Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana."

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Auvinen, Toni Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Myllyvirta, Jyrki Rautio-Teijonmaa, Jaana Tiihonen, Hannu Kämäräinen, Kari Kellokumpu, Matti Teräsvirta, Heikki Alasuvanto, Timo Laakso, Heikki Pulliainen, Juha Raatikainen, Tea Pilli-Sihvola, Yrjö Rouhiainen, Risto Smolander, Riitta Savolainen, Hannu Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Jurvelius, Juha Kemppinen, Helena Peltola, Antero Vehviläinen, Hannu Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero Löf, Christa Makkula, Hanna Parta, Kaisa saapui kello 10:30 49 käsittelyn aikana poistui kello 11:00 50 käsittelyn aikana saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 44 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 liite 48 Maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma vuodelle Tilannekatsaus ohjelmatyön kokonaisuuteen ja ajankohtaisiin asioihin 50 Linjauskeskustelu ohjelmakauden teemahauista 51 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1- ohjelmaan kuuluvien hankkeiden merkitseminen tiedoksi Toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen 52 Esiselvitys Elinkaari-tutkimuskeskuksen perustamiseksi - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 53 Meijän kulttuuri liikuttaa hanke - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 54 Corridor, yritysten ympäristötiedotuskeskuksen perustaminen Pietariin - valmisteluhanke - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 55 Täydellä höyryllä tulevaisuuteen: S/S Wenno 100 vuotta - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Toimenpidekokonaisuus 4.1 Osaamisen ja koulutuksen rakenteiden kehittäminen 56 Suomen sodan merkkivuoden tapahtumakokonaisuus - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 57 Muut asiat 58 Seuraava kokous ii

3 Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Hanna Makkula Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Matti Kellokumpu.. Toni Auvinen iii

4 44 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 47 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kellokumpu ja Toni Auvinen. 1

5 48 Maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma vuodelle 2007 Maakunnan yhteistyöryhmän työskentelyn kehittämiseksi yhteistyöryhmälle laaditaan työsuunnitelma. Työsuunnitelmassa aikataulutetaan yhteistyöryhmän keskeiset tehtävät vuodeksi kerrallaan. Näin pystytään hahmottamaan yhteistyöryhmän kokousrytmi entistä pitkäjänteisemmin. Keskeisenä osana työsuunnitelmaa kehitetään myös toimintatapaa, jossa yhteistyöryhmä saa säännöllisesti perehdytystä tehtäviinsä ja tietoa ajankohtaisista asioista. Liite 48: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma (luonnos) Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy työsuunnitelman liitteen 48 pohjalta käymänsä keskustelun mukaisesti. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 2

6 49 Tilannekatsaus EU-ohjelmatyön kokonaisuuteen ja ajankohtaisiin asioihin Kokouksessa yhteistyöryhmä saa ajankohtaista tietoa seuraavista asiakokonaisuuksista: Rahoituskauden EU-ohjelma-asiakirjat ovat parhaillaan EU:n komission käsiteltävänä. Kokouksessa raportoidaan yhteistyöryhmälle ohjelmien tämänhetkisestä hyväksymisaikataulusta ja muista kysymyksistä. Maakuntaohjelman strategisten linjausten konkretisoiminen EAKR- ja ESR ohjelmista rahoitettaviksi konkreettisiksi toimenpiteiksi. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja siihen liittyvä maakunnan yhteistyöasiakirjamenettely. Yhteistyöryhmä merkitsee saadut selonteot tiedoksi ja keskustelee niiden pohjalta. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 3

7 50 Linjauskeskustelu ohjelmakauden teemahauista Maakunnan yhteistyöryhmä päätti Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjan 2007 hyväksymisen yhteydessä, että vuonna 2007 järjestetään seuraavien teemojen mukaisia hankehakuja: - materiaali- ja ympäristötekniikka - hyvinvointi - bioenergia - matkailu ja kulttuuri - seudulliset välityömarkkinat - maahanmuutto Teemahakujen valmistelu on aloitettu maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Sihteeristö on linjannut teemahakujen aikataulua niin, että maakunnan yhteistyöryhmä käynnistäisi ensimmäisen teemahakukierroksen kesäkuussa. Ensimmäisen haun yhteydessä määritellään myös loppuvuonna toteutettavien hakujen aikataulu ja tarkemmat painopisteet, jolloin hakijat voivat valmistautua tuleviin hakukierroksiin. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää teemahakujen linjauksista ja hakujen aikataulusta. Päätös Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Yhteistyöryhmä päättää jatkaa valmistelua siten, että yhteistyöryhmän kesäkuun kokouksen jälkeen voidaan julkaista hakuilmoitus, jossa - määritellään hankehaku elokuun loppuun mennessä haettaville hankkeille: hyvinvointi-teeman ensimmäisenä osiona ikääntyvä väestö, muut teemat osaavan työvoiman saatavuus, seudulliset välityömarkkinat, maahanmuutto, sekä - informoidaan hakijoita syksyllä päättyvien hankehakujen teemoista: syyskuun lopussa matkailu ja kulttuuri, lokakuun lopussa materiaali- ja ympäristötekniikka, hyvinvointi, bioenergia Esittelijän muutettu päätösesitys hyväksyttiin. 4

8 51 Tavoite 1-ohjelman arviointi Euroopan Unionin rahoituskaudella toteutettu Tavoite 1-ohjelma lähestyy loppuaan. Virallisesti ohjelma päättyi vuoden 2006 loppuun, mutta ohjemassa jäljellä olevasta rahoituksesta voidaan kuitenkin tehdä rahoituspäätöksi vielä kuluvan vuoden aikana. Hankkeita voidaan toteuttaa pääsääntöisesti vuoden 2007 loppuun saakka, joskin hankkeiden keston takaraja vaihtelee hieman hallinnonaloittain. Tavoite 1-ohjelman rahoituksen lähestyessä loppuaan on oleellista selvittää, millaisia tuloksia ohjelmarahoituksella on saatu maakunnassa aikaan. Päättymässä olevan ohjelman arviointia on valmisteltu maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, joka on perustanut arviointia varten erillisen arviointiryhmän. Ryhmä koostuu ohjelmaa toteuttavien viranomaisten edustajista. Arviointiryhmän tehtävänä on suunnitella arvioinnin menetelmät aikatauluineen. Arviointiryhmä on kokoontunut ensimmäiseen kokoukseensa, jossa se on hahmottanut arviointityön toteuttamista ja aikataulua seuraavasti: Arviointimenetelmä ja lähestymistapa: Arvioinnin lähtökohta ovat ohjelmakauden alussa määritellyt klusterit. Klusterit: Metsä- ja puu Elintarviketalous Metalli Matkailu Kulttuuri Informaatioala Hyvinvointi Klusteritarkastelun lisäksi Tavoite 1-ohjelman toteuttamista tulee tarkastella tiettyjen kokonaisuuksien kautta, joita ovat erityisesti: - Mikkelin ammattikorkeakoulu - YTI - Kuitulaboratorio - Mikkelin yliopistokeskus - Diakonia ammattikorkeakoulu - Joensuun yliopisto - Yrittäjyys - Työllisyyden hoito - Professuurihankkeet (ei eriytetä kokonaan klusteritarkastelusta) 5

9 Arvioinnin työsuunnitelma ja aikataulu: Toukokuussa Arviointityön ensimmäisessä vaiheessa päivitetään Tavoite 1-ohjelman kehittämishankkeet Etelä- Savossa raporttiin vuoden 2006 ja 2007 aikana hyväksytyt kehittämishankkeet. Raportti perustuu klusterijaotteluun. Kesäkuussa Arviointiryhmä kokoontuu seuraavan kerran kello 10:30, jolloin tarkastellaan päivitetyn raportin antamia klusterikohtaisia jakaumia Päätetään, miten klusteriarviointia syvennetään laadulliseen arviointiin Kullekin klusterille on ohjelmakauden alussa luotu tavoitteet miten nämä on saavutettu Määritellään jokaiselle klusterille arviointimittaristo, jolla tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan Loppukesä ja alkusyksy Kukin rahoittajaviranomainen tuottaa tietoa oman hanketoimintansa osalta Arvioinnin edistymisestä raportoidaan yhteistyöryhmälle jokaisessa kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 6

10 52 Esiselvitys Elinkaari-tutkimuskeskuksen perustamiseksi Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Pieksämäen kaupunki Vastuuviranomainen Etelä-Savon TE-keskus, Yritysosasto Ohjelmakohta TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Hankkeessa laaditaan Pieksämäelle aiotusta tutkimuskeskuksesta suunnitelma, jonka avulla yritetään päästä osaksi valtakunnallista, Suomen Akatemian ja Tekesin Strategisen huippuosaamisen keskittymät- hanketta. Ao. tutkimuskeskus kuuluu em. hankkeen aihealueelle Terveys ja hyvinvointi. Esiselvityksessä laaditaan keskukselle liiketoimintasuunnitelma, kartoitetaan ja sitoutetaan yhteistyökumppanit yliopistoista, eri tutkimusyksiköistä ja yrityksistä sekä selvitetään tutkimuskeskuksen hallinnointiin liittyvät näkökohdat. Toteutuessaan tutkimuskeskus keskittyisi ikääntyvän väestön itsenäisen suoriutumisen tutkimukseen ja toimintamallien kehittämiseen. Sinne sijoittuisi asukkaiden lisäksi eri tutkimuslaitosten henkilökuntaa sekä yritysten ja muiden toimijoiden erillisprojektien henkilökuntaa. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB 0 0 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle myönnettäväksi Tavoite 1-ohjelmasta EAKR-rahoitusta Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 7

11 53 Meijän kulttuuri liikuttaa hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Savonlinnan seudun tapahtumatuki ry Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelmakohta TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Taustaa Savonlinnan seudun matkailu- ja väestökehitys polkevat paikallaan. Kulttuuri, erilaiset sisällöt ja niiden varaan luodut ja toteutetut tapahtumat ovat keskeinen osa seudun vetovoimaisuutta. Oopperajuhlat yksin eivät riitä pitämään yllä seudun kulttuurimielikuvaa ja vetovoimaa. Julkisen sektorin tuki kulttuurille vähenee ja uhkana on, että myös seudun vetovoima matkailu- ja asuinalueena vähenee. Hanke kokoaa yhteen seudun keskeiset kulttuuritoimijat, yhteensä noin parikymmentä toimijaa, joiden toimintaedellytyksiä on viime vuosina merkittävästi rajoitettu. Tavoitteet ja toimenpiteet Savonlinnan alueen kulttuuritoimijat ja tapahtumien järjestäjät aloittavat yhteistyön tavoitteena pysyvä, verkottunut toimintamalli ja yhteistyöelin, joka kokoaa toimijat ja tapahtumat yhden yhteisen sateenvarjon alle. Tavoite on pysyvä, uudenlainen toimintamalli, joka vastaa tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimuksia. Yhteistyön puitteissa jokainen toimija vastaa itse ohjelman tai tapahtuman sisällöstä. Yhteistyöelin toimii tuki- ja resurssikeskittymänä sisältöjen jatkojalostuksen -, teknisen tuotannon -, markkinoinnin -, jakelun - sekä rahoituksen toteuttamiseksi ja toimii tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan myös vastuullisena tuottajana. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja pilotoida toimenpiteitä, jotka mahdollistavat Savonlinnan seudun kulttuuritoimijoiden ja tapahtumien uuden yhteistyömallin. Pitkän tähtäimen tavoite on aikaansaada toimija, jota seudun kulttuuritoimijat ja tapahtumat voivat hyödyntää monipuolisena resurssipankkina. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB

12 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus ( ) varautuu myöntämään Savonlinnan seudun tapahtumatuki ry:llemeijän kulttuuri liikuttaa -hankkeeseen tukea vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa. EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 69 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 66 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2. Yritysten toimintaympäristön parantaminen. Savonlinnan seudun kulttuuritoimijoiden ja -tapahtumien sekä niiden välisen yhteistyön kehittäminen on hyvin kannatettavaa. Maakuntaliitto on aiemmin myöntänyt hankerahoitusta Mikkelin ammattikorkeakoulun Luja luovan toimialan tutkimusjohtaja hankkeelle. Hankkeen tuloksena syntyy maakunnan erityistarpeet huomioon ottava luovan toimialan tutkimus- ja kehittämisstrategia sekä tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuus ohjelmakaudelle Meijän kulttuuri liikuttaa hankkeelta edellytetään tiivistä yhteistyötä Luja hankkeen sekä itäsuomalaisen East Side Story - hankevalmistelun kanssa. Savonlinnan seudun kulttuuri- ja tapahtumatuotannon kehittämistarpeita tulee tarkastella samassa yhteydessä maakunnallisten ja itäsuomalaisten linjausten kanssa. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 9

13 54 Corridor, yritysten ympäristötiedotuskeskuksen perustaminen Pietariin - valmisteluhanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Miset Oy, Mikkelin elinkeinoyhtiö Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelmakohta TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Hankkeen tavoitteena on valmistella suomalaisten ja venäläisten osapuolten yhteistyönä yritysten ympäristötiedotuskeskuksen perustamiseen tähtäävän ENPI-hankehakemuksen yksityiskohtainen sisältö. Taustaa Kaakkois-Suomen kaupungit (Kotka, Kouvola, Lappeenranta ja Mikkeli) ovat yhdessä Leningradin läänin ja Pietarin kaupungin kanssa hyväksyneet kesällä 2005 yhteistyöstrategian nimeltä Corridor - Visio Toimintastrategia on jaettu viiteen kehitysohjelmaan, joista yksi keskittyy ympäristösuojelun ja ympäristöteknologian yhteistyöhankkeiden edistämiseen (Environmental Protection and Development of Environmental Technologies) Kymenlaakson liiton maakuntajohtaja Tapio Välinoro, Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja Timo Puttonen ja Etelä-Savon liiton maakuntajohtaja Hannu Vesa allekirjoittivat Corridor-hankkeen edistämistä koskevan yhteistyösopimuksen Pietarin kuvernööri Valentina Matvienkon kanssa Smolnassa. Ympäristöalan kehityshankkeita valmistelemaan on sekä Suomessa että Venäjällä nimetty laajaalaiset työryhmät. Hankevalmistelun laajuutta kuvastaa se, että Pietarin kaupunki järjesti nettisivuillaan yrityksille mahdollisuuden esittää konkreettisia hanke-ehdotuksia valituilta painopistealueilta, niin ehdotuksia tuli kaikkiaan 1400, joista 86 valittiin tarkempaan tarkasteluun. Näistä Pietari valitsi lopulliseen ehdotukseensa neljä hanketta, joita se ilmoitti myös olevansa valmis rahoittamaan. Vastaavasti Suomen puolelta loppuvaiheessa oli mukana seitsemän hankekokonaisuutta. Helmikuussa 2007 pidetyn kokouksen lopputuloksena päädyttiin jatkamaan valmistelua seuraavien kolmen hankekokonaisuuden osalta: 1) Jätevesien biologisten puhdistusteknologioiden kehittäminen kunnallisissa laitoksissa 2) Maatalouden ja kaatopaikkojen ravinteiden ja biokaasun hyödyntäminen 3) Corridor - yritysten ympäristötiedotuskeskuksen perustaminen Pietariin. Yritysten ympäristötiedotuskeskuksen päätehtäviksi määriteltiin seuraavat aihealueet: 1) Venäjän ja Suomen ympäristöasioihin (lainsäädäntö, hallinto, ympäristöteknologia ym) liittyvän konsultointiavun tarjoaminen yrityksille 2) Parasta ympäristöteknologian osaamista esittelevän pysyvän näyttelyn perustaminen 3) Yhteistyökumppaneiden etsiminen ympäristöhankkeisiin, markkinaselvitys 4) Yhteisten projektien valmistelu 5) Ympäristöjärjestelmien käytön edistäminen yrityksissä (ml. EcoStart) 6) Yhteisten tapahtumien (seminaarien, messujen ym) järjestäminen Valmisteluhankkeen kuvaus: Ympäristötiedotuskeskuksen toiminta on tarkoitus saada käyntiin Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin (ENPI ) rahoituksen turvin. Valmisteluhankkeen keskeisimmät tehtävät ovat: - Ympäristötiedotuskeskuksen tehtävien tarkka määrittely - Keskuksen sijainti, tarvittavat henkilö- ym. resurssit - Keskuksen hallintomalli 10

14 - Yhteistyökumppaneiden määrittely ja sitouttaminen - Ympäristöteknologian osaamista esittelevän näyttelyn sisällön määrittely ja kustannusten arviointi - Keskusta tukevan virtuaalisen ympäristöosaamisportaalin sisällön ja kustannusarvion määrittely - Koko hankkeen kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman laadinta Valmisteluhanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Corridor-hankkeen suomalaisen ja venäläisen ympäristötyöryhmän kesken. Lisäksi valmistelutyöhön osallistuvat Suomesta Miset Oy:n (Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö) lisäksi Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy, Kouvolan seudun yrityspalvelut, Cursor Oy (Kotkan Haminan seudun kehittämisyhtiö), Imatran seudun kehittämisyhtiö sekä Savonlinnan seudun yrityspalvelut. Venäjän puolelta yhteistyökumppanit ovat Pietarin kaupungin ympäristön käytön, ympäristönsuojelun ja ekologisen turvallisuuden komitea, Pietarin kauppakamari, Ekologisen yhteistyön liitto / OOO Kosmos. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus ( ) varautuu myöntämään Miset Oy, Mikkelin seudun kehittämisyhtiölle Corridor, yritysten ympäristötiedotuskeskuksen perustaminen Pietariin - valmisteluhankkeeseen tukea kertyneen korkorahan myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 11

15 55 Täydellä höyryllä tulevaisuuteen: S/S Wenno 100 vuotta Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Puumalan kunta Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelmakohta TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Puumalan ja alueen matkailullista imagoa ja matkailupalveluja esim. höyrylaivaristeilyjen ja tapahtumien avulla. Satavuotiaan museoaluksen ja höyrykoneen parasta hoitoa on säännöllinen, vuosittainen huolto ja käyttö. Hankkeella vaalitaan Saimaan höyrylaivaperinteitä ja säilytetään S/S Wenno purjehduskuntoisena sekä vastataan tiukentuviin vesiliikenteen viranomaismääräyksiin. Puumalan kunnan alueelle suunnitellut ja toteutetut matkailuinvestoinnit (Sahanlahden laajennus, Kuoreksenniemi ja Pistohiekka) tuovat mukanaan matkailijavirtoja, jotka mahdollistavat myös ohjelmapalvelujen syntymisen. S/S Wenno edustaa alueemme arvokasta kulttuurihistoriaa ja sen säilyminen osana ohjelma -ja tapahtumapalveluja on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat: S/S Wennon 100-vuotisjuhla Saimaan höyrylaivaregatan yhteydessä , jossa juhlassa mm. yleisötapahtuma satamatorilla, Sinisellä Saimaalla seilattiin-kiertonäyttely sekä opas Wennossa juhlakesänä, koivuhalot ja lastausnäytös. juhlaristeily yleisölle Puumala-päivänä 28.6., musiikkiristeilyt heinäkuussa ja kuutamoristeily elokuussa sekä vuoden 2008 risteilytarjonnan suunnittelua teknisiä toimenpiteitä mm. aurinko/sadekatos esiintyjille, AIS-tunnistamisjärjestelmä, sähkön tuotannon varmistaminen, kansiluukkujen uusiminen, rungon ja sisätilojen maalaus sekä koneen ja kattilan kunnostus ja varaosat. markkinointitoimenpiteitä osana kunnan matkailuilmoittelua sekä Wenno-matkamuiston kehittämistä. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB

16 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus ( ) myöntää Puumalan kunnalle Täydellä höyryllä tulevaisuuteen: S/S Wenno 100 vuotta -hankkeeseen tukea kertyneen korkorahan myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa, EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 35 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 13

17 56 Suomen sodan merkkivuoden tapahtumakokonaisuus Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Mikkelin kaupungin museot Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelmakohta TPK 4.1 Osaamisen ja koulutuksen rakenteiden kehittäminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Hanke on esiselvitys Suomen sodan merkkivuoden tapahtumakokonaisuus -hanketta varten. Esiselvityksen tavoitteena on asiantuntijaryhmän kokoaminen, merkkivuoden hankkeen toimijoiden kartoittaminen, sitouttaminen sekä hankkeen organisoinnin, koordinoinnin ja resurssoinnin selvittäminen. Hankkeen tuloksena on projektisuunnitelma, joka sisältää hankkeen tavoitteet ja niiden toteuttamisen, toimijat, aikataulut ja kustannusarviot. Mikkelin kaupungin museot vastaa hankkeesta ja palkkaa projektisuunnittelijan selvittämään ja valmistelemaan merkkivuoden hanketta. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto

18 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus ( ) myöntää Mikkelin kaupungin museoille Suomen sodan merkkivuoden tapahtumakokonaisuus hankkeen esiselvitys-hankkeeseen tukea kertyneen korkorahan myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa, euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 37 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 4.1. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 15

19 57 Muut asiat Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei muita asioita. 58 Seuraava kokous Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään kello 14:00. Kokouspaikkana on Etelä-Savon maakuntaliiton virasto (Hallituskatu 3 A, Mikkeli). Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 16

20 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain 20 :n 4 mom:n perusteella yhteistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida hakea erikseen muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Maakunnan yhteistyöryhmän valituskelpoiseen päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: Postiosoite Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio Sähköposti Valitusaika Valituskirja Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis-. tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja /

21 18

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Maakuntahallitus Aika 13.04.2015 klo 10:06-11:35 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot