Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet maantieteessä näin pääset mukaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet maantieteessä näin pääset mukaan!"

Transkriptio

1 Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet maantieteessä näin pääset mukaan! Miten huomioin sähköiset ylioppilaskirjoitukset omassa opetuksessani? -seminaari, , Helsinki Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Markus Jylhä, koordinaattori, Geopiste, Helsingin yliopisto, Esityksen rakenne Rami Ratvio, Helsingin yliopisto: Miksi sähköinen koe? Maantieteen lukio-opettajien kokemuksia Miten päästä mukaan opetuksen ja ylioppilastutkinnon sähköistymiseen maantieteessä? Markus Jylhä, Helsingin yliopisto: Esimerkkejä sähköisistä työkaluista maantieteen lukioopetuksessa: Paikkatietoikkuna, Google Earth, LibreOffice Lähteet 2 1

2 Esitys verkossa Miksi sähköinen koe? Lähtökohtana oppimiskäsityksen muuttuminen Bloom 1956, Anderson & Krathwohl 2001, Aksela ym. 2012, Houtsonen & Paranko 2014 Nykyinen oppimiskäsitys: Opiskelija on aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteita ja ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja ryhmässä. Vaaditaan kykyä soveltaa, analysoida, arvioida ja tuottaa tietoa. Tiedon kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja tuottamiseen tarvitaan nykyään tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppimisen arvioinnissa siirrytty määrällisestä mittaamisesta osaamisen syvälliseen arviointiin (ks. Lindblom-Ylänne 2003). Sähköinen ylioppilaskoe mahdollistaa uusia tehtävä- ja aineistotyyppejä: kokelaiden taitojen arviointi paperikoetta paremmin. 4 2

3 Visuaalisten aineistojen, kuten diagrammien, kuvien ja karttojen tulkitseminen ja tuottaminen maantieteen ydintä: sähköistys sopii maantieteeseen https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/ maantiede/c6-soveltaminen/ Esim. Maantiede, tehtävä C6 (soveltaminen) Luonnonmaantieteellisten muodostumien tarkastelu Paikkatietoikkunassa (16 p.) (YTL:n paikkatietopalvelua kehitetään tätä tehtävää ja vastaavia tehtäviä varten.) a) Nimeä luonnonmaantieteelliset muodostumat, jotka on ympäröity kuvassa sinisellä, punaisella ja keltaisella viivalla. (6 p.) b) Miten kyseiset muodostumat ovat syntyneet? (6 p.) c) Miten muodostumat ovat vaikuttaneet maankäyttöön alueella? (4 p.) 5 Miksi sähköinen koe? Tietotekniset osaamiskuilut umpeen European Commission (2013) Lukioiden varustelutaso Euroopan huippua: Esim. Opiskelijoita / internetillä varustettu kannettava tietokone Tietokoneiden opetuskäytössä jääty jälkeen: Opiskelijoiden tietokoneen käyttö opiskeluun koulussa vähintään viikoittain. (lukio, luokka-aste 11) 3

4 Miksi sähköinen koe? Yleissivistykseen kuuluvia taitoja Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä (LOPS 2003: 138) Perus toimisto-ohjelmistojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ) tunteminen on yleissivistystä, joka lukiosta valmistuvalla tulisi olla. Ks. LibreOffice -esimerkkivideot: https://digabi.fi/tekniikka/ ohjelmistot/libreoffice/ Internetin paikkatietopalvelut kehittyvät koko ajan helppokäyttöisemmiksi Aineistot lähemmäksi arkea 4

5 Digabi: Aikataulu Maantiede: syksy 2016 (pian!) Biologia: kevät 2018 (Terveystieto: syksy 2017) (-) Maantiede ensimmäisenä, lukion tuntijakopäätös, uudet ops:it, sähköiset oppimateriaalit paljon uutta yhdellä kertaa (+) Hyvä keino osoittaa, että maantieteen teemat ovat tärkeitä ja menetelmät ajassa kiinni (+) Eturintamassa hyvät mahdollisuudet kehittää opetusta ja arviointia Maantieteen lukio-opettajat positiivisen odottavaisia opetuksen sähköistämistä kohtaan (Aino Kalpio 2014) Sähköiset aineistot ja työkalut koetaan mieluisina, mutta haastavina N=96 5

6 TVT:n käyttö maantieteen lukio-opetuksessa hyvää perustasoa (Aino Kalpio 2014) Mitä sähköisen opetuksen keinoja käytät? Käytössä tekstinkäsittely- ja esitysohjelmat, kuvat, videot, nettihaku. Verkon paikkatietopalveluita oli käyttänyt lähes puolet. Sähköistäminen leviää innovaationa: 15% varhaisia omaksujia, 30% varhaisia enemmistöjä, 30% myöhäisiä omaksujia ja 15% hitaita omaksujia (Tulivuori 2014). N=96 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset nähdään positiivisena, mutta koulutusta ja tukea toivotaan (Aino Kalpio 2014) Oppilaat ovat valmiita sähköisiin ylioppilaskirjoitusiin vuonna 2016 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset vastaavat enemmän nykypäivän vaatimia tavoitteita Minulla on riittävät taidot ohjatakseni oppilaat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Uudet sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat liian pian Uudistus ylioppilaskirjoitusten sähköistämisestä on positiivista kehitystä %vastaajista Sähköiset työvälineet ovat koko noin 30-vuotisen opettajaurani ajan olleet tavalla tai toisella käytössä niin omassa kuin opiskelijoiden toiminnassa. Uuttahan tässä on vain yo-kirjoitusten osalta tapahtumassa. Asiasta meuhkataan aivan liikaa. Haasteita riittää ja suurimpana pidän vaaraa, että opiskelijat joutuvat eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla opiskelijoilla ei ole itsellään mahdollisuuksia moderneihin välineisiin eikä kaikilla kouluilla ole uudistuksiin resursseja. Myös opettajien kouluttautuminen uudistukseen jakautuu eri kunnissa hyvin eri tavoin. (mies 58v.) Uudistukset ovat hyvä asia, mutta opiskelijoiden oikeusturvankin takia yo-kirjoitusten uudistus tulisi tehdä riittävän harjoitteluajan puitteissa. Toinen asia sitten on se, että sähköisten välineiden käyttö vaatii opettajalta paljon valmisteluaikaa. (nainen 57 v.) N=96 6

7 1. Tutustu esimerkkikokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/maantiede/ A- ja B-osassa kaikille kokelaille pakolliset monivalinta- ja/tai väittämätehtävät. A1, monivalinta, a-d vaihtoehdot A2, väittämä, väestödiagrammi, väittämät B1, perustelu, oikein-väärin väittämät ja perustelu Kokelas vastaa yhteensä viiteen C- ja D-osan tehtävään, joista enintään kaksi voi olla laajoja D-osan tehtäviä. Kokelas voi halutessaan vastata myös pelkästään perustehtäviin. C1, soveltaminen, vuorovesi C2, soveltaminen, ilmastodiagrammi LibreOfficessa C3, soveltaminen, öinen sateelliittikuva, kuvatulkinta C4, soveltaminen, video Islannista C5, soveltaminen, kuvia luonnonriskeistä, asiasanat C6, soveltaminen, geomorfologiset kartat, Paikkatietoikkuna D1, analysointi ja kehittäminen, muuttoliike, teemakartan piirto D2, analysointi, metsien kestävä käyttö, aineiston tulkinta D3, analysointi ja kehittäminen, aluetutkimus, kartanpiirto 13 Pieni osa tehtävistä automaattitarkastettavia monivalintoja (käsitteet yms.): Esim A2, väittämä Ohessa on väestöpyramidit valtiosta A ja valtiosta B vuodelta Katkoviivalla rajattu alue tarkoittaa väestöluokan kokoeroa toisen sukupuolen vastaavaan luokkaan. Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Oikeasta vastauksesta annetaan 1 p, väärästä vähennetään 1 p. ja tyhjä vastaus tuottaa 0 p; maksimi 8 p. a. Valtion A väestö kasvaa. b. Valtiossa A 0-14-vuotiaiden lasten suhteellinen osuus on suurempi kuin valtiossa B. c. Valtion A väkiluku on suurempi kuin valtion B. d. Valtiossa A keskimääräinen elinikä on korkeampi kuin valtiossa B. e. Valtiossa B syntyvyys on alhaisempi kuin valtiossa A. f. Valtiossa B naiset kuolevat nuorempina kuin miehet. g. Valtion B kaltainen väestöpyramidi on tyypillinen väestöllisen muuntumisen alkuvaiheessa. h. Suomen väestöpyramidi on muodoltaan enemmän valtio B:n kuin valtio A:n pyramidin kaltainen. 14 7

8 Esim C1, soveltaminen Vuorovesi-ilmiö (16 p.) a) Mikä saa aikaan vuorovesi-ilmiön? (6 p.) b) Miten vuoroveden korkeus vaihtelee yhden päivän ja yhden kuukauden aikana (4 p.) c) Mikä merkitys vuorovedellä on ihmistoiminnalle ja rannikoiden ekosysteemeille (4 p.) d) Miksi Suomessa ei esiinny merkittävää vuorovesivaihtelua? (2 p.) Omia ajatuksia: Maantieteen sähköisissä kokeissa runsaasti myös perinteisiä kysymyksiä, joissa ei tarvita laajaa ohjelmistojen hallintaa. Esim. C4, soveltaminen Analysoi oheisen videon avulla miten sijaintitekijät ovat vaikuttaneet Islannin luonnonoloihin ja elinkeinoihin (16 p.) Postikortteja Pohjolasta (3min 45 s). Ensimmäiset kokeet riittävän helppoja, mutta mukana uuden koetyypin sallimia elementtejä, esim. oppilaan tulkintaa päällekkäisistä kartoista, videoita, laajempia oppilaan tulkintaa vaativia aineistoja, yleisesti visuaalisuutta Esim C2, soveltaminen Ohessa on pitkäaikaisiin havaintoihin perustuvia ilmastotietoja eräältä ilmastohavaintoasemalta (16 p.) a) Laadi taulukkolaskentaohjelmalla havaintokohteen tiedoista ilmastodiagrammi, jossa on myös asteikkojen selitteet. (8 p.) b) Kuvaile lyhyesti havaintokohteen ilmaston keskeisiä piirteitä. (4 p.) c) Millä ilmastovyöhykkeellä havaintokohde sijaitsee? (2 p.) d) Mainitse esimerkkialue, josta havaintoaineisto voisi olla peräisin. (2 p.) Esimerkki tiedon soveltamisesta ja uuden maantieteellisen tiedon tuottamisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla Taulukkolaskentaa oppilaan ei ole pakko todennäköisesti tehdä kokeessa lainkaan, eli voi valita kyseiset tehtävät pois. Diagrammi liitetään koevastaukseen (tekniikka suunnitteilla, todennäköiseti yksinkertainen painike) 8

9 Esim D1, analysointi ja kehittäminen Muuttoliike Suomessa (24 p.) a) Laadi Paikkatietoikkunan Karttaikkuna-palvelussa teemakartta (koropleettikartta) kuntien välisestä nettomuutosta Suomessa vuonna Valitse teemakartan aineistoksi Kuntien välinen nettomuutto / 1000 asukasta. Tallenna valmis kartta ja liitä se mukaan vastaukseen. (8 p.) (YTL:n paikkatietopalvelua kehitetään tätä tehtävää ja vastaavia tehtäviä varten.) b) Tulkitse laatimasi kartan avulla maassamuuton alueellisia piirteitä. Pohdi myös maassamuuton syitä. (8 p.) c) Millaisia seurauksia muuttoliikkeestä on kunnille? (8 p.) Kouluissa kannattaa harjoitella Paikkatietoikkuna.fi ja/tai Paikkaoppi.fi -karttapalveluilla YTL on joutunut hylkäämään Paikkatietoikkunaan pohjautuvan palvelun, tilalle tulee YTL:n oma helpompi versio, jossa vastaavia toimintoja. YTL:n omassa paikkatietotyökalussa ei ole kuitenkaan aluksi koropleettikarttojen tai vastaavien teemakarttojen piirtoa. Esim C6: (Luonnonmaantieteellinen karttatulkinta) Esim D3. (aluetutkimusprosessi, liikenneverkko) YTL:n tulevassa paikkatietopalvelussa karttatasoja voi laittaa päällekkäin, muuttaa tasojen läpinäkyvyyttä, mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja ja merkitä kohteita. Todennäköisesti otetaan käyttöön heti ensimmäisestä kokeesta, jos Digabikoodaajat sen sallivat. Karttojen tai kuvioiden piirtäminen paperille ei enää mahdollista. Esim. LibreOffice Draw -ohjelmassa oppilas voi luonnostella kartan. Tällöin visuaaliseen ulkonäköön / tekniseen toteutukseen ei ainakaan ensimmäisissä kokeissa kiinnitetä paljoa huomiota. Sisältö ratkaisee. Maantieteellisten prosessien kuvaaminen piirto-ohjelmassa 9

10 Tutustu verkossa oleviin opetusmateriaaleihin, kokeile uusia tehtävätyyppejä ja aineistoja opetuksessasi Geopisteen täydennyskoulutusmateriaalit täynnä valmiita harjoituksia kokeiltavaksi: artikkelit/2977/maantieteen-ylioppilaskirjoituksetsahkoistyvat-nain-paaset-mukaan Paikkatietoikkunan, Paikkaopin ja Google Earthin käyttö LibreOfficen hyödyntäminen: taulukkolaskenta ja piirto Monivalinta- ja väittämätehtävien teko Socrative palvelussa Maantieteellisten tilastojen visualisointi Statplanet ja Gapminder -palvelussa Sähköisiä aineistoja ja työkaluja käyttöön vähitellen kaikilla kursseilla, ei vain aluetutkimuskurssilla: monipuolisia tapoja opettaa tuttuja teemoja 19 Ota geomediaa opetuskäyttöön =maantieteen sähköiset aineistot vrt. Gonzales & Donert 2014, Houtsonen & Paranko 2014 Kirjalliset dokumentit - Artikkelitietokannat, lehdet, blogit, e-kirjat, sosiaalinen media Visuaaliset aineistot - Diagrammit, kartat paikkatietosovelluksissa, valokuvat Audiovisuaaliset aineistot - Videot, animaatiot, simulaatiot, äänitiedostot, pelit Numeeriset aineistot - Taulukot, tilastot, mittaustulokset, paikkatietoaineistot 10

11 https://fi.libreoffice.org/ web/fi/kartta 3. Kokeile sähköisestä koejärjestelmästä löytyviä ohjelmia ja sähköistä kurssikoetta Kokeile DigabiOS -käyttöjärjestelmää ja kurssikokeen pitämistä DigabiOS:lla (tulossa alkuvuodesta) https://digabi.fi/tekniikka/digabi-os/ kokeile/ Kokeile LibreOffice -ohjelmistoa ja internetin paikkatietopalveluita (Paikkatietoikkuna, PaikkaOppi) Ole monipuolinen: ota (vanhojen menetelmien rinnalle) muitakin sähköisiä työkaluja käyttöön (esim. Google Earth, gps maastossa, pelit, verkon jaetut työskentelyalustat ). Sähköisessä ylioppilaskokeessa ei mitata tietoteknistä osaamista, mutta monen tyyppisten palveluiden ja ohjelmien kokeilu opetuksessa antaa luonnollisesti valmiuksia koetta varten. Yhteenveto: Miten päästä alkuun? 1. Asenna kokeessa käytettävät ilmaiset ohjelmistot (verkkoselaimella toimivat paikkatietopalvelut ja LibreOffice -paketti) koneellesi (ja koulun koneille). 2. Kokeile DigabiOS:ia ja sähköisen kurssikokeen järjestämistä (millä alustalla tahansa, esim. YTL:n DigabiOS, Moodle, Ville, Fronter, sähköpostitse). 3. Jaa kokemuksesi ja parhaat vinkkisi kollegoiden kanssa. Myös oppilaiden kannattaa kokeilla ohjelmistoja ja DigabiOS:ia omilla koneellaan. Tutustu Geopisteen koulutusmateriaalien lisäksi opettajien jakamiin vinkkeihin verkon keskusteluryhmissä

12 Tutustu esimerkiksi näihin verkkokeskusteluihin Facebook-ryhmät Tietokoneet yo-kirjoituksissa https://www.facebook.com/groups/ / (esim. Facebookissa: Tieto kirjoituksissa, BiGeTt-mate BiGeTt-materiaalit https://www.facebook.com/groups/bigettmateriaalit/ BMOL https://www.facebook.com/groups/ / Twitter: #digabi Luma-keskuksen verkkosivut: Geopiste https://www.facebook.com/geopiste https://digabi.fi/ Paikkatietoikkuna opetuksessa Laaja aineisto yhdessä paikassa Aineistoa on hyvin maantieteen eri osa-alueisiin Selainpohjainen (ei asennusongelmia) Kirjautumattakin pärjää aika hyvin Jakomahdollisuudet Suomeksi ja ruotsiksi 12

13 Tärkeintä Perustoiminnot erittäin helppokäyttöisiä Esimerkki Sopii hyvin peruskouluun ja lukioon kaikille kursseille, ei ainoastaan GE4:n paikkatieto-opetukseen Esimerkki, E-lomake Paikkatietoikkuna 13

14 Linkkien jakaminen oppilaille Esimerkki, Google Forms Paikkatietoikkunan linkki 14

15 Karttanäkymät Opettaja voi luoda karttanäkymän tehtävän pohjaksi Tehtävänä voi olla myös karttanäkymän luominen ja linkin palauttaminen Mittaustyökalujen käyttö Esimerkiksi pinta-alojen vertailu Mittausesimerkki Jos kirjaudut, voit käyttää aluetyökalua. Näin saat useamman alueen pinta-alan mitattua kerralla. 15

16 Aineiston kerääminen maastossa GPS:llä GPS:llä tuotettua pisteaineistoa on mahdollista siirtää paikkatietoikkunaan. 31 Aineiston tuonti 16

17 Kartan upotus esim. blogiin Kurssin yhteinen blogi Kurssityönä syntyvä blogi Digabi Maantieteen ylioppilaskokeessa on odotettavissa YTL:n omalla sovelluksella tapahtuvaa analysointia. Paikkatietoikkunalla on erinomaisen hyvä harjoitella. Esimerkkitehtävä C6 Linkki C6:n aineistoon paikkatietoikkunassa Esimerkkitehtävä D1 Linkki D1:n suorittamiseen 17

18 Vrt. Paikkaopppi.fi Oppilaiden käyttäjätietojen hallinta Kurssikohtainen sivu Mobiilisovellus Valokuvat kartalle Omien kohteiden luokittelu esim. kurssien mukaan Yksityisyysasetukset Paikkaopin jatkokehittelyssä on suunnitelma toimintojen siirtämiseksi tavalla tai toisella osaksi Paikkatietoikkunaa Geomediaa verkossa (verkon kiinnostavia paikkatieto- ja muita maantieteellisiä aineistoja) Statplanet Gapminder HELCOM 36 18

19 Google Earth

20

21 LibreOffice Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistopaketti Käyttömahdollisuuksia: Tilastotiedon muokkaaminen visuaaliseen muotoon Maantieteellisten prosessien esittäminen kuvina Karttojen piirtäminen 41 Libre Office Calc -taulukkolaskenta 42 21

22 Libre Office Draw -piirto 43 Libre Office Draw -piirto 44 22

23 Libre Office Ohjelmiston lataus Vaihtoehtoinen tapa: Ohjelmiston käyttö selaimella rollapp.com palvelun kautta (vaatii kirjautumisen ja esim. dropbox-tilin) 45 Tulevat koulutukset Luma.fi: Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö luma aineiden toiminnallisessa opetuksessatäydennyskoulutus. Ilmoittautuminen on käynnissä. BMOL:in kanssa koulutuksia kunnissa Seuraa BMOL:in ilmoittelua Koulutusmateriaalia löytyy osoitteesta:

24 Lähteet Aksela, M., Tikkanen, G. & Kärnä, P. (2012). Mielekäs luonnontieteiden opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä. Teoksessa Kärnä, P., Houtsonen, L. & T. Tähkä (toim.) Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit, 10. Anderson, L. W. & D. R. Krathwohl (2001, toim.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives. Allyn & Bacon. Boston. Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. David McKay, New York. European Commission (2013). Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe s Schools. Final Study Report. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/survey-schools-ict-education González, R. M., K. Donert (2014). Introduction. Teoksessa González, R. M., K. Donert (toim.). Innovative Learning Geography in Europe. Cambridge Scholars Publishing Houtsonen, L. & J. Paranko (2014). Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet biologiassa ja maantieteessä. Natura 2/2014, Kalpio, A. (2014). Digitalisoituva maantieteen opetus. Lukion maantieteen opetuksen sähköistäminen ja opettajien asenteet muutokseen. Pro gradu. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. Lehikoinen, M. & M. Jylhä (2014). Opettajien GIS-täydennyskoulutus. Uudet teknologiat käyttöön maantieteen opetuksessa. Koulutuksen kotisivut. Lindblom-Ylänne, S. (2003). Oppimisen psykologia ja ylioppilastutkinto. Teoksessa Lahtinen, A. & L. Houtsonen (toim.). Oppi osaamiseksi - tieto tulokseksi. Ylioppilastutkinnon 150-vuotisjuhlaseminaari. Helsinki, Ylioppilastutkintolautakunta. LOPS (2003). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus, Helsinki _lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Ratvio, R., Jylhä, H. & M. Lehikoinen (2014). Maantieteen ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät - näin pääset mukaan! Luma.fi Luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetuksen kansallinen verkkoportaali. https://digabi.fi/ Kiitokset! Rami Ratvio, Markus Jylhä, 24

Miten huomioida sähköiset ylioppilaskirjoitukset maantieteen opetuksessa? Abitti kurssikoejärjestelmä ja sähköiset työkalut maantieteen opetuksessa

Miten huomioida sähköiset ylioppilaskirjoitukset maantieteen opetuksessa? Abitti kurssikoejärjestelmä ja sähköiset työkalut maantieteen opetuksessa Miten huomioida sähköiset ylioppilaskirjoitukset maantieteen opetuksessa? Abitti kurssikoejärjestelmä ja sähköiset työkalut maantieteen opetuksessa LUMA-päivät, 3.6.2015, Joensuu Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu Luennon sisältöjä Aikataulut sähköistyksen osalta eri oppiaineissa

Lisätiedot

Virtaa ylioppilastutkintoon! Digabin tilannekatsaus

Virtaa ylioppilastutkintoon! Digabin tilannekatsaus Virtaa ylioppilastutkintoon! Digabin tilannekatsaus todaysmeet.com/digabi Aikataulu Kokeen järjestäminen Tapahtuu juuri nyt & tulossa Sähköiset kokeet eri aineissa ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköistämisaikataulu

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Sähköinen ylioppilaskoe

Sähköinen ylioppilaskoe Aikataulu Kokeen järjestäminen Sähköiset kokeet eri aineissa ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköistämisaikataulu oppiaineittain S 2016 K 2017 S 2017 K 2018 S 2018 K 2019 SA GE FI RA YH PSY RU FIN UE

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisoinnin käytännön näkökulmia. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisoinnin käytännön näkökulmia. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisoinnin käytännön näkökulmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019 S 2016 K 2017 S 2017 K 2018 S 2018 K 2019 filosofia, maantiede, saksa psykologia,

Lisätiedot

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen Digitaaliset kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 19.3.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa ympäristössä

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Mitä tarkoittaa, että oppilas ymmärtää suureiden vuorovaikutussuhteet?

Lisätiedot

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaalikokeiden rakenne Äidinkielen suunnitelmia Matematiikan suunnitelmia Vieraidenkielten suunnitelmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Reaalikokeet Osaamisen eri

Lisätiedot

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna?

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna? Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna? Miten koeprosessi muuttuu? Miten koejärjestelmä toimii? Miten kokeiden sisältö muuttuu? #digabi ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä tiedetään? Mitä tiedetään pian? Millaiset ne kokeet on? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet maantieteessä

Digitaaliset kokeet maantieteessä Digitaaliset kokeet maantieteessä Sanna Mäki YTL maantieteen jaoksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori, Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto Kohti digitaalisia ylioppilastutkinnon kokeita luonnontieteissä,

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä Vastaa kysymyksiin esityksen aikana Avaa älypuhelimen selaimella m.socrative.com room number: 880190 Miksi tietokoneita pitäisi käyttää arvioinnissa?

Lisätiedot

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä milloinkin tapahtuu? Mitä pitää tehdä nyt? Mitä ei vielä tiedetä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön

Lisätiedot

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaalikokeiden rakenne Äidinkielen suunnitelmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Reaalikokeet Osaamisen eri tasot Vrt. Bloomin taksonomia & Krathwohl-Anderson Pyramidissa

Lisätiedot

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Mikä muuttuu Ainekohtaiset uudistukset Sähköinen koesuoritus Koejärjestelmä Päätelaiteet Ohjelmistot Projektin aikataulu ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Mihin kysymyksiin

Lisätiedot

5.8 Maantieto/Maantiede

5.8 Maantieto/Maantiede 5.8 Maantieto/Maantiede Maantiedon/maantieteen opetus kehittää maantieteellistä maailmankuvaa ja ohjaa opiskelijaa jäsentämään ympäröivää maailmaa. Opetuksen tavoitteena on kehittää kykyä tarkastella sekä

Lisätiedot

Kohti sähköistä. ylioppilastutkinto.fi

Kohti sähköistä. ylioppilastutkinto.fi Kohti sähköistä ylioppilastutkintoa Opiskelijoiden kokemuksia testikokeen perusteella Haasteita ja mahdollisuuksia lukioille ja tutkinnolle Syksyn sävel 2014 ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Lähtökohdat

Lisätiedot

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi CV? Tausta FM Oulun yliopisto ma, fy, tietotekniikka, aineenopettaja Matemaattisten aineiden (ma, fy, ke, at)

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

MITEN LUKIO SIIRTYY DIGIAIKAAN? Simo Veistola Rehtori, toimitusjohtaja FT, MBA

MITEN LUKIO SIIRTYY DIGIAIKAAN? Simo Veistola Rehtori, toimitusjohtaja FT, MBA MITEN LUKIO SIIRTYY DIGIAIKAAN? Simo Veistola Rehtori, toimitusjohtaja FT, MBA Forssan yhteislyseo 500+100 opiskelijaa Täysin remontoitu rakennus Seutukunnallinen lukio Veistola: lakittanut yli 3000 ylioppilasta,

Lisätiedot

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne Milloin yo-koe sähköistyy? Millainen järjestelmästä on tulossa? Mitä vehkeitä tarvitaan ja kuka ne maksaa? Miten voin osallistua? #digabi ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus Projektin aikataulua Kokeen työvälineet Tekninen demo Sähköiset kokeet eri aineissa #digabi digabi.fi/chat/a/ ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Ajankohtaista

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Virtaa kielikokeisiin!

Virtaa kielikokeisiin! Virtaa kielikokeisiin! Aikataulu & välineet Mitä kielikokeen suunnittelussa tapahtuu juuri nyt? Sähköisen kielikokeen rakenne todaysmeet.com/digabi digabi.fi/kielet ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Aikataulu

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

Digabi Tech Basic. ylioppilastutkinto.fi

Digabi Tech Basic. ylioppilastutkinto.fi Digabi Tech Basic ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019 S 2016 K 2017 S 2017 K 2018 S 2018 K 2019 filosofia, maantiede, saksa psykologia, yhteiskuntaoppi, ranska ruotsi, suomi,

Lisätiedot

Kohti sähköistä. ylioppilastutkinto.fi

Kohti sähköistä. ylioppilastutkinto.fi Kohti sähköistä ylioppilastutkintoa Opiskelijoiden kokemuksia testikokeiden perusteella Haasteita ja mahdollisuuksia lukioille ja tutkinnolle Syksyn sävel 2014 ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Lähtökohdat

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus Kuulumiskierros 8 lukiota koolla! Projektin aikataulua Kokeen työvälineet Tekninen demo Sähköiset kokeet eri aineissa #digabi digabi.fi/chat/a/ ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Digabin tilannekatsaus

Digabin tilannekatsaus Digabin tilannekatsaus Taustat tarvittaessa Projektin aikataulua Kokeen työvälineet Sähköiset kokeet eri aineissa #digabi digabi.fi/chat/a/ ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Iltapäivän ohjelma 13 Projektin

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Koulutuksen eri moduulit 1. Lukion toimintakulttuurin uudistaminen (Moduuli 1) 1. Arviointi sähköinen arviointi? 2. Ainerajat ylittävä yhteistyö Aineopettajien

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Mitä sitten? kehittämishanke

Mitä sitten? kehittämishanke Mitä sitten? kehittämishanke Luonnontieteellinen integraatio ja ekososiaalinen sivistys Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Vastuullinen johtaja: Sanna Mäki Projektityöntekijät: Marianna Kuusela

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto.

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto. Siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Sähköiset ylioppilaskokeet 2016-2019 Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Digabi-projekti Projektipäällikkö Matti Lattu Järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

TVT:n käyttö kemian opetuksessa

TVT:n käyttö kemian opetuksessa TVT:n käyttö kemian opetuksessa Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK) Kemian ja matematiikan lehtori, Opettajakouluttaja, Oppikirjailija, Hankekoordinaattori (Norssiope.fi -hanke), Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisaatio ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Onko ylioppilastutkinto menneisyyden jäänne, jonka voisi lopettaa? vai Voisiko siitä virittää entistä toimivamman instrumentin sekä opiskelija,

Lisätiedot

Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa

Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa Paikkatiedon jatkokurssi: Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? 6.10.2011 1 Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa Tutustumme PaikkaOppi -sivuston tarjoamiin mahdollisuuksiin maantieteen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Lehdistötiedote 6.9.2016 Julkaisuvapaa heti Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan kielen

Lisätiedot

LOPStuki2016 Uusi lukio. Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke

LOPStuki2016 Uusi lukio. Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke Päivite'y 10.9.2015 LOPStuki2016 Uusi lukio Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke Toimintaympäristön muutokset Lukion opetussuunnitelma

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Educa 2014 25.1.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Tutkimustietoa Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä Hurme, Nummenmaa & Lehtinen 2013, Turun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Sähköinen matematiikan ja ohjelmoinnin opintopolku alakoulusta yliopistoon. Mikko Lujasmaa, Salon lukio Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto

Sähköinen matematiikan ja ohjelmoinnin opintopolku alakoulusta yliopistoon. Mikko Lujasmaa, Salon lukio Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto Sähköinen matematiikan ja ohjelmoinnin opintopolku alakoulusta yliopistoon Lukion ohjelmointi v 2.0 monipuolisilla automaattisesti arvioiduilla tehtävillä Mikko Lujasmaa, Salon lukio Mikko-Jussi Laakso,

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus Syksyn kuulumisia Sähköiset kokeet eri aineissa Kokeen työvälineet Käyttöjärjestelmä tutuksi #digabi ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kysymyksiä Keväällä

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö osana opiskelua ja käsitykset ylioppilaskokeiden sähköistämisestä alustavia tuloksia

Lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö osana opiskelua ja käsitykset ylioppilaskokeiden sähköistämisestä alustavia tuloksia Lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö osana opiskelua ja käsitykset ylioppilaskokeiden sähköistämisestä alustavia tuloksia Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa ja Erno Lehtinen, Turun yliopisto,

Lisätiedot

MATO-hankkeen tuloksia

MATO-hankkeen tuloksia MATO-hankkeen tuloksia 2009-2013 Juho Airola Hankkeen haaste Pitkän matematiikan valitsevien lukiolaisten määrä vähenee Opiskelijoilla on käytettävissään paljon tietoteknisiä välineitä, mutta niitä käytetään

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Biologia. Maantieto Maantiede

Biologia. Maantieto Maantiede Ympäristö- ja luonnontieto Biologia Maantieto Maantiede Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 29.10.2009 Lea Houtsonen Opetushallitus lea.houtsonen@oph.fi Ympäristö-

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Syksyn sävel 2014 Kurssikoe-esittely Opiskelijoiden kokemuksia testikokeiden perusteella Haasteita ja mahdollisuuksia lukioille ja tutkinnolle ylioppilastutkinto.fi digabi.fi

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo www.teknoemo.blogspot.fi OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishanke Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto AINEKOHTAINEN OPS / maantieto Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE MAANTIETEESSÄ

SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE MAANTIETEESSÄ SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE MAANTIETEESSÄ Tapaustutkimus sähköisten koetehtävien toimivuudesta opiskelijoiden ja opettajien kokemuksien pohjalta Meri Lindholm Kandidaatin tutkielma Maantiede Opettajan opinnot

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi Turku 21.9.2013 Anneli Sihvo Ylioppilastutkintolautakunta opiskelija

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot