ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN"

Transkriptio

1 LVI-TYÖSELITYS LVI ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE TOIVALA muutos a

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt Urakat LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset LVI-laitteiden vaihtaminen Hyväksymismenettely ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Läpiviennit Peittyvät työsuoritukset Kokeet, tuote- ja asennusmallit LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Puhdistus Pintakäsittely Kiintopisteet Putkistojen huuhtelu LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Malliasennukset Tiiviys ja painekokeet Rakennusaikainen käyttö Laite- ja asennustapatarkastukset Toimintatarkastukset Luovutusasiakirjat Vastaanottotarkastus Käyttöönotto Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Käytönopastus Takuuajan toimenpiteet 10 1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ LÄMMÖNJAKELU Lämmitys- ja jäähdytysputkistot Venttiilit Putkistovarusteet 13 2 VESI JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Venttiilit ja varusteet VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit Viemärikaivot ja varusteet 15 3 ERISTYS Yleistä Eristyspaksuudet ja asennusvälit Eristemateriaalit ja päällysteet 17

3 2 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI Työ käsittää Savon Koulutuskuntayhtymän Haapamäentie 1:n aluelämpöverkoston rakentamisen maanrakennus-, perustus-, putki-, ja sähköurakan työt tämän työselityksen ja piirustuksien mukaisesti. Rakennuskohteen sijainti on Haapamäentie 1, TOIVALA. Kaupunginosa Toivala Kortteli 8300 Tontti RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Presidentinkatu 3, PL KUOPIO Kiinteistöjohtaja Ari Orsjoki Gsm: Sähköposti: Rakennuspäällikkö Tapani Lehmusaho Gsm: Sähköposti: Rakennuttajakonsultti: Pöyry CM OY Itkonniemenkatu KUOPIO Gsm: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: QVIM Arkkitehdit OY Puijonkatu 29 A KUOPIO Puhelin: Gsm: (KH), (RQ) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Kristiina Helin, Rainer Qvick

4 3 Rakennesuunnittelu: Projket Kuubis OÜ Tatari 25 Tallinna Estonia Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Jarmo Nikland LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto LVI-Planor Oy Puijonkatu 22 A, 3.krs KUOPIO Puhelin: Gsm: (JK), (PJP) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Jorma Kauppinen, Juhani Palm Sähkösuunnittelu: AH-Talotekniikka Oy PL KUOPIO Puhelin: Gsm: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Aulis Kananoja Pohjarakennesuunnittelu: Taratest Oy Turkkirata 9 A PIRKKALA Puhelin: Gsm: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Juha Mäkinen

5 4 0.1 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt Urakoitsijoita koskevat velvoitteet esitetään seuraavissa hankkeen asiakirjoissa. - urakkasopimus - rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE LVI-työselityksessä liitteineen - LVI-piirustuksissa LVI-suunnitelma käsittää - LVI-työselityksen - asiakirjaluettelon mukaiset piirustukset Urakat Työt tehdään kokonaisurakkana, joka jakautuu seuraaviin urakoihin; rakennusurakka (RU), putkiurakka (PU). LVI-suunnitelmissa käytetään muista urakoista seuraavia nimityksiä; sähköurakka (SU). Nimityksellä urakoitsija tarkoitetaan kokonaisurakoitsijaa. Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan työn suorituksessa seuraavia asiakirjoja. - rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE talotekniikan yleiset laatuvaatimukset Talotekniikka RYL Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet Suomen Kaukolämpö ry, Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, K1/2003 Urakkaan kuuluvat työt maankaivu- ja peittotyöt ylimääräisen maa-aineksen siirto tontilla rakennuttajan esittämään paikkaan maapohjan teko lämpökeskusrakennusta varten (sisältäen pohjan lämpöeristeet ja salaojat) lämpöjohtoelementtien hankinnan ja asennuksen kylmävesijohtoelementin hankinnan ja asennuksen huoltokaivojen hankinnan ja asennuksen tarvittavat sulku- ja linjasäätöventtiilit liitokset nykyisiin talohaaroihin, kun uusi verkosto on käytössä lämpökeskuksen ulkopuolinen jätevesiviemäri ja tarkastuskaivot kaikki tarvittavat väliaikaiset putkikytkennät putki- ja laite-eristykset kaivoissa 0.2 LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset Tuotteiden ja tarvikkeiden tulee olla aiottuihin käyttötarkoituksiin virallisesti hyväksyttyjä, SFS- tai SFS-EN-standardin, CE-hyväksyttyjä tai tyyppihyväksyttyjä, jos sellaisia on saatavilla. Työmaalle toimitettavien tuottei-

6 5 den on oltava ehjiä ja ennen käyttämättömiä. Lisäksi niiden on oltava Suomen olosuhteisiin soveltuvia ja niiden huolto- ja varaosapalvelu on järjestetty asianmukaisesti. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista. Urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeista annettuja ohjeita LVI-laitteiden vaihtaminen Kauppanimellä mainitut tuotteet ja tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on tällöin hankittava haluamalleen vaihtoehdolle rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyntä. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin vaihdon esittäjälle Hyväksymismenettely Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennusaikana sovittavan aikataulun mukaisesti rakennuttajalla kaikki laitteet ja materiaalit. Urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla myös kaikki materiaalit, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty LVI-suunnitelmassa. 0.3 ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Työmaan olosuhteiden on ennen asennustöiden aloittamista oltava työturvallisuusmääräysten mukaiset ja työsuorituksen edellyttämät. Ennen asennustöiden aloittamista on varmistettava, että viimeisimmät piirustukset ja asiakirjat ovat käytössä. Asennettujen putkien ja kanavien päät suojataan ja pidetään suljettuina väliaikaisesti puhtausluokan tai erityisten puhtausvaatimuksien mukaisesti asennustyön keskeytyessä. Putket on asennettava niin, että valmiit eristykset jäävät irti toisistaan ja rakenteista. LVI-tuotteet ja asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä Läpiviennit Muut putkien läpiviennit on tehtävä LVI-ohjekortin LVI ; putkien läpiviennit, mukaisesti. Läpäisykohtien äänen-, veden, tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Putkien, johtojen, kanavien yms. seinien ja muiden rakenteiden läpivientejä varten urakoitsija toimittaa tarvittavat holkit. Putkien, johtojen, kanavien yms. ja holkin välinen tiivistäminen kuuluu LVI-urakoitsijalle. Urakoitsija toimittaa ja asentaa läpivientien peitelaipat.

7 6 Vesieristetyn rakenteen lävistyksessä käytetään laipallisia holkkeja, jotka ulotetaan 50 mm lattiapinnan yläpuolelle Peittyvät työsuoritukset Peittyvät työsuoritukset tarkastutetaan ennen peittämistä. Rakennuttajalle tai rakennuttajan edustajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta. Tiiviys- ja painekokeet tehdään ennen kyseisen asennuksen eristämistä tai peittämistä. Jos peittyvän asennustyön tarkastaminen vaatii viranomaisen hyväksymisen, työn toteuttaja ilmoittaa kyseisten tarkastusten ajankohdat asianomaisille viranomaisille Kokeet, tuote- ja asennusmallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee ne vahvistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaaviksi. Kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan suunnittelussa ja hankinnassa toteuttaa ja rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulumuutosta. Urakoitsijan on hyväksytettävä malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista näkyviin jäävistä asennuksista, päätelaitteiden asennuksesta alakattoon ja kannakejärjestelmistä LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Putkijohtojen merkitseminen Putkijohdot merkitään SFS-standardin 3701 mukaisesti virtausnuoliteipein, joiden väri ja teksti osoittavat putken käyttötarkoituksen ja virtaussuunnan. Teippejä liimataan putkiin siten, että ne voidaan tunnistaa vaivatta. Venttiilikilvet Kertasäätöventtiilit varustetaan merkintäliuskoilla tai kilvillä, joissa on juokseva numerointi. Samat numerot merkitään luovutuspiirustussarjaan Puhdistus LVI-urakkaan kuuluvien teräsrakenteisten kiintopiste- ja ohjainrakennelmien sekä pintakäsittelemättömien kiinnikkeiden ja kannakkeiden puhdistuksesta huolehtii laitteen toimittanut urakoitsija. Myös eristettävien ja maalattavien putkien puhdistus kuuluu urakoitsijalle Pintakäsittely LVI-laitteet, koneet ja kalusteet toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä työmaalle.

8 Kiintopisteet Ei tule tässä kohteessa Putkistojen huuhtelu Ennen lämpö- ja vesijohtoputkiston käyttöönottoa on suoritettava putkistojen huuhtelu vedellä. Urakoitsijan on sovittava verkostojen huuhtelusta ja puhdistuksesta rakennuttajan tai hänen edustajan kanssa ennen töiden aloittamista. Verkostojen huuhtelu ja puhdistus tehdään rakennuttajan valvomana ja niille on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Huuhtelun jälkeen on vältettävä kastuneen verkoston pitämistä tyhjänä korroosion vuoksi. Jos putkistoihin tai niiden varusteisiin on todettu jäävän sellaisia epäpuhtauksia, joita ei voida poistaa vesihuuhtelun avulla, tehdään putkiston pesu pesuaineella. Kaikki rakennusaikaiseen käyttöön otettavat uusien verkostojen osat on huuhdeltava tai puhdistettava ennen käyttöönottoa. Lämmitysputkistot huuhdellaan pääsääntöisesti käyttövedellä, poikkeustapauksissa paineilmalla. Vesijohtoverkostoon liittyvien hanojen roskasihdit on puhdistettava huuhtelun jälkeen. Tarvittavat huuhtelu- ja tyhjennysyhteet sisältyvät urakkaan. 0.4 LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastuksiin. Urakoitsijat laativat yhteistyössä rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin urakoitsija suorittaa kokeet, säädöt ja mittaukset ja laatii niistä pöytäkirjan. Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin on oltava voimassa Malliasennukset Urakoitsijan on hyväksytettävä seuraavat malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista: kaivantoon tehtävät putkiasennukset kaivoon tehtävät putkikytkennät Tiiviys ja painekokeet Tiiviys- ja painekokeiden ajankohta on sovittava rakennuttajan kanssa ja rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan on oltava läsnä kokeita suoritettaessa. Urakoitsija toimittaa kaikki kokeissa tarvittavat välineet, mittarit, aineet, ym. ja suorittaa tarpeellisten aukkojen tulppaukset. Piiloon jäävät putkistot ja kanavistot koepainetaan ennen peittämistä.

9 8 Putkistojen painekokeet tehdään vedellä, jos vedenkäyttö ei ole mahdollista, käytetään vaaratonta, tarkoitukseen sopivaa liuosta. Putkisto on huuhdeltava kokeen jälkeen vedellä. Urakoitsija laatii rakennuttajalle painekokeista pöytäkirjat. Putkistojen osalta pöytäkirjassa esitetään: - mittausajankohta - urakoitsija - mittaaja - mitattava verkosto-osuus - koepaine - hyväksyjän allekirjoitus Kaukolämpöputkistojen painekokeet tehdään lämmöntoimittajan ohjeiden mukaan. Painekoeaika on kaksi tuntia. Käytettävät paineet eri verkostojen ylimmissä osissa ovat: - kaukolämpö 1,6 MPa - lämmitys 0,6 MPa - käyttövesi 1,0 MPa Koepaine on kuitenkin valittava siten, että se ei ylitä verkostoon liitettyjen laitteiden suunnittelupainetta Rakennusaikainen käyttö Ennen rakennusaikaista käyttöä käytettäville LVI-järjestelmille tehdään tiiviysja painekokeet Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan toteutuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oma-aloitteisesti, että viranomaisten tarkastukset hoidetaan ajallaan ja vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista. Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Peittyviä työsuorituksia ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun kukin urakoitsija luovuttaa LVI-järjestelmät ja laitteet ensin itselleen toimintatarkastuksessa. Toimintatarkastuksista laaditaan pöytäkirja Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on luovutettava luovutusasiakirjat viimeistään ennen lopputarkastusta. Urakoitsijan paperikopioina toimittamat luovutusasiakirjat sijoitetaan sisällysluettelolla ja välilehdillä varustettuina rengaskansioihin. Luovutusasiakirjoja toimitetaan kaksi täydellistä sarjaa - työselitys - piirustussarjat A4-kokoon taitettuina - urakoitsijan laatimat asennus- ja konehuone kuvat.

10 9 Yksi kappale CD-levykkeellä lopullisista LVI-työselityksestä ja LVIpiirustuksista. Lopullisten LVI-piirustuksiin on oltava päivitettyinä työaikana mahdollisesti tulleet muutokset. Mittauspöytäkirjoja ja hyväksymistodistuksia toimitetaan kaksi sarjaa kansioihin sijoitettuina: - viralliset hyväksymistodistukset ja käyttöluvat jne. - paine- ja tiiviyskokeiden pöytäkirjat - pöytäkirjat putkistojen huuhteluista Luovutusasiakirjojen kopiointikustannukset maksaa urakoitsija. Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A4, Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (lyhenne SRMK A4), määräyksiä ja ohjeita sekä RT Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadintakortissa esitettyjä ohjeita Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että toteutus on sopimusasiakirjojen mukainen. Vastaanottotarkastus voidaan pitää vasta, kun kaikkien hankkeen jokaisen toteuttajan LVI-järjestelmiin liittyvät suoritukset ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Kaikki osatarkastuksien tulokset, viranomaisten katselmuspöytäkirjat yms. sekä luovutusasiakirjat (piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, mittauspöytäkirjat yms.) tulee luovuttaa rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastusta aloittaessa Käyttöönotto LVI-järjestelmät voidaan ottaa käyttöön vasta, kun rakennusvalvontaviranomainen tai muu osapuoli, jonka tarkastusta tai hyväksyntää järjestelmien käyttöönotto edellyttää, ovat antaneet hyväksyntänsä Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Laitteiden suomenkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita toimitetaan kaksi sarjaa rengaskansioissa sisällysluetteloineen. Ohjeiden on sisällettävä ohjeet laitteiden määräaikoina tapahtuvia tarkastuksia ja huoltotoimia varten. Ohjeet on esitettävä selkeästi luettelon muodossa kutakin määräaikaistarkastusta varten Käytönopastus Urakoitsijat järjestävät rakennuksen käyttö- ja huoltohenkilökunnalle koulutustilaisuuden LVI-laitteiden ja tuotteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Koulutuksessa on varmistettava, että opastus on ollut oikean käytön kannalta riittävää. Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle on esiteltävä kiinteistö- ja huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirja ja muut luovutusasiakirjat.

11 Takuuajan toimenpiteet Takuuaika on kaksi vuotta kaikille LVI-laitteille ja takuuehdot YSE1998 mukaiset. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Takuuajan töistä laaditaan ja ylläpidetään käyttö- ja huolto-ohjeen tai huoltokirjan liitteeksi ja täydennykseksi asiakirjaa, jossa esitetään sovittavassa laajuudessa mm. - tiedot urakoitsijoista - eri urakoitsijoiden antamien takuiden alkamis- ja päättymispäivämäärät - käytönopastustilaisuuksien päivämäärät - takuuhuoltokäyntien päivämäärät - mittausten ja säätöjen tarkastuksille sovitut päivämäärät - toimenpiteet takuuhuoltokäyntien yhteydessä - mittaustulokset - havaitut puutteet LVI-laitteiden käytössä - havaitut puutteet käyttö- ja huolto-ohjeessa tai huoltokirjassa

12 11 1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1.0 YLEISTÄ Kiinteistöön rakennetaan uusi aluelämpöverkosto. Kun uusi lämpökeskus otetaan käyttöön ja vanha lämpökeskus poistetaan käytöstä, niin suoritetaan rakennusten kytkeminen uuteen aluelämpöverkostoon. Lämmitysjärjestelmän jako ja mitoituslämpötilat: - lämmitysverkosto +90/70 C Mitoitusulkolämpötila on -32 C. 1.1 LÄMMÖNJAKELU Lämmitys- ja jäähdytysputkistot Lämpöjohdot (lämmitysverkosto): Aluelämpöputkina DN käytetään Brugg Rohrsysteme GmbH:n valmistamia taipuisia CASAFLEX -putkia. Putkien virtausputket ovat ruostumatonta tai haponkestävää terästä, eriste kiinnivaahdotettua PIR-polyuretaania, käyttöalue max. 180 C, 25 bar. Putket liitetään valmistajan omilla Casaflex-liittimillä. CASAFLEX -putket toimitetaan määrämittaisina kieppeinä. Urakkalaskennassa on huomioitava putkien max. toimituspituudet, jotka on tarkistettava maahantuojalta. Tarvittaessa on käytettävä järjestelmään kuuluvia jatkoliitoksia ja eristyspakkauksia (tuotekansio sivu CFL 5.305). CASAFLEX -linjan T-haaroitukset tehdään perinteisistä T-haaraelementeistä (tuotekansio sivu CFL 5.225). Seinien ja lattioiden läpivienneissä käytetään vesitiiviitä läpivientitiivisteitä (tuotekansio sivu CFL 5.315). Talonousuissa ja kulmissa on huomioitava putkien min. sallitut taivutussäteet (tuotekansion sivut CFL ja 5.111). Tarvittaessa käytetään esieristettyjä vaaka- ja pystykulmia (perinteisiä kaukolämpöelementtejä, tuotekansio). Kaivannot tehdään sivun CFL mukaisesti. Lämpöjohdot (maalämpöverkosto): Maalämpöverkosto Calpex Duo valmiiksi eristetty putkielementti. CALPEX - JÄRJESTELMÄKUVAUS - Virtausputket PEX-a materiaalia - Kiinnivaahdotettu uretaanieriste, vettymätön rakenne - Ulkokuoren paksuus vähintään 2 mm (Brugg-Pema Oy)

13 12 - Putkiverkoston jatkuva käyttölämpötila max. 80 C, hetkellinen max. 95 C - Käyttöikä vähintään 50 vuotta - Lämmitys (LJ) o Happidiffuusiosuojattu PEX-a virtausputki o 6 bar o Lämpöhäviö 0,0216 W/mK (Brugg-Pema Oy) LIITOS- ja ASENNUSTYÖ - Putkistojen min. peittosyvyys 60 cm, max. 2,6 m o Putkikaivantojen tarkemmat peitto- ja profiilikuvat tuotekansion sivulla CPX Rakennuksiin sisälle jäävät putkiliitokset tehdään Brugg-Pema Oy:n toimittamilla liukuholkkiliittimillä tai perinteisillä ulkokierteisillä puserrusliittimillä o Lisätiedot: tuotekansio sivut CPX 6.345, Maan alle jäävät T-liitokset tehdään Brugg-Pema Oy:n toimittamilla liukuholkkiliittimillä tai perinteisillä ulkokierteisillä puserrusliittimillä o Lisätiedot: tuotekansio sivut CPX 6.350, T-liitosten eristäminen tehdään vesitiiviillä Calpex Klipsi T- haaroituspakkauksilla tai Calpex haaroituskaivolla o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Liikennealueiden alle jäävien T-liitosten eristämiseen suositellaan Calpex haaroituskaivoa varustettuna 40 tn teleskooppisella valurautakansistolla - T-haarojen eristäminen päätetään projektikohtaisesti - Talonousuissa käytetään tarvittaessa Calpex Klipsi kulmajatkospakkausta L-Klipsi tai tehdasvalmisteisia PEX-a virtausputkisia Calpex - talonousukulmia o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Talonousukulmien liitoskohtien eristäminen tehdään Calpex Klipsi jatkospakkauksilla I-Klipsi - Nousukulmia ei tarvitse käyttää jos putken taivutussäde riittää, tarkista min. sallittu taivutussäde o Lisätiedot: tuotekansio sivut CPX 6.115, 6.120, Jos putkielementtien päät jäävät veden kanssa kosketuksiin, asennetaan kutistettavat päätysuojat o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Kuiviin tiloihin putkielementtien päihin asennetaan kuivantilan päätysuojat o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Seinien ja lattioiden läpivienneissä käytetään vesitiiviitä läpivientitiivisteitä o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX 6.370

14 13 Muoviputkia asennettaessa on käytettävä saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia, työvälineitä ja asennusohjeita. Jäähdytysjohdot (laajennuksen jäähdytysverkosto): Jäähdytysjohdot Calpex Uno valmiiksi eristetty putkielementti Venttiilit Sulkuventtiilit R3/8 R , palloventtiileitä Sulkuventtiilit DN65 DN laippaliitoksin Sulkuventtiilit DN15 DN hitsausliitoksin (vaihtoehto) Linjasäätöventtiilit R3/8 R (STAD) Linjasäätöventtiilit DN65 DN laippaliitoksin (STAF) Linjasäätöventtiilit DN15 DN hitsausliitoksin (vaihtoehto) Putkistovarusteet Tyhjennysventtiilit asennetaan verkostojen alimpiin kohtiin ja alituskohtiin riippumatta siitä, että onko tyhjennykset esitetty piirustuksissa tai ei. Palloventtiili, letkuliitin ja sulkutulppa. Ilmanpoistimet asennetaan verkostojen ylimpiin kohtiin ja ylityskohtiin. Lämmitysverkostojen ilmaherkät osat on varustettava ilmapoistimilla riippumatta siitä, että onko ne esitetty piirustuksissa tai ei. Ilmakellot rakennetaan putken laajennuksina, jotka varustetaan ilmapoistimilla ja sulkuventtiileillä. Laajennusosan halkaisija on oltava 1,5 x putken halkaisija ja pituus 3 x laajennusosan halkaisija.

15 14 2 VESI JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 2.0 YLEISTÄ Asennustyössä ja tarvikkeiden laadussa noudatetaan tämän suunnitelman lisäksi Sisäasiainministeriön määräyksiä ja ohjeita (D1) ja niitä täydentäen Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen julkaiseman "Rakennusten vesi- ja viemärijohdot" julkaisun ohjeita sekä talotekniikka RYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002 ohjeita. Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekniikassa noudatetaan LVI-ohjekortin LVI , Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekniikan suunnittelu ja äänenvaimennus, ohjeita. Kiinteistöön rakennetaan uusi kylmävesisyöttöverkosto ja lämpökeskus viemäröidään alueella olevaan jätevesiverkostoon. Lämpökeskuksen pohjan alueelle rakennetaan salaojaverkosto, joka viemäröidään perusvesikaivon kautta alueen sadevesiverkostoon. Liitoskohdat ja asennusrajat on merkitty piirustuksiin. 2.1 VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Ulkoalueella kylmävesijohtona käytetään CPE-POLARFLEX putkielementtiä, lämmityskaapelia ei kytketä käyttöön. Muoviputkia asennettaessa on käytettävä saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia, työvälineitä ja asennusohjeita Venttiilit ja varusteet Sulkuventtiilit(palloventtiili) R3/8 R Sulkuventtiilit(luistiventtiili) DN65 DN VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit Muoviviemäri PP Du kumirengasliitoksin Muoviviemäri PP Du50 Du kumirengasliitoksin Muoviviemäri PVC Du200 Du kumirengasliitoksin, rakennuksessa/maassa, asennusluokka T4 Muoviviemäri PVC Du200 Du kumirengasliitoksin, maassa, asennusluokka T8 Muoviviemäri PP Du200 Du kumirengas-/hitsausliitoksin, maassa, poimutettu, asennusluokka T8 (vaihtoehto) Asennusluokka T4, asennussyvyys <6m tai kevyt liikenne Asennusluokka T8, asennussyvyys >6m tai ajoneuvoliikenne

16 Viemärikaivot ja varusteet Kaivot on esitetty asemapiirustuksessa.

17 16 3 ERISTYS Yleistä Eristystöihin kuuluvat lämpö-, ja kylmävesijohtojen sekä laitteiden eristystyöt tarvikkeineen ja päällystyksineen tämän työselityksen sekä piirustusten osoittamassa laajuudessa. Niiltä osin, joihin nähden tässä ohjelmassa ei ole esitetty rakenteeseen tai työtapaan kohdistuvia vaatimuksia, urakoitsijan on noudatettava eristysalalla yleisesti hyväksyttyjä työtapoja ja laatuvaatimuksia sekä standardin SFS 3978 periaatteita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardia SFS Työselityksen määräyksiä voidaan täsmentää piirustuksiin tehtävillä merkinnöillä. Kunnollisen eristyksen aikaansaamiseksi pyritään laitteet ja putket asentamaan siten, että ahtaissakin paikoissa valmiin eristyksen ja esteen väli on vähintään 40 mm. Putkieristysten vaatima tila eri eristyssarjoilla on esitetty kohdassa 24.2 "Eristyspaksuudet ja asennusvälit". Eristysten ja eristämättömien putkien maalaustyöt kuuluvat rakennusurakkaan. Eristystyö tarkastetaan ennen päällystämisen aloittamista tai rakenteeseen peittämistä. Tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, työn laatu, kiinnitys, saumojen tiiveys yms. Päällystysten tarkastuksessa huomioidaan sen materiaali ja ulkonäkö Eristyspaksuudet ja asennusvälit Putken halkaisija Du mm Sarja 21 s a b mm Sarja 22 s a b mm Sarja 23 s a b mm Sarja 24 s a b mm Sarja 25 s a b mm s = eristyspaksuus, a = eristettävien putkien väli, b = eristettävän putken ja rakenteen väli.

18 Eristemateriaalit ja päällysteet Putkistot: Tila/eristyskohde Käyttölämpötila Aluelämpö max. 120 C Lämmitys max.80 C Kylmävesi min. 5 C - Lämmönsiirtimet - Säiliöt - Pumput - Venttiilit yms Da 100 Ba, Be 100 Aa 24 6 Da 100 Ba, Be 100 Aa 23 6, 3) Bc 2x60 10 K Ef 19 1) Aa K Putkistot teknisissä tiloissa Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 21 K Näkyvät putkistot - kuivat tilat - kosteat tilat Aa 24 6 Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 23 6 Aa 21 6 K Aa 21 6 K Ei näkyvät putkistot - kuivat tilat - kosteat tilat Aa 24 6 Aa 24 6 Ac 23 6 Ac 23 6 Aa 21 K Aa 21 K Rakenteissa oleva putkistot Ef 13 Ef 13, 5) Ulkotilassa olevat putkistot 2) 2) 2) Seinämien läpiviennit Aa Aa Aa K Pystykuilut Aa 24 6 Aa 23 Ac 21 K Putkitunnelit Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 21 6 K Poistumistiet Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 21 6 K Armaflex-nauha tai levy 1) Tehdasvalmisteinen eristyselementti, PE-suojaputki 2) Alle DN 50 venttiilejä ei eristetä 3) Alle DN 20 venttiilejä ei eristetä 4) Rakenteissa olevia muovipäällysteisiä putkia ei eristetä 5) Äänieristys viemärille, mineraalivilla mm, 100kg/m³ 6) Kuivassa tilassa eristys vain vesikaton alla olevassa kerroksessa 7) Ef-eristyksen UV-suojamaalaus

19 18

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

MATERIAALIERITTELY LVI

MATERIAALIERITTELY LVI Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001. SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI

LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001. SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001 SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI 20.02.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT 6 0.1.1 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

PexFlex Suomen oloihin tehty, kestävä eristetty muoviputkijärjestelmä.

PexFlex Suomen oloihin tehty, kestävä eristetty muoviputkijärjestelmä. PexFlex Suomen oloihin tehty, kestävä eristetty muoviputkijärjestelmä. PexFlex eristetty muoviputkijärjestelmä Polymeerikalvo, joka varmistaa lämmöneristyskyvyn säilymisen pitkäaikaisessa käytössä. Patentti

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin CALPEX Aluelämpöputkist Putkijärjestelmä, jka maksaa itsensä takaisin Kestävää laatua CALPEX Testaus ja valvnta Tutant Kiepitys CALPEX n krkealaatuinen aluelämpöverkn lämmitys- ja käyttövesiputkijärjestelmä:

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

1 (2) PVp LISÄKIRJE 4 IU-AU, PU, RU, SU JANAKKALAN KUNTA TURENGIN TERVEYSASEMA TUTAS B, VAIHE 2, PERUSKORJAUS 22.4.2015

1 (2) PVp LISÄKIRJE 4 IU-AU, PU, RU, SU JANAKKALAN KUNTA TURENGIN TERVEYSASEMA TUTAS B, VAIHE 2, PERUSKORJAUS 22.4.2015 1 (2) PVp JANAKKALAN KUNTA TURENGIN TERVEYSASEMA TUTAS B, VAIHE 2, PERUSKORJAUS LISÄKIRJE 4 IU-AU, PU, RU, SU 22.4.2015 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJOJEN LISÄKIRJE 1. -MATERIAALIERITTELY (-002) 2. LÄMMITYSVERKOSTON

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie 138 21100 Naantali

Naantalin kaupunki, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie 138 21100 Naantali syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001 12.6.2015 G00.00 YLEISTÄ... 4 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 4 01.11 Kohde... 4 01.12 RAKENNUTTAJA... 4 01.18 LVI-suunnittelu... 5 G01.00

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Janne Arko Turku Energia Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suosituksessa on esitetty kaukolämpöjohtojen suunnittelua ja rakentamista

Lisätiedot

Sisältö. 5.3 Putkiliitin, osat ja tarvikkeet

Sisältö. 5.3 Putkiliitin, osat ja tarvikkeet CASAFLEX - Kaukolämpöputket Sisältö 50 020201 50 Sisältö 51 Tuotekuvaus 5100 Järjestelmäkuvaus 5110 CASAFLEX () - kaukolämpöputki, rakenne, mitat, painot ja toimituspituudet 5 CASAFLEX DUO-kaukolämpöputki,

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma AS OY MAARIN-SALPA LVI-hankesuunnitelma 15.06.2010 01 Yleistä...3 02 Märkätilojen saneeraus...3 03 Puhelin-, sähkö- ja antenniverkot...3 04 Purkutyöt ja väliaikaiset asennukset...3 G0 LV-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

CPE-Polarflex. Sisällysluettelo

CPE-Polarflex. Sisällysluettelo -Polarfle Sisällysluettelo 4.0 4.0 Sisällysluettelo 4.1 Järjestelmäkuvaus 4.100 Järjestelmäkuvaus DN 20-100, ø virtausputki 25-110 mm 4.110 -POLARFLEX -putki DN 20-40, ø virtausputki 25-50 mm Rakenne,

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

HS-Veden tarkemittausohje versio 1.9.2014

HS-Veden tarkemittausohje versio 1.9.2014 HS-VESI HS-Vedentarkemittausohjeversio1.9.2014 Jarno Laine 1.9.2014 REV. 1.9.2014 lisätty tonttijohtojen päiden mittausohje, sekä mittaustietojen sähköpostiosoite HS-Vedentarkemittausohjeversio1.9.2014

Lisätiedot

linjasäätöventtiili MSV-F

linjasäätöventtiili MSV-F Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.

Lisätiedot

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON SANEERAUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO KAUNIAISTENTIE 10 02700 KAUNIAINEN KAUPUNKI Asiakirjanumero: Sweco Talotekniikka Oy Sweco Talotekniikka Oy Sisältö YLEISET HANKETIEDOT 2 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot