1 Lapsuudenkotini elinkaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Lapsuudenkotini elinkaari"

Transkriptio

1 Johdanto Kirjallisessamaisterinpäättötyössänikerronomannäkemyksenisiitä,miten lapsuudenkotinionmuuttunutunelmastakaatopaikaksi.pyrinvalottamaanja ymmärtämäänisänihamstraamista,sekäsenvaikutuksiaitseenijaperheeseeni. Tarkoituksenanionmyöstutkiaisältäniperiytyviäkäyttäytymismallejanija selviytymismekanismejani,jotkamonintavoinvaikuttavatmyöstaiteeseeni. Pyrinmyösetsimäänvastauksiasiihen,mikäonromullatäytetynlapsuudenkotini suhdeisänimenneisyyteenjaomaannykytilanteeseeni. Olenvalinnutlähtökohdakseniomanrajallisennäkökulmaniisäänijaperheeseenija näinollentekstinieivarmaankaantäysinvastaamuidenperheenjäsenteni näkemyksiätapahtumienkulusta.tekstiniperustuukinlähinnäomiinmielikuviini, muistoihinijaaikuisenaperheenikanssakäymiinikeskusteluihin.olentietoisesti päättänytkäsitelläperheenjäseniäniheidänoikeillanimilläänsiitähuolimatta,että tekstinisaattaaasettaaheidätepäedulliseenvaloon.entiennytmitenmuutenkaan välittäisinlukijallesuhteen,jokaminullaonperheeseenijaetenkinisääni. Kirjoittamisprosessionennenkaikkeatoiminutminullepuhdistavanaja vapauttavanaprosessina.isänikeskusteluhaluttomuudenjasiskojenietääntymisen tähdenolenkuitenkinmonestikirjoittaessaniepäillytoikeutustaniasioiden penkomisellejaniistäkertomiselle.toisaaltavaietutasiatperheessäniovatsaaneet minutvakuuttuneeksiasioidenaukipuhumisenja kirjoittamisentarpeellisuudesta. Tavoittelemaniavoimuusonmonessakohdintarkoittanutmyösitseni havainnoimistaepäsuotuisassavalossa.ymmärtääkseniisäänijahänen hamstraamistaanolenjoutunutastumaansilleepämukavallealueelle,jossapelkoni isänikaltaiseksimuuttumisestaovatosoittautuneettodeksi.neasiat,joitaeniten isässänisäälinjavihaan,ovatirtileikkaamatonosamyösitseäni.tämän kirjoitustyönyhtenätavoitteenaonnäinollenitseniuudelleenmäärittäminen suhteessaisäänijahänenedustamaansaajattelutapaan. Lapsuudenkotinitilankuvaileminenpelkästäänsanallisestituntuiriittämättömälle ratkaisulle,jotenkuljetantekstiänimyösvanhojenjauusienvalokuvienavulla. Kuvatjoissaeitoisinmainita,ovatitseottamiani.Mukanaonmyöspoimintoja perhealbumista(valitettavastisuurinosatalonremontointiajavarhaisvaiheita dokumentoivastakuvamateriaalistaonisänihallussa,enkäpäässytniihinkäsiksi). Maisterinopinnäytetyöntaiteellisenaosuutenateinkolmelasityötä,jotkaliittyvät vainhyvinlöyhästikirjalliseenosuuteen.taiteellisessaosuudessanikäsittelen lähinnänaisenseksuaalisuutta,muttatässätekstissälähestynteoksianiälyllistävän ajattelumallinjataidemaailmanasettamienpaineidennäkökulmasta.lopussa pohdinmyösomaasuhdettanikorkeataiteeseen,sekäälykkäänfilosofitaiteilijan ihannekuvaan. 1

2 1Lapsuudenkotinielinkaari Lapsuudenkotitalonivuodelta1962.Perheenpiirissänimitämmetaloasen sijaintikylänmukaanhatsinaksi,muttailmakuvanottamisenaikoihintilannimion ollutali Eerakkala.Taloontodennäköisestirakennettuvuonna1918hämäläisen maanviljelijäntoimesta.viimeisiksivakituisiksiasukkaiksiennenperhettänijäivät kolmevanhapiikasisarusta,joistakahdenkuoltuatalojäiuseiksivuosiksi alkoholiparantolankesäkäyttöön.vanhempanijukkajaainoostivattalonvuonna 1989kolmensisaruksensukulaisilta,jotkaasuivatnaapurissa. LapsuudessaperheeseenikuuluiäitiniAinon(s.1960)jaisäniJukan(s.1959)lisäksi minä,lapsistavanhin(s.1983),sekälaura,jokaonminuakaksivuottanuorempi,ja minuakuusivuottanuorempinoora.vuonna1988vanhempanimyivät syntymäkaupunkiiniouluunrakentamansaomakotitalonjamuutimmelahden Kerinkalliostavuokrattuunomakotitaloon.Vuokrasopimusolitehtyvuodeksija asuimmesielläsenaikaa,mikävanhemmiltanimenisopivanmaalaistalon löytämiseenlähiseudultajatulevankotimmeremontoimiseensuunnilleen asuttavaankuntoon. 2

3 MinäjasiskoniLauraleikkimässäHatsinanpuretuillarappusilla keväällä1990.kuvaperhealbumista. Muutamassaasuntonäytössäkäytyäänvanhempanilöysiväthetivuodenvaihteen jälkeen1989hollolasta,hatsinankylästätoiveitaanvastaavanjasopivanhintaisen talon.talostaheäitinimuistikuvanmukaanmaksoivatnoin80000markkaaja ottivatoulussamyydystäomakotitalostasaamiensarahojenlisäksilainaapankista remonttiavarten. Taloolivarsinhuokea,koskatonttiatalonympärilläeiollutkuinhehtaari,eikä taloonkuulunutmuitapiharakennuksiakuinheinälatojapuoliksiromahtanut pihasauna.sisälletulivainkylmävesi,eikäkunnollistakylpyhuonettaollut.taloaei olturemontoitueikämuutenkaanylläpidettymoneenkymmeneenvuoteen.pitkää ruohoakasvavinepihoineen,villiintyneinepuutarhoineenjaauringonhaalistamine 3

4 vanhoinetapetteineensemuistuttikinlähinnäautiotaloa.edessäolivaltava remontti,silläsahanpurutlattialautojenallapitikorvatauusillaeristeilläjarakentaa kylpyhuonevessoineenjasuihkuineen. IsäniJukkajaäidinisäKarialoittivatremontoinninhetitalokauppojenjälkeen lopputalvestapurkamallavanhanleivinuunin,silläentiseenkeittiöönrakennettiin tilavakylpyhuone(ks.liite1,s.77).hetikevääntullenolivuorossaikkunoiden tilaaminenjaasentaminen,sekäuudenvesiputkenmaahankaivaminenkaivonja talonvälille.kaivokunnostettiinjasiihenhankittiinuusivesipumppu. Kesänaikanakeittiön,olohuoneen,eteisenjakylpyhuoneenleveätlattialaudat irrotettiinhuonekerrallaanjavanhateristeenäolleetsahanpurutjasammaleet lapioitiinkäsinkottikärryihinjatyönnettiinulos.kaikkiikkunatolivatauki,mutta muistanhyvinkuinkakauniistiauringonsäteetsiivilöityivättalossatasaisen sankkanaleijailleenpölynläpi. Sammaleidentilallelaitettiinuretaanilevyjävalmistavantehtaan ylijäämäjätteenäsyntynyttäuretaanisoiroa.uretaanikerrostenpäällekaadettiin uuttasahanpurua,jotahaettiinkoskisensahalta.vanhatlattialaudathiottiinja naulattiintakaisinpaikoilleenodottamaanuuttamaalia.pölyisimmäntyöosuuden jälkeenmelapsetjaäitinialoimmeviettääpaljonenemmänaikaahatsinan remonttityömaalla. Remontinparissakuluneestakesästä1989enmuistaoikeastaanmuutakuinpitkät kuumatkesäpäivät,joinatemmelsinsiskonilaurankanssatalonpihalla, lähimetsissäjaviereisenpuronrannoilla.isänitekioranssistapaksusta nailonköydestäjalaudanpätkästäkeinunkeskelläpihaaolleeseena kirjaimen malliseenpuhelinpylvääseen. Lahonsaunanvieressäollutvanhatunkiotarjosiupeatmahdollisuudet arkeologisiinkaivauksiin.kiinnostaviaolivatmyöstalonlattianaltajasisältä löytyneetehjätjasärkyneetesineet,kutenmuumioitunutkissajaloputtomatmäärät käsintaottujaruosteisianauloja.remontointiintaisimmeosallistuaparhaiten pysyttelemälläpoissatieltäjaauttamallaäitiäkasvimaanperustamisessa takapihalle. Seinissäolleetpinkopahvitjaummehtuneenvärisettapetitrevittiinpoisja tummanruskeaksipatinoituneethirsisetseinätpaljastettiin.kaikkipaljaat hirsipinnatmaalattiinlateksimaalillavalkoisiksi.myöslattiatmaalattiin vaaleammillajavähemmäntunkkaisillasävyillä. Salinjakeskimmäisenkamarinvälinenoviaukkolaajennettiinläheskoko seinänkokoiseksijanäinavarretuntilankamarinpuoleiseenpäätyyntehtiinkeittiö uusinevalkeinekaapistoineen.vanhastakeittiöstäpuretulleleivinuunilletehtiin uusiperustushormintoisellepuolelleniin,ettäuuteentupakeittiöönsaisi rakennettualeivinuuninmyöhemmin. Kylpyhuoneeseenjätettiinetupihallejakauniiseenpeltomaisemaannäkymän avaavasuuriikkuna.saunallerakennettiinpaikkapuretunleivinuunintilalle.suurin osatalonvanhoistakorkeistajapyöreistäpellilläverhoiluistapönttöuuneistaolivat käyttökelvottomassakunnossajanejouduttiinpurkamaanpois. 4

5 Ainoastaanolohuoneenuunioliniinhyvässäkunnossa,ettäsitäsaattoikäyttää talonlämmittämiseen.remonttiedistyijaloppukesästäpääsimmemuuttamaan KerinkalliostaHatsinaan. Talonpohjoispäätyjätettiinensimmäiseksitalveksikylmilleenjakeittiönja pohjoispäänkäytävänvälilläolevaoviaukkoeristettiinrakennusmuoviverholla. VanhemmillanioliparisänkykeskellätupakeittiötäjamenukuimmeLaurankanssa eteläpäädynhuoneessa,jostaolitehtyväliaikainenlastenhuone.nooranukkui olohuoneessavanhempienikanssa. Kesä1990.VanhempaniJukkajaAino,sekäsiskoniLauraHatsinanetupihalla. Taustallanäkyylahonnutpihasauna,jokapurettiinpoispianmuutonjälkeen.Kuvaon perhealbumista. Varsinainenlastenhuoneremontoitiinpohjoispäätyynseuraavanakesänä,mutta pohjoispäänlänsipuolijätettiinvainpuoliksiremontoiduksiverstashuoneeksi (ks.liite1,s.77).lastenhuoneenvalmistuttuaisäniottieteläpäädynmakuuhuoneen omaankäyttöönsä. Seuraavankesänremonttiurakaksijäimyösitäpuolenpäre jahuopakaton korvaaminenpellillä.länsipuolikatostaolijoaiemminkorvattuharmaalla aaltopellillä.monetremonttiajaelämääkoskevatsuunnitelmatmenivätkuitenkin täysinuusiksivanhempieniyllättäenerotessa. 5

6 EronaikoihinHatsinaolinormaaliajahiemankeskeneräistäomakotitaloavastaava asuinpaikka.sisätilatolivatviihtyisätjakalustusolikotoisasekoitusvanhoja,uusia japerittyjähuonekaluja.lattioillaolipuhtaatmatot,seinilläolitaulujaja kirjahyllyissäkoriste esineitä,romaanejajatietosanakirjoja. Pihallapellonlaidassaolikaksi amerikanrautaa odottamassakunnostustaja muutostöitä,muttamuutenpihallaeiollutkuinremonttimateriaalejajakorkeaa heinikkoa.pihanreunassaolevalatoolisensijaantäytettyjopuolilleen lattiaremontistaylijääneilläuretaanisoiroilla,talostalöydetyillävanhoilla huonekaluillajamuullatulevaisuudenrakennusprojektienkannaltahyödyllisellä materiaalilla. Kuvaonotettutodennäköisesti 92tai 93keväällä.Kuistionvastarakennettuja lautojentakanaolevakivikasaontuotupihaantaloaympäröivänreilunmetrin levyisenalueenkattamiseksi.pihatielleonajettusoraajaetupuolipihastanäyttää vielävarsinavaralta.kuvaonperhealbumista. VähitellenvanhempienieronjälkeenHatsinansisätilatjapihaalkoivattäyttyäyhä kiihtyvällävauhdillaisäniprojekteistajaremonttityötviivästyivät. Sunnuntaiajeluitavartenhaalittuja amerikanrautoja jakäyttöautoiksikaavailtuja projektejasiirtyihatsinanpihaanmilloinmistäkinpäinsuomea.isänikunnosti perheelleniainauudenkäyttöautonvanhanhajottuajarikkoutuneetentiset autommesiirtyivätpihantakaosaantaipohjoispäänpellolle. Nurkkiinalkoimyösvähitellenkertyä80 luvunkirjoituskoneitajaensimmäisiä tietokoneita,silläisänityöskentelituolloinvielämelkoaktiivisestiatk alanparissa. 6

7 Yleiskuvatalvelta1996.Isänionaloittanutkuvanoikeassareunassanäkyvän ulkorakennuksenrakentamisenjahaalinutkahdenkuvassanäkyvänkuoma auton lisäksijouseampiaautojajayhdentraktorin. Isänialoittikattoremontinvaihtamallavanhojaharmaitaaaltopeltejävihreisiin.Hän aloittimyösvintinkunnostamisenasuinkäyttöönrakentamallarungotja äänieristyksetkahtaolohuoneenyläpuolelletulevaahuonettavarten. Talontakapuoleltahänmuuttikattorakenteitaniin,ettäkeskellekatonitäpuoltatuli kolmionmallinenharjanneisoaikkunaavarten.molemmatvinttihuoneetjäivät kuitenkinkesken. Takapihaolivielävuonna1999lähespelkästäänpuutarhaa,jossakasvoimuutama hyvintuottavaomenapuu,viinimarjapensaitajakukkapenkki.pidimmesiskojeni kanssatuolloinmyösetelä jalänsiseinustankulmassakukkapenkkiä,jossakasvoi ukonhattujajaliljoja.useampanakesänäkasvatinlänsiseinustallatomaattejaja kokeilinmyöskerranmaissinkasvattamistaruukuissa. Takapihalleisänimuokkasiepätasaiseensavimaahantasaisenalueen nurmikonpohjustamistasilmälläpitäen,muttasekinjäikesken.lopultahiiretsöivät nurmikentälletarkoitetutsiemenet.ennenkuinmuutinpoiskotoa,olitakapiha osittainjäänytpuu jametallimateriaali kasojenalle.länsipäädynnurmialuealkoi täyttyäkuitenkinjoennentakapihaa,vaikkasäilyikinpitkäänvaillakulkemista rajoittavaaromua. Myössisätiloissaalkoiollatavarakasoja,lähinnäpöytienjahyllyjenalla,mutta myösosittainkulkuväylillä.omanhuoneensiivoaminensujuikinvarsin tuskattomastimuuntalontoivottomuudenrinnalla.keskityimmekinsiskojeni kanssasisustamaanomathuoneemmemieleisiksemmejaannoimmelopuntalon kylpyhuonettajakeittiötälukuunottamattajäädäisämmevaltakunnaksi.tämäei tietenkäänestänytmeitävalittamastaympäriinsälojuvistaroinistaisällemme,joka yleensäeitehnytasiallemitäänvalituksistahuolimatta. 7

8 Olohuonetodennäköisestivuodelta2000.Taustallanäkyytelevisionurkkaus kirjahyllyineenjasohvineen. Kuvassanäkyyisänityöpöytätaloneteläpäännurkassa,josta romukasatvähitellenlevittäytyivätkokoolohuoneeseen. 8

9 Muutosnormaalistaremontinallaolevastaomakotitalostaromuvarastoksion tapahtunuthitaasti.asuessanihatsinassahitaaseenmuutokseenkerkesiainatottua jasillesokeutui,jotensuurinmuutosvaikuttaatapahtuneenvuoden2003,jälkeen kunminäjalauramuutimmepoiskotoajanooralähtiyläasteelle sisäoppilaitokseen.autojenmääräpihassatuntuilisääntyneenlyhyenajansisällä, samoinkuinkaikennäköinenroina,autonosatjaepämääräisetpakkausmateriaalit sisätiloissa. Pääasiassayksintalossaasuessaanisänitarvitsielämiseenvähemmäntilaaja ylimääräinentilatäyttyinopeastierilaisistakasaumista.lopultaolohuoneeseen, kylpyhuoneeseenjakeittiöönpääsienääkapeitakäytäviäpitkinjaisäni makuuhuoneessaolivainjuurijajuuritilaanukkumiseen.autonkääntäminen täpötäydelläpihallaalkoikäydämahdottomaksijakukkapenkkejäeienäänähnyt romujenalta. IsänimuuttipoisHatsinasta2008jaonkäynytsielläsenjälkeenenääharvoin.Talo onollutnyttyhjilläänkolmetalvea,joistakaksiseonolluttäysinkylmillään. Vesiputkirikkoutuitalvella2009suodattimenjäätyessäjasenjälkeenkaikki käyttövesiontäytynytviedämukanaan.minäjalauraolemmevieneethatsinasta viimeisetkintavarammepois.ainoastaannooranhuonekalutodottavatsiellä, kaikenmuuntavarankeskellä,siskonipaluutatakaisinsuomeen.isänivarastoi kuitenkinsatunnaisillakäynneilläänmonestijotainuuttahatsinaanjanykyään kylpyhuonejakeittiöovatsamankaltaistavarastotilaakuinmuukintalo. 2Perheenihistoria Kesällä1990,pianHatsinaanmuutonjälkeen,alarinteenkalalaitoksellaasuneen lapsiperheenisärobertetulitoivottamaanperheenitervetulleeksipaikkakunnalle jatoituomisinaansuurenlohensuoraankasvatusaltaasta.minäjalaura ystävystyimmerobinsonienperheenlastenkanssajavietimmepaljonaikaa yhdessäalarinteenpurollaleikkien.robinsonienäitimaijaolikuvataiteilijajaroope olitöissäkalankasvatuslaitoksella.talvella1991roopekuolitapaturmaisesti paiskautuessaanjäähänriippuliito onnettomuudessajatästämasentuneenamaija joutuipsykiatriseenhoitoon. LapsetJonnajaJemppumuuttivataluksiisovanhempiensaluokse,jakunMaija pääsisairaalasta,kaikkikolmemuuttivatluoksemmehatsinaan.nukuimmekaikki viisilastasamassapohjoispäädynlastenhuoneessajaentisestälastenhuoneesta eteläpäädyssätuliisänijamaijanhuone.vastapaljonmyöhemminminulleselvisi, ettäisänijamaijaolivatjossainvaiheessakihloissakeskenään,mikätavallaansopii hyvinkuvaan.vanhempienierostaolikulunutlyhytaikajaisänioliluultavastiyhtä yksinäinenkuinmaijakinmiehensäkuolemanjälkeen. 9

10 8 vuotissyntymäpäivänitammikuussa1991.istunpuolittainilmapallojentakanaja minunoikeallapuolellanionjemppu,noora,äiti,jonnajalaura. IlmeisestiRobinsoninlapsetjaMaijaovatasuneetmeillävähintäänreilunvuoden ajan,muttaminullaeiolemontaakaanselkeäämuistikuvaanoiltaajoilta.lapsena olinvainiloinenkunparhaatkaverimmeasuivatmeilläjaleikkivätjokapäivä kanssamme. MaijanvanhemmathakivattyttöjenhuoltajuuttaMaijansairaalahoitojaksojen jatkuessa.virkavaltapäättiisovanhempienhyväkuntoisuudestahuolimattasijoittaa JonnanjaJempunsijaiskotiinsensijaan,ettäheolisivatvoineetkasvaatuttujen sukulaistenluona.jossainvaiheessajonnajajemppusaivatkuitenkinsijaiskodinja Maijamuuttisairaalajaksojenvälisiksiajoiksiomaanyksiöön.Vuonna1995tai1996 Maijalopultatekiitsemurhanjaseuraavankerrankuulintytöistäollessanijo aikuinen. 2.1Väkivaltainenisäpuoli Vanhempienieronsyynävuonna1990oliäitiniuusiparisuhde.Tajusintämänvasta paljonmyöhemmin,sillämeillelapsilleeituolloinkerrottutodellistasyytä avioeroon.äitini,sekämolemmatnuoremmatsiskonimuuttivatlahdenahtialaan äidinuudenmiesystävänluokse,kunnessaivathollolankunnaltavuokra asunnon Salpakankaalta.Vietinjokatoisenviikonlopunäidinluonajavastavuoroisesti siskonitulivatkahdenviikonväleinisänluoksemaalle. 10

11 Samanasyksynäaloitinala asteenkastarinkyläkoulussajaennensyyslukukauden loppuasiskonimuuttivattakaisinhatsinaan.äidinmiesystävälläoliikäviä taipumuksiaaggressiiviseenkäyttäytymiseenjailmeisestisiskonitotesivatvarsin nopeastielämänäidinuudessaperheessävarsinturvattomaksi.7 vuotiaanaolin kaikestasiitäautuaantietämätön. Vanhemmillanioliyhteishuoltajuussopimusjamelapsetsaimmepäättää vapaastikummassaosoitteessaasuisimme.entarkkaanmuistasyitä,joidentakia lopultajäinainoanaisänluokse,muttamuistankylläsaaneeniisältänipaljon hyväksyntääjaerityishuomionosoituksia,silläolinhanpäätökselläniosoittanut olevani isintyttö. Syksyllä1991äitialoittiopinnotKäsi jataideteollisessaoppilaitoksessa Kukonkoivussatekstiilipuolella.Samoihinaikoihin,taiviimeistäänvuotta myöhemminmyösisänialoittiopinnotammattikoulussasähköasentajalinjallaja Lauraaloittiala asteenkastarinkoulussa. Äidinyrityksetpäästäeroonpainajaiseksimuuttuneestaparisuhteesta provosoivatmiehenyhäpahempaanväkivaltaanäitiänikohtaan.seuraavien vuosienaikanaäitinimuuttilukuisiakertojaerilleenjataastakaisinepävakaan miesystävänsäkanssajavalmistuitekstiiliartesaaniksikoulusta.enitselapsena joutunutmiehensuoranväkivallankohteeksi,muttanoorallaoliuseammankerran mustelmiakäsivarsissaan.kuulinvastaaikuisenaäidiltä,ettämiehelläoliollut laitonkäsiasejapitääkseenäidinvallassaanhänoliuseaanotteeseenuhkaillut tekevänsäpahaaminulletaisiskoilleni. Väkivaltainenparisuhdepäättyiylikuudenvuodenhakkaamisenjälkeen.Äitini saimiehestätarpeekseenjasäästipienestäsiivoojanpalkastaansenverranrahaa, ettäpystyivaihdattamaanasuntoonsalukotmiehenollessatöissä.aikansa ruusukimppujaläheteltyään,maaniteltuaanjauhkailtuaanmiestekijoko vahingossataitarkoituksellaitsemurhanpakokaasullapääsiäisenä1997.äidin väkivaltakokemuksistataimiehenitsemurhastaeiperheessänijälkeenpäinjuuri puhuttu. 2.2Yläaste Aloittaessani1996SalpakankaanyläasteenasuinvieläisäniluonaHatsinassaja vietinviikonloputuseimmitenäitiniluona.yläasteellesiirryttyänipäädyinsaman tienkouluhierarkianalimmaiseksijajopaentistenala asteystävienikiusaamaksi. Isäniolijohyvänaikaasittenvalmistunutammattikoulustajasaanutsamantien vuorotöitäeimomuovioy:stä,mikämeillelapsilletarkoittijatkuvastimuuttuvia koulukyyti,yöpymis jalastenvahtijärjestelyjä.isääeijuurikotonanäkynytja vuorotöidentakiahännukkuimonestikummallisinaaikoina. Puhuinvanhemmillenivaikeuksistanikoulussajasainkinosakseni myötätuntoajatukea,vaikkamolemmatomistavaikeistaelämäntilanteistaan johtuentuntuvatkinjälkikäteentarkasteltuinahyvinetäisiltä.isänirohkaisiminua muunmuassaneuvomalla,ettäkiusaajaniovatvainminuatyhmempiäjakateellisia rohkeudestaniollaerilainen. 11

12 Muistanmyösuseammanisänikanssaautossakäydynkeskustelun,jossahän syyllistiäitiätämänholtittomistamiessuhteista,läheisriippuvuudestajatarpeesta miellyttäämuita.isänihaukkuiminullesekääitinikirjallisenmaun,ettähänen vastuuttomantapansakasvattaanuorempiasisaruksiani. Useinkeskustelummepäättyivätisänipohdintoihinitsemurhastaja tunnustuksiin,etteihänelläollutketäänmuutaminunlisäkseni,jollekertoahäntä ahdistavistaasioista.näidenavautumistenjälkeenkoinitsenihämmentyneeksija jollainkäsittämättömällätavallahyväksikäytetyksi.olinkuitenkintäysinkyvytön ilmaisemaanvastahakoisuuttanitämäntyyppistenkeskustelujenkäymiseenja samaanaikaanminuaajoihalutietääenemmänkaikestasiitä,mikävanhempanioli saanuteroamaan. Sympatianiisäänikohtaanjatarvepönkittääomaaasemaaniisänsilmissäsai minutomaksumaannegatiivisenkäsityksenäidistäni.isänipuheidenperusteella äitinivaikuttisyylliseltäkaikkeenperheelletapahtuneeseenpahaan. Isäniparjaamatlöyhätkasvatusmetoditpääsinitsetodentamaankeväällä1997 enonikäyttäessäminuaseksuaalisestihyväkseenuseammankuukaudenajan.äitini tiesiseksuaalisestakanssakäymisestäminunjaveljensävälilläjaoliuseimmiten paikallaviereisessähuoneessa.vaikkaolinvasta14 vuotias,äitinieiyrittänyt puuttuaasiaantaiilmaissutpaheksuntaansaveljensätoimiakohtaan,vaanantoi ymmärtäähyväksyvänsätapahtumat. Jälkeenpäintarkasteltunaluulen,ettääitinieihalunnuttaikyennyt riskeeraamaankaverillistasuhdettaanminuunjaveljeensäkieltämällä seksisuhteemme.enoniottisujuvastikokeneemmanopettajanroolinjavakuutti seksikokemustenhankkimisenvanhemmanmiehenkanssaolevanminullehyväksi. Aloinviillelläitseänijasuunnitellaitsemurhaa.Hiemanhyväksikäytönpäättymisen jälkeensairastuinmyösbulimiaanjaaloinollaainavaintyytymättömämpi vartalooni. Koulukiusaaminenjatkuijalopultatammikuussa1998vaihdoin8.luokan puolivälissäsalpakankaanyläasteeltatiirismaankouluunlahteen.samaanaikaan muutinhatsinastaäitiniluoksesalpakankaalle.kiusaaminenloppuikoulun vaihtamisenmyötä,muttaminullaoliedelleenpahojavaikeuksiaselviytyä koulunkäynnistäkuvaamataidon jakäsityöntuntejalukuunottamatta.muistaakseni myösnuoremmatsisaruksenilaurajanooramuuttivatpianperässäniäidinluoja isänijäiyksinasumaanmaalle.vietimmeilmeisestikuitenkinvarsinusein viikonloppujahatsinassajatapasimmeisäämmeuseinhänenpoiketessaanäidinluo kahville. 2.3Opiskelujaomayritys Syksyllä1999aloitinvaatetusartesaaninopinnotHollolassaKukonkoivunKäsi ja taideteollisessaoppilaitoksessa.samoihinaikoihinaloinmyösaktiivisestiommella vaatteitaystäväniperustamassaoldraven nimisessägoottivaatteisiin erikoistuneessayrityksessä.oma aloitteisuudestammeinnostuneenaisäniosti minulleompelukoneenjaperustinhatsinanolohuoneeseenpienenompelupajan. Myöhemminmuutinompelupajanipohjoispäädynentiseenlastenhuoneeseen. 12

13 Opiskelininnollajavietinläheskaikkiiltanikoulullagoottivaatteitaommellen. Valmistuinvaatetusartesaaniksikeväällä2002.Pieniyrityksemmemenestyihyvin jalaajensimmejatkuvastimallistoammenetissä.saimmevaatteitammemyyntiin liikkeisiinympärisuomea,muttahaaveilimmeomastaliikehuoneistostahelsingissä. PyöritimmeOldRavenry:tämenestyksekkäästinoinyhdeksänvuodenajan. Yrityksemmelaajenevatoimintaolisivaatinutlisätyövoimanpalkkaamistaja päätimmelaajentamisensijaanlopettaatoimintammejoskusvuoden2008tienoilla. 2.4Äidinuusiperhe Äitiniviettiväkivaltaisenparisuhteensapäättymisenjälkeenmuutamiavuosiavailla vakituistamiesystävää,kunnesvuonna2000hänaloittiparisuhteenerään hollolalaisenmiehenkanssa.puoltavuottamyöhemminperheeseeniolitulossauusi vauva.ennennuorimmansiskoniannansyntymää äitinikehottiminua muuttamaantakaisinisäniluo,sillähänenuudenmiehensäoleskelusalpakankaan kodissammeaiheuttijatkuviariitojaminunjaäitinivälillä.muutintakaisin Hatsinaanjasiskonijäivätasumaanäitimmekanssa,erimielisyyksistähuolimatta. Äitinirakensiyhdessäuudenmiehensäkanssalaajennuksenmiehen pikkuiseenomakotitaloonjasiskonimuuttivatäitinijauudenvauvankanssa HollolanSoramäkeen.Kesällä2002myössiskoniLaurasaitarpeekseenäitimme uusioperheestäjamuuttitakaisinhatsinaan. Tässävaiheessalapsuudenkotimmeolijovarsinhurjassakunnossa,mutta raivasimmeisämmekanssalauralleväliaikaisenomanhuoneenlänsipuolenlähes täysinremontoimattomaanverstashuoneeseen.minullaoliomaautokäytössäni, eikäasuinpaikkammekuntoestänytminuajalauraatuomastapoikaystäviämme Hatsinaanviikonloppuisin.Isämmeolipaljonpoissakotoatöidentakiajavietinkin varsinunohtumattomanjariemukkaankesänhatsinassaennenpoismuuttoani sieltä. Äidinparisuhdekestipariterapianvoiminsiihensaakka,ettäAnnatäyttikolme vuotta.lopultaäitiniyrittiitsemurhaalääkkeillätalvella2004.päästyäänsuljetulta osastoltaitsemurhayrityksenjälkeenäitinihakikunnaltaomaaasuntoajasai vuokra asunnonsoramäestä.suhdemieheenpäättyijahetekivät yhteishuoltajuussopimuksenannasta. 13

14 Etupihakesällä2002.Etualallaolevanamerikanraudanisänioli pelastanutjoltainkallioltajakuljettanutsenhatsinaan. 2.5Omaasuntojatatuointityöt Syksyllä2002aloitinmetallikalusteartesaaninopinnotLahdenammattikoulussa. MuutinHatsinastaHollolanSoramäessäasuvienisovanhempieniasuntoon,sillähe viettivättalvisinuseitakuukausiaetelänlämmössä.opiskelinviikotlahdessaja viikonloppuisinmeninhatsinaanompelupajalleni. LauramuuttisamanasyksynäensimmäiseenomaanasuntoonsaLahteenjapuolen vuodenkuluttua2003keväällämuutinsiskoninaapuriinsamaankerrostaloon.otin yhteyttätalonalakerrassatoimivaannuortenkriisikeskukseenjakävinnoinpuolen vuodenajankeskustelemassaleena nimisenkeski ikäisennaisenkanssa.noora lähtiisämmekustantamanayläasteelleaitooseenannatapionsisäoppilaitokseen. IsämmesilloinentyöpaikkaEimoOymyytiinkiinalaiselleomistajallejanimi muuttuifoxconnoyj:ksi.kansainväliseksimuuttuneenyrityksentyönkuvaankuului tuolloinmyöstyömatkojaulkomaillasijaitsevilletehtaille.isämmejukkarupesi ottamaanvastaanpidempiätyökomennuksiaamerikastajakiinasta,jotenhänoli monestiuseitaviikkojapoissahatsinasta.näinollennooravälilläyöpyi viikonloppulomillaanluonanilahdessa. 14

15 Hatsinanetupihakesällä2002.Vaaleansininenkuplavolkkari,jonkakonepellilläistun Lauranjahänensilloisenpoikaystävänsäkanssa,olihankittuPohjois Karjalastavain kuukausiennenkuvanottamista. TatuoijaniJarno,jokaolitehnytminullekaikkisiihenmennessäottamanitatuoinnit, tarjosiminullemahdollisuuttaoppiatatuoijanammatti.hänantoiminullekaikki tarvittavatvälineetjaopettiperusasiattatuointientekemisestä.senjälkeenrupesin harjoittelemaantatuointientekemistäsisaruksiinijamyöhemminmyösmaksaviin asiakkaisiin.taitojenijohiemankartuttuaisänipyysiminuasuunnittelemaanja toteuttamaanitselleensuurehkontatuoinninjavähänmyöhemminaloitinmyös äidillenitatuoinninyläselkään. Tammikuussa2004lopetinmetalliartesaaninopintoni,silläolisinsaanut tatuoijantöitävalkeakoskelaisestaigor sintatuointiliikkeestä.ystäväni,jonkapiti tullasamaanliikkeeseentöihinlävistäjäksi,peruikuitenkinpäätöksensä.olimmejo katsoneetasunnonvalkeakoskeltajaolinpakannutsuurimmanosan ompeluverstaastanikin.samoihinaikoihinisänisuunnittelivuodenmittaisen työkomennuksenvastaanottamistafoxconinkiinantehtaaltajakyseliminua muuttamaanhatsinaantalonvahdiksi.suunnitelmaeikuitenkaantoteutunut,vaikka isäniolikinuseastipitkillätyömatkoillakiinassa. Tatuointitöidenlisäksirupesintekemäänaktiivisemminuseinjopaviikonmittaisia striptease keikkojaetelä Suomenkaupungeissa.Ilmanopiskelupaikkaaoleminenja yksinasuminenoliminullepäiväkirjamerkintöjenperusteellahyvinahdistavaaja epävarmaaaikaa.huolitaloudellisestaselviämisestänijahyväksynnänkaipuuniajoi osaltaanminutmyymäänruumistanistripteasenlisäksi. 15

16 AhdistuksenisaiminutmyöshakemaanviimetipassaopiskelupaikkaaLahden kansanopistonkuvataidelinjalta,jonnepääsinsisään.olinjälleenturvallisesti opintotuenjaopiskelijayhteisönhuomassa,vaikkakouluolikinmaksullinen.lopetin koulunmyötästripparintyönijapanostinentistäenemmäntatuointeihin. Työskentelinkesän2005lävistäjänäIgor sinlävistys jatatuointiliikkeen festaribussissa,muttakokemuksetolivatsenverranstressaavia,ettenenääkesän 2006jälkeenhalunnuttehdäfestarikeikkojalainkaan.Kehityinhyväävauhtia tatuoijanajaelätinitsenikokoajanenemmäntatuointientekemiselläkuin vaatteidenompelulla.työskentelinmyössatunnaisenalävistäjäntuuraajana eräässälahtelaisessatatuointi jalävistysliikkeessä. 2.6Isänuusiperhe Isäniaktivoituiläheskymmenenvuodenyksinelämisenjälkeenetsimään naisseuraajailmoittisyksyllä2004seurustelevansa.otimmesisarienikanssa uutisenjärkytyksensekaisellailollavastaanjaelättelimmevarovaisiatoiveita isämmetilanteenmuuttumisestakohtiparempaa.sensijaan,ettäisämmehautoisi yksinitsemurhaakasvavanromuvuorensakeskellä,hänellänäyttiolevanviimeinkin pyrkimyksiäparantaaelämänsälaatua.ehkätyömatkoilla,masennuslääkitykselläja rutiineistairtautumisellaolieteenpäinsysäävävaikutusisääni.mikäänei kuitenkaanmuuttunutlapsuudenkotinitilanteensuhteen,vaikkaisänilaihtuikin muutamiakilojajanäyttimuutenkinvoivanparemmin. Välitisäänihuononivatetääntyessänihänestähitaastiniinfyysisestikuin henkisestikin.seksuaalisenhyväksikäytönjälkeenluottamukseniperhettäkohtaan vähenihuomattavastijalopetinasioistanipuhumisenvanhemmilleni.muuttoäidin luojalopultaomaanasuntoonmuuttisuhdettaniisästävähemmänriippuvaiseksi. Jossainvaiheessa2008kuulinsiskoiltani,ettäisäniseurustelivakavastierään toisennaisenkanssajaolimuuttanuttämänkanssaparitaloonmikkeliin.heolivat myöshankkineetkaksisuurtakoiraa.kuulinmyös,ettäisäniuudellaavovaimollaon edellisestäliitostakolmeaikuistatytärtä. IsäniolijättänytHatsinantaakseenkaikkineromuineenjahankkinutuuden perheen.olimmelauranjanoorankanssajärkyttyneitä,silläisäeiosoittanut minkäänlaisiamerkkejäsiitä,ettäaikoisisiivotajälkeensäjättämänromuvuoren lapsuudenkodissamme.kesällä2010isänimeninaimisiinuudenpuolisonsakanssa, jokaeitietääkseniolevieläkäänkäynythatsinassa. 2.7Taidekoulutusjaparisuhde Pääsinkeväällä2005LahdenTaideinstituuttiin.Tutustuinvähitellenuusiin luokkatovereihinijalopultatunsinlöytäneenitaidekoulustayhteisön,johon saattaisinkokeakuuluvani. Aloinmyöskäydäpsykologinvastaanotolla,silläolinajamassaitseäniloppuun liiallatyönteollajastressaamisella.nuoruudentraumojaeiollutenäämahdollista jättäävaillehuomiota,vaanjouduinaloittamaanpatoutuneidenmuistojenja tunteidenläpikäymisen.tukenaniminullaolipieni,muttatiivisystäväjoukkonuoria kuvataideopiskelijoitajasulkeutumisensijaanopinvähitellenpuhumaanmyös 16

17 asioista,jotkatoivatesiinhaavoittuvimmatpuoleni.taideinstituutissaviettämieni neljänvuodenmyötäaloinetäännyttämisensijaantuodaitseänijakokemuksiani avoimemminmyöstaiteeseeni. Käytyäniuseammanvuodenpsykologillaaloinkyseenalaistaaperheeni vakiintuneitarooleja.isänilaiminlyönnitkasvattajanaalkoivatnäyttäytyäyhtä selkeinäkuinäitinikyvyttömyystoimiaauktoriteettina.keväällä2008kirjoitin isällenikirjeen(ks.liite2,s.78),jossakriittiseensävyynarvostelinhänen käyttäytymismallejaanjakehotinhäntähankkimaanammattiapua.kirjeoli tarkoitettuilmaapuhdistavaksikeskustelunavaukseksi,muttaolintäysinkyvytön ilmaisemaanitseänijaasiaanidiplomaattisesti.isäniottikirjeenisuorana hyökkäyksenäjakatkaisialuksivälitminunlisäksenimyöslauraanjanooraan. Syksyllä2007aloinseurustellaluokkatoveriniAnna Liisankanssajahänmuutti tilavaanyksiööniasumaan.puoltavuottamyöhemminmuutimmeanna Liisan kanssavuokrallepieneenpuiseenomakotitaloon,jonkahyväystäväniolivarta vastenmeilleostanut.remontoimmetaloajalaitoimmepuutarhaasamallakun välirikkoisänikanssapitkittyi.enollutenääpitkäänaikaanennenpuheväliemme katkeamistapyytänytisältäniautoalainaan,taiapuamihinkään,jotenluontevaa kanssakäymistäeisyntynytsenkääntakia. Keväällä2009valmistuimmeAnna LiisankanssaTaideinstituutista.Välimme isänikanssaolivatvieläkinniintulehtuneet,etteiisänitullutpäättötyönäyttelymme avajaisiin.kuulinmyöhemminlauralta,ettäisäniolikäynytkuitenkinkatsomassa näyttelyn.syksyllä2009aloitinanna LiisankanssaKuvataiteenmaisteritutkintoon johtavatopinnottaideteollisessakorkeakoulussa.kesällä2010päätinvalita graduniaiheeksihatsinanjaisäni,jotenaloinottaaselvääperheenivaiheista. 2.8JäähyväisetHatsinalle Syksyllä2009lainasimmesiskojenikanssaisonperäkärrynjamenimme lajittelemaannooranjalauranteinivuosiltahatsinaanjääneettavarat.lauraei ollutkäynytlapsuudenkodissammepariinvuoteenjahänolijärkyttynytja surullinennähtyäänsenkunnon.veimmesuurimmanosantavaroista kierrätyskeskukseen,kirpputoreillejaroskikseen,silläkuormassaolivainvähän sellaista,jotakumpikaansiskoistaniolisienääkaivannut. Jouduimmetekemäänoperaationsalassaisältämme,silläpelkäsimmehänen haluavanpitäähatsinassaisonosansiitämitäolisimmelaittamassakierrätykseen tairoskiin.laurajanooraolivatilmeisenhelpottuneitasiitä,etteiainakaanheidän turhatromunsaenääkasvattaisilapsuudenkotimmejätetaakkaa. Seuraavanatalvenaisäniilmoittijättävänsälapsuudenkotimmekylmilleen, sillähänkävitalossaenäähyvinharvoin.näinpainajaisiahatsinanpalamisestaja odotinkauhulla,milloinjokumurtautuisisinne.pelkäsinmyös,ettäjokuhajottaisi taivarastaisimoottoripyöräni,jonkaolinhankkinutisänikannustamana2003. Kävinpuolisonikanssaenäävainharvoinkesäisinompelemassapajallani,joten talossaeivälttämättäkuukausiinkäynytkukaan.teinpäätöksenmoottoripyöräni myymisestäjaompelupajanisiirtämisestämuualle. 17

Sääntöjä Vaihtoehto 90 ry:n toiminnasta

Sääntöjä Vaihtoehto 90 ry:n toiminnasta Sääntöjä Vaihtoehto 90 ry:n toiminnasta 1(4) Vaihtoehto 90 ry:n toimintakeskus Vaihtoehto on jäseniä varten. Avoinna arkisin klo 8.00 16.00 ja usein myös viikonvaihteessa klo 9.00 13.00. Toimintakeskuksessa

Lisätiedot

Versa yrittäjäksi. Aika kasvaa yhdessä

Versa yrittäjäksi. Aika kasvaa yhdessä Versa yrittäjäksi Aika kasvaa yhdessä 1 Tervetuloa matkalle Kiitos: Olet kiinnostunut yrityksemme toiminnasta ja mitä ilmeisimminkin harkitset yrittäjyyttä. Yrittämisen riskeistä puhutaan laajasti ja matka

Lisätiedot

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit PELIADDIKTIO Raha- ja netti pokeri pelit NÄILTÄ SIVUILTA LÖYTYY Tietoa rahapeleistä Pelaamisen yleisyydestä Kuka pelaa ja miksi? Lainsäädäntö joka koskee rahapelaamista Onko pelaaminen ongelma? Mitä ongelmalle

Lisätiedot

Pirkkalan muuttosaldo miinuksella

Pirkkalan muuttosaldo miinuksella Kiinteistönvälitystä jo 3. sukupolvessa: www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala Tuukka Salomaa, yrittäjä, LKV, HM, RAK 0500 621 330 Koulutie 1, Pirkkala Kiinteistömaailma Pirkkala www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Luetaan Yhdessä verkosto yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas

Luetaan Yhdessä verkosto yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert

Lisätiedot

EU KIDS ONLINE II Vanhempien kyselylomake 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Vanhempien kyselylomake 31/03/2010 KOPIOI ID NUMEROT YHTEYSTIETOLOMAK KEELTA MAAKOOD I OSOITTEEN NUMERO HAASTATTELIJAN NIMI & NUMERO ei tarvita on yhteyslomakkeella OSOITE: POSTINUMERO PUHELINNUMERO HAASTATTELIJA KOODAA KOHDELAPSEN IÄN

Lisätiedot

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA Munkkivuori 1960 Tapiola 1979 Taka-Töölö 2011 12.3.2012 2 ENSIASUNNON HANKINTA KOLMESSA SUKUPOLVESSA

Lisätiedot

Modernit tilat ja moderni opetusteknologia

Modernit tilat ja moderni opetusteknologia Niemen kampus info Miksi Niemi? Uudet tilat ja laitteet Modernit tilat ja moderni opetusteknologia Yhtenäisyys Kaikki alat tulevat toimimaan saman katon alla, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

World Wide Web. Hilkka Tölli, Henna Markus, Ville Nordlund

World Wide Web. Hilkka Tölli, Henna Markus, Ville Nordlund World Wide Web Hilkka Tölli, Henna Markus, Ville Nordlund SISÄLLYS: 1.0 Johdanto s. 2 2.0 Miksi WWW kehitettiin ja mikä se on? s. 2 3.0 WWW:n kehittäjät s. 2-3 2.1 Timothy Berners-Lee 2.2 Marc Anderssen

Lisätiedot

Kappale 6. Onnea uuteen kotiin!

Kappale 6. Onnea uuteen kotiin! Kappale 6 Onnea uuteen kotiin! Maijan luona kylässä On lauantai. Maija Virtanen on keittiössä. Hän keittää kalakeittoa. Ovikello soi. Kari, mene avaamaan! Halimo, Abdi ja Jusuf ovat tulossa kylään. Kari

Lisätiedot

SIMPUKKA. jäsenlehti 1/2014. Turun Kuuloyhdistys ry

SIMPUKKA. jäsenlehti 1/2014. Turun Kuuloyhdistys ry SIMPUKKA jäsenlehti 1/2014 Turun Kuuloyhdistys ry Simpukka Turun Kuuloyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2014 Toimitus: Kauppiaskatu 21 A 1, 20100 Turku Vastaava päätoimittaja: Eija Isaksson Toimituskunta: Hallitus

Lisätiedot

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA

VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA 2013 FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA 1 LUKIJALLE KESTÄVYYSVAJE ON RATKAISTAVISSA Yksilön ja kotitalouden arkipäivä on jatkuvaa

Lisätiedot

Kappale 14. Mitä tekisit, jos...

Kappale 14. Mitä tekisit, jos... Kappale 14 Mitä tekisit, jos... Tulevaisuuden haaveita Jonna ja Maryam ovat kahvilla. He miettivät, mitä he haluaisivat opiskella. Minä haluaisin mekaanikoksi tai keittäjäksi. Mekaanikoksi! Miksi ihmeessä?

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala, VTT 19/1/2010 2 Esityksen

Lisätiedot

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomi-yhtiön rakennuttama kiinteistö Vanhankirkon puiston laidalla vihittiin käyttöön vuoden 1911 toukokuussa. Suurmiesten kortteli Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomikortteli sijaitsee ydinkeskustassa osana

Lisätiedot

Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet

Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet Palkkatulot, jotka olet saanut työsuhteessa, ovat jo valmiiksi erikseen esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Lomakkeella 15 ilmoitetaan ne taiteellisesta

Lisätiedot

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI!

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! 1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! Olet aloittamassa kv. tuutorin uraa ja jos et ole aiemmin toiminut kv. tuutorina, saatat olla tietämätön työnkuvastasi, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi. Tämän oppaan

Lisätiedot

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2013-2015 Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia -selvitys Tavoitteena

Lisätiedot

Väestötutkimukset väittävät peliongelmaisten määrän laskeneen Suomessa. Silti monilla peliriippuvaisilla menee entistä huonommin.

Väestötutkimukset väittävät peliongelmaisten määrän laskeneen Suomessa. Silti monilla peliriippuvaisilla menee entistä huonommin. Pakko pelata enemmän Väestötutkimukset väittävät peliongelmaisten määrän laskeneen Suomessa. Silti monilla peliriippuvaisilla menee entistä huonommin. Teksti Janne Arola Jos ei ole itse koskaan pelannut,

Lisätiedot

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Sisällys: Käyttäjälle 1. Rasti Virkistä vanhusta 2. 3. 4. 5. 6. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rasti Halloo! Rasti Mummoilla on asiaa Rasti

Lisätiedot

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Vuokraovi.com on Suomen suosituin vuokra-asuntojen verkkopalvelu. Palvelu kokoaa yhteen maan parhaan vuokra-asuntotarjonnan sekä kattavan valikoiman vuokrattavia loma-asuntoja.

Lisätiedot

Kuinka Selviydyt Suomessa vähin varoin Vaaroja ja ansoja, joissa voit menettää rahasi ja neuvoja, joissa voit sitä säästää.

Kuinka Selviydyt Suomessa vähin varoin Vaaroja ja ansoja, joissa voit menettää rahasi ja neuvoja, joissa voit sitä säästää. Kuinka Selviydyt Suomessa vähin varoin Vaaroja ja ansoja, joissa voit menettää rahasi ja neuvoja, joissa voit sitä säästää. - Vie Kas Kettu Johdanto Omnian nuorten työpajalla taidepajan sekä ruokapalvelupajan

Lisätiedot

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua!

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! SINUSSA ON ITUA! SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! on Perhehoitoliiton nuorisotyön ja alueyhdistysten yhdessä toteuttama tutustumistempaus Suomen sijaiskotinuorten, Sinut ry:n toimintaan. Tutustumistempaus

Lisätiedot

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2014 LEHDEN SISÄLTÖÄ:

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2014 LEHDEN SISÄLTÖÄ: Tulppaani LEHDEN SISÄLTÖÄ: Puheenjohtajan tervehdys Toimittajan ajatuksia Kokouksia Tapahtumia ja kokoontumisia Kursseja, leirejä ja lomia Liikuntaa ja kulttuuria Yhdistys toimii ja tiedottaa Henkilöesittelyjä

Lisätiedot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE TAMMIKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE TAMMIKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki KUNTATIEDOTE TAMMIKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki 2h+k, 60 m2. Vuokra 416,21 /kk. Vuokraan sisältyy lämpö, vesimaksuna peritään 12 /henk/kk. Sepäntie 2 B 6 2h+k, 60 m2. Vuokra 441,17

Lisätiedot