Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen."

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S Kummitoiminnan 28. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme piirissä oleville kenialaisille lapsille. Jokaisella kummilapsella tulee olla mahdollisuus sekä peruskoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä 2. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä kenialaisten yhteistyötahojen omavaraisuutta ja jatkuvuutta sekä edistää kouluttautumista ammattiin asti. Toiminnalla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. 3. Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan toinen toisiltamme - lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. 4. Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. 5. Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1. JOHDANTO Lastenkodin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli kehitysyhteistyöhankkeen alkaminen. Yhdistykselle palkattiin kummisihteeriksi Sirpa Rautiainen. Lastenkodin hankkeeseen liittyen Mama Justine Oduya ja Mr. Chester Omonde vierailivat Suomessa 2. HALLITUS, SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET JA TYORYHMÄT 2.1 Hallitus 2013 Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2013: Ari Parkkola, Hämeenlinna, puheenjohtaja Hanna Rinkineva-Heikkilä, Espoo, varapuheenjohtaja Peter Kuria, Helsinki, jäsen Eija Laitinen, Hämeenlinna, jäsen Olli Fabricius, Helsinki, jäsen Pekka Järvelin, Helsinki, jäsen Jenny Öhman, Helsinki, jäsen Marianne Zilliacus, jäsen Sirpa Rautiainen, Hämeenlinna, jäsen Heikki Jarkko, Hämeenlinna, jäsen, eronnut Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Hämeenlinnasta. Palkattuna kummisihteerinä aloitti Sirpa Rautiainen. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa. 2.2 Kirjanpito ja tilintarkastus Kirjanpitäjänä toimi Marika Lohi Suomen Mikroluotto Oy:sta. Hän hoiti myös laskujen maksatukset ja rahasiirrot Keniaan yhdessä Sirpa Rautiaisen kanssa. 1

2 Tilintarkastajiksi vuodelle 2013 valittiin HTM Aulikki Vuorela ja ekonomi Marjatta Ristiluoma sekä varatilintarkastajiksi HTM Heikki Itkonen ja Kaija Moller. 2.3 Työryhmät Hallitus asetti seuraavat työryhmät: Ammattikoulun hanketyöryhmä; Ari Parkkola ja Eija Laitinen. Lastenkodin hankkeen työryhmä; Ari Parkkola, Jenny Öhman, Marianne Zilliacus, Peter Kuria ja Sirpa Rautiainen. Tiedotustyöryhmä; Marianne Zilliacus ja Pekka Järvinen. Harjoittelijat/vapaaehtoiset hoiti Hanna Rinkineva. 2.4 Kevätkokous Nakurun lapset ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Hämeenlinnassa. Vuosikokoukseen osallistui vain 7 henkilöä 2.5 Syyskokous Syyskokous järjestettiin Helsingissä Töölön Yhteiskoulun tiloissa. Kokouksessa oli läsnä 15 henkilöä. Kokous päätti vuoden 2014 jäsenmaksut seuraavasti: Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 35 / vuosi Jäsenmaksu, kannatusjäsen 70 / vuosi Jäsenmaksu, opiskelija-kannatusjäsen 20 / vuosi Vuoden 2014 kummimaksujen suuruudeksi syyskokous päätti: Esikouluikäisen kummimaksu 210 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 272 / vuosi Lukiolaisen kummimaksu 500 / vuosi 3. JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET Nakurun lapset ry on Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (Kepa) jäsenjärjestö. Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston järjestämään kansalaisjärjestöseminaariin osallistuivat Nakurun lapset ry:n puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Sirpa Rautiainen. Puheenjohtaja Parkkola osallistui seminaariin myös syksyllä. Hankekoordinaattori Sirpa Rautiainen osallistui Unicefin järjestämään kaksipäiväiseen ihmisoikeusperusteiset hankkeet -työpajaan TIEDOTUS 4.1 Verkkosivut Nakurun lapset ry:n päätiedotusväylänä toimi verkkosivut 4.2 Sähköpostituslista Nakurun lapset ry:n sisäisessä tiedotuksessa toimi sähköpostituslista. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneille jäsenille toimitettiin sähköpostitse jäsenkirjeet, sääntömääräiset kokouskutsut, tiedotteita Nakurun tilanteista ja Suomen tapahtumista. Vastaavat tiedot lähetettiin postin välityksellä sähköpostilistan ulkopuolisille jäsenille. 4.3 Nakurun lapset facebook Nakurun lapset ry on aktiivinen facebookissa, Facebookissa päivitetään yhdistyksen ja lastenkodin kuulumisia sanoin, kuvin ja videoin. 4.4 Osallistumiset tapahtumiin Tapahtumiin osallistuttiin: Helsingin Maailma Kylässä festivaali Julkisuutta mediassa Hämeen Sanomissa oli Artikkeli "oikeus kynään ja paperiin", kuva, jossa Mama Justine ja Edwina Goldstone sekä "ujo satusetä kannustaa kiitollisuuteen" Wilson Kirwan vierailu Eteläisten koululla. Juttu sisältää myös tietoiskun Nakurun lapsista. Suur-Keuruun Sanomien oli artikkeli "Sinervän koulu kummiksi Milicalle"

3 Hankematkan yhteydessä juttu Keskisuomalainen-lehdessä ja Suur-Keuruun sanomissa Muu tiedotus Nakurun lasten esite on englannin kielisenä. 5. KUMMITOIMINTA 5.1 Perustietoa kummitoiminnasta Nakurun lapset ry:n keskeisin toimintamuoto on kummitoiminta. Vuoden 2013 lopussa Nakurun lapset ry:llä oli 385 jäsentä ja 73 kannattajajäsentä eli bontua (Bongattua Tuttavaa). Jäsenistä kouluja oli 12 ja muita järjestöjä/yhteisöjä 31. Varsinaisia jäseniä lopetti 6. Kannattajajäsenten määrä kasvoi kahdeksalla. Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Jäseniä Bontuja Jäseniä Bontuja Jäseniä Bontuja Kummilapsia oli Nakurun lapset ry:n kautta vuoden 2013 lopussa 402. Kummilapsien määrä kasvoi 15 lapsella. Luku sisältää myös opiskelijat. Lastenkodilla oli noin 150 lasta, joista alle 100 oli kummilapsia. Loput kummilapset oli sijoitettu perheisiin. Lastenkodin kapasiteetti ei mahdollista lastenkodilla asuvien määrän kasvattamista merkittävästi suuremmaksi. Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Tuloksellisuus Kummien maksama lapsikohtainen kummiraha on lähtenyt kokonaisuutena Keniaan. Yhdistys on kerännyt varoja kaikkiaan (kummituotto+opintotuotto+lahjoitukset+tuotemyynti+jäsenmaksut+korkotuotto) ,45 euroa. Lastenkodilla on käytetty (kummilapsikulut+opintotuki+lahjoitusten käyttö+omarahoitus) ,33 euroa, joka on 87 % kerätyistä varoista. Kummitoiminnan hallintoon ja muihin kuluihin Suomessa on käytetty 1516,12 euroa, joka on 1 % kerätyistä varoista. Kummisihteerin palkkaukseen käytettiin ,23 euroa, johon palkkatukea saatiin ,52 euroa. Vuonna 2013 ammattiin valmistui 17 nuorta. Kaikkiaan on ammattiin valmistunut tähän mennessä 115 nuorta. Peruskoulutuksessa on taulukon mukainen määrä kummilapsia esikoulu peruskoulu lukio esikoulu Peruskoulu Lukio Ammattiopintojen tukeminen Ammattiin opiskelijoita oli 37 ja heidän opintojensa kokonaiskustannus oli ,00 euroa. Kummien tuki nuorille oli yhteensä 8 042,00 euroa ,00 euroa saatiin Ali ja Tujan Nylundin säätiöltä. Loppuosa 8 315,00 euroa lainattiin muista rahoista. Kummien osallistuminen on yhdistyksen talouden kannalta tärkeää. Tällä hetkellä OR:n kulut ovat suuremmat kuin tulot. Tarvittavien varojen kerääminen on haaste yhdistykselle. Vuosi Opiskelijat Ammattiin opiskelijoita Ammat tiin valm. Opiskelua Eril. kurssit Yht. JOR Kummi+ Kummi Amm.k Kork.k Amm.k Kork.k Comput JOR er * ** 12** Arvio * Kolme nuorta sai opiskeluapurahan vuonna 2013, mutta aloitti opiskelun rahan turvin vasta 2014 (37/40). ** Ammattiin valmistuneille 2013 on lähetetty 50 euroa (10 kpl) tai 200 euron (5 kpl) starttirahapaketti toukokuussa Nakurun lastenkodin tukeminen 17-vuotiaiden sisäoppilaitoksessa opiskelevien lastenkodilla asuneiden nuorten loma-ajan asumista tuettiin hankkeen puolelta. 3

4 6. KUMMIVIESTINTÄ Vuonna 2013 Nakurun lapset ry:n jäsenille lähetettiin jäsenkirjeitä ja tiedotteita pääosin sähköpostilistan kautta: Huhtikuussa kutsuttiin sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Toukokuussa kerrottiin mm. vuosikokouksen päätöksistä ja tulevista tapahtumista. Marraskuun lopulla kutsuttiin syyskokoukseen. Joulukuussa tiedotettiin syyskokouksen asioista. Myös Nakurun ja lastenkodin tilanteesta kertovia viestejä on lähetetty hallituksen jäsenten työmatkojen jälkeen. Lisäksi kummeille lähetettiin postitse kummilapsilta saatuja kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Kummeille ja jäsenille tiedotettiin säännöllisesti lastenkodin tilanteesta yhdistyksen kotisivujen ja facebooksivujen kautta Kummitapaamisia järjestettiin sääntömääräisten kokousten yhteydessä, kevätkokouksessa Hämeenlinnassa ja syyskokouksessa Helsingissä. Kummitapaamisia järjestettiin Mama Justinen Odyan ja Mr. Chesterin vierailuun liittyen Jyväskylässä ja Helsingissä HANKETOIMINTA 7.1 Ammattikoulun uusi hanke Vuosi 2013 oli hankkeen viimeinen vuosi. Tulon kasvattamisessa ei päästy kaikkiin tavoitteisiin. Ammattikoulu on kuitenkin kehittänyt toimintaansa, kaikista kursseista on hyväksytyt opetussuunnitelmat, saanut kaikki tarvittavat sertifikaatit kursseille ja tehnyt vuoden 2014 suunnitelmat koulun osalta. Koulun uusi hyväksytty nimi on Nakuru Training Institute. Koulun status on teknillinen instituutti. Hankekoordinaattorina toimi Suomessa Eija Laitinen ja paikallisena hankekoordinaattorina toimi Joseph Mwangi. 7.2 Lastenkodin hanke Lastenkodin hankkeen alku viivästyi usealla kuukaudella. Hanketyöskentelyn opettelu on viivästyttänyt lisää vuoden 2013 hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Osa vuoden 2013 tavoitteista jäi saavuttamatta. Suurimmat viivästymiset kohdistuivat korjausrakentamiseen, joka ei päässyt alkuun käytännössä ollenkaan sekä tietoteknisiin järjestelyihin, jotka päästiin vain aloittamaan. Rahoituksen osalta käytettiin noin puolet suunnitellusta. Vuoden 2014 suunnitelmat on päivitetty ottaen huomioon vuoden 2013 saavutetut tavoitteet. Hankekoordinaattorina toimi Suomessa Sirpa Rautiainen ja Keniassa Resiato Koikai. 7.3 Hanketyömatkat Nakuruun Keväällä hankematkalle lastenkodille osallistui varapuheenjohtaja Hanna Rinkineva ja Sirpa Rautiainen. Keväällä hankematkaan ammattikoululle osallistuivat puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Eija Laitinen. Syksyllä lastenkodin hankematkalle osallistuivat puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Sirpa Rautiainen sekä ammattikoulun hankematkalle hankekoordinaattori Eija Laitinen. 8. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Nakurun lapset ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Nakurun lapset ry:n päätoimintana on kummilapsityö. Varoja on kerätty tähän tarkoitukseen ,45 euroa. Hanketoimintaansa Nakurun lapset ry sai ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöjen hanketukea. Vuonna 2013 ammattikoulun hankkeeseen käytettiin UM:n hankeavustusta ,25 euroa. Yhdistyksen omarahoitusosuus rahana oli ,10 euroa. Lastenkodin hankkeeseen käytettiin UM:n hankeavustusta ,65 euroa. Yhdistyksen omarahoitusosuus rahana oli 5086,70 euroa. 4

5 Nakurun lapset ry:n toiminta pyörii merkittävästi vapaaehtoistyön voimalla. Tehdystä vapaaehtoistyöstä pidetään tuntikirjanpitoa ja tuntimäärät arvotetaan ohjeistuksen mukaisesti 14,50 euroa/tunti ja Keniassa tehtynä 5,00 euroa/tunti. Ammattikoulun hankkeelle tehtiin 762 tuntia, rahalliselta arvolta ,00 euroa Lastenkodin hankkeelle tehtiin 762 tuntia, rahalliselta arvolta 9 719,00 euroa. Jäsenmaksuina kertyi vuoden aikana 9796,00 euroa, joka on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenmaksut maksettaisiin. Erilainen lahja kauppa on osa vakiintunutta toimintaa. Ostettavat tuotteet löytyvät sivuiltamme osoitteesta Erilaisten lahjojen ostot ja muut lahjoitukset tuottivat yhteensä 9 369,00 euroa. Lahjoilla on hankittu moskiittoverkkoja, unipaketteja, kestovaippoja, henkilökunnan palkkoja ja lastenjuhlia sekä ruokaa. Tämän lisäksi useat yhdistyksen jäsenet ja muut yksityiset ihmiset lahjoittivat erikokoisia summia opintorahaston hyväksi. Vuosi Kummirah Jäsenmaksut Myynti Taksvärkki Eril. viite 466 OR kumm Ruokaraha a lahja Nakurun lapset ry:n tilinpäätös 2013 osoitti tilikauden ylijäämäiseksi ,30 euroa. 9. TYÖHARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Vapaaehtoistyötekijänä oli lastenkodilla Lea Metsä huhtikuusta alkaen vuoden 2014 puolelle asti. 5

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 Kummitoiminnan 21. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 Emmaus Helsinki ry on perustettu vuonna 1966. Se on työyhteisö, joka kutsuu kaikenlaisia ihmisiä osattomia ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013 Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013 YLEISTÄ Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry aloitti vuoden 2013 uudella

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Kevätkokouksen päätös 23.5.2008

Toimintakertomus 2007 Kevätkokouksen päätös 23.5.2008 1 Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Toimintakertomus 2007 Kevätkokouksen päätös 23.5.2008 Yleistä Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry (jatkossa Maatiainen) on aatteellinen yhdistys, jonka pyrkimyksenä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot