Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018"

Transkriptio

1 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018 Päivitetty

2 1 (12) Sisältö 1 Yleistä Onnettomuuksien perustiedot ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS ONNETTOMUUSMÄÄRÄT ERI KUNNISSA ONNETTOMUUSAJANKOHDAT JA OLOSUHTEET Onnettomuuspaikat Onnettomuusluokat KAIKKI ONNETTOMUUDET HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET KADUILLA TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDET Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Onnettomuuskustannukset Liitteet Liite 1 Liite 2 Vuonna 2018 tapahtuneet liikenneonnettomuudet Vuosina tapahtuneet onnettomuudet, kartat - Vuosi Vuodet Vuodet , kaduilla tapahtuneet onnettomuudet - Vuodet , Kirkonkylä - Vuodet , Suorama - Vuodet , Vatiala - Vuodet , Asema - Vuodet , Ruutana - Vuodet , Suinula - Vuodet , Sahalahti

3 2 (12) 1 Yleistä Liikenneonnettomuudet Kangasalla selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin, jotka perustuvat poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Aineisto on saatu Väylävirastolta, joka täydentää Tilastokeskuksen aineistoa. Poliisin tietoon on arvioitu tulevan noin 30 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista huonoin peittävyys on polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksissa. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet tulevat tilastoihin. Lisätietoja: liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen 2 Onnettomuuksien perustiedot ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2018 Kangasalla tapahtui 68 poliisin tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista kaksi (2) johti kuolemaan ja 25 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui 32 henkilöä. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien (kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanut) määrä on viime vuosina pysynyt lähes samana, tosin vuonna 2018 loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä oli korkeampi kuin viimeisenä viitenä vuotena (taulukko 1). Omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrässä näkyy peuraonnettomuuksien muutos. Poliisi muutti vuoden 2015 syksyllä onnettomuuksien kirjaustapaa, minkä takia vuodesta 2015 lähtien omaisuusvahinkoon johtaneet peuraonnettomuudet puuttuvat kokonaan tilastoista. Tämä selittää suurelta osin omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän muutoksen (taulukko 2). Taulukko 1. Liikenneonnettomuudet vakavuuden mukaan vuosina

4 3 (12) Taulukko 2. Poliisin tietoon tulleet eläinonnettomuudet vuosina Viiden vuoden aikana tapahtui keskimäärin 92 liikenneonnettomuutta vuosittain. Näistä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli keskimäärin kaksi (2) onnettomuutta vuodessa ja 21 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta vuodessa. Vuonna 2018 kahdeksassa (8) onnettomuudessa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen (12 % kaikista onnettomuuksista) (taulukko 3). Kolmessa loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena (11 % henkilövahinkoon johtaneesta onnettomuuksista). Taulukko 3. Onnettomuudet, joissa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen vuosina Viiden vuoden aikana tapahtui keskimäärin viisi onnettomuutta vuosittain, joissa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen (yhteensä 26 onnettomuutta, 6 % kaikista onnettomuuksista). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista kaikkiaan 11 onnettomuudessa alkoholi oli mukana (keskimäärin kaksi onnettomuutta vuodessa, 10 % heva-onnettomuuksista).

5 4 (12) 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT ERI KUNNISSA Tampereen ympäryskuntiin verrattuna Kangasalla tapahtuu saman verran onnettomuuksia kuin Lempäälässä tai Ylöjärvellä (taulukko 4). Asukaslukuun suhteutettuna Kangasalan onnettomuusmäärät ovat hyvällä tasolla lähikuntiin verrattuna (taulukko 5). Kangasalla tapahtuu hieman vähemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin keskimäärin koko Pirkanmaalla. Kangasalla on koko maata heikompi tilanne, kuten myös koko Pirkanmaallakin. Taulukko 4. Onnettomuusmäärät eri kunnissa vuosina Taulukko 5. Onnettomuusmäärät eri kunnissa, Pirkanmaalla ja koko maassa suhteutettuna asukaslukuun vuosina

6 5 (12) 2.3 ONNETTOMUUSAJANKOHDAT JA OLOSUHTEET Viimeisimmän viiden vuoden aikana onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa, jolloin tapahtui 13 % onnettomuuksista (57 onnettomuutta) sekä tammikuussa (11 %, 51 onnettomuutta) (taulukko 6). Vähiten onnettomuuksia tapahtui huhtikuussa (6 %, 28 onnettomuutta) ja elokuussa (7 %, 31 onnettomuutta). Taulukko 6. Onnettomuuksien tapahtumakuukausi vuosina Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (15 heva-onnettomuutta, 18 %) ja vähiten helmikuussa sekä huhtikuussa (4 hevaonnettomuutta, 4 %). Onnettomuuksia tapahtui yleisimmin perjantaisin, jolloin tapahtui 82 onnettomuutta (19 % kaikista onnettomuuksista). Vähiten onnettomuuksia tapahtui torstaisin (47 onnettomuutta, 11 %) (taulukko 7).

7 6 (12) Taulukko 7. Onnettomuuksien tapahtumapäivä vuosina Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten myöskin perjantaisin (23 heva-onnettomuutta, 21 %) ja vähiten torstaisin (9 heva-onnettomuutta, 6 %). Onnettomuuksia tapahtui alkuillasta, erityisesti klo välisenä aikana. Tällöin tapahtui 116 onnettomuutta (25 % kaikista onnettomuuksista). Vähiten onnettomuuksia tapahtui aamuyöllä klo 3-5 sekä illalla klo (21 onnettomuutta, 5 %) (taulukko 8). Taulukko 8. Onnettomuuksien tapahtuma-aika vuosina Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten myöskin iltapäivisin klo välisenä aikana (35 heva-onnettomuutta, 31 %) ja vähiten myöhään illalla klo sekä (2 heva-onnettomuus, 2 %). Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa sään ollessa päivänvalolla kirkas tai puolipilvinen sekä tienpinta paljas ja kuiva (taulukot 9-11).

8 7 (12) Taulukko 9. Valoisuus onnettomuushetkellä vuosina Taulukko 10. Sää onnettomuushetkellä vuosina Taulukko 11. Tienpinta onnettomuushetkellä vuosina

9 8 (12) 3 Onnettomuuspaikat 2018 Vuoden 2018 onnettomuuksista noin ¾ tapahtui Väyläviraston ylläpitämällä maantieverkolla (49 onnettomuutta, 72 % kaikista onnettomuuksista). Kaupungin katuverkolla tapahtui 12 onnettomuutta (18 %) ja muulla tieverkolla, yksityisteillä ja muilla liikennealueilla, 7 onnettomuutta (10 %). Henkilövahinkoon johtaneista 27 onnettomuudesta 70 % tapahtui maanteillä (19 onnettomuutta), kaduilla tapahtui viisi onnettomuutta (taulukko 12). Taulukko 12. Onnettomuudet eri tieverkolla vuonna Taajama-alueella tapahtui noin kolmannes kaikista (31 %) sekä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista (33 %). Taajamien onnettomuuksista kaduilla tapahtui 12 onnettomuutta (46 % kaikista onnettomuuksista). Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista 33 % tapahtui valtatiellä 9 tai 12 (16 onnettomuutta), näillä teillä tapahtui 47 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista (9 heva-onnettomuutta). Kantatiellä 58 tapahtui 8 % onnettomuuksista (4 onnettomuutta), kantatiellä tapahtui yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. Seututeillä tapahtui noin kolmannes maanteiden onnettomuuksista (15 onnettomuutta, 5 heva-onnettomuutta). Loput 13 onnettomuutta tapahtui yhdysteillä (4 heva-onnettomuutta). Rampeilla tapahtui yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus. Kaikkiaan kevyen liikenteen onnettomuuksia (jalankulku-, polkupyörä- ja mopoonnettomuus) maanteillä tapahtui kolme, yksi polkupyöräonnettomuus ja kaksi mopo-onnettomuutta. Katuverkolla tapahtui yksi polkupyöräonnettomuus. Kaikki onnettomuudet johtivat loukkaantumiseen. Liitteenä 1 ovat kaikki vuonna 2018 tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet sekä niiden tapahtumapaikat.

10 9 (12) 4 Onnettomuusluokat KAIKKI ONNETTOMUUDET Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus, joita oli 32 % (146 onnettomuutta) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat peuraonnettomuus (10 %, 44 onnettomuutta) ja hirvionnettomuus (7 %, 34 onnettomuutta). Eläinonnettomuuksia oli 19 % (87 onnettomuutta) kaikista onnettomuuksista ja niistä kolme onnettomuutta johti henkilövahinkoihin (kolme loukkaantui). Muita onnettomuuksia oli 14 % kaikista onnettomuuksista. Muita onnettomuuksia ovat sellaiset onnettomuudet, joissa osallisena on esim. traktori tai mopoauto sekä onnettomuudet, jotka eivät kuulu muihin onnettomuusluokkiin. Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 8 % (36 onnettomuutta) kaikista onnettomuuksista. Niistä oli jalankulkijaonnettomuuksia kuusi (1 %), polkupyöräonnettomuuksia 19 (4 %) ja mopo-onnettomuuksia 11 (2 %). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 21 % (24 onnettomuutta) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Niistä oli jalankulkijaonnettomuuksia 4 (4 %), polkupyöräonnettomuuksia 13 (12 %) ja mopo-onnettomuuksia 7 (6 %). 4.2 HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus, joita oli 36 % (40 onnettomuutta) heva-onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat polkupyöräonnettomuus (12 %, 13 onnettomuutta) ja kohtaamisonnettomuus (11 %, 12 onnettomuutta). Taulukko 13. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusluokat

11 10 (12) Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 6 onnettomuutta johtivat kuolemaan. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista kaksi olivat kohtaamisonnettomuuksia (kaksi kuoli), kaksi polkupyöräonnettomuutta (kaksi kuoli) ja yksi kääntymisonnettomuus (yksi kuoli) ja yksi yksittäisonnettomuus (yksi kuoli). Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet jakaantuivat eri onnettomuusluokkiin seuraavasti: - 39 yksittäisonnettomuutta (43 loukkaantui) - 13 kääntymis- tai risteämisonnettomuutta (20 loukkaantui) - 11 ohitus- tai kohtaamisonnettomuutta (19 loukkaantui) - 10 peräänajo-onnettomuutta (13 loukkaantui) - 22 mopo-, polkupyörä- tai jalankulkijaonnettomuutta (25 loukkaantui) - 3 eläinonnettomuutta (3 loukkaantui) - 8 muu onnettomuus (8 loukkaantui) 4.3 KADUILLA TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDET Yleisin onnettomuusluokka kaduilla oli muu onnettomuus, joita oli 31 % (33 onnettomuutta) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (28 %, 30 onnettomuutta) ja risteämisonnettomuus (11 %, 12 onnettomuutta). Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 17 % (18 onnettomuutta) kaikista onnettomuuksista. Niistä oli jalankulkijaonnettomuuksia 3 (3 %), polkupyöräonnettomuuksia 10 (9 %) ja mopo-onnettomuuksia 5 (5 %). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 44 % (11 onnettomuutta) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Niistä oli jalankulkijaonnettomuuksia 2 (8 %), polkupyöräonnettomuuksia 7 (28 %) ja mopo-onnettomuuksia 2 (8 %). Taulukko 14. Kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien onnettomuusluokat

12 11 (12) 5 Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Vuosina onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui 137 henkilöä. Noin kolmannes kuolleista tai loukkaantuneista oli vuotiaita (47 henkilöä, 34 %). Nuoria vuotiaita oli 35 henkilöä (26 %). Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa vuonna 2018 kuoli tai loukkaantui 34 henkilöä. Näistä alle 14 -vuotiaita oli yksi, nuoria vuotiaita kahdeksan, työikäisiä vuotiaita 17 ja yli 65 -vuotiaita kahdeksan. Vuonna 2018 kuoli tai loukkaantui kymmenen henkilöä enemmän kuin vuonna Taulukko 15. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuollut tai loukkaantunut vuosina Onnettomuuskustannukset Tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016) ovat kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa noin 3,1 miljoonaa euroa, loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina (mm. Valmixa 2006). Kangasalan kaupungin alueella tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2018 noin 9,5 milj. euroa, josta kaupungin osuus on noin 1,7 miljoonaa euroa.

13 12 (12) keskiarvo vuodelle 2018 Onn./ vuosi 3,1 milj. / onn / onn. Onnettomuuskustannukset Kaavio 1. Onnettomuuskustannukset. Kuolemaan Loukkaantumiseen johta- johtanut nut Omaisuusvahinkoon johtanut / onn. 1,5 21,2 69,4 / vuosi 4,7 milj. 2,7 milj Onn./ vuosi / vuosi 6,2 milj. 3,2 milj Yhteensä ( ) Kunnan osuus (15-20 % kokonaiskustannuksista) 7,5 milj. 1,1 1,5 milj. 9,5 milj. 1,4 1,9 milj.

14 Liite 1 Vuonna 2018 tapahtuneet liikenneonnettomuudet Katuosoite Liittymä Vuosi Kuukausi Vakavuus Kuolleet Loukkaantuneeluokka Onnettomuus- Onnettomuustyyppi Osallisten määrä Tietyö Alkoholi Finnentie 2018 Toukokuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Ei 2018 Toukokuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. törmäys oik. reunassa olevaan pysäköityyn 3 Ei Ei ajoneuvoon Lukion risteys 2018 Kesäkuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. kumoonajo ajoradalla 1 Kyllä Ei Haapasaarentie, mt Syyskuu Loukk. johtanut 0 1 muu onn. törmäys oik. reunassa olevaan pysäköityyn ajoneuvoon 2 Ei Ei Holvastintie 2018 Joulukuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. törmäys liikennekorokkeeseen 1 Ei Kyllä Jussilantie Ratavartijantie 2018 Maaliskuu Loukk. johtanut 0 1 muu onn. kääntyminen vasemmalle toisen eteen tai kylkeen 2 Ei Ei Jyväskyläntie, vt Helmikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 peräänajo-onn. muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 2 Ei Ei 2018 Elokuu Kuol. johtanut 1 0 kohtaamisonn. kohtaaminen suoralla 2 Ei Ei 2018 Marraskuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen oikealle suoralla 1 Ei Kyllä Haukijärventie 2018 Toukokuu Kuol. johtanut 1 0 kääntymisonn. peräänajo käännyttäessä vasemmalle 2 Ei Ei Havialantie 2018 Heinäkuu Loukk. johtanut 0 3 kääntymisonn. peräänajo käännyttäessä vasemmalle 2 Ei Ei Havialantie 2018 Marraskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 peräänajo-onn. peräänajo liikenne-esteen takia pysähtyneeseen 2 Ei Ei ajoneuvoon Säynäjärventie 2018 Huhtikuu Loukk. johtanut 0 2 kääntymisonn. muu törmäys käännyttäessä vasemmalle 2 Ei Ei Ohituskaistat 2018 Maaliskuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Ei Kaarina Maununtyttären tie, mt Joulukuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen vas. oikealle kääntyvässä kaarteessa 1 Ei Ei vt 12 Lahdentie 2018 Lokakuu Loukk. johtanut 0 1 mopedionn. kääntyminen vas. vastaantulevan eteen tai 2 Ei Ei kylkeen Kaitapolku 2018 Maaliskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. jalankulkija tuli pysähtyneen ajoneuvon takaa 1 Ei Ei Kangasalantie, mt Toukokuu Loukk. johtanut 0 1 peräänajo-onn. peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 2 Ei Ei 2018 Heinäkuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Kyllä Marraskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen oikealle suoralla 1 Ei Ei Isolukontie 2018 Joulukuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen tieltä risteyksessä 1 Ei Ei Liutuntie 2018 Maaliskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. muu risteämisonnettomuus, kääntyminen 2 Ei Ei Kirkkojärventie 2018 Tammikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. muu onnettomuus 2 Ei Ei Kuhmalahdentie, mt Joulukuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Marraskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei Kuuselantie 2018 Lokakuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Ei Lahdentie, vt Helmikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. muu samat ajosuunnat, ei kääntymistä 2 Ei Ei 2018 Maaliskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. muu onnettomuus 4 Ei Ei 2018 Kesäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 ohitusonn. ajo liikkeelle lähtevään ajoneuvoon 2 Ei Ei 2018 Heinäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 peräänajo-onn. peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 2 Ei Ei 2018 Lokakuu Ei henkilövahinkoja 0 0 peräänajo-onn. peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 2 Ei Ei 2018 Marraskuu Loukk. johtanut 0 1 peräänajo-onn. peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 2 Ei Ei Maitotie 2018 Heinäkuu Loukk. johtanut 0 1 muu eläinonn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei Tiihalantie 2018 Heinäkuu Loukk. johtanut 0 2 kääntymisonn. peräänajo käännyttäessä vasemmalle 3 Ei Ei

15 Katuosoite Liittymä Vuosi Kuukausi Vakavuus Kuolleet Loukkaantuneeluokka Onnettomuus- Onnettomuustyyppi Osallisten määrä Tietyö Alkoholi Liutuntie Varikontie 2018 Kesäkuu Loukk. johtanut 0 1 polkupyöräonn. muu törmäys käännyttäessä vasemmalle 2 Ei Ei Maljastentie, mt Maaliskuu Loukk. johtanut 0 2 kohtaamisonn. kohtaaminen suoralla 2 Ei Ei Mäkirinteentie 2018 Marraskuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen tieltä risteyksessä 1 Ei Ei Vällintie 2018 Tammikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 kääntymisonn. kääntyminen eri ajosuuntiin 2 Ei Ei Parvelantie 2018 Marraskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. muu tieltä suistuminen 1 Ei Ei Perämaantie 2018 Lokakuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Ei Pohjalahdentie, mt Helmikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 kohtaamisonn. kohtaaminen kaarteessa 2 Ei Ei Ponsantie, kt Syyskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Lokakuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Joulukuu Loukk. johtanut 0 2 kohtaamisonn. kohtaaminen suoralla 2 Ei Ei 2018 Kesäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei Riihikorventie, mt Marraskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen tieltä risteyksessä 1 Ei Kyllä Ruutanantie, mt Maaliskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen vas. vasemmalle kääntyvässä 1 Ei Ei kaarteessa 2018 Maaliskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 ohitusonn. kylkikosketus 2 Ei Kyllä 2018 Toukokuu Loukk. johtanut 0 2 mopo-onn. muu törmäys käännyttäessä vasemmalle 2 Ei Ei 2018 Heinäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 peuraonn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Kesäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei Riitinmäentie 2018 Tammikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei Ruutanan kauppa, p-alue 2018 Lokakuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. peruutusonnettomuus 2 Ei Kyllä Saarenmaantie, mt Tammikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen vas. vasemmalle kääntyvässä 1 Ei Ei kaarteessa Ahulinjärventie 2018 Toukokuu Loukk. johtanut 0 1 polkupyöräonn. muu risteämisonnettomuus, ei kääntymistä 2 Ei Ei Sahalahdentie, mt Tammikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Kyllä 2018 Huhtikuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen vasemmalle suoralla 1 Ei Ei 2018 Heinäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 yksittäisonn. suistuminen oik. oikealle kääntyvässä kaarteessa 1 Ei Ei 2018 Elokuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Marraskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Joulukuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei Suoramajärventie 2018 Lokakuu Ei henkilövahinkoja 0 0 muu onn. muu tieltä suistuminen 0 Ei Ei Torikatu 2018 Kesäkuu Ei henkilövahinkoja 0 0 peräänajo-onn. muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 2 Ei Ei Vaarinmaantie 2018 Kesäkuu Loukk. johtanut 0 1 polkupyöräonn. muu risteämisonnettomuus, ei kääntymistä 2 Ei Ei Vanha Pälkäneentie, mt Lokakuu Ei henkilövahinkoja 0 0 risteämisonn. kääntyminen vasemmalle toisen eteen tai kylkeen 2 Ei Ei

16 Katuosoite Liittymä Vuosi Kuukausi Vakavuus Kuolleet Loukkaantuneeluokka Onnettomuus- Onnettomuustyyppi Osallisten määrä Tietyö Alkoholi Vatialantie 2018 Syyskuu Ei henkilövahinkoja 0 0 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei 2018 Joulukuu Loukk. johtanut 0 1 yksittäisonn. suistuminen oik. vasemmalle kääntyvässä kaarteessa 1 Ei Kyllä Vehkajärventie, mt Elokuu Loukk. johtanut 0 1 hirvionn. eläinonnettomuus 2 Ei Ei

17 Liite 2 Vuosina tapahtuneet liikenneonnettomuudet, kartat

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Päivitetty13.8.2018 1 (12) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Onnettomuuksien perustiedot 2013-2017... 2 2.1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS... 2 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT ERI

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI Kunnan liikenneonnettomuustilanne v. 3-7: KUNTA ILOMANTSI.3.8 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2017 tapahtui 290 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2016 luku oli 314). Onnettomuuksista 2 johti kuolemaan ja 44 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 409 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 729 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 146 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 194 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 38 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja 1

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 438 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 88 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 6..07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti Julkaistu maaliskuussa 2019 Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti 2018 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2016 Tarkastelualue

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: KUNTA KOKKOLA 28.2.2018 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu !"#$ #$% & '((##)*!&+#+ ##) *!& "( )*!&!#$ $)*!&!" # $$ % $$$ $, - " " $ " *!& & $'*!& *!&

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2017 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin. Ne

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2016 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 Yhteenveto Lapinjärven kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin seitsemän henkilövahinkoon johtavaa ja kymmenen omaisuusvahinkoon

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Myrskylässä tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita varoen. Yhteenveto Myrskylän kunnan alueella tapahtuu

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2015 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Pukkilassa tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita hyvin varoen. Yhteenveto Pukkilan kunnan alueella

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 5/2019 HUOM! Hangossa tilastopohja on hyvin pieni, joten analyysit/tulkinnat ovat rajallisia. Tiivistelmä Onnettomuuskehitys yleisesti Hangon

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lisätiedot