2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ 1.1 Kehittämisen, kehittymisen ja muutosten aikaa Nakurun lapset ry:n vuosi 2004 oli vaiherikasta aikaa. Kummitoiminnassa keskityttiin Nakurussa pidettävän kummirahakirjanpidon kehittämiseen ja nakurulaisen kummisihteerin toimenkuvan selkeyttämiseen. Hanketoiminnassa molemmat kehitysyhteistyöhankkeet kohtasivat suunnitelmien muutoksia ja henkilövaihdoksia. Nakurun lapset ry:n Suomen toiminta koki myös uudelleen järjestäytymistä, kun päätettiin palkata hallituksen ulkopuolinen osa-aikainen toiminnanjohtaja. Vuosikokous valitsi myös uuden puheenjohtajan ja päätti toimikuntien perustamisesta. Vuosi aloitettiin järjestämällä avoin toimintastrategia- ja gender teemapäivä, joka pidettiin tammikuun lopussa Evon Rahtijärven kämpällä. Aamupäivällä pohdittiin Nakurun lapset ry:n nykytilaa, mietittiin tulevaisuuden näkymiä ja toiminnan järjestäytymistä. Iltapäivällä perehdyttiin hanketoiminnassa oleelliseen gender-käsitteeseen Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (KEPA) kouluttajan ohjaamana. Gender-seminaari järjestettiin keväällä myös yhteistyökumppaneille Nakurussa. Toimintastrategiapäivän ajatusten ja tuotosten työstämistä jatkettiin hallituksessa, joka muotoili Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet. 1.2 Toiminnan tavoitteet (1) Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen toiminnan piirissä oleville orpolapsille. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä. (2) Hanketoimintojen tavoitteena on lisätä omavaraisuutta ja jatkuvuutta kohteena olevan lastenkodin ja ammattikoulun sekä niiden taustayhteisöjen keskuudessa. Toiminnoilla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. (3) Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan vuorovaikutteisesti sekä lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. (4) Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. (5) Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu aktiivisesti yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1.3 Kulttuurivaihtoa puolin ja toisin Nakurun lapset ry:n edustajat vierailivat aikaisempien vuosien tapaan suomalaisissa kouluissa kertomassa kenialaisen lapsen elämästä sekä välitti suomalaisille työharjoittelu- ja vapaaehtoistyöpaikkoja Nakurusta. Töölön matkatoimiston turistiryhmät vierailivat Nakurun lastenkodissa ja saivat kokea hetken kenialaista arkea. Vastavuoroisesti elokuussa kenialaisen kumppanijärjestön Nakuru Christian Professionals Association:n puheenjohtaja Peter Njeru ja ammattikoulun uusi johtaja Loice Ngugi vierailivat Suomessa tutustumassa Nakurun lapset ry:n toimintaan ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Vierailun aikana mm. tutustuttiin Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteisiin, vierailtiin Pelastakaa Lapset ry:ssä ja eduskuntatalossa kansanedustaja Kirsi Ojansuun kutsumana. 1.4 KEPA:n Kumppanuus-kilpailun ehdokkuus Nakurun lapset ry sai myönteistä huomiota tullessaan valituksi KEPA:n järjestämän kumppanuuskilpailun ehdokkaaksi. Nakurun lapset ry:n hankkeita esiteltiin KEPA:n Kumppani ja Kirahviposti lehdissä ja suurilla julisteilla Mahdollisuuksien Tori tapahtumissa ympäri Suomen. Nakurun lapset ry voitti kilpailun yleisöäänestyksen 190 äänellä saaden yli 25% annetuista äänistä. 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3.1 Vuosikokous ja hallituksen toiminta Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Tapanilan hiihtomajalla Lahdessa. Kokous päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, hyväksyi toimintasuunnitelman sekä hankkeiden tulo- ja menoarviot vuodelle Vuosikokous päätti pitää vuoden 2004 liittymis- ja jäsenmaksut sekä kummimaksusuositukset ennallaan. Kannattajajäsenmaksua päätettiin nostaa: Liittymismaksu 5 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 10 / vuos i Kannattajajäsenten maksu 50 / vuos i Esikouluikäisen kummimaksu 200 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 252 / vuosi 1

2 Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 330 / vuosi Tilintarkastajiksi vuodelle 2004 valittiin HTM Aulikki Vuorela ja ekonomi Marjatta Ristiluoma sekä varatilintarkastajiksi HTM Heikki Itkonen ja Kaija Moller. Vuosikokous valitsi Terhikki Mäkelän Nakurun lapset ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Hallitukseen päädyttiin valitsemaan seitsemän jäsentä. Uusi hallitus kokoontui heti vuosikokouksen jälkeen järjestäytyäkseen seuraavanlaisesti: Terhikki Mäkelä, Lammi, puheenjohtaja Torsten Cavonius, Espoo, varapuheenjohtaja Pekka Hyvönen, Helsinki, jäsen Marika Karhunpesä, Helsinki, jäsen Rauha-Maria Mertjärvi, Järvenpää, jäsen Heikki Salaterä, Lahti, jäsen Raili Virta, Hämeenlinna, jäsen Heljä Vänskä, Tampere, jäsen ja kummisihteeri Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Harvialasta. Hallitus valitsi osa-aikaiseksi Nakurun lapset ry:n toiminnanjohtajaksi, joka toimii myös taloudenhoitajana ja sihteerinä, Kirsi Johanna Martosen Helsingistä. Hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana 6 kertaa: Harvialassa, Lahdessa, Järvenpäässä, Harvialassa, Harvialassa ja Helsingissä. 3.2 Toimikunnat Vuosikokous päätti perustaa erillisiä toimikuntia, jotka keskittyvät pohtimaan osa-alueitaan. Toimikuntien kokoonpanot 2004: Kummi- ja jäsentoimikunta: Anna-Liisa Jarkko, Kirsi Johanna Martonen, Päivi Salaterä, Heljä Vänskä Orpokoti / Njoron maatilan toimikunta: Raita Annila, Heikki Jarkko, Elmeri ja Terttu Lepistö, Kirsi Johanna Martonen, Raili Virta Ammattikoulutustoimikunta: Hellevi Eskelinen, Ukkopekka Hyvönen, Kirsi Johanna Martonen, Rauha-Maria Mertjärvi, Terhikki Mäkelä Tiedotus- ja varainhankintatoimikunta: Torsten Cavonius, Liisa Jylhä, Kirsi Johanna Martonen, Heikki Salaterä Vapaaehtoistyötoimikunta: Päivi Aitamurto, Marika Karhunpesä, Kirsi Johanna Martonen Toimikunnat kokoontuivat vaihtelevasti. Toimintaa pyritään edelleen tehostamaan ja mukaan saamaan enemmän myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 3.3 Sääntömuutos Vuosikokous päätti myös sääntömuutoksesta, jonka mukaan Nakurun lapset ry:ssä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous, sekä kaksi jäsenryhmää, varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Sääntömuutoksen mukaan kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus. Kevätkokous on järjestettävä toukokuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot sekä vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kummimaksusuositusten suuruudet. Syyskokous on järjestettävä marraskuun loppuun mennessä. 3.4 Syyskokous Syyskokous järjestettiin sääntömuutoksen mukaisesti KEPA:n kokoustiloissa Helsingin Sörnäisissä. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarviot vuodelle 2005 sekä päätettiin vuoden 2005 jäsen- ja liittymismaksuista seuraavaa: Liittymismaksu 5 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 15 / vuos i Kannattajajäsenten maksu 50 / vuos i Esikouluikäisen kummimaksu 200 /vuos i Peruskouluikäisen kummimaksu 252 /vuos i Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 330 /vuos i 2

3 Jäsenmaksua päätettiin nostaa 5 eurolla, joka lähetetään nakurulaisen kummisihteerin palkkaukseen. Sääntömuutoksen ja syyskokouksen johdosta voidaan kummi- ja jäsenmaksutilisiirrot toimittaa jäsenistölle jo alkuvuodesta. 3. KIRJANPITO Nakurun lapset ry:n taloudenhoitajana toimi huhtikuun 2004 loppuun saakka Raili Virta ja loppuvuoden ajan Kirsi Johanna Martonen. Kirjanpitäjänä Maijakaisa Reinikainen Kikoi Trading Ky:stä Lahdesta. 4. JÄSENYYDET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ Nakurun lapset ry on Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (KEPA) jäsenjärjestö. Toiminnanjohtaja osallistui vuoden 2004 aikana KEPA:n järjestämiin varainhankinnan ja taloushallinnon koulutuksiin. Perustajajäsen Heikki Jarkko osallistui KEPA:n kevätkokoukseen, jossa julkistettiin Nakurun lapset ry:n kumppanuuskilpailun ehdokkuus. Varapuheenjohtaja osallistui KEPA:n syyskokoukseen, jossa julkistettiin kumppanuuskilpailun voittajaksi Oulun diakonissasäätiön hanke Keniassa ja yleisöäänestyksen voittajaksi Nakurun lapset ry. Kunniapuheenjohtaja, kummisihteeri ja toiminnanjohtaja osallistuivat Ulkoasiainministeriön järjestämään kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaariin Nakurun lapset ry on myös Suomi-Kenia seuran jäsen. 5. VERKOSTOITUMISTA MUIDEN KENIASSA TOIMIVIEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Nakurun lapset ry ja Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys suunnittelivat yhteistyökampanjaa ja tiedotushanketta teemana Tufanue pamoja Tehkäämme yhdessä, elämyksellistä tietoa ja nuorten välistä vuorovaikutusta taiteen ja kulttuurin keinoin. Hankkeen tarkoituksena on järjestää workshop, jossa nakurulaiset ja suomalaiset vaikeissa elämäntilanteissa olevat nuoret kohtaavat ja luovat yhdessä esityksen, joka kiertää kansainvälityskasvatuksena suomalaisissa peruskouluissa. Hanke anoi tiedotushankerahoitusta Ulkoasiainministeriöstä ja se toteutetaan vuoden aikana. Nakurun lapset ry ja Linnaseutu ry pohtivat yhdessä lähtökohtia EU-rahoitteiseen hankkeeseen nakurulaisten yhteistyökumppanien ja englantilaisen Hand in Hand järjestön kanssa. Asia jätettiin tulevaisuuteen odottamaan etelän kumppaneilta tulevaa aloitetta ja tarvetta. Nakurun lapset ry:n varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vierailivat nakurulaisten vierailijoiden kanssa Pelastakaa lapset ry Kenian hankekoordinaattorin luona. Tapaamisessa tutustuttiin hankkeisiin sekä todettiin tarve kokemusten ja tiedon jakamiselle. 6. TIEDOTUSTA 6.1 Hallituksen jäsen Heikki Salaterä osallistui KEPA:n järjestämään verkkosivukoulutukseen, jonka tuotoksena Nakurun lapset ry:n verkkosivut saivat uuden ilmeen. Uusi, toimiva ja informatiivinen verkko-osoite on 6.2 Mahdollisuuksien Torit Nakurun lapset ry osallistui esittely- ja myyntipöydällä KEPA:n järjestämiin Mahdollisuuksien Tori tapahtumiin Helsingin Rautatietorilla ja Hämeenlinnan kauppatorilla. Nakurun lapset ry:n toiminta oli esillä myös KEPA:n osastoilla, joissa esiteltiin kumppanuuskilpailun ehdokkaita ja järjestettiin kilpailun yleisöäänestys. 6.3 Muuta myönteistä julkisuutta Maailmankauppalehden numerossa 2/2004 ilmestyi kokosivun artikkeli Apua Hämeestä Nakuruun, jossa tiedotettiin Nakurun lapset ry:n jatko-opiskelijoiden tukemisesta ja kaksi nakurulaista kummilasta kirjoitti elämästään ja tulevaisuuden haaveistaan. Esse Espoon seurakuntasanomat kirjoitti numerossaan 19/48, 2004, suomalaisista kummijärjestöistä. Artikkelin kuvituksena oli valokuva Nakurun lastenkodin pihamaalla leikkivistä lapsista ja kuvatekstissä tiedotettiin Nakurun lapset ry:n tekemästä kummilapsityöstä. 3

4 YLE:n Radio Ylenaikainen ja Mafia haastattelivat varapuheenjohtaja Torsten Cavoniusta kumppanuuskilpailun yleisöäänestyksen tuloksen johdosta. Hämeen Sanomissa ilmestyi artikkeli nakurulaisen kumppanijärjestön edustajien Hämeen vierailusta sekä Anna-Liisa ja Heikki Jarkon elämäntyöstä kehitysyhteistyön saralla. 6.4 Sähköpostituslista Nakurun lapset ry:n jäsenistön sisäiseen tiedottamiseen perustettiin sähköpostituslista, jonka kautta välitettiin mm. Nakurun kuulumisia ja suomalaisten harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden raportteja. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneille jäsenille toimitettiin myös jäsenkirjeet ja kokouskutsut sähköpostitse. Näin säästettiin yhdistyksen postituskuluissa. 7. KUMMITOIMINTA Keskeisin toimintamuoto on edelleen kummitoiminta. Yhteensä kummilapsia on Nakurun lapset ry:n kautta jo 217, joista tyttöjä on 134 ja poikia 83. Suomalaisina kummeina oli myös 7 erilaista yhteisöä, 3 työporukkaa, 4 ammattiliittoa ja 6 koulua tai oppilas/opettajakuntia. Nakurun lapset ry:llä oli 10 kannatusjäsentä. Nakurun lapset ry:n kautta lähetettiin kummimaksut edelleen lyhentämättöminä Nakuruun kummilasten hyväksi. Kummikirjeitä lähetettiin vuoden aikana viisi: kutsuttiin vuosikokoukseen ja kummitapaamiseen esiteltiin vuosikokouksen päätökset, uuden hallituksen ja toimikuntien kokoonpanot, lähetettiin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2003, toimintasuunnitelma 2004 sekä kerrottiin hankekuulumisia kerrottiin kuulumisia Nakurusta, tiedotettiin Kumppanuus palkinnosta ja vuoden 2005 kummimatkasta kutsuttiin syyskokoukseen ja kummitapaamiseen Anna-Liisa ja Heikki Jarkko lähettivät jäsenistölle jouluterveisiä suoraan Nakurusta. Lisäksi kummeille lähettiin kummilapsilta saatuja kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Sähköpostilistan kautta jäsenistölle lähetettiin myös terveisiä tuoreeltaan. Kummitapaamisia järjestettiin sääntömääräisten kokousten yhteydessä, vuosikokouksessa Lahdessa ja syyskokouksen yhteydessä Helsingissä. Tilaisuuksissa keskusteltiin vapaamuotoisesti yhdistyksen toiminnasta, näytettiin valokuvia ja kerrottiin kuulumisia Nakurusta sekä myytiin Kikoi Trading Ky:n tuotteita jatko-opintorahaston hyväksi. 8. ORPOKOTIHANKE (HELP A NEEDY CHILD / NJORO ANNEX) Nakurun lapset ry on saanut Ulkoasiainministeriön hankerahoitusta Orpokotihankkeelle vuodesta Orpokotihankkeen tavoitteena on ollut AIDS:iin sairastuneiden tai menehtyneiden vanhempien terveiden lasten sijoittaminen Nakurun lastenkotiin. Projektin turvin on autettu orpolapsia turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen tukemalla lastenkodin toimintaa, kohentamalla lastenkodin miljöötä tarkoituksenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi sekä kouluttamalla lapsia ja orpokodin henkilökuntaa. Hankkeen pitkäaikaisena yhteistyökumppanina on toiminut Child Welfare Society of Kenya (CWSK) / Nakurun osasto ja hankkeen kohteena on ollut sen ylläpitämä lastenkoti. Nakurun lapset ry sai hankkeelle jatkorahoitusta vuosille kohdistuen Njoron maatilan toimintoihin. Kumppanijärjestö CWSK/Nakuru oli saanut Kenian valtiolta lahjoituksena 2,5 hehtaarin tontin Njorosta n. 20 km:n päästä Nakurun kaupungista. Hankkeen tavoitteena on perustaa maanviljelys- ja karjanhoitotoimintaa, jotta orpokodin ruokahuolto olisi mahdollisimman omavaraista ja monipuolista, ja tila toimisi virkistys- ja koulutuspaikkana kaupungin pölyissä kasvaneille orpolapsille. Njoro-hanke kohtasi kuitenkin heti alussa vastoinkäymisiä, kun Kenian hallitus päätti hyllyttää kaikki lähivuosien aikana lahjoitettujen valtion omistuksessa olleiden maa-alueiden maanomistusasiakirjat. Hanketoiminnot jouduttiin siten keskeyttämään maanomistuksen epävarmuuden johdosta. Nakurun lapset ry:n edustajat Anna-Liisa ja Heikki Jarkko yrittivät edistää asiaa työskennellessään Nakurussa kahden kuukauden ajan kuitenkaan onnistumatta kenialaisten viranomaisten rattaissa. Vuoden 2004 aikana hankevaroja ehdittiin käyttää kuitenkin 6 kuukauden ajan palkkojen maksamiseen, maanalaisen sadevedenkeruutankin rakentamiseen ja pienimuotoiseen maanviljelystoimintaan. Njoron tontti oli myös jo aidattu ja sinne rakennettu vaatimaton varasto-asumus sekä tontille istutettu useita hedelmäpuita. 4

5 Vuoden 2004 aikana nakurulaisen kumppanijärjestön CWSK:n puheenjohtaja Matundura menehtyi ja CWSK valitsi uudeksi puheenjohtajakseen entisen taloudenhoitajan Protas Ouman. Orpokotihankkeen kotikoordinaattorina toimi Kirsi Johanna Martonen. Nakurussa projektipäällikkönä toimi orpokodin johtajatar Justine M. Oduya. 9. AMMATILLISTA KOULUTUSTA NAKURUN LAPSILLE HANKE Vuonna 2001 käynnistetty Ammatillista koulutusta Nakurun lapsille hanke alkoi yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun ja kenialaisen kansalaisjärjestön Nakuru Christian Professional Association:n (NCPA) kanssa. Hankkeen tavoitteeksi kiteytyi koulutettavien nuorten itsenäiseen elämään valmentaminen, jolloin koulutusohjelmien, opinto- ja uraohjauksen ohella opiskelijoille annettaisiin tarvittaessa eväät myös oman yrityksen tai toiminimen perustamiselle. Centre of Hope:ksi nimetty ammattikoulu on myös apua tarvitseville nuorille itsenäistymispaikka, jossa annetaan perusopetusta tietotekniikan ja tietokonekorjauksen, ompelu-, puutyö-, kampaus-, kodinhoito- sekä catering -aloilla sekä pyritään tukemaan erilaisia pienyrittäjyyden muotoja. Koulutusten tavoitteina on antaa opiskelijoille itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä elämäntaitoja. Vuoden 2004 aikana valmistui asuntola poikien käyttöön ja maanalainen sadevedenkeruutankki. Asuntola ja puutyöluokka kalustettiin ja varustettiin. Ammattikoulun tontille perustettiin Lepaan puutarhaoppilaitoksen mallien mukainen kotipuutarha täydentämään ruokahuoltoa. Ulkoasiainministeriön myöntämä hankerahoitus käytettiin myös 13 henkilökunnan jäsenen ja useiden urakkapalkkaisten rakennusmiesten palkkoihin sekä koulun toiminta- ja ylläpitokuluihin. Center of Hope:n opiskelijat tulivat lähialueen orpokodeista ja vähävaraisista perheistä. Osa opiskelijoista kykeni maksamaan lukukausimaksuja, mutta suurin osa tuli suoraan nakurulaisista orpokodeista ja sai maksutonta opetusta. Vuoden aikana 36 tyttöä ja 22 poikaa suoritti tietotekniikan kurssin, 15 tyttöä ja 5 poikaa opiskeli ompelua. Puutyökoulutuksessa aloitti opintonsa 13 poikaa. Kampaus- ja catering opetus sisältyi ompelukoulutukseen. Vuoden 2004 aikana hankkeen kenialainen projektikoordinaattori ja ammattikoulun johtaja Esther Kimani jäi äitiyslomalle ja päätti keskittyä kokonaan perhe-elämään. NCPA valitsi uudeksi hankevastaavakseen ja koulun johtajaksi Loice Ngugin. Suomessa hankevastaavana jatkoi Kirsi Johanna Martonen 10. HANKETYÖMATKAT NAKURUUN Huhtikuussa 2004 olivat kunniapuheenjohtaja Anna-Liisa Jarkko ja toiminnanjohtaja Kirsi Johanna Martonen seminaari- ja hanketyömatkalla Nakurussa. Matkan aikana osallistuttiin molempien hankkeiden hallintohenkilöstön yhteiseen gender-seminaariin, jonka piti kenialainen sosiologi Julia Kunguru. Matkalla monitoroitiin hankkeiden tilanteita, neuvoteltiin toteutuksista ja jatkosuunnitelmista. Lokakuussa 2004 kummisihteeri ja hallituksen jäsen Heljä Vänskä monitoroi Nakurussa kummilasten tilanteita ja kummikirjanpitoa sekä mm. vieraili kummilasten kouluissa ja sisäoppilaitoksissa. Loka-joulukuussa 2004 kunniapuheenjohtaja Anna-Liisa Jarkko ja perustajajäsen Heikki Jarkko työskentelivät Nakurussa pyrkimyksenään mm. edistää Njoron maanomistusasiakirjan saamista ja käynnistää maatilan hanketoimintoja sekä evaluoida ammattikouluhanketta ja osallistua mm. ammattikoulutushankkeen opetussuunnitelmien tekemiseen. 11. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Vuoden 2004 aikana Nakurun lapset ry:n jäsen- ja liittymismaksut olivat: Liittymismaksu 5 (14 uutta jäsentä) Jäsenmaksu 10 (205 varsinaisia jäsentä) Kannatusjäsenmaksu 50 (10 kannattajajäsentä) Yhteistyö Kikoi Trading Ky:n kanssa sujui aikaisemman vuoden tapaan erinomaisesti. Nakurun lapset ry myi Kikoi Trading:n Keniasta maahantuotuja kikoi-kankaita, puukulhoja ym. tuotteita erilaisissa tilaisuuksissaan ja myyntien tuotot talletettiin lyhentämättöminä jatko-opintorahaston hyväksi. 5

6 Nakurun lapset ry:n tiedotus- ja varainhankintamateriaalina toimi edelleen esite, Hakuna Matata valokuvista painatetut postikortit sekä vuoden 2004 aikana tekstillä ja logolla painatetut kangaskassit.. Nakurun lapset ry sai ilahduttavasti lahjoituksia ja koulujen taksvärkkikeräystuloja toimintansa ja jatkoopintorahaston hyväksi: Töölön yhteiskoulun yläaste 2361,- Töölön yhteiskoulun lukio 1905,- Kristiinan seudun yläaste ja lukio 1699,- Kirsi Ojansuun 40-vuotissyntymäpäiväkeräys 435,- Jouko Heleniuksen syntymäpäiväkeräys 350,- Maija Knuutilan syntymäpäiväkeräys 130,- Näiden lisäksi useat jäsenet ja muut yksityiset ihmiset lahjoittivat erilaisia summia jatko-opintorahaston hyväksi. 12. JATKO-OPINTORAHASTO Jatko-opintorahaston tarkoituksena on tukea niitä jo koulunsa päättäneitä ja opinnoissaan menestyneitä nuoria, joilla on mahdollisuus koulumenestyksensä ansioista jatkaa esim. yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa. Rahastoa hallinnoi Nakurun lapset ry:n hallitus, joka myöntää kummitoiminnan piirissä oleville nuorille koulutusstipendejä. Jatko-opintorahaston kartuttamiskampanja jatkui Etelä-Suomen Lääninhallituksen rahankeräysluvalla OKU 1147A. Keräyksen tarkoituksena oli aktivoida erityisesti yrityksiä. Kampanja ei ollut erityinen menestys ja syksyllä 2004 Nakurun lapset ry tilitti Lääninhallitukselle keräystuottoina Summa sisälsi myös lahjoitukset muilta tahoilta sekä keräysaikana saadut myyntituotot. Kuluneen vuoden aikana kokonaan tai osin jatko-opintorahaston tukemana opiskeli 6 nuorta: Janet Chemgetich, opettaja (kummi jatkoi opintojen tukemista) Justine Khamala, tiedotusoppi (kummi jatkoi osin opintojen tukemista) Deverlyne Nasimiyu, opettaja (Kristiinanseudun koulun taksvärkkilahjoituksen tukemana) Rose Alice Njoki, kampaaja (kummi jatkoi opintojen tukemista) Joseline Nyapola Oduya, riskinhallinta ja talous Herbert Wanjala, kemia ja fysiikka Jatko-opintorahastosta myönnettiin myös 50 uron suuruisia stipendejä opintonsa päättäneille nuorille. Heljä Vänskä ja Anna-Liisa Jarkko luovuttivat stipendit juhlavasti Nakurussa seuraaville nuorille: Janet Chemgetich Justine Khamala Teresia Mukoya Rose Alice Njoki Gregory Shiundu 13. HARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Nakurun lapset ry jatkoi aikaisempien vuosien tapaan suomalaisten opiskelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden lähettämistä Nakuruun. Lastenkodissa ja ammattikoulutushankkeessa harjoittelijoina olivat vuoden 2004 aikana: Marika Karhunpesä, Helsingin yliopisto / Afrikan kielet ja kulttuurit Eveliina Piiroinen ja Anna-Maria Salonen, HAMK / Sosiaaliala Kirsi Turunen ja Miina Kilpikivi, Helsingin Yliopisto / 6

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 Kummitoiminnan 21. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen

Lisätiedot

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen.

Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 13 Kummitoiminnan 28. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 Emmaus Helsinki ry on perustettu vuonna 1966. Se on työyhteisö, joka kutsuu kaikenlaisia ihmisiä osattomia ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo sivu n:o 1. Yleistä 2 2. Keskustoimisto 3 3. Tiedotus ja koulutus 3 4. Aseidenriisunta ja asevalvonta 6 5. Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013 Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013 YLEISTÄ Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry aloitti vuoden 2013 uudella

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot