Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2011 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2011 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2010 Talouden positiivisuus virisi sekä vahvistui 2010 Maailmantalouden elpyessä vuonna 2010 odotettua ripeämmin, sen vaikutus alkoi näkyä Rauman Kauppakamarin alueella positiivisesti. Maailmantalous kasvoi eniten Aasiassa, Kiinassa jopa 10 prosenttia, jolloin se voimisti kysyntää niin Euroopassa kuin Suomessakin. Euroopassa kasvua ovat vauhdittaneet raha- ja finanssipoliittiset elvytykset sekä yritysten tarve täydentää varastojaan vuoden 2010 aikana. Suomen kokonaistuotanto kasvoi ja sen uskotaan vauhdittuvan n. 3,5 prosentin kasvuun tulevana kahtena vuotena. Euroopan murheena on eurooppalaisten valtioiden ylivelkaantuminen. Saksan talous kohentui nopeaa tahtia vuonna 2010, mikä vaikutti myös Suomen talouskasvun selkeään piristymiseen. Rauman talousalue on viennistä riippuvainen, joten positiivinen vire näkyi myös Rauman talousalueella. Rauman kauppakamarin toiminta oli aktiivista ja tuloksellista. Kauppakamari suunnitteli ja toteutti koko aluetta koskevan elinkeinoelämän skenaariohankkeen. Sen tavoitteena oli pidemmällä aikavälillä arvioida mahdollisuuksia elinkeinoelämän näkökulmasta ja lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Satakunnassa tehdyn kattavan edunvalvontatyön ansiosta TVO :n Olkiluodon alueen OL4- hanke sai hyväksynnän eduskunnassa. Hankkeella on laajat vaikutukset Rauman kauppakamarin alueen elinkeinolle. Finanssikriisin akuutein vaihe on toistaiseksi torjuttu maailmalla. Maailmantalous elpyy ja Suomi muun Euroopan mukana. Rauman talousalueelle se luo mahdollisuuksia ja sopivasti myös haasteita. Alueen teollisuus- ja palveluklusterit nostavat täällä asuvien elintasoa ja mahdollistavat uuden kehittymisen. Kuten Kauppakamarin käynnistämästä skenaariohankkeesta käy ilmi, Rauman vetovoimaisuus tarvitsee kilpailukyvyn kärkien nostamista koko alueen kärkihankkeiksi. Rauma tulee kehittymään, mikäli kolmea ylivoimatekijää viedään ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti eteenpäin; alueen vetovoimaa ja houkuttelevuutta, kärkiklustereiden innovointi- ja uusiutumiskykyä sekä alueen logistiikkaa. Kilpailutekijöiden avulla Raumalle on mahdollisuus saada pysyviä uusia ja innovatiivisia yrityksiä, sekä niiden osaajia, jotka haluavat asua meren äärellä, pienessä suuressa ja kehittyvässä kaupungissa. Rauman kauppakamari menestyi vuonna 2010 huipputuloksin omassa jäsentyytyväisyysmittaroinnissa. Kiitos Kauppakamarin toimitusjohtajalle ja henkilöstölle sekä aktiiviselle jäsenistölle. Kiitos kuluneesta vuodesta 2010 ja toivotan menestystä Rauman kauppakamarille, sen henkilöstölle sekä jäsenille. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TIINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin alueella toimintavuosi oli merkittävästi parempi kuin Useille yrityksille toipuminen vaikeasta taantumavuodesta oli erittäin tärkeää. Rauman seutua taantuma ei yleisesti ottaen kohdellut yhtä rajusti kuin monia muita vastaavia alueita, mutta silti yritys- ja toimialakohtaiset erot saattoivat olla hyvin suuria. Vuoden merkittävin asia oli heinäkuun 1.päivänä saatu eduskunnan päätös, jonka nojalla Suomeen voidaan rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa ja toinen näistä Eurajoen Olkiluotoon. Teollisuuden Voima Oyj:n osaamista ja erinomaista laitospaikkaa eri vahvuuksineen ei voitu päätöksenteossa sivuuttaa. Fennovoiman taustayhteisönä ovat useat Satakunnankin merkittävät metalli- ja energiayhtiöt. Kauppakamari osallistui vahvasti vaikutustyöhön korostamalla OL4:n vahvuuksia sekä vetämällä maakunnallista edunvalvontatyötä. Vaikutustyön laajassa joukossa myös satakuntalaisten kansanedustajien rooli oli hyvin suuri. Suomen yllättävänkin nopea toipuminen taantumasta näkyi myös täällä. Sataman liikenne nousi reilusti ja esimerkiksi useat konepajat saivat korjattua tilauskantaansa merkittävästi. Edelliseen lamaan verrattuna ero oli myös siinä, että yritysten rahoitusrakenne on ollut kestävällä pohjalla. Rauman seudun meriteollisuudella on ollut hyvä tilauskanta ja se on kantanut vuoden 2010 yli, mutta yhtään uutta tilausta ei vuoden aikana saatu. Turun telakan heikko tilanne vaikutti myös alueellamme. Potkurivalmistajien pitkä ja vanhempi tilauskanta oli myös positiivinen asia ja vuoden mittaan voimistuva suhdanne toi vähenemisen sijaan uutta virettä. Metsäteollisuudelle taantuma merkitsi sitä, että globaalia ylitarjontaa oli purettava sekä tehokkuutta ja tuottavuutta kasvatettava. Sellun korkea hinta vaikutti vahvasti metsäyritysten tuloksiin. Raumallakin tehtiin suuria tuottavuusprojekteja. Metsäteollisuus kehittää toimintaansa entistä enemmän biometsäteollisuuden suuntaan. Siitä hyvä esimerkki on Strassburgiin tai Raumalle suunnitteilla oleva biodieselhanke. Sen merkitys paikallisen alan kilpailukyvyn kasvattamiseksi olisi suuri. Energia- ja ympäristövalmistajat ovat alueen merkittävä tulevaisuuden ala. Skenaariohankkeen johtoryhmä suosittaakin panostamaan tähän alueeseen uusiutuvan energian ja ydinvoimaklusterin ohella. Vahva elintarviketalous ja pakkausteollisuus tuovat vakautta Pyhäjärviseudulle ja laajemminkin koko Rauman seudulle. Alan kehitys oli vuoden aikana hyvä. Kaupan ja palvelujen alueilla päästiin taas kasvulukuihin vaikean vuoden jälkeen. Kuluttajien luottamuksen palautuminen oli tärkeää. Kauppakamari toteutti laajahkon elinkeinoelämän skenaarioprojektin vuoden aikana. Skenaariohankkeen tavoitteena oli arvioida Rauman seudun elinkeinoelämän tulevaisuutta neljän erilaisen tulevaisuusvaihtoehdon avulla. Projektin tavoitteena oli, että alueella voidaan selkeästi tiedostaa minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja riskejä elinkeinoelämässä on tulossa ja miten niihin pitää strategisesti varautua. Hanketta rahoittivat kauppakamarin ohella Satakuntaliitto maakunnan kehittämisrahalla sekä alueen kunnat. Projektin johtopäätös oli, että yritysten mielestä kovassa kansainvälisessä kilpailussa pärjääminen edellyttää huomattavia panoksia alueen vetovoimaan ja saavutettavuuteen eli liikenneyhteyksiin. Menestystä ja investointeja ei liioin tule ilman yritysten uusiutumis- ja innovaatiokykyä, mikä nousi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä kehittämiskohteesta. Kasvupotentiaalisia yritysklustereita ovat vesi-, ympäristö- ja bioteknologia, uusiutuva energia ja ympäristöalat sekä ydinvoimaklusteri. Selvitys suosittaa vahvaa panostusta näihin aloihin. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 332. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 10 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus- ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin jälleen erittäin hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Kauppakamari järjesti mm. kaksi hallitusjäsenille suunnattua HHJ-kurssia. Kaikkiaan läpi vietyjä HHJ-kursseja on alueellamme jo kuusi ja kurssin suorittajia yli 120 henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin19 koulutustilaisuutta. Vuonna 2010 saavutettu tulos on selkeä osoitus kauppakamarin koulutustoiminnan tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen Ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa.

7 Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin toinen kansainvälistymispalkinto luovutettiin Leimet Oy:lle. Palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet sekä lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1620 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti kolmannen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, siitä huolimatta Nuorkauppakamari onnistui jälleen hienosti. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Ammattitutka - hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia pyöri jo kolmatta vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistetty Ennakointikamari vakiintui. Sen ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai syksyn 2010 jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot, jonka mukaan sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategia käsittää vuodet Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät riippuvat kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijöinä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. OL4- hankkeen etenemisellä on tietysti suuri vakauttava vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Valtatie 8 olisi kunnostettava, Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja rataa parannettava. Investointipäätökset selviävät seuraavan hallituksen toimintakauden alussa. Hallinto ja talous Länsi Suomi Yhtymän toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2010 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa, Rolls Royce Oy ja telakanjohtaja Timo Suistio, STX Finland Oy. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2010 kokoonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin. Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaan. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula, ja kansainvälistymisasiantuntijana Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti 9.005,40 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2010 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2010 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2010 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2010 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo,toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Tanhua, Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy 10 Jäsenet Auramaa, Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Oy Ltd Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Hutton, Peter, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Kim, toimitusjohtaja, Pistora Oy Koskinen, Jari, myyntipäällikkö, DNA Finland Oy Kuusniemi, Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leija, Jari, toimitusjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja, Oy Metsä Botnia Ab Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy

13 Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Tuominen, Hanna, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 107 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 100 Yritysjäsenet yhteensä 320 Järjestöt 7 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2010 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Länsi Suomi Yhtymä Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Iisakkala, Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Isotalo. Jaana Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kleemola, Anne Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Winnova oy Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vahanto, Raimo Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi, Päivi (pj) Johtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Myyntijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Valtonen, Jari Toimitusjohtaja Narvi Oy Vuorisalo, Joel Tuotantojohtaja Lappi-Hirsi Oy Kauppavaliokunta Sieviläinen, Jorma (pj) Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi, Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Mannonen, Antti Toimitusjohtaja Tiilikaari Oy Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Ky Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Palmu Oy 12

15 Pärssinen, Hannu Raumaisäntä City-kauppiaat Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Vainio, Juha Kauppias City Market Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Telko Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus, Varsinais-Suomi Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/Rauman satama Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Liikennepäällikkö VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Varjo, Kimmo Maakunta-asiamies Satakuntaliitto Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Ylilääkäri Rauman kaupunki Junnila, Elina Toimitusjohtaja Dement Oy Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Koskinen, Jari Myyntijohtaja DNA Finland Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankkki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj.) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Veljet Kuusisto Oy Latvala, Kai Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Merikallio, Timo Tehtaanjohtaja Oy Metsä Botnia Ab Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Sundell, Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Aarinen, Reino Yliopettaja SAMK Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Gahmberg, Antti Develop Manager Nuorkauppakamari/Itella Information Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivisto, Mika Toimitusjohtaja Rauman ATK-Antti Koivuniemi, Ilkka Tietohallintopäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Toimitusjohtaja Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Sarasalo, Antti Toimitusjohtaja Rauman Tietokeskus Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy Vuorento, Eino-Pekka Projektipäällikkö Tampereen tekninen yliopisto 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Helin, Jaakko Toimitusjohtaja LVI-Helin Hutton, Peter Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vieraili kauppakamarin kutsusta Raumalla Vierailun aikana keskusteltiin OL4 hankkeesta, biodiesel tehtaasta sekä telakkateollisuuden tilanteesta. Pekkarinen esitelmöi lisäksi kauppakamariväelle Suomen elinkeinoelämän haasteista. 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2010 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Biolan Oy, Eura - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari Syyskokous Villa Jussoila, Rauma - kokousesitelmöitsijä: yliasiamies Mikko Kosonen, SITRA 16 Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevätja syyskokouksen yhteydessä

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2010 skenaarioprojektin tarjouspyyntö SAMK:in yhtiöittäminen ja kauppakamari energiatehokkuuskysely Porin lentoliikenteen kehittäminen Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja OL4:n tilanne Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot -projekti Lausunto Ulkoministeriölle Saksan kunniakonsulin nimityksestä kansanedustajatilaisuus kauppakamarijärjestön strategian hyväksyminen skenaarioprojektin vetäjäkonsultin valinnan vahvistaminen ja projektin eteneminen Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Rauman Opettajankoulutuksen tilanne kauppakamarin kevätkokous 2010 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2009 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2009 ajankohtaiskoulutuksen tilanne Rauman kaupungin yleiskaavaprosessi ja lähtökohdat elinkeinoelämän kannalta lentoliikennekysely kansanedustajatilaisuus EK:n aluejohtokunnan ja kauppakamarien tapaaminen strategiakokous Suuri kauppakamarikertue Raumalla OL4 -seminaarit skenaarioprojektin ajankohtaistilanne kauppakamarin budjettiseuranta Turun Yliopiston varainkeruu yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Medirauma tapaaminen Rauman kaupunginhallituksen kanssa syksyllä 2010 kauppakamarin ajankohtaiskatsaus SAMK:in yhtiöittäminen ja Rauman kauppakamarin omistus vaalitoimikunnan asettaminen kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2011 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2011 kauppakamarin budjetti vuodelle 2011 kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2010 edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2010 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Välimaa, Kari, Rolls-Royce Oy Ab Suistio, Timo, STX Finland Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin verovaliokunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Hirvonsalo, Jaakko Pasanen, Kari Sallinen, Kari Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Hirvonsalo, Jaakko Ojala, Ilmo Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Hirvonsalo, Jaakko Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä. 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2010 Ammattikoulutusvaliokunta Henkilöstökoulutus Botnialla SAMK:in yhtiöittäminen ja kauppakamari Valiokunnan strategian päivitys Ajankohtaista Winnovan alkutaipaleelta Urastartin palaute Ammattitutka hankeen ja ennakointikamarin ajankohtaistilanne Teollisuuden Voima Oyj:n henkilöstökoulutus Monikulttuurisuus koulutuksessa ja työelämässä Urastartti 2011 Kauppakamarin suuri Suomen kiertue Raumalla Kansainvälistymisvaliokunta STX Finland Oy:n ja telakan uusimman tilauksen, arktisen tutkimusaluksen esittely Rauman seudun yritysten kansainvälistymiskartoituksen tulokset Finpro yritysten apuna uusilla markkinolla Biolan Oy tänään Yritys ja EU, keskustelua Ville Itälän esityksen pohjalta Aalborg Industries Oy kansainvälisillä markkinoilla Kansainväliset opiskelijat avaavat yritysten ikkunan maailmalle Vuoden 2010 kansainvälistymispalkinnon saajan valinta Kaupan valiokunta Kaupan valiokunnan strategia ja kokousten teemat 2010 Kaupan sijanninohjauksen arviointiryhmän raportti ja sen tilanne Markkinointiyhdistys Rauman markkinoinnin työkaluksi Ajankohtaista Rauman kaupungin liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä Kuluttajakäyttäytymisen muutoksista kaupassa, Mahdollinen case selvitys Rauman kaupan kehityksestä Rauman elinkeinoelämän skenaariot ja kauppa Kaupan selvitys yleiskaavaa varten Näkemyksiä Rauman yleiskaavaa varten Liikennevaliokunta Nurminen Logistics tänään Liikenneministeriön logistiikkastrategia Liikennevaliokunnan kokousteemat vuonna 2010 Tullikysymys Oras Oy:n ajankohtaistaista logistiikasta OL3 projektin logistiikka Kauppakamarin kysely: Porin lentokenttä Porin lentokentän tilannne Rauman näkökulmasta ELY-keskuksen liikennestrategia Valmistautuminen liikennepoliittiseen selontekoon sekä liikenneasiat hallitusohjelmassa Älyliikenteen kansallinen strategia ja liikennepolitiikka Rauman alueen skenaariotyö Erikoiskuljetukset ja niiden mahdolliset esteet Valtatie 8:lla Palvelualojen valiokunta Palvelusetelit sosiaali- jaterveydenhoidossa Rauman Offsetpaino ja alan ajankohtaiskatsaus Medirauman ajankohtaistilanne Rauman erikoissairaanhoidon ajankohtaiskatsaus Villa Jussoila -konsepti Lentoliikennekyselyn tulokset Rauman elinkeinoelämän skenaariot- hanke ja palvelualat OL3 + OL4 ja palvelualat Palvelualojen srategia ja kokousteemat 2010 Rauman yleiskaava ja asuminen Hoivakotien kilpailutus Raumalla Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Uuden Euran palvelu-, henkilöstö- ja organisaatiosuunniltelma Kauttuan Klubin tilanne Pyhäjärviseudun liikennehankkeiden ongelmat ja niiden tila Kauppakamarin kysely Satakunnnan lentoliikenneyhteyksista Sokeriteollisuuden ajankohtaistilanne ja Kauttuan radan käyttö Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariohanke Ajankohtaista valtion talous- ja elinkeinopolitiikasta Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan strategian päivitys Teollisuusvaliokunta STX Finland Oy:n ajankohtaiskatsaus Energiatehokkuuskyselyn tulokset Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Rolls Royce Oy:n ajankohtaiskatsaus ja tuottavuuden kehittäminen Rolls Roycella Tuottavuus Suomessa ja eri toimilaloilla erityisesti teknologiateollisuudessa Yritystoiminnan vastuullisuus-valid hanke Botnia tänään Rauman alueen vetovoima teollisuuden näkökulmasta 19

22 Tietotekniikkavaliokunta RFID - selvityksen raportti ja jatkotoimenpiteet ICT -alan toimintaedellytykset Rauman seudulla Tietoteknikan perusvalmiudet yrityksissä, erityisesti tietoteknikkavaliokunnan strategia ICT -barometri RFID -seminaari Botnia tänään yritystoiminnan vastuullisuus-valid hanke Rauman alueen vetovoima ICT:n näkökulmasta Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2010 OL4, Biodieselvoima Raumalle,Telakkatyöryhmän esitykset (elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen) Telakkatyöryhmän esitykset, OL4, Valtatie 8 ja Rauman väylän syventäminen (eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma, yhdessä Rauman kaupungin kanssa) Liikenneolosuhteet 2035 (Liikennevirasto) Satakunnan maakuntakaava (ympäristöministeriö) Molemmille ydinvoimahakijoille luvat (kansanedustajat, yhdessä Satakunnan, Oulun ja Lapin kauppakamarin kanssa) Satakunnan maakuntaohjelma (Satakuntaliitto) Rauman Opettajankoulutuksen kehittäminen (Turun Yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö) Valtatie 8:n kehittäminen (pääjohtaja Juhani Tervala, yhdessä Turun, Satakunnan ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (jäsenyritykset) Tullaustoiminta Raumalla (tullihallitus) 20 (Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa.)

23 AJANKOHTAISKOULUTUS Pitkäkestoinen koulutus HHJ hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus Kurssi ( 4 koulutuspäivää) ( ) Projektinhallintakoulutus 1. Kurssi Cadence Management Corporation Ajankohtaiskoulutus Taloushallinto 17.2 Kivikautisesta kirjanpidosta sähköiseen taloushallintoon 4.3. Vielä verotilistä Ajankohtaista palkanlaskijoille Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta Ajankohtaista verotilistä ja kv. -arvonlisäverotuksesta Tilinpäätös- ja veropäivä Ennakkoverotus 2011 Esimies-/johtajakoulutus Liike-elämän ruoka- ja viinikulttuuri Tehoa tiimityöskentelyyn Asiantuntijasta esimieheksi esimiestyö haltuun Kansainvälistyminen Tullauksen ajankohtaiset kysymykset Ajankohtaista kv. -arvonlisäverotuksesta & verotilistä Ulkomaankaupan maksutavat, maariskit ja pankkitakaukset ulkomaankaupassa Uudet INCOTERMS 2010 säännöt Tietotekniikka & sosiaalinen media IT 2010 sopimusehdot Sosiaalisen median hyötykäyttö yrityksille Aamukahvi- ja kutsutilaisuudet kauppakamarin jäsenille 3.9. Etätiimien kommunikointi kuntoon brunssi 21

24 MUUT TILAISUUDET Rauman kaupunginhallitus/kauppakamarin hallitus Urastartti -messut (Rauman Nuorkauppakamari ja Sanomalehti Länsi Suomi) Suomen elinkeinoelämän haasteet - elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Skenaariotyöpajaa Työmarkkinapoliittinen katsaus (EK:n aluejohtokunta ja Satakunnan kauppakamari) Golftournament (Rauman Yrittäjät) 3.9. Hallituksen strategiakokous Skenaariotyöpajat (suluissa yhteistyötaho) Ennakointikamari tilaisuudet (kauppa, lvi, sähkö, prosessi, sote-ala) (Winnova Oy) Kansanedustajatilaisuus (Satakunnan kauppakamari) 1.9. Ajankohtaista EU:n yrityspolitiikasta - Europarlamentin jäsen Ville Itälä Tunnistusteknologiat-seminaari (Prizztech Oy) Veropoliittinen ilta - varatoimitusjohtaja P.K. Mattila, Keskuskauppakamari Projektit Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Ammattitutka hanke (alueen ammatilliset oppilaitokset ja Satakunnan kauppakamari) 22 Kyselyjä ja selvityksiä Energiatehokkuuskysely Lentoliikennekysely RFID -kysely

25 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kauppakamarin kansainvälistymispalvelut ovat käytännönläheistä toimintaa yritysten kannustamiseksi ja avittamiseksi kansainvälisille markkinoille. Palvelut käsittivät v ulkomaankauppaan liittyvää neuvontaa, kansainvälistymiseen liittyvien tilaisuuksien järjestämistä, sekä kansainväliseen kauppaan liittyvän tiedon välittämistä. Maaliskuussa valmistui laaja kansainvälistymiskartoitus, joka valottaa seudun yritysten kansainvälistymisen tilaa sekä arvioita esim. tulevaisuuden viennin kehityksestä. Kansainvälitymispalveluiden taustatukena toimii kansainvälistymisvaliokunta. Kansainvälistymisvaliokunnan yksi tehtävä on valita vuoden kansainvälistymispalkinnon saaja. Vuonna 2010 palkinnon sai lappilainen konapaja Leimet Oy, joka valmistaa kalliokärkiä. Vuoden aikana järjestettiin maksuttomat tilaisuudet: Saksan markkinat; ajankohtaista tietoa kasvavasta taloudesta ja keinoista menestyä Saksan markkinoilla 1.9. Ajankohtaista EU:n yrityspolitiikasta Venäjä nyt! Tutustuminen Allure of the Seas risteilijään Turun telakalla Kansainvälistymispalvelut ovat yrityksille pääosin maksuttomia. > Jujo Thermalin toimitusjohtaja Peter Hutton, europarlamentaarikko Ville Itälä ja Rauman kauppakamarin puheenjohtaja Heikki Marva keskustelivat ajankohtaisista EU-asioista. (Kuva Kai Jalonen) < Kauppakamarin vuoden 2010 kansainvälistymispalkinto myönnettiin lappilaiselle Leimet Oy:lle. Palkinnon otti vastaan kauppakamarin syyskokouksessa Leimet Oy:n hallituksen pj. Risto Saarisalo kansainvälistymisvaliokunnan pj. Päivi Vihijärveltä. 23

26 RAUMAN KAUPPAKAMARI Kauppakamarin koulutusvuosi 2010 onnistui erittäin hyvin sekä taloudellisen tuloksen että kurssiosallistujien palautteiden perusteella. Kertomusvuoden koulutusalueet olivat kansainvälistyminen, taloushallinto, HHJ-koulutus, työsuhdetieto, esimieskoulutus, projektinhallinta sekä tietotekniikka ja sosiaalinen media. Luettelo vuoden 2010 kursseista löytyy otsikon "Ajankohtaiskoulutus alta sivulta Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivässä kuulijoita kiinnosti eniten ajankohtainen rakennusalan käännetty arvonlisäverotus. > INCOTERMS 2010 toimitusehdot. Kurssi oli vuoden 2010 yleisömenestys 100 osallistujalla. Kauppakamarin loppusyksyn perinteistä koulutustarjontaa edustavat taloushallinnon ajankohtaispäivät Tilinpäätös- ja veropäivä.

27 9.12. Ennakkoperintä Kertomusvuonna järjestettiin kaksi Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) kurssia, joissa osallistujia oli yhteensä

28 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi Pirjo Koski-Hannula, Mti KV-palvelut yo-merkonomi Maria Perrakoski ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 19 koulutustilaisuutta ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä lisäksi 2 kpl HHJ- (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) kurssia ja 2 kpl 3-päiväistä projektinhallintakurssia. Kauppakamari oli lisäksi yhteistyökumppanina useiden eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu etupäässä oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1620 vientitodistusta. Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy 26

29 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2009/2010 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.) 27

30 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET A&R Carton Oy Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd Adecco Finland Oy Affecto Finland Oy Aito Lämpö Oy Alko Oy, Rauma Altepa Oy Amcor Flexibles Finland Oy Aputeam Henkilöstöpalvelut Aquamec Oy Areva ANP GMBH Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Aslemetals Oy Auramaa Yhtiöt Auttajat Oy Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Cafe Sali Canon Business Center Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Datawest Oy Rauma Deltamarin Oy, Rauman toimisto Dement Oy DNA Oy EK-Tku Oy/Eilakaisla Elokuvateatteri Iso-Hannu Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Ermail Oy Ernst&Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Oy Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Romu Oy Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Teollisuushuolto Oy Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finda Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Framino Oy/HR Kumppanit Fresco Ravintolat Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy GAC Finland Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy HK Ruokatalo Oyj Hoitokoti Linnanneito Oy Hollming Oy Holvisaunat Oy Hotelli Vanha Rauma House Jn-West Oy I ja piste Adwise IFM Electric Oy

31 IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne-Rauma Oy Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy ISS Teollisuuspalvelut Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy JPT Jaskari Oy Jujo Thermal Ltd Junitra Oy Kaleva Travel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhukopio Oy Karhuvalu Oy K-Citymarket/ Juha ja Tiina Vainio Kekkilä Oyj Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Keskusautohalli Oy Kiinteistötoimisto Antila Kirjapaino Laine Direct Oy Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Oy Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy K-Rauta Papinhaka Oy Pasin Rauta Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Lai-Mu Oy Ab Lapela Oy Lapin Apteekki Lappi-Hirsi Oy Lappi-Hunaja Oy Lapin Osuuspankki Lappisteel Oy Lappi Terkon Oy Leimet Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT-Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teollisuuspalvelu Oy Länsi-Rannikon Koulutus Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostalo Mercurius Oy Manpower Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Microbot Oy Minoan Oy MJS Steel Engineering Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Muottituote Group Oy Mustapörssi T:mi Petrin Pörssi Mykora Oy Nab Labs Oy 29

32 Narmaplan Oy Prismarit Oy Rauman Nuorkauppakamari Narvi Oy Prizztech Oy Rauman Offsetpaino Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Progman Oy Rauman Ranta-Sähkö Oy Narvi Sähkö Ky Proins Oy Rauman Ratko Oy Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Nurminen Logistics Oyj Pöyry Industry Oy Rauman RS-Rakennus Oy Olkiluodon yksityissatama Qwertomec Care Oy Rauman Sammutin Onninen Oy Raikka Oy Rauman Seudun Kehitys Oy Oras Liikenne Oy Oras Oy Osuuskauppa Keula Oy Kendall Oy Kuehne+Nagel Ltd, KN Oy Metsä-Botnia Ab Rauman tehdas Oy Rauma Stevedoring Ltd Oy West Pak Ab Painorauma Oy Pakkasvakka Oy Palin Oy Rauma Palvelu Oy Mäkiset Paneliankosken Voima Oy Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Plata Laskenta Oy Pohjaranta Oy Polartherm Oy Porin kaupunki/satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennus Jalonen Oy Rakennus Jope Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy Ramirent Finland Oy Rauma Cata Rauma Interior Oy Rauma Sport Puad Rauma Terminal Services Oy Raumair Oy Raumametals Oy Rauman Akku Rauman ATK-Antti Oy Rauman Energia Oy Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Konttoripalvelu Oy Rauman KTK Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Rauman Sinimailanen Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Tietokeskus Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Rauman Tilipalvelu Rauman Tukkanuotta Rauman Työkaluvalmistus Oy Rauman Ula-taksi Rauman Varaosahalli Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry Raumaster Oy Ravintola Buena Vista RB-Asennus Oy Porin Satacom Oy Rauman Metallipaja Oy Rolls-Royce Oy Ab 30 Posiva Oy Rauman Metalplast Oy RR Site Service

33 R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy Ruokakesko Oy RV-Tools Oy Saint-Gobain Glass Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakuntaliitto Sataseri Oy Sataservice Oy Satatuote Oy Scandinavian Cable Service Oy Scan-Mikael Oy SGS Inspection Service Oy Siemen-Flora Oy Silmäoptikot Palmu Oy Sisustustalo Kodinonni Ky Skanska Talonrakennus Oy, Satakunta SLO Oy SP-Suunnittelu Oy Steerprop Oy STX Finland Oy Ställverksprodukter Oy Ab Sucros Oy, Säkylän tehdas Suomen Elämyspalvelu Oy Suomen Lähikauppa Oy/ Valintatalo Suomen Opetuskaluste Oy Suomisen Lihajaloste Oy Sähkö-Rauma Oy Sähkö-Seppo Oy Säkylän Aaltek Oy Säkylän kunta Säkylän Osuuspankki Säkylän Yrittäjät r.y. Tammiston Puu Oy Tampereen Teknillinen yliopisto, Rauma Teollisuuden Voima Oyj Terameri Oy Terähuolto Markku Heine Oy Texpro Oy Tie-Tiimi Oy Tiilikaari Oy Tilikymppi Oy Tilitoimisto Finansia Oy Tilitoimisto Maija Jaakkola Tilitoimisto Salme Vapola Tilitoimisto Satu Tuomi-Nurmi Tilitoimisto Tarja Rinne Tilitoimisto Tilimakers Tovepak Ky Transpoint Oy Ab TV-Kone Mäntynen Oy TVO Nuclear Services Oy UPM Kymmene Oyj, Rauma Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Valtakadun Hammaslääkäriasema Wanhan Rauman Kellari Oy Vekomi Oy Veljet Kuusisto Oy Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Vesi-Vasa Oy Viherkäine Oy Viishanke Oy Willmaster Oy Wipak Avans Oy VMP Group VMP-Interior Oy Värirauma Ky YIT-Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy/ostolaskut Yritys- ja Tilipalvelu Suhonen Oy Yrityspalvelu Wiik Ky 31

34 32 Kauppakamarin kevätkokous pidettiin Biolan Oy:n uusissa toimitiloissa Eurassa. Kokousesitelmän piti Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja Risto E. Penttilä.

35

36 Valtakatu 2, Rauma Puh. (02) , fax (02) PAINORAUMA OY 5/11

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri Jäsentiedote 2/2013 s. 6 s. 14 s. 20 Maineteko Maailmalla -palkinto Jari Rautjärvelle Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 koulutuskalenteri TAPAHTUMAKALENTERI s. 5 Näytön Paikka - nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ nr 4 joulukuu 2009 Onko suunta oikea? Tästäkin selvitään Puheenjohtajistoon nuorta voimaa Keski-Suomi ja Keskisuomalainen Oppisopimus ja työssä oppiminen Oman tien kulkija Lannevedeltä

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

Hyvinkään Yrittäjäsanomat

Hyvinkään Yrittäjäsanomat Hyvinkään Yrittäjäsanomat Tässä numerossa: Hyvinkään Yrittäjien odotus kaupunki- ja elinkeinostrategiasta s. 2 Yrjö Koskinen: Kulttuuriyrittäjyydestä luoviin toimialoihin s. 3 Hyvinkää kukoistukseen -seminaarin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät tapahtumakuvauksia vuodelta 2011, arkisto

Vihdin Yrittäjät tapahtumakuvauksia vuodelta 2011, arkisto Vihdin Yrittäjät tapahtumakuvauksia vuodelta 2011, arkisto Vihdin Yrittäjien pikkujoulutapahtumaa vietettiin 3.12.2011 Frank Sinatra -tunnelmissa Vihdin Yrittäjien pikkujoulutapahtumaa vietettiin Lohjalla

Lisätiedot

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 1 Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI Maaliskuu 2005 Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 2 Aluekuvernööri Aluekuvernöörin palsta Aluegovernor Jukka Karenius Kevät on jo hyvässä tulossa,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua.

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua. 1 SCANIA King of the Offroad! Uutuutena ATPkausitarkastukset! VAK Huoltopalvelut Oulu Voudintie 11 VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00. Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa (kuormatilat/perävaunut)

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot