Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1

2 Calpro Oy Vuosikertomus Sisällysluettelo Katsaus vuoteen 5 Calpro lukuina 6 Visio, arvot ja toiminta-ajatus 8 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua 9 Tulevaisuuden näkymät 9 Hallitus ja tilintarkastajat 10 Johtoryhmä, henkilöstö 11 Henkilöstö lukuina 13 Tuloslaskelma 14 Tase

3 ASIKKALA HOLLOLA HÄMEENKOSKI Katsaus vuoteen KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI KUNTAYHTYMÄ PADASJOKI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Calpro on kahden toimintavuoden aikana käynyt läpi merkittävän rakenneuudistuksen, ja tarjoaa tänä päivänä työpaikan lähes 100 työntekijälle. Tilikaudella yhtiö kasvoi perustamisvuonna 2012 hyväksytyssä liiketoimintasuunnitelmassa tehtyjen linjausten mukaisesti, kun Päijät-Tili Oy:n sulautuminen toteutui Samassa yhteydessä yhtiön kaikki perustajakunnat siirtyivät ilman erillistä sopimista Calpron palvelutoiminnan asiakkaiksi. Asiakkaan kannalta palvelutuotteiden määrä kasvoi ja niiden hyödyntäminen mahdollistuu jo vuonna Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistymisessä pyrittiin huomioimaan sulautuvaan yhtiöön kertynyt monivuotinen tilitoimistoliiketoiminnan ja kunnallisen toimialan osaaminen. Yhteisöllisyyden rakentamisessa keskeisenä ajatuksena on ollut se, että runsaat 12 vuotta toiminutta yritystä ei sulautettu vastaanottavaan yhtiöön ja sen toimintaprosesseihin, vaan muodostettiin kahdesta itsenäisesti toimineesta yrityksestä yksi uusi yritys. Vuosi oli vahva yhteisöllisyyden kehittämisen vuosi. Calpron kehityshanke Pro Tappi alkoi maaliskuussa ja jatkui toukokuulle Kehityshankkeessa tavoitellaan Calpron vision, arvojen sekä toiminta-ajatuksen mukaisesti entistä asiakaslähtöisempää toimintaa, kilpailuedun kirkastamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, koko henkilöstön mukaan ottamista kehittämiseen sekä johtoryhmätyöskentelyn terävöittämistä. Vuoden aikana kaikissa tavoitteissa on edistytty, etenkin asiakaslähtöisessä toiminnassa, Calpron organisaatiokulttuurin luomisessa ja henkilöstön osallistumisessa toiminnan kehittämiseen. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa hanketta edelleen vuonna Kahden paikallisen asiantuntijaorganisaation yhdistyminen vuoden viimeisellä neljänneksellä asetti henkilöstölle merkittäviä haasteita. Tähän haasteeseen vastattiin toteuttamalla nk. nopean kehittämisen projekteja, joiden tuotoksina syntyivät mm. calprolaisten ikioma toimistoetiketti ja tiimien uudistuneet pelisäännöt. Tärkeää muutoksessa oli se, että palvelutuotanto toimi normaalisti, ja annettuihin asiakaslupauksiin kyettiin vastaamaan. Lämpimät kiitokset Calpron henkilökunnalle sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen merkittävässä muutoksessamme. Haluan kiittää myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä. Tuija Peränen toimitusjohtaja 4 5

4 Elämme vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto: 4,85 M, kasvua 10,9 % Liikevaihtoennuste vuodelle ,5 M Palkkalaskelmia Kirjanpidon muistioita Myyntilaskuja Ostolaskuja Matkalaskuja Henkilöstömäärä työpaikkaa 6 7

5 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua Tilikauden tulos kehittyi myönteisesti. Yhtiöllä oli vuoden aikana useita erillisiä asiakasprojekteja mm. Asikkalan, Hollolan ja Lahden kanssa. Projektimyynti toi tavoittelemamme orgaanisen kasvun. SAP-talousjärjestelmäinvestoinnista aiheutui lähes 2,2 milj. euron investointikustannus, jonka rahoitus hoidettiin Lahden kaupungin konsernipankista otetulla lainalla. SAP on seudullinen investointi, joka tarjoaa yhtenäiset ja monipuoliset puitteet kuntien laskentatoimen kehittämiselle. Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen ja työprosessien automatisointiasteen kasvattaminen jatkui. Tiedon digitalisoinnin mahdollisuudet ovat mittavat, mutta vaativat kokonaisvaltaista yhteistyötä asiakaskuntien kanssa. Vaikka kuntien myyntilaskut tuotetaan keskitetysti palvelukeskuksessamme jo nyt, myyntilaskujen sähköistysaste koko jakeluketjussa on vasta lähtenyt kasvuun. Ostolaskujen osalta prosessin kustannuksia on alentanut mm. laskuoperaattorikilpailutus, jonka seurauksena palveluntuottaja vaihtui. Visiomme on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille. Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus ja uudistuskykyisyys. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. Tulevaisuuden näkymät Päijät-Tili Oy:n sulautumisen myötä yhtiön henkilöstömäärä kasvaa lisää, kun Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnosta siirtyy alkaen 10 henkilöä Calpron palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtymän ulkoistuspäätös on merkittävä kasvutekijä alkavalle vuodelle 2015, kahden muun uuden yritysasiakkuuden lisäksi. Päijät-Hämeessä toteutuu 2016 alusta kaksi nykyisten asiakaskuntiemme yhdistymistä. Tämä tarkoittaa vaativia asiakasprojekteja, joita tukemaan olemme päättyneen vuoden aikana rakentaneet toimivan organisaation, kasvattaneet projekteissa vaadittua osaamispääomaamme ja kehittäneet asiakkuusyhteistoimintamallejamme. Päättyneen vuoden fuusiolla, omistaja-asiakkaidemme talous- ja henkilöstöhallinnon tulevilla ulkoistuksilla ja uusasiakashankinnalla tavoitellaan synergiaetuja ja parhaisiin käytäntöihin nojaavia toimintaprosesseja, jotka pidemmällä välillä alentavat palvelutuotantomme yksikkökustannuksia. Kun perus tekeminen on kustannustehokasta voi toimintamme painopiste siirtyä tuloksen ja kassavirran parempaan ennustamiseen ja niitä tukevien yhteisten työvälineiden kehittämiseen. 8 9

6 Hallitus ja tilintarkastajat Johtoryhmä saakka hallituksen jäseninä ovat toimineet: HALLITUKSEN JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA/YHTYMÄ Seppo Toivonen, pj Jorma Ratia Lahti Hanna Hurmola-Remmi, vpj Anja Brofeldt Hollola Tuija Peränen, sihteeri Calpro Oy Tuomas Rönkkö Jari Hartman Lahti Sami Sipilä Paula Ryynänen PHSOTEY Päivi Suikkanen Marko Varjonen Orimattila / Nastola Martti Tokola, pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen Lena Siikaniemi PHKK Susanna Karstila, henkilöstön edustaja Satu Salonen, henkilöstön edustaja jälkeen hallituksen kokoonpano muuttui siten, että Marko Varjonen valittiin toimimaan varsinaisena jäsenenä ja Päivi Suikkanen varajäsenenä. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa. Calpro Oy Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse- Coopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Tilikauden voitto ,18 esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Tuija Peränen kehityspäällikkö Jani Matikainen talouspalveluiden palvelujohtaja Anneli Toivonen henkilöstöpalveluiden palvelujohtaja Teemu Seppälä järjestelmäpäällikkö Mikko Liukkonen Johtoryhmän sihteerinä on johdon assistentti Tuuli Ristola Henkilöstö Toiminnan käynnistyessä yhtiön palvelukseen siirtyi Lahden kaupungilta Lahden Talouspalvelut -taseyksikön 57 henkilöä ja fuusion toteuduttua henkilöstömäärä nousi 83 henkilöön. Yhtiön henkilökunnasta on naisia 95,2 % ja miehiä 4,8 %. Henkilökunnan keskiikä nousi 49,9 vuoteen (2013: 47,7). Tulevina vuosina eläköityminen on merkittävää, kun ikäryhmän vuotta osuus koko henkilökunnasta on 18 %. Sairauspoissaoloja oli vuonna yhteensä 380 päivää (4,6 päivää/henkilö), jotka jakaantuivat sairauslomiin (373 päivää), työmatkatapaturmiin (4 päivää) ja vapaa-ajan tapaturmiin (3 päivää)

7 Calpro Oy:n henkilöstö lukuina Henkilöstökulut liikevaihdosta 49,9 % Henkilöstömäärä vuoden lopussa 83 henkilöä, joista miehiä 4 (4,8 %) ja naisia 79 (95,2 %) henkilöstömäärä 93 Henkilötyövuosia kertyi 55,74 Liikevaihto suhteessa henkilötyövuosiin /htv (2013: /htv) Keski-ikä 49,9 vuotta Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot: 2,13 % (2013: 2,34%); Sairaspäiviä per henkilö: 4.6 pv Työtapaturma poissaolo-%: 0,03 % (2013: 0,04%) Vahva panostus koulutukseen Yhteensä 295 koulutuspäivää eli 5,3 päivää koulutusta per henkilö 12 13

8 Tase Tuloslaskelma CALPRO OY Y-tunnus LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,78 CALPRO OY Y-tunnus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,80 Sijoitukset 3,00 3,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset , ,29 Muut saamiset ,14 809,05 Siirtosaamiset , , , ,31 Rahat ja pankkisaamiset ,47 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 355,83 26,44 Korkotuotot muilta 43,03 286,35 Korkokulut saman konsernin yrityksille ,04 0,00 Korkokulut muille -149, ,56-112,98 199,81 VOITTO ( TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,48 Tilinpäätössiirrot Poistoero , ,18 Tuloverot Tilikauden verot -122, ,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,68 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,25 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,87-359,81 Tilikauden voitto , ,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2 980, ,18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 2 980, ,18 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Velat saman konsernin yrityksille ,87 0,00 LYHYTAIKAINEN Ostovelat , ,69 Velat saman konsernin yrityksille ,13 0,00 Muut velat , ,77 Siirtovelat , , , ,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,

9 Käyntiosoite Linjakatu Lahti Postiosoite PL Lahti Puhelinvaihde (03) Palveluaika ma pe klo 9 15 puhelinpalveluaika ma pe klo

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Calpro Oy Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen 2014 5 Calpro lukuina 6 Visio, arvot ja toiminta-ajatus 8 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys

Lisätiedot

Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004. www.tieto-tapiola.fi

Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004. www.tieto-tapiola.fi Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004 www.tieto-tapiola.fi 2(19) SISÄLTÖ Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004...1 VUOSIKERTOMUS... 3 Vuosi 2004 lyhyesti... 3 Tieto-Tapiolassa tapahtui 2004... 3 Juhlavuosi...

Lisätiedot

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö OY SAMLINK AB AVAINLUVUT 2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö Liikevaihto, milj. mk 269,1 268,1 234,6 238,9 240,1 223,1 Liikevoitto, milj. mk 4,7 14,6 7,7

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS VUOSIKERTOMUS 2013 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Nähtyäni viime vuoden tammikuussa lehti-ilmoituksen Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtajan hausta, mielenkiintoni heräsi päästä mukaan kehittämään hyvässä kasvussa

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot