1 Lapsuudenkotini elinkaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Lapsuudenkotini elinkaari"

Transkriptio

1 Johdanto Kirjallisessamaisterinpäättötyössänikerronomannäkemyksenisiitä,miten lapsuudenkotinionmuuttunutunelmastakaatopaikaksi.pyrinvalottamaanja ymmärtämäänisänihamstraamista,sekäsenvaikutuksiaitseenijaperheeseeni. Tarkoituksenanionmyöstutkiaisältäniperiytyviäkäyttäytymismallejanija selviytymismekanismejani,jotkamonintavoinvaikuttavatmyöstaiteeseeni. Pyrinmyösetsimäänvastauksiasiihen,mikäonromullatäytetynlapsuudenkotini suhdeisänimenneisyyteenjaomaannykytilanteeseeni. Olenvalinnutlähtökohdakseniomanrajallisennäkökulmaniisäänijaperheeseenija näinollentekstinieivarmaankaantäysinvastaamuidenperheenjäsenteni näkemyksiätapahtumienkulusta.tekstiniperustuukinlähinnäomiinmielikuviini, muistoihinijaaikuisenaperheenikanssakäymiinikeskusteluihin.olentietoisesti päättänytkäsitelläperheenjäseniäniheidänoikeillanimilläänsiitähuolimatta,että tekstinisaattaaasettaaheidätepäedulliseenvaloon.entiennytmitenmuutenkaan välittäisinlukijallesuhteen,jokaminullaonperheeseenijaetenkinisääni. Kirjoittamisprosessionennenkaikkeatoiminutminullepuhdistavanaja vapauttavanaprosessina.isänikeskusteluhaluttomuudenjasiskojenietääntymisen tähdenolenkuitenkinmonestikirjoittaessaniepäillytoikeutustaniasioiden penkomisellejaniistäkertomiselle.toisaaltavaietutasiatperheessäniovatsaaneet minutvakuuttuneeksiasioidenaukipuhumisenja kirjoittamisentarpeellisuudesta. Tavoittelemaniavoimuusonmonessakohdintarkoittanutmyösitseni havainnoimistaepäsuotuisassavalossa.ymmärtääkseniisäänijahänen hamstraamistaanolenjoutunutastumaansilleepämukavallealueelle,jossapelkoni isänikaltaiseksimuuttumisestaovatosoittautuneettodeksi.neasiat,joitaeniten isässänisäälinjavihaan,ovatirtileikkaamatonosamyösitseäni.tämän kirjoitustyönyhtenätavoitteenaonnäinollenitseniuudelleenmäärittäminen suhteessaisäänijahänenedustamaansaajattelutapaan. Lapsuudenkotinitilankuvaileminenpelkästäänsanallisestituntuiriittämättömälle ratkaisulle,jotenkuljetantekstiänimyösvanhojenjauusienvalokuvienavulla. Kuvatjoissaeitoisinmainita,ovatitseottamiani.Mukanaonmyöspoimintoja perhealbumista(valitettavastisuurinosatalonremontointiajavarhaisvaiheita dokumentoivastakuvamateriaalistaonisänihallussa,enkäpäässytniihinkäsiksi). Maisterinopinnäytetyöntaiteellisenaosuutenateinkolmelasityötä,jotkaliittyvät vainhyvinlöyhästikirjalliseenosuuteen.taiteellisessaosuudessanikäsittelen lähinnänaisenseksuaalisuutta,muttatässätekstissälähestynteoksianiälyllistävän ajattelumallinjataidemaailmanasettamienpaineidennäkökulmasta.lopussa pohdinmyösomaasuhdettanikorkeataiteeseen,sekäälykkäänfilosofitaiteilijan ihannekuvaan. 1

2 1Lapsuudenkotinielinkaari Lapsuudenkotitalonivuodelta1962.Perheenpiirissänimitämmetaloasen sijaintikylänmukaanhatsinaksi,muttailmakuvanottamisenaikoihintilannimion ollutali Eerakkala.Taloontodennäköisestirakennettuvuonna1918hämäläisen maanviljelijäntoimesta.viimeisiksivakituisiksiasukkaiksiennenperhettänijäivät kolmevanhapiikasisarusta,joistakahdenkuoltuatalojäiuseiksivuosiksi alkoholiparantolankesäkäyttöön.vanhempanijukkajaainoostivattalonvuonna 1989kolmensisaruksensukulaisilta,jotkaasuivatnaapurissa. LapsuudessaperheeseenikuuluiäitiniAinon(s.1960)jaisäniJukan(s.1959)lisäksi minä,lapsistavanhin(s.1983),sekälaura,jokaonminuakaksivuottanuorempi,ja minuakuusivuottanuorempinoora.vuonna1988vanhempanimyivät syntymäkaupunkiiniouluunrakentamansaomakotitalonjamuutimmelahden Kerinkalliostavuokrattuunomakotitaloon.Vuokrasopimusolitehtyvuodeksija asuimmesielläsenaikaa,mikävanhemmiltanimenisopivanmaalaistalon löytämiseenlähiseudultajatulevankotimmeremontoimiseensuunnilleen asuttavaankuntoon. 2

3 MinäjasiskoniLauraleikkimässäHatsinanpuretuillarappusilla keväällä1990.kuvaperhealbumista. Muutamassaasuntonäytössäkäytyäänvanhempanilöysiväthetivuodenvaihteen jälkeen1989hollolasta,hatsinankylästätoiveitaanvastaavanjasopivanhintaisen talon.talostaheäitinimuistikuvanmukaanmaksoivatnoin80000markkaaja ottivatoulussamyydystäomakotitalostasaamiensarahojenlisäksilainaapankista remonttiavarten. Taloolivarsinhuokea,koskatonttiatalonympärilläeiollutkuinhehtaari,eikä taloonkuulunutmuitapiharakennuksiakuinheinälatojapuoliksiromahtanut pihasauna.sisälletulivainkylmävesi,eikäkunnollistakylpyhuonettaollut.taloaei olturemontoitueikämuutenkaanylläpidettymoneenkymmeneenvuoteen.pitkää ruohoakasvavinepihoineen,villiintyneinepuutarhoineenjaauringonhaalistamine 3

4 vanhoinetapetteineensemuistuttikinlähinnäautiotaloa.edessäolivaltava remontti,silläsahanpurutlattialautojenallapitikorvatauusillaeristeilläjarakentaa kylpyhuonevessoineenjasuihkuineen. IsäniJukkajaäidinisäKarialoittivatremontoinninhetitalokauppojenjälkeen lopputalvestapurkamallavanhanleivinuunin,silläentiseenkeittiöönrakennettiin tilavakylpyhuone(ks.liite1,s.77).hetikevääntullenolivuorossaikkunoiden tilaaminenjaasentaminen,sekäuudenvesiputkenmaahankaivaminenkaivonja talonvälille.kaivokunnostettiinjasiihenhankittiinuusivesipumppu. Kesänaikanakeittiön,olohuoneen,eteisenjakylpyhuoneenleveätlattialaudat irrotettiinhuonekerrallaanjavanhateristeenäolleetsahanpurutjasammaleet lapioitiinkäsinkottikärryihinjatyönnettiinulos.kaikkiikkunatolivatauki,mutta muistanhyvinkuinkakauniistiauringonsäteetsiivilöityivättalossatasaisen sankkanaleijailleenpölynläpi. Sammaleidentilallelaitettiinuretaanilevyjävalmistavantehtaan ylijäämäjätteenäsyntynyttäuretaanisoiroa.uretaanikerrostenpäällekaadettiin uuttasahanpurua,jotahaettiinkoskisensahalta.vanhatlattialaudathiottiinja naulattiintakaisinpaikoilleenodottamaanuuttamaalia.pölyisimmäntyöosuuden jälkeenmelapsetjaäitinialoimmeviettääpaljonenemmänaikaahatsinan remonttityömaalla. Remontinparissakuluneestakesästä1989enmuistaoikeastaanmuutakuinpitkät kuumatkesäpäivät,joinatemmelsinsiskonilaurankanssatalonpihalla, lähimetsissäjaviereisenpuronrannoilla.isänitekioranssistapaksusta nailonköydestäjalaudanpätkästäkeinunkeskelläpihaaolleeseena kirjaimen malliseenpuhelinpylvääseen. Lahonsaunanvieressäollutvanhatunkiotarjosiupeatmahdollisuudet arkeologisiinkaivauksiin.kiinnostaviaolivatmyöstalonlattianaltajasisältä löytyneetehjätjasärkyneetesineet,kutenmuumioitunutkissajaloputtomatmäärät käsintaottujaruosteisianauloja.remontointiintaisimmeosallistuaparhaiten pysyttelemälläpoissatieltäjaauttamallaäitiäkasvimaanperustamisessa takapihalle. Seinissäolleetpinkopahvitjaummehtuneenvärisettapetitrevittiinpoisja tummanruskeaksipatinoituneethirsisetseinätpaljastettiin.kaikkipaljaat hirsipinnatmaalattiinlateksimaalillavalkoisiksi.myöslattiatmaalattiin vaaleammillajavähemmäntunkkaisillasävyillä. Salinjakeskimmäisenkamarinvälinenoviaukkolaajennettiinläheskoko seinänkokoiseksijanäinavarretuntilankamarinpuoleiseenpäätyyntehtiinkeittiö uusinevalkeinekaapistoineen.vanhastakeittiöstäpuretulleleivinuunilletehtiin uusiperustushormintoisellepuolelleniin,ettäuuteentupakeittiöönsaisi rakennettualeivinuuninmyöhemmin. Kylpyhuoneeseenjätettiinetupihallejakauniiseenpeltomaisemaannäkymän avaavasuuriikkuna.saunallerakennettiinpaikkapuretunleivinuunintilalle.suurin osatalonvanhoistakorkeistajapyöreistäpellilläverhoiluistapönttöuuneistaolivat käyttökelvottomassakunnossajanejouduttiinpurkamaanpois. 4

5 Ainoastaanolohuoneenuunioliniinhyvässäkunnossa,ettäsitäsaattoikäyttää talonlämmittämiseen.remonttiedistyijaloppukesästäpääsimmemuuttamaan KerinkalliostaHatsinaan. Talonpohjoispäätyjätettiinensimmäiseksitalveksikylmilleenjakeittiönja pohjoispäänkäytävänvälilläolevaoviaukkoeristettiinrakennusmuoviverholla. VanhemmillanioliparisänkykeskellätupakeittiötäjamenukuimmeLaurankanssa eteläpäädynhuoneessa,jostaolitehtyväliaikainenlastenhuone.nooranukkui olohuoneessavanhempienikanssa. Kesä1990.VanhempaniJukkajaAino,sekäsiskoniLauraHatsinanetupihalla. Taustallanäkyylahonnutpihasauna,jokapurettiinpoispianmuutonjälkeen.Kuvaon perhealbumista. Varsinainenlastenhuoneremontoitiinpohjoispäätyynseuraavanakesänä,mutta pohjoispäänlänsipuolijätettiinvainpuoliksiremontoiduksiverstashuoneeksi (ks.liite1,s.77).lastenhuoneenvalmistuttuaisäniottieteläpäädynmakuuhuoneen omaankäyttöönsä. Seuraavankesänremonttiurakaksijäimyösitäpuolenpäre jahuopakaton korvaaminenpellillä.länsipuolikatostaolijoaiemminkorvattuharmaalla aaltopellillä.monetremonttiajaelämääkoskevatsuunnitelmatmenivätkuitenkin täysinuusiksivanhempieniyllättäenerotessa. 5

6 EronaikoihinHatsinaolinormaaliajahiemankeskeneräistäomakotitaloavastaava asuinpaikka.sisätilatolivatviihtyisätjakalustusolikotoisasekoitusvanhoja,uusia japerittyjähuonekaluja.lattioillaolipuhtaatmatot,seinilläolitaulujaja kirjahyllyissäkoriste esineitä,romaanejajatietosanakirjoja. Pihallapellonlaidassaolikaksi amerikanrautaa odottamassakunnostustaja muutostöitä,muttamuutenpihallaeiollutkuinremonttimateriaalejajakorkeaa heinikkoa.pihanreunassaolevalatoolisensijaantäytettyjopuolilleen lattiaremontistaylijääneilläuretaanisoiroilla,talostalöydetyillävanhoilla huonekaluillajamuullatulevaisuudenrakennusprojektienkannaltahyödyllisellä materiaalilla. Kuvaonotettutodennäköisesti 92tai 93keväällä.Kuistionvastarakennettuja lautojentakanaolevakivikasaontuotupihaantaloaympäröivänreilunmetrin levyisenalueenkattamiseksi.pihatielleonajettusoraajaetupuolipihastanäyttää vielävarsinavaralta.kuvaonperhealbumista. VähitellenvanhempienieronjälkeenHatsinansisätilatjapihaalkoivattäyttyäyhä kiihtyvällävauhdillaisäniprojekteistajaremonttityötviivästyivät. Sunnuntaiajeluitavartenhaalittuja amerikanrautoja jakäyttöautoiksikaavailtuja projektejasiirtyihatsinanpihaanmilloinmistäkinpäinsuomea.isänikunnosti perheelleniainauudenkäyttöautonvanhanhajottuajarikkoutuneetentiset autommesiirtyivätpihantakaosaantaipohjoispäänpellolle. Nurkkiinalkoimyösvähitellenkertyä80 luvunkirjoituskoneitajaensimmäisiä tietokoneita,silläisänityöskentelituolloinvielämelkoaktiivisestiatk alanparissa. 6

7 Yleiskuvatalvelta1996.Isänionaloittanutkuvanoikeassareunassanäkyvän ulkorakennuksenrakentamisenjahaalinutkahdenkuvassanäkyvänkuoma auton lisäksijouseampiaautojajayhdentraktorin. Isänialoittikattoremontinvaihtamallavanhojaharmaitaaaltopeltejävihreisiin.Hän aloittimyösvintinkunnostamisenasuinkäyttöönrakentamallarungotja äänieristyksetkahtaolohuoneenyläpuolelletulevaahuonettavarten. Talontakapuoleltahänmuuttikattorakenteitaniin,ettäkeskellekatonitäpuoltatuli kolmionmallinenharjanneisoaikkunaavarten.molemmatvinttihuoneetjäivät kuitenkinkesken. Takapihaolivielävuonna1999lähespelkästäänpuutarhaa,jossakasvoimuutama hyvintuottavaomenapuu,viinimarjapensaitajakukkapenkki.pidimmesiskojeni kanssatuolloinmyösetelä jalänsiseinustankulmassakukkapenkkiä,jossakasvoi ukonhattujajaliljoja.useampanakesänäkasvatinlänsiseinustallatomaattejaja kokeilinmyöskerranmaissinkasvattamistaruukuissa. Takapihalleisänimuokkasiepätasaiseensavimaahantasaisenalueen nurmikonpohjustamistasilmälläpitäen,muttasekinjäikesken.lopultahiiretsöivät nurmikentälletarkoitetutsiemenet.ennenkuinmuutinpoiskotoa,olitakapiha osittainjäänytpuu jametallimateriaali kasojenalle.länsipäädynnurmialuealkoi täyttyäkuitenkinjoennentakapihaa,vaikkasäilyikinpitkäänvaillakulkemista rajoittavaaromua. Myössisätiloissaalkoiollatavarakasoja,lähinnäpöytienjahyllyjenalla,mutta myösosittainkulkuväylillä.omanhuoneensiivoaminensujuikinvarsin tuskattomastimuuntalontoivottomuudenrinnalla.keskityimmekinsiskojeni kanssasisustamaanomathuoneemmemieleisiksemmejaannoimmelopuntalon kylpyhuonettajakeittiötälukuunottamattajäädäisämmevaltakunnaksi.tämäei tietenkäänestänytmeitävalittamastaympäriinsälojuvistaroinistaisällemme,joka yleensäeitehnytasiallemitäänvalituksistahuolimatta. 7

8 Olohuonetodennäköisestivuodelta2000.Taustallanäkyytelevisionurkkaus kirjahyllyineenjasohvineen. Kuvassanäkyyisänityöpöytätaloneteläpäännurkassa,josta romukasatvähitellenlevittäytyivätkokoolohuoneeseen. 8

9 Muutosnormaalistaremontinallaolevastaomakotitalostaromuvarastoksion tapahtunuthitaasti.asuessanihatsinassahitaaseenmuutokseenkerkesiainatottua jasillesokeutui,jotensuurinmuutosvaikuttaatapahtuneenvuoden2003,jälkeen kunminäjalauramuutimmepoiskotoajanooralähtiyläasteelle sisäoppilaitokseen.autojenmääräpihassatuntuilisääntyneenlyhyenajansisällä, samoinkuinkaikennäköinenroina,autonosatjaepämääräisetpakkausmateriaalit sisätiloissa. Pääasiassayksintalossaasuessaanisänitarvitsielämiseenvähemmäntilaaja ylimääräinentilatäyttyinopeastierilaisistakasaumista.lopultaolohuoneeseen, kylpyhuoneeseenjakeittiöönpääsienääkapeitakäytäviäpitkinjaisäni makuuhuoneessaolivainjuurijajuuritilaanukkumiseen.autonkääntäminen täpötäydelläpihallaalkoikäydämahdottomaksijakukkapenkkejäeienäänähnyt romujenalta. IsänimuuttipoisHatsinasta2008jaonkäynytsielläsenjälkeenenääharvoin.Talo onollutnyttyhjilläänkolmetalvea,joistakaksiseonolluttäysinkylmillään. Vesiputkirikkoutuitalvella2009suodattimenjäätyessäjasenjälkeenkaikki käyttövesiontäytynytviedämukanaan.minäjalauraolemmevieneethatsinasta viimeisetkintavarammepois.ainoastaannooranhuonekalutodottavatsiellä, kaikenmuuntavarankeskellä,siskonipaluutatakaisinsuomeen.isänivarastoi kuitenkinsatunnaisillakäynneilläänmonestijotainuuttahatsinaanjanykyään kylpyhuonejakeittiöovatsamankaltaistavarastotilaakuinmuukintalo. 2Perheenihistoria Kesällä1990,pianHatsinaanmuutonjälkeen,alarinteenkalalaitoksellaasuneen lapsiperheenisärobertetulitoivottamaanperheenitervetulleeksipaikkakunnalle jatoituomisinaansuurenlohensuoraankasvatusaltaasta.minäjalaura ystävystyimmerobinsonienperheenlastenkanssajavietimmepaljonaikaa yhdessäalarinteenpurollaleikkien.robinsonienäitimaijaolikuvataiteilijajaroope olitöissäkalankasvatuslaitoksella.talvella1991roopekuolitapaturmaisesti paiskautuessaanjäähänriippuliito onnettomuudessajatästämasentuneenamaija joutuipsykiatriseenhoitoon. LapsetJonnajaJemppumuuttivataluksiisovanhempiensaluokse,jakunMaija pääsisairaalasta,kaikkikolmemuuttivatluoksemmehatsinaan.nukuimmekaikki viisilastasamassapohjoispäädynlastenhuoneessajaentisestälastenhuoneesta eteläpäädyssätuliisänijamaijanhuone.vastapaljonmyöhemminminulleselvisi, ettäisänijamaijaolivatjossainvaiheessakihloissakeskenään,mikätavallaansopii hyvinkuvaan.vanhempienierostaolikulunutlyhytaikajaisänioliluultavastiyhtä yksinäinenkuinmaijakinmiehensäkuolemanjälkeen. 9

10 8 vuotissyntymäpäivänitammikuussa1991.istunpuolittainilmapallojentakanaja minunoikeallapuolellanionjemppu,noora,äiti,jonnajalaura. IlmeisestiRobinsoninlapsetjaMaijaovatasuneetmeillävähintäänreilunvuoden ajan,muttaminullaeiolemontaakaanselkeäämuistikuvaanoiltaajoilta.lapsena olinvainiloinenkunparhaatkaverimmeasuivatmeilläjaleikkivätjokapäivä kanssamme. MaijanvanhemmathakivattyttöjenhuoltajuuttaMaijansairaalahoitojaksojen jatkuessa.virkavaltapäättiisovanhempienhyväkuntoisuudestahuolimattasijoittaa JonnanjaJempunsijaiskotiinsensijaan,ettäheolisivatvoineetkasvaatuttujen sukulaistenluona.jossainvaiheessajonnajajemppusaivatkuitenkinsijaiskodinja Maijamuuttisairaalajaksojenvälisiksiajoiksiomaanyksiöön.Vuonna1995tai1996 Maijalopultatekiitsemurhanjaseuraavankerrankuulintytöistäollessanijo aikuinen. 2.1Väkivaltainenisäpuoli Vanhempienieronsyynävuonna1990oliäitiniuusiparisuhde.Tajusintämänvasta paljonmyöhemmin,sillämeillelapsilleeituolloinkerrottutodellistasyytä avioeroon.äitini,sekämolemmatnuoremmatsiskonimuuttivatlahdenahtialaan äidinuudenmiesystävänluokse,kunnessaivathollolankunnaltavuokra asunnon Salpakankaalta.Vietinjokatoisenviikonlopunäidinluonajavastavuoroisesti siskonitulivatkahdenviikonväleinisänluoksemaalle. 10

11 Samanasyksynäaloitinala asteenkastarinkyläkoulussajaennensyyslukukauden loppuasiskonimuuttivattakaisinhatsinaan.äidinmiesystävälläoliikäviä taipumuksiaaggressiiviseenkäyttäytymiseenjailmeisestisiskonitotesivatvarsin nopeastielämänäidinuudessaperheessävarsinturvattomaksi.7 vuotiaanaolin kaikestasiitäautuaantietämätön. Vanhemmillanioliyhteishuoltajuussopimusjamelapsetsaimmepäättää vapaastikummassaosoitteessaasuisimme.entarkkaanmuistasyitä,joidentakia lopultajäinainoanaisänluokse,muttamuistankylläsaaneeniisältänipaljon hyväksyntääjaerityishuomionosoituksia,silläolinhanpäätökselläniosoittanut olevani isintyttö. Syksyllä1991äitialoittiopinnotKäsi jataideteollisessaoppilaitoksessa Kukonkoivussatekstiilipuolella.Samoihinaikoihin,taiviimeistäänvuotta myöhemminmyösisänialoittiopinnotammattikoulussasähköasentajalinjallaja Lauraaloittiala asteenkastarinkoulussa. Äidinyrityksetpäästäeroonpainajaiseksimuuttuneestaparisuhteesta provosoivatmiehenyhäpahempaanväkivaltaanäitiänikohtaan.seuraavien vuosienaikanaäitinimuuttilukuisiakertojaerilleenjataastakaisinepävakaan miesystävänsäkanssajavalmistuitekstiiliartesaaniksikoulusta.enitselapsena joutunutmiehensuoranväkivallankohteeksi,muttanoorallaoliuseammankerran mustelmiakäsivarsissaan.kuulinvastaaikuisenaäidiltä,ettämiehelläoliollut laitonkäsiasejapitääkseenäidinvallassaanhänoliuseaanotteeseenuhkaillut tekevänsäpahaaminulletaisiskoilleni. Väkivaltainenparisuhdepäättyiylikuudenvuodenhakkaamisenjälkeen.Äitini saimiehestätarpeekseenjasäästipienestäsiivoojanpalkastaansenverranrahaa, ettäpystyivaihdattamaanasuntoonsalukotmiehenollessatöissä.aikansa ruusukimppujaläheteltyään,maaniteltuaanjauhkailtuaanmiestekijoko vahingossataitarkoituksellaitsemurhanpakokaasullapääsiäisenä1997.äidin väkivaltakokemuksistataimiehenitsemurhastaeiperheessänijälkeenpäinjuuri puhuttu. 2.2Yläaste Aloittaessani1996SalpakankaanyläasteenasuinvieläisäniluonaHatsinassaja vietinviikonloputuseimmitenäitiniluona.yläasteellesiirryttyänipäädyinsaman tienkouluhierarkianalimmaiseksijajopaentistenala asteystävienikiusaamaksi. Isäniolijohyvänaikaasittenvalmistunutammattikoulustajasaanutsamantien vuorotöitäeimomuovioy:stä,mikämeillelapsilletarkoittijatkuvastimuuttuvia koulukyyti,yöpymis jalastenvahtijärjestelyjä.isääeijuurikotonanäkynytja vuorotöidentakiahännukkuimonestikummallisinaaikoina. Puhuinvanhemmillenivaikeuksistanikoulussajasainkinosakseni myötätuntoajatukea,vaikkamolemmatomistavaikeistaelämäntilanteistaan johtuentuntuvatkinjälkikäteentarkasteltuinahyvinetäisiltä.isänirohkaisiminua muunmuassaneuvomalla,ettäkiusaajaniovatvainminuatyhmempiäjakateellisia rohkeudestaniollaerilainen. 11

12 Muistanmyösuseammanisänikanssaautossakäydynkeskustelun,jossahän syyllistiäitiätämänholtittomistamiessuhteista,läheisriippuvuudestajatarpeesta miellyttäämuita.isänihaukkuiminullesekääitinikirjallisenmaun,ettähänen vastuuttomantapansakasvattaanuorempiasisaruksiani. Useinkeskustelummepäättyivätisänipohdintoihinitsemurhastaja tunnustuksiin,etteihänelläollutketäänmuutaminunlisäkseni,jollekertoahäntä ahdistavistaasioista.näidenavautumistenjälkeenkoinitsenihämmentyneeksija jollainkäsittämättömällätavallahyväksikäytetyksi.olinkuitenkintäysinkyvytön ilmaisemaanvastahakoisuuttanitämäntyyppistenkeskustelujenkäymiseenja samaanaikaanminuaajoihalutietääenemmänkaikestasiitä,mikävanhempanioli saanuteroamaan. Sympatianiisäänikohtaanjatarvepönkittääomaaasemaaniisänsilmissäsai minutomaksumaannegatiivisenkäsityksenäidistäni.isänipuheidenperusteella äitinivaikuttisyylliseltäkaikkeenperheelletapahtuneeseenpahaan. Isäniparjaamatlöyhätkasvatusmetoditpääsinitsetodentamaankeväällä1997 enonikäyttäessäminuaseksuaalisestihyväkseenuseammankuukaudenajan.äitini tiesiseksuaalisestakanssakäymisestäminunjaveljensävälilläjaoliuseimmiten paikallaviereisessähuoneessa.vaikkaolinvasta14 vuotias,äitinieiyrittänyt puuttuaasiaantaiilmaissutpaheksuntaansaveljensätoimiakohtaan,vaanantoi ymmärtäähyväksyvänsätapahtumat. Jälkeenpäintarkasteltunaluulen,ettääitinieihalunnuttaikyennyt riskeeraamaankaverillistasuhdettaanminuunjaveljeensäkieltämällä seksisuhteemme.enoniottisujuvastikokeneemmanopettajanroolinjavakuutti seksikokemustenhankkimisenvanhemmanmiehenkanssaolevanminullehyväksi. Aloinviillelläitseänijasuunnitellaitsemurhaa.Hiemanhyväksikäytönpäättymisen jälkeensairastuinmyösbulimiaanjaaloinollaainavaintyytymättömämpi vartalooni. Koulukiusaaminenjatkuijalopultatammikuussa1998vaihdoin8.luokan puolivälissäsalpakankaanyläasteeltatiirismaankouluunlahteen.samaanaikaan muutinhatsinastaäitiniluoksesalpakankaalle.kiusaaminenloppuikoulun vaihtamisenmyötä,muttaminullaoliedelleenpahojavaikeuksiaselviytyä koulunkäynnistäkuvaamataidon jakäsityöntuntejalukuunottamatta.muistaakseni myösnuoremmatsisaruksenilaurajanooramuuttivatpianperässäniäidinluoja isänijäiyksinasumaanmaalle.vietimmeilmeisestikuitenkinvarsinusein viikonloppujahatsinassajatapasimmeisäämmeuseinhänenpoiketessaanäidinluo kahville. 2.3Opiskelujaomayritys Syksyllä1999aloitinvaatetusartesaaninopinnotHollolassaKukonkoivunKäsi ja taideteollisessaoppilaitoksessa.samoihinaikoihinaloinmyösaktiivisestiommella vaatteitaystäväniperustamassaoldraven nimisessägoottivaatteisiin erikoistuneessayrityksessä.oma aloitteisuudestammeinnostuneenaisäniosti minulleompelukoneenjaperustinhatsinanolohuoneeseenpienenompelupajan. Myöhemminmuutinompelupajanipohjoispäädynentiseenlastenhuoneeseen. 12

13 Opiskelininnollajavietinläheskaikkiiltanikoulullagoottivaatteitaommellen. Valmistuinvaatetusartesaaniksikeväällä2002.Pieniyrityksemmemenestyihyvin jalaajensimmejatkuvastimallistoammenetissä.saimmevaatteitammemyyntiin liikkeisiinympärisuomea,muttahaaveilimmeomastaliikehuoneistostahelsingissä. PyöritimmeOldRavenry:tämenestyksekkäästinoinyhdeksänvuodenajan. Yrityksemmelaajenevatoimintaolisivaatinutlisätyövoimanpalkkaamistaja päätimmelaajentamisensijaanlopettaatoimintammejoskusvuoden2008tienoilla. 2.4Äidinuusiperhe Äitiniviettiväkivaltaisenparisuhteensapäättymisenjälkeenmuutamiavuosiavailla vakituistamiesystävää,kunnesvuonna2000hänaloittiparisuhteenerään hollolalaisenmiehenkanssa.puoltavuottamyöhemminperheeseeniolitulossauusi vauva.ennennuorimmansiskoniannansyntymää äitinikehottiminua muuttamaantakaisinisäniluo,sillähänenuudenmiehensäoleskelusalpakankaan kodissammeaiheuttijatkuviariitojaminunjaäitinivälillä.muutintakaisin Hatsinaanjasiskonijäivätasumaanäitimmekanssa,erimielisyyksistähuolimatta. Äitinirakensiyhdessäuudenmiehensäkanssalaajennuksenmiehen pikkuiseenomakotitaloonjasiskonimuuttivatäitinijauudenvauvankanssa HollolanSoramäkeen.Kesällä2002myössiskoniLaurasaitarpeekseenäitimme uusioperheestäjamuuttitakaisinhatsinaan. Tässävaiheessalapsuudenkotimmeolijovarsinhurjassakunnossa,mutta raivasimmeisämmekanssalauralleväliaikaisenomanhuoneenlänsipuolenlähes täysinremontoimattomaanverstashuoneeseen.minullaoliomaautokäytössäni, eikäasuinpaikkammekuntoestänytminuajalauraatuomastapoikaystäviämme Hatsinaanviikonloppuisin.Isämmeolipaljonpoissakotoatöidentakiajavietinkin varsinunohtumattomanjariemukkaankesänhatsinassaennenpoismuuttoani sieltä. Äidinparisuhdekestipariterapianvoiminsiihensaakka,ettäAnnatäyttikolme vuotta.lopultaäitiniyrittiitsemurhaalääkkeillätalvella2004.päästyäänsuljetulta osastoltaitsemurhayrityksenjälkeenäitinihakikunnaltaomaaasuntoajasai vuokra asunnonsoramäestä.suhdemieheenpäättyijahetekivät yhteishuoltajuussopimuksenannasta. 13

14 Etupihakesällä2002.Etualallaolevanamerikanraudanisänioli pelastanutjoltainkallioltajakuljettanutsenhatsinaan. 2.5Omaasuntojatatuointityöt Syksyllä2002aloitinmetallikalusteartesaaninopinnotLahdenammattikoulussa. MuutinHatsinastaHollolanSoramäessäasuvienisovanhempieniasuntoon,sillähe viettivättalvisinuseitakuukausiaetelänlämmössä.opiskelinviikotlahdessaja viikonloppuisinmeninhatsinaanompelupajalleni. LauramuuttisamanasyksynäensimmäiseenomaanasuntoonsaLahteenjapuolen vuodenkuluttua2003keväällämuutinsiskoninaapuriinsamaankerrostaloon.otin yhteyttätalonalakerrassatoimivaannuortenkriisikeskukseenjakävinnoinpuolen vuodenajankeskustelemassaleena nimisenkeski ikäisennaisenkanssa.noora lähtiisämmekustantamanayläasteelleaitooseenannatapionsisäoppilaitokseen. IsämmesilloinentyöpaikkaEimoOymyytiinkiinalaiselleomistajallejanimi muuttuifoxconnoyj:ksi.kansainväliseksimuuttuneenyrityksentyönkuvaankuului tuolloinmyöstyömatkojaulkomaillasijaitsevilletehtaille.isämmejukkarupesi ottamaanvastaanpidempiätyökomennuksiaamerikastajakiinasta,jotenhänoli monestiuseitaviikkojapoissahatsinasta.näinollennooravälilläyöpyi viikonloppulomillaanluonanilahdessa. 14

15 Hatsinanetupihakesällä2002.Vaaleansininenkuplavolkkari,jonkakonepellilläistun Lauranjahänensilloisenpoikaystävänsäkanssa,olihankittuPohjois Karjalastavain kuukausiennenkuvanottamista. TatuoijaniJarno,jokaolitehnytminullekaikkisiihenmennessäottamanitatuoinnit, tarjosiminullemahdollisuuttaoppiatatuoijanammatti.hänantoiminullekaikki tarvittavatvälineetjaopettiperusasiattatuointientekemisestä.senjälkeenrupesin harjoittelemaantatuointientekemistäsisaruksiinijamyöhemminmyösmaksaviin asiakkaisiin.taitojenijohiemankartuttuaisänipyysiminuasuunnittelemaanja toteuttamaanitselleensuurehkontatuoinninjavähänmyöhemminaloitinmyös äidillenitatuoinninyläselkään. Tammikuussa2004lopetinmetalliartesaaninopintoni,silläolisinsaanut tatuoijantöitävalkeakoskelaisestaigor sintatuointiliikkeestä.ystäväni,jonkapiti tullasamaanliikkeeseentöihinlävistäjäksi,peruikuitenkinpäätöksensä.olimmejo katsoneetasunnonvalkeakoskeltajaolinpakannutsuurimmanosan ompeluverstaastanikin.samoihinaikoihinisänisuunnittelivuodenmittaisen työkomennuksenvastaanottamistafoxconinkiinantehtaaltajakyseliminua muuttamaanhatsinaantalonvahdiksi.suunnitelmaeikuitenkaantoteutunut,vaikka isäniolikinuseastipitkillätyömatkoillakiinassa. Tatuointitöidenlisäksirupesintekemäänaktiivisemminuseinjopaviikonmittaisia striptease keikkojaetelä Suomenkaupungeissa.Ilmanopiskelupaikkaaoleminenja yksinasuminenoliminullepäiväkirjamerkintöjenperusteellahyvinahdistavaaja epävarmaaaikaa.huolitaloudellisestaselviämisestänijahyväksynnänkaipuuniajoi osaltaanminutmyymäänruumistanistripteasenlisäksi. 15

16 AhdistuksenisaiminutmyöshakemaanviimetipassaopiskelupaikkaaLahden kansanopistonkuvataidelinjalta,jonnepääsinsisään.olinjälleenturvallisesti opintotuenjaopiskelijayhteisönhuomassa,vaikkakouluolikinmaksullinen.lopetin koulunmyötästripparintyönijapanostinentistäenemmäntatuointeihin. Työskentelinkesän2005lävistäjänäIgor sinlävistys jatatuointiliikkeen festaribussissa,muttakokemuksetolivatsenverranstressaavia,ettenenääkesän 2006jälkeenhalunnuttehdäfestarikeikkojalainkaan.Kehityinhyväävauhtia tatuoijanajaelätinitsenikokoajanenemmäntatuointientekemiselläkuin vaatteidenompelulla.työskentelinmyössatunnaisenalävistäjäntuuraajana eräässälahtelaisessatatuointi jalävistysliikkeessä. 2.6Isänuusiperhe Isäniaktivoituiläheskymmenenvuodenyksinelämisenjälkeenetsimään naisseuraajailmoittisyksyllä2004seurustelevansa.otimmesisarienikanssa uutisenjärkytyksensekaisellailollavastaanjaelättelimmevarovaisiatoiveita isämmetilanteenmuuttumisestakohtiparempaa.sensijaan,ettäisämmehautoisi yksinitsemurhaakasvavanromuvuorensakeskellä,hänellänäyttiolevanviimeinkin pyrkimyksiäparantaaelämänsälaatua.ehkätyömatkoilla,masennuslääkitykselläja rutiineistairtautumisellaolieteenpäinsysäävävaikutusisääni.mikäänei kuitenkaanmuuttunutlapsuudenkotinitilanteensuhteen,vaikkaisänilaihtuikin muutamiakilojajanäyttimuutenkinvoivanparemmin. Välitisäänihuononivatetääntyessänihänestähitaastiniinfyysisestikuin henkisestikin.seksuaalisenhyväksikäytönjälkeenluottamukseniperhettäkohtaan vähenihuomattavastijalopetinasioistanipuhumisenvanhemmilleni.muuttoäidin luojalopultaomaanasuntoonmuuttisuhdettaniisästävähemmänriippuvaiseksi. Jossainvaiheessa2008kuulinsiskoiltani,ettäisäniseurustelivakavastierään toisennaisenkanssajaolimuuttanuttämänkanssaparitaloonmikkeliin.heolivat myöshankkineetkaksisuurtakoiraa.kuulinmyös,ettäisäniuudellaavovaimollaon edellisestäliitostakolmeaikuistatytärtä. IsäniolijättänytHatsinantaakseenkaikkineromuineenjahankkinutuuden perheen.olimmelauranjanoorankanssajärkyttyneitä,silläisäeiosoittanut minkäänlaisiamerkkejäsiitä,ettäaikoisisiivotajälkeensäjättämänromuvuoren lapsuudenkodissamme.kesällä2010isänimeninaimisiinuudenpuolisonsakanssa, jokaeitietääkseniolevieläkäänkäynythatsinassa. 2.7Taidekoulutusjaparisuhde Pääsinkeväällä2005LahdenTaideinstituuttiin.Tutustuinvähitellenuusiin luokkatovereihinijalopultatunsinlöytäneenitaidekoulustayhteisön,johon saattaisinkokeakuuluvani. Aloinmyöskäydäpsykologinvastaanotolla,silläolinajamassaitseäniloppuun liiallatyönteollajastressaamisella.nuoruudentraumojaeiollutenäämahdollista jättäävaillehuomiota,vaanjouduinaloittamaanpatoutuneidenmuistojenja tunteidenläpikäymisen.tukenaniminullaolipieni,muttatiivisystäväjoukkonuoria kuvataideopiskelijoitajasulkeutumisensijaanopinvähitellenpuhumaanmyös 16

17 asioista,jotkatoivatesiinhaavoittuvimmatpuoleni.taideinstituutissaviettämieni neljänvuodenmyötäaloinetäännyttämisensijaantuodaitseänijakokemuksiani avoimemminmyöstaiteeseeni. Käytyäniuseammanvuodenpsykologillaaloinkyseenalaistaaperheeni vakiintuneitarooleja.isänilaiminlyönnitkasvattajanaalkoivatnäyttäytyäyhtä selkeinäkuinäitinikyvyttömyystoimiaauktoriteettina.keväällä2008kirjoitin isällenikirjeen(ks.liite2,s.78),jossakriittiseensävyynarvostelinhänen käyttäytymismallejaanjakehotinhäntähankkimaanammattiapua.kirjeoli tarkoitettuilmaapuhdistavaksikeskustelunavaukseksi,muttaolintäysinkyvytön ilmaisemaanitseänijaasiaanidiplomaattisesti.isäniottikirjeenisuorana hyökkäyksenäjakatkaisialuksivälitminunlisäksenimyöslauraanjanooraan. Syksyllä2007aloinseurustellaluokkatoveriniAnna Liisankanssajahänmuutti tilavaanyksiööniasumaan.puoltavuottamyöhemminmuutimmeanna Liisan kanssavuokrallepieneenpuiseenomakotitaloon,jonkahyväystäväniolivarta vastenmeilleostanut.remontoimmetaloajalaitoimmepuutarhaasamallakun välirikkoisänikanssapitkittyi.enollutenääpitkäänaikaanennenpuheväliemme katkeamistapyytänytisältäniautoalainaan,taiapuamihinkään,jotenluontevaa kanssakäymistäeisyntynytsenkääntakia. Keväällä2009valmistuimmeAnna LiisankanssaTaideinstituutista.Välimme isänikanssaolivatvieläkinniintulehtuneet,etteiisänitullutpäättötyönäyttelymme avajaisiin.kuulinmyöhemminlauralta,ettäisäniolikäynytkuitenkinkatsomassa näyttelyn.syksyllä2009aloitinanna LiisankanssaKuvataiteenmaisteritutkintoon johtavatopinnottaideteollisessakorkeakoulussa.kesällä2010päätinvalita graduniaiheeksihatsinanjaisäni,jotenaloinottaaselvääperheenivaiheista. 2.8JäähyväisetHatsinalle Syksyllä2009lainasimmesiskojenikanssaisonperäkärrynjamenimme lajittelemaannooranjalauranteinivuosiltahatsinaanjääneettavarat.lauraei ollutkäynytlapsuudenkodissammepariinvuoteenjahänolijärkyttynytja surullinennähtyäänsenkunnon.veimmesuurimmanosantavaroista kierrätyskeskukseen,kirpputoreillejaroskikseen,silläkuormassaolivainvähän sellaista,jotakumpikaansiskoistaniolisienääkaivannut. Jouduimmetekemäänoperaationsalassaisältämme,silläpelkäsimmehänen haluavanpitäähatsinassaisonosansiitämitäolisimmelaittamassakierrätykseen tairoskiin.laurajanooraolivatilmeisenhelpottuneitasiitä,etteiainakaanheidän turhatromunsaenääkasvattaisilapsuudenkotimmejätetaakkaa. Seuraavanatalvenaisäniilmoittijättävänsälapsuudenkotimmekylmilleen, sillähänkävitalossaenäähyvinharvoin.näinpainajaisiahatsinanpalamisestaja odotinkauhulla,milloinjokumurtautuisisinne.pelkäsinmyös,ettäjokuhajottaisi taivarastaisimoottoripyöräni,jonkaolinhankkinutisänikannustamana2003. Kävinpuolisonikanssaenäävainharvoinkesäisinompelemassapajallani,joten talossaeivälttämättäkuukausiinkäynytkukaan.teinpäätöksenmoottoripyöräni myymisestäjaompelupajanisiirtämisestämuualle. 17

18 KuinviimeisenäoljenkortenaNoorakertoipuhuneensaisämmekanssaHatsinan ostamisestasitten,kunhänsaisivalokuvausopintonsaloppuunjavakituisen työpaikan.isämmeolisiilmeisestiollutvalmismyymääntalonnoorallelopun talovelanhinnalla.suunnitelmaunohtuinooranlähdettyäopiskelemaanuuteen kouluunmatkailualaa.puolenvuodenintensiivisenopiskelunjälkeenhänvalmistui matkaoppaaksijalähtitöihinerikohteisiinympärimaailmaa. Kysyinkiinteistöalallatoimivaltaystävältäni,mikäHatsinanrahallinenarvoolisija hänarvelisenolevannykyisessäkunnossaantäysinarvoton.kokopaikkapitäisi tyhjentääennenmyymistä.olenmyösitsepohtinutpuolisonikanssahatsinan ostamistajaraivaamista,muttautopistisethaaveetovathaihtuneetjokakerta,kun olemmekäyneetpaikanpäällä.talontyhjentämisessäviihtyisään,taiedes asuttavaankuntoon,olisinäännyttävänsuurityö,jokaveisitodennäköisestivuosia. Hatsinanpihanraivaaminenonjokatapauksessalähiaikoinaedessä.Hollolankunta onvuosiensaatossaollutuseaanotteeseenyhteydessäisäänijapyrkinytsuitsimaan romunkerääntymistä.muunmuassaruostuvatautotmuodostavatympäristöriskin vuotaessaanöljyäjabensiiniämaaperään,puhumattakaanesteettisestähaitasta. TietääksenikuntavoiisänilaskuuntyhjentääosanHatsinanpihasta,elleiisäni vapaaehtoisestiteekunnanvaatimiaraivaustoimia.kunnanteetättämänätyötulee isällenihyvinkalliiksi. 18

19 3Isäni Senmukaan,mitäisänilapsuudestatiedän,seonollutvarsinnormaali.Isänisäon ollutammatiltaankauppakorkeakoulunopettajajaisänäitityöskenteli kartanpiirtäjänä.sodanisovanhempaniovatkohdanneetnoinkymmenvuotiaina ikätoveriensatavoin.isälläniontoisinsanoenolluthyvinkintavallinen keskiluokkainen60 70 luvunperhe,jonkaainoaksilapseksihänjäi.isänikertoman mukaanisäristojäihyvinetäiseksijaäitirailiolihiemanylisuojelevapoikansa suhteen. Siihen,mitänaapuritjamuutihmisetperheenelämästämahdollisesti ajattelivat,kiinnitettiinpaljonhuomiotajaajattelumalliakorostettiinmyösisälleni. Isänionollutomanaikansalapsiainasovinnaisiaajattelumallejavastaan kapinoimistamyöten. Isäniviettivaihto oppilasvuotensahyvätuloisenperheenhuomassa Amerikassavuonna1976tai 77.Amerikassaollessaanhänosallistuimyös ROTC armeijakoulutukseen,muttasuorittiasepalveluksensasuomessa.palattuaan vaihto oppilasvuotensajälkeenouluunhänhankkiensimmäisenjenkkiautonsaja alkoiseurustellaäitinikanssa.vuonna1977tai 78isänijättilukionkeskenjalähti vanhempiensavastustuksestahuolimattaäitinikanssanorjaantöihin. VanhempanityöskentelivättalvenkalatehtaallaHavøsundinkalastajakylässäja palasivatouluunperustamaanperheennorjassatienaamillaanrahoilla.isänisai työn80 luvunalussatekstinkäsittelyynjatoimistoteknologiaanerikoistuneelta firmalta,jokatoiensimmäisiäpc tietokoneitasuomeen.palkkaolihyvä,työhön kuuluityösuhdeautojaisänisaiollamukanatulevaisuudenatk teknologian kehitystyössä.työmatkatlaitekantaansauusivientoimistojenkorjaus ja asennushommissakuuluivatisänityönkuvaan. Synnyin1983keskelleisänikiivastauranluomistajaaluksiäitinijäiminun kanssanikotiin.lauransyntymänjälkeenvanhempanipäättivätrakentaa omakotitalonouluun.rahoittaakseenyhteisenasuntolainansamyösäitinialkoi työskennelläiltaisinsiivoojana.päivisinhänhoitiminunjalauranlisäksimuutamaa hoitolasta.kolmaslapsinoorasyntyijavanhempanimyivätomakotitalonsaja muuttivatetelä Suomeen. Entarkkaantiedä,miksivanhempanipäättivätyhtäkkiävaihtaakeskiluokkaisen elämänsäouluntuoreeltaomakotitaloalueeltavanhaanmaalaistaloontoiselle puolellesuomea.minullaonkuitenkinsellainenkäsitys,ettävanhempanisaivat tarpeekseenturhankireällearvioidustaomakotitalolainan takaisinmaksuaikataulustajaliiankiireiseksikäyneestätyötahdistaoulussa.ehkä isänihalusimyöspaetatukahduttavaksikäynyttäuraputkea,jokahäntäolisi Oulussaodottanut. Vanhemmillanionselvästikinolluthyvinromantisoitunäkemyslasten kasvattamisestamaaseudunkiireettömässäilmapiirissä.tämänsuuntaisia johtopäätöksiävoitehdävanhempienipienviljelysuunnitelmistajaisänihalusta rakentaataloailmanmaksullistatyövoimaa.myöslastenopintienaloittaminen pienessäkyläkoulussaonollutheilletärkeäasia. 19

20 Mahdollisestivanhempanimyöskuvittelivatvoivansapelastaarakoilevan avioliittonsamuuttamallaomakotitalolähiöstämaalaismaisemanrauhaan. Perheenhajoaminenolialkanutjoennenmuuttoa,silläisänikertomanmukaan äidilläniolioulussamuutamatoinenkinmiesjailmeisestiäitinioliollutlähdössä jonkunheistämatkaan.isänionaiemminkertonutmyös,ettähänolipistänyt äitimmevalitsemaantoisenmiehenjaperheensäväliltäjatuolloinäitiniainooli päättänytjäädäperheensäluokse. Isänieiolekoskaanollutmitenkäänerityisenankarameillelapsille,päinvastoin. Häneimyöskäänsuunnitelluttyttäriensätulevaisuuttapuolestamme,taipakottanut meitäkouluttautumaanvalitsemiinsaammatteihin.ankarimmankontrollinalaisena isänipitiitseäänjaetenkintunteitaan. Selvästikintunteisiinjaniidenosoittamiseenliittyijotainsyvästihäpeällistäja niidenolemassaolooliläheskokonaankiellettävä.suuttuessaanisäeikoskaan huutanutjareuhannut,vaanvetäytyiomaankuoreensajapysyiulkoisestitäysin tyynenä.enmuistakuinyhdenainoankerranteini iässäni,kunnäinisäniitkevän. Epäilisinmyös,ettääitinijopienenälapsenakokema,todennäköisestiseksuaalinen väkivaltaomanisänsätaholtalisääomanmausteensaperheenitragediaan.äitini alitajuisetpelotomienlapsiensajoutumisestasamanlaisenväkivallankohteeksion varmastikinvaikuttanutniinpuolisonvalintaan,kuinfyysistenrakkaudenilmausten vähäisyyteenkodissani.tämäonvarmastikinsaanutisänitiedostamattaan entisestäänrajoittamaanomaakäytöstäänjatunneilmaisuaanlastensaseurassa. Äitinipelotovatvarmastikinentisestäänruokkineetisänomiapelkoja epäonnistumisestavanhempana. Kaikkitämäonosaltaanedesauttanutetäisenjatarkointunneilmaisustaja fyysisestäkontaktistapuhdistetunisä lapsisuhteensyntymistä.todennäköisesti avioero,äitiniväkivaltainenparisuhde,lapsiinkohdistunutuhkailu,sekäkaiken taustallavaanivaalitajuinenpelkolastenmenettämisestäovatomaltaosaltaan syöneetisäniluottamustajauskoaihmisiin.sensijaan,ettäisäniolisipyytänyttai hakenutapuahänkäpertyiyhätiukemminkuoreensajapäättiselviytyäeteen tulevistakoettelemuksistayksin.isäniherkkyysjaempaattisuuseivätvarmastiole mitenkäänhelpottaneethänenosaansa.varsinkaan,kunnämäpuoletitsestäänhän ontuntunutpyrkiväntarkimminkätkemään. Isäonuseinitsenimittänytitseääntyönarkomaaniksijamuistankinhänentehneen ainavaintöitä.eimooy:n(jokamyöhemminmuutettiinfoxconnoyj:ksi)parhaina vuosinahänkertoihuvittuneenylpeäänsävyynylittäneensäkaikkisallitut ylityötuntimäärät.hänpuhuityönarkomaniastaanuseinparempanavaihtoehtona alkoholismille. Suuriosaisänivaivallaansaitsemastarahastaupposikuitenkintavaraan,eikä hänelläenääpitkientyöpäivienjälkeenollutenergiaatyöstäähaalimastaan materiaalistasuunnittelemiaanasioita.vähäisetvapaapäivätjapienetlomat,jotka hänmonestietukäteensuunnittelikäyttävänsähatsinanremontoimiseentai autoprojektiensarassaamiseen,kuluivatuseimmitenepämääräiseninnottomuuden javäsymyksenvallassa. 20

Lippujen hinnat Allegrossa (27.5.2012-8.12.2012) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk

Lippujen hinnat Allegrossa (27.5.2012-8.12.2012) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk Hintataso 1 aikuinen 137,06 86,10 aikuinen 114,41 70,11 lapsi 100,71 60,27 lapsi 84,85 49,08 ryhmä 112,82 68,89 ryhmä 94,70 56,09 aikuinen 107,13 64,88 aikuinen 84,48 48,89 lapsi 79,76 45,41 lapsi 63,90

Lisätiedot

Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk

Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 Pietariin 1. lk 2. lk Viipuriin 1. lk 2. lk Lippujen hinnat Allegrossa (26.4. - 14.12.2013) Hintataso 1 aikuinen 68,96 39,01 aikuinen 59,04 31,77 lapsi 53,04 27,30 lapsi 46,09 22,23 ryhmä 58,34 31,19 ryhmä 50,41 25,40 aikuinen 55,85 29,39 aikuinen

Lisätiedot

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää.

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. MAA Kurssikoe 9..0 Arto Hekkanen ja Jussi Tyni A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. Nimi:. Kaikki kohdat ½ pisteen arvoisia. a) x x x (x ) b) 0

Lisätiedot

Vuokrataloyhtiön kohteet

Vuokrataloyhtiön kohteet Vuokrataloyhtiön kohteet Kerrostalokohteet Valtaosa yhtiön asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Muutamissa keskustan kerrostaloissa on hissi. Kohteiden sisältyy lämmitys. Vesimaksu määräytyy kulutuksen

Lisätiedot

5. Sähkövirta, jännite

5. Sähkövirta, jännite Nimi: LK: SÄHKÖOPPI Tarmo Partanen Laboratoriotyöt 1. Työ 1/7, jossa tutkit lamppujen rinnan kytkennän vaikutus sähkövirran suuruuteen piirin eri osissa. Mitataan ensin yhden lampun läpi kulkevan virran

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI 12.5.2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 41901 KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot

Lisätiedot

Miten tietokone näkee suomen murteet?

Miten tietokone näkee suomen murteet? Miten tietokone näkee suomen murteet? Antti Leino antti.leino@cs.helsinki.fi suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos tietojenkäsittelytieteen laitos Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2.11.2009

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu 7 A, 86301 Oulainen

Lisätiedot

Lisätietoa majoituksesta

Lisätietoa majoituksesta Lisätietoa majoituksesta Huoneet Kartanon päärakennuksessa Huoneita on yhteensä 11, joista yksi on neljän hengen huone (hinta 95 per vrk), kaksi kolmen hengen (75 vrk), kuusi kahden hengen (60 vrk) ja

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Mercedes - Benz Vito, pakettiauto Kuormatilan tilavuus 5 m3 Kantavuus 830 kg

Mercedes - Benz Vito, pakettiauto Kuormatilan tilavuus 5 m3 Kantavuus 830 kg Vehorent - hyötyajoneuvohinnasto, Veho Group Lommilanrinne 2, 02770 Espoo, puh. 010 569 3557 Hinnasto 02.03.2009 Ryhmä Merkki ja malli Ovien Istuin Aika ja km veloitus Viikonloppupaketit Ilman km- Lisävrk

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Vuokrataloyhtiön kohteet

Vuokrataloyhtiön kohteet Vuokrataloyhtiön kohteet Kerrostalokohteet Valtaosa yhtiön asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Muutamissa keskustan kerrostaloissa on hissi. Kohteiden sisältyy lämmitys. Vesimaksu määräytyy kulutuksen

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

Pöytäkirja 9 /2015. Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone

Pöytäkirja 9 /2015. Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone Helsingin kaupungin asunnot Oy 20.11.2015 Heka Myllypuro Vuokralaistoimikunta 1 (2) Pöytäkirja 9 /2015 Aika: 19.11.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 2013 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Alaotsikko T E

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

Oulun kaupunki - Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tilojen hinnasto (Hinnat sis. alv 24%, liikuntatilojen alv 10%) alk. 1.10.2015

Oulun kaupunki - Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tilojen hinnasto (Hinnat sis. alv 24%, liikuntatilojen alv 10%) alk. 1.10.2015 Oulun kaupunki - Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tilojen hinnasto (Hinnat sis. alv 24%, liikuntatilojen alv 10%) alk. 1.10.2015 Koulujen ja monitoimitalojen liikuntasalit (alv 10%) Kausihinta tarkoittaa

Lisätiedot

Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori?

Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori? MILLAINEN? vertailu Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori? Sää oli ihana viikonloppuna! Pekka on komea mies. Kumpi teistä haluaa tulla ensin? Kumpi on parempi,

Lisätiedot

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa 8.00 Lähtö keskustorilta 8.45 Aamupala 9.15 Seminaarin avaus 9.25 Katsaus VTS:n asukastoimintaan 10.00 Uudet tavat viestiä ja pitää yhteyttä Timo Albert Hintsa, tutkija, VTT Verkkomedia 12.00 Musiikkia,

Lisätiedot

HS.fi Auto & Tiede kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016

HS.fi Auto & Tiede kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016 HS.fi Auto & Tiede kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 2 0 HS.fi Auto & Tiede käyttäjät, N=8 Kaikki, N=6 Mies 0 3 0 20 0 60 80 0 % Ikä 1-2 vuotta 2-3 vuotta 23 3- vuotta - vuotta 20 20 18 HS.fi Auto & Tiede

Lisätiedot

...~..;.0.. halpa (halva/n) halve/mpi halv/in kylma (kylma/n) kylme/mpi kylm/in

...~..;.0.. halpa (halva/n) halve/mpi halv/in kylma (kylma/n) kylme/mpi kylm/in Komparatiivi ja superlatiivị ~ ;0 ~" Tama kukka on Tama kukka on Tama kukka on pieni vielapienempi kaikkein pienin Komparatiivin tunnus on -mpi Superlatiivintunnus on -in Huomatkaa seuraavat seikat: I

Lisätiedot

Tolstoi hinnat

Tolstoi hinnat Moskovaan 2.lk (4 hlö osasto) Helsinki/Pasila/Tikkurila - Moskova aikuinen 98,44 88,60 78,75 59,07 88,60 78,75 lapsi 68,97 62,02 55,13 41,36 62,02 55,13 ryhmä 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 Lahti

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016

Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016 Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 0 Kaikki, N=64 Mies 0 8 0 40 60 80 0 % Ikä 1-24 vuotta 1 2-34 vuotta 1 3-44 vuotta 4-4 vuotta Kaikki, N=64-4 vuotta 2 3 0 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu,

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Kertaustehtävien ratkaisut. x y = x + 6 (x, y) 0 0 + 6 = 6 (0, 6) + 6 = (, ) + 6 = 0 (, 0) y-akselin leikkauspiste on (0, 6) ja x-akselin (, 0).. x y = x (x, y) 0 0 (0, 0) (, ) (, ) x y = x + (x, y) 0

Lisätiedot

YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke

YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke Romanien asumisen yhdenvertaisuus Liisa Männistö 20.11.2012 YES-hanke pähkinänkuoressa Kansallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja 2007 Kumppaneina eri ministeriöt,

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

AIKATAULUT. Hamina - Kotka - Helsinki. + lentoasemavuorot. alkaen Kaikki aikataulut myös nettisivuilla:

AIKATAULUT. Hamina - Kotka - Helsinki. + lentoasemavuorot. alkaen Kaikki aikataulut myös nettisivuilla: AKATAUUT alkaen 1.1.2017 - - + lentoasemavuorot Kaikki aikataulut myös nettisivuilla: www.kotka.fi/aikataulut 2017 Pohjolan iikenne avonlinja Vuorelan iikenne 1 täkeskus täkeskus - - - PKA (1 4.05 PKA

Lisätiedot

Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan ja kävi koulunsa siellä.

Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan ja kävi koulunsa siellä. Eeva Laaksonen Eeva Orvokki Laaksonen, o.s. Sivusaari syntyi 24.12.1922 Porissa. Hän muutti vanhempiensa mukana Vaasaan 8.12.1925 ja kävi koulunsa siellä. Eeva Siskokset Kirsti ja Eeva Sota-aikana Eeva

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

11.1 Yleistä Kun eri asioiden suuruuksia verrataan, käytetään asian havainnollistamiseksi usein prosentteja.

11.1 Yleistä Kun eri asioiden suuruuksia verrataan, käytetään asian havainnollistamiseksi usein prosentteja. 113 11.1 Yleistä Kun eri asioiden suuruuksia verrataan, käytetään asian havainnollistamiseksi usein prosentteja. Esim. Kun sulatetaan 63 g kuparia ja 37 g sinkkiä, saadaan 100 g messinkiä. 63 100 = 114

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät ..niinku tavallaan ku se tavote on se että lapset voi paremmin nin tuota ei siinä niinku se aikuinen mitään menetä missään kohtaa. Että jos on niinku halu, niinku

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016

SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016 SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016 LEPOLAKOTI Kerinkallionkatu 13 15520 Lahti Puh.044 716 1022 (palveluesimies) Puh. 050 398 7841 (sairaanhoitaja) Asunnot (43) 1h+k 31,0

Lisätiedot

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue K01 P P a a k k i i l l a a n n t t i i e e Ostari Länsipuoli Itäpuoli Valintatalo Metsäpurontie Suunnittelualue K02 Asukassuunnitelmia 2002 Paavo Kaipainen Matti Pöyry Aija Staffans Klaus Luohio Maunulan

Lisätiedot

SOSIAALINEN JA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA

SOSIAALINEN JA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA SOSIAALINEN JA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA Yrittäjien syyshuolto 10.10.2011 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Liisa Hakala Onnistumisten tekeminen näkyväksi Missä asioissa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa

Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa Kestävä yhdyskunta -yksikkö Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa 30.3.2016 1 Sanna Mari Huikuri Satu Routa-Lindroos SISÄLLYS 1 ALUKSI...3

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

Asiakastyöstä KuVa-projektissa

Asiakastyöstä KuVa-projektissa Asiakastyöstä KuVa-projektissa Seija Juntunen Projektin työvalmentaja Kuntouttavan vankityön seminaari Hämeenlinnassa 22.11.2006 Valmentaja KuVa-projektissa 1.6.2004-30.4.2006 Kesä 2004: KuVasta tiedottaminen

Lisätiedot

Vaihtoraportti Singapore NTU

Vaihtoraportti Singapore NTU Vaihtoraportti Singapore NTU Kemian, bio- ja materiaalitekniikka Nanyang Technological University Kahdenvälinen vaihtokohde 07.01.2016 06.05.2016 SINGAPORE Singapore on hyvin pieni ja tiheästi asuttu viisikymmentä

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Mikä on lasten kohtaama arki varhaiskasvatuksessa?

Mikä on lasten kohtaama arki varhaiskasvatuksessa? Mikä on lasten kohtaama arki varhaiskasvatuksessa? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL Itä-Suomen varhaiskasvatuspäivät 20.9.2016 blogs.helsinki.fi/reunamo 21.9.2016 1 Orientaatioprojekti Syksy 2014:

Lisätiedot

BIARRITZ Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2016

BIARRITZ Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2016 BIARRITZ Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2016 Uudet vuonna 2012 valmistuneet huoneistot sijaitsevat Biarritzin keskustassa 400 m päässä rannasta. Lyhyt matka kaikkiin keskustan palveluihin ja kaupungin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Björn Johansson Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Käsisammuttimet ja vähän muuta. 1 Käsisammuttimet Valmistusajankohta

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

PIKAVUORO. Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU

PIKAVUORO. Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU PIKAVUORO Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU HEL SINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU 1. 31.1.2016 5) 1) M P M S M PSS Hel sinki 8.30 14.00 Lentoasema/T2 (8.35) (14.05) Lentoasema/T1

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu Kävijäprofiili 20 Plaza.fi/Etusivu Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Etusivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 2011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

PYHÄNNÄNN KUNTA Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 92930 Pyhäntä 23.6.2011. Viitaten. Nimi. Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö

PYHÄNNÄNN KUNTA Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 92930 Pyhäntä 23.6.2011. Viitaten. Nimi. Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi _ Yhteystiedot Pankkiyhteys:

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijä: Teksti ja ulkoasu: Sari Pajarinen Piirroskuvat: Renja Perälä TIETOKONEELLA

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA As Oy Ylivieskan Kino EAKKOMARKKIOIIS Osta omaksi tai sijoitusasunnoksi! As Oy Ylivieskan Kino rakennetaan Ylivieskan keskustan tuntumaan suojaiselle ja rauhalliselle tontille. Kaksikerroksinen luhtitalo

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot