Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta"

Transkriptio

1 1 Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta PÄIVI ARO JA SARA IKÄVALKO KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012

2 PÄIVI ARO JA SARA IKÄVALKO Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012

3 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry Malmin kauppatie HELSINKI Puh (09) Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A HELSINKI Puh (09) ISBN (nid., Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN (nid., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) ISBN (PD, Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN (PD, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012 Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta Tekijät: Päivi Aro ja Sara Ikävalko Tekstin stilisointi: Hennariikka Intosalmi, Vanhustyön keskusliitto ry Yhteyshenkilö: Kirsti Pesola, Vanhustyön keskusliitto ry Kuvat: Hennariikka Intosalmi ja Päivi Aro, KÄKÄTE-projekti Kannet ja taitto: Vitale Ay / Taina Leino Paino: Kopio Niini Oy, Helsinki 2012 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

4 Tiivistelmä Päivi Aro ja Sara Ikävalko Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta Korttimaksaminen ja erilaiset sähköiset maksutavat, automaatit ja maksupäätteet ovat nopeasti yleistyneet Suomessa ja muualla maailmassa. Muutos maksutavoissa on osa laajaa trendiä, jossa itsepalvelu lisääntyy ja syrjäyttää perinteisiä palveluja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Uudet maksutavat asettavat käyttäjät usein eriarvoiseen asemaan taitotason ja tarvittavan laitteiston osalta. Erityisesti monet ikäihmiset ovat vaarassa jäädä syrjään jokaisen arkea koskevassa muutoksessa. Tässä käyttäjätutkimuksessa testattiin kauppojen maksupäätteitä, käteis- ja lippuautomaatteja ja huoltoasemien maksuautomaatteja yhdessä ikäihmisten kanssa. Maksupäätteiden ja automaattien käyttöä testattiin ja havainnoitiin aidoissa toimintaympäristöissä. Käyttökokemuksia kerättiin tutkimukseen osallistuneilta ikäihmisiltä yksilö- ja teemahaastatteluissa sekä käyttäjäpaneelissa. Myös kassatyöntekijöitä ja asiantuntijoita haastateltiin. Haastavia käyttötilanteita tarkasteltiin fyysisen laitteen ja ympäristön, laitteen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen tilanteen kautta. Raportissa tuodaan esiin automaattien ja maksupäätteiden käytettävyyden ja käyttökokemuksen kehittämistarpeita ikäihmisten näkökulmasta. Vaatimukset maksupäätteiden ja automaattien helppokäyttöisyydestä ja esteettömyydestä korostuivat odotetusti käyttäjätutkimuksen tuloksissa. Laitteiden, näppäimistöjen ja korttiaukkojen mitoituksessa ja muotoilussa on kehitettävää. Myös maksukorttien käytettävyydessä on parannettavaa. Useiden laitteiden näytöt todettiin heikkolaatuisiksi. Laitteiden yhdenmukaistaminen prosessien ja erityisesti näppäimistöjen osalta helpottaisi maksupäätteiden ja automaattien käytön opettelua ja muistamista. Moni ikäihminen kokee olonsa turvattomaksi automaatilla ja maksupäätteellä. Turvattomuutta aiheuttavat pelot ryöstetyksi tulemisesta ja virheiden tekemisestä. Julkisessa ympäristössä sosiaalinen tilanne luo lisäpaineita maksupäätteiden ja automaattien käyttöön. Tunnusluvun käyttämisessä todettiin monia turvallisuusuhkia. Tarvetta todettiin automaattien ja maksupäätteiden käyttötilan nykyistä selkeämpään rajaamiseen paremman maksu- tai käyttörauhan turvaamiseksi. Opastuksen ja harjoittelumahdollisuuden puutteen todettiin nostavan uusien maksutapojen käyttöönottamisen kynnystä ja olevan usein turvattomuuden tunteen taustalla. Asiasanat: ikäihminen, automaatti, maksupääte, käyttökokemus, käytettävyys, helppokäyttöisyys, esteettömyys, itsepalvelu, henkilökohtainen palvelu

5 Abstract Päivi Aro and Sara Ikävalko ATMs and payment terminals from the viewpoint of senior citizens In the past years, electronic payment has quickly become more and more common. In the same time, using and obtaining cash has become more limited. This change is part of a larger trend, in which self service is displacing traditional face-to-face services, both in the public and private sector. New electronic forms of payment cause inequality among users because of the skills, knowledge and equipment they require. Especially older people are in danger of becoming marginalised through this change affecting everyone. In this study we evaluated ATMs and ticket machines as well as payment terminals in grocery stores, pharmacies and filling stations. 11 senior citizens tested these devices in authentic environment, at their own pace. The methods used in the study were systematic observation, think aloud method, individual interviews and a final user panel. In addition shop assistants and various specialists were interviewed. The challenging situations of using these machines were analysed from three perspectives: the physical device and surroundings, the interaction between the device and the user, and the social situation. This study brings forth important aspects in which the usability and user experience of ATMs and payment terminals should be improved from the viewpoint of the senior citizen. The results of this study show a strong demand for accessible and easy-touse ATMs and payment terminals. The sizing and design of the PIN pads, card readers and the equipment as a whole should be reconsidered. The displays of many devices were found to be of bad quality, and also the design of debit cards should be improved. There is a need for standardisation of the payment process and especially the PIN pads. This would make it easier for elderly people to learn to use these devices and to remember the principles of usage. Many older persons feel unsafe at the ATM, at ticket machines and at the payment terminals of filling stations. The fear of making mistakes with the device or being robbed is associated with the fact that these devices are unstaffed. The devices are situated in public areas, which creates extra pressure. There is a need for clear indications of the appropriate personal safety area to ensure the user better privacy. The use of the PIN was linked to severe safety concerns: many older persons are insecure about remembering or entering the PIN or using the devices altogether, and they sometimes carry the PIN with their card, ask the sales person to enter it for them or give their card and PIN to another person. Resorting to problematic practices of this kind could be reduced by providing the elderly with advice and guidance as well as better possibilities of practicing the use of ATMs and payment terminals. The lack of these services was found to increase the feeling of insecurity and anxiety, thus hindering the adoption of new practices. Key words: older people, ATM, payment terminal, ticket machine, vending machine, usability, ease of use, accessibility, self service, personal service

6 Lukijalle Maksukortit ovat yleistyneet, pankkipalveluja karsitaan ja käteisen rahan nostaminen on vaikeutunut varsinkin syrjäseuduilla. Maksutapojen muuttuessa on kaikille käyttäjäryhmille taattava mahdollisuus pärjätä arjessa. Itsenäinen selviytyminen etenkin rahankäyttöön liittyvissä asioissa on paitsi palkitsevaa usein myös välttämätöntä: monilla iäkkäillä ei ole luotettavia läheisiä, jotka voisivat auttaa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) halusi selvittää, miten ikäihmiset kokevat yhteiskunnassa yleistyvät automaatit ja maksupäätteet sekä itsepalvelun lisääntymisen. Tulevaisuudessakin maksamiseen ja käteisen rahan nostamiseen tulee tarjota useita vaihtoehtoisia tapoja, mutta tämä tutkimus keskittyy nimenomaan laitteisiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttökokemukseen. Laitteista on kehitettävä sellaisia, etteivät ne sulje ketään pois vaan palvelevat mahdollisimman monia. Tutkimuksen taustalla on vaikuttanut monia henkilöitä. Sara Ikävalko suunnitteli käyttäjätutkimuksen ja toteutti sen yhteistyössä Päivi Aron kanssa. Sara ja Päivi ovat molemmat käytettävyyteen ja käyttökokemukseen perehtyneitä suunnittelijoita. KÄKÄTE-projektin projektisuunnittelijat Marika Nordlund ja Hennariikka Intosalmi avustivat tutkimuksen toteutuksessa. Käyttäjäpaneelin suunnitteli ja järjesti Marika ja luvun 6 KÄKÄTE-käyttäjäpaneelista kirjoitti Hennariikka. Elokuussa 2012 Kirsti Pesola projektipäällikkö Vanhustyön keskusliitto ry

7 Sisällys 1 JOHDANTO KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tutkimusaiheen taustaa Käytettävyyden määritelmiä Ikäihmiset maksupäätteiden ja automaattien käyttäjinä KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuskohteet ja -ympäristöt Käyttäjätutkimuksen osallistujat Käyttäjätutkimuksen kulku ja menetelmät KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSENTULOKSET: LAITTEILLE TYYPILLISIÄ KÄYTÖN ONGELMIA yysinen laite ja ympäristö Vuorovaikutus käyttäjän ja laitteiden välillä Sosiaalisen ympäristön vaikutus KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN LAITEKOHTAISET TULOKSET Otto-automaatit Otto-automaattien käyttäjätestaukset Otto-automaattien vertailua Turvattomuus Otto-automaatilla Ensi kertaa Otto-automaattia käyttäneiden kokemukset Saldo- ja tilitietojen saatavuus Kehityskohteet ja ideat Otto-automaatin käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa Kaupan maksupäätteet Maksupäätteiden käyttäjätestaukset Kauppojen maksupäätteiden vertailua maksaminen ja kassaympäristö Kehityskohteet ja ideat Kaupan maksupäätteiden käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa Huoltoasemien maksuautomaatit Huoltoasemien maksuautomaattien käyttäjätestaukset Huoltoasemien maksuautomaattien vertailua Sääolosuhteiden vaikutukset maksuautomaattien käytettävyyteen Kehityskohteet ja ideat...56

8 5.3.5 Huoltoasemien maksuautomaattien käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa VR:n lippuautomaatti VR:n lippuautomaatin käyttäjätestaukset Kosketusnäyttöjen käyttäminen Lipun ostaminen ja graafisen käyttöliittymän toimivuus Kehityskohteet ja ideat VR:n lippuautomaatin käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa HSL:n lippuautomaatti HSL:n lippuautomaatin käyttäjätestaukset Lippuautomaatin hahmottaminen ja ergonomia matkakortin lataaminen Kehityskohteet ja ideat HSL:n lippuautomaatin käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa KÄKÄTE-KÄYTTÄJÄPANEELI Käyttäjäpaneelin tausta ja tarkoitus Käyttäjäpaneelin toteutus Käyttäjäpaneelin tulokset Käyttäjäpaneelin arviointia YHTEENVETO SANASTO...78 LÄHTEET...83

9

10 1 Johdanto Maksutavoissa on tapahtunut muutos, jossa maksukortit ovat yleistyneet päivittäistavaraostosten maksutapana vuosi vuodelta samalla, kun käteisen käyttö on tasaisesti vähentynyt. Korteilla maksaminen on yleisintä vuotiailla, kun taas käteisen käyttö on tavallisinta iäkkäimmillä, yli 65-vuotiailla sekä nuorimmilla, eli vuotiailla. 1 Muutos maksutavoissa on osa laajempaa sekä yksityisiä että julkisia palveluntarjoajia koskevaa trendiä, jossa perinteisiä palveluja korvataan sähköisillä palveluilla tai kokonaan uusilla toimintamalleilla. Korttimaksamisessa on vuoden 2011 aikana yleistynyt maksupäätteen käyttö. SEPA-muutosten myötä maksukortteihin sisällytetään siru ja kuittien allekirjoitusten sijaan maksu hyväksytään maksupäätteisiin näppäiltävällä tunnusluvulla eli PIN-koodilla. SEPA tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, jossa maksut kulkevat samalla tavalla koko Euroopan alueella. Samaan muutokseen liittyy myös käteisautomaattien verkoston harveneminen, jota pankit perustelevat vähentyneellä käteisen käytöllä. Erityisesti syrjäseuduilla käydään keskustelua ja haetaan ratkaisuja seudun käteisautomaattien säilyttämiseksi 2. Kun erilaiset maksupäätteet ja sähköiset maksutavat yleistyvät Suomessa ja muualla maailmassa, on oleellista turvata kaikkien käyttäjäryhmien mahdollisuus käyttää uusia laitteita sekä olla osallisena jokaisen arkea koskevassa muutoksessa. Kaupassa, pankkiautomaatilla, apteekissa, lippuautomaateilla tai huoltoasemilla asiointi kuuluvat useimpien ikäihmisten arkeen. Näissä arkisissa maksutilanteissa saattaa kuitenkin olla hankaluuksia. Esimerkiksi maksupäätteen jäykät näppäimet tai ahdas työskentelytila vaikeuttavat tunnusluvun näppäilyä. Kylmähuoltoasemilla korokkeet ja korkeat maksupäätepylväät hankaloittavat polttoaineen maksamista. Monimutkaisten lippuautomaattien käyttäminen vaatii käyttäjiltä tietotekniikan käyttötaitoja. Ongelmat näiden maksupäätteiden ja automaattien käytettävyydessä voivat osoittautua itsenäisen selviämisen kynnyskysymykseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on tilannut Aalto- 1 inanssialan Keskusliiton tutkimusraportti. Kevät Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. ja_maksutavat_2011.pdf 2 Yle Pankkiautomaattien kato syrjäseuduilta sen kun jatkuu. jatkuu_ html 9

11 yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutilta käyttäjätutkimuksen automaateista ja maksupäätteistä. Tässä tutkimuksessa tuodaan esiin automaattien ja maksupäätteiden kehittämistarpeita ikääntyneiden käyttäjien näkökulmasta. 10

12 2 Käyttäjätutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet Tämän käyttäjätutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin erityisesti ikäihmisiin kohdistuvat erilaiset vaatimukset ja odotukset erilaisia maksupäätteitä käytettäessä. Käyttäjätutkimuksessa käytiin läpi arkisia tilanteita, joissa ikäihmiset käyttävät maksupäätettä tai automaattia erilaisissa julkisissa tiloissa, kuten kaupassa, apteekissa ja huoltoasemalla. Tutkimuksessa testattiin Suomessa yleisimmin käytettyjä maksupäätteitä sekä käteis- ja lippuautomaatteja sekä analysoitiin ikääntyvien arjessa toistuvia maksupäätteiden käytön ongelmatilanteita. Haastavia tilanteita tarkasteltiin laitteen ominaisuuksien, fyysisen ympäristön, laitteen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen tilanteen kautta. Erilaisia tilanteita käytiin läpi käyttäjätutkimukseen osallistuneiden ikäihmisten, maksupäätteellä työskentelevien henkilöiden sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena syntyi selvitys automaattien ja maksupäätteiden kehittämistarpeista sekä toimenpideehdotuksia maksupäätteiden ja käteisautomaattien käytettävyyden parantamiseksi ikäihmisten näkökulmasta. 2.1 Tutkimusaiheen taustaa Maksutapojen muutos, jossa perinteisistä palveluista on siirrytty yhä enemmän sähköisiin palvelumalleihin ja itsepalveluun, on ollut nopea ja laaja. Muutos ei ole tapahtunut ongelmitta. Erilaisia muutokseen liittyviä vaikeuksia on viime aikoina uutisoitu usein, ja ne ovat herättäneet paljon keskustelua. Käteisnostopalvelujen koetaan olevan peruspalveluja, joiden saaminen tulisi turvata. Kuluttajavirasto on esittänyt huolensa iäkkäiden ja raha-asioissa tukea tarvitsevien tilanteesta, kun rahan nostamista pankkien konttoreista ja käteisautomaateista vaikeutetaan. Pankeissa seteleiden ja kolikoiden käsittelystä tulee kuluja ja kannattamattomina pidetään niitä Otto-automaatteja, joita käytetään alle 4000 kertaa kuussa. 3 Keskustelua käydäänkin siitä, kenen vastuulla 3 Helsingin Sanomat Käteisnostojen rajoittaminen herättää huolta. C3%A4%C3%A4+huolta/a

13 käteispalvelujen tarjonta lopulta on. inanssivalvonta on ottanut asiaan kantaa pitämällä käteisrahan saatavuutta peruspankkipalveluihin verrattavana palveluna ja suosittelemalla, että pankit mieltäisivät asiassa yhteiskuntavastuunsa ja huolehtisivat riittävästä palveluntarjonnasta. 4 Uutena ratkaisuna kokeillaan käteisen nostopalveluja kauppojen kassoilta 5. VR on uusinut hiljattain lippuautomaattinsa osana koko myyntijärjestelmän uusimista, joka toteutettiin vaiheittain vuoden 2011 aikana. 6 Lippuautomaattien ja myyntijärjestelmän uusiminen ei tapahtunut ongelmitta, vaan automaattien toimintahäiriöistä ja väliaikaisista sulkemisista uutisoitiin useaan otteeseen. Kuluttajaliitto puuttui VR:n lippu-uudistukseen pitämällä junasta lipun ostamisen ylimääräistä maksua kohtuuttomana ja erityisesti ikäihmisiä syrjivänä. 7 Ylimääräinen maksu peritään, jos lähtöasemalla on käytössä lippuautomaatti tai lipunmyyntipiste. Myös Helsingin Seudun Liikenne (HSL) on uusimassa lippu- ja informaatiojärjestelmäänsä, ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudistuksessa yhtenäistetään nykyiset matkainformaatiojärjestelmät. HSL on järjestänyt kattavat matkakortinlataus- ja lipunmyyntipalvelut. Matkakortin voi ladata mm. kaikilla R-kioskeilla pääkaupunkiseudulla. Lippu-uudistuksen myötä on kuitenkin suunniteltu myös perinteisen lipunmyynnin siirtämistä automaatteihin. Yle uutisoi maaliskuussa 2012, että lippu-uudistuksen myötä raitiovaunun kuljettajien lipunmyynnistä ollaan luopumassa, jolloin lippuja voi jatkossa ostaa vaunuihin sijoitetuista automaateista. 8 Suomen huoltoasemaverkostokin on automatisoitunut nopeasti 2000-luvulla. Automaattiasemilla ei ole henkilökuntaa, vaan polttoaine maksetaan aina maksuautomaateilla. Huoltoasemien kokonaismäärä on pysynyt pitkään lähes samana, mutta asematyyppien osuudet ovat muuttuneet, kun palveluasemia on muutettu kylmäasemiksi. Öljyalan Keskusliiton mukaan huolto- ja automaattiasemia on Suomessa kaikkiaan vajaat kaksi tuhatta, joista 55 % on automaattiasemia luvun alussa automaattiasemien osuus huoltoasemista oli noin 30 prosenttia. 9 Myös muualla Euroopassa on havahduttu sähköisten palvelujen muutokseen ja alettu vaatia käteis- ja maksuautomaattien esteettömyyden ja käytettävyyden 4 inanssivalvonnan lehdistötiedote / Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/02_2012.aspx 5 Ylen uutinen Osta käteistä kaupasta. kaupasta/ VR-Groupin tiedote VR lisää ja uusii lippuautomaatteja asemilla. 7 Kuluttajaliiton uutinen VR syrjii lippu-uudistuksessa erityisesti ikäihmisiä. ikaihmisia.html 8 Ylen uutinen Ratikoihin tulee lippuautomaatit. 9 Öljyalan keskusliiton tiedote Huoltoasemien määrä kääntynyt laskuun. 12

14 parantamista. Aiheesta on tehty kirjallisesti vastattava kysymys Euroopan komissiolle. 10 Euroopan Unioni rahoittaa käteis- ja lipunmyyntiautomaattien esteettömyyttä edistävää APSIS4all-hanketta 11 3,41 miljoonalla eurolla. Hankkeessa luodaan esteettömyyttä parantavia innovatiivisia ja personoituja käyttöliittymiä. Tietoja kerätään yli käyttäjältä, jotka testaavat erilaisia automaatteja Saksassa ja Espanjassa. Muita aiheeseen liittyviä projekteja Euroopassa ovat eaccess+, joka edistää internet-pohjaisten pankki- ja rahoitusalan palvelujen sekä mm. julkisen liikenteen, matkailun ja kulttuurin sähköisten palvelujen esteettömyyttä. 12 Cloud4all-projektissa kehitetään pilviteknologian avulla entistä saavutettavampia palveluita mukauttamalla käyttöliittymiä erilaisten käyttäjien tarpeita vastaaviksi Käytettävyyden määritelmiä Käytettävyys on tuotteen, palvelun ja järjestelmän (myös ohjelmiston, sovelluksen jne.) tärkeimpiä ominaisuuksia. Kun tuotetta suunnitellaan laajalle käyttäjäryhmälle, on erityisesti helppokäyttöisyys tärkeä laatuominaisuus. Vaikeakäyttöinen tai käytettävyydeltään huono tuote voi jäädä monelta kokonaan käyttämättä, koska tuotetta ei osata käyttää, sen käyttämiseen menee liian paljon aikaa tai käyttäminen on epämiellyttävää tai turhauttavaa. Jakob Nielsen 14 määrittelee käytettävyyden viiden ominaisuuden kautta: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Kysymyksen muodossa nämä viisi laatuominaisuutta voidaan esittää seuraavalla tavalla: Miten helposti tuotteen käyttämisen oppii? Miten vaivattomasti tuotteen toimintojen käyttäminen onnistuu oppimisen jälkeen? Miten hyvin tuotteen käyttämisen ja käyttölogiikan muistaa tauon jälkeen? Miten virheettömästi tuotetta käytetään? Miten miellyttävää tuotetta on käyttää? Ylläesitettyjen kysymysten kautta voidaan sanoa, että käytettävyydeltään hyvä tuote on helppo oppia käyttämään, tuotteen käyttäminen on nopeaa ja vaivatonta oppimisen jälkeen, tuotteen käyttämisen muistaa myös tauon jälkeen, käyttäminen on virheetöntä ja tuotetta on miellyttävä käyttää. 10 Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Aihe: Käteisautomaattien ja lipun myyntiautomaattien esteettömyys. do?pubref=-//ep//text+wq+e DOC+XML+V0//I Nielsen, Jakob Usability engineering. Morgan Kaufmann, San rancisco. 13

15 ISO standardin mukaan käytettävyyttä arvioidaan aina suhteessa käyttäjiin, käyttäjien tavoitteisiin ja käyttöympäristöön. Tuotteen käytettävyyttä arvioitaessa tulee tunnistaa kolme lähtökohtaa: Ketkä ovat käyttäjiä? Mitkä ovat käyttäjien tavoitteet käyttökohteen suhteen? Mikä/minkälainen on tuotteen käyttöympäristö? Koska tässä käyttäjätutkimuksessa maksupäätteiden käyttöä tarkastellaan ikäihmisten näkökulmasta, on edellä mainittujen määritelmien lisäksi hyvä tarkastella muutamia erityisesti ikäihmisille tärkeitä laatuominaisuuksia: helppokäyttöisyys ja esteettömyys (myös saavutettavuus). Irmeli Sinkkonen määrittelee helppokäyttöisyyden suunnitteluperiaatteeksi, jonka mukaan käyttäjä saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti osaamistasosta riippumatta. 15 Saavutettavuus ja esteettömyys ovat lähes synonyymeja. Esteettömyydellä useammin painotetaan suunnittelukohteen ja -ratkaisun toimivuutta etenkin liikkumisesteisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten kannalta. Saavutettavuudella painotetaan kohteen helppoa lähestyttävyyttä kaikille käyttäjille. Esteetön sanana tarkoittaa käytännössä ei esteitä, eli kohteessa ei ole käyttöä estäviä tekijöitä. Esteettömyys-termiä käytetään usein rakennetun ympäristön suunnitteluratkaisujen yhteydessä, kun taas saavutettavuus liitetään usein immateriaalisiin asioihin, kuten tiedon saantiin. 16 Monesti näiden termien väliltä valitseminen on lähes makuasia, koska niiden määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan. Koska tutkittavien kohteiden, automaattien ja maksupäätteiden, käyttöympäristö on julkinen, on hyvä tarkastella myös tuotteen käyttökokemusta, jossa käytettävyyden lisäksi korostuvat tunneaspektit. Julkinen ympäristö vaikuttaa käyttökokemukseen myös sosiaalisena ympäristönä, ei pelkästään fyysisenä. Käyttötilanteeseen voi siis sosiaalisesta ympäristöstä johtuen liittyä monenlaisia tunteita pelosta ja häpeästä onnistumisen iloon, joilla on kaikilla omat vaikutuksensa tuotteen käyttöön ja käyttökokemukseen. 2.3 Ikäihmiset maksupäätteiden ja automaattien käyttäjinä inanssialan Keskusliitto julkaisi kesäkuussa 2011 tutkimusraportin ikäihmisten raha-asioiden hoitamisesta ja sähköisten maksupalvelujen käytöstä. 17 Tutkimusraportin mukaan vuotiaista jo 40 % käyttää internetiä (n=94). KÄKÄTEprojektin samana vuonna teettämän tutkimuksen mukaan luku on huomattavasti 15 Sinkkonen, Irmeli Käytettävyyssanasto. kaytettavyyssanasto/ 16 Pesola, Kirsti Esteettömyysopas. Mitä, miksi, miten. Invalidiliitto. 17 inanssialan Keskusliitto Senioritutkimus. Tutkimusraportti. 14

16 pienempi: tutkimuksen mukaan vain 26 %:lla vuotiaista on internet-yhteys käytössään (n=393) 18. Ero tutkimusten tuloksissa johtuu mahdollisesti erilaisesta kysymyksen asettelusta sekä erosta vastaajien määrissä. Molemmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhä useampien palvelujen siirtyessä internetiin suuri joukko väestöstä jää niiden ulkopuolelle. KÄKÄTE-projektin teettämän tutkimuksen mukaan vanhimmissa ikäryhmissä erot nuorempaan väestöön ovat huomattavimmat: vuotiaista 15 %:lla (n=268) ja vuotiaista vain noin 6 %:lla (n=141) on internet-yhteys käytössään. Koska monet ikäihmiset ovat tottumattomia uusiin maksutapoihin ja sähköisiin palveluihin, on heillä korkeampi kynnys ottaa näitä palveluja käyttöön. Kynnystä voivat nostaa puutteelliset tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, pelko tai epävarmuus uusia sähköisiä palveluja kohtaan, motivaation puute opetella niiden käyttöä sekä sairaudesta johtuvat fysiologiset ja kognitiiviset muutokset. Vanhenemisen aiheuttamat fysiologiset muutokset ovat hyvin yksilöllisiä. Osa saattaa iäkkäänäkin osallistua inlandia-hiihtoihin, kun toiselle on sairauden vuoksi hankalaa päästä ylös tuolista. Tyypillisiä ikäihmisten toimintakykyä heikentäviä sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka vaikeuttavat monin tavoin liikkumista ja toimimista. Jäykkyys nivelissä rajoittaa liikeratoja, jolloin kurkottelu, kumartelu ja vartalon kiertoliikkeet vaikeutuvat. Reuma tai nivelrikko käsissä heikentää sormivoimia ja vaikeuttaa mm. näppäinten painamista. Erityisesti osteoporoosia sairastavalle kaatuminen on vaarallista. Erilaisiin liikkumisen apuvälineisiin turvaudutaan siinä vaiheessa, kun liikkuminen ilman niitä ei onnistu tai on liian vaarallista kaatumisriskin vuoksi. Jos maksupäätteet ja automaatit sekä niiden käyttöympäristöt eivät ole esteettömiä, monet ikäihmiset eivät voi käyttää niitä lainkaan. Ikänäkö ja -kuulo tarkoittavat ikääntymisestä johtuvaa normaalia näön ja kuulon heikkenemistä. Näön tarkkuus, hämäränäkö, kyky erottaa syvyyksiä ja värejä heikkenevät. Myös silmän mukautumiskyky eri valoisuustasoihin heikkenee aiheuttaen häikäistymistä ja hämäräsokeutta. Erilaiset silmäsairaudet, kuten keskeinen ikärappeuma ja harmaakaihi ovat ikäihmisillä muuta väestöä yleisempiä. 19 Ikäkuulo tarkoittaa sisäkorvan ja kuulohermon iän myötä ilmeneviä rappeutumismuutoksia. Kuulon heikentyessä heikkenee ensin korkeiden äänten erotuskyky. Tyypillisesti myös sanojen erottelukyky huononee eli henkilö saattaa kuulla puheen, mutta ei saa yksittäisistä sanoista selvää. 20 Oleellista informaatiota on hyvä tarjota monikanavaisesti, sekä näön- että kuulonvaraisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös tuntoaistin välityksellä, jotta tieto saavuttaisi käyttäjät. 18 Pehkonen, Juhani: Ikäihmiset ja teknologia TNS Gallup. 19 Seppänen, Matti Ikänäkö. Lääkärikirja Duodecim. terveyskirjasto.fi/ terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk Kuuloliitto. Artikkeli verkkosivuilla. Ikäkuulo mitä se tarkoittaa? kuulo/ikakuulo/ 15

17 Muistiliitto 21 arvioi, että joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on muistioireita, mutta syynä ei ole aina muistisairaus. Stressi, uupumus ja masennus vaikuttavat muistin toimintaan, myös nuoremmilla ihmisillä. Muistisairaudet yleistyvät väestössä, koska ihmiset elävät aiempaa iäkkäämmiksi. Maksupäätteiden ja automaattien sekä maksuprosessien helppokäyttöisyys on tärkeää, koska se kuormittaa vähemmän muistia. Maksun hyväksyminen tunnusluvun avulla periaatteessa vähentää maksukorttien väärinkäyttöä, mutta toisaalta vaatimus tunnusluvun muistamisesta hankaloittaa etenkin ikäihmisten maksamista ja saattaa näin lisätä väärinkäytön mahdollisuuksia. Iäkkäät ihmiset ovat myös haavoittuvaisempia kohteita erilaisille huijausyrityksille tai epäasialliselle markkinoinnille. 22 Maksamiseen tai käteisen rahan nostamiseen liittyvissä tilanteissa avun pyytäminen ja tarjoaminen on vaikeaa. Rahan nostaminen automaatista ja ostosten maksaminen kassalla ovat sosiaalisesti ja kognitiivisesti paineenalaisia tilanteita. Toiminta tulee suorittaa tietyssä suhteellisen nopeassa ajassa takana jonottavien odotellessa vuoroaan. Kun on kysymys rahasta, tulisi maksu- tai nostotilanteessa olla tarkkana. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja jännittyneisyyttä, mikä lisää esimerkiksi näppäilyvirheiden määrää. Monesti tekninen ratkaisu on korvannut henkilökontaktit ja automaatin tai maksupäätteen käyttäminen on ainoa tai edullisin keino asioimiseen. 21 Muistiliitto. Artikkeli verkkosivuilla. Muistihäiriöt ja dementia. muisti_ja_muistisairaudet/muistihairiot_ja_dementia/ 22 Kuluttajaviraston tiedote Estä iäkkään läheisesi huijaus. 16

18 3 Käyttäjätutkimuksen toteutus Tutkimuksen pääaineisto kerättiin käyttäjätutkimukseen osallistuneilta yhdeltätoista käyttäjältä. Käyttäjiä tavattiin yhteensä kolme kertaa: aloituspalaverissa, havainnointikierroksilla sekä KÄKÄTE-käyttäjäpaneelissa. Tämän lisäksi tutkimuksessa haastateltiin kassatyöntekijöitä ja asiantuntijoita. Aineistoa analysoitiin jaottelemalla havainnot käyttöä estäviin ja käyttöä vaikeuttaviin ongelmiin. Lisäksi listattiin hyviä ja toimivia ratkaisuja sekä suoraan käyttäjiltä tulleita kehitysehdotuksia ja ideoita. Maksupäätteille ja automaateille tyypillisiä käytettävyyden ongelmia ja haasteita tarkasteltiin jaottelemalla ne kolmeen ryhmään: fyysisen, kognitiivisen ja sosiaalisen tason haasteet (luku 4.1). 3.1 Tutkimuskohteet ja -ympäristöt Tutkimuskohteiksi valittiin arkisia tilanteita ja julkisia ympäristöjä, joissa ikäihmiset usein kohtaavat maksupäätteitä. Eri kauppojen kassoilla on käytössä eri valmistajien maksupäätteitä, jotka poikkeavat toisistaan muotoilultaan ja käytettävyydeltään. Käyttäjätutkimuksessa päädyttiin testaamaan suurten ketjujen, S ja K ryhmän sekä Yliopiston Apteekin käytössä olevia maksupäätemalleja, koska ne ovat laajasti käytössä. Ravintoloissa käytössä olevat langattomat maksupäätemallit ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin kauppojen maksupäätteet, joten ne rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Käteisautomaateista valittiin tarkasteluun Automatia Pankkiautomaatit Oy:n ylläpitämät Otto-automaatit, koska ne ovat Suomessa yleisimpiä ja laajimmin käytössä. Eurocash ylläpitää Nosto-käteisautomaatteja, mutta niitä on Suomessa vielä vähän, vain noin 40 kpl. 23 Lisäksi testattiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VR:n lippuautomaatteja sekä huoltoasemien maksuautomaatteja. Kukin osallistuja sai itse määritellä häntä lähinnä sijaitsevat sekä hänelle tutuimmat kohteet. Tutkimuskäyttöä varten avattiin erillinen tili, jolle hankittiin Visa Electron -kortti. Kauppojen maksupäätteiden testauksissa käytettiin myös sirullista 23 Nosto-automaatit Suomessa toukokuussa

19 S etukorttia sekä Plussakorttia. Visa Electron -kortissa ei ole luottotoimintoa, joten havainnointikierroksilla ei testattu debit- ja credit-toimintojen valitsemista. Debit- ja credit-toimintojen käyttökokemuksista kuitenkin keskusteltiin käyttäjien ja kassatyöntekijöiden haastatteluissa. 3.2 Käyttäjätutkimuksen osallistujat Tutkimukseen osallistui yksitoista vuotiasta miestä ja naista, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita. Ryhmässä on näkövammaisia, reumaa sairastavia sekä pyörätuolia, rollaattoria ja kyynärsauvaa käyttäviä henkilöitä. Osa käyttää arjessaan jatkuvasti maksupäätteitä, kun taas osalla oli niistä ennen tutkimusta vain vähän tai ei lainkaan kokemusta. Muutama tutkimukseen osallistunut käyttää arjessaan tietokonetta. 3.3 Käyttäjätutkimuksen kulku ja menetelmät Käyttäjätiedon kerääminen aloitettiin tutkimuksen aloituspalaverissa, jossa käyttäjätutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa keskusteltiin maksupäätteiden hyvistä ja huonoista käyttökokemuksista sekä maksutilanteisiin liittyvistä toiveista ja unelmista. Aloituspalaverissa työryhmä ja osallistujat tutustuivat toisiinsa, orientoituivat aiheeseen sekä valmistelivat tulevia havainnointikierroksia. Tammi- ja helmikuussa 2012 toteutettiin yhteensä kahdeksan havainnointikierrosta aidoissa toimintaympäristöissä. Kierroksille osallistui yhteensä yksitoista käyttäjää sekä viisi havainnoijaa. Kierroksilla liikuttiin pienissä ryhmissä sekä kokeiltiin ja tarkasteltiin erilaisia maksupäätteitä ja automaatteja yhdessä käyttäjien kanssa. Havainnointikierroksilla oli tärkeää saada aikaan maksupäätteen ja käyttäjän välille aito vuorovaikutustilanne, joka havainnoitiin ja dokumentoitiin tarkasti. Tutkimustilanteessa kullakin havainnointitiimin jäsenellä oli selkeä rooli. Tutkijoiden tarkkaavaisuus ja empaattinen läsnäolo oli tärkeää, jotta jännittävässä tutkimustilanteessa osallistujilta saatiin kartoitetuksi laitteen käyttöön liittyviä aitoja tuntemuksia ja kokemuksia. Ennen varsinaista testaustilannetta osallistujille annettiin tehtävä, jossa heitä pyydettiin käyttämään testiä varten hankittua maksukorttia. Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin kertomaan ääneen ajatuksiaan ja tuntemuksiaan käyttäessään laitetta (think aloud menetelmä). Testitilanteessa tarkasteltiin erityisesti laitteen ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta, laitteen ergonomiaa, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutusta sekä koko prosessin loogisuutta ja sujuvuutta. Jokaisen testauksen jälkeen oli lyhyt itsereflektio-osio, jossa käyttäjältä kuultiin välitön palaute käyttökokemuksesta. Kunkin kierroksen lopuksi tehtiin vielä avoin yhteenvetona toimiva teemahaastattelu. 18

20 KUVA 1. Kaupan maksupäätettä testataan käyttäjätutkimuksessa. Käyttäjätutkimukseen osallistui myös henkilöitä, joilla ei ollut aiempaa käyttökokemusta maksupäätteistä tai automaateista. Havainnointitiimi ei opastanut laitteiden käyttöä koetilanteessa vaan käyttäjiä pyydettiin yrittämään uudelleen, mikäli laitteen käyttäminen ei heti onnistunut. Kauppojen kassatyöntekijät saivat testitilanteessa opastaa käyttäjiä maksupäätteen käytössä siten, kuin he tavallisesti tekevät vastaavissa tilanteissa. Jos maksupäätteen tai automaatin käyttäminen ei yrityksistä huolimatta onnistunut, opastivat tutkijat käyttäjiä tarkemmin testitilanteen jälkeen. Samalla käyttäjät saivat rauhassa tutustua laitteiden eri toimintoihin, pohtia käyttökokemukseen vaikuttavia seikkoja ja yleisesti tarkastella maksupäätteen ominaisuuksia ja ympäristöä. Näin käyttäjätutkimuksesta saatiin kiinnostavaa tietoa myös ensimmäiseen käyttökokemukseen vaikuttavista asioista sekä koko käytön aloittamiseen liittyvistä kynnyskysymyksistä. Havainnointikierrosten jälkeen osallistujat kokoontuivat KÄKÄTE-käyttäjäpaneeliin (luku 6). Paneelissa syvennettiin ja selkiytettiin kierroksilla esiin nousseita havaintoja. Osallistujat saivat jakaa kokemuksensa ja ajatuksensa laitteiden käytöstä ja kuulla muiden mielipiteitä. Kokemuksia ja tietoa maksulaitteiden käytöstä kerättiin maaliskuussa haastattelemalla tutkimuskohteiden maksupäätteiden äärellä päivittäin työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi tutkimuksen puitteissa haastateltiin asiantuntijoita Automatia Pankkiautomaatit Oy:stä ja VR:stä. 19

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

Siru ja tunnusluku. Elokuu 2007

Siru ja tunnusluku. Elokuu 2007 Siru ja tunnusluku Elokuu 27 Siru ja tunnusluku Euroopassa siirrytään kortilla maksamisessa sirukortteihin ja sirukortit ovat laajasti käytössä jo useissa Euroopan maissa. Myös Suomessa on otettu sirukortit

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia 1 SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia Sisältö KORTTIEN KÄYTTÖÖNOTTO... 2 AIKATAULUT... 2 KORTTIEHDOT... 3 MITEN TOIMIA KAUPASSA TAI RAVINTOLASSA?... 3 TUNNUSLUVUN KÄYTTÖ... 5 ONGELMAT MAKSUTAPAHTUMAN

Lisätiedot

Esteettömyyttä kenen ehdoilla?

Esteettömyyttä kenen ehdoilla? Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen Seinäjoki 11.2.2010 Esteettömyyttä kenen ehdoilla? ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti projektipäällikkö, Vanhustyön keskusliitto, KÄKÄTE-projekti

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Arno Ekström Diplomityöseminaari 16.2.2010 Työn valvoja: Harri Haanpää Työ tehty Miratel Oy:lle Sisältö Työn tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Petra Hurme Fysioterapeutti YAMK, Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, Hyks silmätautien kuntoutuspoliklinikka Tutkimuksen tausta Esteettömyyden profiloituminen

Lisätiedot

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO?

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? 3.6.2013 Teknologiateollisuus ry & Teleforum ry Pekka Laaksonen, johtava asiantuntija 1 TOISINAAN VANHA JA UUSI

Lisätiedot

liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi

liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi Iäkkäiden turvallisuuskokemus liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi Iäkkäiden liikenneturvallisuus Iäkkäiden aiheuttamat

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)... 4 2.2 Maksukorttitapahtuma sirulla...

Lisätiedot

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari 2009 THL 29.10.2009 Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Kirsti Pesola,

Lisätiedot

KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA

KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA Muistio 1 (6) KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA I. Tausta Käteisen rahan saatavuus erityisesti pankkikonttoreista ja käteisautomaateista on ollut viime aikoina julkisen keskustelun kohteena.

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY

Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY 70 75 vuotta täyttäneistä, erityisesti 80-85 vuotta täyttäneistä Arvoperustana iäkkäiden omatoimisuuden ja

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Käyttäjän Opas 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-palvelu... 2 1.2. Yhteystiedot... 2 2. HYPERCOM T2100 MAKSUPÄÄTE... 3 2.1. Pakkauksen purkaminen...

Lisätiedot

Euron uusi setelisarja: taidetta ja teknologiaa Päivi Heikkinen Osastopäällikkö/ Suomen Pankki 23.9.2014. Julkinen

Euron uusi setelisarja: taidetta ja teknologiaa Päivi Heikkinen Osastopäällikkö/ Suomen Pankki 23.9.2014. Julkinen Euron uusi setelisarja: taidetta ja teknologiaa Päivi Heikkinen Osastopäällikkö/ Suomen Pankki 23.9.2014 Julkinen Esityksen runko 1. Mitä raha on? 2. Setelisarjan uusiminen 3. Eurosetelit taiteena 4. Setelitekniikkaa:

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit Oy 1 Esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan asema 1. kerros Työryhmä: Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa Helsinki kaikille Esteettömyys kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa 12.2.2014 Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Päivi Heikkinen Suomen Pankki Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Maksuneuvosto 29.4.2016 29.4.2016 Julkinen 1 Käteisen liikkeeseenlasku kasvaa edelleen Suomessa liikkeessä oleva ja

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30.

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Esteettömyyskartoitus, Kausalan torialue Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Kartoitustyö tehtiin käyttäjäarviona,

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

KÄTEVÄ. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle. ELSA hankeseminaari 16.3.2006

KÄTEVÄ. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle. ELSA hankeseminaari 16.3.2006 KÄTEVÄ Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle ELSA hankeseminaari 16.3.2006 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Visio 1.2 Työn tausta 1.3 Liittyminen LVM:n muihin hankkeisiin 1.4 Informaation määrittely

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

RAHAXI Hypercom T4220. Käyttöohje

RAHAXI Hypercom T4220. Käyttöohje RAHAXI Hypercom T4220 Käyttöohje 1 Sisällysluettelo: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1 Rahaxi-palvelu... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 2 HYPERCOM T4220 MAKSUPÄÄTE... 4 2.1 Pakkauksen purkaminen... 4 2.2 Maksupäätteen

Lisätiedot

toimivat puitteet arjen tukena

toimivat puitteet arjen tukena An ASSA ABLOY Group brand toimivat puitteet arjen tukena Abloy -ratkaisut palveluasumiseen hallittua helppoutta Hyvin suunniteltu oviympäristö helpottaa olennaisesti sekä asukkaiden arkea että hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door on väliseinään integroitu tehdasvalmis liukuovikokonaisuus, jossa ovilevy liukuu runkoelementin sisään. Liunella huomioit tilan kaikki tarpeet yhdellä aukolla, sillä

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

AIVOJUMPPA BRAIN GYM. 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu

AIVOJUMPPA BRAIN GYM. 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu AIVOJUMPPA BRAIN GYM 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu Mitä aivojumppa on? Menetelmän on kehittänyt kalifornialainen kasvatustieteiden tohtori P.E.Dennison yhdessä vaimonsa Gail

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn

Lisätiedot

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen!

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! D505 Laitteiden käyttöohjeet Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! Sisällys Aktiivitaulu... 1 Materiaalin näyttäminen omalta kannettavalta tietokoneelta... 1 Materiaalin näyttäminen aktiivitaulun tietokoneelta...

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 2015, Jyväskylä

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Digi-TV:n käytettöliittymät

Digi-TV:n käytettöliittymät Digi-TV:n käytettöliittymät Helppokäyttöisyys Tehokkuus Luotettavuus Virheettömyys Käyttäjän tyytyväisyys Käytettävyys Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 19.11.2001 Sofia Digital Oy sivu 3 Käyttäjä, katsoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)...4 2.2 Maksukorttitapahtuma

Lisätiedot

Nokia E5 ja Mail for Exchange

Nokia E5 ja Mail for Exchange Nokia E5 ja Mail for Exchange Uuden esiasennetun puhelinlaitteen käyttöönotto tapahtuu DataInfon käyttäjälle lähettämien ohjeiden mukaan. Ohjeistetussa käyttöönotossa puhelimeen asentuu langattoman verkon

Lisätiedot