Espoon liikenneonnettomuudet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon liikenneonnettomuudet 2012"

Transkriptio

1 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 atja Seimelä, Anne Pesonen, Christel autiala ja Eija Yli-Halkola estia Oy

2

3 YHTEEVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 ja tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Espoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan yhteensä 622 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista noin 22 % johti henkilövahinkoihin, kolme kuolemaan ja 132 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui 172 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2011 (2011 tapahtui 802 onnettomuutta). anta Leppävaarassa tapahtui noin 12 % (75 kpl) Espoon kaikista onnettomuuksista (13 % vuonna 2011). anta Leppävaaran suhteellinen osuus onnettomuuksista on vähentynyt viime vuosien ajan ja onnettomuusmäärä vuonna 2012 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (vuonna kpl). Toiseksi eniten onnettomuuksia tapahtui anta Tapiolassa (46 kpl). Lähes kaikilla alueilla onnettomuusmäärät vähentyivät vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2012 tapahtuneista onnettomuuksista noin 49 % (303 kpl) tapahtui maanteillä ja 46 % (284 kpl) katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 5 % kaikista onnettomuuksista (35 kpl). Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 322 henkilöä, mikä on 18 % vähemmän kuin vuonna Osalliset ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kuljettajia tai matkustajia (240 kpl, 75 %). evyen liikenteen osallisia oli 23 %. Onnettomuuteen joutui 20 jalankulkijaa, 32 polkupyöräilijää ja 22 mopoilijaa. Vuonna 2012 tapahtui 23 alkoholionnettomuutta, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. 15 tapauksessa seuraukset olivat omaisuusvahinkoja, mutta 8 onnettomuudessa joku osallisista loukkaantui. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 12 henkilöä, mikä on 7 % kaikista loukkaantuneista. Alkoholionnettomuuksien määrä oli hieman edellisvuotta pienempi.

4 SAMMARA enna rapport innehåller uppgifter om vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom i Esbo år essutom har utvecklingen av olycksfall granskats sedan 1962 och mer exakt under perioden Till polisens kännedom kommer vanligtvis alla trafikolyckor som lett till dödsfall och 20 % som lett till personskador. Under år 2012 inträffade i Esbo stad sammanlagt 622 trafikolyckor enligt polisens statistik. Av olyckorna ledde 22 % till personskador: tre till döden och 132 till lindrigare skador. I personskadeolyckorna omkom tre människor och 172 skadades. Totala antalet olyckor har minskat sedan 2011 (2011 inträffade 802 olyckor). Under 2012 inträffade ungefär 12 % (75 st) av alla Esbos olyckor i Stam Alberga (13 % år 2011). På detta område har både det relativa och det totala antalet olyckor minskat (år st). På följande plats kommer Stam Hagalund (46 st), På nästan alla områden har olyckorna minskat jämfört med år Under 2012 inträffade 49 % (303 st) av olyckorna på statens vägar och 46 % (284 st) på gatunätet. På privata vägar och andra transportområdena inträffade 5 % av alla olyckor (35 st). I personskadeolyckorna har totalt 175 personer varit inblandade, viket är 17% mindre än år essa var i huvudsak bilförare eller passagerare (240 kpl, 75 %). Lättrafikanter var inblandade i 23 % av olyckorna (20 fotgängare, 32 cyklister och 22 mopedister). 23 olyckor (4 %) var alkoholrelaterade. I 15 fall ledde olyckorna till materiella skador, men 8 olyckor ledde till personskador. Olycksoffrens antal var totalt 15 st, vilket är 7 % av alla personskador. Antal olyckor har minskat jämfört med åren 2011.

5 Espoon liikenneonnettomuudet SISÄLTÖ YHTEEVETO 3 SAMMARA 4 SISÄLTÖ 5 1 OHATO 6 2 OETTOMUUSEHITYS ESPOOSSA 7 3 OETTOMUUSAAOHAT 9 4 OETTOMUUSPAIA Onnettomuuspaikka Onnettomuuksien kasaumapisteet Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet Onnettomuudet tilastoalueittain 13 5 OETTOMUUSLUOA atuverkko Maantieverkko evyen liikenteen väylät uolemaan johtaneet onnettomuudet 17 6 OETTOMUUSOLOSUHTEET 18 7 OETTOMUUSIE OSALLISET Onnettomuuksien osalliset Alkoholin osuus onnettomuuksiin 20 8 OETTOMUUSUSTAUSET 21 LIITE 1. ÄSITTEET A MÄÄRITELMÄT 22 LIITE 1. äsitteet ja määritelmät LIITE 2. Onnettomuuskasaumat vuosina LIITE 3. Onnettomuuksien tapahtumapaikat vuonna 2012 LIITE 4. evyen liikenteen onnettomuuksien paikat vuosina LIITE 5. evyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisena jalankulkija, pyöräilijä tai mopo LIITE 6. evyen liikenteen onnettomuudet vuonna 2012 ja vuosina

6 6 Espoon liikenneonnettomuudet OHATO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 ja tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Onnettomuusanalyysi on laadittu estia Oy:ssä jossa työhön ovat osallistuneet I atja Seimelä, insinöörioppilas Anne Pesonen, I Christel autiala ja Ins. AM Eija Yli-Halkola. Onnettomuusanalyysissä on käytetty estian iliitu-palvelua. Espoon kaupungilta työn tilaajia ovat olleet tutkija FM Tuomo Saarinen ja esteettömyysasiamies ins. aana Länkelin. Raportissa käytetyt käsitteet ja määritelmät ovat liitteenä 1.

7 Espoon liikenneonnettomuudet OETTOMUUSEHITYS ESPOOSSA Espoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan vuonna 2012 yhteensä 622 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 22 % johti henkilövahinkoihin: kolme kuolemaan ja 132 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui 172 henkilöä. Espoossa liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 2003 lähtien onnettomuuksien kokonaismäärä on jälleen kasvanut voimakkaasti (kuva 2.1). asvu on aiheutunut pääasiassa omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisääntymisestä (kuva 2.2). Vuonna 2011 kasvu taittui ja vuonna 2012 kirjattiin selvästi edellisvuotta vähemmän onnettomuuksia. Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui vähemmän kuin vuonna 2011 (-18%). Myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet laskivat reilusti (-40%) vuoden 2011 tasoon verrattuna. uva 2.1. Espoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä ja onnettomuuksien uhrien määrä. (lähde vuosina Espoon liikenneonnettomuudet 2006)

8 8 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 uva 2.2. Espoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä vakavuuden mukaan. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu huomattavasti vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin (kuva 2.3). Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa harvemmin kuin muualla Suomessa. uva 2.3. Espoon ja koko Suomen onnettomuuskehitys asukaslukuun suhteutettuna vuosina

9 Espoon liikenneonnettomuudet OETTOMUUSAAOHAT Vuonna 2012 onnettomuustilastoista erottuu selkeimmin marraskuu. Marraskuussa talvi alkoi lumimyräköin, jotka ovat osaltaan saattaneet vaikuttaa onnettomuustilastojen kehitykseen. Muuten onnettomuuksia sattui tasaisemmin ympäri vuoden. Heinäkuussa lomakauden aikana ei sattunut yhtä paljon onnettomuuksia kuin kesällä muutoin. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuun lisäksi tyypillisesti kesäaikaan sekä alkusyksystä. Onnettomuuksien tapahtuma-aika viikonpäivän ja kellonajan mukaan mukailee hyvin liikennemäärää. Eniten onnettomuuksia tapahtui iltaruuhkan aikaan klo Myös aamuruuhkan aikaan tapahtui paljon onnettomuuksia. eskipäivällä tapahtuvat onnettomuudet ovat hieman vähentyneet edellisestä vuodesta ja ruuhka-aikojen huiput tasoittuneet. Perjantai oli yleisin onnettomuuksien tapahtumapäivä. Sunnuntai on edelleen rauhallisin päivä ja silloin tapahtui myös vähiten onnettomuuksia. oko viikon onnettomuustasot ovat vähentyneet, mutta merkittävimmin ovat vähentyneet arkipäivän onnettomuudet. uva 3.1 Onnettomuuden tapahtumakuukausi vuonna uva 3.2 Onnettomuuden viikonpäivä vuonna 2012.

10 10 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 uva 3.3 Onnettomuuden kellonaika vuonna 2012.

11 Espoon liikenneonnettomuudet OETTOMUUSPAIA 4.1 Onnettomuuspaikka Vuonna 2012 tapahtuneista onnettomuuksista 49 % (303 kpl) tapahtui maanteillä ja 46 % (284 kpl) katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 5 % kaikista onnettomuuksista (35 kpl). Maanteiden onnettomuuksista yli puolet tapahtuu pääväylillä (171 kpl, tienumerot 1-103). aikkien vuonna 2012 tapahtuneiden onnettomuuksien tapahtumapaikat esitetään onnettomuusluokittain liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty kevyen liikenteen onnettomuuksien tapahtumapaikat onnettomuusluokittain vuonna 2012 ja liitteessä 6 myös vuosilta Liittymissä tapahtui 169 onnettomuutta eli 27 % kaikista onnettomuuksista. Liittymäonnettomuuksien määrä laski selvästi edellisvuosista, vaikka osuus pysyikin samana (kuva 4.1). Vuonna 2012 liittymäonnettomuuksissa onnettomuuspaikalla oli useimmiten liikennevalot (76 kpl) tai kärkikolmio (56 kpl). Tasa-arvoisissa liittymissä tapahtui 9 onnettomuutta, STOP-merkillä varustetuissa liittymissä 6 onnettomuutta ja yhdessä tapauksessa onnettomuuspaikka oli kiertoliittymä. Loput liittymät on luokiteltu muiksi liittymiksi, joita ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien keskinäiset risteämiset. Onnettomuuksista 10 % (59 kpl) tapahtui pysäköintialueilla. Suojateillä tapahtui 37 onnettomuutta, eritasoliittymän rampilla 28, kevyen liikenteen väylällä 15 ja joukkoliikenteen pysäkeillä kaksi onnettomuutta. uva 4.1. Liittymäonnettomuuksien kehitys ja risteysvarustus Onnettomuuksien kasaumapisteet Liitteenä 2 olevassa kartassa on esitetty kaikki Espoon alueella esiintyvät onnettomuuskasaumat vuosien onnettomuuksista. Onnettomuuksien kannalta paikka on katsottu ongelmalliseksi, mikäli 50 metrin säteellä on tapahtunut vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tai vähintään 3 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään 7 onnettomuutta. ohteiden ongelmallisuutta voidaan arvioida ns. ind5- luvun avulla. Ind5-tarkastelussa henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kertoimena on 1 ja omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien

12 12 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 kerroin 0,2. Ind5-tarkastelun avulla lasketut Espoon vaarallisimmat paikat on esitetty taulukossa 4.1 vaarallisuusjärjestyksessä. Taulukon numero vastaa liitteen 2 numerointia. Taulukko 4.1 Ind5-tarkastelun perusteella Espoon pahimmat onnettomuuskasaumapisteet vuosina ro Tapahtumapaikka uolemaan johtanut kpl Loukkaantumiseen johtanut kpl Omaisuusvahinkoon johtanut kpl Yht. Ind5 1 2 ehä I, Turvesuontien liittymä Finnoontien ja Puolarmetsänkadun liittymä , ,60 3 ehä I, Säterinsolmu , Espoonkadun ja irskupakan liittymä Piispansilta, Iso Omenan kohta ehä I, urkijoentien liittymä ehä I, alevantien liittymä Mestarintie, Turuntien ramppiliittymä , , , , ,16 9 ehä I, Ensonsilta , auppakeskus Iso- Omena Finnoontien ja Martinsillantien liittymä uitinmäentien ja Uuskartanontien liittymä , , ,04 13 ehä II:n ramppiliittymä, Merituulentie , Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet Espoon kaupungilla on suunniteltu tai vuoden 2012 aikana tehty parantamistoimenpiteitä taulukon 4.1 pahimpiin onnettomuuspaikkoihin seuraavasti: 1. ehä I:n ja Turvesuon liittymä tullaan jollakin aikavälillä parantamaan eritasoliittymäksi. Tarkkaa aikataulua hankkeen toteutumisesta ei kuitenkaan ole.

13 Espoon liikenneonnettomuudet Espoontien ja irskupakan liittymässä on suuret liikennemäärät vieressä sijaitsevan Ikean vuoksi. Vaaratilanteita aiheutuu alamäkeä Espoontietä etelän suunnasta tulevien pyöräilijöiden ja Ikealle kääntyvien autoilijoiden välille. ohdan parantamiseksi ei ole valmiita suunnitelmia, mutta kohde otetaan tarkasteluun. 5. Piispansillan Iso-Omenan kohdasta on tehty uusi katusuunnitelma. Pohjoisosa rakennetaan vuosina Metrokeskukseen liittyvät eteläosan järjestelyt valmistuvat vuosina , 8 ja 9 ehä I ja Turunväylää uudistettiin Leppävaaran kohdalla vuosina Tasoliittymät korvattiin eritasoratkaisuilla ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannettiin. Hanke valmistui vuoden 2011 lopussa, joten parannusten vaikutus onnettomuusmääriin ei vielä näy tässä tarkastelussa. Leppävaara on vilkas liikenteen solmukohta, minkä vuoksi jatkossakin kyseiset väylät ovat alttiita onnettomuuksille. 12 uitimäentien ja Uuskartanontien liittymä parannettiin vuonna Liittymäalue rakennettiin uudestaan ja kaistajärjestelyjä selkiytettiin rakentamalla uusia kääntymiskaistoja ja saarekkeita Onnettomuudet tilastoalueittain Onnettomuuskehitystä on seurattu Espoossa tilastoalueittain. Tilastoalueiden rajoja on muutettu vuonna 2007, joten onnettomuustarkastelut tilastoalueittain eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tarkasteluihin nähden. Vilkkaimmat väylät (Länsiväylä, Turunväylä sekä ehä I, II ja III) eivät sisälly tilastoalueisiin. aiken kaikkiaan vuonna 2012 tilastoalueille paikannettiin 531 onnettomuutta eli 85 % kaikista Espoon kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista. anta Leppävaarassa tapahtui noin 12 % (75 kpl) Espoon kaikista onnettomuuksista (13 % vuonna 2011). anta Leppävaaran suhteellinen osuus onnettomuuksista on vähentynyt viimevuosien ajan ja onnettomuusmäärä vuonna 2012 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (84 kpl vuonna 2011). Paljon onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan myös anta-tapiolassa, anta-espoossa, Matinkylässä ja öykkiö Latokoskessa. aikkien onnettomuusmäärät kuitenkin pienenivät jopa huomattavasti vuodesta Myös Otaniemen ja Vanhakartano Röylän onnettomuusmäärät kääntyivät laskuun vuonna Sen sijaan Viherlaakso Lippajärven ja Laajalahden onnettomuusmäärät nousivat selvästi vuodesta Onnettomuuksien jakautuminen tilastoalueittain noudattelee liikennemäärien jakautumista.

14 14 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 ro Tilastoalue 11 anta-leppävaara 13 ilo-arakallio 14 Laaksolahti 15 Viherlaakso-Lippajärvi 16 Sepänkylä 21 anta-tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 31 Matinkylä 32 Olari 33 Henttaa 41 anta-espoonlahti 42 Saunalahti 43 öykkiö-latokaski 44 aitaa 45 Suvisaaristo 51 anta-auklahti 52 urttila-vanttila 61 anta-espoo 62 Muurala-umböle 63 emböle 64 uuksio 71 Vanhakartano-Röylä 72 alajärvi-lakisto uva 4.2 Espoon liikenneonnettomuudet vakavuuden mukaan tilastoalueittain 2012.

15 Espoon liikenneonnettomuudet OETTOMUUSLUOA 5.1 atuverkko Espoon katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yli kolmasosa (40 %, 115 kpl) on kirjattu luokkaan muu onnettomuus (kuva 5.1.). Muiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on ollut pidemmän aikaa nousussa onnettomuuksien määrän kasvaessa. Tässä luokassa yleisimmät onnettomuustyypit olivat peruutusonnettomuudet (18 kpl) ja törmäys pysäköityyn ajoneuvoon tai korokkeeseen (4 kpl). Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat risteämisonnettomuudet (9,2 %, 26 kpl), polkupyöräonnettomuudet (8,8 %, 25 kpl) ja yksittäisonnettomuudet (8,5 %, 24 kpl). evyen liikenteen onnettomuuksia (jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuudet) oli 17 % (49 kpl) kaikista onnettomuuksista, mutta seuraukset olivat useimmiten vakavia. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yli puolet (62 %) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Erityisesti katuverkon henkilövahinkoihin johtaneiden jalankulkija- ja polkupyörä-onnettomuuksien määrä on ollut kasvujohteinen viime vuosina. Toisaalta myös polkupyöräilyn määrä on kasvanut. Mopedionnettomuuksien määrä on vähentynyt vuosien mittaan, mutta osasyynä tähän voi olla mopoautojen yleistyminen. Mopoauto-onnettomuudet eivät kuulu mopedionnettomuuksiin vaan muihin onnettomuuksiin. uva 5.1 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa vuonna Maantieverkko Espoon alueella olevalla maantieverkolla (suurimmat väylät ehä I, II ja III, Turunväylä ja Länsiväylä sekä paljon yhdysteitä) tapahtuneista onnettomuuksista yleisimpiä olivat peräänajo-, yksittäis- ja ohitusonnettomuudet (yhteensä 51 % kaikista maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista). äissä onnettomuuksissa aiheutui yli puolet (57 %) maanteillä tapahtuneista henkilövahingoista. Vuonna 2012 Espoon maanteillä sattui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus, joka oli kohtaamisonnettomuus. Maantieverkolla tapahtui

16 16 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 lisäksi runsaasti omaisuusvahinkoon johtaneita peura- ja hirvionnettomuuksia (kuva 5.2). evyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui 15 kpl ja näistä suurin osa (12 kpl) johti loukkaantumiseen. Tämä oli 20 % kaikista maantieverkon henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Maanteiden jalankulkija- ja polkupyörä-onnettomuuksien määrä vuonna 2012 kasvoi vuosien keskiarvosta. uva 5.2. Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa vuonna evyen liikenteen väylät evyen liikenteen väylillä tapahtui kolme mopoilijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta, jotka johtivat yhden tai kahden ihmisen loukkaantumiseen. aksi onnettomuuksista tapahtui risteävillä ajosuunnilla, toinen Särjenportilla ja toinen Orionintien ja Mankkaanlaaksontien risteyksessä. olmas onnettomuuksista oli kohtaamisonnettomuus kaarteessa imismiehenmäessä. Mopoilijan ja polkupyöräilijän välisiä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui enemmän, kuin vuonna 2011 ( 2 kpl). alankulkijoiden ja mopoilijoiden välisiä onnettomuuksia tapahtui kaksi, jotka molemmat tapahtuivat muualla kuin suojatiellä. Polkupyörien välisiä onnettomuuksia sattui myös kaksi, joista toinen oli kohtaaminen suoralla uitinmäentiellä ja toinen Espoon ja Turuntien risteyksessä toisen pyöräilijän tullessa muualta kuin pyörätieltä. Poliisin tilastoihin ei päätynyt vuonna 2012 yhtään kevyen liikenteen väylällä tapahtunutta jalankulkijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta. Vuonna 2011 niitä ei sattunut myöskään yhtään, 2010 niitä sattui kaksi ja vuonna 2009 yksi. Liitteessä 5 on esitetty kartalla kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa on vähintään kaksi osallista ja osallisena on jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopo.

17 Espoon liikenneonnettomuudet uolemaan johtaneet onnettomuudet Espoossa tapahtui vuonna 2012 kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä kolme henkilöä. Onnettomuuksista kaksi tapahtui katuverkolla ja yksi maantiellä. atuverkon onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuus ja muu onnettomuus. Maantien kuolemaan johtanut onnettomuus oli kohtaamisonnettomuus. aksi ensimmäistä onnettomuutta tapahtui maaliskuussa, toinen maanantaina ja toinen sunnuntaina. Maanantaina tapahtunut onnettomuus oli henkilöauton ja kuorma-auton kohtaamisonnettomuus ehätie 3:ella kello 14 kuivalla säällä. Onnettomuudessa ei loukkaantunut ketään, vain henkilöauton kuljettaja sai surmansa. Tapahtumapaikka oli taajamaan ulkopuolella nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h. Toinen onnettomuus oli suistumisonnettomuus vasemmalle märällä kelillä. Tämä tapahtui Olarinkadulla kello 2 yöllä kuljettajan ollessa alkoholin vaikutuksen alaisena. Onnettomuudessa myös loukkaantui kolme matkustajaa. Tien nopeusrajoitus oli 40 km/h. olmas onnettomuus tapahtui henkilöautolle toukokuun lopussa Muuralantien ja imismiehenmäen risteyksessä. Onnettomuudessa oli osallisena henkilöauton lisäksi toinen moottorikäyttöinen ajoneuvo. Onnettomuudessa henkilöauto suistui vasemmalle kääntyvässä kaarteessa oikealle. Muut osapuolet eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Tien nopeusrajoitus oli 40 km/h ja tien pinta oli märkä.

18 18 Espoon liikenneonnettomuudet OETTOMUUSOLOSUHTEET Onnettomuudet tapahtuivat pääosin hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista valtaosa (68 %) tapahtui päivänvalolla. aikista onnettomuuksista kuivalla tiellä tapahtui 39 % ja märällä 21 %. Vaativissa olosuhteissa lumisella, sohjoisella tai jäisellä pinnalla tapahtui lähes viidesosa (18 %). 16 % onnettomuuksista tapahtui vesi-, lumi- tai räntäsateella. Useimmiten sää oli kirkas tai pilvipoutainen. uva 6.1 Valoisuus onnettomuushetkellä vuonna uva 6.2 Tien pinta onnettomuushetkellä vuonna uva 6.3 Sää onnettomuushetkellä vuonna 2012.

19 Espoon liikenneonnettomuudet OETTOMUUSIE OSALLISET 7.1 Onnettomuuksien osalliset Vuonna 2012 henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 322 henkilöä, mikä on 18 % vähemmän kuin vuonna uolleita ja loukkaantuneita henkilöitä oli 175, joka on 17 % vähemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisista suurin osa oli kuljettajana tai matkustajana henkilöautossa (240 osallista). evyen liikenteen osallisten osuus on hieman noussut ollen nyt 23 %. Tämä johtuu polkupyöräilijöiden osallisten huomattavasta kasvusta tilastoissa, sillä jalankulkijoiden ja mopoilijoiden osuus on vähentynyt. Moottoripyöräilijöiden määrä ja suhteellinen osuus on laskenut eniten. Taulukossa 7.1 on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisten määrät. Taulukko 7.1. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisten kulkumuoto vuosina 2011 ja % %- Muutos 2012 kpl osuus 2011 kpl osuus Auto kuljettaja % % -20 % Auto matkustaja % % -11 % Moottoripyörä 5 2 % 25 6 % -80 % Mopedi 22 7 % 30 8 % -27 % Pyöräilijä % 14 4 % 129 % alankulkija 20 6 % 25 6 % -20 % Muu kulkuneuvo 3 1 % 4 1 % -25 % Yhteensä % ,0 % -18 % Onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma noudattelee ikäluokan osuutta koko väestöstä (kuva 7.1). uoria osallisia oli suhteessa hiukan enemmän kuin vanhempia ikäryhmiä. Mopoikäisille ja vasta henkilöauton ajokortin saaneille nuorille tapahtuu tyypillisesti enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneemmille tienkäyttäjille (kuva 7.2).

20 20 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 uva 7.1 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Espoossa vuonna 2012 sekä ikäluokan osuus koko väestöstä uva 7.2 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Espoossa vuonna 2012 kulkumuodon mukaan. 7.2 Alkoholin osuus onnettomuuksiin Alkoholionnettomuuksien määrä kasvoi 200-luvun alussa, mutta on nyt viime vuosina kääntynyt laskuun. Vuonna 2012 tapahtui 24 alkoholionnettomuutta mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Määrä on hieman pienempi kuin vuonna 2011 (30 kpl, 4 %) ja 2010 (33 kpl, 4 %) ja selvästi pienempi kuin vuosina keskimäärin (58 kpl, 9,2 %). Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoihin johti 9 kappaletta (38 %), joka on hieman pienempi määrä kuin vuonna 2011 (40 %). Yhdessä kuolemaan

21 Espoon liikenneonnettomuudet johtaneessa onnettomuudessa oli mukana alkoholi. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 13 (yksi kuollut ja 12 loukkaantunutta), mikä oli 7 % kaikista henkilövahingoista. Henkilövahinko-onnettomuuksista 7 %:ssa oli alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja. Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus (13 kpl). Muut onnettomuusluokat olivat peräänajo-onnettomuus (2 kpl), risteämisonnettomuus (2 kpl), mopedionnettomuus (1 kpl), kääntymisonnettomuus (1 kpl), ohitusonnettomuus (1 kpl) ja polkupyöräonnettomuus (1 kpl). olme onnettomuutta on kirjattu luokkaan muu onnettomuus. äissä onnettomuustyyppeinä olivat peruutusonnettomuus, u-käännös vastaantulevan eteen sekö muu onnettomuus. Alkoholin vaikutuksen alaiset kuljettajat olivat pääasiassa miehiä. 24 kuljettajasta naisia oli kaksi (8 %). 8 OETTOMUUSUSTAUSET Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 julkaisussa on määritelty liikenneonnettomuuksissa käytettävät onnettomuuskustannukset. Onnettomuuskustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. untien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Espoon kaupungin alueella tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 68 milj. euroa, josta kaupungin osuus on noin 13 milj. euroa.

22 22 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 LIITE 1. ÄSITTEET A MÄÄRITELMÄT Liikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva (tie-, vesi-, ilma-, raide-) kulkuneuvo. Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tai alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Omaisuusvahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut eikä vammautunut. Henkilövahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut tai vammautunut. uolemaan johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Loukkaantumiseen johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, mutta joku on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala). Liikenneonnettomuuden uhrilla tarkoitetaan henkilöä, joka on kuollut tai vammautunut liikenneonnettomuudessa. Liikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on menehtynyt liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala). Liikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin esteeseen kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena tai joka vahingoittuu jalankulkija, joka kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena kulkuneuvo ja jalankulkija, joka vaikuttaa onnettomuuden syntymiseen vaikka ei olisikaan välittömästi siinä osallisena.

23 Onnettomuuskasaumat v tai useampi kuolemaan johtanutta onnettomuutta 3 tai useampi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta 7 tai useampi omaisuusvahinkoon jotanutta onnettomuutta LIITE 2

24 E E E P A E L M H E E E L A E E E P EE E P F E P P E LIITE 3 ± ,5 ilometriä ESPOO Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet v. 2012

25 P P M P A A P P LIITE 4 ± ,5 ilometriä ESPOO Poliisin tietoon tulleet kevyen liikenteen liikenneonnettomuudet v. 2012

26 ESPOO evyen liikenteen väylillä v tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisina jalankulkija ja polkupyöräilijä uol.joht.onn. 2 polkupyöräilijää uol. joht. onn. Loukk.joht.onn. Omais.vah.joht. onn. jalankulkija ja mopo Loukk.joht.onn. polkupyörä ja mopo Loukk.joht.onn. ± LIITE 5 0 0, ilometriä

27 LIITE 6 ± ,5 ilometriä ESPOO evyen liikenteen onnettomuudet v Mopedionn. Polkupyöräonn. alankulkijaonn. evyen liikenteen onnettomuudet v Mopedionn. Polkupyöräonn. alankulkijaonn.

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Espoon liikenneonnettomuudet 2011 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2015

Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2015 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2015

Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2015 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2010

Espoon liikenneonnettomuudet 2010 spoon liikenneonnettomuudet 2010 atja Seimelä ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTNVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2010 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2016

Espoon liikenneonnettomuudet 2016 Espoon liikenneonnettomuudet 2016 Kuva: Liikenneturva Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2016 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2015 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2016 Tarkastelualue

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti xx.xx.2017 Onnettomuustilastoraportti 2016 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/57 Tilastokatsaus,

Lisätiedot