Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta"

Transkriptio

1 1 Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta PÄIVI ARO JA SARA IKÄVALKO KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012

2 PÄIVI ARO JA SARA IKÄVALKO Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012

3 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry Malmin kauppatie HELSINKI Puh (09) Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A HELSINKI Puh (09) ISBN (nid., Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN (nid., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) ISBN (PD, Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN (PD, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012 Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta Tekijät: Päivi Aro ja Sara Ikävalko Tekstin stilisointi: Hennariikka Intosalmi, Vanhustyön keskusliitto ry Yhteyshenkilö: Kirsti Pesola, Vanhustyön keskusliitto ry Kuvat: Hennariikka Intosalmi ja Päivi Aro, KÄKÄTE-projekti Kannet ja taitto: Vitale Ay / Taina Leino Paino: Kopio Niini Oy, Helsinki 2012 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

4 Tiivistelmä Päivi Aro ja Sara Ikävalko Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta Korttimaksaminen ja erilaiset sähköiset maksutavat, automaatit ja maksupäätteet ovat nopeasti yleistyneet Suomessa ja muualla maailmassa. Muutos maksutavoissa on osa laajaa trendiä, jossa itsepalvelu lisääntyy ja syrjäyttää perinteisiä palveluja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Uudet maksutavat asettavat käyttäjät usein eriarvoiseen asemaan taitotason ja tarvittavan laitteiston osalta. Erityisesti monet ikäihmiset ovat vaarassa jäädä syrjään jokaisen arkea koskevassa muutoksessa. Tässä käyttäjätutkimuksessa testattiin kauppojen maksupäätteitä, käteis- ja lippuautomaatteja ja huoltoasemien maksuautomaatteja yhdessä ikäihmisten kanssa. Maksupäätteiden ja automaattien käyttöä testattiin ja havainnoitiin aidoissa toimintaympäristöissä. Käyttökokemuksia kerättiin tutkimukseen osallistuneilta ikäihmisiltä yksilö- ja teemahaastatteluissa sekä käyttäjäpaneelissa. Myös kassatyöntekijöitä ja asiantuntijoita haastateltiin. Haastavia käyttötilanteita tarkasteltiin fyysisen laitteen ja ympäristön, laitteen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen tilanteen kautta. Raportissa tuodaan esiin automaattien ja maksupäätteiden käytettävyyden ja käyttökokemuksen kehittämistarpeita ikäihmisten näkökulmasta. Vaatimukset maksupäätteiden ja automaattien helppokäyttöisyydestä ja esteettömyydestä korostuivat odotetusti käyttäjätutkimuksen tuloksissa. Laitteiden, näppäimistöjen ja korttiaukkojen mitoituksessa ja muotoilussa on kehitettävää. Myös maksukorttien käytettävyydessä on parannettavaa. Useiden laitteiden näytöt todettiin heikkolaatuisiksi. Laitteiden yhdenmukaistaminen prosessien ja erityisesti näppäimistöjen osalta helpottaisi maksupäätteiden ja automaattien käytön opettelua ja muistamista. Moni ikäihminen kokee olonsa turvattomaksi automaatilla ja maksupäätteellä. Turvattomuutta aiheuttavat pelot ryöstetyksi tulemisesta ja virheiden tekemisestä. Julkisessa ympäristössä sosiaalinen tilanne luo lisäpaineita maksupäätteiden ja automaattien käyttöön. Tunnusluvun käyttämisessä todettiin monia turvallisuusuhkia. Tarvetta todettiin automaattien ja maksupäätteiden käyttötilan nykyistä selkeämpään rajaamiseen paremman maksu- tai käyttörauhan turvaamiseksi. Opastuksen ja harjoittelumahdollisuuden puutteen todettiin nostavan uusien maksutapojen käyttöönottamisen kynnystä ja olevan usein turvattomuuden tunteen taustalla. Asiasanat: ikäihminen, automaatti, maksupääte, käyttökokemus, käytettävyys, helppokäyttöisyys, esteettömyys, itsepalvelu, henkilökohtainen palvelu

5 Abstract Päivi Aro and Sara Ikävalko ATMs and payment terminals from the viewpoint of senior citizens In the past years, electronic payment has quickly become more and more common. In the same time, using and obtaining cash has become more limited. This change is part of a larger trend, in which self service is displacing traditional face-to-face services, both in the public and private sector. New electronic forms of payment cause inequality among users because of the skills, knowledge and equipment they require. Especially older people are in danger of becoming marginalised through this change affecting everyone. In this study we evaluated ATMs and ticket machines as well as payment terminals in grocery stores, pharmacies and filling stations. 11 senior citizens tested these devices in authentic environment, at their own pace. The methods used in the study were systematic observation, think aloud method, individual interviews and a final user panel. In addition shop assistants and various specialists were interviewed. The challenging situations of using these machines were analysed from three perspectives: the physical device and surroundings, the interaction between the device and the user, and the social situation. This study brings forth important aspects in which the usability and user experience of ATMs and payment terminals should be improved from the viewpoint of the senior citizen. The results of this study show a strong demand for accessible and easy-touse ATMs and payment terminals. The sizing and design of the PIN pads, card readers and the equipment as a whole should be reconsidered. The displays of many devices were found to be of bad quality, and also the design of debit cards should be improved. There is a need for standardisation of the payment process and especially the PIN pads. This would make it easier for elderly people to learn to use these devices and to remember the principles of usage. Many older persons feel unsafe at the ATM, at ticket machines and at the payment terminals of filling stations. The fear of making mistakes with the device or being robbed is associated with the fact that these devices are unstaffed. The devices are situated in public areas, which creates extra pressure. There is a need for clear indications of the appropriate personal safety area to ensure the user better privacy. The use of the PIN was linked to severe safety concerns: many older persons are insecure about remembering or entering the PIN or using the devices altogether, and they sometimes carry the PIN with their card, ask the sales person to enter it for them or give their card and PIN to another person. Resorting to problematic practices of this kind could be reduced by providing the elderly with advice and guidance as well as better possibilities of practicing the use of ATMs and payment terminals. The lack of these services was found to increase the feeling of insecurity and anxiety, thus hindering the adoption of new practices. Key words: older people, ATM, payment terminal, ticket machine, vending machine, usability, ease of use, accessibility, self service, personal service

6 Lukijalle Maksukortit ovat yleistyneet, pankkipalveluja karsitaan ja käteisen rahan nostaminen on vaikeutunut varsinkin syrjäseuduilla. Maksutapojen muuttuessa on kaikille käyttäjäryhmille taattava mahdollisuus pärjätä arjessa. Itsenäinen selviytyminen etenkin rahankäyttöön liittyvissä asioissa on paitsi palkitsevaa usein myös välttämätöntä: monilla iäkkäillä ei ole luotettavia läheisiä, jotka voisivat auttaa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) halusi selvittää, miten ikäihmiset kokevat yhteiskunnassa yleistyvät automaatit ja maksupäätteet sekä itsepalvelun lisääntymisen. Tulevaisuudessakin maksamiseen ja käteisen rahan nostamiseen tulee tarjota useita vaihtoehtoisia tapoja, mutta tämä tutkimus keskittyy nimenomaan laitteisiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttökokemukseen. Laitteista on kehitettävä sellaisia, etteivät ne sulje ketään pois vaan palvelevat mahdollisimman monia. Tutkimuksen taustalla on vaikuttanut monia henkilöitä. Sara Ikävalko suunnitteli käyttäjätutkimuksen ja toteutti sen yhteistyössä Päivi Aron kanssa. Sara ja Päivi ovat molemmat käytettävyyteen ja käyttökokemukseen perehtyneitä suunnittelijoita. KÄKÄTE-projektin projektisuunnittelijat Marika Nordlund ja Hennariikka Intosalmi avustivat tutkimuksen toteutuksessa. Käyttäjäpaneelin suunnitteli ja järjesti Marika ja luvun 6 KÄKÄTE-käyttäjäpaneelista kirjoitti Hennariikka. Elokuussa 2012 Kirsti Pesola projektipäällikkö Vanhustyön keskusliitto ry

7 Sisällys 1 JOHDANTO KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tutkimusaiheen taustaa Käytettävyyden määritelmiä Ikäihmiset maksupäätteiden ja automaattien käyttäjinä KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuskohteet ja -ympäristöt Käyttäjätutkimuksen osallistujat Käyttäjätutkimuksen kulku ja menetelmät KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSENTULOKSET: LAITTEILLE TYYPILLISIÄ KÄYTÖN ONGELMIA yysinen laite ja ympäristö Vuorovaikutus käyttäjän ja laitteiden välillä Sosiaalisen ympäristön vaikutus KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN LAITEKOHTAISET TULOKSET Otto-automaatit Otto-automaattien käyttäjätestaukset Otto-automaattien vertailua Turvattomuus Otto-automaatilla Ensi kertaa Otto-automaattia käyttäneiden kokemukset Saldo- ja tilitietojen saatavuus Kehityskohteet ja ideat Otto-automaatin käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa Kaupan maksupäätteet Maksupäätteiden käyttäjätestaukset Kauppojen maksupäätteiden vertailua maksaminen ja kassaympäristö Kehityskohteet ja ideat Kaupan maksupäätteiden käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa Huoltoasemien maksuautomaatit Huoltoasemien maksuautomaattien käyttäjätestaukset Huoltoasemien maksuautomaattien vertailua Sääolosuhteiden vaikutukset maksuautomaattien käytettävyyteen Kehityskohteet ja ideat...56

8 5.3.5 Huoltoasemien maksuautomaattien käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa VR:n lippuautomaatti VR:n lippuautomaatin käyttäjätestaukset Kosketusnäyttöjen käyttäminen Lipun ostaminen ja graafisen käyttöliittymän toimivuus Kehityskohteet ja ideat VR:n lippuautomaatin käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa HSL:n lippuautomaatti HSL:n lippuautomaatin käyttäjätestaukset Lippuautomaatin hahmottaminen ja ergonomia matkakortin lataaminen Kehityskohteet ja ideat HSL:n lippuautomaatin käyttäjätutkimuksen tulokset taulukossa KÄKÄTE-KÄYTTÄJÄPANEELI Käyttäjäpaneelin tausta ja tarkoitus Käyttäjäpaneelin toteutus Käyttäjäpaneelin tulokset Käyttäjäpaneelin arviointia YHTEENVETO SANASTO...78 LÄHTEET...83

9

10 1 Johdanto Maksutavoissa on tapahtunut muutos, jossa maksukortit ovat yleistyneet päivittäistavaraostosten maksutapana vuosi vuodelta samalla, kun käteisen käyttö on tasaisesti vähentynyt. Korteilla maksaminen on yleisintä vuotiailla, kun taas käteisen käyttö on tavallisinta iäkkäimmillä, yli 65-vuotiailla sekä nuorimmilla, eli vuotiailla. 1 Muutos maksutavoissa on osa laajempaa sekä yksityisiä että julkisia palveluntarjoajia koskevaa trendiä, jossa perinteisiä palveluja korvataan sähköisillä palveluilla tai kokonaan uusilla toimintamalleilla. Korttimaksamisessa on vuoden 2011 aikana yleistynyt maksupäätteen käyttö. SEPA-muutosten myötä maksukortteihin sisällytetään siru ja kuittien allekirjoitusten sijaan maksu hyväksytään maksupäätteisiin näppäiltävällä tunnusluvulla eli PIN-koodilla. SEPA tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, jossa maksut kulkevat samalla tavalla koko Euroopan alueella. Samaan muutokseen liittyy myös käteisautomaattien verkoston harveneminen, jota pankit perustelevat vähentyneellä käteisen käytöllä. Erityisesti syrjäseuduilla käydään keskustelua ja haetaan ratkaisuja seudun käteisautomaattien säilyttämiseksi 2. Kun erilaiset maksupäätteet ja sähköiset maksutavat yleistyvät Suomessa ja muualla maailmassa, on oleellista turvata kaikkien käyttäjäryhmien mahdollisuus käyttää uusia laitteita sekä olla osallisena jokaisen arkea koskevassa muutoksessa. Kaupassa, pankkiautomaatilla, apteekissa, lippuautomaateilla tai huoltoasemilla asiointi kuuluvat useimpien ikäihmisten arkeen. Näissä arkisissa maksutilanteissa saattaa kuitenkin olla hankaluuksia. Esimerkiksi maksupäätteen jäykät näppäimet tai ahdas työskentelytila vaikeuttavat tunnusluvun näppäilyä. Kylmähuoltoasemilla korokkeet ja korkeat maksupäätepylväät hankaloittavat polttoaineen maksamista. Monimutkaisten lippuautomaattien käyttäminen vaatii käyttäjiltä tietotekniikan käyttötaitoja. Ongelmat näiden maksupäätteiden ja automaattien käytettävyydessä voivat osoittautua itsenäisen selviämisen kynnyskysymykseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on tilannut Aalto- 1 inanssialan Keskusliiton tutkimusraportti. Kevät Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. ja_maksutavat_2011.pdf 2 Yle Pankkiautomaattien kato syrjäseuduilta sen kun jatkuu. jatkuu_ html 9

11 yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutilta käyttäjätutkimuksen automaateista ja maksupäätteistä. Tässä tutkimuksessa tuodaan esiin automaattien ja maksupäätteiden kehittämistarpeita ikääntyneiden käyttäjien näkökulmasta. 10

12 2 Käyttäjätutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet Tämän käyttäjätutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin erityisesti ikäihmisiin kohdistuvat erilaiset vaatimukset ja odotukset erilaisia maksupäätteitä käytettäessä. Käyttäjätutkimuksessa käytiin läpi arkisia tilanteita, joissa ikäihmiset käyttävät maksupäätettä tai automaattia erilaisissa julkisissa tiloissa, kuten kaupassa, apteekissa ja huoltoasemalla. Tutkimuksessa testattiin Suomessa yleisimmin käytettyjä maksupäätteitä sekä käteis- ja lippuautomaatteja sekä analysoitiin ikääntyvien arjessa toistuvia maksupäätteiden käytön ongelmatilanteita. Haastavia tilanteita tarkasteltiin laitteen ominaisuuksien, fyysisen ympäristön, laitteen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen tilanteen kautta. Erilaisia tilanteita käytiin läpi käyttäjätutkimukseen osallistuneiden ikäihmisten, maksupäätteellä työskentelevien henkilöiden sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena syntyi selvitys automaattien ja maksupäätteiden kehittämistarpeista sekä toimenpideehdotuksia maksupäätteiden ja käteisautomaattien käytettävyyden parantamiseksi ikäihmisten näkökulmasta. 2.1 Tutkimusaiheen taustaa Maksutapojen muutos, jossa perinteisistä palveluista on siirrytty yhä enemmän sähköisiin palvelumalleihin ja itsepalveluun, on ollut nopea ja laaja. Muutos ei ole tapahtunut ongelmitta. Erilaisia muutokseen liittyviä vaikeuksia on viime aikoina uutisoitu usein, ja ne ovat herättäneet paljon keskustelua. Käteisnostopalvelujen koetaan olevan peruspalveluja, joiden saaminen tulisi turvata. Kuluttajavirasto on esittänyt huolensa iäkkäiden ja raha-asioissa tukea tarvitsevien tilanteesta, kun rahan nostamista pankkien konttoreista ja käteisautomaateista vaikeutetaan. Pankeissa seteleiden ja kolikoiden käsittelystä tulee kuluja ja kannattamattomina pidetään niitä Otto-automaatteja, joita käytetään alle 4000 kertaa kuussa. 3 Keskustelua käydäänkin siitä, kenen vastuulla 3 Helsingin Sanomat Käteisnostojen rajoittaminen herättää huolta. C3%A4%C3%A4+huolta/a

13 käteispalvelujen tarjonta lopulta on. inanssivalvonta on ottanut asiaan kantaa pitämällä käteisrahan saatavuutta peruspankkipalveluihin verrattavana palveluna ja suosittelemalla, että pankit mieltäisivät asiassa yhteiskuntavastuunsa ja huolehtisivat riittävästä palveluntarjonnasta. 4 Uutena ratkaisuna kokeillaan käteisen nostopalveluja kauppojen kassoilta 5. VR on uusinut hiljattain lippuautomaattinsa osana koko myyntijärjestelmän uusimista, joka toteutettiin vaiheittain vuoden 2011 aikana. 6 Lippuautomaattien ja myyntijärjestelmän uusiminen ei tapahtunut ongelmitta, vaan automaattien toimintahäiriöistä ja väliaikaisista sulkemisista uutisoitiin useaan otteeseen. Kuluttajaliitto puuttui VR:n lippu-uudistukseen pitämällä junasta lipun ostamisen ylimääräistä maksua kohtuuttomana ja erityisesti ikäihmisiä syrjivänä. 7 Ylimääräinen maksu peritään, jos lähtöasemalla on käytössä lippuautomaatti tai lipunmyyntipiste. Myös Helsingin Seudun Liikenne (HSL) on uusimassa lippu- ja informaatiojärjestelmäänsä, ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudistuksessa yhtenäistetään nykyiset matkainformaatiojärjestelmät. HSL on järjestänyt kattavat matkakortinlataus- ja lipunmyyntipalvelut. Matkakortin voi ladata mm. kaikilla R-kioskeilla pääkaupunkiseudulla. Lippu-uudistuksen myötä on kuitenkin suunniteltu myös perinteisen lipunmyynnin siirtämistä automaatteihin. Yle uutisoi maaliskuussa 2012, että lippu-uudistuksen myötä raitiovaunun kuljettajien lipunmyynnistä ollaan luopumassa, jolloin lippuja voi jatkossa ostaa vaunuihin sijoitetuista automaateista. 8 Suomen huoltoasemaverkostokin on automatisoitunut nopeasti 2000-luvulla. Automaattiasemilla ei ole henkilökuntaa, vaan polttoaine maksetaan aina maksuautomaateilla. Huoltoasemien kokonaismäärä on pysynyt pitkään lähes samana, mutta asematyyppien osuudet ovat muuttuneet, kun palveluasemia on muutettu kylmäasemiksi. Öljyalan Keskusliiton mukaan huolto- ja automaattiasemia on Suomessa kaikkiaan vajaat kaksi tuhatta, joista 55 % on automaattiasemia luvun alussa automaattiasemien osuus huoltoasemista oli noin 30 prosenttia. 9 Myös muualla Euroopassa on havahduttu sähköisten palvelujen muutokseen ja alettu vaatia käteis- ja maksuautomaattien esteettömyyden ja käytettävyyden 4 inanssivalvonnan lehdistötiedote / Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/02_2012.aspx 5 Ylen uutinen Osta käteistä kaupasta. kaupasta/ VR-Groupin tiedote VR lisää ja uusii lippuautomaatteja asemilla. 7 Kuluttajaliiton uutinen VR syrjii lippu-uudistuksessa erityisesti ikäihmisiä. ikaihmisia.html 8 Ylen uutinen Ratikoihin tulee lippuautomaatit. 9 Öljyalan keskusliiton tiedote Huoltoasemien määrä kääntynyt laskuun. 12

14 parantamista. Aiheesta on tehty kirjallisesti vastattava kysymys Euroopan komissiolle. 10 Euroopan Unioni rahoittaa käteis- ja lipunmyyntiautomaattien esteettömyyttä edistävää APSIS4all-hanketta 11 3,41 miljoonalla eurolla. Hankkeessa luodaan esteettömyyttä parantavia innovatiivisia ja personoituja käyttöliittymiä. Tietoja kerätään yli käyttäjältä, jotka testaavat erilaisia automaatteja Saksassa ja Espanjassa. Muita aiheeseen liittyviä projekteja Euroopassa ovat eaccess+, joka edistää internet-pohjaisten pankki- ja rahoitusalan palvelujen sekä mm. julkisen liikenteen, matkailun ja kulttuurin sähköisten palvelujen esteettömyyttä. 12 Cloud4all-projektissa kehitetään pilviteknologian avulla entistä saavutettavampia palveluita mukauttamalla käyttöliittymiä erilaisten käyttäjien tarpeita vastaaviksi Käytettävyyden määritelmiä Käytettävyys on tuotteen, palvelun ja järjestelmän (myös ohjelmiston, sovelluksen jne.) tärkeimpiä ominaisuuksia. Kun tuotetta suunnitellaan laajalle käyttäjäryhmälle, on erityisesti helppokäyttöisyys tärkeä laatuominaisuus. Vaikeakäyttöinen tai käytettävyydeltään huono tuote voi jäädä monelta kokonaan käyttämättä, koska tuotetta ei osata käyttää, sen käyttämiseen menee liian paljon aikaa tai käyttäminen on epämiellyttävää tai turhauttavaa. Jakob Nielsen 14 määrittelee käytettävyyden viiden ominaisuuden kautta: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Kysymyksen muodossa nämä viisi laatuominaisuutta voidaan esittää seuraavalla tavalla: Miten helposti tuotteen käyttämisen oppii? Miten vaivattomasti tuotteen toimintojen käyttäminen onnistuu oppimisen jälkeen? Miten hyvin tuotteen käyttämisen ja käyttölogiikan muistaa tauon jälkeen? Miten virheettömästi tuotetta käytetään? Miten miellyttävää tuotetta on käyttää? Ylläesitettyjen kysymysten kautta voidaan sanoa, että käytettävyydeltään hyvä tuote on helppo oppia käyttämään, tuotteen käyttäminen on nopeaa ja vaivatonta oppimisen jälkeen, tuotteen käyttämisen muistaa myös tauon jälkeen, käyttäminen on virheetöntä ja tuotetta on miellyttävä käyttää. 10 Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Aihe: Käteisautomaattien ja lipun myyntiautomaattien esteettömyys. do?pubref=-//ep//text+wq+e DOC+XML+V0//I Nielsen, Jakob Usability engineering. Morgan Kaufmann, San rancisco. 13

15 ISO standardin mukaan käytettävyyttä arvioidaan aina suhteessa käyttäjiin, käyttäjien tavoitteisiin ja käyttöympäristöön. Tuotteen käytettävyyttä arvioitaessa tulee tunnistaa kolme lähtökohtaa: Ketkä ovat käyttäjiä? Mitkä ovat käyttäjien tavoitteet käyttökohteen suhteen? Mikä/minkälainen on tuotteen käyttöympäristö? Koska tässä käyttäjätutkimuksessa maksupäätteiden käyttöä tarkastellaan ikäihmisten näkökulmasta, on edellä mainittujen määritelmien lisäksi hyvä tarkastella muutamia erityisesti ikäihmisille tärkeitä laatuominaisuuksia: helppokäyttöisyys ja esteettömyys (myös saavutettavuus). Irmeli Sinkkonen määrittelee helppokäyttöisyyden suunnitteluperiaatteeksi, jonka mukaan käyttäjä saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti osaamistasosta riippumatta. 15 Saavutettavuus ja esteettömyys ovat lähes synonyymeja. Esteettömyydellä useammin painotetaan suunnittelukohteen ja -ratkaisun toimivuutta etenkin liikkumisesteisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten kannalta. Saavutettavuudella painotetaan kohteen helppoa lähestyttävyyttä kaikille käyttäjille. Esteetön sanana tarkoittaa käytännössä ei esteitä, eli kohteessa ei ole käyttöä estäviä tekijöitä. Esteettömyys-termiä käytetään usein rakennetun ympäristön suunnitteluratkaisujen yhteydessä, kun taas saavutettavuus liitetään usein immateriaalisiin asioihin, kuten tiedon saantiin. 16 Monesti näiden termien väliltä valitseminen on lähes makuasia, koska niiden määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan. Koska tutkittavien kohteiden, automaattien ja maksupäätteiden, käyttöympäristö on julkinen, on hyvä tarkastella myös tuotteen käyttökokemusta, jossa käytettävyyden lisäksi korostuvat tunneaspektit. Julkinen ympäristö vaikuttaa käyttökokemukseen myös sosiaalisena ympäristönä, ei pelkästään fyysisenä. Käyttötilanteeseen voi siis sosiaalisesta ympäristöstä johtuen liittyä monenlaisia tunteita pelosta ja häpeästä onnistumisen iloon, joilla on kaikilla omat vaikutuksensa tuotteen käyttöön ja käyttökokemukseen. 2.3 Ikäihmiset maksupäätteiden ja automaattien käyttäjinä inanssialan Keskusliitto julkaisi kesäkuussa 2011 tutkimusraportin ikäihmisten raha-asioiden hoitamisesta ja sähköisten maksupalvelujen käytöstä. 17 Tutkimusraportin mukaan vuotiaista jo 40 % käyttää internetiä (n=94). KÄKÄTEprojektin samana vuonna teettämän tutkimuksen mukaan luku on huomattavasti 15 Sinkkonen, Irmeli Käytettävyyssanasto. kaytettavyyssanasto/ 16 Pesola, Kirsti Esteettömyysopas. Mitä, miksi, miten. Invalidiliitto. 17 inanssialan Keskusliitto Senioritutkimus. Tutkimusraportti. 14

16 pienempi: tutkimuksen mukaan vain 26 %:lla vuotiaista on internet-yhteys käytössään (n=393) 18. Ero tutkimusten tuloksissa johtuu mahdollisesti erilaisesta kysymyksen asettelusta sekä erosta vastaajien määrissä. Molemmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhä useampien palvelujen siirtyessä internetiin suuri joukko väestöstä jää niiden ulkopuolelle. KÄKÄTE-projektin teettämän tutkimuksen mukaan vanhimmissa ikäryhmissä erot nuorempaan väestöön ovat huomattavimmat: vuotiaista 15 %:lla (n=268) ja vuotiaista vain noin 6 %:lla (n=141) on internet-yhteys käytössään. Koska monet ikäihmiset ovat tottumattomia uusiin maksutapoihin ja sähköisiin palveluihin, on heillä korkeampi kynnys ottaa näitä palveluja käyttöön. Kynnystä voivat nostaa puutteelliset tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, pelko tai epävarmuus uusia sähköisiä palveluja kohtaan, motivaation puute opetella niiden käyttöä sekä sairaudesta johtuvat fysiologiset ja kognitiiviset muutokset. Vanhenemisen aiheuttamat fysiologiset muutokset ovat hyvin yksilöllisiä. Osa saattaa iäkkäänäkin osallistua inlandia-hiihtoihin, kun toiselle on sairauden vuoksi hankalaa päästä ylös tuolista. Tyypillisiä ikäihmisten toimintakykyä heikentäviä sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka vaikeuttavat monin tavoin liikkumista ja toimimista. Jäykkyys nivelissä rajoittaa liikeratoja, jolloin kurkottelu, kumartelu ja vartalon kiertoliikkeet vaikeutuvat. Reuma tai nivelrikko käsissä heikentää sormivoimia ja vaikeuttaa mm. näppäinten painamista. Erityisesti osteoporoosia sairastavalle kaatuminen on vaarallista. Erilaisiin liikkumisen apuvälineisiin turvaudutaan siinä vaiheessa, kun liikkuminen ilman niitä ei onnistu tai on liian vaarallista kaatumisriskin vuoksi. Jos maksupäätteet ja automaatit sekä niiden käyttöympäristöt eivät ole esteettömiä, monet ikäihmiset eivät voi käyttää niitä lainkaan. Ikänäkö ja -kuulo tarkoittavat ikääntymisestä johtuvaa normaalia näön ja kuulon heikkenemistä. Näön tarkkuus, hämäränäkö, kyky erottaa syvyyksiä ja värejä heikkenevät. Myös silmän mukautumiskyky eri valoisuustasoihin heikkenee aiheuttaen häikäistymistä ja hämäräsokeutta. Erilaiset silmäsairaudet, kuten keskeinen ikärappeuma ja harmaakaihi ovat ikäihmisillä muuta väestöä yleisempiä. 19 Ikäkuulo tarkoittaa sisäkorvan ja kuulohermon iän myötä ilmeneviä rappeutumismuutoksia. Kuulon heikentyessä heikkenee ensin korkeiden äänten erotuskyky. Tyypillisesti myös sanojen erottelukyky huononee eli henkilö saattaa kuulla puheen, mutta ei saa yksittäisistä sanoista selvää. 20 Oleellista informaatiota on hyvä tarjota monikanavaisesti, sekä näön- että kuulonvaraisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös tuntoaistin välityksellä, jotta tieto saavuttaisi käyttäjät. 18 Pehkonen, Juhani: Ikäihmiset ja teknologia TNS Gallup. 19 Seppänen, Matti Ikänäkö. Lääkärikirja Duodecim. terveyskirjasto.fi/ terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk Kuuloliitto. Artikkeli verkkosivuilla. Ikäkuulo mitä se tarkoittaa? kuulo/ikakuulo/ 15

17 Muistiliitto 21 arvioi, että joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on muistioireita, mutta syynä ei ole aina muistisairaus. Stressi, uupumus ja masennus vaikuttavat muistin toimintaan, myös nuoremmilla ihmisillä. Muistisairaudet yleistyvät väestössä, koska ihmiset elävät aiempaa iäkkäämmiksi. Maksupäätteiden ja automaattien sekä maksuprosessien helppokäyttöisyys on tärkeää, koska se kuormittaa vähemmän muistia. Maksun hyväksyminen tunnusluvun avulla periaatteessa vähentää maksukorttien väärinkäyttöä, mutta toisaalta vaatimus tunnusluvun muistamisesta hankaloittaa etenkin ikäihmisten maksamista ja saattaa näin lisätä väärinkäytön mahdollisuuksia. Iäkkäät ihmiset ovat myös haavoittuvaisempia kohteita erilaisille huijausyrityksille tai epäasialliselle markkinoinnille. 22 Maksamiseen tai käteisen rahan nostamiseen liittyvissä tilanteissa avun pyytäminen ja tarjoaminen on vaikeaa. Rahan nostaminen automaatista ja ostosten maksaminen kassalla ovat sosiaalisesti ja kognitiivisesti paineenalaisia tilanteita. Toiminta tulee suorittaa tietyssä suhteellisen nopeassa ajassa takana jonottavien odotellessa vuoroaan. Kun on kysymys rahasta, tulisi maksu- tai nostotilanteessa olla tarkkana. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja jännittyneisyyttä, mikä lisää esimerkiksi näppäilyvirheiden määrää. Monesti tekninen ratkaisu on korvannut henkilökontaktit ja automaatin tai maksupäätteen käyttäminen on ainoa tai edullisin keino asioimiseen. 21 Muistiliitto. Artikkeli verkkosivuilla. Muistihäiriöt ja dementia. muisti_ja_muistisairaudet/muistihairiot_ja_dementia/ 22 Kuluttajaviraston tiedote Estä iäkkään läheisesi huijaus. 16

18 3 Käyttäjätutkimuksen toteutus Tutkimuksen pääaineisto kerättiin käyttäjätutkimukseen osallistuneilta yhdeltätoista käyttäjältä. Käyttäjiä tavattiin yhteensä kolme kertaa: aloituspalaverissa, havainnointikierroksilla sekä KÄKÄTE-käyttäjäpaneelissa. Tämän lisäksi tutkimuksessa haastateltiin kassatyöntekijöitä ja asiantuntijoita. Aineistoa analysoitiin jaottelemalla havainnot käyttöä estäviin ja käyttöä vaikeuttaviin ongelmiin. Lisäksi listattiin hyviä ja toimivia ratkaisuja sekä suoraan käyttäjiltä tulleita kehitysehdotuksia ja ideoita. Maksupäätteille ja automaateille tyypillisiä käytettävyyden ongelmia ja haasteita tarkasteltiin jaottelemalla ne kolmeen ryhmään: fyysisen, kognitiivisen ja sosiaalisen tason haasteet (luku 4.1). 3.1 Tutkimuskohteet ja -ympäristöt Tutkimuskohteiksi valittiin arkisia tilanteita ja julkisia ympäristöjä, joissa ikäihmiset usein kohtaavat maksupäätteitä. Eri kauppojen kassoilla on käytössä eri valmistajien maksupäätteitä, jotka poikkeavat toisistaan muotoilultaan ja käytettävyydeltään. Käyttäjätutkimuksessa päädyttiin testaamaan suurten ketjujen, S ja K ryhmän sekä Yliopiston Apteekin käytössä olevia maksupäätemalleja, koska ne ovat laajasti käytössä. Ravintoloissa käytössä olevat langattomat maksupäätemallit ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin kauppojen maksupäätteet, joten ne rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Käteisautomaateista valittiin tarkasteluun Automatia Pankkiautomaatit Oy:n ylläpitämät Otto-automaatit, koska ne ovat Suomessa yleisimpiä ja laajimmin käytössä. Eurocash ylläpitää Nosto-käteisautomaatteja, mutta niitä on Suomessa vielä vähän, vain noin 40 kpl. 23 Lisäksi testattiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VR:n lippuautomaatteja sekä huoltoasemien maksuautomaatteja. Kukin osallistuja sai itse määritellä häntä lähinnä sijaitsevat sekä hänelle tutuimmat kohteet. Tutkimuskäyttöä varten avattiin erillinen tili, jolle hankittiin Visa Electron -kortti. Kauppojen maksupäätteiden testauksissa käytettiin myös sirullista 23 Nosto-automaatit Suomessa toukokuussa

19 S etukorttia sekä Plussakorttia. Visa Electron -kortissa ei ole luottotoimintoa, joten havainnointikierroksilla ei testattu debit- ja credit-toimintojen valitsemista. Debit- ja credit-toimintojen käyttökokemuksista kuitenkin keskusteltiin käyttäjien ja kassatyöntekijöiden haastatteluissa. 3.2 Käyttäjätutkimuksen osallistujat Tutkimukseen osallistui yksitoista vuotiasta miestä ja naista, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita. Ryhmässä on näkövammaisia, reumaa sairastavia sekä pyörätuolia, rollaattoria ja kyynärsauvaa käyttäviä henkilöitä. Osa käyttää arjessaan jatkuvasti maksupäätteitä, kun taas osalla oli niistä ennen tutkimusta vain vähän tai ei lainkaan kokemusta. Muutama tutkimukseen osallistunut käyttää arjessaan tietokonetta. 3.3 Käyttäjätutkimuksen kulku ja menetelmät Käyttäjätiedon kerääminen aloitettiin tutkimuksen aloituspalaverissa, jossa käyttäjätutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa keskusteltiin maksupäätteiden hyvistä ja huonoista käyttökokemuksista sekä maksutilanteisiin liittyvistä toiveista ja unelmista. Aloituspalaverissa työryhmä ja osallistujat tutustuivat toisiinsa, orientoituivat aiheeseen sekä valmistelivat tulevia havainnointikierroksia. Tammi- ja helmikuussa 2012 toteutettiin yhteensä kahdeksan havainnointikierrosta aidoissa toimintaympäristöissä. Kierroksille osallistui yhteensä yksitoista käyttäjää sekä viisi havainnoijaa. Kierroksilla liikuttiin pienissä ryhmissä sekä kokeiltiin ja tarkasteltiin erilaisia maksupäätteitä ja automaatteja yhdessä käyttäjien kanssa. Havainnointikierroksilla oli tärkeää saada aikaan maksupäätteen ja käyttäjän välille aito vuorovaikutustilanne, joka havainnoitiin ja dokumentoitiin tarkasti. Tutkimustilanteessa kullakin havainnointitiimin jäsenellä oli selkeä rooli. Tutkijoiden tarkkaavaisuus ja empaattinen läsnäolo oli tärkeää, jotta jännittävässä tutkimustilanteessa osallistujilta saatiin kartoitetuksi laitteen käyttöön liittyviä aitoja tuntemuksia ja kokemuksia. Ennen varsinaista testaustilannetta osallistujille annettiin tehtävä, jossa heitä pyydettiin käyttämään testiä varten hankittua maksukorttia. Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin kertomaan ääneen ajatuksiaan ja tuntemuksiaan käyttäessään laitetta (think aloud menetelmä). Testitilanteessa tarkasteltiin erityisesti laitteen ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta, laitteen ergonomiaa, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutusta sekä koko prosessin loogisuutta ja sujuvuutta. Jokaisen testauksen jälkeen oli lyhyt itsereflektio-osio, jossa käyttäjältä kuultiin välitön palaute käyttökokemuksesta. Kunkin kierroksen lopuksi tehtiin vielä avoin yhteenvetona toimiva teemahaastattelu. 18

20 KUVA 1. Kaupan maksupäätettä testataan käyttäjätutkimuksessa. Käyttäjätutkimukseen osallistui myös henkilöitä, joilla ei ollut aiempaa käyttökokemusta maksupäätteistä tai automaateista. Havainnointitiimi ei opastanut laitteiden käyttöä koetilanteessa vaan käyttäjiä pyydettiin yrittämään uudelleen, mikäli laitteen käyttäminen ei heti onnistunut. Kauppojen kassatyöntekijät saivat testitilanteessa opastaa käyttäjiä maksupäätteen käytössä siten, kuin he tavallisesti tekevät vastaavissa tilanteissa. Jos maksupäätteen tai automaatin käyttäminen ei yrityksistä huolimatta onnistunut, opastivat tutkijat käyttäjiä tarkemmin testitilanteen jälkeen. Samalla käyttäjät saivat rauhassa tutustua laitteiden eri toimintoihin, pohtia käyttökokemukseen vaikuttavia seikkoja ja yleisesti tarkastella maksupäätteen ominaisuuksia ja ympäristöä. Näin käyttäjätutkimuksesta saatiin kiinnostavaa tietoa myös ensimmäiseen käyttökokemukseen vaikuttavista asioista sekä koko käytön aloittamiseen liittyvistä kynnyskysymyksistä. Havainnointikierrosten jälkeen osallistujat kokoontuivat KÄKÄTE-käyttäjäpaneeliin (luku 6). Paneelissa syvennettiin ja selkiytettiin kierroksilla esiin nousseita havaintoja. Osallistujat saivat jakaa kokemuksensa ja ajatuksensa laitteiden käytöstä ja kuulla muiden mielipiteitä. Kokemuksia ja tietoa maksulaitteiden käytöstä kerättiin maaliskuussa haastattelemalla tutkimuskohteiden maksupäätteiden äärellä päivittäin työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi tutkimuksen puitteissa haastateltiin asiantuntijoita Automatia Pankkiautomaatit Oy:stä ja VR:stä. 19

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

Siru ja tunnusluku. Elokuu 2007

Siru ja tunnusluku. Elokuu 2007 Siru ja tunnusluku Elokuu 27 Siru ja tunnusluku Euroopassa siirrytään kortilla maksamisessa sirukortteihin ja sirukortit ovat laajasti käytössä jo useissa Euroopan maissa. Myös Suomessa on otettu sirukortit

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS 1 2 3 Muistiystävällinen ympäristö Muistiystävällinen ympäristö on helposti tavoitettava sekä selkeä, ja se tukee kiireetöntä kohtaamista. Sellainen ympäristö sopii

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Arno Ekström Diplomityöseminaari 16.2.2010 Työn valvoja: Harri Haanpää Työ tehty Miratel Oy:lle Sisältö Työn tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia 1 SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia Sisältö KORTTIEN KÄYTTÖÖNOTTO... 2 AIKATAULUT... 2 KORTTIEHDOT... 3 MITEN TOIMIA KAUPASSA TAI RAVINTOLASSA?... 3 TUNNUSLUVUN KÄYTTÖ... 5 ONGELMAT MAKSUTAPAHTUMAN

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Petra Hurme Fysioterapeutti YAMK, Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, Hyks silmätautien kuntoutuspoliklinikka Tutkimuksen tausta Esteettömyyden profiloituminen

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi

liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi Iäkkäiden turvallisuuskokemus liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi Iäkkäiden liikenneturvallisuus Iäkkäiden aiheuttamat

Lisätiedot

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO?

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? 3.6.2013 Teknologiateollisuus ry & Teleforum ry Pekka Laaksonen, johtava asiantuntija 1 TOISINAAN VANHA JA UUSI

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY

Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY 70 75 vuotta täyttäneistä, erityisesti 80-85 vuotta täyttäneistä Arvoperustana iäkkäiden omatoimisuuden ja

Lisätiedot

Euron uusi setelisarja: taidetta ja teknologiaa Päivi Heikkinen Osastopäällikkö/ Suomen Pankki 23.9.2014. Julkinen

Euron uusi setelisarja: taidetta ja teknologiaa Päivi Heikkinen Osastopäällikkö/ Suomen Pankki 23.9.2014. Julkinen Euron uusi setelisarja: taidetta ja teknologiaa Päivi Heikkinen Osastopäällikkö/ Suomen Pankki 23.9.2014 Julkinen Esityksen runko 1. Mitä raha on? 2. Setelisarjan uusiminen 3. Eurosetelit taiteena 4. Setelitekniikkaa:

Lisätiedot

KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA

KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA Muistio 1 (6) KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA I. Tausta Käteisen rahan saatavuus erityisesti pankkikonttoreista ja käteisautomaateista on ollut viime aikoina julkisen keskustelun kohteena.

Lisätiedot

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit Oy 1 Esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan asema 1. kerros Työryhmä: Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry / Ikäteknologiakeskus Kooste järjestöjen Digiverkoston tapaamisesta Antti Pelto-Huikko / SOSTE

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry / Ikäteknologiakeskus Kooste järjestöjen Digiverkoston tapaamisesta Antti Pelto-Huikko / SOSTE Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry / Ikäteknologiakeskus Kooste järjestöjen Digiverkoston tapaamisesta 3.5.2017 Antti Pelto-Huikko / SOSTE Tänään keskustellaan seuraavista teemoista Miten ikäihmiset

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Esteettömyyttä kenen ehdoilla?

Esteettömyyttä kenen ehdoilla? Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen Seinäjoki 11.2.2010 Esteettömyyttä kenen ehdoilla? ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti projektipäällikkö, Vanhustyön keskusliitto, KÄKÄTE-projekti

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Käyttäjän Opas 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-palvelu... 2 1.2. Yhteystiedot... 2 2. HYPERCOM T2100 MAKSUPÄÄTE... 3 2.1. Pakkauksen purkaminen...

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)... 4 2.2 Maksukorttitapahtuma sirulla...

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat Esteettömyys ja käytettävyys 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari 2009 THL 29.10.2009 Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Kirsti Pesola,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Päivi Heikkinen Suomen Pankki Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Maksuneuvosto 29.4.2016 29.4.2016 Julkinen 1 Käteisen liikkeeseenlasku kasvaa edelleen Suomessa liikkeessä oleva ja

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Muistikylä projekti

Muistikylä projekti Muistikylä projekti 2016-2018 Projektiesittely 42 -seminaari, 26.4. 2017 Maija Haapakoski Salon Muistiyhdistys ry Muistikylä-projekti 2016-2018 Yhä useampi muistisairas elää kotona, taloyhtiössään ja lähiympäristössään

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Yhteenveto mittareiden ja laskureiden kehittämistyöstä

Yhteenveto mittareiden ja laskureiden kehittämistyöstä 2012-2014 Yhteenveto mittareiden ja laskureiden kehittämistyöstä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Miten palvelun käyttäjät huomioitiin kehittämistyössä ja miten palvelun käytettävyys on arvioitu?

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

toimivat puitteet arjen tukena

toimivat puitteet arjen tukena An ASSA ABLOY Group brand toimivat puitteet arjen tukena Abloy -ratkaisut palveluasumiseen hallittua helppoutta Hyvin suunniteltu oviympäristö helpottaa olennaisesti sekä asukkaiden arkea että hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30.

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Esteettömyyskartoitus, Kausalan torialue Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Kartoitustyö tehtiin käyttäjäarviona,

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Digitaalisen median tekniikat 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan sivujen laajempaa

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen!

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! D505 Laitteiden käyttöohjeet Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! Sisällys Aktiivitaulu... 1 Materiaalin näyttäminen omalta kannettavalta tietokoneelta... 1 Materiaalin näyttäminen aktiivitaulun tietokoneelta...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot