Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 2

3 Calpro Oy Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen Calpro lukuina 6 Visio, arvot ja toiminta-ajatus 8 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua 9 Tulevaisuuden näkymät 9 Hallitus ja tilintarkastajat 10 Johtoryhmä, henkilöstö 11 Henkilöstö lukuina 13 Tuloslaskelma Tase

4 ASIKKALA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 4

5 Katsaus vuoteen 2014 Calpro on kahden toimintavuoden aikana käynyt läpi merkittävän rakenneuudistuksen, ja tarjoaa tänä päivänä työpaikan lähes 100 työntekijälle. Tilikaudella yhtiö kasvoi perustamisvuonna 2012 hyväksytyssä liiketoimintasuunnitelmassa tehtyjen linjausten mukaisesti, kun Päijät-Tili Oy:n sulautuminen toteutui Samassa yhteydessä yhtiön kaikki perustajakunnat siirtyivät ilman erillistä sopimista Calpron palvelutoiminnan asiakkaiksi. Asiakkaan kannalta palvelutuotteiden määrä kasvoi ja niiden hyödyntäminen mahdollistuu jo vuonna Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistymisessä pyrittiin huomioimaan sulautuvaan yhtiöön kertynyt monivuotinen tilitoimistoliiketoiminnan ja kunnallisen toimialan osaaminen. Yhteisöllisyyden rakentamisessa keskeisenä ajatuksena on ollut se, että runsaat 12 vuotta toiminutta yritystä ei sulautettu vastaanottavaan yhtiöön ja sen toimintaprosesseihin, vaan muodostettiin kahdesta itsenäisesti toimineesta yrityksestä yksi uusi yritys. Vuosi 2014 oli vahva yhteisöllisyyden kehittämisen vuosi. Calpron kehityshanke Pro Tappi alkoi maaliskuussa 2014 ja jatkui toukokuulle Kehityshankkeessa tavoitellaan Calpron vision, arvojen sekä toiminta-ajatuksen mukaisesti entistä asiakaslähtöisempää toimintaa, kilpailuedun kirkastamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, koko henkilöstön mukaan ottamista kehittämiseen sekä johtoryhmätyöskentelyn terävöittämistä. Vuoden 2014 aikana kaikissa tavoitteissa on edistytty, etenkin asiakaslähtöisessä toiminnassa, Calpron organisaatiokulttuurin luomisessa ja henkilöstön osallistumisessa toiminnan kehittämiseen. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa hanketta edelleen vuonna Kahden paikallisen asiantuntijaorganisaation yhdistyminen vuoden viimeisellä neljänneksellä asetti henkilöstölle merkittäviä haasteita. Tähän haasteeseen vastattiin toteuttamalla nk. nopean kehittämisen projekteja, joiden tuotoksina syntyivät mm. calprolaisten ikioma toimistoetiketti ja tiimien uudistuneet pelisäännöt. Tärkeää muutoksessa oli se, että palvelutuotanto toimi normaalisti, ja annettuihin asiakaslupauksiin kyettiin vastaamaan. Lämpimät kiitokset Calpron henkilökunnalle sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen merkittävässä muutoksessamme. Haluan kiittää myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä. Tuija Peränen toimitusjohtaja 5

6 Elämme vahvan kasvun aikaa Myyntilaskuja Ostolaskuja Arvio vuodelle Arvio vuodelle

7 2014 Liikevaihto: 4,85 M, kasvua 10,9 % Liikevaihtoennuste vuodelle ,5 M 2014 Palkkalaskelmia Kirjanpidon muistioita Arvio vuodelle Arvio vuodelle Matkalaskuja Arvio vuodelle Henkilöstömäärä 83 Arvio vuodelle työpaikkaa 7

8 Visiomme on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille. Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus ja uudistuskykyisyys. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. 8

9 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua Tilikauden tulos kehittyi myönteisesti. Yhtiöllä oli vuoden aikana useita erillisiä asiakasprojekteja mm. Asikkalan, Hollolan ja Lahden kanssa. Projektimyynti toi tavoittelemamme orgaanisen kasvun. SAP-talousjärjestelmäinvestoinnista aiheutui lähes 2,2 milj. euron investointikustannus, jonka rahoitus hoidettiin Lahden kaupungin konsernipankista otetulla lainalla. SAP on seudullinen investointi, joka tarjoaa yhtenäiset ja monipuoliset puitteet kuntien laskentatoimen kehittämiselle. Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen ja työprosessien automatisointiasteen kasvattaminen jatkui. Tiedon digitalisoinnin mahdollisuudet ovat mittavat, mutta vaativat kokonaisvaltaista yhteistyötä asiakaskuntien kanssa. Vaikka kuntien myyntilaskut tuotetaan keskitetysti palvelukeskuksessamme jo nyt, myyntilaskujen sähköistysaste koko jakeluketjussa on vasta lähtenyt kasvuun. Ostolaskujen osalta prosessin kustannuksia on alentanut mm. laskuoperaattorikilpailutus, jonka seurauksena palveluntuottaja vaihtui. Tulevaisuuden näkymät Päijät-Tili Oy:n sulautumisen myötä yhtiön henkilöstömäärä kasvaa lisää, kun Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnosta siirtyy alkaen 10 henkilöä Calpron palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtymän ulkoistuspäätös on merkittävä kasvutekijä alkavalle vuodelle 2015, kahden muun uuden yritysasiakkuuden lisäksi. Päijät-Hämeessä toteutuu 2016 alusta kaksi nykyisten asiakaskuntiemme yhdistymistä. Tämä tarkoittaa vaativia asiakasprojekteja, joita tukemaan olemme päättyneen vuoden aikana rakentaneet toimivan organisaation, kasvattaneet projekteissa vaadittua osaamispääomaamme ja kehittäneet asiakkuusyhteistoimintamallejamme. Päättyneen vuoden fuusiolla, omistaja-asiakkaidemme talous- ja henkilöstöhallinnon tulevilla ulkoistuksilla ja uusasiakashankinnalla tavoitellaan synergiaetuja ja parhaisiin käytäntöihin nojaavia toimintaprosesseja, jotka pidemmällä välillä alentavat palvelutuotantomme yksikkökustannuksia. Kun perus tekeminen on kustannustehokasta voi toimintamme painopiste siirtyä tuloksen ja kassavirran parempaan ennustamiseen ja niitä tukevien yhteisten työvälineiden kehittämiseen. 9

10 Hallitus ja tilintarkastajat saakka hallituksen jäseninä ovat toimineet: HALLITUKSEN JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA/YHTYMÄ Seppo Toivonen, pj Jorma Ratia Lahti Hanna Hurmola-Remmi, vpj Anja Brofeldt Hollola Tuija Peränen, sihteeri Calpro Oy Tuomas Rönkkö Jari Hartman Lahti Sami Sipilä Paula Ryynänen PHSOTEY Päivi Suikkanen Marko Varjonen Orimattila / Nastola Martti Tokola, pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen Lena Siikaniemi PHKK Susanna Karstila, henkilöstön edustaja Satu Salonen, henkilöstön edustaja Calpro Oy jälkeen hallituksen kokoonpano muuttui siten, että Marko Varjonen valittiin toimimaan varsinaisena jäsenenä ja Päivi Suikkanen varajäsenenä. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse- Coopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Tilikauden voitto ,18 esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. 10

11 Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Tuija Peränen kehityspäällikkö Jani Matikainen talouspalveluiden palvelujohtaja Anneli Toivonen henkilöstöpalveluiden palvelujohtaja Teemu Seppälä järjestelmäpäällikkö Mikko Liukkonen Johtoryhmän sihteerinä on johdon assistentti Tuuli Ristola Henkilöstö Toiminnan käynnistyessä yhtiön palvelukseen siirtyi Lahden kaupungilta Lahden Talouspalvelut -taseyksikön 57 henkilöä ja fuusion toteuduttua henkilöstömäärä nousi 83 henkilöön. Yhtiön henkilökunnasta on naisia 95,2 % ja miehiä 4,8 %. Henkilökunnan keskiikä nousi 49,9 vuoteen (2013: 47,7). Tulevina vuosina eläköityminen on merkittävää, kun ikäryhmän vuotta osuus koko henkilökunnasta on 18 %. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 380 päivää (4,6 päivää/henkilö), jotka jakaantuivat sairauslomiin (373 päivää), työmatkatapaturmiin (4 päivää) ja vapaa-ajan tapaturmiin (3 päivää). 11

12 12

13 Calpro Oy:n henkilöstö lukuina Henkilöstökulut liikevaihdosta 49,9 % Henkilöstömäärä vuoden lopussa 83 henkilöä, joista miehiä 4 (4,8 %) ja naisia 79 (95,2 %) henkilöstömäärä 93 Henkilötyövuosia kertyi 55,74 Liikevaihto suhteessa henkilötyövuosiin /htv (2013: /htv) Keski-ikä 49,9 vuotta Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot: 2,13 % (2013: 2,34%); Sairaspäiviä per henkilö: 4.6 pv Työtapaturma poissaolo-%: 0,03 % (2013: 0,04%) Vahva panostus koulutukseen Yhteensä 295 koulutuspäivää eli 5,3 päivää koulutusta per henkilö 13

14 Tuloslaskelma 2014 CALPRO OY Y-tunnus LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,78 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 355,83 26,44 Korkotuotot muilta 43,03 286,35 Korkokulut saman konsernin yrityksille ,04 0,00 Korkokulut muille -149, ,56-112,98 199,81 VOITTO ( TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,48 Tilinpäätössiirrot Poistoero , ,18 Tuloverot Tilikauden verot -122, ,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,68 14

15 Tase 2014 CALPRO OY Y-tunnus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,80 Sijoitukset 3,00 3,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset , ,29 Muut saamiset ,14 809,05 Siirtosaamiset , , , ,31 Rahat ja pankkisaamiset ,47 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,25 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,87-359,81 Tilikauden voitto , ,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2 980, ,18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 2 980, ,18 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Velat saman konsernin yrityksille ,87 0,00 LYHYTAIKAINEN Ostovelat , ,69 Velat saman konsernin yrityksille ,13 0,00 Muut velat , ,77 Siirtovelat , , , ,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,11 15

16 Käyntiosoite Linjakatu Lahti Postiosoite PL Lahti Puhelinvaihde (03) Palveluaika ma pe klo 9 15 puhelinpalveluaika ma pe klo

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS VUOSIKERTOMUS 2013 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Nähtyäni viime vuoden tammikuussa lehti-ilmoituksen Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtajan hausta, mielenkiintoni heräsi päästä mukaan kehittämään hyvässä kasvussa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot