Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2012 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2012 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2011 Kuva Juha Sinisalo Kauppakamarivuosi 2011 Raumalla Maailmantaloudessa ensimmäinen puolivuotisjakso oli hyvää jatkoa edellisenä vuonna alkaneelle talouden vahvistumiselle, kesäkuukausina Euroopan rahoituskriisi synkkeni, jonka vaikutuksesta Euroopassa kasvoi pelko kriisin hallitsemattomasta leviämisestä. Suomessa kasvu hidastui vuoden loppua kohden, voimakkain kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu oli jopa + 15,7 % ja koko vuoden liikevaihdon kasvuksi jäi ainoastaan 0,4 %. Tuotannon väheneminen näyttää jatkuvan myös vuoden vaihteen jälkeen, teollisuuden uusien tilausten arvo on ollut laskussa. Kaikki talouden merkit vaikuttavat kaksoistaantumaan. Ensimmäinen aalto alkoi syksyllä 2008 ja toinen aalto kesällä Suomessa on kaikki mahdollisuudet oppia ja tehdä muutoksia Saksan ja naapurimme Ruotsin menestymisestä, jossa teollisen menestyksen merkittävimmät tekijät ovat olleet työmarkkinoiden joustavuus, maltillinen palkkakehitys, työvoimapolitiikan uudistukset sekä korkeatasoinen teollinen perusosaaminen. Saksalaiset ja ruotsalaiset ovat olleet edistyksellisiä työaikojen joustoissa yritys- ja työpaikkatasoilla niin, että ensisijaisesti yritysten kilpailukyky ja tuottavuus paranee. Saksassa palkat ovat nousseet muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen vähän mutta molemmissa maissa työttömyysturvaa on leikattu. Nämä muutokset ovat mahdollistaneet teollisuuden kilpailukyvyn kehittymisen kilpailijamaita paremmin. Rauman Kauppakamarin alueella on paljon samoja piirteitä mitä löytyy menestyneissä saksalaisissa tai ruotsalaisissa yrityksissä. Monipuolista osaamista, runsaasti suuria ja myös pieniä maailmanluokan yrityksiä, hyvä teollisen tekemisen perinne sekä laaja pienten ja keskisuurien yritysten verkosto. Työvoimakustannukset, joustot sekä työttömyysturvaan tehtävät rajaukset ovat kansallisesti päätettäviä asioita, mutta niiden merkitys korostuisi Rauman Kauppakamarin alueen yritysten kilpailukyvyssä sekä tuottavuudessa. Muutokset olisivat mahdollisia poistamalla kolmikannan painoarvoa ja lisäämällä sitä maan hallitukselle. Rauman elinkeinorakenne on onneksemme jakaantunut monelle eri osaamisalueelle, jolloin suhdannemuutos ei ole vaikuttanut alueen yrityksiin tai työttömyyden kasvuun. Alueemme yritysten kokonaistilanne on vielä suhteellisen hyvä muuhun maahan verrattuna. Pitkällä aikavälillä parannettavaa löytyy alueemme vetovoimaisuuden parantamisessa, mikä on kirjattu Kauppakamarin skenaariotyön yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Keskeinen tekijä on osaavien ihmisten rekrytoinnit, alueen vetovoima ja houkuttelevuus arjen asumisessa. Tässä arkisessa asiassa tärkeimpinä vetovoimatekijöinä ovat merellisen asumisen ja virkistymismahdollisuuksien rakentaminen, korkeatasoisten asuntojen tarjoaminen myös kansainvälisille osaajille sekä tehokas alueen ja yritysten vetovoimamarkkinointi. Vuosi 2011 oli Rauman Kauppakamarin 30. juhlavuosi. Kauppakamari toimi jälleen aktiivisena elinkeinoelämän edunvalvojana Rauman talousalueella kehittäen alueemme kilpailukykyä ja sen vetovoimaisuutta. Edunvalvontatyötä on johtanut kiitettävästi Kauppakamarin toimitusjohtaja ja hänen tukenaan hallitus ja jäsenyritykset. Minulla on takana kolmen vuoden puheenjohtajuus ja tästä mielenkiintoisesta ja antoisasta jaksosta haluan kiittää lämpimästi toimitusjohtajaa, toimiston henkilökuntaa, hallitusta ja jäsenyrityksiä. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Vuosi 2011 oli kauppakamarimme 30. toimintavuosi ja sitä juhlistettiin järjestämällä juhlaseminaari Rauman kaupunginteatterilla. Juhlan puhujavieraiksi saimme arvovaltaisia valtakunnallisia henkiöitä kuten elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiosihteeri Raimo Sailas. Päivää varten tehtiin myös erillinen juhlajulkaisu. Toimintavuosi oli jälleen talouden epävarmuuden leimaama, kun Euroopan talouskriisi alkoi kesän jälkeen vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan. Syöksy ei ollut kuitenkaan niin jyrkkä kuin vuonan Useille yrityksille toipuminen vaikeasta taantumasta oli vasta alkanut, kun uusi talouden epäluottamuksen jakso alkoi. Rauman seutua taantuma ei yleisesti ottaen kuitenkaan kohdellut yhtä jyrkästi kuin monia muita vastaavia alueita, mutta silti yritys- ja toimialakohtaiset erot saattoivat olla hyvin suuria. Edellisen vuoden merkittävin energiapäätös oli kahden uuden ydinvoimalaitosluvan läpimeno eduskunnassa. Päätöksen seurauksena perustettiin myös maakunnallista edistämistä varten perustettu työryhmä ns. Olkiluoto ryhmä, jonka puheenjohtajuus on kauppakamarilla. Rauman seudun elinkeinoelämän rakenne on pääosin hyvin monipuolinen päinvastoin kuin usein kuulee väitettävän. Yrityskirjossamme on runsaasti valtakunnallisesti monin tavoin palkittuja huippuyrityksiä ja yrittäjiä. Meillä on hyvä syy olla ylpeä yritysrakenteestamme, sillä alueellamme on useita todellisia menestyjiä, kannattavia ja innovatiivisia merkittäviä kasvuyrityksiä ja pk-yrittäjyys on kasvussa. Tämä kävi ilmi mm kansainvälistymispalkinnon hakijoita arvioitaessa. Esimerkiksi energia- ja ympäristövalmistajat ovat alueen merkittävä tulevaisuuden ala. Talouden pohjamme lepää toki edelleen paljolti tutuista vahvasta perusteollisuudesta, joka sekin tarvitsee jatkuvaa innovatiivista uudistumista. Kauppakamarijärjestön alueiden kilpailukyky selvityksen mukaan yritysjohtajat pitävät alueellisista kilpailukykytekijöistä tärkeimpinä osaavan työvoiman saatavuutta, infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä. Rauman seudulla näihin faktoihin on helppo yhtyä, sillä alueen menestys on paljolti pohjautunut hyvään logistiseen sijaintiin sekä osaaviin ja innovatiivisiin yrittäjiin ja ihmisiin. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 334. Vuodessa nostimme hieman jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin jälleen hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteenaan koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 15 eri koulutustilaisuutta. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin toinen kansainvälistymispalkinto luovutettiin juhlaseminaarin yhteydessä BMH Technology Oy:lle. Palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1826 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi - Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti kolmannen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, mutta Nuorkauppakamari onnistui kuitenkin hienosti jälleen. Urastartin palaute oli erittäin hyvä.

7 Ammattitutka hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia pyöri jo kolmatta vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistetty ennakointikamari vakiintui. Sen ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai jälleen jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot ja sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijänä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. OL4 hankkeen etenemisellä on tietysti suuri vakauttava vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Valtatie 8 olisi kunnostettava ja Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja rataa parannettava. Investointipäätökset selviävät keväällä Kahdesta ensimmäisestä saatiin myönteinen rahoituspäätös valtion kehysriihessä maaliskuussa Ratapäätös tuli jo syksyllä. Hallinto ja talous Marva Groupin (ent. Länsi SuomiYhtymän) toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2011 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa Rolls Royce Oy:sta ja telakanjohtaja Timo Suistio STX Finland Oy:stä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2011 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2011 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin 10.5 ja Esitelmöitsijänä kevät kokouksessa oli Metsä Botnian toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. Syyskokous pidettiin juhlaseminaarin kanssa samana päivänä Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2011 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asiat ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula 31.8 asti ja siitä alkaen Päivi Junnila, ja kansainvälistymisasiantuntija Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,38 euron alijäämää johtuen sijoitusten kirjauksesta. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2011 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2011 alla. Jaakko Hirvonsalo 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2011 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2011 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja, Oy Metsäbotnia Ab Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Tanhua, Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy 10 Jäsenet Auramaa, Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Oy Ltd Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Hutton, Peter, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Kim, toimitusjohtaja, Pistora Oy Koskinen, Jari, myyntijohtaja, DNA Finland Oy Kuusniemi, Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leija, Jari, toimitusjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Mäenpää, Teijo, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy

13 Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Saariluoma, Pekka, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Suominen, Sakke, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN VUODEN 2011 LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 108 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 102 Yritysjäsenet yhteensä 323 Järjestöt 6 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN MUUT LUOTTAMUSHENKILÖT 2011 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Länsi Suomi Yhtymä Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Halttunen-Välimaa, Sanna Koulutusasiantuntija EK Turku Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Euroports Oy Iisakkala, Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Isotalo. Jaana Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Karinen, Liisa Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Winnova Oy Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vahanto, Raimo Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi, Päivi (pj) Markkinointijohtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Vientijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Gahmberg, Sini Tiedottaja Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Komaro, Kim Toimitusjohtaja Pistora Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Suominen, Esa Vientipäällikkö Lai-Mu Oy Tanhua, Daniela Lehtori Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Wendelin, Kari Toimitusjohtaja Rauma Interior Oy Kauppavaliokunta Ignatius, Juhani (pj) Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi, Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Marttila, Mika Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Närvä, Johanna Toimitusjohtaja Sisustustalo Kodinonni Ky Palmu, Pekka Toimitusjohtaja Silmäoptikot Oy 12

15 Pärssinen, Hannu Rauma-isäntä City-kauppiaat Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Vainio, Juha Kauppias City Market Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Heino, Hannu Logistiikkapäällikkö Forlogistics Oy Järvenpää, Harri Materiaalijohtaja Rolls Royce Oy Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Telko Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/Rauman satama Moilanen, Jukka Alueiden käytön johtaja Satakuntaliitto Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Valkoja, Pekka Osastopäällikkö Rauma Stevedoring Oy Ltd Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Ylilääkäri Rauman kaupunki Koskinen, Jari Myyntijohtaja DNA Finland Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Salmi, Harri Toimitusjohtaja Delete Puhdistuspalvelut Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Toimitusjohtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj.) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Ala-Kaila, Kari Team Manager Oy Metsä Botnia Ab Alvesalo, Piia Aluepäällikkö Elinkeinoelämän Keskusliitto Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Kuusisto Group Latvala, Kai Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Sundell, Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Sunila, Arto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Aarinen, Reino Yliopettaja SAMK Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Gahmberg, Antti Develop Manager Nuorkauppakamari/Itella Information Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivuniemi, Ilkka Tietohallintopäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Account Manager Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Palmen, Juha Toimitusjohtaja CLS-Engineering Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Soimi, Mikael Tekniikan tohtori Wiktio Oy Sunila, Arto Teknologiajohtaja BMH Technology Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Helin, Jaakko Toimitusjohtaja LVI-Helin Hutton, Peter Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Markkula, Mikael Varatuomari Asianajotoimisto Mikael Markkula Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2011 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Oy Metsä-Botnia Ab Syyskokous Rauman kaupungintalo, valtuuston istuntasali, Rauma Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. 16

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2011 Rauman kaupungin yleiskaava-strateginen visio 2025 valiokuntien jäsenet vuodelle 2011 ja edunvalvonnan ajankohtaistilanne skenaarioprojektin tarjouspyyntö OL:n4 tilanne Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot projekti Urastartti messut kansanedustajatilaisuus Biolanilla Suuri kauppakamarikiertue Raumalla kansanedustajaehdokastilaisuudet Japanin tapahtumat ja ydinvoiman turvallisuus kauppakamarin kevätkokous 2011 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2010 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2010 koulutuspäällikön valinta Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Työvoima- ja elinkeinotoimistot Satakunnassa ajankohtaiskoulutuksen tilanne Rauman kaupungin yleiskaavaprosessi ja lähtökohdat elinkeinoelämän kannalta Earth Hour Olkiluoto työryhmä kaupan selvitys kansanedustajatilaisuus EK:n aluejohtokunta ja kauppakamarien tapaaminen strategiakokous Suuri kauppakamarikiertue Raumalla OL4 seminaarit kauppakamarin kesätyöpaikkakysely kauppakamarin budjettiseuranta Turun Yliopiston varainkeruu yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot projektin ajankohtaistilanne kuntien elinkeinopoliittiset ohjelmat kauppakamarin esitykset SAMK:lle Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutustarveselvitys Medirauma ammattikorkeakoulu-uudistus ja SAMK:in aloituspaikat kauppakamarien jäsentyytyväisyystutkimus kauppakamarin ajankohtaiskatsaus vaalitoimikunnan asettaminen kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt Rauman kauppakamarin 30-vuotisjuhlaseminaari kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2012 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2012 kauppakamarin budjetti vuodelle 2012 kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2011 edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus yhteyspäällikön valinta suuren vaikutusaluetutkimuksen hankinta Rauman ja Satakunnan kauppakamarien kysely yritysten halukkuudesta osallistua OL4 ja Posivan hankkeisiin 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2011 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, STX Cruise Finland Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin verovaliokunta Marva, Heikki Keskuskauppakamarin alueiden kilpailukykyryhmä Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Kari Pasanen Kari Sallinen Jaakko Hirvonsalo Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa Tapio, Technip Offshore OY Satakunnan Korkeakoulusäätiö Jaakko Hirvonsalo Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Jaakko Hirvonsalo Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä. 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2011 HR- ja koulutusvaliokunta Moniosaamisen kehittäminen UPM Rauman tehtaalla Pidemmät ja paremmmat työurat SAMK:in kehittäminen Rauman seudun elinkeinoelämän näkökulmasta HR-seminaari yhdessä Turun kauppakamarin kanssa Yhteiskokous Turun Kauppakamarin HR-valiokunnan kanssa Rauman ja satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys Valiokunnan strategian päivitys Urastartin palaute Ammattitutka hankkeen ja ennakointikamarin ajankohtaistilanne Rauman ja satakunnan kauppakamarien koulutuselvitys ajankohtaistilanne Urastartti 2012 Ammattikorkeakoulu-uudistus ja SAMK Ajankohtaista Orakselta Kansainvälistymisvaliokunta Vieralu Turun kauppakamarin ulkomaankauppavaliokunnassa UPM Raumacellin ajankohtaiskatsaus Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Turun kauppakamarin ulkomaankauppavaliokunnan vierailu Oras Oy:n kansainvälisen brandin rakentaminen Viestintätoimiston rooli yhtiön kansainvälisen brandin luomisessa Telakkateollisuuden rakennemuutosohjelma Kansainvälistymispalkinnon saajakandidaattien nimeäminen Steerprop Oy:n ajankohtaiskatsaus Kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2011 Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2012 Kaupan valiokunta Rauman kaupan selvitys yleiskaavaa varten Kaupan valiokunnan strategia ja kokousten teemat 2011 Turun kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoiden opinnäytetyöt Joulutori Raumalla 2011 Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma kaupan näkökulmasta Kaupan valiokunnan tilaama SAMK:n kyselyselvitys kaupan palveluista Raumalla Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys Kauppa, majoitus - ja matkailu osuus Rauma kehittämisfoorumi- ensiviisaiden raportti Tarvontorin ja linja-autoaseman alueen kehittäminen Liikennevaliokunta VR- Transpoint tänään Globaalit hankinnat Lakarin logistiikka-alueen kaavoitus ja rakentaminen Teknisen tukkukaupan RFID-hankkeen ajankohtaiskatsaus Tullaustoiminnan ajankohtaistilanne Raumalla Liikennevaliokunnan teemat ja kokoukset 2011 Rauma/Pori-Tampere radan tarveselvitys Auramaa yhtiöiden esittely ja kuorma-autoalan näkymät ja haasteet Liikennepoliittinen selonteko Katsaus satakunnan maakuntakaavaan Ajankohtaista TEN-verkoista Liikennevaliokunnan strategia, teemat ja kokoukset vuonna 2012 Palvelualojen valiokunta Rauman kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu Keskuskauppakamarin kuntatavoitteet hallitusohjelmaan Lääkäripalveluyrittäjien tiedotteet Medi Rauma hankkeen toteuttaminen Rauman kaupungin hankintaohjeet Hallitusohjelma ja elinkeinoelämä Länsi-Suomen OP taloushallinnon esittely Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutuselvitys Suurimpien kaupunkien julkiset hankinnat ja mahdoliset teematilaisuudet Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta HK-Ruokatalo Oy tänään Ruoantuotannon haasteet Etelä-Satakunnassa tulevalla EU-ohjelmakaudella Pyhäjärviseudun sote alue Pyhäjärviseudun logistiikkahankkeiden ajankohtaiskatsaus Kauppakamarin skenaariohankkeen jatko kuntien elinkeinopoliittisiin ohjelmiin Alueiden kilpailukykyselvitys Valiokunnan strategia ja teemat Katsaus hallitusohjelmaan elinkeinoelämän näkökulmasta Kauppakamarin skenaariohanke ja kuntien elinkeinopolittiset ohjelmat Satakunnnan edunvalvonnan kärkihankkkeet ja maakuntasuunnitelman toteuttamisohjelma Julkiset hankinnat Teollisuusvaliokunta Oras Oy:n tuotestrategia Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2011 UPM-Rauman ajankohtaiskatsaus Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Tutkimusyksiköt Raumalla STX:n projekti P&O varustamollle Suhdannetilanne ja mahdolliseen taantumaan varautuminen Hallitusohjelma ja elinkeinoelämä 19

22 BMH Technologyn ajankohtaiskatsaus ja Sytytin konsepti Teknologiateollisuuden skenaariomallit ICT-valiokunta RFID ajankohtaiskatsaus Tietoteknikkavaliokunnan strategia ICT barometri Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Teknologiatalo Sytytin ja toimintakonsepti Kauppakamarien ICT barometri Rauma Tilintarkastusvaliokunta HTM-tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2011 Lausunto Rauman kaupungin kansainvälistymisohjelmasta (Rauman kaupunki) Lausunto Rauman kaupungin elinkeinopoliittisesta ohjelmasta (Rauman kaupunki) Rauman kauppakamarin esitykset liikennepoliittiseen selontekoon 2012 (Liikenneministeriö, Keskuskauppakamari) Lausunto Rauman kaupungin uusista hankintaohjeista (Rauman kaupunki) Ydinvoimamoduuli mukaan SAMK:in insinöörikoulutusohjelmaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Teollisuuden Voima Oyj) Valtatie 8:n kehittäminen (pääjohtaja Juhani Tervala, yhdessä Turun, Satakunnan ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Valtatie 8:n kehittäminen (Satakunnan kansanedustajat) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (jäsenyritykset) Liikenneolosuhteet 2035 (Liikennevirasto) Satakunnan maakuntakaava (Ympäristöministeriö) Satakunnan maakuntaohjelma toteuttamissuunnitelma (Satakuntaliitto) Rauman meriväylän syventäminen (Liikenneministeri Merja Kyllönen, yhdessä Rauman kaupungin, Rauman Sataman, Satakuntaliiton ja UPM-Kymmene Oyj:n kanssa) 20 Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa

23 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kauppakamarin vuoden 2011 kansainvälistymispalkinto BMH Technology Oy:lle Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2011 ojennettiin kauppakamarin juhlaseminaarissa energia- ja ympäristöalan järjestelmätoimittaja BMH Technology Oy:lle. Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta valitsi palkinnon saajaksi Hollming Oy:n omistaman BMH Technology Oy:n kolmen ehdokkaan joukosta. Kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtajan Päivi Vihijärven mukaan BMH on yksi koko Suomelle erittäin tärkeitä kasvuyrityksiä ja toimii globaaleilla ympäristötuotteiden markkinoilla. BMH Technology Oy on osa Hollming-konsernia. BMH:n liikevaihto on kasvanut rajusti 60 miljoonaan euroon ja tulevaisuuden kasvutavoitteet ovat korkealla. Viennin osuus on jo lähes 90 % liikevaihdosta ja henkilöstön määrä on yli 110. Yhtiöllä on vahva oma myynti, tuotekehitys, laite- ja laitossuunnittelu sekä projektinhoito Raumalla. Avainlaitteiden valmistus tapahtuu pääasiassa Hollmingin Rauman konepajalla sekä alihankintavalmistusta paikallisilla konepajoilla. BMH Technology Oy:n toimitusjohtaja Jouni Valavuo vastaanottaa kauppakamarin kansainvälistymispalkinnon Päivi Vihijärveltä. Hän toimii kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtajana kauppakamarissa. 21

24 MUUT TILAISUUDET 2011 (suluissa yhteistyötaho) 26.1 Suuri kauppakamarikiertue Raumalla toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, tehtaanjohtaja Kari Pasanen, toimitusjohtajat Tuomas Pere, Jarmo Savikurki 7.2 Kansanedustajatilaisuus Biolanilla (yhdessä Satakunnan kauppakamarin ja EK:n aluejohtokunnan kanssa) 8.2 Globaalit hankinnat toimitusjohtaja Edgar Krogius Nikolai Sourcing, toimitusjohtaja Pasi Lehtinen Aslemetals Oy, ostojohtaja Juha Pakomäki Rolls Royce, logistiikkapäällikkö Jaakko Kopra, BMH Technology Oy 9.2 Urastartti -messut (yhdessä Rauman nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi Suomen kanssa) 10.3 Kansanedustajaehdokastilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin, EK:n ja Satakunnan yrittäjien kanssa) pääekonomisti Maarit Lindstöm, osastopäällikkö Tero Honkavaara, varatoimitusjohtaja Timo Lindholm 16.3 Yhdysvallat markkina-alueena (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) toimitusjohtaja Paavo Sorvakko, Polartherm Oy 17.3 Kansanedustajaehdokastilaisuus (yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa) toimitusjohtaja Timo Jaatinen, toimitusjohtaja Heikki Marva, kansanedustajapaneeli 13.4 Kivi (kansainvälistymispäivä) tilaisuus Raumalla (useita järjestäjiä) 2.5 Logistiikka- seminaari 2.5 (yhdessä Satakunnan Logy:n ja Rauman kaupungin kanssa) Jorma Härkönen, Limowa 26.5 Tanskan suurlähettilään lounastilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) 14.6 Euroopan talouskriisi ja Suomen haasteet (yhdessä EK:n aluejohtokunnan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) johtaja Jussi Mustonen, EK 17.8 Golftournament (yhdessä Rauma Yrittäjien kanssa) 3.9 Hallituksen strategiakokous Ennakointikamari tilaisuudet (graafinen ja teknologiateollisuus) (yhdessä Winnova Oy:n kanssa) 5.9 Kansanedustajatilaisuus Harjavalta Oy:ssa työpaikkaa Suomeen toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, hallituksen puheenjohtaja Risto Salo, toimitusjohtaja Ari Salmi Rauman kauppakamari 30 vuotta elinkeinoministeri Jyri Häkämies, valtiosihteeri Raimo Sailas, toimitusjohtaja Jari Paasikivi 22 Projektit Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Ammattitutka (yhdessä Winnovan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Kansainvälistymispalkinto Kyselyjä ja selvityksiä Alueiden kilpailukyky Kesätyöpaikkakysely Koulutusselvitys (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) ITC-barometri

25 Suomi tarvitsee uutta työpaikkaa Rauman tilaisuuden kuvia. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Kauppakamarin puheenjohtaja Heikki Marva. Hollming Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Salo viisas valitsee verkkolaskun -kiertuetilaisuus. 23

26 V AJANKOHTAISKOULUTUKSET Asiakaspalvelu & markkinointi & liiketoiminta verkossa Mitä kaikkea voikaan palvelussa tapahtua - Timo Valvio, Teamcom Valmennus Yhteisölliset työkalut yrityksen sisäisessä viestinnässä (klo ) - Immo Salo, Zipipop Oy Digitaalinen markkinointi Googlessa ja Facebookissa (klo ) - Immo Salo, Zipipop Oy KV koulutus Venäjän sertifiointi muutoksessa - Merja Portaankorva, SGS Inspection Services Oy INTRASTAT koulutus - Sari Tuhkanen, Tullihallitus, eteläinen tullipiiri Uutta tullista - Timo Sneck, Ernst & Young Writing s yrityssähköpostiviestintä englanniksi - Justin Palframan, AAC Global Oy Taloushallinto Kv arvonlisäveron ajankohtaispäivä Johanna Holkeri-Kauppila, Deloitte & Touchen Oy Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus - Johanna Holkeri-Kauppila, Deloitte & Touchen OY Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta - Petri Salomaa, Deloitte & Touche Oy Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta - Karl-Johan Sigfrids Excel tehokäyttöön - Arja Kuukkanen, ATKuukkanen Oy Tilinpäätös- ja veropäivä - Tapani Kulmala ja Osmo Valovirta, Ernst & Young Oy - Pauli K. Mattila ja Tomi Viitala, Keskuskauppakamari Ennakkoperintä Leena Juusela, Tuokko Tilintarkastus Oy Henkilöstöhallinto Joustavat työsuhteet erilaisia työn teettämisen muotoja - Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari 24

27 Ajankohtaista tulliselvityksistä, Timo Sneck, Ernst &Young Oy:stä. Tili- ja veropäivä Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Tomi Viitala. Tili- ja veropäivä kokosi jälleen ison joulon asiasta kiinnostuneita koulutukseen. 25

28 RAUMAN KAUPPAKAMARI Juhlatunnelmaa Rauman kauppakamarin 30-vuotisseminaarista Kuvat Juha Sinisalo Heikki Marva ja Jari Paasikivi palkittiin kauppakamarin ansioistaan. Paneelissa elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiosihteeri Raimo Sailas. 26

29 Kaupunginteatteri täyttyi juhlaväestä. Kuva Pekka Lehmuskallio Yhdysvallat markkina-alueena. Tj Paavo Sorvakko, Polartherm OY:stä. Pirjon läksiäiset Kylmäpihlajassa kesällä

30 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET A&R Carton Oy Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd Adecco Finland Oy Affecto Finland Oy Alko Oy, Rauma Amcor Flexibles Finland Oy Aquamec Oy Areva NP SAS Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Aslemetals Oy Atea Finland Oy Auramaa Yhtiöt Auttajat Oy Avoin yhtiö Juha ja Tiina Vainio Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Cafe Sali Canon Business centre Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Delete Puhdistuspalvelut Oy Deltamarin Oy, Rauman toimisto DNA Oy EK-Turku Oy/Eilakaisla Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Erkki Reims Ermail Oy Ernst & Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Oy Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Romu Oy Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Teollisuushuolto Oy Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky Fair Business Finland FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finda Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Forlogistics Oy Framino Oy/HR Kumppanit Fresco Ravintolat Oy Fujitsu Finland Oy Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy GAC Finland Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy HK Ruokatalo Oyj Hoitokoti Linnanneito Oy Hollming Oy Holvisaunat Oy Honkilahden Osuuspankki House In-West Oy

31 Härkälän Puutarha Oy IFM Electric Oy IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa INJ Invest Oy Ltd Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne- Rauma Oy Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy JMP-Asennus Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy JPT Jaskari Oy Jujo Thermal Ltd Junitra Oy Kaleva Travel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhuvalu Oy Kauttua paper Mill Oy Kekkilä Oyj Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Keskusautohalli Kiinteistötoimisto Antila Kirjanpitotoimisto Tilivienti Kirjapaino Laine Direct Oy Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Ky Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Laattacenter Oy Rauma Lai-Mu Yhtiöt Oy Lapela Oy Lapin Osuuspankki Lappi Terkon Oy Leimet Oy Liha Rauma Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT-Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutus Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teollisuuspalvelu Oy Länsi-Rannikon Koulutus Oy Länsirannikon Viestintä Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostoimisto Mercurius Oy Manpower Oy Markku Helamaa MBA-Rakentajat Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Microbot Oy Mimne Minoan Oy MJS Steel Engineering Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Muottituote Group Oy Mykora Oy Nab Labs Oy 29

32 Narmaplan Oy Prizztech Oy Rakennustarvike Oy Narvi Oy Progman Oy Rauman Konttoripalvelu Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Proins Oy Rauman KTK Oy Narvi Sähkö Ky Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Nurminen Logistics Oyj Olkiluodon yksityissatama Onninen Oy Oras Oy Osuuskauppa Keula Oy Kendall Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Pyrotuonti Oy Pöyry Finland Oy Qwertomec Care Oy Raikka Oy Rakennus Jalonen Oy Rakennus Jope Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Metallipaja Oy Rauman Metalplast Oy Rauman Nuorkauppakamari ry Rauman Offsetpaino Oy Rauman Ranta-Sähkö Oy Rauman Ratko Oy Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Oy Kuehne & Nagel Ltd Oy Oy Metsä-Botnia Ab Rauman tehdas Oy Rauma Stevedoring Ltd Oy West Pak Ab Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy Ramirent Finland Oy Rauheat Oy Rauma Cata Oy Rauman RS-Rakennus Oy Rauman Sammutin Rauman Seudun Kehitys Oy Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Painorauma Oy Rauma Interior Oy Rauman Sinimailanen Oy 30 Pakkasvakka Oy Palin Rauma Oy Palvelu Oy Mäkiset Paneliankosken Voima Oy Petäjäksen Telakka Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Pohjaranta Oy Polartherm Oy Porin kaupunki/satakunnan ammattikorkeakoulu Porin Satacom Oy Posiva Oy Prismarit Oy Rauma Survey Oy Rauma Terminal Services Oy Raumair Oy Raumametals Oy Rauman Akku Oy Rauman ATK-Antti Oy Rauman Energia Oy Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Henkilöstöpalvelu Oy, Opteam Rauma Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Keskus-Apteekki Rauman Kone- ja Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Tietokeskus Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Rauman Tilipalvelu Rauman Työkaluvalmistus Oy Rauman Ula-taksi Rauman Varaosahalli Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry

33 Raumaster Oy STX Finland Oy Tovepak Ky Ravintola Buena Vista Ställverksprodukter Oy Ab Transpoint Oy Ab RB-Asennus Oy Sucros Oy, Säkylän tehdas TV-Kone Mäntynen Oy Riffid Oy Suomen Elämyspalvelu Oy TVO Nuclear Services Oy Rolls-Royce Oy Ab RR Site Service Oy R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy Ruokakesko Oy RV-Tools Oy Saint-Gobain Glass Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakunnan Liikenne Oy Satakuntaliitto Sata-Seri Oy Sataservice Oy Satatuote Oy Scandinavian Cable Service Oy Scan-Mikael Oy SCC Installation Ltd SGS Inspection Services Oy Siemen-Flora Oy Silmäoptikot Palmu Oy Sisustustalo Kodinonni Ky Skanska Talonrakennus Oy, Satakunta SLO Oy SP-Suunnittelu Oy Steerprop Oy Suomen Lähikauppa Oy/ Valintatalo Suomen Opetuskaluste Oy Suomisen Lihajaloste Oy Synefiine Sähkö-Rauma Oy Sähkö-Seppo Oy Säkylän Aaltek Oy Säkylän kunta Säkylän Osuuspankki Säkylän Yrittäjät ry Tammiston Puu Oy Tampereen Teknillinen yliopisto, Rauma Teollisuuden Voima Oyj Terameri Oy Terähuolto Markku Heine Ky Texpro Oy Tie-Tiimi Oy Tiilikaari Oy Tilausajo Kontula Oy Tilikymppi Oy Tilipalvelu Calcurium Tilitoimisto Finansia Oy Tilitoimisto Maija Jaakkola Tilitoimisto Satu Tuomi-Nurmi Tilitoimisto Tarja Rinne Tilitoimisto Tilimakers UPM Kymmene Oyj, Rauma Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Valtakadun Hammaslääkäriasema Wanhan Rauman Kellari Oy Vekomi Oy Veljet Kuusisto Oy Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Vesi-Vasa Oy Viestintätoimisto Neptunus Oy Viherkäine Oy Viishanke Oy Wiktio Oy Willmaster Oy Wipak Avans Oy VMP Group VMP-Interior Oy VR-Yhtymä Oy Värirauma Ky YIT Teollisuus Oy Yritys- ja Tilipalvelu Suhonen Oy Yrityspalvelu Wiik Ky 31

34 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2010/2011 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% verotulokertymä (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.)

35 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi, Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi, Pirjo Koski-Hannula, Mti asti yo-merkonomi, Päivi Junnila alkaen KV-palvelut yo-merkonomi, Maria Perrakoski asti ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 15 koulutustilaisuutta ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä lisäksi keskuskauppakamarin valtakunnallisia kiertuekoulutuksia 3. Kauppakamari on ollut lisäksi yhteistyökumppanina useiden eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu mm. oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1826 vientitodistusta.

36 Valtakatu 2, Rauma Puh. (02) , fax (02) PAINORAUMA OY 4/12

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Vuosikertomus 2010 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2010 30. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Vuosikertomus 2009 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2009 29. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Vuosikertomus 2008 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2008 28. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2003

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2005 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2005 25. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2002

TOIMINTAKERTOMUS 2002 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2002 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2002

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Kuvia tapahtumista 2014 Teollisuusvisio 2020-julkistamistilaisuus Mirja Mutikainen mediatilaisuudessa 21.1.2014.

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2018 Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Henkilövalinnat syyskokouksessa Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2006 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2006 26. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Aika 10.10.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, valtuuston kokoushuone, sisäänkäynti kanaalin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Tarinoita matkan varrelta

Tarinoita matkan varrelta Tuusulan Yrittäjät ry:n jäsenlehti 1/2015 15 1975 Tarinoita matkan varrelta 1976 Olemme Yrittäjäkansaa Vapaus Yrittäjyys Tulevaisuus 16 Tuusulan Yrittäjät ry:n jäsenlehti 1/2015 1985 Yrittäjä 2000 Jatkuvuudessa

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Lähivakuutus-Tapiola ryhmä

Lähivakuutus-Tapiola ryhmä LIITTEET TIEDOTTEESEEN: organisaatiokaavio ryhmästä pääjohtajan, keskusyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lyhyet CV:t ryhmä Vakuutuksenottajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ryhmän

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Vaasan Keilailuliitto ry / Seinäjoen Keilailuliitto ry Vaasan Keilahalli / Seinäjoen Keilahalli

Vaasan Keilailuliitto ry / Seinäjoen Keilailuliitto ry Vaasan Keilahalli / Seinäjoen Keilahalli Sivu 1 (5) 1 Bowl Factory 11525 0 Holmström Ville M 221 210 188 237 246 223 300 265 1890 Lehtikangas Suvi A 201 212 242 178 214 195 171 203 1616 Sorvo Toni M 181 196 190 214 198 198 146 267 1590 Lehtikangas

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np 1 14 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen LapUA/LapUA PRP.fi

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014 Listaus toiminnoista, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, muu ympäristölainsäädännön mukainen lupa tai ilmoitus tai toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan lupavelvollinen Toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava 18-19.7.2010 Järj. Lahden OnkiTeam Erä1 Erä2 Sij Kilpailija Seura Sarja Paikka Paino Pist Paikka Paino Pist. Yht.paino Yht.Pist. 1 Lasse Laukkarinen Fish m D67 1781 1 E86

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

3 19:06 Nimi: Koskela Hannu Nimi: Saarenmaa Tomi. 4 19:08 Nimi: Levonoja Pasi Nimi: Levonoja Päivi. 5 19:10 Nimi: Heino Anita Nimi: Winberg Pasi

3 19:06 Nimi: Koskela Hannu Nimi: Saarenmaa Tomi. 4 19:08 Nimi: Levonoja Pasi Nimi: Levonoja Päivi. 5 19:10 Nimi: Heino Anita Nimi: Winberg Pasi 51. OSKARIN YÖAJO Lähtöluettelo arvottiin 25.11.2012 klo. 20.00 Läsnä olivat sääntöjen määräämät henkilöt. Lähtö- ja maalipaikka: ST-1 Kukonlinna Tampereentie 333 Hollola n. 14 km Lahdesta Tampereelle

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Ritva Laakso-Manninen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Tampere FAKTOJA HAAGA-HELIASTA Suuri, elinkeinoelämään vahvasti kytkeytyvä, kansainvälinen, ylivertainen, yksityinen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI 10.10.2017 (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Ankelo Annika Teknisen lautakunnan jäsen Ei ilmoitettavaa 2 Alanko Jori Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä:

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: Päivitetty 13.02.2015 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) varastoalan ammattitutkinto

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka ulosluettelo 1 / 6 http://www.phnet.fi/public/arituomala/jsast/kilpailut/pp29/tulos.html 9.3.29 14:1 59. Pohjois-Päijänteen ajo 7.3.29 / Tulosluettelo, C-luokka 1. 15 Vesa Repo FoSUA Tero Malinen FoSUA

Lisätiedot