta pintatasoite levitetään teräslastalla pystysuunnassa, jonka jälkeen tehdään valmiiksihionta pintatasoituksen suunnassa missä tasoitettava pinta on suuren epätasaisuuden vuoksi rapattava, on rappaus lisäksi tasoitettava tasoitepintaa vastaavaksi kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta

26 26 maalaustyö tehdään telalla pystysuunnassa maalauksen rajaukset RT noudattaen Laatoitettu seinäpinta lasitetut kaakelilaatat, koko, värit ja kuviointi huoneselosteen mukaan, kiinnitys vedenkestävällä laastilla valmistajan ohjeiden mukaan saumaus valmistajan ohjeiden mukaan vedeneriste, lattian vedeneristeen kanssa yhteensopiva sertifioitu vedeneristysjärjestelmä o noudatetaan SisäRYL Laatoitus sekä 63 Vedeneristys ja 64 Saumaus o laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan o laatoituksen sisäkulmat ja liittyminen lattialaatoitukseen saumataan saumalaastin värisellä elastisella, homesuojatulla saumausmassalla Maalattu betoniseinäpinta, tasoitus kahteen kertaan ylitasoitus pohjatasoitteella ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan Maalattava kipsilevyseinä kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin levysaumat tasoitetaan levyvalmistajan ohjeiden mukaan paperista saumanauhaa käyttäen pinta ylitasoitetaan maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan F62 Kattopinnat Tasoitus noudatetaan MaalausRYL / Tasoitetyö, 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö sekä RT tasoitetun katon tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T2 luokan 1 mukainen maalattavilla katoilla tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville kattopinnoille valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen sileäksi tasoitettaville kattopinnoille pintatasoite levitetään teräslastalla kohtisuoraan ikkunaseinää vasten, jonka jälkeen tehdään valmiiksihionta pintatasoituksen suunnassa maalaustyö tehdään telalla kohtisuoraan ikkunaseinää vasten maalauksen rajaukset RT noudattaen Maalattava katto

27 27 tasoitettavat kattopinnat huoneselosteen mukaan kerran ylitasoitus pohjatasoitteella kerran ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huoneselosteen mukaan Työohjeet Ympäröivät rakenteet, ikkunat ja ovet on suojattava roisketasoitustöiden ajaksi. Pääurakoitsija vastaa suojauksen asianmukaisuudesta. F63 Lattiapinnat noudatetaan SisäRYL / Pintabetonityö, 63 / Vedeneristys, 74 / Laatoitus, 75 / Mattotyö, 77.1 / Parkettipäällysteet sekä RT ja RT laatta jätetään joustavalla rakenteella irti ympäröivistä rakenteista, LVI-laitteista ja putkista tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T3 luokan 2 mukainen laatoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 74:T2 luokan 2 mukainen laatat kiinnitetään ja saumataan valmistajan ohjeiden mukaan, laattojen ja saumauslaastin värit huoneselosteen ja sisäväriohjeen mukaan Pinnoitemateriaalit on osoitettu huoneselosteessa. Pinnoitteina käytetään pääosin homogeenista PUR-käsiteltyä 2 mm muovimattoa. Homogeeninen muovimatto: Lattianpäällysteen on täytettävä EN 649 tuotestandardin vaatimukset käyttöluokka 34/43, EN kulutusluokka T, kulutuskerroksen paksuus 2 mm. Mattovuotien leveys 200 cm hitsatuin saumoin. Mineraalisten täyteaineiden pitoisuus <20% ja PUR-vahvistus laadultaan sellainen että päällyste voidaan hoitaa ilman lattiavahaa koko elinkaaren ajan. Materiaalien päästöluokka M1, ftalaatiton matto. Asennushukan kierrätys uudeksi tuotteeksi valmistajan kierrätysjärjestelmän mukaan. Muovimaton tyyppi ja väri lattiakaavion ja värityssuunnitelman mukaan. Asennus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiaa ei saa vahata. Urakkaan kuuluu lattiapinnan siivous rakennustyön jälkeen ja kuivakiillotus valmistajan ohjeiden mukaan. Kuivakiillotuksen jälkeen ennen vastaanottotarkastusta pidetään katselmus, jossa pinnoitteen viimeistelyn taso tarkastetaan ja todetaan, täyttyvätkö laatuvaatimukset. Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luvut 104 Mattopäällystys ja 44 Pintabetonointi. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonirakenteilla seurataan julkaisua Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH ja alle 3 cm syvyydellä (0,4 x A) 75 % RH. Alustan tasaisuus ohje RT Tasaisuuden mittaus.

28 28 Muovimatolla on oltava valmistajan antama vähintään 10 vuoden vahaamattomuustakuu. SisäRYL Pintabetonointi By 31/BLY 4 Betonilattiat, luokitus, päällystettävyys, suunnittelu- ja rakentamisohjeet SisäRYL Tasoitus SisäRYL Laatoitus SisäRYL Mattopäällystys Lattianpäällysteyhdistys ry Toimivat lattiat Lattian alusrakenne ilmenee rakennepiirustuksista ja leikkauksista. Lattianpäällysteet on huonetiloittain esitetty huoneselostuksessa. Lattian alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Katselmukset Ennen päällystystyön aloittamista pidettävässä katselmuksessa todetaan alustan ja päällystystarvikkeiden asianmukaisuus sekä päällystystyön edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolosuhteet. Betonin kosteus tarkistetaan mittaamalla laattaan poratuista rei istä, tarkistuspisteiden määrä ja sijainti on määritettävä urakoitsijan kosteudenhallinta-suunnitelmassa. Hoito-ohjeet Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle eri lattiapäällystetyyppien hoito-ohjeet. Hoitoohjeet laminoidaan ja sijoitetaan kuhunkin siivouskomeroon seinään kiinnitettävään muovikoteloon. Kaikkien lattioiden tulee olla luovutettaessa pestyinä ja käsiteltyinä em. hoito-ohjeiden mukaisesti. Homogeeniset muovimattolattiat kuivakiillotetaan ennen käyttöön ottoa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen kuivakiillotus kuuluu rakennusurakkaan. Kiillotuksen ajaksi ao. tila on alipaineistettava pölyn leviämisen estämiseksi. Työolosuhteet Lämpötilan tulee liimattavien päällysteiden kiinnityshetkellä olla vähintään +15 C. Päällysteet on säilytettävä vaadituissa kiinnitysolosuhteissa vähintään 3 vrk:n ajan tehdas- ja kuljetuspakkaukset avattuina. Liikuntasaumat ym. rajaukset Liikuntasaumojen kohdat tehdään kahdella teräskulmalistalla 4 x 30 x 30 mm upotettuna pintabetoniin niin, että varsinainen lattianpäällyste tulee terästen päälle. Toiseen reunateräkseen kiinnitetään päällysteen läpi reunoistaan hieman taivutettu ja ympäriinsä (myös alasärmistään) hieman pyöreäksi hiottu peitelista 60 x 2 mm lista ja ruuvit ruostumatonta terästä. Peitelistan alle tulee umpisolukuminauha ja elastinen saumamassa ellei toisin ole määrätty, ks. rakennesuunnitelmat. Laatoitettavissa tiloissa liikuntasaumat tiivistetään lattiasaumakitillä. Samassa tilassa olevien erilaisten lattiapäällysteiden saumakohtaan asennetaan

29 29 ruuvikiinnitteinen, harjattu ruostumaton teräslista 30 x 2 mm. Mattosyvennys rajataan tuulikaapin muusta lattiapinnasta rst-muototeräksellä. Luukut, kaivot, ritilät yms. asennukset Lattioihin tulevat luukut, kaivot, ritilät yms. asennetaan alusrakennetöiden yhteydessä. Jalkalistat Jalkalistat huoneselosteen mukaan. noudatetaan SisäRYL Pintabetonointi, 92 Vedeneristys, 54 Laatoitus, 104 Mattopäällystys sekä RT Tasaisuuden mittaus ja RT Perustusten ja perusmuurien veden- ja kosteudeneristys laatta jätetään joustavalla rakenteella irti ympäröivistä rakenteista, LVI-laitteista ja putkista tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2013 taulukon 71041:T3 luokan 2 mukainen F7 RAKENNUSVARUSTEET F71 Kalusteet Vakio- ja tilausvalmisteiset kalusteet on esitetty kaluste-, erikois- ja pohjapiirustuksissa ja huoneselosteissa. Pääurakoitsijan tulee vastata siitä, että rakennuspaikalla tapahtuvissa kalustotöissä noudatetaan lakeja, asetuksia ja niihin verrattavia julkisoikeudellisia määräyksiä. noudatetaan SisäRYL / Asunnon rakennusvarustetyö hyllyjen paksuus komeroleveyden mukaan mm ovet suorareunaisia, ovien auettava 180 o Työohjeet Tarvikkeiden tulee olla asiakirjojen mukaisia. Kaikki suunnitelmissa ja tässä selityksessä esitetyt kauppanimikkeet ovat tarjouksen pohjana. Tarvikkeina käytetään kotimaisia tuotteita tai mikäli niitä ei ole saatavissa, ainakin kotimaassa valmistettuja tuotteita. Ulkomaisia tuotteita voidaan käyttää tapauksissa, joissa tarvittavaa tuotetta ei kotimaassa valmisteta eikä sitä voida korvata vastaavalla tai käyvällä kotimaassa valmistetulla muulla tuotteella.

30 30 Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Tarjouslaskennassa on käytettävä suunnitelmissa määrättyjä tuotteita. Työn suoritus Kalustoasennusten tulee edistyä rinnan rakennustöiden kanssa. Kalustoasennusta ei saa suorittaa niin aikaisessa vaiheessa, että rakennuskosteus tai muu työsuoritus voisivat vaurioittaa kalustoja. Mittojen tarkistaminen Rakennusurakoitsija ja kalusteurakoitsija vastaavat mittojen tarkistamisesta rakennuspaikalla ennen työn aloittamista tehtaalla. Reiät ja tartunnat Kalusteisiin tarvittavien reikien ja koteloiden koko ja sijainti tehdään sähkö-, LVI- tms. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan, sikäli kun reikämitoitukset eivät ilmene kalustopiirustuksista. Kaikki kalusteisiin tarvittavien reikien ja koteloiden tekeminen kuuluu kalustourakoitsijalle. Kiinnitykset Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteita, pintapäällysteitä tai kalusteita rikkomatta. Lujuuden, tiiveyden ja ulkonäön kannalta kiinnityksen tulee vastata tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. Paikkaus Jälkipaikkauksia ei yleensä sallita. Rikkoutunut levy tai kaluste tulee vaihtaa uuteen, tai maalirikkoutuman ollessa kyseessä yleensä maalattava kauttaaltaan uudestaan. Lopputuloksen tulee vastata lujuuden ja ulkonäön puolesta urakka-asiakirjojen vaatimuksia. Kuivauskaapin rakenne ja kuivaushyllyjen kiinnitys siten, että vesi ei pääse turmelemaan kaappia. Työtason ja seinän rajaan elastinen, homesuojattu saumamassa. F72 Varusteet Varusteet on lueteltu huonekohtaisesti huoneselosteen kaluste-, varuste- ja laiteluettelossa Rakennusosiin sekä kalusteisiin kiinnitettävät varusteet kiinnitetään paikoilleen rakennusosan tai kaluston pintakäsittelyn jälkeen.

31 31 LVI- ja sähkövarusteet sekä niiden asennukset on esitelty ao. erikoissuunnitelmissa. noudatetaan SisäRYL / Asunnon rakennusvarustetyö sekä RT ja RT F73 Laitteet Huoneselostuksen ja erikoispiirustusten mukaan. F74 Tilaryhmäkalusteet F8 SIIRTOLAITTEET F81 Hissit F82 Liukuportaat ja -käytävät F83 Muu siirtotekniikka Ylivieskassa Kimmo Heikkilä, arkkitehti SAFA

32 32 Liite 1 Maalaustyöselostus Maalaus, yleistä RunkoRYL 731 Ulkomaalaus SisäRYL 732 Sisämaalaus MaalausRYL 2001 Maalaus 98 Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät Maalauksen rajaukset RT mukaan. Maalaustyö kuuluu pääurakkaan. Työ on teetettävä alan alaurakkana erikoisliikkeellä, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla etukäteen. Maalaustyö on tehtävä rakennustöiden edistymisen mukaan siten, ettei viivytyksiä pääse tulemaan. Työssä on käytettävä kokenutta työnjohtoa ja ammattitaitoista työvoimaa ja noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja hyviä työtapoja. Vastuullinen maalaustöiden johtaja on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen maalaustöiden aloittamista. Maalattavien pintojen tulee olla ehdottomasti kuivia ja ne on puhdistettava huolellisesti ennen maalausta. Urakoitsijan on huolehdittava maalaamatta jäävien kohteiden suojauksesta niin, ettei niitä liata eikä tahrita maalilla työn aikana. Jos maalausurakoitsijalla on jotakin huomauttamista tätä työselostusta vastaan, on siitä huomautettava ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista niin, että mahdolliset muutokset merkitään urakkasopimukseen. Maalausurakoitsijan on tarkastettava ja hyväksyttävä käsiteltävät pinnat ennen maalaustyön aloittamista. Mikäli pinnoissa on virheellisyyksiä, ne on korjattava ennen maalausta. Korjaus kuuluu pääurakkaan. Maalattavien rakenteiden kosteus on mitattava riittävän luotettavalla menetelmällä, jotta voidaan varmistua siitä, että rakenne on riittävän kuiva maalausta varten. Likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen maalausta. Maalausurakoitsijan on varmistettava, että pinnat, jotka voivat tahriintua maalaustyön aikana, suojataan muovikelmulla ja teippaamalla. Suojaus sekä suojausten ja teippien poistaminen kuuluu maalausurakoitsijalle. Eri tavoin käsiteltävien pintojen rajakohdat on aina suojattava. pääurakoitsijan velvollisuus on valvoa suojaustoimenpiteiden riittävyyttä. Jos maalaustyön aikana ilmenee joko maalausolosuhteista tai maaliaineista johtuvia vaikeuksia, jotka voivat vaikuttaa maalaustyön lopputulokseen ja kestävyyteen, on maalaustyö keskeytettävä ja otettava yhteys työnvalvojaan ja tarvittaessa maalin valmistajaan vaikeuksien selvittämiseksi. Jos maalaustyötä jatketaan vaikeuksista huolimatta on maalausurakoitsija siitä vastuussa. Urakoitsija voi käyttää oman harkintansa mukaan työhön parhaiten soveltuvia työvälineitä, huomioiden kuitenkin maalin valmistajan antamat suositukset ja sen, että työn lopputulos on hyvä. Työselostusta sovelletaan kunkin kohteen käsiteltävien pintojen tarpeen mukaan. Mikäli poiketaan tässä selostuksessa määrätyistä työtavoista ja käsittely-yhdistelmistä, on sille hankittava rakennuttajan hyväksyntä ennen ao. käsittelyn aloittamista. Ellei jollekin pinnalle ole asiakirjoissa määrätty käsittelyä, pinta käsitellään kuten vastaava pinta yleensä ottaen huomioon laatuvaatimukset ja käytön rasitusaste. Näissä tapauksissa urakoitsija voi valita työtapansa ja materiaalinsa, jotka on kuitenkin

33 33 hyväksytettävä rakennuttajalla ennen työn aloittamista. Väritys tehdään arkkitehdin ohjeiden mukaan. Maalattavat listat maalataan valmiiksi ennen kiinnitystä, kiinnitysruuvien ja naulojen kannat maalataan listan väriin. Maalaustöistä on annettava 2 vuoden takuu rakennuksen vastaanottopäivästä alkaen. Mahdolliset takuutyöt suorittaa maalausurakoitsija kaikkine siihen liittyvine kustannuksineen. Maalausvauriot ja virheet korjataan uusimalla koko pinnan maalaus. Maalaustyössä, materiaaleissa ja alustojen käsittelyssä on erityisesti otettava huomioon, että kyseessä on kohde, jossa huonetilojen pintoihin kohdistuu erityisiä rasituksia kovan käytön ja sisäilmaston olosuhteiden johdosta. Maalaustarvikkeet Maalaustyössä käytettävien aineiden on oltava ensiluokkaisista aineosista valmistettuja ja ne on hyväksytettävä rakennuttajalla. Maalien ja tasoitteiden on oltava tehdasvalmisteisia. Tarvikkeet tulee hankkia työmaalle avaamattomissa pakkauksissa ja urakoitsijan on luovutettava rakennuttajalle jäljennös kaikkien käytettävien aineiden valmistajien tuoteselosteista ja työohjeista. Pohja- ja välimaalaukseen ei saa käyttää kestävyydeltään heikompia maaleja kuin pintamaalaukseen on määrätty. Maalausurakoitsija vastaa mahdollisista tarveaineissa havaituista väärinkäytöksistä myös takuuajan jälkeen. Erikoisaineiden käytössä on tarkoin noudatettava tuotteen valmistajan kirjallisia ohjeita. Vastuu maalaustyön onnistumisesta on kuitenkin maalausurakoitsijalla. Ellei asiakirjoissa ole määrätty käytettävien tarvikkeiden laatua, tulee maalausurakoitsijan valita työhönsä käyttämät tarvikkeet niin, että ne ovat alustaan ja työmenetelmiin soveltuvat ja että eri käsittelyihin käytettävät tarvikkeet soveltuvat toisiinsa ja valmis maalaus ja kuultokäsittely täyttää ympäröivien olosuhteiden valmiille pinnalle asettamat vaatimukset sään, lämpötilan, pesun, syöpymisen ja kemikaalien kestävyyden osalta. Puhdistus ja siivous Pääurakoitsija puhdistaa maalattavat pinnat ja huonetilat ennen maalaustöiden aloittamista. Pölyn ja tahrojen poisto maalaamatta jääviltä pinnoilta kuuluu maalausurakkaan. Maalausurakoitsijan on puhdistettava maalaustahrat välittömästi niiden synnyttyä. Maalausjätteet on poistettava huoneittain heti ao. tilan maalaustyön valmistuttua. Maalausurakoitsijan on varattava jätteille ja maalaustyövälineiden puhdistukselle erityiset astiat ja tilat. Maalijätteitä ja puhdistusaineita ei saa kaataa viemäreihin. Työn suoritus Maalausurakoitsijaa edustaa työkohteessa nimetty vastuullinen työnjohtaja, jonka kanssa rakennuttajan edustajat voivat neuvotella maalaukseen liittyvistä kysymyksistä.

34 34 Työnsuorittajan tulee olla ammattitaitoinen ja maalausurakoitsijan on annettava jokaiselle työnsuorittajalle ote hänen työtään koskevasta maalaustyöselostuksen osasta. Tämä selostus on jokaisen maalarin esitettävä vaadittaessa valvojalle. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle riittävän määrän maalaustyöselostuksia. Pääurakoitsija huolehtii siitä, ettei valmiiksi maalatuissa kohteissa tule rakennustyön aikaisia vaurioita. Vahingoittuneiden kohtien paikkamaalaus kuuluu rakennusurakkaan, mikäli vauriot ovat tulleet ennen kuin rakennus on luovutettu rakennuttajalle tai vauriot eivät aiheudu muutos- ja lisätöistä. Suurissa vaurioissa paikkamaalauksen kustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Kaikista värisävyistä tehdään ennen lopullista maalausta mallipinnat selvästi rajattuina pintoina. Mallit esitetään rakennuttajan ja arkkitehdin hyväksyttäviksi. Mallipintojen tekeminen kuuluu maalausurakkaan. Värisävyt määrätään erillisessä sisävärisuunnitelmassa. Pohjamaali sävytetään pintamaalin sävyyn. Metallipintojen käsittelyssä on ensisijaisesti noudatettava pintakäsittelytuotteen valmistajan antamia kirjallisia kuivakalvopaksuussuosituksia. Näiden arvojen saavuttaminen voi vaatia useampia käsittelykertoja. Pohjustus Pohjustuskäsittelyt tehdään käsittely-yhdistelmien mukaan. Pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja tuleville pintakäsittelyille. Teräsrakenteelle määrätyn käsittely-yhdistelmän mukaiset kertamaalauskäsittelyt tulee toteuttaa niin paljon värisävyltään poikkeavalla maalilla, että peittävyys on helposti havaittavissa. Ellei suunnitelmissa tai valmistajan ohjeissa toisin mainita tulee ulkopuolisten teräsosien käsittely-yhdistelmien kokonaispaksuuden olla vähintään 180 μ ja sisäpuolisten 185 μ. Maalausurakoitsijan on tarkastettava ja omalta osaltaan hyväksyttävä muiden urakoitsijoiden tai rakennusosien valmistajien tekemät esi- ja pohjakäsittelyt ennen jatkokäsittelyjen aloittamista. Kittaus Kitattavien rakojen ja halkeamien leveys saa olla enintään 2 mm ja kitattavien reikien halkaisija enintään 7 mm. Kuultokäsiteltävissä pinnoissa kitti sävytetään alustan väriin. Silotus Osasilotuksella ymmärretään pinnoissa esiintyvien kolhiintumien, kuoppien, naarmujen, naulan- ja ruuvinreikien ym. epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät silotetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. Silotetta ei saa kertasilotuksella käyttää niin runsaasti, että siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia.

35 35 Lateksisilotetta saadaan käyttää ainoastaan kuivien tilojen kiviainespinnoissa. Märissä tiloissa saadaan käyttää ainoastaan märkiä tiloja varten valmistettuja silotteita. Valmiiksi maalaus ja lakkaus Valmiiksi maalauksen tulee olla täysin peittävä, annetun värimallin mukainen, pinnalle määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. Mikäli kertasively aiheuttaa värisävystä johtuen tai muusta syystä epätasaisen lopputuloksen, on sively uudistettava ennen lakkausta. Lakatun pinnan tulee olla yhdenmukainen sekä tasakiiltoinen tai -himmeä. Kiilto- ja himmeysasteen tulee olla pinnalle määrätyn käsittelytavan edellyttämä. Maalaustyöt, betonialusta RunkoRYL Betonialustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt betonialustalle Betonialustan tulee olla riittävän kuiva ja siitä poistetaan irtonainen aines hiomalla koneellisesti tai käsin. Kaikki maalattavat pinnat ylitasoitetaan. Maalaustyöt, rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialusta SisäRYL Maalaustyöt rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialustoille Maalaustyöt, tasoitusalusta SisäRYL Maalaustyöt tasoitealustalle Maalaustyöt, puualusta RunkoRYL Puualustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt puualustalle Havupuupinnat käsitellään oksalakalla ilman eri mainintaa ennen pohjamaalausta. Maalaustyöt, kuitualusta SisäRYL Maalaustyöt kuitualustalle Kipsilevykatot käsitellään valmistajan ohjeiden mukaan, levyseinät maalataan. Kaikki maalattavat ja roisketasoitettavat Gyproc-pinnat ylitasoitetaan. Maalaustyöt, teräsalusta RunkoRYL Teräsalustan maalaustyöt SisäRYL Maalaustyöt teräsalustalle

KATAJAN KOULU YLIVIESKA

KATAJAN KOULU YLIVIESKA KATAJAN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS RAKENNUSSELOSTUS 31.3.2016 ARK 179-123 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT. Peruskorjaus 2016 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 3. KERROKSEN TOIMISTOTILAT Peruskorjaus 2016 RAKENNUSSELOSTUS 26.1.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 RAKENNUSSELOSTUS 22.4.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI LAAJENNUS YLIVIESKA LAAJENNUS JA MUUTOS

HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI LAAJENNUS YLIVIESKA LAAJENNUS JA MUUTOS HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI LAAJENNUS YLIVIESKA LAAJENNUS JA MUUTOS RAKENNUSSELOSTUS 25.08.2017 ARK 291-64 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

lpv PUU- JA MUOVIOVIKAAVIOT VIHTAVUOREN KOULU KOULUTIE 2 41330 VIHTAVUORI Jorma Peltonen 31.03.2015 KAAVIO KATSOTTUNA AVAUTUMISPUOLELTA

lpv PUU- JA MUOVIOVIKAAVIOT VIHTAVUOREN KOULU KOULUTIE 2 41330 VIHTAVUORI Jorma Peltonen 31.03.2015 KAAVIO KATSOTTUNA AVAUTUMISPUOLELTA KAAVI KATSTTUNA AVAUTUMISPULELTA TURVALASITUKSET RakMK F2:n JA VISELSTUKSEN MUKAISESTI VIEN LIITTYMÄMITAT, KT, KÄTISYYDET JA LUKUMÄÄRÄT TULEE TARKASTAA RAKENNUSPAIKALLA VÄRIT ULK- JA SISÄVÄRITYSSUUNNITELMIEN

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS VUODEOSASTON MUUTOS 2012 LYHYTAIKAISTA KUNTOUTTAVAA HOITOA ANTAVA JA KOTIHOITOA TUKEVA YKSIKKÖ TYÖSELITYS 11-88 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 B1 Rakennushanke... 4

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Maalaustyöselostusmalli

Maalaustyöselostusmalli Maalaustyöselostusmalli 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Maalaustyön laajuus 1.3 Rakennuttaja 1.4 Käyttäjän edustajat 1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat 2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 2.1 Maalaustyössä

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 30.06.2014 Sivu 1/9 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI TILASELOSTUS 30.06.2014 VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Sivu 2/9 Yleistä Kohteen uudet pintamateriaalit ovat päästöluokkaa M1. Rakennusvarusteet rakennusselostuksen

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö Maalaustyöseloste 26.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSKOHDE... 3 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 3 1.1 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 3 1.2 HUOLTOKIRJA... 3 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 31.5.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA

RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA RAUDASKOSKEN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS, VESIKATTO RAKENNUSSELOSTUS 23.09.2016 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B3 Rakennuttaja B4 Valvonta B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Jokaisesta luvun otsikosta on suora linkki lukuun. Kohdasta luvun alaotsikot on linkki kyseisen luvun tarkempaan sisällysluetteloon.

Jokaisesta luvun otsikosta on suora linkki lukuun. Kohdasta luvun alaotsikot on linkki kyseisen luvun tarkempaan sisällysluetteloon. Sisällysluettelo Jokaisesta luvun otsikosta on suora linkki lukuun. Kohdasta luvun alaotsikot on linkki kyseisen luvun tarkempaan sisällysluetteloon. Rakennusosat... 21 F5 Täydentävätsisäosat... 21 F51

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT Louhintaurakka Louhinta Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin Maarakennusurakka Pohjanvahvistus, maankaivu- ja täyttötyöt, salaojat, putkijohdot Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 2 Yleistä Huoneseloste täydentää Vahanen Oy:n korjaustyöselostusta ja siihen liittyviä piirustuksia. Kaikki em. korjaustyöselostuksessa

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 1/9 SARAPIHAN TERVEYSKESKUS PÄIVYSTYS MÄNTTÄ-VILPPULA 1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 B1 RAKENNUSHANKE... 4 B2 KOHDE...4 B3 TILAAJA

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot