Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut"

Transkriptio

1 Stora Enso Packaging Solutions 1/2015 viewpoint Uuden sukupolven pakkausratkaisut

2 Myös Y-sukupolveksi kutsutut milleniaalit ovat nousemassa brändinomistajien tärkeimmäksi kohderyhmäksi markkinoilla, joilla kamppailu kasvusta ja kannattavuudesta on kovaa. Milleniaalien kulutustottumukset poikkeavat edellisistä sukupolvista: he tekevät ostoksia verkossa, viestivät sosiaalisessa mediassa ja perustavat ostopäätöksensä arvoihinsa. Milleniaalit haluavat kuluttaa älykkäästi. He haluavat vähentää jätettä ja lisätä kierrätystä, ja he ovat myös valmiita maksamaan enemmän arvojaan vastaavista tuotteista. He ovat tuotteen itsensä lisäksi kiinnostuneita brändin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista. Pakkaus on tehokas keino kertoa brändin kestävän kehityksen arvoista. Milleniaalit suosivat brändinomistajia ja vähittäiskauppoja, joiden arvoihin he voivat samaistua. Arvot ovatkin tulevaisuudessa tärkeä asiakasuskollisuuden rakentamisen ja myyntimahdollisuuksien hyödyntämisen väline. Lisäksi kohderyhmän arvoja heijastavat, älykkäät pakkausratkaisut parantavat toiminnan tehokkuutta. Vähittäiskaupat voivat kasvattaa voittojaan ja edistää kasvuaan kuitupohjaisella pakkausten arvoketjulla, joka ulottuu tulologistiikasta aina myymälätoimintoihin ja kuluttajakokemukseen. Kehitettävillä alueilla vähittäiskaupat voivat kasvattaa liikevoittoaan jopa 2,5 prosenttia, ja myynti voi kohota jopa 4 prosenttia. Tässä Viewpoint-katsauksessa kerromme, miten brändinomistajat ja vähittäismyyjät voivat tavoittaa tehokkaasti uuden kuluttajasukupolven innovatiivisilla kuitupohjaisilla pakkauksilla. Lisäksi osoitamme, miten kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut vauhdittavat kasvua ja kasvattavat voittoja. Tyypillinen milleniaali on syntynyt edustaa 47:ää prosenttia Euroopan työvoimasta vuoteen 2025 mennessä tekee ostoksia verkossa ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa ottaa arvot huomioon toiminnassaan ja suosii älykästä kulutusta pitää pakkauksia osana ostokokemusta suosii kuitupohjaisia pakkauksia.

3 Milleniaalit, uusi merkittävä kuluttajasukupolvi Tämän päivän kuluttajat ja etenkin Y-sukupolveksikin kutsutut milleniaalit perustavat toimintansa yhä enemmän arvoihinsa ja arvostavat kestävää kehitystä tukevia, luonnollisia ja aitoja kulutustapoja. Milleniaalien merkitys brändinomistajien ja vähittäiskaupan kohderyhmänä kasvaa jatkuvasti. Tänä päivänä milleniaalien osuus Euroopan talousalueen työvoimasta on 33 prosenttia, ja vuoteen 2025 mennessä osuus nousee jo 47 prosenttiin1. Vuonna 2025 lähes puolet Euroopan työvoimasta on milleniaaleja 2 (milleniaalien osuus Euroopan työvoimasta) 33 % 47 % Milleniaalit, uusi merkittävä kuluttajasukupolvi Kuitupohjaisen pakkausten arvoketjun uudet kestävät mahdollisuudet Kuitupohjaisten pakkausten liiketoimintamahdollisuudet brändinomistajille ja vähittäiskaupoille Milleniaalit ovat verkossa kuin kotonaan ja viestivät tehokkaasti. He tekevät ostoksia verkossa ja jakavat ostoskokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 70 prosenttia milleniaaleista suosittelee suosikkibrändejään verkossa, 47 prosenttia jakaa positiivisia ja 39 prosenttia negatiivisia kuluttajakokemuksiaan3. He ottavat arvonsa huomioon päätöksissään sekä suosivat tuttuja ja luotettavia brändejä, joiden arvot vastaavat heidän omiaan. Milleniaalit ovat tiedostava kuluttajaluokka, joka etsii aktiivisesti arvojaan vastaavia vaihtoehtoja. Tämä avaa suuria mahdollisuuksia private label -tuotteille. Yhdysvaltalainen vähittäiskauppa Target on tarttunut tähän tilaisuuteen. Yhtiö julkisti äskettäin kaksi erityisesti milleniaaleille suunnattua private label -tuotevalikoimaa. Menestystä on saavuttanut myös sveitsiläinen Migros-vähittäiskauppa, jonka nuorille ja kustannustietoisille kuluttajille suunnattu M-Budget -private label -tuotevalikoima arvostettiin Sveitsissä 20 merkittävimmän brändin joukkoon vuonna "Arvosuuntautuneet milleniaalit haluavat, että brändinomistajat ja vähittäiskaupat auttavat heitä kuluttamaan älykkäämmin." Milleniaalit ovat vihreitä kuluttajia. Yli 70 prosenttia milleniaaleista pitää itseään ympäristötietoisena 4. He eivät niinkään halua suoraan vähentää kulutustaan vaan valitsevat brändinomistajia ja vähittäiskauppoja, jotka auttavat heitä kuluttamaan älykkäämmin 5, esimerkiksi vähentämällä hävikkiä ja energiankulutusta ja edistämällä kierrätystä. Milleniaalit suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi. He muodostavat jo yli puolet kuluttajaryhmästä, joka on valmis maksamaan enemmän kestävää kehitystä tukevista tuotteista ja jolle tuotteiden ympäristömerkinnät ovat tärkeitä. 6 Brändinomistajille ja vähittäiskaupoille tällainen tiedostava kulutuskäyttäytyminen on ainutlaatuinen mahdollisuus 4. Milleniaalit suosivat brändejä, joiden arvot vaikuttavat myös pakkausratkaisuihin. Heistä 85 prosenttia pitää pakkausta osana tuotetta ja brändikokemusta. 7 Lisäksi 80 prosentille pakkaus on tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä 8.

4 Onko pakkausmateriaali mielestäsi osa tuote- ja brändikokemusta? 7 (samaa mieltä olevien vastaajien prosentuaalinen osuus) Kuinka tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä vähittäispakkaus on sinulle? 7 (samaa mieltä olevien vastaajien prosentuaalinen osuus) Millenniaalit Ei-millenniaalit Miten tärkeää sinulle on, että ostamasi tuote on pakattu ympäristöystävälliseen pakkaukseen? 7 (prosentuaalinen osuus milleniaalien vastauksista) 41 % 22 % 19 % 11% Ei kovin tärkeä tai merkityksetön 59 % 78 % 81 % 89 % Tärkeä tai erittäin tärkeä 85 % 71 % 80 % 77 % Millenniaalit Ei-millenniaalit Tärkeä tai erittäin tärkeä Milleniaalien mielestä kuitupohjaiset pakkausmateriaalit ovat kestävää kehitystä parhaiten tukeva vaihtoehto. He haluavat brändinomistajien ja vähittäiskauppojen auttavan heitä kuluttamaan älykkäästi ja vastuullisesti. Esimerkkinä tästä 80 prosenttia milleniaaleista toivoo, että kestävän kehityksen mukaiset pakkaukset on merkitty ekomerkinnöillä. 7 Ovatko seuraavat pakkausmateriaalit mielestäsi ympäristöystävällisiä? 7 (prosentuaalinen osuus milleniaalien kyllä-vastauksista) 88 % 74 % 37 % 20 % 23 % Ei kovin tärkeä tai merkityksetön 18 % Kuitupohjainen Lasi Metalli Muovi Milleniaalit arvostavat ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja, jotka ulottuvat primääripakkauksia laajemmalle. Kestävä kehitys on tärkeää pakkausten koko arvoketjussa, joskin sen merkitys on suurin ostohetkellä. Tämä on vähittäiskaupalle ja brändinomistajille osoitus selvästä älykkäiden pakkausratkaisujen tarpeesta koko arvoketjussa yhtä lailla sekundääri- kuin primääripakkauksissa. Kuitupohjaisten pakkausten käyttö tukee myös brändin tai kaupan johdonmukaista arvoviestintää. Kuljetuksen aikana Verkkokaupan toimituksen aikana Hyllyssä Myös brändinomistajat ja vähittäiskaupat ovat ymmärtäneet koko arvoketjun merkityksen. Private label -tuotteiden menestyksen myötä vähittäiskaupat voivat paremmin vaikuttaa pakkauksiin ja koko arvoketjuun. Uskomme, että brändinomistajien lisäksi myös vähittäiskaupat asettavat kunnianhimoisia pakkaustavoitteita. Esimerkiksi Unilever aikoo puolittaa tuotteisiinsa liittyvän jätteen ja hävikin määrän vuoteen 2020 mennessä vähentämällä pakkausmateriaaleja ja kierrättämällä ja käyttämällä niitä uudelleen. Kuitupohjaisen pakkausten arvoketjun uudet kestävät mahdollisuudet Kaikkia milleniaalien suosimiin kuitupohjaisiin pakkauksiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty. Brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivatkin tehostaa toimintaansa ja löytää menestyviä ratkaisuja koko arvoketjussa aina tulologistiikasta, varastointiin, myymälätoimintoihin ja kuluttajaviestintään. Vähittäiskaupat voivat kuitupohjaisilla pakkauksilla vastata milleniaalien ympäristöystävällisiä ja vastuullisia pakkauksia koskeviin toiveisiin ja samalla kasvattaa voittoa ja liikevaihtoa. Primääripakkaus Brändinomistaja Tulologistiikka Myymälätoiminnot Ostotilanne Kuluttaja Kehittynyt pakkausautomaatio Myymälän optimoidut käsittelytoiminnot Tehokkaat näytteillepanokampanjat Pakkausten painon optimointi Hyllytilan korkeampi käyttöaste Parantunut ostokokemus Kuljetus- ja varastointikapasiteetin optimointi Tehokas kierrätys Uudet hinnoittelumahdollisuudet Vaikuttaa liikevoittoon Vaikuttaa liikevaihtoon

5 Tulologistiikka kestävän arvoketjun ensimmäinen lenkki Tehostus- ja säästökohteita on perinteisesti etsitty tulologistiikasta. Brändinomistajien omaa tuotantoa ja pakkausprosesseja voidaan kehittää monin tavoin, hyödyntämällä esimerkiksi asiakkaan tarpeisiin soveltuvaa pakkausautomaatiota ja aaltopahvisia pakkausratkaisuja. Räätälöity pakkauslinja varmistaa tehokkaan pakkausprosessin ja vähentää varastoitavien pakkausmateriaalien tarvetta. Brändinomistajat voivat ottaa myymälätarpeet huomioon jo pakkausvaiheessa suunnittelemalla hyllyvalmiita, kustannustehokkaita pakkauksia yhdessä pakkausvalmistajien kanssa. Pakkausten painon optimoinnilla on laajoja vaikutuksia. Tulologistiikan myymälätoimituksiin ulottuvista kustannuksista 70 prosenttia riippuu tyypillisesti pakkausten painosta ja niiden vaatimasta tilasta9. Paino ja koko vaikuttavat suoraan varastoinnin ja kuljetuksen kustannuksiin. Pakkauksen painon optimoinnilla voidaan myös vähentää vaurioita kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Näiden etujen saavuttaminen edellyttää kevyisiin raaka-aineisiin perustuvaa pakkaussuunnittelua ja niihin soveltuvaa jakelua. Hyllyvalmiiden pakkausratkaisujen vaikutus myymälöiden käsittelykuluihin Muuttuva Kiinteä Tulologistiikan kulut 70 % 30 % 50 % 70 % Paino- ja kokosidonnainen, kustannussäästöt mahdollisia optimoinnilla Lisäksi varastointi- ja kuljetuskapasiteettia voi lisätä oikeankokoisilla ja oikeanlaisilla pakkauksilla. Jokainen säästetty kuutiometri vähentää logistiikkakustannuksia. Älykkäät, pinottavat aaltopahvipakkausratkaisut pienentävät kuljetettavien pakkausten kokoa, optimoivat rekkojen tilankäytön ja parantavat kuljetuskaluston käyttöastetta. Ratkaisut vähentävät samalla varastointitilan tarvetta ja käsittelykuluja. Parannukset säästävät rahaa ja lisäksi vähentävät ympäristövaikutuksia. Vertasimme uudelleenkäytettäviä muovikoreja käyttävää leivän pakkaus- ja jakelujärjestelmää vastaavaan kierrätettäviin kuitupakkauksiin perustuvaan järjestelmään. Muovia käyttävän järjestelmän hiilidioksidipäästöt olivat 40 prosenttia korkeammat pesuun ja uudelleenkäyttöön liittyvien kuljetuspäästöjen takia 10. Lisäksi ruokatarvikkeet säilyvät turvallisemmin kuitupohjaisia pakkauksia käyttävässä yksisuuntaisessa ratkaisussa. Kuljetuspakkausratkaisuja kehitetään yhä enemmän yhteistyössä pakkausvalmistajien kanssa. Räätälöidyt ratkaisut vastaavat brändinomistajien ja vähittäiskauppojen tehostustarpeisiin. Myymälätoiminnot mahdollisuus parantaa kannattavuutta Vähittäiskaupan kilpailu on kovaa, ja tehokkaat myymälätoiminnot ovat avainasemassa tuottavuuden parantamisessa ja myynnin edistämisessä ostotilanteissa. Halpamyymälät ottivat ensimmäisenä käyttöön hyllyvalmiit pakkausratkaisut, ja tänä päivänä yhä useampi vähittäiskauppa pyrkii niiden avulla tehostamaan myymälätoimintojaan ja pienentämään käsittelykulujaan. Täyttö- ja käsittelykuluja voidaan laskea jopa 50 prosenttia hyllyvalmiiden pakkausten avulla perinteisiin pakkauksiin verrattuna. Optimoitu lavaesillepano voi nostaa säästöt jopa 70 prosenttiin. 9 Erillinen näytteillepano Hyllyvalmiit pakkaukset Lavat Tutkimukset osoittavat, että 1 prosentin parannus tuotteen hyllysaatavuudessa johtaa 0,3 prosentin myynnin kasvuun. Hyllyvalmiiden pakkausten avulla tämä mahdollisuus voidaan hyödyntää.11 Lisäksi älykkäästi suunnitellut pakkaukset parantavat hyllyjen täyttöastetta ja lisäävät siten saatavuutta entisestään. Uusilla pakkausratkaisuilla pystyttiin tehostamaan niinkin perinteistä tuoteluokkaa kuin kananmunat. Tilaa säästettiin jopa 40 prosenttia, mikä paransi vähittäiskaupan hyllysaatavuutta ja kasvatti myyntiä 12. Uusiutuvat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit tehostavat kierrätystä. Ne voidaan litistää, mikä tehostaa jätteen varastointia ja kuljetusta. Lisäksi raaka-aineiden ja prosessin ympäristövaikutusta voi seurata paremmin. Kaikki kuitupohjaiset pakkaukset voidaan turvallisesti ja tehokkaasti kierrättää yhdessä ilman lajittelua. Tämä on selkeä etu muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Vähittäiskaupat voivat hyödyntää pakkausvalmistajien asiantuntemusta tehokkaasta kierrätyksestä ja pakkausten koko eliniän kattavasta seurattavuudesta. Pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen Tuotteen todellinen menestyminen mitataan ostohetkellä kaupan hyllyn edessä. Brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivat hyödyntää kuitupohjaisia pakkauksia osana brändinsä suoraa kuluttajamarkkinointia. Tehokas näytteillepano avaa uusia myyntimahdollisuuksia. Näytteillepanoratkaisuilla myynti voidaan jopa nelinkertaistaa, ja vaikutus on vielä suurempi TV-mainontaan yhdistettynä 9. Brittiläisiä vähittäisketjuja Tescoa, Asdaa ja Co-opia käsitellyt tutkimus osoitti, että lavanäytteillepanon vaikutus myyntiin oli lähes kaksinkertainen tavalliseen näytteillepanoon verrattuna. 13. Kuitupohjaiset, brändiä esille tuovat hyllyvalmiit pakkaukset ja näytteillepanoratkaisut vahvistavat lisäksi brändien suhdetta ympäristövaikutuksia korostaviin milleniaaleihin.

6 Uusiutuvasta ja kierrätettävästä kuitupohjaisesta materiaalista valmistetut älykkäät primääri- ja sekundääripakkaukset voivat parantaa ostokokemusta yhtä lailla myymälässä kuin verkkokaupassa. Ne vahvistavat myös brändiuskollisuutta ja luovat uusia myyntimahdollisuuksia. Brändiä esittelevät kuitupohjaiset pakkaukset parantavat tuotteiden näkyvyyttä myymälässä ja vahvistavat vastuullisen kulutuksen käsitystä. Marks & Spencer julkisti hiljattain aikeensa korvata muoviset ja metalliset pidikkeet paperipohjaisilla vaihtoehdoilla. Tämä on esimerkki vastuullista yrityskuvaa korostavasta toiminnasta. Verkkokaupat eivät vielä ole täysin hyödyntäneet pakkausten ostokokemusta parantavaa vaikutusta, mutta innovatiivisia ratkaisuja on kehitteillä. Hyvä esimerkki on Rollor Express -konsepti, jossa vaatteet pakataan kuitupohjaisiin rullapakkauksiin. Vaatteet eivät näin rypisty, ja ne ovat heti käyttövalmiita ilman silittämistä. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan pakkausten ympäristömerkinnät lisäävät tuotteiden myyntiä 1 prosentin 6. Samalla vähittäiskaupoille avautuu uusia hinnoittelumahdollisuuksia. Lähes joka toinen milleniaali on valmis maksamaan enemmän kestävän kehityksen mukaisista tuotteista, mukaan lukien ympäristöystävälliset pakkaukset. Kuitupohjaisten pakkausten liiketoimintamahdollisuudet Kuluttajavaatimukset ovat muuttuneet, mikä on ohjannut vähittäiskauppoja ja brändinomistajia ottamaan ympäristöystävällisyyden, luonnollisuuden ja aitouden paremmin huomioon tuotteissaan ja ratkaisuissaan. Milleniaaleille brändi on kokonaisvaltainen käsite, ja siksi pakkauksiin ja koko arvoketjuun on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Kestävää kehitystä tukeva arvoketju on brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kiinnostava mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Liikevaihdon kasvumahdollisuudet Tulevaisuuden liiketoiminnassa on elintärkeää menestyä milleniaalien kasvavassa asiakassegmentissä ja rakentaa uskollisia asiakassuhteita. Myymälöiden asiakaskokemusta voi parantaa ja liikevaihtoa kasvattaa parantamalla tuotteiden hyllysaatavuutta hyllyvalmiilla pakkauksilla, käyttämällä älykkäitä primääripakkauksia ja esittelemällä tuotteita houkuttelevimmilla näytteillepanoratkaisuilla. Myymälätoimet ovat kuitenkin vain yksi keino tavoittaa internetin parissa kasvaneet milleniaalit. Verkkokauppa on tehtävä sujuvaksi ja helpoksi, ja toimituspakkaukset ovat osa verkkokaupan kokonaisvaikutusta. Tuotteiden tarjoaminen milleniaaleille avaa myös uusia hinnoittelumahdollisuuksia, sillä uusi sukupolvi on halukas maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä kuitupohjaisista pakkauksista. Koko arvoketjussa käyttöön otetut tehokkaat kuitupohjaiset pakkausratkaisut voivat lisätä tuoteluokan myyntiä arviolta jopa 2 4 prosenttia. Tämä on vähittäiskaupoille merkittävä mahdollisuus. Miten kuitupohjaiset pakkausratkaisut lisäävät liikevaihtoa (liikevaihdon kasvupotentiaali toiminnan eri vaiheissa) 0,3 0,8 % Liikevoiton kasvumahdollisuudet Innovatiiviset, kuitupohjaiset pakkaukset vähentävät painoa ja hävikkiä ja optimoivat tilankäytön. Niiden myötä kuljetus tehostuu ja varastointikapasiteetti voidaan hyödyntää paremmin. Tehokkaampi logistiikka ja käsittely vähentää kustannuksia yhtä lailla tulologistiikassa kuin myymälöissäkin. Lisäksi koko pakkausten arvoketjun hiilijalanjälki pienenee. Miten kuitupohjaiset pakkausratkaisut lisäävät liikevoittoa (liikevoiton kasvupotentiaali prosentteina) 0,2 0,7 1,7 3,2 % 2,0 4,0 % Myymälätoiminnot Ostotilanne Myynnin kasvun kokonaismahdollisuudet 0,8 1,8 1,0 2,5 Tulologistiikka Myymälätoiminnot Liikevoiton kasvun kokonaismahdollisuudet Kuitupohjaisten pakkausten käyttöönotto koko arvoketjussa voi kasvattaa tuoteluokan liikevoittoa jopa 1,0-2,5 prosenttia. Tämä on merkittävä mahdollisuus. Sijoitetun pääoman tuoton kasvumahdollisuudet Kuitupohjaisilla pakkausratkaisuilla voi lisäksi saada paremman tuoton sijoitetulle pääomalle tehokkaamman logistiikan ja kehittyneiden vähittäiskauppatoimintojen ansiosta. Resurssien tehokkaampi käyttö vähentää investointitarvetta ja kasvattaa tulovirtoja. Lisäksi varastointikapasiteetti ja hyllysaatavuus paranevat ilman lisäinvestointeja. Menestystekijät ja haasteet Seuraavan kuluttajasukupolven tavoittaminen kovassa kilpailutilanteessa on vain yksi vähittäiskaupan haasteista. Vähittäiskauppojen on huomioitava liiketoimintastrategiassaan myös muut tulevien vuosien kasvavat trendit, kuten halpamyymälöiden, private label -tuotteiden, verkkokaupan ja älykkäiden pakkausratkaisujen menestys. Stora Enson edellisessä Viewpoint-katsauksessa paneuduttiin tarkemmin näitä vähittäispakkausten trendejä koskeviin mahdollisuuksiin.

7 Stora Enson huonekalujen pakkauskonsepti säästää kustannuksia ja ympäristöä Stora Enso suunnitteli huonekalujen pakkauskonseptin yhdelle maailman suurimmalle huonekaluvähittäisketjulle. Ratkaisulla pyrittiin lisäämään automaatiota, vähentämään kuljetuskustannuksia ja pienentämään pakkauksen kokoa. Samalla kierrätyksestä haluttiin tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Stora Enso tekee yhteistyötä johtavan maailmanlaajuisen huonekaluketjun kanssa. Vähittäisketju on erityisesti edullisia sisustusratkaisuja etsivien milleniaalien suosiossa ympäri maailmaa. Ketju myi suosittua keittiölaatikkoa aaltopahvista ja muovista koostuvassa pakkauksessa, jossa Stora Enso näki monia kehityskohteita. Stora Enson kokeneet pakkaussuunnittelijat ottivat tehtäväkseen auttaa ketjua vähentämään sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia. Uuden konseptin myötä pakkauslinjan päätevaiheet voitiin automatisoida, ja lisäksi pakkaus suunniteltiin täysin uudelleen. Laatikon koko pieneni 38 prosenttia, mutta logistiset vaikutukset olivat vielä tätäkin merkittävämmät. Yhteen rekkaan voitiin nyt lastata tuotteita 60 prosenttia aiempaa enemmän, mikä pienensi merkittävästi kuljetuskustannuksia ja fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Myös kuluttajat hyötyvät vastuullisesta pakkauksesta, joka on aiempaa helpompi kierrättää. Huonekalulaatikkokonseptin kehitys on hyvä esimerkki milleniaaleille kohdistetun vähittäispakkauksen eduista: koko arvoketjuun ulottuvat kustannussäästöt parantunut kuluttajapakkauskokemus pienempi ympäristövaikutus. Ennen -38% Pakkauksen koko Jälkeen 60% Pakkauksia rekassa

8 Johdon tiivistelmä Yhteystiedot Vuoteen 2025 mennessä milleniaalien osuus Euroopan työväestöstä on jo puolet, ja tämä uusi sukupolvi on tulevien vuosikymmenien merkittävin kuluttajaryhmä. Tässä Viewpoint-katsauksessa kerrotaan, miksi kuitupohjaiset pakkaukset ovat brändinomistajille ja vähittäiskaupoille tärkeä väline milleniaalien kuluttajasegmentissä menestymisen kannalta ja miten niiden taloudellinen hyöty saavutetaan. Milleniaalit arvostavat ympäristöystävällisiä, aitoja ja luonnollisia tuotteita ja brändejä. He ajattelevat brändejä kokonaisvaltaisesti, ja pakkaukset ovat heille tärkeä osa tätä kokonaisuutta. 59 prosenttia on sitä mieltä, että koko arvoketjussa tulisi käyttää ympäristöystävällisiä pakkauksia. 88 prosenttia pitää kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja selvästi muita materiaaleja ympäristöystävällisempinä. Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Packaging Solutions Kuluttajien käyttäytyminen on vain yksi pakkausmateriaalin valintaan liittyvä tekijä. Innovatiivisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen käyttöönotto koko arvoketjussa tuo brändinomistajille ja vähittäiskaupoille muitakin merkittäviä etuja. Kehittyneet pakkaukset tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä kolmella pääalueella: tulologistiikka myymälätoiminnot asiakkaan kulutuskäyttäytyminen ja ostotilanne. Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Packaging Solutions Kestävää kehitystä tukeva arvoketju on brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kiinnostava mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa sekä parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Koko arvoketjussa käyttöön otetut tehokkaat kuitupohjaiset pakkausratkaisut voivat lisätä tuoteluokan myyntiä arviolta jopa 2 4 prosenttia. Kuitupohjaisten pakkausten käyttöönotto voi kasvattaa toiminta-alueen ja tuoteluokan liikevoittoa jopa 1 2,5 prosenttia, mikä on merkittävä taloudellinen mahdollisuus. Pakkausratkaisujen ja markkinoiden kehittyminen avaa brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kasvumahdollisuuksia uusien hinnoittelumallien kautta. Koko organisaatiolta vaaditaan kuitenkin mahdollisuuksien tunnistamista ja sitoutumista uuteen toimintastrategiaan. Uskomme, että Stora Enso Packaging Solutionsin kumppanina tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi tarttua tehokkaasti kuitupohjaisten pakkausten avulla. Stora Enso Packaging Solutions tarjoaa lisäarvoa proaktiivisesti tukemalla asiakkaitaan monella tavoin: kehittämällä innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka auttavat kasvattamaan brändin arvoa, tukemaan myyntiä ja vähentämään kokonaiskustannuksia suorituskyvyn optimoinnin kautta auttamalla saavuttamaan kannattavuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet keventämällä pakkauksia, pienentämällä hävikin määrää, maksimoimalla täyttöasteen ja vähentämällä ympäristövaikutuksia auttamalla pienentämään toimitusketjujen ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvien raakaaineiden käyttöä ja kierrättämällä ne tehokkaasti. Mikael Fristedt Marketing Developer Stora Enso Packaging Solutions Viitteet 1 A.T. Kearney Global Business Policy Council, International Labour Organization (ILO) 2 ILO 3 WEF report: Engaging Tomorrow s Consumer 4 USC Millennial Sustainability Study, KetchumBlog: Building the Case for Sustainability with Millennials 6 Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility, A.T. Kearneyn ja Stora Enson kysely, joka tehtiin 350 kuluttajalle maailmanlaajuisesti 8 Brand amplitude: Millennials Increasingly Judge Food by its Cover 9 A.T. Kearney 10 LCA study with Finnish Environment Institute, Vaasan Oy and Stora Enso 11 ECR Europe: Self Ready Packaging 12 Stora Enso 13 POPAI: Vähittäiskaupan näytteillepanon tehokkuustutkimus

viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 ja Sub-heading sen jälkeen set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Vähittäiskaupassa puhaltavat muutoksen tuulet. Kuluttajat odottavat

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Koonmukainen pakkausautomaatio

Koonmukainen pakkausautomaatio Uutta ajattelua pakkaukseen Koonmukainen pakkausautomaatio Seuraa meitä: Totutusta poikkeava ajattelu auttoi meitä kehittämään parhaan pakkausratkaisun Täydellisesti tuotteen kokoon sovitettu pakkaus mahdollisimman

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

viewpoint Verkkokaupan pakkausten tulevaisuus

viewpoint Verkkokaupan pakkausten tulevaisuus viewpoint Verkkokaupan pakkausten tulevaisuus Stora Enso Packaging Solutions, 2015 Vähittäiskaupan murros Verkko on mullistamassa useimpien vähittäiskaupan kategorioiden perustoja. Kuluttajat voivat ostaa

Lisätiedot

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you SISÄLLYS TIETOA STENQVISTISTÄ sivu 04 LAATU sivu 06 YMPÄRISTÖ sivu 08 TUOTANTO sivu 10 TUOTTEET VÄHITTÄISKAUPALLE sivu 12 TUOTTEET TEOLLISUUDELLE sivu 13 MITÄ STENQVIST

Lisätiedot

Powerflute for first class packaging. Savon Sellu Oy. Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014

Powerflute for first class packaging. Savon Sellu Oy. Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014 Powerflute for first class packaging Savon Sellu Oy Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014 1 Savon Sellu koivusta pahvia 9.5.2014 2 Savon Sellun historia Metsänomistajat ajoivat tehtaan rakentamista 1960-luvulla

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

räätälöityjä pakkauksia

räätälöityjä pakkauksia Asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä pakkauksia Päättäjien Metsäakatemia Timo Anonen, Product Manager 12.5.2017 Divisioonat Consumer Board Packaging Solutions Biomaterials Wood Products Paper 2 Stora Enso

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Saammeko esitellä, maitotalous tuotteiden myyntiratkaisujen kerma! Huurre tuo nyt markkinoille uuden ajan myyntiratkaisut maitotaloustuotteille Yhteistä Huurteen

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Pakkaus on hyvis, ei pahis

Pakkaus on hyvis, ei pahis Pakkaus on hyvis, ei pahis Lehdistölounas SPY:n ympäristökonferenssin yhteydessä 24.11.2015 1 Pakkausten lisäarvo ja ympäristövaikutukset Pakkaukset tuottavat lisäarvoa ja positiivisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

TIET ELINKEINOELÄMÄN TUKENA. Suuremman ajoneuvokoon vaikutus kaupan yritystoimintaan ja päästöihin. Jussi Hytönen / Kesko Logistiikka

TIET ELINKEINOELÄMÄN TUKENA. Suuremman ajoneuvokoon vaikutus kaupan yritystoimintaan ja päästöihin. Jussi Hytönen / Kesko Logistiikka TIET ELINKEINOELÄMÄN TUKENA Suuremman ajoneuvokoon vaikutus kaupan yritystoimintaan ja päästöihin Jussi Hytönen / Kesko Logistiikka 1 Esityksen sisältö Kesko lyhyesti HCT-pilotointi Keskon HCT hanke Toteutus

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Kooste oppilastöiden tuloksista Ruokis hanke Forssa, 2014 Antti Sillman SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET HUOMIOT... 1 3 LÖYTÖJÄ... 2 LÄHTEET... 3 1 JOHDANTO

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia 22.11.2017 Heli Tammivuori ETL:n kannattavuuskysely Selvitti kannattavuuden ja myynnin kehittymistä vuonna 2017 ja odotuksia vuodelle 2018. Suunnattiin ETL:n jäsenyritysten

Lisätiedot

2009: Pako vapauteen

2009: Pako vapauteen 2009: Pako vapauteen Merkittävin kuluttajakäyttäytymisen trendi on Eskapismi, pakeneminen vapauteen edes hetkeksi, irti arjen ja todellisuuden paineista: Ilo Läheisyys Viihde Vapautuminen, helpotus Vaihtelu

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

SUOMALAINEN PAKKAUSALAN AMMATTILAINEN

SUOMALAINEN PAKKAUSALAN AMMATTILAINEN SUOMALAINEN PAKKAUSALAN AMMATTILAINEN SISÄLLYS 1 Metalpak Oy:n esittely 3 Teknokemian kartioastiat 4 Elintarvikepakkaukset 5 Erikoispakkaukset 6 Kannet 7 Painokansiastiat 8 Kannen suljentalaitteet SUOMALAINEN

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Esittelyssä Toyotan Litium-Ion-teknologiaan pohjautuva, uusi varastotrukkivalikoima, joka toimii pidempään vähemmällä energialla ja pienemmillä kustannuksilla. Ei enää

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli

Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli Näytteenottokoulutus 19. 20.11.2016 Mikä on Fineli? Elintarvikkeiden koostumustietokanta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää perustettu vuonna 1984

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Logistiikan kehittäminen pkyritysten. parantamiseksi. Janne Lappalainen

Logistiikan kehittäminen pkyritysten. parantamiseksi. Janne Lappalainen Logistiikan kehittäminen pkyritysten kannattavuuden parantamiseksi Janne Lappalainen 22.3.2017 Taustaa Logistiikka tarkoittaa mm. ostoja, varastointia ja kuljetuksia Yrityksen materiaalivirran fyysinen,

Lisätiedot

SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging

SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging Julkaisija ECR Finland ry PL 1000 00101 HELSINKI 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Periaatteet 3 5 2.1 Lisäarvoa ostajalle, vähittäiskaupalle ja

Lisätiedot

Pakkaus on osa kestävää elintarviketta. Kuluttajapakkauksen karikot matkalla pakkaamosta kuluttajalle

Pakkaus on osa kestävää elintarviketta. Kuluttajapakkauksen karikot matkalla pakkaamosta kuluttajalle Pakkaus on osa kestävää elintarviketta Kuluttajapakkauksen karikot matkalla pakkaamosta kuluttajalle Pakkaus on osa kestävää elintarviketta Keskon vastuullisuusohjelmasta Mikä on Pakkaus Pakkauksen tehtävät

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen. Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi

Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen. Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi Pakkaustutkimus PTR ry PTR:llä on pitkä kokemus pakkausalan tutkimuksesta

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Metsä Board. Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström. Pörssisäätiön pörssiaamu, Tampere

Metsä Board. Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström. Pörssisäätiön pörssiaamu, Tampere Metsä Board Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström Pörssisäätiön pörssiaamu, Tampere 4.4.217 Käänne paperiyhtiöstä kartonkiyhtiöksi on saatu päätökseen Liiketoiminnan jakauma 25 Liiketoiminnan jakauma

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta

Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta NEWS ENGINE OY Perustettu 2004 Pääkonttori Oulussa ja toimisto Helsingissä Kotimainen, velaton, yksityisesti omistettu Fokusoitunut mediaseurantapalveluiden

Lisätiedot