Meidän Veripalvelumme VERIPALVELUN VUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meidän Veripalvelumme VERIPALVELUN VUOSI"

Transkriptio

1 Meidän Veripalvelumme VERIPALVELUN VUOSI 2012

2 SUOMESSA VERIVALMISTEILLA HOIDETAAN JOKA VUOSI YLI POTILASTA. Verta tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, syöpää sairastavien, onnettomuus uhrien ja keskoslasten hoitoon. Allogeenisia eli toisen henkilön soluilla tehtäviä kantasolujen siirtoja on vuosittain yli 100. JOKA ARKIPÄIVÄ SUOMESSA LUO VUTETAAN NOIN PUSSIA VERTA. Vuonna 2012 verta luovutettiin yli kertaa. Ensikertalaisia oli 12 % luovuttajista. Luuytimen - luo vuttajarekisteriin kuuluu yli suomalaista. Veren ja kantasolujen luovuttajat antavat potilaalle konkreettisen avun paranemiseen. Oli koskettavaa nähdä ihan konkreettisesti, miten veri auttaa ihmistä minuakin. Olen luovuttanut yli 40 kertaa ja haluan tehdä hyvää jatkossakin. Pekka, 54 En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos verenluovuttajia ei olisi. Millään muulla lääketieteen tuntemalla keinolla verihiutaletasoani ei olisi saatu nostettua. Marju, 46 Olin ensimmäisen kerran katsomassa verenluovutusta isäni matkassa 4-vuotiaana. Verenluovutus on opetettu minulle jo pienestä pitäen ja olen siitä ylpeä. Annu, 35 2 VERIPALVELUN VUOSI 2012

3 Meidän Veripalvelumme ::::::::::::::::::::: Olen saanut luovuttamani veren moninkertaisesti takaisin! Olen äärimmäisen kiitollinen verenluovuttajille. Ilman heidän apuaan en saisi elää normaalia elämää. Kaarina, 65 Arvostan todella paljon niitä luovuttajia, joiden veri pelasti lapseni. Kuin ihmeen kautta hän on terve pikkumies! Anu, 38, pienen pojan äiti Luovuttaminen on ainoa keino varmistaa veren riittävyys, sillä verta ei voida valmistaa keinotekoisesti. Verenluovuttaja on siis järjen ja sydämen asialla. Markku, 44 Parasta on, että saatan pelastaa jonkun hengen. Eikä mun tarvitse edes tietää, kenen hengen. Sami, 43 Poikani käy jatkuvasti punasolutankkauksissa ja on saanut elämänsä aikana jo yli 200 veripussia. Ilman verenluovuttajia hän ei olisi elänyt edes kuutta kuukautta. Tommi, 42, 13-vuotiaan Jessen isä VERIPALVELUN VUOSI

4 Veripalvelu on osa suomalaista terveydenhuoltoa VERIPALVELU on Suomen Punaisen Ristin toiminnasta taloudellisesti riippumaton ja toiminnallisesti erillinen yksikkö. Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko maan veripalvelutoiminnasta. Toimintaan kuuluvat niin verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin luovutetun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin. 6 Veripalvelu tarjoaa terveydenhuollolle muun muassa punasoluserologisia tutkimuksia sekä elin-, kudos- ja kantasolusiirtoihin sekä veren hyytymistekijöihin ja trombosyytteihin liittyviä tutkimuksia. Kaikkien raskaana olevien suomalaisäitien veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii myös Luuytimenluovuttajarekisteri ja Istukkaveripalvelu sekä luupankkiverkosto. Vahvan asiantuntemuksen perustana on oma tutkimusja kehitystoiminta, joka luo edellytykset turvalliselle verensiirtohoidolle myös tulevaisuudessa. Veripalvelussa työskentelee noin 600 henkilöä 17 paikkakunnalla. Veripalvelulla on palveluksessaan myös osa-aikaisia ja tarvittaessa työhön kutsuttavia työn tekijöitä. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee veripalvelukeskuksessa Helsingin Kivihaassa, jonne on keskitetty muun muassa kaikki laboratoriotutkimukset. TOIMITUS Veripalvelun viestintä ja Mediafocus Oy TEKSTIT Willy Toiviainen, Tiia Soininen ja Päivi Hurttia ULKOASU Mia Noronkoski VALOKUVAT Jari Härkönen, Antti Kurola, Ari Nakari, Jussi Vierimaa ja Veripalvelun kuva-arkisto KUVITUKSET Lassi Kaikkonen PAINO Libris Oy VERIPALVELUN VUOSI 2012

5 Sisällysluettelo :::::::::::::::::::::::::::::: VERI ON ELINEHTO...6 Projektipäällikkö Antti Haukipuro kävi työkavereiden kanssa luovuttamassa verta. VERIVALMISTEET MATKALLA 24/7...8 Vastuuhoitaja Taija Pyykkö pitää huolta, että Etelä-Karjalan alueella riittää verta sitä tarvitseville potilaille. PELASTAVAT KANTASOLUT...10 Yliopiston lehtori Antti Tuomisto organisoi kampanjan, jossa tavoitettiin 257 halukasta Luuytimenluovuttajarekisteriin liittyjää. TULEVAISUUDEN HOITOJA...12 Kehityspäällikkö Kimmo Pitkänen tekee työtä hematologisen tutkimushankkeen hyväksi, jotta veritauteihin löydettäisiin tulevaisuudessa uusia hoitomuotoja. YHTEISTYÖTÄ AMMATTILAISTEN KESKEN...14 Veripalvelulaisten tavoite on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. VERIVALMISTEITA TÄSMÄTARPEESEEN...16 Veripalvelun tehtävä on tukea sairaaloita siinä, että luovutettu veri hyödyttää potilasta mahdollisimman paljon, kirjoittaa Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä. KATSAUS TOIMINTOIHIN...18 SATOJEN AMMATTILAISTEN TYÖPAIKKA...24 Vuonna 2012 Veripalvelussa työskenteli kokoaikaisina keskimäärin 545 henkilöä. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ...26 Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä. YHTEISKUNTAVASTUUN MITTARIT...27 TALOUS...28 Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kattaa toiminnallaan omat kustannuksensa. 8 TULOSLASKELMA JA TASE...29 ARVOT...31 Potilaan hyvinvointi, luovuttajien arvostaminen, luotettavuus, työyhteisön hyvinvointi ja toiminnan tehokkuus ohjaavat Veripalvelun toimintaa. VERIPALVELUN VUOSI

6 MINUN VERIPALVELUNI Verta ei pystytä valmistamaan muualla kuin ihmiselimistössä, joten verenluovutus on korvaamaton tapa auttaa niitä, joilla hätä on suurin. Luovutukseen lähteminen vaatii tietynlaista hoksaamista. HALTIKin VeriRyhmässä lähteminen oli helppoa ja hauskaa. Meitä lähti useita tilataksillisia, joukossa niin ensikertalaisia kuin kokeneempiakin luovuttajia. Projektipäällikkö Antti Haukipuro Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKista Rovaniemeltä. Antti on luovuttanut verta yhteensä yhdeksän kertaa ja lupaa luovutuksia kertyvän lisää. Hän ei keksi mitään syytä olla menemättä, mutta monia hyviä syitä luovuttaa. 6 VERIPALVELUN VUOSI 2012

7 Veri on ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Lisätietoa VeriRyhmätoiminnasta: ryhmat TIETOTEKNIIKAN palveluita sisäasiainhallinnoll e, kuten poliisille ja Rajavartiolaitok- selle, tuottavalla HALT IKilla on 30 toimipistettä eri puolilla Suomea. Viime vuonna HALT IKissa paneuduttiin organisaation arvoihin, joista yksi tärkeimmistä on reiluus. Samanaikaisesti Ver ipalvelu esitteli yrityk yksille ja yhteisöille suunnatun Ver iry h- mä-konseptin, jonka avulla yritys voi toteuttaa yhteiskuntavastuuta yhdessä koko henkilöstönsä kanssa. HALT IKissa tuumattii n, että Ver iryhmi en perustaminen jokai aiseen toimipaikkaan olisi konkreettiinen ta pa osoittaa reiluutta. Samalla se olisi jotain, mitä hajautettu organisaatio pystyisi tekemään yhdessä. Kampanjan viestintä ja käytännön järjestelyt suunniteltiin yhdessä Ver ipalvelun kanssa. HALT IKin johto puolestaan lupasi, että työntekijät saavat käydä luovuttamassa verta työajalla, sillä käynti ei vie juuri tuntia kauempaa. Koska joulu oli lähellä, HALT IKissa päätettiin aloittaa VeriRyhm ä-toiminta näkyvästi järjestämällä Ver y Reilua Joulua kampanja. Joulutervehdyksessä kerrottiin haltiklaisten antamasta arvokkaasta lahjasta, jolla pelastetaan ihmishenkiä. Nekin, jotka eivät voineet luovuttaa verta, saattoivat haastaa muita tekemään hyvää. VUONNA 2012 esitelty Ve riryhm ä-konsepti käy myös muiden kuin yritysten käyttöön: Ver iry hmän voi perustaa kuka tahansa, joka haluaa moninkertaistaa apunsa kutsumalla ystävät tai tuttavat mukaan. Veri- palvelun tavoitteena on näin kannustaa verenluovuttajia säännölliseen verenluovutukseen ja turvata riittävän laaja ja aktiivinen luovuttajapohja myös tulevina vuosina. Ver ivalmisteiden käyttöä on voitu vähentää sairaaloissa hoitokäytäntöjen kehittyessä. Aiemmin Suomessa käytettiin enemmän verivalmisteita potilasta kohden kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta nyt aletaan lähentyä eurooppalaista keskitasoa. Ver enluovutuksia tarvitaan kuitenkin edelleen noin tuhat päivässä. Ver en tarpeen ennakointi ja valmisteiden saatavuuden varmistaminen on haastava tehtävä, josta Ver ipalvelu selviää yhdessä verenluovuttaj ien kanssa. Ver enluovutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomalaiset ovat vuosikymmenien ajan olleet sitoutuneita ja aktiivisia verenluovuttajia. 18veripalvelutoimistoa > perustettuat yhteisöjen 250VeriRyhmää 1400 paikallista verenluovutustilaisuuttat luovuttajaa verenluovutusta 12 % uusia luovuttajia VERIPALVELUN VUOSI

8 MINUN VERIPALVELUNI Kun verta vuotava monivammapotilas tuodaan sairaalaan yöllä, leikkaussalista tulee viesti: tilatkaa äkkiä trombosyyttejä. Noin kolmen tunnin päästä trombosyytit eli verihiutaleet ovat täällä meillä tulleet taksilla Helsingistä. Siinä vaiheessa tilanne leikkaussalissa on todennäköisesti saatu tasaantumaan ja verihiutaleet pääsevät tositoimiin. Verikeskuksen vastuuhoitaja Taija Pyykkö Etelä-Karjalan keskussairaalasta Lappeenrannasta. Taija tekee kolmivuorotyötä, jossa vaaditaan kykyä tehdä nopeita päätöksiä itsenäisesti. 8 VERIPALVELUN VUOSI 2012

9 Verivalmisteet :::::::::::::::::::::: EKSOTEN eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alue kattaa koko Suomen kaakkoiskulman Ylämaalta Savitaipaleen kautta Parikkalaan. Sen ydin ja ainut verikeskus on Lappeenrannassa, josta matkaa maakuntiin on enimmillään sata kilometriä suuntaansa. Lappeenrannasta lähetetään laboratorion omalla valvotulla kuljetuksella verivalmisteita lähes päivittäin alueen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Jos potilaalla on hyvin akuutti verentarve, tuodaan hänet ambulanssilla keskussairaalaan. Lappeenrantaan veret tulevat Helsingistä. Eksote on mukana Ver ipalvelun Ketju- mallissa, mikä tarkoittaa, että Veripalvelu täydentää automaattisesti keskussairaalan ver ivarastoa. Tiistaisin ja perjantaisin tehdään isoimmat täydennykset. Tuolloin punasoluvalmisteet, yleensä pussia kerrallaan, saapuvat keskussairaalan portille aamukahdeksaksi postikulj etuksena. Tar vittaessa verivalmisteita voidaan lähettää linj a- autolla ja kiiretilanteessa jopa taksilla. Ver inäytteet lähetetään puolestaan Helsinkiin vasta-ainetunnistuksia varten. Lisäksi Etelä-Karjalan keskussairaalan ja Ver ipalvelun tiiviiseen yhteistyöhön kuuluu konsultointiapu: Lappeenrannassa laboratoriohoitajien tukena ei ole laboratoriolääkäriä, joten Ver ipalvelun asiantuntijat neuvovat hoitajia puhelimitse tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. VUONNA 2012 Ver ipalvelu kehitti 24/7- toimintaansa vastaamaan paremmin sairaaloiden päivystysajan tarpeita. Lääketieteellistä asiantuntijatukea on saatavilla läpi vuorokauden. Joustavat toimitukset vähentävät sairaaloiden tarvetta säilyttää myös harvoin tarvittavia plasmalääkkeitä omissa varastoissaan. Veripalvelu kerää, valmistaa ja jakelee verivalmisteet kaikkialle Suomeen ja tarjoaa niin valmisteita kuin verensiirtoihin kuuluvia laboratoriopalveluita ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Valmi stuksessa Ver ipalvelu on suunnitellut tuotanto- ja toimitusprosessin tehokkaaksi Lean Management -periaatteita hyödyntäen. Hyvät päivittäiset yhteydet sairaala-asiakkaiden kanssa auttavat toiminnan kehittämisessä niin, että potilaat tulevat hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla punasoluvalmistettat kliinistä laboratoriotutkimusta Verensiirt r ohoitoa yli potilaalle verihiutalevalmistettat 24 7 VERIPALVELUN VUOSI

10 MINUN VERIPALVELUNI Joka vuosi joku vakavasti sairas jää ilman viimeistä vaihtoehtoaan: luovutettuja kantasoluja. He, kuten muutkin leuke miaan sairastuneet, ovat sairastuneet ilman syytä, sattumanvaraisesti. Tämä tieto pysäytti minut. Yliopistollamme on paljon kantasoluluovuttajiksi erityisen hyvin sopivia nuoria miehiä. Toteutimme yhdessä Veripalvelun asiantuntijoiden kanssa kampanjan, jossa saimme 257 halukasta Luuytimenluovuttajarekisteriin liittyjää Turun yliopiston lehtori Antti Tuomisto. Antti itse sai tiedon sopivuudestaan kantasolu - luovuttajaksi kesällä 2002, samalla viikolla, kun kotiutui synnytyssairaalasta vaimonsa ja esikoislapsensa kanssa. Ensimmäinen ajatus oli: mahtavaa, kaksi isoa ihmiselämän tapahtumaa kerralla. 10 VERIPALVELUN VUOSI 2012

11 Pelastavat :::::::::::::::::::::::::::::: OPISKELIJAT järjestivät viime syksynä Turun yliopistolla kampanj an, jossa kerrottiin veren kantasoluj en luovutuksesta ja Luuytimenluovuttaj arekisteristä. Kampanj an moottorina toimi lehtori Antti Tuomisto, joka oli kampuksen infop isteillä paikan päällä kertomassa omakohtaisesta kantasolujen luovutuksestaan. Häntä ilahdutti se, että myös Veripalvelun asiantuntiji at olivat mukana menossa heidän avullaan yksikään kysymys ei jäänyt vastaamatta. Nelipäiväisen kampanj an tulokset olivat vaikuttava at. Veripalvelun ylläpitämään Luuytimenluovuttaj arekisteriin tarvitaan joka vuosi yli tuhat uutta jäsentä poistuvien tilalle, ja tästä määrästä noin viidesosa saava utettiin muutamassa päivässä. Yhtä tärkeä tulos oli se, että kampanj an aikana saatiin välitettyä eteenpäin uutta ja korj attua tietoa kantasoluluovutuksesta. Useimmilla infop isteesessä käy neillä oli sellainen ennakkokäsitys, että luovutus on hankala ja epämiellyttävä ä prosessi. Antti Tuomiston viesti oli jotain ihan muuta: luovuttaj aksi pääsy on kuin lottovoitto. Vaiva on pieni, varsinkin verrattuna potilaan saamaan hyötyyn. Kampanjan päätteeksi Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen haastoi Itä- Suomen yliopiston järjestämään vastaavan kampanjan. Haaste on otettu vastaan. VUONNA 2012 Luuytimenluovuttaj arekisteri av asi sähköisen liittymismahdollisuuden. Kampanj at ja helppo liittyminen netissä kartuttivat jäsenmäärää yli tuhannella uudella auttaja alla. Rekisteri sai myös kansainvälistä arvostusta. Wo rld Marrow Donor Association nosti rekisterin parhaiden rekistereiden jouk- koon toiminnan tehokkuudessa, nopeudessa sekä luovuttaj ien sitoutuneisuudessa. Ensimmäinen virusspesifinen T-soluvalmiste välitettiin kotimaiselle potilaalle syksyllä Virusspesifistä T-lymfo syyttisiirrettä tarvitaan, kun veren kantasolusiirron saaneessa potilaassa virus aktivoituu, eikä potilaalla ole virukselle spesifisiä T-soluja (lymfo syyttejä) ja lääkehoito on riittämätöntä muun muassa toksisuuden tai resistenssin kehittymisen vuoksi. Ver en kantasoluja kerätään myös istukkaverestä. Istukkaverta voi luovuttaa pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloissa. Istukkaverisiirteitä on pakastettuna Ver i- palvelussa yli yksikköä. Niistä voi löytyä apu silloin, kun luuydinsiirrettä ei ole saatavilla. 400 ihmistä sairastuu leukemiaan vuosittain välitettyä t kantasolusiirrettä 1 uutta luuytimenluovuttaja- 333rekisterin jäsentä 439 uutta kerättyä istukkaveriyksikköäk rekisterin oman kantasolukuriirin toimittamaa t siirrettä VERIPALVELUN VUOSI

12 MINUN VERIPALVELUNI Syyskuussa 2013 tulee voimaan biopankkilaki, joka mahdollistaa ihmisperäisten näytekokoelmien nykyistä laajemman tutkimuskäytön. Suomen Hematologiyhdistys, FIMM ja Veripalvelu ovat koonneet kansallista veritautien näytekokoelmaa tutkimushankkeena marraskuusta 2011 alkaen. Tässä kolmiossa Veripalvelu on eräänlainen kulminaatiopiste: sillä oli prosessi valmiiksi hallussa, se tekee työnsä hyvin ammattitaitoisesti ja on paitsi luotettu toimija myös saamansa luottamuksen arvoinen. Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin kehityspäällikkö Kimmo Pitkänen. Kimmolla on hematologiseen näytekokoelmaan myös henkilökohtainen side: hänen akuuttiin myelooiseen leukemiaan menehtynyt äitinsä on luovuttanut sinne näytteen. 12 VERIPALVELUN VUOSI 2012

13 Tulevaisuuden ::::::::::::::::::::::::::::::::::: BIOPANKEISSA säilytetään tutkimushenkilöiden näy tteitä tulevaa tutkimustoimintaa varten. Idea on toinen kuin perinteisissä tutkimushankkeissa, joissa näytteet on kerätty nimenomaisesti niitä varten ja joiden näy t- teitä on ollut hyvin hankalaa käy ttää muihin tutkimuksiin. Uusi toimintatapa antaa paremmat edellytykset uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki (FHRB) on kansallinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on parantaa veritautien hoitoa. Hankkeessa kerätään korkealaatuisia näytteitä ja näytteisiin liittyvää rekisteritietoa veritauteja sairastavilta potilailta kaikista yliopistollisista keskussairaaloista. Potilaasta sairaalassa otettu verinäyte lähetetään Ver ipalveluun, jossa veren eri osat erotellaan ja jaetaan pieniin eriin valmiiksi tutkimuskäyttöä varten. FIMMissä, Helsingin Meilahden Biomedicumissa näyte-erät talletetaan -180-asteiseen nestetyppeen, jossa ne säilyvät tarvittaessa useita vuosikymmeniä. Ainutlaatuista FHRB:n mallissa on se, että sairaanhoitopiirit katsovat näytteenoton kuuluvan potilaan hyvään hoitoon: ne maksavat osana potilaanhoidon kuluja näytteenottamisen tulevaa tutkimusta varten. Tästä ei välttämättä ole hyötyä näytteen antaneelle potilaalle itselleen, mutta tuleville potilaille hyöty voi olla merkittävä. Näytekokoelmaa voivat käyttää tutkijat, jotka esittävät korkealaatuisen ja etukäteen asetetut kriteerit täyttävän tutkimussuunnitelman. VERIPALVELU tekee omalla alallaan uraauurtavaa tutkimustyötä. Vuonna 2012 Veri- palvelussa tutkittiin muun muassa mesenkymaalisia stroomasoluja. Ver ipalvelu julkaisi menetelmän, jolla voidaan vähentää näiden solujen tarttumista keuhkoon. Tutkimuksissa löydettiin myös näiden solujen ikääntymiseen liittyviä uusia lipidikoostumuksen muutoksia ja havaittiin, että i-veriryhmärakenne on mahdollinen merkkiaine solujen tunnistukseen. Lisäksi Ver ipalvelun tutkijat osoittivat, että ABO- ja secretorveriryhmät osaltaan määräävät suolistomikrobiston koostumusta. Ver ipalvelu osallistuu aktiivisesti myös kansainvälisiin kudossopivuuden sekä verivalmisteiden virus- ja mikrobilaadun tutkimushankkeisiin. Kudostyypittäjät kehittivät yhdessä siirtoklinikoiden kanssa esimerkiksi elinsiirtoihin liittyvien vastaainetestien osuvuutta ja käyttivät uusia geneettisiä seulontamenetelmiä IgA-puutoksen syiden selvittämiseksi. Tutkimustyön piirissä olivat myös käänteishyljinnän riskitekijät. Toht orin tutkinto 29veripalvelulaisella Yhteensä Yli euroa ulko puolista tutkimusrahoitusta 47tutkimusjulkaisua 13 artikkelia julkaisuissa Impact Factor >4 VERIPALVELUN VUOSI

14 Yhteistyötä ammattilaisten kesken ::::::::::::::::::::: Veripalvelussa työskentelee monen eri alan ammattilaisia, joilla kaikilla on tärkeä rooli auttamisen ketjussa. Teemme työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. VERENLUOVUTUS Huolehdimme koko maan kaikista verenluovutuksista ja tarjoamme joka arkipäivä noin verenluovuttajalle hyvän mielen kokemuksen. Tarjoamme uusia mahdollisuuksia liittyä auttamisen ketjuun ja kehitämme asioimisen helpottamiseksi käteviä sähköisiä palveluja. VERIVALMISTEET Tuotamme potilaiden tarvitsemat turvalliset verivalmisteet ja huolehdimme niiden jakelusta kaikkiin Suomen sairaaloihin. Toimimme joustavasti verivalmisteiden käytön muuttuessa ja tarjoamme sairaaloille laadukkaan verensiirtohoitoja tukevan palvelun. LABORATORIOPALVELUT Tutkimme luovutetun veren turvallisuuden ja veriryhmäominaisuudet. Tarjoamme sairaaloille erilaisia kliinisiä laboratoriotutkimuksia. Teemme kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirtojen ja kantasolujen siirtojen kudostyypitykset sekä raskaana olevien suomalaisnaisten veriryhmätutkimukset. Toimimme 24/7-periaatteella ja kehitämme vahvasti laboratoriotulosten sähköistä välitystä. LÄÄKEJAKELU Huolehdimme yhteistyökumppaniemme lääkevalmisteiden jakelusta sairaaloille sekä yksityisille apteekeille 24/7-periaatteella. Valmistaudumme uusien yksilölliseen hoitoon tarkoitettujen soluterapialääkkeiden jakeluun kehittämällä osaamistamme ja toimintajärjestelmäämme. SOLU- JA KUDOSTERAPIAT Etsimme ja välitämme potilaiden tarvitsemat veren kantasolusiirteet. Käsittelemme soluja ja kehitämme uusia soluterapiahoitoja yhdessä hoitavien lääkäreiden kanssa. Uusi solutuotantokeskuksemme tarjoaa mahdollisuuden vaikeiden sairauksien hoitamiseen soluhoitojen avulla. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimme veren ja kantasolujen ominaisuuksia ja luomme mahdollisuuksia verensiirtohoitojen ja soluhoitojen kehittämiseen. Tulevat tutkimus- ja kehityshankkeemme keskittyvät veripalvelutoiminnan sekä elin- ja kudossiirtojen vaikuttavuuteen ja turvallisuuteen, sekä turvallisiin ja tehokkaisiin soluterapiavalmisteisiin. 14 VERIPALVELUN VUOSI 2012

15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJA- JA KOULUTUSPALVELUT Tarjoamme sairaaloiden käyttöön vahvan asiantuntijuuden ja tuemme lääkäreitä verensiirtohoitojen ja soluhoitojen onnistumisessa. Koulutamme lääkäreitä ja verensiirtohoitoon osallistuvia hoitajia systemaattisesti ja aktiivisesti. LAADUNHALLINTA JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄT Pidämme huolta toimintamme korkeasta laadusta kaikissa toiminnoissamme ja huolehdimme viranomais- ja akkreditointivaatimusten täyttymisestä. Huolehdimme varautumisesta ja hyvästä toimintavalmiudesta kaikissa olosuhteissa. TIETOHALLINTOPALVELUT Kehitämme toimivia sähköisiä palveluita niin asiakkaille kuin luovuttajillekin. Käytämme älykkäällä tavalla tietojärjestelmiä toiminnan ohjaamisessa ja toimintaympäristön analysoinnissa. TALOUS JA HANKINTA Huolehdimme hyvästä taloudenpidosta ja hankimme tarvitsemamme materiaalit ja palvelut kustannustehokkaasti. Varmistamme tulevaisuuden toimintaedellytykset vahvan talouden turvin. VIESTINTÄ Kerromme toiminnastamme aktiivisesti ja monipuolisin keinoin luovuttajille, asiakkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja kaikille veripalvelutoiminnasta kiinnostuneille. Kannustamme luovuttajia liittymään auttamisen ketjuun. LOGISTIIKKA Varmistamme luovutetun veren, luovuttajanäytteiden ja valmisteiden sujuvat ja luotettavat kuljetukset sekä sisäisesti että Veripalvelun ja sairaaloiden välillä. Järjestämme kuljetuk set tehokkaalla ja kustannuksia säästävällä tavalla. HENKILÖSTÖPALVELUT Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme ja kehitämme johdonmukaisesti henkilöstön osaamista sekä työviihtyvyyttä. Haluamme, että Veripalvelu on tulevaisuudessakin haluttu ja mielenkiintoinen työpaikka. VERIPALVELUN VUOSI

16 Verivalmisteita täsmätarpeeseen ::::::::::::::::::::::: EUROOPASSA tarvitaan vuosittain noin pussia punasoluja tuhatta asukasta kohti. Määrä vaihtelee maasta toiseen ja saman maan sisälläkin suuresti. Verensiirtojen määrään vaikuttavat hoitokäytäntöjen kehittyminen, väestön hoidon tarve ja väestön ikärakenne. Eri ikäluokissa suhteellisesti eniten verensiirtoja tarvitsevat vastasyntyneet lapsipotilaat ja yli 70-vuotiaat aikuiset. Suomalaisen väestön ikärakenteen muutos on monella tavalla haaste yhteiskunnalle. Yksi sen heijastusvaikutus on terveyspalvelujen kysynnän lisääntyminen. Veripalvelu on varautunut siihen, että ikääntyneiden osuuden kasvu lisää myös verivalmisteiden tarvetta. Pohdimme, miten luovuttajia riittää tulevaisuudessa, koska luovuttajaikäisten osuus väestöstä pienenee väestön vanhentuessa. Johtoryhmä vuoden 2012 lopussa: MARTTI SYRJÄLÄ Veripalvelun johtaja SATU NYSTRÖM henkilöstöjohtaja HEIKKI MYLLYNIEMI tietohallintojohtaja SUSANNA HUUSKONEN talousjohtaja TOM KRUSIUS lääketieteellinen johtaja KARI ARANKO johtaja, uudet hoitomuodot ja tuotekehitys EEVA NYBERG-OKSANEN johtaja, laatu ja johtamisjärjestelmät SATU PASTILA verenluovutuksen johtaja MARJA SIHVOLA johtaja, verivalmisteet 16 VERIPALVELUN VUOSI 2012

17 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Veripalvelun tehtävänä on tukea sairaaloita siinä, että luovutettu veri hyödyttää potilasta mahdollisimman paljon. Raportoimme suomalaiselle lääkärikunnalle aktiivisesti sekä oman tutkimustoimintamme tuloksia että kansainvälistä kehitystä. Yhteistyö sairaaloiden kanssa on ollut tuloksekasta, ja verivalmisteiden käyttö eri sairauksien hoidossa on yhdenmukaistu- nut. Samanaikaisesti kirurgia on kehittynyt niin, että leikkauksen aikaiset verenvuodot hallitaan entistä paremmin. Verivalmisteiden käytön yhdenmukaistuminen ja kehittyvä kirurgia ovat helpottaneet veritarpeen hallintaa. Kun tähän asti on odotettu valmisteiden käytön lisääntyvän, on käynytkin päinvastoin. Vuonna 2012 tarvittiin punasoluja 5 % ja verihiutaleita 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä on valtakunnan tasolla hyvä asia, ja varmistaa, että verta riittää kaikille tarvitsijoille. Veripalvelulaisille kehitys tarkoittaa sitä, että meidän on mukautettava toimintaamme tarvetta vastaavaksi. Vapaaehtoiset verenluovuttajat ovat veripalvelutoiminnan perusta. Kuluneena vuonna veripalvelutoimistoissa ja verenluovutustilaisuuksissa kävi verenluovuttajaa ja luovutuksia kertyi yhteensä Lämmin kiitos kaikille luovuttajille sekä ammattitaitoiselle ja työlleen omistautuneelle henkilökunnallemme siitä, että olette kaikki mukana auttamisen ketjussa. Martti Syrjälä Veripalvelun johtaja VERIPALVELUN VUOSI

18 :::::::::::::::::: Katsaus toimintoihin 18 VERIPALVELUN VUOSI 2012

19 Verivalmisteet Veri- ja soluvalmisteet sairaaloille, myydyt y Valmiste, yksikköäk Punasolut, valkos olutt omat VERIVALMISTEIDEN TUOTANTOA TEHOSTETTIIN VERIVALMISTEIDEN käyttö Suomen sairaaloissa väheni selvästi vuoden 2012 aikana. Veripalve- lussa reagoitiin muutokseen vähentämällä veren keräystä sekä uudistamalla tuotantoprosessia. Ver ivalmisteiden tuotannossa otettiin käy t- töön uutta teknologiaa. Uudet automaattierottelij at korvasivat kymmenen vuotta käy tössä olleet erottelij at parantaen entisestään toimintav armuutta ja -nopeutta. Myös veripussiji ärjestelmä vaihdettiin uuteen laitekantaan parhaiten soveltuvaksi. Asiakaspalvelua parannettiin muun muassa uuden puhelinjärjestelmän avulla. Verihiutalevalmisteet (4 luovuttajaa/valmis te) Päivys tysaikaan eli normaalin arkityöajan (8 17) ulko puolella iltaisin ja viiko nloppuisin toimitetut valmisteet Valmiste Kok onaisjakelu* Päivystysajan jakelu Päivystysaikana toimitettujen osuus Punasoluvalmisteet % Verihiutalevalmisteet % Päivystysaikaan sairaaloista tilataan ja niihin toimitetaan monia erikois valmisteita, kuten pienennettyjä (lasten valmisteet), pestyjä ja sädetettyjä t soluja. *) Huom! Jakelumäär ät eroavat hieman virallisista myyntimääristä. Luovutetun kok koveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 2012 punasolut verihiutaleet** Valmiste potilaskäyttt öön 93 % 87 % Verenluovutukseen liittyvät poistot 2 % - Laboratoriotuloksiin ja tuotantoprosessiin liittyvät poistot 2 % 5 % Vanhentuneet* 3 % 8 % * Osa vanhentuneista punasoluista käytetään lääke valmistuksen raaka-aineena. ** Osuudet verihiutalevalmistukseen ohjatuista kokk overistä VERIPALVELUN VUOSI

20 Verenluovutus VERENLUOVUTUS- MAHDOLLISUUKSIA PARANNETTIIN VERENLUOVUTTAJIA riitti ympäri vuoden potilaiden tarvetta vastaavasti. Ver enluovutusverkostoa kehitettiin parantamalla luovutusmahdollisuuksia alueilla, joissa on paljon luovutusikäistä väestöä ja joissa nuoren väestön ennustetaan kasvavan. Avasim- me uuden veripalvelutoimiston Espooseen ja lisäsimme verenluovutustilaisuuksien määrää Pohjanmaalla. Yritysyhteistyö sai kokonaan uuden ilmeen ja sysäyksen kehittäessämme uuden Ver iry hmä-toimintamallin. Lokakuussa lanseerattuun Ver iry hmä-toimintaan liittyi loppuvuonna 2012 yhteensä 219 yrityksen ja yhteisön verenluovuttajaryhmää. Suomalaisten veriryhmäjakauma Uudet verenluovuttajat 2012 A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- 36 % 5 % 15 % 2 % 7 % 1 % 29 % 5 % Infektio tutkimuksissa positiivisiksi Hepatiitti t B Hepatiitti t C HIV * tuoreiden infektioiden lisäksi myös vanhat vasta-ainearve t, jotka eivät ole tartu ttavia Kaikki muut positiiviset löydökset sopivat vanhojen tartun tojen vasta-ainearvoik si. Kok overenluovutukset Verenluovutustilaisuudet Veripalvelutoimistot 58 % 42 % Verta kerätään sairaaloiden 2006 tarpeen mukaisesti, joten määrä vaihtelee vuosittain Lisäksi vuosittain tehdään 2008 noin plasma- ja verihiutaleluovutusta (afereesit) Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Nainen VERIPALVELUN VUOSI 2012

21 Laboratoriopalvelut Veripalvelun laboratoriotutkimuksia terv eydenhuoltoyksiköillek Vuoto- ja tukos taipumustutkimukset Verensiirtr oserologiset tutkimukset LABORATORIO ALOITTI BIOPANKKI NÄYTTEIDEN KÄSITTELYN TUOTAMME potilashoidossa tarvittavia kliinisiä laboratoriotutkimuksia sairaaloiden tarpeen mukaisesti. Vuonna 2012 kasvua oli erityisesti vaativissa punasoluvastaaineiden tunnistuksissa. Veri- palvelu toimii veriryhmätutkimuksissa kansallisena refe - renssilaboratoriona. Laboratoriotoimintaa kehitettiin esimerkiksi vahvistamalla 24/7-toimintaa, ottamalla uuden teknologian menetelmät käyttöön luovuttajien virustutkimuksissa sekä aloittamalla luovuttajien veriryhmätutkimuksissa genotyypitystutkimukset. Hematologinen näytekokoelma on veritautien rekisteröinnin, diagnostiikan ja hoidon kansallinen tutkimushanke, jonka näytteiden käsittely on keskitetty Ve ripalveluun. Veripalvelun potilastutkimuksissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 161 hematologiseen näytekokoelmaan tarkoitettua tutkimusnäytettä. Punasoluvasta-ainetutkimukset Vaativat vasta-ainetunnistukset Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt veren sopivuustutkimukset Neuvolanäytt eet Kudossopeutuvuustutkimukset Trombosyyttitu tkimukset Lääkejakelu SOLUTERAPIAVALMISTE OSAKSI LÄÄKEJAKELUA VERIPALVELUN toiminta lääkkeiden jakelijana jatkui uusien plasmatoimitus- ja valmistejakelusopimusten puitteissa. Toimitamme jatkossa 8 tunnin plasman (pakastettava 8 tunnin sisällä luovutuksesta) Octapharmalle sekä 24 tunnin plasman Baxterille. Lääkkeiden jakelusta Ver ipalvelulla on sopimus Octapharman kanssa. Vuonna 2012 Ver ipalvelussa valmistauduttiin ensimmäisen Euroopassa myyntiluvan saaneen soluterapiavalmisteen, polven rustovaurioiden korjaamiseen tarkoitetun Chondro- Celectin jakelutoimintaan Suomessa. Lääkkeen toimitukset suomalaisille klinikoille alkavat vuonna VERIPALVELUN VUOSI

22 Suomessa tehdyt Maksa Munuainen Sydän Keuhk o Yhteensä Veripalvelu tekee kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirt ojen kudostyypitykset. Solu- ja kudosterapiat KUDOSPALVELUISSA UUTUUTENA SOLUTUOTANTO LUUYTIMENLUOVUTTAJArekisteriin hankittiin aktiivisesti uusia jäseniä iän tai muiden syiden takia rekisteristä poistuvien tilalle. Onnistuneiden kampanjoiden keinoin saimme henkilön rekisteriin uutta jäsentä. Rekisteristä vastaavasti poistui 614 jäsentä. Rekisteröitymistä helpotettiin uudella sähköisellä rekisteröitymispalvelulla. Ver ipalvelu välitti yhteensä 128 veren kantasolusiirrettä Suomessa ja ulkomailla. Omat kuriirimme toimittivat 54 kantasolusiirrettä suomalaisille potilaille. Ensimmäinen, ulkomaalaiselta luovuttajalta saatu virusspesifinen T-soluvalmiste välitettiin Suomessa potilaalle syksyllä Virusspesifistä T-lymfo syyttisiirrettä tarvitaan, kun virus aktivoituu veren kantasolusiirron saaneessa potilaassa, eikä potilaalla ole kyseiselle virukselle spesifisiä T-soluja (lymfo syyttejä) ja lääkehoitokin on riittämätöntä. Luuytimenluovuttajarekisteri täytti 20 vuotta. Rekisterimme sai tunnustusta WMDA:lta (Wo rld Marrow Donor Association) oltuaan kansainvälisten luuytimenluovuttajarekisterien vertailussa maailman parhaiden rekisterien joukossa rekisteritoiminnan tehokkuudessa ja nopeudessa sekä luovuttajien sitoutuneisuudessa. Ver ipalvelun uusi solutuotantokeskus viritettiin toimintavalmiuteen ja viranomaiselta saatiin valmistuslupa mesenkymaalisten stroomasolujen tuottamiseksi yksittäisten potilaiden hoitoon hoitoresistentissä käänteishyljintäreaktiossa. Keskuksessa aloitettiin ensimmäiset potilashoitoon tarkoitetut solutuotannot vuoden 2013 alussa. Veripalvelun välittämät kantasolusiirt eet Välitetyt kantasolusiirt eet yhteensä Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä Suomalaiselta rekisteriluovuttajaltat suomalaiselle potilaalle Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä Ulko maalaiselta rekisteriluovuttajaltat suomalaiselle potilaalle Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä Suomalaiselta rekisteriluovuttajaltat ulko maalaiselle potilaalle Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä VERIPALVELUN VUOSI 2012

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa Veripalvelun periaatteet ja arvot Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen yhdessä ammattitaidolla voittoa tavoittelematta arvomme ovat potilaan hyvinvointi

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Veripalvelu osana suomalaista

Veripalvelu osana suomalaista Veripalvelu lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Toimintokatsaukset 6 Henkilöstö 12 Talous ja yhteiskuntavastuu 14 Laajemman vuosikertomuksen löydät verkosta: http://vuosikertomus.veripalvelu.fi Veripalvelu osana

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa.

Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa. Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa. Verensiirron tarvitsee Suomessa noin 50 000 ihmistä vuosittain. Se tarkoittaa yhtä uutta potilasta joka kymmenes minuutti. Luovutettua

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI matti korhonen, ylilääkäri Solupalvelut SPR Veripalvelu 21.9.2016 Sisältö 1. Suomen Kantasolurekisterin toiminta 2. Luovuttajan valinta, siirteen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot