2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ 1.1 Kehittämisen, kehittymisen ja muutosten aikaa Nakurun lapset ry:n vuosi 2004 oli vaiherikasta aikaa. Kummitoiminnassa keskityttiin Nakurussa pidettävän kummirahakirjanpidon kehittämiseen ja nakurulaisen kummisihteerin toimenkuvan selkeyttämiseen. Hanketoiminnassa molemmat kehitysyhteistyöhankkeet kohtasivat suunnitelmien muutoksia ja henkilövaihdoksia. Nakurun lapset ry:n Suomen toiminta koki myös uudelleen järjestäytymistä, kun päätettiin palkata hallituksen ulkopuolinen osa-aikainen toiminnanjohtaja. Vuosikokous valitsi myös uuden puheenjohtajan ja päätti toimikuntien perustamisesta. Vuosi aloitettiin järjestämällä avoin toimintastrategia- ja gender teemapäivä, joka pidettiin tammikuun lopussa Evon Rahtijärven kämpällä. Aamupäivällä pohdittiin Nakurun lapset ry:n nykytilaa, mietittiin tulevaisuuden näkymiä ja toiminnan järjestäytymistä. Iltapäivällä perehdyttiin hanketoiminnassa oleelliseen gender-käsitteeseen Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (KEPA) kouluttajan ohjaamana. Gender-seminaari järjestettiin keväällä myös yhteistyökumppaneille Nakurussa. Toimintastrategiapäivän ajatusten ja tuotosten työstämistä jatkettiin hallituksessa, joka muotoili Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet. 1.2 Toiminnan tavoitteet (1) Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen toiminnan piirissä oleville orpolapsille. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä. (2) Hanketoimintojen tavoitteena on lisätä omavaraisuutta ja jatkuvuutta kohteena olevan lastenkodin ja ammattikoulun sekä niiden taustayhteisöjen keskuudessa. Toiminnoilla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. (3) Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan vuorovaikutteisesti sekä lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. (4) Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. (5) Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu aktiivisesti yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1.3 Kulttuurivaihtoa puolin ja toisin Nakurun lapset ry:n edustajat vierailivat aikaisempien vuosien tapaan suomalaisissa kouluissa kertomassa kenialaisen lapsen elämästä sekä välitti suomalaisille työharjoittelu- ja vapaaehtoistyöpaikkoja Nakurusta. Töölön matkatoimiston turistiryhmät vierailivat Nakurun lastenkodissa ja saivat kokea hetken kenialaista arkea. Vastavuoroisesti elokuussa kenialaisen kumppanijärjestön Nakuru Christian Professionals Association:n puheenjohtaja Peter Njeru ja ammattikoulun uusi johtaja Loice Ngugi vierailivat Suomessa tutustumassa Nakurun lapset ry:n toimintaan ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Vierailun aikana mm. tutustuttiin Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteisiin, vierailtiin Pelastakaa Lapset ry:ssä ja eduskuntatalossa kansanedustaja Kirsi Ojansuun kutsumana. 1.4 KEPA:n Kumppanuus-kilpailun ehdokkuus Nakurun lapset ry sai myönteistä huomiota tullessaan valituksi KEPA:n järjestämän kumppanuuskilpailun ehdokkaaksi. Nakurun lapset ry:n hankkeita esiteltiin KEPA:n Kumppani ja Kirahviposti lehdissä ja suurilla julisteilla Mahdollisuuksien Tori tapahtumissa ympäri Suomen. Nakurun lapset ry voitti kilpailun yleisöäänestyksen 190 äänellä saaden yli 25% annetuista äänistä. 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3.1 Vuosikokous ja hallituksen toiminta Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Tapanilan hiihtomajalla Lahdessa. Kokous päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, hyväksyi toimintasuunnitelman sekä hankkeiden tulo- ja menoarviot vuodelle Vuosikokous päätti pitää vuoden 2004 liittymis- ja jäsenmaksut sekä kummimaksusuositukset ennallaan. Kannattajajäsenmaksua päätettiin nostaa: Liittymismaksu 5 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 10 / vuos i Kannattajajäsenten maksu 50 / vuos i Esikouluikäisen kummimaksu 200 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 252 / vuosi 1

2 Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 330 / vuosi Tilintarkastajiksi vuodelle 2004 valittiin HTM Aulikki Vuorela ja ekonomi Marjatta Ristiluoma sekä varatilintarkastajiksi HTM Heikki Itkonen ja Kaija Moller. Vuosikokous valitsi Terhikki Mäkelän Nakurun lapset ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Hallitukseen päädyttiin valitsemaan seitsemän jäsentä. Uusi hallitus kokoontui heti vuosikokouksen jälkeen järjestäytyäkseen seuraavanlaisesti: Terhikki Mäkelä, Lammi, puheenjohtaja Torsten Cavonius, Espoo, varapuheenjohtaja Pekka Hyvönen, Helsinki, jäsen Marika Karhunpesä, Helsinki, jäsen Rauha-Maria Mertjärvi, Järvenpää, jäsen Heikki Salaterä, Lahti, jäsen Raili Virta, Hämeenlinna, jäsen Heljä Vänskä, Tampere, jäsen ja kummisihteeri Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Harvialasta. Hallitus valitsi osa-aikaiseksi Nakurun lapset ry:n toiminnanjohtajaksi, joka toimii myös taloudenhoitajana ja sihteerinä, Kirsi Johanna Martosen Helsingistä. Hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana 6 kertaa: Harvialassa, Lahdessa, Järvenpäässä, Harvialassa, Harvialassa ja Helsingissä. 3.2 Toimikunnat Vuosikokous päätti perustaa erillisiä toimikuntia, jotka keskittyvät pohtimaan osa-alueitaan. Toimikuntien kokoonpanot 2004: Kummi- ja jäsentoimikunta: Anna-Liisa Jarkko, Kirsi Johanna Martonen, Päivi Salaterä, Heljä Vänskä Orpokoti / Njoron maatilan toimikunta: Raita Annila, Heikki Jarkko, Elmeri ja Terttu Lepistö, Kirsi Johanna Martonen, Raili Virta Ammattikoulutustoimikunta: Hellevi Eskelinen, Ukkopekka Hyvönen, Kirsi Johanna Martonen, Rauha-Maria Mertjärvi, Terhikki Mäkelä Tiedotus- ja varainhankintatoimikunta: Torsten Cavonius, Liisa Jylhä, Kirsi Johanna Martonen, Heikki Salaterä Vapaaehtoistyötoimikunta: Päivi Aitamurto, Marika Karhunpesä, Kirsi Johanna Martonen Toimikunnat kokoontuivat vaihtelevasti. Toimintaa pyritään edelleen tehostamaan ja mukaan saamaan enemmän myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 3.3 Sääntömuutos Vuosikokous päätti myös sääntömuutoksesta, jonka mukaan Nakurun lapset ry:ssä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous, sekä kaksi jäsenryhmää, varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Sääntömuutoksen mukaan kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus. Kevätkokous on järjestettävä toukokuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot sekä vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kummimaksusuositusten suuruudet. Syyskokous on järjestettävä marraskuun loppuun mennessä. 3.4 Syyskokous Syyskokous järjestettiin sääntömuutoksen mukaisesti KEPA:n kokoustiloissa Helsingin Sörnäisissä. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarviot vuodelle 2005 sekä päätettiin vuoden 2005 jäsen- ja liittymismaksuista seuraavaa: Liittymismaksu 5 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 15 / vuos i Kannattajajäsenten maksu 50 / vuos i Esikouluikäisen kummimaksu 200 /vuos i Peruskouluikäisen kummimaksu 252 /vuos i Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 330 /vuos i 2

3 Jäsenmaksua päätettiin nostaa 5 eurolla, joka lähetetään nakurulaisen kummisihteerin palkkaukseen. Sääntömuutoksen ja syyskokouksen johdosta voidaan kummi- ja jäsenmaksutilisiirrot toimittaa jäsenistölle jo alkuvuodesta. 3. KIRJANPITO Nakurun lapset ry:n taloudenhoitajana toimi huhtikuun 2004 loppuun saakka Raili Virta ja loppuvuoden ajan Kirsi Johanna Martonen. Kirjanpitäjänä Maijakaisa Reinikainen Kikoi Trading Ky:stä Lahdesta. 4. JÄSENYYDET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ Nakurun lapset ry on Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (KEPA) jäsenjärjestö. Toiminnanjohtaja osallistui vuoden 2004 aikana KEPA:n järjestämiin varainhankinnan ja taloushallinnon koulutuksiin. Perustajajäsen Heikki Jarkko osallistui KEPA:n kevätkokoukseen, jossa julkistettiin Nakurun lapset ry:n kumppanuuskilpailun ehdokkuus. Varapuheenjohtaja osallistui KEPA:n syyskokoukseen, jossa julkistettiin kumppanuuskilpailun voittajaksi Oulun diakonissasäätiön hanke Keniassa ja yleisöäänestyksen voittajaksi Nakurun lapset ry. Kunniapuheenjohtaja, kummisihteeri ja toiminnanjohtaja osallistuivat Ulkoasiainministeriön järjestämään kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaariin Nakurun lapset ry on myös Suomi-Kenia seuran jäsen. 5. VERKOSTOITUMISTA MUIDEN KENIASSA TOIMIVIEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Nakurun lapset ry ja Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys suunnittelivat yhteistyökampanjaa ja tiedotushanketta teemana Tufanue pamoja Tehkäämme yhdessä, elämyksellistä tietoa ja nuorten välistä vuorovaikutusta taiteen ja kulttuurin keinoin. Hankkeen tarkoituksena on järjestää workshop, jossa nakurulaiset ja suomalaiset vaikeissa elämäntilanteissa olevat nuoret kohtaavat ja luovat yhdessä esityksen, joka kiertää kansainvälityskasvatuksena suomalaisissa peruskouluissa. Hanke anoi tiedotushankerahoitusta Ulkoasiainministeriöstä ja se toteutetaan vuoden aikana. Nakurun lapset ry ja Linnaseutu ry pohtivat yhdessä lähtökohtia EU-rahoitteiseen hankkeeseen nakurulaisten yhteistyökumppanien ja englantilaisen Hand in Hand järjestön kanssa. Asia jätettiin tulevaisuuteen odottamaan etelän kumppaneilta tulevaa aloitetta ja tarvetta. Nakurun lapset ry:n varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vierailivat nakurulaisten vierailijoiden kanssa Pelastakaa lapset ry Kenian hankekoordinaattorin luona. Tapaamisessa tutustuttiin hankkeisiin sekä todettiin tarve kokemusten ja tiedon jakamiselle. 6. TIEDOTUSTA 6.1 Hallituksen jäsen Heikki Salaterä osallistui KEPA:n järjestämään verkkosivukoulutukseen, jonka tuotoksena Nakurun lapset ry:n verkkosivut saivat uuden ilmeen. Uusi, toimiva ja informatiivinen verkko-osoite on 6.2 Mahdollisuuksien Torit Nakurun lapset ry osallistui esittely- ja myyntipöydällä KEPA:n järjestämiin Mahdollisuuksien Tori tapahtumiin Helsingin Rautatietorilla ja Hämeenlinnan kauppatorilla. Nakurun lapset ry:n toiminta oli esillä myös KEPA:n osastoilla, joissa esiteltiin kumppanuuskilpailun ehdokkaita ja järjestettiin kilpailun yleisöäänestys. 6.3 Muuta myönteistä julkisuutta Maailmankauppalehden numerossa 2/2004 ilmestyi kokosivun artikkeli Apua Hämeestä Nakuruun, jossa tiedotettiin Nakurun lapset ry:n jatko-opiskelijoiden tukemisesta ja kaksi nakurulaista kummilasta kirjoitti elämästään ja tulevaisuuden haaveistaan. Esse Espoon seurakuntasanomat kirjoitti numerossaan 19/48, 2004, suomalaisista kummijärjestöistä. Artikkelin kuvituksena oli valokuva Nakurun lastenkodin pihamaalla leikkivistä lapsista ja kuvatekstissä tiedotettiin Nakurun lapset ry:n tekemästä kummilapsityöstä. 3

4 YLE:n Radio Ylenaikainen ja Mafia haastattelivat varapuheenjohtaja Torsten Cavoniusta kumppanuuskilpailun yleisöäänestyksen tuloksen johdosta. Hämeen Sanomissa ilmestyi artikkeli nakurulaisen kumppanijärjestön edustajien Hämeen vierailusta sekä Anna-Liisa ja Heikki Jarkon elämäntyöstä kehitysyhteistyön saralla. 6.4 Sähköpostituslista Nakurun lapset ry:n jäsenistön sisäiseen tiedottamiseen perustettiin sähköpostituslista, jonka kautta välitettiin mm. Nakurun kuulumisia ja suomalaisten harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden raportteja. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneille jäsenille toimitettiin myös jäsenkirjeet ja kokouskutsut sähköpostitse. Näin säästettiin yhdistyksen postituskuluissa. 7. KUMMITOIMINTA Keskeisin toimintamuoto on edelleen kummitoiminta. Yhteensä kummilapsia on Nakurun lapset ry:n kautta jo 217, joista tyttöjä on 134 ja poikia 83. Suomalaisina kummeina oli myös 7 erilaista yhteisöä, 3 työporukkaa, 4 ammattiliittoa ja 6 koulua tai oppilas/opettajakuntia. Nakurun lapset ry:llä oli 10 kannatusjäsentä. Nakurun lapset ry:n kautta lähetettiin kummimaksut edelleen lyhentämättöminä Nakuruun kummilasten hyväksi. Kummikirjeitä lähetettiin vuoden aikana viisi: kutsuttiin vuosikokoukseen ja kummitapaamiseen esiteltiin vuosikokouksen päätökset, uuden hallituksen ja toimikuntien kokoonpanot, lähetettiin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2003, toimintasuunnitelma 2004 sekä kerrottiin hankekuulumisia kerrottiin kuulumisia Nakurusta, tiedotettiin Kumppanuus palkinnosta ja vuoden 2005 kummimatkasta kutsuttiin syyskokoukseen ja kummitapaamiseen Anna-Liisa ja Heikki Jarkko lähettivät jäsenistölle jouluterveisiä suoraan Nakurusta. Lisäksi kummeille lähettiin kummilapsilta saatuja kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Sähköpostilistan kautta jäsenistölle lähetettiin myös terveisiä tuoreeltaan. Kummitapaamisia järjestettiin sääntömääräisten kokousten yhteydessä, vuosikokouksessa Lahdessa ja syyskokouksen yhteydessä Helsingissä. Tilaisuuksissa keskusteltiin vapaamuotoisesti yhdistyksen toiminnasta, näytettiin valokuvia ja kerrottiin kuulumisia Nakurusta sekä myytiin Kikoi Trading Ky:n tuotteita jatko-opintorahaston hyväksi. 8. ORPOKOTIHANKE (HELP A NEEDY CHILD / NJORO ANNEX) Nakurun lapset ry on saanut Ulkoasiainministeriön hankerahoitusta Orpokotihankkeelle vuodesta Orpokotihankkeen tavoitteena on ollut AIDS:iin sairastuneiden tai menehtyneiden vanhempien terveiden lasten sijoittaminen Nakurun lastenkotiin. Projektin turvin on autettu orpolapsia turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen tukemalla lastenkodin toimintaa, kohentamalla lastenkodin miljöötä tarkoituksenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi sekä kouluttamalla lapsia ja orpokodin henkilökuntaa. Hankkeen pitkäaikaisena yhteistyökumppanina on toiminut Child Welfare Society of Kenya (CWSK) / Nakurun osasto ja hankkeen kohteena on ollut sen ylläpitämä lastenkoti. Nakurun lapset ry sai hankkeelle jatkorahoitusta vuosille kohdistuen Njoron maatilan toimintoihin. Kumppanijärjestö CWSK/Nakuru oli saanut Kenian valtiolta lahjoituksena 2,5 hehtaarin tontin Njorosta n. 20 km:n päästä Nakurun kaupungista. Hankkeen tavoitteena on perustaa maanviljelys- ja karjanhoitotoimintaa, jotta orpokodin ruokahuolto olisi mahdollisimman omavaraista ja monipuolista, ja tila toimisi virkistys- ja koulutuspaikkana kaupungin pölyissä kasvaneille orpolapsille. Njoro-hanke kohtasi kuitenkin heti alussa vastoinkäymisiä, kun Kenian hallitus päätti hyllyttää kaikki lähivuosien aikana lahjoitettujen valtion omistuksessa olleiden maa-alueiden maanomistusasiakirjat. Hanketoiminnot jouduttiin siten keskeyttämään maanomistuksen epävarmuuden johdosta. Nakurun lapset ry:n edustajat Anna-Liisa ja Heikki Jarkko yrittivät edistää asiaa työskennellessään Nakurussa kahden kuukauden ajan kuitenkaan onnistumatta kenialaisten viranomaisten rattaissa. Vuoden 2004 aikana hankevaroja ehdittiin käyttää kuitenkin 6 kuukauden ajan palkkojen maksamiseen, maanalaisen sadevedenkeruutankin rakentamiseen ja pienimuotoiseen maanviljelystoimintaan. Njoron tontti oli myös jo aidattu ja sinne rakennettu vaatimaton varasto-asumus sekä tontille istutettu useita hedelmäpuita. 4

5 Vuoden 2004 aikana nakurulaisen kumppanijärjestön CWSK:n puheenjohtaja Matundura menehtyi ja CWSK valitsi uudeksi puheenjohtajakseen entisen taloudenhoitajan Protas Ouman. Orpokotihankkeen kotikoordinaattorina toimi Kirsi Johanna Martonen. Nakurussa projektipäällikkönä toimi orpokodin johtajatar Justine M. Oduya. 9. AMMATILLISTA KOULUTUSTA NAKURUN LAPSILLE HANKE Vuonna 2001 käynnistetty Ammatillista koulutusta Nakurun lapsille hanke alkoi yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun ja kenialaisen kansalaisjärjestön Nakuru Christian Professional Association:n (NCPA) kanssa. Hankkeen tavoitteeksi kiteytyi koulutettavien nuorten itsenäiseen elämään valmentaminen, jolloin koulutusohjelmien, opinto- ja uraohjauksen ohella opiskelijoille annettaisiin tarvittaessa eväät myös oman yrityksen tai toiminimen perustamiselle. Centre of Hope:ksi nimetty ammattikoulu on myös apua tarvitseville nuorille itsenäistymispaikka, jossa annetaan perusopetusta tietotekniikan ja tietokonekorjauksen, ompelu-, puutyö-, kampaus-, kodinhoito- sekä catering -aloilla sekä pyritään tukemaan erilaisia pienyrittäjyyden muotoja. Koulutusten tavoitteina on antaa opiskelijoille itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä elämäntaitoja. Vuoden 2004 aikana valmistui asuntola poikien käyttöön ja maanalainen sadevedenkeruutankki. Asuntola ja puutyöluokka kalustettiin ja varustettiin. Ammattikoulun tontille perustettiin Lepaan puutarhaoppilaitoksen mallien mukainen kotipuutarha täydentämään ruokahuoltoa. Ulkoasiainministeriön myöntämä hankerahoitus käytettiin myös 13 henkilökunnan jäsenen ja useiden urakkapalkkaisten rakennusmiesten palkkoihin sekä koulun toiminta- ja ylläpitokuluihin. Center of Hope:n opiskelijat tulivat lähialueen orpokodeista ja vähävaraisista perheistä. Osa opiskelijoista kykeni maksamaan lukukausimaksuja, mutta suurin osa tuli suoraan nakurulaisista orpokodeista ja sai maksutonta opetusta. Vuoden aikana 36 tyttöä ja 22 poikaa suoritti tietotekniikan kurssin, 15 tyttöä ja 5 poikaa opiskeli ompelua. Puutyökoulutuksessa aloitti opintonsa 13 poikaa. Kampaus- ja catering opetus sisältyi ompelukoulutukseen. Vuoden 2004 aikana hankkeen kenialainen projektikoordinaattori ja ammattikoulun johtaja Esther Kimani jäi äitiyslomalle ja päätti keskittyä kokonaan perhe-elämään. NCPA valitsi uudeksi hankevastaavakseen ja koulun johtajaksi Loice Ngugin. Suomessa hankevastaavana jatkoi Kirsi Johanna Martonen 10. HANKETYÖMATKAT NAKURUUN Huhtikuussa 2004 olivat kunniapuheenjohtaja Anna-Liisa Jarkko ja toiminnanjohtaja Kirsi Johanna Martonen seminaari- ja hanketyömatkalla Nakurussa. Matkan aikana osallistuttiin molempien hankkeiden hallintohenkilöstön yhteiseen gender-seminaariin, jonka piti kenialainen sosiologi Julia Kunguru. Matkalla monitoroitiin hankkeiden tilanteita, neuvoteltiin toteutuksista ja jatkosuunnitelmista. Lokakuussa 2004 kummisihteeri ja hallituksen jäsen Heljä Vänskä monitoroi Nakurussa kummilasten tilanteita ja kummikirjanpitoa sekä mm. vieraili kummilasten kouluissa ja sisäoppilaitoksissa. Loka-joulukuussa 2004 kunniapuheenjohtaja Anna-Liisa Jarkko ja perustajajäsen Heikki Jarkko työskentelivät Nakurussa pyrkimyksenään mm. edistää Njoron maanomistusasiakirjan saamista ja käynnistää maatilan hanketoimintoja sekä evaluoida ammattikouluhanketta ja osallistua mm. ammattikoulutushankkeen opetussuunnitelmien tekemiseen. 11. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Vuoden 2004 aikana Nakurun lapset ry:n jäsen- ja liittymismaksut olivat: Liittymismaksu 5 (14 uutta jäsentä) Jäsenmaksu 10 (205 varsinaisia jäsentä) Kannatusjäsenmaksu 50 (10 kannattajajäsentä) Yhteistyö Kikoi Trading Ky:n kanssa sujui aikaisemman vuoden tapaan erinomaisesti. Nakurun lapset ry myi Kikoi Trading:n Keniasta maahantuotuja kikoi-kankaita, puukulhoja ym. tuotteita erilaisissa tilaisuuksissaan ja myyntien tuotot talletettiin lyhentämättöminä jatko-opintorahaston hyväksi. 5

6 Nakurun lapset ry:n tiedotus- ja varainhankintamateriaalina toimi edelleen esite, Hakuna Matata valokuvista painatetut postikortit sekä vuoden 2004 aikana tekstillä ja logolla painatetut kangaskassit.. Nakurun lapset ry sai ilahduttavasti lahjoituksia ja koulujen taksvärkkikeräystuloja toimintansa ja jatkoopintorahaston hyväksi: Töölön yhteiskoulun yläaste 2361,- Töölön yhteiskoulun lukio 1905,- Kristiinan seudun yläaste ja lukio 1699,- Kirsi Ojansuun 40-vuotissyntymäpäiväkeräys 435,- Jouko Heleniuksen syntymäpäiväkeräys 350,- Maija Knuutilan syntymäpäiväkeräys 130,- Näiden lisäksi useat jäsenet ja muut yksityiset ihmiset lahjoittivat erilaisia summia jatko-opintorahaston hyväksi. 12. JATKO-OPINTORAHASTO Jatko-opintorahaston tarkoituksena on tukea niitä jo koulunsa päättäneitä ja opinnoissaan menestyneitä nuoria, joilla on mahdollisuus koulumenestyksensä ansioista jatkaa esim. yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa. Rahastoa hallinnoi Nakurun lapset ry:n hallitus, joka myöntää kummitoiminnan piirissä oleville nuorille koulutusstipendejä. Jatko-opintorahaston kartuttamiskampanja jatkui Etelä-Suomen Lääninhallituksen rahankeräysluvalla OKU 1147A. Keräyksen tarkoituksena oli aktivoida erityisesti yrityksiä. Kampanja ei ollut erityinen menestys ja syksyllä 2004 Nakurun lapset ry tilitti Lääninhallitukselle keräystuottoina Summa sisälsi myös lahjoitukset muilta tahoilta sekä keräysaikana saadut myyntituotot. Kuluneen vuoden aikana kokonaan tai osin jatko-opintorahaston tukemana opiskeli 6 nuorta: Janet Chemgetich, opettaja (kummi jatkoi opintojen tukemista) Justine Khamala, tiedotusoppi (kummi jatkoi osin opintojen tukemista) Deverlyne Nasimiyu, opettaja (Kristiinanseudun koulun taksvärkkilahjoituksen tukemana) Rose Alice Njoki, kampaaja (kummi jatkoi opintojen tukemista) Joseline Nyapola Oduya, riskinhallinta ja talous Herbert Wanjala, kemia ja fysiikka Jatko-opintorahastosta myönnettiin myös 50 uron suuruisia stipendejä opintonsa päättäneille nuorille. Heljä Vänskä ja Anna-Liisa Jarkko luovuttivat stipendit juhlavasti Nakurussa seuraaville nuorille: Janet Chemgetich Justine Khamala Teresia Mukoya Rose Alice Njoki Gregory Shiundu 13. HARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Nakurun lapset ry jatkoi aikaisempien vuosien tapaan suomalaisten opiskelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden lähettämistä Nakuruun. Lastenkodissa ja ammattikoulutushankkeessa harjoittelijoina olivat vuoden 2004 aikana: Marika Karhunpesä, Helsingin yliopisto / Afrikan kielet ja kulttuurit Eveliina Piiroinen ja Anna-Maria Salonen, HAMK / Sosiaaliala Kirsi Turunen ja Miina Kilpikivi, Helsingin Yliopisto / 6

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 Kummitoiminnan 30. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 Kummitoiminnan 30. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 Kummitoiminnan 30. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikallisyhdistyksen säännöt

Paikallisyhdistyksen säännöt Paikallisyhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Eläkeläiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry:n säännöt

Suomen Shakkiliitto ry:n säännöt Suomen Shakkiliitto ry:n säännöt (Esitetään hyväksyttäväksi Kerhojen kokouksessa 1.11.2015) 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Shakkiliitto ry. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistyksen toiminta käsittää

Lisätiedot

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka 1.1 Yhdistyksen (tässä tekstissä liitto) nimi on Suomen somaliliitto 1.1.1 Somaliliitosta voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi 1 (7) HYVINKÄÄN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Hyvinkään Palloseura ry, perustettu 21.1.1947 Kotipaikka Hyvinkää; Seuran

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot