Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2010 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Visio 2011 Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista. Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän ja Rauman seudun. Kauppakamarilla on kyky verkottua tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti. Kauppakamarin strategiset päämäärät 2011 On proaktiivinen tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäjä ja mielipidevaikuttaja. Kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoiden ja muutoksiin reagoiden ja vaikuttaen. Edistää yrittäjyyttä ja kehittää toimivaa yhteistyötä sidosryhmien ja julkisen sektorin kanssa. On yrityksiä yhdistävä organisaatio. On korkeatasoisten ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja. Talous on vahva. 2

5 KAUPPAKAMARIVUOSI 2010 Talouden positiivisuus virisi sekä vahvistui 2010 Maailmantalouden elpyessä vuonna 2010 odotettua ripeämmin, sen vaikutus alkoi näkyä Rauman Kauppakamarin alueella positiivisesti. Maailmantalous kasvoi eniten Aasiassa, Kiinassa jopa 10 prosenttia, jolloin se voimisti kysyntää niin Euroopassa kuin Suomessakin. Euroopassa kasvua ovat vauhdittaneet raha- ja finanssipoliittiset elvytykset sekä yritysten tarve täydentää varastojaan vuoden 2010 aikana. Suomen kokonaistuotanto kasvoi ja sen uskotaan vauhdittuvan n. 3,5 prosentin kasvuun tulevana kahtena vuotena. Euroopan murheena on eurooppalaisten valtioiden ylivelkaantuminen. Saksan talous kohentui nopeaa tahtia vuonna 2010, mikä vaikutti myös Suomen talouskasvun selkeään piristymiseen. Rauman talousalue on viennistä riippuvainen, joten positiivinen vire näkyi myös Rauman talousalueella. Rauman kauppakamarin toiminta oli aktiivista ja tuloksellista. Kauppakamari suunnitteli ja toteutti koko aluetta koskevan elinkeinoelämän skenaariohankkeen. Sen tavoitteena oli pidemmällä aikavälillä arvioida mahdollisuuksia elinkeinoelämän näkökulmasta ja lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Satakunnassa tehdyn kattavan edunvalvontatyön ansiosta TVO :n Olkiluodon alueen OL4- hanke sai hyväksynnän eduskunnassa. Hankkeella on laajat vaikutukset Rauman kauppakamarin alueen elinkeinolle. Finanssikriisin akuutein vaihe on toistaiseksi torjuttu maailmalla. Maailmantalous elpyy ja Suomi muun Euroopan mukana. Rauman talousalueelle se luo mahdollisuuksia ja sopivasti myös haasteita. Alueen teollisuus- ja palveluklusterit nostavat täällä asuvien elintasoa ja mahdollistavat uuden kehittymisen. Kuten Kauppakamarin käynnistämästä skenaariohankkeesta käy ilmi, Rauman vetovoimaisuus tarvitsee kilpailukyvyn kärkien nostamista koko alueen kärkihankkeiksi. Rauma tulee kehittymään, mikäli kolmea ylivoimatekijää viedään ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti eteenpäin; alueen vetovoimaa ja houkuttelevuutta, kärkiklustereiden innovointi- ja uusiutumiskykyä sekä alueen logistiikkaa. Kilpailutekijöiden avulla Raumalle on mahdollisuus saada pysyviä uusia ja innovatiivisia yrityksiä, sekä niiden osaajia, jotka haluavat asua meren äärellä, pienessä suuressa ja kehittyvässä kaupungissa. Rauman kauppakamari menestyi vuonna 2010 huipputuloksin omassa jäsentyytyväisyysmittaroinnissa. Kiitos Kauppakamarin toimitusjohtajalle ja henkilöstölle sekä aktiiviselle jäsenistölle. Kiitos kuluneesta vuodesta 2010 ja toivotan menestystä Rauman kauppakamarille, sen henkilöstölle sekä jäsenille. Heikki Marva Puheenjohtaja 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TIINPÄÄTÖS Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin alueella toimintavuosi oli merkittävästi parempi kuin Useille yrityksille toipuminen vaikeasta taantumavuodesta oli erittäin tärkeää. Rauman seutua taantuma ei yleisesti ottaen kohdellut yhtä rajusti kuin monia muita vastaavia alueita, mutta silti yritys- ja toimialakohtaiset erot saattoivat olla hyvin suuria. Vuoden merkittävin asia oli heinäkuun 1.päivänä saatu eduskunnan päätös, jonka nojalla Suomeen voidaan rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa ja toinen näistä Eurajoen Olkiluotoon. Teollisuuden Voima Oyj:n osaamista ja erinomaista laitospaikkaa eri vahvuuksineen ei voitu päätöksenteossa sivuuttaa. Fennovoiman taustayhteisönä ovat useat Satakunnankin merkittävät metalli- ja energiayhtiöt. Kauppakamari osallistui vahvasti vaikutustyöhön korostamalla OL4:n vahvuuksia sekä vetämällä maakunnallista edunvalvontatyötä. Vaikutustyön laajassa joukossa myös satakuntalaisten kansanedustajien rooli oli hyvin suuri. Suomen yllättävänkin nopea toipuminen taantumasta näkyi myös täällä. Sataman liikenne nousi reilusti ja esimerkiksi useat konepajat saivat korjattua tilauskantaansa merkittävästi. Edelliseen lamaan verrattuna ero oli myös siinä, että yritysten rahoitusrakenne on ollut kestävällä pohjalla. Rauman seudun meriteollisuudella on ollut hyvä tilauskanta ja se on kantanut vuoden 2010 yli, mutta yhtään uutta tilausta ei vuoden aikana saatu. Turun telakan heikko tilanne vaikutti myös alueellamme. Potkurivalmistajien pitkä ja vanhempi tilauskanta oli myös positiivinen asia ja vuoden mittaan voimistuva suhdanne toi vähenemisen sijaan uutta virettä. Metsäteollisuudelle taantuma merkitsi sitä, että globaalia ylitarjontaa oli purettava sekä tehokkuutta ja tuottavuutta kasvatettava. Sellun korkea hinta vaikutti vahvasti metsäyritysten tuloksiin. Raumallakin tehtiin suuria tuottavuusprojekteja. Metsäteollisuus kehittää toimintaansa entistä enemmän biometsäteollisuuden suuntaan. Siitä hyvä esimerkki on Strassburgiin tai Raumalle suunnitteilla oleva biodieselhanke. Sen merkitys paikallisen alan kilpailukyvyn kasvattamiseksi olisi suuri. Energia- ja ympäristövalmistajat ovat alueen merkittävä tulevaisuuden ala. Skenaariohankkeen johtoryhmä suosittaakin panostamaan tähän alueeseen uusiutuvan energian ja ydinvoimaklusterin ohella. Vahva elintarviketalous ja pakkausteollisuus tuovat vakautta Pyhäjärviseudulle ja laajemminkin koko Rauman seudulle. Alan kehitys oli vuoden aikana hyvä. Kaupan ja palvelujen alueilla päästiin taas kasvulukuihin vaikean vuoden jälkeen. Kuluttajien luottamuksen palautuminen oli tärkeää. Kauppakamari toteutti laajahkon elinkeinoelämän skenaarioprojektin vuoden aikana. Skenaariohankkeen tavoitteena oli arvioida Rauman seudun elinkeinoelämän tulevaisuutta neljän erilaisen tulevaisuusvaihtoehdon avulla. Projektin tavoitteena oli, että alueella voidaan selkeästi tiedostaa minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja riskejä elinkeinoelämässä on tulossa ja miten niihin pitää strategisesti varautua. Hanketta rahoittivat kauppakamarin ohella Satakuntaliitto maakunnan kehittämisrahalla sekä alueen kunnat. Projektin johtopäätös oli, että yritysten mielestä kovassa kansainvälisessä kilpailussa pärjääminen edellyttää huomattavia panoksia alueen vetovoimaan ja saavutettavuuteen eli liikenneyhteyksiin. Menestystä ja investointeja ei liioin tule ilman yritysten uusiutumis- ja innovaatiokykyä, mikä nousi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä kehittämiskohteesta. Kasvupotentiaalisia yritysklustereita ovat vesi-, ympäristö- ja bioteknologia, uusiutuva energia ja ympäristöalat sekä ydinvoimaklusteri. Selvitys suosittaa vahvaa panostusta näihin aloihin. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 332. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 10 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus- ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutus oli hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin jälleen erittäin hyvä tulos ajankohtaiskoulutuksen tuotoissa. Kauppakamari järjesti mm. kaksi hallitusjäsenille suunnattua HHJ-kurssia. Kaikkiaan läpi vietyjä HHJ-kursseja on alueellamme jo kuusi ja kurssin suorittajia yli 120 henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin19 koulutustilaisuutta. Vuonna 2010 saavutettu tulos on selkeä osoitus kauppakamarin koulutustoiminnan tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen Ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa.

7 Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin toinen kansainvälistymispalkinto luovutettiin Leimet Oy:lle. Palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet sekä lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1620 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti kolmannen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, siitä huolimatta Nuorkauppakamari onnistui jälleen hienosti. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Ammattitutka - hanke, jonka tavoite on lähentää yrityksiä ja alueen oppilaitoksia pyöri jo kolmatta vuotta. Samoin ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistetty Ennakointikamari vakiintui. Sen ajatus on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai syksyn 2010 jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot, jonka mukaan sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategia käsittää vuodet Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät riippuvat kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijöinä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. OL4- hankkeen etenemisellä on tietysti suuri vakauttava vaikutus alueemme talouteen. Rauman seudulle tärkeän sataman liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. Valtatie 8 olisi kunnostettava, Rauman meriväylää olisi syvennettävä ja rataa parannettava. Investointipäätökset selviävät seuraavan hallituksen toimintakauden alussa. Hallinto ja talous Länsi Suomi Yhtymän toimitusjohtaja Heikki Marva toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2010 ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa, Rolls Royce Oy ja telakanjohtaja Timo Suistio, STX Finland Oy. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2010 kokoonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin. Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2010 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaan. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski-Hannula, ja kansainvälistymisasiantuntijana Maria Perrakoski. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti 9.005,40 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2010 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2010 alla. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2010 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2010 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy Jäsenet Lehtinen, Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki, Heimo,toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Miettinen, Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mäkitalo-Suviniemi, Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS Lindgren Oy Pasanen, Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Sainio, Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Tanhua, Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi Yhtymä Välimaa, Kari, toimitusjohtaja, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, telakanjohtaja, STX Finland Oy 10 Jäsenet Auramaa, Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Aro-Heinilä, Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Esko, Matti, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Oy Ltd Hiitiö, Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Hutton, Peter, toimitusjohtaja, Jujo Thermal Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen, Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro, Kim, toimitusjohtaja, Pistora Oy Koskinen, Jari, myyntipäällikkö, DNA Finland Oy Kuusniemi, Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leija, Jari, toimitusjohtaja, HK-Ruokatalo Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Maksniemi, Tauno, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Merikallio, Timo, tehtaanjohtaja, Oy Metsä Botnia Ab Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oy Närvä, Johanna toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Pere, Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy

13 Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Rasilainen, Juhani, konsernijohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Salo, Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Oyj Tuominen, Hanna, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Valovuo, Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 107 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 40 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 19 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 9 Muut palveluyritykset 100 Yritysjäsenet yhteensä 320 Järjestöt 7 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2010 Ammattikoulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Länsi Suomi Yhtymä Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Iisakkala, Jari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Isotalo. Jaana Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kleemola, Anne Koulutusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kuuselo, Juha Rehtori Winnova oy Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Lääveri, Anu Henkilöstöjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Oy Vahanto, Raimo Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi, Päivi (pj) Johtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Myyntijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hanna-Maija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Euracon Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Aalborg Industries Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Valtonen, Jari Toimitusjohtaja Narvi Oy Vuorisalo, Joel Tuotantojohtaja Lappi-Hirsi Oy Kauppavaliokunta Sieviläinen, Jorma (pj) Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi, Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Mannonen, Antti Toimitusjohtaja Tiilikaari Oy Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Ky Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Palmu Oy 12

15 Pärssinen, Hannu Raumaisäntä City-kauppiaat Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Vainio, Juha Kauppias City Market Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Telko Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Paikallisjohtaja John Nurminen Oy Lehtimäki, Janne Logistiikkapäällikkö Kuehne & Nagel Ltd Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus, Varsinais-Suomi Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/Rauman satama Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK-ruokatalo Oyj Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Liikennepäällikkö VR Cargo Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Varjo, Kimmo Maakunta-asiamies Satakuntaliitto Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Strategiapäällikkö Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Ylilääkäri Rauman kaupunki Junnila, Elina Toimitusjohtaja Dement Oy Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Koskinen, Jari Myyntijohtaja DNA Finland Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Oy Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Saustila, Matti Toimitusjohtaja Eurajoen Säästöpankkki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy 13

16 Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj.) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Veljet Kuusisto Oy Latvala, Kai Henkilöstöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Lindholm, Ari Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lotila, Harri Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Merikallio, Timo Tehtaanjohtaja Oy Metsä Botnia Ab Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Sundell, Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Välimaa, Kari Toimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Aarinen, Reino Yliopettaja SAMK Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Gahmberg, Antti Develop Manager Nuorkauppakamari/Itella Information Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Koivisto, Mika Toimitusjohtaja Rauman ATK-Antti Koivuniemi, Ilkka Tietohallintopäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Korpi, Kari Toimitusjohtaja Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Sarasalo, Antti Toimitusjohtaja Rauman Tietokeskus Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy Vuorento, Eino-Pekka Projektipäällikkö Tampereen tekninen yliopisto 14

17 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Helin, Jaakko Toimitusjohtaja LVI-Helin Hutton, Peter Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oyj Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Johtaja Pintos Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Oyj Vase, Henrik Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vieraili kauppakamarin kutsusta Raumalla Vierailun aikana keskusteltiin OL4 hankkeesta, biodiesel tehtaasta sekä telakkateollisuuden tilanteesta. Pekkarinen esitelmöi lisäksi kauppakamariväelle Suomen elinkeinoelämän haasteista. 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2010 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ernst & Young Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Biolan Oy, Eura - kokousesitelmöitsijä: toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari Syyskokous Villa Jussoila, Rauma - kokousesitelmöitsijä: yliasiamies Mikko Kosonen, SITRA 16 Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevätja syyskokouksen yhteydessä

19 HALLITUSTYÖSKENTELY 2010 skenaarioprojektin tarjouspyyntö SAMK:in yhtiöittäminen ja kauppakamari energiatehokkuuskysely Porin lentoliikenteen kehittäminen Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja OL4:n tilanne Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot -projekti Lausunto Ulkoministeriölle Saksan kunniakonsulin nimityksestä kansanedustajatilaisuus kauppakamarijärjestön strategian hyväksyminen skenaarioprojektin vetäjäkonsultin valinnan vahvistaminen ja projektin eteneminen Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Rauman Opettajankoulutuksen tilanne kauppakamarin kevätkokous 2010 kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2009 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2009 ajankohtaiskoulutuksen tilanne Rauman kaupungin yleiskaavaprosessi ja lähtökohdat elinkeinoelämän kannalta lentoliikennekysely kansanedustajatilaisuus EK:n aluejohtokunnan ja kauppakamarien tapaaminen strategiakokous Suuri kauppakamarikertue Raumalla OL4 -seminaarit skenaarioprojektin ajankohtaistilanne kauppakamarin budjettiseuranta Turun Yliopiston varainkeruu yhteiskokous Satakunnan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnan kanssa kauppakamarin strategiapäivä Medirauma tapaaminen Rauman kaupunginhallituksen kanssa syksyllä 2010 kauppakamarin ajankohtaiskatsaus SAMK:in yhtiöittäminen ja Rauman kauppakamarin omistus vaalitoimikunnan asettaminen kansanedustajatapaaminen syyskokousjärjestelyt kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2011 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2011 kauppakamarin budjetti vuodelle 2011 kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2010 edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus 17

20 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2010 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Välimaa, Kari, Rolls-Royce Oy Ab Suistio, Timo, STX Finland Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin verovaliokunta Marva, Heikki, Länsi Suomi Yhtymä Oy Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Hirvonsalo, Jaakko Pasanen, Kari Sallinen, Kari Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Hirvonsalo, Jaakko Ojala, Ilmo Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sisäinen hallitus Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa, Tapio, Technip Offshore Oy Satakunnan Korkeakoulusäätiö Hirvonsalo, Jaakko Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Hirvonsalo, Jaakko Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä. 18

21 VALIOKUNTATYÖSKENTELY 2010 Ammattikoulutusvaliokunta Henkilöstökoulutus Botnialla SAMK:in yhtiöittäminen ja kauppakamari Valiokunnan strategian päivitys Ajankohtaista Winnovan alkutaipaleelta Urastartin palaute Ammattitutka hankeen ja ennakointikamarin ajankohtaistilanne Teollisuuden Voima Oyj:n henkilöstökoulutus Monikulttuurisuus koulutuksessa ja työelämässä Urastartti 2011 Kauppakamarin suuri Suomen kiertue Raumalla Kansainvälistymisvaliokunta STX Finland Oy:n ja telakan uusimman tilauksen, arktisen tutkimusaluksen esittely Rauman seudun yritysten kansainvälistymiskartoituksen tulokset Finpro yritysten apuna uusilla markkinolla Biolan Oy tänään Yritys ja EU, keskustelua Ville Itälän esityksen pohjalta Aalborg Industries Oy kansainvälisillä markkinoilla Kansainväliset opiskelijat avaavat yritysten ikkunan maailmalle Vuoden 2010 kansainvälistymispalkinnon saajan valinta Kaupan valiokunta Kaupan valiokunnan strategia ja kokousten teemat 2010 Kaupan sijanninohjauksen arviointiryhmän raportti ja sen tilanne Markkinointiyhdistys Rauman markkinoinnin työkaluksi Ajankohtaista Rauman kaupungin liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä Kuluttajakäyttäytymisen muutoksista kaupassa, Mahdollinen case selvitys Rauman kaupan kehityksestä Rauman elinkeinoelämän skenaariot ja kauppa Kaupan selvitys yleiskaavaa varten Näkemyksiä Rauman yleiskaavaa varten Liikennevaliokunta Nurminen Logistics tänään Liikenneministeriön logistiikkastrategia Liikennevaliokunnan kokousteemat vuonna 2010 Tullikysymys Oras Oy:n ajankohtaistaista logistiikasta OL3 projektin logistiikka Kauppakamarin kysely: Porin lentokenttä Porin lentokentän tilannne Rauman näkökulmasta ELY-keskuksen liikennestrategia Valmistautuminen liikennepoliittiseen selontekoon sekä liikenneasiat hallitusohjelmassa Älyliikenteen kansallinen strategia ja liikennepolitiikka Rauman alueen skenaariotyö Erikoiskuljetukset ja niiden mahdolliset esteet Valtatie 8:lla Palvelualojen valiokunta Palvelusetelit sosiaali- jaterveydenhoidossa Rauman Offsetpaino ja alan ajankohtaiskatsaus Medirauman ajankohtaistilanne Rauman erikoissairaanhoidon ajankohtaiskatsaus Villa Jussoila -konsepti Lentoliikennekyselyn tulokset Rauman elinkeinoelämän skenaariot- hanke ja palvelualat OL3 + OL4 ja palvelualat Palvelualojen srategia ja kokousteemat 2010 Rauman yleiskaava ja asuminen Hoivakotien kilpailutus Raumalla Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Uuden Euran palvelu-, henkilöstö- ja organisaatiosuunniltelma Kauttuan Klubin tilanne Pyhäjärviseudun liikennehankkeiden ongelmat ja niiden tila Kauppakamarin kysely Satakunnnan lentoliikenneyhteyksista Sokeriteollisuuden ajankohtaistilanne ja Kauttuan radan käyttö Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariohanke Ajankohtaista valtion talous- ja elinkeinopolitiikasta Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan strategian päivitys Teollisuusvaliokunta STX Finland Oy:n ajankohtaiskatsaus Energiatehokkuuskyselyn tulokset Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Rolls Royce Oy:n ajankohtaiskatsaus ja tuottavuuden kehittäminen Rolls Roycella Tuottavuus Suomessa ja eri toimilaloilla erityisesti teknologiateollisuudessa Yritystoiminnan vastuullisuus-valid hanke Botnia tänään Rauman alueen vetovoima teollisuuden näkökulmasta 19

22 Tietotekniikkavaliokunta RFID - selvityksen raportti ja jatkotoimenpiteet ICT -alan toimintaedellytykset Rauman seudulla Tietoteknikan perusvalmiudet yrityksissä, erityisesti tietoteknikkavaliokunnan strategia ICT -barometri RFID -seminaari Botnia tänään yritystoiminnan vastuullisuus-valid hanke Rauman alueen vetovoima ICT:n näkökulmasta Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM-tutkintoon ALOITTEET JA LAUSUNNOT 2010 OL4, Biodieselvoima Raumalle,Telakkatyöryhmän esitykset (elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen) Telakkatyöryhmän esitykset, OL4, Valtatie 8 ja Rauman väylän syventäminen (eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma, yhdessä Rauman kaupungin kanssa) Liikenneolosuhteet 2035 (Liikennevirasto) Satakunnan maakuntakaava (ympäristöministeriö) Molemmille ydinvoimahakijoille luvat (kansanedustajat, yhdessä Satakunnan, Oulun ja Lapin kauppakamarin kanssa) Satakunnan maakuntaohjelma (Satakuntaliitto) Rauman Opettajankoulutuksen kehittäminen (Turun Yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö) Valtatie 8:n kehittäminen (pääjohtaja Juhani Tervala, yhdessä Turun, Satakunnan ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) Yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja (jäsenyritykset) Tullaustoiminta Raumalla (tullihallitus) 20 (Osa lausunnoista on annettu yhdessä kauppakamarin yhteistyökumppanien kanssa.)

23 AJANKOHTAISKOULUTUS Pitkäkestoinen koulutus HHJ hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus Kurssi ( 4 koulutuspäivää) ( ) Projektinhallintakoulutus 1. Kurssi Cadence Management Corporation Ajankohtaiskoulutus Taloushallinto 17.2 Kivikautisesta kirjanpidosta sähköiseen taloushallintoon 4.3. Vielä verotilistä Ajankohtaista palkanlaskijoille Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta Ajankohtaista verotilistä ja kv. -arvonlisäverotuksesta Tilinpäätös- ja veropäivä Ennakkoverotus 2011 Esimies-/johtajakoulutus Liike-elämän ruoka- ja viinikulttuuri Tehoa tiimityöskentelyyn Asiantuntijasta esimieheksi esimiestyö haltuun Kansainvälistyminen Tullauksen ajankohtaiset kysymykset Ajankohtaista kv. -arvonlisäverotuksesta & verotilistä Ulkomaankaupan maksutavat, maariskit ja pankkitakaukset ulkomaankaupassa Uudet INCOTERMS 2010 säännöt Tietotekniikka & sosiaalinen media IT 2010 sopimusehdot Sosiaalisen median hyötykäyttö yrityksille Aamukahvi- ja kutsutilaisuudet kauppakamarin jäsenille 3.9. Etätiimien kommunikointi kuntoon brunssi 21

24 MUUT TILAISUUDET Rauman kaupunginhallitus/kauppakamarin hallitus Urastartti -messut (Rauman Nuorkauppakamari ja Sanomalehti Länsi Suomi) Suomen elinkeinoelämän haasteet - elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Skenaariotyöpajaa Työmarkkinapoliittinen katsaus (EK:n aluejohtokunta ja Satakunnan kauppakamari) Golftournament (Rauman Yrittäjät) 3.9. Hallituksen strategiakokous Skenaariotyöpajat (suluissa yhteistyötaho) Ennakointikamari tilaisuudet (kauppa, lvi, sähkö, prosessi, sote-ala) (Winnova Oy) Kansanedustajatilaisuus (Satakunnan kauppakamari) 1.9. Ajankohtaista EU:n yrityspolitiikasta - Europarlamentin jäsen Ville Itälä Tunnistusteknologiat-seminaari (Prizztech Oy) Veropoliittinen ilta - varatoimitusjohtaja P.K. Mattila, Keskuskauppakamari Projektit Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariot Ammattitutka hanke (alueen ammatilliset oppilaitokset ja Satakunnan kauppakamari) 22 Kyselyjä ja selvityksiä Energiatehokkuuskysely Lentoliikennekysely RFID -kysely

25 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kauppakamarin kansainvälistymispalvelut ovat käytännönläheistä toimintaa yritysten kannustamiseksi ja avittamiseksi kansainvälisille markkinoille. Palvelut käsittivät v ulkomaankauppaan liittyvää neuvontaa, kansainvälistymiseen liittyvien tilaisuuksien järjestämistä, sekä kansainväliseen kauppaan liittyvän tiedon välittämistä. Maaliskuussa valmistui laaja kansainvälistymiskartoitus, joka valottaa seudun yritysten kansainvälistymisen tilaa sekä arvioita esim. tulevaisuuden viennin kehityksestä. Kansainvälitymispalveluiden taustatukena toimii kansainvälistymisvaliokunta. Kansainvälistymisvaliokunnan yksi tehtävä on valita vuoden kansainvälistymispalkinnon saaja. Vuonna 2010 palkinnon sai lappilainen konapaja Leimet Oy, joka valmistaa kalliokärkiä. Vuoden aikana järjestettiin maksuttomat tilaisuudet: Saksan markkinat; ajankohtaista tietoa kasvavasta taloudesta ja keinoista menestyä Saksan markkinoilla 1.9. Ajankohtaista EU:n yrityspolitiikasta Venäjä nyt! Tutustuminen Allure of the Seas risteilijään Turun telakalla Kansainvälistymispalvelut ovat yrityksille pääosin maksuttomia. > Jujo Thermalin toimitusjohtaja Peter Hutton, europarlamentaarikko Ville Itälä ja Rauman kauppakamarin puheenjohtaja Heikki Marva keskustelivat ajankohtaisista EU-asioista. (Kuva Kai Jalonen) < Kauppakamarin vuoden 2010 kansainvälistymispalkinto myönnettiin lappilaiselle Leimet Oy:lle. Palkinnon otti vastaan kauppakamarin syyskokouksessa Leimet Oy:n hallituksen pj. Risto Saarisalo kansainvälistymisvaliokunnan pj. Päivi Vihijärveltä. 23

26 RAUMAN KAUPPAKAMARI Kauppakamarin koulutusvuosi 2010 onnistui erittäin hyvin sekä taloudellisen tuloksen että kurssiosallistujien palautteiden perusteella. Kertomusvuoden koulutusalueet olivat kansainvälistyminen, taloushallinto, HHJ-koulutus, työsuhdetieto, esimieskoulutus, projektinhallinta sekä tietotekniikka ja sosiaalinen media. Luettelo vuoden 2010 kursseista löytyy otsikon "Ajankohtaiskoulutus alta sivulta Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivässä kuulijoita kiinnosti eniten ajankohtainen rakennusalan käännetty arvonlisäverotus. > INCOTERMS 2010 toimitusehdot. Kurssi oli vuoden 2010 yleisömenestys 100 osallistujalla. Kauppakamarin loppusyksyn perinteistä koulutustarjontaa edustavat taloushallinnon ajankohtaispäivät Tilinpäätös- ja veropäivä.

27 9.12. Ennakkoperintä Kertomusvuonna järjestettiin kaksi Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) kurssia, joissa osallistujia oli yhteensä

28 TOIMISTO Osoite Valtakatu RAUMA Puhelin Fax WWW-sivut HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja ekonomi Jaakko Hirvonsalo Koulutuspäällikkö yo-merkonomi Pirjo Koski-Hannula, Mti KV-palvelut yo-merkonomi Maria Perrakoski ASIANTUNTIJAT Veroasiantuntija KTM Tapani Kulmala Ernst & Young Oy Lakiasiantuntija Varatuomari Juha Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy TIEDOTUSTOMINTA Kauppakamarin jäsentiedote ilmestyi kertomusvuonna 6 kertaa. Tiedotteissa on kerrottu kauppakamarin toiminnasta ja ajankohtaisista lain ja asetuksen muutoksista, verokäytännöstä ym. yritystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kauppakamari on toimittanut julkiselle sanalle tiedotteita lausunnoistaan, aloitteistaan ja järjestämistään tilaisuuksista. JÄSENPALVELU - Kauppakamari järjesti toimintavuonna jäsenistölleen 19 koulutustilaisuutta ajankohtaisista yrityselämän aiheista sekä lisäksi 2 kpl HHJ- (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) kurssia ja 2 kpl 3-päiväistä projektinhallintakurssia. Kauppakamari oli lisäksi yhteistyökumppanina useiden eriaiheisten yrityselämän teemapäivien järjestämisessä. - Jäseniä on neuvottu etupäässä oikeudellisissa sekä verotus- ja ulkomaankaupan kysymyksissä. - Kauppakamari vahvisti toimintavuonna yhteensä 1620 vientitodistusta. Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi, KHT Junitra Oy 26

29 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET 2009/2010 LIIKEVAIHTO ALLE 40 MILJ Henkilökunta/lkm /vuosi /vuosi LIIKEVAIHTOLUOKITUS Liikevaihto /vuosi /vuosi milj milj Yli 100 milj PANKIT, RAHALAITOKSET, VAKUUTUSYHTIÖT Henkilökunta /vuosi /vuosi Alle Henkilöjäsenmaksu /vuosi /vuosi KUNNAT 0,27% (Huom! Ei sisällä enää yhteisövero-osuutta.) 27

30 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET A&R Carton Oy Aalborg Industries Oy Aalto-Sales Oy Ltd AB ME Group Oy Ltd Adecco Finland Oy Affecto Finland Oy Aito Lämpö Oy Alko Oy, Rauma Altepa Oy Amcor Flexibles Finland Oy Aputeam Henkilöstöpalvelut Aquamec Oy Areva ANP GMBH Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy Ar-Pe Trailer Oy Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Asianajotoimisto Juhani Salo Asianajotoimisto Sinikka Kelhä Asianajotoimisto Viinikkala Ky Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky Asianajotoimisto Mikael Markkula Aslemetals Oy Auramaa Yhtiöt Auttajat Oy Baltic Tank Oy Beacon Finland Ltd Oy Biolan Oy BMH Technology Oy Cafe Sali Canon Business Center Rauma CLS-Engineering Oy Comprog Electronics Oy Ct-Logistics Oy Cumulus Oy, Cumulus Rauma Datawest Oy Rauma Deltamarin Oy, Rauman toimisto Dement Oy DNA Oy EK-Tku Oy/Eilakaisla Elokuvateatteri Iso-Hannu Emeca Oy Enerpoint Oy Eristys Mälkiä Oy Ermail Oy Ernst&Young Oy Etra Oy Ab ETS-Lindgren Oy Eupart Oy Euracon Oy Eurajoen Kiinteistö- ja tilipalvelu Oy Eurajoen kunta Eurajoen Puhelin Osk Eurajoen Romu Oy Eurajoen Säästöpankki Eurajoen Yrittäjät Ry Euran Erikoispaperit Oy Euran Kunta Euran Osuuspankki Euran Teollisuushuolto Oy Euran Tilitoimisto Ky Euran Yritystilit Euraprint Oy Euromaski Oy Evetco Ky FB-Ketjutekniikka Oy Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fere Oy Finda Oy Finnchain Oy Finnvera Oyj, Porin aluekonttori Firatuote Oy Foilpoint Oy Forchem Oy Framino Oy/HR Kumppanit Fresco Ravintolat Fysikaalinen Hoitolaitos Friski Oy GAC Finland Oy Haaviston Siitoskanala Hallaworks Oy Handelsbanken Hartela Oy Heikkilän Tilitoimisto Oy HK Ruokatalo Oyj Hoitokoti Linnanneito Oy Hollming Oy Holvisaunat Oy Hotelli Vanha Rauma House Jn-West Oy I ja piste Adwise IFM Electric Oy

31 IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy IHD-Glas Oy Info kirjakauppa Insinööritoimisto Kai Kivistö Oy Insinööritoimisto Rakenne-Rauma Oy Inspecta Oy Interrock Oy Ionsign Oy ISS Teollisuuspalvelut Itella Oyj, Rauma Jakaja Oy Jarin Kuvakauppa Oy JK-Kone Oy JK-Kunnossapito Oy JL-Joustoliitin Oy Johtotiimi Oy Joleikon Oy JPT Jaskari Oy Jujo Thermal Ltd Junitra Oy Kaleva Travel Oy Kaluste Ruohonen Oy Karhukopio Oy Karhuvalu Oy K-Citymarket/ Juha ja Tiina Vainio Kekkilä Oyj Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Keskusautohalli Oy Kiinteistötoimisto Antila Kirjapaino Laine Direct Oy Kiukaisten Tilitoimisto Oy Kivikylän Kotipalvaamo Oy Klapsakka Oy Kollan Teräsrakenne Oy Koneistamoveljet Mäkinen Oy Konepaja Eurakon Oy Kontion Konditoria Oy Kouluelektroniikka Oy K-Rauta Papinhaka Oy Pasin Rauta Oy Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Kuljetus Perkola Oy Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänliike O. Palmu Kuusakoski Oy Köyliön kunta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Lai-Mu Oy Ab Lapela Oy Lapin Apteekki Lappi-Hirsi Oy Lappi-Hunaja Oy Lapin Osuuspankki Lappisteel Oy Lappi Terkon Oy Leimet Oy Loipart Oy LPJ-Rakennus Oy LVI-Dahl Oy LVI-Helin Oy LVI-Rauma Oy LVT-Putki Oy Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen Tehtaat Oyj Lännen Teollisuuspalvelu Oy Länsi-Rannikon Koulutus Oy Länsi-Suomen Kesäyliopisto Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy Länsi-Suomen Osuuspankki Länsi-Suomen Pesula Oy Länsi-Suomen Toimistokeskus Oy Länsitekniikka Oy Lääkärikeskus Minerva Oy Mainospalvelu Dilogo Oy Mainostalo Mercurius Oy Manpower Oy Mercurius Mainoslahjat Oy Microbot Oy Minoan Oy MJS Steel Engineering Oy Mmanual Oy Motoseal Components Oy Multiprint Oy Muottituote Group Oy Mustapörssi T:mi Petrin Pörssi Mykora Oy Nab Labs Oy 29

32 Narmaplan Oy Prismarit Oy Rauman Nuorkauppakamari Narvi Oy Prizztech Oy Rauman Offsetpaino Oy Narvila-Auto, Pekka Narvila Oy Progman Oy Rauman Ranta-Sähkö Oy Narvi Sähkö Ky Proins Oy Rauman Ratko Oy Nordea Pankki Suomi Oyj, Rauma Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy/Alasatakunta Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Nurminen Logistics Oyj Pöyry Industry Oy Rauman RS-Rakennus Oy Olkiluodon yksityissatama Qwertomec Care Oy Rauman Sammutin Onninen Oy Raikka Oy Rauman Seudun Kehitys Oy Oras Liikenne Oy Oras Oy Osuuskauppa Keula Oy Kendall Oy Kuehne+Nagel Ltd, KN Oy Metsä-Botnia Ab Rauman tehdas Oy Rauma Stevedoring Ltd Oy West Pak Ab Painorauma Oy Pakkasvakka Oy Palin Oy Rauma Palvelu Oy Mäkiset Paneliankosken Voima Oy Pintos Oy Pistora Oy Pizzeria Riviera Plata Laskenta Oy Pohjaranta Oy Polartherm Oy Porin kaupunki/satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennus Jalonen Oy Rakennus Jope Oy Rakennusliike Veljet Koivisto Oy Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy Ramirent Finland Oy Rauma Cata Rauma Interior Oy Rauma Sport Puad Rauma Terminal Services Oy Raumair Oy Raumametals Oy Rauman Akku Rauman ATK-Antti Oy Rauman Energia Oy Rauman Ensimmäinen Apteekki Rauman Hovi Oy Rauman Kaupunki Rauman Konttoripalvelu Oy Rauman KTK Oy Rauman Lämpö-Kartano Ky Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Rauman Sinimailanen Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy Rauman Sähköpalvelu Oy Rauman Talokeskus Oy Rauman Teräspoltto Oy Rauman Tietokeskus Oy Rauman Tili- ja toimistoapu Rauman Tilipalvelu Rauman Tukkanuotta Rauman Työkaluvalmistus Oy Rauman Ula-taksi Rauman Varaosahalli Oy Rauman Varaosapiste Ky Rauman Voima Oy Rauman Yhteisvarasto Oy Rauman Yrittäjät ry Raumaster Oy Ravintola Buena Vista RB-Asennus Oy Porin Satacom Oy Rauman Metallipaja Oy Rolls-Royce Oy Ab 30 Posiva Oy Rauman Metalplast Oy RR Site Service

33 R-Sarkon Oy RTK-Palvelu Oy Ruokakesko Oy RV-Tools Oy Saint-Gobain Glass Finland Oy Sampo Pankki Oyj Sanomalehti Oy Länsi-Suomi Satakenkä Oy Satakierto Oy Satakuntaliitto Sataseri Oy Sataservice Oy Satatuote Oy Scandinavian Cable Service Oy Scan-Mikael Oy SGS Inspection Service Oy Siemen-Flora Oy Silmäoptikot Palmu Oy Sisustustalo Kodinonni Ky Skanska Talonrakennus Oy, Satakunta SLO Oy SP-Suunnittelu Oy Steerprop Oy STX Finland Oy Ställverksprodukter Oy Ab Sucros Oy, Säkylän tehdas Suomen Elämyspalvelu Oy Suomen Lähikauppa Oy/ Valintatalo Suomen Opetuskaluste Oy Suomisen Lihajaloste Oy Sähkö-Rauma Oy Sähkö-Seppo Oy Säkylän Aaltek Oy Säkylän kunta Säkylän Osuuspankki Säkylän Yrittäjät r.y. Tammiston Puu Oy Tampereen Teknillinen yliopisto, Rauma Teollisuuden Voima Oyj Terameri Oy Terähuolto Markku Heine Oy Texpro Oy Tie-Tiimi Oy Tiilikaari Oy Tilikymppi Oy Tilitoimisto Finansia Oy Tilitoimisto Maija Jaakkola Tilitoimisto Salme Vapola Tilitoimisto Satu Tuomi-Nurmi Tilitoimisto Tarja Rinne Tilitoimisto Tilimakers Tovepak Ky Transpoint Oy Ab TV-Kone Mäntynen Oy TVO Nuclear Services Oy UPM Kymmene Oyj, Rauma Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Valtakadun Hammaslääkäriasema Wanhan Rauman Kellari Oy Vekomi Oy Veljet Kuusisto Oy Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Vesi-Vasa Oy Viherkäine Oy Viishanke Oy Willmaster Oy Wipak Avans Oy VMP Group VMP-Interior Oy Värirauma Ky YIT-Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy/ostolaskut Yritys- ja Tilipalvelu Suhonen Oy Yrityspalvelu Wiik Ky 31

34 32 Kauppakamarin kevätkokous pidettiin Biolan Oy:n uusissa toimitiloissa Eurassa. Kokousesitelmän piti Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja Risto E. Penttilä.

35

36 Valtakatu 2, Rauma Puh. (02) , fax (02) PAINORAUMA OY 5/11

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Vuosikertomus 2011 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2011 Eura Eurajoki Köyliö Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 31. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2012 Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Vuosikertomus 2009 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2009 29. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Vuosikertomus 2008 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2008 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2008 28. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2003

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2005 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2005 25. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2002

TOIMINTAKERTOMUS 2002 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2002 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2002

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Kuvia tapahtumista 2014 Teollisuusvisio 2020-julkistamistilaisuus Mirja Mutikainen mediatilaisuudessa 21.1.2014.

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2018 Vaalivaliokunnan pj Mikko Isotalo Henkilövalinnat syyskokouksessa Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2006 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2006 26. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä Rekisteri luottamushenkilöiden osalta Hietikko Tarja, ky- hallituksen jäsen Luottamustehtävät Karvian kunnanhallituksen jäsen Palkattu toimi yksityisessöä yrityksessä tai

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Lähivakuutus-Tapiola ryhmä

Lähivakuutus-Tapiola ryhmä LIITTEET TIEDOTTEESEEN: organisaatiokaavio ryhmästä pääjohtajan, keskusyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lyhyet CV:t ryhmä Vakuutuksenottajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ryhmän

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Vaasan Keilailuliitto ry / Seinäjoen Keilailuliitto ry Vaasan Keilahalli / Seinäjoen Keilahalli

Vaasan Keilailuliitto ry / Seinäjoen Keilailuliitto ry Vaasan Keilahalli / Seinäjoen Keilahalli Sivu 1 (5) 1 Bowl Factory 11525 0 Holmström Ville M 221 210 188 237 246 223 300 265 1890 Lehtikangas Suvi A 201 212 242 178 214 195 171 203 1616 Sorvo Toni M 181 196 190 214 198 198 146 267 1590 Lehtikangas

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Aika 10.10.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, valtuuston kokoushuone, sisäänkäynti kanaalin

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI 10.10.2017 (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Ankelo Annika Teknisen lautakunnan jäsen Ei ilmoitettavaa 2 Alanko Jori Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Rakennemuutoksen ravistelusta uuteen kasvuun. Rauman Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa

Rakennemuutoksen ravistelusta uuteen kasvuun. Rauman Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa Rakennemuutoksen ravistelusta uuteen kasvuun Rauman Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa 14.11.2017 Vuosi 2013 Rauman seudun musta vuosi 2 Taustaa tapahtumia Rauman seudulla 2013 Rauman

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014 Listaus toiminnoista, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, muu ympäristölainsäädännön mukainen lupa tai ilmoitus tai toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan lupavelvollinen Toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Lähtökohdat. Kauppakamarin tekeminen kiinnostavaksi myös uusille yrityksille ja nuorille yritysjohtajille

Lähtökohdat. Kauppakamarin tekeminen kiinnostavaksi myös uusille yrityksille ja nuorille yritysjohtajille Lähtökohdat Toiminta vastaamaan paremmin jäsenten odotuksia Kauppakamarin tekeminen kiinnostavaksi myös uusille yrityksille ja nuorille yritysjohtajille Hallinnon virtaviivaistaminen ja keventäminen, resurssien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 PROJEKTIN ESITTELY 10.10.2013 TULEVAISUUSFOORUMIA VARTEN PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Satakunnan teollisuusvisio 2020 -projektissa päivitetään v. 2008 tehty vastaava Satakunnan

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Tarinoita matkan varrelta

Tarinoita matkan varrelta Tuusulan Yrittäjät ry:n jäsenlehti 1/2015 15 1975 Tarinoita matkan varrelta 1976 Olemme Yrittäjäkansaa Vapaus Yrittäjyys Tulevaisuus 16 Tuusulan Yrittäjät ry:n jäsenlehti 1/2015 1985 Yrittäjä 2000 Jatkuvuudessa

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

3 19:06 Nimi: Koskela Hannu Nimi: Saarenmaa Tomi. 4 19:08 Nimi: Levonoja Pasi Nimi: Levonoja Päivi. 5 19:10 Nimi: Heino Anita Nimi: Winberg Pasi

3 19:06 Nimi: Koskela Hannu Nimi: Saarenmaa Tomi. 4 19:08 Nimi: Levonoja Pasi Nimi: Levonoja Päivi. 5 19:10 Nimi: Heino Anita Nimi: Winberg Pasi 51. OSKARIN YÖAJO Lähtöluettelo arvottiin 25.11.2012 klo. 20.00 Läsnä olivat sääntöjen määräämät henkilöt. Lähtö- ja maalipaikka: ST-1 Kukonlinna Tampereentie 333 Hollola n. 14 km Lahdesta Tampereelle

Lisätiedot

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry. 1.4.-17 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Autio Mikko 91 95 186 2 Parkkamäki Jukka 89 90 179 3 Luomala Arto 94 84 178 4 Passi Mika 89 87 176 5 Kivelä

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot