RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 Kauppakamarin strategia Rauman kauppakamarin missio eli toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä ja kasvua vaikuttamalla alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kasvun sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä Visio Rauman kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja tuloksellisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Strategiset menestystekijät Kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskottavista elinkeinoelämän vaikuttajista Jäsenkunta kattaa peittävästi alueen koko elinkeinoelämän Kauppakamari on verkottunut ja vaikuttaa tilanteen mukaan valtakunnallisesti maakunnallisesti ja paikallisesti Toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa 2

5 Kauppakamarivuosi 2012 Arvoisat Rauman kauppakamarin jäsenet, Kauppakamarin toimintavuonna 2012 Rauman kauppakamari jatkoi toimintaansa hyväksi koetun tavan mukaisesti vahvana vaikuttajana ja liike-elämän toimintaedellytysten edunvalvojana. Perustuen hyvään jäsenpalautteeseen kentältä sekä onnistumiseen taloudenpidossa ja varainhankinnassa hieman budjettia paremmin, lopputulokseen kokonaisuutena on oltava tyytyväinen. Tästä menestyksestä kuuluu ensisijainen kiitos kauppakamarin uutteralle henkilökunnalle, mutta myös kaikille hallitus-, valiokunta- ja työryhmätyöskentelyyn ansiokkaasti ja aktiivisesti osallistuneille. Voimme taas kerran todeta, että yhteistyöllä on luotavissa luja perusta seutukuntamme tulevaisuudelle kaikissa tärkeissä asioissa. Tätä tarkoitusta vartenhan meillä on tämä erinomainen Rauman kauppakamari. Rauman seutukunnan keihäänkärkitoimialoina isossa kuvassa vuonna 2012 jatkoivat vakaata kehitystä konepajateollisuus ja ydinvoiman rakentaminen. Telakkateollisuuden yleismaailmallinen lama aiheutti tilauspulaa telakalle ja EU:n rikkidirektiivin ja valtion energiapolitiikan ratkaisut pakottivat metsäteollisuuden kokonaisratkaisuissa sopeutustoimena sulkemaan yhden paperikoneen Raumalta. Suuret liikennehankkeet infrastruktuurin rakentamiseksi VT 8, Rauman syväväylä ja rautatien parantaminen sävyttivät keskustelua. Näissä kaikissa hankkeissa mentiin eteenpäin. Näköpiirissä ovat todennäköisesti positiiviset lopputulokset. Niistä on vain pidettävä huolta. Logistisena solmukohtana Rauman seutukunnalle on olennaisen tärkeä asia, että vesi-, rauta- ja maantie risteävät kilpailukykyisellä tavalla muodostaen intermodaalisen solmukohdan ja käyttöliittymän kansainvälisiin kuljetusyhteyksiin. Tämä vahvistaa, ei yksin Rauman seutukunnan, vaan koko suomalaisen yhteiskunnan vientikaupan osana koko kansantalouden huoltovarmuutta. Päätös alueellisen teollisuusvision päivittämiseksi tehtiin toimintavuonna Työ tullaan tekemään yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin kanssa, kuten aiemminkin on menetelty. Vision tekeminen tahdittaa tiivistyvää yhteistoimintaa naapurikaupunkimme Porin kauppakamarin kanssa. Tekemällä yhteistyötä ja yhteisiä projekteja ymmärryksemme ja kontaktimme lisääntyvät luoden uusia mahdollisuuksia. Keskittäminen julkishallinnon puolella on ollut leimallista tehostumistoimintaa, joka on herättänyt epäluottamusta niissä kunnissa ja kaupungeissa, jotka ovat joutuneet luopumaan palveluistaan toteutettavaksi toiselta paikkakunnalta. Teollisuusvision perusteella yhteistoiminnan lähtökohta pitää olla toinen. On kehitettävä koko alueen vetovoimaisuutta siten, että pystymme houkuttelemaan lähitulevaisuudessa uusia teollisia investoijia ja yrittäjiä Rauman ja Porin kauppakamarien vaikutuspiiriin. Se ei silloin ole keneltäkään pois, vaan on kaikille lisää, vahvistaen molempien seutukuntien ja koko maakunnan teollista luonnetta ja hyvinvointimme perustaa. Timo Suistio Rauman kauppakamari hallituksen puheenjohtaja 3

6 Toimintakertomus Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Vuosi 2012 oli maailmantaloudessa pääosin jatkumoa finanssikriisin jälkeiselle kehitykselle. Vaikka vuoden alkupuoliskolla heräteltiin uskoa talouden myönteiseen kehitykseen etenkin Yhdysvalloissa, niin loppuvuotta kohti kasvun tekijät olivat kuitenkin vähissä. Taustalla oli tuttuja ja jo usein kansainvälisessä keskustelussa toistettuja tekijöitä kuten epävarmuus Euroopan velkakriisin ratkeamisen aikataulusta, Kiinan talouskasvun näkymistä ja yksittäisten maiden kuten Suomen vientisektorin kehityksestä. Näiden taloudellisten ja poliittisten tekijöiden yhteisvaikutuksena maailmantalouden kehitys jäi pääosin polkemaan paikallaan heikkenevän tai hitaamman kasvun ennusteiden varjostamana. Poikkeuksiakin oli kuten tiettyjen maiden vientiteollisuuden kasvu johdonmukaisen talouspolitiikan avustamana, maatamme lähimpänä esimerkkinä Ruotsi. Euroopan ja etenkin euro-alueen kehitys selittää paljolti negatiivisten uutisten suman vuonna Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu EU:n jäsenmaissa, poliittisten ratkaisujen puuttuminen kipeästi tarvittavien rakennemuutosten osalta ja Euroopan talousalueen hidas kehitys söivät yhdessä uskoa mahdollisesta käänteestä vuonna Kauppakamarin vuoden tärkeimpinä saavutuksina voidaan pitää sitä, että sekä kevään kehysriihessä, että liikennepoliittisessa selonteossa Valtatie 8 ja Rauman meriväylän syvennys pääsivät listoille. 8-tielle on tulossa 100 miljoona euroa ja väylään 20 milj. euroa. Päätösten lopullinen vahvistus tuli kevään 2013 kehysriihessä, kun hallitus arvioi loppukautensa painotuksia. 8-tien rakentaminen alkanee 2014 ja meriväylän Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 365. Vuoden aikana nostimme selvästi jäsenmääräämme. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Jäsenyritystemme osuus on alueen koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä on hyvin kattava. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 9 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat. Ajankohtaiskoulutus oli vuonna 2012 hyvin tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui mm. tilauskoulutuksena toimintavuoden aikana. Vaikeana talousvuotena saavutettiin erittäin hyvä tulos. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 20 eri koulutustilaisuutta. Tämä on hyvä osoitus koulutustilaisuuksiemme tasosta ja sopivuudesta yritysten tarpeisiin. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Kansainvälistymistoiminnan tueksi on perustettu kansainvälistymisvaliokunta. Sen esityksestä kauppakamarin neljäs kansainvälistymispalkinto luovutettiin syyskokouksessa Raumaster Oy:lle. Raumaster on malliesimerkki hyvästä ja kannattavasta kasvuyrityksestä. Palkinnolla halutaan tuoda esiin alueen menestyviä vientiin suuntautuvia pk-yrityksiä. Kansainvälistymistoiminnan rinnalle nostettiin jatkuva työ Olkiluoto asioiden kehittämiseksi. Tätä hanketta rahoittavat myös Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta. Maakunnallista koordinaatiota varten on perustettu työryhmä ns. Olkiluoto ryhmä, jonka puheenjohtajuus on kauppakamarilla. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet ja lisääntyvässä määrin kauppakamarin omat kotisivut, joita kehitettiin vuoden aikana edelleen mm. sosiaalisen

7 median suuntaan. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1711 kappaletta. Ata Carnet -asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille. Yhdessä Nuorkauppakamarin ja Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa järjestettiin nuorille suunnattu messutapahtuma Urastartti neljännen kerran. Taantuman johdosta järjestelyt olivat haasteelliset, mutta Nuorkauppakamari onnistui kuitenkin hienosti jälleen. Urastartin palaute oli erittäin hyvä. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamari sai jälleen jäsentyytyväisyystutkimuksessa erittäin hyvät arviot ja sillä on jäsentensä hyvä luottamus. Lisäksi kauppakamarin talous ja yhteistoimintasuhteet ovat hyviä. Näistä lähtökohdista kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan hyväksymä strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana, verkostotoimijana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Kauppakamarien yhteinen strategia linjaa kauppakamareille vuosittain useita yhteisiä toiminnan kehittämisen kohteita ja siten luo järjestölle yhtenäisyyttä. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudulla lähitulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisen talouden kehityksestä. Aasian ja Saksan kasvu ovat vieneet globaalia kehitystä eteenpäin, mutta uhkatekijänä ovat edelleen Euroopan velkaantuneet valtiot ja niiden vaikutus talouden luottamukseen. Raumankin seudun tulevaisuuteen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uhkia. Rauman seudulle tärkeiden liikenneolosuhteiden parantamiseksi on tehtävä edelleen vahvaa taustatyötä, sillä tie- ja ratayhteydet vaativat huomattavaa parantamista. ajan. Varapuheenjohtajina olivat paikallisjohtaja Kari Välimaa Rolls Royce Oy:stä ja toimitusjohtaja Tuomas Pere Pintos Oy:sta. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen vuoden 2012 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2012 alla. Sääntömääräinen kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin 7.5. ja Esitelmötsijänä kevätkokouksessa oli asuntoministeri Krista Kiuru. Syyskokouksessa vieraana oli johtaja Jussi Mustonen EK:sta. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2012 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asiat ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Päivi Junnila, ja kansainvälistymis- ja Olkiluotohankkeessa Johanna Huhtala. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti euron ylijäämää. Myös toiminnallinen tulos oli ylijäämäinen. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2012 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2012 alla. Jaakko Hirvonsalo toimitusjohtaja Hallinto ja talous STX Finlandin varatoimitusjohtaja Timo Suistio toimi kauppakamarin puheenjohtajana vuoden

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös 2012 TULOS

9 TASE

10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 8

11 9

12 Kauppakamarin toimielimet 2012 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Suistio Timo, varatoimitusjohtaja, STX Finland Oy Välimaa Kari, paikallisjohtaja, Rolls Royce Oy Pere Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Koski Kari, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Lehtinen Pasi, toimitusjohtaja, Aslemetals Oy Lähdemäki Heimo, toimitusjohtaja, Comprog Electronics Oy Maksniemi Tauno, toimitusjohtaja, RTK-PalveluOy Marttila Mika, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula Merikallio Timo, tehtaanjohtaja, Metsä-Fibre Oy Miettinen Arno, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Mäkitalo Hanna-Leena, toimitusjohtaja, ETS-Lindgren Oy Pasanen Kari, tehtaanjohtaja, UPM Kymmene Oyj Sainio Esa, pankinjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Tanhua Jarmo, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj VALTUUSKUNTA Puheenjohtajisto Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Suistio Timo, varatoimitusjohtaja, STX Finland Oy Välimaa Kari, paikallisjohtaja, Rolls Royce Oy Pere Tuomas, toimitusjohtaja, Pintos Oy 10 Jäsenet Aro-Heinilä Asko, talous-ja strategiajohtaja, Rauman kaupunki Auramaa Pekka, toimitusjohtaja, Auramaa Yhtiöt Esko Matti, toimitusjohtaja, Euroports Rauma Oy Hiitiö Harri, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Ignatius Juhani, toimitusjohtaja, Rauman Hovi Oy Kankaanpää Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Karppinen Matti, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Komaro Kim, toimitusjohtaja, Pistora Oy Koskinen Jari, myyntijohtaja, DNA Finland Oy Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Oras Oy Lahtinen Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Leija Jari, toimitusjohtaja, HK Ruokatalo Oy Leino Antti, toimitusjohtaja, Leimet Oy Lindström Kai, pankinjohtaja Nordea Oyj Marva Heikki, toimitusjohtaja Marva Group Oy Mäenpää Teijo, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Mäki Esa, toimitusjohtaja, Biolan Oyj Mäkilä Jouko, toimitusjohtaja, Raumaster Oy Närvä Johanna, toimitusjohtaja, Sisustustalo Kodinonni Oy

13 Pitkänen Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila Pasi, pankinjohtaja, Danske Bank Oy Pörsti Lauri, toimitusjohtaja, FB Ketjutekniikka Oy Remmer Jens, myyntijohtaja, Jujo Thermal Oy Ruusunen Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto E. Ruusunen Oy Saariluoma Pekka, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Sallinen Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Salo Risto, hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Savikurki Jarmo, toimitusjohtaja, Steerprop Oy Suominen Sakke, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Valovuo Jouni, toimitusjohtaja, BMH Technology Oy Ylitalo Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Rauman kauppakamarin jäsenet toimialoittain vuoden 2012 lopussa Lukumäärä Teollisuusyritykset 121 Tukkuliikkeet 7 Vähittäisliikkeet 43 Agentuuriliikkeet 6 Rakennusliikkeet 24 Liikenne- ja kuljetusyritykset 11 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 7 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 10 Muut palveluyritykset 107 Yritysjäsenet yhteensä 353 Järjestöt 7 Kunnat 5 Henkilöjäsenet 5 11

14 Rauman kauppakamarin luottamushenkilöt 2012 HR- ja koulutusvaliokunta Marva, Heikki (pj) Toimitusjohtaja Marva Group Oy Ekholm, Kristiina Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Halttunen-Välimaa, Sanna Koulutusasiantuntija EK Turku Heinänen, Kari Henkilöstöasianhoitaja STX Finland Oy Helkelä, Merja Henkilöstöpäällikkö Euroports Rauma Oy Hellsten, Jari Henkilöstöjohtaja Hollming Oy Högerman, Reija Henkilöstöpäällikkö Amcor Flexibles Finland Oy Isotalo, Jaana Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Metsä-Fibre Oy Kangasmaa, Tuomas Henkilöstöpäällikkö UPM Rauma Kämäri, Juha Toimitusjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Laakkonen, Seppo Johtaja Satakunnan Oppisopimuskeskus Laisti, Piia Henkilöstökoordinaattori Raumaster Oy Lääveri, Anu Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jukka Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työ- ja elinkeinotoimisto Pakaslahti, Ari Hallintopäällikkö Osuuskauppa Keula Schultz, Lasse Toimitusjohtaja Winnova Vaimala, Soili Henkilöstöpäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Kansainvälistymisvaliokunta Vihijärvi, Päivi (pj) Johtaja UPM Kymmene Oyj, Rauma Cell Enlund, Håkan Vientijohtaja STX Finland Oy Fontell, Hannamaija Kehitysjohtaja Biolan Oy Fredman, Peter Toimitusjohtaja Eskimo Finland Oy Gahmberg, Sini Tiedottaja Nuorkauppakamari/Teollisuuden Voima Oyj Komaro, Kim Toimitusjohtaja Pistora Oy Leino, Antti Toimitusjohtaja Leimet Oy Läiskä, Pekka Kehitysjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Mäkilä, Jouko Toimitusjohtaja Raumaster Oy Salo, Sari Hallintojohtaja Rauman kaupunki Savikurki, Jarmo Toimitusjohtaja Steerprop Oy Suominen, Esa Vientipäällikkö Laimu Oy Tanhua, Daniela Koordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuomikoski, Leena Toimitusjohtaja Finnchain Oy Wendelin, Kari Toimitusjohtaja Rauma Interior Oy 12 Kauppavaliokunta Ignatius, Juhani (pj) Toimitusjohtaja Hotelli Kalliohovi/Raumanlinna Anto, Jaakko Tavaratalopäällikkö Suomen Lähikaupat/Valintalo Frimodig, Timo Pankinjohtaja Länsi Suomen Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Junnila, Sami Ryhmäpäällikkö Nuorkauppakamari/Osuuskauppa Keula Karttunen-Nummi, Elina Hotellipäällikkö Cumulus Rauma Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Känä, Oiva Kauppias Rauman Varaosahalli Oy Mannonen, Antti Toimitusjohtaja Tiilikaari Oy

15 Marttila, Mika Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Närvä, Johanna Toimitusjohtaja Sisustustalo Kodinonni Oy Palmu, Pekka Toimitusjohtaja Silmäoptikot Oy Pärssinen, Hannu Raumaisäntä City-kauppiaat Smedberg,Timo Myyntipäällikkö Keskusautohalli Oy Vainio, Juha Toimitusjohtaja K/Citymarket Rauma Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Heino, Hannu Logistiikkapäällikkö Forlogistics Oy Järvenpää, Harri Logistiikkajohtaja Rolls Royce Oy Koukku, Antti Osastopäällikkö Nurminen Logistics Oyj Kuusisto, Jarkko Logistiikkapäällikkö Rauma Terminal Services Oy Laaksonen, Antti Toimitusjohtaja Baltic Tank Oy Lehti, Jyrki Aluepäällikkö GAC Finland Oy Lindholm, Hanna Asiakkuusjohtaja ELY-keskus Mattila, Tuija Logistiikkapäällikkö Oras Oy Meronen, Pekka Apulaisjohtaja Nuorkauppakamari/Rauman satama Moilanen, Jukka Alueiden käytön johtaja Satakuntaliitto Peippo, Pekka Logistiikkapäällikkö HK Ruokatalo Oy Salmi, Ari Toimitusjohtaja CT-Logistics Oy Salonen, Jussi Logistiikkapäällikkö Forchem Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Tormonen, Tauno Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Valkoja, Pekka Myyntijohtaja Euroports Rauma Oy Vuollet, Esa Kuljetuspäällikkö Metsä Group Oy Yrjölä, Eerik Toimitusjohtaja Satakierto Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aarniketo, Tiina Johtaja Nordea Pankki Oyj Aro-Heinilä, Asko Suunnittelujohtaja Rauman kaupunki Jaatinen, Pekka Ylilääkäri Rauman kaupunki Koskinen, Jari Myyntijohtaja DNA Finland Lammi, Taina Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Lehto, Jussi Toimitusjohtaja Nuorkauppakamari/Mercurius Mainoslahjat Oy Maksniemi, Tauno Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Pihlajamäki, Tapio Toimitusjohtaja Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Salmi, Harri Toimitusjohtaja Delete Puhdistuspalvelut Oy Saustila, Matti Johtaja Eurajoen Säästöpankki Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Toimitusjohtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Lehtinen, Pasi (pj.) Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Ala-Kaila, Kari Team Manager Metsä-Fibre Oy Alvesalo, Piia Aluepäällikkö Elinkeinoelämän Keskusliitto Haapala, Marko Toimitusjohtaja Rauman Energia Oy 13

16 Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Koivunen, Petri Toimitusjohtaja Emeca Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Kuusisto Group Lotila, Harri Toimitusjohtaja Alfa-Laval Aalborg Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy Westpoint Näsi, Risto Toimitusjohtaja Forchem Oy Peni, Erkki Toimitusjohtaja ENG`nD Pere, Tuomas Toimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Rautavuori, Janne Teknologiajohtaja Oras Oy Saaros, Ismo Telakanjohtaja STX Finland Oy Sallinen, Kari Toimitusjohtaja Motoseal Components Oy Seppälä, Matti Tuotantojohtaja Rolls Royce Oy Sundell, Reijo Toimitusjohtaja Posiva Oy Sunila, Arto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Valovuo, Jouni Toimitusjohtaja BMH Technology Oy Vanamo, Ari-Pekka Tuotantojohtaja UPM Rauma Tietotekniikkavaliokunta Lähdemäki, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Comprog Electronics Oy Eklund, Ari Kehitysjohtaja Hollming Oy Gahmberg, Antti Develop Manager Nuorkauppakamari/Tradeconnector Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö DNA Finland Oy Kivistö, Mika Toimitusjohtaja IonSign Oy Korpi, Kari Account Manager Atea Finland Oy Lipsanen, Matti Toimitusjohtaja Enerpoint Oy Palmen, Juha Toimitusjohtaja CLS-Engineering Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oyj Sundström, Peter Osastopäällikkö Affecto Oy Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Yliopisto Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy 14 Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Saariluoma, Pekka (pj) Tehtaanjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Jaakkola, Riitta Talouspäällikkö Lännen Tehtaat Oyj Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Kuupakko, Yrjö Johtaja Nordea Pankki Oyj Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Leija, Jari Toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oy Markkula, Mikael Varatuomari Asianajotoimisto Mikael Markkula Mäenpää, Teijo Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja ETS-Lindgren Oy Nurminen, Kimmo Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Pere, Samu Hallintojohtaja Pintos Oy Remmer, Jens Myyntijohtaja Jujo Thermal Oy Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Lähivakuutus Suominen, Pertti Hallituksen puheenjohtaja Euraprint Oy

17 Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Katila, Jari Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Viljakainen, Rauno Toimitusjohtaja A&R Carton Oy Viren, Harri Yrityskehittäjä Euran kunta Kauppakamarilaitoksen hyväksymät asiantuntijat 2012 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Anttila, Ville Ernst & Young Oy Kulmala, Tapani, KTM Ernst & Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja Ernst & Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Halonen, Sivi, tradenomi Ajado Oy Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Suominen, Hannu, OTK 15

18 Kauppakamarin kokoukset Kevätkokous Teknologiatalo Sytytin, - kokousesitelmöitsijä: asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru Syyskokous Rauman kaupungintalo, valtuuston istuntasali, Rauma - kokousesitelmöitsijä: johtaja Jussi Mustonen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kauppakamarin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. Rauman uusi kaupunginjohtaja Kari Koski esittäytyy syyskokouksessa. 16

19 Hallitustyöskentely 2012 kauppakamarin lausunto Rauman sataman laajennusvaihtoehdoista Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys edunvalvonnan ajankohtaistilanne TNS gallupin vaikutusalueselvitys Rauman kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2012 Rauman kauppakamarin tilintapäätös vuodelta 2012 Satakunnan ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen CSM hotelllihanke kaupppakamarin tulosmittarit vuodelta 2011 kuntauudistus ja kauppakamari kauppakamarin ajankohtaiskoulutuksen katsaus kauppakamarin kansainvälistymis- ja Olkiluotohankkeen katsaus liikennepoliittinen selontelo kauppakamarin Attitude 2012 selvitys kauppakamarin strategian hyväksyminen kauppakamarin tulevat tavoitteet kuntavaalit 2012 SAMK, Winnova vetovoimahanke vaalitoimikunnan asettaminen kaupppakamarin uudet jäsenet 8-tien ja Rauman väylän tilanne Raisio-Nousiainen nelikaistoitus kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2013 kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2013 kauppakamarin budjetti vuodelle 2013 kauppakamarien jäsentyytyväistutkimus mahdollisen maakunnallisen kauppakamarin hyödyt ja haitat 17

20 Edustukset kauppakamarilaitoksessa ja muissa elimissä 2012 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marva, Heikki, Marva Group Oy Välimaa, Kari, Rolls Royce Oy Suistio, Timo, STX Finland Oy Pere, Tuomas, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Keskuskauppakamarin verovaliokunta Marva, Heikki Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta Esko, Matti, Euroports Rauma Oy Salmi, Ari, CT Logistics Oy Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen toimikunta Pasanen, Kari, UPM Rauma Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta ja hallitus Eklund, Ari, Hollming Oy Lähdemäki, Heimo, Comprog Electronics Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä (MYR) Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy, hallitus Sieviläinen, Jorma Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy, sisäinen hallitus Rautavuori, Janne, Oras Oy Tolsa Tapio, Technip Offshore OY Satakunnan Korkeakoulusäätiö Jaakko Hirvonsalo Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea, TEM Jaakko Hirvonsalo 18 Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa projektien ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä.

21 Valiokuntatyöskentely 2012 HR- ja koulutusvaliokunta SAMKin rakenneuudistus Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys 2011 Urastartti ja tapahtuman palautteen yhteenveto 2012 Vuoden 2012 Attitude-kyselyn tulokset Rauman kauppakamarin alueella EK:n selvitys yritys-oppilaitosyhteistyöstä Keskustelua koulutuksen vetovoiman parantamisesta SAMKin alustava esitys miten koulutuksen vetovoimaa parannetaan alueella Winnovan katsaus toiminnastaan koulutuksen vetovoima ja ennakointityössä Teknologiateollisuuden vetovoima-hankeen tilannekatsaus Ajankohtaiskatsaukset Rolls Roycelta, Hollming Oy:ltä, Muottituote Group Oy:ltä ja UPM-Kymmene Oy:ltä Kansainvälistymisvaliokunta Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistyömahdollisuudet kansainvälistymisasioissa Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden koulutusselvitys 2011 Kansainvälisen talouden suunta Suomi ja yritysten kansainvälistyminen Oy Laimu Ab:n ajankohtaiskatsaus OL3-projektin ajankohtaiskatsaus ja henkilöstötilanne Kansainvälistymisvaliokunnan osallistuminen Team Finland- tapahtumaan Kauppakamareiden kansainvälistymispalkinnon kandidaattiyritysten nimeäminen Kauppakamarin kansainvälistymispalkinto 2012 Valiokunnan ohjelma ja teemoja vuodelle 2013 Kaupan valiokunta Kaupan valiokunnan tilaama SAMK:n kyselyselvitys kaupan palveluista Raumalla Alustavia suunnitelmia Tarvontorin alueen kehittämisestä Kaupan valiokunnan strategia ja kokousten teemat 2012 TNS gallupin suuri vaikutusaluetutkimus 2012 Tarvontorin kaavasuunnitelma Kauppakamarin kuntavaaliteemat Turun kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoiden opinnäytetyöt Kaupan valiokunnan tilaama SAMK:n kyselyselvitys kaupan palveluista Raumalla Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvitys kauppa, majoitus- ja matkailun osuus Rauman matkailun ajankohtaiset asiat Attitude 2012 kysely ja kaupan ala Liikennevaliokunta Rauman kaupungin suuret liikennehankkeet Rauman strateginen yleiskaaava 2025 ja liikenne Liikennepoliittisen selonteon ajankohtaistilanne ja selvitysmiesten raportti SAMKin koulutusratkaisut Liikennevaliokunnan strategia, teemat ja kokoukset vuonna 2012 Liikennepoliittisen selonteko Liikennevirrat Rauman metsäteollisuudessa Ajankohtaista Rauman satamasta ja väylästä Ajankohtaista CT-Logistics Oy:stä Kokemuksia pohjoisen matkasta Muurmanskista ja Kirkniemestä Telakan toimistohotellihanke ja logistiikka Ajankohtaista Valtatie 8:n tilanteesta ja uudesta liikennepolitiikasta Meristrategia ja sen merkitys Palvelualojen valiokunta Attitude 2012 kysely Kauppakamarin tilaama kuluttajakyselytutkimus kaupan ja palveluiden tyytyväisyydestä Raumalla Tietoisku hankintatoimesta Kauppakamarin hankkima TNS gallupin suuri vaikutusaluetutkimus ja Rauman markkina-alue Kauppakamarin kuntavaaliteemat 2012 Kuntien hankintapolitiikka Kelakorvausten leikkaukset valtion budjetissa Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Ajankohtaista Paneliankosken Voimasta Finnuclear suomalaisen ydinvoimarakentamisen edistäjänä 19

22 TNS gallupin vaikutusalueselvitys 2012 ja Pyhäjärviseutu Ajankohtaista Lännen Tehtailta Kuntauudistus Pyhäjärviseudun ja sen elinkeinoelämän näkökulmasta Kauppakamarin kesätyöpaikkakysely Liikennepoliittinen selonteko Ajankohtaista Biolanista Käynnistyvä vetovoimahanke ja Pyhäjärviseutu Nuorison asenteet kauppakamarin alueen attitude kyselyssä Ajankohtaista Pintokselta Kauppakamarin kuntavaaliteemat 2012 Pyhäjärviseudun elinkeinoelämä tilastojen valossa Koulutuksen vetovoimahankkeet Satakunnassa Sokerin ajankohtaikatsaus Teollisuusvaliokunta Rauman kaupungin strateginen yleiskaava Satakunnan ammattikorkeakoulun linjapäätökset ja teollisuus Merenkulun koulutus ja teollisuuus Teollisuuspuisto telakka-alueelle Liikennepoliittinen selonteko Kauppakamarin kesätyöpaikkakysely Ajankohtaista UPM-Bio Fore yhtiöstä Rauman Voima Oy Teollisuuden suhdannetilanteet yrityksittäin UPM:n biodieselhanke Koulutuksen vetovoimahanke ICT-valiokunta RFID ajankohtaiskatsaus Tietoteknikkavaliokunnan strategia ICT barometri Rauman kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Teknologiatalo Sytytin ja toimintakonsepti Kauppakamarien ICT barometri Rauma Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM- tutkintoon Lausunnot ja kannanotot 2012 Lausunto Rauman sataman laajentumisvaihtoehdoista (Rauman sataman suunnittelutoimikunta) Lausunto Satakunnan TE -palveluverkkoa koskevasta suunnitelmasta (Satakunnan ELy-keskus) Kone- ja tuotantotekniikan opetus Satakunnan ammattikorkeakouluissa (Satakunnan ammattikorkeakoulu) yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa Lausunto oppisopimuskoulutuksen vähentämisesityksestä (Winnova) Kiukainen - Säkylä ratayhteys (Euran kunta) Lausunto Rauman yleiskaavaehdotuksesta (Rauman kaupunki) Liikennepoliittinen selonteko toimenpideohjelma (liikenneministeriö) Satakunnan maakuntasuunnitelman toteuttamisohjelma (Satakuntaliitto) Valtatie 8 perusparannus (liikenneministeri Merja Kyllönen) yhdessä Turun ja Satakunnan kauppakamarin kanssa 20

23 Kansainvälistymispalvelut 2012 Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalvelut tarjoavat käytännönläheistä toimintaa yritysten kannustamiseksi kansainvälisille markkinoille. Vuoden 2012 aikana kv-palvelut käsittivät ulkomaankauppaan ja logistiikkaan liittyvää neuvontaa, erilaisia kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia, sekä yleisesti kansainväliseen kauppaan liittyvää tiedon jakamista jäsenyrityksille. Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan jakaman kansainvälistymispalkinnon sai vuonna 2012 Raumaster Oy. Kansainvälistymisvaliokunnan mukaan Raumaster Oy:n viime vuosien kasvu, viennin suuri osuus liikevaihdosta sekä tiukka kilpailu kyseisellä toimialalla, olivat merkittäviä valintatekijöitä. Raumaster on kehittynyt merkittäväksi kansainväliseksi yritykseksi. Raumaster Oy on raumalainen, vuonna 1984 perustettu, paperi- ja selluteollisuudelle sekä voimalaitoksille kuljetinjärjestelmiä valmistava yhtiö. Raumaster Oy:n konserniin kuuluvat myös tytäryhtiöt Raumaster Paper Oy ja ruotsalainen Raumaster AB. Konsernin henkilöstömäärä on tällä hetkellä 266 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Raumalla, josta käsin hoidetaan myynti sekä projektit suunnitteluineen. Myös erikoislaitteet valmistetaan omassa konepajassa Raumalla. Konsernilla on toimipisteet myös Porissa, Sastamalassa, Valkeakoskella, Shanghaissa, Tallinnassa ja Västeråsissa. Konsernin liikevaihto on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana ja tulevaisuuden kasvutavoitteet ovat korkealla. Yhtiön markkina-alueena on koko maailma. Suomen ulkopuoliset markkina-alueet ovat yhtiön perustamisesta lähtien olleet merkittävässä asemassa yhtiölle. Suurimpina markkina-alueina voidaan mainita Eurooppa, Aasia ja Etelä- Amerikka. Toimituksia on tehty kaikkiaan yli 60:een eri maahan. Suoran ja välillisen myynnin osuus liikevaihdosta on vuosittain keskimäärin 75 %:ia. Viennin kasvattaminen on edellyttänyt useiden ulkomaisten yhteistyö- ja agenttisopimusten solmimista. KV-valiokunnan puheenjohtaja Päivi Vihijärvi luovuttaa palkinnon Raumasterin Jouko Mäkilälle. 21

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ 4/2014 15. elokuuta SISÄLTÖ KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman meriväylän syventäminen...3 8-tielle kaivatut rahat...3 EK:n Suhdannebarometrin julkistamistilaisuus...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. 2/2014 10. huhtikuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. 2/2014 10. huhtikuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 2/2014 10. huhtikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kansanedustatilaisuus Pintoksella...3 Rauman Seudulla teknologiateollisuus tarvitsee osaajia...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

INFO 4 2011. Yrittäjä KALOTILLA KAJAHTAA! Kotisivusta ja verkkokaupasta yrittämiseen. Lapin Maakunnalliset Yrittäjäpäivät 16. - 18.9.

INFO 4 2011. Yrittäjä KALOTILLA KAJAHTAA! Kotisivusta ja verkkokaupasta yrittämiseen. Lapin Maakunnalliset Yrittäjäpäivät 16. - 18.9. Kotisivusta ja verkkokaupasta ytyä yrittämiseen 3.10.2011 Kemissä ja Torniossa Yrittäjä INFO 4 2011 KALOTILLA KAJAHTAA! Lapin Maakunnalliset Yrittäjäpäivät 16. - 18.9.2011 Torniossa Tässä numerossa: Lapin

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto Johdanto Aluksi haluan kiittää siitä, että olen saanut Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n hallitukselta tehtävän kirjoittaa yhdistyksen 25-vuotishistoriikin. Olen aikaisemmin referoinut yhdistyksen syntyä

Lisätiedot

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl)

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl) LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Pori

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Jäsentiedote 3/2012. s. 6 s. 8 s. 23. Kasvu Open voittajat. Jämsän seudulla positiivista virettä. Aikaja 2/2012 ilmestynyt

Jäsentiedote 3/2012. s. 6 s. 8 s. 23. Kasvu Open voittajat. Jämsän seudulla positiivista virettä. Aikaja 2/2012 ilmestynyt Jäsentiedote 3/2012 s. 6 s. 8 s. 23 Kasvu Open voittajat Jämsän seudulla positiivista virettä Aikaja 2/2012 ilmestynyt SISÄLTÖ s. 4 Valiokuntavallankumouksessa verkottumista KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI Sepänkatu

Lisätiedot

Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11

Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11 Lapin Maakunnalliset Yrittäjäpäivät, Saariselkä Katso lisää: www.yrittajat.fi/lansipohja www.yrittajat.fi/lappi 4 2010 Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11 Tässä numerossa mm. Pääkirjoitus...3

Lisätiedot