T O I M I N T A K E R T O M U S Kummitoiminnan 29. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Kummitoiminnan 29. vuosi. Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet:"

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S Kummitoiminnan 29. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kummitoimintamme piirissä oleville kenialaisille lapsille. Jokaisella kummilapsella tulee olla mahdollisuus sekä peruskoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisuus toteuttaa itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä 2. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä kenialaisten yhteistyötahojen omavaraisuutta ja jatkuvuutta sekä edistää kouluttautumista ammattiin asti. Toiminnalla edistetään tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan elämänhallinnan taitoja sosiaalisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. 3. Verkostoitumalla muiden saman alan toimijoiden kanssa sekä Suomessa että Keniassa opitaan toinen toisiltamme - lisätään vaikuttamisen ja auttamisen mahdollisuuksia. 4. Kansainvälisyyskasvatuksella laajennetaan myönteistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä. 5. Nakurun lapset ry seuraa ja osallistuu yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun Suomessa. 1. JOHDANTO Kummitoiminta jatkui perinteisellä tavalla. Kummitoiminnalla tuettavien lasten ja kummien määrät pysyivät suunnilleen samoina. Ammattiin valmistui vuonna 2014 seitsemän (7) nuorta. Lastenkodin asemassa tapahtui iso muutos kun sen henkilökunnasta tuli virallisesti valtion työntekijöitä heidän saadessaan valtion henkilökortin. Mama Justine Oduyan asema muuttui entistä vahvemmaksi, niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Hän on lastensuojelusta vastaavan ministeriön edustaja Nakuru county'n alueella. Kehitysyhteistyöhankkeeseen liittyen Ms. Resiato Koikai, kummitoiminnan päällikkö ja Mr. Meshack Saina, sosiaalityöntekijä vierailivat Suomessa marraskuussa. 2. HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2.1 Hallitus 2014 Ari Parkkola, Hämeenlinna, puheenjohtaja Hanna Rinkineva-Heikkilä, Espoo, varapuheenjohtaja Wilson Kirwa, Lahti, jäsen Eija Laitinen, Hämeenlinna, jäsen Olli Fabricius, Helsinki, taloudenhoitaja, jäsen Pekka Järvelin, Helsinki, jäsen (eronnut ) Jenny Öhman, Helsinki, jäsen Marianne Zilliacus, jäsen Sirpa Rautiainen, Hämeenlinna, jäsen Leena Rasanen, Espoo, jäsen. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko Hämeenlinnasta. Palkattuna osa-aikaisena kummisihteerinä toimi Sirpa Rautiainen. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhdeksän (9) kertaa. 2.2 Kirjanpito ja tilintarkastus Kirjanpitäjänä toimi Marika Lohi Suomen Mikroluotto Oy:sta. Hän hoiti myös laskujen maksatukset ja rahasiirrot Keniaan yhdessä Sirpa Rautiaisen kanssa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin HTM Aulikki Vuorela, toiminnantarkastajaksi ekonomi Marjatta Ristiluoma ja varatilintarkastajaksi HTM Heikki Itkonen. 1

2 2.3 Työryhmät Hallituksella oli toimintavuonna seuraavat työryhmät: Lastenkodin hankkeen työryhmä; Ari Parkkola, Jenny Öhman, Eija Laitinen ja Sirpa Rautiainen. Ulkoasiainministeriö myönsi vuonna 2013 Nakurun lapset ry:lle valtionavustusta euroa vuosien kehitysyhteistyöhankkeeseen Arap Moin lastenkodin toimintakyvyn ja toiminnan kestävyyden vahvistaminen. Sen avulla kehitetään lastenkodin toimintapuitteita, osaamista ja voimavaroja. Työryhmän tehtävänä oli seurata ja koordinoida hanketta lastenkodin kanssa. Tiedotustyöryhmä; Marianne Zilliacus, Pekka Järvelin ja Sirpa Rautiainen. Ryhmä vastasi kummeille ja jäsenille lähetettävistä tiedotteista ja viesteistä sekä kotisivujen ja Facebook-sivuston tietojen päivittämisestä. Varainhankintatyöryhmä; Olli Fabricius, Ari Parkkola ja Matti Hukka. Työryhmän tehtävänä oli seurata yhdistyksen varojen käyttöä ja kehittää varainhankintaa. Maailma kylässä -työryhmä; Jenny Öhman, Hanna Rinkineva ja Leena Rasanen. Ryhmä organisoi osallistumisen Maailma kylässä-tapahtumaan. Harjoittelijoiden/vapaaehtoisten asioita hoitivat Hanna Rinkineva ja Leena Rasanen. 2.4 Vapaaehtoiset ja harjoittelijat Vapaaehtoistyötekijänä lastenkodilla oli Lea Metsä ( alkaen) asti. Sen jälkeen hän on ollut aktiivisti mukana yhdistyksen toiminnassa. Vapaaehtoistyöntekijöiden työlupakäytäntöön liittyvät ongelmat aiheuttivat sen, että yhdistys ei toistaiseksi suosi yli kolmen (3) kuukauden työjaksoja. Lahden ammattikorkeakoulusta oli lastenkodilla neljä (4) työharjoittelijaa, kolme sosionomiopiskelijaa ja sairaanhoitajaopiskelija, kolmen (3) kuukauden ajan maalis-toukokuussa Harjoittelijat raportoivat harjoittelustaan LAMKin kv koordinaattorin kautta sekä suoraan hallitukselle. 2.5 Kevätkokous Nakurun lapset ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Hämeenlinnassa. Kokoukseen osallistui parikymmentä henkilöä. Lea Metsä piti tilaisuudessa esityksen vapaaehtoisvuodestaan lastenkodissa. 2.6 Syyskokous Syyskokous järjestettiin Helsingissä Töölön yhteiskoulun tiloissa. Kokouksessa oli läsnä 27 henkilöä. Kummitoiminnasta lastenkodissa vastaava Ms. Resiato Koikai ja sosiaalityöntekijä Mr. Meshack Saina olivat paikalla ja kertoivat kummilasten asioista. Kokous päätti vuoden 2015 jäsenmaksut seuraavasti: Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 35 / vuosi Jäsenmaksu, kannatusjäsen 70 / vuosi Jäsenmaksu, opiskelija-kannatusjäsen 20 / vuosi Vuoden 2015 kummimaksujen suuruudeksi syyskokous päätti: Esikouluikäisen kummimaksu 210 / vuosi Peruskouluikäisen kummimaksu 272 / vuosi Lukiolaisen kummimaksu 500 / vuosi 3. JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET Nakurun lapset ry on Kepa ry:n (Kehitysyhteistyön palvelukeskus) jäsenjärjestö. Yhdistys oli mukana Maailma kylässä-festivaalilla Helsingissä Näkyvyys tässä kehitysyhteistyön suurimmassa tapahtumassa on paitsi välttämätöntä myös hyödyllistä. Nakurun lapset ry:n näyttelyosastolla Mahdollisuuksien Tori-teltassa kävi vilkkaasti ihmisiä tutustumassa toimintaamme. Suunniteltu ohjelmaosuus jouduttiin valitettavasti perumaan, koska lastenkodin hankeryhmän vierailu siirtyi syksyyn. Puheenjohtaja Ari Parkkola osallistui ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston järjestämään kansalaisjärjestöseminaarin keväällä

3 4. JÄSENTIEDOTUS JA VIESTINTÄ 4.1 Jäsentiedotus Nakurun lapset ry:n jäsenille lähetettiin jäsenkirjeitä ja tiedotteita pääosin sähköpostin välityksellä. Sähköpostituslistalle osoitteensa antaneet saivat huhtikuussa kokouskutsun sääntömääräiseen vuosikokoukseen marraskuun lopulla kokouskutsun syyskokoukseen joulukuussa tiedotteen syyskokouksen asioista sekä viestejä Nakurun ja lastenkodin tilanteesta hallituksen jäsenten matkojen jälkeen. Niille jäsenille, jotka eivät käytä sähköpostia, vastaavat tiedot lähetettiin postitse. Kummeille postitettiin myös lastenkodista koululomien jälkeen lähetettyjä kummilasten kirjeitä, piirustuksia ja valokuvia. Kummit tapasivat toisiaan sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Syyskokouksessa oli mahdollista keskustella kummilapsista lastenkodin työntekijöiden Ms. Resiato Koikain ja Mr. Meshack Sainan kanssa. 4.2 Kotisivut ja Facebook Nakurun lapset ry:n kattavin tiedotuskanava on kotisivut Sivujen sisältöä päivittää yhdistys ja sitä ylläpitää vapaaehtoistyönä viestintätoimisto Viidakkorumpu Oy (Turku). Kotisivujen Ajankohtaista-osiossa kerrottiin lastenkodin tilanteesta ja tapahtumista. Toimintavuoden aikana sivuston nykyinen muoto osoittautui kuitenkin epäkäytännölliseksi. Uuden sivuston luominen Viidakkorummun kanssa aloitettiin loppuvuodesta. Uusitut kotisivut on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2015 aikana. Nakurun lapset ry on mukana sosiaalisessa mediassa myös omalla Facebook-sivulla, Tiedotustyöryhmä päivittää sivulle yhdistyksen ja lastenkodin kuulumisia. Facebook tavoitti vuoden lopussa jo yli 300 henkilöä. 5. KUMMITOIMINTA 5.1 Perustietoa kummitoiminnasta Kummitoiminta on Nakurun lapset ry:n ydintoimintaa. Vuoden 2014 lopussa Nakurun lapset ry:llä oli 386 jäsentä ja 16 kannattajajäsentä. Jäsenistä kouluja tai päiväkoteja oli 14 ja muita järjestöjä/yhteisöjä 36. Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi Kummilapsia oli toimintavuoden päättyessä 382. Heistä lastenkodissa asui 112, loput elävät perheissä lastenkodin ulkopuolella. Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Kummilapsia oli peruskoulutuksessa: Esikoulu Peruskoulu Lukio Yhteensä Esikoulu Peruskoulu Lukio Yhteensä Peruskoulun ja lukion lukuvuosi päättyy kalenterivuoden lopussa. Ammattiin opiskelu aloitetaan oppilaitoksesta riippuen eri aikoina vuotta, usein seuraavana syksynä. Opiskelupaikkaa ja opiskelun alkua odotellessa nuoret ovat voineet käydä yhdistyksen kustantamana tietotekniikkaan perehdyttävän kurssin Nakurun lapset ry:n kehitysyhteistyöhankkeena perustetussa ammattikoulussa (Nakuru Training Institute, NTI). 3

4 Ammattiin valmistutaan ammattioppilaitoksen tai korkeakoulun kursseilla suorittamalla Certificate tai Diploma. Korkeakouluissa voidaan opiskella pidemmälle, alempaa (BSc) tai ylempää (MSc) tutkintoa varten. Opiskelevia/ Opiskelevia/ Valmistuneita/ NTI rahoitus oppilaitos oppilaitos Vuosi OR Kummi Kummi Yht Amm. Korkeakoulu Yht Amm. Korkea- Yht Computer +OR. oppilts oppilts koulu * Arvio 45 ** Arvio 8 13 * Kolme nuorta (3/40) sai opiskeluapurahan vuonna 2013, mutta aloitti opiskelun vasta ** Lukuun eivät sisälly peruskoulun joulukuussa 2014 päättäneet 13 nuorta, jotka aloittavat opiskelun v 2015? Lyhenteet: OR = opintorahasto, NTI = Nakuru Technical Institute (Center of Hope) Peruskoulutettavien (328) ja opiskelevien (36) kummilasten lisäksi 11 kummilasta odotti opiskelupaikkaa, kaksi (2) oli keskeyttänyt opiskelun ja viiden (5) opintojen tilannetta selvitellään. Ammattiin valmistui seitsemän (7) nuorta. Vuosien varrella valmistuneita on yhteensä Varainhankinta ja käyttö Yhdistys keräsi toimintavuoden aikana kummitoimintaan yhteensä euroa. Vuosi Kummiraha Opintotukiraha Taksvärkki Erilainen Kuukausi- Muu Yhteensä lahja lahjoitus lahjoitus Kummit lähettivät opintotukea euroa ja Ali & Tujan Nylundin säätiö lahjoitti opiskelijoille euroa. Erilainen lahja kauppa on osa vakiintunutta toimintaa. Ostettavat tuotteet löytyvät sivuiltamme osoitteesta Lahja- ja lahjoitusvaroilla hankittiin moskiittoverkkoja, unipaketteja, kestovaippoja ja ruokaa sekä kustannettiin lastenjuhlia. Kummitoiminnan tuki lastenkodille oli yhteensä euroa. Siitä kummilasten peruskoulutukseen lähetettiin euroa, opintoihin euroa ja muihin tarpeisiin 2964 euroa. Lastenkodin hyväksi koitui myös yhdistyksen omavastuuosuus 6320 euroa yhteistyöhankkeessa. Nakurun lapset ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Teknisen kömmähdyksen vuoksi kummirahaa jäi kuitenkin lähettämättä euroa. Asia huomattiin vuodenvaihteessa ja rahaa toimitettiin tammikuussa HANKETOIMINTA 6.1 Kehitysyhteistyöhanke Vuoden 2014 hankesuunnitelmasta toteutettiin noin puolet, jolloin kahden (2) ensimmäisen vuoden aikana on alkuperäisestä suunnitelmasta on saavutettu yhden (1) vuoden tavoitteet. Kevään hankematkalla todettiin, että hankeorganisaatioon on tehtävä muutoksia. UM:n hyväksyttyä ehdotetut muutokset palkattiin heinäkuussa kokopäiväinen projektipäällikkö, Ms. Pamela Orwa ja Kakamegassa työskentelevät sosiaalityöntekijät (2) otettiin hanketyöntekijöiksi. Kun Ms. Pamela oli perehtynyt hankkeeseen, päivitettiin toimintasuunnitelma vuoden viimeiselle neljännekselle. Uusittu hankeorganisaatio toteutti lähes kaikki suunnitellut työt, mikä osoittaa muutoksen onnistuneen. Tuntumamme on, että hankkeen tavoitteet on pääosin mahdollista saavuttaa, jos saamme UM:ltä luvan yhteen jatkovuoteen (2016). 4

5 6.2 Rahoitus ja kulut Nakurun lapset ry sai hanketoimintaansa ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöjen valtionapua. Sopimuksen mukaan yhdistys vastaa 15% hankkeen rahoituksesta niin, että ½ maksetaan rahana ja ½ tehdään vapaaehtoistyönä. Hallituksen jäsenten tekemät työtunnit kirjataan. Tuntimäärät arvotetaan ohjeistuksen mukaisesti 14,50 euroa/tunti Suomessa ja 5,00 euroa/tunti Keniassa. - Lastenkodin hankkeeseen tehtiin vuonna 2014 yhteensä 716 tuntia, rahalliselta arvoltaan euroa. Rahoitus Vuosi UM Yhdistys Yht AMCH Kummisihteeri Kulut Koulutus Suomessa Seuranta (matkat) Hankkeen varoin mm. avattiin lastenkodin sivupiste Kagamegassa, kaksi sosiaalityöntekijää, tuettiin sisäoppilaitoksissa tai korkeakouluissa opiskelevien, 17 vuotta täyttäneiden tai vanhempien nuorten koululomien aikaista asumista muualla kuin lastenkodilla, järjestettiin terveydenhuoltoa ja -kasvatusta sekä korjattiin lastenkodin vanhoja rakennuksia. 6.3 Hankematkat Nakuruun Puheenjohtaja Ari Parkkola ja kummisihteeri Sirpa Rautiainen tekivät maaliskuussa hankematkat lastenkotiin. Varapuheenjohtaja Hanna Rinkineva kävi työmatkansa yhteydessä syyskuussa Nakurussa. Puheenjohtaja Ari Parkkola kävi lastenkodilla syyskuussa, hallituksen ja hanketyöryhmän jäsen Marianne Zilliacus puolestaan joulukuussa. Muut Yht 7. YHDISTYKSEN TOIMINTA SUOMESSA Nakurun lapset ry:n Suomen toiminnan kulut katetaan kummeilta ja kannattajilta saatavilla jäsenmaksuilla sekä tuotemyynnillä. Toimintavuonna 2014 jäsenmaksuja kertyi euroa, myyntivoittoa tuotemyynnistä 468 euroa ja korkoa 4 euroa, yhteensä euroa. Hallinto- ja toimistokuluihin käytettiin euroa. Kummisihteerin palkkaan saatiin työvoima- ja hanketukea. Yhdistyksen osuudeksi jäi euroa. Kulut olivat siten yhteensä euroa. Kassaan jäi 715 euroa. 8. TALOUSYHTEENVETO euroa % kerätyistä varoista Kummirahat, opintorahat ja lahjoitukset Jäsenmaksut Tuotemyynti ja korko Yhteensä Lastenkotiin Lastenkodin hankkeeseen (yhdistyksen osuus) Hallinto- ja toimistokulut Kummisihteerin palkka (yhdistyksen osuus) Yhteensä Nakurun lapset ry:n tilinpäätös 2014 osoittaa tilikauden ylijäämäksi euroa. 5