Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2012 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2012 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2011 Kuva Juha Sinisalo Kauppakamarivuosi 2011 Raumalla Maailmantaloudessa ensimmäinen puolivuotisjakso oli hyvää jatkoa edellisenä vuonna alkaneelle talouden vahvistumiselle, kesäkuukausina Euroopan rahoituskriisi synkkeni, jonka vaikutuksesta Euroopassa kasvoi pelko kriisin hallitsemattomasta leviämisestä. Suomessa kasvu hidastui vuoden loppua kohden, voimakkain kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu oli jopa + 15,7 % ja koko vuoden liikevaihdon kasvuksi jäi ainoastaan 0,4 %. Tuotannon väheneminen näyttää jatkuvan myös vuoden vaihteen jälkeen, teollisuuden uusien tilausten arvo on ollut laskussa. Kaikki talouden merkit vaikuttavat kaksoistaantumaan. Ensimmäinen aalto alkoi syksyllä 2008 ja toinen aalto kesällä Suomessa on kaikki mahdollisuudet oppia ja tehdä muutoksia Saksan ja naapurimme Ruotsin menestymisestä, jossa teollisen menestyksen merkittävimmät tekijät ovat olleet työmarkkinoiden joustavuus, maltillinen palkkakehitys, työvoimapolitiikan uudistukset sekä korkeatasoinen teollinen perusosaaminen. Saksalaiset ja ruotsalaiset ovat olleet edistyksellisiä työaikojen joustoissa yritys- ja työpaikkatasoilla niin, että ensisijaisesti yritysten kilpailukyky ja tuottavuus paranee. Saksassa palkat ovat nousseet muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen vähän mutta molemmissa maissa työttömyysturvaa on leikattu. Nämä muutokset ovat mahdollistaneet teollisuuden kilpailukyvyn kehittymisen kilpailijamaita paremmin. Rauman Kauppakamarin alueella on paljon samoja piirteitä mitä löytyy menestyneissä saksalaisissa tai ruotsalaisissa yrityksissä. Monipuolista osaamista, runsaasti suuria ja myös pieniä maailmanluokan yrityksiä, hyvä teollisen tekemisen perinne sekä laaja pienten ja keskisuurien yritysten verkosto. Työvoimakustannukset, joustot sekä työttömyysturvaan tehtävät rajaukset ovat kansallisesti päätettäviä asioita, mutta niiden merkitys korostuisi Rauman Kauppakamarin alueen yritysten kilpailukyvyssä sekä tuottavuudessa. Muutokset olisivat mahdollisia poistamalla kolmikannan painoarvoa ja lisäämällä sitä maan hallitukselle. Rauman elinkeinorakenne on onneksemme jakaantunut monelle eri osaamisalueelle, jolloin suhdannemuutos ei ole vaikuttanut alueen yrityksiin tai työttömyyden kasvuun. Alueemme yritysten kokonaistilanne on vielä suhteellisen hyvä muuhun maahan verrattuna. Pitkällä aikavälillä parannettavaa löytyy alueemme vetovoimaisuuden parantamisessa, mikä on kirjattu Kauppakamarin skenaariotyön yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Keskeinen tekijä on osaavien ihmisten rekrytoinnit, alueen vetovoima ja houkuttelevuus arjen asumisessa. Tässä arkisessa asiassa tärkeimpinä vetovoimatekijöinä ovat merellisen asumisen ja virkistymismahdollisuuksien rakentaminen, korkeatasoisten asuntojen tarjoaminen myös kansainvälisille osaajille sekä tehokas alueen ja yritysten vetovoimamarkkinointi. Vuosi 2011 oli Rauman Kauppakamarin 30. juhlavuosi. Kauppakamari toimi jälleen aktiivisena elinkeinoelämän edunvalvojana Rauman talousalueella kehittäen alueemme kilpailukykyä ja sen vetovoimaisuutta. Edunvalvontatyötä on johtanut kiitettävästi Kauppakamarin toimitusjohtaja ja hänen tukenaan hallitus ja jäsenyritykset. Minulla on takana kolmen vuoden puheenjohtajuus ja tästä mielenkiintoisesta ja antoisasta jaksosta haluan kiittää lämpimästi toimitusjohtajaa, toimiston henkilökuntaa, hallitusta ja jäsenyrityksiä. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Vuosi 2011 oli kauppakamarimme 30. toimintavuosi ja sitä juhlistettiin järjestämällä juhlaseminaari Rauman kaupunginteatterilla. Juhlan puhujavieraiksi saimme arvovaltaisia valtakunnallisia henkiöitä kuten elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiosihteeri Raimo Sailas. Päivää varten tehtiin myös erillinen juhlajulkaisu. Toimintavuosi oli jälleen talouden epävarmuuden leimaama, kun Euroopan talouskriisi alkoi kesän jälkeen vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan. Syöksy ei ollut kuitenkaan niin jyrkkä kuin vuonan Useille yrityksille toipuminen vaikeasta taantumasta oli vasta alkanut, kun uusi talouden epäluottamuksen jakso alkoi. Rauman seutua taantuma ei yleisesti ottaen kuitenkaan kohdellut yhtä jyrkästi kuin monia muita vastaavia alueita, mutta silti yritys- ja toimialakohtaiset erot saattoivat olla hyvin suuria. Edellisen vuoden merkittävin energiapäätös oli kahden uuden ydinvoimalaitosluvan läpimeno eduskunnassa. Päätöksen seurauksena perustettiin myös maakunnallista edistämistä varten perustettu työryhmä ns. Olkiluoto ryhmä, jonka puheenjohtajuus on kauppakamarilla. Rauman seudun elinkeinoelämän rakenne on pääosin hyvin monipuolinen päinvastoin kuin usein kuulee väitettävän. Yrityskirjossamme on runsaasti valtakunnallisesti monin tavoin palkittuja huippuyrityksiä ja yrittäjiä. Meillä on hyvä syy olla ylpeä yritysrakenteestamme, sillä alueellamme on useita todellisia menestyjiä, kannattavia ja innovatiivisia merkittäviä kasvuyrityksiä ja pk-yrittäjyys on kasvussa. Tämä kävi ilmi mm kansainvälistymispalkinnon hakijoita arvioitaessa. Esimerkiksi energia- ja ympäristövalmistajat ovat alueen merkittävä tulevaisuuden ala. Talouden pohjamme lepää toki edelleen paljolti tutuista vahvasta perusteollisuudesta, joka sekin tarvitsee jatkuvaa innovatiivista uudistumista. Kauppakamarijärjestön alueiden kilpailukyky selvityksen mukaan yritysjohtajat pitävät alueellisista kilpailukykytekijöistä tärkeimpinä osaavan työvoiman saatavuutta, infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä. Rauman seudulla näihin faktoihin on helppo yhtyä, sillä alueen menestys on paljolti pohjautunut hyvään logistiseen sijaintiin sekä osaaviin ja innovatiivisiin yrittäjiin ja ihmisiin. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 334. Vuodessa nostimme hieman jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin jälleen hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteenaan koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 15 eri koulutustilaisuutta. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin toinen kansainvälistymispalkinto luovutettiin juhlaseminaarin yhteydessä BMH Technology Oy:lle. Palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1826 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi - Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti kolmannen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, mutta Nuorkauppakamari onnistui kuitenkin hienosti jälleen. Urastartin palaute oli erittäin hyvä.

7 Ammattitutka hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia pyöri jo kolmatta vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistetty ennakointikamari vakiintui. Sen ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai jälleen jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot ja sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijänä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. OL4 hankkeen etenemisellä on tietysti suuri vakauttava vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Valtatie 8 olisi kunnostettava ja Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja rataa parannettava. Investointipäätökset selviävät keväällä Kahdesta ensimmäisestä saatiin myönteinen rahoituspäätös valtion kehysriihessä maaliskuussa Ratapäätös tuli jo syksyllä. Hallinto ja talous Marva Groupin (ent. Länsi SuomiYhtymän) toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2011 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa Rolls Royce Oy:sta ja telakanjohtaja Timo Suistio STX Finland Oy:stä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2011 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2011 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin 10.5 ja Esitelmöitsijänä kevät kokouksessa oli Metsä Botnian toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. Syyskokous pidettiin juhlaseminaarin kanssa samana päivänä Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2011 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asiat ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula 31.8 asti ja siitä alkaen Päivi Junnila, ja kansainvälistymisasiantuntija Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,38 euron alijäämää johtuen sijoitusten kirjauksesta. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2011 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2011 alla. Jaakko Hirvonsalo 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2011 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2011 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja, Oy Metsäbotnia Ab Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Tanhua, Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy 10 Jäsenet Auramaa, Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Oy Ltd Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Hutton, Peter, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Kim, toimitusjohtaja, Pistora Oy Koskinen, Jari, myyntijohtaja, DNA Finland Oy Kuusniemi, Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leija, Jari, toimitusjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Mäenpää, Teijo, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy

13 Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Saariluoma, Pekka, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Suominen, Sakke, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN VUODEN 2011 LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 108 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 102 Yritysjäsenet yhteensä 323 Järjestöt 6 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN MUUT LUOTTAMUSHENKILÖT 2011 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Länsi Suomi Yhtymä Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Halttunen-Välimaa, Sanna Koulutusasiantuntija EK Turku Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Euroports Oy Iisakkala, Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Isotalo. Jaana Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Karinen, Liisa Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Winnova Oy Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vahanto, Raimo Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi, Päivi (pj) Markkinointijohtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Vientijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Gahmberg, Sini Tiedottaja Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Komaro, Kim Toimitusjohtaja Pistora Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Suominen, Esa Vientipäällikkö Lai-Mu Oy Tanhua, Daniela Lehtori Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Wendelin, Kari Toimitusjohtaja Rauma Interior Oy Kauppavaliokunta Ignatius, Juhani (pj) Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi, Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Marttila, Mika Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Närvä, Johanna Toimitusjohtaja Sisustustalo Kodinonni Ky Palmu, Pekka Toimitusjohtaja Silmäoptikot Oy 12

15 Pärssinen, Hannu Rauma-isäntä City-kauppiaat Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Vainio, Juha Kauppias City Market Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Heino, Hannu Logistiikkapäällikkö Forlogistics Oy Järvenpää, Harri Materiaalijohtaja Rolls Royce Oy Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Telko Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/Rauman satama Moilanen, Jukka Alueiden käytön johtaja Satakuntaliitto Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Valkoja, Pekka Osastopäällikkö Rauma Stevedoring Oy Ltd Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Ylilääkäri Rauman kaupunki Koskinen, Jari Myyntijohtaja DNA Finland Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Salmi, Harri Toimitusjohtaja Delete Puhdistuspalvelut Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Toimitusjohtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj.) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Ala-Kaila, Kari Team Manager Oy Metsä Botnia Ab Alvesalo, Piia Aluepäällikkö Elinkeinoelämän Keskusliitto Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Kuusisto Group Latvala, Kai Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Sundell, Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Sunila, Arto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Aarinen, Reino Yliopettaja SAMK Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Gahmberg, Antti Develop Manager Nuorkauppakamari/Itella Information Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivuniemi, Ilkka Tietohallintopäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Account Manager Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Palmen, Juha Toimitusjohtaja CLS-Engineering Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Soimi, Mikael Tekniikan tohtori Wiktio Oy Sunila, Arto Teknologiajohtaja BMH Technology Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Helin, Jaakko Toimitusjohtaja LVI-Helin Hutton, Peter Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Markkula, Mikael Varatuomari Asianajotoimisto Mikael Markkula Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2011 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Oy Metsä-Botnia Ab Syyskokous Rauman kaupungintalo, valtuuston istuntasali, Rauma Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. 16

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2011 Rauman kaupungin yleiskaava-strateginen visio 2025 valiokuntien jäsenet vuodelle 2011 ja edunvalvonnan ajankohtaistilanne skenaarioprojektin tarjouspyyntö OL:n4 tilanne Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot projekti Urastartti messut kansanedustajatilaisuus Biolanilla Suuri kauppakamarikiertue Raumalla kansanedustajaehdokastilaisuudet Japanin tapahtumat ja ydinvoiman turvallisuus kauppakamarin kevätkokous 2011 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2010 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2010 koulutuspäällikön valinta Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Työvoima- ja elinkeinotoimistot Satakunnassa ajankohtaiskoulutuksen tilanne Rauman kaupungin yleiskaavaprosessi ja lähtökohdat elinkeinoelämän kannalta Earth Hour Olkiluoto työryhmä kaupan selvitys kansanedustajatilaisuus EK:n aluejohtokunta ja kauppakamarien tapaaminen strategiakokous Suuri kauppakamarikiertue Raumalla OL4 seminaarit kauppakamarin kesätyöpaikkakysely kauppakamarin budjettiseuranta Turun Yliopiston varainkeruu yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot projektin ajankohtaistilanne kuntien elinkeinopoliittiset ohjelmat kauppakamarin esitykset SAMK:lle Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutustarveselvitys Medirauma ammattikorkeakoulu-uudistus ja SAMK:in aloituspaikat kauppakamarien jäsentyytyväisyystutkimus kauppakamarin ajankohtaiskatsaus vaalitoimikunnan asettaminen kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt Rauman kauppakamarin 30-vuotisjuhlaseminaari kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2012 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2012 kauppakamarin budjetti vuodelle 2012 kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2011 edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus yhteyspäällikön valinta suuren vaikutusaluetutkimuksen hankinta Rauman ja Satakunnan kauppakamarien kysely yritysten halukkuudesta osallistua OL4 ja Posivan hankkeisiin 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2011 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, STX Cruise Finland Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin verovaliokunta Marva, Heikki Keskuskauppakamarin alueiden kilpailukykyryhmä Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Kari Pasanen Kari Sallinen Jaakko Hirvonsalo Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa Tapio, Technip Offshore OY Satakunnan Korkeakoulusäätiö Jaakko Hirvonsalo Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Jaakko Hirvonsalo Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä. 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2011 HR- ja koulutusvaliokunta Moniosaamisen kehittäminen UPM Rauman tehtaalla Pidemmät ja paremmmat työurat SAMK:in kehittäminen Rauman seudun elinkeinoelämän näkökulmasta HR-seminaari yhdessä Turun kauppakamarin kanssa Yhteiskokous Turun Kauppakamarin HR-valiokunnan kanssa Rauman ja satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys Valiokunnan strategian päivitys Urastartin palaute Ammattitutka hankkeen ja ennakointikamarin ajankohtaistilanne Rauman ja satakunnan kauppakamarien koulutuselvitys ajankohtaistilanne Urastartti 2012 Ammattikorkeakoulu-uudistus ja SAMK Ajankohtaista Orakselta Kansainvälistymisvaliokunta Vieralu Turun kauppakamarin ulkomaankauppavaliokunnassa UPM Raumacellin ajankohtaiskatsaus Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Turun kauppakamarin ulkomaankauppavaliokunnan vierailu Oras Oy:n kansainvälisen brandin rakentaminen Viestintätoimiston rooli yhtiön kansainvälisen brandin luomisessa Telakkateollisuuden rakennemuutosohjelma Kansainvälistymispalkinnon saajakandidaattien nimeäminen Steerprop Oy:n ajankohtaiskatsaus Kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2011 Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2012 Kaupan valiokunta Rauman kaupan selvitys yleiskaavaa varten Kaupan valiokunnan strategia ja kokousten teemat 2011 Turun kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoiden opinnäytetyöt Joulutori Raumalla 2011 Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma kaupan näkökulmasta Kaupan valiokunnan tilaama SAMK:n kyselyselvitys kaupan palveluista Raumalla Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys Kauppa, majoitus - ja matkailu osuus Rauma kehittämisfoorumi- ensiviisaiden raportti Tarvontorin ja linja-autoaseman alueen kehittäminen Liikennevaliokunta VR- Transpoint tänään Globaalit hankinnat Lakarin logistiikka-alueen kaavoitus ja rakentaminen Teknisen tukkukaupan RFID-hankkeen ajankohtaiskatsaus Tullaustoiminnan ajankohtaistilanne Raumalla Liikennevaliokunnan teemat ja kokoukset 2011 Rauma/Pori-Tampere radan tarveselvitys Auramaa yhtiöiden esittely ja kuorma-autoalan näkymät ja haasteet Liikennepoliittinen selonteko Katsaus satakunnan maakuntakaavaan Ajankohtaista TEN-verkoista Liikennevaliokunnan strategia, teemat ja kokoukset vuonna 2012 Palvelualojen valiokunta Rauman kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu Keskuskauppakamarin kuntatavoitteet hallitusohjelmaan Lääkäripalveluyrittäjien tiedotteet Medi Rauma hankkeen toteuttaminen Rauman kaupungin hankintaohjeet Hallitusohjelma ja elinkeinoelämä Länsi-Suomen OP taloushallinnon esittely Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutuselvitys Suurimpien kaupunkien julkiset hankinnat ja mahdoliset teematilaisuudet Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta HK-Ruokatalo Oy tänään Ruoantuotannon haasteet Etelä-Satakunnassa tulevalla EU-ohjelmakaudella Pyhäjärviseudun sote alue Pyhäjärviseudun logistiikkahankkeiden ajankohtaiskatsaus Kauppakamarin skenaariohankkeen jatko kuntien elinkeinopoliittisiin ohjelmiin Alueiden kilpailukykyselvitys Valiokunnan strategia ja teemat Katsaus hallitusohjelmaan elinkeinoelämän näkökulmasta Kauppakamarin skenaariohanke ja kuntien elinkeinopolittiset ohjelmat Satakunnnan edunvalvonnan kärkihankkkeet ja maakuntasuunnitelman toteuttamisohjelma Julkiset hankinnat Teollisuusvaliokunta Oras Oy:n tuotestrategia Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2011 UPM-Rauman ajankohtaiskatsaus Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Tutkimusyksiköt Raumalla STX:n projekti P&O varustamollle Suhdannetilanne ja mahdolliseen taantumaan varautuminen Hallitusohjelma ja elinkeinoelämä 19

22 BMH Technologyn ajankohtaiskatsaus ja Sytytin konsepti Teknologiateollisuuden skenaariomallit ICT-valiokunta RFID ajankohtaiskatsaus Tietoteknikkavaliokunnan strategia ICT barometri Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Teknologiatalo Sytytin ja toimintakonsepti Kauppakamarien ICT barometri Rauma Tilintarkastusvaliokunta HTM-tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2011 Lausunto Rauman kaupungin kansainvälistymisohjelmasta (Rauman kaupunki) Lausunto Rauman kaupungin elinkeinopoliittisesta ohjelmasta (Rauman kaupunki) Rauman kauppakamarin esitykset liikennepoliittiseen selontekoon 2012 (Liikenneministeriö, Keskuskauppakamari) Lausunto Rauman kaupungin uusista hankintaohjeista (Rauman kaupunki) Ydinvoimamoduuli mukaan SAMK:in insinöörikoulutusohjelmaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Teollisuuden Voima Oyj) Valtatie 8:n kehittäminen (pääjohtaja Juhani Tervala, yhdessä Turun, Satakunnan ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Valtatie 8:n kehittäminen (Satakunnan kansanedustajat) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (jäsenyritykset) Liikenneolosuhteet 2035 (Liikennevirasto) Satakunnan maakuntakaava (Ympäristöministeriö) Satakunnan maakuntaohjelma toteuttamissuunnitelma (Satakuntaliitto) Rauman meriväylän syventäminen (Liikenneministeri Merja Kyllönen, yhdessä Rauman kaupungin, Rauman Sataman, Satakuntaliiton ja UPM-Kymmene Oyj:n kanssa) 20 Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa

23 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kauppakamarin vuoden 2011 kansainvälistymispalkinto BMH Technology Oy:lle Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2011 ojennettiin kauppakamarin juhlaseminaarissa energia- ja ympäristöalan järjestelmätoimittaja BMH Technology Oy:lle. Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta valitsi palkinnon saajaksi Hollming Oy:n omistaman BMH Technology Oy:n kolmen ehdokkaan joukosta. Kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtajan Päivi Vihijärven mukaan BMH on yksi koko Suomelle erittäin tärkeitä kasvuyrityksiä ja toimii globaaleilla ympäristötuotteiden markkinoilla. BMH Technology Oy on osa Hollming-konsernia. BMH:n liikevaihto on kasvanut rajusti 60 miljoonaan euroon ja tulevaisuuden kasvutavoitteet ovat korkealla. Viennin osuus on jo lähes 90 % liikevaihdosta ja henkilöstön määrä on yli 110. Yhtiöllä on vahva oma myynti, tuotekehitys, laite- ja laitossuunnittelu sekä projektinhoito Raumalla. Avainlaitteiden valmistus tapahtuu pääasiassa Hollmingin Rauman konepajalla sekä alihankintavalmistusta paikallisilla konepajoilla. BMH Technology Oy:n toimitusjohtaja Jouni Valavuo vastaanottaa kauppakamarin kansainvälistymispalkinnon Päivi Vihijärveltä. Hän toimii kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtajana kauppakamarissa. 21

24 MUUT TILAISUUDET 2011 (suluissa yhteistyötaho) 26.1 Suuri kauppakamarikiertue Raumalla toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, tehtaanjohtaja Kari Pasanen, toimitusjohtajat Tuomas Pere, Jarmo Savikurki 7.2 Kansanedustajatilaisuus Biolanilla (yhdessä Satakunnan kauppakamarin ja EK:n aluejohtokunnan kanssa) 8.2 Globaalit hankinnat toimitusjohtaja Edgar Krogius Nikolai Sourcing, toimitusjohtaja Pasi Lehtinen Aslemetals Oy, ostojohtaja Juha Pakomäki Rolls Royce, logistiikkapäällikkö Jaakko Kopra, BMH Technology Oy 9.2 Urastartti -messut (yhdessä Rauman nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi Suomen kanssa) 10.3 Kansanedustajaehdokastilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin, EK:n ja Satakunnan yrittäjien kanssa) pääekonomisti Maarit Lindstöm, osastopäällikkö Tero Honkavaara, varatoimitusjohtaja Timo Lindholm 16.3 Yhdysvallat markkina-alueena (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) toimitusjohtaja Paavo Sorvakko, Polartherm Oy 17.3 Kansanedustajaehdokastilaisuus (yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa) toimitusjohtaja Timo Jaatinen, toimitusjohtaja Heikki Marva, kansanedustajapaneeli 13.4 Kivi (kansainvälistymispäivä) tilaisuus Raumalla (useita järjestäjiä) 2.5 Logistiikka- seminaari 2.5 (yhdessä Satakunnan Logy:n ja Rauman kaupungin kanssa) Jorma Härkönen, Limowa 26.5 Tanskan suurlähettilään lounastilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) 14.6 Euroopan talouskriisi ja Suomen haasteet (yhdessä EK:n aluejohtokunnan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) johtaja Jussi Mustonen, EK 17.8 Golftournament (yhdessä Rauma Yrittäjien kanssa) 3.9 Hallituksen strategiakokous Ennakointikamari tilaisuudet (graafinen ja teknologiateollisuus) (yhdessä Winnova Oy:n kanssa) 5.9 Kansanedustajatilaisuus Harjavalta Oy:ssa työpaikkaa Suomeen toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, hallituksen puheenjohtaja Risto Salo, toimitusjohtaja Ari Salmi Rauman kauppakamari 30 vuotta elinkeinoministeri Jyri Häkämies, valtiosihteeri Raimo Sailas, toimitusjohtaja Jari Paasikivi 22 Projektit Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Ammattitutka (yhdessä Winnovan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Kansainvälistymispalkinto Kyselyjä ja selvityksiä Alueiden kilpailukyky Kesätyöpaikkakysely Koulutusselvitys (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) ITC-barometri

25 Suomi tarvitsee uutta työpaikkaa Rauman tilaisuuden kuvia. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Kauppakamarin puheenjohtaja Heikki Marva. Hollming Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Salo viisas valitsee verkkolaskun -kiertuetilaisuus. 23

26 V AJANKOHTAISKOULUTUKSET Asiakaspalvelu & markkinointi & liiketoiminta verkossa Mitä kaikkea voikaan palvelussa tapahtua - Timo Valvio, Teamcom Valmennus Yhteisölliset työkalut yrityksen sisäisessä viestinnässä (klo ) - Immo Salo, Zipipop Oy Digitaalinen markkinointi Googlessa ja Facebookissa (klo ) - Immo Salo, Zipipop Oy KV koulutus Venäjän sertifiointi muutoksessa - Merja Portaankorva, SGS Inspection Services Oy INTRASTAT koulutus - Sari Tuhkanen, Tullihallitus, eteläinen tullipiiri Uutta tullista - Timo Sneck, Ernst & Young Writing s yrityssähköpostiviestintä englanniksi - Justin Palframan, AAC Global Oy Taloushallinto Kv arvonlisäveron ajankohtaispäivä Johanna Holkeri-Kauppila, Deloitte & Touchen Oy Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus - Johanna Holkeri-Kauppila, Deloitte & Touchen OY Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta - Petri Salomaa, Deloitte & Touche Oy Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta - Karl-Johan Sigfrids Excel tehokäyttöön - Arja Kuukkanen, ATKuukkanen Oy Tilinpäätös- ja veropäivä - Tapani Kulmala ja Osmo Valovirta, Ernst & Young Oy - Pauli K. Mattila ja Tomi Viitala, Keskuskauppakamari Ennakkoperintä Leena Juusela, Tuokko Tilintarkastus Oy Henkilöstöhallinto Joustavat työsuhteet erilaisia työn teettämisen muotoja - Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari 24

27 Ajankohtaista tulliselvityksistä, Timo Sneck, Ernst &Young Oy:stä. Tili- ja veropäivä Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Tomi Viitala. Tili- ja veropäivä kokosi jälleen ison joulon asiasta kiinnostuneita koulutukseen. 25

28 RAUMAN KAUPPAKAMARI Juhlatunnelmaa Rauman kauppakamarin 30-vuotisseminaarista Kuvat Juha Sinisalo Heikki Marva ja Jari Paasikivi palkittiin kauppakamarin ansioistaan. Paneelissa elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiosihteeri Raimo Sailas. 26

29 Kaupunginteatteri täyttyi juhlaväestä. Kuva Pekka Lehmuskallio Yhdysvallat markkina-alueena. Tj Paavo Sorvakko, Polartherm OY:stä. Pirjon läksiäiset Kylmäpihlajassa kesällä

30 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET A&R Carton Oy Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd Adecco Finland Oy Affecto Finland Oy Alko Oy, Rauma Amcor Flexibles Finland Oy Aquamec Oy Areva NP SAS Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Aslemetals Oy Atea Finland Oy Auramaa Yhtiöt Auttajat Oy Avoin yhtiö Juha ja Tiina Vainio Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Cafe Sali Canon Business centre Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Delete Puhdistuspalvelut Oy Deltamarin Oy, Rauman toimisto DNA Oy EK-Turku Oy/Eilakaisla Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Erkki Reims Ermail Oy Ernst & Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Oy Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Romu Oy Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Teollisuushuolto Oy Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky Fair Business Finland FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finda Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Forlogistics Oy Framino Oy/HR Kumppanit Fresco Ravintolat Oy Fujitsu Finland Oy Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy GAC Finland Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy HK Ruokatalo Oyj Hoitokoti Linnanneito Oy Hollming Oy Holvisaunat Oy Honkilahden Osuuspankki House In-West Oy

31 Härkälän Puutarha Oy IFM Electric Oy IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa INJ Invest Oy Ltd Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne- Rauma Oy Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy JMP-Asennus Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy JPT Jaskari Oy Jujo Thermal Ltd Junitra Oy Kaleva Travel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhuvalu Oy Kauttua paper Mill Oy Kekkilä Oyj Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Keskusautohalli Kiinteistötoimisto Antila Kirjanpitotoimisto Tilivienti Kirjapaino Laine Direct Oy Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Ky Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Laattacenter Oy Rauma Lai-Mu Yhtiöt Oy Lapela Oy Lapin Osuuspankki Lappi Terkon Oy Leimet Oy Liha Rauma Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT-Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutus Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teollisuuspalvelu Oy Länsi-Rannikon Koulutus Oy Länsirannikon Viestintä Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostoimisto Mercurius Oy Manpower Oy Markku Helamaa MBA-Rakentajat Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Microbot Oy Mimne Minoan Oy MJS Steel Engineering Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Muottituote Group Oy Mykora Oy Nab Labs Oy 29

32 Narmaplan Oy Prizztech Oy Rakennustarvike Oy Narvi Oy Progman Oy Rauman Konttoripalvelu Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Proins Oy Rauman KTK Oy Narvi Sähkö Ky Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Nurminen Logistics Oyj Olkiluodon yksityissatama Onninen Oy Oras Oy Osuuskauppa Keula Oy Kendall Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Pyrotuonti Oy Pöyry Finland Oy Qwertomec Care Oy Raikka Oy Rakennus Jalonen Oy Rakennus Jope Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Metallipaja Oy Rauman Metalplast Oy Rauman Nuorkauppakamari ry Rauman Offsetpaino Oy Rauman Ranta-Sähkö Oy Rauman Ratko Oy Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Oy Kuehne & Nagel Ltd Oy Oy Metsä-Botnia Ab Rauman tehdas Oy Rauma Stevedoring Ltd Oy West Pak Ab Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy Ramirent Finland Oy Rauheat Oy Rauma Cata Oy Rauman RS-Rakennus Oy Rauman Sammutin Rauman Seudun Kehitys Oy Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Painorauma Oy Rauma Interior Oy Rauman Sinimailanen Oy 30 Pakkasvakka Oy Palin Rauma Oy Palvelu Oy Mäkiset Paneliankosken Voima Oy Petäjäksen Telakka Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Pohjaranta Oy Polartherm Oy Porin kaupunki/satakunnan ammattikorkeakoulu Porin Satacom Oy Posiva Oy Prismarit Oy Rauma Survey Oy Rauma Terminal Services Oy Raumair Oy Raumametals Oy Rauman Akku Oy Rauman ATK-Antti Oy Rauman Energia Oy Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Henkilöstöpalvelu Oy, Opteam Rauma Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Keskus-Apteekki Rauman Kone- ja Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Tietokeskus Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Rauman Tilipalvelu Rauman Työkaluvalmistus Oy Rauman Ula-taksi Rauman Varaosahalli Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry

33 Raumaster Oy STX Finland Oy Tovepak Ky Ravintola Buena Vista Ställverksprodukter Oy Ab Transpoint Oy Ab RB-Asennus Oy Sucros Oy, Säkylän tehdas TV-Kone Mäntynen Oy Riffid Oy Suomen Elämyspalvelu Oy TVO Nuclear Services Oy Rolls-Royce Oy Ab RR Site Service Oy R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy Ruokakesko Oy RV-Tools Oy Saint-Gobain Glass Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakunnan Liikenne Oy Satakuntaliitto Sata-Seri Oy Sataservice Oy Satatuote Oy Scandinavian Cable Service Oy Scan-Mikael Oy SCC Installation Ltd SGS Inspection Services Oy Siemen-Flora Oy Silmäoptikot Palmu Oy Sisustustalo Kodinonni Ky Skanska Talonrakennus Oy, Satakunta SLO Oy SP-Suunnittelu Oy Steerprop Oy Suomen Lähikauppa Oy/ Valintatalo Suomen Opetuskaluste Oy Suomisen Lihajaloste Oy Synefiine Sähkö-Rauma Oy Sähkö-Seppo Oy Säkylän Aaltek Oy Säkylän kunta Säkylän Osuuspankki Säkylän Yrittäjät ry Tammiston Puu Oy Tampereen Teknillinen yliopisto, Rauma Teollisuuden Voima Oyj Terameri Oy Terähuolto Markku Heine Ky Texpro Oy Tie-Tiimi Oy Tiilikaari Oy Tilausajo Kontula Oy Tilikymppi Oy Tilipalvelu Calcurium Tilitoimisto Finansia Oy Tilitoimisto Maija Jaakkola Tilitoimisto Satu Tuomi-Nurmi Tilitoimisto Tarja Rinne Tilitoimisto Tilimakers UPM Kymmene Oyj, Rauma Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Valtakadun Hammaslääkäriasema Wanhan Rauman Kellari Oy Vekomi Oy Veljet Kuusisto Oy Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Vesi-Vasa Oy Viestintätoimisto Neptunus Oy Viherkäine Oy Viishanke Oy Wiktio Oy Willmaster Oy Wipak Avans Oy VMP Group VMP-Interior Oy VR-Yhtymä Oy Värirauma Ky YIT Teollisuus Oy Yritys- ja Tilipalvelu Suhonen Oy Yrityspalvelu Wiik Ky 31

34 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2010/2011 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% verotulokertymä (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.)

35 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi, Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi, Pirjo Koski-Hannula, Mti asti yo-merkonomi, Päivi Junnila alkaen KV-palvelut yo-merkonomi, Maria Perrakoski asti ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 15 koulutustilaisuutta ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä lisäksi keskuskauppakamarin valtakunnallisia kiertuekoulutuksia 3. Kauppakamari on ollut lisäksi yhteistyökumppanina useiden eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu mm. oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1826 vientitodistusta.

36 Valtakatu 2, Rauma Puh. (02) , fax (02) PAINORAUMA OY 4/12

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka ulosluettelo 1 / 6 http://www.phnet.fi/public/arituomala/jsast/kilpailut/pp29/tulos.html 9.3.29 14:1 59. Pohjois-Päijänteen ajo 7.3.29 / Tulosluettelo, C-luokka 1. 15 Vesa Repo FoSUA Tero Malinen FoSUA

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi Elisa Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 01165106 Osoite Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12.

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki Yrityksen nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Yhtiömuoto Kommandiittiyhtiö Y-tunnus 23953381 Osoite Kluuvikatu 3, Helsinki Kotisivut www.taaleritehdas.fi Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi Puolueen nimi Lehtiä yht. Ehdokkaat on lueteltava siinä iäriestyksessä johon heidät ehdokaslistoien yhdistelmässä tulee asettaa. Acar Fethi Yrittäjä Airaksinen Katja Verkostoasiantuntija Antila Erkki Paperikoneenhoitaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Urheiluseurat 17.06.2016. Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja.

Urheiluseurat 17.06.2016. Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja. Urheiluseurat Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja. BFB Piikkiö ry Pj. Jani Nieminen, 0440 432 116 Henrikinkatu 2 A 1 21100 Naantali. info[at]digitalisointi.com Siht. Johan Ekman, 041 535 2069 FC Kaarina

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot