Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383."

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme piirissä oleville lapsille. Jokaisella kummilapsella tulee olla mahdollisuus sekä peruskoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä 2. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä kenialaisten yhteistyötahojen omavaraisuutta ja jatkuvuutta sekä edistää kouluttautumista ammattiin asti. Toiminnalla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. 3. Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan toinen toisiltamme - lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. 4. Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. 5. Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1. JOHDANTO Nakurun lapset ry vietti 25-juhlavuotta. Arap Moi -lastenkodin johtaja Justine Oduya osallistui juhlakokoukseen osana Suomen vierailuaan. Kokoukseen osallistui myös Nakurun lapset ry:n jatko-opintorahaston ja kumminsa tuella opiskellut Herbert Wanjala. Kuivuus ja voimakkaasti kohonneet hinnat vaikuttivat toimintaan Keniassa vuonna 2011 jokaisella tasolla. Lastenkodilla ja ammattikoululla on ongelmista huolimatta voitu toimia lähes normaalisti. Lastenkotia auttoivat jäsenten ylimääräiset lahjoitukset. Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. Ulkoministeriön vuonna 2010 Nakurun lapset ry:lle myöntämän tuen turvin voitiin toteuttaa kummitoiminnan muutoksia koskeva selvityshanke lastenkodilla. 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUS JA TYORYHMÄT 2.1 Vuosikokous Nakurun lapset ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Hämeenlinnassa, Vuosikokous pidettiin 25-vuotisjuhlakokouksena Hämeenlinnassa Virvelinrannan tiloissa. 25-vuotisjuhlaan osallistui runsaat 70 henkilöä. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Pekka Haavisto. Varsinaiseen vuosikokoukseen osallistui 44 yhdistyksen jäsentä Hallitus 2011 Kevätkokous valitsi Nakurun lapset ry:n puheenjohtajaksi Ari Parkkolan. Hallitukseen päätettiin valita yhdeksän jäsentä. Hallituksen kokoonpano: Ari Parkkola, Hämeenlinna, puheenjohtaja Kaija Hukka, Espoo, jäsen Miia Koivu, Helsinki, jäsen Eija Laitinen, Hämeenlinna, jäsen Aulikki Kalalahti, Espoo, jäsen Jorma Holopainen, Hyvinkää, jäsen Kirsi Turunen, Helsinki, jäsen Hanna Rinkineva-Heikkilä, Espoo, jäsen Marianne Zilliacus, Sipoo, jäsen Heljä Vänskä, Hämeenlinna, jäsen 1

2 Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Hanna Rinkineva. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Hämeenlinnasta. Kummisihteerinä jatkoi Heljä Vänskä. Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa Toiminnanjohtaja Yhdistyksellä ei ollut toiminnanjohtajaa Kirjanpito ja tilintarkastus Kirjanpitäjänä toimi Marika Lohi Suomen Mikroluotto Oy:sta. Hän hoiti myös laskujen maksatukset ja rahasiirrot Keniaan. Tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valittiin HTM Aulikki Vuorela ja ekonomi Marjatta Ristiluoma sekä varatilintarkastajiksi HTM Heikki Itkonen ja Kaija Moller. 2.2 Syyskokous Syyskokous järjestettiin Töölön yhteiskoululla Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 23 yhdistyksen jäsentä. Kokous päätti vuoden 2011 jäsenmaksut seuraavasti: Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 25 / vuosi Jäsenmaksu, kannatusjäsen 50 / vuosi Jäsenmaksu, opiskelija-kannatusjäsen 20 / vuosi Vuoden 2011 kummimaksujen suuruudeksi syyskokous päätti: Esikouluikäisen kummimaksu 210 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 272 / vuosi Jatko-opiskelijoiden kummimaksu 360 / vuosi 2.3 Työryhmät Hallitus asetti seuraavat työryhmät: Ammattikoulun hanketyöryhmä; Ari Parkkola ja Eija Laitinen. Selvityshankkeen työryhmä; Hanna Rinkineva, Kaija Hukka, Heljä Vänskä ja Tiinu Ristinen. Lastenkodin hankkeen valmistelun työryhmä; Ari Parkkola, Eija Laitinen ja Hanna Rinkineva sekä asiantuntijoina Kaija Hukka ja Heljä Vänskä. Tiedotustyöryhmä; Kaija Hukka, Marianne Zilliacus, Aulikki Kalalahti ja Kirsi Turunen. Harjoittelijat/vapaaehtoiset hoitava työryhmä: Hanna Rinkineva. 3. JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET Nakurun lapset ry on Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen (Kepa) jäsenjärjestö. Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston järjestämään kansalaisjärjestöseminaariin osallistui keväällä ja syksyllä Nakurun lapset ry:n edustajana Ari Parkkola. 4. TIEDOTUS 4.1 Verkkosivut Nakurun lapset ry:n päätiedotusväylänä toimi edelleen verkko-osoite 4.2 Sähköpostituslista Nakurun lapset ry:n sisäisessä tiedotuksessa toimi sähköpostituslista. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneille jäsenille toimitettiin sähköpostitse jäsenkirjeet, sääntömääräiset kokouskutsut, tiedotteita Nakurun tilanteista ja Suomen tapahtumista. Vastaavat tiedot lähetettiin postin välityksellä sähköpostilistan ulkopuolisille jäsenille. 4.3 Nakurun lapset facebook Nakurun lapset ry:llä on oma Facebook-fanisivut. 4.4 Osallistumiset tapahtumiin Tapahtumiin osallistuttiin: Helsingin Maailma Kylässä festivaali Julkisuutta mediassa Nakurun lapset ry:n toiminta oli vuoden 2011 aikana esillä mediassa: Lapin Kansa kertoi yhdistyksestä haastattelemalla helmikuussa kummimatkalla ollutta kummipariskuntaa. Arap Moi lastenkodin johtaja Justine Oduyaa ja kummi Marianne Zilliacusta haastateltiin Yle FST5:n Min morgon ohjelmassa toukokuussa. Hämeen Sanomat julkaisi yhdistyksen historiasta artikkelin, jota varten oli haastateltu sekä lastenkodin johtajaa että yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Anna-Liisa Jarkkoa. Hämeen Sanomissa oli myös artikkeli las- 2

3 tenkodin nykypäivästä ja kummipoika Chester Omondesta, joka nykyisin on yliopisto-opiskelija ja hoitaa lastenkodin kirjanpitoa. Artikkelissa haastateltiin myös Hanna Rinkinevaa ja Kaija Hukkaa. Artikkelit olivat toukokuussa. Kouvolan Sanomat julkaisi Kouvolan suunnalla asuvan kummin haastattelun toukokuussa, Hufvudstadsbladet julkaisi laajan artikkelin Arap Moi lastenkodin toiminnasta Vartti-lehti julkaisi Kaija Hukan haastatteluun perustuvan artikkelin loka-marraskuun taitteessa. Luonnontieteilijä-lehdessä oli yhdistyksen toimintaa sivuavaa juttua toukokuussa ja marraskuussa. 5. KUMMITOIMINTA 5.1 Perustietoa kummitoiminnasta Nakurun lapset ry:n keskeisin toimintamuoto on kummitoiminta. Vuoden 2011 lopussa Nakurun lapset ry:llä oli 360 jäsentä ja 50 kannattajajäsentä eli bontua (Bongattua Tuttavaa). Jäsenistä kouluja oli 12 ja muita järjestöjä/yhteisöjä 31. Varsinaisten jäsenistön määrä kasvoi 4 prosentilla. Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Jäseniä Bontuja Jäseniä Bontuja Jäseniä Bontuja Kummilapsia oli Nakurun lapset ry:n kautta vuoden 2011 lopussa 383. Kummilapsien määrä kasvoi 3 prosentilla. Lastenkodilla oli noin 150 lasta, joista alle 100 oli kummilapsia. Loput kummilapset oli sijoitettu perheisiin. Lastenkodin kapasiteetti ei mahdollista lastenkodilla asuvien määrän kasvattamista merkittävästi suuremmaksi. Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Poika Tyttöjä Yhteensä Tuloksellisuus Kummien maksama lapsikohtainen kummiraha on lähtenyt kokonaisuutena Keniaan. Yhdistys on kerännyt varoja kaikkiaan (kummituotto+myynnin tulos+lahjoitukset+jäsenmaksut+korkotuotto) ,59 euroa. Lastenkodilla on käytetty ,16 euroa, joka on 91 % kerätyistä varoista. Kummitoiminnan hallintoon ja muihin kuluihin Suomessa on käytetty 3298,95 euroa, joka on 2,5 % lastenkodin rahalähetyksestä. Ammattiin valmistui 17 nuorta vuonna Kaikkiaan on ammattiin valmistunut tähän mennessä 87 nuorta. Peruskoulutuksessa on taulukon mukainen määrä kummilapsia esikoulu peruskoulu lukio esikoulu peruskoulu Lukio Jatko-opintojen tukeminen Jatko-opiskelijoita oli 40 ja heidän opintojensa kokonaiskustannus oli 25465,00 euroa. Kummien tuki jatkoopiskeleville nuorille oli yhteensä 14400,00 euroa. Loppuosa 11065,00 euroa maksettiin jatko-opintorahaston (JOR) muista lahjoituksista. Kummien osallistuminen on yhdistyksen talouden kannalta tärkeää. Tällä hetkellä JOR:n kulut ovat suuremmat kuin tulot. JOR:n kustannukset ovat vuositasolla nousussa. Tarvittavien varojen kerääminen on haaste yhdistykselle. Vuosi Opiskelijat Ammattiin opiskelijoita Ammattiin valm Opiskelua jatkaa Eril. kurssit yht JOR Kummi+JOR Kummi Amm.k Kork.k Amm.k Kork.k computer Arvio Ammattiin valmistuneille annettiin valmistujaislahjaksi 50 euroa. Kummit maksoivat starttirahan (200 e) välineiden hankintaan tailoring- ja hairdressing-kursseilta valmistuneille. 5.4 Nakurun lastenkodin tukeminen Yhdistys maksoi vuonna 2011 neljän työntekijän palkan lastenkodilla: kummisihteerin, sosiaalityöntekijän, vauvalan apulaisen ja klinikan apulaisen. Palkkoihin käytettiin 4800 euroa. 17-vuotiaiden sisäoppilaitoksessa opiskelevien lastenkodilla asuneiden nuorten loma-ajan asuminen on ongelmallista, koska heidät on vaikea majoittaa lastenkodille. Tämän takia yhdistys tuki 9 nuoren asumista ja koulut- 3

4 tautumista ammattikoululla neljän kuukauden ajan. Joulukuussa tuettiin 6 nuoren loma-asumista lastenkodin henkilökunnan ja paikallisen hallituksen jäsenten kotona Kummimatkat Helmikuussa yhdeksän kummia kävi Keniassa kahden viikon matkalla. Matkan päätarkoitus oli tavata kummilapsia. 6. KUMMIVIESTINTÄ Vuonna 2011 Nakurun lapset ry:n jäsenille lähetettiin jäsenkirjeitä ja tiedotteita pääosin sähköpostilistan kautta: Huhtikuussa kutsuttiin sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Toukokuussa kerrottiin mm. vuosikokouksen päätöksistä ja tulevista tapahtumista. Marraskuun lopulla kutsuttiin syyskokoukseen. Joulukuussa tiedotettiin syyskokouksen päätöksistä ja mm. muistutettiin Erilainen lahja -kampanjasta. Myös Nakurun ja lastenkodin tilanteesta kertovia viestejä on lähetetty hallituksen jäsenten työmatkojen jälkeen. Lisäksi kummeille lähettiin postitse kummilapsilta saatuja kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Kummitapaamisia järjestettiin sääntömääräisten kokousten yhteydessä, kevätkokouksessa Hämeenlinnassa ja syyskokouksessa Helsingissä. Juhlavuoden ansiosta osallistuminen kummitapaamisiin oli runsasta. 7. HANKETOIMINTA 7.1 Ammatillinen tukiohjelma Nakurun nuorille hanke Hankkeen käyttämättömät varat saatiin käytettyä irrottamalla UM:n luvalla uudesta hankkeesta sopiva palat VOC-hankkeeseen. Hanke päättyy kun loppuraportti on hyväksytty UM:ssa. Hankekoordinaattorina toimi Suomessa Eija Laitinen ja paikallisena koordinaattorina toimi koulun johtajana Joseph Mwangi. 7.2 Ammattikoulun uusi hanke Hankkeen toinen vuosi vei projektia eteenpäin ja ammattikoulun toiminnassa on päästy merkittävästi tuloksellisempaan suuntaan. Ammattikoulun tulonmuodostus kasvoi, mutta sen osalta ei päästy kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti suunnitellut lyhytkurssit jäivät pääosin tältä vuodelta toteutumatta. UM:n kanssa on sovittu hankkeen jatkamisesta vuodella, koska hankkeelle myönnetyt varat sen mahdollistavat. Tämä parantaa edelleen mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet. Ammattikoulu on saanut kaikki tarvittavat sertifikaatit. Hankekoordinaattorina toimi Suomessa Eija Laitinen ja paikallisena hankekoordinaattorina toimi Joseph Mwangi Selvityshanke 2011 Selvityshanke toteutettiin. Hankkeella pystyttiin selvittämään kummilasten tilanne erityisesti perheissä asuvien lasten osalta sekä Kenian lastensuojelulain vaikutus toimintaan. Hanke loi pohjaa lastenkodille haettavaa hanketta varten. Hankevastaava oli Kaija Hukka. Kenttätyöstä suurimman osan teki vapaaehtoistyönä sosionomiopiskelija Tiinu Ristinen. Hankkeen tuloksista on laadittu noin 20-sivuinen englanninkielinen raportti, joka on asiasta kiinnostuneiden saatavissa. 7.4 Hanketyömatkat Nakuruun Keväällä hankematkoja toteutettiin kaksi. Ammattikoulun hankematkalle osallistui puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Eija Laitinen. Selvityshankematkalla oli keväällä hankekoordinaattori Kaija Hukka. Syksyllä ammattikoulun hankematkalle osallistuivat puheenjohtaja Ari Parkkola ja hankekoordinaattori Eija Laitinen. Selvityshankkeen hankematkalle osallistuivat varapuheenjohtaja Hanna Rinkineva ja hankekoordinaattori Kaija Hukka. 8. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Nakurun lapset ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Nakurun lapset ry:n päätoimintana on kummilapsityö. Vuonna 2011 kummirahatulot olivat yhteensä ,59 euroa ja kulut ,16 euroa. 4

5 Hanketoimintaansa Nakurun lapset ry sai ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöjen hanketukea. Vuonna 2011 ammattikoulun VOC-hankkeeseen käytettiin UM:n hankeavustusta ,43 euroa. Yhdistyksen omarahoitusosuus rahana oli 3217,54 euroa. Uuteen hankkeeseen käytettiin UM:n hankeavustusta ,05 euroa. Yhdistyksen omarahoitusosuus rahana oli 5791,72 euroa. Lastenkodin selvityshankkeeseen käytettiin UM: hankeavustusta ,00 euroa, josta yhdistyksen omarahoitusosuus oli rahana 1453,25 euroa. Nakurun lapset ry:n toiminta pyörii merkittävästi vapaaehtoistyön voimalla. Tehdystä vapaaehtoistyöstä pidetään tuntikirjanpitoa ja tuntimäärät arvotetaan ohjeistuksen mukaisesti 14,00 euroa/tunti ja Keniassa tehtynä 1,25 euroa/tunti. Vuonna 2011 tehdyn vapaaehtoistyön määrä VOC-hankkeelle oli 165,5 tuntia, rahalliselta arvolta 2317,00 euroa sekä uudelle hankkeelle 412 tuntia, rahalliselta arvolta 5768 eurroa.. Selvityshankkeelle tehtiin vapaaehtoistyötä 101 tuntia, rahalliselta arvoltaan 1404,00 euroa. Kaikkiaan hankkeisiin käytettiin vapaaehtoistunteja 1250 tuntia, rahalliselta arvoltaan euroa. Lastenkodille tehtiin tunteja 1110 jonka rahallinen arvo on euroa. Jäsenmaksuina kertyi vuoden aikana 9817,83 euroa. Tavoite, että jokainen jäsen hankkisi yhden kannattajajäsenen, ei toteutunut. Nakurun lapset ry:n aktiivijäsenet myivät Kikoi Tradingin maahantuomia kenialaisia sekä ammattikoulusta hankittuja kangaslaukkuja ja koruja erilaisissa tilaisuuksissa. Myyntitulos oli 305,61 euroa. Tulokseen vaikutti varastoon tehdyt muutokset poistoina. Erilainen lahja kauppa on osa vakiintunutta toimintaa. Ostettavat tuotteet löytyvät sivuiltamme osoitteesta Erilaisten lahjojen ostot tuottivat yhteensä 3117,00 euroa. Lahjoilla on hankittu moskiittoverkkoja, unipaketteja, kestovaippoja, henkilökunnan palkkoja ja lastenjuhla. Erillinen kampanja ruokaan ja muuhun välttämättömään tuotti 6876,99 euroa, joka auttoi lastenkotia selviytymään kohonneista kustannuksista. Juhlavuoden muistaminen yhdistyksen tarpeisiin tuotti 1070,00 euroa. Taksvärkkikampanjaan ei saatu mukaan uusia kouluja kuten toivottiin. Useita vuosia toimintaamme tukeneilta kouluilta saimme lahjoituksina taksvärkkikeräysten tuotot. Töölön yhteiskoulun yläasteen taksvärkkilahjoitus 2720,00 euroa sekä Kristiinan Seudun koulun taksvärkkilahjoitus, joka kirjautui vuoden 2012 puolelle. Hämeenlinnan kirjasto vietti 150-vuotisjuhlia ja keräsi yhdistykselle 2140,00 euroa, joka käytettiin jatkoopintorahaston tarpeisiin. Hämeenlinnan kirjastolle osoitetaan erityiskiitos yhdistyksen huomioimisesta. Tämän lisäksi useat yhdistyksen jäsenet ja muut yksityiset ihmiset lahjoittivat erikokoisia summia jatkoopintorahaston hyväksi. Vuosi Kummiraha Jäsenmaksut Myynti Taksvärkki Eril. viite 466 JOR kumm Ruokaraha lahja Nakurun lapset ry:n tilinpäätös 2011 osoitti tilikauden alijäämäiseksi 2019,03 euroa. 9. TYÖHARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Työharjoittelussa vuoden 2011 alussa toimivat Nakurussa Lahden Ammattikorkeakoulun opiskelijat Sari Halila ja Teija Posio 3 kuukauden ajan. Vapaaehtoistyöntekijänä lastenkodilla 5 kuukauden ajan työskenteli Tiinu Ristinen. 5

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 Kummitoiminnan 21. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään lisäämään oikeudenmukaista ja tasa-arvoista lapsuutta kenialaisen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013 Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry Toimintakertomus 2013 YLEISTÄ Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry aloitti vuoden 2013 uudella

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n 20. toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry.

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 1. Yleistä Yhdistyksen toiminnan perustana ja keskeisinä päämäärinä olivat lapsen ja lapsuuden arvostus, suvaitsevaisuus,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.04.2008 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1. Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2008 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot