ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN"

Transkriptio

1 LVI-TYÖSELITYS LVI ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE TOIVALA muutos a

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt Urakat LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset LVI-laitteiden vaihtaminen Hyväksymismenettely ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Läpiviennit Peittyvät työsuoritukset Kokeet, tuote- ja asennusmallit LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Puhdistus Pintakäsittely Kiintopisteet Putkistojen huuhtelu LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Malliasennukset Tiiviys ja painekokeet Rakennusaikainen käyttö Laite- ja asennustapatarkastukset Toimintatarkastukset Luovutusasiakirjat Vastaanottotarkastus Käyttöönotto Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Käytönopastus Takuuajan toimenpiteet 10 1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ LÄMMÖNJAKELU Lämmitys- ja jäähdytysputkistot Venttiilit Putkistovarusteet 13 2 VESI JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Venttiilit ja varusteet VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit Viemärikaivot ja varusteet 15 3 ERISTYS Yleistä Eristyspaksuudet ja asennusvälit Eristemateriaalit ja päällysteet 17

3 2 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI Työ käsittää Savon Koulutuskuntayhtymän Haapamäentie 1:n aluelämpöverkoston rakentamisen maanrakennus-, perustus-, putki-, ja sähköurakan työt tämän työselityksen ja piirustuksien mukaisesti. Rakennuskohteen sijainti on Haapamäentie 1, TOIVALA. Kaupunginosa Toivala Kortteli 8300 Tontti RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Presidentinkatu 3, PL KUOPIO Kiinteistöjohtaja Ari Orsjoki Gsm: Sähköposti: Rakennuspäällikkö Tapani Lehmusaho Gsm: Sähköposti: Rakennuttajakonsultti: Pöyry CM OY Itkonniemenkatu KUOPIO Gsm: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: QVIM Arkkitehdit OY Puijonkatu 29 A KUOPIO Puhelin: Gsm: (KH), (RQ) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Kristiina Helin, Rainer Qvick

4 3 Rakennesuunnittelu: Projket Kuubis OÜ Tatari 25 Tallinna Estonia Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Jarmo Nikland LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto LVI-Planor Oy Puijonkatu 22 A, 3.krs KUOPIO Puhelin: Gsm: (JK), (PJP) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Jorma Kauppinen, Juhani Palm Sähkösuunnittelu: AH-Talotekniikka Oy PL KUOPIO Puhelin: Gsm: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Aulis Kananoja Pohjarakennesuunnittelu: Taratest Oy Turkkirata 9 A PIRKKALA Puhelin: Gsm: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Juha Mäkinen

5 4 0.1 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt Urakoitsijoita koskevat velvoitteet esitetään seuraavissa hankkeen asiakirjoissa. - urakkasopimus - rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE LVI-työselityksessä liitteineen - LVI-piirustuksissa LVI-suunnitelma käsittää - LVI-työselityksen - asiakirjaluettelon mukaiset piirustukset Urakat Työt tehdään kokonaisurakkana, joka jakautuu seuraaviin urakoihin; rakennusurakka (RU), putkiurakka (PU). LVI-suunnitelmissa käytetään muista urakoista seuraavia nimityksiä; sähköurakka (SU). Nimityksellä urakoitsija tarkoitetaan kokonaisurakoitsijaa. Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan työn suorituksessa seuraavia asiakirjoja. - rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE talotekniikan yleiset laatuvaatimukset Talotekniikka RYL Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet Suomen Kaukolämpö ry, Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, K1/2003 Urakkaan kuuluvat työt maankaivu- ja peittotyöt ylimääräisen maa-aineksen siirto tontilla rakennuttajan esittämään paikkaan maapohjan teko lämpökeskusrakennusta varten (sisältäen pohjan lämpöeristeet ja salaojat) lämpöjohtoelementtien hankinnan ja asennuksen kylmävesijohtoelementin hankinnan ja asennuksen huoltokaivojen hankinnan ja asennuksen tarvittavat sulku- ja linjasäätöventtiilit liitokset nykyisiin talohaaroihin, kun uusi verkosto on käytössä lämpökeskuksen ulkopuolinen jätevesiviemäri ja tarkastuskaivot kaikki tarvittavat väliaikaiset putkikytkennät putki- ja laite-eristykset kaivoissa 0.2 LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset Tuotteiden ja tarvikkeiden tulee olla aiottuihin käyttötarkoituksiin virallisesti hyväksyttyjä, SFS- tai SFS-EN-standardin, CE-hyväksyttyjä tai tyyppihyväksyttyjä, jos sellaisia on saatavilla. Työmaalle toimitettavien tuottei-

6 5 den on oltava ehjiä ja ennen käyttämättömiä. Lisäksi niiden on oltava Suomen olosuhteisiin soveltuvia ja niiden huolto- ja varaosapalvelu on järjestetty asianmukaisesti. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista. Urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeista annettuja ohjeita LVI-laitteiden vaihtaminen Kauppanimellä mainitut tuotteet ja tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on tällöin hankittava haluamalleen vaihtoehdolle rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyntä. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin vaihdon esittäjälle Hyväksymismenettely Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennusaikana sovittavan aikataulun mukaisesti rakennuttajalla kaikki laitteet ja materiaalit. Urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla myös kaikki materiaalit, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty LVI-suunnitelmassa. 0.3 ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Työmaan olosuhteiden on ennen asennustöiden aloittamista oltava työturvallisuusmääräysten mukaiset ja työsuorituksen edellyttämät. Ennen asennustöiden aloittamista on varmistettava, että viimeisimmät piirustukset ja asiakirjat ovat käytössä. Asennettujen putkien ja kanavien päät suojataan ja pidetään suljettuina väliaikaisesti puhtausluokan tai erityisten puhtausvaatimuksien mukaisesti asennustyön keskeytyessä. Putket on asennettava niin, että valmiit eristykset jäävät irti toisistaan ja rakenteista. LVI-tuotteet ja asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä Läpiviennit Muut putkien läpiviennit on tehtävä LVI-ohjekortin LVI ; putkien läpiviennit, mukaisesti. Läpäisykohtien äänen-, veden, tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Putkien, johtojen, kanavien yms. seinien ja muiden rakenteiden läpivientejä varten urakoitsija toimittaa tarvittavat holkit. Putkien, johtojen, kanavien yms. ja holkin välinen tiivistäminen kuuluu LVI-urakoitsijalle. Urakoitsija toimittaa ja asentaa läpivientien peitelaipat.

7 6 Vesieristetyn rakenteen lävistyksessä käytetään laipallisia holkkeja, jotka ulotetaan 50 mm lattiapinnan yläpuolelle Peittyvät työsuoritukset Peittyvät työsuoritukset tarkastutetaan ennen peittämistä. Rakennuttajalle tai rakennuttajan edustajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta. Tiiviys- ja painekokeet tehdään ennen kyseisen asennuksen eristämistä tai peittämistä. Jos peittyvän asennustyön tarkastaminen vaatii viranomaisen hyväksymisen, työn toteuttaja ilmoittaa kyseisten tarkastusten ajankohdat asianomaisille viranomaisille Kokeet, tuote- ja asennusmallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee ne vahvistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaaviksi. Kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan suunnittelussa ja hankinnassa toteuttaa ja rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulumuutosta. Urakoitsijan on hyväksytettävä malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista näkyviin jäävistä asennuksista, päätelaitteiden asennuksesta alakattoon ja kannakejärjestelmistä LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Putkijohtojen merkitseminen Putkijohdot merkitään SFS-standardin 3701 mukaisesti virtausnuoliteipein, joiden väri ja teksti osoittavat putken käyttötarkoituksen ja virtaussuunnan. Teippejä liimataan putkiin siten, että ne voidaan tunnistaa vaivatta. Venttiilikilvet Kertasäätöventtiilit varustetaan merkintäliuskoilla tai kilvillä, joissa on juokseva numerointi. Samat numerot merkitään luovutuspiirustussarjaan Puhdistus LVI-urakkaan kuuluvien teräsrakenteisten kiintopiste- ja ohjainrakennelmien sekä pintakäsittelemättömien kiinnikkeiden ja kannakkeiden puhdistuksesta huolehtii laitteen toimittanut urakoitsija. Myös eristettävien ja maalattavien putkien puhdistus kuuluu urakoitsijalle Pintakäsittely LVI-laitteet, koneet ja kalusteet toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä työmaalle.

8 Kiintopisteet Ei tule tässä kohteessa Putkistojen huuhtelu Ennen lämpö- ja vesijohtoputkiston käyttöönottoa on suoritettava putkistojen huuhtelu vedellä. Urakoitsijan on sovittava verkostojen huuhtelusta ja puhdistuksesta rakennuttajan tai hänen edustajan kanssa ennen töiden aloittamista. Verkostojen huuhtelu ja puhdistus tehdään rakennuttajan valvomana ja niille on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Huuhtelun jälkeen on vältettävä kastuneen verkoston pitämistä tyhjänä korroosion vuoksi. Jos putkistoihin tai niiden varusteisiin on todettu jäävän sellaisia epäpuhtauksia, joita ei voida poistaa vesihuuhtelun avulla, tehdään putkiston pesu pesuaineella. Kaikki rakennusaikaiseen käyttöön otettavat uusien verkostojen osat on huuhdeltava tai puhdistettava ennen käyttöönottoa. Lämmitysputkistot huuhdellaan pääsääntöisesti käyttövedellä, poikkeustapauksissa paineilmalla. Vesijohtoverkostoon liittyvien hanojen roskasihdit on puhdistettava huuhtelun jälkeen. Tarvittavat huuhtelu- ja tyhjennysyhteet sisältyvät urakkaan. 0.4 LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastuksiin. Urakoitsijat laativat yhteistyössä rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin urakoitsija suorittaa kokeet, säädöt ja mittaukset ja laatii niistä pöytäkirjan. Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin on oltava voimassa Malliasennukset Urakoitsijan on hyväksytettävä seuraavat malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista: kaivantoon tehtävät putkiasennukset kaivoon tehtävät putkikytkennät Tiiviys ja painekokeet Tiiviys- ja painekokeiden ajankohta on sovittava rakennuttajan kanssa ja rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan on oltava läsnä kokeita suoritettaessa. Urakoitsija toimittaa kaikki kokeissa tarvittavat välineet, mittarit, aineet, ym. ja suorittaa tarpeellisten aukkojen tulppaukset. Piiloon jäävät putkistot ja kanavistot koepainetaan ennen peittämistä.

9 8 Putkistojen painekokeet tehdään vedellä, jos vedenkäyttö ei ole mahdollista, käytetään vaaratonta, tarkoitukseen sopivaa liuosta. Putkisto on huuhdeltava kokeen jälkeen vedellä. Urakoitsija laatii rakennuttajalle painekokeista pöytäkirjat. Putkistojen osalta pöytäkirjassa esitetään: - mittausajankohta - urakoitsija - mittaaja - mitattava verkosto-osuus - koepaine - hyväksyjän allekirjoitus Kaukolämpöputkistojen painekokeet tehdään lämmöntoimittajan ohjeiden mukaan. Painekoeaika on kaksi tuntia. Käytettävät paineet eri verkostojen ylimmissä osissa ovat: - kaukolämpö 1,6 MPa - lämmitys 0,6 MPa - käyttövesi 1,0 MPa Koepaine on kuitenkin valittava siten, että se ei ylitä verkostoon liitettyjen laitteiden suunnittelupainetta Rakennusaikainen käyttö Ennen rakennusaikaista käyttöä käytettäville LVI-järjestelmille tehdään tiiviysja painekokeet Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan toteutuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oma-aloitteisesti, että viranomaisten tarkastukset hoidetaan ajallaan ja vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista. Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Peittyviä työsuorituksia ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun kukin urakoitsija luovuttaa LVI-järjestelmät ja laitteet ensin itselleen toimintatarkastuksessa. Toimintatarkastuksista laaditaan pöytäkirja Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on luovutettava luovutusasiakirjat viimeistään ennen lopputarkastusta. Urakoitsijan paperikopioina toimittamat luovutusasiakirjat sijoitetaan sisällysluettelolla ja välilehdillä varustettuina rengaskansioihin. Luovutusasiakirjoja toimitetaan kaksi täydellistä sarjaa - työselitys - piirustussarjat A4-kokoon taitettuina - urakoitsijan laatimat asennus- ja konehuone kuvat.

10 9 Yksi kappale CD-levykkeellä lopullisista LVI-työselityksestä ja LVIpiirustuksista. Lopullisten LVI-piirustuksiin on oltava päivitettyinä työaikana mahdollisesti tulleet muutokset. Mittauspöytäkirjoja ja hyväksymistodistuksia toimitetaan kaksi sarjaa kansioihin sijoitettuina: - viralliset hyväksymistodistukset ja käyttöluvat jne. - paine- ja tiiviyskokeiden pöytäkirjat - pöytäkirjat putkistojen huuhteluista Luovutusasiakirjojen kopiointikustannukset maksaa urakoitsija. Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A4, Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (lyhenne SRMK A4), määräyksiä ja ohjeita sekä RT Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadintakortissa esitettyjä ohjeita Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että toteutus on sopimusasiakirjojen mukainen. Vastaanottotarkastus voidaan pitää vasta, kun kaikkien hankkeen jokaisen toteuttajan LVI-järjestelmiin liittyvät suoritukset ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Kaikki osatarkastuksien tulokset, viranomaisten katselmuspöytäkirjat yms. sekä luovutusasiakirjat (piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, mittauspöytäkirjat yms.) tulee luovuttaa rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastusta aloittaessa Käyttöönotto LVI-järjestelmät voidaan ottaa käyttöön vasta, kun rakennusvalvontaviranomainen tai muu osapuoli, jonka tarkastusta tai hyväksyntää järjestelmien käyttöönotto edellyttää, ovat antaneet hyväksyntänsä Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Laitteiden suomenkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita toimitetaan kaksi sarjaa rengaskansioissa sisällysluetteloineen. Ohjeiden on sisällettävä ohjeet laitteiden määräaikoina tapahtuvia tarkastuksia ja huoltotoimia varten. Ohjeet on esitettävä selkeästi luettelon muodossa kutakin määräaikaistarkastusta varten Käytönopastus Urakoitsijat järjestävät rakennuksen käyttö- ja huoltohenkilökunnalle koulutustilaisuuden LVI-laitteiden ja tuotteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Koulutuksessa on varmistettava, että opastus on ollut oikean käytön kannalta riittävää. Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle on esiteltävä kiinteistö- ja huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirja ja muut luovutusasiakirjat.

11 Takuuajan toimenpiteet Takuuaika on kaksi vuotta kaikille LVI-laitteille ja takuuehdot YSE1998 mukaiset. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Takuuajan töistä laaditaan ja ylläpidetään käyttö- ja huolto-ohjeen tai huoltokirjan liitteeksi ja täydennykseksi asiakirjaa, jossa esitetään sovittavassa laajuudessa mm. - tiedot urakoitsijoista - eri urakoitsijoiden antamien takuiden alkamis- ja päättymispäivämäärät - käytönopastustilaisuuksien päivämäärät - takuuhuoltokäyntien päivämäärät - mittausten ja säätöjen tarkastuksille sovitut päivämäärät - toimenpiteet takuuhuoltokäyntien yhteydessä - mittaustulokset - havaitut puutteet LVI-laitteiden käytössä - havaitut puutteet käyttö- ja huolto-ohjeessa tai huoltokirjassa

12 11 1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1.0 YLEISTÄ Kiinteistöön rakennetaan uusi aluelämpöverkosto. Kun uusi lämpökeskus otetaan käyttöön ja vanha lämpökeskus poistetaan käytöstä, niin suoritetaan rakennusten kytkeminen uuteen aluelämpöverkostoon. Lämmitysjärjestelmän jako ja mitoituslämpötilat: - lämmitysverkosto +90/70 C Mitoitusulkolämpötila on -32 C. 1.1 LÄMMÖNJAKELU Lämmitys- ja jäähdytysputkistot Lämpöjohdot (lämmitysverkosto): Aluelämpöputkina DN käytetään Brugg Rohrsysteme GmbH:n valmistamia taipuisia CASAFLEX -putkia. Putkien virtausputket ovat ruostumatonta tai haponkestävää terästä, eriste kiinnivaahdotettua PIR-polyuretaania, käyttöalue max. 180 C, 25 bar. Putket liitetään valmistajan omilla Casaflex-liittimillä. CASAFLEX -putket toimitetaan määrämittaisina kieppeinä. Urakkalaskennassa on huomioitava putkien max. toimituspituudet, jotka on tarkistettava maahantuojalta. Tarvittaessa on käytettävä järjestelmään kuuluvia jatkoliitoksia ja eristyspakkauksia (tuotekansio sivu CFL 5.305). CASAFLEX -linjan T-haaroitukset tehdään perinteisistä T-haaraelementeistä (tuotekansio sivu CFL 5.225). Seinien ja lattioiden läpivienneissä käytetään vesitiiviitä läpivientitiivisteitä (tuotekansio sivu CFL 5.315). Talonousuissa ja kulmissa on huomioitava putkien min. sallitut taivutussäteet (tuotekansion sivut CFL ja 5.111). Tarvittaessa käytetään esieristettyjä vaaka- ja pystykulmia (perinteisiä kaukolämpöelementtejä, tuotekansio). Kaivannot tehdään sivun CFL mukaisesti. Lämpöjohdot (maalämpöverkosto): Maalämpöverkosto Calpex Duo valmiiksi eristetty putkielementti. CALPEX - JÄRJESTELMÄKUVAUS - Virtausputket PEX-a materiaalia - Kiinnivaahdotettu uretaanieriste, vettymätön rakenne - Ulkokuoren paksuus vähintään 2 mm (Brugg-Pema Oy)

13 12 - Putkiverkoston jatkuva käyttölämpötila max. 80 C, hetkellinen max. 95 C - Käyttöikä vähintään 50 vuotta - Lämmitys (LJ) o Happidiffuusiosuojattu PEX-a virtausputki o 6 bar o Lämpöhäviö 0,0216 W/mK (Brugg-Pema Oy) LIITOS- ja ASENNUSTYÖ - Putkistojen min. peittosyvyys 60 cm, max. 2,6 m o Putkikaivantojen tarkemmat peitto- ja profiilikuvat tuotekansion sivulla CPX Rakennuksiin sisälle jäävät putkiliitokset tehdään Brugg-Pema Oy:n toimittamilla liukuholkkiliittimillä tai perinteisillä ulkokierteisillä puserrusliittimillä o Lisätiedot: tuotekansio sivut CPX 6.345, Maan alle jäävät T-liitokset tehdään Brugg-Pema Oy:n toimittamilla liukuholkkiliittimillä tai perinteisillä ulkokierteisillä puserrusliittimillä o Lisätiedot: tuotekansio sivut CPX 6.350, T-liitosten eristäminen tehdään vesitiiviillä Calpex Klipsi T- haaroituspakkauksilla tai Calpex haaroituskaivolla o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Liikennealueiden alle jäävien T-liitosten eristämiseen suositellaan Calpex haaroituskaivoa varustettuna 40 tn teleskooppisella valurautakansistolla - T-haarojen eristäminen päätetään projektikohtaisesti - Talonousuissa käytetään tarvittaessa Calpex Klipsi kulmajatkospakkausta L-Klipsi tai tehdasvalmisteisia PEX-a virtausputkisia Calpex - talonousukulmia o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Talonousukulmien liitoskohtien eristäminen tehdään Calpex Klipsi jatkospakkauksilla I-Klipsi - Nousukulmia ei tarvitse käyttää jos putken taivutussäde riittää, tarkista min. sallittu taivutussäde o Lisätiedot: tuotekansio sivut CPX 6.115, 6.120, Jos putkielementtien päät jäävät veden kanssa kosketuksiin, asennetaan kutistettavat päätysuojat o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Kuiviin tiloihin putkielementtien päihin asennetaan kuivantilan päätysuojat o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX Seinien ja lattioiden läpivienneissä käytetään vesitiiviitä läpivientitiivisteitä o Lisätiedot: tuotekansio sivu CPX 6.370

14 13 Muoviputkia asennettaessa on käytettävä saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia, työvälineitä ja asennusohjeita. Jäähdytysjohdot (laajennuksen jäähdytysverkosto): Jäähdytysjohdot Calpex Uno valmiiksi eristetty putkielementti Venttiilit Sulkuventtiilit R3/8 R , palloventtiileitä Sulkuventtiilit DN65 DN laippaliitoksin Sulkuventtiilit DN15 DN hitsausliitoksin (vaihtoehto) Linjasäätöventtiilit R3/8 R (STAD) Linjasäätöventtiilit DN65 DN laippaliitoksin (STAF) Linjasäätöventtiilit DN15 DN hitsausliitoksin (vaihtoehto) Putkistovarusteet Tyhjennysventtiilit asennetaan verkostojen alimpiin kohtiin ja alituskohtiin riippumatta siitä, että onko tyhjennykset esitetty piirustuksissa tai ei. Palloventtiili, letkuliitin ja sulkutulppa. Ilmanpoistimet asennetaan verkostojen ylimpiin kohtiin ja ylityskohtiin. Lämmitysverkostojen ilmaherkät osat on varustettava ilmapoistimilla riippumatta siitä, että onko ne esitetty piirustuksissa tai ei. Ilmakellot rakennetaan putken laajennuksina, jotka varustetaan ilmapoistimilla ja sulkuventtiileillä. Laajennusosan halkaisija on oltava 1,5 x putken halkaisija ja pituus 3 x laajennusosan halkaisija.

15 14 2 VESI JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 2.0 YLEISTÄ Asennustyössä ja tarvikkeiden laadussa noudatetaan tämän suunnitelman lisäksi Sisäasiainministeriön määräyksiä ja ohjeita (D1) ja niitä täydentäen Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen julkaiseman "Rakennusten vesi- ja viemärijohdot" julkaisun ohjeita sekä talotekniikka RYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002 ohjeita. Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekniikassa noudatetaan LVI-ohjekortin LVI , Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekniikan suunnittelu ja äänenvaimennus, ohjeita. Kiinteistöön rakennetaan uusi kylmävesisyöttöverkosto ja lämpökeskus viemäröidään alueella olevaan jätevesiverkostoon. Lämpökeskuksen pohjan alueelle rakennetaan salaojaverkosto, joka viemäröidään perusvesikaivon kautta alueen sadevesiverkostoon. Liitoskohdat ja asennusrajat on merkitty piirustuksiin. 2.1 VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Ulkoalueella kylmävesijohtona käytetään CPE-POLARFLEX putkielementtiä, lämmityskaapelia ei kytketä käyttöön. Muoviputkia asennettaessa on käytettävä saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia, työvälineitä ja asennusohjeita Venttiilit ja varusteet Sulkuventtiilit(palloventtiili) R3/8 R Sulkuventtiilit(luistiventtiili) DN65 DN VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit Muoviviemäri PP Du kumirengasliitoksin Muoviviemäri PP Du50 Du kumirengasliitoksin Muoviviemäri PVC Du200 Du kumirengasliitoksin, rakennuksessa/maassa, asennusluokka T4 Muoviviemäri PVC Du200 Du kumirengasliitoksin, maassa, asennusluokka T8 Muoviviemäri PP Du200 Du kumirengas-/hitsausliitoksin, maassa, poimutettu, asennusluokka T8 (vaihtoehto) Asennusluokka T4, asennussyvyys <6m tai kevyt liikenne Asennusluokka T8, asennussyvyys >6m tai ajoneuvoliikenne

16 Viemärikaivot ja varusteet Kaivot on esitetty asemapiirustuksessa.

17 16 3 ERISTYS Yleistä Eristystöihin kuuluvat lämpö-, ja kylmävesijohtojen sekä laitteiden eristystyöt tarvikkeineen ja päällystyksineen tämän työselityksen sekä piirustusten osoittamassa laajuudessa. Niiltä osin, joihin nähden tässä ohjelmassa ei ole esitetty rakenteeseen tai työtapaan kohdistuvia vaatimuksia, urakoitsijan on noudatettava eristysalalla yleisesti hyväksyttyjä työtapoja ja laatuvaatimuksia sekä standardin SFS 3978 periaatteita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardia SFS Työselityksen määräyksiä voidaan täsmentää piirustuksiin tehtävillä merkinnöillä. Kunnollisen eristyksen aikaansaamiseksi pyritään laitteet ja putket asentamaan siten, että ahtaissakin paikoissa valmiin eristyksen ja esteen väli on vähintään 40 mm. Putkieristysten vaatima tila eri eristyssarjoilla on esitetty kohdassa 24.2 "Eristyspaksuudet ja asennusvälit". Eristysten ja eristämättömien putkien maalaustyöt kuuluvat rakennusurakkaan. Eristystyö tarkastetaan ennen päällystämisen aloittamista tai rakenteeseen peittämistä. Tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, työn laatu, kiinnitys, saumojen tiiveys yms. Päällystysten tarkastuksessa huomioidaan sen materiaali ja ulkonäkö Eristyspaksuudet ja asennusvälit Putken halkaisija Du mm Sarja 21 s a b mm Sarja 22 s a b mm Sarja 23 s a b mm Sarja 24 s a b mm Sarja 25 s a b mm s = eristyspaksuus, a = eristettävien putkien väli, b = eristettävän putken ja rakenteen väli.

18 Eristemateriaalit ja päällysteet Putkistot: Tila/eristyskohde Käyttölämpötila Aluelämpö max. 120 C Lämmitys max.80 C Kylmävesi min. 5 C - Lämmönsiirtimet - Säiliöt - Pumput - Venttiilit yms Da 100 Ba, Be 100 Aa 24 6 Da 100 Ba, Be 100 Aa 23 6, 3) Bc 2x60 10 K Ef 19 1) Aa K Putkistot teknisissä tiloissa Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 21 K Näkyvät putkistot - kuivat tilat - kosteat tilat Aa 24 6 Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 23 6 Aa 21 6 K Aa 21 6 K Ei näkyvät putkistot - kuivat tilat - kosteat tilat Aa 24 6 Aa 24 6 Ac 23 6 Ac 23 6 Aa 21 K Aa 21 K Rakenteissa oleva putkistot Ef 13 Ef 13, 5) Ulkotilassa olevat putkistot 2) 2) 2) Seinämien läpiviennit Aa Aa Aa K Pystykuilut Aa 24 6 Aa 23 Ac 21 K Putkitunnelit Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 21 6 K Poistumistiet Aa 24 6 Aa 23 6 Aa 21 6 K Armaflex-nauha tai levy 1) Tehdasvalmisteinen eristyselementti, PE-suojaputki 2) Alle DN 50 venttiilejä ei eristetä 3) Alle DN 20 venttiilejä ei eristetä 4) Rakenteissa olevia muovipäällysteisiä putkia ei eristetä 5) Äänieristys viemärille, mineraalivilla mm, 100kg/m³ 6) Kuivassa tilassa eristys vain vesikaton alla olevassa kerroksessa 7) Ef-eristyksen UV-suojamaalaus

19 18

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot