Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon liikenneonnettomuudet 2011"

Transkriptio

1 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy

2

3 YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 ja tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. ri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. spoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan yhteensä 818 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 20 % johti henkilövahinkoihin, viisi kuolemaan ja 160 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kuusi ja loukkaantui 205 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pysynyt lähes ennallaan vuodesta 2010 (2010 tapahtui 821 onnettomuutta. anta-leppävaarassa tapahtui noin 13 % spoon kaikista onnettomuuksista (15 % vuonna anta-leppävaaran suhteellinen osuus onnettomuuksista on vähentynyt viime vuosien ajan ja onnettomuusmäärä vuonna 2011 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (vuonna kpl. Paljon onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan myös anta- Tapiolassa, anta-spoossa ja Matinkylässä. rityisesti anta-tapiolan ja anta-spoon onnettomuusmäärät kasvoivat vuonna Vuonna 2011 tapahtuneista onnettomuuksista 41 % (331 kpl tapahtui maanteillä ja 48 % (381 kpl katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 11 % kaikista onnettomuuksista (90 kpl. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 391 henkilöä, mikä on 52 % enemmän kuin vuonna Osalliset ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kuljettajia tai matkustajia (293 kpl, 76 %. evyen liikenteen osallisia oli 18 %. Onnettomuuteen joutui 25 jalankulkijaa, 14 polkupyöräilijää ja 30 mopoilijaa. Vuonna 2011 tapahtui 30 alkoholionnettomuutta, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. 18 tapauksessa seuraukset olivat omaisuusvahinkoja, mutta 12 onnettomuudessa joku osallisista loukkaantui. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 15 henkilöä, mikä on 7 % kaikista loukkaantuneista. Alkoholionnettomuuksien määrä oli hieman edellisvuotta pienempi.

4 SAMMARA enna rapport innehåller uppgifter om vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom i sbo år essutom har utvecklingen av olycksfall granskats sedan 1962 och mer exakt under perioden Till polisens kännedom kommer vanligtvis alla trafikolyckor som lett till dödsfall och 20 % som lett till personskador. Under år 2010 inträffade i sbo stad sammanlagt 819 trafikolyckor enligt polisens statistik. Av olyckorna ledde 15 % till personskador: sju till döden och 114 till lindrigare skador. I personskadeolyckorna omkom sju människor och 139 skadades. Totala antalet olyckor har ökat med ca 10 % sedan 2009 (2009 inträffade 743 olyckor. Under 2010 inträffade ungefär 15 % av alla sbos olyckor i Stam-Alberga (16 % år På detta område har antalet olyckor ökat trots att det relativa antalet har minskat. Många olyckor har hänt i Stam-Hagalund, Stam-sbo och öykis-ladusved liksom ifjol. I Mattby och emböle har antalet olyckor ökat. Under 2010 inträffade 45 % (369 st av olyckorna på statens vägar och 43 % (355 st på gatunätet. På privata vägar och andra transportområdena inträffade 12 % av alla olyckor (95 st. I personskadeolyckorna har totalt 258 personer varit inblandade. essa var i huvudsak bilförare eller passagerare (175 kpl, 67 %. Lättrafikanter var inblandade i 20 % av olyckorna (13 fotgängare, 14 cyklister och 26 mopedister. 30 olyckor (4 % var alkoholrelaterade. I 8 fall ledde olyckorna till materiella skador, men 12 olyckor ledde till personskador. Olycksoffrens antal var totalt 15 st, vilket är 7 % av alla personskador. Antal olyckor har minskat jämfört med åren 2010.

5 spoon liikenneonnettomuudet SISÄLTÖ YHTVTO 3 SAMMARA 4 SISÄLTÖ 5 1 OHATO 6 2 OTTOMUUSHITYS SPOOSSA 7 3 OTTOMUUSAAOHAT 9 4 OTTOMUUSPAIA Onnettomuuspaikka Onnettomuuksien kasaumapisteet Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet Onnettomuudet tilastoalueittain 13 5 OTTOMUUSLUOA atuverkko Maantieverkko evyen liikenteen väylät uolemaan johtaneet onnettomuudet 15 6 OTTOMUUSOLOSUHTT 17 7 OTTOMUUSI OSALLIST Onnettomuuksien osalliset Alkoholin osuus onnettomuuksiin 19 8 OTTOMUUSUSTAUST 20 LIIT 1. äsitteet ja määritelmät LIIT 2. Onnettomuuskasaumat vuosina LIIT 3. Onnettomuuksien tapahtumapaikat vuonna 2008 LIIT 4. evyen liikenteen onnettomuuksien paikat vuosina LIIT 5. evyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisena jalankulkija, pyöräilijä tai mopo LIIT 6. evyen liikenteen onnettomuudet vuonna 2011 ja vuosina

6 6 spoon liikenneonnettomuudet OHATO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 ja tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. ri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Onnettomuusanalyysi on laadittu estia Oy:ssä jossa työhön ovat osallistuneet I atja Seimelä, I Laura Into ija ja Ins. AM Yli-Halkola. Onnettomuusanalyysissä on käytetty estian iliitu-palvelua. spoon kaupungilta työn tilaajia ovat olleet tutkija FM Tuomo Saarinen ja esteettömyysasiamies ins. aana Länkelin. Raportissa käytetyt käsitteet ja määritelmät ovat liitteenä 1.

7 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSHITYS SPOOSSA spoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan vuonna 2011 yhteensä 821 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 20 % johti henkilövahinkoihin: viisi kuolemaan ja 160 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kuusi ja loukkaantui 205 henkilöä. spoossa liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 2003 lähtien onnettomuuksien kokonaismäärä on jälleen kasvanut voimakkaasti (kuva 2.1. asvu on aiheutunut pääasiassa omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisääntymisestä (kuva 2.2. asvu on vuonna 2011 taittunut ja silloin kirjattiin selvästi edellisvuotta vähemmän omaisuusvahinkoonnettomuuksia. Sen sijaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui huomattavasti vuotta 2010 enemmän (+40 % kpl Onnettomuuksien määrä Loukkaantuneet uolleet uva 2.1. spoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä ja onnettomuuksien uhrien määrä. (lähde vuosina spoon liikenneonnettomuudet 2006 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi uva Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus uolemaan johtanut onnettomuus spoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä vakavuuden mukaan.

8 8 spoon liikenneonnettomuudet 2011 Asukaslukuun suhteutettuna spoossa tapahtuu huomattavasti vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin (kuva 2.3. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu spoossa harvemmin kuin muualla Suomessa. uitenkin henkilövahinko-onnettomuuksien suhteellinen osuus on spoossa hienoisessa nousussa. 7,00 Liikenneonnetomuutta / 1000 asukasta 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 oko maa kaikki onn. spoo kaikki onn. oko maa heva spoo heva 0, uva 2.3. spoon ja koko Suomen onnettomuuskehitys asukaslukuun suhteutettuna vuosina

9 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSAAOHAT dellisvuosista poiketen vuonna 2011 onnettomuudet painottuvat enemmän alkuvuoteen ja loppuvuonna onnettomuuksia sattui aiempaa vähemmän. Talvi oli runsasluminen erityisesti tammi-maaliskuussa, mikä varmasti osaltaan vaikutti onnettomuusmääriin. Lomakaudella heinäkuussa onnettomuuksia sattui vähemmän kuin kesällä muutoin. Henkilövahinkoja sattui kuitenkin aikaisempien vuosien tapaan eniten kesällä. Onnettomuuksien tapahtuma-aika viikonpäivän ja kellonajan mukaan mukailee hyvin liikennemäärää. niten onnettomuuksia tapahtui iltaruuhkan aikaan klo Myös aamuruuhkan aikaan tapahtui paljon onnettomuuksia. eskipäivällä tapahtuvat onnettomuudet ovat hieman vähentyneet edellisestä vuodesta. Tiistai ja perjantai olivat yleisimmät onnettomuuksien tapahtumapäivät. Sunnuntai on edelleen rauhallisin päivä ja silloin tapahtui myös vähiten onnettomuuksia. Viikonlopun onnettomuusmäärät ovat hieman vähentyneet ja arkipäivien onnettomuusmäärät kasvaneet aikaisemmasta tasosta. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu esäkuu Heinäkuu lokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu oulukuu uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. kpl uva 3.1 Onnettomuuden tapahtumakuukausi vuonna Maanantai Tiistai eskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai kpl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 3.2 Onnettomuuden viikonpäivä vuonna 2011.

10 10 spoon liikenneonnettomuudet 2011 kpl ei tietoa uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 3.3 Onnettomuuden kellonaika vuonna 2011.

11 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSPAIA 4.1 Onnettomuuspaikka Vuonna 2011 tapahtuneista onnettomuuksista 48 % (381 kpl tapahtui katuverkolla ja 41 % (331 kpl maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 11 % kaikista onnettomuuksista (90 kpl. Maanteiden onnettomuuksista yli puolet tapahtui pääväylillä (180 kpl, tienumerot aikkien vuonna 2011 tapahtuneiden onnettomuuksien tapahtumapaikat esitetään onnettomuusluokittain liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty kevyen liikenteen onnettomuuksien tapahtumapaikat onnettomuusluokittain vuonna 2011 ja liitteessä 6 myös vuosilta Liittymissä tapahtui 214 onnettomuutta eli 28 % kaikista onnettomuuksista. Liittymäonnettomuuksien määrän trendi on ollut nouseva viiden vuoden ajan, vaikka vuonna 2011 liittymäonnettomuuksien määrä hieman väheni edellisvuodesta (kuva 4.1. Vuonna 2011 liittymäonnettomuuksissa onnettomuuspaikalla oli useimmiten liikennevalot (93 kpl tai kärkikolmio (75 kpl. Tasaarvoisissa liittymissä tapahtui 17 onnettomuutta, STOP-merkillä varustetuissa liittymissä 4 onnettomuutta ja kahdessa tapauksessa onnettomuuspaikka oli kiertoliittymä. Loput liittymät on luokiteltu muiksi liittymiksi, joita ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien keskinäiset risteämiset. Onnettomuuksista 14 % (116 kpl tapahtui pysäköintialueilla. ritasoliittymän rampilla sattui 26 onnettomuutta, suojatiellä 32, kevyen liikenteen väylillä viisi ja joukkoliikenteen pysäkeillä yksi onnettomuus. pl kiertoliittymä kärkikolmio, liikennevalot muu risteys liikennevalot STOP-merkki kärkikolmio tasa-arvo uva 4.1. Liittymäonnettomuuksien kehitys ja risteysvarustus Onnettomuuksien kasaumapisteet Liitteenä 2 olevassa kartassa on esitetty kaikki spoon alueella esiintyvät onnettomuuskasaumat vuosien onnettomuuksista. Onnettomuuksien kannalta paikka on katsottu ongelmalliseksi mikäli 50 metrin säteellä on tapahtunut vähintään kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta tai vähintään 3 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään 7 onnettomuutta. ohteiden ongelmallisuutta voidaan arvioida ns. ind5- luvun avulla. Ind5-tarkastelussa henkilövahinkoon johtaneiden onnetto-

12 12 spoon liikenneonnettomuudet 2011 muuksien kertoimena on 1 ja omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kerroin 0,2. Ind5-tarkastelun avulla lasketut spoon vaarallisimmat paikat on esitetty taulukossa 4.1 vaarallisuusjärjestyksessä. Taulukon numero vastaa liitteen 2 numerointia. Taulukko 4.1 Ind5-tarkastelun perusteella spoon pahimmat onnettomuuskasaumapisteet vuosina ro Tapahtumapaikka uolemaan johtanut Loukkaantumiseen johtanut Omaisuusvahinkoon johtanut Ind 5 kpl kpl kpl 1. spoontien ja irskupakan liittymä ,76 2. Piispansilta Iso-Omenan kohta ,56 3. ehä I, Turuntien rampin kohta ,40 4. Leppävaarankatu välillä Hevosenkenkä - Alberganesplanadi ,40 5. ehä I, alevalantien ja Otaniementien liittymä ,40 6. Turuntie (mt 110, Lintuvaarantien liittymä ,36 7. ehä I, Säterinkadun liittymä ,32 8. ehä I, Turunväylän kohta ,16 9. ehä I, Turvesuontien liittymä , Turunväylä (vt 1, Laajalahden kohta , Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet spoon kaupungilla on suunniteltu tai vuoden 2011 aikana tehty parantamistoimenpiteitä taulukon 4.1 pahimpiin onnettomuuspaikkoihin seuraavasti: 1. spoontien ja irskupakan liittymässä on suuret liikennemäärät vieressä sijaitsevan Ikean vuoksi. Vaaratilanteita aiheutuu alamäkeä spoontietä etelän suunnasta tulevien pyöräilijöiden ja Ikealle kääntyvien autoilijoiden välille. ohdan parantamiseksi ei ole valmiita suunnitelmia, mutta kohde otetaan tarkasteluun. 2. Piispansillan Iso-Omenan kohdasta on tehty uusi katusuunnitelma. Pohjoisosa rakennetaan vuosina Metrokeskukseen liittyvät eteläosan järjestelyt valmistuvat vuosina , 4, 6, 7, 8 ja 10 ehä I ja Turunväylää uudistettiin Leppävaaran kohdalla vuosina Tasoliittymät korvattiin eritasoratkaisuilla ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannettiin. Hanke valmistui vuoden 2011 lopussa, joten parannusten vaikutus onnettomuusmääriin ei vielä näy tässä tarkastelussa. Leppävaara on vilkas liikenteen solmukohta, minkä vuoksi jatkossakin kyseiset väylät ovat alttiita onnettomuuksille.

13 spoon liikenneonnettomuudet ehä I:n alevalantien ja Otaniemen liittymä parantamaan Maarinsolmun eritasoliittymäksi todennäköisesti viiden vuoden sisällä. 9. ehä I:n ja Turvesuon liittymä tullaan jollakin aikavälillä parantamaan eritasoliittymäksi. Tarkkaa aikataulua hankkeen toteutumisesta ei kuitenkaan ole. 4.4 Onnettomuudet tilastoalueittain Onnettomuuskehitystä on seurattu spoossa tilastoalueittain. Tilastoalueiden rajoja on muutettu vuonna 2007, joten onnettomuustarkastelut tilastoalueittain eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tarkasteluihin nähden. Vilkkaimmat väylät (Länsiväylä, Turunväylä sekä ehä I, II ja III eivät sisälly tilastoalueisiin. aiken kaikkiaan vuonna 2011 tilastoalueille paikannettiin 651 onnettomuutta eli 81 % kaikista spoon kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista. anta-leppävaarassa tapahtui noin 13 % spoon kaikista onnettomuuksista (15 % vuonna anta-leppävaaran suhteellinen osuus onnettomuuksista on vähentynyt viime vuosien ajan ja onnettomuusmäärä vuonna 2011 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (104 kpl vuonna Paljon onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan myös anta-tapiolassa, anta-spoossa ja Matinkylässä. rityisesti anta- Tapiolan ja anta-spoon onnettomuusmäärät kasvoivat vuonna Myös Otaniemen ja embölen onnettomuusmäärä on kasvujohteinen. Sen sijaan öykkiö-latokasken onnettomuusmäärä kääntyi laskuun vuonna Onnettomuuksien jakautuminen tilastoalueittain noudattelee liikennemäärien jakautumista. ro Tilastoalue 11 anta-leppävaara 13 ilo-arakallio 14 Laaksolahti 15 Viherlaakso-Lippajärvi 16 Sepänkylä 21 anta-tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 31 Matinkylä 32 Olari 33 Henttaa 41 anta-spoonlahti 42 Saunalahti 43 öykkiö-latokaski 44 aitaa 45 Suvisaaristo 51 anta-auklahti 52 urttila-vanttila 61 anta-spoo 62 Muurala-umböle 63 emböle 64 uuksio 71 Vanhakartano-Röylä 72 alajärvi-lakisto pl Omaisuusvahinkoon johtanut Loukkaantumiseen johtanut uolemaan johtanut Tilastoalue uva 4.2 spoon liikenneonnettomuudet vakavuuden mukaan tilastoalueittain 2011.

14 14 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSLUOA 5.1 atuverkko spoon katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yli kolmasosa (39 %, 150 kpl on kirjattu luokkaan muu onnettomuus (kuva Muiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on laskenut, vaikka määrä on kasvanut. Tässä luokassa yleisimmät onnettomuustyypit olivat peruutusonnettomuudet (25 kpl, erilaiset suistumiset ajoradalta (12 kpl ja törmäys ajoradan viereen pysäköityyn ajoneuvoon (5 kpl. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuudet (12 %, 45 kpl ja risteämisonnettomuudet (10 %, 37 kpl. evyen liikenteen onnettomuuksia (jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuudet oli 13 % (49 kpl kaikista onnettomuuksista, mutta seuraukset olivat useimmiten vakavia. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yli puolet (51 % oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. rityisesti katuverkon henkilövahinkoihin johtaneiden jalankulkija- ja mopedi-onnettomuuksien määrä on ollut kasvujohteinen viime vuosina. Toisaalta myös mopoilun määrä on kasvanut. Yksittaisonn. ääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. ohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. alankulkijaonn. Hirvionnett. Peuraonnett. Muu eläinonnett. Muu onnett kpl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 5.1 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa vuonna Maantieverkko spoon alueella olevalla maantieverkolla (suurimmat väylät ehä I, II ja III, Turunväylä ja Länsiväylä sekä paljon yhdysteitä tapahtuneista onnettomuuksista yleisimpiä olivat peräänajo-, yksittäis- ja ohitusonnettomuudet (yhteensä 47 % kaikista maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista. äissä onnettomuuksissa aiheutui yli puolet (61 % maanteillä tapahtuneista henkilövahingoista. Vuonna 2011 spoon maanteillä ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Maantieverkolla tapahtui lisäksi runsaasti omaisuusvahinkoon johtaneita peura- ja hirvionnettomuuksia (kuva 5.2.

15 spoon liikenneonnettomuudet evyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui 15 kpl ja näistä suurin osa (12 kpl johti loukkaantumiseen. Tämä oli 16 % kaikista maantieverkon henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Maanteiden kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä vuonna 2011 kasvoi vuosien keskiarvosta. Yksittaisonn. ääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. ohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. alankulkijaonn. Hirvionnett. Peuraonnett. Muu eläinonnett. Muu onnett. i tietoa pl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 5.2. Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa vuonna evyen liikenteen väylät evyen liikenteen väylillä tapahtui kaksi mopoilijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta, jotka molemmat johtivat yhden ihmisen loukkaantumiseen. Toinen sattui Martinsillantien kevyen liikenteen väylällä ja onnettomuustyyppinä oli ajo risteäviä ajosuuntia suoraan. Toinen oli kohtaamisonnettomuus Turuntien ja uninkaantien liittymässä. Poliisin tilastoinnin perusteella mopoilijoiden ja polkupyöräilijöiden väliset onnettomuudet ovat vähentyneet vuosina Poliisin tilastoihin ei päätynyt vuonna 2011 yhtään kevyen liikenteen väylällä tapahtunutta jalankulkijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta. Vuonna 2010 niitä sattui kaksi ja vuonna 2009 yksi. Liitteessä 5 on esitetty kartalla kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa on vähintään kaksi osallista ja osallisena on jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopo. 5.4 uolemaan johtaneet onnettomuudet spoossa tapahtui vuonna 2011 viisi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä kuusi henkilöä. Onnettomuuksista kolme tapahtui yksityistiellä ja kaksi katuverkolla. atuverkon molemmat onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuuksia. Yksityisteiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat jalankulkija-, yksittäis- ja ohitusonnettomuus. nsimmäinen onnettomuus tapahtui helmikuussa perjantai-iltapäivänä askenkaatajantie 22:n pysäköintialueella. Henkilöauto peruutti iäkkään jalankulkijan päälle kuivalla ja valoisalla kelillä.

16 16 spoon liikenneonnettomuudet 2011 olme seuraavaa onnettomuutta tapahtui Pitkäjärventiellä. iistä kaksi oli yksittäisonnettomuuksia ja yksi kääntymisonnettomuus. Yksittäisonnettomuuksissa auto suistui tieltä Pitkäjärventiellä täsmälleen samassa kohdassa upperin kaupunginosan kohdalla. nsimmäinen suistumisonnettomuus sattui toukokuussa maanantaina kahdeksan aikaan illalla. Alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan ja auto suistui suoralta tieltä vasemmalle. uljettaja menehtyi. Toisessa yksittäisonnettomuudessa auto suistui suoralta tieltä oikealle heinäkuussa maanantai-iltana kymmenen aikaan. aksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui. Molemmissa onnettomuuksissa sää oli hyvä sekä asfalttipäällyste paljas ja kuiva. opeusrajoitus osuudella on 50 km/h. olmas Pitkäjärventiellä sattunut onnettomuus tapahtui Pitkäjärventien ja Laaksolahdentien risteyksessä elokuussa. Perjantaina viiden aikaan iltapäivällä moottoripyöräilijä ajoi suoraan lännestä itään aurinko takanaan ja kuorma-auto kääntyi vasemmalle näkemättä auringon suunnasta lähestyvää moottoripyöräilijää eli kyseessä oli kääntymisonnettomuus. Moottoripyöräilijä menehtyi onnettomuudessa. Liittymässä oli liikennevalot toiminnassa ja olosuhteet olivat hyvät. urtinniityntiellä tapahtui yksittäisonnettomuus lokakuun lopussa sunnuntaina aamuyöllä kahden aikaan. Alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja ajoi ylinopeutta ja menetti ajoneuvon hallinnan lumisella tiellä. uljettaja ei käyttänyt turvavyötä. Tie oli valaistu ja nopeusrajoitus osuudella oli 40 km/h.

17 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSOLOSUHTT Onnettomuudet tapahtuivat hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista valtaosa (74 % tapahtui päivänvalolla. aikista onnettomuuksista kuivalla tiellä tapahtui 40 % ja märällä 19 %. Vaativissa olosuhteissa lumisella, sohjoisella tai jäisellä pinnalla tapahtui viidesosa (20 % ymmenesosassa onnettomuuksista (11 % satoi vettä, lunta tai räntää. Useimmiten sää oli kirkas tai pilvipoutainen. Päivänvalo Hämärä Pimeä (valaisematon Tie valaistu i tietoa uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. kpl uva 6.1 Valoisuus onnettomuushetkellä vuonna Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vetta Luminen Sohjoinen äinen Ajourat paljaat i tietoa kpl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 6.2 Tien pinta onnettomuushetkellä vuonna irkas Pilvipouta Sumu Vesisade Lumisade Räntäsade Raesade i tietoa uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. kpl uva 6.3 Sää onnettomuushetkellä vuonna 2011.

18 18 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSI OSALLIST 7.1 Onnettomuuksien osalliset Vuonna 2011 henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 391 henkilöä, mikä on 52 % enemmän kuin vuonna uolleita ja loukkaantuneita henkilöitä oli 211, joka on 45 % enemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisista suurin osa oli kuljettajana tai matkustajana henkilöautossa (175 osallista. evyen liikenteen osallisten osuus on hieman vähentynyt ollen nyt 18 %. alankulkijoiden osuus on kasvanut suhteessa eniten vuodesta Ainoastaan muun kulkuneuvon (esim. mopoauto osuus on vähentynyt edellisvuodesta. Taulukossa 7.1 on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisten määrät. Taulukko 7.1. Onnettomuuksien osallisten kulkumuoto vuosina 2010 ja kpl 2011 %- osuus 2010 kpl 2010 %- osuus Muutos Auto, kuljettaja % % 72 % Auto, matkustaja % % 53 % Moottoripyörä 25 6 % % 0 % Mopedi 30 8 % % 15 % Pyöräilijä 14 4 % 14 5 % 0 % alankulkija 25 6 % 13 5 % 92 % Muu kulkuneuvo 4 1 % 5 2 % -20 % Yhteensä % % 52 % Onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma noudattelee ikäluokan osuutta koko väestöstä (kuva 7.1. uoria osallisia oli suhteessa hiukan enemmän kuin vanhempia ikäryhmiä. Mopoikäisille ja vasta henkilöauton ajokortin saaneille nuorille tapahtuu tyypillisesti enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneemmille tienkäyttäjille (kuva 7.2.

19 spoon liikenneonnettomuudet % 7 % 6 % ikäluokan osuus osallisista (heva-onnettomuudet 2011 ikäluokan osuus väestöstä % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % uva 7.1 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma spoossa vuonna 2011 sekä ikäluokan osuus koko väestöstä Lkm muu jalankulkija pyöräilijä mopedi moottoripyörä auto Osallisen ikä uva 7.2 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma spoossa vuonna 2011 kulkumuodon mukaan (= Alkoholin osuus onnettomuuksiin Alkoholionnettomuuksien määrä kasvoi 2000-luvun alussa, mutta on nyt viime vuosina kääntynyt laskuun. Vuonna 2011 tapahtui 30 alkoholionnettomuutta, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Määrä on hieman pienempi kuin vuonna 2010 (33 kpl, 4 % ja 2009 (33 kpl, 4 % ja selvästi pienempi kuin vuosina keskimäärin (58 kpl, 9,2 %. Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoihin johti 12 kappaletta (40 %, joka on täsmälleen sama määrä kuin vuonna ahdessa kuolemaan johta-

20 20 spoon liikenneonnettomuudet 2011 neessa onnettomuudessa oli mukana alkoholi. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 15 (kaksi kuollutta ja 13 loukkaantunutta, mikä oli 7 % kaikista henkilövahingoista. Henkilövahinko-onnettomuuksista 18 %:ssa oli alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja. Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus (17 kpl. Muut onnettomuusluokat olivat peräänajo-onnettomuus (7 kpl, kääntymisonnettomuus (1 kpl ja kohtaamisonnettomuus (1 kpl. eljä onnettomuutta on kirjattu luokkaan muu onnettomuus. äistä kahdessa onnettomuustyyppinä on peruutusonnettomuus ja yhdessä peräänajo. Alkoholin vaikutuksen alaiset kuljettajat olivat pääasiassa miehiä. 30 kuljettajasta naisia oli viisi (17 %. 8 OTTOMUUSUSTAUST Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 julkaisussa on määritelty liikenneonnettomuuksissa käytettävät onnettomuuskustannukset. Onnettomuuskustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. untien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. spoon kaupungin alueella tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2011 noin 83 milj. euroa, josta kaupungin osuus on noin 16 milj. euroa.

21 spoon liikenneonnettomuudet LIIT 1. ÄSITTT A MÄÄRITLMÄT Liikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva (tie-, vesi-, ilma-, raide- kulkuneuvo. Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tai alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Omaisuusvahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut eikä vammautunut. Henkilövahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut tai vammautunut. uolemaan johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Loukkaantumiseen johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, mutta joku on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala. Liikenneonnettomuuden uhrilla tarkoitetaan henkilöä, joka on kuollut tai vammautunut liikenneonnettomuudessa. Liikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on menehtynyt liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala. Liikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin esteeseen kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena tai joka vahingoittuu jalankulkija, joka kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena kulkuneuvo ja jalankulkija, joka vaikuttaa onnettomuuden syntymiseen vaikka ei olisikaan välittömästi siinä osallisena.

22 Onnettomuuskasaumat v I5-arvo 9. 2 tai useampi kuolemaan johtanutta onnettomuutta 3 tai useampi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta 7 tai useampi omaisuusvahinkoon jotanutta onnettomuutta LIIT 2

23 P F P H P P L M H FF P A LIIT 3 ± ,5 ilometriä SPOO Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet v. 2011

24 M P A P M A A P O P P LIIT 4 ± ,5 ilometriä SPOO Poliisin tietoon tulleet kevyen liikenteen liikenneonnettomuudet v. 2011

25 ilometriä 0 0, LIIT 5 Onnettomuudessa osallisina mopo, pp ja jk ± Omais.vah.joht. onn. Loukk.joht.onn. Omais.vah.joht. onn. Loukk.joht.onn. uol. joht. onn. SPOO evyen liikenteen väylillä v tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisina jalankulkija ja polkupyöräilijä jalankulkija ja mopo uol.joht.onn. Loukk.joht.onn. uol.joht.onn. Loukk.joht.onn. 2 polkupyöräilijää polkupyörä ja mopo uol. joht. onn.

26 alankulkijaonn. Polkupyöräonn. Mopedionn. evyen liikenteen onnettomuudet v alankulkijaonn. 4 ± Polkupyöräonn. Mopedionn. evyen liikenteen onnettomuudet v SPOO ,5 0 LIIT 6 ilometriä 5

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2012

Espoon liikenneonnettomuudet 2012 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 atja Seimelä, Anne Pesonen, Christel autiala ja Eija Yli-Halkola estia Oy YHTEEVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA 2006 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ... 5 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET... 6 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 127 2012 Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat 1 2 Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS SELVITYS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA TAPAHTUNEISTA TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA 24.11.2011 2 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2011 3 SISÄLTÖ 1. SELVITYKSEN TAUSTAA...

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

LUONNOS 10.12.2012. Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat

LUONNOS 10.12.2012. Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat RAPORTTEJA 128 2012 Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat LUONNOS 10.12.2012 1 2 Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 8 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin 9.8.2011 TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI Alkoholin ohella itsemurha on Suomessa työikäisten yleinen kuolinsyy. Itsemurhan teki vuonna 2009

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Savonlinnan liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 125 2012 Savonlinnan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat 1 2 Savonlinnan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH xxxxxxx Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 7 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 7/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liite 7 Tekninen ltk 21.1.2015 RAPORTTEJA 124 2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 JAAKKO KLANG CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Ulvila

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 7 2014 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Vihannin liikenneturvallisuussuunnitelma. Plaana Oy

Vihannin liikenneturvallisuussuunnitelma. Plaana Oy Vihannin liikenneturvallisuussuunnitelma Plaana Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2012 Kansikuva: Asematie, Vihannin keskusta, kuva Hilkka Piippo Valokuvat: Juha

Lisätiedot

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma 2/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 136 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa HELJÄ AARNIKKO ANNA KORPINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot II.A.7 Liikennerikokset 181 Taulukko Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1998 2007 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 73 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet RAPORTTEJA 73 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 Muistio 1(25) 1.2.2013 Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 1.2.2013 Teemu Toivanen, Marita Löytty, Anders Granfelt Päivämäärä Muutos Tekijä 2(25) Sisällys 1 Johdanto... 5 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot