Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa potilaalle"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PerioChip 2,5 mg hammaslamelli (klooriheksidiinidiglukonaatti) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny hammaslääkärin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny hammaslääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä PerioChip on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät PerioChipia 3. Miten PerioChipia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. PerioChipin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. MITÄ PERIOCHIP ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Mitä PerioChip on Periochip on pieni liuska, joka sisältää antimikrobista ainetta, klooriheksidiinidiglukonaattia. Mihin PerioChipia käytetään Suurin osa ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämässään ientulehduksesta eli gingiviitista. Jos ientulehdusta ei hoideta, se voi johtaa parodontiittiin eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdukseen ja sen seurauksena hampaan menettämiseen. Parodontiitti on sairaus, jossa hammasta tukevat kudokset tulehtuvat ja rappeutuvat. Tämä sairaus voidaan estää hoitamalla ientulehdus aikaisessa vaiheessa. Jos ientulehdusta ei kuitenkaan hoideta, bakteerikeräytymä eli plakki vaurioittaa ikeniä ja aiheuttaa ikenen irtautumisen hampaasta, mikä johtaa ientaskun muodostumiseen. Kun ientasku on muodostunut, plakkia kerääntyy lisää ja sairaus pahenee. Hammaslääkäri työntää PerioChiphammaslamellin ientaskuun. Tämä tuhoaa suurimman osan sairauden aiheuttavista bakteereista, vähentää ientaskun tulehdusta ja pienentää taskun syvyyttä. PerioChipia käytetään yhdessä plakin mekaanisen poiston kanssa pitkäaikaisen tulehduksellisen hampaan kiinnityskudoksen sairauden hoitoon aikuisilla. 2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT PERIOCHIPIA Älä käytä PerioChipia, jos olet allerginen (yliherkkä) klooriheksidiinidiglukonaatille tai PerioChipin jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6). Varoitukset ja varotoimet PerioChip voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa vakavia allergiareaktioita, jotka voivat johtaa verenpaineen laskuun ja jopa tajuttomuuteen. Vakavan allergiareaktion

2 varhaisoireita voivat olla ihottuma tai astma. Jos havaitset tällaisia oireita, ota yhteys hammaslääkäriin tai lääkäriin mahdollisimman pian (ks. kohta 4: Mahdolliset haittavaikutukset ). Lapset ja nuoret PerioChipin käyttöä ei suositella lapsille tai nuorille. Muut lääkevalmisteet ja PerioChip Kerro hammaslääkärillesi, jos otat nystatiinia (sieni-infektioiden hoitoon), sillä se voi heikentää PerioChipin tehoa. Kerro hammaslääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, vaikka onkin epätodennäköistä, että ongelmia esiintyy, jos otat muita lääkkeitä. Raskaus ja imetys Kerro hammaslääkärillesi, jos olet raskaana tai imetät. Hammaslääkärisi päättää, tulisiko Sinun saada tätä hoitoa. 3. MITEN PERIOCHIPIA KÄYTETÄÄN Kun hammaslääkärisi on puhdistanut hampaasi ja poistanut mahdollisimman paljon plakkia, hän laittaa PerioChip-liuskat kaikkiin hoidettaviin ientaskuihin. Liuskat liukenevat hitaasti noin 7 päivän kuluessa, eikä niitä tarvitse poistaa. Hammaslääkärisi saattaa pyytää Sinua uudelleen vastaanotolle kolmen kuukauden kuluessa tarkastaakseen, miten hoito tehoaa, ja ehkä jatkaakseen hoitoa uusilla PerioChipliuskilla. Hammaslääkärisi opastaa Sinua, jos tarvitset muuta lääkitystä PerioChip-hoidon aikana. Sinun tulee jatkaa hampaiden puhdistusta tavalliseen tapaan. Ruokavaliotasi ei tarvitse muuttaa PerioChip-hoidon aikana. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, PerioChipkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista reaktioista, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon: esim. kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoaminen; ihottuma; kutina; hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen; heikottava tai pyörryttävä olo; nopea sydämensyke; vatsa sekaisin tai ripuli. Sinulla voi olla allergiareaktio. Muutamina ensimmäisinä päivinä PerioChipin asettamisen jälkeen Sinulla voi esiintyä tilapäistä ikenien ja hampaiden kipua tai epämukavuutta ja ikenien turvotusta ja/tai punaisuutta. Tämä saattaa johtua hammaskiven poistotoimenpiteestä tai liuskan mekaanisesta asettamisesta. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu: Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (vaivaa todennäköisesti yli yhtä käyttäjää kymmenestä) hammassärky

3 Yleisiä haittavaikutuksia (vaivaa todennäköisesti korkeintaan yhtä käyttäjää kymmenestä) ikenien turvotus, kipu ja/tai verenvuoto Melko harvinaisia haittavaikutuksia (vaivaa todennäköisesti alle yhtä käyttäjää sadasta) imusolmukkeiden turvotus huimaus kipu ikenien suureneminen, kutistuminen tai kutina suun haavaumat hampaiden arkuus hermokipu flunssan kaltainen sairaus yleinen väsymys muut infektiot, kuten nieluinfektio kuume. Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu: hammaspaise vaikea kudosvaurio ja liuskan asetuspaikasta leviävä infektio makuaistin häviäminen ikenien värjääntyminen Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä hammaslääkärille tai lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www sivusto: Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 5. PERIOCHIPIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 30 C. Älä käytä PerioChipia pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA Mitä PerioChip sisältää Vaikuttava aine on klooriheksidiinidiglukonaatti. Jokainen oranssinruskea, luodinmuotoinen hammaslamelli sisältää 2,5 mg klooriheksidiinidiglukonaattia. Muut aineet ovat hydrolysoitu liivate (ristikytketty glutaraldehydiin), glyseroli ja vesi. PerioChipia on myynnissä 2, 10 tai 20 liuskan läpipainopakkauksissa.

4 Myyntiluvan haltija / Valmistaja: Dexcel Pharma Ltd., 7 Sopwith Way, Drayton Fields, Daventry, Northamptonshire, NN11 8PB, Iso-Britannia. Tämä pakkausseloste on tarkistettu

5 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL PATIENTEN PERIOCHIP 2,5 mg dentalinlägg Klorhexidindiglukonat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till din tandläkare. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Om du får biverkningar, tala med tandläkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad PerioChip är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder PerioChip 3. Hur du använder PerioChip 4. Eventuella biverkningar 5. Hur PerioChip ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. VAD PERIOCHIP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Vad PerioChip är Periochip är ett litet inlägg som innehåller det antimikrobiella medlet klorhexidindiglukonat. Vad PerioChip används för De flesta kommer vid något tillfälle i livet att få gingivit, vilket betyder tandköttsinflammation. Om gingivit inte behandlas kan det leda till parodontit vilket i sin tur kan leda till tandlossning. Parodontit är en sjukdom där vävnaderna som stödjer tänderna blir inflammerade och bryts ner. Den här sjukdomen kan förebyggas om man behandlar gingivit i de tidiga stadierna. Om gingivit inte behandlas kan dock tandköttet attackeras av bakterieansamlingar som kallas plack, vilket gör att tandköttet skiljs från tanden och det bildas en tandköttsficka. När en ficka har bildats kan plack ansamlas och sjukdomen kan förvärras. PerioChip läggs in av en tandläkare i tandköttsfickan för att eliminera de flesta av de sjukdomsframkallande bakterierna, för att minska inflammationen i fickan och för att minska fickans djup. PerioChip används i kombination med mekanisk borttagning av plack i behandlingen av kronisk inflammatorisk parodontal sjukdom hos vuxna. 2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PERIOCHIP Använd inte PerioChip om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidindiglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Varningar och försiktighet PerioChip kan i sällsynta fall orsaka svåra allergiska reaktioner, vilka leder till blodtrycksfall och till och med medvetslöshet. Tidiga symtom på en svår allergisk reaktion kan vara hudutslag eller astma. Om du känner av dessa symtom ska du kontakta din tandläkare eller läkare snarast möjligt (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar ).

6 Barn och ungdomar PerioChip rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar. Andra läkemedel och PerioChip Tala om för tandläkaren om du tar nystatin (för behandling av svampinfektioner) eftersom det kan minska effekten av PerioChip. Tala om för tandläkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, även om det är osannolikt att det skulle uppstå några problem om du tar andra läkemedel. Graviditet och amning Du bör tala om för tandläkaren om du är gravid eller ammar. Tandläkaren avgör om du bör få den här behandlingen eller inte. 3. HUR DU ANVÄNDER PERIOCHIP När tandläkaren har rengjort dina tänder mekaniskt för att få bort så mycket plack som möjligt, placerar han/hon PerioChip i alla tandköttsfickor som behöver behandlas. Därefter löses inläggen upp långsamt under cirka 7 dagar och behöver inte tas bort. Tandläkaren kan be dig att återkomma inom ungefär tre månader för kontroll av hur behandlingen verkar och kanske för att fortsätta behandlingen med fler PerioChip. Tandläkaren talar om för dig om du behöver några andra läkemedel medan du behandlas med PerioChip. Fortsätt att borsta tänderna som vanligt. Du kan äta som vanligt medan du behandlas med PerioChip. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon av följande reaktioner ska du omgående söka läkare: svullnad i ansikte, t.ex. läppar, tunga eller svalg; hudutslag, klåda; väsande andning eller svårt att andas; svaghetskänsla och yrsel; snabb hjärtfrekvens, orolig mage eller diarré. Du kan ha en allergisk reaktion. Under de första dagarna efter det att PerioChip lagts in kan du få en tillfällig smärta eller obehag från tandköttet och tänderna och tandköttet kan svullna och/eller bli rött, men detta kan bero på rengöringen eller den fysiska placeringen av inlägget. Följande biverkningar har rapporterats: Mycket vanliga biverkningar (påverkar troligen mer än 1 av 10 personer) tandvärk Vanliga biverkningar (påverkar troligen upp till 1 av 10 personer) svullnad, smärta och/eller blödning i tandköttet Mindre vanliga biverkningar (påverkar troligen färre än 1 av 100 personer) svullna lymfkörtlar yrsel smärta förstoring, förminskning och klåda av/i tandköttet sår i munnen känslighet i tänderna neuralgi (smärta på grund av irritation i en nerv)

7 influensaliknande sjukdom allmän trötthet andra infektioner, t.ex. halsinfektion feber Även följande biverkningar har rapporterats tandböld allvarligare vävnadsskada och infektion som sprider sig från platsen där chipet sitter förlust av smaksinnet missfärgat tandkött Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 FI Fimea 5. HUR PERIOCHIP SKA FÖRVARAS Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 ºC. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. 6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration: Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat. Ett orangebrunt, kulformat dentalinlägg innehåller 2,5 mg klorhexidindiglukonat. Övriga innehållsämnen är hydrolyserat gelatin (korsbundet med glutaraldehyd), glycerol och vatten. PerioChip finns i blisterförpackningar med: 2, 10 eller 20 inlägg. Innehavare av godkännande för försäljning/tillverkare Dexcel Pharma Ltd., 7 Sopwith Way, Drayton Fields, Daventry, Northamptonshire, NN11 8PB, Storbritannien Denna bipacksedel ändrades senast

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 50 mikrog / 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tiettyjä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin annat lapsellesi tätä lääkettä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Burana 40 mg/ml oraalisuspensio ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Xenazine 25 mg tabletit. tetrabenatsiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Xenazine 25 mg tabletit. tetrabenatsiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Xenazine 25 mg tabletit tetrabenatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 22 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen agomelatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Toctino 10 mg kapselit, pehmeä Toctino 30 mg kapselit, pehmeä. alitretinoiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Toctino 10 mg kapselit, pehmeä Toctino 30 mg kapselit, pehmeä. alitretinoiini PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Toctino 10 mg kapselit, pehmeä Toctino 30 mg kapselit, pehmeä alitretinoiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. metotreksaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. metotreksaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku metotreksaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot