HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Syyskuu 2012 Viite HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

2 HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Jenni Takala Jani Lepistö Petra Ihanamäki (Hausjärven kunta) Tutkimusraportti Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Hausjärven pohjavesialue Ahjolan ampumarata Jaakkolanharjun torjunta-aineet Hikiän aseman pohjoispuoli 2 3. Kurun pohjavesialue 2 4. Hyvinkään pohjavesialue 3 5. Pohjaveden pinnankorkeudet 3 6. Johtopäätökset Hausjärven pohjavesialue Kurun pohjavesialue Hyvinkään pohjavesialue 4 PIIRUSTUKSET Yleiskartta Havaintopisteiden sijainnit Hausjärven pohjavesialueella Havaintopisteiden sijainnit Kurun pohjavesialueella Havaintopisteiden sijainnit Hyvinkään pohjavesialueella LIITTEET 1. Havaintopistekortit 2. Näytteenottopöytäkirjat 3. Analyysitodistukset

4 HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET 1 1. JOHDANTO Happi-hankkeessa selvitetään Hausjärven kunnan pohjavesialueilla sijaitsevia riskikohteita, joista voi aiheutua pohjaveden laadun heikentymistä. Hankkeen osaprojektiin 2 liittyen tehtiin syksyllä 2011 maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Hausjärven, Kurun ja Hyvinkään pohjavesialueilla. Tässä raportissa kuvataan kunkin pohjavesialueen kohteiden tutkimukset omina osakokonaisuuksinaan. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi Happi-hankkeen projektipäällikkö Petra Ihanamäki. Ramboll Finland Oy:ssä projektipäällikkönä toimi Jani Lepistö ja suunnittelijana geologi Jenni Takala. 2. HAUSJÄRVEN POHJAVESIALUE 2.1 Ahjolan ampumarata Ahjolan haulikkoradalle asennettiin uusi pohjaveden havaintoputki Hp 404. Kairauksen yhteydessä tulkittiin maalajit. Havaintopisteen sijainti ja korkotiedot mitattiin tarkkuus-gps:llä. Maalajit sekä havaintopisteen tiedot on esitetty havaintopistekortissa liitteessä 1. Haulikkoradan pohjoispuolella sijaitsevasta vanhasta havaintoputkesta SM10 sekä uudesta putkesta Hp 404 otettiin vesinäytteet Pumppaussyvyys pisteestä SM10 oli 25 m ja pisteestä Hp m. Havaintopisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa Havaintopisteen Hp 404 näytteestä analysoitiin yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta), metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V) sekä PAH-yhdisteet. Havaintopisteen SM10 näytteestä analysoitiin metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V) ja öljyhiilivedyt (C ). Analyysitodistukset on esitetty liitteessä 2. Havaintopisteen Hp 404 vesinäyte täytti kaikilta osin talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Metallien (lukuun ottamatta rautaa ja mangaania) ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet alittivat analyysin ilmoitusrajan. Havaintopisteen SM10 vesinäytteessä kaikki analysoidut parametrit alittivat analyysin ilmoitusrajan. 2.2 Jaakkolanharjun torjunta-aineet Jaakkolanharjulla on kunnostettu maaperää jätetäyttöalueelta. Pohjavedessä on havaittu torjunta-aineita. Torjunta-aineiden esiintymisen tutkimista varten asennettiin uusi pohjaveden havaintoputki Hp 405. Kairauksen yhteydessä tulkittiin maalajit. Maalajit sekä havaintopisteen tiedot on esitetty havaintopistekortissa liitteessä 1. Havaintopisteen sijainti ja korkotiedot mitattiin tarkkuus-gps:llä. Kunnostetun alueen laidalla sijaitsevasta havaintoputkesta GA1, noin 700 metrin päässä idässä sijaitsevasta havaintoputkesta SM7 sekä uudesta havaintoputkesta Hp 405 otettiin vesinäytteet Pumppaussyvyys pisteestä GA1 oli 14 m, pisteestä SM7 22 m ja pisteestä Hp m. Havaintopisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa Näytteistä analysoitiin yleisparametrit yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta) sekä torjunta-aineet. Analyysitodistukset on esitetty liitteessä 2.

5 HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET 2 Torjunta-aineista havaintopisteessä GA1 todettiin diklorproppia 3,4 µg/l ja MCPA:ta 0,01 µg/l. Havaintopisteessä SM7 todettiin DEDIAa 0,07 µg/l, DIAa 0,07 µg/l ja simatsiinia 0,02 µg/l. Mekopropin pitoisuus alitti analyysin ilmoitusrajan havaintopisteessä GA1, metamitroni-desamion ja terbutylatsiinin sekä -desetyyllin pitoisuus havaintopisteessä Hp 405. Talousvesiasetukseen verrattaessa havaintopisteen GA1 rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä havaintopisteen Hp 405 mangaanipitoisuus ylittivät talousveden laatusuosituksen. Myös ph oli alle suositusrajojen pisteiden GA1 ja SM7 näytteissä. Havaintopisteissä kuitenkin havaittiin pohjaveden laadun muutoksia (mm. taustapitoisuuksiin verrattuna alhaisempi ph, lievästi kohonnut sähkönjohtavuus sekä lievästi kohonneet kloridin, sulfaatin ja nitraatin pitoisuudet), jotka indikoivat mahdollisesti alueella sijainnutta toimintaa. 2.3 Hikiän aseman pohjoispuoli Hikiän aseman pohjoispuolella sijaitsee yritystoimintaa, jonka vaikutusta pohjaveteen selvitettiin vesinäytteenotolla. Yritysten toiminta käsittää metallilevyjen käsittelyä ja varastointia sekä kauppa-autotoimintaa. Kauppakiinteistöllä on ollut polttonesteiden varastointi- ja jakelutoimintaa, jonka seurauksena pilaantunutta maaperää on kunnostettu vuonna Kunnostuksen päätyttyä öljyistä maa-ainesta jäi rakennuksen alle. Alueelle asennettiin uusi pohjaveden havaintoputki Hp 406. Kairauksen yhteydessä tulkittiin maalajit. Maalajit sekä havaintopisteen tiedot on esitetty havaintopistekortissa liitteessä 1. Havaintopisteen sijainti ja korkotiedot mitattiin tarkkuus-gps:llä. Havaintopisteen sijainti on esitetty piirustuksessa Havaintoputkesta Hp 406 otettiin vesinäytteet Pumppaussyvyys oli 28 m. Näytteistä analysoitiin öljyhiilivedyt (C ), metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V), bensiinihiilivedyt, BTEX-yhdisteet, klooratut liuottimet sekä yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta). Analyysitodistukset on esitetty liitteessä 2. Vesinäytteen metallipitoisuudet rautaa lukuun ottamatta alittivat analyysin ilmoitusrajan, samoin kuin öljyjen, bensiinikomponenttien, BTEX-yhdisteiden sekä kloorattujen liuottimien pitoisuudet. Talousveden laatuvaatimusten ja suositusten ylityksiä ei todettu. Vesinäytteessä havaittiin kuitenkin pohjaveden laadun muutoksia (mm. taustapitoisuuksiin verrattuna lievästi kohonnut sähkönjohtavuus sekä kloridin, sulfaatin ja nitraatin pitoisuudet), jotka voivat viitata alueen toiminnan vaikutuksiin pohjavedessä. 3. KURUN POHJAVESIALUE Kurun pohjavesialueella on sijainnut hiekkapuhaltamo, jonka kiinteistöllä Kuruntien puoleisella laidalla tien suuntaisesti sijaitsee vanha maavalli. Maavalli on mahdollisesti puhallushiekkaa, joten sen sisältämät haitta-aineet tutkittiin. Vallin sijainti on esitetty piirustuksessa Lisäksi selvitettiin pohjaveden laatua asentamalla alueelle uusi pohjaveden havaintoputki Hp 407. Kairauksen yhteydessä tulkittiin maalajit. Maalajit sekä havaintopisteen tiedot on esitetty havaintopistekortissa liitteessä 1. Havaintopisteen sijainti ja korkotiedot mitattiin tarkkuus-gps:llä. Vesinäytteet otettiin alueelle asennetusta uudesta pohjavesiputkesta Hp 407 ja vanhasta pohjavesiputkesta SM4. Pumppaussyvyys pisteestä Hp 407 oli 34 m ja pisteestä SM4 25 m. Havaintopisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa Havaintoputkesta Hp 407 otetusta näytteestä analysoitiin yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta), metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V), öljyhiilivedyt (C ) ja klooratut liuottimet. Havaintoputkesta SM4 analysoitiin yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta) ja metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V). Analyysitodistukset on esitetty liitteessä 2.

6 HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET 3 Havaintoputken Hp 407 vesinäytteessä havaittiin koliformisia bakteereja. Talousveden laatusuositus ylittyi myös raudan osalta. Havaintoputken SM4 vesinäyte täytti talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Maavallista otettiin kaksi kokoomanäytettä. Näyte N1 koottiin 10 osanäytteestä vallin vanhemmasta osasta, jonka pituus on noin 35 m ja korkeus 1,5-2 m. Vallin maalaji oli hiekkaa ja humusta. Aistinvaraisesti ei havaittu pilaantuneisuutta. Näyte N2 koottiin 8 osanäytteestä vallin uudemmasta osasta, jonka pituus on noin 30 m ja korkeus 1-1,5 m. Maalaji myös tässä oli hiekkaa ja humusta. Aistinvaraisesti ei havaittu pilaantuneisuutta. Maavallin näytteissä ei todettu kynnysarvopitoisuuden ylityksiä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan kynnysarvo on pitoisuus, jonka ylittyessä on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maavalleissa ei tutkimuksen perusteella todettu pilaantuneisuutta. 4. HYVINKÄÄN POHJAVESIALUE Hyvinkään pohjavesialueen Hausjärven puoleisessa osassa tutkittiin alueen toimintojen vaikutusta pohjaveteen. Alueella sijaitsee Rauhanummen hautausmaa, saha, soranottoalue sekä moottorirata. Saha-alueelle pyrittiin asentamaan uusi pohjaveden havaintoputki Hp 408. Kallio todettiin 15 metrin syvyydessä, mutta pohjavettä ei havaittu, joten pohjaveden havaintoputkea ei asennettu. Kairauksen yhteydessä tulkittiin maalajit. Maalajit on esitetty havaintopistekortissa liitteessä 1. Vesinäytteet otettiin havaintoputkista 103 (soranottoalue), MV14 (pienlentokentän pohjoispuoli), PVP1 (ampumarata) ja HP3 (hautausmaa). Pumppaussyvyys pisteestä 103 oli 14,3 m, pisteestä MV14 21 m, pisteestä PVP1 4,8 m ja pisteestä HP3 31 m. Havaintopisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa Havaintopisteiden 103 ja MV14 näytteistä analysoitiin yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta) ja öljyhiilivedyt (C ). Havaintopisteen PVP1 näytteestä analysoitiin yleisparametrit (sameus, väri, ph, happi, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtavuus, CODMn, kloridi, SO4, NO3, NO2, NH4, mangaani, rauta) ja metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V). Havaintopisteen HP3 näytteestä analysoitiin öljyhiilivedyt (C ), torjunta-aineet ja metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V). Analyysitodistukset on esitetty liitteessä 2. Havaintopisteissä 103 ja MV14 rautapitoisuus ylitti talousveden laatusuosituksen. Havaintopisteessä HP3 havaittiin torjunta-aineista simatsiiniä ja lisäksi analyysin ilmoitusrajan alittava pitoisuus BAMia ja DEDIAa. Havaintopisteessä PVP1 todettiin talousveden laatuvaatimuksen ylittävä pitoisuus nikkeliä ja rautaa. 5. POHJAVEDEN PINNANKORKEUDET Kaikista havaintoputkista mitattiin pohjaveden pinnankorkeus näytteenoton yhteydessä. Pinnankorkeushavainnot on koottu taulukkoon 1. Putkista, joista putken pään taso on tiedossa, pohjaveden pinnankorkeus on esitetty +-tasona (mmpy). Putkesta PVP1 pinnankorkeus on esitetty syvyytenä putken päästä (metriä pp).

7

8 LIITE 1 HAVAINTOPISTEKORTIT

9 LIITE 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Oitti Hausjärven kunta Piste 404 Havaintoputki Kairaus x-koord ,5 -Huokosilma y-koord ,2 -Vesinäyte Kairaus Hm Ke Hk HHk Si Hk Kivi Ka Hk Sr Hk Ka Hk Hk Mr Kallio 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 Putki 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 MP W Putken pää, PP +126,42 Maanpinta,MP +125,47 Vesipinta, W +100,75 ( ) Siivilän yläpää +96,02 Siivilän alapää +90,02 Pohja/Kärki +90,02 Putken laatu PEH Halkaisija 60 mm Siivilätyyppi reikä 0,3 mm Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) Muut havainnot Vedenantoisuus (l/min) Siiviläosuudelle asennettu suodatinsukka Ramboll/ Petri Pehkonen W:\1620\Hausjärven kunta\ _happi, II-vaihe\Havaintopistekortit\Hp ja sekä P1-P4.xls

10 LIITE 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Oitti Hausjärven kunta Piste 405 Havaintoputki Kairaus x-koord ,4 -Huokosilma y-koord ,3 -Vesinäyte Kairaus Ka Hk Ke Hk Sr Hk Ka Hk Hk Sr Sr Hk Mr Kallio 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 Putki 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 MP W Putken pää, PP +106,33 Maanpinta,MP +105,29 Vesipinta, W +92,83 ( ) Siivilän yläpää +92,63 Siivilän alapää +70,63 Pohja/Kärki +70,63 Putken laatu PEH Halkaisija 60 mm Siivilätyyppi reikä 0,3 mm Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) Muut havainnot Vedenantoisuus (l/min) Siiviläosuudelle asennettu suodatinsukka 1) jatko 13,7 2) siivilä 4,0 m 3) jatko 12 m 4) siivilä 6,0 m Ramboll/ Petri Pehkonen W:\1620\Hausjärven kunta\ _happi, II-vaihe\Havaintopistekortit\Hp ja sekä P1-P4.xls

11 LIITE 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Oitti Hausjärven kunta Piste 406 Havaintoputki Kairaus x-koord ,1 -Huokosilma y-koord ,1 -Vesinäyte Sr Hk Sr Hk Mr Kairaus Sa Kivi Sr Hk Ke Hk Sr Hk Hk Sr Mr Kivi Hk Sr Mr Kallio 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 Putki 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 MP W Putken pää, PP +93,96 Maanpinta,MP +94,01 Vesipinta, W +93,00 ( ) Siivilän yläpää +81,16 Siivilän alapää +63,16 Pohja/Kärki +63,16 Putken laatu PEH Halkaisija 60 mm Siivilätyyppi reikä 0,3 mm Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Paineellinen Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) Muut havainnot Siiviläosuudelle asennettu suodatinsukka 1) jatko 12,8 2) siivilä 4,0 m 3) jatko 8,0 m 4) siivilä 6,0 m Vedenantoisuus (l/min) Ramboll/ Petri Pehkonen W:\1620\Hausjärven kunta\ _happi, II-vaihe\Havaintopistekortit\Hp ja sekä P1-P4.xls

12 LIITE 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Oitti Hausjärven kunta Piste 407 Havaintoputki Kairaus x-koord ,2 -Huokosilma y-koord ,7 -Vesinäyte Kallio Kairaus Hk hk Si Hk si Hk Mr Hm 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 Putki 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 MP W Putken pää, PP +132,40 Maanpinta,MP +131,45 Vesipinta, W +113,74 ( ) Siivilän yläpää +111,76 Siivilän alapää +89,76 Pohja/Kärki +89,76 Putken laatu PEH Halkaisija 60 mm Siivilätyyppi reikä 0,3 mm Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) Muut havainnot Vedenantoisuus (l/min) Siiviläosuudelle asennettu suodatinsukka Lukko tilaajalta 1) jatko 20,64 m 2) siivilä 8,0 m 3) jatko 8,0 m 4) siivilä 6,0 m Ramboll/ Antti Rappumäki W:\1620\Hausjärven kunta\ _happi, II-vaihe\Havaintopistekortit\Hp ja sekä P1-P4.xls

13 LIITE 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Oitti Hausjärven kunta Piste 408 Havaintoputki Kairaus x-koord -Huokosilma y-koord -Vesinäyte Kairaus Hk Sr, kivistä Ke Hk Si Hk Kallio 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 Putki 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0-30,0-31,0-32,0-33,0-34,0-35,0-36,0-37,0-38,0-39,0-40,0-41,0-42,0-43,0-44,0-45,0-46,0-47,0-48,0-49,0-50,0-51,0-52,0-53,0-54,0-55,0-56,0-57,0-58,0-59,0-60,0-61,0-62,0-63,0-64,0-65,0-66,0-67,0 MP Putken pää, PP Maanpinta,MP Vesipinta, W Siivilän yläpää Siivilän alapää Pohja/Kärki Putken laatu Halkaisija Siivilätyyppi Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) Muut havainnot Vedenantoisuus (l/min) Ei asennettu pv-putkea Kuiva reikä Ramboll/ Petri Pehkonen W:\1620\Hausjärven kunta\ _happi, II-vaihe\Havaintopistekortit\Hp ja sekä P1-P4.xls

14 LIITE 2 NÄYTTEENOTTOPÖYTÄKIRJAT

15 Työmaapöytäkirja näytteenotosta Tilaaja Hausjärven kunta Hikiä Työnumero Näytteenottopäivä Näytteenottaja päivämäärä Hannu Saarinen Havaintopaikka 404 GA 1 SM SM7 Putken/kaivon kunto ok ok ok ok ok Sisä/Ulkohalkasija (mm) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Putkimateriaali PEH PEH PEH PEH PEH Vesipinta ennen näytteenottoa (m) -PP Pohja (m) -PP Näytteenottosyvyys (m) -PP Pumppu Monsuun Monsuun Grunfos Monsuun Monsuun Kirkastumisaika (min) Jäi sameaksi Lähes kirkas Tuotto (l/min) 1, Tuotto (l/min) Kokonaispummpausaika (min) Pumpattukokonais vesimäärä (l) Vesipinta näytteenoton jälkeen (m) -PP Havainnot pohjaveden laadusta, väri Samea Kirkas kirkas kirkas Lähes kirkas Havainnot pohjaveden laadusta, lämpötila +8, , Huomautukset

16 Työmaapöytäkirja näytteenotosta Tilaaja Hausjärven kunta Työnumero Näytteenottopäivä Näytteenottaja Antti Rehula päivämäärä Havaintopaikka SM4 103 PVP1 Putken/kaivon kunto Sisä/Ulkohalkasija (mm) Putkimateriaali Vesipinta ennen näytteenottoa (m) -PP 0,98 17,7 19,14 9,09 4,38 Pohja (m) -PP Näytteenottosyvyys (m) -PP ,3 4,8 Pumppu Kirkastumisaika (min) Tuotto (l/min) ,15 Tuotto (l/min) Kokonaispumppausaika (min) Pumpattukokonais vesimäärä (l) Vesipinta näytteenoton jälkeen (m) -PP 0,98 17,72 19,17 9,09 4,6 Havainnot pohjaveden laadusta, väri kirkas kirkas kirkas kirkas kirkas Havainnot pohjaveden laadusta, lämpötila 7,7 7,9 7,7 8,3 9,7 Huomautukset

17 Työmaapöytäkirja näytteenotosta Tilaaja Hausjärven kunta Työnumero Näytteenottopäivä Näytteenottaja Antti Rehula päivämäärä Havaintopaikka HP3 MV14 N1 N2 Putken/kaivon kunto Maanäyte Maanäyte Sisä/Ulkohalkasija (mm) Vanhempi valli Uudempi valli Putkimateriaali Vallin pituus (m) Vesipinta ennen näytteenottoa (m) -PP 23,03 17,01 Vallin korkeus (m) 1, ,5 Pohja (m) -PP Puusto n. 15 vuotta Näytteenottosyvyys (m) -PP Maalaji hiekka, humus hiekka, humus Pumppu Näytteenottosyv. 0-0,8 m Kirkastumisaika (min) Aistinvar.hav. - - Tuotto (l/min) 3 0,3 Tuotto (l/min) Kokonaispumppausaika (min) Pumpattukokonais vesimäärä (l) Vesipinta näytteenoton jälkeen (m) -PP 23,03 18,3 Havainnot pohjaveden laadusta, väri kirkas kirkas Havainnot pohjaveden laadusta, lämpötila 7,9 10,3 Huomautukset

18 LIITE 3 ANALYYSITODISTUKSET

19 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Hollola Jani Lepsitö Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää) Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: 404 Näyte saapui: Näytteenottaja: Hannu Saarinen Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Määritys 11SL03685 Yksikkö Menetelmä Lämpötila 8,7 C Kolimuotoiset bakt 37 C 3 pmy/100 ml RA5001* Sameus 93 NTU RA2024* Väriluku 50 mg Pt/l RA2014 ph 7,4 RA2000* Sähkönjohtavuus 5,7 ms/m RA2013* Happipitoisuus (O2) 10,9 mg/l RA2002 CODMn <0,50 mg/l RA2012* Kloridi (Cl) 1,8 mg/l RA2018* Sulfaatti (SO4) 6,5 mg/l RA2018* Nitraatti (NO3) <1,0 mg/l RA2018* Nitriitti (NO2) <0,007 mg/l RA2035* Ammonium (NH4) 0,008 mg/l RA2046* Metallit PIMA, liukoiset ok Antimoni (Sb), liuk. <0,0005 mg/l RA3000* Arseeni (As), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Kadmium (Cd), liuk. <0,0002 mg/l RA3000* Koboltti (Co), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Kromi (Cr), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Kupari (Cu), liuk. <0,01 mg/l RA3000* Lyijy (Pb), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Mangaani (Mn), liuk. 0,011 mg/l RA3000* Nikkeli (Ni), liuk. <0,002 mg/l RA3000* Rauta (Fe), liuk. 0,036 mg/l RA3000* Sinkki (Zn), liuk. <0,005 mg/l RA3000* Vanadiini (V), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Polyaromaattiset hiilivedyt ok µg/l RA4031* Antraseeni <0,005 µg/l RA4031* Asenafteeni <0,005 µg/l RA4031* Asenaftyleeni <0,005 µg/l RA4031* Bentso(a)antraseeni <0,005 µg/l RA4031* Bentso(a)pyreeni <0,005 µg/l RA4031* Bentso(b)fluoranteeni <0,005 µg/l RA4031* Bentso(g,h,i)peryleeni <0,001 µg/l RA4031* Bentso(k)fluoranteeni <0,005 µg/l RA4031* Dibentso(a,h)antraseeni <0,001 µg/l RA4031* Fenantreeni <0,005 µg/l RA4031* Fluoranteeni <0,005 µg/l RA4031* Fluoreeni <0,005 µg/l RA4031* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

20 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <0,001 µg/l RA4031* Kryseeni <0,005 µg/l RA4031* Naftaleeni <0,01 µg/l RA4031* Pyreeni <0,005 µg/l RA4031* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Metallit suodatettu kentällä. Jakelu Menetelmien kuvaukset IC-tekniikka Anionit määritettiin ionikromatografisesti. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PAH tai PCB, vesi Näytteestä määritettiin PAH- yhdisteet sykloheksaaniuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Modifioitu SFS-ISO 17993:2004. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PCB-yhdisteet määritettiin sykloheksaaniuuton ja rikkihappopuhdistuksen jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli 14-29% % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

21 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Ramboll Finland Oy / Hollola Jani Lepsitö Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää) Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: GA1 Näyte saapui: Näytteenottaja: Hannu Saarinen Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Määritys 11SL03720 Yksikkö Menetelmä Kolimuotoiset bakt 37 C 0 pmy/100 ml RA5001* Sameus 7,3 NTU RA2024* Väriluku 15 mg Pt/l RA2014 ph 6,1 RA2000* Sähkönjohtavuus 29 ms/m RA2013* Happipitoisuus (O2) 2,2 mg/l RA2002 CODMn 0,72 mg/l RA2012* Kloridi (Cl) 16 mg/l RA2018* Sulfaatti (SO4) 16 mg/l RA2018* Nitraatti (NO3) 10 mg/l RA2018* Nitriitti (NO2) <0,007 mg/l RA2035* Ammonium (NH4) <0,006 mg/l RA2046* Mangaani (Mn), liuk. 0,16 mg/l RA3000* Rauta (Fe), liuk. 1,1 mg/l RA3000* Pestisidit/monij. LC tod. µg/l RA4039* Diklorproppi + Diklorproppi-P 3,4 µg/l RA4039* MCPA 0,01 µg/l RA4039* Mekoproppi + Mekoproppi-P <0,01 µg/l RA4039* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Metallit suodatettu kentällä. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

22 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Menetelmien kuvaukset IC-tekniikka Anionit määritettiin ionikromatografisesti. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. Pestisidit/monij. LC Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset torjunta-aineet kiinteäfaasiuuton jälkeen nestekromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli pestisideille % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

23 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /3 Ramboll Finland Oy / Hollola Jani Lepsitö Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää) Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: SM10 Näyte saapui: Näytteenottaja: Hannu Saarinen Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Määritys 11SL03743 Yksikkö Menetelmä Metallit, PIMA vesi ok Antimoni (Sb) <0,0005 mg/l RA3000* Arseeni (As) <0,001 mg/l RA3000* Kadmium (Cd) <0,0002 mg/l RA3000* Koboltti (Co) <0,001 mg/l RA3000* Kromi (Cr) <0,001 mg/l RA3000* Kupari (Cu) <0,01 mg/l RA3000* Lyijy (Pb) <0,001 mg/l RA3000* Nikkeli (Ni) <0,002 mg/l RA3000* Sinkki (Zn) <0,005 mg/l RA3000* Vanadiini (V) <0,001 mg/l RA3000* Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) <0,05 mg/l RA4019* Keskitisleet (C10-C21) <0,05 mg/l RA4019* Raskaat öljyjakeet (C21-C40) <0,05 mg/l RA4019* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Metallit suodatettu kentällä. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

24 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /3 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivedyt Mineraaliöljy määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

25 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /4 Ramboll Finland Oy / Hollola Jani Lepsitö Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää) Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Hannu Saarinen Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Näytteenottopisteet 405 SM7 Näytenumero MÄÄRITYKSET 11SL SL Lämpötila - - C Kolimuotoiset bakt 37 C Sameus Väriluku Yksikkö Menetelmä 0 1 pmy/100 ml RA5001* 2,1 4,9 NTU RA2024* <5 <5 mg Pt/l RA2014 ph 6,7 6,4 RA2000* Sähkönjohtavuus Happipitoisuus (O2) CODMn Kloridi (Cl) Sulfaatti (SO4) Nitraatti (NO3) Nitriitti (NO2) Ammonium (NH4) Mangaani (Mn) Mangaani (Mn), liuk. Rauta (Fe) Rauta (Fe), liuk. Pestisidit/monij. LC BAM (2,6-diklooribentsamidi) DEDIA (atratsiini, -desetyylidesisopropyyli) DIA (atratsiini,- desisopropyyli) Metamitroni-desamino Simatsiini Terbutylatsiini, -desetyyli ms/m RA2013* 9,2 10,2 mg/l RA2002 <0,50 <0,50 mg/l RA2012* 2,8 13 mg/l RA2018* 14 9,2 mg/l RA2018* 6,1 11 mg/l RA2018* <0,007 <0,007 mg/l RA2035* 0,010 <0,006 mg/l RA2046* 0,005 mg/l RA3000* 0,064 mg/l RA3000* 0,017 mg/l RA3000* 0,084 mg/l RA3000* tod. tod. µg/l RA4039* <0,01 µg/l RA4039* 0,07 µg/l RA4039* 0,07 µg/l RA4039* <0,01 µg/l RA4039* 0,02 µg/l RA4039* <0,01 µg/l RA4039* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

26 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /4 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ilpo Lahdelma FL, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Metallit suodatettu kentällä. Tämä tutkimustodistus korvaa aikaisemman samalla projektinumerolla annetun tutkimustodistuksen (pvm ). Syy: mangaani- ja rautatulokset korjattu. Jakelu Menetelmien kuvaukset IC-tekniikka Pestisidit/monij. LC Anionit määritettiin ionikromatografisesti. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset torjunta-aineet kiinteäfaasiuuton jälkeen nestekromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli pestisideille % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

27 Pvm: /4 Tutkimustodistus Projekti: /5 Ramboll Finland Oy / Lahti Jani Lepistö Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää) Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Antti Rehula Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Näytteenottopisteet SM4 103 MV14 Näytenumero MÄÄRITYKSET 11SL SL SL SL SL Lämpötila 7,7 7,9 7,7 8,3 7,9 C Kolimuotoiset bakt 37 C Sameus Väriluku Yksikkö Menetelmä pmy/100 ml RA5001* 1,9 32 6,6 13 8,3 NTU RA2024* <5 30 <5 <5 <5 mg Pt/l RA2014 ph 6,7 7,6 7,2 7,3 7,3 RA2000* Sähkönjohtavuus Happipitoisuus (O2) CODMn Kloridi (Cl) Sulfaatti (SO4) Nitraatti (NO3) Nitriitti (NO2) Ammonium (NH4) Metallit, PIMA vesi ok ok ok Antimoni (Sb) 18 9,5 4,4 12 6,8 ms/m RA2013* 9,0 10,4 11,5 10,2 10,9 mg/l RA2002 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/l RA2012* 13 3,0 1,4 7,9 2,2 mg/l RA2018* 16 4,7 3,6 8,3 5,9 mg/l RA2018* 11 1,3 <1,0 5,4 <1,0 mg/l RA2018* <0,007 0,014 <0,007 <0,007 <0,007 mg/l RA2035* <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 mg/l RA2046* <0,0005 <0,0005 <0,0005 mg/l RA3000* Antimoni (Sb), liuk. mg/l RA3000* Arseeni (As) <0,001 <0,001 <0,001 mg/l RA3000* Arseeni (As), liuk. mg/l RA3000* Kadmium (Cd) <0,0002 <0,0002 <0,0002 mg/l RA3000* Kadmium (Cd), liuk. mg/l RA3000* Koboltti (Co) <0,001 <0,001 <0,001 mg/l RA3000* Koboltti (Co), liuk. mg/l RA3000* Kromi (Cr) <0,001 0,006 <0,001 mg/l RA3000* Kromi (Cr), liuk. mg/l RA3000* Kupari (Cu) <0,01 <0,01 <0,01 mg/l RA3000* Kupari (Cu), liuk. mg/l RA3000* Lyijy (Pb) <0,001 <0,001 <0,001 mg/l RA3000* Lyijy (Pb), liuk. mg/l RA3000* Mangaani (Mn) Mangaani (Mn), liuk. Nikkeli (Ni) <0,005 0,028 <0,005 0,011 mg/l RA3000* 0,005 mg/l RA3000* <0,002 0,003 <0,002 mg/l RA3000* Nikkeli (Ni), liuk. mg/l RA3000* Rauta (Fe) Rauta (Fe), liuk. 0,055 0,85 0,052 0,57 mg/l RA3000* 0,23 mg/l RA3000* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

28 Pvm: /4 Tutkimustodistus Projekti: /5 Sinkki (Zn) 11SL SL SL SL SL Yksikkö Menetelmä <0,005 <0,005 <0,005 mg/l RA3000* Sinkki (Zn), liuk. mg/l RA3000* Vanadiini (V) <0,001 0,001 <0,001 mg/l RA3000* Vanadiini (V), liuk. mg/l RA3000* Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* VOC-PIMA, vesi ok RA4050* Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA Vinyylikloridi 1,1-dikloorieteeni Cis-1,2-dikloorieteeni Trans-1,2-dikloorieteeni Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni Dikloorimetaani Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) TAME (tert.amyylimetyylieetteri) TAEE (tert.amyylietyylieetteri) ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) DIPE (di-isopropyylieetteri) Bensiinijakeet C5-C10 TVOC ok mg/l RA4050* ok ok µg/l RA4050* <0,1 <0,1 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <1 <1 µg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,001 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,0005 mg/l RA4050* <0,05 mg/l RA4050C <0,05 mg/l RA4050D Pestisidit/monij. GC+LC µg/l RA * BAM (2,6-diklooribentsamidi) µg/l RA4039* DEDIA (atratsiini, -desetyylidesisopropyyli) µg/l RA4039* Simatsiini µg/l RA4039* Vesitutkimus Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET HP3 11SL Lämpötila 10,3 C Kolimuotoiset bakt 37 C Yksikkö Menetelmä pmy/100 ml RA5001* Sameus NTU RA2024* Väriluku mg Pt/l RA2014 ph RA2000* Sähkönjohtavuus ms/m RA2013* Happipitoisuus (O2) mg/l RA2002 CODMn mg/l RA2012* Kloridi (Cl) mg/l RA2018* Sulfaatti (SO4) mg/l RA2018* Nitraatti (NO3) mg/l RA2018* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

29 Pvm: /4 Tutkimustodistus Projekti: /5 11SL Yksikkö Menetelmä Nitriitti (NO2) mg/l RA2035* Ammonium (NH4) mg/l RA2046* Metallit, PIMA vesi ok Antimoni (Sb) mg/l RA3000* Antimoni (Sb), liuk. <0,0005 mg/l RA3000* Arseeni (As) mg/l RA3000* Arseeni (As), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Kadmium (Cd) mg/l RA3000* Kadmium (Cd), liuk. <0,0002 mg/l RA3000* Koboltti (Co) mg/l RA3000* Koboltti (Co), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Kromi (Cr) mg/l RA3000* Kromi (Cr), liuk. 0,007 mg/l RA3000* Kupari (Cu) mg/l RA3000* Kupari (Cu), liuk. <0,01 mg/l RA3000* Lyijy (Pb) mg/l RA3000* Lyijy (Pb), liuk. <0,001 mg/l RA3000* Mangaani (Mn) mg/l RA3000* Mangaani (Mn), liuk. 0,006 mg/l RA3000* Nikkeli (Ni) mg/l RA3000* Nikkeli (Ni), liuk. 0,006 mg/l RA3000* Rauta (Fe) mg/l RA3000* Rauta (Fe), liuk. 0,13 mg/l RA3000* Sinkki (Zn) mg/l RA3000* Sinkki (Zn), liuk. <0,005 mg/l RA3000* Vanadiini (V) mg/l RA3000* Vanadiini (V), liuk. Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) VOC-PIMA, vesi <0,001 mg/l RA3000* <0,05 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* RA4050* Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, mg/l RA4050* PIMA Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA µg/l RA4050* Vinyylikloridi µg/l RA4050* 1,1-dikloorieteeni µg/l RA4050* Cis-1,2-dikloorieteeni µg/l RA4050* Trans-1,2-dikloorieteeni µg/l RA4050* Trikloorieteeni µg/l RA4050* Tetrakloorieteeni µg/l RA4050* Dikloorimetaani µg/l RA4050* Bentseeni mg/l RA4050* Tolueeni mg/l RA4050* Etyylibentseeni mg/l RA4050* m+p-ksyleeni mg/l RA4050* o-ksyleeni mg/l RA4050* MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) mg/l RA4050* TAME (tert.amyylimetyylieetteri) mg/l RA4050* TAEE (tert.amyylietyylieetteri) mg/l RA4050* ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) mg/l RA4050* DIPE (di-isopropyylieetteri) mg/l RA4050* Bensiinijakeet C5-C10 mg/l RA4050C TVOC mg/l RA4050D Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

30 Pvm: /4 Tutkimustodistus Projekti: /5 Pestisidit/monij. GC+LC BAM (2,6-diklooribentsamidi) DEDIA (atratsiini, -desetyylidesisopropyyli) Simatsiini 11SL tod. Yksikkö µg/l Menetelmä RA * <0,01 µg/l RA4039* <0,01 µg/l RA4039* 0,05 µg/l RA4039* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ilpo Lahdelma FL, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aikaisemman todistuksen ( ). Syy: näytteen 11SL03878 näytteenottopisteen tiedot korjattu asiakkaan pyynnöstä. Jakelu Menetelmien kuvaukset IC-tekniikka Öljyhiilivetyjakeet Pestisidit/monij. GC+LC Pestisidit/monij. LC Anionit määritettiin ionikromatografisesti. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %. Näytteestä määritettiin liitteenä olevien listojen mukaiset torjunta-aineet kiinteäfaasiuuton jälkeen kaasu- ja nestekromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli pestisideille % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. "atratsiini <0,005 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset torjunta-aineet kiinteäfaasiuuton jälkeen nestekromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli pestisideille % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. "atratsiini <0,005 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. "bentseeni <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Bensiinihiilivedyt (C5-C10) TVOC Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS/GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). TVOC analysoitiin käyttäen HS/GC/MS-tekniikkaa. TVOC-pitoisuus ei kerro todellista haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuutta (esim. yksittäisen alkoholin pitoisuus voi olla moninkertainen TVOC-pitoisuuteen verrattuna), vaan VOC-yhdisteiden pitoisuuden suhteutettuna heksaanin vasteeseen. Heksaanin vasteesta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

31 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /6 Ramboll Finland Oy / Hollola Jani Lepsitö Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää), maanäytte Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Antti Rehula Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet N 1 N 2 Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine 11MM MM Yksikkö Menetelmä m-% RA4016 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit, PIMA maa ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 1,5 0,77 mg/kg ka RA3000* 2,0 1,9 mg/kg ka RA3000* <0,2 <0,2 mg/kg ka RA3000* 4,0 2,3 mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* 5,0 5,0 mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA4020* mg/kg ka RA4020* mg/kg ka RA4020* VOC-PIMA, maa ok ok RA4049* Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMAmaa Vinyylikloridi 1,1-dikloorieteeni Cis-1,2-dikloorieteeni Trans-1,2-dikloorieteeni Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni Dikloorimetaani Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) ok ok RA4049* ok ok RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,02 <0,02 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

32 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /6 TAME (tert.amyylimetyylieetteri) TAEE (tert.amyylietyylieetteri) ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) DIPE (di-isopropyylieetteri) Bensiinijakeet C5-C10 PCB yht. PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB MM MM Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,5 <0,5 mg/kg ka RA4049C <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* <0,001 <0,001 mg/kg ka RA4053* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet, maa VOC, maa Bensiinihiilivedyt (C5-C10) PAH + PCB yht., kiinteä Öljy määritettiin kaasukromatografisesti asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen FI-detektoria. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 10 mg/kg ja mittausepävarmuus 31 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO ja ISO Metanolikestävöidystä näytteestä analysoitiin haihtuvat yhdisteet käyttäen HS/GC/MStekniikkaa. Bentseenin määritysraja on 0,02 mg/kg ka ja TEX-yhdisteiden ja oksygenaattien 0,05 mg/kg. Kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen määritysraja 0,01 mg/kg ka. Mittausepävarmuudet: %. Menetelmä perustuu standardeihin EPA Method 8260B (1996), EPA Method 5021 (1996), ISO 22155:2005. Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS/GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,5 mg/kg ka. PAH-näytteet uutettiin tolueenilla, puhdistettiin florisililla ja määritettiin GC/MS-tekniikan avulla. Menetelmän määritysraja on 0,01 mg/kg ja mittausepävarmuus %. Menetelmä perustuu standardiin ISO / FDIS PCB-näytteet uutettiin tolueenilla ja puhdistettiin florisililla. Liuotin vaihdettiin heksaaniin ja näyte käsiteltiin rikkihapolla. Öljyiset näytteet puhdistetaan lisäksi dimetyylisulfoksidilla (DMSO). PCB-yhdisteet analysoidaan GC/MS-tekniikan avulla. Menetelmän määritysraja 0,001 mg/kg ja mittausepävarmuus %. Laboratorion sisäinen tutkimusmenetelmä. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

33 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 Ramboll Finland Oy / Hollola Jani Lepistö Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Hausjärven kunta, Happi, II-vaihe (osaprojekti 2, Hausjärvi, Hikiä, Kuru, Hyvinkää) Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: PVP1 Näyte saapui: Näytteenottaja: Antti Rehula Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Määritys 11SL03877 Yksikkö Menetelmä Lämpötila 9,7 C Kolimuotoiset bakt 37 C 0 pmy/100 ml RA5001* Sameus 21 NTU RA2024* Väriluku <5 mg Pt/l RA2014 ph 6,6 RA2000* Sähkönjohtavuus 2,4 ms/m RA2013* Happipitoisuus (O2) 11,0 mg/l RA2002 CODMn <0,50 mg/l RA2012* Kloridi (Cl) 1,1 mg/l RA2018* Sulfaatti (SO4) 3,8 mg/l RA2018* Nitraatti (NO3) <1,0 mg/l RA2018* Nitriitti (NO2) <0,007 mg/l RA2035* Ammonium (NH4) <0,006 mg/l RA2046* Metallit, PIMA vesi ok Antimoni (Sb) <0,0005 mg/l RA3000* Arseeni (As) <0,001 mg/l RA3000* Kadmium (Cd) <0,0002 mg/l RA3000* Koboltti (Co) <0,001 mg/l RA3000* Kromi (Cr) 0,032 mg/l RA3000* Kupari (Cu) <0,01 mg/l RA3000* Lyijy (Pb) <0,001 mg/l RA3000* Mangaani (Mn) 0,019 mg/l RA3000* Nikkeli (Ni) 0,023 mg/l RA3000* Rauta (Fe) 0,80 mg/l RA3000* Sinkki (Zn) 0,015 mg/l RA3000* Vanadiini (V) <0,001 mg/l RA3000* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

34 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset IC-tekniikka Anionit määritettiin ionikromatografisesti. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan Vesi Oy Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 201221 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Jorjo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 201219 (WKUSTAVI/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 146791 (WRAISIO/R2), saapunut 17.7.2012, näytteet otettu 17.7.2012 (09:45) Näytteenottaja: Saarenala Auli NÄYTTEET

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Päivämäärä 19.9.2013 KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 15-7482 #2 1 (4) Laitilan kaupunki Vesihuoltolaitos Leena Grönholm PL 25 23801 LAITILA Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 1 Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 193522 (WRAISIO/R6), saapunut 2.8.2016, näytteet otettu 2.8.2016 (11:05) Näytteenottaja: LSVYT Oy, Sari Koivunen

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005161 SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 SANTAHAMINAN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8478 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID:

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8478 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 574 Päivämäärä 25.11.2013 KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8478 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

17VV VV 04010

17VV VV 04010 Eurofins Pvm: 15.9.2017 1/2 Projekti: 1510031322-020/13 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, syyskuu Näytteenottopvm: 6.9.2017 Näyte

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos Sorkkistentie 10 27510 EURA Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

SIRKOLANMÄEN JÄTE- VESIPUMPPAAMON PUTKIRIKKO, MIKKELI

SIRKOLANMÄEN JÄTE- VESIPUMPPAAMON PUTKIRIKKO, MIKKELI Vastaanottaja Mikkelin vesilaitos Reijo Turkki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä 26.9.2014 Viite 1510010947-007 SIRKOLANMÄEN JÄTE- VESIPUMPPAAMON PUTKIRIKKO, MIKKELI VESISTÖVESITARKKAILU VESISTÖVESITARKKAILU

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot