TASEKIRJA Y-tunnus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2013. Y-tunnus 1036087-8"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Tämä asiakirja on säilytettävä saakka Sepänkatu Sepänkatu Jyväskylä 4, Jyväskylä puh. puh , fax

2 Sisällysluettelo Tilikausi Sivut Toimintakertomus, konserni ja emoyhtiö 1-5 Tase, konserni ja emoyhtiö 6 Tuloslaskelma, konserni ja emoyhtiö 7 Rahoituslaskelma, konserni ja emoyhtiö 8 Liitetiedot, konserni ja emoyhtiö 9-12 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 13 Luettelo käytetyistä tilikirjoista 14 Sepänkatu Jyväskylä puh , fax

3 1 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö ja liiketoimintojen kehitys (myöhemmin Jykes) on Jyväskylän seudun neljän kunnan Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten omistama, vuonna 1996 perustettu elinkeinoyhtiö. Jykesin toiminta-ajatuksena on kehittää Jyväskylän seudun ja ympäristökuntien yrityselämää ja elinkeinoyhteistyötä. Jykes luo mahdollisuuksia ja edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiselle tarjoamalla asiantuntijuutta, tukea ja verkostoja seudun yrityksille. Jykes toteuttaa toiminta-ajatustaan tarjoamalla kasvu-, kehittämis- ja kansainvälistymispalveluita sekä yritysten neuvontapalveluita omistajakunnissa sijaitseville pk-yrityksille sekä rajoitetusti yhteistyökuntien yrityksille. Lisäksi Jykes tarjoaa aktiivisesti liiketoimintamahdollisuuksia verkostojensa kautta seudun yrityksille. Jykes on aktiivinen liiketoimintaympäristön kehittäjä Jyväskylän seudulla. on Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Uuraisten omistama elinkeinoyhtiö. Jyväskylän omistusosuus on 80,13 %, Laukaan omistusosuus on 12,80 %, Muuramen kunnan 4,92 % ja Uuraisten kunnan omistusosuus on 2,15 %. Yhtiössä on samanlajisia osakkeita nimellisarvoltaan 1 681,88 (ei tarkka arvo), yhteensä kappaletta. Jykesin liikevaihto oli kertomusvuonna 7 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa v. 2012). Jykes muodostaa konsernin Jyväskylä Innovation Oy:n kanssa, josta Jykes omistaa 100 %. Jykes-konsernin tilikauden liikevaihto oli 8 miljoonaa euroa. Jykes kuuluu puolestaan tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän kaupunki. Jykesin omistajat Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame ja Uurainen ostivat Jykesiltä elinkeinopalveluja kertomusvuoden aikana 5 miljoonalla eurolla eli omistajakuntien osuus Jykesin liikevaihdosta oli 71 %. Jykesin omien asiantuntijapalvelujen myynnistä kertyi 0,9 miljoonaa euroa. EU:sta ja muista julkisista lähteistä saatiin hankerahoitusta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Jykesin ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioilta ja tytäryhtiöiltä toteutuneiden ostopalvelujen arvo oli 1,1 miljoonaa euroa, mikä oli 22 % Jykesin omistajakuntien rahoituksesta vuonna Henkilöstökulujen määrä vuonna 2013 oli 2,7 miljoonaa euroa, eli 54 % omistajakuntien kehittämisrahoituksesta ja 38 % liikevaihdosta. Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh , , fax Jyväskylä puh. Sepänkatu 020 4, , Jyväskylä, fax Y-tunnus:

4 2 2 Strategisesti merkittävät toimet ja hankkeet Jykes kävi läpi koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut Muutokset organisaatiossa ja työtehtävien uudelleen suuntaamiset johtivat kahdeksan henkilön irtisanomiseen. Työsuhteet päättyivät vuoden 2013 aikana. Organisaatiouudistuksella tähdättiin siihen, että Jykes pystyy palvelemaan paremmin asiakkaitaan muuttuvassa ja haasteellisessa toimintaympäristössä. Uudistunut organisaatiorakenne astui voimaan Jykesin tytäryhtiö Jyväskylä Innovation Oy kävi läpi koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut Yt-neuvottelujen peruste oli Osaamiskeskusohjelman, sen rahoituksen sekä Jykesin kanssa solmitun määräaikaisen sopimuksen päättyminen. Jyväskylä Innovation Oy irtisanoi koko henkilöstönsä tuotannollis-taloudellisten syiden johdosta. Työsuhteet päättyivät Irtisanottuja henkilöitä oli yhdeksän ja kolme henkilöä oli määräaikaisessa työsuhteessa. Joulukuussa 2013 Jyväskylä Innovationista tuli Jykesin 100 % omistama tytäryhtiö. Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän Innovatiiviset kaupungit (INKA) - ohjelman tavoitteena on synnyttää kilpailukykyistä liiketoimintaa ja vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on valittu viisi kansallista teemaa, joista kyberturvallisuusteeman kansalliseksi vetäjäksi valittiin Jyväskylän kaupunkiseutu kesäkuussa Ohjelma käynnistyy vuoden 2014 alussa ja sitä koordinoi Tekes. Jyväskylän kyberturvallisuusohjelmaa hallinnoi. Lisäksi Jyväskylän kaupunkiseutu osallistuu kumppanina biotalousohjelmaan, jonka vetovastuu on Joensuun kaupunkiseudulla. Jykes vastasi Keski-Suomen klusterikehittäminen -hankkeen toteutuksesta yhteistyössä maakunnan muiden kehittämisyhtiöiden kanssa. Hankkeella tähdättiin alueen vahvojen teollisuusalojen pk-yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen ja vahvistamiseen sekä uuden viennin käynnistämiseen. Kohderyhminä olivat Uudistuvat koneet ja laitteet, Kehittyvä asuminen sekä Bioenergiasta elinvoimaa -klustereihin kuuluvat yritykset. Hankkeeseen osallistui 184 yritystä ja sen aikana tunnistettiin 16 eri kehittämisteemaa, joiden ympärille koottujen yritysryhmien toimintaan osallistui 113 yritystä. Kaikissa klustereissa valmisteltiin uuden viennin käynnistämistä, esimerkkinä Venäjän vientiin koottu yritysryhmä, joka sai myytyä ensimmäisen talopakettinsa kesällä Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan keskisuomalaisten vientiyritysten määrä kasvoi vuosina %. Jykesin Venäjä-toimintojen 20-vuotista taivalta juhlistettiin asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä maaliskuussa Pietarissa että Jyväskylässä marraskuussa. Pietarin toimiston palvelut tunnetaan keskisuomalaisten ja pietarilaisten yritysten keskuudessa ja toiminta on vakiintunut 20 vuoden aikana. Toiminta on painottunut yksittäisten yritysten ja yritysryhmien palvelemiseen etsimällä paras ratkaisu Venäjän markkinoille menoon. Nyt aktiivisella markkinoinnilla haetaan Venäjältä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusi avaus on Pietarista elinvoimaa -hanke, jonka puitteissa yhteyspäällikkö siirtyi alkaen työskentelemään Jykesin Pietarin toimistoon. Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh , , fax Jyväskylä puh. Sepänkatu 0204, , Jyväskylä, fax Y-tunnus:

5 3 3 Kasvu- ja kehittämispalvelu koostuu kehittämistuesta ja henkilöstön koulutuspalvelusta, joita tuetaan noin 50 % julkisella rahalla. Tuella käynnistyi vuoden 2013 aikana 89 kehittämis- ja koulutushanketta volyymiltaan euroa. Hankkeilla tuetaan muun muassa innovaatioiden ja uusien tuotteiden kaupallistamista, kansainvälistymistä, ammatillista lisäkoulutusta sekä avainhenkilöiden koulutusta. Sijoittumispalvelut hakee uusia Jyväskylän seudulle sijoittuvia yrityksiä. Vuonna 2013 alueelle sijoittui 10 uutta yritystä, joiden työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan 69 uutta työpaikkaa. Sijoittuneiden yritysten toteutuneet investoinnit alueelle 2013 olivat arviolta 2,5 milj. euroa. Vuoden alussa käynnistyi Sijoittumispalveluilla lisää yrityksiä ja työpaikkoja -hanke, jossa kootaan yhteen yrityssijoittumisen kannalta tärkeät toimijat ja kehitetään alueen sijoittumispalvelumalli. Tämä tukee niin sijoittuvia yrityksiä kuin alueen toimijoita sijoittuvien yritysten neuvonnassa. Jykes on luonteeltaan välittäjäorganisaatio eikä sillä ole omaa merkittävää t&k - toimintaa. Yhtiö ei maksa tulospalkkioita. Tunnusluvut Tunnusluku Konserni 2013 Konserni 2012 Konserni 2011 Emoyhtiö 2013 Emoyhtiö 2012 Emoyhtiö 2011 Liikevaihto (milj. ) 8,0 9,3 9,1 7,0 8,3 7,8 Liiketulos (milj. ) 0,2 0,4 0,3 0,04 0,5 0,4 Omistajakuntien 62 % 67 % 61 % 71 % 67 % 71 % kuntarahoituksen osuus lv:stä Omavaraisuusaste 68,7 % 67,6 % 57,6 % 78,6 % 78,4 % 68,6 % Oma pääoman tuotto -10,8 % 18,5 % -20,9 % -3,1 % 16,8 % -13,3 % Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot (milj. ) 2,9 3,1 3,4 2,2 2,3 2,4 Tulevaisuuden näkymät Jykes vastaa tulevana vuonna omistajakuntiensa elinkeinopoliittisten linjausten toteuttamisesta, elinkeinoyhteistyöstä sekä tarjoaa neuvontapalveluita sekä kasvu-, kehittämis- ja kansainvälistymispalveluita omistajakunnissa sijaitseville pk-yrityksille. Jykes on sekä aloitteentekijä että pitkäjänteinen yhteistyökumppani Jyväskylän seudun elinkeinotoiminnassa. Jykes Oy Sepänkatu Puh , , fax Jyväskylä puh. Sepänkatu 020 4, , Jyväskylä, fax Y-tunnus:

6 4 4 Jyväskylän kaupunkiseutu vetää ja toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman kansallista kyberturvallisuusohjelmaa. Ohjelma käynnistyy vuoden 2014 alussa ja sitä koordinoi Tekes. Jyväskylän kyberturvallisuusohjelmaa hallinnoi Jykes. Lisäksi Jyväskylän kaupunkiseutu osallistuu kumppanina biotalousteemaan, jonka vetovastuu on Joensuun kaupunkiseudulla. Jykes rekrytoi ohjelmiin tarpeellisen määrän henkilöstöä vuoden 2014 alussa. Jyväskylän Yritystehtaan toimintaa edistetään vuoden 2014 aikana ja sille etsitään sopivia toimitiloja. Yritystehtaan tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa yritysten liiketoiminnan käynnistämistä ja selkeyttää toimijoiden rooleja esihautomo- ja hautomopalveluissa Jyväskylän seudulla. Toiminnassa ovat mukana muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Protomo, Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry ja. Sijoittumispalveluiden parantamiseen ja lisäresurssien saamiseen tähtäävä Sijoittumispalveluilla lisää yrityksiä ja työpaikkoja -hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Hankkeella kootaan yhteen yrityssijoittumisen kannalta tärkeitä toimijoita ja kehitetään alueen sijoittumispalvelumallia. Kaksivuotinen Pietarista elinvoimaa -hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on tehdä Keski-Suomen elinkeinoelämää ja alueen osaamista tunnetuksi Pietarissa. Venäjä-toimintojen yhteyspäällikkö jatkaa työskentelyään Jykesin Pietarin toimistolla. Jykes jatkaa toimintaansa tulevana vuonna Jyväskylän kaupungin asettamassa Kilpailukykyja elinkeinopoliittisessa työryhmässä (KELPO) vuoden 2014 loppuun saakka. Mahdollisia epävarmuustekijöitä Jykesin kannalta ovat kuntien vaikea taloustilanne ja mahdollinen kuntarahoituksen niukkeneminen. Emoyhtiön vuoden 2014 liikevaihdoksi on budjetoitu euroa. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Tilikauden tappio on ,51 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja että tilikauden tappio kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa jaeta. Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh , , fax Jyväskylä puh. Sepänkatu 0204, , Jyväskylä, fax Y-tunnus:

7 5 5 Hallinto ja organisaatio Hallitus Hallitus kokoontui 10 kertaa tilikauden aikana. Henkilön nimen perässä oleva luku kertoo henkilön osallistumiskerrat kokouksiin. Laitinen Reijo, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylä, asti (4) Mäkinen Pertti, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylä, alkaen (6) Selin Pirkko, hallituksen varapuheenjohtaja, Jyväskylä, saakka (3) Moilanen Seppo, hallituksen varapuheenjohtaja, Jyväskylä, alkaen (6) Kuntien edustajat: Kalmari Leena, Laukaa, asti (4) Stenman-Kässi Liisa, Uurainen, asti, (3) Takala Pauliina, Muurame (10) Virkkunen Henna, Jyväskylä, asti, (0) Fredrikson Timo, Jyväskylä, asti (4) Kankaanniemi Toimi, Uurainen, alkaen (6) Kuniala Anita, Laukaa, alkaen, (5) Lauttamus Ulla, Jyväskylä, alkaen (5) Wallinheino Sinuhe, Jyväskylä, alkaen (3) Yritysten edustajat: Kähärä Sami, Jyväskylä (8) Pirttiaho Tuuli Kirsikka, Jyväskylä (7) Tukiainen Petrikki, Jyväskylä, (8) Hallituksen sihteerinä toimi Risto Kinnunen. Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Johtoryhmä Ari Hiltunen, toimitusjohtaja, pj Olli Patrikainen, johtaja, teknologiateollisuus Risto Kinnunen, johtaja, palveluala, toimitusjohtajan sijainen Satu Freyberg, johtaja, kansainvälistymispalvelut Harri Heinänen, johtaja, sijoittumispalvelut, alkaen Risto Kovala, johtaja, yrityspalvelut, alkaen Tero Rautiainen, johtaja, kasvu- ja kehittämispalvelut, alkaen Johanna Niinikoski, talous ja henkilöstöpäällikkö Taija Lappeteläinen, markkinointipäällikkö Veli-Pekka Heikkinen, toimitusjohtaja, Jyväskylä Innovation Oy Tilintarkastaja BDO Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh , , fax Jyväskylä puh. Sepänkatu 020 4, , Jyväskylä, fax Y-tunnus:

8 6 6 TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,47 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,47 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,36 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,36 Osakkeet ja osuudet , , , ,66 Sijoitukset yhteensä , , , ,38 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , , , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,04 Lainasaamiset , , , ,95 Muut saamiset , , , ,05 Siirtosaamiset , , , ,63 Lyhytaikaiset yhteensä , , , ,67 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 211,23 91,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , , , ,90 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,13 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,55 Muutokset osakkuusyhtiöiden omassa po:ssa Tilikauden voitto/tappio , , , , , , , ,76 Oma pääoma yhteensä , , , ,89 VÄHEMMISTÖN OSUUS 0, ,30 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , , ,76 Ostovelat , , , ,17 Muut velat , , , ,23 Siirtovelat , , , ,46 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , , , ,86 Vieras pääoma yhteensä , , , ,86 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,75 Jyväskylän Sepänkatu 4, seudun Jyväskylä kehittämisyhtiö Jykes Oy Sepänkatu puh , 5600, fax 020 Jyväskylä puh. Y-tunnus , fax

9 7 TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO , , , ,98 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,00 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut , , , ,60 Materiaalit ja palvelut yht , , , ,60 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,27 Eläkekulut , , , ,45 Henkilösivukulut , , , ,43 Henkilöstökulut yht , , , ,15 Poistot ja arvonalentumiset Muista aineettomista hyödykkeistä Koneista ja kalustosta , , , ,15 Poistot ja arvonalentumiset yht , , , ,15 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,92 LIIKEVOITTO/TAPPIO , , , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut Osuudet osakkuusyritysten tuloksista , ,65 Muut korko-ja rahoitustuotot Korkotuotot 4 575, ,97 993,17 242,95 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Omistusosakkuusyritysosuuksien arvonal , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,75-4, ,90 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, , , , ,21 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA , , , ,21 Tuloverot , ,99 VÄHEMMISTÖ OSUUS ,37 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,21 puh , fax Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

10 8 RAHOITUSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , , , ,21 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,15 Rahoitustuotot ja -kulut -628, ,78 516, ,95 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot /my.voitot muista sijoituksista) ,00 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta , ,65 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,41 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) , , , ,30 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+)/väh.(-) , , , ,68 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,03 Maksetut/Saadut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista 628, ,78-516, ,95 Maksetut/Saadut välittömät verot , ,53 0,00 Muut satunnaiset tuotot Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,98 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,76 0, ,62 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin -1, ,00-1, ,00 Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) , , , ,00 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti tytäryhtiöissä, vähemmistön osuus Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta C Rahavarojen muutos (A+B+C) lis.(+) /väh.(-) , ,97 120, ,02 Rahavarat tilikauden alussa , ,12 91, ,25 Rahavarat tilikauden lopussa , ,15 211,23 91, , ,97 120, ,02 Jyväskylän seudun kehittämsiyhtiö Jykes Oy Y-tunnut

11 9 9 LIITETIEDOT on Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö, omistusosuus on 80,13 %. Konsernitilinpäätös on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskusliikelaitoksesta osoitteessa: Heikinkatu 3 B, Jyväskylä. EMOYHTIÖN OSAKKAAT 2013 % 2012 % Jyväskylän kaupunki ,92 80, ,92 80,13 Laukaan kunta ,73 12, ,73 12,80 Muuramen kunta ,36 4, ,36 4,92 Uuraisten kunta ,12 2, ,12 2,15 Osakepääoma ,13 100, ,13 100,00 Tytäryhtiöt: Jykes Sankt Petersburg ZAO, kotipaikka Pietari, omistusosuus on 100 % Jyväskylä Innovation Oy, kotipaikka Jyväskylä, omistusosuus 100 % KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Tytäryhtiöt ovat itse perustettuja, eikä näin ollen osakkeiden eliminoinnista ole aiheutunut konserniaktiivaa eikä konsernireserviä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään. Jyväskylä Innovation Oy:n vähemmistöosuuden kaupasta syntynyt voitto on kirjattu Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja eliminoitu konsernin omasta pääomasta Muuntoeroja ei ole, koska kaikki yhtiöt ovat tehneet tilinpäätöksensä euromääräisinä. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran tilikaudelta LIIKEVAIHTO Konserni Emoyhtiö Liikevaihdon jakautuminen 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % Myynti omistajakunnille Yhteistyökunnat Liikevaihto kunnille yht EU- ja muu julkinen rahoitus Asiantuntijapalvelujen myynti Yhteensä Liikevaihto yhteensä HENKILÖSTÖ Konserni Emoyhtiö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Emoyhtiössä ryhmäeläkevakuutus on otettu kahdelle henkilölle. Konserni Emoyhtiö Maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen: Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Tilintarkastajien palkkiot: Tilintarkastus puh , fax

12 10 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Konserni Emoyhtiö POISTOT Suunnitelmanmukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet , , , , , , , ,15 Emoyhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät: Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet menojäännöspoistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Emoyhtiön poistosuunnitelma: Aineettomat hyödykkeet, atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet, koneet ja kalusto Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. 5 vuoden tasapoisto 25 % menojäännöksestä Konsernin poistoperiaatteet ovat olennaisilta osin samat kuin emoyhtiön. Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä JyväsSeed Fund Oy , ,00 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Konserni Emoyhtiö Hankintameno tilikauden alussa , , , ,62 Lisäykset tilikaudella 7 839, ,75 Vähennykset tilikaudella Yhteensä , , , ,62 Tilikauden poisto , , , ,15 Hankintameno tilikauden lopussa , , , ,47 puh , fax

13 11 SAAMISET JA VELAT Konserni Emoyhtiö Myyntisaamiset , , , ,93 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 510,11 Lainasaamiset , , , ,95 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 Siirtosaamiset , , , ,63 Hankesaamiset , , , ,82 Hankesaamiset, konserni 6 475,57 Vakuutussaatavat , , , ,03 Alv-saatava , , , ,34 Muut siirtosaamiset , , , ,87 Muut saamiset , , , ,05 Muut saamiset, konserni , ,00 Saamiset yhteensä , , , ,67 Ostovelat , , , ,17 Ostovelat saman konsernin yrityksille Saadut tuloennakot , , ,76 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,23 Alv-velka , ,13 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,23 Siirtovelat , , , ,46 Lomapalkkavelka , , , ,66 Hankejaksotukset , , , ,80 Muut siirtovelat , , , ,00 Velat yhteensä , , , ,86 OMA PÄÄOMA Konserni Emoyhtiö Oman pääoman muutokset Osakepääoma , , , ,13 Osakepääoma , , , ,13 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,55 Vähemmistöosuus edell. tilikausien tuloksista ,29 Tilikauden voitto/tappio , , , ,21 Voitonjakokelpoiset varat , , , ,76 Oma pääoma yhteensä , , , ,89 VASTUUSITOUMUKSET Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut Tilikauden 2014 vastuut , , , ,99 Tilikausien vastuut , , , ,79 Yhteensä , , , ,78 Annetut vakuudet Takuuvuokra 1 305, , , ,25 puh , fax

14 12 Omistukset muissa yrityksissä Osakkeita Omistus Kirjanpitoarvo Oma Tilikauden kpl osuus % pääoma voitto/tappio Osuudet saman konsernin yrityksissä Tytäryhtiö Jykes Sankt Petersburg ZAO, Pietari 4 100, ,36 657, ,50 Jyväskylä Innovation Oy, Jyväskylä , , , ,12 Osuudet omistusyhteisyrityksissä Osakkuusyhteisöt Jyväskylän Kongressikeskus Oy, Jyväskylä , , , ,16 JyväsSeed Fund Oy, Jyväskylä , , , ,16 Sijoitusten tasearvo yhteensä ,72

15

16 14 LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat Konserni Konsernin tuloslaskelma ja tase sekä konserniviennit erillisinä excell-tulosteina Emoyhtiö Päiväkirja atk-tulosteena , PDF-tiedostona Y-asemalla Pääkirja atk-tulosteena , PDF-tiedostona Y-asemalla Tuloslaskelma ja tase atk-tulosteena Tasekirja sidottuna kirjana Tase-erittelyt sidottuna kirjana Tositelajit ja tositteiden säilytystapa Kirjanpito: kassatositteet Kirjanpito: pankkitositteet Kirjanpito: muistiotositteet Kirjanpito: tilisiirtotositteet Sisäinen laskenta:fullcost-tositteet Palkanlaskenta:palkkatositteet Ostoreskontra: laskut manuaalimaksut maksut Myyntireskontra: laskut suoritukset automaattiset suoritukset / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina ja verkkolaskut Visman palvelimella / sarja paperitositteena / sarja paperitositteina / sarja paperitositteina / sarja-paperitositteina / sarja paperitositteina Sepänkatu Jyväskylä puh , fax

TASEKIRJA 31.12.2012. Y tunnus 1036087 8

TASEKIRJA 31.12.2012. Y tunnus 1036087 8 TASEKIRJA 31.12.2012 Y tunnus 1036087 8 Sepänkatu 4 Jyväskylän 40100 Jyväskylä seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Sepänkatu puh. 020 771 4, 40100 5600, Jyväskylä fax. 020 771 5694 puh. 020 771 5600, fax 020

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2054342-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Kuhilas Oy Tulliportinkatu 37 C, PL 3010 70701 KUOPIO 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Sivu Kansi 1 Sisällysluettelo 2 Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot