Ulkoasianministeriö hyväksyi muutoksitta lastenkodille haetun kehitysyhteistyöhankeen vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoasianministeriö hyväksyi muutoksitta lastenkodille haetun kehitysyhteistyöhankeen vuosille 2013 2015."

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S Kummitoiminnan 27. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme piirissä oleville kenialaisille lapsille. Jokaisella kummilapsella tulee olla mahdollisuus sekä peruskoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä 2. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä kenialaisten yhteistyötahojen omavaraisuutta ja jatkuvuutta sekä edistää kouluttautumista ammattiin asti. Toiminnalla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. 3. Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan toinen toisiltamme - lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. 4. Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. 5. Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1. JOHDANTO Lastenkodin toiminnan kannalta merkittävin muutos oli, että lokakuusta alkaen lastenkodin työntekijöiden palkkoja alkoi maksamaan Kenian valtion tasa-arvo- ja lastensuojeluministeriö. Keniassa hintojen kohoaminen pysähtyi, mutta ne jäivät korkealle tasolle. Tämä näyttää olevan pysyvä tilanne. Hinnat eivät näytä tulevan merkittävästi laskemaan. Ulkoasianministeriö hyväksyi muutoksitta lastenkodille haetun kehitysyhteistyöhankeen vuosille Yhdistyksen uudistetut säännöt tulivat voimaan kun Patentti- ja rekisterihallituksen oli ne hyväksynyt. 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUS JA TYORYHMÄT 2.1 Kevätkokous Nakurun lapset ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Hämeenlinnassa. Vuosikokoukseen osallistui 39 henkilöä Hallitus 2012 Kevätkokouksen päätöksellä hallitus jatkaa ilman henkilömuutoksia. Hallituksen kokoonpano: Ari Parkkola, Hämeenlinna, puheenjohtaja Kaija Hukka, Espoo, jäsen Miia Koivu, Helsinki, jäsen Eija Laitinen, Hämeenlinna, jäsen Aulikki Kalalahti, Espoo, jäsen Jorma Holopainen, Hyvinkää, jäsen Kirsi Turunen, Helsinki, jäsen Hanna Rinkineva-Heikkilä, Espoo, jäsen Marianne Zilliacus, Sipoo, jäsen Heljä Vänskä, Hämeenlinna, jäsen Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Hanna Rinkineva. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Hämeenlinnasta. Kummisihteerinä jatkoi Heljä Vänskä. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 9 kertaa Toiminnanjohtaja Yhdistyksellä ei ollut toiminnanjohtajaa. 1

2 2.1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus Kirjanpitäjänä toimi Marika Lohi Suomen Mikroluotto Oy:sta. Hän hoiti myös laskujen maksatukset ja rahasiirrot Keniaan yhdessä Heljä Vänskän kanssa. Tilintarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin HTM Aulikki Vuorela ja ekonomi Marjatta Ristiluoma sekä varatilintarkastajiksi HTM Heikki Itkonen ja Kaija Moller. 2.2 Syyskokous Syyskokous järjestettiin Helsingissä Kehys ry:n kokoustilassa, Töölöntorink 2 B. Kokouksessa oli läsnä 11 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenistä oli ilmoittanut eroavansa seuraavat henkilöt: Heljä Vänskä, Kaija Hukka, Miia Koivu, Aulikki Kalalahti, Jorma Holopainen ja Kirsi Turunen. Syyskokous päätti valita eronneiden hallituksen jäsenten tilalle toimikauden loppuun seuraavat henkilöt: Heikki Jarkko, Peter Kuria, Sirpa Rautiainen, Olli Fabricius, Jenny Öhman ja Pekka Järvelin. Kokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksut seuraavasti: Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 25 / vuosi Jäsenmaksu, kannatusjäsen 50 / vuosi Jäsenmaksu, opiskelija-kannatusjäsen 20 / vuosi Vuoden 2013 kummimaksujen suuruudeksi syyskokous päätti: Esikouluikäisen kummimaksu 210 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 272 / vuosi Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 360 / vuosi 2.3 Työryhmät Hallitus asetti seuraavat työryhmät: Ammattikoulun hanketyöryhmä; Ari Parkkola ja Eija Laitinen. Lastenkodin hankkeen valmistelun työryhmä; Ari Parkkola, Eija Laitinen ja Hanna Rinkineva sekä asiantuntijoina Kaija Hukka ja Heljä Vänskä. Tiedotustyöryhmä; Kaija Hukka, Marianne Zilliacus, Aulikki Kalalahti ja Kirsi Turunen. Harjoittelijat/vapaaehtoiset hoitava työryhmä: Hanna Rinkineva. 3. JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET Nakurun lapset ry on Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (Kepa) jäsenjärjestö. Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston järjestämään kansalaisjärjestöseminaariin osallistui keväällä ja syksyllä Nakurun lapset ry:n puheenjohtaja Ari Parkkola. Puheenjohtaja osallistui Suomen Kenian uuden suurlähettilään Sofie From-Emmesbergin strategiasuunnitelman esittelyyn. 4. TIEDOTUS 4.1 Verkkosivut Nakurun lapset ry:n päätiedotusväylänä toimi verkkosivut 4.2 Sähköpostituslista Nakurun lapset ry:n sisäisessä tiedotuksessa toimi sähköpostituslista. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneille jäsenille toimitettiin sähköpostitse jäsenkirjeet, sääntömääräiset kokouskutsut, tiedotteita Nakurun tilanteista ja Suomen tapahtumista. Vastaavat tiedot lähetettiin postin välityksellä sähköpostilistan ulkopuolisille jäsenille. 4.3 Nakurun lapset facebook Nakurun lapset ry on aktiivinen facebookissa, Facebookissa päivitetään yhdistyksen ja lastenkodin kuulumisia sanoin, kuvin ja videoin. 4.4 Osallistumiset tapahtumiin Tapahtumiin osallistuttiin: Helsingin Maailma Kylässä festivaali Unicef-vuoteen liittyen Arap Moi -lastenkodin lapset osallistuivat piirustustapahtumaan. Näyttelyn avaaminen tapahtui Hämeenlinnan Verkatehtaan Arxin turkoosihuoneessa

3 4.5 Julkisuutta mediassa Nakurun lapset ry:n toiminta oli vuoden 2012 aikana esillä mediassa: Hämeenlinnan paikallislehti Kaupungin Uutiset kirjoitti Hämeenlinnan kaupungin kirjaston 150- juhlavuonnaan keräämästä lahjoituksesta yhdistykselle tammikuun alussa. Hämeen Sanomat kirjoitti Justine Khamalan vierailusta Suomessa (14.5.). Ulkoministeriön Global Finland -sivustolla oli Justine Khamalan haastattelu "Minun unelmani". 4.6 Muu tiedotus Yhdistyksen esitettä uudistettiin ja ajankohtaistettiin. Yhdistyksen ja kummitoiminnan markkinointitarpeisiin tuotettiin kaksi kuvaesitystä power-point muodossa. 5. KUMMITOIMINTA 5.1 Perustietoa kummitoiminnasta Nakurun lapset ry:n keskeisin toimintamuoto on kummitoiminta. Vuoden 2012 lopussa Nakurun lapset ry:llä oli 356 jäsentä ja 65 kannattajajäsentä eli bontua (Bongattua Tuttavaa). Jäsenistä kouluja oli 12 ja muita järjestöjä/yhteisöjä 31. Varsinaisten jäsenten määrä putosi 4:llä. Kannattajajäsenten määrä kasvoi 15 prosentilla. Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Jäseniä Bontuja Jäseniä Bontuja Jäseniä Bontuja Kummilapsia oli Nakurun lapset ry:n kautta vuoden 2012 lopussa 387. Kummilapsien määrä kasvoi 4 lapsella. Lastenkodilla oli noin 150 lasta, joista alle 100 oli kummilapsia. Loput kummilapset oli sijoitettu perheisiin. Lastenkodin kapasiteetti ei mahdollista lastenkodilla asuvien määrän kasvattamista merkittävästi suuremmaksi. Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Poika Tyttöjä Yhteensä Tuloksellisuus Kummien maksama lapsikohtainen kummiraha on lähtenyt kokonaisuutena Keniaan. Yhdistys on kerännyt varoja kaikkiaan (kummituotto+myynnin tulos+lahjoitukset+jäsenmaksut+korkotuotto) ,03euroa. Lastenkodilla on käytetty ,82 euroa, joka on 102 % kerätyistä varoista. Kummitoiminnan hallintoon ja muihin kuluihin Suomessa on käytetty 4117,23 euroa, joka on 2,5 % lastenkodin rahalähetyksestä. Vuonna 2012 ammattiin valmistui 11 nuorta. Kaikkiaan on ammattiin valmistunut tähän mennessä 98 nuorta. Peruskoulutuksessa on taulukon mukainen määrä kummilapsia esikoulu peruskoulu lukio esikoulu Peruskoulu Lukio Ammatti opintojen tukeminen Ammattiin opiskelijoita oli 40 ja heidän opintojensa kokonaiskustannus oli ,00 euroa (37 812e+4465e hankerahaa). Kummien tuki nuorille oli yhteensä ,00 euroa. Loppuosa ,00 euroa maksettiin opintorahaston (OR) muista lahjoituksista, joita vuoden aikana kertyi ,00 euroa. Ammattiopintojen kustannukset jäivät 9 451,00 euroa tappiolliseksi. Kummien osallistuminen on yhdistyksen talouden kannalta tärkeää. Tällä hetkellä OR:n kulut ovat suuremmat kuin tulot. Tarvittavien varojen kerääminen on haaste yhdistykselle. Vuosi Opiskelijat Ammattiin opiskelijoita Ammattiin valm Opiskelua Eril. kurssit yht JOR Kummi+JOR Kummi Amm.k Kork.k Amm.k Kork.k Computer Arvio Ammattiin valmistuneille annettiin valmistujaislahjaksi 50 euroa. Kummit maksoivat starttirahan (200 e) välineiden hankintaan tailoring- ja hairdressing-kursseilta valmistuneille (kummeilta 3:lle ja taksvärkin kautta 5:lle). 5.4 Nakurun lastenkodin tukeminen Yhdistys maksoi vuonna 2012 neljän työntekijän palkan lastenkodilla lokakuun alkuun: kummisihteerin, sosiaalityöntekijän, vauvalan apulaisen ja klinikan apulaisen. Hankevalmistelun rakennusosuuden valmisteluun palkattiin 3½ kuukauden ajaksi projektihenkilö. Palkkoihin käytettiin 6540 euroa. 3

4 17-vuotiaiden sisäoppilaitoksessa opiskelevien lastenkodilla asuneiden nuorten loma-ajan asuminen on ongelmallista, koska heidät on vaikea majoittaa lastenkodille. Heinäkuussa tuettiin 5 nuoren asumista ja joulukuussa tuettiin 7 nuoren loma-asumista lastenkodin henkilökunnan ja paikallisen hallituksen jäsenten kodeissa. 6. KUMMIVIESTINTÄ Vuonna 2012 Nakurun lapset ry:n jäsenille lähetettiin jäsenkirjeitä ja tiedotteita pääosin sähköpostilistan kautta: Huhtikuussa kutsuttiin sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Toukokuussa kerrottiin mm. vuosikokouksen päätöksistä ja tulevista tapahtumista. Marraskuun lopulla kutsuttiin syyskokoukseen. Joulukuussa tiedotettiin Syyskokouksen asioista ja keräyskampanjasta. Myös Nakurun ja lastenkodin tilanteesta kertovia viestejä on lähetetty hallituksen jäsenten työmatkojen jälkeen. Lisäksi kummeille lähetettiin postitse kummilapsilta saatuja kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Kummeille ja jäsenille tiedotettiin säännöllisesti lastenkodin tilanteesta yhdistyksen kotisivujen ja facebooksivujen kautta Kummitapaamisia järjestettiin sääntömääräisten kokousten yhteydessä, kevätkokouksessa Hämeenlinnassa ja syyskokouksessa Helsingissä. 7. HANKETOIMINTA 7.1 Ammatillinen tukiohjelma Nakurun nuorille hanke Hankkeen loppuraportti jätettiin UM:öön. Hankekoordinaattorina toimi Suomessa Eija Laitinen ja paikallisena koordinaattorina toimi koulun johtajana Joseph Mwangi. 7.2 Ammattikoulun uusi hanke Hankkeen kolmas vuosi vei projektia eteenpäin ja ammattikoulun toiminnassa on päästy merkittävästi tuloksellisempaan suuntaan. Ammattikoulun tulonmuodostus ei kasvanut vaan pysyi vuoden 2011 tasolla. Erityisesti suunnitellut lyhytkurssit jäivät pääosin toteutumatta. Syitä on analysoitu ja muutoksia ammattikoulun päässä tehty tuloksen parantamiseksi. Hankkeen viimeinen vuosi on Hankekoordinaattorina toimi Suomessa Eija Laitinen ja paikallisena hankekoordinaattorina toimi Joseph Mwangi Selvityshanke 2011 Hankkeesta jätettiin loppuraportti UM:öön. 7.4 Hanketyömatkat Nakuruun Keväällä hankematkaan ammattikoululle osallistuivat puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Eija Laitinen. Syksyllä ammattikoulun hankematkalle osallistuivat puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Eija Laitinen. Eija Laitinen osallistui ammattikoulun hankkeen 10-vuotisjuhlallisuuksiin. 8. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Nakurun lapset ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Nakurun lapset ry:n päätoimintana on kummilapsityö. Vuonna 2012 kummirahatulot olivat yhteensä ,83 euroa ja kulut ,85 euroa. Hanketoimintaansa Nakurun lapset ry sai ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöjen hanketukea. Vuonna 2012 ammattikoulun hankkeeseen käytettiin UM:n hankeavustusta ,71 euroa. Yhdistyksen omarahoitusosuus rahana oli ,77 euroa. Nakurun lapset ry:n toiminta pyörii merkittävästi vapaaehtoistyön voimalla. Tehdystä vapaaehtoistyöstä pidetään tuntikirjanpitoa ja tuntimäärät arvotetaan ohjeistuksen mukaisesti 14,00 euroa/tunti ja Keniassa tehtynä 5,00 euroa/tunti. Ammattikoulun hankkeelle tehtiin 1563 tuntia, rahalliselta arvolta euroa. Hankkeessa vapaaehtoistyötä voitiin käyttää ,77 euron edestä. 4

5 Lastenkodille tehtiin tunteja 850 jonka rahallinen arvo on euroa Jäsenmaksuina kertyi vuoden aikana ,00 euroa. Nakurun lapset ry:n aktiivijäsenet myivät Kikoi Tradingin maahantuomia kenialaisia sekä ammattikoulusta hankittuja kangaslaukkuja ja koruja erilaisissa tilaisuuksissa. Myyntitulos oli 690,50 euroa. Myynti ei ole merkittävä tulonlähde, mutta myynnin kautta voidaan yhdistys pitää esillä tapahtumissa. Markun savi-kesänäyttelyssä myytiin yhdistyksen hyväksi tuotteita ja pidettiin yhdistystä esillä. Erilainen lahja kauppa on osa vakiintunutta toimintaa. Ostettavat tuotteet löytyvät sivuiltamme osoitteesta Erilaisten lahjojen ostot ja erillinen kampanja tuottivat yhteensä ,06 euroa. Lahjoilla on hankittu moskiittoverkkoja, unipaketteja, kestovaippoja, henkilökunnan palkkoja ja lastenjuhlia sekä ruokaa. Yhteistyössä lastenkodin kanssa lahjavalikoimaa uudistettiin vastaamaan sekä lahjoittajien että vastaanottajien tarpeita. Lahja-kaupan käyttöön teetettiin lahjakortit. Useita vuosia toimintaamme tukeneilta kouluilta saimme lahjoituksina taksvärkkikeräysten tuotot. Töölön yhteiskoulun yläasteen taksvärkkilahjoitus 2350 euroa sekä Kristiinan Seudun lukio 622 euroa. Uusina tulokkaina Brändö Gymnasium suoritti kevään 2012 taksvärkkikeräyksen yhdistykselle lahjoittamalla 1883 euroa ja. Lammin lukio lahjoittamalla 338 euroa. Tämän lisäksi useat yhdistyksen jäsenet ja muut yksityiset ihmiset lahjoittivat erikokoisia summia jatkoopintorahaston hyväksi. Vuosi Kummiraha Jäsenmaksut Myynti Taksvärkki Eril. viite 466 JOR kumm Ruokaraha lahja Nakurun lapset ry:n tilinpäätös 2012 osoitti tilikauden alijäämäiseksi ,02 euroa. 9. TYÖHARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Työharjoittelussa vuoden 2012 alussa toimivat Nakurussa Lahden Ammattikorkeakoulun opiskelijat Jenni Hyvärinen, Päivikki Kukkamaa ja Heidi Lindström 3 kuukauden ajan. 5

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen.

Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 13 Kummitoiminnan 28. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme

Lisätiedot

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 Kummitoiminnan 21. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: (1) Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen kummitoiminnan piirissä

Lisätiedot

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN TOIMINTAKERTOMUS 2004 1. YLEISTÄ 1.1 Kehittämisen, kehittymisen ja muutosten aikaa Nakurun lapset ry:n vuosi 2004 oli vaiherikasta aikaa. Kummitoiminnassa keskityttiin Nakurussa pidettävän kummirahakirjanpidon

Lisätiedot

KUMMIN OPAS. Kenialainen kummilapseni on

KUMMIN OPAS. Kenialainen kummilapseni on KUMMIN OPAS Kenialainen kummilapseni on KUMMIN OPAS TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 YHTEISTYÖKUMPPANIT NAKURUSSA 3 KUMMIMAKSU 3 KUMMISUHTEEN KESTO 4 KOULUNKÄYNTI KENIASSA 4 KUMMIKIRJEENVAIHTO 5 LAHJOJEN

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006 EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2006: ARKEA JA JUHLAA 2 TUKITOIMINTA 3 INDONESIA 3 MOSAMBIK 4 PERU 4 PUOLA 5 VENÄJÄ 5 MUU TUKITOIMINTA 5 VAPAAEHTOISTYÖ 6 TEHTAANKATU

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007. vuodelta 2007

EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007. vuodelta 2007 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007 1 Toimintakertomus vuodelta 2007 2 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007 3 Toimintakertomus

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva Larissa Pelle Orpolapset opintielle SISÄLTÖ KOULUTUS ON VOIMAKKAIN ASE, JOTA VOIT KÄYTTÄÄ MUUTTAESSASI MAAILMAA 3 TOIMINTAKESKUS VALMIINA

Lisätiedot

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Hallinto ja varainhankinta 2.1. Jäsenkokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Toimisto 2.4. Talous 2.5. Oma kouluttautuminen

Lisätiedot

Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa

Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa Kaiken maailman kummit tietoa kummijärjestöistä suomessa Sisällysluettelo Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 Emmaus Helsinki ry on perustettu vuonna 1966. Se on työyhteisö, joka kutsuu kaikenlaisia ihmisiä osattomia ja

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINTAKERTOMUS I TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAMALLI 2 II TOIMINTA VUONNA 2008 KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTA 3 MUU TUKITOIMINTA 5 III

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS. Vuodelta 2005

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS. Vuodelta 2005 EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS Vuodelta 2005 Emmaus Helsinki ry Toimisto: Tehtaankatu 40 B, 00150 Helsinki, puh. 09-636282 Kirpputorit: Punavuori: Tehtaankatu 40 B, puh. 09-632233; Lauttasaari: Gyldénintie

Lisätiedot

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut... 2 1.2 Hallinto... 3 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus... 3 1.4 Projektitoiminta...

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO OSA I VUOSIKERTOMUS 1 TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄT 2 VARSINAINEN TUKITOIMINTA VUONNA 2009 2.1 KOULUNKÄYNNIN

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty jäsenkokouksessa xx.xx.2015 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 2 2. HALLINTO... 2 2.1 Toimitilat... 2 2.2 Henkilöstö... 3 2.3 Tiimi... 3 2.4 Jäsenkokoukset... 4 2.5. Talous...

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat 2.2 Henkilöresurssit 3. KOULUTUSTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 St.Cyprian Chavanod College kuorokilpailussa, Uganda Suomen Caritas ry Caritas Finland rf Maneesikatu 2a 00170 Helsinki Puh. (09) 135 7998, faksi (09) 684 23140 www.caritas.fi caritas@caritas.fi

Lisätiedot

Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa.

Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa. Yhteiset Lapsemme ry Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2013 YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on vuonna 1988 perustettu, poliittisesti, uskonnollisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HELSINKI TOIMISTO: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki PUH: 045-1388 673 S-POSTI: toimisto@emmaushelsinki.fi KOTI SIVUT: www.emmaushelsinki.fi www.emmaus-europe.org www.emmaus-international.org

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Vuosikatsaus 2011

Suomen lasten ja nuorten säätiö Vuosikatsaus 2011 Suomen lasten ja nuorten säätiö Vuosikatsaus 2011 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi Puhelin: 09 618 21 234 www.nuori.fi 2 Kannen Myrsky-kuvat: Suomen kulttuurirahasto

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY. Toimintakertomus. Vuodelta 2009

Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY. Toimintakertomus. Vuodelta 2009 Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY 1 Toimintakertomus Vuodelta 2009 2 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2009 Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY 3 Kirpputorin arkea

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa Vahvistettu yhdistyksen kokouksessa 12.12.2010 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toiminnan tavoite, sisältö ja käytännön

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Toimintaympäristö ja talouskehitys Yhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakaina vuonna 2011 huolimatta Euroopan taloustilanteen

Lisätiedot