1 (12) Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA"

Transkriptio

1 (12) Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

2 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-10 Hallituksen voitonjakoehdotus 11 Päiväys ja allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 12

3 FINEXTRA OY 3(12) TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot , ,73 Materiaalit ja palvelut , ,36 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut 2,10-251,43 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,84 Satunnaiset erät VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA , ,84 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -133, ,13 TILIKAUDEN VOITTO , ,71

4 FINEXTRA OY 4(12) TASE VASTAAVAA Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Rakenteilla oleva käyttöomaisuus , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksilt; 8 Muut saamiset , , , , , , , , , ,94 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma Ylikurssirahasto Tilikauden voitto , , , , , , , ,49 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Tilauksista saadut ennakot Ostovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Muut lyhytaikaiset velat , , , , , , , , , , ,94

5 FINEXTRA OY 5(12) RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,45 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + 0,00 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,92 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/ , ,53 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista _ , ,09 Saadut korot liiketoiminnasta , ,66 Saadut osingot liiketoiminnasta + 0,00 Maksetut välittömät verot ,02 Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/ , ,08 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) +/ ,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) +/ , ,08 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,00 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot t 0,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin - 0,00 0,00 Luovutustulot muista sijoituksista + 0,00 0,00 Myönnetyt lainat - 0,00 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut + 0,00 0,00 Saadut korot investoinneista + 0,00 0,00 Saadut osingot investoinneista + 0,00 0,00 Investointien rahavirta (B) +/ ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti + 0,00 0,00 Omien osakkeiden hankkiminen - 0,00 0,00 Omien osakkeiden myynti + 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot + 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys konserniyhtiöiltä +/- 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , Rahoituksen rahavirta (C) +/ , ,07 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) +/ , ,99 Rahavarat tilikauden alussa , ,15 Rahavarat tilikauden lopussa , ,16 Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Konsernitilisaaminen emolta , , , ,16

6 FINEXTRA OY 6(12) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Yhtiö kuuluu Fingrid-konserniin. Konsernin emoyhtiö on Fingrid Oyj, kotipaikka Helsinki. Fingrid Oyj:n konsernitilinpäätös on saatavissa yhtiön pääkonttorista Läkkisepäntie 21, Helsinki. 2. Liikevaihto Finextra Oy:n tehtävä on tehoreservijärjestelyn hallinnoinnin hoitaminen. Tehoreservin kulutusmaksu laskutetaan kantaverkkoasiakkailta neljännesvuosittain jälkikäteen. Finextra Oy maksaa tehoreservijärjestelyyn kuuluville tuottajille korvaukset viimeistään kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Finextra Oy ostaa tehoreservin hallinnoinnin palveluna Fingrid Oyj:ltä. Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla. Fingridin vastuulla on lähtien sähkön alkuperätakuiden hallinnointi sähköisen rekisterin pitäjänä, mitä hoitaa Fingridin tytäryhtiö Finextra Oy. Maksutperittiin asiakkailta (tilinhaltijoilta) takautuvasti kolmen kuukauden jaksoissa sekä kiinteinä maksuna että palvelun käytön laajuuden perusteella. Finextra Oyosti siirtymäkaudella sähköisen rekisterin palvelut Grexel Systems Oy:ltä. Finextra Oy laskutti asiakkaita omien kustannusten osalta ja Grexel Systems Oy laskutti suoraan asiakkaita sähköisen rekisterin käytöstä ja asiakaspalvelusta. 3. Materiaalit ja palvelut, Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut, Vieraat palvelut ja työsuoritukset -9-2 Sisäiset palvelut Muut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut, Korkotuotot.ulkopulisilta 0 0 Korko-ja muut rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 2 1 Korkokulut ia muut rahoituskulut, muille -2-2 Yhteensä Verot, Tuloverot tilikaudelta 0-12 Yhteensä Aineettomat hyödykkeet, Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 256 Yhteensä Saamiset saman konsernin yrityksiltä, Konsernitilisaamiset Yhteensä Myyntisaamiset ja muut saamiset, Myyntisaamiset Arvonlisävero 45 7 Tulovero 10 Siirtosaamiset 29 Yhteensä Yhtiö on kirjannut vuonna 2014 myyntisaamisten arvonalentumisia 2 291,76 euroa sis. alv 24% asiakkaan konkurssin johdosta.

7 FINEXTRA OY 7(12) 10. Oma pääoma, Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Oma pääoma Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Tilauksista saadut ennakot, Tilauksista saadut ennakot, lyhytaikaiset 7 Yhteensä Velat saman konsernin yrityksille, Ostovelat Yhteensä Osto-ja siirtovelat, Ostovelat, ulkopuoliset Arvonlilsäverovelka Siirtovelat Yhteensä Liiketoimintojen eriyttäminen Lain sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä luvun 4 mukaisesti Finextra Oy:n tulee eriyttää tehoreservijärjestelmän hoitamiseen liittyvä liiketoiminta yhtiön muista liiketoiminnoista. Liiketoiminnan eriyttämiseen sovelletaan sähköliiketoimintojen eriyttämistä sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tehoreservimaksun yksikköhinta on 0,093 EUR/MWh ajalle TEHORESERVIN HALLINNOINTI ERIYTETTY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO 54 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 54 Tilinpäätössiirrot Tuloverot ill TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 44

8 FINEXTRA OY 8(12) TEHORESERVIN HALLINNOINTI ERIYTETTY TASE VASTAAVAA e VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 55 Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto 44 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 46 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Tilauksista saadut ennakot 7 Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Energiaviraston päätöksen mukaan Finextra Oy:n tulee eriyttää alkuperätakuujärjestelmään liittyvien rekisterinpitäjän tehtävien hoitaminen muista yhtiön harjoittamista liiketoiminnoista soveltaen sähkömarkkinalain 12 luvun säädöksiä. ALKUPERÄTAKUUN HALLINNOINTI ERIYTETTY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 164 Liiketoiminnan muut kulut -220 LIIKEVOITTO -55 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -55 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 11 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 44

9 FINEXTRA OY 9(12) ALKUPERATAKUUN HALLINNOINTI ERIYTETTY TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 256 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 345 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto 3-44 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -42 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 387 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 345

10 FINEXTRA OY 10 (12) 15. Osakeyhtiölain edellyttämät toimintakertomustiedot Finextra Oy on Fingrid Oyj:n 100 % omistama tytäryritys. Osakkeita on 100 kappaletta ja jokaisella osakkeella on yksi ääni. Laki sähkön tuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011) tuli voimaan Tehoreservijärjestelmän soveltaminen alkoi Aikajaksoa koskevat laskut lähetetään kantaverkkoasiakkaille tammikuussa Finextra Oy maksaa tehoreservijärjestelyyn kuuluville tuottajille samalta ajanjaksolta korvaukset helmikuun loppuun 2015 mennessä. Finextra Oy hoitaa sähkön alkuperätakuiden hallinnointia sähköisen rekisterin pitäjänä alkaen. Energiavirasto vahvisti palveluehdot siirtymäkaudelle , jonka aikana Finextra Oyosti sähköisen rekisterin palvelut Grexel Systems Oy:ltä. Finextra Oy hankki tilikauden aikana sähköisen rekisterijärjestelmän, joka otetaan käyttöön Järjestelmää kehitetään edelleen vuonna Finextra haki belgialaisen Association for Issuing Bodies (AIB) yhdistyksen jäsenyyttä, jonka hallinnoiman hubin kautta toteutetaan eri maiden sähköisten rekisterien väliset alkuperätakuiden siirrot. Finextra Oy on AIB:n jäsen alkaen. Energiavirasto vahvisti palveluehdot, jotka tulevat voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Finextra Oy irtisanoi siirtymäkaudelle tilinhaltijoiden kanssa tehdyt asiakassopimukset päättymään vuoden 2014 lopussa ja teki tilinhaltijoina jatkavien asiakkaiden kanssa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset vuoden 2015 alusta lukien. Asiakassopimus noudattaa AIB:n edellyttämää sopimusmallia. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1 225,17 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

11 FINEXTRA OY 12(12) KIRJANPITOKIRJAT Tekniikka Säilytystapa Tasekirja Tase-erittelyt Sidottuna Paperi Varsinainen kirjanpito Intime Plus Tuloslaskelma ja tase Päivä-ja pääkirja Sähköisessä muodossa Sähköisessä muodossa Apukiriat Myyntilaskut Myyntilaskut Ostolaskut Saatavareskontra Ostoreskontra Intime Plus Finvoice eoffice Intime Plus Intime Plus Paperi Sähköisessä muodossa/cd:nä Sähköisessä muodossa/cd:nä Sähköisessä muodossa/cd:nä Sähköisessä muodossa/cd:nä TOSITELAJIT 11 Pankkitositteet 20 Ostolaskut 22 Ostoreskontran suoritukset 30 Myyntilaskut (Intime) 31 Myyntilaskut (Finvoice) 33 Myyntireskontran suoritukset 34 Myyntireskontran suoritukset, viitepankkisiirrot 40 Muistiotositteet 96 Avustavat kuukauden tilinpäätösviennit / rahoitus 97 Avustavat kuukauden tilinpäätösviennit / muut 99 Tilinpäätösviennit

12 FINEXTRA OY 11 (12) HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Tilikauden tappio on 1 225,17 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto-ja tappiotilille. Helsingissä 10. helmikuuta 2015 puheenjohtaja Reima Päivinen Jan Montell toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. fouko Malinen, KHT

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot