Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla niiden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Tavoitetila eli Visio 2008 Rauman seutu on Suomen viidentoista menestyneimmän seudun joukossa kilpailukykymittarein (esim. bkt.) mitattuna ja seudun imago on hyvä. Nykyinen väestömäärä säilyy. Alueen hyvinvointi perustuu seudun yritysten ja kuntien kilpailukykyyn, toimintaedellytyksiin ja imagoon. Rauman kauppakamari on aktiivinen ja arvostettu elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä. Kauppakamarin jäsenpohja on kattava. Rauman seudun Strategiset päämäärät Yritysten osaavan työvoiman saatavuus on hyvä. Koulutus- ja tutkimusrakenne vastaavat yritysten tarpeita ja ovat laadullisesti korkeatasoisia. Yritysten sukupolvenvaihdokset hallitaan. 2. Rauman seudulla on elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja aloitteellisuutta tukeva toimintaympäristö sekä toimiva yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyö. 3. Tärkeimmät liikenne- ja muut toimintaympäristön parantamisinvestoinnit ovat toteutuneet. 4. Elinkeinoelämän strategiset yritysverkostot, yritysyhteistyö yleensä ja pk -yrityskanta ovat voimistuneet ja toimivia. RAUMAN KAUPPAKAMARIN TOIMINNALISET PÄÄMÄÄRÄT 1. Kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän arvostettu ja aktiivinen edunvalvoja ja toimintaympäristön kehittäjä. 2. Kauppakamari on organisaationa asiantunteva ja alueen elinkeinoelämää tukeva ja yhdistävä järjestö. Kauppakamari toimii lähellä yrityksiä. 3 Kauppakamarin jäsenpalvelut ovat elinkeinoelämää hyödyttäviä ja korkeatasoisia. 4. Kauppakamarin jäsentiheys on korkea ja alueen elinkeinorakennetta hyvin edustava ja kattava. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2005 Rauman kauppakamari toimii osana laajaa kansallista ja kansainvälistä kauppakamariverkkoa. Toiminnan painopisteenä on oman alueensa yritysten ja kuntien toimintaedellytysten ja menestysedellytysten parantaminen. Kauppakamarin omien toimintojen suuntaaminen on tapahduttava yhtä jalkaa yritystoiminnassa tapahtuvan kehityksen kanssa. Toimi paikallisesti - ajattele globaalisti voisi olla kauppakamarislogan. Keskuskauppakamarin Kauppakamarit hanke tähtää kauppakamaritoiminnan vahvistamiseen koko Suomessa. Raumalla tähän on varauduttu vahvistamalla yhteistyötä lähialueen kauppakamarien kanssa. Pitkäaikainen yhteistyö Satakunnan kauppakamarin kanssa vahvistettiin joulukuussa tehdyllä yhteistoimintasopimuksella. Samoin Turun kauppakamarin kanssa yhteistoimintaa tiivistettiin ja laajennettiin luottamusmieskenttään. Kauppakamariyhteistyö ei tietenkään sulje pois alueellisia ja seudullisia yhteistyöpartnereita. Globaalissa maailmassa yritysten kilpailuasema ja -kyky on jatkuvassa muutoksessa. Yritysjohtajien tehtävänä on osata tehdä oikeita valintoja, joilla voidaan vaikuttaa tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin. Elämme aivan erilaisessa maailmassa kuin vuotta sitten, sillä esim. Kiinan ja Venäjän talouskasvu sekä EU: n uudet jäsenmaat ovat tuoneet yrityselämän muutoksiin aivan uuden dynamiikan. Suomen uhkana sanotaan olevan tytäryhtiötalous, jossa osaaminen ja päätöksenteko siirtyy kauas pois Suomesta. Tulevaisuudessa olisi erittäin tärkeää, että Suomessa säilyy merkittävää omistusta ja strategista päätöksentekoa. Toisaalta globaalit pääomat tuovat osaamista ja pääomia. Rauman seudullakin on erinomaisia esimerkkejä siitä, miten kansainvälinen omistus on voinut luoda vaurautta ja menestystä. On tärkeää, että maassamme on johtavia kansainvälisiä yrityksiä, joilla on vahvaa innovaatiokykyä ja erittäin korkeatasoinen teknologinen osaaminen. Yrityksiä, joilla on kansainvälisesti vahva osaaminen on sittenkin hyvin harvassa. Jatkossa on pakko kysyä miten ja mistä jatkossa löydämme Suomeen ja omalle alueellemme dynaamisia ja luovia yrittäjiä. Rauman kauppakamari on jäsenistönsä näkemyksen mukaan onnistunut hyvin tehtävässään ja osannut muokata linjaansa yrittäjien kehityksen mukana. Haluan lausua kiitokset kaikille yritys- ja kunnallisjohtajille, jotka ovat antaneet oman hienon panoksensa kauppakamaritoimintaan. Jari Paasikivi Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauma ja Satakunnan kauppakamarien pitkäaikainen taustatyö alueen teollisuuden ja palvelujen kehittämiseksi on kiteytynyt viisivuotiskausittain tehtäviin Visioraportteihin. Visiotyöryhmät keräävät piiriinsä kymmeniä alueen yritysjohtajia arvioimaan oman toimialansa tilaa ja kehitystä. Vuoden aikana saatiin valmiiksi viisi työryhmää sekä useita asiantuntijanäkemyksiä sisältävä Satakunnan Palveluvisio Palveluvisiosta on tullut teollisuusvision rinnalle merkittävä kauppakamarin kehittämistoiminnan kulmakivi. Palvelualojen kehittäminen sinänsä on useastakin näkökulmasta tärkeää. Vuoden aikana käytiin useita neuvotteluja Rauman ja Satakunnan kauppakamarien hallitusten kesken yhteistyön tiivistämiseksi. Loppuvuodesta solmittu sopimus määrittää yhteistyön tavoitteet ja muodot, mutta säilyttää molempien kauppakamarien juridisen itsenäisyyden. Hallitustason ja käytännön yhteistyötä vuoden aikana oli myös Turun kauppakamarin kanssa. Rauman kauppakamarin toimintavuotta leimasi edelleen uuden ydinvoimalaitoksen rakentaminen. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit käynnistivät jo vuonna 2003 yhdessä Prizztech Oy:n kanssa kaksi 3-vuotista projektia edistämään satakuntalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua projektiin. Vuoden aikana ilmeni, että suomalaisilla yrityksistä vain muutamilla oli mahdollisuus päästä käsiksi projektin suururakoihin. Käytännössä lähes kaikki suuret rakennus ja putkiurakat ovat menneet keski-eurooppalaisille rakentajille. Kuitenkin n. 150 satakuntalaista yritystä on saanut eri asteisia rakennus- tai palvelusopimuksia projektista. Tältä osin projekti on vastannut odotuksia, vaikka toki pettymyksiäkin on tullut. OL3 hankkeen myöhästymisen johdosta hankkeen mukana tulevat vaikutukset palvelualoihin eivät vielä ehtineet juuri näkyä, koska rakennuspaikalla on ollut henkilöstöä vasta puolen tuhatta. Kauppakamarin ja Prizztech Oy:n projektiin liittyviin seminaareihin otti osaa satoja henkilöitä ja projektin nettisivut olivat hyvin suosittuja. Kauppakamarille vuosi 2005 oli erityisen vilkas. Varsinkin Pyhäjärviseudulle tärkeän sokeritehtaan säilyttämiseksi tehtiin runsaasti töitä Säkylän kunnan työryhmässä sekä muutoinkin. EU:n syksyllä tekemä sopimus mahdollisti juurikkaan viljelyn ja jalostuksen jatkon Suomessa yhden tehtaan mallia varten. Alkuvuodesta Sucros Oy:n hallitus päätti, että ainakin toistaiseksi jatkava tehdas sijaitsee Säkylässä. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 324, mikä piti jäsenmäärämme ennallaan. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93% ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70%. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat. Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 22 koulutustilaisuutta ja niihin otti osaa n. 700 henkilöä, missä oli merkittävä kasvu edellisen vuoden lukuihin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet. Vuoden aikana valmistauduttiin vaihtamaan www-sivustot uuden grafiikan mukaisiksi. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1597 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta on vähentynyt merkittävästi. Projekteista merkittävimmät ydinvoimaprojektiin liittyvät hankkeet, Palveluvisio 2010 sekä Venäjälle! projekti seudun pk-yrityksille. Projektin tarjosi tietoa ja apua Venäjän markkinoista. Venäjän markkinoiden kasvu kiinnostaa yhä useampia yrityksiä. Venäjälle projekti on tullut oikeaan tarpeeseen.

7 Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamarilla on jäsentyytyväisyystutkimusten mukaan jäsentensä hyvä luottamus ja kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan syyskokous vuonna 2003 on hyväksynyt kauppakamarin strategian vuodelle Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa keskeisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja sillä on toimivat yhteiskunnalliset suhteet ympäristöönsä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Keskuskauppakamarin Kauppakamarit raportin ehdotusten mukaisesti kauppakamari lisää yhteistyötään Satakunnan ja Turun kauppakamarien kanssa sekä edunvalvontatyössä että palveluissa. Rauman kauppakamarille on kuitenkin yhtä tärkeää hyvä yhteistyö maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden sekä kuntien kanssa. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Yritysten tilauskannat ovat korkealla tasolla, tulosnäkymät hyviä ja uusia työntekijöitä tarvitaan lisää. Tilanteeseen vaikuttavat olennaisesti ydinvoimaprojektin ja meriteknisen teollisuuden hyvän tilauskannan lisäksi myös koko länsirannikon hyvä tilanne sekä metalli- ja rakennusalan hyvä tilauskanta. Rauman alueelle tärkeässä paperiteollisuudessa sen sijaan kannattavuus ei ole ollut tyydyttävä ja siellä haetaan jatkuvasti keinoja tuottavuuden parantamiseksi. Pyhäjärviseudulle ja koko Satakunnan elintarviketaloudelle tärkeä sokeritehdas jatkaa ainakin toistaiseksi Säkylässä tuloksekasta toimintaansa. Kaupan alalla tulee tapahtumaan kehitystä ja muutoksia, koska Raumalla ns. Lampolan alueen kaavapäätökset saivat lainvoiman vuoden vaihteen jälkeen. Samasta syystä sataman kehityksen kannalta tärkeän radanvarsitien rakentaminen voi alkaa jo vuonna Valtion seuraavan vuoden budjettiin saatiin laajalla yhteisponnistuksella myös koko Satakunnalle tärkeän Valtatie 2:n perusparannus. Rauman kauppakamarin vuoden työvoima- ja osaamiskyselyn raportin mukaan suurimmat esteet työvoiman lisäämiseksi ovat ammattitaitoisen henkilöstön ja koulutuksen puute. Yritykset palkkaisivat uutta työvoimaa, jos sitä olisi saatavana. Noin kolmasosa yrityksistä arvioi avainhenkilöstön ja työntekijöiden saatavuuden olevan ongelmallista. Hallinto ja talous Oras Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi toimi ensimmäistä vuottaan kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2005 ajan. Varapuheenjohtajina olivat Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja Heimo Ylitalo ja Lännen Tehtaiden johtaja Erkki Lepistö. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen vuoden 2005 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2005 alla. Sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin ja Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sekä EK:n puheenjohtaja ministeri Christoffer Taxell. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2005 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski ja Venäjälle! -hankkeen projektipäällikkönä Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,44 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2005 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2005 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös TULOS Varsinainen toiminta Tuotot , ,02 Kulut Henkilöstökulut , ,99 Poistot , ,63 Muut kulut , ,17 Tuotto-/Kulujäämä , ,77 Varainhankinta Tuotot , ,00 Kulut , ,20 Tuotto-/Kulujäämä 9 436, ,03 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,79 Kulut -39, ,02 Tuotto-/Kulujäämä , ,80 Omakatteiset rahastot Tuotot 607, ,82 Kulut -15,12-903,98 Siirto sidottuihin rahastoihin -591,96-273,84 Tilikauden tulos , ,80 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,80 6

9 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,89 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,89 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 4 656, ,12 Sijoitukset yhteensä 4 656, ,12 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,01 OMAKATTEISET RAHASTOT Stipendirahasto , ,95 Omakatteiset rahastot yhteensä , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,08 Siirtosaamiset , ,05 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,13 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,47 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,47 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,78 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,38 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,34 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Stipendirahasto , ,95 Sidotut rahastot yhteensä , ,95 Toimintapääoma , ,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,80 Oma pääoma yhteensä , ,56 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,67 Muut velat 3 357, ,06 Siirtovelat , ,05 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,78 Vieras pääoma yhteensä , ,78 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,34 7

10 8 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tilikauden ,44 euron ylijäämän jättämisestä tulostilille on säännösten mukainen. Raumalla 7. päivänä huhtikuuta 2006 Jouko Tukkiniemi KHT Simo Seikola KHT 9

12 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 106 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 38 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 17 Liikenne- ja kuljetusyritykset 9 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 6 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 7 Muut palveluyritykset 99 Yritysjäsenet yhteensä 309 Järjestöt 6 Kunnat Henkilöjäsenet 19 10

13 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2005 VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy Lepistö, Erkki, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Jäsenet Akkanen, Veli-Pekka, toimitusjohtaja, Superlon Oy Ala-Siuru, Seppo, kunnanjohtaja, Lapin kunta Aro-Heinilä, Asko, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Asunmaa, Pertti, tehtaanjohtaja, UPM-Kymmene Oyj, Rauma Esko, Matti, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Oy Ltd Heinimaa, Jyrki, talousjohtaja, Aker Finnyards Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Juusela, Tapio, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Kankaanpää, Lenni, toimitusjohtaja, Euran Osuuspankki Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Kujamäki, Tapani, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Mäkelä, Pertti, toimitusjohtaja, Ahlstrom Kauttua Oy Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Broilertalo Oy/HK-Ruokatalo Oyj Niinimäki, Juhani, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Oras, Outi, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Pere, Jorma, hallituksen puheenjohtaja, Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Yhtiöt Pörsti, Lauri, FB-Ketjutekniikka Oy Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, toimitusjohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Pankki Oyj Suvanto, Tomi, apulaiskaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Välimaa, Kari, varatoimitusjohtaja, Rolls-Royce Oy HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy Lepistö, Erkki, johtaja, Lännen Tehtaat Oyj 11

14 Jäsenet Hartikainen, Sirkku, apteekkari, Rauman Keskus-Apteekki Kauppi, Simo, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Osuuspankki Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Satatuote Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mikola, Tapani, toimitusjohtaja, Lännen Puhelin Oy Pehu-Lehtonen, Kaija, tehtaanjohtaja, Metsä-Botnia Oy Ab, Rauma Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Salo, Risto, toimitusjohtaja, Hollming Oy Simola, Pertti, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima oy Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN EDUSTAJAT KESKUSKAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNNASSA 2005 Lepistö, Erkki, Lännen Tehtaat Oyj Paasikivi, Jari, Oras Oy Pere, Jorma, Pintos Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Ylitalo, Heimo, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2005 Ammattikoulutusvaliokunta Vahtola, Jouko (pj.) Henkilöstöjohtaja Aker Finnyards Oy Heinonen, Tapani Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Kari, Juha K. Toimitusjohtaja Air-IX Tuotantotekniikka Oy Lumme, Mikael Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Nurmi, Jouko Hallituksen puheenjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työvoimatoimisto Rantanen, Pekka Toimitusjohtaja Raumatrade Oy Seppänen Liisa Projektihallinnon päällikkö PI-Rauma Oy Tuominen, Kari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Tillander, Unto Rehtori Rauman ammattiopisto Toivonen, Sakari Henkilöstöjohtaja UPM-Kymmene Oyj Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oy 12

15 Kauppavaliokunta Hartikainen, Sirkku (pj.) Apteekkari Rauman Keskusapteekki Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Tradeka/Valintalo Fere, Esat Toimitusjohtaja Fere Oy Frimodig, Timo Pankinjohtaja Rauman Seudun Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Oy Ignatius, Juhani Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Mäntysalo. Petri Tavaratalonjohtaja Citymarket Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Palmu, Olli Kultaseppä Kultasepänliike V. Palmu Palmu, Pekka Yrittäjä Silmäoptikot Ky Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Sieviläinen, Jorma Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Suominen, Pasi Kauppias Elintarvikeliike Suominen Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Esko, Markku Materiaalipäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Heino, Hannu Paikallisjohtaja Aspokem Oy Jalonen, Matti Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Laaksonen, Mikko Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Komonen, Juhani Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Multanen, Timo Logistiikkapäällikkö Oras Oy Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-Ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja Contu -Trans Oy Valkoja, Pekka Osastopäällikkö Oy Rauma Stevedoring Ltd Valla, Heikki Aluepäällikkö VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Kari, Hanna DI Tiehallinto Roiha, Timo Logistiikkapäällikkö Satatuote Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aro-Heinilä, Asko Toimitusjohtaja Rauma Seudun Kehitys Oy Helamaa, Markku Toimitusjohtaja Länsitekniikka Oy Jokinen, Eira Asiamies Elinkeinoelämän Keskusliitto Komminaho, Alpo Sosiaalijohtaja Rauman kaupunki Korsi, Eino Toimitusjohtaja Rauman SataSKV Lammi, Antti Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Juusela, Tapio Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Rauman Tilikeskus Oy 13

16 Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puntari, Mikko Toimitusjohtaja Apteekki Minerva Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkitehtuuritoimisto E. Ruusunen Oy Rantanen, Pekka Toimitusjohtaja Raumatrade Oy Sandholm, Tomi Johtaja Nordea Pankki Oyj Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Pehu-Lehtonen, Kaija (pj.) Tehtaanjohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Akkanen, Veli-Pekka Toimitusjohtaja Superlon Oy Asunmaa, Pertti Tehtaanjohtaja UPM-Kymmene Oyj Fredriksson, Martti Toimitusjohtaja Forchem Oy Hanhiala, Jorma Toimiston johtaja Elinkeinoelämän Keskusliitto Hytönen, Reino Toimitusjohtaja BMH Wood Technology Oy Ivars, Christian Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kujamäki, Tapani Toimitusjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Kuusiston Saha Laine, Muisto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Malmelin, Rainer Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Mattila, Matti Toimitusjohtaja PI-Rauma Oy Mokka, Rauno Varatoimitusjohtaja Teollisuuden Voima Oy Mäkelä, Pertti Toimitusjohtaja Ahlstrom Kauttua Oy Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Saarisalo, Risto Teknologiajohtaja Oras Oy Sainio, Sami Tehtaanjohtaja Enics Oy Strengell, Erkki Tehtaanjohtaja Aker Finnyards Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Välimaa, Kari Varatoimitusjohtaja Rolls Royce Oy 14 Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino (pj.) Osastopäällikkö Hollming Oy Aaltonen, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Aaltek Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Koivisto, Mika Toimistusjohtaja Rauman ATK-Antti Korpi, Kari Johtaja Datainfo Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Oy Lähteenmäki, Mika Toimitusjohtaja Verkkoasema Oy Metsälä, Timo Tietohallintojohtaja Lännen Tehtaat Oyj Montonen, Marko Paikallisjohtaja Sentera Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oy Stenback, Kari Automaatiopäällikkö Oy Metsä-Botnia Ab Sunila, Arto Tuotekehityspäällikkö Oras Oy

17 Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy Vuorento, Eino-Pekka Projektipäällikkö Elektroniikkaklinikka Tilintarkastajavaliokunta Tukkiniemi, Jouko (pj.) Toimitusjohtaja, KTM,KHT Junitra Oy Saarela, Pirjo (varapj.) Superlon Oy Jäsenet: Nolppari, Pekka HTM, ammattitilintarkastaja Suominen, Hannu HTM, pankinjohtaja Nordea Pankki Oyj Kekola, Sirpa Talousjohtaja UPM-Kymmene Oyj Kuokka, Hannu Talousjohtaja Biolan Oy Kulmala, Eila KTM; lehtori SAMK Kelhä, Sinikka Varatuomari Asianajotoimsto Sinikka Kelhä Varajäsenet: Stenback, Kristiina KTM,HTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Kulmala, Tapani KTM,KHT Ernst&Young Oy Bergström, Lasse Controller Teollisuuden Voima Oy Ravi, Jorma Talousjohtaja Oy Rauma Stevedoring Ltd Manner, Juha Varatuomari Asianajotoimisto Brander&Manner Salo, Juhani Varatuomari Asianajotoimisto Juhani Salo Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Jaskari, Ilkka (pj.) Johtaja Lännen Tehtaat Oyj Aalto-Setälä, Hannu Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Auramaa, Pekka Kuljetusinsinööri Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Henriksson, Seppo Toimitusjohtaja Viihdelaitteet Ky Jantunen, Antti Kunnanjohtaja Kiukaisten kunta Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Koskinen, Kari Toimitusjohtaja Å&R Carton Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Mäkelä, Pertti Toimitusjohtaja Ahlstrom Kauttua Oy Mäki, Esa Toimitusjohtaja Broilertalo Oy Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Peltonen, Harri Puheenjohtaja Säkylän Yrittäjät Pere, Jorma Toimitusjohtaja Pintos Oy Perttuli, Markku Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Rantala, Jari Kunnanjohtaja Säkylän kunta Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Vakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2005 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM, Ernst&Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja, Ernst&Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM, Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Nolppari, Pekka, yo-merkonomi Pirilä, Sinikka, tilitoimistoyrittäjä Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj Valonen, Sivi, tradenomi Ernst&Young Oy Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy 27.1.OL 3:een liittyen järjesti kauppakamari yhdessä Prizztechin kanssa ydinvoiman alihankkijaseminaarin Rauma-salissa. 16

19 KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Rauman kaupunginvaltuuston istuntosali - kokousesitelmöitsijä: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Syyskokous Rauman uusi kaupunginteatteri - kokousesitelmöitsijä: EK:n puheenjohtaja Christoffer Taxell Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä 7.4. Kauppakamarin ajankohtaisseminaari Toimiiko viestisi verkossa? kerää runsaasti osanottajia vuodesta toiseen. Tilaisuuden veti FM, suomen kielen kouluttaja Marsa Luukkonen ja se pidettiin Tilausravintola Aarnkarissa Valtuustosalissa pidetyssä kauppakamarin kevätkokouksessa kokousesitelmän piti kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. 17

20 HALLITUS kauppakamarien jäsentyytyväisyystutkimus 2004 Venäjälle! -projektin hakemus Rauman seudun korkeakoulustrategia kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2005 Saksan kunniakonsuli Raumalle lahjoitus yrittäjyyskolutusohjelmaan kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2004 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2004 Keskuskauppakamarin hallituksen tilannekatsaus Rauman kauppakamari 25-vuotta -järjestelyt kansanedustajatilaisuus Kauppakamarit työryhmän jatkoesitykset Rauman kaupungin strategialuonnos väestösuojien rakentaminen komennusmiesten päivärahakysymys ministeri Pekkarisen vierailu strategiakokous Satakunnan Palveluvisio 2010 Keskuskauppakamarin työryhmä kauppakamarien kehittämiseksi kauppakamarin työvoima-osaamiskysely 2005 Ydinvoimaprojekti ja paikalliset yritykset Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyö vaalitoimikunan asettamien sokeritehdaskysymys hallituksen vierailu Turussa Turun kauppakamarin kutsusta Keskuskauppakamarin lausuntopyyntö Kauppakamarit hankkeesta jäsenmaksuperusteet vuodelle 2006 toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006 henkilövalinnat vuodelle 2006 Kunta- ja palvelurakenneuudistus Satakunnan korkeakoulusäätiön neuvottelukunnan edustus Rauman Seudun Kehityksen hallituksen jäsenet Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyösopimus kauppakamarin uusi graafinen ilme metallipäivä sokeritehdaspäätös 18

21 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2005 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Paasikivi, Jari, Oras Oy Ylitalo Heimo, Lääkärikeskus Minerva Oy Lepistö Erkki, Lännen Tehtaat Oyj Pere, Jorma, Pintos Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin PKY-valiokunta Pere, Jorma, Pintos Oy Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta Helamaa, Markku, Länsitekniikka Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Suominen, Pertti Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-Keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Eklund, Ari, Nokia Oyj Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko Sokerityöryhmä, Säkylän kunta Hirvonsalo, Jaakko 19

22 VALIOKUNTATYÖSKENTELY Ammattikoulutusvaliokunta Rauman korkeakoulustrategia Ammattiosaajat vuosi 2005 Skills -tapahtuma Työvoima- ja osaamiskysely Teollisuuden nuoriso-ohjelma Satakunnassa Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kaupan valiokunta Kaupan aika-seminaari Liikennevaliokunta Turun Tiepiirin ajankohtaiskatsaus Rauman satamatien tiesuunnitelma Katsaus Rauman seudun infrainvestointien tilanteeseen Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot Hallituskauden liikenneinvestoinnit Broilertalo Oy:n logistiikkajärjestelmät Palvelualojen valiokunta Rauman kaupungin hankintastrategia ja sen kehittäminen Palveluvisio 2010 ja sen jatkotoimet Kauppakamarin työvoima- ja osaamiskysely Ol3 ja taloudelliset vaikutukset Kunta- ja palvelurakenneudistus Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Satakunnan Palveluvisio 2010 Vähäliikenteiset radat ( Kiukainen- Kauttua-Säkylä) Kauppakamarin ajankohtaiskatsaus Työvoima- ja osaamiskysely Sokeriteollisuuden ajankohtaistilanne Teollisuusvaliokunta Sähkömarkkinat ja niiden kehitys Rauman seudun korkeakoulustrategia ja elinkeinoelämän näkemykset Pintos Oy TTY:n Rauman hydrauliikkayksikkö Kilpailulainsäädäntö yritysnäkökulmasta Kauppakamarin ajankohtaiskatsaus Länsi Suomi Yhtiöt OL 3 -projekti Teollisuuden Voima Oy Kauppakamarin työvoima- ja osaamiskysely ja teollisuus EK:n aluetoiminta Tietotekniikkavaliokunta Eurooppalainen teknologiarahoitus ja PAVE-tapahtuma Rauma seudun korkeakoulustrategia Kauppakamarin työvoima- osaamiskysely ja tietotekniikka Osaamiskeskusohjelmavalmistelut Visio 2010 ohjelmisto- ja tietoliikennealojen päivitys Tietotekniikkaseminaari ICT-TOTI projekti Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM -tutkintoon 20

23 ALOITTEET JA LAUSUNNOT Valtatie 2 Pori-Vihti tie, Rauman satamatie (valtiovarainministeri Antti Kalliomäki) Lausunto Kauppakamarijärjestön kehittämistä koskevista suosituksista (Keskuskauppakamari) Elinkeinoelämän näkemyksiä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (Satakuntaliitto) Lausunto Satakunnan korkeakoulustrategiasta (Satakunnan korkeakoulutyöryhmä) Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (Liikennetyöryhmä) Lausunto Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman määrärahaesityksistä (Satakuntaliitto) Komennusmiesten päivärahakysymys (valtiovarainministeri Antti Kalliomäki) Lausunto vähäliikenteisten ratojen tulevaisuusselvityksestä (Ratahallintokeskus) Saksan kunniakonsuli Raumalle (Saksan suurlähetystö) Lausunto toisen asteen koulutuksen kehittämisestä Satakunnassa (Satakuntaliitto) Elintarviketeollisuus ja sokerintuotannon turvaaminen Suomessa (Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja) Komennusmiesten päivärahat ja lakimuutos (Satakunnan kansanedustajat) (Suluissa taho, jolle aloite/lausunto osoitettu.) 21

24 AJANKOHTAISKOULUTUS 1.1. Vuosilomalaki ja työeläkelaki uudistuvat - työsuhdeneuvoja Marita Antola, Helsingin kauppakamari 2.2. Paperiton taloushallinto Verkkolaskutus - KTM Heli Salmi, Elma Oyj Electronic Trading - Jarmo Rosenqvist, hallituksen puheenjohtaja, Arwidsson Oy Ab 2.2. Työsuhdetiedon ajankohtaispäivä - VT Markus Äimälä, Elinkeinoelämän Keskusliitto 2.2. Projektityön johtaminen valmennuspäivä - johtava konsultti Rauno Hakala, Duo-Yhtiöt Oy keinoa tehdä markkinoinnilla tulosta * - KTM Timo Rope, Rope-Yhtiöt 3.3. Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta - VT Kirsti Auranen, Ernst&Young Oy 4.4. Tietoisku matkakustannusten korvaamisesta - ylitarkastaja Tommi Peltomäki, Verohallitus 4.4. Toimiiko viestisi verkossa? - FM, viestinnän kouluttaja Marsa Luukkonen 5.5. Tuontipäivä * - huolintapäällikkö Terttu Rinne, Starck Johan Steel Oy ab - tulliverotarkastaja Sirpa Lindberg, Turun tulli 5.5. Palkanlaskennan ajankohtaispäivä - työsuhdeneuvoja Marita Antola, Helsingin kauppakamari 3.4. Työn valmiiksi saaminen parasta stressin hoitoa - professori Juha Siltala, Helsingin yliopisto 6.6. Monikulttuurivalmiudet brunssi - headtrainer, MSc Merja Ajomaa Kirjanpito 2005 laivaseminaari ** 9.9. Toimiva monikulttuurinen yhteistyö Fokuksena Ranska/Saksa - Businesscommunication Unit:n asiantuntija Tapani Rinne 9.9. Sopimusriskien hallinta * - VT Marja-Riitta Seulu, Asianajotoimisto Malinen&Moisio&Partners Oy 9.9. Vientipäivä käytännön läheinen tietopaketti viennistä - logistiikkapäällikkö Maila Lingren, Kemira Chemicals Oy - alkuperäasiantuntija Sirpa Lindgren, Turun tulli Tietoturvapäivä - DI Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy Mitä tilinpäätös kertoo? - VTM Ilari Salmi, Present K&S Oy Sihteeri 2005 laivaseminaari ** 22

25 AJANKOHTAISKOULUTUS/ MUUT TILAISUUDET Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä - VT Kirsti Auranen, Ernst&Young Oy Tapakulttuuripäivä: Kansainvälisesti hyvä suomalainen - FM, tapakouluttaja Jukka Oresto, Paideia Oy - viiniasiantuntija, konsultti Timo Jokinen Strateginen suunnittelu & Verkostoyhteistyö - johtava konsultti Rauno Hakala, Duo Plus Yhtiöt Tilinpäätös- ja veropäivä - KTM, OTK Osmo Valovirta, Ernst&Young Oy - OTT,KTM Hannele Ranta-Lassila, Keskuskauppakamari - OTT, KTM Pauli K. Mattila, Keskuskauppakamari Miten tehdään hehkeysvoimaa markkinoinnilla * - KTM Timo Rope, Rope -Yhtiöt Asiantuntija myy miten asiantuntijuus käännetään myyntivoimaksi * - KTM Timo Rope, Rope-Yhtiöt Ennakkoperintä ylijohtaja Mirjami Laitinen, Verohallitus * = yhteistyössä Turun kauppakamarin kanssa ** = - - Helsingin MUUT TILAISUUDET Satakunnan metallipäivä Ydinvoimaseminaari Satakunnan logistiikkapäivä 8.8. Golftournament 2005 * 9.9. Kansanedustajatilaisuus *** 9.9. Kauppakamari Forum ** Suuri kansainvälistymispäivä *** Tietotekniikka liiketoiminnan tehostajana **** * = yhteistyössä Rauman Yrittäjien kanssa ** = - - Keskuskauppakamarin kanssa *** = - - Satakunnan TE-Keskuksen kanssa *** = - - Satakunnan kauppakamarin kanssa 23

26 17.4. Professori Juha Siltala Helsingin yliopistosta luennoi kauppakamarin tilaisuudessa Rauma-salissa otsikolla Työn valmiiksi saaminen parasta stressin hoitoa. Esitelmä perustui Siltalan laajaan tutkimukseen Työelämän huonontumisen lyhyt historia Koulutuksen kevätkauden lopettajaistilaisuus Monikulttuurivalmiudet -brunssi keräsi Villa Tallbon täyteen aiheesta kiinnostuneita Kauppakamari ja Rauman Yrittäjät järjestivät yhteisen Golftournament 2005 tapahtuman Pomppusten kentällä. Kisan miesten sarjan voitti Aarne Nevanpää Klapsakka Oy:stä. Palkinnon voittajalle luovutti kauppakamarin hallituksen jäsen toimitusjohtaja Simo Kauppi Rauman Seudun Osuuspankista FM Jukka Oresto Paideia Oy:stä koulutti yritysten henkilökuntaa Villa Tallbossa tapakulttuuriasioissa otsikolla Kansainvälisesti hyvä suomalainen

27 VENÄJÄLLE! PROJEKTI Kauppakamarin vuoden 2005 kansainvälistymisteemana oli Venäjä. Alkuvuodesta käynnistynyt Venäjälle! hanke tarjosi alueen pk-yrityksille käytännönläheisiä palveluita venäjänmarkkinoiden kartoittamiseksi sekä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien etsimiseksi Venäjän kiinnostavilta markkinoilta. Ulkopuolisten konsulttien toteuttamana tehtiin kahdelle yritykselle markkinakartoitus. Yhdelle yritykselle etsittiin kanavia toiminnan aloittamiseksi Venäjällä. Hankkeen toimesta tuettiin kolmen yrityksen matkoja Venäjälle. Varsinkin idänkauppaa aloittelevat yritykset kartuttivat venäjänkaupan tietouttaan projektin järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa: 7.6. Venäjänkaupan tehostartti Venäläistä liiketapakulttuuria ja neuvottelutekniikkaa Markkinointi ja mainonta venäjänkaupassa Yritysvierailu Oras Oy:lle teemana yrityksen eteneminen Venäjällä Projektin tarjontaan on kuulunut myös yleinen kv-neuvonta ja kansainvälisten kontaktien välitys. Vuoden aikana hankkeen eri palveluita käytti 35 alueemme yritystä. Venäjälle -hanke jatkuu vielä vuoden 2006 ajan. Järjestimme marraskuussa matkan Lemconin Pietarin toimistoon kuulemaan ajankohtaisia uutisia Pietarin julkisrakentamisesta. SVKK:n Pietarin toimiston johtaja Tarja Tiirikainen kävi tervehtimässä raumalaisvieraita Lemconilla. Alhaalla keskellä Lemconin Venäjä-toimintojen johtaja Jussi Ovaska. 25

28 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi Pirjo Koski, Mti KV-projektipäällikkö yo-merkonomi Maria Perrakoski ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst&Young Oy JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 22 koulutustilaisuutta ajankohtaista yrityselämän aiheista sekä 4 teemapäivää. - Jäseniä on neuvottu etupäässä oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1597 vientitodistusta. Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy 26

29 JÄSENMAKSUPERUSTEET 2004/2005 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,025/1000 tuloverokertymä 27

30 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET 2005 Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd ABB Oy AB ME Group Oy Ltd Addecco Finland Oy Adwise Affecto Oy Ahlström Kauttua Oy AIR-IX Tuotantotekniikka Oy AK-Elektro Ky Aker Finnyards Oy Alko Oy, Rauma Altepa Oy Amcor Flexibles Finland Oy Apteekki Minerva Aquamec Oy Are Oy Rauma Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Timo Seppälä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Aslemetals Oy Aspokem Oy Auramaa Yhtiöt Automaattisorvaamo Hannu Laine Ky Auttajat Oy Avanspack Oy Ab Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Wood Technology Oy Citymarket Oy, Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Oy Contu-Trans Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Datainfo Solutions Rauma Deltamarin Oy, Rauman toimisto Elintarvikeliike Suominen Elokuvateatteri Iso-Hannu Enerpoint Oy Enics Rauma Oy Ermail Oy Ernst&Young Oy Etola Oy Ab Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen kiinteistö- ja tilipalvelu Oy Eurajoen kunta Eurajoen Osuuspankki Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Teleosuuskunta Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Tilitoimisto Kallio ja Mälkiäinen Euraprint Oy Euromaski Oy Euroshield Oy FB-Ketjutekniikka Oy Fennia Fere Oy Finnair Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Foilpoint Oy Forchem Oy Fortum Power and Heat Framatome ANP GMBH Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy Geoline Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hanna s Oy Harri Valpio Oy Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy Hinnerjoen Osuuspankki HK-Ruokatalo Oyj Hollming Oy IFM Electric Oy 28

31 IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy Klapsakka Oy LVT-Putki Oy IHD-Glas Oy Kodisjoen Kunta Lännen Laboratoriot Oy Innova Oy, Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Insinööritoimisto Kai Kivistö Ky Insinööritoimisto Rakenne- Rauma Oy Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen Puhelin Oy Lännen Tehtaat Oyj Länsirannikon Viestintä Oy Interrock Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JL-Joustoliitin Oy John Nurminen Oy Joleikon Oy JP-Suunnittelu Oy JR-Holvikellari Oy Jujo Thermal Oy Junitra Oy Kalanelikko Oy Kaleva Travel Oy Karhukopio Oy Kekkilä Oyj Kendall Oy Keskusautohalli Oy Kiinteistötoimisto Antila Kirjameri Oy Kirjapaino Laine Direct Oy Kirjapaino West Point Oy Kiukaisten kunta Kiukaisten Osuuspankki Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Kouluelektroniikka Oy Teuvo Tiusanen Kuehne&Nagel Oy Ltd Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy K-Rauta Etelätalo Oy Köyliön kunta Köyliön Osuuspankki Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Lai-Mu Oy Lapela Oy Lapin Apteekki Lapin Kunta Lapin Osuuspankki Lapin Tilitoimisto Lappisteel Oy Lappi Terkon Oy Leimet Oy Loipart Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy Länsi-Suomen Huoltokeskus Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen Toimistokeskus Länsi-Suomi Yhtymä Länsitekniikka Oy Länsi-Temek Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Maalausliike Veljet Mäkilä Oy Markkinointi Mika Lehtinen Oy Matkatoimisto Matka-Salonen Oy Matka-Vekka Oy Metallivalimo Koivuniemi Ky Metsä-Botnia Oy Ab, Rauman tehdas Metsäliitto Osuuskunta Länsi- Suomen Metsäkonttori Mittaportti Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy MSC Finland Oy Multiprint Oy Muottituote Nurmi Ky Mykora Oy Narmaplan Oy Narvi Oy 29

32 30 Narvi Sähkö Ky Nolppari Pekka Nordea Pankki Suomi Oyj Olkiluodon yksityissatama Onninen Oy Oras Oy Oras Liikenne Oy Osuuskauppa Keula Painorauma Oy Pakkasvakka Oy Paneliankosken Voima Oy Partners Help Satakunta Oy Pintos Oy PI-Rauma Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Plata Laskenta Oy Pohjaranta Oy Pohjolan Asiakaspalvelu Oy Posiva Oy Prismarit Oy Prizztech Oy Progman Oy Proins Oy Puhtila Oy Puukeskus Oy Rauma Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Pyrostar Oy Raikka Oy Rakennus Jalonen Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Rakennus Vuorenpää Oy Ramirent Oy Rauheat Oy Rauma Connect Oy Ltd Raumair Oy Rauma-Kaluste Oy Rauma Plan Oy Rauman Akku Oy Rauman ATK-Antti Oy Rauman Energia Oy Rauman Geotiimi Oy Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Keskus-Apteekki Rauman Kiinteistöyhdistys Rauman Kirjanpitopalvelu Oy Rauman Konttoripalvelu Oy Rauman Kumikauppa Oy Rauman Kuorma-Autoasema Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Metallipaja Oy Rauman Metalplast Oy Rauman Nuorkauppakamari Rauman Offsetpaino Oy Rauman OP-Kiinteistökeskus Oy Rauman Painopiste Oy Rauman Pesula Oy Rauman Puhdistuspalvelu Oy Rauman Ranta-Sähkö Oy Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Rauman RS-Rakennus Oy Rauman Sammutin Rauman Seudun Kehitys Oy Rauman Seudun Osuuspankki Rauman Siivouskeskus Oy Rauman Sinimailanen/ Tallbo Ravintolat Rauman SK-Kiinteistöt Oy Rauman Sähkölinja Oy Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Tilikeskus Oy Rauman Tilipalvelu Rauman Tukkanuotta Rauman Työkaluvalmistus Oy Rauman Työvoimatoimisto Rauman Ula-taksi Rauman Varaosahalli Oy Rauman Varaosapiste Rauman Yhteisvarasto Rauman Yrittäjät ry Rauma Stevedoring Oy Ltd Raumaster Oy Rautooling Oy Ravintola Buena Vista Ravintola Satamanportti Robotiikka Oy

33 Rolls-Royce Oy Ab RPR Production Oy R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy RTP-Rakennus Oy RV-Tools Oy Saint Gobain Sekurit Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Länsi-Suomi Oy Satakenkä Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous Rauma Satakuntaliitto Sataseri Oy SataSKV Oy, Rauma Satatuote Oy Scandinavian Cable Service Oy Scan-Mikael Oy Securitas Oy Sentera Oyj SGS Finland Oy Silmäoptikot Palmu Oy Sisustustalo Kodinonni Ky SLO Oy SPAR-Market Juha SP-Suunnittelu Oy Steerprop Oy Ställverksprodukter Oy Ab Sucros Oy, Säkylän tehdas Suomen Matkatoimisto Oy Suomen Merisukellus Oy Suomen Opetuskaluste Oy Suomen Posti Oyj Suomisen Lihajaloste Oy Superlon Oy Supp Systems Oy Sähkö-Rauma Oy Sähkö-Seppo Oy Säkylän Aaltek Oy Säkylän Apteekki Säkylän kunta Säkylän Osuuspankki Säkylän Yrittäjät ry Tammiston Puu Oy Tampereen Teknillinen yliopisto Tapiola-Ryhmä Teollisuuden Voima Oy Terameri Oy Terähuolto Markku Heine Ky Tie-Tiimi Oy Tilikymppi Oy Tilitoimisto Finansia Oy Tilitoimisto Maija Jaakkola Tilitoimisto Salme Vapola Tilitoimisto Sandell-Laaksonen Tilitoimisto Satu Tuomi-Nurmi Tilitoimisto Tarja Rinne Tilitoimisto Tilimakers Tovepak Ky Tradeka Oy/Euromarket Transpoint Oy Ab Tukkanuotta TVO Nuclear Services Oy UPM Kymmene Oyj, Rauma Valtakadun Hammaslääkäriasema Wanhan Rauman Kellari Oy Varaosaliike J. Sarin Ky Veljet Kuusisto Oy Verkkoasema Oy Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Vesi-Vasa Oy Viihdelaitteet Oy Viishanke Oy Willmaster Oy VMP-Interior Oy VR Osakeyhtiö/VR Cargo Värirauma Ky YIT-Service Oy Yritys- ja Tilipalvelu Suhonen Oy Yrityspalvelu Nova Oy Yrityspalvelu Wiik Ky Yy-Vee Kaluste Oy Å&R Carton Oy Auramaa, Matti, Auramaa Yhtiöt 31

34 HENKILÖJÄSENET 2005 Kekola, Sirpa, UPM-Kymmene Oyj Mokka, Rauno, Teollisuuden Voima Oy Mäki-Petäys, Jari, UPM-Kymmene Oyj Peura, Matti, UPM-Kymmene Oyj Rastas, Ami, Teollisuuden Voima Oy Reims, Erkki, Euromaski Oy Risto, Tapani, UPM-Kymmene Oyj Toiminen, Ulla, UPM-Kymmene Oyj Toivola, Ahti, Teollisuuden Voima Oy Ussa, Janne, UPM-Kymmene Oyj Vainio, Jari, UPM-Kymmene Oyj Vanamo, Ari-Pekka, UPM-Kymmene Oyj Vihijärvi, Päivi, UPM-Kymmene Oyj Vuorio, Jaakko 32

35

36 Valtakatu 2, Rauma Puh. (02) , fax (02) Valtakatu 2, Rauma Finland Tel. (02) , fax (02) PAINORAUMA OY 4/06

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2003

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2002

TOIMINTAKERTOMUS 2002 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2002 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2002

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Vuosikertomus 2008 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2008 28. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Vuosikertomus 2010 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2010 30. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Vuosikertomus 2009 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2009 29. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Vuosikertomus 2011 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 31. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2012 Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2006 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2006 26. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2018 Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Henkilövalinnat syyskokouksessa Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Perussuomalaiset Lapin piiri ry

Perussuomalaiset Lapin piiri ry TASEKIRJA 1~1~ 3t12~2O15 Sällyt~ttävä vähintään 31.12~2O25 asti. Osoite: Säterintie 20 94450 Keminmaa Kotipaikka Y-tunnus Tasekh~ja Y-tunnus 31.12.2015 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1,

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Kokonjärven suojeluyhdistys ry

Kokonjärven suojeluyhdistys ry Kokonjärven suojeluyhdistys ry Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Kokonjärven suojeluyhdistys ry Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 Kokonjärven suojeluyhdistys ry C/O Hannes Kulmala Peltolantie 6 C 24 01300 VANTAA

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot