Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2011 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2011 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2009 Suomen talous syöksyi Vuosi 2009 osoittautui Suomen taloudessa odotetun huonoksi, suorastaan surkeaksi. Suomen Bkt väheni edellisvuodesta 7,8 %, vastaavaa laskua ei ole ollut sitten I maailmansodan. Finanssikriisistä alkanut talouden taantuman ei alkaessaan pitänyt koskea niin ikään Suomea; vuoden 2009 aikana sen laajuus ja rajuus selvisi ja se yllätti. Talouden syöksykierrettä lievensi Suomen finanssijärjestelmän pysyminen vakaana, mutta valtion talouden yli 10 miljardin euron alijäämä aloitti Suomen valtion voimakkaan velkaantumisen. Yksityinen kulutus väheni toisella neljänneksellä 3,5 % edellisvuodesta, mutta lähti sen jälkeen elpymään. Julkinen kulutus ei juurikaan laskenut vuoden 2009 aikana ja kokonaiskulutuksen lukemat jäivät yksityistä kulutusta lievemmiksi. Suomessa investoinnit ovat nyt ja jatkossa poikkeuksellisen alhaisella tasolla, joten talouden elpyminen vie merkittävästi enemmän aikaa, mitä kukaan uskaltaa ääneen sanoa. Siinä missä maailman talous osoittaa hidasta elpymistä Eurooppa ja Suomi laahaavat perässä. Suomen tärkeimmissä vientimaissa Saksassa ja Ruotsissa, taloudessa ei näy piristymisen merkkejä. Suomalaisen vientiteollisuuden alihankkijaverkoston kilpailukyky globaaleilla markkinoilla on heikko, kun siihen lisätään suomalaisen metsäteollisuuden takamatka maailman markkinoilla ja metsäteollisuuden ylikapasiteetti ovat lähtökohdat paremmalle tulevaisuudelle surkeat. Maailman talouden piristyessä Suomen talous tulee vielä taantumaan, realistinen näkymä paremmasta on uskon varassa. Keinot tilanteen korjaamiseksi tiedetään mutta halu toteuttaa ikäviä elintasoa alentavia asioita on poliitikoilta täydellisesti kadoksissa. Rauman Kauppakamarin talousalueella vuosi 2009 oli valoisampi. Hyvää taloutta piti yllä OL 3 -työmaa ja onneksi myös sen viivästyminen, telakan hyvä tilauskanta, potkurilaitteiden erinomainen globaali -kysyntä sekä alueen rakennusteollisuuden korjaus- ja remonttirakentaminen. Metsäteollisuus sopeutti toimintaansa vastaamaan kysyntää. Parempaa talouden tulevaisuutta me kaikki toivomme mutta tulevaa talouskasvua Suomi ei tule saavuttamaan ilman rohkeita ja jämeriä päätöksiä, joissa on puututtava sekä julkisiin palvelutuotannon rakenteisiin että ennakkoluulottomasti tuottavuuden kehittämiseen, yrittäjyyteen ja pitkäjänteisesti koulutukseen. Suomen etua ajavat vain suomalaiset, omalla Rauman kauppakamarin alueella voidaan todeta, että raumalaisten etua eivät aja muut kuin raumanseutulaiset. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin toimintavuotta leimasi taloustaantuman vaikutus. Vaikka Rauman seutu ei suinkaan ole alueita, joihin taantuma pahimmin vaikutti, talouden tila oli täälläkin hankala. Rauman seutu on hyvin riippuvainen viennistä, siksi monet taantuman vaikutukset näkyivät nopeasti täällä. Sataman liikenne putosi kolmanneksen ja useilla varsinkin investointituotteita tai niiden osia valmistavilla yrityksillä liikevaihto putosi reilusti. Suurelta konkurssisumalta kuitenkin on vältytty johtuen siitä, että yritysten rahoitusrakenne on kuitenkin ollut vahva. Rauman seudun meriteollisuudella on ollut hyvä tilauskanta ja telakka sai vaikeanakin aikana tutkimuslaivatilauksen Etelä Afrikasta. Tilaus oli hyvä esimerkki telakan vahvasta kansainvälisestä kilpailukyvystä. Metsäteollisuudelle taantuma merkitsi globaalin ylitarjonnan lisäksi tuotannon vähentämistä ja lomautuksia monella paikkakunnalla - myös Rauman seudulla. Konekapasiteetin vähentämiseltä on täällä sentään vältytty ja onneksi tulevaisuutta ajatelleen yhtiöiden uusimmat ja logistisesti vahvimmat yksiköt ovat alueellamme. Energia- ja ympäristövalmistajilla tilauskanta on ollut hyvä, mutta loppuvuotta lähestyttäessä tämäkin alan tilauskanta alkoi osoittaa pienoisen vähenemisen merkkejä. OL3 -projektin valitettava viivästymä on tuonut seudulle ostovoimaa ja työtä. Projekti jatkuu vielä vahvana pari vuotta ja pitää yllä alueen ostovoimaa ja rakennustoimintaa. Toisaalta jättiprojekti ei suinkaan kata kaikkea rakentamista ja rakennustoiminta kaiken kaikkiaan väheni merkittävästi vuoden aikana. Rakennustoimintaa pitivät kuitenkin yllä julkisen sektorin hankkeet ja valtion tuki vuokra-asuntorakentamiseen ja peruskorjaustoimintaan. Vahva elintarviketalous tuo vakautta Pyhäjärviseudulle ja laajemminkin koko Rauman seudulle. Palveluihin ja päivittäistavarakauppaan talouskriisillä oli vain vähäinen vaikutus; sen sijaan erikoistavaroiden kauppa putosi selvästi. Kauppakamari halusi itse vaikuttaa siten, että taantuman vaikutuksia voitaisiin lieventää paikallisesti niin paljon kuin mahdollista. Alkuvuoden lähes vapaan pudotuksen tunnelmista päästiin onneksi vuoden mittaan tasaisemmalle uralle ja loppuvuodesta alettiin jo arvioida sitä, onko taantuman pohja jo saavutettu. Kauppakamarin konkreettisia toimia taantuman torjunnaksi olivat mm. julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteinen työryhmä sekä toimintaohjelma yrityksille taantuman vaikutusten minimoimiseksi yrityksissä. Nämä molemmat saivatkin hyvin myönteisen vastaanoton. Teollisuuden Voima Oyj oli jättänyt keväällä 2008 periaatehakemuksen neljännen ydinreaktorin rakentamiseksi Olkiluotoon ja myöhemmin myös Fennovoima ja Fortum jättivät omansa. Kauppakamari osallistui vahvasti edunvalvontatyöhön korostamalla OL4:n vahvuuksia sekä osallistumalla maakunnallisen edunvalvontatyöryhmän työhön. Tässä työssä kauppakamarin rooli oli suuri. Elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeänä pidettiin kuntakokojen suurentamista vähintään työssäkäyntialueiden kokoisiksi. Vuoden alusta yhdistettiin Euran ja Kiukaisten kunnat, mutta päällekaatuva talous siirsi eteenpäin Pyhäjärviseudun suurempaa kuntaliitosta. Vuoden aikana toteutettiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyösopimusta. Tämä näkyi käytännössä yhteisinä projekteina, kannanottoina, tilaisuuksina ja kursseina. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 331. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93 % ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70 %. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat. Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiinkin ennätystulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Kauppakamari järjesti mm. kaksi hallitusjäsenille suunnattua HHJ-kurssia sekä Porin ja Rauman kaupunginhallituksille räätälöidyn oman kurssinsa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 25 eri koulutustilaisuutta, joista osa useampipäiväisiä. Koulutukseen osallistui n henkilöä. Tämä on hyvä osoitus kauppakamarin koulutustilaisuuksien tasosta sekä siitä, että järjestetyn ajankohtaiskoulutuksen tarjonta on kohdannut jäsenyritysten kysynnän. Kauppakamarin koulutustuotot olivat v ,2% edellisvuoden 2008 koulutustuottoja suuremmat. Kehitys oli samansuuntainen jo verrattaessa vuosia 2007/2008, jolloin v koulutustuotot olivat 34,7% v tuottoja suu remmat. Kaiken kaikkiaan vuonna 2009 koulutustuotot olivat 86,7% jäsenmaksutuotosta, joka perinteisesti on ollut kauppakamarin päätulonlähde. Koulutus- ja mui- den tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi perustettiin uusi kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin ensimmäisen kansainvälistymispalkinto luovutettiin Beacon Finland Ltd Oy:lle.

7 Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1402 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta on vähentynyt merkittävästi. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti toisen kerran. Se toimii nuorten koululaisten, opiskelijoiden ja yritysten kohtauspaikkana ja kesätyöpaikkoja tarjoavana tapahtumana. Toiseen Urastarttiin tutustui yli 3000 kävijää ja siellä oli tarjolla lähes 1000 kesätyöpaikkaa. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Toinen projekti oli yhdessä maakunnan oppilaitosten kanssa käynnistetty Ammattitutka -hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia ja viedä yritysten viestiä oppilaitoksille. Hanke pyörii jo toista vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin ennakointikamari -hanke, jonka ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyöt. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamarilla on jäsentyytyväisyystutkimusten mukaan jäsentensä hyvä luottamus ja kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategia käsittää vuodet Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia talouden taantuman loppumisesta. Alueemme tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Kauppakamari aikoo arvioida näitä tulevassa skenaariohankkeessaan, jossa arvioidaan 3-4 erilaisen tulevaisuuden vaihtoehdon seurauksia ja johtopäätöksiä. OL4 -hanke on vuoden 2010 kuluessa poliittisen päätösten kohteena. Periaatelupahakemusta arvioidaan valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Hankkeen etenemisellä on suuri vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman toimintaedellytysten vahvistamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, koska mm. metsäteollisuuden ja telakkateollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja Valtatie 8 kunnostettava. Hallinto ja talous Länsi- Suomi Yhtymän toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2010 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa, Rolls Royce Oy ja telakanjohtaja Timo Suistio, STX Cruisen Finland Oy:stä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2010 kokoonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin. Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat toimitusjohtaja Pauli Heikkilä Finnvera Oyj:stä ja toimitusjohtaja Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj:stä. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaan. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula ja kansainvälistymisasiantuntijana Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2009 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2009 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2009 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin jäsenille Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat toimineet kauppakamaria koskevan lain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Raumalla 22. päivänä huhtikuuta 2010 Jouko Tukkiniemi, KHT Simo Seikola, KHT 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2009 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Cruise Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo,toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja UPM Kymmene Oyj Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Simola, Pertti, varatoimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Cruise Finland Oy 10 Jäsenet Ala-Siuru, Seppo, Rauman kaupunki Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja,rauma Stevedoring Oy Ltd Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja Rauman Hovi Oy Ivars, Christian, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Komonen, Juhani, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Kuusela, Jyri, aluejohtaja, DNA Finland Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja,oy Metsä Botnia Ab Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy Pere, Tuomas, toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy

13 Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Tuominen, Hanna, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 107 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 99 Yritysjäsenet yhteensä 319 Järjestöt 7 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2009 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Oy Länsi Suomi Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Cruise Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Iisakkala Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Oy Kleemola Anne Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöjohtaja Amcor Flexibles Oy Mannevaara, Marjatta Vs.rehtori Rauman ammattiopisto Nurmi Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Rantanen, Kirsi Kehitysjohtaja HK-ruokatalo Oyj Vahanto, Raimo UPM-Kymmene Oyj Seppänen, Liisa Projektihallintapäällikkö Technology Design and Engineering Oy Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi Päivi (pj) Johtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Myyntijohtaja STX Finland Cruise Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Läiskä Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Toivonen, Mikko Toimitusjohtaja Leimet Oy Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Tuominen, Hanna Toimitusjohtaja Rauman Seudun Kehitys Oy Valtonen, Jari Toimitusjohtaja Narvi Oy Vuorisalo Joel Tuotantojohtaja Lappi-Hirsi Oy Kauppavaliokunta Sieviläinen, Jorma (pj) Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Hotellinjohtaja Hotelli Kalliohovi Karttunen-Nummi Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Ky 12

15 Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Palmu Oy Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Saarela, Marko Kauppias Rauma Sport Puad Oy Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Spoof Päivi Tavaratalonjohtaja CityMarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakaspalvelujohtaja Tiehallinto Komonen, Juhani Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Liikennepäällikkö VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Roiha, Timo Logistiikkapäällikkö Satatuote Oy Varjo, Kimmo Maakunta-asiamies Satakuntaliitto Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Terveysjohtaja Rauman kaupunki Junnila, Elina Tomitusjohtaja Dement Oy Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö DNA Oy, Lounais Suomi Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-SuomenTilikeskus Oy Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Säästöpankkki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Fredrikson, Martti (pj) Toimitusjohtaja Forchem Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Hanhiala, Jorma Aluepäällikkö Elinkeinoelämän Keskusliitto Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Veljet Kuusisto Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Peni Erkki Toimitusjohtaja Technology Design and Engineering Oy Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saariluoma, Pekka Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Cruise Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Salo, Mika Tuotantojohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Sundell, Reijo Tuotantojohtaja Teollisuuden Voima Oyj Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino (pj.) Yliopettaja SAMK Aaltonen, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Aaltek Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivisto, Mika Toimitusjohtaja Rauman ATK-Antti Koivuniemi, Ilkka Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Toimitusjohtaja Datawest Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Electrononics Oy Montonen, Marko Paikallisjohtaja Digia Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Sarasalo, Antti Toimitusjohtaja Rauman Tietokeskus Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Data Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Finland Oy Vuorento Eino-Pekka Projektipäällikkö Tampereen tekninen Yliopisto 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka(pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Koskinen, Kari General manager Å & R Carton Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Hallintojohtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viren, Harri yrityskehittäjä Euran kunta Länsi-Suomen kauppakamarit jättivät yhdessä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle kirjelmän otsikolla "Kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimahakijoille luvat" Kirjelmän allekirjoittivat Olkiluodossa (vasemmalta) toimitusjohtajat Jari Lähteenmäki, Turku; Bengt Jansson, Pohjanmaa; Tommi Rasila, Tampere; Juhani Saarikoski, Satakunta ja Jaakko Hirvosalo, Rauma 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2009 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Rauman Merimuseo - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj Syyskokous 7.12 Eurajoen kunnantalo, isäntänä Eurajoen kunta - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj 16 Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2009 kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2009 kauppakamarin hallituksen, puheenjohtajiston, puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät talouskriisi ja Rauman seutu Kulttuurikeskus Raumalle - hanke Ol 4 tilanne Yhteistyö SAMK:in kanssa Talousseminaari kansanedustajatilaisuus Satakunnan korkeakoulun kehittäminen Markku Linnan raportti kauppakamarin tilinpäätösennuste Keskuskauppakamarin strategian laatimis prosessi ja kauppakamarit Ulos talouskriisistä-hanke Kauppakamarin oma talous 2009 Ennakointikamarin perustaminen Joustava, jatkuva harjoittelu SAMKissa maakuntakaava Senaatintorin tapahtuma SAMKin yhtiöittäminen kauppakamarin kevätkokous 2009 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2008 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2008 Kauppakamarin toimintojen ajankohtaiskatsaukset Taantuman tarkistuslista- Benchmarking tilaisuudet Yliopistojen rahankeruuprojektit ja Rauman seudun elinkeinoelämän kanta kesän strategiakokous OL4 :n edunvalvontatilanne OL4-seminaarit Rauman väylän syventäminen lisätalousarvio yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Rauman aluesairaalakysymys tapaaminen Rauman kaupunginhallituksen kanssa syksyllä 2009 yritysvaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Vaalitoimikunnan asettaminen kauppakamarin strategian täydennykset kauppakamarin ajankohtaiskatsaus Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja Rauman kauppakamarin osuus kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2010 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2010 kauppakamarin budjetti vuodelle 2010 kauppakamarin tutustumismatka Shanghaihin skenaariotyöskentely kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2009 yhteistyösopimus Porin yliopistokeskuksen Turun kauppakorkeakoulun kanssa edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus Pääjohtaja Liikanen Raumalla 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2009 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Välimaa, Kari, Rolls-Royce Oy Ab Suistio, Timo, STX Finland Cruise Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Ojala, Ilmo Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko EU-tavoiteohjelman valtakunnallinen koordinaatiotyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2009 Ammattikoulutusvaliokunta Joustava, jatkuva harjoittelu- SAMKin ja kauppakamarien yhteinen malli harjoittelusta Ennakointikamarin perustaminen Ammattitutka hanke Sairaspoissaolot yrityksissä Työhyvinvointi Oraksella Urastartin 2009 palaute Oppilaitosten neuvottelukunnat Alueiden kilpailukykyraportti Urastartin tilanne Rolls Royce Oy Ab Raumalla ja hr-toiminta TE-Keskuksen tuki koulutukselle lomautusten vaihtoehtona SAMKin yhtiöittäminen Kansainvälistymisvaliokunta valiokunnan perustaminen keväällä Ensimmäinen kokous valiokunnan toiminnan suunnittelua Rauman kauppakamarin kansainvälistymiskartoitus Shanghain matkan esittely Satakunnan alueen kv-tietosivusto West Coast julkaisu 2010 Euracon Oy:n esittely Finnveran palvelut vientiyritykselle vuoden 2009 kansainvälistymispalkinnon saajan valinta Kaupan valiokunta Elintarvikevalvonta Raumalla elintarvikeliikkeissä ja ravintoloissa Tulevaisuustyöryhmän toiminta ja talouskriisin vaikutus vähittäiskauppaan Maakuntakaava ja kaupan sijoittuminen Kauppa Satakunnassa - palveluverkkoselvitys Rauman uusi yleiskaava ja kaupan sijoittuminen Kaupan sijanninohjauksen arviointiryhmän raportti Liikennevaliokunta Elvytysbudjetti ja tiehankkeet Yhteenveto Turun tiepiirin tilaisuudesta Raumalla Satakunnan logistiikkavisio 2015 ja jatkotoimet Logistiikkatoimintojen kehittäminen Rauman seudulle Pienet liikennehankkeet kysely ja tilaisuus Vierailu tiepiirissä, Turun satamassa ja Nesteen jalostamolla Tullin suunnitelmat tullaustoiminnan lakkauttamiseksi Raumalla ja Porissa ja valvontayksikön toiminta Palvelualojen valiokunta Talouskriisi ja palvelualat Rauman seudulla SAMK ja palveluselvitys Palvelualueiden kehittyminen Rauman seudulla - selvitys Rauman erikoissairaanhoidon ajankohtaiskatsaus Alueiden kilpailukykyraportti Kiinteistöpalvelualan ajankohtaiskatsaus Satakunnan talouskehityksestä 2009 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Satakunnan maakuntakaava ja Pyhäjärviseutu Pyhäjärviseudun kaavoitus kuntanäkökulmista Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan kokoonpano ja puheenjohtajuus v.2009 Amcor Flexibles Oy tänään Uusi Euran kunta Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan strategian päivitys Teollisuusvaliokunta Aalborg Industries Oy tänään Satakunnan teollisuusvisio 2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu ja yhteistyö yritysten kanssa opiskelijoiden harjoittelussa ja opinnäytetöissä Venäjän markkinat tänään Yritysten varautuminen talouden taantumaan Sähkön hintakeitys Ennakointikamari Toimi oikein taantumassa" ja kauppakamarin taantuman tarkistus-ohje Alueiden kilpailukykyraportti Posiva Oy:n ajankohtaiskatsaus Rauman Energia Oy ja sähkön hintakehitys, nyt ja tulevaisuudessa Finnvera viennin rahoittajana Tietotekniikkavaliokunta Ict center Finland- esittely 19

22 Joustava-jatkuva harjoittelu SAMKissa Tulevaisuustyöryhmä Rauman seudulla Alueiden kilpailukyky raportti Tietotekniikkavaliokunnan strategia ICT Barometri Syksyn seminaari Rfid selvitys Tietotekniikkavaliokunnan vuosi 2010 ja strategia Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2009 Työryhmä torjumaan talouden taantumaa (Rauman seudun kunnat, yrittäjäjärjestöt, valtion ja kuntien aluehallinto) Elvytysbudjettiin myös yksityisiä investointeja jarruttavien tekijöiden tarkastelu (Keskuskauppakamari) Lausunto Teollisuuden Voma Oyj:n ydinvoimalaitoksen periaatelupahakemuksesta (Työ- ja elinkeinoministeriö) Kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimahakijoille luvat (Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, yhdessä Satakunnan, Turun, Tampereen ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Satakunnan maakuntakaavaluonnos (Satakuntaliitto) Rauman meriväylän syventäminen (Liikenneministeriö) Rauman kaupungin strategia (Rauman kaupunki) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (Kauppakamarin jäsenyritykset) Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (Satakuntaliitto) Saksan liittotasavallan kunniakonsuliehdokas Raumalle (Saksan suurlähetystö) Valtatie 8:n ohituskaistat lisäbudjettiin (Valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovaraministeriö, Liikenneministeri Anu Vehviläinen, liikenneministeriö) Tullitoiminnan muutokset ja Rauman tulli (Tullihallitus) Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa. 20

23 AJANKOHTAISKOULUTUS Pitkäkestoinen koulutus HHJ - hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus Kurssi ( 4 koulutuspäivää) ( 4 koulutuspäivää) Muu hallitustyökoulutus Hallitustyöskentelykoulutus Rauman ja Porin kaupunginhallitusten jäsenille (4 koulutuspäivää) Koulutussarjat Viestintä- ja vuorovaikutus-sarja esimiehille ja asiantuntijoille Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Asiantuntijan neuvottelutaidot Mieti vähän meilaaja! Näin kirjoitat asiakkaalle Esiintymistaito ja esiintymisjännityksen hallinta- valmennus Viestintä yrityksen liiketoiminnassa Taloushallinto 1.4. Komennusmiesten verotus uudistuu Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Palkkahallinnon ajankohtaispäivä Ajankohtaista kv- arvonlisäverotuksesta Kirjanpidon tietoisku Verotilimenettely Tilinpäätös- ja veropäivä Vuoden 2010 ennakkoperintä Muu ajankohtaiskoulutus 4.3. Tullilainsäädäntö uudistuu - oletko valmis? Ajankohtaista työsuhteista 6.5. Mistä on tehokas sihteeri/assistentti tehty? 8.5. Liikkuvan tiedon tietoturva - tiedätkö missä yrityksesi tiedot ovat? Tehokkuutta perintään! Venäjän ja Ukrainan sertifiointi Toimituslausekkeet, uudet laivausehdot ja tuleva Incoterms uudistus Hankkeet hanskaan projektit päätökseen Digitaalinen markkinointi Googlessa "Kuinka tehdä sivuilla kävijöistä asiakkaita?" 21

24 MUUT TILAISUUDET 3.2. Urastartti -messut (yhdessä Rauman nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi- Suomen kanssa) 2.3. Kansanedustajatilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) Talouskriisistä eteenpäin - seminaari (Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö, emeritusprofessori Paavo Okko, Turun kauppakorkeakoulu) Namibian kaivos- ja energiaministeri Erkki Nghimtinan informaatiotilaisuus Raumalla 2.4. Ajankohtaista peruskorjaustuesta Pienet liikennehankkeet Talousseminaari - johtaja Jussi Mustonen, Elinkeinoelämän keskusliitto (yhteistyössä EK:n aluejohtokunnan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Golftournament 2009 (yhdessä Rauma Yrittäjät ry:n kanssa) 3.9. Hallituksen strategiakokous - professori Kai Lohivesi, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Toimi oikein taantumassa -tilaisuus - toimitusjohtaja Pasi Lehtinen, Aslemetals Oy, aluejohtaja Martti Kytöluhta, Finnvera Oyj, ekonomisti Maarit Lindström Keskuskauppakamari) 17. Shanghain matka Nouseeko talous-esitelmätilaisuus - Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen Kansanedustajatilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) Talousseminaari (yhdessä Sampo Pankin kanssa) - pääekonomisti Lauri Uotila ja Anssi Uimonen Ennakointikamarit rakennusalalla, metallissa, graafisella alalla (yhdessä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa) 22

25 Muut projektit Ammattitutka -hanke (yhdessä alueen ammatillisten oppilaitosten ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Kauppakamarin ja Yrittäjien perinteinen Golf Tournament järjestettiin Pomppusissa Kisan voitti kauppakamarin hallituksen jäsen pankinjohtaja Esa Sainio (kuvassa vasemmalla). Yrittäjien isäntä OP Viljanen (takarivi) sekä kauppakamarin isäntä Jaakko Hirvonsalo (toinen oikealta) 23

26 RAUMAN KAUPPAKAMARI Kauppakamarin koulutusvuosi 2009 oli, huolimatta huonoista talouden näkymistä, kaikkien aikojen paras. Kurssien ja teematilaisuuksien osanottajamäärä kipusi jälleen yli 1000 henkilön. Erinomaiset tulokset saavutettiin myös rahallisen tuloksen sekä palautteisiin perustuvan kurssien korkean tason suhteen. HHJ ( Hyväksytty Hallituksen Jäsen)- koulutuksia järjestettiin 2 kpl, minkä jälkeen HHJ- kurssin suorittaneita henkilöitä on Rauman alueella jo n Muut pääkoulutusalueet olivat taloushallinto, kansainvälistyminen, viestintä ja työsuhdetieto. Luettelo v kursseista löytyy otsikon "Ajankohtaiskoulutus" alta sivulta 4.3. Tullilainsäädäntö muuttuu - oletko valmis? Tilinpäätös ja veropäivä 24

27 16.9. Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Uusi verotilimenettely ja muuta ajankohtaista arvolisäverotuksesta. Tämän kurssin osallistujamäärä 101 henkilöä, rikkoi kaikki entiset kauppakamarin maksullisten koko päivä -tilaisuuksien "yleisöennätykset" Hankkeet hanskaan - projektit päätökseen! Tilaisuus oli lähtölaukaus v toteutettavaan 3- päiväiseen Cadence Management Corporation - projektihallintakoulutukseen. 25

28 "Talouskriisistä eteenpäin" - tilaisuudessa kuultiin myös Valtiovarainministeriön Jukka Pekkarisen esitys aiheesta "Kansainväliset talousnäkymät ja Suomi" sekä emeritusprofessorin Paavo Okon esitelmä otsikolla "Alueitten sopeutuminen talouden taantumaan" Kauppakamarin syyskokouksessa Teollisuuden Voima Oy:n toimtusjohtajan Jarmo Tanhuan esityksen aiheena oli "Energiaratkaisut lähestyvät" Kauppakamarin kaukaisin vieras vuonna 2009 oli Namibian energiaministeri Erkki Nghimtina, joka tapasi kauppakamarin järjestämillä illallisilla paikallista yritysjohtoa. 26

29 19.3. Kauppakamari järjesti runsaslukuiselle jäsenjoukolle ajankohtaistilaisuuden otsikolla "Talouskriisistä eteenpän". Seminaarin pääasiantuntija oli Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen Kauppakamarin "Nouseeko talous" - esitelmätilaisuudessa kuultiin Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen ajatuksia aiheesta 27

30 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kv-valiokunnan perustaminen Keväällä 2009 kauppakamarille perustettiin kansainvälistymisvaliokunta. Valiokuntaan kuuluu 13 jäsentä, jotka edustavat erikokoisia ja eri aloilla toimivia yrityksiä Rauman seudulta. Ensimmäisenä toimintavuonna valiokunnan työ keskittyi tulevan toiminnan suunnitteluun. Ensimmäinen konkreettinen tapahtuma oli kansainvälistymispalkinnon ideointi. Kauppakamari myönsi alueen ensimmäisen kansainvälistymispalkinnon kv-valiokunnan esityksestä raumalaiselle suunnittelutoimisto Beacon Finland Ltd Oy:lle. Matkat Shanghain matka Kauppakamarin toteuttamalle tutustumismatkalle Shanghaihin osallistui 10 henkilöä alueen yrityksistä. Vierailukohteina olivat Kiinaan etabloituneet UPM (Changsun tehdas), Biolan (Suzhou) Co. Ltd, Rolls- Royce Marine (Shanghai) Ltd, ja Specma Hydraulic Co sekä kiinalainen Shanghai Power Tech Screw Machinery Co., Ltd. Vierailukohteena oli myös Finpron ja FinChin toimisto. Yksittäiselle yritykselle räätälöidyt matkat: Ranska Venäjä Venäjä Maksuttomat tapahtumat: Pietari ja Luoteis-Venäjä liiketoimintaympäristönä (yhteistyössä RSK:n kanssa) TE-keskuksen ja Tekesin rahoitusmahdollisuudet kansainvälistymiseen (yhteistyössä Satakunnan TE-keskuksen kanssa) Asiakashankinta, yhteistyökumppanien etsintä, viennin aloittaminen ja kehittäminen Venäjällä, Eura (yhteistyössä RSK:n kanssa) Vierivä KiVi ei sammaloidu yrittäjien kokemuksia kansainvälistymisestä (yhteistyössä muiden Satakunnan toimijoiden kanssa) Ulkomaalaiset harjoittelijat Keväällä kauppakamarin ja Rauman Seudun Kehitys Oy:n yhdessä palkkaama meksikolainen harjoittelija Julia Ramirez avusti yrityksiä löytämään asiakaskontakteja espanjaa puhuvista maista. Elokuussa projektipäällikkö Alexandra Subota Suomalais-venäläisen kauppakamarin Pietarin toimistosta vietti kaksi viikkoa alueen yrityksissä avustaen erilaisissa venäjänkauppaan liittyvissä tehtävissä. 28 Neuvontapalvelut -maksuttomat neuvontapalvelut -maksulliset neuvonta / konsultointipalvelut (3 toimeksiantoa)

31 Rauman seudun ensimmäisen kansainvälistymispalkinnon sai Beacon Finland Ltd Oy. Kuvassa yrityksen toimitusjohtaja Tuija Hörkkö (vas.) vastaanottamassa palkintoa kauppakamarin syyskokouksessa kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Päivä Vihijärveltä ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Marvalta. Kauppakamarin järjestämälle Shanghain matkalle osallistui 10 henkeä. Kuvassa Aslemetals Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lehtinen esittelee yritystään West Coast-julkaisua hyödyntäen kiinalaisen vierailukohteen isännille. 29

32 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi Pirjo Koski-Hannula, Mti Projektipäällikkö/KV-palvelut yo-merkonomi Maria Perrakoski ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 25 koulutuspäivää ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä kaksi (neliosaista) HHJ- (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) kurssia ja yhden 4-osaisen Hallitustyöskentelykoulutuksen Rauman ja Porin kaupunginhallituksille. Kauppakamari oli lisäksi yhteistyökumppanina lukuisten eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu etupäässä oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1402 vientitodistusta. 30

33 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2008/2009 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.) 31

34 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd ABB Oy, Service A&R Cartoon Oy Adecco Finland Oy Adwise Affecto Finland Oy Aitolämpö Suomi Oy Alko Oy, Rauma Altepa Oy Amcor Flexibles Finland Oy Aquamec Oy Aputeam Henkilöstöpalvelut Areva ANP GMBH Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Aslemetals Oy Auttajat Oy Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Canon Business Center Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Datawest Oy Rauma Dement Oy Deltamarin Oy, Rauman toimisto Digia Finland Oy DNA-Palvelut, Lounais-Suomi Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Ermail Oy Ernst&Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Fresco Ravintolat Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy Hinnerjoen Osuuspankki HK Ruokatalo Oyj Hollming Oy Holvisaunat Oy Hotelli Vanha Rauma House Jn-West Oy IFM Electric Oy IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa Länsi-RannikonKoulutus Oy Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne-Rauma Oy

35 Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy ISS Teollisuuspalvelut Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy John Nurminen Navis Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy Jujo Themal Oy Junitra Oy KalevaTravel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhukopio Oy Karhuvalu Oy Kauttua Paper Mill Oy K-Citymarket Rauma Kekkilä Oyj Kesko Oyj Keskusautohalli Oy Kiinteistötoimisto Antila Kirjapaino Laine Direct Oy Kirjapaino West Point Oy Kiukaisten Osuuspankki Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Oy Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy K-Rauta Papinhaka Oy Pasin Rauta Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Laimu Oy Ab Lapela Oy Lapin Apteekki Lapin Osuuspankki Lappi-Hirsi Oy Lappisteel Oy Lappi Terkon Oy Leimet Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teletieto Oy Länsirannikon Viestintä Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Tili- ja isännöintikeskus Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Länsi-Suomi Yhtymä Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Maalausliike Veljet Mäkilä Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostalo Mercurius Oy Manpower Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Metsä-Botnia Oy Ab, Rauman tehdas Microbot Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Mustapörssi T:mi Petri Pörssi Muottituote Group Oy Mykora Oy Nab Labs Prosessianalytiikka Oy Narmaplan Oy Narvi Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Narvi Sähkö Ky Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Norvita Oy Nurminen Logistics Oyj 33

36 Olkiluodon yksityissatama Rauma Connect Oy Ltd Rauman Tietokeskus Onninen Oy Rauma Interior Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Oras Oy Raumair Oy Rauman Tilipalvelu Oras Liikenne Oy Raumametals Oy Rauman Tukkanuotta Osuuskauppa Keula Rauman Akku Rauman Työkaluvalmistus Oy Oy Kendall Rauman ATK-Antti Oy Rauman Ula-taksi Oy Kuehne+Nagel Ltd, KN Rauman Energia Oy Rauman Varaosahalli Oy 34 Painorauma Oy Pakkasvakka Oy Paneliankosken Voima Oy Partners Help Satakunta Oy Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Plata Laskenta Oy Pohjaranta Oy Posiva Oy Prismarit Oy Prizztech Oy Progman Oy Proins Oy Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Pyrotuonti Oy Pöyry Industry Oy Qwertomec Care Oy Raikka Oy Rakennus Jalonen Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Ramirent Finland Oy Rauheat Oy Rauma Cata Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Keskus-Apteekki Rauman KTK Oy Rauman Konttoripalvelu Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Metallipaja Oy Rauman Metalplast Oy Rauman Nuorkauppakamari Rauman Offsetpaino Oy Rauman OP-Kiinteistökeskus Oy Rauman Pesula Oy Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Rauman RS-Rakennus Oy Rauman Sammutin Rauman Seudun Kehitys Oy Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Rauman Sinimailanen Rauman Sähkö- ja teleasennus Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry Rauma Sport Puad Oy Rauma Stevedoring Oy Ltd Raumaster Oy Ravintola Buena Vista RB-Asennus Oy Rolls-Royce Oy Ab RR Site Service R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy RV-Tools Oy Saint Gobain Sekurit Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satacom Oy Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous Rauma Satakuntaliitto Sataseri Oy Sataservice Oy

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Vuosikertomus 2010 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2010 30. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Vuosikertomus 2008 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2008 28. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Vuosikertomus 2011 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 31. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2012 Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2003

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2002

TOIMINTAKERTOMUS 2002 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2002 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2002

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2005 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2005 25. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Kuvia tapahtumista 2014 Teollisuusvisio 2020-julkistamistilaisuus Mirja Mutikainen mediatilaisuudessa 21.1.2014.

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2018 Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Henkilövalinnat syyskokouksessa Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2006 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2006 26. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Lähivakuutus-Tapiola ryhmä

Lähivakuutus-Tapiola ryhmä LIITTEET TIEDOTTEESEEN: organisaatiokaavio ryhmästä pääjohtajan, keskusyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lyhyet CV:t ryhmä Vakuutuksenottajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ryhmän

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Satakunnan teollisuusvisio 2020 -projektissa päivitetään v. 2008 tehty vastaava Satakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

JESSE- uistelu

JESSE- uistelu HSVU Tulostettu 14.6.2015 Sivut 1 / 21 5 Juha Rantala, Jussi Jaakkola 520 10120 10640 41520 1 6 Janne Virtanen, Petro Virtanen, Niki Kuokkanen 14120 1210 Hauki 8280 15330 18960 2 3 Kari Hämäläinen, Pertti

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 14.6.2017 Nimeämistoimikunnan tehtävä MPY Osuuskunnan (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät: valmistella Osuuskunnan kokoukselle

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tarinoita matkan varrelta

Tarinoita matkan varrelta Tuusulan Yrittäjät ry:n jäsenlehti 1/2015 15 1975 Tarinoita matkan varrelta 1976 Olemme Yrittäjäkansaa Vapaus Yrittäjyys Tulevaisuus 16 Tuusulan Yrittäjät ry:n jäsenlehti 1/2015 1985 Yrittäjä 2000 Jatkuvuudessa

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Rakennemuutoksen ravistelusta uuteen kasvuun. Rauman Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa

Rakennemuutoksen ravistelusta uuteen kasvuun. Rauman Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa Rakennemuutoksen ravistelusta uuteen kasvuun Rauman Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa 14.11.2017 Vuosi 2013 Rauman seudun musta vuosi 2 Taustaa tapahtumia Rauman seudulla 2013 Rauman

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu 17.01.2016 Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Hyvityspisteet: MA 40 p, MC 40 p, NuB 115 p, NuA 90 p, NB 40 p. MM, MB, NA. Pisteitä lasketaan myös piirinmestaruuskilpailuista

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava 18-19.7.2010 Järj. Lahden OnkiTeam Erä1 Erä2 Sij Kilpailija Seura Sarja Paikka Paino Pist Paikka Paino Pist. Yht.paino Yht.Pist. 1 Lasse Laukkarinen Fish m D67 1781 1 E86

Lisätiedot