Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli alueviranomaiset Jordan Jukka-Pekka poistui kello 11:55 Kellokumpu, Matti Kilpeläinen, Marjukka poistui kello 12:00 Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha Raatikainen, Tea Rinta-Porkkunen, Antti järjestöosapuoli Kallio, Vesa poistui kello 10:50 Kivivuori, Paula Kääriäinen, Tuula Smolander, Riitta poistui kello 12:40 Savolainen, Hannu Heikkinen, Jouko asiantuntijat Jurvelius, Juha Puurunen, Maija Turkia, Markku Vehviläinen, Hannu poistui kello 12:45 Hämäläinen, Pentti paikalla 9 käsittelyn ajan Gynther, Heli paikalla 9 ja 10 käsittelyn ajan esittelijä sihteeri Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero saapui kello 10:25 poistui kello 11:30 tekninen sihteeri Makkula, Hanna Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 liite 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 6 Tarkistus maakunnan yhteistyöasiakirjaan vuodelle Vuosien 2007 ja 2008 myöntämisvaltuuksien osoittaminen Finnvera OYJ:n käytettäväksi korkotukiin, takausprovisiotukeen ja hallinnonkorvaukseen 8 Ympäristövaikutusten selvitys rahoituskaudella liite 9 Tavoite 1-ohjelman arviointi 10 liite 10 Etelä-Savon matkailun ohjelmasopimus vuosille Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet (2 kpl) 11 Etelä-Savon ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimustoiminnan rakenteiden kehittäminen 12 Teollisuuselektroniikan miniklusteri - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Bioenergiateemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 13 Etelä-Savon energiatoimisto 14 Biopolttoainetta käyttävien energiatuotantolaitosten tuhkien hyötykäyttö ja logistiikkavirrat Itä-Suomessa 15 Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet (9 kpl) 16 Yritys-Suomi palvelujen kehittäminen Mikkelin ja Juvan seuduilla 17 Yritys-Suomi palvelujen kehittäminen Savonlinnan seudulla 18 InnoProSavo II, Etelä-Savon innovaatioprosessien kehittäminen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 19 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMISOHJELMA 20 Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää (ylimaakunnallinen hanke) 21 KYY - Kohti Yrittäjyys Yhteiskuntaa: Ideasta liiketoiminnaksi - aloittavan yritystoiminnan tukeminen 22 Yritystä Itä-Savoon - Alkavien yrittäjien neuvonta- ja tukipalvelu Savonlinnan Seudulla 23 Ideasta liiketoiminnaksi - aloittavan yritystoiminnan tukeminen 24 Menestyvä luovuus Työmarkkinoiden toimivuus-teemaan kuuluvat hankkeet (12 kpl) 25 PRO-OSA - Tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke Etelä-Savossa 26 Verkko 27 "Vaaksa" - Mikkelin seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke 28 Väylä-hanke 29 MEET -hanke 30 SISARMEET -hanke 31 Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 32 Näkymiä ympäristöön - tienvarsien kunnostustöitä Etelä-Savossa 33 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa 34 TEESA Työtä ja elämää Etelä-Savossa (ent. Etelä-Savon maakunnalliset osaajat) 35 Toimivat välityömarkkinat Etelä-Savoon: välityömarkkinoiden tukirakenne-hanke Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 36 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi - Makrohanke 14 (ylimaakunnallinen hanke) 37 Itä-Suomen yhteinen rakennerahastosivusto on avattu 38 Muut asiat 39 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Hanna Makkula Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Tuula Kääriäinen.. Paula Kivivuori Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iv

5 1 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 4 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kääriäinen ja Paula Kivivuori. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

6 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Kokouksessa luodaan katsaus mm. seuraaviin asioihin: o 5 a) Rakennerahastokauden ensimmäinen hankehaku Kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisten rakennerahasto-ohjelmien EAKR ja ESR ensimmäinen hankehaku päättyi (ml. EAKR:n marraskuun hakuaika). Haussa Etelä- Savon rahoittajaviranomaisille osoitettiin yhteensä 122 hakemusta. Hakemuksilla haettiin rahoitusta yhteensä noin (EU+valtio). EAKR-hakemuksia tuosta joukosta oli yhteensä 51 kpl, joiden yhteenlaskettu rahoitus on (EU+valtio). ESR-hakemuksia viranomaisille osoitettiin yhteensä 71 kpl, joiden yhteenlaskettu haettu tukisumma on (EU+valtio). Oheinen taulukko konkretisoi sitä, kuinka paljon Etelä-Savossa on rahoitusta EAKR ja ESRohjelmissa sekä vuositasolla että koko ohjelmakaudella. Rakennerahastojen kokonaisrahoitus Etelä-Savossa vuosina (miljoonaa euroa) EAKR 88,8 15,9 14,9 13,9 12,8 11,7 10,5 9,2 Valtio 74,3 8,8 10,1 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 yhteensä 163,1 24,7 25,0 24,2 23,5 22,8 22,0 21, ESR 43,6 9,8 8,7 7,5 6,3 5,1 3,8 2,4 Valtio 32,7 4 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,2 yhteensä 76,3 13, ,9 7,6 o 5 b) Hankkeiden käsittely yhteistyöryhmässä Rahoituskaudella hankkeiden käsittelyä maakunnan yhteistyöryhmässä on tarkoitus tehostaa niin, että hankkeet käsitellään kokonaisuuksittain/teemoittain. Teemoittaisella käsittelyllä linkitetään yksittäiset hankkeet osaksi laajempaa kokonaisuutta. Yhteistyöryhmälle esitellään kokouksissa katsauksia käsittelyssä olevista teemoista ja niiden yleisestä tilanteesta maakunnassa. Helmikuussa () pidettävässä kokouksessa luodaan tarkempi katsaus bioenergiateemaan sekä työmarkkinoiden toimivuus-teemaan. o 5 c) Muut ajankohtaiset asiat Etelä-Savon TE-keskuksen osastopäällikkö Maija Puurunen luo katsauksen maaseutuohjelman tämänhetkistä tilannetta. Liite 5: maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma vuodelle 2008 Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

7 6 Tarkistus maakunnan yhteistyöasiakirjaan vuodelle 2008 Maakunnan yhteistyöryhmä yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman sekä sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavat kansalliset rahoitusosuudet. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa näitä ohjelmavaroja koskevan maakunnan yhteistyöasiakirjan rakennerahastolain 21 mukaisesti. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi ( 98) maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle Joulukuussa ( , 114) maakunnan yhteistyöryhmä tarkisti yhteistyöasiakirjan rakennerahastoasetuksen 6 ja 7 mukaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriössä myöntövaltuuspäätösten valmistelun yhteydessä on ilmennyt, että Etelä-Savon yhteistyöasiakirjan laadinnassa käytetty ns. kulmaluku on ollut virheellinen, joten EAKR kehystä on tarkistettava alaspäin. EAKR -0,826 M VALTIO -0,682 M Maakuntaliiton, TE-keskuksen yritysosaston ja ministeriön edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että kehyskorjaus vuodelle 2008 kohdistetaan kokonaisuudessaan toimintalinja 1:een. Korjaus tullaan huomioimaan tulevissa yhteistyöasiakirjoissa, jotta TL1:n rahoitus toteutuu ohjelma-asiakirjan mukaisesti. Korjattu taulukko: HALLINNONALA OPM MMM LVM TEM STM YM Ohjelmareservi YHTEENSÄ TOIMINTALINJA TL 1 0,000 0,000 0,000 10,764 0,000 0,000 0,000 10,764 EAKR 5,934 5,934 VALTIO 4,830 4,830 Kuntarahoitus 0,000 0,000 Muu julkinen 0,000 TL 2 1,505 0,000 0,000 8,531 0,000 0,000 0,000 10,036 EAKR 0,840 4,760 5,600 VALTIO 0,464 2,632 3,096 Kuntarahoitus 0,201 1,139 1,340 Muu julkinen 0,000 TL 3 0,000 0,000 0,400 2,908 0,000 1,274 0,000 4,582 EAKR 0,200 1,624 0,710 2,534 VALTIO 0,200 0,882 0,392 1,474 Kuntarahoitus 0,402 0,172 0,574 Muu julkinen 0,000 YHTEENSÄ 1,505 0,000 0,400 22,203 0,000 1,274 0,000 25,382 EAKR 0,840 0,000 0,200 12,318 0,000 0,710 0,000 14,068 VALTIO 0,464 0,000 0,200 8,344 0,000 0,392 0,000 9,400 Kuntarahoitus 0,201 0,000 0,000 1,541 0,000 0,172 0,000 1,914 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

8 Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy vuoden 2008 yhteistyöasiakirjan tarkistuksen, jossa toimintalinjan 1:n TEM:n hallinnonalalle osoitettavaa rahoitusta pienennetään (EAKR+valtio yhteensä). Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

9 7 Vuosien 2007 ja 2008 myöntämisvaltuuksien osoittaminen Finnvera OYJ:n käytettäväksi korkotukiin, takausprovisiotukeen ja hallinnonkorvaukseen Maakunnan yhteistyöasiakirjoissa 2007 ja 2008 on EAKR-ohjelman toimintalinjassa 1 todettu Finnveran osalta seuraavasti: rahoitusta myönnetään yritysten kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja tuottavuutta edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää myös, kun tavoitteena on ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien käyttöönotto. Rahoituksen avulla luodaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, edistetään yrittäjyyttä ja mahdollistetaan liiketoiminnansiirrot. lainoista käytössä ovat investointi- ja käyttöpääomalaina, naisyrittäjälaina, pienlaina, ympäristölaina ja yrittäjälaina. Finnvera Oyj välittää EAKR-tukea lainojen korkoon sidottuna korkotukena ja takausten provisioon sidottuna takausprovisiotukena. Finnvera Oyj:lle KTM:n hallinnonalan kehyksestä osoitettava rahoitus käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Vuosi 2007 Finnvera Oyj on hakenut TE-keskuksen yritysosastolta vuoden 2007 myöntämisvaltuudesta korko- ja takausprovisiotukeen sekä hallintokorvaukseen yhteensä ,josta hallintokorvauksen osuus on Korkotukia on haettu ja takausprovisiotukea Esitetty myöntämisvaltuuden osoitus sisältyy EAKR-ohjelman toimintalinjaan 1, TE-keskuksen yritysosaston vuoden 2007 myöntämisvaltuuteen. Vuosi 2008 Finnvera Oyj hakee vuoden 2008 myöntämisvaltuutta käytettäväksi , josta hallintokorvauksen osuus on , korkotuki ja takausprovisiotuki , jolloin ennakkoon sitomaton osuus on Esitetty myöntämisvaltuuden osoitus sisältyy EAKR-ohjelman toimintalinjaan 1, TE-keskuksen yritysosaston vuoden 2008 myöntämisvaltuuteen. Yhteistyöryhmä hyväksyy Finnvera Oyj:lle osoitettavaksi vuoden 2007 EAKRmyöntämisvaltuudesta korko- ja takausprovisiotukeen sekä hallintokorvaukseen yhteensä Rahoitus jakautuu seuraavasti: hallintokorvaus , korkotuet , takausprovisiotuki Esitetty myöntämisvaltuuden osoitus sisältyy EAKR-ohjelman toimintalinjaan 1, TE-keskuksen yritysosaston vuoden 2007 myöntämisvaltuuteen. Yhteistyöryhmä hyväksyy Finnvera Oyj:lle osoitettavaksi vuoden 2008 EAKRmyöntämisvaltuutta yhteensä Rahoitus jakautuu seuraavasti: hallintokorvaus , korkotuki , takausprovisiotuki , ennakkoon sitomaton osuus Esitetty myöntämisvaltuuden osoitus sisältyy EAKR-ohjelman toimintalinjaan 1, TEkeskuksen yritysosaston vuoden 2008 myöntämisvaltuuteen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

10 8 Ympäristövaikutusten selvitys rahoituskaudella Kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisten rakennerahasto-ohjelmien rahoituksella toimivien hankkeiden tullee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Kaikki hankerahoitusta hakevat tahot täyttävät hankkeen osalta ympäristövaikutuksia koskevan kyselyn. Päättyneellä Tavoite 1-ohjelmakaudella Etelä-Savossa ympäristövaikutusten selvityksiä varten on kutsuttu koolle YVA-ryhmä, mikäli maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on katsonut tarpeelliseksi selvittää tarkemmin yksittäisen hankkeen ympäristövaikutukset. Ryhmä on koostunut rahoittajaviranomaisten edustajista. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamista ohjelmakaudella kokouksessaan Sihteeristö päättää esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että alkaneella ohjelmakaudella jatketaan Tavoite 1-ohjelmakaudella käytössä ollutta menettelyä. Näin ollen, mikäli yhteistyöryhmän sihteeristön näkee hankkeen kohdalla tarpeelliseksi tehdä selvityksen ympäristövaikutuksista, pyytää sihteeristö lausunnon YVA-ryhmältä. Sihteeristö esittää edelleen, että ryhmän kokoonkutsujatahona toimii Etelä-Savon ympäristökeskus. Ympäristökeskus kokoaa ryhmään ko. asian kannalta riittävän asiantuntemuksen. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö pyytää tarvittaessa YVA-ryhmän lausunnon hankkeen ympäristövaikutuksista. YVA-ryhmän kutsuu kokoon Etelä-Savon ympäristökeskus yhteistyöryhmän sihteeristön aloitteesta. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

11 9 Tavoite 1-ohjelman arviointi Kokouksessa esitellään Tavoite 1-ohjelman seurantaraportti, joka on tämän pykälän liitteenä (liite 9). Raportti kattaa koko ohjelmakauden hankkeet keskeisten tunnuslukujen valossa. Kokouksessa esitellään myös Tavoite 1-ohjelmasta rahoitetuista matkailu- ja kulttuurihankkeista laadittu arviointi. Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

12 10 Etelä-Savon matkailun ohjelmasopimus vuosille Matkailun ohjelmasopimus on alueiden kehittämislain ( /602) mukainen ohjelmasopimus. Alueiden kehittämislain 16 :ssä todetaan, että laissa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamiseksi voidaan laatia määräaikaisia ohjelmasopimuksia. Niissä voidaan sopia ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden ja hankkeiden toteuttamisesta. Ohjelmasopimus laaditaan yhteistyössä ohjelman rahoittamiseen osallistuvien kuntien, valtion viranomaisten sekä alueen kehittämiseen osallistuvien oikeushenkilöiden kanssa. 1. Sopimuksen kohde Etelä-Savon matkailun kehittämisohjelma on hyväksytty Etelä-Savon maakuntahallituksessa Ohjelmasopimuksen kohteena on Etelä-Savon matkailun kehittäminen perustuen em. matkailun kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelmassa Etelä-Savon matkailun kehittämisen strategisiksi painopisteiksi on määritetty - Mikkelin, Savonlinnan ja Heinäveden matkailukeskittymien vahvistaminen - sisältöjen ja rakenteiden jalostaminen - tapahtuma-, palvelu- ja tuotekehitys teemoina vesistöt, kulttuuritapahtumat ja hyvinvointi - palveluketjun katkeamattomuus - tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen - matkailun kehitysprosessin ylläpitäminen. 2. Osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon TE-keskus ja Etelä-Savon ympäristökeskus. Sopimuksen neuvotteluosapuolina ovat seudulliset matkailun kehitysorganisaatiot Miset Oy ja Savonlinnan Matkailu Oy, jotka edustavat myös alueidensa kuntia sekä elinkeinoelämää. Neuvotteluosapuolina on myös Heinäveden kunta, Joensuun yliopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsähallitus, ProAgria Etelä-Savo sekä Savonlinnan seudun osaamiskeskus. Liitte 10: Etelä-Savon matkailun ohjelmasopimus vuosille (luonnos) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee Etelä-Savon matkailun ohjelmasopimuksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

13 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet ( 2 kpl) 11 Etelä-Savon ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimustoiminnan rakenteiden kehittäminen Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Myakin määrittämä käsittely Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Hanke käsitellään yhteistyöryhmässä. Kuvaus Projektin tavoitteena on vahvistaa Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Diakonia ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön T&K-toiminnan perusresursseja, jotka muodostavat keskeisen osan maakunnan osaamisrakenteesta ja joiden aikaansaamalla hanketoiminnalla varmistetaan toimintaedellytykset maakunnan kehityshakuisille yrityksille ja yhteisöille. Tarkennetut tavoitteet: 1) Maakunnan ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen oikein suunnatulle hanketoiminnalle, 2) T&K-kumppanuuksien luominen ja vahvistaminen määritellyillä osaamisaloilla ja 3) vuorovaikutus tiedeyhteisön ja alueen ammattikorkeakouluopetuksen kanssa. Tutkimusjohtajien toimesta generoitava hanketoiminta keskitetään 6:ään osaamiskokonaisuuteen ja kv- (erityisenä painotuksena Venäjä) hankkeisiin. Toiminnan tavoitteena luoda ohjelmakauden ylittäviä ja kansainvälisesti toimivia osaamiskeskittymiä ja osaamisen rakenteita. Kansallisten ja kansainvälisten rahoituslähteiden hyödyntämistä painotetaan. T&K-hankkeet suunnitellaan siten, että niiden tuloksena syntyy yritys- ja palvelutoimintaa. Asiakkaista ja muista osaajista muodostuvia verkostoja luodaan maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Kansainväliset, suuret T&K-hankkeet sekä yhteistyö eri alojen johtavien tutkijoiden kanssa edellyttävät vuorovaikutusta tiedeyhteisössä. Tämä toteutetaan julkaisemalla tutkimustuloksia tieteellisissä julkaisuissa ja esitelmillä tieteellisissä konfrensseissa. Hankkeen avulla varmistetaan myös ammattikorkeakouluopetuksen ja T&K-työn yhteensovittaminen. Projektin avulla resursoidaan 7 tutkimusjohtajaa ja sihteeri kehittämään Etelä-Savon T&K-toimintaa. Projektin avulla hankittavat tutkimusjohtajaresurssit suunnataan valittuihin osaamiskokonaisuuksiin. 6 tutkimusjohtajaa sijoittuu Mikkelin ammattikorkeakoulun osaamiskeskittymiin (elintarvikejärjestelmät ja ympäristöturvallisuus, elämystuotanto, materiaalit 2 tutk.joht, rakennettu ympäristö ja sähköiset palvelut) ja 1 tutkimusjohtaja Diakonia ammattikorkeakoulun Sosiaalitalouden tutkimuskeskukseen. Yksi tutkimusjohtajista toimii myös hankkeen projektipäällikkönä. Projektin avulla resursoitavien 7 tutkimusjohtajan tehtävänä on generoida työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehityshankkeita valituilla osaamisaloilla. Lisäksi tutkimusjohtajien keskeisinä tehtävinä on: 1) ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyden syventäminen 2) työelämän tarpeiden selvittäminen ja ennakointi 3) työelämälähtöisten hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä projektirahoituksen hankkiminen pääosin maakunnan ulkopuolelta 4) asiantuntijaresurssin tarjoaminen yritysten ja yhteisöjen käyttöön 5) pitkäjänteisen T&K-kumppanuuden kehittäminen työelämän kanssa 6) T&K-lähtöisen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

14 Rahoitustaulukko Yhteensä 2008 ( ) 2009 ( ) 2010 ( ) ( ) Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU:n osarahoitus EAKR Kansallinen julkinen rahoitus valtion rahoitusosuus kuntarahoitus (MAMK) muu kansallinen julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Hankkeet aiemman käsittelyn vaiheet: MYR-sihteeristö : Kyseessä on ilmoitettuun määräaikaan mennessä saapunut hakemus. Sihteeristön keskustelussa nähtiin tarpeelliseksi, että sihteeristön osaamisteematyhmä jatkaa hankkeen käsittelyä kokouksessaan. MYR-sihteeristön osaamisteemaryhmä : Osaamisteemaryhmä suhtautuu hakemuksen rahoittamiseen myönteisesti siten, että hankkeesta resursoidaan seuraavien viiden tutkimusjohtajan työpanos sekä osa-aikaista sihteerityöpanosta kolmivuotiskaudelle : - Diakonia-ammattikorkeakoulun Sosiaalitalouden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja - Mikkelin ammattikorkeakoulun materiaaliklusterin 2 tutkimusjohtajaa - Mikkelin ammattikorkeakoulun elämystuotantoklusterin tutkimusjohtaja - Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköisten palveluiden klusterin tutkimusjohtaja Lisäksi hakijan ja viranomaisten välisten neuvottelujen perusteella varaudutaan myöhemmin resursoimaan enintään kahden tutkimusjohtajan työpanos myöhemmin täsmennettävillä osaamisalueilla. MYR : Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää EU-rahoitusta enintään ja valtion vastinrahoitusta enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Hankkeen tukiprosentti on laskeva siten, että keskimääräinen tukiprosentti hankkeen kolmen vuoden keston aikana on 65 %. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto toteaa seuraavaa: Hallintomenettelylain mukaan toimivaltainen viranomainen on Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

15 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus : Maakuntahallitus päätti viiden tutkimusjohtajan sekä sihteerityöpanoksen resursoinnista Etelä-Savon ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimustoiminnan rakenteiden kehittäminen -hankkeeseen. Tällä päätöksellä täsmennetään hankkeen kahden avoimeksi jääneen tutkimusjohtajan osaamisaloiksi seuraavat: - Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarvikejärjestelmien ja ympäristöturvallisuuden klusterin tutkimusjohtaja - Mikkelin ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön klusterin tutkimusjohtaja Maakuntahallitus varautuu myöntämään Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymälle Etelä-Savon ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimustoiminnan rakenteiden kehittäminen -hankkeeseen tukea vuoden 2007 myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 65 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Sihteeristön käsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta Myr Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää EU-rahoitusta enintään ja valtion vastinrahoitusta enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Hankkeen tukiprosentti on laskeva siten, että keskimääräinen tukiprosentti hankkeen kolmen vuoden keston aikana on 65 %. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto toteaa seuraavaa: Hallintomenettelylain mukaan toimivaltainen viranomainen on Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

16 12 Teollisuuselektroniikan miniklusteri - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma Toimintalinja Myakin määrittämä käsittely Savonlinnan seudun kuntayhtymä / 3K tehdas Etelä-Savon TE-keskus / Yritysosasto EAKR 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Hankkeesta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen Kuvaus Paikallisen elektroniikan toimialan kasvun myötä on Savonlinnan seudulle syntynyt alan toimijoiden liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluu sekä lopputuotteiden toteuttajia että heidän toimintaansa tukevia palvelun toimittajia. Verkoston toimijoiden asiakkaina on sekä kansallisia että kasainvälisiä yrityksiä. Jatkossa painopiste on viennin kehittämisessä. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään kehittämään em. miniklusterin toimintaa luomalla sekä yrityksiin että yritysten välisiin verkostoihin uusia yhteistyömalleja parantamaan yritysten kasvuedellytyksiä. Myös yhteistyömalleja yliopistojen, korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa kehitetään. Toimenpiteet: koulutus, sisäisen toiminnan kehitys, kehitystoimet asiakasyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa, tulevaisuuden kehitystarpeiden kartoitus, tutkimusyhteistyön laajentaminen, uusien palveluyritysten synnyttäminen, yhteiset markkinointitoimenpiteet. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinrahoitusta vuosille Sihteeristön käsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Sihteeristössä EAKR-ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

17 Bioenergiateemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 13 Etelä-Savon energiatoimisto Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Myakin määrittämä käsittely Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Maakuntaliitto EAKR 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Hanke käsitellään yhteistyöryhmässä. Kuvaus Kyseessä on vuonna 2007 käynnistyneen hankkeen jatkorahoitus Etelä-Savon energiatoimisto -projektin tavoitteena on edistää energian säästöä ja kehittää Etelä- Savoa yhtenä uusiutuvien energialähteiden käytön ja osaamisen edelläkävijänä. Energiatoimiston tavoitteena on myös olla merkittävä toimija alan kansallisissa ja kansainvälisissä toimijaverkoissa. Toiminnassa painotetaan erityisesti neuvontaa, koulutusta ja tiedottamista, joilla pyritään lisäämään puuenergian ja muun uusiutuvan energian käyttöä sekä käytön edellytyksiä maakunnassa. Tavoitteet pyritään saavuttamaan erityisesti käytännön neuvontatoiminnalla sekä laatimalla energiaselvityksiä ja energiataloudellisia laskelmia strategiatyön ja edunvalvonnan tarpeisiin. Bioenergian ja muun paikallisen energian käytön edellytyksiä pyritään parantamaan niin kiinteistökohtaisessa käytössä kuin keskitetyssä energiahuollossa. Projektissa hyödynnetään Itä- Suomen energiatoimisto -projektissa hankittua osaamista, tietoa ja kokemusta. Etelä-Savon energiatoimiston ympärille on koottu yhteistyöverkosto, jota ylläpidetään niin, että bioenergian käytön viimeisin osaaminen on kaikkien osapuolien käytettävissä. Tavoitteena on saada vuosittain syntymään useita yritysten ja kuntien / kuntayhtymien energiatehokkuussopimuksia. Hankkeen henkilöstöresursseina jatkavat kaksi kokopäiväistä työntekijää, toimistopäällikkö ja neuvontatyöhön suuntautunut asiantuntija, sekä lyhyempiaikaisissa tehtävissä toimistosihteeri. Projektihenkilöstö tukee osaltaan maakuntaliittoa energia-asioissa mm. edunvalvonnan ja maakunnan ulkopuolella tapahtuvan yhteistyön ja verkostoitumisen sektoreilla. Henkilöstö seuraa energia-alaa ja siellä tapahtuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

18 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus : Maakuntahallitus varautuu myöntämään Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymälle Etelä-Savon energiatoimisto -hankkeeseen tukea valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 50 %. Sihteeristön käsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta seuraavasti: EU-rahoitus enintään ja valtion vastinrahoitus enintään vuosille EAKRohjelman toimintalinjassa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

19 14 Biopolttoainetta käyttävien energiatuotantolaitosten tuhkien hyötykäyttö ja logistiikkavirrat Itä-Suomessa Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma Toimintalinja Myakin määrittämä käsittely Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Etelä-Savon ympäristökeskus EAKR 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Hanke käsitellään yhteistyöryhmässä. Kuvaus Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Itä-Suomen alueella (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois- Savo) muodostuvat tuhkavirrat ja hyötykäytön nykytilanne sekä tuhkien laatu sekä lainsäädännön niille asettamat käsittelyvaatimukset. Hankkeen tavoitteena on ohjata Itä-Suomen alueella muodostuvien kuntien ja yritysten omistamien energiantuotantolaitosten tuhkavirrat hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen nykyisiä sekä uusia tuhkankäsittelytekniikoita apuna käyttäen. Hankkeessa on mukana kaikki tärkeimmät hyödyntäjätahot. Varsinkin mukana oleville kuntien ja yritysten omistamille energiantuotantolaitoksille hankkeessa tuotettu tieto on tärkeä lähivuosien tuhkan hyötykäyttöongelmien ja turvallisen sekä ympäristövaatimukset täyttävän loppusijoituksen ratkaisemiseksi. Lisäksi hanke tehostaa Itä-Suomen alueen yritysten, kuntien ja viranomaisten välistä yhteistyötä, jota voidaan hyödyntää myös muissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kansallisesti myös muilla alueilla. Hankkeeseen otetaan mukaan muun muassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen energiantuotantolaitoksia (muun muassa Etelä-Savon Energia Oy, Savon Voima Lämpö Oy, Suur-Savon Sähkö Oy), alueella nykyisin toimivia tuhkan käsittely-yrityksiä ja loppusijoitusalueista huolehtivia tahoja (Metsäsairila Oy) sekä logistiikkaan erikoistuneita kuljetusliikkeitä (Läänin Tilausliikenne Oy) ja tuhkan käsittelyyn erikoistuneita laitetoimittajia (muun muassa Wiser Oy). Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon ympäristökeskus suhtautuu hankkeen avustamiseen myönteisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

OHJELMA Manner-Suomen ESR-ohjelma/ Itä-Suomen suuralueosio. Hankkeen nimi Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää

OHJELMA Manner-Suomen ESR-ohjelma/ Itä-Suomen suuralueosio. Hankkeen nimi Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää PÄÄTÖSESITYS Diaarinumero 69/3562/2008 OHJELMA Manner-Suomen ESR-ohjelma/ Itä-Suomen suuralueosio Hakemusnumero 700205 Hakija Etelä-Savon TE-keskus/Yritysosasto Osoite Mikonkatu 3-5, 50100 Mikkeli Hakemusvaiheen

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot