Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2011 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2011 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2009 Suomen talous syöksyi Vuosi 2009 osoittautui Suomen taloudessa odotetun huonoksi, suorastaan surkeaksi. Suomen Bkt väheni edellisvuodesta 7,8 %, vastaavaa laskua ei ole ollut sitten I maailmansodan. Finanssikriisistä alkanut talouden taantuman ei alkaessaan pitänyt koskea niin ikään Suomea; vuoden 2009 aikana sen laajuus ja rajuus selvisi ja se yllätti. Talouden syöksykierrettä lievensi Suomen finanssijärjestelmän pysyminen vakaana, mutta valtion talouden yli 10 miljardin euron alijäämä aloitti Suomen valtion voimakkaan velkaantumisen. Yksityinen kulutus väheni toisella neljänneksellä 3,5 % edellisvuodesta, mutta lähti sen jälkeen elpymään. Julkinen kulutus ei juurikaan laskenut vuoden 2009 aikana ja kokonaiskulutuksen lukemat jäivät yksityistä kulutusta lievemmiksi. Suomessa investoinnit ovat nyt ja jatkossa poikkeuksellisen alhaisella tasolla, joten talouden elpyminen vie merkittävästi enemmän aikaa, mitä kukaan uskaltaa ääneen sanoa. Siinä missä maailman talous osoittaa hidasta elpymistä Eurooppa ja Suomi laahaavat perässä. Suomen tärkeimmissä vientimaissa Saksassa ja Ruotsissa, taloudessa ei näy piristymisen merkkejä. Suomalaisen vientiteollisuuden alihankkijaverkoston kilpailukyky globaaleilla markkinoilla on heikko, kun siihen lisätään suomalaisen metsäteollisuuden takamatka maailman markkinoilla ja metsäteollisuuden ylikapasiteetti ovat lähtökohdat paremmalle tulevaisuudelle surkeat. Maailman talouden piristyessä Suomen talous tulee vielä taantumaan, realistinen näkymä paremmasta on uskon varassa. Keinot tilanteen korjaamiseksi tiedetään mutta halu toteuttaa ikäviä elintasoa alentavia asioita on poliitikoilta täydellisesti kadoksissa. Rauman Kauppakamarin talousalueella vuosi 2009 oli valoisampi. Hyvää taloutta piti yllä OL 3 -työmaa ja onneksi myös sen viivästyminen, telakan hyvä tilauskanta, potkurilaitteiden erinomainen globaali -kysyntä sekä alueen rakennusteollisuuden korjaus- ja remonttirakentaminen. Metsäteollisuus sopeutti toimintaansa vastaamaan kysyntää. Parempaa talouden tulevaisuutta me kaikki toivomme mutta tulevaa talouskasvua Suomi ei tule saavuttamaan ilman rohkeita ja jämeriä päätöksiä, joissa on puututtava sekä julkisiin palvelutuotannon rakenteisiin että ennakkoluulottomasti tuottavuuden kehittämiseen, yrittäjyyteen ja pitkäjänteisesti koulutukseen. Suomen etua ajavat vain suomalaiset, omalla Rauman kauppakamarin alueella voidaan todeta, että raumalaisten etua eivät aja muut kuin raumanseutulaiset. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin toimintavuotta leimasi taloustaantuman vaikutus. Vaikka Rauman seutu ei suinkaan ole alueita, joihin taantuma pahimmin vaikutti, talouden tila oli täälläkin hankala. Rauman seutu on hyvin riippuvainen viennistä, siksi monet taantuman vaikutukset näkyivät nopeasti täällä. Sataman liikenne putosi kolmanneksen ja useilla varsinkin investointituotteita tai niiden osia valmistavilla yrityksillä liikevaihto putosi reilusti. Suurelta konkurssisumalta kuitenkin on vältytty johtuen siitä, että yritysten rahoitusrakenne on kuitenkin ollut vahva. Rauman seudun meriteollisuudella on ollut hyvä tilauskanta ja telakka sai vaikeanakin aikana tutkimuslaivatilauksen Etelä Afrikasta. Tilaus oli hyvä esimerkki telakan vahvasta kansainvälisestä kilpailukyvystä. Metsäteollisuudelle taantuma merkitsi globaalin ylitarjonnan lisäksi tuotannon vähentämistä ja lomautuksia monella paikkakunnalla - myös Rauman seudulla. Konekapasiteetin vähentämiseltä on täällä sentään vältytty ja onneksi tulevaisuutta ajatelleen yhtiöiden uusimmat ja logistisesti vahvimmat yksiköt ovat alueellamme. Energia- ja ympäristövalmistajilla tilauskanta on ollut hyvä, mutta loppuvuotta lähestyttäessä tämäkin alan tilauskanta alkoi osoittaa pienoisen vähenemisen merkkejä. OL3 -projektin valitettava viivästymä on tuonut seudulle ostovoimaa ja työtä. Projekti jatkuu vielä vahvana pari vuotta ja pitää yllä alueen ostovoimaa ja rakennustoimintaa. Toisaalta jättiprojekti ei suinkaan kata kaikkea rakentamista ja rakennustoiminta kaiken kaikkiaan väheni merkittävästi vuoden aikana. Rakennustoimintaa pitivät kuitenkin yllä julkisen sektorin hankkeet ja valtion tuki vuokra-asuntorakentamiseen ja peruskorjaustoimintaan. Vahva elintarviketalous tuo vakautta Pyhäjärviseudulle ja laajemminkin koko Rauman seudulle. Palveluihin ja päivittäistavarakauppaan talouskriisillä oli vain vähäinen vaikutus; sen sijaan erikoistavaroiden kauppa putosi selvästi. Kauppakamari halusi itse vaikuttaa siten, että taantuman vaikutuksia voitaisiin lieventää paikallisesti niin paljon kuin mahdollista. Alkuvuoden lähes vapaan pudotuksen tunnelmista päästiin onneksi vuoden mittaan tasaisemmalle uralle ja loppuvuodesta alettiin jo arvioida sitä, onko taantuman pohja jo saavutettu. Kauppakamarin konkreettisia toimia taantuman torjunnaksi olivat mm. julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteinen työryhmä sekä toimintaohjelma yrityksille taantuman vaikutusten minimoimiseksi yrityksissä. Nämä molemmat saivatkin hyvin myönteisen vastaanoton. Teollisuuden Voima Oyj oli jättänyt keväällä 2008 periaatehakemuksen neljännen ydinreaktorin rakentamiseksi Olkiluotoon ja myöhemmin myös Fennovoima ja Fortum jättivät omansa. Kauppakamari osallistui vahvasti edunvalvontatyöhön korostamalla OL4:n vahvuuksia sekä osallistumalla maakunnallisen edunvalvontatyöryhmän työhön. Tässä työssä kauppakamarin rooli oli suuri. Elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeänä pidettiin kuntakokojen suurentamista vähintään työssäkäyntialueiden kokoisiksi. Vuoden alusta yhdistettiin Euran ja Kiukaisten kunnat, mutta päällekaatuva talous siirsi eteenpäin Pyhäjärviseudun suurempaa kuntaliitosta. Vuoden aikana toteutettiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyösopimusta. Tämä näkyi käytännössä yhteisinä projekteina, kannanottoina, tilaisuuksina ja kursseina. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 331. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93 % ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70 %. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat. Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiinkin ennätystulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Kauppakamari järjesti mm. kaksi hallitusjäsenille suunnattua HHJ-kurssia sekä Porin ja Rauman kaupunginhallituksille räätälöidyn oman kurssinsa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 25 eri koulutustilaisuutta, joista osa useampipäiväisiä. Koulutukseen osallistui n henkilöä. Tämä on hyvä osoitus kauppakamarin koulutustilaisuuksien tasosta sekä siitä, että järjestetyn ajankohtaiskoulutuksen tarjonta on kohdannut jäsenyritysten kysynnän. Kauppakamarin koulutustuotot olivat v ,2% edellisvuoden 2008 koulutustuottoja suuremmat. Kehitys oli samansuuntainen jo verrattaessa vuosia 2007/2008, jolloin v koulutustuotot olivat 34,7% v tuottoja suu remmat. Kaiken kaikkiaan vuonna 2009 koulutustuotot olivat 86,7% jäsenmaksutuotosta, joka perinteisesti on ollut kauppakamarin päätulonlähde. Koulutus- ja mui- den tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi perustettiin uusi kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin ensimmäisen kansainvälistymispalkinto luovutettiin Beacon Finland Ltd Oy:lle.

7 Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1402 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta on vähentynyt merkittävästi. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti toisen kerran. Se toimii nuorten koululaisten, opiskelijoiden ja yritysten kohtauspaikkana ja kesätyöpaikkoja tarjoavana tapahtumana. Toiseen Urastarttiin tutustui yli 3000 kävijää ja siellä oli tarjolla lähes 1000 kesätyöpaikkaa. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Toinen projekti oli yhdessä maakunnan oppilaitosten kanssa käynnistetty Ammattitutka -hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia ja viedä yritysten viestiä oppilaitoksille. Hanke pyörii jo toista vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin ennakointikamari -hanke, jonka ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyöt. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamarilla on jäsentyytyväisyystutkimusten mukaan jäsentensä hyvä luottamus ja kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategia käsittää vuodet Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia talouden taantuman loppumisesta. Alueemme tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Kauppakamari aikoo arvioida näitä tulevassa skenaariohankkeessaan, jossa arvioidaan 3-4 erilaisen tulevaisuuden vaihtoehdon seurauksia ja johtopäätöksiä. OL4 -hanke on vuoden 2010 kuluessa poliittisen päätösten kohteena. Periaatelupahakemusta arvioidaan valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Hankkeen etenemisellä on suuri vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman toimintaedellytysten vahvistamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, koska mm. metsäteollisuuden ja telakkateollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja Valtatie 8 kunnostettava. Hallinto ja talous Länsi- Suomi Yhtymän toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2010 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa, Rolls Royce Oy ja telakanjohtaja Timo Suistio, STX Cruisen Finland Oy:stä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2010 kokoonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin. Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat toimitusjohtaja Pauli Heikkilä Finnvera Oyj:stä ja toimitusjohtaja Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj:stä. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaan. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula ja kansainvälistymisasiantuntijana Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2009 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2009 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2009 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin jäsenille Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat toimineet kauppakamaria koskevan lain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Raumalla 22. päivänä huhtikuuta 2010 Jouko Tukkiniemi, KHT Simo Seikola, KHT 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2009 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Cruise Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo,toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja UPM Kymmene Oyj Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Simola, Pertti, varatoimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Cruise Finland Oy 10 Jäsenet Ala-Siuru, Seppo, Rauman kaupunki Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja,rauma Stevedoring Oy Ltd Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja Rauman Hovi Oy Ivars, Christian, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Komonen, Juhani, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Kuusela, Jyri, aluejohtaja, DNA Finland Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja,oy Metsä Botnia Ab Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy Pere, Tuomas, toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy

13 Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Tuominen, Hanna, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 107 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 99 Yritysjäsenet yhteensä 319 Järjestöt 7 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2009 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Oy Länsi Suomi Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Cruise Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Iisakkala Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Oy Kleemola Anne Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöjohtaja Amcor Flexibles Oy Mannevaara, Marjatta Vs.rehtori Rauman ammattiopisto Nurmi Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Rantanen, Kirsi Kehitysjohtaja HK-ruokatalo Oyj Vahanto, Raimo UPM-Kymmene Oyj Seppänen, Liisa Projektihallintapäällikkö Technology Design and Engineering Oy Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi Päivi (pj) Johtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Myyntijohtaja STX Finland Cruise Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Läiskä Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Toivonen, Mikko Toimitusjohtaja Leimet Oy Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Tuominen, Hanna Toimitusjohtaja Rauman Seudun Kehitys Oy Valtonen, Jari Toimitusjohtaja Narvi Oy Vuorisalo Joel Tuotantojohtaja Lappi-Hirsi Oy Kauppavaliokunta Sieviläinen, Jorma (pj) Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Hotellinjohtaja Hotelli Kalliohovi Karttunen-Nummi Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Ky 12

15 Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Palmu Oy Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Saarela, Marko Kauppias Rauma Sport Puad Oy Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Spoof Päivi Tavaratalonjohtaja CityMarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakaspalvelujohtaja Tiehallinto Komonen, Juhani Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Liikennepäällikkö VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Roiha, Timo Logistiikkapäällikkö Satatuote Oy Varjo, Kimmo Maakunta-asiamies Satakuntaliitto Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Terveysjohtaja Rauman kaupunki Junnila, Elina Tomitusjohtaja Dement Oy Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö DNA Oy, Lounais Suomi Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-SuomenTilikeskus Oy Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Säästöpankkki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Fredrikson, Martti (pj) Toimitusjohtaja Forchem Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Hanhiala, Jorma Aluepäällikkö Elinkeinoelämän Keskusliitto Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Veljet Kuusisto Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Peni Erkki Toimitusjohtaja Technology Design and Engineering Oy Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saariluoma, Pekka Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Cruise Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Salo, Mika Tuotantojohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Sundell, Reijo Tuotantojohtaja Teollisuuden Voima Oyj Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino (pj.) Yliopettaja SAMK Aaltonen, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Aaltek Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivisto, Mika Toimitusjohtaja Rauman ATK-Antti Koivuniemi, Ilkka Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Toimitusjohtaja Datawest Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Electrononics Oy Montonen, Marko Paikallisjohtaja Digia Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Sarasalo, Antti Toimitusjohtaja Rauman Tietokeskus Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Data Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Finland Oy Vuorento Eino-Pekka Projektipäällikkö Tampereen tekninen Yliopisto 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka(pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Koskinen, Kari General manager Å & R Carton Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Hallintojohtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viren, Harri yrityskehittäjä Euran kunta Länsi-Suomen kauppakamarit jättivät yhdessä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle kirjelmän otsikolla "Kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimahakijoille luvat" Kirjelmän allekirjoittivat Olkiluodossa (vasemmalta) toimitusjohtajat Jari Lähteenmäki, Turku; Bengt Jansson, Pohjanmaa; Tommi Rasila, Tampere; Juhani Saarikoski, Satakunta ja Jaakko Hirvosalo, Rauma 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2009 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Rauman Merimuseo - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj Syyskokous 7.12 Eurajoen kunnantalo, isäntänä Eurajoen kunta - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj 16 Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2009 kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2009 kauppakamarin hallituksen, puheenjohtajiston, puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät talouskriisi ja Rauman seutu Kulttuurikeskus Raumalle - hanke Ol 4 tilanne Yhteistyö SAMK:in kanssa Talousseminaari kansanedustajatilaisuus Satakunnan korkeakoulun kehittäminen Markku Linnan raportti kauppakamarin tilinpäätösennuste Keskuskauppakamarin strategian laatimis prosessi ja kauppakamarit Ulos talouskriisistä-hanke Kauppakamarin oma talous 2009 Ennakointikamarin perustaminen Joustava, jatkuva harjoittelu SAMKissa maakuntakaava Senaatintorin tapahtuma SAMKin yhtiöittäminen kauppakamarin kevätkokous 2009 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2008 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2008 Kauppakamarin toimintojen ajankohtaiskatsaukset Taantuman tarkistuslista- Benchmarking tilaisuudet Yliopistojen rahankeruuprojektit ja Rauman seudun elinkeinoelämän kanta kesän strategiakokous OL4 :n edunvalvontatilanne OL4-seminaarit Rauman väylän syventäminen lisätalousarvio yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Rauman aluesairaalakysymys tapaaminen Rauman kaupunginhallituksen kanssa syksyllä 2009 yritysvaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Vaalitoimikunnan asettaminen kauppakamarin strategian täydennykset kauppakamarin ajankohtaiskatsaus Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja Rauman kauppakamarin osuus kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2010 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2010 kauppakamarin budjetti vuodelle 2010 kauppakamarin tutustumismatka Shanghaihin skenaariotyöskentely kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2009 yhteistyösopimus Porin yliopistokeskuksen Turun kauppakorkeakoulun kanssa edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus Pääjohtaja Liikanen Raumalla 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2009 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Välimaa, Kari, Rolls-Royce Oy Ab Suistio, Timo, STX Finland Cruise Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Ojala, Ilmo Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko EU-tavoiteohjelman valtakunnallinen koordinaatiotyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2009 Ammattikoulutusvaliokunta Joustava, jatkuva harjoittelu- SAMKin ja kauppakamarien yhteinen malli harjoittelusta Ennakointikamarin perustaminen Ammattitutka hanke Sairaspoissaolot yrityksissä Työhyvinvointi Oraksella Urastartin 2009 palaute Oppilaitosten neuvottelukunnat Alueiden kilpailukykyraportti Urastartin tilanne Rolls Royce Oy Ab Raumalla ja hr-toiminta TE-Keskuksen tuki koulutukselle lomautusten vaihtoehtona SAMKin yhtiöittäminen Kansainvälistymisvaliokunta valiokunnan perustaminen keväällä Ensimmäinen kokous valiokunnan toiminnan suunnittelua Rauman kauppakamarin kansainvälistymiskartoitus Shanghain matkan esittely Satakunnan alueen kv-tietosivusto West Coast julkaisu 2010 Euracon Oy:n esittely Finnveran palvelut vientiyritykselle vuoden 2009 kansainvälistymispalkinnon saajan valinta Kaupan valiokunta Elintarvikevalvonta Raumalla elintarvikeliikkeissä ja ravintoloissa Tulevaisuustyöryhmän toiminta ja talouskriisin vaikutus vähittäiskauppaan Maakuntakaava ja kaupan sijoittuminen Kauppa Satakunnassa - palveluverkkoselvitys Rauman uusi yleiskaava ja kaupan sijoittuminen Kaupan sijanninohjauksen arviointiryhmän raportti Liikennevaliokunta Elvytysbudjetti ja tiehankkeet Yhteenveto Turun tiepiirin tilaisuudesta Raumalla Satakunnan logistiikkavisio 2015 ja jatkotoimet Logistiikkatoimintojen kehittäminen Rauman seudulle Pienet liikennehankkeet kysely ja tilaisuus Vierailu tiepiirissä, Turun satamassa ja Nesteen jalostamolla Tullin suunnitelmat tullaustoiminnan lakkauttamiseksi Raumalla ja Porissa ja valvontayksikön toiminta Palvelualojen valiokunta Talouskriisi ja palvelualat Rauman seudulla SAMK ja palveluselvitys Palvelualueiden kehittyminen Rauman seudulla - selvitys Rauman erikoissairaanhoidon ajankohtaiskatsaus Alueiden kilpailukykyraportti Kiinteistöpalvelualan ajankohtaiskatsaus Satakunnan talouskehityksestä 2009 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Satakunnan maakuntakaava ja Pyhäjärviseutu Pyhäjärviseudun kaavoitus kuntanäkökulmista Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan kokoonpano ja puheenjohtajuus v.2009 Amcor Flexibles Oy tänään Uusi Euran kunta Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan strategian päivitys Teollisuusvaliokunta Aalborg Industries Oy tänään Satakunnan teollisuusvisio 2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu ja yhteistyö yritysten kanssa opiskelijoiden harjoittelussa ja opinnäytetöissä Venäjän markkinat tänään Yritysten varautuminen talouden taantumaan Sähkön hintakeitys Ennakointikamari Toimi oikein taantumassa" ja kauppakamarin taantuman tarkistus-ohje Alueiden kilpailukykyraportti Posiva Oy:n ajankohtaiskatsaus Rauman Energia Oy ja sähkön hintakehitys, nyt ja tulevaisuudessa Finnvera viennin rahoittajana Tietotekniikkavaliokunta Ict center Finland- esittely 19

22 Joustava-jatkuva harjoittelu SAMKissa Tulevaisuustyöryhmä Rauman seudulla Alueiden kilpailukyky raportti Tietotekniikkavaliokunnan strategia ICT Barometri Syksyn seminaari Rfid selvitys Tietotekniikkavaliokunnan vuosi 2010 ja strategia Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2009 Työryhmä torjumaan talouden taantumaa (Rauman seudun kunnat, yrittäjäjärjestöt, valtion ja kuntien aluehallinto) Elvytysbudjettiin myös yksityisiä investointeja jarruttavien tekijöiden tarkastelu (Keskuskauppakamari) Lausunto Teollisuuden Voma Oyj:n ydinvoimalaitoksen periaatelupahakemuksesta (Työ- ja elinkeinoministeriö) Kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimahakijoille luvat (Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, yhdessä Satakunnan, Turun, Tampereen ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Satakunnan maakuntakaavaluonnos (Satakuntaliitto) Rauman meriväylän syventäminen (Liikenneministeriö) Rauman kaupungin strategia (Rauman kaupunki) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (Kauppakamarin jäsenyritykset) Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (Satakuntaliitto) Saksan liittotasavallan kunniakonsuliehdokas Raumalle (Saksan suurlähetystö) Valtatie 8:n ohituskaistat lisäbudjettiin (Valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovaraministeriö, Liikenneministeri Anu Vehviläinen, liikenneministeriö) Tullitoiminnan muutokset ja Rauman tulli (Tullihallitus) Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa. 20

23 AJANKOHTAISKOULUTUS Pitkäkestoinen koulutus HHJ - hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus Kurssi ( 4 koulutuspäivää) ( 4 koulutuspäivää) Muu hallitustyökoulutus Hallitustyöskentelykoulutus Rauman ja Porin kaupunginhallitusten jäsenille (4 koulutuspäivää) Koulutussarjat Viestintä- ja vuorovaikutus-sarja esimiehille ja asiantuntijoille Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Asiantuntijan neuvottelutaidot Mieti vähän meilaaja! Näin kirjoitat asiakkaalle Esiintymistaito ja esiintymisjännityksen hallinta- valmennus Viestintä yrityksen liiketoiminnassa Taloushallinto 1.4. Komennusmiesten verotus uudistuu Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Palkkahallinnon ajankohtaispäivä Ajankohtaista kv- arvonlisäverotuksesta Kirjanpidon tietoisku Verotilimenettely Tilinpäätös- ja veropäivä Vuoden 2010 ennakkoperintä Muu ajankohtaiskoulutus 4.3. Tullilainsäädäntö uudistuu - oletko valmis? Ajankohtaista työsuhteista 6.5. Mistä on tehokas sihteeri/assistentti tehty? 8.5. Liikkuvan tiedon tietoturva - tiedätkö missä yrityksesi tiedot ovat? Tehokkuutta perintään! Venäjän ja Ukrainan sertifiointi Toimituslausekkeet, uudet laivausehdot ja tuleva Incoterms uudistus Hankkeet hanskaan projektit päätökseen Digitaalinen markkinointi Googlessa "Kuinka tehdä sivuilla kävijöistä asiakkaita?" 21

24 MUUT TILAISUUDET 3.2. Urastartti -messut (yhdessä Rauman nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi- Suomen kanssa) 2.3. Kansanedustajatilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) Talouskriisistä eteenpäin - seminaari (Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö, emeritusprofessori Paavo Okko, Turun kauppakorkeakoulu) Namibian kaivos- ja energiaministeri Erkki Nghimtinan informaatiotilaisuus Raumalla 2.4. Ajankohtaista peruskorjaustuesta Pienet liikennehankkeet Talousseminaari - johtaja Jussi Mustonen, Elinkeinoelämän keskusliitto (yhteistyössä EK:n aluejohtokunnan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Golftournament 2009 (yhdessä Rauma Yrittäjät ry:n kanssa) 3.9. Hallituksen strategiakokous - professori Kai Lohivesi, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Toimi oikein taantumassa -tilaisuus - toimitusjohtaja Pasi Lehtinen, Aslemetals Oy, aluejohtaja Martti Kytöluhta, Finnvera Oyj, ekonomisti Maarit Lindström Keskuskauppakamari) 17. Shanghain matka Nouseeko talous-esitelmätilaisuus - Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen Kansanedustajatilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) Talousseminaari (yhdessä Sampo Pankin kanssa) - pääekonomisti Lauri Uotila ja Anssi Uimonen Ennakointikamarit rakennusalalla, metallissa, graafisella alalla (yhdessä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa) 22

25 Muut projektit Ammattitutka -hanke (yhdessä alueen ammatillisten oppilaitosten ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Kauppakamarin ja Yrittäjien perinteinen Golf Tournament järjestettiin Pomppusissa Kisan voitti kauppakamarin hallituksen jäsen pankinjohtaja Esa Sainio (kuvassa vasemmalla). Yrittäjien isäntä OP Viljanen (takarivi) sekä kauppakamarin isäntä Jaakko Hirvonsalo (toinen oikealta) 23

26 RAUMAN KAUPPAKAMARI Kauppakamarin koulutusvuosi 2009 oli, huolimatta huonoista talouden näkymistä, kaikkien aikojen paras. Kurssien ja teematilaisuuksien osanottajamäärä kipusi jälleen yli 1000 henkilön. Erinomaiset tulokset saavutettiin myös rahallisen tuloksen sekä palautteisiin perustuvan kurssien korkean tason suhteen. HHJ ( Hyväksytty Hallituksen Jäsen)- koulutuksia järjestettiin 2 kpl, minkä jälkeen HHJ- kurssin suorittaneita henkilöitä on Rauman alueella jo n Muut pääkoulutusalueet olivat taloushallinto, kansainvälistyminen, viestintä ja työsuhdetieto. Luettelo v kursseista löytyy otsikon "Ajankohtaiskoulutus" alta sivulta 4.3. Tullilainsäädäntö muuttuu - oletko valmis? Tilinpäätös ja veropäivä 24

27 16.9. Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Uusi verotilimenettely ja muuta ajankohtaista arvolisäverotuksesta. Tämän kurssin osallistujamäärä 101 henkilöä, rikkoi kaikki entiset kauppakamarin maksullisten koko päivä -tilaisuuksien "yleisöennätykset" Hankkeet hanskaan - projektit päätökseen! Tilaisuus oli lähtölaukaus v toteutettavaan 3- päiväiseen Cadence Management Corporation - projektihallintakoulutukseen. 25

28 "Talouskriisistä eteenpäin" - tilaisuudessa kuultiin myös Valtiovarainministeriön Jukka Pekkarisen esitys aiheesta "Kansainväliset talousnäkymät ja Suomi" sekä emeritusprofessorin Paavo Okon esitelmä otsikolla "Alueitten sopeutuminen talouden taantumaan" Kauppakamarin syyskokouksessa Teollisuuden Voima Oy:n toimtusjohtajan Jarmo Tanhuan esityksen aiheena oli "Energiaratkaisut lähestyvät" Kauppakamarin kaukaisin vieras vuonna 2009 oli Namibian energiaministeri Erkki Nghimtina, joka tapasi kauppakamarin järjestämillä illallisilla paikallista yritysjohtoa. 26

29 19.3. Kauppakamari järjesti runsaslukuiselle jäsenjoukolle ajankohtaistilaisuuden otsikolla "Talouskriisistä eteenpän". Seminaarin pääasiantuntija oli Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen Kauppakamarin "Nouseeko talous" - esitelmätilaisuudessa kuultiin Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen ajatuksia aiheesta 27

30 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kv-valiokunnan perustaminen Keväällä 2009 kauppakamarille perustettiin kansainvälistymisvaliokunta. Valiokuntaan kuuluu 13 jäsentä, jotka edustavat erikokoisia ja eri aloilla toimivia yrityksiä Rauman seudulta. Ensimmäisenä toimintavuonna valiokunnan työ keskittyi tulevan toiminnan suunnitteluun. Ensimmäinen konkreettinen tapahtuma oli kansainvälistymispalkinnon ideointi. Kauppakamari myönsi alueen ensimmäisen kansainvälistymispalkinnon kv-valiokunnan esityksestä raumalaiselle suunnittelutoimisto Beacon Finland Ltd Oy:lle. Matkat Shanghain matka Kauppakamarin toteuttamalle tutustumismatkalle Shanghaihin osallistui 10 henkilöä alueen yrityksistä. Vierailukohteina olivat Kiinaan etabloituneet UPM (Changsun tehdas), Biolan (Suzhou) Co. Ltd, Rolls- Royce Marine (Shanghai) Ltd, ja Specma Hydraulic Co sekä kiinalainen Shanghai Power Tech Screw Machinery Co., Ltd. Vierailukohteena oli myös Finpron ja FinChin toimisto. Yksittäiselle yritykselle räätälöidyt matkat: Ranska Venäjä Venäjä Maksuttomat tapahtumat: Pietari ja Luoteis-Venäjä liiketoimintaympäristönä (yhteistyössä RSK:n kanssa) TE-keskuksen ja Tekesin rahoitusmahdollisuudet kansainvälistymiseen (yhteistyössä Satakunnan TE-keskuksen kanssa) Asiakashankinta, yhteistyökumppanien etsintä, viennin aloittaminen ja kehittäminen Venäjällä, Eura (yhteistyössä RSK:n kanssa) Vierivä KiVi ei sammaloidu yrittäjien kokemuksia kansainvälistymisestä (yhteistyössä muiden Satakunnan toimijoiden kanssa) Ulkomaalaiset harjoittelijat Keväällä kauppakamarin ja Rauman Seudun Kehitys Oy:n yhdessä palkkaama meksikolainen harjoittelija Julia Ramirez avusti yrityksiä löytämään asiakaskontakteja espanjaa puhuvista maista. Elokuussa projektipäällikkö Alexandra Subota Suomalais-venäläisen kauppakamarin Pietarin toimistosta vietti kaksi viikkoa alueen yrityksissä avustaen erilaisissa venäjänkauppaan liittyvissä tehtävissä. 28 Neuvontapalvelut -maksuttomat neuvontapalvelut -maksulliset neuvonta / konsultointipalvelut (3 toimeksiantoa)

31 Rauman seudun ensimmäisen kansainvälistymispalkinnon sai Beacon Finland Ltd Oy. Kuvassa yrityksen toimitusjohtaja Tuija Hörkkö (vas.) vastaanottamassa palkintoa kauppakamarin syyskokouksessa kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Päivä Vihijärveltä ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Marvalta. Kauppakamarin järjestämälle Shanghain matkalle osallistui 10 henkeä. Kuvassa Aslemetals Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lehtinen esittelee yritystään West Coast-julkaisua hyödyntäen kiinalaisen vierailukohteen isännille. 29

32 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi Pirjo Koski-Hannula, Mti Projektipäällikkö/KV-palvelut yo-merkonomi Maria Perrakoski ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 25 koulutuspäivää ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä kaksi (neliosaista) HHJ- (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) kurssia ja yhden 4-osaisen Hallitustyöskentelykoulutuksen Rauman ja Porin kaupunginhallituksille. Kauppakamari oli lisäksi yhteistyökumppanina lukuisten eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu etupäässä oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1402 vientitodistusta. 30

33 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2008/2009 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.) 31

34 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd ABB Oy, Service A&R Cartoon Oy Adecco Finland Oy Adwise Affecto Finland Oy Aitolämpö Suomi Oy Alko Oy, Rauma Altepa Oy Amcor Flexibles Finland Oy Aquamec Oy Aputeam Henkilöstöpalvelut Areva ANP GMBH Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Aslemetals Oy Auttajat Oy Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Canon Business Center Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Datawest Oy Rauma Dement Oy Deltamarin Oy, Rauman toimisto Digia Finland Oy DNA-Palvelut, Lounais-Suomi Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Ermail Oy Ernst&Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Fresco Ravintolat Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy Hinnerjoen Osuuspankki HK Ruokatalo Oyj Hollming Oy Holvisaunat Oy Hotelli Vanha Rauma House Jn-West Oy IFM Electric Oy IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa Länsi-RannikonKoulutus Oy Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne-Rauma Oy

35 Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy ISS Teollisuuspalvelut Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy John Nurminen Navis Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy Jujo Themal Oy Junitra Oy KalevaTravel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhukopio Oy Karhuvalu Oy Kauttua Paper Mill Oy K-Citymarket Rauma Kekkilä Oyj Kesko Oyj Keskusautohalli Oy Kiinteistötoimisto Antila Kirjapaino Laine Direct Oy Kirjapaino West Point Oy Kiukaisten Osuuspankki Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Oy Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy K-Rauta Papinhaka Oy Pasin Rauta Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Laimu Oy Ab Lapela Oy Lapin Apteekki Lapin Osuuspankki Lappi-Hirsi Oy Lappisteel Oy Lappi Terkon Oy Leimet Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teletieto Oy Länsirannikon Viestintä Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Tili- ja isännöintikeskus Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Länsi-Suomi Yhtymä Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Maalausliike Veljet Mäkilä Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostalo Mercurius Oy Manpower Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Metsä-Botnia Oy Ab, Rauman tehdas Microbot Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Mustapörssi T:mi Petri Pörssi Muottituote Group Oy Mykora Oy Nab Labs Prosessianalytiikka Oy Narmaplan Oy Narvi Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Narvi Sähkö Ky Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Norvita Oy Nurminen Logistics Oyj 33

36 Olkiluodon yksityissatama Rauma Connect Oy Ltd Rauman Tietokeskus Onninen Oy Rauma Interior Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Oras Oy Raumair Oy Rauman Tilipalvelu Oras Liikenne Oy Raumametals Oy Rauman Tukkanuotta Osuuskauppa Keula Rauman Akku Rauman Työkaluvalmistus Oy Oy Kendall Rauman ATK-Antti Oy Rauman Ula-taksi Oy Kuehne+Nagel Ltd, KN Rauman Energia Oy Rauman Varaosahalli Oy 34 Painorauma Oy Pakkasvakka Oy Paneliankosken Voima Oy Partners Help Satakunta Oy Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Plata Laskenta Oy Pohjaranta Oy Posiva Oy Prismarit Oy Prizztech Oy Progman Oy Proins Oy Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Pyrotuonti Oy Pöyry Industry Oy Qwertomec Care Oy Raikka Oy Rakennus Jalonen Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Ramirent Finland Oy Rauheat Oy Rauma Cata Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Keskus-Apteekki Rauman KTK Oy Rauman Konttoripalvelu Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Metallipaja Oy Rauman Metalplast Oy Rauman Nuorkauppakamari Rauman Offsetpaino Oy Rauman OP-Kiinteistökeskus Oy Rauman Pesula Oy Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Rauman RS-Rakennus Oy Rauman Sammutin Rauman Seudun Kehitys Oy Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Rauman Sinimailanen Rauman Sähkö- ja teleasennus Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry Rauma Sport Puad Oy Rauma Stevedoring Oy Ltd Raumaster Oy Ravintola Buena Vista RB-Asennus Oy Rolls-Royce Oy Ab RR Site Service R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy RV-Tools Oy Saint Gobain Sekurit Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satacom Oy Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous Rauma Satakuntaliitto Sataseri Oy Sataservice Oy

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Vuosikertomus 2011 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 31. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2012 Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2005 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2005 25. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2003

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2010 lopussa 511 Luottamushenkilöitä 2010 140

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 6/2011 > 12.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Hallitus, johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS KAUPPAKAMARIVUOSI 2014... 1 PUHEENJOHTAJAN 2013 2014 KATSAUS: HAIKEIN, MUTTA KIITOLLISIN MIELIN... 1 PUHEENJOHTAJAN 2015 KATSAUS: OSALLISTU, VAIKUTA JA HYÖDY!... 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita 6/2009 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita 6/2009 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Koulutuskalenteri 2010...3 Kauppakamariasiaa JÄSENTIEDOTE 6/2009 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä energiasektorilla...4 Heikki Marva jatkaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 74. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA 5. TIEDOTUSTOIMINTA 6. ULKOMAANKAUPAN

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

KIRKKAASTI KÄRJESSÄ. www.tvo.fi

KIRKKAASTI KÄRJESSÄ. www.tvo.fi mainos 1/1 KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olkiluodossa on käynnissä suurten projektien vuodet. Tänä aikana modernisoimme käyviä laitosyksiköitä, rakennamme ja suunnittelemme kahta uutta ydinvoimalaitosyksikköä sekä

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto Vuosikirja 2013 Vuosikertomus 2012 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2012 lopussa 582 Luottamushenkilöt 2012 134 Valiokunnat 2012 8 Jäsentyytyväisyys

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu...

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu... 2011 1 2 3 4 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2011...12 Lokakuu...14

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa 2/2012 > 10.04. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa 2/2012 > 10.04. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 2/2012 > 10.04. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Miten ilmoittaudun

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business!...3 Koulutuskalenteri / kevät 2009...3 JÄSENTIEDOTE 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Jaakko Hirvonsalo:

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009 Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009 Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen: Hyvä kiertämään ja lama kuriin yhteisvoimin! Oulun kauppakamarin uusi puheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 EK:n toimintakertomus 2013 Sisältö 3 Vuoden 2013 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus 7 Talouspolitiikka 8 Työmarkkinat 9 Infra ja ympäristö

Lisätiedot

Rauman seudun elinkeinoelämän puolesta

Rauman seudun elinkeinoelämän puolesta Rauman seudun elinkeinoelämän puolesta Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtajan puheenvuoro Rauman kauppakamari alueemme elinkeinoelämän lipunkantaja Rauman Kauppakamari 30v. Juhlajulkaisu Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot