Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon liikenneonnettomuudet 2011"

Transkriptio

1 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy

2

3 YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 ja tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. ri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. spoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan yhteensä 818 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 20 % johti henkilövahinkoihin, viisi kuolemaan ja 160 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kuusi ja loukkaantui 205 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pysynyt lähes ennallaan vuodesta 2010 (2010 tapahtui 821 onnettomuutta. anta-leppävaarassa tapahtui noin 13 % spoon kaikista onnettomuuksista (15 % vuonna anta-leppävaaran suhteellinen osuus onnettomuuksista on vähentynyt viime vuosien ajan ja onnettomuusmäärä vuonna 2011 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (vuonna kpl. Paljon onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan myös anta- Tapiolassa, anta-spoossa ja Matinkylässä. rityisesti anta-tapiolan ja anta-spoon onnettomuusmäärät kasvoivat vuonna Vuonna 2011 tapahtuneista onnettomuuksista 41 % (331 kpl tapahtui maanteillä ja 48 % (381 kpl katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 11 % kaikista onnettomuuksista (90 kpl. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 391 henkilöä, mikä on 52 % enemmän kuin vuonna Osalliset ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kuljettajia tai matkustajia (293 kpl, 76 %. evyen liikenteen osallisia oli 18 %. Onnettomuuteen joutui 25 jalankulkijaa, 14 polkupyöräilijää ja 30 mopoilijaa. Vuonna 2011 tapahtui 30 alkoholionnettomuutta, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. 18 tapauksessa seuraukset olivat omaisuusvahinkoja, mutta 12 onnettomuudessa joku osallisista loukkaantui. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 15 henkilöä, mikä on 7 % kaikista loukkaantuneista. Alkoholionnettomuuksien määrä oli hieman edellisvuotta pienempi.

4 SAMMARA enna rapport innehåller uppgifter om vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom i sbo år essutom har utvecklingen av olycksfall granskats sedan 1962 och mer exakt under perioden Till polisens kännedom kommer vanligtvis alla trafikolyckor som lett till dödsfall och 20 % som lett till personskador. Under år 2010 inträffade i sbo stad sammanlagt 819 trafikolyckor enligt polisens statistik. Av olyckorna ledde 15 % till personskador: sju till döden och 114 till lindrigare skador. I personskadeolyckorna omkom sju människor och 139 skadades. Totala antalet olyckor har ökat med ca 10 % sedan 2009 (2009 inträffade 743 olyckor. Under 2010 inträffade ungefär 15 % av alla sbos olyckor i Stam-Alberga (16 % år På detta område har antalet olyckor ökat trots att det relativa antalet har minskat. Många olyckor har hänt i Stam-Hagalund, Stam-sbo och öykis-ladusved liksom ifjol. I Mattby och emböle har antalet olyckor ökat. Under 2010 inträffade 45 % (369 st av olyckorna på statens vägar och 43 % (355 st på gatunätet. På privata vägar och andra transportområdena inträffade 12 % av alla olyckor (95 st. I personskadeolyckorna har totalt 258 personer varit inblandade. essa var i huvudsak bilförare eller passagerare (175 kpl, 67 %. Lättrafikanter var inblandade i 20 % av olyckorna (13 fotgängare, 14 cyklister och 26 mopedister. 30 olyckor (4 % var alkoholrelaterade. I 8 fall ledde olyckorna till materiella skador, men 12 olyckor ledde till personskador. Olycksoffrens antal var totalt 15 st, vilket är 7 % av alla personskador. Antal olyckor har minskat jämfört med åren 2010.

5 spoon liikenneonnettomuudet SISÄLTÖ YHTVTO 3 SAMMARA 4 SISÄLTÖ 5 1 OHATO 6 2 OTTOMUUSHITYS SPOOSSA 7 3 OTTOMUUSAAOHAT 9 4 OTTOMUUSPAIA Onnettomuuspaikka Onnettomuuksien kasaumapisteet Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet Onnettomuudet tilastoalueittain 13 5 OTTOMUUSLUOA atuverkko Maantieverkko evyen liikenteen väylät uolemaan johtaneet onnettomuudet 15 6 OTTOMUUSOLOSUHTT 17 7 OTTOMUUSI OSALLIST Onnettomuuksien osalliset Alkoholin osuus onnettomuuksiin 19 8 OTTOMUUSUSTAUST 20 LIIT 1. äsitteet ja määritelmät LIIT 2. Onnettomuuskasaumat vuosina LIIT 3. Onnettomuuksien tapahtumapaikat vuonna 2008 LIIT 4. evyen liikenteen onnettomuuksien paikat vuosina LIIT 5. evyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisena jalankulkija, pyöräilijä tai mopo LIIT 6. evyen liikenteen onnettomuudet vuonna 2011 ja vuosina

6 6 spoon liikenneonnettomuudet OHATO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 ja tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. ri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Onnettomuusanalyysi on laadittu estia Oy:ssä jossa työhön ovat osallistuneet I atja Seimelä, I Laura Into ija ja Ins. AM Yli-Halkola. Onnettomuusanalyysissä on käytetty estian iliitu-palvelua. spoon kaupungilta työn tilaajia ovat olleet tutkija FM Tuomo Saarinen ja esteettömyysasiamies ins. aana Länkelin. Raportissa käytetyt käsitteet ja määritelmät ovat liitteenä 1.

7 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSHITYS SPOOSSA spoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan vuonna 2011 yhteensä 821 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 20 % johti henkilövahinkoihin: viisi kuolemaan ja 160 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kuusi ja loukkaantui 205 henkilöä. spoossa liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 2003 lähtien onnettomuuksien kokonaismäärä on jälleen kasvanut voimakkaasti (kuva 2.1. asvu on aiheutunut pääasiassa omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisääntymisestä (kuva 2.2. asvu on vuonna 2011 taittunut ja silloin kirjattiin selvästi edellisvuotta vähemmän omaisuusvahinkoonnettomuuksia. Sen sijaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui huomattavasti vuotta 2010 enemmän (+40 % kpl Onnettomuuksien määrä Loukkaantuneet uolleet uva 2.1. spoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä ja onnettomuuksien uhrien määrä. (lähde vuosina spoon liikenneonnettomuudet 2006 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi uva Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus uolemaan johtanut onnettomuus spoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä vakavuuden mukaan.

8 8 spoon liikenneonnettomuudet 2011 Asukaslukuun suhteutettuna spoossa tapahtuu huomattavasti vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin (kuva 2.3. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu spoossa harvemmin kuin muualla Suomessa. uitenkin henkilövahinko-onnettomuuksien suhteellinen osuus on spoossa hienoisessa nousussa. 7,00 Liikenneonnetomuutta / 1000 asukasta 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 oko maa kaikki onn. spoo kaikki onn. oko maa heva spoo heva 0, uva 2.3. spoon ja koko Suomen onnettomuuskehitys asukaslukuun suhteutettuna vuosina

9 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSAAOHAT dellisvuosista poiketen vuonna 2011 onnettomuudet painottuvat enemmän alkuvuoteen ja loppuvuonna onnettomuuksia sattui aiempaa vähemmän. Talvi oli runsasluminen erityisesti tammi-maaliskuussa, mikä varmasti osaltaan vaikutti onnettomuusmääriin. Lomakaudella heinäkuussa onnettomuuksia sattui vähemmän kuin kesällä muutoin. Henkilövahinkoja sattui kuitenkin aikaisempien vuosien tapaan eniten kesällä. Onnettomuuksien tapahtuma-aika viikonpäivän ja kellonajan mukaan mukailee hyvin liikennemäärää. niten onnettomuuksia tapahtui iltaruuhkan aikaan klo Myös aamuruuhkan aikaan tapahtui paljon onnettomuuksia. eskipäivällä tapahtuvat onnettomuudet ovat hieman vähentyneet edellisestä vuodesta. Tiistai ja perjantai olivat yleisimmät onnettomuuksien tapahtumapäivät. Sunnuntai on edelleen rauhallisin päivä ja silloin tapahtui myös vähiten onnettomuuksia. Viikonlopun onnettomuusmäärät ovat hieman vähentyneet ja arkipäivien onnettomuusmäärät kasvaneet aikaisemmasta tasosta. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu esäkuu Heinäkuu lokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu oulukuu uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. kpl uva 3.1 Onnettomuuden tapahtumakuukausi vuonna Maanantai Tiistai eskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai kpl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 3.2 Onnettomuuden viikonpäivä vuonna 2011.

10 10 spoon liikenneonnettomuudet 2011 kpl ei tietoa uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 3.3 Onnettomuuden kellonaika vuonna 2011.

11 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSPAIA 4.1 Onnettomuuspaikka Vuonna 2011 tapahtuneista onnettomuuksista 48 % (381 kpl tapahtui katuverkolla ja 41 % (331 kpl maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 11 % kaikista onnettomuuksista (90 kpl. Maanteiden onnettomuuksista yli puolet tapahtui pääväylillä (180 kpl, tienumerot aikkien vuonna 2011 tapahtuneiden onnettomuuksien tapahtumapaikat esitetään onnettomuusluokittain liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty kevyen liikenteen onnettomuuksien tapahtumapaikat onnettomuusluokittain vuonna 2011 ja liitteessä 6 myös vuosilta Liittymissä tapahtui 214 onnettomuutta eli 28 % kaikista onnettomuuksista. Liittymäonnettomuuksien määrän trendi on ollut nouseva viiden vuoden ajan, vaikka vuonna 2011 liittymäonnettomuuksien määrä hieman väheni edellisvuodesta (kuva 4.1. Vuonna 2011 liittymäonnettomuuksissa onnettomuuspaikalla oli useimmiten liikennevalot (93 kpl tai kärkikolmio (75 kpl. Tasaarvoisissa liittymissä tapahtui 17 onnettomuutta, STOP-merkillä varustetuissa liittymissä 4 onnettomuutta ja kahdessa tapauksessa onnettomuuspaikka oli kiertoliittymä. Loput liittymät on luokiteltu muiksi liittymiksi, joita ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien keskinäiset risteämiset. Onnettomuuksista 14 % (116 kpl tapahtui pysäköintialueilla. ritasoliittymän rampilla sattui 26 onnettomuutta, suojatiellä 32, kevyen liikenteen väylillä viisi ja joukkoliikenteen pysäkeillä yksi onnettomuus. pl kiertoliittymä kärkikolmio, liikennevalot muu risteys liikennevalot STOP-merkki kärkikolmio tasa-arvo uva 4.1. Liittymäonnettomuuksien kehitys ja risteysvarustus Onnettomuuksien kasaumapisteet Liitteenä 2 olevassa kartassa on esitetty kaikki spoon alueella esiintyvät onnettomuuskasaumat vuosien onnettomuuksista. Onnettomuuksien kannalta paikka on katsottu ongelmalliseksi mikäli 50 metrin säteellä on tapahtunut vähintään kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta tai vähintään 3 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään 7 onnettomuutta. ohteiden ongelmallisuutta voidaan arvioida ns. ind5- luvun avulla. Ind5-tarkastelussa henkilövahinkoon johtaneiden onnetto-

12 12 spoon liikenneonnettomuudet 2011 muuksien kertoimena on 1 ja omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kerroin 0,2. Ind5-tarkastelun avulla lasketut spoon vaarallisimmat paikat on esitetty taulukossa 4.1 vaarallisuusjärjestyksessä. Taulukon numero vastaa liitteen 2 numerointia. Taulukko 4.1 Ind5-tarkastelun perusteella spoon pahimmat onnettomuuskasaumapisteet vuosina ro Tapahtumapaikka uolemaan johtanut Loukkaantumiseen johtanut Omaisuusvahinkoon johtanut Ind 5 kpl kpl kpl 1. spoontien ja irskupakan liittymä ,76 2. Piispansilta Iso-Omenan kohta ,56 3. ehä I, Turuntien rampin kohta ,40 4. Leppävaarankatu välillä Hevosenkenkä - Alberganesplanadi ,40 5. ehä I, alevalantien ja Otaniementien liittymä ,40 6. Turuntie (mt 110, Lintuvaarantien liittymä ,36 7. ehä I, Säterinkadun liittymä ,32 8. ehä I, Turunväylän kohta ,16 9. ehä I, Turvesuontien liittymä , Turunväylä (vt 1, Laajalahden kohta , Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet spoon kaupungilla on suunniteltu tai vuoden 2011 aikana tehty parantamistoimenpiteitä taulukon 4.1 pahimpiin onnettomuuspaikkoihin seuraavasti: 1. spoontien ja irskupakan liittymässä on suuret liikennemäärät vieressä sijaitsevan Ikean vuoksi. Vaaratilanteita aiheutuu alamäkeä spoontietä etelän suunnasta tulevien pyöräilijöiden ja Ikealle kääntyvien autoilijoiden välille. ohdan parantamiseksi ei ole valmiita suunnitelmia, mutta kohde otetaan tarkasteluun. 2. Piispansillan Iso-Omenan kohdasta on tehty uusi katusuunnitelma. Pohjoisosa rakennetaan vuosina Metrokeskukseen liittyvät eteläosan järjestelyt valmistuvat vuosina , 4, 6, 7, 8 ja 10 ehä I ja Turunväylää uudistettiin Leppävaaran kohdalla vuosina Tasoliittymät korvattiin eritasoratkaisuilla ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannettiin. Hanke valmistui vuoden 2011 lopussa, joten parannusten vaikutus onnettomuusmääriin ei vielä näy tässä tarkastelussa. Leppävaara on vilkas liikenteen solmukohta, minkä vuoksi jatkossakin kyseiset väylät ovat alttiita onnettomuuksille.

13 spoon liikenneonnettomuudet ehä I:n alevalantien ja Otaniemen liittymä parantamaan Maarinsolmun eritasoliittymäksi todennäköisesti viiden vuoden sisällä. 9. ehä I:n ja Turvesuon liittymä tullaan jollakin aikavälillä parantamaan eritasoliittymäksi. Tarkkaa aikataulua hankkeen toteutumisesta ei kuitenkaan ole. 4.4 Onnettomuudet tilastoalueittain Onnettomuuskehitystä on seurattu spoossa tilastoalueittain. Tilastoalueiden rajoja on muutettu vuonna 2007, joten onnettomuustarkastelut tilastoalueittain eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tarkasteluihin nähden. Vilkkaimmat väylät (Länsiväylä, Turunväylä sekä ehä I, II ja III eivät sisälly tilastoalueisiin. aiken kaikkiaan vuonna 2011 tilastoalueille paikannettiin 651 onnettomuutta eli 81 % kaikista spoon kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista. anta-leppävaarassa tapahtui noin 13 % spoon kaikista onnettomuuksista (15 % vuonna anta-leppävaaran suhteellinen osuus onnettomuuksista on vähentynyt viime vuosien ajan ja onnettomuusmäärä vuonna 2011 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (104 kpl vuonna Paljon onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan myös anta-tapiolassa, anta-spoossa ja Matinkylässä. rityisesti anta- Tapiolan ja anta-spoon onnettomuusmäärät kasvoivat vuonna Myös Otaniemen ja embölen onnettomuusmäärä on kasvujohteinen. Sen sijaan öykkiö-latokasken onnettomuusmäärä kääntyi laskuun vuonna Onnettomuuksien jakautuminen tilastoalueittain noudattelee liikennemäärien jakautumista. ro Tilastoalue 11 anta-leppävaara 13 ilo-arakallio 14 Laaksolahti 15 Viherlaakso-Lippajärvi 16 Sepänkylä 21 anta-tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 31 Matinkylä 32 Olari 33 Henttaa 41 anta-spoonlahti 42 Saunalahti 43 öykkiö-latokaski 44 aitaa 45 Suvisaaristo 51 anta-auklahti 52 urttila-vanttila 61 anta-spoo 62 Muurala-umböle 63 emböle 64 uuksio 71 Vanhakartano-Röylä 72 alajärvi-lakisto pl Omaisuusvahinkoon johtanut Loukkaantumiseen johtanut uolemaan johtanut Tilastoalue uva 4.2 spoon liikenneonnettomuudet vakavuuden mukaan tilastoalueittain 2011.

14 14 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSLUOA 5.1 atuverkko spoon katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yli kolmasosa (39 %, 150 kpl on kirjattu luokkaan muu onnettomuus (kuva Muiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on laskenut, vaikka määrä on kasvanut. Tässä luokassa yleisimmät onnettomuustyypit olivat peruutusonnettomuudet (25 kpl, erilaiset suistumiset ajoradalta (12 kpl ja törmäys ajoradan viereen pysäköityyn ajoneuvoon (5 kpl. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuudet (12 %, 45 kpl ja risteämisonnettomuudet (10 %, 37 kpl. evyen liikenteen onnettomuuksia (jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuudet oli 13 % (49 kpl kaikista onnettomuuksista, mutta seuraukset olivat useimmiten vakavia. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yli puolet (51 % oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. rityisesti katuverkon henkilövahinkoihin johtaneiden jalankulkija- ja mopedi-onnettomuuksien määrä on ollut kasvujohteinen viime vuosina. Toisaalta myös mopoilun määrä on kasvanut. Yksittaisonn. ääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. ohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. alankulkijaonn. Hirvionnett. Peuraonnett. Muu eläinonnett. Muu onnett kpl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 5.1 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa vuonna Maantieverkko spoon alueella olevalla maantieverkolla (suurimmat väylät ehä I, II ja III, Turunväylä ja Länsiväylä sekä paljon yhdysteitä tapahtuneista onnettomuuksista yleisimpiä olivat peräänajo-, yksittäis- ja ohitusonnettomuudet (yhteensä 47 % kaikista maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista. äissä onnettomuuksissa aiheutui yli puolet (61 % maanteillä tapahtuneista henkilövahingoista. Vuonna 2011 spoon maanteillä ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Maantieverkolla tapahtui lisäksi runsaasti omaisuusvahinkoon johtaneita peura- ja hirvionnettomuuksia (kuva 5.2.

15 spoon liikenneonnettomuudet evyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui 15 kpl ja näistä suurin osa (12 kpl johti loukkaantumiseen. Tämä oli 16 % kaikista maantieverkon henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Maanteiden kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä vuonna 2011 kasvoi vuosien keskiarvosta. Yksittaisonn. ääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. ohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. alankulkijaonn. Hirvionnett. Peuraonnett. Muu eläinonnett. Muu onnett. i tietoa pl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 5.2. Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa vuonna evyen liikenteen väylät evyen liikenteen väylillä tapahtui kaksi mopoilijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta, jotka molemmat johtivat yhden ihmisen loukkaantumiseen. Toinen sattui Martinsillantien kevyen liikenteen väylällä ja onnettomuustyyppinä oli ajo risteäviä ajosuuntia suoraan. Toinen oli kohtaamisonnettomuus Turuntien ja uninkaantien liittymässä. Poliisin tilastoinnin perusteella mopoilijoiden ja polkupyöräilijöiden väliset onnettomuudet ovat vähentyneet vuosina Poliisin tilastoihin ei päätynyt vuonna 2011 yhtään kevyen liikenteen väylällä tapahtunutta jalankulkijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta. Vuonna 2010 niitä sattui kaksi ja vuonna 2009 yksi. Liitteessä 5 on esitetty kartalla kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa on vähintään kaksi osallista ja osallisena on jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopo. 5.4 uolemaan johtaneet onnettomuudet spoossa tapahtui vuonna 2011 viisi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä kuusi henkilöä. Onnettomuuksista kolme tapahtui yksityistiellä ja kaksi katuverkolla. atuverkon molemmat onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuuksia. Yksityisteiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat jalankulkija-, yksittäis- ja ohitusonnettomuus. nsimmäinen onnettomuus tapahtui helmikuussa perjantai-iltapäivänä askenkaatajantie 22:n pysäköintialueella. Henkilöauto peruutti iäkkään jalankulkijan päälle kuivalla ja valoisalla kelillä.

16 16 spoon liikenneonnettomuudet 2011 olme seuraavaa onnettomuutta tapahtui Pitkäjärventiellä. iistä kaksi oli yksittäisonnettomuuksia ja yksi kääntymisonnettomuus. Yksittäisonnettomuuksissa auto suistui tieltä Pitkäjärventiellä täsmälleen samassa kohdassa upperin kaupunginosan kohdalla. nsimmäinen suistumisonnettomuus sattui toukokuussa maanantaina kahdeksan aikaan illalla. Alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan ja auto suistui suoralta tieltä vasemmalle. uljettaja menehtyi. Toisessa yksittäisonnettomuudessa auto suistui suoralta tieltä oikealle heinäkuussa maanantai-iltana kymmenen aikaan. aksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui. Molemmissa onnettomuuksissa sää oli hyvä sekä asfalttipäällyste paljas ja kuiva. opeusrajoitus osuudella on 50 km/h. olmas Pitkäjärventiellä sattunut onnettomuus tapahtui Pitkäjärventien ja Laaksolahdentien risteyksessä elokuussa. Perjantaina viiden aikaan iltapäivällä moottoripyöräilijä ajoi suoraan lännestä itään aurinko takanaan ja kuorma-auto kääntyi vasemmalle näkemättä auringon suunnasta lähestyvää moottoripyöräilijää eli kyseessä oli kääntymisonnettomuus. Moottoripyöräilijä menehtyi onnettomuudessa. Liittymässä oli liikennevalot toiminnassa ja olosuhteet olivat hyvät. urtinniityntiellä tapahtui yksittäisonnettomuus lokakuun lopussa sunnuntaina aamuyöllä kahden aikaan. Alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja ajoi ylinopeutta ja menetti ajoneuvon hallinnan lumisella tiellä. uljettaja ei käyttänyt turvavyötä. Tie oli valaistu ja nopeusrajoitus osuudella oli 40 km/h.

17 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSOLOSUHTT Onnettomuudet tapahtuivat hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista valtaosa (74 % tapahtui päivänvalolla. aikista onnettomuuksista kuivalla tiellä tapahtui 40 % ja märällä 19 %. Vaativissa olosuhteissa lumisella, sohjoisella tai jäisellä pinnalla tapahtui viidesosa (20 % ymmenesosassa onnettomuuksista (11 % satoi vettä, lunta tai räntää. Useimmiten sää oli kirkas tai pilvipoutainen. Päivänvalo Hämärä Pimeä (valaisematon Tie valaistu i tietoa uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. kpl uva 6.1 Valoisuus onnettomuushetkellä vuonna Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vetta Luminen Sohjoinen äinen Ajourat paljaat i tietoa kpl uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. uva 6.2 Tien pinta onnettomuushetkellä vuonna irkas Pilvipouta Sumu Vesisade Lumisade Räntäsade Raesade i tietoa uolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. kpl uva 6.3 Sää onnettomuushetkellä vuonna 2011.

18 18 spoon liikenneonnettomuudet OTTOMUUSI OSALLIST 7.1 Onnettomuuksien osalliset Vuonna 2011 henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 391 henkilöä, mikä on 52 % enemmän kuin vuonna uolleita ja loukkaantuneita henkilöitä oli 211, joka on 45 % enemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisista suurin osa oli kuljettajana tai matkustajana henkilöautossa (175 osallista. evyen liikenteen osallisten osuus on hieman vähentynyt ollen nyt 18 %. alankulkijoiden osuus on kasvanut suhteessa eniten vuodesta Ainoastaan muun kulkuneuvon (esim. mopoauto osuus on vähentynyt edellisvuodesta. Taulukossa 7.1 on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisten määrät. Taulukko 7.1. Onnettomuuksien osallisten kulkumuoto vuosina 2010 ja kpl 2011 %- osuus 2010 kpl 2010 %- osuus Muutos Auto, kuljettaja % % 72 % Auto, matkustaja % % 53 % Moottoripyörä 25 6 % % 0 % Mopedi 30 8 % % 15 % Pyöräilijä 14 4 % 14 5 % 0 % alankulkija 25 6 % 13 5 % 92 % Muu kulkuneuvo 4 1 % 5 2 % -20 % Yhteensä % % 52 % Onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma noudattelee ikäluokan osuutta koko väestöstä (kuva 7.1. uoria osallisia oli suhteessa hiukan enemmän kuin vanhempia ikäryhmiä. Mopoikäisille ja vasta henkilöauton ajokortin saaneille nuorille tapahtuu tyypillisesti enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneemmille tienkäyttäjille (kuva 7.2.

19 spoon liikenneonnettomuudet % 7 % 6 % ikäluokan osuus osallisista (heva-onnettomuudet 2011 ikäluokan osuus väestöstä % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % uva 7.1 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma spoossa vuonna 2011 sekä ikäluokan osuus koko väestöstä Lkm muu jalankulkija pyöräilijä mopedi moottoripyörä auto Osallisen ikä uva 7.2 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma spoossa vuonna 2011 kulkumuodon mukaan (= Alkoholin osuus onnettomuuksiin Alkoholionnettomuuksien määrä kasvoi 2000-luvun alussa, mutta on nyt viime vuosina kääntynyt laskuun. Vuonna 2011 tapahtui 30 alkoholionnettomuutta, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Määrä on hieman pienempi kuin vuonna 2010 (33 kpl, 4 % ja 2009 (33 kpl, 4 % ja selvästi pienempi kuin vuosina keskimäärin (58 kpl, 9,2 %. Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoihin johti 12 kappaletta (40 %, joka on täsmälleen sama määrä kuin vuonna ahdessa kuolemaan johta-

20 20 spoon liikenneonnettomuudet 2011 neessa onnettomuudessa oli mukana alkoholi. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 15 (kaksi kuollutta ja 13 loukkaantunutta, mikä oli 7 % kaikista henkilövahingoista. Henkilövahinko-onnettomuuksista 18 %:ssa oli alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja. Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus (17 kpl. Muut onnettomuusluokat olivat peräänajo-onnettomuus (7 kpl, kääntymisonnettomuus (1 kpl ja kohtaamisonnettomuus (1 kpl. eljä onnettomuutta on kirjattu luokkaan muu onnettomuus. äistä kahdessa onnettomuustyyppinä on peruutusonnettomuus ja yhdessä peräänajo. Alkoholin vaikutuksen alaiset kuljettajat olivat pääasiassa miehiä. 30 kuljettajasta naisia oli viisi (17 %. 8 OTTOMUUSUSTAUST Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 julkaisussa on määritelty liikenneonnettomuuksissa käytettävät onnettomuuskustannukset. Onnettomuuskustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. untien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. spoon kaupungin alueella tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2011 noin 83 milj. euroa, josta kaupungin osuus on noin 16 milj. euroa.

21 spoon liikenneonnettomuudet LIIT 1. ÄSITTT A MÄÄRITLMÄT Liikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva (tie-, vesi-, ilma-, raide- kulkuneuvo. Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tai alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Omaisuusvahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut eikä vammautunut. Henkilövahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut tai vammautunut. uolemaan johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Loukkaantumiseen johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, mutta joku on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala. Liikenneonnettomuuden uhrilla tarkoitetaan henkilöä, joka on kuollut tai vammautunut liikenneonnettomuudessa. Liikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on menehtynyt liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala. Liikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin esteeseen kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena tai joka vahingoittuu jalankulkija, joka kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena kulkuneuvo ja jalankulkija, joka vaikuttaa onnettomuuden syntymiseen vaikka ei olisikaan välittömästi siinä osallisena.

22 Onnettomuuskasaumat v I5-arvo 9. 2 tai useampi kuolemaan johtanutta onnettomuutta 3 tai useampi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta 7 tai useampi omaisuusvahinkoon jotanutta onnettomuutta LIIT 2

23 P F P H P P L M H FF P A LIIT 3 ± ,5 ilometriä SPOO Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet v. 2011

24 M P A P M A A P O P P LIIT 4 ± ,5 ilometriä SPOO Poliisin tietoon tulleet kevyen liikenteen liikenneonnettomuudet v. 2011

25 ilometriä 0 0, LIIT 5 Onnettomuudessa osallisina mopo, pp ja jk ± Omais.vah.joht. onn. Loukk.joht.onn. Omais.vah.joht. onn. Loukk.joht.onn. uol. joht. onn. SPOO evyen liikenteen väylillä v tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisina jalankulkija ja polkupyöräilijä jalankulkija ja mopo uol.joht.onn. Loukk.joht.onn. uol.joht.onn. Loukk.joht.onn. 2 polkupyöräilijää polkupyörä ja mopo uol. joht. onn.

26 alankulkijaonn. Polkupyöräonn. Mopedionn. evyen liikenteen onnettomuudet v alankulkijaonn. 4 ± Polkupyöräonn. Mopedionn. evyen liikenteen onnettomuudet v SPOO ,5 0 LIIT 6 ilometriä 5

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2012

Espoon liikenneonnettomuudet 2012 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 atja Seimelä, Anne Pesonen, Christel autiala ja Eija Yli-Halkola estia Oy YHTEEVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 409 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 729 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 146 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2010

Espoon liikenneonnettomuudet 2010 spoon liikenneonnettomuudet 2010 atja Seimelä ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTNVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2010 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2017 tapahtui 290 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2016 luku oli 314). Onnettomuuksista 2 johti kuolemaan ja 44 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti Julkaistu maaliskuussa 2019 Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti 2018 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 38 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja 1

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu.%

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 438 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 88 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 6..07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 194 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI Kunnan liikenneonnettomuustilanne v. 3-7: KUNTA ILOMANTSI.3.8 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2015

Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2015 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2015

Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2015 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 5/2019 HUOM! Hangossa tilastopohja on hyvin pieni, joten analyysit/tulkinnat ovat rajallisia. Tiivistelmä Onnettomuuskehitys yleisesti Hangon

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet 19.2.2016 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Joensuu 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Joensuu 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 475 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 354). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 82 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Myrskylässä tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita varoen. Yhteenveto Myrskylän kunnan alueella tapahtuu

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 Yhteenveto Lapinjärven kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin seitsemän henkilövahinkoon johtavaa ja kymmenen omaisuusvahinkoon

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Pukkilassa tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita hyvin varoen. Yhteenveto Pukkilan kunnan alueella

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: MAAKUNTA Kanta-Häme 16.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: MAAKUNTA Kanta-Häme 16.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 4958 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 992 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 38 (8 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot