viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkriptio

1 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja monet megatrendit vaikuttavat elektroniikkateollisuuden tulevaisuuteen. Pakkauksen merkitys kasvaa, sillä se integroituu vähitellen niin brändiin kuin tuotteeseenkin. Pakkaus on paljon muutakin kuin pelkkä laatikko, joka sisältää tuotteen. Tämä tulevaisuuskatsaus selventää sitä, miten brändiomistaja voi käyttää pakkausta kilpailuedun saavuttamiseen. Kuluttajaelektroniikkateollisuus Kuluttajaelektroniikka käsittää laajan valikoiman erilaisia laitteita, joita käytetään joka päivä viestinnän, viihteen ja liiketoiminnan tarkoituksissa. Pakkausnäkökulmasta ala voidaan jakaa kahteen alasegmenttiin: Pienet laitteet, kuten puhelimet ja lisälaitteet Suuret laitteet, kuten televisiot ja tietokoneet Alalla käytetään huomattava määrä aaltopahvia, ja tämän määrän odotetaan kasvavan kuusi prosenttia vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). Aaltopahvi ja kartonki muodostavat 31 prosenttia pakkaamiseen käytettävien materiaalien globaalista kokonaismäärästä, ja materiaaliosuuksien odotetaan pysyvän samalla tasolla myös tulevaisuudessa (Smithers Pira International). Tämä katsaus keskittyy pääasiassa pakkauksiin, joiden tarkoituksena on suojata tuote logistisen ketjun aikana, eli sekundääripakkauksiin. Koska eri pakkaustyypeissä on kuitenkin samankaltaisuutta, monet päätelmistä pätevät myös primääripakkauksiin. Käsittelemme myös niitä tapauksia, joissa pakkauksen tarkoitus on myös viestiä, lisätä näkyvyyttä ja tukea erottumista muista vastaavista tuotteista.

2 Ensikuitu Kierrätyskuitu, raaka-aineet Ensikuitu, raaka-aineet Suunnittelu Jalostus (ml. aaltopahvin valmistus) Kierrätyskuitu Sopimuspakkaaminen /pakkaajat Logistiikkapalveluiden tarjoajat Brändiomistaja Logistiikkapalveluiden tarjoajat Tukkumyynti Vähittäismyynti Varasto Online-kauppa Vähittäismyynti Kuluttaja Kuluttajaelektroniikan pakkausten arvoketju Arvoketjun dynamiikka (eli valtapeli eri vaiheiden välillä) muuttuu ajan saatossa. Pakkausten ja pakkaamisen näkökulmasta erityistä huomiota tulisi kiinnittää vähintään kuuteen eri kehityssuuntaukseen: 1. Kuluttajista on tulossa asteittain yhä vaikutusvaltaisempia, sillä he ovat entistä paremmin tietoisia eri asioista. Lisäksi vähittäismyynnin alue on hyvin kilpailtu. 2. Vähittäismyyjät ovat menettämässä valtaansa, sillä markkinat ovat edelleen melko pirstaloituneet. Tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan markkinoiden yhtenäistyessä. 3. Verkkokauppa on kasvanut merkittävästi monissa maissa, ja se on lohkaissut entistä suuremman siivun kuluttajien lompakosta. Samalla sen valta on kasvanut. 4. Tehokkaan logistiikan merkitys on kasvanut arvoketjussa. Tälle kehitykselle on kaksi syytä: i) verkkokaupan kasvaessa logistiikkapalveluiden kysyntä kasvaa, ii) kun logistiikan ja toimitusketjun kustannukset muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista, hyvin johdettujen logistiikkatoimintojen avulla voidaan arvoketjussa saada aikaan huomattavia säästöjä. 5. Brändiomistaja on ensisijainen voimatekijä arvoketjussa ja näin hyötyy myös eniten pakkauksen rakenteesta ja ulkoasuun liittyvästä kehityksestä. 6. Kuluttajien vaatimukset kestävän kehityksen mukaisista pakkausratkaisuista yhdessä kiristyvien, tuottajavastuuta koskevan lainsäädännön vaatimusten kanssa vaikuttavat jatkossa koko arvoketjuun. Uudet lainsäädännöt edellyttämät toimet saattavat merkitä vastuunottoa käytetyistä tuotteista ja tätä seuraavasta jätteen käsittelystä. Myös tällaisiin toimiin liittyvästä taloudellisesta vastuusta on huolehdittava. Trendit vuonna 2016 ja sen jälkeen Analysoimme seuraavassa markkinoilla olevia trendejä, jotka muokkaavat tulevaisuutta. Teemme tämän siksi, että voimme ennustaa arvoketjussa tapahtuvia muutoksia vuodesta 2016 eteenpäin ja sitä, miten arvoketjun toimijat voivat hyödyntää pakkauksia. Olemme valinneet viisi pääasiallisinta trendiä, joiden uskomme olevan tärkeässä roolissa tulevaisuuden muutoksessa. Nämä viisi keskeisintä trendiä ovat: 1. Entistä lyhyemmät kehityssyklit ja enemmän uusia tuotteita: Uusien tuotteiden kehityksen nopeus on kasvanut olennaisesti kuluttajakäyttäytymisen muutoksen ja teknologisten kehitysaskeleiden myötä. Saatavilla olevien tuotteiden ja vaihtoehtojen määrä missä tahansa hetkessä kasvaa huomattavasti. 2. Kasvava kuluttajien vaikutusvalta ja tiukentuva kilpailu: Muiden mielipiteet vaikuttavat aiempaa enemmän, ja brändien ja mallien välinen kilpailu kiristyy. Tällöin on entistä tärkeämpää käyttää jokainen mahdollisuus erottua massasta. 3. Kasvava tietoisuus kestävän kehityksen asioista: Ympäristötietoisuuden trendin odotetaan jatkuvan, sillä luonnonvarat hupenevat kasvavalla nopeudella ja jätteestä on tulossa yhä suurempi ongelma. Erään tutkimuksen mukaan 64 prosenttia väestöstä etsii kestävän kehityksen tuotteita (Smithers Pira: Future of sustainable packaging ). Lainsäädännön asettamat vaatimukset korostavat tätä trendiä entisestään, ja sillä on suuri merkitys brändiomistajille. 4. Visuaalisen ulkomuodon merkitys kasvaa: Pakkausten on oltava osa brändiä ja sen erottumista brändien välisen kiristyvän kilpailun vuoksi. Kun perinteiset ja verkossa toimivat vähittäismyyjät ovat suoraan yhteydessä kuluttajaan, pakkauksesta tulee tärkeä rajapinta brändiomistajien ja kuluttajien välillä. 5. Verkkokaupan kasvu: Internet-vähittäismyynti on jatkanut myyntiosuuden kasvattamista, ja monilla alueilla kasvu onkin kaksinumeroista. Verkosta on tullut tärkeä myyntikanava, ja sillä on huomattava osuus markkinoista. Forresterin Online Retail -ennusteen mukaan voimme odottaa Euroopassa 9 18 prosentin kasvua vuosina , mikä entisestään lisää verkkokaupan voimaa. Trendi ohjaa kysyntää sekundääripakkauksiin, kun yhä suurempi osa tuotteista lähetetään yksittäisenä kuluttajalle. Lisäksi tällainen trendi lyhentää oston ja toimituksen välistä aikaa, sillä kuluttajat eivät halua odottaa tilaustaan liian pitkään. Näillä trendeillä on vaikutuksia kaikille arvoketjun toimijoille, vaikkakin eriasteisesti.

3 Vaikutukset perinteiseen vähittäismyyntiin Vähittäismyyjät hakevat keinoja virtaviivaistaa toimintojaan, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä. Kustannustehokkuus on erittäin tärkeää kiristyvän kilpailun markkinoilla. Esimerkiksi Ruotsissa jotkin vähittäismyyjät ovat ajautuneet konkurssiin ja useampi suurempi vähittäismyyntiketju on joutunut sulkemaan liikkeitään. Näiden paineiden alla vähittäismyyjät arvostavat sellaisia pakkausvaihtoehtoja, jotka tukevat kustannusten alentamista. Tässä suhteessa esimerkkejä pakkauksen vaikutuksesta ovat ratkaisut, jotka lisäävät varastotehokkuutta, kuten varastoinnin kannalta toimivat logistiikkaratkaisut. Tuotteiden lisääntyvä monipuolisuus ja lyhyemmät myyntiajat johtavat myös epäkurantin tavaran riskiin, ja näiden riskien vähentäminen edellyttää siten järkevämpiä ja nopeampia logistiikkaratkaisuja. Vähittäismyyjien on tämän verkkokaupan kasvun aikaan saaman uhan vuoksi otettava käyttöön omat verkkokanavansa, jotka todennäköisesti tulevat kasvattamaan merkitystään. Lisäksi liikkeen visuaalinen ilme on kasvattunut merkitystään, ja pakkauksesta on tullut tärkeä myynti- ja markkinointiväline. Verkkokaupan vaikutukset Verkkokauppa on voimakkaassa kasvussa, monissa maissa luvut ovat jo kaksinumeroisia. Verkkokauppa lohkaiseekin jatkossa yhä suuremman osan kokonaismyynnistä. Pakkauksen merkitys kasvaa e-kaupan kasvun myötä kuljetuksessa mutta myös brändiviestin viejänä. Nykyään pakkaukset ovat kestäviä laatikoita, jotka suojaavat tuotteita, ja samalla pyrkivät tarjoamaan verkkomyyjille alhaiset kustannukset. Näemme kuitenkin myös trendin, jossa tietyt vähittäismyyjät hyödyntävät mahdollisuutta käyttää pakkausta brändin edistämiseen, minkä uskomme kasvavan myös tulevaisuudessa. Käytössä ovat jo nyt ja myös jatkossa molemmat vaihtoehdot, joista vähittäismyyjät ja brändiomistajat valitsevat omansa strategisten päätöstensä perusteella. Nykyisissä pakkausratkaisuissa on mahdollisuuksia optimoida niitä verkkokaupan tarpeiden mukaisella tavalla, mutta ratkaisuja on kehitettävä edelleen useampien yksilöllisten toimitusmallien ja lyhyempien toimitusaikojen vuoksi. Joustavien, muuntuvien ja monikäyttöisten pakkausten kysyntä kasvaa jatkossa. Brändiomistajat kehittävät todennäköisesti uusia ratkaisuja, jotka soveltuvat juuri verkkokanavaan (esim. myynninedistämistuotteet verkkokanavaan ja entistä tehokkaammat pakkaukset erilaisille tuotteille ja niiden yhdistelmille). Logistiikan vaikutukset Tehokkaasta logistiikasta tulee yhä tärkeämpää kivijalkakaupoille sekä verkkokaupalle. Tuotevalikoiman kasvu, entistä pienemmät toimituserät ja lyhyemmät toimitusajat lisäävät moninaisuutta ja monimutkaisuutta, jota logistiikkatoiminnassa on hallittava. Pakkaukset ylläpitävät tai jopa vähentävät logistiikan kustannuksia kehittyvän pinoamisen, optimoidun lastaamisen/täytön ja painon alenemisen ansiosta. Joustavuus tuottaa lisähyötyjä esimerkiksi monikäyttöisyyden kautta, jolloin samaa pakkausta voidaan käyttää useissa eri kuljetus- ja tuoteyhdistelmissä. Logistiikan kasvava merkitys koko arvoketjussa asettaa saatavuudelle entistä suurempia vaatimuksia. Palveluiden, kuten JIT- varaston hallintaja tuotannonohjausstrategian (Just-In-Time), VMI-toimintamallin (toimittajan hallinnoima varasto) ja muiden logistiikkaratkaisujen tarve kasvaa, ja näiden avulla brändiomistajat voivat vastata kysyntään nopeasti ja tehokkaasti. Hyvin suunniteltu ja hallittu toimitusketju voi toimia kilpailuedun tuottajana dynaamisessa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Joustavuus ja kyky sopeutua kysynnän muutoksiin ovat erittäin merkittävä tekijä tulevaisuudessa niin logistiikan toimijoiden kuin pakkaustoimittajienkin parissa. Avainmenestystekijät Trendit ja niiden vaikutus arvoketjussa alaspäin muokkaavat sitä, miten brändiomistajien tulisi jatkossa toimia. Menestys riippuu siitä, miten vähintään kuuteen eri ulottuvuuteen keskitytään. Pakkaustoimittajien on varmistettava, että nämä kuusi ulottuvuutta on otettu huomioon, jotta brändiomistajat saavat tarvitsemansa tuen. Optimoi toiminnot Vähennä kustannuksia Mahdollista perustoiminnallisuudet Avainmenestystekijät pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Viesti kestävästä kehityksestä Tue brändiarvon rakentamista Lyhennä time-to-marketaikaa

4 1. Mahdollista perustoiminnallisuudet Perustoiminnallisuus tarkoittaa sovittuihin vaatimuksiin vastaamista ja tarvittavia valmiuksia tilauksen toteuttamiseen. Kuluttajaelektroniikassa pakkauksen päätehtävä on suojata arvokasta sisältöä kuljetuksen aikana. Jotta perustoiminnallisuudet voidaan tuottaa oikealla tasolla, on syytä tarkastella seuraavia alueita: Varmista tasainen suorituskyky Vastaa vaatimuksiin Ylläpidä haluttua palvelua Laadun tasaisuus on olennaista usean eri ulottuvuuden kannalta, esim. ulkoasu, rakenteelliset ominaisuudet, painettavuus, ajettavuus ja lopputuotteen laatu. Toimitusvarmuus on myös taattava tehtaiden välillä ja rajojen yli. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan tiettyjä asiakasvaatimuksia, ja niiden kestävyys ja lujuus on optimoitu tuotteiden suojaamista ja kuljetusta varten. Luotettavat ja tarkat toimitukset, joita tukevat joustavat ja nopeat reagoinnit mahdollisissa tuotantohäiriöissä. 2. Optimoi toiminnot Pakkaustoimittajien ei tulisi toimittaa vain pakkauksia, vaan heidän on kehitettävä asiakkaan toimintaa entistä tehokkaammaksi. Pakkaustoimittajat voivat avustaa toimitusketjun optimointia tarjoamalla toiminnollisia palveluita. Luotettavat ja joustavat saapuvat logistiikkapalvelut Pakkaustoimittajat voivat lisätä saapuvien toimitusten luotettavuutta ja tilauksiin reagointikykyä tarjoamalla JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategiapalveluita (Just-In-Time), joihin on kytketty lyhyet kotiinkutsuajat, VMI-toimintamallin (toimittajan hallinnoima varasto), joka varmistaa saatavuuden, ja EDI-palveluita (EDI = elektroninen tiedonsiirto), joiden avulla voidaan siirtää tietoa automaattisesti, nopeasti ja oikealla tavalla. Kysyntävaihtelujen hallinnassa avainasemassa ovat joustavuus ja nopeus. Häiriötön tuotanto Brändiomistajien tuotantolinjojen on pysyttävä käynnissä, sillä tuotantohäiriöihin ja suunnittelemattomiin seisokkeihin liittyy suuria kustannuksia. Pakkaustoimittajat voivat avustaa tuotteiden tehokkaassa ja joustavassa tuotannossa optimoimailla pakkauslinjojaan. Lisäksi on tärkeää tehdä varasuunnitelmia huippusesonkien varalle. Kehitystä voidaan saada aikaan yhdessä laitekehittäjien ja brändiomistajien kanssa keskittymällä pakkaamisen tuottavuuteen ja prosessin kriittisiin osiin, ja siten seisokit ja "jumiutumiset" voidaan estää ennalta entistä paremmin. Luotettavat ja joustavat lähtevät logistiikkapalvelut Pakkaustoimittajat ovat avainroolissa auttamassa brändiomistajia sekä luomassa häiriöttömät lähtevät logistiikkatoiminnot. Tämä toteutetaan nopean ja luotettavan pakkausjärjestelmän avulla, joka mahdollistaa nopeat toimitukset loppuasiakkaille. Pakkaustoimittaja voi ylläpitää tai jopa vähentää logistiikan kustannuksia kehittyvän pinoamisen, optimoidun lastaamisen/ täytön ja painon alenemisen ansiosta. 3. Vähennä kustannuksia Pakkausten on jatkossa autettava alentamaan kustannuksia pakkaukseen liittyvien kustannuselementtien osalta. Kustannusinnovaatiota voidaan saada aikaan seuraavien kolmen vaiheen avulla: Ratkaisu: pakkaustoimittajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa innovaatioita, jotka mahdollistavat kustannusten vähentämisen. Tällainen kokonaisvaltainen kustannusinnovaatio korostaa haasteita, joita pakkausten tulisi ratkaista. Tyypillinen esimerkki on primääri- ja sekundääripakkauksen yhdistäminen yhdeksi pakkaukseksi. Prosessi: innovaatio, joka optimoi pakkauksen käyttöä. Tällainen innovaatio tuo esiin sen, mitä pakkauksen käytössä voidaan muuttaa kustannusten vähentämiseksi. Esimerkiksi pakkausten uudelleensuunnittelu niin, että samaan kuormalavaan mahtuu enemmän pakkauksia, eli optimoitu lastaaminen. Ominaisuudet: innovaatio, joka keskittyy kehittämään pakkauksen toimivuutta. Tällä alueella syntyy suurin osa kustannusinnovaatioista tällä hetkellä. Esimerkkinä pakkauksen painon keventäminen tai pakkauksen koon optimointi. Kustannusinnovaatioiden luominen kolmessa vaiheessa: Ratkaisu Prosessi Etsi vaatimuksia vastaavaa ratkaisua pakkauksen ulkopuolelta Kehitä pakkauksen käyttöä Ominaisuudet Kehitä sitä, mikä on jo olemassa

5 4. Tue brändiarvon rakentamista Pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Kuluttajaelektroniikan valmistajat pyrkivät tuottamaan uusia tuotteita, minkä vuoksi myös pakkausten on avustettava brändin imagon luomisessa. Pakkausten graafinen suunnittelu ja visuaalinen ilme ovat tärkeässä roolissa siinä, miten kuluttajat tunnistavat ja muistavat brändit kilpaillussa markkinaympäristössä. Perinteisessä markkinointiajattelussa on hyödynnetty 4Pmallia: Product (tuote), Place (saatavuus), Price (hinta) ja Promotion (viestintä). Palvelumarkkinoissa usein tähän lisätään myös People (henkilökunta). Tämä päätösalue on olennaisen tärkeä myös kuluttajaelektroniikassa, sillä monet alan tuotteista myydään myyntiedustajien kautta perinteisessä vähittäismyynnissä. Malliin tulisi lisätä myös Packaging (pakkaus), sillä se on avainasemassa siinä, miten myyntiedustajien ja, kun myyntiedustajaa ei ole käytettävissä, myös kuluttajien huomio voidaan kiinnittää ja tarjota heille tietoa tuotteesta. Pakkaus Henkilökunta Viestintä Hinta Saatavuus Tuote Pakkaukset voivat siis avustaa brändiomistajia seuraavilla osaalueilla: 1. Vaikutukset brändin arvoon 2. Bränditietoisuuden luominen 3. Kuluttajaan vaikuttaminen myyntipisteessä 4. Tiedon tarjoaminen vähittäismyyntipisteessä, kun myyjää ei ole saatavilla 5. Tuotteiden erottaminen, esim. edullisuus vs. laadukkuus 6. Viestiminen vihreästä imagosta uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun, kierrätettävän tuotteen avulla 7. Tuotteen suojaaminen, jotta sekä pakkaus että sen sisältö näyttävät saapuessaan hyvältä.

6 5. Lyhennä time-to-market-aikaa Brändiomistajan menestyksen tai epäonnistumisen saattaa erottaa ainoastaan se, miten uusi tuote saadaan tuotua markkinoille ensimmäisenä. Pakkaustoimittajan kannalta olennaista on siis sen kyky muuttaa idea lyhyessä ajassa käyttökelpoiseksi pakkausratkaisuksi asiakkaan toimintoja varten. Siksi brändi omistajien on etsittävä tehokkuutta seuraavilla kolmella alueella: Pitkäaikainen pakkausten tuotekehitys Järkevä pakkausten tuotekehitys yhdessä kompaktin mutta muuntuvan raaka-ainepohjan kanssa sekä tiukat uusien raaka-aineiden takaisinkytkennät keinona lyhentää kehitysaikaa Uusien tuotteiden (pakkausten) kehitys Kyky vastata suunnitteluehdotuksiin ja piirustuksiin nopeasti, jotta uutta ratkaisua voidaan kehittää ja testata brändiomistajan toiminnoissa Asiakasyhteistyö Joustava ja sitoutunut tiimi, joka auttaa uusien pakkausmallien tuomista markkinoille 6. Viesti kestävästä kehityksestä Erilaiset kestävää kehitystä viestivät tuoteominaisuudet ovat tulevaisuudessa avainasemassa, kun ostopäätöksiin halutaan vaikuttaa. Kuluttajien asenteet ympäristöä kohtaan ovat muuttuneet, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan, sillä luonnonvarat hupenevat edelleen ja jätteestä on tulossa yhä suurempi ongelma. Kestävä kehitys tulee olemaan merkittävästi esillä vuonna 2016 ja sen jälkeen, eikä vain pelkkänä muotisanana. Aaltopahvipakkausten toimittajat voivat olla osa tätä muutosta, sillä aaltopahvi on: Valmistettu kuidusta, jonka alkuperä on jäljitettävissä Uusiutuvaa materiaalia Kierrätettävää materiaalia Materiaali, joka täyttää EU-tavoitteiden mukaisen uudelleenkäyttöä ja jätteen kierrätystä koskevan tuottajavastuun. Pakkaustoimittajat pyrkivät vahvistamaan sellaisten ratkaisujen löytämistä, jotka vähentävät teipin ja styroksin käyttöä. Merkitystään tulevat jatkossa kasvattamaan ratkaisut, joita käytetään jo pienien laitteiden pakkauksissa, joissa styroksi on korvattu aaltopahvisella sisäosalla ja teippi pakkauksen sisään rakennetulla lukituksella.

7 Lisäarvon tuottaminen Onko vuoden 2016 ja sen jälkeisen ajan menestyksen salaisuus se miten nämä kuusi avainmenestystekijää ovat hallussa ja miten onnistuneet esimerkit osataan tuoda esiin? Uskomme, että kyseessä on tällöin vain menestyksen perusta. Uskomme, että brändiomistajan menestys ei synny toimittamalla ruskeita laatikoita. Menestys syntyy proaktiivisista ratkaisuista. Ensimmäinen askel tuottaa lisäarvoa pelkän yksinkertaisen pakkauksen ympärille on toimia proaktiivisesti. Menestyvä pakkaustoimittaja tarvitsee muutakin kuin vain kyvyn saada asioita aikaan. Kuusi avainmenestystekijää korostavat sitä, mikä on tärkeää, mutta pakkaustoimittajien on lisäarvoa tuottaakseen kehitettävä myös sitä, miten he toimittavat. Pakkaustoimittajan on osattava tehdä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia näkemyksensä ja osaamisensa perusteella. Pakkaustoimittajien on oltava aiempaa aktiivisempia ja pyrittävä jatkuvasti haastamaan nykyiset ratkaisut, jotta huomisen tarpeisiin voidaan löytää uusia ja parempia ratkaisuja. Brändiomistajat luottavat jatkossa pakkaustoimittajaansa yhä enemmän näiden kuuden ulottuvuuden osalta, ja he odottavat toimittajaltaan innovaatioita ja hyötyjä. Pelkkä tarjouspyyntöihin vastaaminen ei enää riitä. Pakkaustoimittajien on jatkossa toimittava aiempaa paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja tarjota tuotteiden lisäksi myös ratkaisuja. Toimittajien on haastettava itsensä, jotta he voivat tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisia ratkaisuja primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten optimoinnin ja vain yhdenlaisen materiaalin tarjoamisen lisäksi. Ratkaisuun sisältyy useita eri osa-alueita, kuten ulko- ja sisäpakkaus, lisäosat, palvelut, ym. Pakkaustoimittajien on hyödynnettävä koko kuitupohjaisten tuotteiden valikoimaa tai etsittävä jopa muita materiaaleja haasteiden ratkaisemiseksi ja vain pelkän laatikon toimittamisen sijaan. Kustannusinnovatiivisuus Erinomainen esimerkki kuluttajaelektroniikassa on TV-pakkausten uudelleensuunnittelu kansainväliselle TV-valmistajalle Ennen -40% Jälkeen Stora Enso Packaging Solutions ja asiakas muuttivat tämän innovaation kautta pakkausten muotoa ja vähensivät materiaalikulutusta 40 prosentilla. Suurimmat muutokset koskivat pakkauksen muotoa vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi malliksi. Uuden mallin tuottamien alempien kustannusten lisäksi se mahdollisti aiempaa suuremman painatusalueen, jota voitiin käyttää markkinoinnin välineenä. Muutos ei aiheuttanut odottamattomia kustannuksia, joten kehitystyöstä saatiin täysi hyöty. Perustasta eteenpäin Kokonaisvaltainen ratkaisu Ison kuvan ymmärtäminen tehokkuuden tuottamiseksi: Kehitä sisäisiä ja ulkoisia ratkaisuja Etsi synergiaa primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten välillä Käytä koko kuitupohjaisten tuotteiden valikoimaa ja harkitse monimateriaalista osaamista Lisäarvo Ennakoiva Pakkausyritykset tarvitsevat menestykseen myös: Innovatiivisten kehityskohteiden esiin tuomista proaktiivisesti omien näkemystensä ja osaamisensa perusteella Aktiivista vallitsevan nykytilan haastamista, uusien ideoiden eteenpäin viemistä ja asiakkaiden liiketoimintaa helpottavien uusien teknologioiden löytämistä Mahdollista perustoimin- Avainmenestystekijät Optimoi toiminnot Vähennä kustannuksia nallisuudet Avainmenestystekijät pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Viesti kestävästä Tue brändiarvon rakentamista Lyhennä time-to-marketaikaa Kuusi avainmenestystekijää muodostavat perustan asiakastarpeiden tyydyttämiseen: Nämä alueet korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. kehityksestä

8 Yhteystiedot Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Johdon yhteenveto Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Jatkossa kuluttajaelektroniikkaa muovaavat viisi keskeistä trendiä, joilla on merkittävä vaikutus myös pakkauksiin. Nämä viisi trendiä ovat: 1. Entistä lyhyemmät kehitysjaksot ja enemmän uusia tuotteita 2. Kasvava kuluttajien vaikutusvalta ja tiukentuva kilpailu 3. Kasvava tietoisuus kestävän kehityksen asioista 4. Visuaalisen ulkomuodon merkitys kasvaa 5. Verkkokaupan kasvu Nämä viisi päätrendiä muovaavat vuotta 2016 ja sen jälkeistä aikaa, ja ne korostavat kuutta pakkausteollisuuden avainmenestystekijää. Luotettavan, korkean laadun takaaminen vaatimusten mukaisesti räätälöityinä tuotteina on kaiken perusta. Brändiomistajat tarvitsevat muutakin kuin vain pakkauksen, he tarvitsevat luotettavia ja tehokkaita pakkaustoimintoja. Pakkausratkaisuissa, prosesseissa ja tuoteominaisuuksissa tarvitaan innovaatioita, jotka alentavat brändiomistajien kustannuksia. Pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Brändiomistajan menestyksen tai epäonnistumisen saattaa erottaa ainoastaan se, miten uusi tuote saadaan tuotua markkinoille ensimmäisenä. Erilaiset kestävän kehityksen näkökulmat vaikuttavat ostopäätöksiin yhä enemmän, joten kun tietämys näissä asioissa kasvaa, kestävästä kehityksestä on osattava viestiä entistä paremmin. Nämä alueet korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää, mutta pakkaustoimittajien on lisäarvoa tuottaakseen keskityttävä siihen, miten he toimittavat tuotteensa. Pakkaustoimittajan on osattava tehdä ennakoivasti innovatiivisia kehitysehdotuksia näkemyksensä ja osaamisensa perusteella, jotta se voi menestyä entistä paremmin. Miten Stora Enso vastaa jatkossa näihin vaatimuksiin? Keskitymme tuomaan asiakkaillemme esiin innovatiivisia ja proaktiivisia pakkausratkaisuja, joiden ansiosta painoa, jätettä, käyttämätöntä tilaa sekä ympäristövaikutuksia on vähemmän. Haluamme tarjota globaalin pakkausalan osaamisemme asiakkaidemme käyttöön, jotta voimme tukea asiakkaidemme brändejä. Tätä osaamistamme ovat myyntihyllyissä erottuvat ja kiinnostavat pakkaukset, innovatiiviset pakkaustyypit sekä erilaiset materiaalivaihtoehdot. Näiden avulla voimme optimoida suorituskykyä ja vähentää kustannuksia. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme ja toimimaan aktiivisesti asiakkaidemme apuna käyttämällä resursseja kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Käytämme uusiutuvia raaka-aineita sekä huolehdimme asiakkaidemme kierrätystarpeista hyödyntämällä omia kierrätysjärjestelmiämme.

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 EFR Efficient Foodservice Response 3 1.2 Pakkausopas 4 2 Periaatteet 6 2.1 Lisäarvoa toimitusketjulle ja valmistajalle

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen Pro gradu -työ

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot