RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 Kauppakamarin strategia Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä ja kasvua vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kasvun sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä Visio Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän Kauppakamari on verkottunut ja vaikuttaa tilanteen mukaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti Toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa 2

5 Kauppakamarivuosi 2013 Arvoisat Rauman kauppakamarin jäsenet Mennyt vuosi 2013 oli Rauman kauppakamarin seutukunnalla elinkeinoelämälle varsin yllätyksellinen. Teollisuuden rakennemuutos Suomessa tuntui ja vaikutti myös tällä alueelle. Suurimpina yksittäisinä ratkaisuna koettiin yhden paperikoneen tuotannon lopettaminen UPM:n paperitehtaalla ja STX Finland Oy:n Rauman telakan lopettamispäätös. Nämä olivat isoja asioita, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan suuresti seutukunnan tulevaan elinkeinorakenteeseen ja liiketoiminnan luonteeseen. Muutos voi olla tai sen pitää olla - ainoastaan positiivinen, kun avautuvat mahdollisuudet osataan oikein valita, ajoittaa ja hyödyntää. Tässä mielessä Rauman kauppakamarilla tulee jatkossakin olemaan tulevina vuosina varmasti mielenkiintoinen ja merkittävä rooli seutukunnan vaikuttajana ja elinkeinoelämän edunvalvojana kaikkien meidän parhaaksi. Samaan aikaan vuonna 2013 saatiin valmiiksi Satakunnan kauppakamarin ja Rauman kauppakamarin yhteistyössä joka viides vuosi toteuttama Satakunnan teollisuusvision päivitys. Työ tehtiin Satakuntaliiton tuella ja tällä kertaa vetovastuu oli Rauman kauppakamarilla. Työn lopputulos oli selvä: Rauman seutukunta ja Satakunta laajemminkin ovat varsin monipuolisia teollisia alueita ja teollinen perusrakenne tulee jatkossakin säilymään. Tälle tosiasialle on visiossa esitetty vankat perusteet. Mielenkiintoisimpana havaintona nostettiin esiin elinkeinoelämän kaikinpuolisen uusiutumisen välttämättömyys yli rajojen. Yrittäjyyden ja teollisen perusrakenteen olemassaolo alueella on historiallinen selviö, mutta jatkuvuusehto tulevaisuuden menestykselle on innovatiivinen uusiutuminen yli rajojen, jotta teknologinen ja liiketaloudellinen osaaminen edelleen syvenisi ja varmistaisi tulevaisuudessa tarvittavan kansainvälisen kilpailukyvyn. Viitekehys on helppo ymmärtää ja sen avulla viestin perillemenon voi myös varmistaa. Uudistumisen myötä alueelle myös luodaan perusteet uusille teollisille investoinneille, sillä uusiutuminen on yksi vahvimmista vetovoimatekijöistä. Tätä edellä mainittua uudistumista yli rajojen ja eteenpäin katsomista osoitti konkreettisesti myös Rauman kaupungin nopea toiminta vapaaksi jääneen telakka-alueen lunastamiseksi kunnan omaisuudeksi määrätietoisia kehitystoimenpiteitä varten. Alueen kehittämisestä moderniksi (intermodaaliseksi) logistiseksi teollisuuspuistoksi huolehtii aluksi perustettu kiinteistöyhtiö, mutta on jo nyt selvästi nähtävissä, että teollisen vetovastuun puistossa ottavat siellä jo toimivat yritykset ja myöhemmin sinne etabloituvat uudet yhtiöt. Alueen sijainti syväväylän sekä hyvien maantie- ja rautatieyhteyksien risteyksessä luo sille luonnostaan hyvän kehitysalustan. Prosessi kokonaisuutena nosti Rauman seudun kerralla informaatio keskiöön ja toi tervettä julkisuutta ja palstatilaa. Eikä syyttä eduskunnan meriryhmä palkinnut nopeaa ja määrätietoista toimintaa vuoden meritekona. Harvoin tämän kokoluokan päätöksissä nähdään näin täydellinen poliittinen yksituumaisuus. Nähdyn perusteella on lupa odottaa vielä parempaa, kun rattaat saadaan täyteen vauhtiin. Kaiken kaikkiaan, lopuksi haluan lausua lämpimät kiitokset Rauman kauppakamarin koko henkilökunnalle ja kaikille kauppakarin toimintaan osallistuneille, sillä jälleen kerran toiminnallisilla ja tuloksellisilla mittareilla mitattuna Rauman kauppakamari kuului koko Suomen parhaimmistoon. Tältä perustalta on hyvä jatkaa ylpeänä, mutta samalla nöyränä; ei kuitenkaan ylpistyen, eikä nöyristellen. Timo Suistio Rauman kauppakamari Hallituksen puheenjohtaja 3

6 Toimintakertomus Vuosi 2013 vahvisti näkemystä globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta. Finanssikriisin alusta jo kuusi vuotta jatkunut yleinen epävarmuus ei kuitenkaan väistynyt otsikoista eikä ihmisten mielistä. Tietyt kehittyneet taloudet, kuten Yhdysvallat ja Saksa, johtivat taloutta noususuuntaan, mutta kehittyvien maiden johtotähtien kasvu himmeni. Suomessa taas heikko tuottavuus nousi yhä keskeisemmäksi esteeksi uudelle talouskasvulle Yleisesti ottaen näkemykset globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta vahvistuivat viime vuonna, etenkin Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden kehittyneiden talouksien kuten Saksan ja Ison-Britannian johdolla. Globaalia epävarmuutta loivat kuitenkin viestit talouskasvun hidastumisesta kehittyvien talouksien johtotähtimaissa Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Vuonna 2013 kauppakamariryhmä edisti monin tavoin Suomen liiketoimintaympäristön kehittämistä suotuisammaksi uudelle talouskasvulle ja korkeammalle tuottavuudelle. Kauppakamarit toimivat yrityksille myönteisemmän toimintaympäristön puolesta ajamalla mm. yhteisöverotuksen keventämistä, virtaviivaisempaa hallintoa ja sääntelyn purkamista. Uutena strategisena avauksena kauppakamarit järjestivät yhteistyössä asiantuntijayritysten kanssa kymmenen paikkakunnan Kauppakamariryhmän Digitalisaatio 2013-kiertueen. Päätavoitteena oli herättää suomalaiset yritykset näkemään ICTtyökalujen laaja ja syvä merkitys kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnalle ja koko kansantalouden tuottavuudelle. Kiertue oli samalla osa Suomen kansallista ICT2015-ohjelmaa, joka tähtää uuden talouskasvun ICT-edellytysten parantamiseen mm. yritysten ydinosaamisen, teknisen valmiuden ja rahoituksen osalta. Rauman seudun taloudellinen kehitys oli maan valtavirtaa hieman positiivisempaa vuoden puoliväliin asti. Käänne tapahtui kuitenkin syyskuussa, kun STX Finland päätti lakkauttaa nykymuodossaan Rauman telakan. Tällä on merkittävät vaikutukset seudun talouteen. Eri vaiheiden jälkeen Rauman kaupunki osti telakka-alueen meriteollisuuspuistoksi ja nyt tilanne vaikuttaa tämän asian suhteen huomattavasti valoisammalta, kun aluetta ja siellä toimivia yrityksiä voidaan kehittää voimallisesti. Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman ja Satakunnan kauppakamarien viiden vuoden välein kokoama Satakunnan Teollisuusvisio 2020 toteutettiin pääosin syksyn 2013 aikana. Siihen osallistui yli 60 yritysjohtajaa kuudessa eri työryhmässä. Vision slouganiksi päätettiin Kilpailukykyä uusiutumalla yli rajojen. Liikennepoliittisen selontekoon sisältyvä Valtatie 8:n rakentaminen alkoi vuoden 2014 alussa ja samoin Kokemäki-Tampere ratavälin lähes 100 milj. euron investointi valmistuu vuoden 2014 kesällä. Rauman väylän syventäminen etenee ruoppausten luvittamisen kautta toteutukseen Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 382. Vuoden aikana nostimme selvästi jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 9 kappaletta Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutuksessa onnistuttiin jälleen erittäin hyvin. Myös laadullisesti koulutustoimintamme säilyi korkealla tasolla. Keskimäärin koulututukseen osallistujat arvioivat tapahtumat laatupalautteelle 4.3/5. Toteutimme myös yritysten tilauskoulutuksia toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin erittäin hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteenaan koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 19 eri koulutustilaisuutta. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin neljäs kansainvälistymispalkinto luovutettiin syyskokouksessa Alfa Laval Aalborg Oy:lle.

7 Alfa Laval on malliesimerkki hyvästä ja kannattavasta kasvuyrityksestä, joka on aikanaan syntynyt telakan spinn-offsista.palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Kansainvälistymistoiminalle rinnalle on nostettu jatkuva työ Olkiluoto asioiden kehittämiseksi. Tätä hanketta rahoittavat myös Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta. Maakunnallista koordinaatiota varten on perustettu ns. Olkiluoto ryhmä, jonka puheenjohtajuus on kauppakamarilla. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut, jota kehitettiin vuoden aikana edelleen mm. sosiaalisen median suuntaan. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1870 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti neljännen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, mutta Nuorkauppakamari onnistui kuitenkin hienosti jälleen. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai jälleen jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot ja sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Kauppakamarien yhteinen strategia linjaa kauppakamareille vuosittain useita yhteisiä toiminnan kehittämisen kohteita ja siten luo järjestölle yhtenäisyyttä. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijänä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Krimin ja Ukrainan tapahtumat luovat varjon koko maailmantalouden kasvulle. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Rauman seudulle tärkeiden liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Hallinto ja talous BMH Technology Oy:n toimitusjohtaja Timo Suistio toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2013 ajan. Varapuheenjohtajina olivat toimitusjohtaja Tuomas Pere Pintos Oy ja tehtaanjohtaja Kari Pasanen UPM Rauma. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2013 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2013 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin 14.5 ja Esitelmöitsijänä kevät kokouksessa oli OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen. Syyskokouksessa vierailtiin Porin Prikaatissa, jossa esikuntapäällikkö everstiluutnantti Janne Jaakkola esitelmöi. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2013 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asiat ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Päivi Junnila ja kansainvälistymis- ja Olkiluotohankkeessa Johanna Huhtala. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,89 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2013 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2013 alla. Jaakko Hirvonsalo toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2013 TULOS Varsinainen toiminta Tuotot , ,89 Kulut Henkilöstökulut , ,95 Poistot -2999, ,00 Muut kulut , ,40 Tuotto-/Kulujäämä , ,46 Varainhankinta Tuotot , ,13 Kulut -8226, ,00 Tuotto-/Kulujäämä -2587, ,33 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 34897, ,01 Kulut -20,87-5,18 Tuotto-/Kulujäämä 32289, ,50 Omakatteiset rahastot Tuotot 1331, ,23 Kulut -514, ,46 Siirto sidottuihin rahastoihin -816,85 330,23 Tilikauden tulos ennen veroja 32289, ,50 Tuloverot -0,01 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32289, ,50 6

9 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6588, ,98 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6588, ,98 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 23498, ,31 Sijoitukset yhteensä 23498, ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä 30086, ,29 OMAKATTEISET RAHASTOT Muut osakkeet ja osuudet 9133, ,70 Rahat ja pankkisaamiset 13944, ,68 Omakatteiset rahastot yhteensä 23078, ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 53717, ,90 Siirtosaamiset 60356, ,40 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,30 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,77 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,07 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,74 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Stipendirahasto 23078, ,38 Sidotut rahastot yhteensä 23078, ,38 Toimintapääoma , ,72 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32289, ,50 Oma pääoma yhteensä , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat 5275, ,88 Siirtovelat , ,26 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,14 Vieras pääoma yhteensä , ,14 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,74 7

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 Kauppakamarin toimielimet 2013 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Suistio Timo, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy 1. Varapuheenjohtaja Välimaa Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy 2. Varapuheenjohtaja Pere Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Koski Kari, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Kuusisto Juha, toimitusjohtaja, Kuusisto Group Oy Maksniemi Tauno, toimitusjohtaja, RTK- palvelu Oy Marttila Mika, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Merikallio Timo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibre Oy Mäki Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä Johanna, toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Oy Pasanen Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Sainio Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Tanhua Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj RAUMAN KAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNTA 2013 Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.Varapuheenjohtaja 2.Varapuheenjohtaja Timo Suistio, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Kari Välimaa, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Tuomas Pere, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Auramaa Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Esko Matti, toimitusjohtaja, Euroports Finland Oy Heinimaa Jyrki, toimitusjohtaja, Hollming Oy Hiitiö Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Ignatius Juhani, toimitusjohtaja, Hotli Oy Kankaanpää Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen Matti, toimitusjohtaja, Apetit Oyj Komaro Kim, toimitusjohtaja, Posirol Oy Koskinen Jari, myyntijohtaja, DNA Finland Oy Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Lehtinen Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Leino Antti, toimitusjohtaja, Leimet Oy Lindström Kai, pankinjohtaja, Nordea Oyj Lähdemäki Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Marva Heikki, toimitusjohtaja, Marva Group Oy Mäenpää Teijo, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Mäkilä Jouko, toimitusjohtaja, Raumaster Oy 10

13 Pitkänen Hannu, toimitusjohtajaa Mykora Oy Porkka Riitta, toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puotila Pasi, pankinjohtaja, Danske Bank Oyj Pörsti Lauri, toimitusjohtaja, FB Ketjutekniikka OY Remmer Jens, myyntijohtaja, Jujo Thermal Oy Ruusunen Erkka, toimitusjohtaja, Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saariluoma Pekka, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Sallinen Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Savikurki Jarmo, toimitusjohtaja, Steerprop Oy Seppälä Jussi, toimitusjohtaja, LähiTapiola Suominen Sakke, toimitusjohtaja Euraprint Oy Toivola Petri, tehtaanjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Ylitalo Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Rauman kauppakamarin jäsenet toimialoittain vuoden 2013 lopussa Lukumäärä Teollisuusyritykset 131 Kauppa 56 Rakennus 26 Liikenne 21 Pankit ja vakuutus 16 Muut palveluyritykset 120 Järjestöt 7 Kunnat 5 Jäsenet yhteensä

14 Rauman kauppakamarin luottamushenkilöt 2013 HR- ja koulutusvaliokunta Marva Heikki (pj) Toimitusjohtaja Marva Group Oy Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Hellsten, Jari Henkilöstöjohtaja Hollming Oy Högerman, Reija Henkilöstöpäällikö Amcor Flexibles Oy Isotalo, Jaana HR-päällikkö Nuorkauppakamari/ Posiva Oy Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Metsä Fibre Oy Laisti, Piia Henkilöstökoordinaattori Raumaster Oy Kangasmaa, Tuomas Henkilöstöpäällikkö UPM Rauma Koskela, Elina Yrittäjä OP Team Rauma Kämäri, Juha Toimitusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Lääveri, Anu Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Satakunnantyö- ja elinkeinotoimisto Pakaslahti, Ari Hallintopäällikkö Osuuskauppa Keula Pertola-Kupiainen, Sari henkilöstöpäällikkö Apetit Pakaste Oy Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vaimala Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi Päivi (pj) Johtaja UPM RaumaCell Aaltonen, Pauli Varatoimitusjohtaja Eskimo Finland Oy Enlund, Håkan Vientijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hannamaija Kehitysjohtaja Biolan Oy Gahmberg, Sini vastuullisuusviestinnästä Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj vastaava tiedottaja Komaro, Kim Toimitusjohtaja Posirol Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Salo, Sari Hallintojohtaja Rauman kaupunki Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Suominen, Esa Vientipäällikkö Laimu Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Wendelin, Kari Toimitusjohtaja Rauma Interior Oy 12 Kauppavaliokunta Ignatius, Juhani (pj) Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi/Raumanlinna Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Toimitusjohtaja Kultasepänliike Helkelä Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari /Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Mannonen, Antti Toimitusjohtaja Tiilikaari Oy Marttila, Mika Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Närvä, Johanna Toimitusjohtaja Sisustustalo Kodinonni Oy Pakarinen, Petri Kauppias K-Rauta, Rauma Palmu, Pekka Toimitusjohtaja Silmäoptikot Oy Pärssinen, Hannu Raumaisäntä City-kauppiaat

15 Smedberg Timo Myyntipäällikkö Palin Oy Vainio, Juha Toimitusjohtaja K/Citymarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Järvenpää, Harri Logistiikkajohtaja Rolls Royce Oy Koukku, Antti Osastopäällikkö Nurminen Logistics Oyj Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Rauma Terminal Services Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Aluepäällikkö GAC Finland Oy Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus Liuska-Kankaanpää, Päivi Alueiden käytön johtaja Satakuntaliitto Mattila Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/CT-Logistics Oy Peippo Pekka Logistiikkapäällikkö HK-Ruokatalo Oyj Salmi, Ari Hallituksen puheenjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Euroports, Finland Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen,Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Vuollet Esa Kuljetuspäällikkö Metsä Group Oy Yrjölä Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Suunnittelujohtaja Rauman kaupunki Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lanne, Veli-Matti Asianajaja Asianajotsto Kauppi & Lanne Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP- Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Salmi, Harri Toimitusjohtaja Delete Teollisuuspalvelut Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankki Suominen, Jukka Johtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Toimitusjohtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Ala-Kaila, Kari Team Manager Metsä Fibre Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Heinimaa, Jyrki Toimitusjohtaja Hollming Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kaitila, Tuomas Toimitusjohtaja Sataservice Oy Koivunen, Petri Toimitusjohtaja Emeca Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Lundstedt, Timo Johtaja Hartela Oy Marva, Iiro Johtaja Marva Group Oy Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy 13

16 Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Tuotantojohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Seppälä, Matti Tuotantojohtaja Rolls Royce Oy Sunila, Arto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Sundell Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Vanamo, Ari-Pekka Tuotantojohtaja UPM Rauma Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja BMH Technology Oy Gahmberg, Antti Develop manager Nuorkauppakamari/Tradeconnector Oy Jalonen, Lauri It-manager Oy Rolls Royce Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Kivistö, Mika Toimitusjohtaja IonSign Oy Korpi, Kari Account Manager Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Palmen, Juha Toimitusjohtaja CLS-Engeneering Oy Peltonen, Pekka Kehityspäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sundström, Peter Osastopäällikkö Affecto Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen TeknillinenYliopisto Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Katila, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Kuupakko, Yrjö Johtaja Nordea Pankki Oyj Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Moisio, Vesa Toimitusjohtaja Apetit Pakaste Oy Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäki, Esa Toimitusjohtaja Biolan Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Rantanen, Kirsi HK Ruokatalo Oy Remmer, Jens Myyntijohtaja Jujo Thermal Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja LähiTapiola Suominen, Pertti Hallituksen puheenjohtja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta 14

17 Kauppakamarilaitoksen hyväksymät asiantuntijat 2013 Keskuskauppakarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Rauman alueella Anttila, Ville Ernst & Young Oy Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi (tradenomi) Ajado Oy Järvimäki, Hannu (merkonomi) Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina (KTM) Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu (OTK) 15

18 Kauppakamarin kokoukset Kevätkokous Länsi-Suomen Osuuspankin kerhotiloissa Kokousesitelmän aiheena oli talous ristiaallokossa - luotsia kaivataan. Esitelmän piti Reijo Karhinen, OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Rauman kauppakamarin kevätkokous pidettiin Länsi-Suomen Osuuspankin kerhotiloissa Kokousesitelmän aiheena oli talous ristiaallokossa - luotsia kaivataan. Esitelmän piti Reijo Karhinen, OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Syyskokous Säkylän Upseerikerho Kokousesitelmän syyskokouksessa piti everstiluutnantti Janne Jaakkola Porin prikaatista. Lenni Kankaanpäätä (Euran Osuuspankki) ja Lauri Pörstiä (FB Ketjutekniikka Oy) muistettiin pitkäaikaisesta työstä Rauman kauppakamarin toiminnassa. Timo Suistio (BMH Technology Oy) jatkaa Rauman kauppakamarinpuheenjohtajana vuonna Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. 16

19 Hallitustyöskentely 2013 Hallituksesta pois jäävien jäsenten muistaminen Hallituksen ja puheenjohtajiston tehtävät (Kauppakamarin hyvä hallinto) Ajankohtaistakoulutuksen katsaus Kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2013 Kauppakamarien yhteiset teemat- helppo hallinto Edunvalvonnan ajankohtaistilanne 8-tien tilanne SAMK/ Turun AMK työryhmä Mistä vetoa vientiin Kansanedustajatilaisuus keväällä Rauman kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2012 Rauman kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2012 Satakunnan ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen Kauppakamarin tulosmittarit vuodelta 2012 Kauppakamarien ja EK:n välinen sopimus alueellisesta edunvalvonnasta Olkiluodon ajankohtaiskatsaus Rauman ja Satakunnan kauppakamarien teollisuusvisio projektihanke Rauman kaupungin telakkateollisuustyöryhmä Ajankohtaista SAMK:sta ml toimilupahakemus Kauppakamarin strategiakokous ja kauppakamarien yhteisen strategian teemat Rauman ja Satakunnan kauppakamarien teollisuusvisio 2020:n tilanne Telakkatilanne ja kauppakamari Kauppakamarin vaalitoimikunnan asettaminen Kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2014 Kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2014 Kauppakamarin budjetti vuodelle 2014 Kauppakamarien jäsentyytyväisyystutkimus 2013 Urastartti -messut Kansanedustajatilaisuus syksyllä EK:n suhdannebarometrin julkistaminen Syyskokous Kauppakamariforum 17

20 Edustukset kauppakamarilaitoksessa ja muissa elimissä 2013 Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta Paasikivi, Jari, Oras Invest Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki,Marva Group Välimaa, Kari, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, BMH Technology Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu, Rauman Satama (Esko, Matti, Euroports Finland) Salmi, Ari, CT Logistics Oy Rauman kaupungin elinkeinopolittinen toimikunta Pasanen, Kari, UPM Rauma Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan TE -toimisto Junnila, Päivi, Rauman kauppakamari Team Satakunta Huhtala, Johanna, Rauman kauppakamari Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Sieviläinen, Jorma Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Toivonen, Sakari, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore OY Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Hirvonsalo, Jaakko, Rauman kauppakamari 18 Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä.

21 Valiokuntatyöskentely 2013 HR- ja koulutusvaliokunta Kampus-hankkeen tilanne Rauman Joko -kulutuksen esittely Satakunnan oppisopimuskoulutuksen tilannekatsaus Huomisen johtajat Raumalla- mentorointiohjelman esittely Nuorten kesätyöpaikkakyselyn 2013 tulokset Rauman kauppakamarin vertaisklubin toimitamallia Työtä Nuorille- kampanjan tilannekatsaus Winnovan katsaus koulutuksen ennakoinnista (ennakointikamarit) Teollisuusvisio hankeen tilannekatsaus Satakunta Business Campus mallin esittely Ajankohtaista Urastartti 2014 tapahtumasta Ajankohtaiskatsaukset Raumaster Oy:Ltä, Länsirannikon Koulutus Oy Winnovasta ja Osuuskauppa Keulasta Kansainvälistymisvaliokunta Raumaster Oy:n ajankohtaiskatsaus Satakunnan ja Rauman seudun teollisuuden kehitys viime vuosina Tilannekatsaus Satakunnan Teollisuusvisio 2020-projektiin Kesätyöpaikkakyselyn tulokset 2013 Business ja käytännön toimet Valko-Venäjällä Keskuskauppakamarin Digitalisaatio - kiertue Asiakasarvon kasvatus palvelumuotoilun keinoin Kansainvälistymispalkinto 2013 Valiokunnan strategia ja ohjelma vuodelle 2014 Kaupan valiokunta Paikallismarkkinat Ajankohtaista Rauman seudun ja Rauman kaupan kehityksestä tilastojen valossa Kanalin länsirannan asemakaava Kaupan valiokunnan teemat 2013 Liikennevaliokunta Ajankohtaista Forchem Oy:sta ja yhtiön logistiikasta Helppo Hallinto teema 8-tien ajankohtaistilanne Ajankohtaista liikenneministeriössä valmisteilla olevasta meriliikennestrategiasta Ajankohtaista VR Transpointista Ajankohtaista 8-tie urakasta sekä Lakarin alueen risteyksestä Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan kuulumiset Väylämaksun puolittaminen Ajankohtaista bussiliikenteestä ja Satakunnan Liikenne Oy:sta Siltarajoitusten ajankohtaistilanne Palvelualojen valiokunta Ajankohtaista Rauman seudun ja Satakunnan palvelualojen kehityksestä tilastojen valossa Lausunto Rauman kaupungille arkkitehti ja pääsuunnittelijatehtävien pienehköistä hankinnoista Helppo Hallinto teema Potilasdirektiivi Ajankohtaista SOTE uudistuksesta Rauman kaupungin hankintatyöryhmä ja kauppakamarin edustajat Pankkisääntelyn vaikutukset Sähköisen taloushallinnon uudistus Satakunnan teollisuusvisio 2020 Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoimintaan Hankinfoorumin käynnistys Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Ajankohtaista Jujo Thermalilta Kauppakamarien hanke hallinnon haasteet ja virtaviivainen Suomi Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan teemat vuonna 2013 Ajankohtaista Lähi Tapiolasta Ajankohtaista elinkeinopolitiikasta ja valtion kehysriihestä Energiatehokkuuus yrityksessä Katsaus Satakunnan Teollisuusvisioon 2020 Valiokunnan puheenjohtajuus Sucros Oy:n ja sokeriteollisuuden ajankohtaiskatsaus Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen 19

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Vuosikertomus 2010 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2010 30. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Vuosikertomus 2011 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 31. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2012 Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Kuvia tapahtumista 2014 Teollisuusvisio 2020-julkistamistilaisuus Mirja Mutikainen mediatilaisuudessa 21.1.2014.

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Vuosikertomus 2008 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2008 28. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Vuosikertomus 2009 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2009 29. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2003

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2005 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2005 25. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2002

TOIMINTAKERTOMUS 2002 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2002 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2002

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2018 Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Henkilövalinnat syyskokouksessa Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Satakunnan teollisuusvisio 2020 -projektissa päivitetään v. 2008 tehty vastaava Satakunnan

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS.

VUOSIKERTOMUS. VUOSIKERTOMUS 2016 www.rauma.chamber.fi Rauman kauppakamari Vuosikertomus 2016 Taitto- ja painopaikka: Laine Direct Oy, Rauma 2017 Kuvituskuvat: IngImage VUOSIKERTOMUS 2016 36. TOIMINTAVUOSI Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014 Listaus toiminnoista, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, muu ympäristölainsäädännön mukainen lupa tai ilmoitus tai toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan lupavelvollinen Toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2006 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2006 26. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot