RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 Kauppakamarin strategia Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä ja kasvua vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kasvun sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä Visio Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän Kauppakamari on verkottunut ja vaikuttaa tilanteen mukaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti Toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa 2

5 Kauppakamarivuosi 2013 Arvoisat Rauman kauppakamarin jäsenet Mennyt vuosi 2013 oli Rauman kauppakamarin seutukunnalla elinkeinoelämälle varsin yllätyksellinen. Teollisuuden rakennemuutos Suomessa tuntui ja vaikutti myös tällä alueelle. Suurimpina yksittäisinä ratkaisuna koettiin yhden paperikoneen tuotannon lopettaminen UPM:n paperitehtaalla ja STX Finland Oy:n Rauman telakan lopettamispäätös. Nämä olivat isoja asioita, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan suuresti seutukunnan tulevaan elinkeinorakenteeseen ja liiketoiminnan luonteeseen. Muutos voi olla tai sen pitää olla - ainoastaan positiivinen, kun avautuvat mahdollisuudet osataan oikein valita, ajoittaa ja hyödyntää. Tässä mielessä Rauman kauppakamarilla tulee jatkossakin olemaan tulevina vuosina varmasti mielenkiintoinen ja merkittävä rooli seutukunnan vaikuttajana ja elinkeinoelämän edunvalvojana kaikkien meidän parhaaksi. Samaan aikaan vuonna 2013 saatiin valmiiksi Satakunnan kauppakamarin ja Rauman kauppakamarin yhteistyössä joka viides vuosi toteuttama Satakunnan teollisuusvision päivitys. Työ tehtiin Satakuntaliiton tuella ja tällä kertaa vetovastuu oli Rauman kauppakamarilla. Työn lopputulos oli selvä: Rauman seutukunta ja Satakunta laajemminkin ovat varsin monipuolisia teollisia alueita ja teollinen perusrakenne tulee jatkossakin säilymään. Tälle tosiasialle on visiossa esitetty vankat perusteet. Mielenkiintoisimpana havaintona nostettiin esiin elinkeinoelämän kaikinpuolisen uusiutumisen välttämättömyys yli rajojen. Yrittäjyyden ja teollisen perusrakenteen olemassaolo alueella on historiallinen selviö, mutta jatkuvuusehto tulevaisuuden menestykselle on innovatiivinen uusiutuminen yli rajojen, jotta teknologinen ja liiketaloudellinen osaaminen edelleen syvenisi ja varmistaisi tulevaisuudessa tarvittavan kansainvälisen kilpailukyvyn. Viitekehys on helppo ymmärtää ja sen avulla viestin perillemenon voi myös varmistaa. Uudistumisen myötä alueelle myös luodaan perusteet uusille teollisille investoinneille, sillä uusiutuminen on yksi vahvimmista vetovoimatekijöistä. Tätä edellä mainittua uudistumista yli rajojen ja eteenpäin katsomista osoitti konkreettisesti myös Rauman kaupungin nopea toiminta vapaaksi jääneen telakka-alueen lunastamiseksi kunnan omaisuudeksi määrätietoisia kehitystoimenpiteitä varten. Alueen kehittämisestä moderniksi (intermodaaliseksi) logistiseksi teollisuuspuistoksi huolehtii aluksi perustettu kiinteistöyhtiö, mutta on jo nyt selvästi nähtävissä, että teollisen vetovastuun puistossa ottavat siellä jo toimivat yritykset ja myöhemmin sinne etabloituvat uudet yhtiöt. Alueen sijainti syväväylän sekä hyvien maantie- ja rautatieyhteyksien risteyksessä luo sille luonnostaan hyvän kehitysalustan. Prosessi kokonaisuutena nosti Rauman seudun kerralla informaatio keskiöön ja toi tervettä julkisuutta ja palstatilaa. Eikä syyttä eduskunnan meriryhmä palkinnut nopeaa ja määrätietoista toimintaa vuoden meritekona. Harvoin tämän kokoluokan päätöksissä nähdään näin täydellinen poliittinen yksituumaisuus. Nähdyn perusteella on lupa odottaa vielä parempaa, kun rattaat saadaan täyteen vauhtiin. Kaiken kaikkiaan, lopuksi haluan lausua lämpimät kiitokset Rauman kauppakamarin koko henkilökunnalle ja kaikille kauppakarin toimintaan osallistuneille, sillä jälleen kerran toiminnallisilla ja tuloksellisilla mittareilla mitattuna Rauman kauppakamari kuului koko Suomen parhaimmistoon. Tältä perustalta on hyvä jatkaa ylpeänä, mutta samalla nöyränä; ei kuitenkaan ylpistyen, eikä nöyristellen. Timo Suistio Rauman kauppakamari Hallituksen puheenjohtaja 3

6 Toimintakertomus Vuosi 2013 vahvisti näkemystä globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta. Finanssikriisin alusta jo kuusi vuotta jatkunut yleinen epävarmuus ei kuitenkaan väistynyt otsikoista eikä ihmisten mielistä. Tietyt kehittyneet taloudet, kuten Yhdysvallat ja Saksa, johtivat taloutta noususuuntaan, mutta kehittyvien maiden johtotähtien kasvu himmeni. Suomessa taas heikko tuottavuus nousi yhä keskeisemmäksi esteeksi uudelle talouskasvulle Yleisesti ottaen näkemykset globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta vahvistuivat viime vuonna, etenkin Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden kehittyneiden talouksien kuten Saksan ja Ison-Britannian johdolla. Globaalia epävarmuutta loivat kuitenkin viestit talouskasvun hidastumisesta kehittyvien talouksien johtotähtimaissa Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Vuonna 2013 kauppakamariryhmä edisti monin tavoin Suomen liiketoimintaympäristön kehittämistä suotuisammaksi uudelle talouskasvulle ja korkeammalle tuottavuudelle. Kauppakamarit toimivat yrityksille myönteisemmän toimintaympäristön puolesta ajamalla mm. yhteisöverotuksen keventämistä, virtaviivaisempaa hallintoa ja sääntelyn purkamista. Uutena strategisena avauksena kauppakamarit järjestivät yhteistyössä asiantuntijayritysten kanssa kymmenen paikkakunnan Kauppakamariryhmän Digitalisaatio 2013-kiertueen. Päätavoitteena oli herättää suomalaiset yritykset näkemään ICTtyökalujen laaja ja syvä merkitys kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnalle ja koko kansantalouden tuottavuudelle. Kiertue oli samalla osa Suomen kansallista ICT2015-ohjelmaa, joka tähtää uuden talouskasvun ICT-edellytysten parantamiseen mm. yritysten ydinosaamisen, teknisen valmiuden ja rahoituksen osalta. Rauman seudun taloudellinen kehitys oli maan valtavirtaa hieman positiivisempaa vuoden puoliväliin asti. Käänne tapahtui kuitenkin syyskuussa, kun STX Finland päätti lakkauttaa nykymuodossaan Rauman telakan. Tällä on merkittävät vaikutukset seudun talouteen. Eri vaiheiden jälkeen Rauman kaupunki osti telakka-alueen meriteollisuuspuistoksi ja nyt tilanne vaikuttaa tämän asian suhteen huomattavasti valoisammalta, kun aluetta ja siellä toimivia yrityksiä voidaan kehittää voimallisesti. Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien viiden vuoden välein kokoama Satakunnan Teollisuusvisio 2020 toteutettiin pääosin syksyn 2013 aikana. Siihen osallistui yli 60 yritysjohtajaa kuudessa eri työryhmässä. Vision slouganiksi päätettiin Kilpailukykyä uusiutumalla yli rajojen. Liikennepoliittisen selontekoon sisältyvä Valtatie 8:n rakentaminen alkoi vuoden 2014 alussa ja samoin Kokemäki-Tampere ratavälin lähes 100 milj. euron investointi valmistuu vuoden 2014 kesällä. Rauman väylän syventäminen etenee ruoppausten luvittamisen kautta toteutukseen Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 382. Vuoden aikana nostimme selvästi jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 9 kappaletta Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutuksessa onnistuttiin jälleen erittäin hyvin. Myös laadullisesti koulutustoimintamme säilyi korkealla tasolla. Keskimäärin koulututukseen osallistujat arvioivat tapahtumat laatupalautteelle 4.3/5. Toteutimme myös yritysten tilauskoulutuksia toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin erittäin hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteenaan koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 19 eri koulutustilaisuutta. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin neljäs kansainvälistymispalkinto luovutettiin syyskokouksessa Alfa Laval Aalborg Oy:lle.

7 Alfa Laval on malliesimerkki hyvästä ja kannattavasta kasvuyrityksestä, joka on aikanaan syntynyt telakan spinn-offsista.palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Kansainvälistymistoiminalle rinnalle on nostettu jatkuva työ Olkiluoto asioiden kehittämiseksi. Tätä hanketta rahoittavat myös Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta. Maakunnallista koordinaatiota varten on perustettu ns. Olkiluoto ryhmä, jonka puheenjohtajuus on kauppakamarilla. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut, jota kehitettiin vuoden aikana edelleen mm. sosiaalisen median suuntaan. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1870 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti neljännen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, mutta Nuorkauppakamari onnistui kuitenkin hienosti jälleen. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai jälleen jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot ja sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Kauppakamarien yhteinen strategia linjaa kauppakamareille vuosittain useita yhteisiä toiminnan kehittämisen kohteita ja siten luo järjestölle yhtenäisyyttä. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijänä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Krimin ja Ukrainan tapahtumat luovat varjon koko maailmantalouden kasvulle. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Rauman seudulle tärkeiden liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Hallinto ja talous BMH Technology Oy:n toimitusjohtaja Timo Suistio toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2013 ajan. Varapuheenjohtajina olivat toimitusjohtaja Tuomas Pere Pintos Oy ja tehtaanjohtaja Kari Pasanen UPM Rauma. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2013 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2013 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin 14.5 ja Esitelmöitsijänä kevät kokouksessa oli OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen. Syyskokouksessa vierailtiin Porin Prikaatissa, jossa esikuntapäällikkö everstiluutnantti Janne Jaakkola esitelmöi. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2013 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asiat ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Päivi Junnila ja kansainvälistymis- ja Olkiluotohankkeessa Johanna Huhtala. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,89 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2013 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2013 alla. Jaakko Hirvonsalo toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2013 TULOS Varsinainen toiminta Tuotot , ,89 Kulut Henkilöstökulut , ,95 Poistot -2999, ,00 Muut kulut , ,40 Tuotto-/Kulujäämä , ,46 Varainhankinta Tuotot , ,13 Kulut -8226, ,00 Tuotto-/Kulujäämä -2587, ,33 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 34897, ,01 Kulut -20,87-5,18 Tuotto-/Kulujäämä 32289, ,50 Omakatteiset rahastot Tuotot 1331, ,23 Kulut -514, ,46 Siirto sidottuihin rahastoihin -816,85 330,23 Tilikauden tulos ennen veroja 32289, ,50 Tuloverot -0,01 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32289, ,50 6

9 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6588, ,98 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6588, ,98 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 23498, ,31 Sijoitukset yhteensä 23498, ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä 30086, ,29 OMAKATTEISET RAHASTOT Muut osakkeet ja osuudet 9133, ,70 Rahat ja pankkisaamiset 13944, ,68 Omakatteiset rahastot yhteensä 23078, ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 53717, ,90 Siirtosaamiset 60356, ,40 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,30 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,77 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,07 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,74 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Stipendirahasto 23078, ,38 Sidotut rahastot yhteensä 23078, ,38 Toimintapääoma , ,72 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32289, ,50 Oma pääoma yhteensä , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat 5275, ,88 Siirtovelat , ,26 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,14 Vieras pääoma yhteensä , ,14 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,74 7

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 Kauppakamarin toimielimet 2013 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Suistio Timo, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy 1. Varapuheenjohtaja Välimaa Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy 2. Varapuheenjohtaja Pere Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Koski Kari, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Kuusisto Juha, toimitusjohtaja, Kuusisto Group Oy Maksniemi Tauno, toimitusjohtaja, RTK- palvelu Oy Marttila Mika, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Merikallio Timo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibre Oy Mäki Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä Johanna, toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Oy Pasanen Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Sainio Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Tanhua Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj RAUMAN KAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNTA 2013 Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.Varapuheenjohtaja 2.Varapuheenjohtaja Timo Suistio, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Kari Välimaa, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Tuomas Pere, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Auramaa Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Esko Matti, toimitusjohtaja, Euroports Finland Oy Heinimaa Jyrki, toimitusjohtaja, Hollming Oy Hiitiö Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Ignatius Juhani, toimitusjohtaja, Hotli Oy Kankaanpää Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen Matti, toimitusjohtaja, Apetit Oyj Komaro Kim, toimitusjohtaja, Posirol Oy Koskinen Jari, myyntijohtaja, DNA Finland Oy Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Lehtinen Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Leino Antti, toimitusjohtaja, Leimet Oy Lindström Kai, pankinjohtaja, Nordea Oyj Lähdemäki Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Marva Heikki, toimitusjohtaja, Marva Group Oy Mäenpää Teijo, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Mäkilä Jouko, toimitusjohtaja, Raumaster Oy 10

13 Pitkänen Hannu, toimitusjohtajaa Mykora Oy Porkka Riitta, toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puotila Pasi, pankinjohtaja, Danske Bank Oyj Pörsti Lauri, toimitusjohtaja, FB Ketjutekniikka OY Remmer Jens, myyntijohtaja, Jujo Thermal Oy Ruusunen Erkka, toimitusjohtaja, Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saariluoma Pekka, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Sallinen Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Savikurki Jarmo, toimitusjohtaja, Steerprop Oy Seppälä Jussi, toimitusjohtaja, LähiTapiola Suominen Sakke, toimitusjohtaja Euraprint Oy Toivola Petri, tehtaanjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Ylitalo Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Rauman kauppakamarin jäsenet toimialoittain vuoden 2013 lopussa Lukumäärä Teollisuusyritykset 131 Kauppa 56 Rakennus 26 Liikenne 21 Pankit ja vakuutus 16 Muut palveluyritykset 120 Järjestöt 7 Kunnat 5 Jäsenet yhteensä

14 Rauman kauppakamarin luottamushenkilöt 2013 HR- ja koulutusvaliokunta Marva Heikki (pj) Toimitusjohtaja Marva Group Oy Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Hellsten, Jari Henkilöstöjohtaja Hollming Oy Högerman, Reija Henkilöstöpäällikö Amcor Flexibles Oy Isotalo, Jaana HR-päällikkö Nuorkauppakamari/ Posiva Oy Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Metsä Fibre Oy Laisti, Piia Henkilöstökoordinaattori Raumaster Oy Kangasmaa, Tuomas Henkilöstöpäällikkö UPM Rauma Koskela, Elina Yrittäjä OP Team Rauma Kämäri, Juha Toimitusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Lääveri, Anu Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Satakunnantyö- ja elinkeinotoimisto Pakaslahti, Ari Hallintopäällikkö Osuuskauppa Keula Pertola-Kupiainen, Sari henkilöstöpäällikkö Apetit Pakaste Oy Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vaimala Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi Päivi (pj) Johtaja UPM RaumaCell Aaltonen, Pauli Varatoimitusjohtaja Eskimo Finland Oy Enlund, Håkan Vientijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hannamaija Kehitysjohtaja Biolan Oy Gahmberg, Sini vastuullisuusviestinnästä Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj vastaava tiedottaja Komaro, Kim Toimitusjohtaja Posirol Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Salo, Sari Hallintojohtaja Rauman kaupunki Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Suominen, Esa Vientipäällikkö Laimu Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Wendelin, Kari Toimitusjohtaja Rauma Interior Oy 12 Kauppavaliokunta Ignatius, Juhani (pj) Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi/Raumanlinna Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Toimitusjohtaja Kultasepänliike Helkelä Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari /Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Mannonen, Antti Toimitusjohtaja Tiilikaari Oy Marttila, Mika Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Närvä, Johanna Toimitusjohtaja Sisustustalo Kodinonni Oy Pakarinen, Petri Kauppias K-Rauta, Rauma Palmu, Pekka Toimitusjohtaja Silmäoptikot Oy Pärssinen, Hannu Raumaisäntä City-kauppiaat

15 Smedberg Timo Myyntipäällikkö Palin Oy Vainio, Juha Toimitusjohtaja K/Citymarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Järvenpää, Harri Logistiikkajohtaja Rolls Royce Oy Koukku, Antti Osastopäällikkö Nurminen Logistics Oyj Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Rauma Terminal Services Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Aluepäällikkö GAC Finland Oy Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus Liuska-Kankaanpää, Päivi Alueiden käytön johtaja Satakuntaliitto Mattila Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/CT-Logistics Oy Peippo Pekka Logistiikkapäällikkö HK-Ruokatalo Oyj Salmi, Ari Hallituksen puheenjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Euroports, Finland Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen,Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Vuollet Esa Kuljetuspäällikkö Metsä Group Oy Yrjölä Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Suunnittelujohtaja Rauman kaupunki Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lanne, Veli-Matti Asianajaja Asianajotsto Kauppi & Lanne Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP- Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Salmi, Harri Toimitusjohtaja Delete Teollisuuspalvelut Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankki Suominen, Jukka Johtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Toimitusjohtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Ala-Kaila, Kari Team Manager Metsä Fibre Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Heinimaa, Jyrki Toimitusjohtaja Hollming Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kaitila, Tuomas Toimitusjohtaja Sataservice Oy Koivunen, Petri Toimitusjohtaja Emeca Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Lundstedt, Timo Johtaja Hartela Oy Marva, Iiro Johtaja Marva Group Oy Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy 13

16 Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Tuotantojohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Seppälä, Matti Tuotantojohtaja Rolls Royce Oy Sunila, Arto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Sundell Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Vanamo, Ari-Pekka Tuotantojohtaja UPM Rauma Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja BMH Technology Oy Gahmberg, Antti Develop manager Nuorkauppakamari/Tradeconnector Oy Jalonen, Lauri It-manager Oy Rolls Royce Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Kivistö, Mika Toimitusjohtaja IonSign Oy Korpi, Kari Account Manager Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Palmen, Juha Toimitusjohtaja CLS-Engeneering Oy Peltonen, Pekka Kehityspäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sundström, Peter Osastopäällikkö Affecto Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen TeknillinenYliopisto Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Katila, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Kuupakko, Yrjö Johtaja Nordea Pankki Oyj Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Moisio, Vesa Toimitusjohtaja Apetit Pakaste Oy Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäki, Esa Toimitusjohtaja Biolan Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Rantanen, Kirsi HK Ruokatalo Oy Remmer, Jens Myyntijohtaja Jujo Thermal Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja LähiTapiola Suominen, Pertti Hallituksen puheenjohtja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta 14

17 Kauppakamarilaitoksen hyväksymät asiantuntijat 2013 Keskuskauppakarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Rauman alueella Anttila, Ville Ernst & Young Oy Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi (tradenomi) Ajado Oy Järvimäki, Hannu (merkonomi) Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina (KTM) Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu (OTK) 15

18 Kauppakamarin kokoukset Kevätkokous Länsi-Suomen Osuuspankin kerhotiloissa Kokousesitelmän aiheena oli talous ristiaallokossa - luotsia kaivataan. Esitelmän piti Reijo Karhinen, OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Rauman kauppakamarin kevätkokous pidettiin Länsi-Suomen Osuuspankin kerhotiloissa Kokousesitelmän aiheena oli talous ristiaallokossa - luotsia kaivataan. Esitelmän piti Reijo Karhinen, OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Syyskokous Säkylän Upseerikerho Kokousesitelmän syyskokouksessa piti everstiluutnantti Janne Jaakkola Porin prikaatista. Lenni Kankaanpäätä (Euran Osuuspankki) ja Lauri Pörstiä (FB Ketjutekniikka Oy) muistettiin pitkäaikaisesta työstä Rauman kauppakamarin toiminnassa. Timo Suistio (BMH Technology Oy) jatkaa Rauman kauppakamarinpuheenjohtajana vuonna Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. 16

19 Hallitustyöskentely 2013 Hallituksesta pois jäävien jäsenten muistaminen Hallituksen ja puheenjohtajiston tehtävät (Kauppakamarin hyvä hallinto) Ajankohtaistakoulutuksen katsaus Kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2013 Kauppakamarien yhteiset teemat- helppo hallinto Edunvalvonnan ajankohtaistilanne 8-tien tilanne SAMK/ Turun AMK työryhmä Mistä vetoa vientiin Kansanedustajatilaisuus keväällä Rauman kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2012 Rauman kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2012 Satakunnan ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen Kauppakamarin tulosmittarit vuodelta 2012 Kauppakamarien ja EK:n välinen sopimus alueellisesta edunvalvonnasta Olkiluodon ajankohtaiskatsaus Rauman ja Satakunnan kauppakamarien teollisuusvisio projektihanke Rauman kaupungin telakkateollisuustyöryhmä Ajankohtaista SAMK:sta ml toimilupahakemus Kauppakamarin strategiakokous ja kauppakamarien yhteisen strategian teemat Rauman ja Satakunnan kauppakamarien teollisuusvisio 2020:n tilanne Telakkatilanne ja kauppakamari Kauppakamarin vaalitoimikunnan asettaminen Kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2014 Kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2014 Kauppakamarin budjetti vuodelle 2014 Kauppakamarien jäsentyytyväisyystutkimus 2013 Urastartti -messut Kansanedustajatilaisuus syksyllä EK:n suhdannebarometrin julkistaminen Syyskokous Kauppakamariforum 17

20 Edustukset kauppakamarilaitoksessa ja muissa elimissä 2013 Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta Paasikivi, Jari, Oras Invest Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki,Marva Group Välimaa, Kari, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, BMH Technology Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu, Rauman Satama (Esko, Matti, Euroports Finland) Salmi, Ari, CT Logistics Oy Rauman kaupungin elinkeinopolittinen toimikunta Pasanen, Kari, UPM Rauma Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan TE -toimisto Junnila, Päivi, Rauman kauppakamari Team Satakunta Huhtala, Johanna, Rauman kauppakamari Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Sieviläinen, Jorma Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Toivonen, Sakari, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore OY Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari 18 Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä.

21 Valiokuntatyöskentely 2013 HR- ja koulutusvaliokunta Kampus-hankkeen tilanne Rauman Joko -kulutuksen esittely Satakunnan oppisopimuskoulutuksen tilannekatsaus Huomisen johtajat Raumalla- mentorointiohjelman esittely Nuorten kesätyöpaikkakyselyn 2013 tulokset Rauman kauppakamarin vertaisklubin toimitamallia Työtä Nuorille- kampanjan tilannekatsaus Winnovan katsaus koulutuksen ennakoinnista (ennakointikamarit) Teollisuusvisio hankeen tilannekatsaus Satakunta Business Campus mallin esittely Ajankohtaista Urastartti 2014 tapahtumasta Ajankohtaiskatsaukset Raumaster Oy:Ltä, Länsirannikon Koulutus Oy Winnovasta ja Osuuskauppa Keulasta Kansainvälistymisvaliokunta Raumaster Oy:n ajankohtaiskatsaus Satakunnan ja Rauman seudun teollisuuden kehitys viime vuosina Tilannekatsaus Satakunnan Teollisuusvisio 2020-projektiin Kesätyöpaikkakyselyn tulokset 2013 Business ja käytännön toimet Valko-Venäjällä Keskuskauppakamarin Digitalisaatio - kiertue Asiakasarvon kasvatus palvelumuotoilun keinoin Kansainvälistymispalkinto 2013 Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2014 Kaupan valiokunta Paikallismarkkinat Ajankohtaista Rauman seudun ja Rauman kaupan kehityksestä tilastojen valossa Kanalin länsirannan asemakaava Kaupan valiokunnan teemat 2013 Liikennevaliokunta Ajankohtaista Forchem Oy:sta ja yhtiön logistiikasta Helppo Hallinto teema 8-tien ajankohtaistilanne Ajankohtaista liikenneministeriössä valmisteilla olevasta meriliikennestrategiasta Ajankohtaista VR Transpointista Ajankohtaista 8-tie urakasta sekä Lakarin alueen risteyksestä Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan kuulumiset Väylämaksun puolittaminen Ajankohtaista bussiliikenteestä ja Satakunnan Liikenne Oy:sta Siltarajoitusten ajankohtaistilanne Palvelualojen valiokunta Ajankohtaista Rauman seudun ja Satakunnan palvelualojen kehityksestä tilastojen valossa Lausunto Rauman kaupungille arkkitehti ja pääsuunnittelijatehtävien pienehköistä hankinnoista Helppo Hallinto teema Potilasdirektiivi Ajankohtaista SOTE uudistuksesta Rauman kaupungin hankintatyöryhmä ja kauppakamarin edustajat Pankkisääntelyn vaikutukset Sähköisen taloushallinnon uudistus Satakunnan teollisuusvisio 2020 Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoimintaan Hankinfoorumin käynnistys Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Ajankohtaista Jujo Thermalilta Kauppakamarien hanke hallinnon haasteet ja virtaviivainen Suomi Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan teemat vuonna 2013 Ajankohtaista Lähi Tapiolasta Ajankohtaista elinkeinopolitiikasta ja valtion kehysriihestä Energiatehokkuuus yrityksessä Katsaus Satakunnan Teollisuusvisioon 2020 Valiokunnan puheenjohtajuus Sucros Oy:n ja sokeriteollisuuden ajankohtaiskatsaus Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen 19

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Tase-erittely, Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus Sivu 1(4)

Tase-erittely, Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus Sivu 1(4) Tase-erittely, 01.01.2015-31.12.2015 Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus 0116963-3 Sivu 1(4) TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1160 Koneet ja kalusto Tilinavaus 13 351,63 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np 1 14 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen LapUA/LapUA PRP.fi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot