Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet maantieteessä näin pääset mukaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet maantieteessä näin pääset mukaan!"

Transkriptio

1 Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet maantieteessä näin pääset mukaan! Miten huomioin sähköiset ylioppilaskirjoitukset omassa opetuksessani? -seminaari, , Helsinki Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Markus Jylhä, koordinaattori, Geopiste, Helsingin yliopisto, Esityksen rakenne Rami Ratvio, Helsingin yliopisto: Miksi sähköinen koe? Maantieteen lukio-opettajien kokemuksia Miten päästä mukaan opetuksen ja ylioppilastutkinnon sähköistymiseen maantieteessä? Markus Jylhä, Helsingin yliopisto: Esimerkkejä sähköisistä työkaluista maantieteen lukioopetuksessa: Paikkatietoikkuna, Google Earth, LibreOffice Lähteet 2 1

2 Esitys verkossa Miksi sähköinen koe? Lähtökohtana oppimiskäsityksen muuttuminen Bloom 1956, Anderson & Krathwohl 2001, Aksela ym. 2012, Houtsonen & Paranko 2014 Nykyinen oppimiskäsitys: Opiskelija on aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteita ja ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja ryhmässä. Vaaditaan kykyä soveltaa, analysoida, arvioida ja tuottaa tietoa. Tiedon kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja tuottamiseen tarvitaan nykyään tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppimisen arvioinnissa siirrytty määrällisestä mittaamisesta osaamisen syvälliseen arviointiin (ks. Lindblom-Ylänne 2003). Sähköinen ylioppilaskoe mahdollistaa uusia tehtävä- ja aineistotyyppejä: kokelaiden taitojen arviointi paperikoetta paremmin. 4 2

3 Visuaalisten aineistojen, kuten diagrammien, kuvien ja karttojen tulkitseminen ja tuottaminen maantieteen ydintä: sähköistys sopii maantieteeseen https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/ maantiede/c6-soveltaminen/ Esim. Maantiede, tehtävä C6 (soveltaminen) Luonnonmaantieteellisten muodostumien tarkastelu Paikkatietoikkunassa (16 p.) (YTL:n paikkatietopalvelua kehitetään tätä tehtävää ja vastaavia tehtäviä varten.) a) Nimeä luonnonmaantieteelliset muodostumat, jotka on ympäröity kuvassa sinisellä, punaisella ja keltaisella viivalla. (6 p.) b) Miten kyseiset muodostumat ovat syntyneet? (6 p.) c) Miten muodostumat ovat vaikuttaneet maankäyttöön alueella? (4 p.) 5 Miksi sähköinen koe? Tietotekniset osaamiskuilut umpeen European Commission (2013) Lukioiden varustelutaso Euroopan huippua: Esim. Opiskelijoita / internetillä varustettu kannettava tietokone Tietokoneiden opetuskäytössä jääty jälkeen: Opiskelijoiden tietokoneen käyttö opiskeluun koulussa vähintään viikoittain. (lukio, luokka-aste 11) 3

4 Miksi sähköinen koe? Yleissivistykseen kuuluvia taitoja Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä (LOPS 2003: 138) Perus toimisto-ohjelmistojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ) tunteminen on yleissivistystä, joka lukiosta valmistuvalla tulisi olla. Ks. LibreOffice -esimerkkivideot: https://digabi.fi/tekniikka/ ohjelmistot/libreoffice/ Internetin paikkatietopalvelut kehittyvät koko ajan helppokäyttöisemmiksi Aineistot lähemmäksi arkea 4

5 Digabi: Aikataulu Maantiede: syksy 2016 (pian!) Biologia: kevät 2018 (Terveystieto: syksy 2017) (-) Maantiede ensimmäisenä, lukion tuntijakopäätös, uudet ops:it, sähköiset oppimateriaalit paljon uutta yhdellä kertaa (+) Hyvä keino osoittaa, että maantieteen teemat ovat tärkeitä ja menetelmät ajassa kiinni (+) Eturintamassa hyvät mahdollisuudet kehittää opetusta ja arviointia Maantieteen lukio-opettajat positiivisen odottavaisia opetuksen sähköistämistä kohtaan (Aino Kalpio 2014) Sähköiset aineistot ja työkalut koetaan mieluisina, mutta haastavina N=96 5

6 TVT:n käyttö maantieteen lukio-opetuksessa hyvää perustasoa (Aino Kalpio 2014) Mitä sähköisen opetuksen keinoja käytät? Käytössä tekstinkäsittely- ja esitysohjelmat, kuvat, videot, nettihaku. Verkon paikkatietopalveluita oli käyttänyt lähes puolet. Sähköistäminen leviää innovaationa: 15% varhaisia omaksujia, 30% varhaisia enemmistöjä, 30% myöhäisiä omaksujia ja 15% hitaita omaksujia (Tulivuori 2014). N=96 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset nähdään positiivisena, mutta koulutusta ja tukea toivotaan (Aino Kalpio 2014) Oppilaat ovat valmiita sähköisiin ylioppilaskirjoitusiin vuonna 2016 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset vastaavat enemmän nykypäivän vaatimia tavoitteita Minulla on riittävät taidot ohjatakseni oppilaat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Uudet sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat liian pian Uudistus ylioppilaskirjoitusten sähköistämisestä on positiivista kehitystä %vastaajista Sähköiset työvälineet ovat koko noin 30-vuotisen opettajaurani ajan olleet tavalla tai toisella käytössä niin omassa kuin opiskelijoiden toiminnassa. Uuttahan tässä on vain yo-kirjoitusten osalta tapahtumassa. Asiasta meuhkataan aivan liikaa. Haasteita riittää ja suurimpana pidän vaaraa, että opiskelijat joutuvat eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla opiskelijoilla ei ole itsellään mahdollisuuksia moderneihin välineisiin eikä kaikilla kouluilla ole uudistuksiin resursseja. Myös opettajien kouluttautuminen uudistukseen jakautuu eri kunnissa hyvin eri tavoin. (mies 58v.) Uudistukset ovat hyvä asia, mutta opiskelijoiden oikeusturvankin takia yo-kirjoitusten uudistus tulisi tehdä riittävän harjoitteluajan puitteissa. Toinen asia sitten on se, että sähköisten välineiden käyttö vaatii opettajalta paljon valmisteluaikaa. (nainen 57 v.) N=96 6

7 1. Tutustu esimerkkikokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/maantiede/ A- ja B-osassa kaikille kokelaille pakolliset monivalinta- ja/tai väittämätehtävät. A1, monivalinta, a-d vaihtoehdot A2, väittämä, väestödiagrammi, väittämät B1, perustelu, oikein-väärin väittämät ja perustelu Kokelas vastaa yhteensä viiteen C- ja D-osan tehtävään, joista enintään kaksi voi olla laajoja D-osan tehtäviä. Kokelas voi halutessaan vastata myös pelkästään perustehtäviin. C1, soveltaminen, vuorovesi C2, soveltaminen, ilmastodiagrammi LibreOfficessa C3, soveltaminen, öinen sateelliittikuva, kuvatulkinta C4, soveltaminen, video Islannista C5, soveltaminen, kuvia luonnonriskeistä, asiasanat C6, soveltaminen, geomorfologiset kartat, Paikkatietoikkuna D1, analysointi ja kehittäminen, muuttoliike, teemakartan piirto D2, analysointi, metsien kestävä käyttö, aineiston tulkinta D3, analysointi ja kehittäminen, aluetutkimus, kartanpiirto 13 Pieni osa tehtävistä automaattitarkastettavia monivalintoja (käsitteet yms.): Esim A2, väittämä Ohessa on väestöpyramidit valtiosta A ja valtiosta B vuodelta Katkoviivalla rajattu alue tarkoittaa väestöluokan kokoeroa toisen sukupuolen vastaavaan luokkaan. Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Oikeasta vastauksesta annetaan 1 p, väärästä vähennetään 1 p. ja tyhjä vastaus tuottaa 0 p; maksimi 8 p. a. Valtion A väestö kasvaa. b. Valtiossa A 0-14-vuotiaiden lasten suhteellinen osuus on suurempi kuin valtiossa B. c. Valtion A väkiluku on suurempi kuin valtion B. d. Valtiossa A keskimääräinen elinikä on korkeampi kuin valtiossa B. e. Valtiossa B syntyvyys on alhaisempi kuin valtiossa A. f. Valtiossa B naiset kuolevat nuorempina kuin miehet. g. Valtion B kaltainen väestöpyramidi on tyypillinen väestöllisen muuntumisen alkuvaiheessa. h. Suomen väestöpyramidi on muodoltaan enemmän valtio B:n kuin valtio A:n pyramidin kaltainen. 14 7

8 Esim C1, soveltaminen Vuorovesi-ilmiö (16 p.) a) Mikä saa aikaan vuorovesi-ilmiön? (6 p.) b) Miten vuoroveden korkeus vaihtelee yhden päivän ja yhden kuukauden aikana (4 p.) c) Mikä merkitys vuorovedellä on ihmistoiminnalle ja rannikoiden ekosysteemeille (4 p.) d) Miksi Suomessa ei esiinny merkittävää vuorovesivaihtelua? (2 p.) Omia ajatuksia: Maantieteen sähköisissä kokeissa runsaasti myös perinteisiä kysymyksiä, joissa ei tarvita laajaa ohjelmistojen hallintaa. Esim. C4, soveltaminen Analysoi oheisen videon avulla miten sijaintitekijät ovat vaikuttaneet Islannin luonnonoloihin ja elinkeinoihin (16 p.) Postikortteja Pohjolasta (3min 45 s). Ensimmäiset kokeet riittävän helppoja, mutta mukana uuden koetyypin sallimia elementtejä, esim. oppilaan tulkintaa päällekkäisistä kartoista, videoita, laajempia oppilaan tulkintaa vaativia aineistoja, yleisesti visuaalisuutta Esim C2, soveltaminen Ohessa on pitkäaikaisiin havaintoihin perustuvia ilmastotietoja eräältä ilmastohavaintoasemalta (16 p.) a) Laadi taulukkolaskentaohjelmalla havaintokohteen tiedoista ilmastodiagrammi, jossa on myös asteikkojen selitteet. (8 p.) b) Kuvaile lyhyesti havaintokohteen ilmaston keskeisiä piirteitä. (4 p.) c) Millä ilmastovyöhykkeellä havaintokohde sijaitsee? (2 p.) d) Mainitse esimerkkialue, josta havaintoaineisto voisi olla peräisin. (2 p.) Esimerkki tiedon soveltamisesta ja uuden maantieteellisen tiedon tuottamisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla Taulukkolaskentaa oppilaan ei ole pakko todennäköisesti tehdä kokeessa lainkaan, eli voi valita kyseiset tehtävät pois. Diagrammi liitetään koevastaukseen (tekniikka suunnitteilla, todennäköiseti yksinkertainen painike) 8

9 Esim D1, analysointi ja kehittäminen Muuttoliike Suomessa (24 p.) a) Laadi Paikkatietoikkunan Karttaikkuna-palvelussa teemakartta (koropleettikartta) kuntien välisestä nettomuutosta Suomessa vuonna Valitse teemakartan aineistoksi Kuntien välinen nettomuutto / 1000 asukasta. Tallenna valmis kartta ja liitä se mukaan vastaukseen. (8 p.) (YTL:n paikkatietopalvelua kehitetään tätä tehtävää ja vastaavia tehtäviä varten.) b) Tulkitse laatimasi kartan avulla maassamuuton alueellisia piirteitä. Pohdi myös maassamuuton syitä. (8 p.) c) Millaisia seurauksia muuttoliikkeestä on kunnille? (8 p.) Kouluissa kannattaa harjoitella Paikkatietoikkuna.fi ja/tai Paikkaoppi.fi -karttapalveluilla YTL on joutunut hylkäämään Paikkatietoikkunaan pohjautuvan palvelun, tilalle tulee YTL:n oma helpompi versio, jossa vastaavia toimintoja. YTL:n omassa paikkatietotyökalussa ei ole kuitenkaan aluksi koropleettikarttojen tai vastaavien teemakarttojen piirtoa. Esim C6: (Luonnonmaantieteellinen karttatulkinta) Esim D3. (aluetutkimusprosessi, liikenneverkko) YTL:n tulevassa paikkatietopalvelussa karttatasoja voi laittaa päällekkäin, muuttaa tasojen läpinäkyvyyttä, mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja ja merkitä kohteita. Todennäköisesti otetaan käyttöön heti ensimmäisestä kokeesta, jos Digabikoodaajat sen sallivat. Karttojen tai kuvioiden piirtäminen paperille ei enää mahdollista. Esim. LibreOffice Draw -ohjelmassa oppilas voi luonnostella kartan. Tällöin visuaaliseen ulkonäköön / tekniseen toteutukseen ei ainakaan ensimmäisissä kokeissa kiinnitetä paljoa huomiota. Sisältö ratkaisee. Maantieteellisten prosessien kuvaaminen piirto-ohjelmassa 9

10 Tutustu verkossa oleviin opetusmateriaaleihin, kokeile uusia tehtävätyyppejä ja aineistoja opetuksessasi Geopisteen täydennyskoulutusmateriaalit täynnä valmiita harjoituksia kokeiltavaksi: artikkelit/2977/maantieteen-ylioppilaskirjoituksetsahkoistyvat-nain-paaset-mukaan Paikkatietoikkunan, Paikkaopin ja Google Earthin käyttö LibreOfficen hyödyntäminen: taulukkolaskenta ja piirto Monivalinta- ja väittämätehtävien teko Socrative palvelussa Maantieteellisten tilastojen visualisointi Statplanet ja Gapminder -palvelussa Sähköisiä aineistoja ja työkaluja käyttöön vähitellen kaikilla kursseilla, ei vain aluetutkimuskurssilla: monipuolisia tapoja opettaa tuttuja teemoja 19 Ota geomediaa opetuskäyttöön =maantieteen sähköiset aineistot vrt. Gonzales & Donert 2014, Houtsonen & Paranko 2014 Kirjalliset dokumentit - Artikkelitietokannat, lehdet, blogit, e-kirjat, sosiaalinen media Visuaaliset aineistot - Diagrammit, kartat paikkatietosovelluksissa, valokuvat Audiovisuaaliset aineistot - Videot, animaatiot, simulaatiot, äänitiedostot, pelit Numeeriset aineistot - Taulukot, tilastot, mittaustulokset, paikkatietoaineistot 10

11 https://fi.libreoffice.org/ web/fi/kartta 3. Kokeile sähköisestä koejärjestelmästä löytyviä ohjelmia ja sähköistä kurssikoetta Kokeile DigabiOS -käyttöjärjestelmää ja kurssikokeen pitämistä DigabiOS:lla (tulossa alkuvuodesta) https://digabi.fi/tekniikka/digabi-os/ kokeile/ Kokeile LibreOffice -ohjelmistoa ja internetin paikkatietopalveluita (Paikkatietoikkuna, PaikkaOppi) Ole monipuolinen: ota (vanhojen menetelmien rinnalle) muitakin sähköisiä työkaluja käyttöön (esim. Google Earth, gps maastossa, pelit, verkon jaetut työskentelyalustat ). Sähköisessä ylioppilaskokeessa ei mitata tietoteknistä osaamista, mutta monen tyyppisten palveluiden ja ohjelmien kokeilu opetuksessa antaa luonnollisesti valmiuksia koetta varten. Yhteenveto: Miten päästä alkuun? 1. Asenna kokeessa käytettävät ilmaiset ohjelmistot (verkkoselaimella toimivat paikkatietopalvelut ja LibreOffice -paketti) koneellesi (ja koulun koneille). 2. Kokeile DigabiOS:ia ja sähköisen kurssikokeen järjestämistä (millä alustalla tahansa, esim. YTL:n DigabiOS, Moodle, Ville, Fronter, sähköpostitse). 3. Jaa kokemuksesi ja parhaat vinkkisi kollegoiden kanssa. Myös oppilaiden kannattaa kokeilla ohjelmistoja ja DigabiOS:ia omilla koneellaan. Tutustu Geopisteen koulutusmateriaalien lisäksi opettajien jakamiin vinkkeihin verkon keskusteluryhmissä

12 Tutustu esimerkiksi näihin verkkokeskusteluihin Facebook-ryhmät Tietokoneet yo-kirjoituksissa https://www.facebook.com/groups/ / (esim. Facebookissa: Tieto kirjoituksissa, BiGeTt-mate BiGeTt-materiaalit https://www.facebook.com/groups/bigettmateriaalit/ BMOL https://www.facebook.com/groups/ / Twitter: #digabi Luma-keskuksen verkkosivut: Geopiste https://www.facebook.com/geopiste https://digabi.fi/ Paikkatietoikkuna opetuksessa Laaja aineisto yhdessä paikassa Aineistoa on hyvin maantieteen eri osa-alueisiin Selainpohjainen (ei asennusongelmia) Kirjautumattakin pärjää aika hyvin Jakomahdollisuudet Suomeksi ja ruotsiksi 12

13 Tärkeintä Perustoiminnot erittäin helppokäyttöisiä Esimerkki Sopii hyvin peruskouluun ja lukioon kaikille kursseille, ei ainoastaan GE4:n paikkatieto-opetukseen Esimerkki, E-lomake Paikkatietoikkuna 13

14 Linkkien jakaminen oppilaille Esimerkki, Google Forms Paikkatietoikkunan linkki 14

15 Karttanäkymät Opettaja voi luoda karttanäkymän tehtävän pohjaksi Tehtävänä voi olla myös karttanäkymän luominen ja linkin palauttaminen Mittaustyökalujen käyttö Esimerkiksi pinta-alojen vertailu Mittausesimerkki Jos kirjaudut, voit käyttää aluetyökalua. Näin saat useamman alueen pinta-alan mitattua kerralla. 15

16 Aineiston kerääminen maastossa GPS:llä GPS:llä tuotettua pisteaineistoa on mahdollista siirtää paikkatietoikkunaan. 31 Aineiston tuonti 16

17 Kartan upotus esim. blogiin Kurssin yhteinen blogi Kurssityönä syntyvä blogi Digabi Maantieteen ylioppilaskokeessa on odotettavissa YTL:n omalla sovelluksella tapahtuvaa analysointia. Paikkatietoikkunalla on erinomaisen hyvä harjoitella. Esimerkkitehtävä C6 Linkki C6:n aineistoon paikkatietoikkunassa Esimerkkitehtävä D1 Linkki D1:n suorittamiseen 17

18 Vrt. Paikkaopppi.fi Oppilaiden käyttäjätietojen hallinta Kurssikohtainen sivu Mobiilisovellus Valokuvat kartalle Omien kohteiden luokittelu esim. kurssien mukaan Yksityisyysasetukset Paikkaopin jatkokehittelyssä on suunnitelma toimintojen siirtämiseksi tavalla tai toisella osaksi Paikkatietoikkunaa Geomediaa verkossa (verkon kiinnostavia paikkatieto- ja muita maantieteellisiä aineistoja) Statplanet Gapminder HELCOM 36 18

19 Google Earth

20

21 LibreOffice Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistopaketti Käyttömahdollisuuksia: Tilastotiedon muokkaaminen visuaaliseen muotoon Maantieteellisten prosessien esittäminen kuvina Karttojen piirtäminen 41 Libre Office Calc -taulukkolaskenta 42 21

22 Libre Office Draw -piirto 43 Libre Office Draw -piirto 44 22

23 Libre Office Ohjelmiston lataus Vaihtoehtoinen tapa: Ohjelmiston käyttö selaimella rollapp.com palvelun kautta (vaatii kirjautumisen ja esim. dropbox-tilin) 45 Tulevat koulutukset Luma.fi: Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö luma aineiden toiminnallisessa opetuksessatäydennyskoulutus. Ilmoittautuminen on käynnissä. BMOL:in kanssa koulutuksia kunnissa Seuraa BMOL:in ilmoittelua Koulutusmateriaalia löytyy osoitteesta:

24 Lähteet Aksela, M., Tikkanen, G. & Kärnä, P. (2012). Mielekäs luonnontieteiden opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä. Teoksessa Kärnä, P., Houtsonen, L. & T. Tähkä (toim.) Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit, 10. Anderson, L. W. & D. R. Krathwohl (2001, toim.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives. Allyn & Bacon. Boston. Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. David McKay, New York. European Commission (2013). Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe s Schools. Final Study Report. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/survey-schools-ict-education González, R. M., K. Donert (2014). Introduction. Teoksessa González, R. M., K. Donert (toim.). Innovative Learning Geography in Europe. Cambridge Scholars Publishing Houtsonen, L. & J. Paranko (2014). Ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet biologiassa ja maantieteessä. Natura 2/2014, Kalpio, A. (2014). Digitalisoituva maantieteen opetus. Lukion maantieteen opetuksen sähköistäminen ja opettajien asenteet muutokseen. Pro gradu. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. Lehikoinen, M. & M. Jylhä (2014). Opettajien GIS-täydennyskoulutus. Uudet teknologiat käyttöön maantieteen opetuksessa. Koulutuksen kotisivut. Lindblom-Ylänne, S. (2003). Oppimisen psykologia ja ylioppilastutkinto. Teoksessa Lahtinen, A. & L. Houtsonen (toim.). Oppi osaamiseksi - tieto tulokseksi. Ylioppilastutkinnon 150-vuotisjuhlaseminaari. Helsinki, Ylioppilastutkintolautakunta. LOPS (2003). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus, Helsinki _lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Ratvio, R., Jylhä, H. & M. Lehikoinen (2014). Maantieteen ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät - näin pääset mukaan! Luma.fi Luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetuksen kansallinen verkkoportaali. https://digabi.fi/ Kiitokset! Rami Ratvio, Markus Jylhä, 24

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Mitä tarkoittaa, että oppilas ymmärtää suureiden vuorovaikutussuhteet?

Lisätiedot

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen Digitaaliset kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 19.3.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa ympäristössä

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä tiedetään? Mitä tiedetään pian? Millaiset ne kokeet on? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019

Lisätiedot

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

5.8 Maantieto/Maantiede

5.8 Maantieto/Maantiede 5.8 Maantieto/Maantiede Maantiedon/maantieteen opetus kehittää maantieteellistä maailmankuvaa ja ohjaa opiskelijaa jäsentämään ympäröivää maailmaa. Opetuksen tavoitteena on kehittää kykyä tarkastella sekä

Lisätiedot

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaalikokeiden rakenne Äidinkielen suunnitelmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Reaalikokeet Osaamisen eri tasot Vrt. Bloomin taksonomia & Krathwohl-Anderson Pyramidissa

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Mitä sitten? kehittämishanke

Mitä sitten? kehittämishanke Mitä sitten? kehittämishanke Luonnontieteellinen integraatio ja ekososiaalinen sivistys Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Vastuullinen johtaja: Sanna Mäki Projektityöntekijät: Marianna Kuusela

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma: Teema 3

Tuntisuunnitelma: Teema 3 Tuntisuunnitelma: Teema 3 Aika: Oppimiskokonaisuuden 3. oppitunti Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuus, 7.-9. lk Aihe: Tulkitaan mittaustuloksia paikkatiedon avulla Oppitunnin tavoitteet: Oppilaat tutustuvat

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto.

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto. Siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Sähköiset ylioppilaskokeet 2016-2019 Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Digabi-projekti Projektipäällikkö Matti Lattu Järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisaatio ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Onko ylioppilastutkinto menneisyyden jäänne, jonka voisi lopettaa? vai Voisiko siitä virittää entistä toimivamman instrumentin sekä opiskelija,

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Lehdistötiedote 6.9.2016 Julkaisuvapaa heti Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan kielen

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Biologia. Maantieto Maantiede

Biologia. Maantieto Maantiede Ympäristö- ja luonnontieto Biologia Maantieto Maantiede Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 29.10.2009 Lea Houtsonen Opetushallitus lea.houtsonen@oph.fi Ympäristö-

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012

Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 1 Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 2 Opetushallitus Koulutuksen seurantaraportti 2013:4 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 3 1

Lisätiedot

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016 Geomedia ja nuorten elämismaailma MARKUS JUNE 05, Amazing race - GoogleEarth-pohjalla seikkaillaan ympäri maailmaa Ensiksi google earth perusjuttuja. Tavallisiin karttoihin verattuna ongelmia, esim. GE

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi

Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi eduhakkeri Pekka Peura Martinlaakson lukio pekka.peura@eduvantaa.fi blogi: www.maot.fi www.facebook.com/eduhakkerit 12.4.2014 Aiheet 1) Oppimispotentiaali

Lisätiedot

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Mietteitä verkkokurssin pitämisestä Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Miten tehdä verkkokurssi? Ehdottomasti tärkein: tee verkkokurssi!

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset

LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset IT-Medi 14.5.2014 LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset Teemu Masalin LTDK ipad- projektin koordinaattori Tietotekniikka- asiantuntija Tietotekniikkakeskus Mitä on tapahtunut? Tekniikan ipadit

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto AINEKOHTAINEN OPS / maantieto Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto "Kartta on maantieteen tärkein aineisto ja metodi. Ellei ole karttaa, ei ole maantiedettäkään.

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen Isoverstaan opiskelijakysely Jari Kukkonen Jari.kukkonen@uef.fi Vastaajat N=1070 Sukupuoli Mies Count Nainen Row N %Count Row N % Iisalmen lyseo ja aikuislukio 24 43,6% 31 56,4% Ilomantsin lukio 22 34,9%

Lisätiedot

digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä

digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä MAANTIEDE Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan

Lisätiedot

MAANTIETO. Oppiaineen tehtävä

MAANTIETO. Oppiaineen tehtävä MAANTIETO Oppiaineen tehtävä Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan maailmankuvan rakentumista. Oppilasta ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Minna Harmanen, minna.harmanen@hyl.fi Äidinkielen opettajain liitto ry. Helsingin yhteislyseo 2. 3.8.2011, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö Maaliskuu 2016 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Oppimisympäristöjen kehittäminen - yleistavoitteita Kehittää ja

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TVT-Menetelmiä esteettömään oppimisympäristöön. Antti Peltoniemi Pedagoginen asiantuntija Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri

TVT-Menetelmiä esteettömään oppimisympäristöön. Antti Peltoniemi Pedagoginen asiantuntija Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri 19.9.16 TVT-Menetelmiä esteettömään oppimisympäristöön Antti Peltoniemi Pedagoginen asiantuntija Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri 23.9.2016 1 Pekka Mertala (2014): Nykyaikaisessa oppimistutkimuksessa

Lisätiedot