viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkriptio

1 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat hyllytilasta. Sekä vähittäismyyjien että brändinomistajien kesken on tiukkaa kilpailua, mikä johtaa kustannustehokkuuden voimakkaaseen korostumiseen. Miten käynnissä olevat muutokset ja trendit vaikuttavat sitten pakkauksiin? Mitä tulevaisuuden brändiomistajat pitävät kriittisenä, kun he arvioivat ja valitsevat pakkausratkaisujensa toimittajaa? Tässä katsauksessa tarkastelemme elintarvikepakkausteollisuuden mahdollisia muutoksia ja korostamme alan kannalta olennaisia osa-alueita vuonna 2016 ja sen jälkeen. Johdanto elintarviketeollisuuteen Elintarviketeollisuus on laaja teollisuudenala ja sisältää eri segmenttejä. Sen käytössä on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja -materiaaleja. Suurimpia loppukäyttöalueita ovat einekset, tuoreet elintarvikkeet ja juomat. Kolme eniten käytettyä pakkausvaihtoehtoa ovat primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkaukset: primääripakkauksia käytetään suorassa kon- taktissa tuotteen kanssa, sekundääripakkauksissa yhdistyy monta primääripakkausta, ja useampia sekundääripakkauksia sisältäviä tertiääripakkauksia käytetään kuljetuksessa. Kuitupohjaiset materiaalit (aaltopahvi, kartonki ja nestepakkauskartonki, jne.) muodostavat kokonaisarvoltaan 31 prosenttia koko globaalista pakkausmarkkinasta. Aaltopahvien osalta elintarvikkeet ovat suurin loppukäytön markkina-alue, ja se vastaa noin 40 prosentista kokonaiskulutuksesta. Aaltopahvin globaalin kokonaiskulutuksen ennustetaan kasvavan vuosittain 4,3 prosenttia (CAGR) vuoteen 2017 mennessä (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). Tämä katsaus keskittyy pääasiassa pakkauksiin, joiden tarkoituksena on suojata tuote logistisen ketjun aikana, eli sekundääripakkauksiin. Koska eri pakkaustyypeissä on kuitenkin samankaltaisuutta, monet päätelmistä pätevät myös primääripakkauksiin. Käsittelemme myös niitä tapauksia, joissa pakkauksella on myös muita tarkoituksia, kuten viestiä, lisätä näkyvyyttä tai tukea elintarvikkeiden erottumista muista vastaavista tuotteista.

2 Ensikuitu Kierrätyskuitu, raaka-aineet Ensikuitu, raaka-aineet Suunnittelu Jalostus (ml. aaltopahvin valmistus) Kierrätyskuitu Sopimuspakkaaminen /pakkaajat Logistiikkapalveluiden tarjoajat Brändiomistaja Logistiikkapalveluiden tarjoajat Tukkumyynti Vähittäismyynti Varasto Online-kauppa Vähittäismyynti Kuluttaja Elintarvikepakkausten arvoketju Arvoketjun dynamiikka (eli valtapeli eri vaiheiden välillä) muuttuu ajan saatossa. Pakkausten ja pakkaamisen näkökulmasta erityistä huomiota tulisi kiinnittää vähintään kuuteen eri kehityssuuntaukseen: 1. Vähittäismyyjät saavat enemmän valtaa, kun markkinat kehittyvät. Kypsillä markkinoilla, esim. Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britannissa tai Ranskassa, vähittäismyyjät dominoivat arvoketjua, mutta kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä, brändiomistajilla on edelleen suhteellisen vahva asema. Tilanne on kuitenkin todennäköisesti muuttumassa, kun vähittäismyynnin keskittyminen jatkuu ja vähittäismyyjät alkavat markkinoida aggressiivisemmin omia private label -merkkejään, kuten kypsillä markkinoilla jo tapahtuu. 2. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat myös arvoketjuun. Entistä valistuneemmat, vaativammat ja arvoa korostavat kuluttajat tuovat hintapaineita vähittäismyyntiin sekä kiristävät samalla brändiomistajien ja vähittäismyyjien jo tiukkaa kilpailua entisestään. 3. Logistiikkapalveluiden tarjoajien rooli kasvaa toiminnallisen tehokkuuden mahdollistajina. Tuote- ja pakkausvaihtoehdot lisääntyvät, mihin vaikuttaa erityisesti verkkokaupan kasvu. Tästä syystä myös kysyntä tehokkaista logistiikkaratkaisuista kasvaa. 4. Verkkokaupan kasvu muuttaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä huomattavasti, sillä peliin tulee tällöin kokonaan uusi kilpailu-ulottuvuus. Tämä tulee vaikuttamaan vähittäismyyjien ja verkkokauppojen lisäksi muihin arvoketjun toimijoihin, joiden on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin ja verkkoympäristöön räätälöityihin ratkaisuihin tämän kehityksen myötä. 5. Kuluttajien vaatimukset kestävän kehityksen mukaisista pakkausratkaisuista yhdessä kiristyvien, tuottajavastuuta koskevan lainsäädännön vaatimusten kanssa vaikuttavat jatkossa koko arvoketjuun. Uudet lainsäädännön edellyttämät toimet saattavat merkitä vastuunottoa käytetyistä tuotteista ja tätä seuraavasta jätteen käsittelystä. Myös tällaisiin toimiin liittyvästä taloudellisesta vastuusta on huolehdittava. Tästä syystä materiaalivalintoja mietitään todennäköisesti uudelleen. 6. Vahvoilla vähittäismyyjillä on oma vaikutuksensa brändiomistajiin, jotka pyrkivät erottumaan valikoimallaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten elintarvikkeiden säilymisaikaa voidaan pidentää, ja tässä pakkauksella on suuri merkitys. Yhteenveto keskeisimmistä trendeistä ja niiden vaikutuksista Elintarvikepakkaamisessa on nähtävillä viisi keskeistä trendiä, joka tulevat vaikuttamaan alan arvoketjun toimijoihin tulevaisuudessa. 1. Pakkaussuunnittelun ja hyllystä erottumisen merkityksen kasvaminen: Yhä kiristyvän kilpailun ympäristössä tuotteiden erottumisesta tulee entistä merkityksellisempää. Brändiomistajat ja vähittäismyyjät kilpailevat entistä tiukemmin kuluttajien huomiosta myyntipisteessä ja käyttävät pakkausta tässä välineenä. Sekundääripakkausten merkitys kasvaa brändityökaluna, ja vähittäismyyjät ja brändiomistajat investoivat aiempaa enemmän laadukkaaseen painamiseen ja erottuviin suunnitteluratkaisuihin. 2. Kilpailun kiristyminen arvoketjussa johtaa kustannuskeskeisyyteen: Kiristyvä kilpailu ajaa arvoketjun toimijat vähentämään kustannuksia ja optimoimaan toimintojaan. Pakkaukset ja niihin liittyvät logistiikkaratkaisut ovat osa näitä toimia. 3. Kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden merkitys kasvaa: Kasvavat kuluttajapaineet ja tiukentuva lainsäädäntö johtavat ympäristöasioiden korostumiseen koko arvoketjussa. Vähittäismyyjät ja brändiomistajat panostavat molemmat tähän ja muuttavat kestävän kehityksen muotisanasta todelliseksi liiketoiminnaksi. 4. Älypakkaukset lisääntyvät tulevaisuudessa: Älypakkaukset ovat olleet tärkeä aihe jo monta vuotta, ja ne säilyttävät merkityksensä myös tulevaisuudessa. Joillakin markkinoilla on jo käytössä ratkaisuja, kuten RFID, anturiteknologiaa jne. Trendi ei ole ollut kuitenkaan kovin voimakas pienillä markkinoilla, kuten Suomessa tai Ruotsissa, ja brändiomistajilta ja vähittäismyyjiltä saattaa mennä vielä jokunen hetki näiden ratkaisujen täydelliseen käyttöönottoon. 5. Verkkokaupan volyymit jatkavat kasvuaan: Verkossa tapahtuva elintarvikkeiden vähittäismyynti kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti ja, sitä ajavat eteenpäin kuluttajien vaatimukset helpoista ja aikaasäästävistä vaihtoehdoista kaupassakäynnin sijaan. Tämä aiheuttaa uusia vaatimuksia kuljetuspakkauksille, sillä niiden on varmistettava elintarvikkeiden turvallinen käsittely ja suojaaminen. Samalla on ratkaistava monimutkaisia logistiikkahaasteita. Näillä trendeillä on vaikutuksia kaikille arvoketjun toimijoille, vaikkakin eriasteisesti. Tämän katsauksen keskiössä ovat brändiomistajat, joita käsittelemme seuraavassa osiossa. Tässä käsittelemme lyhyesti vaikutuksia vähittäismyyjiin, verkkokauppaan ja logistiikkaan.

3 Vähittäismyynnin tulevaisuuden näkymät Kilpailu jatkuu tiukkana vähittäismyynnissä, ja kustannukset ovat huomion keskipisteessä. Kannattavuutta parantaakseen vähittäismyyjät etsivät yhä useammin ratkaisuja, jotka lisäävät myymälän tehokkuutta, esim. hyllyvalmiita pakkauksia, jotka on helppo avata, käsitellä ja hävittää. Vähittäismyyjät vaativat ohuempia ja kevyempiä sekundääripakkauksia tilan säästämiseksi. Vähittäismyynnin henkilökunnan näkökulmasta pakkausten hävittämisen helppous on tärkeää, sillä käytettyjen pakkausten käsittelyn katsotaan olevan epäergonomista ja aikaa vievää. Lisäksi vähittäismyyjät etsivät logistisesti tehokkaita pakkausratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida varastonhallintaa, kotiinkutsuja, lavatehokkuutta ja muita heidän toimintansa kannalta keskeisiä seikkoja. Sekundääripakkaukset auttavat vähittäismyyjiä alentamaan kustannuksia, mutta ne ovat tärkeitä myös brändin kannalta, sillä vähittäismyyjät kasvattavat omien private label -merkkiensä valikoimaa. Kaupan omien merkkien kasvu johtaa primääri- ja sekundääripakkausten keskinäisen tärkeyden muutokseen. Sekundääripakkaukset lisäävät osuuttaan varastologistiikassa. Pakkaustoimittajien on vastattava tähän trendiin erottuvilla ja myymälätehokkailla pakkausratkaisuilla. Verkkokaupan osuuden kasvu vaikuttaa vähittäismyyjiin voimakkaasti, ja se avaa täysin uuden kanavan suhteessa kuluttajiin. Vähittäismyyjien on mahdollistettava, että tilatut tuotteet toimitetaan koskemattomina ja erinomaisessa kunnossa kuluttajille. Jotta vähittäismyyjät voivat vastata tähän trendiin, heidän on mahdollista vahvistaa kilpailuasemaansa varmistamalla, että verkon myyntikanava ja tarjotut palvelut on linkitetty myymälöihin. Näin asiakas voi kokea asioivansa aina samassa ostopaikassa. Pakkauksilla on tärkeä rooli tässä. Verkossa tapahtuvan myynnin turvaamisen lisäksi vähittäismyyjien on otettava huomioon verkkokaupan mahdollisesti aiheuttama kivijalkamyymälöiden myynnin väheneminen. Erityisesti suuria pääomainvestointeja myymäläverkostoihinsa tehneiden perinteisten vähittäismyyjien on otettava huomioon vähäisemmän pääoman seuraukset eli myynnin siirtyminen verkkoon ja myymälätilojen vähäisempi tarve. Lisäksi vähittäismyyjät kohdistavat toimensa kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin, jotta ne voivat vastata kuluttajien ja lainsäädännön vaatimuksiin. Vähittäismyyjät keskittyvät entistä enemmän ympäristöystävällisiin tuotteisiin, luovat myymälöistään entistä ekologisempia ja vähentävät ruokajätettä. He pyrkivät myös toimimaan aktiivisemmin toimittajavaatimusten parissa, jotta kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen arvoketjussa voidaan taata. Verkkokaupan tulevaisuuden näkymät Sekundääripakkausten merkitys kuljetuksessa kasvaa huomattavasti. Tuotteet on kuljetettava turvallisesti, mikä asettaa uusia rakenteellisia vaatimuksia pakkauksille (esim. nesteiden pakkaaminen ja kosteudenkesto-ominaisuudet). Kuluttajat odottavat puolestaan entistä lyhyempää aikaa tilauksesta toimitukseen, mikä aiheuttaa haasteita niin pakkaus- kuin tuotevalmistajille. Tästä syystä toimitusten joustavuutta tullaan korostamaan aiempaa enemmän. Pakkausratkaisuja voidaan kehittää edelleen verkkokaupan logistiikan edellyttämällä tavalla yksilöllisten tilausten entistä suuremman määrän vuoksi. Joustavien ja monikäyttöisten pakkausten kysyntä kasvaa. Vakiopakkausratkaisujen (onesize-fits-all) ja räätälöityjen sekundääripakkausten välillä on löydettävä hyvä tasapaino. Brändiomistajat kertovat, että verkkokauppa ei ole vaikuttanut vielä kovin paljon ja että haasteet ovat pidemmällä arvoketjussa. On kuitenkin todennäköistä, että tulevaisuuden vähittäismyyjät edellyttävät brändiomistajilta sellaisten pakkausjärjestelmien ja -ratkaisujen kehittämistä, jotka on optimoitu verkkokaupan jakelua varten. Jo nyt he edellyttävät tehokkaita myymäläpakkauksia esim. myyntivalmiita pakkausominaisuuksia. Logistiikan tulevaisuuden näkymät Logistiikan odotetaan kasvattavan merkitystään arvoketjussa. Tavaran turvallinen kuljetus on varmistettava samalla kun uuden toimitusketjun haasteet on ratkaistava. Ruokajätteen vähentäminen on yksi elintarvikkeiden logistisen virran todellisista haasteista. Edellä mainittu verkkokaupan kasvu asettaa uusia vaatimuksia logistiikkatoiminnalle. Nykyiset ratkaisut, pakkaukset mukaan luettuina, eivät riitä uudessa ympäristössä, vaan niitä on muokattava ja suunniteltava uudelleen. Älypakkausratkaisujen avulla voidaan lisätä logistiikkatoimintojen tehokkuutta. Kehityskohteita ovat esimerkiksi optimoitu lastaaminen/täyttö, pinoaminen sekä painon alentaminen, joiden avulla voidaan vähentää kustannuksia ja taata toiminnan sujuvuus. Automatisoidut ja integroidut toimitusketjujärjestelyt voidaan nostaa uudelle tasolle ketjun alku- ja loppupään välistä optimointia varten. Esimerkkejä tällaisista jo käytössä olevista tehokkuuden lisäämisen toimista ovat JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategia (Just-In- Time), VMItoimintamalli (toimittajan hallinnoima varasto) ja EDI (elektroninen tiedonsiirto). Joustavuus ja kyky sopeutua muutoksiin ovat erittäin merkittävä tekijä tulevaisuudessa niin logistiikan toimijoiden kuin pakkaustoimittajienkin parissa. Avainmenestystekijät Edellä esitetyt trendit ja niiden vaikutus arvoketjussa alaspäin muokkaavat sitä, miten brändiomistajien tulisi jatkossa toimia. Menestys riippuu siitä, miten vähintään viiteen eri ulottuvuuteen keskitytään. Pakkaustoimittajien on varmistettava, että nämä viisi ulottuvuutta on otettu huomioon, jotta brändiomistajat saavat tarvitsemansa tuen. Optimoi toiminnot Avainmenestystekijät pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Vähennä kustannuksia Mahdollista perustoiminnallisuudet Viesti kestävästä kehityksestä Tuebrändiarvon rakentamista

4 1. Mahdollista perustoiminnallisuudet Perustoiminnallisuus tarkoittaa sovittuihin vaatimuksiin vastaamista ja tarvittavia valmiuksia tilauksen toteuttamiseen. Elintarvikepakkauksien päätehtävä on suojata tuotteita toimitusketjussa. Jotta perustoiminnallisuudet voidaan tuottaa oikealla tasolla, on syytä tarkastella seuraavia alueita: Varmista tasainen suorituskyky Vastaa vaatimuksiin Ylläpidä palvelua Laadun tasaisuus on olennaista usean eri ulottuvuuden kannalta, esim. ulkoasu, rakenteelliset ominaisuudet, painettavuus, ajettavuus ja lopputuotteen laatu. Toimitusvarmuus on myös taattava tehtaiden välillä ja rajojen yli. Tuotteet suunnitellaan niin, että ne vastaavat asiakkaiden vaatimuksia, liittyvät ne sitten kestävyyteen tai lujuuteen suojaus- tai kuljetustarkoituksissa tai kykyyn tuottaa myyntivalmiita pakkausratkaisuja. Luotettavat ja tarkat toimitukset, joita tukevat joustavat ja nopeat reagoinnit mahdollisissa tuotantohäiriöissä. 2. Vähennä kustannuksia Pakkausten on jatkossa autettava alentamaan kustannuksia pakkaukseen liittyvien kustannuselementtien osalta. Kustannusinnovaatiota saadaan aikaan seuraavissa kolmessa ulottuvuudessa: Ratkaisu: Pakkaustoimittajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa innovaatioita, jotka mahdollistavat kustannusten vähentämisen. Tällainen kokonaisvaltainen kustannusinnovaatio korostaa haasteita, joita pakkausten tulisi ratkaista. Tyypillinen esimerkki on primääri- ja sekundääripakkauksen yhdistäminen yhdeksi pakkaukseksi. Prosessi: Innovaatio, joka optimoi pakkauksen käyttöä. Tällainen innovaatio tuo esiin sen, mitä pakkauksen käytössä voidaan muuttaa kustannusten vähentämiseksi. Esimerkkinä pakkausten uudelleensuunnittelu niin, että samalle kuormalavalle mahtuu enemmän pakkauksia, eli lavatehokkuuden kehittäminen. Ominaisuudet: Innovaatio, joka keskittyy kehittämään pakkauksen toimivuutta. Tällä alueella syntyy suurin osa kustannusinnovaatiosta tällä hetkellä. Esimerkkinä pakkauksen painon keventäminen tai pakkauksen koon optimointi. Ominaisuutta koskeva innovaatio edellyttää syvällistä ymmärrystä koko prosessista, ja se toimii perustana tarkoitukseen sopivan pakkauksen suunnittelulle. 3. Optimoi toiminnot Pakkaustoimittajien ei tulisi toimittaa vain pakkauksia, vaan heidän on kehitettävä asiakkaan toimintaa entistä tehokkaammaksi. Pakkaustoimittajat voivat avustaa toimitusketjun optimointia tarjoamalla toiminnollisia palveluita. Luotettavat ja joustavat saapuvat logistiikkapalvelut Pakkaustoimittajat voivat lisätä saapuvien toimitusten luotettavuutta ja tilauksiin reagointikykyä tarjoamalla JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategiapalveluita (Just-In-Time), joihin on kytketty lyhyet kotiinkutsuajat, VMI-toimintamallin (toimittajan hallinnoima varasto), joka varmistaa saatavuuden, ja EDI-palveluita (EDI = elektroninen tiedonsiirto), joiden avulla voidaan siirtää tietoa automaattisesti, nopeasti ja oikealla tavalla. Kysyntävaihtelujen tehokkaassa hallinnassa avainasemassa ovat joustavuus ja nopeus. Häiriötön tuotanto Brändiomistajien on tärkeää varmistaa tuotantolinjojen korkea käyttöaste, sillä häiriöt ja tuotantoseisokit aiheuttavat suuria kustannuksia. Pakkausten valikoima kasvaa, ja haasteista tulee näin entistä suurempia, sillä pakkauslinjassa on pystyttävä käsittelemään entistä enemmän erilaisia variaatiota, ja samalla on huolehdittava kustannustehokkuudesta. Pakkaustoimittajat voivat avustaa tuotteiden tehokkaassa ja joustavassa tuotannossa optimoimalla pakkauslinjojaan. Lisäksi häiriötön tuotanto voidaan varmistaa analysoimalla prosessin pullonkauloja ja kriittisiä osia eli riskisuunnittelun ja riskien vähentämisen kautta. Näin seisokit voidaan estää ennakkoon. Riskisuunnittelua voidaan tehdä yhteistyössä laitevalmistajien, brändiomistajien ja pakkaustoimittajien kanssa. Kustannusinnovaatioiden luominen kolmessa vaiheessa: Ratkaisu Prosessi Etsi vaatimuksia vastaavaa ratkaisua pakkauksen ulkopuolelta Kehitä pakkauksen käyttöä Ominaisuudet Kehitä sitä, mikä on jo olemassa

5 Varastotehokkuus Pakkaustoimittajat ovat avainroolissa auttamassa brändiomistajia ratkaisemaan heidän asiakkaidensa, eli vähittäismyyjien, tehokkuushaasteita. Brändiomistajat voivat vastata tehokkaalla tavalla asiakkaidensa tarpeisiin tuomalla esiin erilaisia pakkausratkaisuja, esim. myyntivalmiita pakkausominaisuuksia tai optimoituja lavakokoja. 4. Tue brändiarvon rakentamista Pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Myyntihyllyissä käydään brändien kesken tiukkaa kilpailua, mutta kilpailijoita ovat myös vähittäismyyjien omat private label -merkit. Pakkausten graafinen suunnittelu ja visuaalinen ilme ovat tärkeässä roolissa siinä, miten kuluttajat tunnistavat ja muistavat brändit kilpaillussa markkinaympäristössä. Perinteisessä markkinointiajattelussa on hyödynnetty 4P-mallia: Product (tuote), Place (saatavuus), Price (hinta) ja Promotion (viestintä). Malliin tulisi lisätä myös Packaging (pakkaus), sillä se on avainasemassa siinä, miten tuote erottuu myymälässä ja kiinnittää ostajien huomion. Pakkaukset toimivat tulevaisuudessa brändiomistajien entistä tärkeämpänä markkinointikeinona. Pakkaukset voivat avustaa brändiomistajia seuraavilla osa-alueilla: Kuluttajien huomion kiinnittäminen myyntipisteessä Vaikutukset brändin arvoon Bränditietoisuuden luominen Tuotteiden erottaminen, esim. edullisuus vs. laadukkuus Viestiminen vihreästä imagosta uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun, kierrätettävän tuotteen avulla Tuotteen suojaaminen, jotta sekä pakkaus että sen sisältö näyttävät saapuessaan hyvältä. Pakkaus Viestintä Hinta Saatavuus Tuote

6 5. Viesti kestävästä kehityksestä Erilaiset kestävää kehitystä viestivät tuoteominaisuudet ovat tulevaisuudessa avainasemassa, kun ostopäätöksiin halutaan vaikuttaa. Kuluttajien asenteet ympäristöä kohtaan ovat muuttuneet ja tämän trendin odotetaan jatkuvan, sillä luonnonvarat hupenevat edelleen ja jätteestä on tulossa yhä suurempi ongelma. Kestävä kehitys on vahvasti esillä vuonna 2016 ja sen jälkeen, eikä se ole enää pelkkä muotisana. Aaltopahvipakkausten toimittajat voivat olla osa tätä muutosta, sillä aaltopahvi on: Valmistettu kuidusta, jonka alkuperä on jäljitettävissä Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista Kierrätettävä On materiaali, joka täyttää EU-tavoitteiden mukaisen uudelleenkäyttöä ja jätteen kierrätystä koskevan tuottajavastuun. Lisäarvon tuottaminen Onko vuoden 2016 ja sen jälkeisen ajan menestyksen salaisuus se, että nämä esitetyt viisi menestystekijää ovat hallussa ja että onnistuneet esimerkit osataan tuoda esiin? Uskomme, että kyseessä on tällöin vain menestyksen perusta. Uskomme, että menestys ei synny vain reaktiivisuudesta. Menestys syntyy proaktiivisista kokonaisratkaisuista. Toimittajien on ajateltava tuotevalikoimansa lisäksi myös sitä, miten tuotteita toimitetaan, jotta he voivat toimia todellisena pakkausalan kumppanina. Ensimmäinen askel tuottaa lisäarvoa pelkän yksinkertaisen pakkauksen ympärille on toimia proaktiivisesti. Toisin sanoen kyky ratkaista asiakkaan liiketoimintahaasteita ei riitä, jos tätä kykyä hyödynnetään vain reaktiivisesti. Pakkaustoimittajan on osattava tehdä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia näkemyksensä ja osaamisensa perusteella. Pakkaustoimittajien on oltava aiempaa aktiivisempia ja pyrittävä jatkuvasti haastamaan nykyiset ratkaisut, jotta huomisen tarpeisiin voidaan löytää uusia ja parempia ratkaisuja. Aktiivisuutta voidaan lisätä yhteisten kehityskohteiden avulla yhdessä asiakkaan kanssa, esim. suunnittelussa. Näin pakkaustoimittaja ja asiakas voivat yhdessä luoda innovatiivisia ratkaisuja koko arvoketjulle ja asiakkaalle. Pakkaustoimittajan on kyettävä vastaamaan kaikkiin asiakkaan pakkaustarpeisiin, eikä rajoittaa osaamistaan vain tiettyihin valittuihin palveluihin. Näin toimittajaa voidaan pitää todellisena kumppanina. Toimittajien on haastettava itsensä, jotta he voivat tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisia ratkaisuja primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten optimoinnin ja vain yhdenlaisen materiaalin tarjoamisen lisäksi. Ratkaisu sisältää useita osia, esim. ulko- ja sisäpakkauksia, lisäosia tai palveluita. Pakkaustoimittajien on hyödynnettävä koko kuitupohjaista tuoteportfoliotaan ja otettava mukaan myös monimateriaalisia ratkaisuja haasteiden ratkaisemiseksi.

7 Perustasta eteenpäin "Proaktiivisuus on pakkaustoimittajia erotteleva tekijä" Brändiomistaja, pakkausteollisuuden kehitysjohtaja Lisäarvo Ennakoiva Kokonaisvaltainen ratkaisu Ison kuvan ymmärtäminen tehokkuuden tuottamiseksi: Kehitä sisäisiä ja ulkoisia ratkaisuja Etsi synergiaa primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten välillä Käytä koko kuitupohjaisten tuotteiden valikoimaa ja harkitse monimateriaalista osaamista Pakkausyritykset tarvitsevat menestykseen myös: Innovatiivisten kehityskohteiden esiin tuomista proaktiivisesti omien näkemystensä ja osaamisensa perusteella Aktiivista vallitsevan nykytilan haastamista, uusien ideoiden eteenpäin viemistä ja asiakkaiden liiketoimintaa helpottavien uusien teknologioiden löytämistä Avainmenestystekijät Mahdollista perustoiminnallisuudet Optimoi Tuebrändiarvon toiminnot Avainmenestystekijät rakentamista pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Viesti Vähennä kestävästä kustannuksia kehityksestä Viisi avainmenestystekijää muodostavat perustan asiakastarpeiden tyydyttämiseen: Nämä alueet korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. Esimerkki: Kananmunien myynnin kasvattaminen 40 prosentilla pakkausratkaisua kehittämällä Tilanne Asiakas tuotti ja möi siipikarjaa ja kananmunia. Yritys oli aloittanut projektin, jossa oli tarkoitus kehittää uusi pakkaus kananmunia varten, ja pyysi Stora Enso Packaging Solutions -yksiköltä apua uuden ja innovatiivisen ratkaisun löytämiseksi uutta tuotantolinjaa varten. Ehdotus Stora Enso Packaging Solutions tarjosi jäykkää ja tukevaa ratkaisua ja ehdotti aaltopahvin käyttöä materiaalina. Ratkaisuun sisältyi myös huomiota herättävä ja houkutteleva graafinen ulkoasu kuluttajien kiinnostuksen herättämistä varten myyntipisteissä. Tulokset Hyllytehokkuus kasvoi kahdeksasta pakkaukseen Myynti kasvoi 40 prosenttia Uusi ratkaisu lisäsi yhteen kuorma-autoon lastattavien pakkausten määrää 60 prosenttia Pakkauksen koko pieneni 20 prosenttia Tukeva rakenne vähensi huomattavasti rikkoutuneiden kananmunien määrää, joten kuluttajien oli helpompi kuljettaa pakkauksia kotiin ja ne pysyivät ehjinä myös kuljetuksen ajan. Myynnin kasvu Tehokkaampi logistiikka Pienempi pakkauksen koko Hyllytilan käyttö +40,0% +60,0% -20,0% +37,5% Myynti ennen Myynti jälkeen Pakkaukset ennen Pakkaukset jälkeen Koko ennen Koko jälkeen Pakkaukset jälkeenhyllyyn mahtuvien Myyntimäärä Kuorma-autojen täyttö Pakkauksen koko Pakkausten määrä

8 Yhteystiedot Johdon yhteenveto Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Vähittäismyynnin valta on arvoketjussa suuri, ja vähittäismyyjien ennustetaan lisäävän valtaansa yhdistymisten ja omien private label -merkkiensa avulla. Pakkauksilla on tässä kilpailuympäristössä yhä tärkeämpi rooli, niin kustannusten alentamisessa kuin myynnin kasvattamisessa. Jatkossa elintarvikealan kehitystä muovaavat viisi keskeistä trendiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia koko arvoketjuun. Nämä viisi trendiä ovat: 1. Pakkaussuunnittelun ja hyllystä erottumisen merkityksen kasvaminen 2. Kilpailun kiristyminen arvoketjussa johtaa kustannuskeskeisyyteen 3. Kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden merkityksen kasvu 4. Älypakkausten merkityksen kasvu tulevaisuudessa 5. Verkkokaupan kasvun jatkuminen Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Viisi avainmenestystekijää pakkauksissa vuonna 2016 ja sen jälkeen: Mahdollista perustoiminnallisuudet: luotettavan, korkean laadun takaaminen räätälöityinä tuotteina on kaiken perusta. Vähennä kustannuksia: pakkausratkaisuissa, prosesseissa ja tuoteominaisuuksissa tarvitaan innovaatioita, jotka alentavat brändiomistajien kustannuksia. Optimoi toiminnot: brändiomistajat tarvitsevat muutakin kuin vain pakkauksen, he tarvitsevat luotettavia ja tehokkaita pakkaustoimintoja. Tue brändiarvon rakentamista: pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Viesti kestävästä kehityksestä: erilaiset kestävän kehityksen näkökulmat vaikuttavat ostopäätöksiin yhä enemmän, joten kun tietämys näissä asioissa kasvaa, kestävästä kehityksestä on osattava viestiä entistä paremmin. Nämä avainmenestystekijät korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. Brändiomistajat edellyttävät pakkausyrityksiltä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia niiden hallussa olevan näkemyksen ja osaamisen perusteella. Pelkkä reagoiminen asiakkaiden esittämiin kehitystoimiin ei riitä. Brändiomistajat edellyttävät pakkausyrityksiltä kokonaisratkaisua, jossa on huomioitu kaikki pakkaustarpeet. Toimittajien on omaksuttava kokonaisvaltainen näkemys vain tietyntyyppisen pakkauksen tai materiaalin toimittamisen sijaan. Miten Stora Enso vastaa jatkossa näihin haasteisiin ja esitettyihin näkökulmiin? Keskitymme tuomaan asiakkaillemme esiin innovatiivisia ja proaktiivisia pakkausratkaisuja, joiden ansiosta painoa, jätettä, käyttämätöntä tilaa sekä ympäristövaikutuksia on vähemmän. Haluamme tarjota globaalin pakkausalan osaamisemme asiakkaidemme käyttöön, jotta voimme tukea asiakkaidemme brändejä. Tätä osaamistamme ovat myyntihyllyissä erottuvat ja kiinnostavat pakkaukset, innovatiiviset pakkaustyypit sekä erilaiset materiaalivaihtoehdot. Näiden avulla voimme optimoida suorituskykyä ja vähentää kustannuksia. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme ja toimimaan aktiivisesti asiakkaidemme apuna käyttämällä resursseja kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Käytämme uusiutuvia raaka-aineita sekä huolehdimme asiakkaidemme kierrätystarpeista hyödyntämällä omia kierrätysjärjestelmiämme.

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you SISÄLLYS TIETOA STENQVISTISTÄ sivu 04 LAATU sivu 06 YMPÄRISTÖ sivu 08 TUOTANTO sivu 10 TUOTTEET VÄHITTÄISKAUPALLE sivu 12 TUOTTEET TEOLLISUUDELLE sivu 13 MITÄ STENQVIST

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 ja Sub-heading sen jälkeen set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Vähittäiskaupassa puhaltavat muutoksen tuulet. Kuluttajat odottavat

Lisätiedot

räätälöityjä pakkauksia

räätälöityjä pakkauksia Asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä pakkauksia Päättäjien Metsäakatemia Timo Anonen, Product Manager 12.5.2017 Divisioonat Consumer Board Packaging Solutions Biomaterials Wood Products Paper 2 Stora Enso

Lisätiedot

Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut

Stora Enso Packaging Solutions 1/2015. viewpoint. Uuden sukupolven pakkausratkaisut Stora Enso Packaging Solutions 1/2015 viewpoint Uuden sukupolven pakkausratkaisut Myös Y-sukupolveksi kutsutut milleniaalit ovat nousemassa brändinomistajien tärkeimmäksi kohderyhmäksi markkinoilla, joilla

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Näkymät tulevasta maailmasta

Näkymät tulevasta maailmasta Näkymät tulevasta maailmasta Kehittyvien markkinoiden mahdollisuudet Ilmo Aronen, Rehuraisio Oy Tutkimuspäivät, 22.-23.11.2006, Kuopio sivu 1 Esityksen runko 1. Toimintaympäristön muutos 2. Raision tapa

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Kulutus ja täydennys synkronissa

Kulutus ja täydennys synkronissa Kulutus ja täydennys synkronissa 11.4.2013 Tuula Löytty Pidentää läpimenoaikoja Aiheuttaa kuljettamista ja siirtelyä Vaatii tilaa Sitoo pääomia Tuotteiden arvo ei kasva 2 1 Koneiden ja laitteiden varaosat

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Pakkaus on hyvis, ei pahis

Pakkaus on hyvis, ei pahis Pakkaus on hyvis, ei pahis Lehdistölounas SPY:n ympäristökonferenssin yhteydessä 24.11.2015 1 Pakkausten lisäarvo ja ympäristövaikutukset Pakkaukset tuottavat lisäarvoa ja positiivisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

TL 5 - NÄKÖKULMIA JA KOKEMUKSIA OHJELMAKAUDEN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA -PROJEKTI. Mika Kainusalmi

TL 5 - NÄKÖKULMIA JA KOKEMUKSIA OHJELMAKAUDEN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA -PROJEKTI. Mika Kainusalmi TL 5 - NÄKÖKULMIA JA KOKEMUKSIA OHJELMAKAUDEN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA -PROJEKTI Mika Kainusalmi Projektin tavoitteet Rakentaa uudentyyppinen kartonkipakkauksien valmistuslinja

Lisätiedot

SUOMALAINEN PAKKAUSALAN AMMATTILAINEN

SUOMALAINEN PAKKAUSALAN AMMATTILAINEN SUOMALAINEN PAKKAUSALAN AMMATTILAINEN SISÄLLYS 1 Metalpak Oy:n esittely 3 Teknokemian kartioastiat 4 Elintarvikepakkaukset 5 Erikoispakkaukset 6 Kannet 7 Painokansiastiat 8 Kannen suljentalaitteet SUOMALAINEN

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Koonmukainen pakkausautomaatio

Koonmukainen pakkausautomaatio Uutta ajattelua pakkaukseen Koonmukainen pakkausautomaatio Seuraa meitä: Totutusta poikkeava ajattelu auttoi meitä kehittämään parhaan pakkausratkaisun Täydellisesti tuotteen kokoon sovitettu pakkaus mahdollisimman

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Kooste oppilastöiden tuloksista Ruokis hanke Forssa, 2014 Antti Sillman SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET HUOMIOT... 1 3 LÖYTÖJÄ... 2 LÄHTEET... 3 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnasta vähittäiskaupan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja optimointiin

Toimitusketjun hallinnasta vähittäiskaupan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja optimointiin Toimitusketjun hallinnasta vähittäiskaupan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja optimointiin Tammiseminaari Tommi Ylinen Kokonaisvaltaista vähittäiskaupan suunnittelua, analytiikkaa ja optimointia ennustepohjaisesti

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuus liiketoimintana Puutuotteet > 400 mrd EUR liiketoiminta maailmanlaajuisesti Sahateollisuus 50 mrd EUR trendikasvu 1-2%/a, monissa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Vihannes- ja marjapakkaukset. Yleispainatukset ja -rakenteet

Vihannes- ja marjapakkaukset. Yleispainatukset ja -rakenteet Vihannes- ja marjapakkaukset Yleispainatukset ja -rakenteet Kaupan tuoretavaralaatikkosuosituksen mukainen rakenne Salaatti-/yleislaatikko 160 mm 590 x 385 x 160 mm, kosteuden kestävä Varastointi 345907-0485

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy 23.11.2016 Isot globaalit muutokset ja valtasiirtymät Teollisuuden työpaikat siirtyneet Kiinaan Kasvun keskukset

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus Mikko Punakivi & Anna Kilpelä 1.2.2013 KUUMA-seudun elintarvikeketju Alueen yritysten tarpeita selvitetty: Puhelinhaastatteluin Työpajassa

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

TUOTEKORTTI. Tarkentavat tuotetiedot. Tilaus / toimitustiedot Tilaustapa, toimituserä, tilaus-toimitusrytmi jne. Tuotteen taustatiedot

TUOTEKORTTI. Tarkentavat tuotetiedot. Tilaus / toimitustiedot Tilaustapa, toimituserä, tilaus-toimitusrytmi jne. Tuotteen taustatiedot TUOTEKORTTI Tuotenimi Tuotekoodi Tuotteen paino Postitoimipaikka Myyntiyksikkö Myyntierän 1 koko Myyntierän 2 koko Pankkitiedot Tuotteen mitat (k * l * s) mm Yhteyshenkilö Myyntierän 1 mitat (k * l * s)

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ENNUSTAMINEN JA TÄYDENNYS VAIHTUVAN VALIKOIMAN SESONKIKYSYNNÄSSÄ Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ESITYKSEN SISÄLTÖ Yritysesittely Ennustaminen

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot