Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2011 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2011 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2007 Strategisiin menestystekijöihin kuuluu se, että kauppakamari edustaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämää ja että sen hallinto- ja muut luottamus- ja toimihenkilöt ovat osaavia ja uskottavia elinkeinoelämän vaikuttajia. Päämäärikseen kauppakamari asettaa mm. proaktiivisen toiminnan tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjänä ja mielipidevaikuttajana. Kauppakamari on muutoksiin nopeasti reagoija ja vaikuttaja. Kauppakamarin tulee edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa sekä olla yrityksiä yhdistävä organisaatio. Palvelutoiminnassaan kauppakamari on korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja Puheenjohtajan katsaus Päättyneen hyvän kauppakamarivuoden eräs merkkipaaluja oli hallituksen elokuussa pitämä strategiakokous. Päivän vetäjäksi saimme erään suomalaisen yritysstrategiakeskustelun johtohahmon professori Kari Neilimon. Mielestäni päivän anti ylitti selkeästi odotukset; melkein koko hallitus oli intensiivisesti mukana ja saimme mm. ryhmätöiden ansiosta laadittua selkeästi uusitun ja linjakkaan kauppakamarin strategian pohjan. Vaikutustyössään kauppakamari työskentelee mm. infrastruktuurin, liikenteen, kaavoituksen sekä alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Muita tärkeitä vaikutustyön aloja ovat osaava työvoima, koulutus, yrittäjyys, verkottuminen ja kansainvälistyminen. Hyvä olisi, jos kaikki kauppakamarin jäsenet, luottamushenkilöt ja eri sidosryhmät tutustuisivat strategiaan ja tuntisivat sen omakseen. Tällä tavoin on helpompi sisäistää kauppakamarin toimintaa. Haluan kiittää kaikkia kauppakamarin jäseniä sekä luottamus- ja toimihenkilöitä hienosta kolmivuotisesta puheenjohtajakaudesta. Rauman kauppakamarin uusi strategia määrittää kauppakamarin Visioksi 2011 seuraavan: Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Jari Paasikivi Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin toimintavuoden merkittävimpiä asioita oli kauppakamarin uuden strategian luominen ja toiminnan luonteen, tehtävien ja painopisteiden kirkastaminen. Hyvänä vauhdittajana oli professori Kari Neilimo. Strategiaprosessistamme saatiin hyvä malli myös laajemmin kauppakamarikenttään. Seuraavalle vuodelle jäi vielä tehtävää strategian levittämisessä omille jäsenille ja sidosryhmille. Valiokuntatyön kehittäminen on myös seuraava vaihe. Rauman kauppakamarin toimintavuotta leimasi edelleen vahva elinkeinoelämän noususuhdanne. Yhdysvaltain asuntorahoituksesta heinäkuussa 2007 liikkeelle lähteneet häiriöt levisivät globaaleille markkinoille ja pahenivat syksyn kuluessa. Elinkeinoelämän luottamus ja suhdanneodotukset olivat myös Suomessa vuoden lopussa jo kääntyneet alaspäin. Paikallisesti vahva meriteollisuuden tilauskanta sekä OL 3 projekti toivat vielä lisäelementin alueelle. Metallin ja rakentamisen yleinen suhdannekuva oli koko vuoden hyvä, vaikka varsinkin rakentamisen korkeasuhdanne hieman heikkeni vuoden loppua kohti. Paikallisesti korkeasuhdanne näkyi mm. ammattitaitoisen henkilökunnan puutteena useissa yrityksissä, mikä kävi ilmi kauppakamarin työvoimaja osaamisselvityksessä. Työvoimansaatavuudessa oli tapahtunut merkittävä muutos verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Metsäteollisuudessa elettiin haasteellisia aikojaylikapasiteetin ja uhkaavan puupulan johdosta, mutta Rauman ja Kauttuan tehtaiden asema säilyi hyvänä. Pyhäjärviseudulle tärkeän sokeritehtaan säilyttämiseksi on tehty parin vuoden aikana runsaasti töitä, kun EU:n uusi sokeriuudistus uhkasi lopettaa Säkylänkin tehtaan. Alkuvuodesta 2008 Sucros Oy:n hallitus lopulta päätti, että tehdas jatkaa ainakin vielä seitsemän vuoden ajan. Kauppakamari osallistui myös kuntauudistukseen järjestämällä mm. RSK:n kanssa Kuntaseminaarin helmikuussa. Elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeänä pidettiin kuntakokojen suurentamista vähintäin työssäkäyntialueiden kokoisiksi. Vuoden aikana päätettiin Rauman ja Lapin kuntaliitoksesta sekä Euran ja Kiukaisten kuntaliitoksesta. Alkuvuodesta 2008 Pyhäjärviseudun neljä kunta päättivät muodosta uuden Euran kunnan vuoden 2011 alusta alkaen. Vuoden aikana toteutettiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyösopimusta. Tämä näkyi käytännössä yhteisinä projekteina, kannanottoina, tilaisuuksina ja kursseina. Hallitustason ja käytännön yhteistyötä vuoden aikana oli myös Turun kauppakamarin kanssa. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 326, mikä hieman nosti jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93% ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70%. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 15 kappaletta Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutus oli edelleen hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 22 koulutustilaisuutta. Koulutus- ja teematilaisuuksiin osallistui n. 700 henkilöä. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1385 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta on vähentynyt merkittävästi. Projekteista merkittävimmät olivat Vie ja verkotu-projekti seudun pk-yrityksille sekä West Coast julkaisu. Projektista on erillinen katsaus vuosikertomuksessa. West Coast julkaisu tehtiin neljännen kerran.

7 Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamarilla on jäsentyytyväisyystutkimusten mukaan jäsentensä hyvä luottamus ja kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyvät. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan syyskokous hyväksyi kauppakamarille uuden strategian vuosille Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Keskuskauppakamarin Kauppakamarit raportin ehdotusten mukaisesti kauppakamari lisää yhteistyötään Satakunnan ja Turun kauppakamarien kanssa sekä edunvalvontatyössä että palveluissa. Rauman kauppakamarille on kuitenkin yhtä tärkeää hyvä yhteistyö maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden sekä kuntien kanssa. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat heikentyneestä suhdanteesta huolimatta myönteiset. Varsinkin metalliteollisuudessa yritysten tilauskannat ovat edelleen hyvällä tasolla ja tulosnäkymät hyviä. Kaupan alalla on tapahtunut merkittävää kasvua, kun Lampolan alueen marketkeskittymä valmistui syksyllä ja Eurassa vastaavat tilat saivat uudet toimijat. Kaupan alalla on ollut merkittävää työvoiman kasvua. Teollisuudessa työpaikkoja on jouduttu myös sopeuttamaan kilpailukyvyn tasolle ja kasvun lisäksi myös vähennyksiä on ollut. Hyvä tilanteen johdosta työllisyystilanne on parantunut huomattavasti. Rauman seudulle tärkeän sataman toimintaedellytysten vahvistamiseksi tehtiin vahvaa taustatyötä, koska mm. metsäteollisuuden ja telakkateollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja levennettävä, radan kantavuutta olisi nostettava 25 tonniin ja Valtatie 8 kunnostettava. Vuoden 2008 alkuvuodesta julkaistava liikennepoliittinen selonteko linjaa tulevaisuuden valtion investointeja. Olkiluodossa aloitettin YVA-selityksen teko mahdollisen neljännen ydinvoimalan rakentamiseksi Eurajoelle. Hallinto ja talous Oras Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi toimi kolmannen kauden kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2007 ajan. Varapuheenjohtajina olivat tehtaanjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen (Oy Metsä Botnia Ab) ja toimitusjohtaja Heikki Marva (Länsi Suomi Yhtymä). Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen vuoden 2007 kokoonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2007 alla. Sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin ja Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat toimitusjohtaja Timo Rajala Pohjolan Voima Oy:stä sekä Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2007 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski ja Vie ja verkotu -hankkeen projektipäällikkönä Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,82 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2007 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2007 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2007 TULOS 6

9 TASE 7

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tilikauden ,82 euron ylijäämän jättämisestä tulostilille on säännösten mukainen. Raumalla 25. päivänä huhtikuuta 2008 Jouko Tukkiniemi KHT Simo Seikola KHT 9

12 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 107 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 36 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 18 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 6 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 8 Muut palveluyritykset 99 Yritysjäsenet yhteensä 312 Järjestöt 7 Kunnat 7 Henkilöjäsenet 6 10

13 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2007 VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy Pehu-Lehtonen, Kaija, tehtaanjohtaja, Metsä-Botnia Oy Ab, Rauma Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Jäsenet Akkanen, Veli-Pekka, toimitusjohtaja, Superlon Oy Ala-Siuru, Seppo, kunnanjohtaja, Lapin kunta Aro-Heinilä, Asko, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Esko, Matti, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Oy Ltd Heinimaa, Jyrki, varatoimitusjohtaja, Aker Yards Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Ivars, Christian, toimitusjohtaja, JujoThermal Oy Juusela, Tapio, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Kankaanpää, Lenni, toimitusjohtaja, Euran Osuuspankki Kauppi, Simo, varatoimitusjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Komonen, Juhani, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Kujamäki, Tapani, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leino, Erkki, toimitusjohtaja, Leimet Oy Mikola, Tapani, toimitusjohtaja, Lännen Puhelin Oy Mäki, Esa, toimitusjohtaja, HK-Ruokatalo Oyj Niinimäki, Juhani, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Närvä, Johanna, liikkeenharjoittaja, Sisustustalo Kodinonni Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Yhtiöt Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, toimitusjohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Suvanto, Tomi, apulaiskaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Välimaa, Kari, paikallisjohtaja, Rolls-Royce Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy Pehu-Lehtonen, Kaija, tehtaanjohtaja, Metsä-Botnia Oy Ab, Rauma Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä 11

14 Jäsenet Asunmaa, Pertti, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj, Rauma Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lepistö, Erkki, johtaja, Lännen Tehtaat Oyj Lähdemäki, Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Simola, Pertti, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2007 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Länsi Suomi Yhtymä Nummela, Esko Henkilöstöasianhoitaja Aker Yards Oy Lumme, Mikael Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Heinonen, Tapani Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä-Botnia Ab Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Nurmi, Jouko Hallituksen puheenjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työvoimatoimisto Pikkupeura, Pentti Henkilöstöjohtaja Amcor Flexibles Oy Rantanen, Kirsi Kehitysjohtaja Hk-Ruokatalo Oy Räty, Kari Henkilöstöjohtaja UPM-Kymmene Oyj Seppänen, Liisa Projektihallintopäällikö Sweco Marine Oy Tuominen, Kari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Tillander, Unto Rehtori Rauman ammattiopisto Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oy 12 Kauppavaliokunta Sieviläinen, Jorma (pj) Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Tradeka/Valintalo Fere, Esat Toimitusjohtaja Fere Oy Frimodig, Timo Pankinjohtaja Rauman Seudun Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Hotellinjohtaja Hotelli Kalliohovi Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab

15 Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Spoof, Päivi Tavaratalonjohtaja CityMarket Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Palmu, Olli Kultaseppä Kultasepänliike O. Palmu Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Ky Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Smedberg, Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Räsänen, Riku Toimitusjohtaja RPR-Production Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Heino, Hannu Paikallisjohtaja Aspokem Oy Laaksonen, Mikko Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja Nurminen Ship Agency Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Oy Komonen, Juhani Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Mattila, Tuija Logistikkapäällikkö Oras Oy Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-Ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Valkoja, Pekka Osastopäällikkö Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Kari, Hanna DI Tiehallinto Roiha, Timo Logistiikkapäällikkö Satatuote Oy Varjo, Kimmo Maakunta-asiamies Satakuntaliitto Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Alvesalo, Pia Asiamies Elinkeinoelämän Keskusliitto Aro-Heinilä, Asko Toimitusjohtaja Rauma Seudun Kehitys Oy Helamaa, Markku Toimitusjohtaja Länsitekniikka Oy Komminaho, Alpo Sosiaalijohtaja Rauman kaupunki Korsi, Eino Toimitusjohtaja Rauman Sata SKV Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Juusela, Tapio Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen Tili- ja isännöintikeskus Oy Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puntari, Mikko Toimitusjohtaja Apteekki Minerva Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Pehu-Lehtonen, Kaija (pj.) Tehtaanjohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Asunmaa, Pertti Tehtaanjohtaja UPM-Kymmene Oyj Fredrikson, Martti Toimitusjohtaja Forchem Oy Hanhiala, Jorma Teollisuusasiamies Elinkeinoelämän Keskusliitto Hytönen, Reino Toimitusjohtaja BMH Wood Technology Oy Ivars, Christian Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kujamäki, Tapani Toimitusjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Kuusiston Saha Laine, Muisto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Mattila, Matti Toimitusjohtaja Sweco Marine Oy Mokka, Rauno Johtaja Teollisuuden Voima Oy Pere, Tuomas Varatoimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautarinta, Timo Tuotantojohtaja Oras Oy Saarenpää, Tapio Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja Aker Yards Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja Superlon Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino (pj.) Osastopäällikkö Hollming Oy Aaltonen, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Aaltek Oy Haikonen, Erkki It-manager Rolls Royce Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Koivisto, Mika Toimistusjohtaja Rauman ATK-Antti Koivuniemi, Ilkka Oy Metsä-Botnia Ab Korpi, Kari Toimitusjohtaja Datainfo Kuuri, Ilkka Tietotohallintapäällikkö Oras Oy Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Oy Lähteenmäki, Mika Toimitusjohtaja Verkkoasema Oy Montonen, Marko Paikallisjohtaja SysOpen Digia Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oy Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy Vuorento, Eino-Pekka Projektipäällikkö Tampereen tekninen Yliopisto 14

17 Tilintarkastusvaliokunta Tukkiniemi, Jouko (pj.) Toimitusjohtaja, KTM, KHT Junitra Oy Saarela, Pirjo (vpj.) Superlon Oy Jäsenet: Seikola, Simo KHT Ernst&Young Oy Suominen, Hannu HTM, pankinjohtaja Nordea Pankki Oyj Toiminen, Ulla Controller UPM Kymmene Oyj Kuokka, Hannu Talousjohtaja Biolan Oy Kulmala, Eila KTM; lehtori SAMK Kelhä, Sinikka Varatuomari Asianajotsto Sinikka Kelhä Varajäsenet: Stenback, Kristiina KTM,HTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Kulmala, Tapani KTM,KHT Ernst &Young Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen Tili- ja isännöintikeskus Oy Kaijanen, Riku Talouspäällikkö Oy Rauma Stevedoring Ltd Manner, Juha Varatuomari Asianajotoimisto Brander &Manner Oy Salo, Juhani Varatuomari Asianajotoimisto Juhani Salo Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Toimela, Pekka (pj) Toimitusjohtaja Alasatakunta Aalto-Setälä, Hannu Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Jantunen, Antti Kunnanjohtaja Kiukaisten kunta Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Koskinen, Kari Toimitusjohtaja Å&R Carton Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Mäkitalo, Heikki Toimitusjohtaja Ahlströn Kauttua Oy Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja ETS-Lindgren Oy Pere, Jorma Hallituksen pj Pintos Oy Rantala, Jari Kunnanjohtaja Säkylän kunta Reunanen, Mika Toimitusjohtaja Säkylän Yrittäjät Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Vakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2007 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM, Ernst&Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja, Ernst&Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM, Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 16

19 KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluoto, uusi vierailukeskus - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy Syyskokous Metsä-Botnia Oy, Rauman tehdas - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuusyhdistys Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä 17

20 HALLITUSTYÖSKENTELY 2007 kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2007 Vie ja verkotu -hanke kauppakamari sekä kunta ja palvelurakenneuudistus Kuntaseminaari Metallipäivä alueiden kilpailukykyselvitys Logistiikkapäivä verotuksen luottamuksen suoja kirje valtiovarainministeriölle kauppakamarin ja Rauman yrittäjien kirje yritysalueiden kylteistä kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2006 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2006 Rauman kauppakamarin uusi strategia ja laatimisprosessi kauppakamarin tavoitteet 2007 maakunnan yhteistyöryhmän jäsen Rauman ja Satakunnan kauppakamarien hallitusten tapaaminen lausunto linjaliikenneluvasta kauppakamarin strategian uusiminen hallitustyöskentelykoulutus liikenneministeriön infraohjelma ja erityisesti valtatie 8 Rauman ja Satakunnan kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien yhdistäminen Rauman henkilöjunaliikenteen mahdollisuudet ja junabussi Kokemäki-Rauma poimintoja hallitusohjelmasta lausunto toisen asteen oppilaitosten kehittämisestä Satakunnassa ja Vakka - Suomessa Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteisen toiminnan suunnitelma kauppakamarin strategian uusiminen toisen asteen koulutus Satakunnassa työvoima- ja osaamiskysely 2007 vaalitoimikunnan asettaminen kuntaliitostilanne Raumanmeren juhannus kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2008 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2008 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2008 kauppakamarin budjetti vuodelle 2008 HHJ-koulutus Rauman seudulla RSK:n hallituksen jäsenet kansalliset ydinvoimaprojektit kesätyörekrytapahtuma Urastartti kaavoituksen kehittäminen Raumallla Satakunnan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenet kauppakamarin edustaja toisen asteen koulutuksen yhdistämistä valmistelevaan ohjausryhmään SAMK:n kone- ja laitesuunnittelukoulutus 18

21 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2007 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Paasikivi, Jari, Oras Oy Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Pehu-Lehtonen, Kaija, Oy Metsä-Botnia Ab Pere, Jorma, Pintos Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Helamaa, Markku, Länsitekniikka Oy Lähdemäki, Heimo, Plenware Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Sallinen, Kari Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Eklund, Ari, Nokia Oyj Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko EU-tavoiteohjelman valtakunnallinen koordinaatiotyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko 19

22 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 20 Ammattikoulutusvaliokunta Rauman seudun työvoimatilanne ja sen lähiajan haasteet mm. ulkomainen työvoima alueiden kilpailukykyselvitys ja osaava työvoima Rastorin ja oppisopimustoimiston tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Satakunnan ammatillisen koulutuksen uudistaminen oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Satakunnan ammatillisen koulutuksen uudistaminen ja kauppakamari SAMK liiketalouden opinnäytetyö Rauman kauppakamarin strategia ja ammattikoulutusvaliokunta kesätyörekry Urastartti-tapahtuma Rauman jäähallissa helmikuussa 2007 hanke ammatillisen koulutuksen ja yritysten koulutustarpeiden kohtaamiseksi Kaupan valiokunta TNS Gallupin vaikutusalueselvitys kaupan kaavoitushankkeet Raumalla keskustan kehittäminen ja katurakentaminen v Raumalla hallitusohjelma ja elinkeinopolitiikka Rauman matkailuvuoden näkymät Rauman kauppakamarin strategia ja kaupan valiokunta Raumanmeren Juhannus Maakuntakaava ja kaupan ala Liikennevaliokunta Satakunnan maakuntakaava ja liikenneosio Valtatie 8:n kehittämissuunnitelma Rauman väylän syventäminen alueiden kilpailukykyselvitys ja liikenne liikennepoliittinen selonteko ja Rauman seudun hankkeet Turun Tiepiirin ajankohtaiskatsaus Rauman satama 2030 ja YVA Rauman kaupungin hankintapolitiikka ja kuljetukset Palvelualojen valiokunta terveys- ja sosiaalipalvelut ja Paras-hanke Rauman lääkäripäivystys palvelualojen kehittäminen Rauman seudulla Creative leadership -koulutusohjelma hallitusohjelma ja elinkeinopolitiikka kauppakamarin työvoima- ja osaamisselvitys julkinen terveydenhuolto Rauman seudulla Rauman kauppakamarin strategia ja palvelualojen valiokunta Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta kunta- ja palvelurakenneuudistus Pyhäjärviseudulla sokeriteollisuuden ajankohtaistilanne alueiden kilpailukykyselvitys kauppakamarin työvoima- ja osaamisselvitys Euran ja Kiukaisten kuntaliitosesitys Säkylän ja Köyliön liitosselvitys hallitusohjelma ja elinkeinopolitiikka Euran ja Kiukaisten kuntaliitos Säkylän varuskunnan kehittämishankkeet Teollisuusvaliokunta Tekes yritysten teknologiahankkeiden tukena osaamiskeskusohjelma ja meriteollisuus alueiden kilpailukykyselvitys ja Rauman kauppakamarin alue Superlon Oy:n ajankohtaiskatsaus hallitusohjelma ja elinkeinopolitiikka teknologiahakuverkosto IRC kauppakamarin Vie ja verkotu-hanke Aker Yardsin ajankohtaiskatsaus Rauman seudun liikennehankkeiden ajankohtaistilanne Rauman kauppakamarin strategiaprosessi ja teollisuusvaliokunta Metsä-Botnian ajankohtaiskatsaus kauppakamarin työvoima- ja osaamisselvitys 2007 Teollisuuden ajankohtaiskatsaus Tietotekniikkavaliokunta Kaivopuiston teknologiakeskuksen suunnitelmat kauppakamarien koulutusselvitys ja tietotekniikka valiokunnan toiminnan painopisteet Turun kauppakamarin tietotekniikkavaliokunta ja harjoittelupaikkojen organisointi syksyn tietotekniikkaseminaari ja yhteys teollisuusvaliokuntien kanssa alueiden kilpailukyky ITC -barometri harjoittelupaikkakysely yhdessä Samkin kanssa osaamiskeskusohjelma Tilintarkastusvaliokunta HTM -tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Rauman ja Satakunnan kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien yhdistäminen hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva.

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomus 2007 Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomuksen taidekuvat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymän taidekokoelmaan kuuluvista teoksista. 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Osuuskunta

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Tilinpäätös 2007 Työvaliokunta

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Jäsentiedote 3/2012. s. 6 s. 8 s. 23. Kasvu Open voittajat. Jämsän seudulla positiivista virettä. Aikaja 2/2012 ilmestynyt

Jäsentiedote 3/2012. s. 6 s. 8 s. 23. Kasvu Open voittajat. Jämsän seudulla positiivista virettä. Aikaja 2/2012 ilmestynyt Jäsentiedote 3/2012 s. 6 s. 8 s. 23 Kasvu Open voittajat Jämsän seudulla positiivista virettä Aikaja 2/2012 ilmestynyt SISÄLTÖ s. 4 Valiokuntavallankumouksessa verkottumista KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI Sepänkatu

Lisätiedot