Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2011 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2011 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2009 Suomen talous syöksyi Vuosi 2009 osoittautui Suomen taloudessa odotetun huonoksi, suorastaan surkeaksi. Suomen Bkt väheni edellisvuodesta 7,8 %, vastaavaa laskua ei ole ollut sitten I maailmansodan. Finanssikriisistä alkanut talouden taantuman ei alkaessaan pitänyt koskea niin ikään Suomea; vuoden 2009 aikana sen laajuus ja rajuus selvisi ja se yllätti. Talouden syöksykierrettä lievensi Suomen finanssijärjestelmän pysyminen vakaana, mutta valtion talouden yli 10 miljardin euron alijäämä aloitti Suomen valtion voimakkaan velkaantumisen. Yksityinen kulutus väheni toisella neljänneksellä 3,5 % edellisvuodesta, mutta lähti sen jälkeen elpymään. Julkinen kulutus ei juurikaan laskenut vuoden 2009 aikana ja kokonaiskulutuksen lukemat jäivät yksityistä kulutusta lievemmiksi. Suomessa investoinnit ovat nyt ja jatkossa poikkeuksellisen alhaisella tasolla, joten talouden elpyminen vie merkittävästi enemmän aikaa, mitä kukaan uskaltaa ääneen sanoa. Siinä missä maailman talous osoittaa hidasta elpymistä Eurooppa ja Suomi laahaavat perässä. Suomen tärkeimmissä vientimaissa Saksassa ja Ruotsissa, taloudessa ei näy piristymisen merkkejä. Suomalaisen vientiteollisuuden alihankkijaverkoston kilpailukyky globaaleilla markkinoilla on heikko, kun siihen lisätään suomalaisen metsäteollisuuden takamatka maailman markkinoilla ja metsäteollisuuden ylikapasiteetti ovat lähtökohdat paremmalle tulevaisuudelle surkeat. Maailman talouden piristyessä Suomen talous tulee vielä taantumaan, realistinen näkymä paremmasta on uskon varassa. Keinot tilanteen korjaamiseksi tiedetään mutta halu toteuttaa ikäviä elintasoa alentavia asioita on poliitikoilta täydellisesti kadoksissa. Rauman Kauppakamarin talousalueella vuosi 2009 oli valoisampi. Hyvää taloutta piti yllä OL 3 -työmaa ja onneksi myös sen viivästyminen, telakan hyvä tilauskanta, potkurilaitteiden erinomainen globaali -kysyntä sekä alueen rakennusteollisuuden korjaus- ja remonttirakentaminen. Metsäteollisuus sopeutti toimintaansa vastaamaan kysyntää. Parempaa talouden tulevaisuutta me kaikki toivomme mutta tulevaa talouskasvua Suomi ei tule saavuttamaan ilman rohkeita ja jämeriä päätöksiä, joissa on puututtava sekä julkisiin palvelutuotannon rakenteisiin että ennakkoluulottomasti tuottavuuden kehittämiseen, yrittäjyyteen ja pitkäjänteisesti koulutukseen. Suomen etua ajavat vain suomalaiset, omalla Rauman kauppakamarin alueella voidaan todeta, että raumalaisten etua eivät aja muut kuin raumanseutulaiset. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin toimintavuotta leimasi taloustaantuman vaikutus. Vaikka Rauman seutu ei suinkaan ole alueita, joihin taantuma pahimmin vaikutti, talouden tila oli täälläkin hankala. Rauman seutu on hyvin riippuvainen viennistä, siksi monet taantuman vaikutukset näkyivät nopeasti täällä. Sataman liikenne putosi kolmanneksen ja useilla varsinkin investointituotteita tai niiden osia valmistavilla yrityksillä liikevaihto putosi reilusti. Suurelta konkurssisumalta kuitenkin on vältytty johtuen siitä, että yritysten rahoitusrakenne on kuitenkin ollut vahva. Rauman seudun meriteollisuudella on ollut hyvä tilauskanta ja telakka sai vaikeanakin aikana tutkimuslaivatilauksen Etelä Afrikasta. Tilaus oli hyvä esimerkki telakan vahvasta kansainvälisestä kilpailukyvystä. Metsäteollisuudelle taantuma merkitsi globaalin ylitarjonnan lisäksi tuotannon vähentämistä ja lomautuksia monella paikkakunnalla - myös Rauman seudulla. Konekapasiteetin vähentämiseltä on täällä sentään vältytty ja onneksi tulevaisuutta ajatelleen yhtiöiden uusimmat ja logistisesti vahvimmat yksiköt ovat alueellamme. Energia- ja ympäristövalmistajilla tilauskanta on ollut hyvä, mutta loppuvuotta lähestyttäessä tämäkin alan tilauskanta alkoi osoittaa pienoisen vähenemisen merkkejä. OL3 -projektin valitettava viivästymä on tuonut seudulle ostovoimaa ja työtä. Projekti jatkuu vielä vahvana pari vuotta ja pitää yllä alueen ostovoimaa ja rakennustoimintaa. Toisaalta jättiprojekti ei suinkaan kata kaikkea rakentamista ja rakennustoiminta kaiken kaikkiaan väheni merkittävästi vuoden aikana. Rakennustoimintaa pitivät kuitenkin yllä julkisen sektorin hankkeet ja valtion tuki vuokra-asuntorakentamiseen ja peruskorjaustoimintaan. Vahva elintarviketalous tuo vakautta Pyhäjärviseudulle ja laajemminkin koko Rauman seudulle. Palveluihin ja päivittäistavarakauppaan talouskriisillä oli vain vähäinen vaikutus; sen sijaan erikoistavaroiden kauppa putosi selvästi. Kauppakamari halusi itse vaikuttaa siten, että taantuman vaikutuksia voitaisiin lieventää paikallisesti niin paljon kuin mahdollista. Alkuvuoden lähes vapaan pudotuksen tunnelmista päästiin onneksi vuoden mittaan tasaisemmalle uralle ja loppuvuodesta alettiin jo arvioida sitä, onko taantuman pohja jo saavutettu. Kauppakamarin konkreettisia toimia taantuman torjunnaksi olivat mm. julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteinen työryhmä sekä toimintaohjelma yrityksille taantuman vaikutusten minimoimiseksi yrityksissä. Nämä molemmat saivatkin hyvin myönteisen vastaanoton. Teollisuuden Voima Oyj oli jättänyt keväällä 2008 periaatehakemuksen neljännen ydinreaktorin rakentamiseksi Olkiluotoon ja myöhemmin myös Fennovoima ja Fortum jättivät omansa. Kauppakamari osallistui vahvasti edunvalvontatyöhön korostamalla OL4:n vahvuuksia sekä osallistumalla maakunnallisen edunvalvontatyöryhmän työhön. Tässä työssä kauppakamarin rooli oli suuri. Elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeänä pidettiin kuntakokojen suurentamista vähintään työssäkäyntialueiden kokoisiksi. Vuoden alusta yhdistettiin Euran ja Kiukaisten kunnat, mutta päällekaatuva talous siirsi eteenpäin Pyhäjärviseudun suurempaa kuntaliitosta. Vuoden aikana toteutettiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyösopimusta. Tämä näkyi käytännössä yhteisinä projekteina, kannanottoina, tilaisuuksina ja kursseina. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 331. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93 % ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70 %. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat. Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiinkin ennätystulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Kauppakamari järjesti mm. kaksi hallitusjäsenille suunnattua HHJ-kurssia sekä Porin ja Rauman kaupunginhallituksille räätälöidyn oman kurssinsa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 25 eri koulutustilaisuutta, joista osa useampipäiväisiä. Koulutukseen osallistui n henkilöä. Tämä on hyvä osoitus kauppakamarin koulutustilaisuuksien tasosta sekä siitä, että järjestetyn ajankohtaiskoulutuksen tarjonta on kohdannut jäsenyritysten kysynnän. Kauppakamarin koulutustuotot olivat v ,2% edellisvuoden 2008 koulutustuottoja suuremmat. Kehitys oli samansuuntainen jo verrattaessa vuosia 2007/2008, jolloin v koulutustuotot olivat 34,7% v tuottoja suu remmat. Kaiken kaikkiaan vuonna 2009 koulutustuotot olivat 86,7% jäsenmaksutuotosta, joka perinteisesti on ollut kauppakamarin päätulonlähde. Koulutus- ja mui- den tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi perustettiin uusi kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin ensimmäisen kansainvälistymispalkinto luovutettiin Beacon Finland Ltd Oy:lle.

7 Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1402 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta on vähentynyt merkittävästi. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti toisen kerran. Se toimii nuorten koululaisten, opiskelijoiden ja yritysten kohtauspaikkana ja kesätyöpaikkoja tarjoavana tapahtumana. Toiseen Urastarttiin tutustui yli 3000 kävijää ja siellä oli tarjolla lähes 1000 kesätyöpaikkaa. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Toinen projekti oli yhdessä maakunnan oppilaitosten kanssa käynnistetty Ammattitutka -hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia ja viedä yritysten viestiä oppilaitoksille. Hanke pyörii jo toista vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin ennakointikamari -hanke, jonka ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyöt. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamarilla on jäsentyytyväisyystutkimusten mukaan jäsentensä hyvä luottamus ja kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategia käsittää vuodet Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia talouden taantuman loppumisesta. Alueemme tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Kauppakamari aikoo arvioida näitä tulevassa skenaariohankkeessaan, jossa arvioidaan 3-4 erilaisen tulevaisuuden vaihtoehdon seurauksia ja johtopäätöksiä. OL4 -hanke on vuoden 2010 kuluessa poliittisen päätösten kohteena. Periaatelupahakemusta arvioidaan valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Hankkeen etenemisellä on suuri vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman toimintaedellytysten vahvistamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, koska mm. metsäteollisuuden ja telakkateollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja Valtatie 8 kunnostettava. Hallinto ja talous Länsi- Suomi Yhtymän toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2010 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa, Rolls Royce Oy ja telakanjohtaja Timo Suistio, STX Cruisen Finland Oy:stä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2010 kokoonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin. Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat toimitusjohtaja Pauli Heikkilä Finnvera Oyj:stä ja toimitusjohtaja Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj:stä. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaan. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula ja kansainvälistymisasiantuntijana Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2009 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2009 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2009 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin jäsenille Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat toimineet kauppakamaria koskevan lain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Raumalla 22. päivänä huhtikuuta 2010 Jouko Tukkiniemi, KHT Simo Seikola, KHT 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2009 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Cruise Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo,toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja UPM Kymmene Oyj Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Simola, Pertti, varatoimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Cruise Finland Oy 10 Jäsenet Ala-Siuru, Seppo, Rauman kaupunki Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja,rauma Stevedoring Oy Ltd Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja Rauman Hovi Oy Ivars, Christian, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Komonen, Juhani, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Kuusela, Jyri, aluejohtaja, DNA Finland Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja,oy Metsä Botnia Ab Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy Pere, Tuomas, toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy

13 Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Tuominen, Hanna, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 107 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 99 Yritysjäsenet yhteensä 319 Järjestöt 7 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2009 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Oy Länsi Suomi Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Cruise Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Iisakkala Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Oy Kleemola Anne Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöjohtaja Amcor Flexibles Oy Mannevaara, Marjatta Vs.rehtori Rauman ammattiopisto Nurmi Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Rantanen, Kirsi Kehitysjohtaja HK-ruokatalo Oyj Vahanto, Raimo UPM-Kymmene Oyj Seppänen, Liisa Projektihallintapäällikkö Technology Design and Engineering Oy Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi Päivi (pj) Johtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Myyntijohtaja STX Finland Cruise Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Läiskä Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Toivonen, Mikko Toimitusjohtaja Leimet Oy Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Tuominen, Hanna Toimitusjohtaja Rauman Seudun Kehitys Oy Valtonen, Jari Toimitusjohtaja Narvi Oy Vuorisalo Joel Tuotantojohtaja Lappi-Hirsi Oy Kauppavaliokunta Sieviläinen, Jorma (pj) Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Hotellinjohtaja Hotelli Kalliohovi Karttunen-Nummi Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Ky 12

15 Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Palmu Oy Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Saarela, Marko Kauppias Rauma Sport Puad Oy Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Spoof Päivi Tavaratalonjohtaja CityMarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakaspalvelujohtaja Tiehallinto Komonen, Juhani Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Liikennepäällikkö VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Roiha, Timo Logistiikkapäällikkö Satatuote Oy Varjo, Kimmo Maakunta-asiamies Satakuntaliitto Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Terveysjohtaja Rauman kaupunki Junnila, Elina Tomitusjohtaja Dement Oy Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö DNA Oy, Lounais Suomi Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-SuomenTilikeskus Oy Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Säästöpankkki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Fredrikson, Martti (pj) Toimitusjohtaja Forchem Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Hanhiala, Jorma Aluepäällikkö Elinkeinoelämän Keskusliitto Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Veljet Kuusisto Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Peni Erkki Toimitusjohtaja Technology Design and Engineering Oy Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saariluoma, Pekka Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Cruise Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Salo, Mika Tuotantojohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Sundell, Reijo Tuotantojohtaja Teollisuuden Voima Oyj Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino (pj.) Yliopettaja SAMK Aaltonen, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Aaltek Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivisto, Mika Toimitusjohtaja Rauman ATK-Antti Koivuniemi, Ilkka Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Toimitusjohtaja Datawest Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Electrononics Oy Montonen, Marko Paikallisjohtaja Digia Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Sarasalo, Antti Toimitusjohtaja Rauman Tietokeskus Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Data Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Finland Oy Vuorento Eino-Pekka Projektipäällikkö Tampereen tekninen Yliopisto 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka(pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Koskinen, Kari General manager Å & R Carton Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Hallintojohtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viren, Harri yrityskehittäjä Euran kunta Länsi-Suomen kauppakamarit jättivät yhdessä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle kirjelmän otsikolla "Kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimahakijoille luvat" Kirjelmän allekirjoittivat Olkiluodossa (vasemmalta) toimitusjohtajat Jari Lähteenmäki, Turku; Bengt Jansson, Pohjanmaa; Tommi Rasila, Tampere; Juhani Saarikoski, Satakunta ja Jaakko Hirvosalo, Rauma 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2009 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Rauman Merimuseo - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj Syyskokous 7.12 Eurajoen kunnantalo, isäntänä Eurajoen kunta - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj 16 Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2009 kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2009 kauppakamarin hallituksen, puheenjohtajiston, puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät talouskriisi ja Rauman seutu Kulttuurikeskus Raumalle - hanke Ol 4 tilanne Yhteistyö SAMK:in kanssa Talousseminaari kansanedustajatilaisuus Satakunnan korkeakoulun kehittäminen Markku Linnan raportti kauppakamarin tilinpäätösennuste Keskuskauppakamarin strategian laatimis prosessi ja kauppakamarit Ulos talouskriisistä-hanke Kauppakamarin oma talous 2009 Ennakointikamarin perustaminen Joustava, jatkuva harjoittelu SAMKissa maakuntakaava Senaatintorin tapahtuma SAMKin yhtiöittäminen kauppakamarin kevätkokous 2009 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2008 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2008 Kauppakamarin toimintojen ajankohtaiskatsaukset Taantuman tarkistuslista- Benchmarking tilaisuudet Yliopistojen rahankeruuprojektit ja Rauman seudun elinkeinoelämän kanta kesän strategiakokous OL4 :n edunvalvontatilanne OL4-seminaarit Rauman väylän syventäminen lisätalousarvio yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Rauman aluesairaalakysymys tapaaminen Rauman kaupunginhallituksen kanssa syksyllä 2009 yritysvaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Vaalitoimikunnan asettaminen kauppakamarin strategian täydennykset kauppakamarin ajankohtaiskatsaus Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja Rauman kauppakamarin osuus kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2010 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2010 kauppakamarin budjetti vuodelle 2010 kauppakamarin tutustumismatka Shanghaihin skenaariotyöskentely kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2009 yhteistyösopimus Porin yliopistokeskuksen Turun kauppakorkeakoulun kanssa edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus Pääjohtaja Liikanen Raumalla 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2009 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Välimaa, Kari, Rolls-Royce Oy Ab Suistio, Timo, STX Finland Cruise Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Ojala, Ilmo Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko EU-tavoiteohjelman valtakunnallinen koordinaatiotyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2009 Ammattikoulutusvaliokunta Joustava, jatkuva harjoittelu- SAMKin ja kauppakamarien yhteinen malli harjoittelusta Ennakointikamarin perustaminen Ammattitutka hanke Sairaspoissaolot yrityksissä Työhyvinvointi Oraksella Urastartin 2009 palaute Oppilaitosten neuvottelukunnat Alueiden kilpailukykyraportti Urastartin tilanne Rolls Royce Oy Ab Raumalla ja hr-toiminta TE-Keskuksen tuki koulutukselle lomautusten vaihtoehtona SAMKin yhtiöittäminen Kansainvälistymisvaliokunta valiokunnan perustaminen keväällä Ensimmäinen kokous valiokunnan toiminnan suunnittelua Rauman kauppakamarin kansainvälistymiskartoitus Shanghain matkan esittely Satakunnan alueen kv-tietosivusto West Coast julkaisu 2010 Euracon Oy:n esittely Finnveran palvelut vientiyritykselle vuoden 2009 kansainvälistymispalkinnon saajan valinta Kaupan valiokunta Elintarvikevalvonta Raumalla elintarvikeliikkeissä ja ravintoloissa Tulevaisuustyöryhmän toiminta ja talouskriisin vaikutus vähittäiskauppaan Maakuntakaava ja kaupan sijoittuminen Kauppa Satakunnassa - palveluverkkoselvitys Rauman uusi yleiskaava ja kaupan sijoittuminen Kaupan sijanninohjauksen arviointiryhmän raportti Liikennevaliokunta Elvytysbudjetti ja tiehankkeet Yhteenveto Turun tiepiirin tilaisuudesta Raumalla Satakunnan logistiikkavisio 2015 ja jatkotoimet Logistiikkatoimintojen kehittäminen Rauman seudulle Pienet liikennehankkeet kysely ja tilaisuus Vierailu tiepiirissä, Turun satamassa ja Nesteen jalostamolla Tullin suunnitelmat tullaustoiminnan lakkauttamiseksi Raumalla ja Porissa ja valvontayksikön toiminta Palvelualojen valiokunta Talouskriisi ja palvelualat Rauman seudulla SAMK ja palveluselvitys Palvelualueiden kehittyminen Rauman seudulla - selvitys Rauman erikoissairaanhoidon ajankohtaiskatsaus Alueiden kilpailukykyraportti Kiinteistöpalvelualan ajankohtaiskatsaus Satakunnan talouskehityksestä 2009 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Satakunnan maakuntakaava ja Pyhäjärviseutu Pyhäjärviseudun kaavoitus kuntanäkökulmista Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan kokoonpano ja puheenjohtajuus v.2009 Amcor Flexibles Oy tänään Uusi Euran kunta Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan strategian päivitys Teollisuusvaliokunta Aalborg Industries Oy tänään Satakunnan teollisuusvisio 2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu ja yhteistyö yritysten kanssa opiskelijoiden harjoittelussa ja opinnäytetöissä Venäjän markkinat tänään Yritysten varautuminen talouden taantumaan Sähkön hintakeitys Ennakointikamari Toimi oikein taantumassa" ja kauppakamarin taantuman tarkistus-ohje Alueiden kilpailukykyraportti Posiva Oy:n ajankohtaiskatsaus Rauman Energia Oy ja sähkön hintakehitys, nyt ja tulevaisuudessa Finnvera viennin rahoittajana Tietotekniikkavaliokunta Ict center Finland- esittely 19

22 Joustava-jatkuva harjoittelu SAMKissa Tulevaisuustyöryhmä Rauman seudulla Alueiden kilpailukyky raportti Tietotekniikkavaliokunnan strategia ICT Barometri Syksyn seminaari Rfid selvitys Tietotekniikkavaliokunnan vuosi 2010 ja strategia Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2009 Työryhmä torjumaan talouden taantumaa (Rauman seudun kunnat, yrittäjäjärjestöt, valtion ja kuntien aluehallinto) Elvytysbudjettiin myös yksityisiä investointeja jarruttavien tekijöiden tarkastelu (Keskuskauppakamari) Lausunto Teollisuuden Voma Oyj:n ydinvoimalaitoksen periaatelupahakemuksesta (Työ- ja elinkeinoministeriö) Kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimahakijoille luvat (Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, yhdessä Satakunnan, Turun, Tampereen ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Satakunnan maakuntakaavaluonnos (Satakuntaliitto) Rauman meriväylän syventäminen (Liikenneministeriö) Rauman kaupungin strategia (Rauman kaupunki) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (Kauppakamarin jäsenyritykset) Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (Satakuntaliitto) Saksan liittotasavallan kunniakonsuliehdokas Raumalle (Saksan suurlähetystö) Valtatie 8:n ohituskaistat lisäbudjettiin (Valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovaraministeriö, Liikenneministeri Anu Vehviläinen, liikenneministeriö) Tullitoiminnan muutokset ja Rauman tulli (Tullihallitus) Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa. 20

23 AJANKOHTAISKOULUTUS Pitkäkestoinen koulutus HHJ - hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus Kurssi ( 4 koulutuspäivää) ( 4 koulutuspäivää) Muu hallitustyökoulutus Hallitustyöskentelykoulutus Rauman ja Porin kaupunginhallitusten jäsenille (4 koulutuspäivää) Koulutussarjat Viestintä- ja vuorovaikutus-sarja esimiehille ja asiantuntijoille Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Asiantuntijan neuvottelutaidot Mieti vähän meilaaja! Näin kirjoitat asiakkaalle Esiintymistaito ja esiintymisjännityksen hallinta- valmennus Viestintä yrityksen liiketoiminnassa Taloushallinto 1.4. Komennusmiesten verotus uudistuu Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Palkkahallinnon ajankohtaispäivä Ajankohtaista kv- arvonlisäverotuksesta Kirjanpidon tietoisku Verotilimenettely Tilinpäätös- ja veropäivä Vuoden 2010 ennakkoperintä Muu ajankohtaiskoulutus 4.3. Tullilainsäädäntö uudistuu - oletko valmis? Ajankohtaista työsuhteista 6.5. Mistä on tehokas sihteeri/assistentti tehty? 8.5. Liikkuvan tiedon tietoturva - tiedätkö missä yrityksesi tiedot ovat? Tehokkuutta perintään! Venäjän ja Ukrainan sertifiointi Toimituslausekkeet, uudet laivausehdot ja tuleva Incoterms uudistus Hankkeet hanskaan projektit päätökseen Digitaalinen markkinointi Googlessa "Kuinka tehdä sivuilla kävijöistä asiakkaita?" 21

24 MUUT TILAISUUDET 3.2. Urastartti -messut (yhdessä Rauman nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi- Suomen kanssa) 2.3. Kansanedustajatilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) Talouskriisistä eteenpäin - seminaari (Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö, emeritusprofessori Paavo Okko, Turun kauppakorkeakoulu) Namibian kaivos- ja energiaministeri Erkki Nghimtinan informaatiotilaisuus Raumalla 2.4. Ajankohtaista peruskorjaustuesta Pienet liikennehankkeet Talousseminaari - johtaja Jussi Mustonen, Elinkeinoelämän keskusliitto (yhteistyössä EK:n aluejohtokunnan ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Golftournament 2009 (yhdessä Rauma Yrittäjät ry:n kanssa) 3.9. Hallituksen strategiakokous - professori Kai Lohivesi, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Toimi oikein taantumassa -tilaisuus - toimitusjohtaja Pasi Lehtinen, Aslemetals Oy, aluejohtaja Martti Kytöluhta, Finnvera Oyj, ekonomisti Maarit Lindström Keskuskauppakamari) 17. Shanghain matka Nouseeko talous-esitelmätilaisuus - Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen Kansanedustajatilaisuus (yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa) Talousseminaari (yhdessä Sampo Pankin kanssa) - pääekonomisti Lauri Uotila ja Anssi Uimonen Ennakointikamarit rakennusalalla, metallissa, graafisella alalla (yhdessä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa) 22

25 Muut projektit Ammattitutka -hanke (yhdessä alueen ammatillisten oppilaitosten ja Satakunnan kauppakamarin kanssa) Kauppakamarin ja Yrittäjien perinteinen Golf Tournament järjestettiin Pomppusissa Kisan voitti kauppakamarin hallituksen jäsen pankinjohtaja Esa Sainio (kuvassa vasemmalla). Yrittäjien isäntä OP Viljanen (takarivi) sekä kauppakamarin isäntä Jaakko Hirvonsalo (toinen oikealta) 23

26 RAUMAN KAUPPAKAMARI Kauppakamarin koulutusvuosi 2009 oli, huolimatta huonoista talouden näkymistä, kaikkien aikojen paras. Kurssien ja teematilaisuuksien osanottajamäärä kipusi jälleen yli 1000 henkilön. Erinomaiset tulokset saavutettiin myös rahallisen tuloksen sekä palautteisiin perustuvan kurssien korkean tason suhteen. HHJ ( Hyväksytty Hallituksen Jäsen)- koulutuksia järjestettiin 2 kpl, minkä jälkeen HHJ- kurssin suorittaneita henkilöitä on Rauman alueella jo n Muut pääkoulutusalueet olivat taloushallinto, kansainvälistyminen, viestintä ja työsuhdetieto. Luettelo v kursseista löytyy otsikon "Ajankohtaiskoulutus" alta sivulta 4.3. Tullilainsäädäntö muuttuu - oletko valmis? Tilinpäätös ja veropäivä 24

27 16.9. Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Uusi verotilimenettely ja muuta ajankohtaista arvolisäverotuksesta. Tämän kurssin osallistujamäärä 101 henkilöä, rikkoi kaikki entiset kauppakamarin maksullisten koko päivä -tilaisuuksien "yleisöennätykset" Hankkeet hanskaan - projektit päätökseen! Tilaisuus oli lähtölaukaus v toteutettavaan 3- päiväiseen Cadence Management Corporation - projektihallintakoulutukseen. 25

28 "Talouskriisistä eteenpäin" - tilaisuudessa kuultiin myös Valtiovarainministeriön Jukka Pekkarisen esitys aiheesta "Kansainväliset talousnäkymät ja Suomi" sekä emeritusprofessorin Paavo Okon esitelmä otsikolla "Alueitten sopeutuminen talouden taantumaan" Kauppakamarin syyskokouksessa Teollisuuden Voima Oy:n toimtusjohtajan Jarmo Tanhuan esityksen aiheena oli "Energiaratkaisut lähestyvät" Kauppakamarin kaukaisin vieras vuonna 2009 oli Namibian energiaministeri Erkki Nghimtina, joka tapasi kauppakamarin järjestämillä illallisilla paikallista yritysjohtoa. 26

29 19.3. Kauppakamari järjesti runsaslukuiselle jäsenjoukolle ajankohtaistilaisuuden otsikolla "Talouskriisistä eteenpän". Seminaarin pääasiantuntija oli Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen Kauppakamarin "Nouseeko talous" - esitelmätilaisuudessa kuultiin Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen ajatuksia aiheesta 27

30 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kv-valiokunnan perustaminen Keväällä 2009 kauppakamarille perustettiin kansainvälistymisvaliokunta. Valiokuntaan kuuluu 13 jäsentä, jotka edustavat erikokoisia ja eri aloilla toimivia yrityksiä Rauman seudulta. Ensimmäisenä toimintavuonna valiokunnan työ keskittyi tulevan toiminnan suunnitteluun. Ensimmäinen konkreettinen tapahtuma oli kansainvälistymispalkinnon ideointi. Kauppakamari myönsi alueen ensimmäisen kansainvälistymispalkinnon kv-valiokunnan esityksestä raumalaiselle suunnittelutoimisto Beacon Finland Ltd Oy:lle. Matkat Shanghain matka Kauppakamarin toteuttamalle tutustumismatkalle Shanghaihin osallistui 10 henkilöä alueen yrityksistä. Vierailukohteina olivat Kiinaan etabloituneet UPM (Changsun tehdas), Biolan (Suzhou) Co. Ltd, Rolls- Royce Marine (Shanghai) Ltd, ja Specma Hydraulic Co sekä kiinalainen Shanghai Power Tech Screw Machinery Co., Ltd. Vierailukohteena oli myös Finpron ja FinChin toimisto. Yksittäiselle yritykselle räätälöidyt matkat: Ranska Venäjä Venäjä Maksuttomat tapahtumat: Pietari ja Luoteis-Venäjä liiketoimintaympäristönä (yhteistyössä RSK:n kanssa) TE-keskuksen ja Tekesin rahoitusmahdollisuudet kansainvälistymiseen (yhteistyössä Satakunnan TE-keskuksen kanssa) Asiakashankinta, yhteistyökumppanien etsintä, viennin aloittaminen ja kehittäminen Venäjällä, Eura (yhteistyössä RSK:n kanssa) Vierivä KiVi ei sammaloidu yrittäjien kokemuksia kansainvälistymisestä (yhteistyössä muiden Satakunnan toimijoiden kanssa) Ulkomaalaiset harjoittelijat Keväällä kauppakamarin ja Rauman Seudun Kehitys Oy:n yhdessä palkkaama meksikolainen harjoittelija Julia Ramirez avusti yrityksiä löytämään asiakaskontakteja espanjaa puhuvista maista. Elokuussa projektipäällikkö Alexandra Subota Suomalais-venäläisen kauppakamarin Pietarin toimistosta vietti kaksi viikkoa alueen yrityksissä avustaen erilaisissa venäjänkauppaan liittyvissä tehtävissä. 28 Neuvontapalvelut -maksuttomat neuvontapalvelut -maksulliset neuvonta / konsultointipalvelut (3 toimeksiantoa)

31 Rauman seudun ensimmäisen kansainvälistymispalkinnon sai Beacon Finland Ltd Oy. Kuvassa yrityksen toimitusjohtaja Tuija Hörkkö (vas.) vastaanottamassa palkintoa kauppakamarin syyskokouksessa kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Päivä Vihijärveltä ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Marvalta. Kauppakamarin järjestämälle Shanghain matkalle osallistui 10 henkeä. Kuvassa Aslemetals Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lehtinen esittelee yritystään West Coast-julkaisua hyödyntäen kiinalaisen vierailukohteen isännille. 29

32 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi Pirjo Koski-Hannula, Mti Projektipäällikkö/KV-palvelut yo-merkonomi Maria Perrakoski ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 25 koulutuspäivää ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä kaksi (neliosaista) HHJ- (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) kurssia ja yhden 4-osaisen Hallitustyöskentelykoulutuksen Rauman ja Porin kaupunginhallituksille. Kauppakamari oli lisäksi yhteistyökumppanina lukuisten eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu etupäässä oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1402 vientitodistusta. 30

33 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2008/2009 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.) 31

34 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd ABB Oy, Service A&R Cartoon Oy Adecco Finland Oy Adwise Affecto Finland Oy Aitolämpö Suomi Oy Alko Oy, Rauma Altepa Oy Amcor Flexibles Finland Oy Aquamec Oy Aputeam Henkilöstöpalvelut Areva ANP GMBH Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Aslemetals Oy Auttajat Oy Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Canon Business Center Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Datawest Oy Rauma Dement Oy Deltamarin Oy, Rauman toimisto Digia Finland Oy DNA-Palvelut, Lounais-Suomi Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Ermail Oy Ernst&Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Fresco Ravintolat Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy Hinnerjoen Osuuspankki HK Ruokatalo Oyj Hollming Oy Holvisaunat Oy Hotelli Vanha Rauma House Jn-West Oy IFM Electric Oy IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa Länsi-RannikonKoulutus Oy Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne-Rauma Oy

35 Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy ISS Teollisuuspalvelut Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy John Nurminen Navis Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy Jujo Themal Oy Junitra Oy KalevaTravel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhukopio Oy Karhuvalu Oy Kauttua Paper Mill Oy K-Citymarket Rauma Kekkilä Oyj Kesko Oyj Keskusautohalli Oy Kiinteistötoimisto Antila Kirjapaino Laine Direct Oy Kirjapaino West Point Oy Kiukaisten Osuuspankki Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Oy Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy K-Rauta Papinhaka Oy Pasin Rauta Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Laimu Oy Ab Lapela Oy Lapin Apteekki Lapin Osuuspankki Lappi-Hirsi Oy Lappisteel Oy Lappi Terkon Oy Leimet Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teletieto Oy Länsirannikon Viestintä Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Tili- ja isännöintikeskus Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Länsi-Suomi Yhtymä Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Maalausliike Veljet Mäkilä Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostalo Mercurius Oy Manpower Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Metsä-Botnia Oy Ab, Rauman tehdas Microbot Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Mustapörssi T:mi Petri Pörssi Muottituote Group Oy Mykora Oy Nab Labs Prosessianalytiikka Oy Narmaplan Oy Narvi Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Narvi Sähkö Ky Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Norvita Oy Nurminen Logistics Oyj 33

36 Olkiluodon yksityissatama Rauma Connect Oy Ltd Rauman Tietokeskus Onninen Oy Rauma Interior Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Oras Oy Raumair Oy Rauman Tilipalvelu Oras Liikenne Oy Raumametals Oy Rauman Tukkanuotta Osuuskauppa Keula Rauman Akku Rauman Työkaluvalmistus Oy Oy Kendall Rauman ATK-Antti Oy Rauman Ula-taksi Oy Kuehne+Nagel Ltd, KN Rauman Energia Oy Rauman Varaosahalli Oy 34 Painorauma Oy Pakkasvakka Oy Paneliankosken Voima Oy Partners Help Satakunta Oy Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Plata Laskenta Oy Pohjaranta Oy Posiva Oy Prismarit Oy Prizztech Oy Progman Oy Proins Oy Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Pyrotuonti Oy Pöyry Industry Oy Qwertomec Care Oy Raikka Oy Rakennus Jalonen Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Ramirent Finland Oy Rauheat Oy Rauma Cata Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Keskus-Apteekki Rauman KTK Oy Rauman Konttoripalvelu Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Metallipaja Oy Rauman Metalplast Oy Rauman Nuorkauppakamari Rauman Offsetpaino Oy Rauman OP-Kiinteistökeskus Oy Rauman Pesula Oy Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Rauman RS-Rakennus Oy Rauman Sammutin Rauman Seudun Kehitys Oy Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Rauman Sinimailanen Rauman Sähkö- ja teleasennus Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry Rauma Sport Puad Oy Rauma Stevedoring Oy Ltd Raumaster Oy Ravintola Buena Vista RB-Asennus Oy Rolls-Royce Oy Ab RR Site Service R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy RV-Tools Oy Saint Gobain Sekurit Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satacom Oy Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous Rauma Satakuntaliitto Sataseri Oy Sataservice Oy

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi Elisa Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 01165106 Osoite Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12.

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 1 (5) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 Kokouksen aluksi lahjoitettiin kolmelle eniten pienpetoja pyytäneelle jäsenelle loukku. Loukun saivat Vesa-Matti

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 1 (5) YRITYSTUTKIMUS RY FÖRETAGSANALYS RF TOIMINTAKERTOMUS 28.02.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 n tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot