Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut"

Transkriptio

1 Stora Enso Packaging Solutions 1/2015 viewpoint Uuden sukupolven pakkausratkaisut

2 Myös Y-sukupolveksi kutsutut milleniaalit ovat nousemassa brändinomistajien tärkeimmäksi kohderyhmäksi markkinoilla, joilla kamppailu kasvusta ja kannattavuudesta on kovaa. Milleniaalien kulutustottumukset poikkeavat edellisistä sukupolvista: he tekevät ostoksia verkossa, viestivät sosiaalisessa mediassa ja perustavat ostopäätöksensä arvoihinsa. Milleniaalit haluavat kuluttaa älykkäästi. He haluavat vähentää jätettä ja lisätä kierrätystä, ja he ovat myös valmiita maksamaan enemmän arvojaan vastaavista tuotteista. He ovat tuotteen itsensä lisäksi kiinnostuneita brändin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista. Pakkaus on tehokas keino kertoa brändin kestävän kehityksen arvoista. Milleniaalit suosivat brändinomistajia ja vähittäiskauppoja, joiden arvoihin he voivat samaistua. Arvot ovatkin tulevaisuudessa tärkeä asiakasuskollisuuden rakentamisen ja myyntimahdollisuuksien hyödyntämisen väline. Lisäksi kohderyhmän arvoja heijastavat, älykkäät pakkausratkaisut parantavat toiminnan tehokkuutta. Vähittäiskaupat voivat kasvattaa voittojaan ja edistää kasvuaan kuitupohjaisella pakkausten arvoketjulla, joka ulottuu tulologistiikasta aina myymälätoimintoihin ja kuluttajakokemukseen. Kehitettävillä alueilla vähittäiskaupat voivat kasvattaa liikevoittoaan jopa 2,5 prosenttia, ja myynti voi kohota jopa 4 prosenttia. Tässä Viewpoint-katsauksessa kerromme, miten brändinomistajat ja vähittäismyyjät voivat tavoittaa tehokkaasti uuden kuluttajasukupolven innovatiivisilla kuitupohjaisilla pakkauksilla. Lisäksi osoitamme, miten kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut vauhdittavat kasvua ja kasvattavat voittoja. Tyypillinen milleniaali on syntynyt edustaa 47:ää prosenttia Euroopan työvoimasta vuoteen 2025 mennessä tekee ostoksia verkossa ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa ottaa arvot huomioon toiminnassaan ja suosii älykästä kulutusta pitää pakkauksia osana ostokokemusta suosii kuitupohjaisia pakkauksia.

3 Milleniaalit, uusi merkittävä kuluttajasukupolvi Tämän päivän kuluttajat ja etenkin Y-sukupolveksikin kutsutut milleniaalit perustavat toimintansa yhä enemmän arvoihinsa ja arvostavat kestävää kehitystä tukevia, luonnollisia ja aitoja kulutustapoja. Milleniaalien merkitys brändinomistajien ja vähittäiskaupan kohderyhmänä kasvaa jatkuvasti. Tänä päivänä milleniaalien osuus Euroopan talousalueen työvoimasta on 33 prosenttia, ja vuoteen 2025 mennessä osuus nousee jo 47 prosenttiin1. Vuonna 2025 lähes puolet Euroopan työvoimasta on milleniaaleja 2 (milleniaalien osuus Euroopan työvoimasta) 33 % 47 % Milleniaalit, uusi merkittävä kuluttajasukupolvi Kuitupohjaisen pakkausten arvoketjun uudet kestävät mahdollisuudet Kuitupohjaisten pakkausten liiketoimintamahdollisuudet brändinomistajille ja vähittäiskaupoille Milleniaalit ovat verkossa kuin kotonaan ja viestivät tehokkaasti. He tekevät ostoksia verkossa ja jakavat ostoskokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 70 prosenttia milleniaaleista suosittelee suosikkibrändejään verkossa, 47 prosenttia jakaa positiivisia ja 39 prosenttia negatiivisia kuluttajakokemuksiaan3. He ottavat arvonsa huomioon päätöksissään sekä suosivat tuttuja ja luotettavia brändejä, joiden arvot vastaavat heidän omiaan. Milleniaalit ovat tiedostava kuluttajaluokka, joka etsii aktiivisesti arvojaan vastaavia vaihtoehtoja. Tämä avaa suuria mahdollisuuksia private label -tuotteille. Yhdysvaltalainen vähittäiskauppa Target on tarttunut tähän tilaisuuteen. Yhtiö julkisti äskettäin kaksi erityisesti milleniaaleille suunnattua private label -tuotevalikoimaa. Menestystä on saavuttanut myös sveitsiläinen Migros-vähittäiskauppa, jonka nuorille ja kustannustietoisille kuluttajille suunnattu M-Budget -private label -tuotevalikoima arvostettiin Sveitsissä 20 merkittävimmän brändin joukkoon vuonna "Arvosuuntautuneet milleniaalit haluavat, että brändinomistajat ja vähittäiskaupat auttavat heitä kuluttamaan älykkäämmin." Milleniaalit ovat vihreitä kuluttajia. Yli 70 prosenttia milleniaaleista pitää itseään ympäristötietoisena 4. He eivät niinkään halua suoraan vähentää kulutustaan vaan valitsevat brändinomistajia ja vähittäiskauppoja, jotka auttavat heitä kuluttamaan älykkäämmin 5, esimerkiksi vähentämällä hävikkiä ja energiankulutusta ja edistämällä kierrätystä. Milleniaalit suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi. He muodostavat jo yli puolet kuluttajaryhmästä, joka on valmis maksamaan enemmän kestävää kehitystä tukevista tuotteista ja jolle tuotteiden ympäristömerkinnät ovat tärkeitä. 6 Brändinomistajille ja vähittäiskaupoille tällainen tiedostava kulutuskäyttäytyminen on ainutlaatuinen mahdollisuus 4. Milleniaalit suosivat brändejä, joiden arvot vaikuttavat myös pakkausratkaisuihin. Heistä 85 prosenttia pitää pakkausta osana tuotetta ja brändikokemusta. 7 Lisäksi 80 prosentille pakkaus on tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä 8.

4 Onko pakkausmateriaali mielestäsi osa tuote- ja brändikokemusta? 7 (samaa mieltä olevien vastaajien prosentuaalinen osuus) Kuinka tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä vähittäispakkaus on sinulle? 7 (samaa mieltä olevien vastaajien prosentuaalinen osuus) Millenniaalit Ei-millenniaalit Miten tärkeää sinulle on, että ostamasi tuote on pakattu ympäristöystävälliseen pakkaukseen? 7 (prosentuaalinen osuus milleniaalien vastauksista) 41 % 22 % 19 % 11% Ei kovin tärkeä tai merkityksetön 59 % 78 % 81 % 89 % Tärkeä tai erittäin tärkeä 85 % 71 % 80 % 77 % Millenniaalit Ei-millenniaalit Tärkeä tai erittäin tärkeä Milleniaalien mielestä kuitupohjaiset pakkausmateriaalit ovat kestävää kehitystä parhaiten tukeva vaihtoehto. He haluavat brändinomistajien ja vähittäiskauppojen auttavan heitä kuluttamaan älykkäästi ja vastuullisesti. Esimerkkinä tästä 80 prosenttia milleniaaleista toivoo, että kestävän kehityksen mukaiset pakkaukset on merkitty ekomerkinnöillä. 7 Ovatko seuraavat pakkausmateriaalit mielestäsi ympäristöystävällisiä? 7 (prosentuaalinen osuus milleniaalien kyllä-vastauksista) 88 % 74 % 37 % 20 % 23 % Ei kovin tärkeä tai merkityksetön 18 % Kuitupohjainen Lasi Metalli Muovi Milleniaalit arvostavat ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja, jotka ulottuvat primääripakkauksia laajemmalle. Kestävä kehitys on tärkeää pakkausten koko arvoketjussa, joskin sen merkitys on suurin ostohetkellä. Tämä on vähittäiskaupalle ja brändinomistajille osoitus selvästä älykkäiden pakkausratkaisujen tarpeesta koko arvoketjussa yhtä lailla sekundääri- kuin primääripakkauksissa. Kuitupohjaisten pakkausten käyttö tukee myös brändin tai kaupan johdonmukaista arvoviestintää. Kuljetuksen aikana Verkkokaupan toimituksen aikana Hyllyssä Myös brändinomistajat ja vähittäiskaupat ovat ymmärtäneet koko arvoketjun merkityksen. Private label -tuotteiden menestyksen myötä vähittäiskaupat voivat paremmin vaikuttaa pakkauksiin ja koko arvoketjuun. Uskomme, että brändinomistajien lisäksi myös vähittäiskaupat asettavat kunnianhimoisia pakkaustavoitteita. Esimerkiksi Unilever aikoo puolittaa tuotteisiinsa liittyvän jätteen ja hävikin määrän vuoteen 2020 mennessä vähentämällä pakkausmateriaaleja ja kierrättämällä ja käyttämällä niitä uudelleen. Kuitupohjaisen pakkausten arvoketjun uudet kestävät mahdollisuudet Kaikkia milleniaalien suosimiin kuitupohjaisiin pakkauksiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty. Brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivatkin tehostaa toimintaansa ja löytää menestyviä ratkaisuja koko arvoketjussa aina tulologistiikasta, varastointiin, myymälätoimintoihin ja kuluttajaviestintään. Vähittäiskaupat voivat kuitupohjaisilla pakkauksilla vastata milleniaalien ympäristöystävällisiä ja vastuullisia pakkauksia koskeviin toiveisiin ja samalla kasvattaa voittoa ja liikevaihtoa. Primääripakkaus Brändinomistaja Tulologistiikka Myymälätoiminnot Ostotilanne Kuluttaja Kehittynyt pakkausautomaatio Myymälän optimoidut käsittelytoiminnot Tehokkaat näytteillepanokampanjat Pakkausten painon optimointi Hyllytilan korkeampi käyttöaste Parantunut ostokokemus Kuljetus- ja varastointikapasiteetin optimointi Tehokas kierrätys Uudet hinnoittelumahdollisuudet Vaikuttaa liikevoittoon Vaikuttaa liikevaihtoon

5 Tulologistiikka kestävän arvoketjun ensimmäinen lenkki Tehostus- ja säästökohteita on perinteisesti etsitty tulologistiikasta. Brändinomistajien omaa tuotantoa ja pakkausprosesseja voidaan kehittää monin tavoin, hyödyntämällä esimerkiksi asiakkaan tarpeisiin soveltuvaa pakkausautomaatiota ja aaltopahvisia pakkausratkaisuja. Räätälöity pakkauslinja varmistaa tehokkaan pakkausprosessin ja vähentää varastoitavien pakkausmateriaalien tarvetta. Brändinomistajat voivat ottaa myymälätarpeet huomioon jo pakkausvaiheessa suunnittelemalla hyllyvalmiita, kustannustehokkaita pakkauksia yhdessä pakkausvalmistajien kanssa. Pakkausten painon optimoinnilla on laajoja vaikutuksia. Tulologistiikan myymälätoimituksiin ulottuvista kustannuksista 70 prosenttia riippuu tyypillisesti pakkausten painosta ja niiden vaatimasta tilasta9. Paino ja koko vaikuttavat suoraan varastoinnin ja kuljetuksen kustannuksiin. Pakkauksen painon optimoinnilla voidaan myös vähentää vaurioita kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Näiden etujen saavuttaminen edellyttää kevyisiin raaka-aineisiin perustuvaa pakkaussuunnittelua ja niihin soveltuvaa jakelua. Hyllyvalmiiden pakkausratkaisujen vaikutus myymälöiden käsittelykuluihin Muuttuva Kiinteä Tulologistiikan kulut 70 % 30 % 50 % 70 % Paino- ja kokosidonnainen, kustannussäästöt mahdollisia optimoinnilla Lisäksi varastointi- ja kuljetuskapasiteettia voi lisätä oikeankokoisilla ja oikeanlaisilla pakkauksilla. Jokainen säästetty kuutiometri vähentää logistiikkakustannuksia. Älykkäät, pinottavat aaltopahvipakkausratkaisut pienentävät kuljetettavien pakkausten kokoa, optimoivat rekkojen tilankäytön ja parantavat kuljetuskaluston käyttöastetta. Ratkaisut vähentävät samalla varastointitilan tarvetta ja käsittelykuluja. Parannukset säästävät rahaa ja lisäksi vähentävät ympäristövaikutuksia. Vertasimme uudelleenkäytettäviä muovikoreja käyttävää leivän pakkaus- ja jakelujärjestelmää vastaavaan kierrätettäviin kuitupakkauksiin perustuvaan järjestelmään. Muovia käyttävän järjestelmän hiilidioksidipäästöt olivat 40 prosenttia korkeammat pesuun ja uudelleenkäyttöön liittyvien kuljetuspäästöjen takia 10. Lisäksi ruokatarvikkeet säilyvät turvallisemmin kuitupohjaisia pakkauksia käyttävässä yksisuuntaisessa ratkaisussa. Kuljetuspakkausratkaisuja kehitetään yhä enemmän yhteistyössä pakkausvalmistajien kanssa. Räätälöidyt ratkaisut vastaavat brändinomistajien ja vähittäiskauppojen tehostustarpeisiin. Myymälätoiminnot mahdollisuus parantaa kannattavuutta Vähittäiskaupan kilpailu on kovaa, ja tehokkaat myymälätoiminnot ovat avainasemassa tuottavuuden parantamisessa ja myynnin edistämisessä ostotilanteissa. Halpamyymälät ottivat ensimmäisenä käyttöön hyllyvalmiit pakkausratkaisut, ja tänä päivänä yhä useampi vähittäiskauppa pyrkii niiden avulla tehostamaan myymälätoimintojaan ja pienentämään käsittelykulujaan. Täyttö- ja käsittelykuluja voidaan laskea jopa 50 prosenttia hyllyvalmiiden pakkausten avulla perinteisiin pakkauksiin verrattuna. Optimoitu lavaesillepano voi nostaa säästöt jopa 70 prosenttiin. 9 Erillinen näytteillepano Hyllyvalmiit pakkaukset Lavat Tutkimukset osoittavat, että 1 prosentin parannus tuotteen hyllysaatavuudessa johtaa 0,3 prosentin myynnin kasvuun. Hyllyvalmiiden pakkausten avulla tämä mahdollisuus voidaan hyödyntää.11 Lisäksi älykkäästi suunnitellut pakkaukset parantavat hyllyjen täyttöastetta ja lisäävät siten saatavuutta entisestään. Uusilla pakkausratkaisuilla pystyttiin tehostamaan niinkin perinteistä tuoteluokkaa kuin kananmunat. Tilaa säästettiin jopa 40 prosenttia, mikä paransi vähittäiskaupan hyllysaatavuutta ja kasvatti myyntiä 12. Uusiutuvat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit tehostavat kierrätystä. Ne voidaan litistää, mikä tehostaa jätteen varastointia ja kuljetusta. Lisäksi raaka-aineiden ja prosessin ympäristövaikutusta voi seurata paremmin. Kaikki kuitupohjaiset pakkaukset voidaan turvallisesti ja tehokkaasti kierrättää yhdessä ilman lajittelua. Tämä on selkeä etu muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Vähittäiskaupat voivat hyödyntää pakkausvalmistajien asiantuntemusta tehokkaasta kierrätyksestä ja pakkausten koko eliniän kattavasta seurattavuudesta. Pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen Tuotteen todellinen menestyminen mitataan ostohetkellä kaupan hyllyn edessä. Brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivat hyödyntää kuitupohjaisia pakkauksia osana brändinsä suoraa kuluttajamarkkinointia. Tehokas näytteillepano avaa uusia myyntimahdollisuuksia. Näytteillepanoratkaisuilla myynti voidaan jopa nelinkertaistaa, ja vaikutus on vielä suurempi TV-mainontaan yhdistettynä 9. Brittiläisiä vähittäisketjuja Tescoa, Asdaa ja Co-opia käsitellyt tutkimus osoitti, että lavanäytteillepanon vaikutus myyntiin oli lähes kaksinkertainen tavalliseen näytteillepanoon verrattuna. 13. Kuitupohjaiset, brändiä esille tuovat hyllyvalmiit pakkaukset ja näytteillepanoratkaisut vahvistavat lisäksi brändien suhdetta ympäristövaikutuksia korostaviin milleniaaleihin.

6 Uusiutuvasta ja kierrätettävästä kuitupohjaisesta materiaalista valmistetut älykkäät primääri- ja sekundääripakkaukset voivat parantaa ostokokemusta yhtä lailla myymälässä kuin verkkokaupassa. Ne vahvistavat myös brändiuskollisuutta ja luovat uusia myyntimahdollisuuksia. Brändiä esittelevät kuitupohjaiset pakkaukset parantavat tuotteiden näkyvyyttä myymälässä ja vahvistavat vastuullisen kulutuksen käsitystä. Marks & Spencer julkisti hiljattain aikeensa korvata muoviset ja metalliset pidikkeet paperipohjaisilla vaihtoehdoilla. Tämä on esimerkki vastuullista yrityskuvaa korostavasta toiminnasta. Verkkokaupat eivät vielä ole täysin hyödyntäneet pakkausten ostokokemusta parantavaa vaikutusta, mutta innovatiivisia ratkaisuja on kehitteillä. Hyvä esimerkki on Rollor Express -konsepti, jossa vaatteet pakataan kuitupohjaisiin rullapakkauksiin. Vaatteet eivät näin rypisty, ja ne ovat heti käyttövalmiita ilman silittämistä. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan pakkausten ympäristömerkinnät lisäävät tuotteiden myyntiä 1 prosentin 6. Samalla vähittäiskaupoille avautuu uusia hinnoittelumahdollisuuksia. Lähes joka toinen milleniaali on valmis maksamaan enemmän kestävän kehityksen mukaisista tuotteista, mukaan lukien ympäristöystävälliset pakkaukset. Kuitupohjaisten pakkausten liiketoimintamahdollisuudet Kuluttajavaatimukset ovat muuttuneet, mikä on ohjannut vähittäiskauppoja ja brändinomistajia ottamaan ympäristöystävällisyyden, luonnollisuuden ja aitouden paremmin huomioon tuotteissaan ja ratkaisuissaan. Milleniaaleille brändi on kokonaisvaltainen käsite, ja siksi pakkauksiin ja koko arvoketjuun on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Kestävää kehitystä tukeva arvoketju on brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kiinnostava mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Liikevaihdon kasvumahdollisuudet Tulevaisuuden liiketoiminnassa on elintärkeää menestyä milleniaalien kasvavassa asiakassegmentissä ja rakentaa uskollisia asiakassuhteita. Myymälöiden asiakaskokemusta voi parantaa ja liikevaihtoa kasvattaa parantamalla tuotteiden hyllysaatavuutta hyllyvalmiilla pakkauksilla, käyttämällä älykkäitä primääripakkauksia ja esittelemällä tuotteita houkuttelevimmilla näytteillepanoratkaisuilla. Myymälätoimet ovat kuitenkin vain yksi keino tavoittaa internetin parissa kasvaneet milleniaalit. Verkkokauppa on tehtävä sujuvaksi ja helpoksi, ja toimituspakkaukset ovat osa verkkokaupan kokonaisvaikutusta. Tuotteiden tarjoaminen milleniaaleille avaa myös uusia hinnoittelumahdollisuuksia, sillä uusi sukupolvi on halukas maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä kuitupohjaisista pakkauksista. Koko arvoketjussa käyttöön otetut tehokkaat kuitupohjaiset pakkausratkaisut voivat lisätä tuoteluokan myyntiä arviolta jopa 2 4 prosenttia. Tämä on vähittäiskaupoille merkittävä mahdollisuus. Miten kuitupohjaiset pakkausratkaisut lisäävät liikevaihtoa (liikevaihdon kasvupotentiaali toiminnan eri vaiheissa) 0,3 0,8 % Liikevoiton kasvumahdollisuudet Innovatiiviset, kuitupohjaiset pakkaukset vähentävät painoa ja hävikkiä ja optimoivat tilankäytön. Niiden myötä kuljetus tehostuu ja varastointikapasiteetti voidaan hyödyntää paremmin. Tehokkaampi logistiikka ja käsittely vähentää kustannuksia yhtä lailla tulologistiikassa kuin myymälöissäkin. Lisäksi koko pakkausten arvoketjun hiilijalanjälki pienenee. Miten kuitupohjaiset pakkausratkaisut lisäävät liikevoittoa (liikevoiton kasvupotentiaali prosentteina) 0,2 0,7 1,7 3,2 % 2,0 4,0 % Myymälätoiminnot Ostotilanne Myynnin kasvun kokonaismahdollisuudet 0,8 1,8 1,0 2,5 Tulologistiikka Myymälätoiminnot Liikevoiton kasvun kokonaismahdollisuudet Kuitupohjaisten pakkausten käyttöönotto koko arvoketjussa voi kasvattaa tuoteluokan liikevoittoa jopa 1,0-2,5 prosenttia. Tämä on merkittävä mahdollisuus. Sijoitetun pääoman tuoton kasvumahdollisuudet Kuitupohjaisilla pakkausratkaisuilla voi lisäksi saada paremman tuoton sijoitetulle pääomalle tehokkaamman logistiikan ja kehittyneiden vähittäiskauppatoimintojen ansiosta. Resurssien tehokkaampi käyttö vähentää investointitarvetta ja kasvattaa tulovirtoja. Lisäksi varastointikapasiteetti ja hyllysaatavuus paranevat ilman lisäinvestointeja. Menestystekijät ja haasteet Seuraavan kuluttajasukupolven tavoittaminen kovassa kilpailutilanteessa on vain yksi vähittäiskaupan haasteista. Vähittäiskauppojen on huomioitava liiketoimintastrategiassaan myös muut tulevien vuosien kasvavat trendit, kuten halpamyymälöiden, private label -tuotteiden, verkkokaupan ja älykkäiden pakkausratkaisujen menestys. Stora Enson edellisessä Viewpoint-katsauksessa paneuduttiin tarkemmin näitä vähittäispakkausten trendejä koskeviin mahdollisuuksiin.

7 Stora Enson huonekalujen pakkauskonsepti säästää kustannuksia ja ympäristöä Stora Enso suunnitteli huonekalujen pakkauskonseptin yhdelle maailman suurimmalle huonekaluvähittäisketjulle. Ratkaisulla pyrittiin lisäämään automaatiota, vähentämään kuljetuskustannuksia ja pienentämään pakkauksen kokoa. Samalla kierrätyksestä haluttiin tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Stora Enso tekee yhteistyötä johtavan maailmanlaajuisen huonekaluketjun kanssa. Vähittäisketju on erityisesti edullisia sisustusratkaisuja etsivien milleniaalien suosiossa ympäri maailmaa. Ketju myi suosittua keittiölaatikkoa aaltopahvista ja muovista koostuvassa pakkauksessa, jossa Stora Enso näki monia kehityskohteita. Stora Enson kokeneet pakkaussuunnittelijat ottivat tehtäväkseen auttaa ketjua vähentämään sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia. Uuden konseptin myötä pakkauslinjan päätevaiheet voitiin automatisoida, ja lisäksi pakkaus suunniteltiin täysin uudelleen. Laatikon koko pieneni 38 prosenttia, mutta logistiset vaikutukset olivat vielä tätäkin merkittävämmät. Yhteen rekkaan voitiin nyt lastata tuotteita 60 prosenttia aiempaa enemmän, mikä pienensi merkittävästi kuljetuskustannuksia ja fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Myös kuluttajat hyötyvät vastuullisesta pakkauksesta, joka on aiempaa helpompi kierrättää. Huonekalulaatikkokonseptin kehitys on hyvä esimerkki milleniaaleille kohdistetun vähittäispakkauksen eduista: koko arvoketjuun ulottuvat kustannussäästöt parantunut kuluttajapakkauskokemus pienempi ympäristövaikutus. Ennen -38% Pakkauksen koko Jälkeen 60% Pakkauksia rekassa

8 Johdon tiivistelmä Yhteystiedot Vuoteen 2025 mennessä milleniaalien osuus Euroopan työväestöstä on jo puolet, ja tämä uusi sukupolvi on tulevien vuosikymmenien merkittävin kuluttajaryhmä. Tässä Viewpoint-katsauksessa kerrotaan, miksi kuitupohjaiset pakkaukset ovat brändinomistajille ja vähittäiskaupoille tärkeä väline milleniaalien kuluttajasegmentissä menestymisen kannalta ja miten niiden taloudellinen hyöty saavutetaan. Milleniaalit arvostavat ympäristöystävällisiä, aitoja ja luonnollisia tuotteita ja brändejä. He ajattelevat brändejä kokonaisvaltaisesti, ja pakkaukset ovat heille tärkeä osa tätä kokonaisuutta. 59 prosenttia on sitä mieltä, että koko arvoketjussa tulisi käyttää ympäristöystävällisiä pakkauksia. 88 prosenttia pitää kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja selvästi muita materiaaleja ympäristöystävällisempinä. Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Packaging Solutions Kuluttajien käyttäytyminen on vain yksi pakkausmateriaalin valintaan liittyvä tekijä. Innovatiivisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen käyttöönotto koko arvoketjussa tuo brändinomistajille ja vähittäiskaupoille muitakin merkittäviä etuja. Kehittyneet pakkaukset tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä kolmella pääalueella: tulologistiikka myymälätoiminnot asiakkaan kulutuskäyttäytyminen ja ostotilanne. Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Packaging Solutions Kestävää kehitystä tukeva arvoketju on brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kiinnostava mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa sekä parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Koko arvoketjussa käyttöön otetut tehokkaat kuitupohjaiset pakkausratkaisut voivat lisätä tuoteluokan myyntiä arviolta jopa 2 4 prosenttia. Kuitupohjaisten pakkausten käyttöönotto voi kasvattaa toiminta-alueen ja tuoteluokan liikevoittoa jopa 1 2,5 prosenttia, mikä on merkittävä taloudellinen mahdollisuus. Pakkausratkaisujen ja markkinoiden kehittyminen avaa brändinomistajille ja vähittäiskaupoille kasvumahdollisuuksia uusien hinnoittelumallien kautta. Koko organisaatiolta vaaditaan kuitenkin mahdollisuuksien tunnistamista ja sitoutumista uuteen toimintastrategiaan. Uskomme, että Stora Enso Packaging Solutionsin kumppanina tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi tarttua tehokkaasti kuitupohjaisten pakkausten avulla. Stora Enso Packaging Solutions tarjoaa lisäarvoa proaktiivisesti tukemalla asiakkaitaan monella tavoin: kehittämällä innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka auttavat kasvattamaan brändin arvoa, tukemaan myyntiä ja vähentämään kokonaiskustannuksia suorituskyvyn optimoinnin kautta auttamalla saavuttamaan kannattavuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet keventämällä pakkauksia, pienentämällä hävikin määrää, maksimoimalla täyttöasteen ja vähentämällä ympäristövaikutuksia auttamalla pienentämään toimitusketjujen ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvien raakaaineiden käyttöä ja kierrättämällä ne tehokkaasti. Mikael Fristedt Marketing Developer Stora Enso Packaging Solutions Viitteet 1 A.T. Kearney Global Business Policy Council, International Labour Organization (ILO) 2 ILO 3 WEF report: Engaging Tomorrow s Consumer 4 USC Millennial Sustainability Study, KetchumBlog: Building the Case for Sustainability with Millennials 6 Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility, A.T. Kearneyn ja Stora Enson kysely, joka tehtiin 350 kuluttajalle maailmanlaajuisesti 8 Brand amplitude: Millennials Increasingly Judge Food by its Cover 9 A.T. Kearney 10 LCA study with Finnish Environment Institute, Vaasan Oy and Stora Enso 11 ECR Europe: Self Ready Packaging 12 Stora Enso 13 POPAI: Vähittäiskaupan näytteillepanon tehokkuustutkimus

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007 Vuosikertomus 2007 Sisällys Vuosikertomus 2007 Huhtamäki lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 2 Vuoden kohokohtia... 4 Toimintaympäristö... 6 Strategia... 8 Joustopakkaukset ja kalvot... 10 Teema:

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 EFR Efficient Foodservice Response 3 1.2 Pakkausopas 4 2 Periaatteet 6 2.1 Lisäarvoa toimitusketjulle ja valmistajalle

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA

DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Pääjohtajan viesti DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Samuel R. Allen Pääjohtaja Vuosi

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot