RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 Kauppakamarin strategia Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä ja kasvua vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kasvun sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä Visio Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän Kauppakamari on verkottunut ja vaikuttaa tilanteen mukaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti Toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa 2

5 Kauppakamarivuosi 2013 Arvoisat Rauman kauppakamarin jäsenet Mennyt vuosi 2013 oli Rauman kauppakamarin seutukunnalla elinkeinoelämälle varsin yllätyksellinen. Teollisuuden rakennemuutos Suomessa tuntui ja vaikutti myös tällä alueelle. Suurimpina yksittäisinä ratkaisuna koettiin yhden paperikoneen tuotannon lopettaminen UPM:n paperitehtaalla ja STX Finland Oy:n Rauman telakan lopettamispäätös. Nämä olivat isoja asioita, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan suuresti seutukunnan tulevaan elinkeinorakenteeseen ja liiketoiminnan luonteeseen. Muutos voi olla tai sen pitää olla - ainoastaan positiivinen, kun avautuvat mahdollisuudet osataan oikein valita, ajoittaa ja hyödyntää. Tässä mielessä Rauman kauppakamarilla tulee jatkossakin olemaan tulevina vuosina varmasti mielenkiintoinen ja merkittävä rooli seutukunnan vaikuttajana ja elinkeinoelämän edunvalvojana kaikkien meidän parhaaksi. Samaan aikaan vuonna 2013 saatiin valmiiksi Satakunnan kauppakamarin ja Rauman kauppakamarin yhteistyössä joka viides vuosi toteuttama Satakunnan teollisuusvision päivitys. Työ tehtiin Satakuntaliiton tuella ja tällä kertaa vetovastuu oli Rauman kauppakamarilla. Työn lopputulos oli selvä: Rauman seutukunta ja Satakunta laajemminkin ovat varsin monipuolisia teollisia alueita ja teollinen perusrakenne tulee jatkossakin säilymään. Tälle tosiasialle on visiossa esitetty vankat perusteet. Mielenkiintoisimpana havaintona nostettiin esiin elinkeinoelämän kaikinpuolisen uusiutumisen välttämättömyys yli rajojen. Yrittäjyyden ja teollisen perusrakenteen olemassaolo alueella on historiallinen selviö, mutta jatkuvuusehto tulevaisuuden menestykselle on innovatiivinen uusiutuminen yli rajojen, jotta teknologinen ja liiketaloudellinen osaaminen edelleen syvenisi ja varmistaisi tulevaisuudessa tarvittavan kansainvälisen kilpailukyvyn. Viitekehys on helppo ymmärtää ja sen avulla viestin perillemenon voi myös varmistaa. Uudistumisen myötä alueelle myös luodaan perusteet uusille teollisille investoinneille, sillä uusiutuminen on yksi vahvimmista vetovoimatekijöistä. Tätä edellä mainittua uudistumista yli rajojen ja eteenpäin katsomista osoitti konkreettisesti myös Rauman kaupungin nopea toiminta vapaaksi jääneen telakka-alueen lunastamiseksi kunnan omaisuudeksi määrätietoisia kehitystoimenpiteitä varten. Alueen kehittämisestä moderniksi (intermodaaliseksi) logistiseksi teollisuuspuistoksi huolehtii aluksi perustettu kiinteistöyhtiö, mutta on jo nyt selvästi nähtävissä, että teollisen vetovastuun puistossa ottavat siellä jo toimivat yritykset ja myöhemmin sinne etabloituvat uudet yhtiöt. Alueen sijainti syväväylän sekä hyvien maantie- ja rautatieyhteyksien risteyksessä luo sille luonnostaan hyvän kehitysalustan. Prosessi kokonaisuutena nosti Rauman seudun kerralla informaatio keskiöön ja toi tervettä julkisuutta ja palstatilaa. Eikä syyttä eduskunnan meriryhmä palkinnut nopeaa ja määrätietoista toimintaa vuoden meritekona. Harvoin tämän kokoluokan päätöksissä nähdään näin täydellinen poliittinen yksituumaisuus. Nähdyn perusteella on lupa odottaa vielä parempaa, kun rattaat saadaan täyteen vauhtiin. Kaiken kaikkiaan, lopuksi haluan lausua lämpimät kiitokset Rauman kauppakamarin koko henkilökunnalle ja kaikille kauppakarin toimintaan osallistuneille, sillä jälleen kerran toiminnallisilla ja tuloksellisilla mittareilla mitattuna Rauman kauppakamari kuului koko Suomen parhaimmistoon. Tältä perustalta on hyvä jatkaa ylpeänä, mutta samalla nöyränä; ei kuitenkaan ylpistyen, eikä nöyristellen. Timo Suistio Rauman kauppakamari Hallituksen puheenjohtaja 3

6 Toimintakertomus Vuosi 2013 vahvisti näkemystä globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta. Finanssikriisin alusta jo kuusi vuotta jatkunut yleinen epävarmuus ei kuitenkaan väistynyt otsikoista eikä ihmisten mielistä. Tietyt kehittyneet taloudet, kuten Yhdysvallat ja Saksa, johtivat taloutta noususuuntaan, mutta kehittyvien maiden johtotähtien kasvu himmeni. Suomessa taas heikko tuottavuus nousi yhä keskeisemmäksi esteeksi uudelle talouskasvulle Yleisesti ottaen näkemykset globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta vahvistuivat viime vuonna, etenkin Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden kehittyneiden talouksien kuten Saksan ja Ison-Britannian johdolla. Globaalia epävarmuutta loivat kuitenkin viestit talouskasvun hidastumisesta kehittyvien talouksien johtotähtimaissa Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Vuonna 2013 kauppakamariryhmä edisti monin tavoin Suomen liiketoimintaympäristön kehittämistä suotuisammaksi uudelle talouskasvulle ja korkeammalle tuottavuudelle. Kauppakamarit toimivat yrityksille myönteisemmän toimintaympäristön puolesta ajamalla mm. yhteisöverotuksen keventämistä, virtaviivaisempaa hallintoa ja sääntelyn purkamista. Uutena strategisena avauksena kauppakamarit järjestivät yhteistyössä asiantuntijayritysten kanssa kymmenen paikkakunnan Kauppakamariryhmän Digitalisaatio 2013-kiertueen. Päätavoitteena oli herättää suomalaiset yritykset näkemään ICTtyökalujen laaja ja syvä merkitys kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnalle ja koko kansantalouden tuottavuudelle. Kiertue oli samalla osa Suomen kansallista ICT2015-ohjelmaa, joka tähtää uuden talouskasvun ICT-edellytysten parantamiseen mm. yritysten ydinosaamisen, teknisen valmiuden ja rahoituksen osalta. Rauman seudun taloudellinen kehitys oli maan valtavirtaa hieman positiivisempaa vuoden puoliväliin asti. Käänne tapahtui kuitenkin syyskuussa, kun STX Finland päätti lakkauttaa nykymuodossaan Rauman telakan. Tällä on merkittävät vaikutukset seudun talouteen. Eri vaiheiden jälkeen Rauman kaupunki osti telakka-alueen meriteollisuuspuistoksi ja nyt tilanne vaikuttaa tämän asian suhteen huomattavasti valoisammalta, kun aluetta ja siellä toimivia yrityksiä voidaan kehittää voimallisesti. Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien viiden vuoden välein kokoama Satakunnan Teollisuusvisio 2020 toteutettiin pääosin syksyn 2013 aikana. Siihen osallistui yli 60 yritysjohtajaa kuudessa eri työryhmässä. Vision slouganiksi päätettiin Kilpailukykyä uusiutumalla yli rajojen. Liikennepoliittisen selontekoon sisältyvä Valtatie 8:n rakentaminen alkoi vuoden 2014 alussa ja samoin Kokemäki-Tampere ratavälin lähes 100 milj. euron investointi valmistuu vuoden 2014 kesällä. Rauman väylän syventäminen etenee ruoppausten luvittamisen kautta toteutukseen Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 382. Vuoden aikana nostimme selvästi jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 9 kappaletta Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutuksessa onnistuttiin jälleen erittäin hyvin. Myös laadullisesti koulutustoimintamme säilyi korkealla tasolla. Keskimäärin koulututukseen osallistujat arvioivat tapahtumat laatupalautteelle 4.3/5. Toteutimme myös yritysten tilauskoulutuksia toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin erittäin hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteenaan koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 19 eri koulutustilaisuutta. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin neljäs kansainvälistymispalkinto luovutettiin syyskokouksessa Alfa Laval Aalborg Oy:lle.

7 Alfa Laval on malliesimerkki hyvästä ja kannattavasta kasvuyrityksestä, joka on aikanaan syntynyt telakan spinn-offsista.palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Kansainvälistymistoiminalle rinnalle on nostettu jatkuva työ Olkiluoto asioiden kehittämiseksi. Tätä hanketta rahoittavat myös Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta. Maakunnallista koordinaatiota varten on perustettu ns. Olkiluoto ryhmä, jonka puheenjohtajuus on kauppakamarilla. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut, jota kehitettiin vuoden aikana edelleen mm. sosiaalisen median suuntaan. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1870 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti neljännen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, mutta Nuorkauppakamari onnistui kuitenkin hienosti jälleen. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai jälleen jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot ja sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Kauppakamarien yhteinen strategia linjaa kauppakamareille vuosittain useita yhteisiä toiminnan kehittämisen kohteita ja siten luo järjestölle yhtenäisyyttä. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijänä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Krimin ja Ukrainan tapahtumat luovat varjon koko maailmantalouden kasvulle. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Rauman seudulle tärkeiden liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Hallinto ja talous BMH Technology Oy:n toimitusjohtaja Timo Suistio toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2013 ajan. Varapuheenjohtajina olivat toimitusjohtaja Tuomas Pere Pintos Oy ja tehtaanjohtaja Kari Pasanen UPM Rauma. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2013 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2013 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin 14.5 ja Esitelmöitsijänä kevät kokouksessa oli OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen. Syyskokouksessa vierailtiin Porin Prikaatissa, jossa esikuntapäällikkö everstiluutnantti Janne Jaakkola esitelmöi. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2013 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asiat ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Päivi Junnila ja kansainvälistymis- ja Olkiluotohankkeessa Johanna Huhtala. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,89 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2013 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2013 alla. Jaakko Hirvonsalo toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2013 TULOS Varsinainen toiminta Tuotot , ,89 Kulut Henkilöstökulut , ,95 Poistot -2999, ,00 Muut kulut , ,40 Tuotto-/Kulujäämä , ,46 Varainhankinta Tuotot , ,13 Kulut -8226, ,00 Tuotto-/Kulujäämä -2587, ,33 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 34897, ,01 Kulut -20,87-5,18 Tuotto-/Kulujäämä 32289, ,50 Omakatteiset rahastot Tuotot 1331, ,23 Kulut -514, ,46 Siirto sidottuihin rahastoihin -816,85 330,23 Tilikauden tulos ennen veroja 32289, ,50 Tuloverot -0,01 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32289, ,50 6

9 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6588, ,98 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6588, ,98 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 23498, ,31 Sijoitukset yhteensä 23498, ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä 30086, ,29 OMAKATTEISET RAHASTOT Muut osakkeet ja osuudet 9133, ,70 Rahat ja pankkisaamiset 13944, ,68 Omakatteiset rahastot yhteensä 23078, ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 53717, ,90 Siirtosaamiset 60356, ,40 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,30 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,77 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,07 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,74 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Stipendirahasto 23078, ,38 Sidotut rahastot yhteensä 23078, ,38 Toimintapääoma , ,72 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32289, ,50 Oma pääoma yhteensä , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat 5275, ,88 Siirtovelat , ,26 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,14 Vieras pääoma yhteensä , ,14 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,74 7

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 Kauppakamarin toimielimet 2013 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Suistio Timo, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy 1. Varapuheenjohtaja Välimaa Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy 2. Varapuheenjohtaja Pere Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Koski Kari, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Kuusisto Juha, toimitusjohtaja, Kuusisto Group Oy Maksniemi Tauno, toimitusjohtaja, RTK- palvelu Oy Marttila Mika, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Merikallio Timo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibre Oy Mäki Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä Johanna, toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Oy Pasanen Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Sainio Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Tanhua Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj RAUMAN KAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNTA 2013 Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.Varapuheenjohtaja 2.Varapuheenjohtaja Timo Suistio, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Kari Välimaa, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Tuomas Pere, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Auramaa Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Esko Matti, toimitusjohtaja, Euroports Finland Oy Heinimaa Jyrki, toimitusjohtaja, Hollming Oy Hiitiö Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Ignatius Juhani, toimitusjohtaja, Hotli Oy Kankaanpää Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen Matti, toimitusjohtaja, Apetit Oyj Komaro Kim, toimitusjohtaja, Posirol Oy Koskinen Jari, myyntijohtaja, DNA Finland Oy Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Lehtinen Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Leino Antti, toimitusjohtaja, Leimet Oy Lindström Kai, pankinjohtaja, Nordea Oyj Lähdemäki Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Marva Heikki, toimitusjohtaja, Marva Group Oy Mäenpää Teijo, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Mäkilä Jouko, toimitusjohtaja, Raumaster Oy 10

13 Pitkänen Hannu, toimitusjohtajaa Mykora Oy Porkka Riitta, toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puotila Pasi, pankinjohtaja, Danske Bank Oyj Pörsti Lauri, toimitusjohtaja, FB Ketjutekniikka OY Remmer Jens, myyntijohtaja, Jujo Thermal Oy Ruusunen Erkka, toimitusjohtaja, Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saariluoma Pekka, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Sallinen Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Savikurki Jarmo, toimitusjohtaja, Steerprop Oy Seppälä Jussi, toimitusjohtaja, LähiTapiola Suominen Sakke, toimitusjohtaja Euraprint Oy Toivola Petri, tehtaanjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Ylitalo Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Rauman kauppakamarin jäsenet toimialoittain vuoden 2013 lopussa Lukumäärä Teollisuusyritykset 131 Kauppa 56 Rakennus 26 Liikenne 21 Pankit ja vakuutus 16 Muut palveluyritykset 120 Järjestöt 7 Kunnat 5 Jäsenet yhteensä

14 Rauman kauppakamarin luottamushenkilöt 2013 HR- ja koulutusvaliokunta Marva Heikki (pj) Toimitusjohtaja Marva Group Oy Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Hellsten, Jari Henkilöstöjohtaja Hollming Oy Högerman, Reija Henkilöstöpäällikö Amcor Flexibles Oy Isotalo, Jaana HR-päällikkö Nuorkauppakamari/ Posiva Oy Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Metsä Fibre Oy Laisti, Piia Henkilöstökoordinaattori Raumaster Oy Kangasmaa, Tuomas Henkilöstöpäällikkö UPM Rauma Koskela, Elina Yrittäjä OP Team Rauma Kämäri, Juha Toimitusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Lääveri, Anu Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Satakunnantyö- ja elinkeinotoimisto Pakaslahti, Ari Hallintopäällikkö Osuuskauppa Keula Pertola-Kupiainen, Sari henkilöstöpäällikkö Apetit Pakaste Oy Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vaimala Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi Päivi (pj) Johtaja UPM RaumaCell Aaltonen, Pauli Varatoimitusjohtaja Eskimo Finland Oy Enlund, Håkan Vientijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hannamaija Kehitysjohtaja Biolan Oy Gahmberg, Sini vastuullisuusviestinnästä Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj vastaava tiedottaja Komaro, Kim Toimitusjohtaja Posirol Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Salo, Sari Hallintojohtaja Rauman kaupunki Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Suominen, Esa Vientipäällikkö Laimu Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Wendelin, Kari Toimitusjohtaja Rauma Interior Oy 12 Kauppavaliokunta Ignatius, Juhani (pj) Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi/Raumanlinna Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Toimitusjohtaja Kultasepänliike Helkelä Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari /Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Mannonen, Antti Toimitusjohtaja Tiilikaari Oy Marttila, Mika Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Närvä, Johanna Toimitusjohtaja Sisustustalo Kodinonni Oy Pakarinen, Petri Kauppias K-Rauta, Rauma Palmu, Pekka Toimitusjohtaja Silmäoptikot Oy Pärssinen, Hannu Raumaisäntä City-kauppiaat

15 Smedberg Timo Myyntipäällikkö Palin Oy Vainio, Juha Toimitusjohtaja K/Citymarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Järvenpää, Harri Logistiikkajohtaja Rolls Royce Oy Koukku, Antti Osastopäällikkö Nurminen Logistics Oyj Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Rauma Terminal Services Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Aluepäällikkö GAC Finland Oy Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus Liuska-Kankaanpää, Päivi Alueiden käytön johtaja Satakuntaliitto Mattila Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/CT-Logistics Oy Peippo Pekka Logistiikkapäällikkö HK-Ruokatalo Oyj Salmi, Ari Hallituksen puheenjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Euroports, Finland Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen,Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Vuollet Esa Kuljetuspäällikkö Metsä Group Oy Yrjölä Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Suunnittelujohtaja Rauman kaupunki Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lanne, Veli-Matti Asianajaja Asianajotsto Kauppi & Lanne Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP- Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Salmi, Harri Toimitusjohtaja Delete Teollisuuspalvelut Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankki Suominen, Jukka Johtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Toimitusjohtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Ala-Kaila, Kari Team Manager Metsä Fibre Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Heinimaa, Jyrki Toimitusjohtaja Hollming Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kaitila, Tuomas Toimitusjohtaja Sataservice Oy Koivunen, Petri Toimitusjohtaja Emeca Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Lundstedt, Timo Johtaja Hartela Oy Marva, Iiro Johtaja Marva Group Oy Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy 13

16 Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Tuotantojohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Seppälä, Matti Tuotantojohtaja Rolls Royce Oy Sunila, Arto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Sundell Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Vanamo, Ari-Pekka Tuotantojohtaja UPM Rauma Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja BMH Technology Oy Gahmberg, Antti Develop manager Nuorkauppakamari/Tradeconnector Oy Jalonen, Lauri It-manager Oy Rolls Royce Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Kivistö, Mika Toimitusjohtaja IonSign Oy Korpi, Kari Account Manager Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Palmen, Juha Toimitusjohtaja CLS-Engeneering Oy Peltonen, Pekka Kehityspäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sundström, Peter Osastopäällikkö Affecto Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen TeknillinenYliopisto Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Katila, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Kuupakko, Yrjö Johtaja Nordea Pankki Oyj Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Moisio, Vesa Toimitusjohtaja Apetit Pakaste Oy Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäki, Esa Toimitusjohtaja Biolan Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Rantanen, Kirsi HK Ruokatalo Oy Remmer, Jens Myyntijohtaja Jujo Thermal Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja LähiTapiola Suominen, Pertti Hallituksen puheenjohtja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta 14

17 Kauppakamarilaitoksen hyväksymät asiantuntijat 2013 Keskuskauppakarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Rauman alueella Anttila, Ville Ernst & Young Oy Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi (tradenomi) Ajado Oy Järvimäki, Hannu (merkonomi) Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina (KTM) Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu (OTK) 15

18 Kauppakamarin kokoukset Kevätkokous Länsi-Suomen Osuuspankin kerhotiloissa Kokousesitelmän aiheena oli talous ristiaallokossa - luotsia kaivataan. Esitelmän piti Reijo Karhinen, OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Rauman kauppakamarin kevätkokous pidettiin Länsi-Suomen Osuuspankin kerhotiloissa Kokousesitelmän aiheena oli talous ristiaallokossa - luotsia kaivataan. Esitelmän piti Reijo Karhinen, OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Syyskokous Säkylän Upseerikerho Kokousesitelmän syyskokouksessa piti everstiluutnantti Janne Jaakkola Porin prikaatista. Lenni Kankaanpäätä (Euran Osuuspankki) ja Lauri Pörstiä (FB Ketjutekniikka Oy) muistettiin pitkäaikaisesta työstä Rauman kauppakamarin toiminnassa. Timo Suistio (BMH Technology Oy) jatkaa Rauman kauppakamarinpuheenjohtajana vuonna Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. 16

19 Hallitustyöskentely 2013 Hallituksesta pois jäävien jäsenten muistaminen Hallituksen ja puheenjohtajiston tehtävät (Kauppakamarin hyvä hallinto) Ajankohtaistakoulutuksen katsaus Kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2013 Kauppakamarien yhteiset teemat- helppo hallinto Edunvalvonnan ajankohtaistilanne 8-tien tilanne SAMK/ Turun AMK työryhmä Mistä vetoa vientiin Kansanedustajatilaisuus keväällä Rauman kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2012 Rauman kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2012 Satakunnan ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen Kauppakamarin tulosmittarit vuodelta 2012 Kauppakamarien ja EK:n välinen sopimus alueellisesta edunvalvonnasta Olkiluodon ajankohtaiskatsaus Rauman ja Satakunnan kauppakamarien teollisuusvisio projektihanke Rauman kaupungin telakkateollisuustyöryhmä Ajankohtaista SAMK:sta ml toimilupahakemus Kauppakamarin strategiakokous ja kauppakamarien yhteisen strategian teemat Rauman ja Satakunnan kauppakamarien teollisuusvisio 2020:n tilanne Telakkatilanne ja kauppakamari Kauppakamarin vaalitoimikunnan asettaminen Kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2014 Kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2014 Kauppakamarin budjetti vuodelle 2014 Kauppakamarien jäsentyytyväisyystutkimus 2013 Urastartti -messut Kansanedustajatilaisuus syksyllä EK:n suhdannebarometrin julkistaminen Syyskokous Kauppakamariforum 17

20 Edustukset kauppakamarilaitoksessa ja muissa elimissä 2013 Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta Paasikivi, Jari, Oras Invest Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki,Marva Group Välimaa, Kari, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, BMH Technology Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu, Rauman Satama (Esko, Matti, Euroports Finland) Salmi, Ari, CT Logistics Oy Rauman kaupungin elinkeinopolittinen toimikunta Pasanen, Kari, UPM Rauma Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan TE -toimisto Junnila, Päivi, Rauman kauppakamari Team Satakunta Huhtala, Johanna, Rauman kauppakamari Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Sieviläinen, Jorma Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Toivonen, Sakari, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore OY Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari 18 Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä.

21 Valiokuntatyöskentely 2013 HR- ja koulutusvaliokunta Kampus-hankkeen tilanne Rauman Joko -kulutuksen esittely Satakunnan oppisopimuskoulutuksen tilannekatsaus Huomisen johtajat Raumalla- mentorointiohjelman esittely Nuorten kesätyöpaikkakyselyn 2013 tulokset Rauman kauppakamarin vertaisklubin toimitamallia Työtä Nuorille- kampanjan tilannekatsaus Winnovan katsaus koulutuksen ennakoinnista (ennakointikamarit) Teollisuusvisio hankeen tilannekatsaus Satakunta Business Campus mallin esittely Ajankohtaista Urastartti 2014 tapahtumasta Ajankohtaiskatsaukset Raumaster Oy:Ltä, Länsirannikon Koulutus Oy Winnovasta ja Osuuskauppa Keulasta Kansainvälistymisvaliokunta Raumaster Oy:n ajankohtaiskatsaus Satakunnan ja Rauman seudun teollisuuden kehitys viime vuosina Tilannekatsaus Satakunnan Teollisuusvisio 2020-projektiin Kesätyöpaikkakyselyn tulokset 2013 Business ja käytännön toimet Valko-Venäjällä Keskuskauppakamarin Digitalisaatio - kiertue Asiakasarvon kasvatus palvelumuotoilun keinoin Kansainvälistymispalkinto 2013 Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2014 Kaupan valiokunta Paikallismarkkinat Ajankohtaista Rauman seudun ja Rauman kaupan kehityksestä tilastojen valossa Kanalin länsirannan asemakaava Kaupan valiokunnan teemat 2013 Liikennevaliokunta Ajankohtaista Forchem Oy:sta ja yhtiön logistiikasta Helppo Hallinto teema 8-tien ajankohtaistilanne Ajankohtaista liikenneministeriössä valmisteilla olevasta meriliikennestrategiasta Ajankohtaista VR Transpointista Ajankohtaista 8-tie urakasta sekä Lakarin alueen risteyksestä Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan kuulumiset Väylämaksun puolittaminen Ajankohtaista bussiliikenteestä ja Satakunnan Liikenne Oy:sta Siltarajoitusten ajankohtaistilanne Palvelualojen valiokunta Ajankohtaista Rauman seudun ja Satakunnan palvelualojen kehityksestä tilastojen valossa Lausunto Rauman kaupungille arkkitehti ja pääsuunnittelijatehtävien pienehköistä hankinnoista Helppo Hallinto teema Potilasdirektiivi Ajankohtaista SOTE uudistuksesta Rauman kaupungin hankintatyöryhmä ja kauppakamarin edustajat Pankkisääntelyn vaikutukset Sähköisen taloushallinnon uudistus Satakunnan teollisuusvisio 2020 Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoimintaan Hankinfoorumin käynnistys Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Ajankohtaista Jujo Thermalilta Kauppakamarien hanke hallinnon haasteet ja virtaviivainen Suomi Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan teemat vuonna 2013 Ajankohtaista Lähi Tapiolasta Ajankohtaista elinkeinopolitiikasta ja valtion kehysriihestä Energiatehokkuuus yrityksessä Katsaus Satakunnan Teollisuusvisioon 2020 Valiokunnan puheenjohtajuus Sucros Oy:n ja sokeriteollisuuden ajankohtaiskatsaus Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen 19

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS KAUPPAKAMARIVUOSI 2014... 1 PUHEENJOHTAJAN 2013 2014 KATSAUS: HAIKEIN, MUTTA KIITOLLISIN MIELIN... 1 PUHEENJOHTAJAN 2015 KATSAUS: OSALLISTU, VAIKUTA JA HYÖDY!... 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 6/2011 > 12.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Hallitus, johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. 2/2013 8. huhtikuuta. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. 2/2013 8. huhtikuuta. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 2/2013 8. huhtikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kehysriihestä tuli odotuksia parempi veroratkaisu...3 Puolet yritysjohtajista tyytymättömiä kaavoitukseen...3 EK ja

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 74. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA 5. TIEDOTUSTOIMINTA 6. ULKOMAANKAUPAN

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE

KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ 1/2013 8. helmikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Päähuomio elinkeinoelämän kilpailukykyyn Suomessa...3 Hyvä hallinto Sujuva Suomi...4 Kauppakamari tilaisuuksia: Aamiaistilaisuus

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2014

EK:n toimintakertomus 2014 Toimintakertomus EK:n toimintakertomus 2014 Sisältö 3 Vuoden 2014 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 5 Henkilöstökertomus 6 Talouspolitiikka 7 Työmarkkinat 8 Infra ja ympäristö 9 Kilpailukyky

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 EK:n toimintakertomus 2013 Sisältö 3 Vuoden 2013 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus 7 Talouspolitiikka 8 Työmarkkinat 9 Infra ja ympäristö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 1/2012 > 17.02. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Rauman ja Satakunnan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. 5/2013 14. lokakuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. 5/2013 14. lokakuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 5/2013 14. lokakuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman seutukunta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi...3 Rauman seutua koetellaan...3 Valtakunnallinen digitalisaatiokiertue

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus 2014 LÄSNÄ YRITTÄJIEN ARJESSA 2 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 Järjestöteema 2014: Läsnä yrittäjän arjessa... 4 1. POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 2010 1 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 9 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2010...12 Lokakuu...14 Marraskuu...15

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ 4/2014 15. elokuuta SISÄLTÖ KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman meriväylän syventäminen...3 8-tielle kaivatut rahat...3 EK:n Suhdannebarometrin julkistamistilaisuus...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot