1 Lapsuudenkotini elinkaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Lapsuudenkotini elinkaari"

Transkriptio

1 Johdanto Kirjallisessamaisterinpäättötyössänikerronomannäkemyksenisiitä,miten lapsuudenkotinionmuuttunutunelmastakaatopaikaksi.pyrinvalottamaanja ymmärtämäänisänihamstraamista,sekäsenvaikutuksiaitseenijaperheeseeni. Tarkoituksenanionmyöstutkiaisältäniperiytyviäkäyttäytymismallejanija selviytymismekanismejani,jotkamonintavoinvaikuttavatmyöstaiteeseeni. Pyrinmyösetsimäänvastauksiasiihen,mikäonromullatäytetynlapsuudenkotini suhdeisänimenneisyyteenjaomaannykytilanteeseeni. Olenvalinnutlähtökohdakseniomanrajallisennäkökulmaniisäänijaperheeseenija näinollentekstinieivarmaankaantäysinvastaamuidenperheenjäsenteni näkemyksiätapahtumienkulusta.tekstiniperustuukinlähinnäomiinmielikuviini, muistoihinijaaikuisenaperheenikanssakäymiinikeskusteluihin.olentietoisesti päättänytkäsitelläperheenjäseniäniheidänoikeillanimilläänsiitähuolimatta,että tekstinisaattaaasettaaheidätepäedulliseenvaloon.entiennytmitenmuutenkaan välittäisinlukijallesuhteen,jokaminullaonperheeseenijaetenkinisääni. Kirjoittamisprosessionennenkaikkeatoiminutminullepuhdistavanaja vapauttavanaprosessina.isänikeskusteluhaluttomuudenjasiskojenietääntymisen tähdenolenkuitenkinmonestikirjoittaessaniepäillytoikeutustaniasioiden penkomisellejaniistäkertomiselle.toisaaltavaietutasiatperheessäniovatsaaneet minutvakuuttuneeksiasioidenaukipuhumisenja kirjoittamisentarpeellisuudesta. Tavoittelemaniavoimuusonmonessakohdintarkoittanutmyösitseni havainnoimistaepäsuotuisassavalossa.ymmärtääkseniisäänijahänen hamstraamistaanolenjoutunutastumaansilleepämukavallealueelle,jossapelkoni isänikaltaiseksimuuttumisestaovatosoittautuneettodeksi.neasiat,joitaeniten isässänisäälinjavihaan,ovatirtileikkaamatonosamyösitseäni.tämän kirjoitustyönyhtenätavoitteenaonnäinollenitseniuudelleenmäärittäminen suhteessaisäänijahänenedustamaansaajattelutapaan. Lapsuudenkotinitilankuvaileminenpelkästäänsanallisestituntuiriittämättömälle ratkaisulle,jotenkuljetantekstiänimyösvanhojenjauusienvalokuvienavulla. Kuvatjoissaeitoisinmainita,ovatitseottamiani.Mukanaonmyöspoimintoja perhealbumista(valitettavastisuurinosatalonremontointiajavarhaisvaiheita dokumentoivastakuvamateriaalistaonisänihallussa,enkäpäässytniihinkäsiksi). Maisterinopinnäytetyöntaiteellisenaosuutenateinkolmelasityötä,jotkaliittyvät vainhyvinlöyhästikirjalliseenosuuteen.taiteellisessaosuudessanikäsittelen lähinnänaisenseksuaalisuutta,muttatässätekstissälähestynteoksianiälyllistävän ajattelumallinjataidemaailmanasettamienpaineidennäkökulmasta.lopussa pohdinmyösomaasuhdettanikorkeataiteeseen,sekäälykkäänfilosofitaiteilijan ihannekuvaan. 1

2 1Lapsuudenkotinielinkaari Lapsuudenkotitalonivuodelta1962.Perheenpiirissänimitämmetaloasen sijaintikylänmukaanhatsinaksi,muttailmakuvanottamisenaikoihintilannimion ollutali Eerakkala.Taloontodennäköisestirakennettuvuonna1918hämäläisen maanviljelijäntoimesta.viimeisiksivakituisiksiasukkaiksiennenperhettänijäivät kolmevanhapiikasisarusta,joistakahdenkuoltuatalojäiuseiksivuosiksi alkoholiparantolankesäkäyttöön.vanhempanijukkajaainoostivattalonvuonna 1989kolmensisaruksensukulaisilta,jotkaasuivatnaapurissa. LapsuudessaperheeseenikuuluiäitiniAinon(s.1960)jaisäniJukan(s.1959)lisäksi minä,lapsistavanhin(s.1983),sekälaura,jokaonminuakaksivuottanuorempi,ja minuakuusivuottanuorempinoora.vuonna1988vanhempanimyivät syntymäkaupunkiiniouluunrakentamansaomakotitalonjamuutimmelahden Kerinkalliostavuokrattuunomakotitaloon.Vuokrasopimusolitehtyvuodeksija asuimmesielläsenaikaa,mikävanhemmiltanimenisopivanmaalaistalon löytämiseenlähiseudultajatulevankotimmeremontoimiseensuunnilleen asuttavaankuntoon. 2

3 MinäjasiskoniLauraleikkimässäHatsinanpuretuillarappusilla keväällä1990.kuvaperhealbumista. Muutamassaasuntonäytössäkäytyäänvanhempanilöysiväthetivuodenvaihteen jälkeen1989hollolasta,hatsinankylästätoiveitaanvastaavanjasopivanhintaisen talon.talostaheäitinimuistikuvanmukaanmaksoivatnoin80000markkaaja ottivatoulussamyydystäomakotitalostasaamiensarahojenlisäksilainaapankista remonttiavarten. Taloolivarsinhuokea,koskatonttiatalonympärilläeiollutkuinhehtaari,eikä taloonkuulunutmuitapiharakennuksiakuinheinälatojapuoliksiromahtanut pihasauna.sisälletulivainkylmävesi,eikäkunnollistakylpyhuonettaollut.taloaei olturemontoitueikämuutenkaanylläpidettymoneenkymmeneenvuoteen.pitkää ruohoakasvavinepihoineen,villiintyneinepuutarhoineenjaauringonhaalistamine 3

4 vanhoinetapetteineensemuistuttikinlähinnäautiotaloa.edessäolivaltava remontti,silläsahanpurutlattialautojenallapitikorvatauusillaeristeilläjarakentaa kylpyhuonevessoineenjasuihkuineen. IsäniJukkajaäidinisäKarialoittivatremontoinninhetitalokauppojenjälkeen lopputalvestapurkamallavanhanleivinuunin,silläentiseenkeittiöönrakennettiin tilavakylpyhuone(ks.liite1,s.77).hetikevääntullenolivuorossaikkunoiden tilaaminenjaasentaminen,sekäuudenvesiputkenmaahankaivaminenkaivonja talonvälille.kaivokunnostettiinjasiihenhankittiinuusivesipumppu. Kesänaikanakeittiön,olohuoneen,eteisenjakylpyhuoneenleveätlattialaudat irrotettiinhuonekerrallaanjavanhateristeenäolleetsahanpurutjasammaleet lapioitiinkäsinkottikärryihinjatyönnettiinulos.kaikkiikkunatolivatauki,mutta muistanhyvinkuinkakauniistiauringonsäteetsiivilöityivättalossatasaisen sankkanaleijailleenpölynläpi. Sammaleidentilallelaitettiinuretaanilevyjävalmistavantehtaan ylijäämäjätteenäsyntynyttäuretaanisoiroa.uretaanikerrostenpäällekaadettiin uuttasahanpurua,jotahaettiinkoskisensahalta.vanhatlattialaudathiottiinja naulattiintakaisinpaikoilleenodottamaanuuttamaalia.pölyisimmäntyöosuuden jälkeenmelapsetjaäitinialoimmeviettääpaljonenemmänaikaahatsinan remonttityömaalla. Remontinparissakuluneestakesästä1989enmuistaoikeastaanmuutakuinpitkät kuumatkesäpäivät,joinatemmelsinsiskonilaurankanssatalonpihalla, lähimetsissäjaviereisenpuronrannoilla.isänitekioranssistapaksusta nailonköydestäjalaudanpätkästäkeinunkeskelläpihaaolleeseena kirjaimen malliseenpuhelinpylvääseen. Lahonsaunanvieressäollutvanhatunkiotarjosiupeatmahdollisuudet arkeologisiinkaivauksiin.kiinnostaviaolivatmyöstalonlattianaltajasisältä löytyneetehjätjasärkyneetesineet,kutenmuumioitunutkissajaloputtomatmäärät käsintaottujaruosteisianauloja.remontointiintaisimmeosallistuaparhaiten pysyttelemälläpoissatieltäjaauttamallaäitiäkasvimaanperustamisessa takapihalle. Seinissäolleetpinkopahvitjaummehtuneenvärisettapetitrevittiinpoisja tummanruskeaksipatinoituneethirsisetseinätpaljastettiin.kaikkipaljaat hirsipinnatmaalattiinlateksimaalillavalkoisiksi.myöslattiatmaalattiin vaaleammillajavähemmäntunkkaisillasävyillä. Salinjakeskimmäisenkamarinvälinenoviaukkolaajennettiinläheskoko seinänkokoiseksijanäinavarretuntilankamarinpuoleiseenpäätyyntehtiinkeittiö uusinevalkeinekaapistoineen.vanhastakeittiöstäpuretulleleivinuunilletehtiin uusiperustushormintoisellepuolelleniin,ettäuuteentupakeittiöönsaisi rakennettualeivinuuninmyöhemmin. Kylpyhuoneeseenjätettiinetupihallejakauniiseenpeltomaisemaannäkymän avaavasuuriikkuna.saunallerakennettiinpaikkapuretunleivinuunintilalle.suurin osatalonvanhoistakorkeistajapyöreistäpellilläverhoiluistapönttöuuneistaolivat käyttökelvottomassakunnossajanejouduttiinpurkamaanpois. 4

5 Ainoastaanolohuoneenuunioliniinhyvässäkunnossa,ettäsitäsaattoikäyttää talonlämmittämiseen.remonttiedistyijaloppukesästäpääsimmemuuttamaan KerinkalliostaHatsinaan. Talonpohjoispäätyjätettiinensimmäiseksitalveksikylmilleenjakeittiönja pohjoispäänkäytävänvälilläolevaoviaukkoeristettiinrakennusmuoviverholla. VanhemmillanioliparisänkykeskellätupakeittiötäjamenukuimmeLaurankanssa eteläpäädynhuoneessa,jostaolitehtyväliaikainenlastenhuone.nooranukkui olohuoneessavanhempienikanssa. Kesä1990.VanhempaniJukkajaAino,sekäsiskoniLauraHatsinanetupihalla. Taustallanäkyylahonnutpihasauna,jokapurettiinpoispianmuutonjälkeen.Kuvaon perhealbumista. Varsinainenlastenhuoneremontoitiinpohjoispäätyynseuraavanakesänä,mutta pohjoispäänlänsipuolijätettiinvainpuoliksiremontoiduksiverstashuoneeksi (ks.liite1,s.77).lastenhuoneenvalmistuttuaisäniottieteläpäädynmakuuhuoneen omaankäyttöönsä. Seuraavankesänremonttiurakaksijäimyösitäpuolenpäre jahuopakaton korvaaminenpellillä.länsipuolikatostaolijoaiemminkorvattuharmaalla aaltopellillä.monetremonttiajaelämääkoskevatsuunnitelmatmenivätkuitenkin täysinuusiksivanhempieniyllättäenerotessa. 5

6 EronaikoihinHatsinaolinormaaliajahiemankeskeneräistäomakotitaloavastaava asuinpaikka.sisätilatolivatviihtyisätjakalustusolikotoisasekoitusvanhoja,uusia japerittyjähuonekaluja.lattioillaolipuhtaatmatot,seinilläolitaulujaja kirjahyllyissäkoriste esineitä,romaanejajatietosanakirjoja. Pihallapellonlaidassaolikaksi amerikanrautaa odottamassakunnostustaja muutostöitä,muttamuutenpihallaeiollutkuinremonttimateriaalejajakorkeaa heinikkoa.pihanreunassaolevalatoolisensijaantäytettyjopuolilleen lattiaremontistaylijääneilläuretaanisoiroilla,talostalöydetyillävanhoilla huonekaluillajamuullatulevaisuudenrakennusprojektienkannaltahyödyllisellä materiaalilla. Kuvaonotettutodennäköisesti 92tai 93keväällä.Kuistionvastarakennettuja lautojentakanaolevakivikasaontuotupihaantaloaympäröivänreilunmetrin levyisenalueenkattamiseksi.pihatielleonajettusoraajaetupuolipihastanäyttää vielävarsinavaralta.kuvaonperhealbumista. VähitellenvanhempienieronjälkeenHatsinansisätilatjapihaalkoivattäyttyäyhä kiihtyvällävauhdillaisäniprojekteistajaremonttityötviivästyivät. Sunnuntaiajeluitavartenhaalittuja amerikanrautoja jakäyttöautoiksikaavailtuja projektejasiirtyihatsinanpihaanmilloinmistäkinpäinsuomea.isänikunnosti perheelleniainauudenkäyttöautonvanhanhajottuajarikkoutuneetentiset autommesiirtyivätpihantakaosaantaipohjoispäänpellolle. Nurkkiinalkoimyösvähitellenkertyä80 luvunkirjoituskoneitajaensimmäisiä tietokoneita,silläisänityöskentelituolloinvielämelkoaktiivisestiatk alanparissa. 6

7 Yleiskuvatalvelta1996.Isänionaloittanutkuvanoikeassareunassanäkyvän ulkorakennuksenrakentamisenjahaalinutkahdenkuvassanäkyvänkuoma auton lisäksijouseampiaautojajayhdentraktorin. Isänialoittikattoremontinvaihtamallavanhojaharmaitaaaltopeltejävihreisiin.Hän aloittimyösvintinkunnostamisenasuinkäyttöönrakentamallarungotja äänieristyksetkahtaolohuoneenyläpuolelletulevaahuonettavarten. Talontakapuoleltahänmuuttikattorakenteitaniin,ettäkeskellekatonitäpuoltatuli kolmionmallinenharjanneisoaikkunaavarten.molemmatvinttihuoneetjäivät kuitenkinkesken. Takapihaolivielävuonna1999lähespelkästäänpuutarhaa,jossakasvoimuutama hyvintuottavaomenapuu,viinimarjapensaitajakukkapenkki.pidimmesiskojeni kanssatuolloinmyösetelä jalänsiseinustankulmassakukkapenkkiä,jossakasvoi ukonhattujajaliljoja.useampanakesänäkasvatinlänsiseinustallatomaattejaja kokeilinmyöskerranmaissinkasvattamistaruukuissa. Takapihalleisänimuokkasiepätasaiseensavimaahantasaisenalueen nurmikonpohjustamistasilmälläpitäen,muttasekinjäikesken.lopultahiiretsöivät nurmikentälletarkoitetutsiemenet.ennenkuinmuutinpoiskotoa,olitakapiha osittainjäänytpuu jametallimateriaali kasojenalle.länsipäädynnurmialuealkoi täyttyäkuitenkinjoennentakapihaa,vaikkasäilyikinpitkäänvaillakulkemista rajoittavaaromua. Myössisätiloissaalkoiollatavarakasoja,lähinnäpöytienjahyllyjenalla,mutta myösosittainkulkuväylillä.omanhuoneensiivoaminensujuikinvarsin tuskattomastimuuntalontoivottomuudenrinnalla.keskityimmekinsiskojeni kanssasisustamaanomathuoneemmemieleisiksemmejaannoimmelopuntalon kylpyhuonettajakeittiötälukuunottamattajäädäisämmevaltakunnaksi.tämäei tietenkäänestänytmeitävalittamastaympäriinsälojuvistaroinistaisällemme,joka yleensäeitehnytasiallemitäänvalituksistahuolimatta. 7

8 Olohuonetodennäköisestivuodelta2000.Taustallanäkyytelevisionurkkaus kirjahyllyineenjasohvineen. Kuvassanäkyyisänityöpöytätaloneteläpäännurkassa,josta romukasatvähitellenlevittäytyivätkokoolohuoneeseen. 8

9 Muutosnormaalistaremontinallaolevastaomakotitalostaromuvarastoksion tapahtunuthitaasti.asuessanihatsinassahitaaseenmuutokseenkerkesiainatottua jasillesokeutui,jotensuurinmuutosvaikuttaatapahtuneenvuoden2003,jälkeen kunminäjalauramuutimmepoiskotoajanooralähtiyläasteelle sisäoppilaitokseen.autojenmääräpihassatuntuilisääntyneenlyhyenajansisällä, samoinkuinkaikennäköinenroina,autonosatjaepämääräisetpakkausmateriaalit sisätiloissa. Pääasiassayksintalossaasuessaanisänitarvitsielämiseenvähemmäntilaaja ylimääräinentilatäyttyinopeastierilaisistakasaumista.lopultaolohuoneeseen, kylpyhuoneeseenjakeittiöönpääsienääkapeitakäytäviäpitkinjaisäni makuuhuoneessaolivainjuurijajuuritilaanukkumiseen.autonkääntäminen täpötäydelläpihallaalkoikäydämahdottomaksijakukkapenkkejäeienäänähnyt romujenalta. IsänimuuttipoisHatsinasta2008jaonkäynytsielläsenjälkeenenääharvoin.Talo onollutnyttyhjilläänkolmetalvea,joistakaksiseonolluttäysinkylmillään. Vesiputkirikkoutuitalvella2009suodattimenjäätyessäjasenjälkeenkaikki käyttövesiontäytynytviedämukanaan.minäjalauraolemmevieneethatsinasta viimeisetkintavarammepois.ainoastaannooranhuonekalutodottavatsiellä, kaikenmuuntavarankeskellä,siskonipaluutatakaisinsuomeen.isänivarastoi kuitenkinsatunnaisillakäynneilläänmonestijotainuuttahatsinaanjanykyään kylpyhuonejakeittiöovatsamankaltaistavarastotilaakuinmuukintalo. 2Perheenihistoria Kesällä1990,pianHatsinaanmuutonjälkeen,alarinteenkalalaitoksellaasuneen lapsiperheenisärobertetulitoivottamaanperheenitervetulleeksipaikkakunnalle jatoituomisinaansuurenlohensuoraankasvatusaltaasta.minäjalaura ystävystyimmerobinsonienperheenlastenkanssajavietimmepaljonaikaa yhdessäalarinteenpurollaleikkien.robinsonienäitimaijaolikuvataiteilijajaroope olitöissäkalankasvatuslaitoksella.talvella1991roopekuolitapaturmaisesti paiskautuessaanjäähänriippuliito onnettomuudessajatästämasentuneenamaija joutuipsykiatriseenhoitoon. LapsetJonnajaJemppumuuttivataluksiisovanhempiensaluokse,jakunMaija pääsisairaalasta,kaikkikolmemuuttivatluoksemmehatsinaan.nukuimmekaikki viisilastasamassapohjoispäädynlastenhuoneessajaentisestälastenhuoneesta eteläpäädyssätuliisänijamaijanhuone.vastapaljonmyöhemminminulleselvisi, ettäisänijamaijaolivatjossainvaiheessakihloissakeskenään,mikätavallaansopii hyvinkuvaan.vanhempienierostaolikulunutlyhytaikajaisänioliluultavastiyhtä yksinäinenkuinmaijakinmiehensäkuolemanjälkeen. 9

10 8 vuotissyntymäpäivänitammikuussa1991.istunpuolittainilmapallojentakanaja minunoikeallapuolellanionjemppu,noora,äiti,jonnajalaura. IlmeisestiRobinsoninlapsetjaMaijaovatasuneetmeillävähintäänreilunvuoden ajan,muttaminullaeiolemontaakaanselkeäämuistikuvaanoiltaajoilta.lapsena olinvainiloinenkunparhaatkaverimmeasuivatmeilläjaleikkivätjokapäivä kanssamme. MaijanvanhemmathakivattyttöjenhuoltajuuttaMaijansairaalahoitojaksojen jatkuessa.virkavaltapäättiisovanhempienhyväkuntoisuudestahuolimattasijoittaa JonnanjaJempunsijaiskotiinsensijaan,ettäheolisivatvoineetkasvaatuttujen sukulaistenluona.jossainvaiheessajonnajajemppusaivatkuitenkinsijaiskodinja Maijamuuttisairaalajaksojenvälisiksiajoiksiomaanyksiöön.Vuonna1995tai1996 Maijalopultatekiitsemurhanjaseuraavankerrankuulintytöistäollessanijo aikuinen. 2.1Väkivaltainenisäpuoli Vanhempienieronsyynävuonna1990oliäitiniuusiparisuhde.Tajusintämänvasta paljonmyöhemmin,sillämeillelapsilleeituolloinkerrottutodellistasyytä avioeroon.äitini,sekämolemmatnuoremmatsiskonimuuttivatlahdenahtialaan äidinuudenmiesystävänluokse,kunnessaivathollolankunnaltavuokra asunnon Salpakankaalta.Vietinjokatoisenviikonlopunäidinluonajavastavuoroisesti siskonitulivatkahdenviikonväleinisänluoksemaalle. 10

11 Samanasyksynäaloitinala asteenkastarinkyläkoulussajaennensyyslukukauden loppuasiskonimuuttivattakaisinhatsinaan.äidinmiesystävälläoliikäviä taipumuksiaaggressiiviseenkäyttäytymiseenjailmeisestisiskonitotesivatvarsin nopeastielämänäidinuudessaperheessävarsinturvattomaksi.7 vuotiaanaolin kaikestasiitäautuaantietämätön. Vanhemmillanioliyhteishuoltajuussopimusjamelapsetsaimmepäättää vapaastikummassaosoitteessaasuisimme.entarkkaanmuistasyitä,joidentakia lopultajäinainoanaisänluokse,muttamuistankylläsaaneeniisältänipaljon hyväksyntääjaerityishuomionosoituksia,silläolinhanpäätökselläniosoittanut olevani isintyttö. Syksyllä1991äitialoittiopinnotKäsi jataideteollisessaoppilaitoksessa Kukonkoivussatekstiilipuolella.Samoihinaikoihin,taiviimeistäänvuotta myöhemminmyösisänialoittiopinnotammattikoulussasähköasentajalinjallaja Lauraaloittiala asteenkastarinkoulussa. Äidinyrityksetpäästäeroonpainajaiseksimuuttuneestaparisuhteesta provosoivatmiehenyhäpahempaanväkivaltaanäitiänikohtaan.seuraavien vuosienaikanaäitinimuuttilukuisiakertojaerilleenjataastakaisinepävakaan miesystävänsäkanssajavalmistuitekstiiliartesaaniksikoulusta.enitselapsena joutunutmiehensuoranväkivallankohteeksi,muttanoorallaoliuseammankerran mustelmiakäsivarsissaan.kuulinvastaaikuisenaäidiltä,ettämiehelläoliollut laitonkäsiasejapitääkseenäidinvallassaanhänoliuseaanotteeseenuhkaillut tekevänsäpahaaminulletaisiskoilleni. Väkivaltainenparisuhdepäättyiylikuudenvuodenhakkaamisenjälkeen.Äitini saimiehestätarpeekseenjasäästipienestäsiivoojanpalkastaansenverranrahaa, ettäpystyivaihdattamaanasuntoonsalukotmiehenollessatöissä.aikansa ruusukimppujaläheteltyään,maaniteltuaanjauhkailtuaanmiestekijoko vahingossataitarkoituksellaitsemurhanpakokaasullapääsiäisenä1997.äidin väkivaltakokemuksistataimiehenitsemurhastaeiperheessänijälkeenpäinjuuri puhuttu. 2.2Yläaste Aloittaessani1996SalpakankaanyläasteenasuinvieläisäniluonaHatsinassaja vietinviikonloputuseimmitenäitiniluona.yläasteellesiirryttyänipäädyinsaman tienkouluhierarkianalimmaiseksijajopaentistenala asteystävienikiusaamaksi. Isäniolijohyvänaikaasittenvalmistunutammattikoulustajasaanutsamantien vuorotöitäeimomuovioy:stä,mikämeillelapsilletarkoittijatkuvastimuuttuvia koulukyyti,yöpymis jalastenvahtijärjestelyjä.isääeijuurikotonanäkynytja vuorotöidentakiahännukkuimonestikummallisinaaikoina. Puhuinvanhemmillenivaikeuksistanikoulussajasainkinosakseni myötätuntoajatukea,vaikkamolemmatomistavaikeistaelämäntilanteistaan johtuentuntuvatkinjälkikäteentarkasteltuinahyvinetäisiltä.isänirohkaisiminua muunmuassaneuvomalla,ettäkiusaajaniovatvainminuatyhmempiäjakateellisia rohkeudestaniollaerilainen. 11

12 Muistanmyösuseammanisänikanssaautossakäydynkeskustelun,jossahän syyllistiäitiätämänholtittomistamiessuhteista,läheisriippuvuudestajatarpeesta miellyttäämuita.isänihaukkuiminullesekääitinikirjallisenmaun,ettähänen vastuuttomantapansakasvattaanuorempiasisaruksiani. Useinkeskustelummepäättyivätisänipohdintoihinitsemurhastaja tunnustuksiin,etteihänelläollutketäänmuutaminunlisäkseni,jollekertoahäntä ahdistavistaasioista.näidenavautumistenjälkeenkoinitsenihämmentyneeksija jollainkäsittämättömällätavallahyväksikäytetyksi.olinkuitenkintäysinkyvytön ilmaisemaanvastahakoisuuttanitämäntyyppistenkeskustelujenkäymiseenja samaanaikaanminuaajoihalutietääenemmänkaikestasiitä,mikävanhempanioli saanuteroamaan. Sympatianiisäänikohtaanjatarvepönkittääomaaasemaaniisänsilmissäsai minutomaksumaannegatiivisenkäsityksenäidistäni.isänipuheidenperusteella äitinivaikuttisyylliseltäkaikkeenperheelletapahtuneeseenpahaan. Isäniparjaamatlöyhätkasvatusmetoditpääsinitsetodentamaankeväällä1997 enonikäyttäessäminuaseksuaalisestihyväkseenuseammankuukaudenajan.äitini tiesiseksuaalisestakanssakäymisestäminunjaveljensävälilläjaoliuseimmiten paikallaviereisessähuoneessa.vaikkaolinvasta14 vuotias,äitinieiyrittänyt puuttuaasiaantaiilmaissutpaheksuntaansaveljensätoimiakohtaan,vaanantoi ymmärtäähyväksyvänsätapahtumat. Jälkeenpäintarkasteltunaluulen,ettääitinieihalunnuttaikyennyt riskeeraamaankaverillistasuhdettaanminuunjaveljeensäkieltämällä seksisuhteemme.enoniottisujuvastikokeneemmanopettajanroolinjavakuutti seksikokemustenhankkimisenvanhemmanmiehenkanssaolevanminullehyväksi. Aloinviillelläitseänijasuunnitellaitsemurhaa.Hiemanhyväksikäytönpäättymisen jälkeensairastuinmyösbulimiaanjaaloinollaainavaintyytymättömämpi vartalooni. Koulukiusaaminenjatkuijalopultatammikuussa1998vaihdoin8.luokan puolivälissäsalpakankaanyläasteeltatiirismaankouluunlahteen.samaanaikaan muutinhatsinastaäitiniluoksesalpakankaalle.kiusaaminenloppuikoulun vaihtamisenmyötä,muttaminullaoliedelleenpahojavaikeuksiaselviytyä koulunkäynnistäkuvaamataidon jakäsityöntuntejalukuunottamatta.muistaakseni myösnuoremmatsisaruksenilaurajanooramuuttivatpianperässäniäidinluoja isänijäiyksinasumaanmaalle.vietimmeilmeisestikuitenkinvarsinusein viikonloppujahatsinassajatapasimmeisäämmeuseinhänenpoiketessaanäidinluo kahville. 2.3Opiskelujaomayritys Syksyllä1999aloitinvaatetusartesaaninopinnotHollolassaKukonkoivunKäsi ja taideteollisessaoppilaitoksessa.samoihinaikoihinaloinmyösaktiivisestiommella vaatteitaystäväniperustamassaoldraven nimisessägoottivaatteisiin erikoistuneessayrityksessä.oma aloitteisuudestammeinnostuneenaisäniosti minulleompelukoneenjaperustinhatsinanolohuoneeseenpienenompelupajan. Myöhemminmuutinompelupajanipohjoispäädynentiseenlastenhuoneeseen. 12

13 Opiskelininnollajavietinläheskaikkiiltanikoulullagoottivaatteitaommellen. Valmistuinvaatetusartesaaniksikeväällä2002.Pieniyrityksemmemenestyihyvin jalaajensimmejatkuvastimallistoammenetissä.saimmevaatteitammemyyntiin liikkeisiinympärisuomea,muttahaaveilimmeomastaliikehuoneistostahelsingissä. PyöritimmeOldRavenry:tämenestyksekkäästinoinyhdeksänvuodenajan. Yrityksemmelaajenevatoimintaolisivaatinutlisätyövoimanpalkkaamistaja päätimmelaajentamisensijaanlopettaatoimintammejoskusvuoden2008tienoilla. 2.4Äidinuusiperhe Äitiniviettiväkivaltaisenparisuhteensapäättymisenjälkeenmuutamiavuosiavailla vakituistamiesystävää,kunnesvuonna2000hänaloittiparisuhteenerään hollolalaisenmiehenkanssa.puoltavuottamyöhemminperheeseeniolitulossauusi vauva.ennennuorimmansiskoniannansyntymää äitinikehottiminua muuttamaantakaisinisäniluo,sillähänenuudenmiehensäoleskelusalpakankaan kodissammeaiheuttijatkuviariitojaminunjaäitinivälillä.muutintakaisin Hatsinaanjasiskonijäivätasumaanäitimmekanssa,erimielisyyksistähuolimatta. Äitinirakensiyhdessäuudenmiehensäkanssalaajennuksenmiehen pikkuiseenomakotitaloonjasiskonimuuttivatäitinijauudenvauvankanssa HollolanSoramäkeen.Kesällä2002myössiskoniLaurasaitarpeekseenäitimme uusioperheestäjamuuttitakaisinhatsinaan. Tässävaiheessalapsuudenkotimmeolijovarsinhurjassakunnossa,mutta raivasimmeisämmekanssalauralleväliaikaisenomanhuoneenlänsipuolenlähes täysinremontoimattomaanverstashuoneeseen.minullaoliomaautokäytössäni, eikäasuinpaikkammekuntoestänytminuajalauraatuomastapoikaystäviämme Hatsinaanviikonloppuisin.Isämmeolipaljonpoissakotoatöidentakiajavietinkin varsinunohtumattomanjariemukkaankesänhatsinassaennenpoismuuttoani sieltä. Äidinparisuhdekestipariterapianvoiminsiihensaakka,ettäAnnatäyttikolme vuotta.lopultaäitiniyrittiitsemurhaalääkkeillätalvella2004.päästyäänsuljetulta osastoltaitsemurhayrityksenjälkeenäitinihakikunnaltaomaaasuntoajasai vuokra asunnonsoramäestä.suhdemieheenpäättyijahetekivät yhteishuoltajuussopimuksenannasta. 13

14 Etupihakesällä2002.Etualallaolevanamerikanraudanisänioli pelastanutjoltainkallioltajakuljettanutsenhatsinaan. 2.5Omaasuntojatatuointityöt Syksyllä2002aloitinmetallikalusteartesaaninopinnotLahdenammattikoulussa. MuutinHatsinastaHollolanSoramäessäasuvienisovanhempieniasuntoon,sillähe viettivättalvisinuseitakuukausiaetelänlämmössä.opiskelinviikotlahdessaja viikonloppuisinmeninhatsinaanompelupajalleni. LauramuuttisamanasyksynäensimmäiseenomaanasuntoonsaLahteenjapuolen vuodenkuluttua2003keväällämuutinsiskoninaapuriinsamaankerrostaloon.otin yhteyttätalonalakerrassatoimivaannuortenkriisikeskukseenjakävinnoinpuolen vuodenajankeskustelemassaleena nimisenkeski ikäisennaisenkanssa.noora lähtiisämmekustantamanayläasteelleaitooseenannatapionsisäoppilaitokseen. IsämmesilloinentyöpaikkaEimoOymyytiinkiinalaiselleomistajallejanimi muuttuifoxconnoyj:ksi.kansainväliseksimuuttuneenyrityksentyönkuvaankuului tuolloinmyöstyömatkojaulkomaillasijaitsevilletehtaille.isämmejukkarupesi ottamaanvastaanpidempiätyökomennuksiaamerikastajakiinasta,jotenhänoli monestiuseitaviikkojapoissahatsinasta.näinollennooravälilläyöpyi viikonloppulomillaanluonanilahdessa. 14

15 Hatsinanetupihakesällä2002.Vaaleansininenkuplavolkkari,jonkakonepellilläistun Lauranjahänensilloisenpoikaystävänsäkanssa,olihankittuPohjois Karjalastavain kuukausiennenkuvanottamista. TatuoijaniJarno,jokaolitehnytminullekaikkisiihenmennessäottamanitatuoinnit, tarjosiminullemahdollisuuttaoppiatatuoijanammatti.hänantoiminullekaikki tarvittavatvälineetjaopettiperusasiattatuointientekemisestä.senjälkeenrupesin harjoittelemaantatuointientekemistäsisaruksiinijamyöhemminmyösmaksaviin asiakkaisiin.taitojenijohiemankartuttuaisänipyysiminuasuunnittelemaanja toteuttamaanitselleensuurehkontatuoinninjavähänmyöhemminaloitinmyös äidillenitatuoinninyläselkään. Tammikuussa2004lopetinmetalliartesaaninopintoni,silläolisinsaanut tatuoijantöitävalkeakoskelaisestaigor sintatuointiliikkeestä.ystäväni,jonkapiti tullasamaanliikkeeseentöihinlävistäjäksi,peruikuitenkinpäätöksensä.olimmejo katsoneetasunnonvalkeakoskeltajaolinpakannutsuurimmanosan ompeluverstaastanikin.samoihinaikoihinisänisuunnittelivuodenmittaisen työkomennuksenvastaanottamistafoxconinkiinantehtaaltajakyseliminua muuttamaanhatsinaantalonvahdiksi.suunnitelmaeikuitenkaantoteutunut,vaikka isäniolikinuseastipitkillätyömatkoillakiinassa. Tatuointitöidenlisäksirupesintekemäänaktiivisemminuseinjopaviikonmittaisia striptease keikkojaetelä Suomenkaupungeissa.Ilmanopiskelupaikkaaoleminenja yksinasuminenoliminullepäiväkirjamerkintöjenperusteellahyvinahdistavaaja epävarmaaaikaa.huolitaloudellisestaselviämisestänijahyväksynnänkaipuuniajoi osaltaanminutmyymäänruumistanistripteasenlisäksi. 15

16 AhdistuksenisaiminutmyöshakemaanviimetipassaopiskelupaikkaaLahden kansanopistonkuvataidelinjalta,jonnepääsinsisään.olinjälleenturvallisesti opintotuenjaopiskelijayhteisönhuomassa,vaikkakouluolikinmaksullinen.lopetin koulunmyötästripparintyönijapanostinentistäenemmäntatuointeihin. Työskentelinkesän2005lävistäjänäIgor sinlävistys jatatuointiliikkeen festaribussissa,muttakokemuksetolivatsenverranstressaavia,ettenenääkesän 2006jälkeenhalunnuttehdäfestarikeikkojalainkaan.Kehityinhyväävauhtia tatuoijanajaelätinitsenikokoajanenemmäntatuointientekemiselläkuin vaatteidenompelulla.työskentelinmyössatunnaisenalävistäjäntuuraajana eräässälahtelaisessatatuointi jalävistysliikkeessä. 2.6Isänuusiperhe Isäniaktivoituiläheskymmenenvuodenyksinelämisenjälkeenetsimään naisseuraajailmoittisyksyllä2004seurustelevansa.otimmesisarienikanssa uutisenjärkytyksensekaisellailollavastaanjaelättelimmevarovaisiatoiveita isämmetilanteenmuuttumisestakohtiparempaa.sensijaan,ettäisämmehautoisi yksinitsemurhaakasvavanromuvuorensakeskellä,hänellänäyttiolevanviimeinkin pyrkimyksiäparantaaelämänsälaatua.ehkätyömatkoilla,masennuslääkitykselläja rutiineistairtautumisellaolieteenpäinsysäävävaikutusisääni.mikäänei kuitenkaanmuuttunutlapsuudenkotinitilanteensuhteen,vaikkaisänilaihtuikin muutamiakilojajanäyttimuutenkinvoivanparemmin. Välitisäänihuononivatetääntyessänihänestähitaastiniinfyysisestikuin henkisestikin.seksuaalisenhyväksikäytönjälkeenluottamukseniperhettäkohtaan vähenihuomattavastijalopetinasioistanipuhumisenvanhemmilleni.muuttoäidin luojalopultaomaanasuntoonmuuttisuhdettaniisästävähemmänriippuvaiseksi. Jossainvaiheessa2008kuulinsiskoiltani,ettäisäniseurustelivakavastierään toisennaisenkanssajaolimuuttanuttämänkanssaparitaloonmikkeliin.heolivat myöshankkineetkaksisuurtakoiraa.kuulinmyös,ettäisäniuudellaavovaimollaon edellisestäliitostakolmeaikuistatytärtä. IsäniolijättänytHatsinantaakseenkaikkineromuineenjahankkinutuuden perheen.olimmelauranjanoorankanssajärkyttyneitä,silläisäeiosoittanut minkäänlaisiamerkkejäsiitä,ettäaikoisisiivotajälkeensäjättämänromuvuoren lapsuudenkodissamme.kesällä2010isänimeninaimisiinuudenpuolisonsakanssa, jokaeitietääkseniolevieläkäänkäynythatsinassa. 2.7Taidekoulutusjaparisuhde Pääsinkeväällä2005LahdenTaideinstituuttiin.Tutustuinvähitellenuusiin luokkatovereihinijalopultatunsinlöytäneenitaidekoulustayhteisön,johon saattaisinkokeakuuluvani. Aloinmyöskäydäpsykologinvastaanotolla,silläolinajamassaitseäniloppuun liiallatyönteollajastressaamisella.nuoruudentraumojaeiollutenäämahdollista jättäävaillehuomiota,vaanjouduinaloittamaanpatoutuneidenmuistojenja tunteidenläpikäymisen.tukenaniminullaolipieni,muttatiivisystäväjoukkonuoria kuvataideopiskelijoitajasulkeutumisensijaanopinvähitellenpuhumaanmyös 16

17 asioista,jotkatoivatesiinhaavoittuvimmatpuoleni.taideinstituutissaviettämieni neljänvuodenmyötäaloinetäännyttämisensijaantuodaitseänijakokemuksiani avoimemminmyöstaiteeseeni. Käytyäniuseammanvuodenpsykologillaaloinkyseenalaistaaperheeni vakiintuneitarooleja.isänilaiminlyönnitkasvattajanaalkoivatnäyttäytyäyhtä selkeinäkuinäitinikyvyttömyystoimiaauktoriteettina.keväällä2008kirjoitin isällenikirjeen(ks.liite2,s.78),jossakriittiseensävyynarvostelinhänen käyttäytymismallejaanjakehotinhäntähankkimaanammattiapua.kirjeoli tarkoitettuilmaapuhdistavaksikeskustelunavaukseksi,muttaolintäysinkyvytön ilmaisemaanitseänijaasiaanidiplomaattisesti.isäniottikirjeenisuorana hyökkäyksenäjakatkaisialuksivälitminunlisäksenimyöslauraanjanooraan. Syksyllä2007aloinseurustellaluokkatoveriniAnna Liisankanssajahänmuutti tilavaanyksiööniasumaan.puoltavuottamyöhemminmuutimmeanna Liisan kanssavuokrallepieneenpuiseenomakotitaloon,jonkahyväystäväniolivarta vastenmeilleostanut.remontoimmetaloajalaitoimmepuutarhaasamallakun välirikkoisänikanssapitkittyi.enollutenääpitkäänaikaanennenpuheväliemme katkeamistapyytänytisältäniautoalainaan,taiapuamihinkään,jotenluontevaa kanssakäymistäeisyntynytsenkääntakia. Keväällä2009valmistuimmeAnna LiisankanssaTaideinstituutista.Välimme isänikanssaolivatvieläkinniintulehtuneet,etteiisänitullutpäättötyönäyttelymme avajaisiin.kuulinmyöhemminlauralta,ettäisäniolikäynytkuitenkinkatsomassa näyttelyn.syksyllä2009aloitinanna LiisankanssaKuvataiteenmaisteritutkintoon johtavatopinnottaideteollisessakorkeakoulussa.kesällä2010päätinvalita graduniaiheeksihatsinanjaisäni,jotenaloinottaaselvääperheenivaiheista. 2.8JäähyväisetHatsinalle Syksyllä2009lainasimmesiskojenikanssaisonperäkärrynjamenimme lajittelemaannooranjalauranteinivuosiltahatsinaanjääneettavarat.lauraei ollutkäynytlapsuudenkodissammepariinvuoteenjahänolijärkyttynytja surullinennähtyäänsenkunnon.veimmesuurimmanosantavaroista kierrätyskeskukseen,kirpputoreillejaroskikseen,silläkuormassaolivainvähän sellaista,jotakumpikaansiskoistaniolisienääkaivannut. Jouduimmetekemäänoperaationsalassaisältämme,silläpelkäsimmehänen haluavanpitäähatsinassaisonosansiitämitäolisimmelaittamassakierrätykseen tairoskiin.laurajanooraolivatilmeisenhelpottuneitasiitä,etteiainakaanheidän turhatromunsaenääkasvattaisilapsuudenkotimmejätetaakkaa. Seuraavanatalvenaisäniilmoittijättävänsälapsuudenkotimmekylmilleen, sillähänkävitalossaenäähyvinharvoin.näinpainajaisiahatsinanpalamisestaja odotinkauhulla,milloinjokumurtautuisisinne.pelkäsinmyös,ettäjokuhajottaisi taivarastaisimoottoripyöräni,jonkaolinhankkinutisänikannustamana2003. Kävinpuolisonikanssaenäävainharvoinkesäisinompelemassapajallani,joten talossaeivälttämättäkuukausiinkäynytkukaan.teinpäätöksenmoottoripyöräni myymisestäjaompelupajanisiirtämisestämuualle. 17

18 KuinviimeisenäoljenkortenaNoorakertoipuhuneensaisämmekanssaHatsinan ostamisestasitten,kunhänsaisivalokuvausopintonsaloppuunjavakituisen työpaikan.isämmeolisiilmeisestiollutvalmismyymääntalonnoorallelopun talovelanhinnalla.suunnitelmaunohtuinooranlähdettyäopiskelemaanuuteen kouluunmatkailualaa.puolenvuodenintensiivisenopiskelunjälkeenhänvalmistui matkaoppaaksijalähtitöihinerikohteisiinympärimaailmaa. Kysyinkiinteistöalallatoimivaltaystävältäni,mikäHatsinanrahallinenarvoolisija hänarvelisenolevannykyisessäkunnossaantäysinarvoton.kokopaikkapitäisi tyhjentääennenmyymistä.olenmyösitsepohtinutpuolisonikanssahatsinan ostamistajaraivaamista,muttautopistisethaaveetovathaihtuneetjokakerta,kun olemmekäyneetpaikanpäällä.talontyhjentämisessäviihtyisään,taiedes asuttavaankuntoon,olisinäännyttävänsuurityö,jokaveisitodennäköisestivuosia. Hatsinanpihanraivaaminenonjokatapauksessalähiaikoinaedessä.Hollolankunta onvuosiensaatossaollutuseaanotteeseenyhteydessäisäänijapyrkinytsuitsimaan romunkerääntymistä.muunmuassaruostuvatautotmuodostavatympäristöriskin vuotaessaanöljyäjabensiiniämaaperään,puhumattakaanesteettisestähaitasta. TietääksenikuntavoiisänilaskuuntyhjentääosanHatsinanpihasta,elleiisäni vapaaehtoisestiteekunnanvaatimiaraivaustoimia.kunnanteetättämänätyötulee isällenihyvinkalliiksi. 18

19 3Isäni Senmukaan,mitäisänilapsuudestatiedän,seonollutvarsinnormaali.Isänisäon ollutammatiltaankauppakorkeakoulunopettajajaisänäitityöskenteli kartanpiirtäjänä.sodanisovanhempaniovatkohdanneetnoinkymmenvuotiaina ikätoveriensatavoin.isälläniontoisinsanoenolluthyvinkintavallinen keskiluokkainen60 70 luvunperhe,jonkaainoaksilapseksihänjäi.isänikertoman mukaanisäristojäihyvinetäiseksijaäitirailiolihiemanylisuojelevapoikansa suhteen. Siihen,mitänaapuritjamuutihmisetperheenelämästämahdollisesti ajattelivat,kiinnitettiinpaljonhuomiotajaajattelumalliakorostettiinmyösisälleni. Isänionollutomanaikansalapsiainasovinnaisiaajattelumallejavastaan kapinoimistamyöten. Isäniviettivaihto oppilasvuotensahyvätuloisenperheenhuomassa Amerikassavuonna1976tai 77.Amerikassaollessaanhänosallistuimyös ROTC armeijakoulutukseen,muttasuorittiasepalveluksensasuomessa.palattuaan vaihto oppilasvuotensajälkeenouluunhänhankkiensimmäisenjenkkiautonsaja alkoiseurustellaäitinikanssa.vuonna1977tai 78isänijättilukionkeskenjalähti vanhempiensavastustuksestahuolimattaäitinikanssanorjaantöihin. VanhempanityöskentelivättalvenkalatehtaallaHavøsundinkalastajakylässäja palasivatouluunperustamaanperheennorjassatienaamillaanrahoilla.isänisai työn80 luvunalussatekstinkäsittelyynjatoimistoteknologiaanerikoistuneelta firmalta,jokatoiensimmäisiäpc tietokoneitasuomeen.palkkaolihyvä,työhön kuuluityösuhdeautojaisänisaiollamukanatulevaisuudenatk teknologian kehitystyössä.työmatkatlaitekantaansauusivientoimistojenkorjaus ja asennushommissakuuluivatisänityönkuvaan. Synnyin1983keskelleisänikiivastauranluomistajaaluksiäitinijäiminun kanssanikotiin.lauransyntymänjälkeenvanhempanipäättivätrakentaa omakotitalonouluun.rahoittaakseenyhteisenasuntolainansamyösäitinialkoi työskennelläiltaisinsiivoojana.päivisinhänhoitiminunjalauranlisäksimuutamaa hoitolasta.kolmaslapsinoorasyntyijavanhempanimyivätomakotitalonsaja muuttivatetelä Suomeen. Entarkkaantiedä,miksivanhempanipäättivätyhtäkkiävaihtaakeskiluokkaisen elämänsäouluntuoreeltaomakotitaloalueeltavanhaanmaalaistaloontoiselle puolellesuomea.minullaonkuitenkinsellainenkäsitys,ettävanhempanisaivat tarpeekseenturhankireällearvioidustaomakotitalolainan takaisinmaksuaikataulustajaliiankiireiseksikäyneestätyötahdistaoulussa.ehkä isänihalusimyöspaetatukahduttavaksikäynyttäuraputkea,jokahäntäolisi Oulussaodottanut. Vanhemmillanionselvästikinolluthyvinromantisoitunäkemyslasten kasvattamisestamaaseudunkiireettömässäilmapiirissä.tämänsuuntaisia johtopäätöksiävoitehdävanhempienipienviljelysuunnitelmistajaisänihalusta rakentaataloailmanmaksullistatyövoimaa.myöslastenopintienaloittaminen pienessäkyläkoulussaonollutheilletärkeäasia. 19

20 Mahdollisestivanhempanimyöskuvittelivatvoivansapelastaarakoilevan avioliittonsamuuttamallaomakotitalolähiöstämaalaismaisemanrauhaan. Perheenhajoaminenolialkanutjoennenmuuttoa,silläisänikertomanmukaan äidilläniolioulussamuutamatoinenkinmiesjailmeisestiäitinioliollutlähdössä jonkunheistämatkaan.isänionaiemminkertonutmyös,ettähänolipistänyt äitimmevalitsemaantoisenmiehenjaperheensäväliltäjatuolloinäitiniainooli päättänytjäädäperheensäluokse. Isänieiolekoskaanollutmitenkäänerityisenankarameillelapsille,päinvastoin. Häneimyöskäänsuunnitelluttyttäriensätulevaisuuttapuolestamme,taipakottanut meitäkouluttautumaanvalitsemiinsaammatteihin.ankarimmankontrollinalaisena isänipitiitseäänjaetenkintunteitaan. Selvästikintunteisiinjaniidenosoittamiseenliittyijotainsyvästihäpeällistäja niidenolemassaolooliläheskokonaankiellettävä.suuttuessaanisäeikoskaan huutanutjareuhannut,vaanvetäytyiomaankuoreensajapysyiulkoisestitäysin tyynenä.enmuistakuinyhdenainoankerranteini iässäni,kunnäinisäniitkevän. Epäilisinmyös,ettääitinijopienenälapsenakokema,todennäköisestiseksuaalinen väkivaltaomanisänsätaholtalisääomanmausteensaperheenitragediaan.äitini alitajuisetpelotomienlapsiensajoutumisestasamanlaisenväkivallankohteeksion varmastikinvaikuttanutniinpuolisonvalintaan,kuinfyysistenrakkaudenilmausten vähäisyyteenkodissani.tämäonvarmastikinsaanutisänitiedostamattaan entisestäänrajoittamaanomaakäytöstäänjatunneilmaisuaanlastensaseurassa. Äitinipelotovatvarmastikinentisestäänruokkineetisänomiapelkoja epäonnistumisestavanhempana. Kaikkitämäonosaltaanedesauttanutetäisenjatarkointunneilmaisustaja fyysisestäkontaktistapuhdistetunisä lapsisuhteensyntymistä.todennäköisesti avioero,äitiniväkivaltainenparisuhde,lapsiinkohdistunutuhkailu,sekäkaiken taustallavaanivaalitajuinenpelkolastenmenettämisestäovatomaltaosaltaan syöneetisäniluottamustajauskoaihmisiin.sensijaan,ettäisäniolisipyytänyttai hakenutapuahänkäpertyiyhätiukemminkuoreensajapäättiselviytyäeteen tulevistakoettelemuksistayksin.isäniherkkyysjaempaattisuuseivätvarmastiole mitenkäänhelpottaneethänenosaansa.varsinkaan,kunnämäpuoletitsestäänhän ontuntunutpyrkiväntarkimminkätkemään. Isäonuseinitsenimittänytitseääntyönarkomaaniksijamuistankinhänentehneen ainavaintöitä.eimooy:n(jokamyöhemminmuutettiinfoxconnoyj:ksi)parhaina vuosinahänkertoihuvittuneenylpeäänsävyynylittäneensäkaikkisallitut ylityötuntimäärät.hänpuhuityönarkomaniastaanuseinparempanavaihtoehtona alkoholismille. Suuriosaisänivaivallaansaitsemastarahastaupposikuitenkintavaraan,eikä hänelläenääpitkientyöpäivienjälkeenollutenergiaatyöstäähaalimastaan materiaalistasuunnittelemiaanasioita.vähäisetvapaapäivätjapienetlomat,jotka hänmonestietukäteensuunnittelikäyttävänsähatsinanremontoimiseentai autoprojektiensarassaamiseen,kuluivatuseimmitenepämääräiseninnottomuuden javäsymyksenvallassa. 20

Lippujen hinnat Allegrossa (27.5.2012-8.12.2012) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk

Lippujen hinnat Allegrossa (27.5.2012-8.12.2012) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk Hintataso 1 aikuinen 137,06 86,10 aikuinen 114,41 70,11 lapsi 100,71 60,27 lapsi 84,85 49,08 ryhmä 112,82 68,89 ryhmä 94,70 56,09 aikuinen 107,13 64,88 aikuinen 84,48 48,89 lapsi 79,76 45,41 lapsi 63,90

Lisätiedot

Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk

Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 aikuinen 68,96 39,01 aikuinen 59,04 31,77 lapsi 53,04 27,30 lapsi 46,09 22,23 ryhmä 58,34 31,19 ryhmä 50,41 25,40 aikuinen 55,85 29,39 aikuinen

Lisätiedot

ASUIN-LIIKETONTTI. Kortteli / tontti: Lunastushinta 2015: Kaavamerkintä AL: Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

ASUIN-LIIKETONTTI. Kortteli / tontti: Lunastushinta 2015: Kaavamerkintä AL: Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lunastushinta 2015: Vuokra 2015: Nillantie 2 2013 m² 604 k-m² 197 / 1 24564,68 1719,53 / vuosi Lunastushinta 2015: Vuokra 2015: Urheilutie 1 2365 m² 709 k-m² 53 / 3 28835,03 / vuosi Metsätie 3 2288 m²

Lisätiedot

Seniorien palvelutalo Untuva

Seniorien palvelutalo Untuva Huoneistokortit 1h + avok + alk 39,5 m 2 Asunto 1 1h + avok + alk 40,5 m 2 Asunnot 2 ja 5 2 5 1h + avok + alk 40,5 m 2 Asunnot 3 ja 4 3 4 2h + avok + s 55,5 m 2 Asunto 6 2h + avok + s 60,5 m 2 Asunto 7

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää.

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. MAA Kurssikoe 9..0 Arto Hekkanen ja Jussi Tyni A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. Nimi:. Kaikki kohdat ½ pisteen arvoisia. a) x x x (x ) b) 0

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Vuokrataloyhtiön kohteet

Vuokrataloyhtiön kohteet Vuokrataloyhtiön kohteet Kerrostalokohteet Valtaosa yhtiön asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Muutamissa keskustan kerrostaloissa on hissi. Kohteiden sisältyy lämmitys. Vesimaksu määräytyy kulutuksen

Lisätiedot

5. Sähkövirta, jännite

5. Sähkövirta, jännite Nimi: LK: SÄHKÖOPPI Tarmo Partanen Laboratoriotyöt 1. Työ 1/7, jossa tutkit lamppujen rinnan kytkennän vaikutus sähkövirran suuruuteen piirin eri osissa. Mitataan ensin yhden lampun läpi kulkevan virran

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Lataa Depressiosta tasapainoon - Sirkka-Liisa Kivelä. Lataa

Lataa Depressiosta tasapainoon - Sirkka-Liisa Kivelä. Lataa Lataa Depressiosta tasapainoon - Sirkka-Liisa Kivelä Lataa Kirjailija: Sirkka-Liisa Kivelä ISBN: 9789516079687 Sivumäärä: 260 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.20 Mb Tässä kirjassaan professori Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli?

Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli? Tytöt: Miten tyttöjen teknologiatyöpaja mielestäsi onnistui? Mikä oli mielestäsi mukavinta? Mitä olisit toivonut lisää tai toisin tehtäväksi? Kerro vapaasti. Esimerkkejä: Kivaa oli. Spinnereiden tekeminen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknologinen osa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit Zebra Vetoniitit Zebra vetoniittisarja 0964 915 5 3,2x10 4x12 4,8x15 3,2x8 4x10 4,8x10 iittipihti (0915-10) eveälaippainen Yleisniitti iitti Kara iitin Ø mm Hylsyn pituus I mm ora oo mm iitattava ainevahvuus

Lisätiedot

Miten tietokone näkee suomen murteet?

Miten tietokone näkee suomen murteet? Miten tietokone näkee suomen murteet? Antti Leino antti.leino@cs.helsinki.fi suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos tietojenkäsittelytieteen laitos Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2.11.2009

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

TEKN.LTK LIITE

TEKN.LTK LIITE Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Arki balanssissa. Opettajalle

Arki balanssissa. Opettajalle Koostanut Elina Viro Opettajalle Arki balanssissa Kohderyhmä: 9. luokka Esitiedot: - Taustalla oleva matematiikka: Talousmatematiikka, lainalaskut, Excel, arkielämän matematiikka Ajankäyttö: 4-5 45 min

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu 7 A, 86301 Oulainen

Lisätiedot

Lisätietoa majoituksesta

Lisätietoa majoituksesta Lisätietoa majoituksesta Huoneet Kartanon päärakennuksessa Huoneita on yhteensä 11, joista yksi on neljän hengen huone (hinta 95 per vrk), kaksi kolmen hengen (75 vrk), kuusi kahden hengen (60 vrk) ja

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Pane verbi oikeaan muotoon (kolmas infinitiivi).

Pane verbi oikeaan muotoon (kolmas infinitiivi). Pane verbi oikeaan muotoon (kolmas infinitiivi). 1. Pääsitkö sinä yliopistoon... OPISKELLA? opiskelemaan 2. Milloin sinä menet... TAVATA Katjua? tapaamaan 3. Mitä sinä menet... TEHDÄ Tampereelle? tekemään

Lisätiedot

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomi-yhtiön rakennuttama kiinteistö Vanhankirkon puiston laidalla vihittiin käyttöön vuoden 1911 toukokuussa. Suurmiesten kortteli Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomikortteli sijaitsee ydinkeskustassa osana

Lisätiedot

7) = VAIHTEISTO 10) = VÄRI

7) = VAIHTEISTO 10) = VÄRI ) = AUTON TUNNUSNUMERO (EEC) MAVERICK ) = VAIHTEISTO ) = VETOPYÖRÄSTÖN VÄLITYSSUHTEET ) = ISTUIN/VERHOILU ) = VÄRI on kiinnitetty kuljettajanpuoleiseen ovenpieleen lukitussalvan ) = AUTON TUNNUSNUMERO

Lisätiedot

Mercedes - Benz Vito, pakettiauto Kuormatilan tilavuus 5 m3 Kantavuus 830 kg

Mercedes - Benz Vito, pakettiauto Kuormatilan tilavuus 5 m3 Kantavuus 830 kg Vehorent - hyötyajoneuvohinnasto, Veho Group Lommilanrinne 2, 02770 Espoo, puh. 010 569 3557 Hinnasto 02.03.2009 Ryhmä Merkki ja malli Ovien Istuin Aika ja km veloitus Viikonloppupaketit Ilman km- Lisävrk

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA

SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA 1 SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli HELMIKUU 2016 OHJELMA VESIVAHINGON VUOKSI OHJELMA JÄRJESTETÄÄN HELMIKUUN AJAN SENTRAALIN VIEREISESSÄ TILASSA, RYHMÄT KOKOONTUVAT

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

Vuokrataloyhtiön kohteet

Vuokrataloyhtiön kohteet Vuokrataloyhtiön kohteet Kerrostalokohteet Valtaosa yhtiön asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Muutamissa keskustan kerrostaloissa on hissi. Kohteiden sisältyy lämmitys. Vesimaksu määräytyy kulutuksen

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 2013 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Alaotsikko T E

Lisätiedot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot Asuntohakemus Vuokra-asunnot Asuntohakemus Uusi hakemus Jatkohakemus Sisäinen vaihto Täyttömalli Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Emme voi käsitellä puutteellisesti

Lisätiedot

Ohjelmointi Tunnilla 1 (5) 13.10.2014. Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla

Ohjelmointi Tunnilla 1 (5) 13.10.2014. Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla 1 (5) Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla 1. Tee ohjelma (kalvoesimerkkinä), joka kysyy asunnon myyntihinnan ja laskee asunnon myynnistä maksettavan välityspalkkion. Välityspalkkion on 3,44%

Lisätiedot

Aikataulut 1.6.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä!

Aikataulut 1.6.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä! Aikatauut 1.6.2015-4.6.2016 Lataa aikatauu mukaasi tästä! Mestarintie 3 78200 puh. 020741 1090 fax 020 741 1091 emai: soisaoniikenne@soisaoniikenne.com www.soisaoniikenne.com Merkkien seitykset + ++ +++

Lisätiedot

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2013-2015 Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia -selvitys Tavoitteena

Lisätiedot

SATL liittokokous Oulussa 20. maaliskuuta 2010 Tervetulopuhe, kauppaneuvos, tri.h.c Matti Pörhö

SATL liittokokous Oulussa 20. maaliskuuta 2010 Tervetulopuhe, kauppaneuvos, tri.h.c Matti Pörhö Oulussa 20. maaliskuuta 2010 Tervetulopuhe, kauppaneuvos, tri.h.c Matti Pörhö Autoilun ja autoteknisen kehityksen osin elämme ehkä mielenkiintoisinta aikaa, mutta samalla äärimmäisen haasteellista vaihetta!

Lisätiedot

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty.

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty. Puhekieli Kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli eroavat aika paljon suomen kielessä. Katsomme, miten puhekieli toimii. Keskitymme Oulun alueen puhekieleen, mutta osa puhekielen piirteistä on sellaisia, että

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Pöytäkirja 9 /2015. Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone

Pöytäkirja 9 /2015. Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone Helsingin kaupungin asunnot Oy 20.11.2015 Heka Myllypuro Vuokralaistoimikunta 1 (2) Pöytäkirja 9 /2015 Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö

Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö Kuten monet jo tietävät, on nuorten alkoholinkäyttö lisääntynyt viimeaikoina räjähdysmäisesti tupakanpolton vähentyessä. Yhä useampi nuori menee kaveriensa

Lisätiedot

60 mm Päästä luovuutesi valloilleen

60 mm Päästä luovuutesi valloilleen Tyylit Romanttinen Tyylit Diiva Tyylit Kiltti tyttö Tyylit Viettelijätär Tyylit Kapinallinen Tyylit Kirjaimet Tyylit Kirjaimet Tyylit Kirjaimet Tyylit Kirjaimet All shapes are sized to the bikini zone.

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

Puhelin: Sähköpostiosoite: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Puhelin: Sähköpostiosoite: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero TARJOUS Tarjousasiakirja nro 3. Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla TIISTAIHIN 31.10.2017 klo 12:00 mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjoaja Nimi ja Y-tunnus Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristövaatimukset Lausuntokooste

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristövaatimukset Lausuntokooste Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristövaatimukset Lausuntokooste Konserniesikunnan lausunto pääkaupunkiseudun tapahtumien Espoossa järjestetään vuosittain satoja tapahtumia, jotka tarjoavat kaupunkilaisille

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI 12.5.2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 41901 KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA As Oy Kiimingin Ponnonkulma ENNAKKOMARKKINOINNISSA Sijoitusasunnoksi tai omaan käyttöön! As Oy Kiimingin Ponnonkulma rakennetaan Kiiminkijoen tuntumaan rauhalliselle ja suojaiselle tontille. Asunto-osakeyhtiöön

Lisätiedot

Toimiva kaupunki. Anni Sinnemäki

Toimiva kaupunki. Anni Sinnemäki Toimiva kaupunki Anni Sinnemäki 23.11.2017 Anni Sinnemäki Apulaispormestari, Kaupunkiympäristön toimiala 24.11.2017 Anni Sinnemäki 2 Maailman toimivin kaupunki Helsingin strategia vuosille 2017-2021 24.11.2017

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Tolstoi hinnat

Tolstoi hinnat Moskovaan 2.lk (4 hlö osasto) Helsinki/Pasila/Tikkurila - Moskova aikuinen 98,44 88,60 78,75 59,07 88,60 78,75 lapsi 68,97 62,02 55,13 41,36 62,02 55,13 ryhmä 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 Lahti

Lisätiedot

2017 Kiinteistö Oy Jämsänmäki - Asukastyytyväisyyskysely

2017 Kiinteistö Oy Jämsänmäki - Asukastyytyväisyyskysely 8/31/17 17 Kiinteistö Oy Jämsänmäki - Asukastyytyväisyyskysely Taustatiedot 1/4 Ikäluokkanne: Sukupuolenne: 57 43 18 7 18-29 - 39-49 - 59-69 tai yli Nainen Mies Kaikki vastaajat (N=176) Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Sosiaalilautakunta Motalan kunta Voimassa 1. lokakuuta 2013 lähtien Hoito- ja hoiva-asumismaksut 1. lokakuuta 2013 lähtien Sivu 1 (3) HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Asuessasi

Lisätiedot

Tulorajat ja Asunnonvaihdot Vuokralaisneuvottelukunta

Tulorajat ja Asunnonvaihdot Vuokralaisneuvottelukunta Tulorajat ja Asunnonvaihdot Asunnonvaihdon edellytykset hakijalla on voimassaoleva puoltava isännöitsijänlausunto - vuokrien maksu ja häiriöt tarkastetaan vielä alueyhtiöstä ennen asuntotarjousta hakijan

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät ..niinku tavallaan ku se tavote on se että lapset voi paremmin nin tuota ei siinä niinku se aikuinen mitään menetä missään kohtaa. Että jos on niinku halu, niinku

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com HISTORIAA, PERUSTAJAT, PERUSTAJA- YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAHOITTAJAT Torniolaakson Suojapirtti ry:n ja Tornion kaupungin

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Lataa Hyvää aivoille - Satu Jyväkorpi. Lataa

Lataa Hyvää aivoille - Satu Jyväkorpi. Lataa Lataa Hyvää aivoille - Satu Jyväkorpi Lataa Kirjailija: Satu Jyväkorpi ISBN: 9789522887665 Sivumäärä: 160 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.18 Mb Kalaa, kasviksia, kahvia ja kaakaota - kaikki ovat hyväksi

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 3 62 MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen Maksut perustuvat

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky y Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, mitä ovat Nurmijärven kilpailukykytekijät

Lisätiedot

Modukset eli suhtautumistavat eli tapaluokat INDIKATIIVI KONDITIONAALI

Modukset eli suhtautumistavat eli tapaluokat INDIKATIIVI KONDITIONAALI Älä häiritse minua. Minä en häiritse ketään. Pesintäni onnistuisi, jos minua ei häirittäisi. Modukset eli suhtautumistavat eli tapaluokat - ilmaisevat suhtautumista tekemiseen 1. Indikatiivi 2. Konditionaali

Lisätiedot

...~..;.0.. halpa (halva/n) halve/mpi halv/in kylma (kylma/n) kylme/mpi kylm/in

...~..;.0.. halpa (halva/n) halve/mpi halv/in kylma (kylma/n) kylme/mpi kylm/in Komparatiivi ja superlatiivị ~ ;0 ~" Tama kukka on Tama kukka on Tama kukka on pieni vielapienempi kaikkein pienin Komparatiivin tunnus on -mpi Superlatiivintunnus on -in Huomatkaa seuraavat seikat: I

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78 Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS

Lisätiedot

Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan ja kävi koulunsa siellä.

Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan ja kävi koulunsa siellä. Eeva Laaksonen Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi 24.12.1922 Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan 8.12.1925 ja kävi koulunsa siellä. Eeva Siskokset Kirsti ja Eeva Sota-aikana Eeva

Lisätiedot

Digitaalitimerit vapaastilentävissä lennokeissa

Digitaalitimerit vapaastilentävissä lennokeissa Digitaalitimerit vapaastilentävissä lennokeissa 1 Miksi digitaalitimeri? Täsmälliset ajoitukset => Voi keskittyä säätämään lennättäjän kohdalleen Lisää lähtökorkeutta => Pärjää kisoissa paremmin! Lennokin

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 2 tuntia/viikko 8.lk peruskurssi 3 ja 4 Valokuvaus ja pimiötekniikka: Opit valokuvaamaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset

Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset Tietoa kyselystä: Tällä kyselyllä kerätään sisäilmasta oirelevien tai sairastuneiden kokemuksia asunnottomuudesta

Lisätiedot

61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi. 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen rakentaminen

61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi. 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen rakentaminen LUPATUNNUS PÄÄTÖSPÄIVÄ 061-2011-26 061-2011-20 RAKENNUSPAIKKA LUVAN SISÄLTÖ 61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen

Lisätiedot

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti (ellei tehtävässä ole nimenomaisesti ohjeistettu toisin). Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti (ellei tehtävässä ole nimenomaisesti ohjeistettu toisin). Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. LVV-koe 22.4.2017 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti (ellei tehtävässä ole nimenomaisesti ohjeistettu toisin). Pelkät pykäläviittaukset

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

M U K U L A P U U T A R H A T

M U K U L A P U U T A R H A T M U K U L A P U U T A R H A T SINUN PUUTARHASI TEKIJÄT MUKULA PUUTARHAT 2017 S I S Ä L T Ö T E K I J Ä T M U K U L A P U U T A R H A T O Y O S A L L I S T A V A S U U N N I T T E L U A S U K A S T Y Ö

Lisätiedot