2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ 1.1 Kehittämisen, kehittymisen ja muutosten aikaa Nakurun lapset ry:n vuosi 2004 oli vaiherikasta aikaa. Kummitoiminnassa keskityttiin Nakurussa pidettävän kummirahakirjanpidon kehittämiseen ja nakurulaisen kummisihteerin toimenkuvan selkeyttämiseen. Hanketoiminnassa molemmat kehitysyhteistyöhankkeet kohtasivat suunnitelmien muutoksia ja henkilövaihdoksia. Nakurun lapset ry:n Suomen toiminta koki myös uudelleen järjestäytymistä, kun päätettiin palkata hallituksen ulkopuolinen osa-aikainen toiminnanjohtaja. Vuosikokous valitsi myös uuden puheenjohtajan ja päätti toimikuntien perustamisesta. Vuosi aloitettiin järjestämällä avoin toimintastrategia- ja gender teemapäivä, joka pidettiin tammikuun lopussa Evon Rahtijärven kämpällä. Aamupäivällä pohdittiin Nakurun lapset ry:n nykytilaa, mietittiin tulevaisuuden näkymiä ja toiminnan järjestäytymistä. Iltapäivällä perehdyttiin hanketoiminnassa oleelliseen gender-käsitteeseen Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (KEPA) kouluttajan ohjaamana. Gender-seminaari järjestettiin keväällä myös yhteistyökumppaneille Nakurussa. Toimintastrategiapäivän ajatusten ja tuotosten työstämistä jatkettiin hallituksessa, joka muotoili Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet. 1.2 Toiminnan tavoitteet (1) Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen toiminnan piirissä oleville orpolapsille. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä. (2) Hanketoimintojen tavoitteena on lisätä omavaraisuutta ja jatkuvuutta kohteena olevan lastenkodin ja ammattikoulun sekä niiden taustayhteisöjen keskuudessa. Toiminnoilla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. (3) Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan vuorovaikutteisesti sekä lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. (4) Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. (5) Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu aktiivisesti yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1.3 Kulttuurivaihtoa puolin ja toisin Nakurun lapset ry:n edustajat vierailivat aikaisempien vuosien tapaan suomalaisissa kouluissa kertomassa kenialaisen lapsen elämästä sekä välitti suomalaisille työharjoittelu- ja vapaaehtoistyöpaikkoja Nakurusta. Töölön matkatoimiston turistiryhmät vierailivat Nakurun lastenkodissa ja saivat kokea hetken kenialaista arkea. Vastavuoroisesti elokuussa kenialaisen kumppanijärjestön Nakuru Christian Professionals Association:n puheenjohtaja Peter Njeru ja ammattikoulun uusi johtaja Loice Ngugi vierailivat Suomessa tutustumassa Nakurun lapset ry:n toimintaan ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Vierailun aikana mm. tutustuttiin Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteisiin, vierailtiin Pelastakaa Lapset ry:ssä ja eduskuntatalossa kansanedustaja Kirsi Ojansuun kutsumana. 1.4 KEPA:n Kumppanuus-kilpailun ehdokkuus Nakurun lapset ry sai myönteistä huomiota tullessaan valituksi KEPA:n järjestämän kumppanuuskilpailun ehdokkaaksi. Nakurun lapset ry:n hankkeita esiteltiin KEPA:n Kumppani ja Kirahviposti lehdissä ja suurilla julisteilla Mahdollisuuksien Tori tapahtumissa ympäri Suomen. Nakurun lapset ry voitti kilpailun yleisöäänestyksen 190 äänellä saaden yli 25% annetuista äänistä. 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3.1 Vuosikokous ja hallituksen toiminta Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Tapanilan hiihtomajalla Lahdessa. Kokous päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, hyväksyi toimintasuunnitelman sekä hankkeiden tulo- ja menoarviot vuodelle Vuosikokous päätti pitää vuoden 2004 liittymis- ja jäsenmaksut sekä kummimaksusuositukset ennallaan. Kannattajajäsenmaksua päätettiin nostaa: Liittymismaksu 5 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 10 / vuos i Kannattajajäsenten maksu 50 / vuos i Esikouluikäisen kummimaksu 200 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 252 / vuosi 1

2 Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 330 / vuosi Tilintarkastajiksi vuodelle 2004 valittiin HTM Aulikki Vuorela ja ekonomi Marjatta Ristiluoma sekä varatilintarkastajiksi HTM Heikki Itkonen ja Kaija Moller. Vuosikokous valitsi Terhikki Mäkelän Nakurun lapset ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Hallitukseen päädyttiin valitsemaan seitsemän jäsentä. Uusi hallitus kokoontui heti vuosikokouksen jälkeen järjestäytyäkseen seuraavanlaisesti: Terhikki Mäkelä, Lammi, puheenjohtaja Torsten Cavonius, Espoo, varapuheenjohtaja Pekka Hyvönen, Helsinki, jäsen Marika Karhunpesä, Helsinki, jäsen Rauha-Maria Mertjärvi, Järvenpää, jäsen Heikki Salaterä, Lahti, jäsen Raili Virta, Hämeenlinna, jäsen Heljä Vänskä, Tampere, jäsen ja kummisihteeri Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Harvialasta. Hallitus valitsi osa-aikaiseksi Nakurun lapset ry:n toiminnanjohtajaksi, joka toimii myös taloudenhoitajana ja sihteerinä, Kirsi Johanna Martosen Helsingistä. Hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana 6 kertaa: Harvialassa, Lahdessa, Järvenpäässä, Harvialassa, Harvialassa ja Helsingissä. 3.2 Toimikunnat Vuosikokous päätti perustaa erillisiä toimikuntia, jotka keskittyvät pohtimaan osa-alueitaan. Toimikuntien kokoonpanot 2004: Kummi- ja jäsentoimikunta: Anna-Liisa Jarkko, Kirsi Johanna Martonen, Päivi Salaterä, Heljä Vänskä Orpokoti / Njoron maatilan toimikunta: Raita Annila, Heikki Jarkko, Elmeri ja Terttu Lepistö, Kirsi Johanna Martonen, Raili Virta Ammattikoulutustoimikunta: Hellevi Eskelinen, Ukkopekka Hyvönen, Kirsi Johanna Martonen, Rauha-Maria Mertjärvi, Terhikki Mäkelä Tiedotus- ja varainhankintatoimikunta: Torsten Cavonius, Liisa Jylhä, Kirsi Johanna Martonen, Heikki Salaterä Vapaaehtoistyötoimikunta: Päivi Aitamurto, Marika Karhunpesä, Kirsi Johanna Martonen Toimikunnat kokoontuivat vaihtelevasti. Toimintaa pyritään edelleen tehostamaan ja mukaan saamaan enemmän myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 3.3 Sääntömuutos Vuosikokous päätti myös sääntömuutoksesta, jonka mukaan Nakurun lapset ry:ssä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous, sekä kaksi jäsenryhmää, varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Sääntömuutoksen mukaan kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus. Kevätkokous on järjestettävä toukokuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot sekä vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kummimaksusuositusten suuruudet. Syyskokous on järjestettävä marraskuun loppuun mennessä. 3.4 Syyskokous Syyskokous järjestettiin sääntömuutoksen mukaisesti KEPA:n kokoustiloissa Helsingin Sörnäisissä. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarviot vuodelle 2005 sekä päätettiin vuoden 2005 jäsen- ja liittymismaksuista seuraavaa: Liittymismaksu 5 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 15 / vuos i Kannattajajäsenten maksu 50 / vuos i Esikouluikäisen kummimaksu 200 /vuos i Peruskouluikäisen kummimaksu 252 /vuos i Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 330 /vuos i 2

3 Jäsenmaksua päätettiin nostaa 5 eurolla, joka lähetetään nakurulaisen kummisihteerin palkkaukseen. Sääntömuutoksen ja syyskokouksen johdosta voidaan kummi- ja jäsenmaksutilisiirrot toimittaa jäsenistölle jo alkuvuodesta. 3. KIRJANPITO Nakurun lapset ry:n taloudenhoitajana toimi huhtikuun 2004 loppuun saakka Raili Virta ja loppuvuoden ajan Kirsi Johanna Martonen. Kirjanpitäjänä Maijakaisa Reinikainen Kikoi Trading Ky:stä Lahdesta. 4. JÄSENYYDET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ Nakurun lapset ry on Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (KEPA) jäsenjärjestö. Toiminnanjohtaja osallistui vuoden 2004 aikana KEPA:n järjestämiin varainhankinnan ja taloushallinnon koulutuksiin. Perustajajäsen Heikki Jarkko osallistui KEPA:n kevätkokoukseen, jossa julkistettiin Nakurun lapset ry:n kumppanuuskilpailun ehdokkuus. Varapuheenjohtaja osallistui KEPA:n syyskokoukseen, jossa julkistettiin kumppanuuskilpailun voittajaksi Oulun diakonissasäätiön hanke Keniassa ja yleisöäänestyksen voittajaksi Nakurun lapset ry. Kunniapuheenjohtaja, kummisihteeri ja toiminnanjohtaja osallistuivat Ulkoasiainministeriön järjestämään kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaariin Nakurun lapset ry on myös Suomi-Kenia seuran jäsen. 5. VERKOSTOITUMISTA MUIDEN KENIASSA TOIMIVIEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Nakurun lapset ry ja Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys suunnittelivat yhteistyökampanjaa ja tiedotushanketta teemana Tufanue pamoja Tehkäämme yhdessä, elämyksellistä tietoa ja nuorten välistä vuorovaikutusta taiteen ja kulttuurin keinoin. Hankkeen tarkoituksena on järjestää workshop, jossa nakurulaiset ja suomalaiset vaikeissa elämäntilanteissa olevat nuoret kohtaavat ja luovat yhdessä esityksen, joka kiertää kansainvälityskasvatuksena suomalaisissa peruskouluissa. Hanke anoi tiedotushankerahoitusta Ulkoasiainministeriöstä ja se toteutetaan vuoden aikana. Nakurun lapset ry ja Linnaseutu ry pohtivat yhdessä lähtökohtia EU-rahoitteiseen hankkeeseen nakurulaisten yhteistyökumppanien ja englantilaisen Hand in Hand järjestön kanssa. Asia jätettiin tulevaisuuteen odottamaan etelän kumppaneilta tulevaa aloitetta ja tarvetta. Nakurun lapset ry:n varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vierailivat nakurulaisten vierailijoiden kanssa Pelastakaa lapset ry Kenian hankekoordinaattorin luona. Tapaamisessa tutustuttiin hankkeisiin sekä todettiin tarve kokemusten ja tiedon jakamiselle. 6. TIEDOTUSTA Hallituksen jäsen Heikki Salaterä osallistui KEPA:n järjestämään verkkosivukoulutukseen, jonka tuotoksena Nakurun lapset ry:n verkkosivut saivat uuden ilmeen. Uusi, toimiva ja informatiivinen verkko-osoite on Mahdollisuuksien Torit Nakurun lapset ry osallistui esittely- ja myyntipöydällä KEPA:n järjestämiin Mahdollisuuksien Tori tapahtumiin Helsingin Rautatietorilla ja Hämeenlinnan kauppatorilla. Nakurun lapset ry:n toiminta oli esillä myös KEPA:n osastoilla, joissa esiteltiin kumppanuuskilpailun ehdokkaita ja järjestettiin kilpailun yleisöäänestys. 6.3 Muuta myönteistä julkisuutta Maailmankauppalehden numerossa 2/2004 ilmestyi kokosivun artikkeli Apua Hämeestä Nakuruun, jossa tiedotettiin Nakurun lapset ry:n jatko-opiskelijoiden tukemisesta ja kaksi nakurulaista kummilasta kirjoitti elämästään ja tulevaisuuden haaveistaan. Esse Espoon seurakuntasanomat kirjoitti numerossaan 19/48, 2004, suomalaisista kummijärjestöistä. Artikkelin kuvituksena oli valokuva Nakurun lastenkodin pihamaalla leikkivistä lapsista ja kuvatekstissä tiedotettiin Nakurun lapset ry:n tekemästä kummilapsityöstä. 3

4 YLE:n Radio Ylenaikainen ja Mafia haastattelivat varapuheenjohtaja Torsten Cavoniusta kumppanuuskilpailun yleisöäänestyksen tuloksen johdosta. Hämeen Sanomissa ilmestyi artikkeli nakurulaisen kumppanijärjestön edustajien Hämeen vierailusta sekä Anna-Liisa ja Heikki Jarkon elämäntyöstä kehitysyhteistyön saralla. 6.4 Sähköpostituslista Nakurun lapset ry:n jäsenistön sisäiseen tiedottamiseen perustettiin sähköpostituslista, jonka kautta välitettiin mm. Nakurun kuulumisia ja suomalaisten harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden raportteja. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneille jäsenille toimitettiin myös jäsenkirjeet ja kokouskutsut sähköpostitse. Näin säästettiin yhdistyksen postituskuluissa. 7. KUMMITOIMINTA Keskeisin toimintamuoto on edelleen kummitoiminta. Yhteensä kummilapsia on Nakurun lapset ry:n kautta jo 217, joista tyttöjä on 134 ja poikia 83. Suomalaisina kummeina oli myös 7 erilaista yhteisöä, 3 työporukkaa, 4 ammattiliittoa ja 6 koulua tai oppilas/opettajakuntia. Nakurun lapset ry:llä oli 10 kannatusjäsentä. Nakurun lapset ry:n kautta lähetettiin kummimaksut edelleen lyhentämättöminä Nakuruun kummilasten hyväksi. Kummikirjeitä lähetettiin vuoden aikana viisi: kutsuttiin vuosikokoukseen ja kummitapaamiseen esiteltiin vuosikokouksen päätökset, uuden hallituksen ja toimikuntien kokoonpanot, lähetettiin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2003, toimintasuunnitelma 2004 sekä kerrottiin hankekuulumisia kerrottiin kuulumisia Nakurusta, tiedotettiin Kumppanuus palkinnosta ja vuoden 2005 kummimatkasta kutsuttiin syyskokoukseen ja kummitapaamiseen Anna-Liisa ja Heikki Jarkko lähettivät jäsenistölle jouluterveisiä suoraan Nakurusta. Lisäksi kummeille lähettiin kummilapsilta saatuja kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Sähköpostilistan kautta jäsenistölle lähetettiin myös terveisiä tuoreeltaan. Kummitapaamisia järjestettiin sääntömääräisten kokousten yhteydessä, vuosikokouksessa Lahdessa ja syyskokouksen yhteydessä Helsingissä. Tilaisuuksissa keskusteltiin vapaamuotoisesti yhdistyksen toiminnasta, näytettiin valokuvia ja kerrottiin kuulumisia Nakurusta sekä myytiin Kikoi Trading Ky:n tuotteita jatko-opintorahaston hyväksi. 8. ORPOKOTIHANKE (HELP A NEEDY CHILD / NJORO ANNEX) Nakurun lapset ry on saanut Ulkoasiainministeriön hankerahoitusta Orpokotihankkeelle vuodesta Orpokotihankkeen tavoitteena on ollut AIDS:iin sairastuneiden tai menehtyneiden vanhempien terveiden lasten sijoittaminen Nakurun lastenkotiin. Projektin turvin on autettu orpolapsia turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen tukemalla lastenkodin toimintaa, kohentamalla lastenkodin miljöötä tarkoituksenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi sekä kouluttamalla lapsia ja orpokodin henkilökuntaa. Hankkeen pitkäaikaisena yhteistyökumppanina on toiminut Child Welfare Society of Kenya (CWSK) / Nakurun osasto ja hankkeen kohteena on ollut sen ylläpitämä lastenkoti. Nakurun lapset ry sai hankkeelle jatkorahoitusta vuosille kohdistuen Njoron maatilan toimintoihin. Kumppanijärjestö CWSK/Nakuru oli saanut Kenian valtiolta lahjoituksena 2,5 hehtaarin tontin Njorosta n. 20 km:n päästä Nakurun kaupungista. Hankkeen tavoitteena on perustaa maanviljelys- ja karjanhoitotoimintaa, jotta orpokodin ruokahuolto olisi mahdollisimman omavaraista ja monipuolista, ja tila toimisi virkistys- ja koulutuspaikkana kaupungin pölyissä kasvaneille orpolapsille. Njoro-hanke kohtasi kuitenkin heti alussa vastoinkäymisiä, kun Kenian hallitus päätti hyllyttää kaikki lähivuosien aikana lahjoitettujen valtion omistuksessa olleiden maa-alueiden maanomistusasiakirjat. Hanketoiminnot jouduttiin siten keskeyttämään maanomistuksen epävarmuuden johdosta. Nakurun lapset ry:n edustajat Anna-Liisa ja Heikki Jarkko yrittivät edistää asiaa työskennellessään Nakurussa kahden kuukauden ajan kuitenkaan onnistumatta kenialaisten viranomaisten rattaissa. Vuoden 2004 aikana hankevaroja ehdittiin käyttää kuitenkin 6 kuukauden ajan palkkojen maksamiseen, maanalaisen sadevedenkeruutankin rakentamiseen ja pienimuotoiseen maanviljelystoimintaan. Njoron tontti oli myös jo aidattu ja sinne rakennettu vaatimaton varasto-asumus sekä tontille istutettu useita hedelmäpuita. 4

5 Vuoden 2004 aikana nakurulaisen kumppanijärjestön CWSK:n puheenjohtaja Matundura menehtyi ja CWSK valitsi uudeksi puheenjohtajakseen entisen taloudenhoitajan Protas Ouman. Orpokotihankkeen kotikoordinaattorina toimi Kirsi Johanna Martonen. Nakurussa projektipäällikkönä toimi orpokodin johtajatar Justine M. Oduya. 9. AMMATILLISTA KOULUTUSTA NAKURUN LAPSILLE HANKE Vuonna 2001 käynnistetty Ammatillista koulutusta Nakurun lapsille hanke alkoi yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun ja kenialaisen kansalaisjärjestön Nakuru Christian Professional Association:n (NCPA) kanssa. Hankkeen tavoitteeksi kiteytyi koulutettavien nuorten itsenäiseen elämään valmentaminen, jolloin koulutusohjelmien, opinto- ja uraohjauksen ohella opiskelijoille annettaisiin tarvittaessa eväät myös oman yrityksen tai toiminimen perustamiselle. Centre of Hope:ksi nimetty ammattikoulu on myös apua tarvitseville nuorille itsenäistymispaikka, jossa annetaan perusopetusta tietotekniikan ja tietokonekorjauksen, ompelu-, puutyö-, kampaus-, kodinhoito- sekä catering -aloilla sekä pyritään tukemaan erilaisia pienyrittäjyyden muotoja. Koulutusten tavoitteina on antaa opiskelijoille itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä elämäntaitoja. Vuoden 2004 aikana valmistui asuntola poikien käyttöön ja maanalainen sadevedenkeruutankki. Asuntola ja puutyöluokka kalustettiin ja varustettiin. Ammattikoulun tontille perustettiin Lepaan puutarhaoppilaitoksen mallien mukainen kotipuutarha täydentämään ruokahuoltoa. Ulkoasiainministeriön myöntämä hankerahoitus käytettiin myös 13 henkilökunnan jäsenen ja useiden urakkapalkkaisten rakennusmiesten palkkoihin sekä koulun toiminta- ja ylläpitokuluihin. Center of Hope:n opiskelijat tulivat lähialueen orpokodeista ja vähävaraisista perheistä. Osa opiskelijoista kykeni maksamaan lukukausimaksuja, mutta suurin osa tuli suoraan nakurulaisista orpokodeista ja sai maksutonta opetusta. Vuoden aikana 36 tyttöä ja 22 poikaa suoritti tietotekniikan kurssin, 15 tyttöä ja 5 poikaa opiskeli ompelua. Puutyökoulutuksessa aloitti opintonsa 13 poikaa. Kampaus- ja catering opetus sisältyi ompelukoulutukseen. Vuoden 2004 aikana hankkeen kenialainen projektikoordinaattori ja ammattikoulun johtaja Esther Kimani jäi äitiyslomalle ja päätti keskittyä kokonaan perhe-elämään. NCPA valitsi uudeksi hankevastaavakseen ja koulun johtajaksi Loice Ngugin. Suomessa hankevastaavana jatkoi Kirsi Johanna Martonen 10. HANKETYÖMATKAT NAKURUUN Huhtikuussa 2004 olivat kunniapuheenjohtaja Anna-Liisa Jarkko ja toiminnanjohtaja Kirsi Johanna Martonen seminaari- ja hanketyömatkalla Nakurussa. Matkan aikana osallistuttiin molempien hankkeiden hallintohenkilöstön yhteiseen gender-seminaariin, jonka piti kenialainen sosiologi Julia Kunguru. Matkalla monitoroitiin hankkeiden tilanteita, neuvoteltiin toteutuksista ja jatkosuunnitelmista. Lokakuussa 2004 kummisihteeri ja hallituksen jäsen Heljä Vänskä monitoroi Nakurussa kummilasten tilanteita ja kummikirjanpitoa sekä mm. vieraili kummilasten kouluissa ja sisäoppilaitoksissa. Loka-joulukuussa 2004 kunniapuheenjohtaja Anna-Liisa Jarkko ja perustajajäsen Heikki Jarkko työskentelivät Nakurussa pyrkimyksenään mm. edistää Njoron maanomistusasiakirjan saamista ja käynnistää maatilan hanketoimintoja sekä evaluoida ammattikouluhanketta ja osallistua mm. ammattikoulutushankkeen opetussuunnitelmien tekemiseen. 11. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Vuoden 2004 aikana Nakurun lapset ry:n jäsen- ja liittymismaksut olivat: Liittymismaksu 5 (14 uutta jäsentä) Jäsenmaksu 10 (205 varsinaisia jäsentä) Kannatusjäsenmaksu 50 (10 kannattajajäsentä) Yhteistyö Kikoi Trading Ky:n kanssa sujui aikaisemman vuoden tapaan erinomaisesti. Nakurun lapset ry myi Kikoi Trading:n Keniasta maahantuotuja kikoi-kankaita, puukulhoja ym. tuotteita erilaisissa tilaisuuksissaan ja myyntien tuotot talletettiin lyhentämättöminä jatko-opintorahaston hyväksi. 5

6 Nakurun lapset ry:n tiedotus- ja varainhankintamateriaalina toimi edelleen esite, Hakuna Matata valokuvista painatetut postikortit sekä vuoden 2004 aikana tekstillä ja logolla painatetut kangaskassit.. Nakurun lapset ry sai ilahduttavasti lahjoituksia ja koulujen taksvärkkikeräystuloja toimintansa ja jatkoopintorahaston hyväksi: Töölön yhteiskoulun yläaste 2361,- Töölön yhteiskoulun lukio 1905,- Kristiinan seudun yläaste ja lukio 1699,- Kirsi Ojansuun 40-vuotissyntymäpäiväkeräys 435,- Jouko Heleniuksen syntymäpäiväkeräys 350,- Maija Knuutilan syntymäpäiväkeräys 130,- Näiden lisäksi useat jäsenet ja muut yksityiset ihmiset lahjoittivat erilaisia summia jatko-opintorahaston hyväksi. 12. JATKO-OPINTORAHASTO Jatko-opintorahaston tarkoituksena on tukea niitä jo koulunsa päättäneitä ja opinnoissaan menestyneitä nuoria, joilla on mahdollisuus koulumenestyksensä ansioista jatkaa esim. yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa. Rahastoa hallinnoi Nakurun lapset ry:n hallitus, joka myöntää kummitoiminnan piirissä oleville nuorille koulutusstipendejä. Jatko-opintorahaston kartuttamiskampanja jatkui Etelä-Suomen Lääninhallituksen rahankeräysluvalla OKU 1147A. Keräyksen tarkoituksena oli aktivoida erityisesti yrityksiä. Kampanja ei ollut erityinen menestys ja syksyllä 2004 Nakurun lapset ry tilitti Lääninhallitukselle keräystuottoina Summa sisälsi myös lahjoitukset muilta tahoilta sekä keräysaikana saadut myyntituotot. Kuluneen vuoden aikana kokonaan tai osin jatko-opintorahaston tukemana opiskeli 6 nuorta: Janet Chemgetich, opettaja (kummi jatkoi opintojen tukemista) Justine Khamala, tiedotusoppi (kummi jatkoi osin opintojen tukemista) Deverlyne Nasimiyu, opettaja (Kristiinanseudun koulun taksvärkkilahjoituksen tukemana) Rose Alice Njoki, kampaaja (kummi jatkoi opintojen tukemista) Joseline Nyapola Oduya, riskinhallinta ja talous Herbert Wanjala, kemia ja fysiikka Jatko-opintorahastosta myönnettiin myös 50 uron suuruisia stipendejä opintonsa päättäneille nuorille. Heljä Vänskä ja Anna-Liisa Jarkko luovuttivat stipendit juhlavasti Nakurussa seuraaville nuorille: Janet Chemgetich Justine Khamala Teresia Mukoya Rose Alice Njoki Gregory Shiundu 13. HARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Nakurun lapset ry jatkoi aikaisempien vuosien tapaan suomalaisten opiskelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden lähettämistä Nakuruun. Lastenkodissa ja ammattikoulutushankkeessa harjoittelijoina olivat vuoden 2004 aikana: Marika Karhunpesä, Helsingin yliopisto / Afrikan kielet ja kulttuurit Eveliina Piiroinen ja Anna-Maria Salonen, HAMK / Sosiaaliala Kirsi Turunen ja Miina Kilpikivi, Helsingin Yliopisto / 6

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 5

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 5 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 5 Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: (1) Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen kummitoiminnan piirissä

Lisätiedot

Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen.

Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 13 Kummitoiminnan 28. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

Ulkoasianministeriö hyväksyi muutoksitta lastenkodille haetun kehitysyhteistyöhankeen vuosille 2013 2015.

Ulkoasianministeriö hyväksyi muutoksitta lastenkodille haetun kehitysyhteistyöhankeen vuosille 2013 2015. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 Kummitoiminnan 27. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 Kummitoiminnan 21. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: (1) Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen kummitoiminnan piirissä

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Kummitoiminnan 29. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Kummitoiminnan 29. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Kummitoiminnan 29. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 Kummitoiminnan 30. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 Kummitoiminnan 30. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 Kummitoiminnan 30. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT, REKISTERÖITY

SÄÄNNÖT, REKISTERÖITY SÄÄNNÖT, REKISTERÖITY 22.3.2011 1/5 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Saunaseura ry, kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus Seuran tarkoituksena on suomalaisten saunaperinteiden vaaliminen, saunan tuntemuksen syventäminen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Uudistettu opintorahahakemus otettiin käyttöön elokuun alusta. Päivitetty kumminopas otettiin käyttöön vuoden lopulla.

Uudistettu opintorahahakemus otettiin käyttöön elokuun alusta. Päivitetty kumminopas otettiin käyttöön vuoden lopulla. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 6 Kummitoiminnan 31. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Iso O ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielisinä.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielisinä. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry, Finlands Företagsläkarförening rf, kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen epävirallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot