1 Lapsuudenkotini elinkaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Lapsuudenkotini elinkaari"

Transkriptio

1 Johdanto Kirjallisessamaisterinpäättötyössänikerronomannäkemyksenisiitä,miten lapsuudenkotinionmuuttunutunelmastakaatopaikaksi.pyrinvalottamaanja ymmärtämäänisänihamstraamista,sekäsenvaikutuksiaitseenijaperheeseeni. Tarkoituksenanionmyöstutkiaisältäniperiytyviäkäyttäytymismallejanija selviytymismekanismejani,jotkamonintavoinvaikuttavatmyöstaiteeseeni. Pyrinmyösetsimäänvastauksiasiihen,mikäonromullatäytetynlapsuudenkotini suhdeisänimenneisyyteenjaomaannykytilanteeseeni. Olenvalinnutlähtökohdakseniomanrajallisennäkökulmaniisäänijaperheeseenija näinollentekstinieivarmaankaantäysinvastaamuidenperheenjäsenteni näkemyksiätapahtumienkulusta.tekstiniperustuukinlähinnäomiinmielikuviini, muistoihinijaaikuisenaperheenikanssakäymiinikeskusteluihin.olentietoisesti päättänytkäsitelläperheenjäseniäniheidänoikeillanimilläänsiitähuolimatta,että tekstinisaattaaasettaaheidätepäedulliseenvaloon.entiennytmitenmuutenkaan välittäisinlukijallesuhteen,jokaminullaonperheeseenijaetenkinisääni. Kirjoittamisprosessionennenkaikkeatoiminutminullepuhdistavanaja vapauttavanaprosessina.isänikeskusteluhaluttomuudenjasiskojenietääntymisen tähdenolenkuitenkinmonestikirjoittaessaniepäillytoikeutustaniasioiden penkomisellejaniistäkertomiselle.toisaaltavaietutasiatperheessäniovatsaaneet minutvakuuttuneeksiasioidenaukipuhumisenja kirjoittamisentarpeellisuudesta. Tavoittelemaniavoimuusonmonessakohdintarkoittanutmyösitseni havainnoimistaepäsuotuisassavalossa.ymmärtääkseniisäänijahänen hamstraamistaanolenjoutunutastumaansilleepämukavallealueelle,jossapelkoni isänikaltaiseksimuuttumisestaovatosoittautuneettodeksi.neasiat,joitaeniten isässänisäälinjavihaan,ovatirtileikkaamatonosamyösitseäni.tämän kirjoitustyönyhtenätavoitteenaonnäinollenitseniuudelleenmäärittäminen suhteessaisäänijahänenedustamaansaajattelutapaan. Lapsuudenkotinitilankuvaileminenpelkästäänsanallisestituntuiriittämättömälle ratkaisulle,jotenkuljetantekstiänimyösvanhojenjauusienvalokuvienavulla. Kuvatjoissaeitoisinmainita,ovatitseottamiani.Mukanaonmyöspoimintoja perhealbumista(valitettavastisuurinosatalonremontointiajavarhaisvaiheita dokumentoivastakuvamateriaalistaonisänihallussa,enkäpäässytniihinkäsiksi). Maisterinopinnäytetyöntaiteellisenaosuutenateinkolmelasityötä,jotkaliittyvät vainhyvinlöyhästikirjalliseenosuuteen.taiteellisessaosuudessanikäsittelen lähinnänaisenseksuaalisuutta,muttatässätekstissälähestynteoksianiälyllistävän ajattelumallinjataidemaailmanasettamienpaineidennäkökulmasta.lopussa pohdinmyösomaasuhdettanikorkeataiteeseen,sekäälykkäänfilosofitaiteilijan ihannekuvaan. 1

2 1Lapsuudenkotinielinkaari Lapsuudenkotitalonivuodelta1962.Perheenpiirissänimitämmetaloasen sijaintikylänmukaanhatsinaksi,muttailmakuvanottamisenaikoihintilannimion ollutali Eerakkala.Taloontodennäköisestirakennettuvuonna1918hämäläisen maanviljelijäntoimesta.viimeisiksivakituisiksiasukkaiksiennenperhettänijäivät kolmevanhapiikasisarusta,joistakahdenkuoltuatalojäiuseiksivuosiksi alkoholiparantolankesäkäyttöön.vanhempanijukkajaainoostivattalonvuonna 1989kolmensisaruksensukulaisilta,jotkaasuivatnaapurissa. LapsuudessaperheeseenikuuluiäitiniAinon(s.1960)jaisäniJukan(s.1959)lisäksi minä,lapsistavanhin(s.1983),sekälaura,jokaonminuakaksivuottanuorempi,ja minuakuusivuottanuorempinoora.vuonna1988vanhempanimyivät syntymäkaupunkiiniouluunrakentamansaomakotitalonjamuutimmelahden Kerinkalliostavuokrattuunomakotitaloon.Vuokrasopimusolitehtyvuodeksija asuimmesielläsenaikaa,mikävanhemmiltanimenisopivanmaalaistalon löytämiseenlähiseudultajatulevankotimmeremontoimiseensuunnilleen asuttavaankuntoon. 2

3 MinäjasiskoniLauraleikkimässäHatsinanpuretuillarappusilla keväällä1990.kuvaperhealbumista. Muutamassaasuntonäytössäkäytyäänvanhempanilöysiväthetivuodenvaihteen jälkeen1989hollolasta,hatsinankylästätoiveitaanvastaavanjasopivanhintaisen talon.talostaheäitinimuistikuvanmukaanmaksoivatnoin80000markkaaja ottivatoulussamyydystäomakotitalostasaamiensarahojenlisäksilainaapankista remonttiavarten. Taloolivarsinhuokea,koskatonttiatalonympärilläeiollutkuinhehtaari,eikä taloonkuulunutmuitapiharakennuksiakuinheinälatojapuoliksiromahtanut pihasauna.sisälletulivainkylmävesi,eikäkunnollistakylpyhuonettaollut.taloaei olturemontoitueikämuutenkaanylläpidettymoneenkymmeneenvuoteen.pitkää ruohoakasvavinepihoineen,villiintyneinepuutarhoineenjaauringonhaalistamine 3

4 vanhoinetapetteineensemuistuttikinlähinnäautiotaloa.edessäolivaltava remontti,silläsahanpurutlattialautojenallapitikorvatauusillaeristeilläjarakentaa kylpyhuonevessoineenjasuihkuineen. IsäniJukkajaäidinisäKarialoittivatremontoinninhetitalokauppojenjälkeen lopputalvestapurkamallavanhanleivinuunin,silläentiseenkeittiöönrakennettiin tilavakylpyhuone(ks.liite1,s.77).hetikevääntullenolivuorossaikkunoiden tilaaminenjaasentaminen,sekäuudenvesiputkenmaahankaivaminenkaivonja talonvälille.kaivokunnostettiinjasiihenhankittiinuusivesipumppu. Kesänaikanakeittiön,olohuoneen,eteisenjakylpyhuoneenleveätlattialaudat irrotettiinhuonekerrallaanjavanhateristeenäolleetsahanpurutjasammaleet lapioitiinkäsinkottikärryihinjatyönnettiinulos.kaikkiikkunatolivatauki,mutta muistanhyvinkuinkakauniistiauringonsäteetsiivilöityivättalossatasaisen sankkanaleijailleenpölynläpi. Sammaleidentilallelaitettiinuretaanilevyjävalmistavantehtaan ylijäämäjätteenäsyntynyttäuretaanisoiroa.uretaanikerrostenpäällekaadettiin uuttasahanpurua,jotahaettiinkoskisensahalta.vanhatlattialaudathiottiinja naulattiintakaisinpaikoilleenodottamaanuuttamaalia.pölyisimmäntyöosuuden jälkeenmelapsetjaäitinialoimmeviettääpaljonenemmänaikaahatsinan remonttityömaalla. Remontinparissakuluneestakesästä1989enmuistaoikeastaanmuutakuinpitkät kuumatkesäpäivät,joinatemmelsinsiskonilaurankanssatalonpihalla, lähimetsissäjaviereisenpuronrannoilla.isänitekioranssistapaksusta nailonköydestäjalaudanpätkästäkeinunkeskelläpihaaolleeseena kirjaimen malliseenpuhelinpylvääseen. Lahonsaunanvieressäollutvanhatunkiotarjosiupeatmahdollisuudet arkeologisiinkaivauksiin.kiinnostaviaolivatmyöstalonlattianaltajasisältä löytyneetehjätjasärkyneetesineet,kutenmuumioitunutkissajaloputtomatmäärät käsintaottujaruosteisianauloja.remontointiintaisimmeosallistuaparhaiten pysyttelemälläpoissatieltäjaauttamallaäitiäkasvimaanperustamisessa takapihalle. Seinissäolleetpinkopahvitjaummehtuneenvärisettapetitrevittiinpoisja tummanruskeaksipatinoituneethirsisetseinätpaljastettiin.kaikkipaljaat hirsipinnatmaalattiinlateksimaalillavalkoisiksi.myöslattiatmaalattiin vaaleammillajavähemmäntunkkaisillasävyillä. Salinjakeskimmäisenkamarinvälinenoviaukkolaajennettiinläheskoko seinänkokoiseksijanäinavarretuntilankamarinpuoleiseenpäätyyntehtiinkeittiö uusinevalkeinekaapistoineen.vanhastakeittiöstäpuretulleleivinuunilletehtiin uusiperustushormintoisellepuolelleniin,ettäuuteentupakeittiöönsaisi rakennettualeivinuuninmyöhemmin. Kylpyhuoneeseenjätettiinetupihallejakauniiseenpeltomaisemaannäkymän avaavasuuriikkuna.saunallerakennettiinpaikkapuretunleivinuunintilalle.suurin osatalonvanhoistakorkeistajapyöreistäpellilläverhoiluistapönttöuuneistaolivat käyttökelvottomassakunnossajanejouduttiinpurkamaanpois. 4

5 Ainoastaanolohuoneenuunioliniinhyvässäkunnossa,ettäsitäsaattoikäyttää talonlämmittämiseen.remonttiedistyijaloppukesästäpääsimmemuuttamaan KerinkalliostaHatsinaan. Talonpohjoispäätyjätettiinensimmäiseksitalveksikylmilleenjakeittiönja pohjoispäänkäytävänvälilläolevaoviaukkoeristettiinrakennusmuoviverholla. VanhemmillanioliparisänkykeskellätupakeittiötäjamenukuimmeLaurankanssa eteläpäädynhuoneessa,jostaolitehtyväliaikainenlastenhuone.nooranukkui olohuoneessavanhempienikanssa. Kesä1990.VanhempaniJukkajaAino,sekäsiskoniLauraHatsinanetupihalla. Taustallanäkyylahonnutpihasauna,jokapurettiinpoispianmuutonjälkeen.Kuvaon perhealbumista. Varsinainenlastenhuoneremontoitiinpohjoispäätyynseuraavanakesänä,mutta pohjoispäänlänsipuolijätettiinvainpuoliksiremontoiduksiverstashuoneeksi (ks.liite1,s.77).lastenhuoneenvalmistuttuaisäniottieteläpäädynmakuuhuoneen omaankäyttöönsä. Seuraavankesänremonttiurakaksijäimyösitäpuolenpäre jahuopakaton korvaaminenpellillä.länsipuolikatostaolijoaiemminkorvattuharmaalla aaltopellillä.monetremonttiajaelämääkoskevatsuunnitelmatmenivätkuitenkin täysinuusiksivanhempieniyllättäenerotessa. 5

6 EronaikoihinHatsinaolinormaaliajahiemankeskeneräistäomakotitaloavastaava asuinpaikka.sisätilatolivatviihtyisätjakalustusolikotoisasekoitusvanhoja,uusia japerittyjähuonekaluja.lattioillaolipuhtaatmatot,seinilläolitaulujaja kirjahyllyissäkoriste esineitä,romaanejajatietosanakirjoja. Pihallapellonlaidassaolikaksi amerikanrautaa odottamassakunnostustaja muutostöitä,muttamuutenpihallaeiollutkuinremonttimateriaalejajakorkeaa heinikkoa.pihanreunassaolevalatoolisensijaantäytettyjopuolilleen lattiaremontistaylijääneilläuretaanisoiroilla,talostalöydetyillävanhoilla huonekaluillajamuullatulevaisuudenrakennusprojektienkannaltahyödyllisellä materiaalilla. Kuvaonotettutodennäköisesti 92tai 93keväällä.Kuistionvastarakennettuja lautojentakanaolevakivikasaontuotupihaantaloaympäröivänreilunmetrin levyisenalueenkattamiseksi.pihatielleonajettusoraajaetupuolipihastanäyttää vielävarsinavaralta.kuvaonperhealbumista. VähitellenvanhempienieronjälkeenHatsinansisätilatjapihaalkoivattäyttyäyhä kiihtyvällävauhdillaisäniprojekteistajaremonttityötviivästyivät. Sunnuntaiajeluitavartenhaalittuja amerikanrautoja jakäyttöautoiksikaavailtuja projektejasiirtyihatsinanpihaanmilloinmistäkinpäinsuomea.isänikunnosti perheelleniainauudenkäyttöautonvanhanhajottuajarikkoutuneetentiset autommesiirtyivätpihantakaosaantaipohjoispäänpellolle. Nurkkiinalkoimyösvähitellenkertyä80 luvunkirjoituskoneitajaensimmäisiä tietokoneita,silläisänityöskentelituolloinvielämelkoaktiivisestiatk alanparissa. 6

7 Yleiskuvatalvelta1996.Isänionaloittanutkuvanoikeassareunassanäkyvän ulkorakennuksenrakentamisenjahaalinutkahdenkuvassanäkyvänkuoma auton lisäksijouseampiaautojajayhdentraktorin. Isänialoittikattoremontinvaihtamallavanhojaharmaitaaaltopeltejävihreisiin.Hän aloittimyösvintinkunnostamisenasuinkäyttöönrakentamallarungotja äänieristyksetkahtaolohuoneenyläpuolelletulevaahuonettavarten. Talontakapuoleltahänmuuttikattorakenteitaniin,ettäkeskellekatonitäpuoltatuli kolmionmallinenharjanneisoaikkunaavarten.molemmatvinttihuoneetjäivät kuitenkinkesken. Takapihaolivielävuonna1999lähespelkästäänpuutarhaa,jossakasvoimuutama hyvintuottavaomenapuu,viinimarjapensaitajakukkapenkki.pidimmesiskojeni kanssatuolloinmyösetelä jalänsiseinustankulmassakukkapenkkiä,jossakasvoi ukonhattujajaliljoja.useampanakesänäkasvatinlänsiseinustallatomaattejaja kokeilinmyöskerranmaissinkasvattamistaruukuissa. Takapihalleisänimuokkasiepätasaiseensavimaahantasaisenalueen nurmikonpohjustamistasilmälläpitäen,muttasekinjäikesken.lopultahiiretsöivät nurmikentälletarkoitetutsiemenet.ennenkuinmuutinpoiskotoa,olitakapiha osittainjäänytpuu jametallimateriaali kasojenalle.länsipäädynnurmialuealkoi täyttyäkuitenkinjoennentakapihaa,vaikkasäilyikinpitkäänvaillakulkemista rajoittavaaromua. Myössisätiloissaalkoiollatavarakasoja,lähinnäpöytienjahyllyjenalla,mutta myösosittainkulkuväylillä.omanhuoneensiivoaminensujuikinvarsin tuskattomastimuuntalontoivottomuudenrinnalla.keskityimmekinsiskojeni kanssasisustamaanomathuoneemmemieleisiksemmejaannoimmelopuntalon kylpyhuonettajakeittiötälukuunottamattajäädäisämmevaltakunnaksi.tämäei tietenkäänestänytmeitävalittamastaympäriinsälojuvistaroinistaisällemme,joka yleensäeitehnytasiallemitäänvalituksistahuolimatta. 7

8 Olohuonetodennäköisestivuodelta2000.Taustallanäkyytelevisionurkkaus kirjahyllyineenjasohvineen. Kuvassanäkyyisänityöpöytätaloneteläpäännurkassa,josta romukasatvähitellenlevittäytyivätkokoolohuoneeseen. 8

9 Muutosnormaalistaremontinallaolevastaomakotitalostaromuvarastoksion tapahtunuthitaasti.asuessanihatsinassahitaaseenmuutokseenkerkesiainatottua jasillesokeutui,jotensuurinmuutosvaikuttaatapahtuneenvuoden2003,jälkeen kunminäjalauramuutimmepoiskotoajanooralähtiyläasteelle sisäoppilaitokseen.autojenmääräpihassatuntuilisääntyneenlyhyenajansisällä, samoinkuinkaikennäköinenroina,autonosatjaepämääräisetpakkausmateriaalit sisätiloissa. Pääasiassayksintalossaasuessaanisänitarvitsielämiseenvähemmäntilaaja ylimääräinentilatäyttyinopeastierilaisistakasaumista.lopultaolohuoneeseen, kylpyhuoneeseenjakeittiöönpääsienääkapeitakäytäviäpitkinjaisäni makuuhuoneessaolivainjuurijajuuritilaanukkumiseen.autonkääntäminen täpötäydelläpihallaalkoikäydämahdottomaksijakukkapenkkejäeienäänähnyt romujenalta. IsänimuuttipoisHatsinasta2008jaonkäynytsielläsenjälkeenenääharvoin.Talo onollutnyttyhjilläänkolmetalvea,joistakaksiseonolluttäysinkylmillään. Vesiputkirikkoutuitalvella2009suodattimenjäätyessäjasenjälkeenkaikki käyttövesiontäytynytviedämukanaan.minäjalauraolemmevieneethatsinasta viimeisetkintavarammepois.ainoastaannooranhuonekalutodottavatsiellä, kaikenmuuntavarankeskellä,siskonipaluutatakaisinsuomeen.isänivarastoi kuitenkinsatunnaisillakäynneilläänmonestijotainuuttahatsinaanjanykyään kylpyhuonejakeittiöovatsamankaltaistavarastotilaakuinmuukintalo. 2Perheenihistoria Kesällä1990,pianHatsinaanmuutonjälkeen,alarinteenkalalaitoksellaasuneen lapsiperheenisärobertetulitoivottamaanperheenitervetulleeksipaikkakunnalle jatoituomisinaansuurenlohensuoraankasvatusaltaasta.minäjalaura ystävystyimmerobinsonienperheenlastenkanssajavietimmepaljonaikaa yhdessäalarinteenpurollaleikkien.robinsonienäitimaijaolikuvataiteilijajaroope olitöissäkalankasvatuslaitoksella.talvella1991roopekuolitapaturmaisesti paiskautuessaanjäähänriippuliito onnettomuudessajatästämasentuneenamaija joutuipsykiatriseenhoitoon. LapsetJonnajaJemppumuuttivataluksiisovanhempiensaluokse,jakunMaija pääsisairaalasta,kaikkikolmemuuttivatluoksemmehatsinaan.nukuimmekaikki viisilastasamassapohjoispäädynlastenhuoneessajaentisestälastenhuoneesta eteläpäädyssätuliisänijamaijanhuone.vastapaljonmyöhemminminulleselvisi, ettäisänijamaijaolivatjossainvaiheessakihloissakeskenään,mikätavallaansopii hyvinkuvaan.vanhempienierostaolikulunutlyhytaikajaisänioliluultavastiyhtä yksinäinenkuinmaijakinmiehensäkuolemanjälkeen. 9

10 8 vuotissyntymäpäivänitammikuussa1991.istunpuolittainilmapallojentakanaja minunoikeallapuolellanionjemppu,noora,äiti,jonnajalaura. IlmeisestiRobinsoninlapsetjaMaijaovatasuneetmeillävähintäänreilunvuoden ajan,muttaminullaeiolemontaakaanselkeäämuistikuvaanoiltaajoilta.lapsena olinvainiloinenkunparhaatkaverimmeasuivatmeilläjaleikkivätjokapäivä kanssamme. MaijanvanhemmathakivattyttöjenhuoltajuuttaMaijansairaalahoitojaksojen jatkuessa.virkavaltapäättiisovanhempienhyväkuntoisuudestahuolimattasijoittaa JonnanjaJempunsijaiskotiinsensijaan,ettäheolisivatvoineetkasvaatuttujen sukulaistenluona.jossainvaiheessajonnajajemppusaivatkuitenkinsijaiskodinja Maijamuuttisairaalajaksojenvälisiksiajoiksiomaanyksiöön.Vuonna1995tai1996 Maijalopultatekiitsemurhanjaseuraavankerrankuulintytöistäollessanijo aikuinen. 2.1Väkivaltainenisäpuoli Vanhempienieronsyynävuonna1990oliäitiniuusiparisuhde.Tajusintämänvasta paljonmyöhemmin,sillämeillelapsilleeituolloinkerrottutodellistasyytä avioeroon.äitini,sekämolemmatnuoremmatsiskonimuuttivatlahdenahtialaan äidinuudenmiesystävänluokse,kunnessaivathollolankunnaltavuokra asunnon Salpakankaalta.Vietinjokatoisenviikonlopunäidinluonajavastavuoroisesti siskonitulivatkahdenviikonväleinisänluoksemaalle. 10

11 Samanasyksynäaloitinala asteenkastarinkyläkoulussajaennensyyslukukauden loppuasiskonimuuttivattakaisinhatsinaan.äidinmiesystävälläoliikäviä taipumuksiaaggressiiviseenkäyttäytymiseenjailmeisestisiskonitotesivatvarsin nopeastielämänäidinuudessaperheessävarsinturvattomaksi.7 vuotiaanaolin kaikestasiitäautuaantietämätön. Vanhemmillanioliyhteishuoltajuussopimusjamelapsetsaimmepäättää vapaastikummassaosoitteessaasuisimme.entarkkaanmuistasyitä,joidentakia lopultajäinainoanaisänluokse,muttamuistankylläsaaneeniisältänipaljon hyväksyntääjaerityishuomionosoituksia,silläolinhanpäätökselläniosoittanut olevani isintyttö. Syksyllä1991äitialoittiopinnotKäsi jataideteollisessaoppilaitoksessa Kukonkoivussatekstiilipuolella.Samoihinaikoihin,taiviimeistäänvuotta myöhemminmyösisänialoittiopinnotammattikoulussasähköasentajalinjallaja Lauraaloittiala asteenkastarinkoulussa. Äidinyrityksetpäästäeroonpainajaiseksimuuttuneestaparisuhteesta provosoivatmiehenyhäpahempaanväkivaltaanäitiänikohtaan.seuraavien vuosienaikanaäitinimuuttilukuisiakertojaerilleenjataastakaisinepävakaan miesystävänsäkanssajavalmistuitekstiiliartesaaniksikoulusta.enitselapsena joutunutmiehensuoranväkivallankohteeksi,muttanoorallaoliuseammankerran mustelmiakäsivarsissaan.kuulinvastaaikuisenaäidiltä,ettämiehelläoliollut laitonkäsiasejapitääkseenäidinvallassaanhänoliuseaanotteeseenuhkaillut tekevänsäpahaaminulletaisiskoilleni. Väkivaltainenparisuhdepäättyiylikuudenvuodenhakkaamisenjälkeen.Äitini saimiehestätarpeekseenjasäästipienestäsiivoojanpalkastaansenverranrahaa, ettäpystyivaihdattamaanasuntoonsalukotmiehenollessatöissä.aikansa ruusukimppujaläheteltyään,maaniteltuaanjauhkailtuaanmiestekijoko vahingossataitarkoituksellaitsemurhanpakokaasullapääsiäisenä1997.äidin väkivaltakokemuksistataimiehenitsemurhastaeiperheessänijälkeenpäinjuuri puhuttu. 2.2Yläaste Aloittaessani1996SalpakankaanyläasteenasuinvieläisäniluonaHatsinassaja vietinviikonloputuseimmitenäitiniluona.yläasteellesiirryttyänipäädyinsaman tienkouluhierarkianalimmaiseksijajopaentistenala asteystävienikiusaamaksi. Isäniolijohyvänaikaasittenvalmistunutammattikoulustajasaanutsamantien vuorotöitäeimomuovioy:stä,mikämeillelapsilletarkoittijatkuvastimuuttuvia koulukyyti,yöpymis jalastenvahtijärjestelyjä.isääeijuurikotonanäkynytja vuorotöidentakiahännukkuimonestikummallisinaaikoina. Puhuinvanhemmillenivaikeuksistanikoulussajasainkinosakseni myötätuntoajatukea,vaikkamolemmatomistavaikeistaelämäntilanteistaan johtuentuntuvatkinjälkikäteentarkasteltuinahyvinetäisiltä.isänirohkaisiminua muunmuassaneuvomalla,ettäkiusaajaniovatvainminuatyhmempiäjakateellisia rohkeudestaniollaerilainen. 11

12 Muistanmyösuseammanisänikanssaautossakäydynkeskustelun,jossahän syyllistiäitiätämänholtittomistamiessuhteista,läheisriippuvuudestajatarpeesta miellyttäämuita.isänihaukkuiminullesekääitinikirjallisenmaun,ettähänen vastuuttomantapansakasvattaanuorempiasisaruksiani. Useinkeskustelummepäättyivätisänipohdintoihinitsemurhastaja tunnustuksiin,etteihänelläollutketäänmuutaminunlisäkseni,jollekertoahäntä ahdistavistaasioista.näidenavautumistenjälkeenkoinitsenihämmentyneeksija jollainkäsittämättömällätavallahyväksikäytetyksi.olinkuitenkintäysinkyvytön ilmaisemaanvastahakoisuuttanitämäntyyppistenkeskustelujenkäymiseenja samaanaikaanminuaajoihalutietääenemmänkaikestasiitä,mikävanhempanioli saanuteroamaan. Sympatianiisäänikohtaanjatarvepönkittääomaaasemaaniisänsilmissäsai minutomaksumaannegatiivisenkäsityksenäidistäni.isänipuheidenperusteella äitinivaikuttisyylliseltäkaikkeenperheelletapahtuneeseenpahaan. Isäniparjaamatlöyhätkasvatusmetoditpääsinitsetodentamaankeväällä1997 enonikäyttäessäminuaseksuaalisestihyväkseenuseammankuukaudenajan.äitini tiesiseksuaalisestakanssakäymisestäminunjaveljensävälilläjaoliuseimmiten paikallaviereisessähuoneessa.vaikkaolinvasta14 vuotias,äitinieiyrittänyt puuttuaasiaantaiilmaissutpaheksuntaansaveljensätoimiakohtaan,vaanantoi ymmärtäähyväksyvänsätapahtumat. Jälkeenpäintarkasteltunaluulen,ettääitinieihalunnuttaikyennyt riskeeraamaankaverillistasuhdettaanminuunjaveljeensäkieltämällä seksisuhteemme.enoniottisujuvastikokeneemmanopettajanroolinjavakuutti seksikokemustenhankkimisenvanhemmanmiehenkanssaolevanminullehyväksi. Aloinviillelläitseänijasuunnitellaitsemurhaa.Hiemanhyväksikäytönpäättymisen jälkeensairastuinmyösbulimiaanjaaloinollaainavaintyytymättömämpi vartalooni. Koulukiusaaminenjatkuijalopultatammikuussa1998vaihdoin8.luokan puolivälissäsalpakankaanyläasteeltatiirismaankouluunlahteen.samaanaikaan muutinhatsinastaäitiniluoksesalpakankaalle.kiusaaminenloppuikoulun vaihtamisenmyötä,muttaminullaoliedelleenpahojavaikeuksiaselviytyä koulunkäynnistäkuvaamataidon jakäsityöntuntejalukuunottamatta.muistaakseni myösnuoremmatsisaruksenilaurajanooramuuttivatpianperässäniäidinluoja isänijäiyksinasumaanmaalle.vietimmeilmeisestikuitenkinvarsinusein viikonloppujahatsinassajatapasimmeisäämmeuseinhänenpoiketessaanäidinluo kahville. 2.3Opiskelujaomayritys Syksyllä1999aloitinvaatetusartesaaninopinnotHollolassaKukonkoivunKäsi ja taideteollisessaoppilaitoksessa.samoihinaikoihinaloinmyösaktiivisestiommella vaatteitaystäväniperustamassaoldraven nimisessägoottivaatteisiin erikoistuneessayrityksessä.oma aloitteisuudestammeinnostuneenaisäniosti minulleompelukoneenjaperustinhatsinanolohuoneeseenpienenompelupajan. Myöhemminmuutinompelupajanipohjoispäädynentiseenlastenhuoneeseen. 12

13 Opiskelininnollajavietinläheskaikkiiltanikoulullagoottivaatteitaommellen. Valmistuinvaatetusartesaaniksikeväällä2002.Pieniyrityksemmemenestyihyvin jalaajensimmejatkuvastimallistoammenetissä.saimmevaatteitammemyyntiin liikkeisiinympärisuomea,muttahaaveilimmeomastaliikehuoneistostahelsingissä. PyöritimmeOldRavenry:tämenestyksekkäästinoinyhdeksänvuodenajan. Yrityksemmelaajenevatoimintaolisivaatinutlisätyövoimanpalkkaamistaja päätimmelaajentamisensijaanlopettaatoimintammejoskusvuoden2008tienoilla. 2.4Äidinuusiperhe Äitiniviettiväkivaltaisenparisuhteensapäättymisenjälkeenmuutamiavuosiavailla vakituistamiesystävää,kunnesvuonna2000hänaloittiparisuhteenerään hollolalaisenmiehenkanssa.puoltavuottamyöhemminperheeseeniolitulossauusi vauva.ennennuorimmansiskoniannansyntymää äitinikehottiminua muuttamaantakaisinisäniluo,sillähänenuudenmiehensäoleskelusalpakankaan kodissammeaiheuttijatkuviariitojaminunjaäitinivälillä.muutintakaisin Hatsinaanjasiskonijäivätasumaanäitimmekanssa,erimielisyyksistähuolimatta. Äitinirakensiyhdessäuudenmiehensäkanssalaajennuksenmiehen pikkuiseenomakotitaloonjasiskonimuuttivatäitinijauudenvauvankanssa HollolanSoramäkeen.Kesällä2002myössiskoniLaurasaitarpeekseenäitimme uusioperheestäjamuuttitakaisinhatsinaan. Tässävaiheessalapsuudenkotimmeolijovarsinhurjassakunnossa,mutta raivasimmeisämmekanssalauralleväliaikaisenomanhuoneenlänsipuolenlähes täysinremontoimattomaanverstashuoneeseen.minullaoliomaautokäytössäni, eikäasuinpaikkammekuntoestänytminuajalauraatuomastapoikaystäviämme Hatsinaanviikonloppuisin.Isämmeolipaljonpoissakotoatöidentakiajavietinkin varsinunohtumattomanjariemukkaankesänhatsinassaennenpoismuuttoani sieltä. Äidinparisuhdekestipariterapianvoiminsiihensaakka,ettäAnnatäyttikolme vuotta.lopultaäitiniyrittiitsemurhaalääkkeillätalvella2004.päästyäänsuljetulta osastoltaitsemurhayrityksenjälkeenäitinihakikunnaltaomaaasuntoajasai vuokra asunnonsoramäestä.suhdemieheenpäättyijahetekivät yhteishuoltajuussopimuksenannasta. 13

14 Etupihakesällä2002.Etualallaolevanamerikanraudanisänioli pelastanutjoltainkallioltajakuljettanutsenhatsinaan. 2.5Omaasuntojatatuointityöt Syksyllä2002aloitinmetallikalusteartesaaninopinnotLahdenammattikoulussa. MuutinHatsinastaHollolanSoramäessäasuvienisovanhempieniasuntoon,sillähe viettivättalvisinuseitakuukausiaetelänlämmössä.opiskelinviikotlahdessaja viikonloppuisinmeninhatsinaanompelupajalleni. LauramuuttisamanasyksynäensimmäiseenomaanasuntoonsaLahteenjapuolen vuodenkuluttua2003keväällämuutinsiskoninaapuriinsamaankerrostaloon.otin yhteyttätalonalakerrassatoimivaannuortenkriisikeskukseenjakävinnoinpuolen vuodenajankeskustelemassaleena nimisenkeski ikäisennaisenkanssa.noora lähtiisämmekustantamanayläasteelleaitooseenannatapionsisäoppilaitokseen. IsämmesilloinentyöpaikkaEimoOymyytiinkiinalaiselleomistajallejanimi muuttuifoxconnoyj:ksi.kansainväliseksimuuttuneenyrityksentyönkuvaankuului tuolloinmyöstyömatkojaulkomaillasijaitsevilletehtaille.isämmejukkarupesi ottamaanvastaanpidempiätyökomennuksiaamerikastajakiinasta,jotenhänoli monestiuseitaviikkojapoissahatsinasta.näinollennooravälilläyöpyi viikonloppulomillaanluonanilahdessa. 14

15 Hatsinanetupihakesällä2002.Vaaleansininenkuplavolkkari,jonkakonepellilläistun Lauranjahänensilloisenpoikaystävänsäkanssa,olihankittuPohjois Karjalastavain kuukausiennenkuvanottamista. TatuoijaniJarno,jokaolitehnytminullekaikkisiihenmennessäottamanitatuoinnit, tarjosiminullemahdollisuuttaoppiatatuoijanammatti.hänantoiminullekaikki tarvittavatvälineetjaopettiperusasiattatuointientekemisestä.senjälkeenrupesin harjoittelemaantatuointientekemistäsisaruksiinijamyöhemminmyösmaksaviin asiakkaisiin.taitojenijohiemankartuttuaisänipyysiminuasuunnittelemaanja toteuttamaanitselleensuurehkontatuoinninjavähänmyöhemminaloitinmyös äidillenitatuoinninyläselkään. Tammikuussa2004lopetinmetalliartesaaninopintoni,silläolisinsaanut tatuoijantöitävalkeakoskelaisestaigor sintatuointiliikkeestä.ystäväni,jonkapiti tullasamaanliikkeeseentöihinlävistäjäksi,peruikuitenkinpäätöksensä.olimmejo katsoneetasunnonvalkeakoskeltajaolinpakannutsuurimmanosan ompeluverstaastanikin.samoihinaikoihinisänisuunnittelivuodenmittaisen työkomennuksenvastaanottamistafoxconinkiinantehtaaltajakyseliminua muuttamaanhatsinaantalonvahdiksi.suunnitelmaeikuitenkaantoteutunut,vaikka isäniolikinuseastipitkillätyömatkoillakiinassa. Tatuointitöidenlisäksirupesintekemäänaktiivisemminuseinjopaviikonmittaisia striptease keikkojaetelä Suomenkaupungeissa.Ilmanopiskelupaikkaaoleminenja yksinasuminenoliminullepäiväkirjamerkintöjenperusteellahyvinahdistavaaja epävarmaaaikaa.huolitaloudellisestaselviämisestänijahyväksynnänkaipuuniajoi osaltaanminutmyymäänruumistanistripteasenlisäksi. 15

16 AhdistuksenisaiminutmyöshakemaanviimetipassaopiskelupaikkaaLahden kansanopistonkuvataidelinjalta,jonnepääsinsisään.olinjälleenturvallisesti opintotuenjaopiskelijayhteisönhuomassa,vaikkakouluolikinmaksullinen.lopetin koulunmyötästripparintyönijapanostinentistäenemmäntatuointeihin. Työskentelinkesän2005lävistäjänäIgor sinlävistys jatatuointiliikkeen festaribussissa,muttakokemuksetolivatsenverranstressaavia,ettenenääkesän 2006jälkeenhalunnuttehdäfestarikeikkojalainkaan.Kehityinhyväävauhtia tatuoijanajaelätinitsenikokoajanenemmäntatuointientekemiselläkuin vaatteidenompelulla.työskentelinmyössatunnaisenalävistäjäntuuraajana eräässälahtelaisessatatuointi jalävistysliikkeessä. 2.6Isänuusiperhe Isäniaktivoituiläheskymmenenvuodenyksinelämisenjälkeenetsimään naisseuraajailmoittisyksyllä2004seurustelevansa.otimmesisarienikanssa uutisenjärkytyksensekaisellailollavastaanjaelättelimmevarovaisiatoiveita isämmetilanteenmuuttumisestakohtiparempaa.sensijaan,ettäisämmehautoisi yksinitsemurhaakasvavanromuvuorensakeskellä,hänellänäyttiolevanviimeinkin pyrkimyksiäparantaaelämänsälaatua.ehkätyömatkoilla,masennuslääkitykselläja rutiineistairtautumisellaolieteenpäinsysäävävaikutusisääni.mikäänei kuitenkaanmuuttunutlapsuudenkotinitilanteensuhteen,vaikkaisänilaihtuikin muutamiakilojajanäyttimuutenkinvoivanparemmin. Välitisäänihuononivatetääntyessänihänestähitaastiniinfyysisestikuin henkisestikin.seksuaalisenhyväksikäytönjälkeenluottamukseniperhettäkohtaan vähenihuomattavastijalopetinasioistanipuhumisenvanhemmilleni.muuttoäidin luojalopultaomaanasuntoonmuuttisuhdettaniisästävähemmänriippuvaiseksi. Jossainvaiheessa2008kuulinsiskoiltani,ettäisäniseurustelivakavastierään toisennaisenkanssajaolimuuttanuttämänkanssaparitaloonmikkeliin.heolivat myöshankkineetkaksisuurtakoiraa.kuulinmyös,ettäisäniuudellaavovaimollaon edellisestäliitostakolmeaikuistatytärtä. IsäniolijättänytHatsinantaakseenkaikkineromuineenjahankkinutuuden perheen.olimmelauranjanoorankanssajärkyttyneitä,silläisäeiosoittanut minkäänlaisiamerkkejäsiitä,ettäaikoisisiivotajälkeensäjättämänromuvuoren lapsuudenkodissamme.kesällä2010isänimeninaimisiinuudenpuolisonsakanssa, jokaeitietääkseniolevieläkäänkäynythatsinassa. 2.7Taidekoulutusjaparisuhde Pääsinkeväällä2005LahdenTaideinstituuttiin.Tutustuinvähitellenuusiin luokkatovereihinijalopultatunsinlöytäneenitaidekoulustayhteisön,johon saattaisinkokeakuuluvani. Aloinmyöskäydäpsykologinvastaanotolla,silläolinajamassaitseäniloppuun liiallatyönteollajastressaamisella.nuoruudentraumojaeiollutenäämahdollista jättäävaillehuomiota,vaanjouduinaloittamaanpatoutuneidenmuistojenja tunteidenläpikäymisen.tukenaniminullaolipieni,muttatiivisystäväjoukkonuoria kuvataideopiskelijoitajasulkeutumisensijaanopinvähitellenpuhumaanmyös 16

17 asioista,jotkatoivatesiinhaavoittuvimmatpuoleni.taideinstituutissaviettämieni neljänvuodenmyötäaloinetäännyttämisensijaantuodaitseänijakokemuksiani avoimemminmyöstaiteeseeni. Käytyäniuseammanvuodenpsykologillaaloinkyseenalaistaaperheeni vakiintuneitarooleja.isänilaiminlyönnitkasvattajanaalkoivatnäyttäytyäyhtä selkeinäkuinäitinikyvyttömyystoimiaauktoriteettina.keväällä2008kirjoitin isällenikirjeen(ks.liite2,s.78),jossakriittiseensävyynarvostelinhänen käyttäytymismallejaanjakehotinhäntähankkimaanammattiapua.kirjeoli tarkoitettuilmaapuhdistavaksikeskustelunavaukseksi,muttaolintäysinkyvytön ilmaisemaanitseänijaasiaanidiplomaattisesti.isäniottikirjeenisuorana hyökkäyksenäjakatkaisialuksivälitminunlisäksenimyöslauraanjanooraan. Syksyllä2007aloinseurustellaluokkatoveriniAnna Liisankanssajahänmuutti tilavaanyksiööniasumaan.puoltavuottamyöhemminmuutimmeanna Liisan kanssavuokrallepieneenpuiseenomakotitaloon,jonkahyväystäväniolivarta vastenmeilleostanut.remontoimmetaloajalaitoimmepuutarhaasamallakun välirikkoisänikanssapitkittyi.enollutenääpitkäänaikaanennenpuheväliemme katkeamistapyytänytisältäniautoalainaan,taiapuamihinkään,jotenluontevaa kanssakäymistäeisyntynytsenkääntakia. Keväällä2009valmistuimmeAnna LiisankanssaTaideinstituutista.Välimme isänikanssaolivatvieläkinniintulehtuneet,etteiisänitullutpäättötyönäyttelymme avajaisiin.kuulinmyöhemminlauralta,ettäisäniolikäynytkuitenkinkatsomassa näyttelyn.syksyllä2009aloitinanna LiisankanssaKuvataiteenmaisteritutkintoon johtavatopinnottaideteollisessakorkeakoulussa.kesällä2010päätinvalita graduniaiheeksihatsinanjaisäni,jotenaloinottaaselvääperheenivaiheista. 2.8JäähyväisetHatsinalle Syksyllä2009lainasimmesiskojenikanssaisonperäkärrynjamenimme lajittelemaannooranjalauranteinivuosiltahatsinaanjääneettavarat.lauraei ollutkäynytlapsuudenkodissammepariinvuoteenjahänolijärkyttynytja surullinennähtyäänsenkunnon.veimmesuurimmanosantavaroista kierrätyskeskukseen,kirpputoreillejaroskikseen,silläkuormassaolivainvähän sellaista,jotakumpikaansiskoistaniolisienääkaivannut. Jouduimmetekemäänoperaationsalassaisältämme,silläpelkäsimmehänen haluavanpitäähatsinassaisonosansiitämitäolisimmelaittamassakierrätykseen tairoskiin.laurajanooraolivatilmeisenhelpottuneitasiitä,etteiainakaanheidän turhatromunsaenääkasvattaisilapsuudenkotimmejätetaakkaa. Seuraavanatalvenaisäniilmoittijättävänsälapsuudenkotimmekylmilleen, sillähänkävitalossaenäähyvinharvoin.näinpainajaisiahatsinanpalamisestaja odotinkauhulla,milloinjokumurtautuisisinne.pelkäsinmyös,ettäjokuhajottaisi taivarastaisimoottoripyöräni,jonkaolinhankkinutisänikannustamana2003. Kävinpuolisonikanssaenäävainharvoinkesäisinompelemassapajallani,joten talossaeivälttämättäkuukausiinkäynytkukaan.teinpäätöksenmoottoripyöräni myymisestäjaompelupajanisiirtämisestämuualle. 17

18 KuinviimeisenäoljenkortenaNoorakertoipuhuneensaisämmekanssaHatsinan ostamisestasitten,kunhänsaisivalokuvausopintonsaloppuunjavakituisen työpaikan.isämmeolisiilmeisestiollutvalmismyymääntalonnoorallelopun talovelanhinnalla.suunnitelmaunohtuinooranlähdettyäopiskelemaanuuteen kouluunmatkailualaa.puolenvuodenintensiivisenopiskelunjälkeenhänvalmistui matkaoppaaksijalähtitöihinerikohteisiinympärimaailmaa. Kysyinkiinteistöalallatoimivaltaystävältäni,mikäHatsinanrahallinenarvoolisija hänarvelisenolevannykyisessäkunnossaantäysinarvoton.kokopaikkapitäisi tyhjentääennenmyymistä.olenmyösitsepohtinutpuolisonikanssahatsinan ostamistajaraivaamista,muttautopistisethaaveetovathaihtuneetjokakerta,kun olemmekäyneetpaikanpäällä.talontyhjentämisessäviihtyisään,taiedes asuttavaankuntoon,olisinäännyttävänsuurityö,jokaveisitodennäköisestivuosia. Hatsinanpihanraivaaminenonjokatapauksessalähiaikoinaedessä.Hollolankunta onvuosiensaatossaollutuseaanotteeseenyhteydessäisäänijapyrkinytsuitsimaan romunkerääntymistä.muunmuassaruostuvatautotmuodostavatympäristöriskin vuotaessaanöljyäjabensiiniämaaperään,puhumattakaanesteettisestähaitasta. TietääksenikuntavoiisänilaskuuntyhjentääosanHatsinanpihasta,elleiisäni vapaaehtoisestiteekunnanvaatimiaraivaustoimia.kunnanteetättämänätyötulee isällenihyvinkalliiksi. 18

19 3Isäni Senmukaan,mitäisänilapsuudestatiedän,seonollutvarsinnormaali.Isänisäon ollutammatiltaankauppakorkeakoulunopettajajaisänäitityöskenteli kartanpiirtäjänä.sodanisovanhempaniovatkohdanneetnoinkymmenvuotiaina ikätoveriensatavoin.isälläniontoisinsanoenolluthyvinkintavallinen keskiluokkainen60 70 luvunperhe,jonkaainoaksilapseksihänjäi.isänikertoman mukaanisäristojäihyvinetäiseksijaäitirailiolihiemanylisuojelevapoikansa suhteen. Siihen,mitänaapuritjamuutihmisetperheenelämästämahdollisesti ajattelivat,kiinnitettiinpaljonhuomiotajaajattelumalliakorostettiinmyösisälleni. Isänionollutomanaikansalapsiainasovinnaisiaajattelumallejavastaan kapinoimistamyöten. Isäniviettivaihto oppilasvuotensahyvätuloisenperheenhuomassa Amerikassavuonna1976tai 77.Amerikassaollessaanhänosallistuimyös ROTC armeijakoulutukseen,muttasuorittiasepalveluksensasuomessa.palattuaan vaihto oppilasvuotensajälkeenouluunhänhankkiensimmäisenjenkkiautonsaja alkoiseurustellaäitinikanssa.vuonna1977tai 78isänijättilukionkeskenjalähti vanhempiensavastustuksestahuolimattaäitinikanssanorjaantöihin. VanhempanityöskentelivättalvenkalatehtaallaHavøsundinkalastajakylässäja palasivatouluunperustamaanperheennorjassatienaamillaanrahoilla.isänisai työn80 luvunalussatekstinkäsittelyynjatoimistoteknologiaanerikoistuneelta firmalta,jokatoiensimmäisiäpc tietokoneitasuomeen.palkkaolihyvä,työhön kuuluityösuhdeautojaisänisaiollamukanatulevaisuudenatk teknologian kehitystyössä.työmatkatlaitekantaansauusivientoimistojenkorjaus ja asennushommissakuuluivatisänityönkuvaan. Synnyin1983keskelleisänikiivastauranluomistajaaluksiäitinijäiminun kanssanikotiin.lauransyntymänjälkeenvanhempanipäättivätrakentaa omakotitalonouluun.rahoittaakseenyhteisenasuntolainansamyösäitinialkoi työskennelläiltaisinsiivoojana.päivisinhänhoitiminunjalauranlisäksimuutamaa hoitolasta.kolmaslapsinoorasyntyijavanhempanimyivätomakotitalonsaja muuttivatetelä Suomeen. Entarkkaantiedä,miksivanhempanipäättivätyhtäkkiävaihtaakeskiluokkaisen elämänsäouluntuoreeltaomakotitaloalueeltavanhaanmaalaistaloontoiselle puolellesuomea.minullaonkuitenkinsellainenkäsitys,ettävanhempanisaivat tarpeekseenturhankireällearvioidustaomakotitalolainan takaisinmaksuaikataulustajaliiankiireiseksikäyneestätyötahdistaoulussa.ehkä isänihalusimyöspaetatukahduttavaksikäynyttäuraputkea,jokahäntäolisi Oulussaodottanut. Vanhemmillanionselvästikinolluthyvinromantisoitunäkemyslasten kasvattamisestamaaseudunkiireettömässäilmapiirissä.tämänsuuntaisia johtopäätöksiävoitehdävanhempienipienviljelysuunnitelmistajaisänihalusta rakentaataloailmanmaksullistatyövoimaa.myöslastenopintienaloittaminen pienessäkyläkoulussaonollutheilletärkeäasia. 19

20 Mahdollisestivanhempanimyöskuvittelivatvoivansapelastaarakoilevan avioliittonsamuuttamallaomakotitalolähiöstämaalaismaisemanrauhaan. Perheenhajoaminenolialkanutjoennenmuuttoa,silläisänikertomanmukaan äidilläniolioulussamuutamatoinenkinmiesjailmeisestiäitinioliollutlähdössä jonkunheistämatkaan.isänionaiemminkertonutmyös,ettähänolipistänyt äitimmevalitsemaantoisenmiehenjaperheensäväliltäjatuolloinäitiniainooli päättänytjäädäperheensäluokse. Isänieiolekoskaanollutmitenkäänerityisenankarameillelapsille,päinvastoin. Häneimyöskäänsuunnitelluttyttäriensätulevaisuuttapuolestamme,taipakottanut meitäkouluttautumaanvalitsemiinsaammatteihin.ankarimmankontrollinalaisena isänipitiitseäänjaetenkintunteitaan. Selvästikintunteisiinjaniidenosoittamiseenliittyijotainsyvästihäpeällistäja niidenolemassaolooliläheskokonaankiellettävä.suuttuessaanisäeikoskaan huutanutjareuhannut,vaanvetäytyiomaankuoreensajapysyiulkoisestitäysin tyynenä.enmuistakuinyhdenainoankerranteini iässäni,kunnäinisäniitkevän. Epäilisinmyös,ettääitinijopienenälapsenakokema,todennäköisestiseksuaalinen väkivaltaomanisänsätaholtalisääomanmausteensaperheenitragediaan.äitini alitajuisetpelotomienlapsiensajoutumisestasamanlaisenväkivallankohteeksion varmastikinvaikuttanutniinpuolisonvalintaan,kuinfyysistenrakkaudenilmausten vähäisyyteenkodissani.tämäonvarmastikinsaanutisänitiedostamattaan entisestäänrajoittamaanomaakäytöstäänjatunneilmaisuaanlastensaseurassa. Äitinipelotovatvarmastikinentisestäänruokkineetisänomiapelkoja epäonnistumisestavanhempana. Kaikkitämäonosaltaanedesauttanutetäisenjatarkointunneilmaisustaja fyysisestäkontaktistapuhdistetunisä lapsisuhteensyntymistä.todennäköisesti avioero,äitiniväkivaltainenparisuhde,lapsiinkohdistunutuhkailu,sekäkaiken taustallavaanivaalitajuinenpelkolastenmenettämisestäovatomaltaosaltaan syöneetisäniluottamustajauskoaihmisiin.sensijaan,ettäisäniolisipyytänyttai hakenutapuahänkäpertyiyhätiukemminkuoreensajapäättiselviytyäeteen tulevistakoettelemuksistayksin.isäniherkkyysjaempaattisuuseivätvarmastiole mitenkäänhelpottaneethänenosaansa.varsinkaan,kunnämäpuoletitsestäänhän ontuntunutpyrkiväntarkimminkätkemään. Isäonuseinitsenimittänytitseääntyönarkomaaniksijamuistankinhänentehneen ainavaintöitä.eimooy:n(jokamyöhemminmuutettiinfoxconnoyj:ksi)parhaina vuosinahänkertoihuvittuneenylpeäänsävyynylittäneensäkaikkisallitut ylityötuntimäärät.hänpuhuityönarkomaniastaanuseinparempanavaihtoehtona alkoholismille. Suuriosaisänivaivallaansaitsemastarahastaupposikuitenkintavaraan,eikä hänelläenääpitkientyöpäivienjälkeenollutenergiaatyöstäähaalimastaan materiaalistasuunnittelemiaanasioita.vähäisetvapaapäivätjapienetlomat,jotka hänmonestietukäteensuunnittelikäyttävänsähatsinanremontoimiseentai autoprojektiensarassaamiseen,kuluivatuseimmitenepämääräiseninnottomuuden javäsymyksenvallassa. 20

Lippujen hinnat Allegrossa (27.5.2012-8.12.2012) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk

Lippujen hinnat Allegrossa (27.5.2012-8.12.2012) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk Hintataso 1 aikuinen 137,06 86,10 aikuinen 114,41 70,11 lapsi 100,71 60,27 lapsi 84,85 49,08 ryhmä 112,82 68,89 ryhmä 94,70 56,09 aikuinen 107,13 64,88 aikuinen 84,48 48,89 lapsi 79,76 45,41 lapsi 63,90

Lisätiedot

Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk

Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 aikuinen 68,96 39,01 aikuinen 59,04 31,77 lapsi 53,04 27,30 lapsi 46,09 22,23 ryhmä 58,34 31,19 ryhmä 50,41 25,40 aikuinen 55,85 29,39 aikuinen

Lisätiedot

ASUIN-LIIKETONTTI. Kortteli / tontti: Lunastushinta 2015: Kaavamerkintä AL: Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

ASUIN-LIIKETONTTI. Kortteli / tontti: Lunastushinta 2015: Kaavamerkintä AL: Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lunastushinta 2015: Vuokra 2015: Nillantie 2 2013 m² 604 k-m² 197 / 1 24564,68 1719,53 / vuosi Lunastushinta 2015: Vuokra 2015: Urheilutie 1 2365 m² 709 k-m² 53 / 3 28835,03 / vuosi Metsätie 3 2288 m²

Lisätiedot

Seniorien palvelutalo Untuva

Seniorien palvelutalo Untuva Huoneistokortit 1h + avok + alk 39,5 m 2 Asunto 1 1h + avok + alk 40,5 m 2 Asunnot 2 ja 5 2 5 1h + avok + alk 40,5 m 2 Asunnot 3 ja 4 3 4 2h + avok + s 55,5 m 2 Asunto 6 2h + avok + s 60,5 m 2 Asunto 7

Lisätiedot

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää.

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. MAA Kurssikoe 9..0 Arto Hekkanen ja Jussi Tyni A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. Nimi:. Kaikki kohdat ½ pisteen arvoisia. a) x x x (x ) b) 0

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

Miten tietokone näkee suomen murteet?

Miten tietokone näkee suomen murteet? Miten tietokone näkee suomen murteet? Antti Leino antti.leino@cs.helsinki.fi suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos tietojenkäsittelytieteen laitos Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2.11.2009

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Pane verbi oikeaan muotoon (kolmas infinitiivi).

Pane verbi oikeaan muotoon (kolmas infinitiivi). Pane verbi oikeaan muotoon (kolmas infinitiivi). 1. Pääsitkö sinä yliopistoon... OPISKELLA? opiskelemaan 2. Milloin sinä menet... TAVATA Katjua? tapaamaan 3. Mitä sinä menet... TEHDÄ Tampereelle? tekemään

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomi-yhtiön rakennuttama kiinteistö Vanhankirkon puiston laidalla vihittiin käyttöön vuoden 1911 toukokuussa. Suurmiesten kortteli Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomikortteli sijaitsee ydinkeskustassa osana

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Ohjelmointi Tunnilla 1 (5) 13.10.2014. Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla

Ohjelmointi Tunnilla 1 (5) 13.10.2014. Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla 1 (5) Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla 1. Tee ohjelma (kalvoesimerkkinä), joka kysyy asunnon myyntihinnan ja laskee asunnon myynnistä maksettavan välityspalkkion. Välityspalkkion on 3,44%

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot Asuntohakemus Vuokra-asunnot Asuntohakemus Uusi hakemus Jatkohakemus Sisäinen vaihto Täyttömalli Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Emme voi käsitellä puutteellisesti

Lisätiedot

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 2013 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Alaotsikko T E

Lisätiedot

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2013-2015 Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia -selvitys Tavoitteena

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö

Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö Kuten monet jo tietävät, on nuorten alkoholinkäyttö lisääntynyt viimeaikoina räjähdysmäisesti tupakanpolton vähentyessä. Yhä useampi nuori menee kaveriensa

Lisätiedot

Pöytäkirja 9 /2015. Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone

Pöytäkirja 9 /2015. Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone Helsingin kaupungin asunnot Oy 20.11.2015 Heka Myllypuro Vuokralaistoimikunta 1 (2) Pöytäkirja 9 /2015 Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

60 mm Päästä luovuutesi valloilleen

60 mm Päästä luovuutesi valloilleen Tyylit Romanttinen Tyylit Diiva Tyylit Kiltti tyttö Tyylit Viettelijätär Tyylit Kapinallinen Tyylit Kirjaimet Tyylit Kirjaimet Tyylit Kirjaimet Tyylit Kirjaimet All shapes are sized to the bikini zone.

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Harkitsetko HALLINTOTIETEEN MAISTERIN tutkintoa? Tai oikeustieteitä? Meillä onnistuu, ilman pääsykoetta!

Harkitsetko HALLINTOTIETEEN MAISTERIN tutkintoa? Tai oikeustieteitä? Meillä onnistuu, ilman pääsykoetta! Arvoisa opiskelija! Harkitsetko HALLINTOTIETEEN MAISTERIN tutkintoa? Tai oikeustieteitä? Meillä onnistuu, ilman pääsykoetta! Kädessäsi on esite, joka kertoo, kuinka voit toteuttaa haaveesi. Mikäli kiinnostut

Lisätiedot

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI 12.5.2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 41901 KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Tolstoi hinnat

Tolstoi hinnat Moskovaan 2.lk (4 hlö osasto) Helsinki/Pasila/Tikkurila - Moskova aikuinen 98,44 88,60 78,75 59,07 88,60 78,75 lapsi 68,97 62,02 55,13 41,36 62,02 55,13 ryhmä 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 Lahti

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com HISTORIAA, PERUSTAJAT, PERUSTAJA- YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAHOITTAJAT Torniolaakson Suojapirtti ry:n ja Tornion kaupungin

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan ja kävi koulunsa siellä.

Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan ja kävi koulunsa siellä. Eeva Laaksonen Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi 24.12.1922 Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan 8.12.1925 ja kävi koulunsa siellä. Eeva Siskokset Kirsti ja Eeva Sota-aikana Eeva

Lisätiedot

...~..;.0.. halpa (halva/n) halve/mpi halv/in kylma (kylma/n) kylme/mpi kylm/in

...~..;.0.. halpa (halva/n) halve/mpi halv/in kylma (kylma/n) kylme/mpi kylm/in Komparatiivi ja superlatiivị ~ ;0 ~" Tama kukka on Tama kukka on Tama kukka on pieni vielapienempi kaikkein pienin Komparatiivin tunnus on -mpi Superlatiivintunnus on -in Huomatkaa seuraavat seikat: I

Lisätiedot

Digitaalitimerit vapaastilentävissä lennokeissa

Digitaalitimerit vapaastilentävissä lennokeissa Digitaalitimerit vapaastilentävissä lennokeissa 1 Miksi digitaalitimeri? Täsmälliset ajoitukset => Voi keskittyä säätämään lennättäjän kohdalleen Lisää lähtökorkeutta => Pärjää kisoissa paremmin! Lennokin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78 Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS

Lisätiedot

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 2 tuntia/viikko 8.lk peruskurssi 3 ja 4 Valokuvaus ja pimiötekniikka: Opit valokuvaamaan

Lisätiedot

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit Zebra Vetoniitit Zebra vetoniittisarja 0964 915 5 3,2x10 4x12 4,8x15 3,2x8 4x10 4,8x10 iittipihti (0915-10) eveälaippainen Yleisniitti iitti Kara iitin Ø mm Hylsyn pituus I mm ora oo mm iitattava ainevahvuus

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi. 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen rakentaminen

61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi. 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen rakentaminen LUPATUNNUS PÄÄTÖSPÄIVÄ 061-2011-26 061-2011-20 RAKENNUSPAIKKA LUVAN SISÄLTÖ 61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen

Lisätiedot

Vuokrataloyhtiön kohteet

Vuokrataloyhtiön kohteet Vuokrataloyhtiön kohteet Kerrostalokohteet Valtaosa yhtiön asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Muutamissa keskustan kerrostaloissa on hissi. Kohteiden sisältyy lämmitys. Vesimaksu määräytyy kulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL Kansainvälinen harjoittelu Jaakko Hartikka TTE9SNL Vaihtoon hakeminen ja alkujärjestelyt Minulla oli kauan ollut sellainen etäinen haave vaihdosta ja usein ajattelin, että olisi mukava lähteä mutta se

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

Kello joka voi pelastaa henkiä.

Kello joka voi pelastaa henkiä. Kello joka voi pelastaa henkiä. Limmex turvakellon avulla voit pyytää apua napin painalluksella. 1 1. PAINA HÄLYTYSNAPPIA Turvakello toimii sekä kotona että kodin ulkopuolella: Pyydä apua yhdellä napin

Lisätiedot

5. Sähkövirta, jännite

5. Sähkövirta, jännite Nimi: LK: SÄHKÖOPPI Tarmo Partanen Laboratoriotyöt 1. Työ 1/7, jossa tutkit lamppujen rinnan kytkennän vaikutus sähkövirran suuruuteen piirin eri osissa. Mitataan ensin yhden lampun läpi kulkevan virran

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Vantaan työ- ja päivätoiminnat

Vantaan työ- ja päivätoiminnat Vantaan työ- ja päivätoiminnat nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Työ- ja päivätoiminnan neuvottelukunta Vantaalla 10.12.2012 Hieman lukuja ja taustaa noin 460 palvelun käyttäjää, joista alle 400 kehitysvammaisia

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM 10. maaliskuuta 2009 Miessakit ry KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM NTSÄLÄSSÄ Ilmo Saneri Isyyden tueksi hanke Jarna Elomaa Neuvolatoiminnan vastaava Mäntsälä Annankatu

Lisätiedot

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Vuokraovi.com on Suomen suosituin vuokra-asuntojen verkkopalvelu. Palvelu kokoaa yhteen maan parhaan vuokra-asuntotarjonnan sekä kattavan valikoiman vuokrattavia loma-asuntoja.

Lisätiedot

SOSIAALINEN JA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA

SOSIAALINEN JA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA SOSIAALINEN JA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA Yrittäjien syyshuolto 10.10.2011 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Liisa Hakala Onnistumisten tekeminen näkyväksi Missä asioissa

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke

YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke Romanien asumisen yhdenvertaisuus Liisa Männistö 20.11.2012 YES-hanke pähkinänkuoressa Kansallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja 2007 Kumppaneina eri ministeriöt,

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Hakemus Kettutien palvelutaloon. Asumiskustannukset tarkistetaan vuosittain Kettutien palvelutaloyhdistyksen päätöksen mukaisesti.

Hakemus Kettutien palvelutaloon. Asumiskustannukset tarkistetaan vuosittain Kettutien palvelutaloyhdistyksen päätöksen mukaisesti. Hakemus Kettutien palvelutaloon Palautetaan osoitteella HAKEMUS ON VOIMASSA 1 VUODEN. Kettutien palvelutalo / Asuntohakemus Kettutie 15, 00800 Helsinki puh. 050-462 0016 helykoti.uusi-seppa (at) helyry.com

Lisätiedot

ISLE-SUR-LA-SORGUE 2016

ISLE-SUR-LA-SORGUE 2016 1/6 ISLE-SUR-LA-SORGUE 2016 Vauclusen departtementissa sijaitseva L Isle-sur-la-Sorgue on kuin Venetsia Provencessa lukuisine kanaaleineen ja idyllisine kahviloineen. Mielenkiintoinen arkkitehtuuri ja

Lisätiedot

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään Ohjelmointi Ohjelmoinnissa koneelle annetaan tarkkoja käskyjä siitä, mitä koneen tulisi tehdä. Ohjelmointikieliä on olemassa useita satoja. Ohjelmoinnissa on oleellista asioiden hyvä suunnittelu etukäteen.

Lisätiedot

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena RAI - seminaari 10.3.2010 Kirsi Kiviniemi, kehittämispäällikkö 11.3.2010 1 Hyvästä parempaan - missä olemme nyt? Muutoksella kohti parempaa Ikäihmisten palveluiden

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

Esimerkki 1: yksin asuva työtön* saa työtarjouksen 2000 / kk

Esimerkki 1: yksin asuva työtön* saa työtarjouksen 2000 / kk Esimerkki 1: yksin asuva työtön* saa työtarjouksen 2 / kk 2 2 Ansiopäiväraha 1 249 /kk Nettohyöty 2 / kk bruttopalkasta vajaat 33 => veroihin ja asumistuen laskuun lähes 84 % 1 1 Verot Vuokra (asumistuen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

SE Kansi. info@filmfinland.fi www.filmfinland.fi

SE Kansi. info@filmfinland.fi www.filmfinland.fi SE Kansi Suomen elokuvakomission paviljonki Cannesissa 15.-26.5.2013 Teemat: metsä, sauna, hiljaisuus Istut saunan jälkeen terassin pitkällä penkillä ja linnut laulavat vaimeasti lähipuissa. Tavoitteena

Lisätiedot

SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016

SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016 SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016 LEPOLAKOTI Kerinkallionkatu 13 15520 Lahti Puh.044 716 1022 (palveluesimies) Puh. 050 398 7841 (sairaanhoitaja) Asunnot (43) 1h+k 31,0

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä:

1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä: KOULUTOIMI 1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä: yli 100m² liikuntatila alle 100m²liikuntatila luokkatila erityisluokka tai -tila lisäksi atk-luokka 6,00

Lisätiedot

BIARRITZ Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2016

BIARRITZ Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2016 BIARRITZ Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2016 Uudet vuonna 2012 valmistuneet huoneistot sijaitsevat Biarritzin keskustassa 400 m päässä rannasta. Lyhyt matka kaikkiin keskustan palveluihin ja kaupungin

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Minun psori päiväkirjani

Minun psori päiväkirjani Tähän päiväkirjaasi voit kirjoittaa henkilökohtaisesti psoristasi, psorin hoidoistasi ja niiden vaikutuksista. Voit hyödyntää päiväkirjaa kirjoittamalla myös muista psoriin vaikuttavista asioista, sillä

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI 9.00 9.15 SEMINAARIN AVAUS, :N PUHEENJOHTAJA TIMO SAAVALAINEN 9.15 10.15 MEDIA JA ME, OAJ:N VIESTINTÄJOHTAJA MARJA PUUSTINEN 10.15 10.30 TAUKO 10.30 11.00 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä. LIITE 4 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ/ Toffela-hanke Tarjous saapunut YRITYS saapunut Hankintamenettely Avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivulla

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA Mielenterveyskeskus Lasten ja nuorten vastaanotto 0-20 v. lasten ja nuorten tunne-el elämään, käyttäytymiseen ytymiseen ja kehitykseen

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

ÄLYKÄSTÄ SOSIAALITEKNIIKKAA. HELPOSTI.

ÄLYKÄSTÄ SOSIAALITEKNIIKKAA. HELPOSTI. ÄLYKÄSTÄ SOSIAALITEKNIIKKAA. HELPOSTI. OivaCare on palvelukoteihin ja asumispalveluyksiköihin suunniteltu kokonaisvaltainen hyvinvointiteknologiajärjestelmäratkaisu. OivaCare lisää asumismukavuutta ja

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit 4.5.2009 TONTTIEN SIJAINTI PALVELUT Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 7,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa. Alueen

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako Vuokralaisen oikeudet Vuokratessaan asunnon vuokralaisella on sekä oikeuksia että velvollisuuksia asunnon suhteen.

Lisätiedot

Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II

Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II H Potenssit, juuret ja prosentit. Onko potenssin arvo positiivinen vai negatiivinen, jos potenssin kantaluku on negatiivinen ja eksponentti on parillinen pariton?. Kirjoita

Lisätiedot