Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut"

Transkriptio

1 Stora Enso Packaging Solutions 1/2015 viewpoint Uuden sukupolven pakkausratkaisut

2 Myös Y-sukupolveksi kutsutut milleniaalit ovat nousemassa brändinomistajien tärkeimmäksi kohderyhmäksi markkinoilla, joilla kamppailu kasvusta ja kannattavuudesta on kovaa. Milleniaalien kulutustottumukset poikkeavat edellisistä sukupolvista: he tekevät ostoksia verkossa, viestivät sosiaalisessa mediassa ja perustavat ostopäätöksensä arvoihinsa. Milleniaalit haluavat kuluttaa älykkäästi. He haluavat vähentää jätettä ja lisätä kierrätystä, ja he ovat myös valmiita maksamaan enemmän arvojaan vastaavista tuotteista. He ovat tuotteen itsensä lisäksi kiinnostuneita brändin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista. Pakkaus on tehokas keino kertoa brändin kestävän kehityksen arvoista. Milleniaalit suosivat brändinomistajia ja vähittäiskauppoja, joiden arvoihin he voivat samaistua. Arvot ovatkin tulevaisuudessa tärkeä asiakasuskollisuuden rakentamisen ja myyntimahdollisuuksien hyödyntämisen väline. Lisäksi kohderyhmän arvoja heijastavat, älykkäät pakkausratkaisut parantavat toiminnan tehokkuutta. Vähittäiskaupat voivat kasvattaa voittojaan ja edistää kasvuaan kuitupohjaisella pakkausten arvoketjulla, joka ulottuu tulologistiikasta aina myymälätoimintoihin ja kuluttajakokemukseen. Kehitettävillä alueilla vähittäiskaupat voivat kasvattaa liikevoittoaan jopa 2,5 prosenttia, ja myynti voi kohota jopa 4 prosenttia. Tässä Viewpoint-katsauksessa kerromme, miten brändinomistajat ja vähittäismyyjät voivat tavoittaa tehokkaasti uuden kuluttajasukupolven innovatiivisilla kuitupohjaisilla pakkauksilla. Lisäksi osoitamme, miten kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut vauhdittavat kasvua ja kasvattavat voittoja. Tyypillinen milleniaali on syntynyt edustaa 47:ää prosenttia Euroopan työvoimasta vuoteen 2025 mennessä tekee ostoksia verkossa ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa ottaa arvot huomioon toiminnassaan ja suosii älykästä kulutusta pitää pakkauksia osana ostokokemusta suosii kuitupohjaisia pakkauksia.

3 Milleniaalit, uusi merkittävä kuluttajasukupolvi Tämän päivän kuluttajat ja etenkin Y-sukupolveksikin kutsutut milleniaalit perustavat toimintansa yhä enemmän arvoihinsa ja arvostavat kestävää kehitystä tukevia, luonnollisia ja aitoja kulutustapoja. Milleniaalien merkitys brändinomistajien ja vähittäiskaupan kohderyhmänä kasvaa jatkuvasti. Tänä päivänä milleniaalien osuus Euroopan talousalueen työvoimasta on 33 prosenttia, ja vuoteen 2025 mennessä osuus nousee jo 47 prosenttiin1. Vuonna 2025 lähes puolet Euroopan työvoimasta on milleniaaleja 2 (milleniaalien osuus Euroopan työvoimasta) 33 % 47 % Milleniaalit, uusi merkittävä kuluttajasukupolvi Kuitupohjaisen pakkausten arvoketjun uudet kestävät mahdollisuudet Kuitupohjaisten pakkausten liiketoimintamahdollisuudet brändinomistajille ja vähittäiskaupoille Milleniaalit ovat verkossa kuin kotonaan ja viestivät tehokkaasti. He tekevät ostoksia verkossa ja jakavat ostoskokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 70 prosenttia milleniaaleista suosittelee suosikkibrändejään verkossa, 47 prosenttia jakaa positiivisia ja 39 prosenttia negatiivisia kuluttajakokemuksiaan3. He ottavat arvonsa huomioon päätöksissään sekä suosivat tuttuja ja luotettavia brändejä, joiden arvot vastaavat heidän omiaan. Milleniaalit ovat tiedostava kuluttajaluokka, joka etsii aktiivisesti arvojaan vastaavia vaihtoehtoja. Tämä avaa suuria mahdollisuuksia private label -tuotteille. Yhdysvaltalainen vähittäiskauppa Target on tarttunut tähän tilaisuuteen. Yhtiö julkisti äskettäin kaksi erityisesti milleniaaleille suunnattua private label -tuotevalikoimaa. Menestystä on saavuttanut myös sveitsiläinen Migros-vähittäiskauppa, jonka nuorille ja kustannustietoisille kuluttajille suunnattu M-Budget -private label -tuotevalikoima arvostettiin Sveitsissä 20 merkittävimmän brändin joukkoon vuonna "Arvosuuntautuneet milleniaalit haluavat, että brändinomistajat ja vähittäiskaupat auttavat heitä kuluttamaan älykkäämmin." Milleniaalit ovat vihreitä kuluttajia. Yli 70 prosenttia milleniaaleista pitää itseään ympäristötietoisena 4. He eivät niinkään halua suoraan vähentää kulutustaan vaan valitsevat brändinomistajia ja vähittäiskauppoja, jotka auttavat heitä kuluttamaan älykkäämmin 5, esimerkiksi vähentämällä hävikkiä ja energiankulutusta ja edistämällä kierrätystä. Milleniaalit suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi. He muodostavat jo yli puolet kuluttajaryhmästä, joka on valmis maksamaan enemmän kestävää kehitystä tukevista tuotteista ja jolle tuotteiden ympäristömerkinnät ovat tärkeitä. 6 Brändinomistajille ja vähittäiskaupoille tällainen tiedostava kulutuskäyttäytyminen on ainutlaatuinen mahdollisuus 4. Milleniaalit suosivat brändejä, joiden arvot vaikuttavat myös pakkausratkaisuihin. Heistä 85 prosenttia pitää pakkausta osana tuotetta ja brändikokemusta. 7 Lisäksi 80 prosentille pakkaus on tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä 8.

4 Onko pakkausmateriaali mielestäsi osa tuote- ja brändikokemusta? 7 (samaa mieltä olevien vastaajien prosentuaalinen osuus) Kuinka tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä vähittäispakkaus on sinulle? 7 (samaa mieltä olevien vastaajien prosentuaalinen osuus) Millenniaalit Ei-millenniaalit Miten tärkeää sinulle on, että ostamasi tuote on pakattu ympäristöystävälliseen pakkaukseen? 7 (prosentuaalinen osuus milleniaalien vastauksista) 41 % 22 % 19 % 11% Ei kovin tärkeä tai merkityksetön 59 % 78 % 81 % 89 % Tärkeä tai erittäin tärkeä 85 % 71 % 80 % 77 % Millenniaalit Ei-millenniaalit Tärkeä tai erittäin tärkeä Milleniaalien mielestä kuitupohjaiset pakkausmateriaalit ovat kestävää kehitystä parhaiten tukeva vaihtoehto. He haluavat brändinomistajien ja vähittäiskauppojen auttavan heitä kuluttamaan älykkäästi ja vastuullisesti. Esimerkkinä tästä 80 prosenttia milleniaaleista toivoo, että kestävän kehityksen mukaiset pakkaukset on merkitty ekomerkinnöillä. 7 Ovatko seuraavat pakkausmateriaalit mielestäsi ympäristöystävällisiä? 7 (prosentuaalinen osuus milleniaalien kyllä-vastauksista) 88 % 74 % 37 % 20 % 23 % Ei kovin tärkeä tai merkityksetön 18 % Kuitupohjainen Lasi Metalli Muovi Milleniaalit arvostavat ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja, jotka ulottuvat primääripakkauksia laajemmalle. Kestävä kehitys on tärkeää pakkausten koko arvoketjussa, joskin sen merkitys on suurin ostohetkellä. Tämä on vähittäiskaupalle ja brändinomistajille osoitus selvästä älykkäiden pakkausratkaisujen tarpeesta koko arvoketjussa yhtä lailla sekundääri- kuin primääripakkauksissa. Kuitupohjaisten pakkausten käyttö tukee myös brändin tai kaupan johdonmukaista arvoviestintää. Kuljetuksen aikana Verkkokaupan toimituksen aikana Hyllyssä Myös brändinomistajat ja vähittäiskaupat ovat ymmärtäneet koko arvoketjun merkityksen. Private label -tuotteiden menestyksen myötä vähittäiskaupat voivat paremmin vaikuttaa pakkauksiin ja koko arvoketjuun. Uskomme, että brändinomistajien lisäksi myös vähittäiskaupat asettavat kunnianhimoisia pakkaustavoitteita. Esimerkiksi Unilever aikoo puolittaa tuotteisiinsa liittyvän jätteen ja hävikin määrän vuoteen 2020 mennessä vähentämällä pakkausmateriaaleja ja kierrättämällä ja käyttämällä niitä uudelleen. Kuitupohjaisen pakkausten arvoketjun uudet kestävät mahdollisuudet Kaikkia milleniaalien suosimiin kuitupohjaisiin pakkauksiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty. Brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivatkin tehostaa toimintaansa ja löytää menestyviä ratkaisuja koko arvoketjussa aina tulologistiikasta, varastointiin, myymälätoimintoihin ja kuluttajaviestintään. Vähittäiskaupat voivat kuitupohjaisilla pakkauksilla vastata milleniaalien ympäristöystävällisiä ja vastuullisia pakkauksia koskeviin toiveisiin ja samalla kasvattaa voittoa ja liikevaihtoa. Primääripakkaus Brändinomistaja Tulologistiikka Myymälätoiminnot Ostotilanne Kuluttaja Kehittynyt pakkausautomaatio Myymälän optimoidut käsittelytoiminnot Tehokkaat näytteillepanokampanjat Pakkausten painon optimointi Hyllytilan korkeampi käyttöaste Parantunut ostokokemus Kuljetus- ja varastointikapasiteetin optimointi Tehokas kierrätys Uudet hinnoittelumahdollisuudet Vaikuttaa liikevoittoon Vaikuttaa liikevaihtoon

5 Tulologistiikka kestävän arvoketjun ensimmäinen lenkki Tehostus- ja säästökohteita on perinteisesti etsitty tulologistiikasta. Brändinomistajien omaa tuotantoa ja pakkausprosesseja voidaan kehittää monin tavoin, hyödyntämällä esimerkiksi asiakkaan tarpeisiin soveltuvaa pakkausautomaatiota ja aaltopahvisia pakkausratkaisuja. Räätälöity pakkauslinja varmistaa tehokkaan pakkausprosessin ja vähentää varastoitavien pakkausmateriaalien tarvetta. Brändinomistajat voivat ottaa myymälätarpeet huomioon jo pakkausvaiheessa suunnittelemalla hyllyvalmiita, kustannustehokkaita pakkauksia yhdessä pakkausvalmistajien kanssa. Pakkausten painon optimoinnilla on laajoja vaikutuksia. Tulologistiikan myymälätoimituksiin ulottuvista kustannuksista 70 prosenttia riippuu tyypillisesti pakkausten painosta ja niiden vaatimasta tilasta9. Paino ja koko vaikuttavat suoraan varastoinnin ja kuljetuksen kustannuksiin. Pakkauksen painon optimoinnilla voidaan myös vähentää vaurioita kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Näiden etujen saavuttaminen edellyttää kevyisiin raaka-aineisiin perustuvaa pakkaussuunnittelua ja niihin soveltuvaa jakelua. Hyllyvalmiiden pakkausratkaisujen vaikutus myymälöiden käsittelykuluihin Muuttuva Kiinteä Tulologistiikan kulut 70 % 30 % 50 % 70 % Paino- ja kokosidonnainen, kustannussäästöt mahdollisia optimoinnilla Lisäksi varastointi- ja kuljetuskapasiteettia voi lisätä oikeankokoisilla ja oikeanlaisilla pakkauksilla. Jokainen säästetty kuutiometri vähentää logistiikkakustannuksia. Älykkäät, pinottavat aaltopahvipakkausratkaisut pienentävät kuljetettavien pakkausten kokoa, optimoivat rekkojen tilankäytön ja parantavat kuljetuskaluston käyttöastetta. Ratkaisut vähentävät samalla varastointitilan tarvetta ja käsittelykuluja. Parannukset säästävät rahaa ja lisäksi vähentävät ympäristövaikutuksia. Vertasimme uudelleenkäytettäviä muovikoreja käyttävää leivän pakkaus- ja jakelujärjestelmää vastaavaan kierrätettäviin kuitupakkauksiin perustuvaan järjestelmään. Muovia käyttävän järjestelmän hiilidioksidipäästöt olivat 40 prosenttia korkeammat pesuun ja uudelleenkäyttöön liittyvien kuljetuspäästöjen takia 10. Lisäksi ruokatarvikkeet säilyvät turvallisemmin kuitupohjaisia pakkauksia käyttävässä yksisuuntaisessa ratkaisussa. Kuljetuspakkausratkaisuja kehitetään yhä enemmän yhteistyössä pakkausvalmistajien kanssa. Räätälöidyt ratkaisut vastaavat brändinomistajien ja vähittäiskauppojen tehostustarpeisiin. Myymälätoiminnot mahdollisuus parantaa kannattavuutta Vähittäiskaupan kilpailu on kovaa, ja tehokkaat myymälätoiminnot ovat avainasemassa tuottavuuden parantamisessa ja myynnin edistämisessä ostotilanteissa. Halpamyymälät ottivat ensimmäisenä käyttöön hyllyvalmiit pakkausratkaisut, ja tänä päivänä yhä useampi vähittäiskauppa pyrkii niiden avulla tehostamaan myymälätoimintojaan ja pienentämään käsittelykulujaan. Täyttö- ja käsittelykuluja voidaan laskea jopa 50 prosenttia hyllyvalmiiden pakkausten avulla perinteisiin pakkauksiin verrattuna. Optimoitu lavaesillepano voi nostaa säästöt jopa 70 prosenttiin. 9 Erillinen näytteillepano Hyllyvalmiit pakkaukset Lavat Tutkimukset osoittavat, että 1 prosentin parannus tuotteen hyllysaatavuudessa johtaa 0,3 prosentin myynnin kasvuun. Hyllyvalmiiden pakkausten avulla tämä mahdollisuus voidaan hyödyntää.11 Lisäksi älykkäästi suunnitellut pakkaukset parantavat hyllyjen täyttöastetta ja lisäävät siten saatavuutta entisestään. Uusilla pakkausratkaisuilla pystyttiin tehostamaan niinkin perinteistä tuoteluokkaa kuin kananmunat. Tilaa säästettiin jopa 40 prosenttia, mikä paransi vähittäiskaupan hyllysaatavuutta ja kasvatti myyntiä 12. Uusiutuvat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit tehostavat kierrätystä. Ne voidaan litistää, mikä tehostaa jätteen varastointia ja kuljetusta. Lisäksi raaka-aineiden ja prosessin ympäristövaikutusta voi seurata paremmin. Kaikki kuitupohjaiset pakkaukset voidaan turvallisesti ja tehokkaasti kierrättää yhdessä ilman lajittelua. Tämä on selkeä etu muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Vähittäiskaupat voivat hyödyntää pakkausvalmistajien asiantuntemusta tehokkaasta kierrätyksestä ja pakkausten koko eliniän kattavasta seurattavuudesta. Pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen Tuotteen todellinen menestyminen mitataan ostohetkellä kaupan hyllyn edessä. Brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivat hyödyntää kuitupohjaisia pakkauksia osana brändinsä suoraa kuluttajamarkkinointia. Tehokas näytteillepano avaa uusia myyntimahdollisuuksia. Näytteillepanoratkaisuilla myynti voidaan jopa nelinkertaistaa, ja vaikutus on vielä suurempi TV-mainontaan yhdistettynä 9. Brittiläisiä vähittäisketjuja Tescoa, Asdaa ja Co-opia käsitellyt tutkimus osoitti, että lavanäytteillepanon vaikutus myyntiin oli lähes kaksinkertainen tavalliseen näytteillepanoon verrattuna. 13. Kuitupohjaiset, brändiä esille tuovat hyllyvalmiit pakkaukset ja näytteillepanoratkaisut vahvistavat lisäksi brändien suhdetta ympäristövaikutuksia korostaviin milleniaaleihin.

6 Uusiutuvasta ja kierrätettävästä kuitupohjaisesta materiaalista valmistetut älykkäät primääri- ja sekundääripakkaukset voivat parantaa ostokokemusta yhtä lailla myymälässä kuin verkkokaupassa. Ne vahvistavat myös brändiuskollisuutta ja luovat uusia myyntimahdollisuuksia. Brändiä esittelevät kuitupohjaiset pakkaukset parantavat tuotteiden näkyvyyttä myymälässä ja vahvistavat vastuullisen kulutuksen käsitystä. Marks & Spencer julkisti hiljattain aikeensa korvata muoviset ja metalliset pidikkeet paperipohjaisilla vaihtoehdoilla. Tämä on esimerkki vastuullista yrityskuvaa korostavasta toiminnasta. Verkkokaupat eivät vielä ole täysin hyödyntäneet pakkausten ostokokemusta parantavaa vaikutusta, mutta innovatiivisia ratkaisuja on kehitteillä. Hyvä esimerkki on Rollor Express -konsepti, jossa vaatteet pakataan kuitupohjaisiin rullapakkauksiin. Vaatteet eivät näin rypisty, ja ne ovat heti käyttövalmiita ilman silittämistä. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan pakkausten ympäristömerkinnät lisäävät tuotteiden myyntiä 1 prosentin 6. Samalla vähittäiskaupoille avautuu uusia hinnoittelumahdollisuuksia. Lähes joka toinen milleniaali on valmis maksamaan enemmän kestävän kehityksen mukaisista tuotteista, mukaan lukien ympäristöystävälliset pakkaukset. Kuitupohjaisten pakkausten liiketoimintamahdollisuudet Kuluttajavaatimukset ovat muuttuneet, mikä on ohjannut vähittäiskauppoja ja brändinomistajia ottamaan ympäristöystävällisyyden, luonnollisuuden ja aitouden paremmin huomioon tuotteissaan ja ratkaisuissaan. Milleniaaleille brändi on kokonaisvaltainen käsite, ja siksi pakkauksiin ja koko arvoketjuun on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Kestävää kehitystä tukeva arvoketju on brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kiinnostava mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Liikevaihdon kasvumahdollisuudet Tulevaisuuden liiketoiminnassa on elintärkeää menestyä milleniaalien kasvavassa asiakassegmentissä ja rakentaa uskollisia asiakassuhteita. Myymälöiden asiakaskokemusta voi parantaa ja liikevaihtoa kasvattaa parantamalla tuotteiden hyllysaatavuutta hyllyvalmiilla pakkauksilla, käyttämällä älykkäitä primääripakkauksia ja esittelemällä tuotteita houkuttelevimmilla näytteillepanoratkaisuilla. Myymälätoimet ovat kuitenkin vain yksi keino tavoittaa internetin parissa kasvaneet milleniaalit. Verkkokauppa on tehtävä sujuvaksi ja helpoksi, ja toimituspakkaukset ovat osa verkkokaupan kokonaisvaikutusta. Tuotteiden tarjoaminen milleniaaleille avaa myös uusia hinnoittelumahdollisuuksia, sillä uusi sukupolvi on halukas maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä kuitupohjaisista pakkauksista. Koko arvoketjussa käyttöön otetut tehokkaat kuitupohjaiset pakkausratkaisut voivat lisätä tuoteluokan myyntiä arviolta jopa 2 4 prosenttia. Tämä on vähittäiskaupoille merkittävä mahdollisuus. Miten kuitupohjaiset pakkausratkaisut lisäävät liikevaihtoa (liikevaihdon kasvupotentiaali toiminnan eri vaiheissa) 0,3 0,8 % Liikevoiton kasvumahdollisuudet Innovatiiviset, kuitupohjaiset pakkaukset vähentävät painoa ja hävikkiä ja optimoivat tilankäytön. Niiden myötä kuljetus tehostuu ja varastointikapasiteetti voidaan hyödyntää paremmin. Tehokkaampi logistiikka ja käsittely vähentää kustannuksia yhtä lailla tulologistiikassa kuin myymälöissäkin. Lisäksi koko pakkausten arvoketjun hiilijalanjälki pienenee. Miten kuitupohjaiset pakkausratkaisut lisäävät liikevoittoa (liikevoiton kasvupotentiaali prosentteina) 0,2 0,7 1,7 3,2 % 2,0 4,0 % Myymälätoiminnot Ostotilanne Myynnin kasvun kokonaismahdollisuudet 0,8 1,8 1,0 2,5 Tulologistiikka Myymälätoiminnot Liikevoiton kasvun kokonaismahdollisuudet Kuitupohjaisten pakkausten käyttöönotto koko arvoketjussa voi kasvattaa tuoteluokan liikevoittoa jopa 1,0-2,5 prosenttia. Tämä on merkittävä mahdollisuus. Sijoitetun pääoman tuoton kasvumahdollisuudet Kuitupohjaisilla pakkausratkaisuilla voi lisäksi saada paremman tuoton sijoitetulle pääomalle tehokkaamman logistiikan ja kehittyneiden vähittäiskauppatoimintojen ansiosta. Resurssien tehokkaampi käyttö vähentää investointitarvetta ja kasvattaa tulovirtoja. Lisäksi varastointikapasiteetti ja hyllysaatavuus paranevat ilman lisäinvestointeja. Menestystekijät ja haasteet Seuraavan kuluttajasukupolven tavoittaminen kovassa kilpailutilanteessa on vain yksi vähittäiskaupan haasteista. Vähittäiskauppojen on huomioitava liiketoimintastrategiassaan myös muut tulevien vuosien kasvavat trendit, kuten halpamyymälöiden, private label -tuotteiden, verkkokaupan ja älykkäiden pakkausratkaisujen menestys. Stora Enson edellisessä Viewpoint-katsauksessa paneuduttiin tarkemmin näitä vähittäispakkausten trendejä koskeviin mahdollisuuksiin.

7 Stora Enson huonekalujen pakkauskonsepti säästää kustannuksia ja ympäristöä Stora Enso suunnitteli huonekalujen pakkauskonseptin yhdelle maailman suurimmalle huonekaluvähittäisketjulle. Ratkaisulla pyrittiin lisäämään automaatiota, vähentämään kuljetuskustannuksia ja pienentämään pakkauksen kokoa. Samalla kierrätyksestä haluttiin tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Stora Enso tekee yhteistyötä johtavan maailmanlaajuisen huonekaluketjun kanssa. Vähittäisketju on erityisesti edullisia sisustusratkaisuja etsivien milleniaalien suosiossa ympäri maailmaa. Ketju myi suosittua keittiölaatikkoa aaltopahvista ja muovista koostuvassa pakkauksessa, jossa Stora Enso näki monia kehityskohteita. Stora Enson kokeneet pakkaussuunnittelijat ottivat tehtäväkseen auttaa ketjua vähentämään sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia. Uuden konseptin myötä pakkauslinjan päätevaiheet voitiin automatisoida, ja lisäksi pakkaus suunniteltiin täysin uudelleen. Laatikon koko pieneni 38 prosenttia, mutta logistiset vaikutukset olivat vielä tätäkin merkittävämmät. Yhteen rekkaan voitiin nyt lastata tuotteita 60 prosenttia aiempaa enemmän, mikä pienensi merkittävästi kuljetuskustannuksia ja fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Myös kuluttajat hyötyvät vastuullisesta pakkauksesta, joka on aiempaa helpompi kierrättää. Huonekalulaatikkokonseptin kehitys on hyvä esimerkki milleniaaleille kohdistetun vähittäispakkauksen eduista: koko arvoketjuun ulottuvat kustannussäästöt parantunut kuluttajapakkauskokemus pienempi ympäristövaikutus. Ennen -38% Pakkauksen koko Jälkeen 60% Pakkauksia rekassa

8 Johdon tiivistelmä Yhteystiedot Vuoteen 2025 mennessä milleniaalien osuus Euroopan työväestöstä on jo puolet, ja tämä uusi sukupolvi on tulevien vuosikymmenien merkittävin kuluttajaryhmä. Tässä Viewpoint-katsauksessa kerrotaan, miksi kuitupohjaiset pakkaukset ovat brändinomistajille ja vähittäiskaupoille tärkeä väline milleniaalien kuluttajasegmentissä menestymisen kannalta ja miten niiden taloudellinen hyöty saavutetaan. Milleniaalit arvostavat ympäristöystävällisiä, aitoja ja luonnollisia tuotteita ja brändejä. He ajattelevat brändejä kokonaisvaltaisesti, ja pakkaukset ovat heille tärkeä osa tätä kokonaisuutta. 59 prosenttia on sitä mieltä, että koko arvoketjussa tulisi käyttää ympäristöystävällisiä pakkauksia. 88 prosenttia pitää kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja selvästi muita materiaaleja ympäristöystävällisempinä. Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Packaging Solutions Kuluttajien käyttäytyminen on vain yksi pakkausmateriaalin valintaan liittyvä tekijä. Innovatiivisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen käyttöönotto koko arvoketjussa tuo brändinomistajille ja vähittäiskaupoille muitakin merkittäviä etuja. Kehittyneet pakkaukset tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä kolmella pääalueella: tulologistiikka myymälätoiminnot asiakkaan kulutuskäyttäytyminen ja ostotilanne. Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Packaging Solutions Kestävää kehitystä tukeva arvoketju on brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kiinnostava mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa sekä parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Koko arvoketjussa käyttöön otetut tehokkaat kuitupohjaiset pakkausratkaisut voivat lisätä tuoteluokan myyntiä arviolta jopa 2 4 prosenttia. Kuitupohjaisten pakkausten käyttöönotto voi kasvattaa toiminta-alueen ja tuoteluokan liikevoittoa jopa 1 2,5 prosenttia, mikä on merkittävä taloudellinen mahdollisuus. Pakkausratkaisujen ja markkinoiden kehittyminen avaa brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kasvumahdollisuuksia uusien hinnoittelumallien kautta. Koko organisaatiolta vaaditaan kuitenkin mahdollisuuksien tunnistamista ja sitoutumista uuteen toimintastrategiaan. Uskomme, että Stora Enso Packaging Solutionsin kumppanina tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi tarttua tehokkaasti kuitupohjaisten pakkausten avulla. Stora Enso Packaging Solutions tarjoaa lisäarvoa proaktiivisesti tukemalla asiakkaitaan monella tavoin: kehittämällä innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka auttavat kasvattamaan brändin arvoa, tukemaan myyntiä ja vähentämään kokonaiskustannuksia suorituskyvyn optimoinnin kautta auttamalla saavuttamaan kannattavuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet keventämällä pakkauksia, pienentämällä hävikin määrää, maksimoimalla täyttöasteen ja vähentämällä ympäristövaikutuksia auttamalla pienentämään toimitusketjujen ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvien raakaaineiden käyttöä ja kierrättämällä ne tehokkaasti. Mikael Fristedt Marketing Developer Stora Enso Packaging Solutions Viitteet 1 A.T. Kearney Global Business Policy Council, International Labour Organization (ILO) 2 ILO 3 WEF report: Engaging Tomorrow s Consumer 4 USC Millennial Sustainability Study, KetchumBlog: Building the Case for Sustainability with Millennials 6 Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility, A.T. Kearneyn ja Stora Enson kysely, joka tehtiin 350 kuluttajalle maailmanlaajuisesti 8 Brand amplitude: Millennials Increasingly Judge Food by its Cover 9 A.T. Kearney 10 LCA study with Finnish Environment Institute, Vaasan Oy and Stora Enso 11 ECR Europe: Self Ready Packaging 12 Stora Enso 13 POPAI: Vähittäiskaupan näytteillepanon tehokkuustutkimus

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro. Pakkausalan Ympäristökonferenssi Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL

Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro. Pakkausalan Ympäristökonferenssi Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro Pakkausalan Ympäristökonferenssi 12.2.2014 Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL Pakkausten merkitys elintarviketeollisuudessa Toimiva pakkaus

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

KAUPAN LAADUNVARMENNUS - ELINTARVIKEPAKKAUKSET

KAUPAN LAADUNVARMENNUS - ELINTARVIKEPAKKAUKSET KAUPAN LAADUNVARMENNUS - ELINTARVIKEPAKKAUKSET Heta Rautpalo Tuotetutkimuspäällikkö Keskon Päivittäistavarakauppa 1 KESKON TOIMIALAT Päivittäistavarakauppa Auto- ja konekauppa Rauta- ja erikoistavarakauppa

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q2 2013 Helsinki, 17.7.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 17.7.2013 1 Sisältö Suomisen Q2 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q2 2013 Codi Wipes

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina hanke Jukka Jokiranta FocusIt Consulting Oy 2010 Tuotekortti

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

SOFIE. tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille. palvelulasikot

SOFIE. tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille. palvelulasikot SOFIE tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille palvelulasikot edistä myyntiä Sofien avulla inspiraatio Miksi valita kaksi eri kalustetta, kun voit saada kaiken yhdessä paketissa?

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 22.9.2016 1 MARKKINA JA TALOUDELLINEN KEHITYS 2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 3 KK 12,0 10,0 % (liukuva 3 kk) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj Yhtiöraportti Analyytikko Henri Huovinen

Huhtamäki Oyj Yhtiöraportti Analyytikko Henri Huovinen Huhtamäki Oyj Yhtiöraportti 8.3.2017 Analyytikko Henri Huovinen Osakkeen markkinapaikka: OMX Nasdaq Helsinki Kaupankäyntitunnus: HUH1V Toimiala: Teollisuustuotteet- ja palvelut Yhtiön kokoluokka: Large

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Jukka Moisio, toimitusjohtaja Huhtamäki Oyj Varsinainen yhtiökokous Helsinki 21.4.2015 Johtoryhmämme Jukka Moisio toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Q3/2015

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Q3/2015 Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.11.2015 Q3/2015 Keskeistä Q3/2015 Raision 16 miljoonan euron liiketulos on yhtiön kaikkien aikojen paras kvartaalitulos

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 214 Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 29.4.214 214 Ahlstrom Page Corporation 28.4.214 1 Sisältö Tammi-maaliskuu 214 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Tulos parani, liikevaihto aleni, kassavirta oli vahva

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Tulos parani, liikevaihto aleni, kassavirta oli vahva Osavuosikatsaus...6.9 Esitys.7.9 9 9 Suominen yhteensä Tulos parani, liikevaihto aleni, kassavirta oli vahva Milj. Q/9 Q/8 Q-Q/9 Q-Q/8 8 Liikevaihto,, 9, 9,6,6 Liikevoitto,6,6,, -, Katsauskauden voitto/tappio,

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta The impact of investment Econometrics & ROI Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Magazines & Brand Metrics Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Aikakauslehdet & kuluttajan ostopolku

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI Miksi Nokian Renkaat haluaa vastaanottaa verkkolaskuja? Mitä on tehty? Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Nokian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot