Meidän Veripalvelumme VERIPALVELUN VUOSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meidän Veripalvelumme VERIPALVELUN VUOSI"

Transkriptio

1 Meidän Veripalvelumme VERIPALVELUN VUOSI 2012

2 SUOMESSA VERIVALMISTEILLA HOIDETAAN JOKA VUOSI YLI POTILASTA. Verta tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, syöpää sairastavien, onnettomuus uhrien ja keskoslasten hoitoon. Allogeenisia eli toisen henkilön soluilla tehtäviä kantasolujen siirtoja on vuosittain yli 100. JOKA ARKIPÄIVÄ SUOMESSA LUO VUTETAAN NOIN PUSSIA VERTA. Vuonna 2012 verta luovutettiin yli kertaa. Ensikertalaisia oli 12 % luovuttajista. Luuytimen - luo vuttajarekisteriin kuuluu yli suomalaista. Veren ja kantasolujen luovuttajat antavat potilaalle konkreettisen avun paranemiseen. Oli koskettavaa nähdä ihan konkreettisesti, miten veri auttaa ihmistä minuakin. Olen luovuttanut yli 40 kertaa ja haluan tehdä hyvää jatkossakin. Pekka, 54 En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos verenluovuttajia ei olisi. Millään muulla lääketieteen tuntemalla keinolla verihiutaletasoani ei olisi saatu nostettua. Marju, 46 Olin ensimmäisen kerran katsomassa verenluovutusta isäni matkassa 4-vuotiaana. Verenluovutus on opetettu minulle jo pienestä pitäen ja olen siitä ylpeä. Annu, 35 2 VERIPALVELUN VUOSI 2012

3 Meidän Veripalvelumme ::::::::::::::::::::: Olen saanut luovuttamani veren moninkertaisesti takaisin! Olen äärimmäisen kiitollinen verenluovuttajille. Ilman heidän apuaan en saisi elää normaalia elämää. Kaarina, 65 Arvostan todella paljon niitä luovuttajia, joiden veri pelasti lapseni. Kuin ihmeen kautta hän on terve pikkumies! Anu, 38, pienen pojan äiti Luovuttaminen on ainoa keino varmistaa veren riittävyys, sillä verta ei voida valmistaa keinotekoisesti. Verenluovuttaja on siis järjen ja sydämen asialla. Markku, 44 Parasta on, että saatan pelastaa jonkun hengen. Eikä mun tarvitse edes tietää, kenen hengen. Sami, 43 Poikani käy jatkuvasti punasolutankkauksissa ja on saanut elämänsä aikana jo yli 200 veripussia. Ilman verenluovuttajia hän ei olisi elänyt edes kuutta kuukautta. Tommi, 42, 13-vuotiaan Jessen isä VERIPALVELUN VUOSI

4 Veripalvelu on osa suomalaista terveydenhuoltoa VERIPALVELU on Suomen Punaisen Ristin toiminnasta taloudellisesti riippumaton ja toiminnallisesti erillinen yksikkö. Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko maan veripalvelutoiminnasta. Toimintaan kuuluvat niin verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin luovutetun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin. 6 Veripalvelu tarjoaa terveydenhuollolle muun muassa punasoluserologisia tutkimuksia sekä elin-, kudos- ja kantasolusiirtoihin sekä veren hyytymistekijöihin ja trombosyytteihin liittyviä tutkimuksia. Kaikkien raskaana olevien suomalaisäitien veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii myös Luuytimenluovuttajarekisteri ja Istukkaveripalvelu sekä luupankkiverkosto. Vahvan asiantuntemuksen perustana on oma tutkimusja kehitystoiminta, joka luo edellytykset turvalliselle verensiirtohoidolle myös tulevaisuudessa. Veripalvelussa työskentelee noin 600 henkilöä 17 paikkakunnalla. Veripalvelulla on palveluksessaan myös osa-aikaisia ja tarvittaessa työhön kutsuttavia työn tekijöitä. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee veripalvelukeskuksessa Helsingin Kivihaassa, jonne on keskitetty muun muassa kaikki laboratoriotutkimukset. TOIMITUS Veripalvelun viestintä ja Mediafocus Oy TEKSTIT Willy Toiviainen, Tiia Soininen ja Päivi Hurttia ULKOASU Mia Noronkoski VALOKUVAT Jari Härkönen, Antti Kurola, Ari Nakari, Jussi Vierimaa ja Veripalvelun kuva-arkisto KUVITUKSET Lassi Kaikkonen PAINO Libris Oy VERIPALVELUN VUOSI 2012

5 Sisällysluettelo :::::::::::::::::::::::::::::: VERI ON ELINEHTO...6 Projektipäällikkö Antti Haukipuro kävi työkavereiden kanssa luovuttamassa verta. VERIVALMISTEET MATKALLA 24/7...8 Vastuuhoitaja Taija Pyykkö pitää huolta, että Etelä-Karjalan alueella riittää verta sitä tarvitseville potilaille. PELASTAVAT KANTASOLUT...10 Yliopiston lehtori Antti Tuomisto organisoi kampanjan, jossa tavoitettiin 257 halukasta Luuytimenluovuttajarekisteriin liittyjää. TULEVAISUUDEN HOITOJA...12 Kehityspäällikkö Kimmo Pitkänen tekee työtä hematologisen tutkimushankkeen hyväksi, jotta veritauteihin löydettäisiin tulevaisuudessa uusia hoitomuotoja. YHTEISTYÖTÄ AMMATTILAISTEN KESKEN...14 Veripalvelulaisten tavoite on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. VERIVALMISTEITA TÄSMÄTARPEESEEN...16 Veripalvelun tehtävä on tukea sairaaloita siinä, että luovutettu veri hyödyttää potilasta mahdollisimman paljon, kirjoittaa Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä. KATSAUS TOIMINTOIHIN...18 SATOJEN AMMATTILAISTEN TYÖPAIKKA...24 Vuonna 2012 Veripalvelussa työskenteli kokoaikaisina keskimäärin 545 henkilöä. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ...26 Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä. YHTEISKUNTAVASTUUN MITTARIT...27 TALOUS...28 Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kattaa toiminnallaan omat kustannuksensa. 8 TULOSLASKELMA JA TASE...29 ARVOT...31 Potilaan hyvinvointi, luovuttajien arvostaminen, luotettavuus, työyhteisön hyvinvointi ja toiminnan tehokkuus ohjaavat Veripalvelun toimintaa. VERIPALVELUN VUOSI

6 MINUN VERIPALVELUNI Verta ei pystytä valmistamaan muualla kuin ihmiselimistössä, joten verenluovutus on korvaamaton tapa auttaa niitä, joilla hätä on suurin. Luovutukseen lähteminen vaatii tietynlaista hoksaamista. HALTIKin VeriRyhmässä lähteminen oli helppoa ja hauskaa. Meitä lähti useita tilataksillisia, joukossa niin ensikertalaisia kuin kokeneempiakin luovuttajia. Projektipäällikkö Antti Haukipuro Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKista Rovaniemeltä. Antti on luovuttanut verta yhteensä yhdeksän kertaa ja lupaa luovutuksia kertyvän lisää. Hän ei keksi mitään syytä olla menemättä, mutta monia hyviä syitä luovuttaa. 6 VERIPALVELUN VUOSI 2012

7 Veri on ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Lisätietoa VeriRyhmätoiminnasta: ryhmat TIETOTEKNIIKAN palveluita sisäasiainhallinnoll e, kuten poliisille ja Rajavartiolaitok- selle, tuottavalla HALT IKilla on 30 toimipistettä eri puolilla Suomea. Viime vuonna HALT IKissa paneuduttiin organisaation arvoihin, joista yksi tärkeimmistä on reiluus. Samanaikaisesti Ver ipalvelu esitteli yrityk yksille ja yhteisöille suunnatun Ver iry h- mä-konseptin, jonka avulla yritys voi toteuttaa yhteiskuntavastuuta yhdessä koko henkilöstönsä kanssa. HALT IKissa tuumattii n, että Ver iryhmi en perustaminen jokai aiseen toimipaikkaan olisi konkreettiinen ta pa osoittaa reiluutta. Samalla se olisi jotain, mitä hajautettu organisaatio pystyisi tekemään yhdessä. Kampanjan viestintä ja käytännön järjestelyt suunniteltiin yhdessä Ver ipalvelun kanssa. HALT IKin johto puolestaan lupasi, että työntekijät saavat käydä luovuttamassa verta työajalla, sillä käynti ei vie juuri tuntia kauempaa. Koska joulu oli lähellä, HALT IKissa päätettiin aloittaa VeriRyhm ä-toiminta näkyvästi järjestämällä Ver y Reilua Joulua kampanja. Joulutervehdyksessä kerrottiin haltiklaisten antamasta arvokkaasta lahjasta, jolla pelastetaan ihmishenkiä. Nekin, jotka eivät voineet luovuttaa verta, saattoivat haastaa muita tekemään hyvää. VUONNA 2012 esitelty Ve riryhm ä-konsepti käy myös muiden kuin yritysten käyttöön: Ver iry hmän voi perustaa kuka tahansa, joka haluaa moninkertaistaa apunsa kutsumalla ystävät tai tuttavat mukaan. Veri- palvelun tavoitteena on näin kannustaa verenluovuttajia säännölliseen verenluovutukseen ja turvata riittävän laaja ja aktiivinen luovuttajapohja myös tulevina vuosina. Ver ivalmisteiden käyttöä on voitu vähentää sairaaloissa hoitokäytäntöjen kehittyessä. Aiemmin Suomessa käytettiin enemmän verivalmisteita potilasta kohden kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta nyt aletaan lähentyä eurooppalaista keskitasoa. Ver enluovutuksia tarvitaan kuitenkin edelleen noin tuhat päivässä. Ver en tarpeen ennakointi ja valmisteiden saatavuuden varmistaminen on haastava tehtävä, josta Ver ipalvelu selviää yhdessä verenluovuttaj ien kanssa. Ver enluovutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomalaiset ovat vuosikymmenien ajan olleet sitoutuneita ja aktiivisia verenluovuttajia. 18veripalvelutoimistoa > perustettuat yhteisöjen 250VeriRyhmää 1400 paikallista verenluovutustilaisuuttat luovuttajaa verenluovutusta 12 % uusia luovuttajia VERIPALVELUN VUOSI

8 MINUN VERIPALVELUNI Kun verta vuotava monivammapotilas tuodaan sairaalaan yöllä, leikkaussalista tulee viesti: tilatkaa äkkiä trombosyyttejä. Noin kolmen tunnin päästä trombosyytit eli verihiutaleet ovat täällä meillä tulleet taksilla Helsingistä. Siinä vaiheessa tilanne leikkaussalissa on todennäköisesti saatu tasaantumaan ja verihiutaleet pääsevät tositoimiin. Verikeskuksen vastuuhoitaja Taija Pyykkö Etelä-Karjalan keskussairaalasta Lappeenrannasta. Taija tekee kolmivuorotyötä, jossa vaaditaan kykyä tehdä nopeita päätöksiä itsenäisesti. 8 VERIPALVELUN VUOSI 2012

9 Verivalmisteet :::::::::::::::::::::: EKSOTEN eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alue kattaa koko Suomen kaakkoiskulman Ylämaalta Savitaipaleen kautta Parikkalaan. Sen ydin ja ainut verikeskus on Lappeenrannassa, josta matkaa maakuntiin on enimmillään sata kilometriä suuntaansa. Lappeenrannasta lähetetään laboratorion omalla valvotulla kuljetuksella verivalmisteita lähes päivittäin alueen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Jos potilaalla on hyvin akuutti verentarve, tuodaan hänet ambulanssilla keskussairaalaan. Lappeenrantaan veret tulevat Helsingistä. Eksote on mukana Ver ipalvelun Ketju- mallissa, mikä tarkoittaa, että Veripalvelu täydentää automaattisesti keskussairaalan ver ivarastoa. Tiistaisin ja perjantaisin tehdään isoimmat täydennykset. Tuolloin punasoluvalmisteet, yleensä pussia kerrallaan, saapuvat keskussairaalan portille aamukahdeksaksi postikulj etuksena. Tar vittaessa verivalmisteita voidaan lähettää linj a- autolla ja kiiretilanteessa jopa taksilla. Ver inäytteet lähetetään puolestaan Helsinkiin vasta-ainetunnistuksia varten. Lisäksi Etelä-Karjalan keskussairaalan ja Ver ipalvelun tiiviiseen yhteistyöhön kuuluu konsultointiapu: Lappeenrannassa laboratoriohoitajien tukena ei ole laboratoriolääkäriä, joten Ver ipalvelun asiantuntijat neuvovat hoitajia puhelimitse tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. VUONNA 2012 Ver ipalvelu kehitti 24/7- toimintaansa vastaamaan paremmin sairaaloiden päivystysajan tarpeita. Lääketieteellistä asiantuntijatukea on saatavilla läpi vuorokauden. Joustavat toimitukset vähentävät sairaaloiden tarvetta säilyttää myös harvoin tarvittavia plasmalääkkeitä omissa varastoissaan. Veripalvelu kerää, valmistaa ja jakelee verivalmisteet kaikkialle Suomeen ja tarjoaa niin valmisteita kuin verensiirtoihin kuuluvia laboratoriopalveluita ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Valmi stuksessa Ver ipalvelu on suunnitellut tuotanto- ja toimitusprosessin tehokkaaksi Lean Management -periaatteita hyödyntäen. Hyvät päivittäiset yhteydet sairaala-asiakkaiden kanssa auttavat toiminnan kehittämisessä niin, että potilaat tulevat hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla punasoluvalmistettat kliinistä laboratoriotutkimusta Verensiirt r ohoitoa yli potilaalle verihiutalevalmistettat 24 7 VERIPALVELUN VUOSI

10 MINUN VERIPALVELUNI Joka vuosi joku vakavasti sairas jää ilman viimeistä vaihtoehtoaan: luovutettuja kantasoluja. He, kuten muutkin leuke miaan sairastuneet, ovat sairastuneet ilman syytä, sattumanvaraisesti. Tämä tieto pysäytti minut. Yliopistollamme on paljon kantasoluluovuttajiksi erityisen hyvin sopivia nuoria miehiä. Toteutimme yhdessä Veripalvelun asiantuntijoiden kanssa kampanjan, jossa saimme 257 halukasta Luuytimenluovuttajarekisteriin liittyjää Turun yliopiston lehtori Antti Tuomisto. Antti itse sai tiedon sopivuudestaan kantasolu - luovuttajaksi kesällä 2002, samalla viikolla, kun kotiutui synnytyssairaalasta vaimonsa ja esikoislapsensa kanssa. Ensimmäinen ajatus oli: mahtavaa, kaksi isoa ihmiselämän tapahtumaa kerralla. 10 VERIPALVELUN VUOSI 2012

11 Pelastavat :::::::::::::::::::::::::::::: OPISKELIJAT järjestivät viime syksynä Turun yliopistolla kampanj an, jossa kerrottiin veren kantasoluj en luovutuksesta ja Luuytimenluovuttaj arekisteristä. Kampanj an moottorina toimi lehtori Antti Tuomisto, joka oli kampuksen infop isteillä paikan päällä kertomassa omakohtaisesta kantasolujen luovutuksestaan. Häntä ilahdutti se, että myös Veripalvelun asiantuntiji at olivat mukana menossa heidän avullaan yksikään kysymys ei jäänyt vastaamatta. Nelipäiväisen kampanj an tulokset olivat vaikuttava at. Veripalvelun ylläpitämään Luuytimenluovuttaj arekisteriin tarvitaan joka vuosi yli tuhat uutta jäsentä poistuvien tilalle, ja tästä määrästä noin viidesosa saava utettiin muutamassa päivässä. Yhtä tärkeä tulos oli se, että kampanj an aikana saatiin välitettyä eteenpäin uutta ja korj attua tietoa kantasoluluovutuksesta. Useimmilla infop isteesessä käy neillä oli sellainen ennakkokäsitys, että luovutus on hankala ja epämiellyttävä ä prosessi. Antti Tuomiston viesti oli jotain ihan muuta: luovuttaj aksi pääsy on kuin lottovoitto. Vaiva on pieni, varsinkin verrattuna potilaan saamaan hyötyyn. Kampanjan päätteeksi Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen haastoi Itä- Suomen yliopiston järjestämään vastaavan kampanjan. Haaste on otettu vastaan. VUONNA 2012 Luuytimenluovuttaj arekisteri av asi sähköisen liittymismahdollisuuden. Kampanj at ja helppo liittyminen netissä kartuttivat jäsenmäärää yli tuhannella uudella auttaja alla. Rekisteri sai myös kansainvälistä arvostusta. Wo rld Marrow Donor Association nosti rekisterin parhaiden rekistereiden jouk- koon toiminnan tehokkuudessa, nopeudessa sekä luovuttaj ien sitoutuneisuudessa. Ensimmäinen virusspesifinen T-soluvalmiste välitettiin kotimaiselle potilaalle syksyllä Virusspesifistä T-lymfo syyttisiirrettä tarvitaan, kun veren kantasolusiirron saaneessa potilaassa virus aktivoituu, eikä potilaalla ole virukselle spesifisiä T-soluja (lymfo syyttejä) ja lääkehoito on riittämätöntä muun muassa toksisuuden tai resistenssin kehittymisen vuoksi. Ver en kantasoluja kerätään myös istukkaverestä. Istukkaverta voi luovuttaa pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloissa. Istukkaverisiirteitä on pakastettuna Ver i- palvelussa yli yksikköä. Niistä voi löytyä apu silloin, kun luuydinsiirrettä ei ole saatavilla. 400 ihmistä sairastuu leukemiaan vuosittain välitettyä t kantasolusiirrettä 1 uutta luuytimenluovuttaja- 333rekisterin jäsentä 439 uutta kerättyä istukkaveriyksikköäk rekisterin oman kantasolukuriirin toimittamaa t siirrettä VERIPALVELUN VUOSI

12 MINUN VERIPALVELUNI Syyskuussa 2013 tulee voimaan biopankkilaki, joka mahdollistaa ihmisperäisten näytekokoelmien nykyistä laajemman tutkimuskäytön. Suomen Hematologiyhdistys, FIMM ja Veripalvelu ovat koonneet kansallista veritautien näytekokoelmaa tutkimushankkeena marraskuusta 2011 alkaen. Tässä kolmiossa Veripalvelu on eräänlainen kulminaatiopiste: sillä oli prosessi valmiiksi hallussa, se tekee työnsä hyvin ammattitaitoisesti ja on paitsi luotettu toimija myös saamansa luottamuksen arvoinen. Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin kehityspäällikkö Kimmo Pitkänen. Kimmolla on hematologiseen näytekokoelmaan myös henkilökohtainen side: hänen akuuttiin myelooiseen leukemiaan menehtynyt äitinsä on luovuttanut sinne näytteen. 12 VERIPALVELUN VUOSI 2012

13 Tulevaisuuden ::::::::::::::::::::::::::::::::::: BIOPANKEISSA säilytetään tutkimushenkilöiden näy tteitä tulevaa tutkimustoimintaa varten. Idea on toinen kuin perinteisissä tutkimushankkeissa, joissa näytteet on kerätty nimenomaisesti niitä varten ja joiden näy t- teitä on ollut hyvin hankalaa käy ttää muihin tutkimuksiin. Uusi toimintatapa antaa paremmat edellytykset uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki (FHRB) on kansallinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on parantaa veritautien hoitoa. Hankkeessa kerätään korkealaatuisia näytteitä ja näytteisiin liittyvää rekisteritietoa veritauteja sairastavilta potilailta kaikista yliopistollisista keskussairaaloista. Potilaasta sairaalassa otettu verinäyte lähetetään Ver ipalveluun, jossa veren eri osat erotellaan ja jaetaan pieniin eriin valmiiksi tutkimuskäyttöä varten. FIMMissä, Helsingin Meilahden Biomedicumissa näyte-erät talletetaan -180-asteiseen nestetyppeen, jossa ne säilyvät tarvittaessa useita vuosikymmeniä. Ainutlaatuista FHRB:n mallissa on se, että sairaanhoitopiirit katsovat näytteenoton kuuluvan potilaan hyvään hoitoon: ne maksavat osana potilaanhoidon kuluja näytteenottamisen tulevaa tutkimusta varten. Tästä ei välttämättä ole hyötyä näytteen antaneelle potilaalle itselleen, mutta tuleville potilaille hyöty voi olla merkittävä. Näytekokoelmaa voivat käyttää tutkijat, jotka esittävät korkealaatuisen ja etukäteen asetetut kriteerit täyttävän tutkimussuunnitelman. VERIPALVELU tekee omalla alallaan uraauurtavaa tutkimustyötä. Vuonna 2012 Veri- palvelussa tutkittiin muun muassa mesenkymaalisia stroomasoluja. Ver ipalvelu julkaisi menetelmän, jolla voidaan vähentää näiden solujen tarttumista keuhkoon. Tutkimuksissa löydettiin myös näiden solujen ikääntymiseen liittyviä uusia lipidikoostumuksen muutoksia ja havaittiin, että i-veriryhmärakenne on mahdollinen merkkiaine solujen tunnistukseen. Lisäksi Ver ipalvelun tutkijat osoittivat, että ABO- ja secretorveriryhmät osaltaan määräävät suolistomikrobiston koostumusta. Ver ipalvelu osallistuu aktiivisesti myös kansainvälisiin kudossopivuuden sekä verivalmisteiden virus- ja mikrobilaadun tutkimushankkeisiin. Kudostyypittäjät kehittivät yhdessä siirtoklinikoiden kanssa esimerkiksi elinsiirtoihin liittyvien vastaainetestien osuvuutta ja käyttivät uusia geneettisiä seulontamenetelmiä IgA-puutoksen syiden selvittämiseksi. Tutkimustyön piirissä olivat myös käänteishyljinnän riskitekijät. Toht orin tutkinto 29veripalvelulaisella Yhteensä Yli euroa ulko puolista tutkimusrahoitusta 47tutkimusjulkaisua 13 artikkelia julkaisuissa Impact Factor >4 VERIPALVELUN VUOSI

14 Yhteistyötä ammattilaisten kesken ::::::::::::::::::::: Veripalvelussa työskentelee monen eri alan ammattilaisia, joilla kaikilla on tärkeä rooli auttamisen ketjussa. Teemme työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. VERENLUOVUTUS Huolehdimme koko maan kaikista verenluovutuksista ja tarjoamme joka arkipäivä noin verenluovuttajalle hyvän mielen kokemuksen. Tarjoamme uusia mahdollisuuksia liittyä auttamisen ketjuun ja kehitämme asioimisen helpottamiseksi käteviä sähköisiä palveluja. VERIVALMISTEET Tuotamme potilaiden tarvitsemat turvalliset verivalmisteet ja huolehdimme niiden jakelusta kaikkiin Suomen sairaaloihin. Toimimme joustavasti verivalmisteiden käytön muuttuessa ja tarjoamme sairaaloille laadukkaan verensiirtohoitoja tukevan palvelun. LABORATORIOPALVELUT Tutkimme luovutetun veren turvallisuuden ja veriryhmäominaisuudet. Tarjoamme sairaaloille erilaisia kliinisiä laboratoriotutkimuksia. Teemme kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirtojen ja kantasolujen siirtojen kudostyypitykset sekä raskaana olevien suomalaisnaisten veriryhmätutkimukset. Toimimme 24/7-periaatteella ja kehitämme vahvasti laboratoriotulosten sähköistä välitystä. LÄÄKEJAKELU Huolehdimme yhteistyökumppaniemme lääkevalmisteiden jakelusta sairaaloille sekä yksityisille apteekeille 24/7-periaatteella. Valmistaudumme uusien yksilölliseen hoitoon tarkoitettujen soluterapialääkkeiden jakeluun kehittämällä osaamistamme ja toimintajärjestelmäämme. SOLU- JA KUDOSTERAPIAT Etsimme ja välitämme potilaiden tarvitsemat veren kantasolusiirteet. Käsittelemme soluja ja kehitämme uusia soluterapiahoitoja yhdessä hoitavien lääkäreiden kanssa. Uusi solutuotantokeskuksemme tarjoaa mahdollisuuden vaikeiden sairauksien hoitamiseen soluhoitojen avulla. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimme veren ja kantasolujen ominaisuuksia ja luomme mahdollisuuksia verensiirtohoitojen ja soluhoitojen kehittämiseen. Tulevat tutkimus- ja kehityshankkeemme keskittyvät veripalvelutoiminnan sekä elin- ja kudossiirtojen vaikuttavuuteen ja turvallisuuteen, sekä turvallisiin ja tehokkaisiin soluterapiavalmisteisiin. 14 VERIPALVELUN VUOSI 2012

15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJA- JA KOULUTUSPALVELUT Tarjoamme sairaaloiden käyttöön vahvan asiantuntijuuden ja tuemme lääkäreitä verensiirtohoitojen ja soluhoitojen onnistumisessa. Koulutamme lääkäreitä ja verensiirtohoitoon osallistuvia hoitajia systemaattisesti ja aktiivisesti. LAADUNHALLINTA JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄT Pidämme huolta toimintamme korkeasta laadusta kaikissa toiminnoissamme ja huolehdimme viranomais- ja akkreditointivaatimusten täyttymisestä. Huolehdimme varautumisesta ja hyvästä toimintavalmiudesta kaikissa olosuhteissa. TIETOHALLINTOPALVELUT Kehitämme toimivia sähköisiä palveluita niin asiakkaille kuin luovuttajillekin. Käytämme älykkäällä tavalla tietojärjestelmiä toiminnan ohjaamisessa ja toimintaympäristön analysoinnissa. TALOUS JA HANKINTA Huolehdimme hyvästä taloudenpidosta ja hankimme tarvitsemamme materiaalit ja palvelut kustannustehokkaasti. Varmistamme tulevaisuuden toimintaedellytykset vahvan talouden turvin. VIESTINTÄ Kerromme toiminnastamme aktiivisesti ja monipuolisin keinoin luovuttajille, asiakkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja kaikille veripalvelutoiminnasta kiinnostuneille. Kannustamme luovuttajia liittymään auttamisen ketjuun. LOGISTIIKKA Varmistamme luovutetun veren, luovuttajanäytteiden ja valmisteiden sujuvat ja luotettavat kuljetukset sekä sisäisesti että Veripalvelun ja sairaaloiden välillä. Järjestämme kuljetuk set tehokkaalla ja kustannuksia säästävällä tavalla. HENKILÖSTÖPALVELUT Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme ja kehitämme johdonmukaisesti henkilöstön osaamista sekä työviihtyvyyttä. Haluamme, että Veripalvelu on tulevaisuudessakin haluttu ja mielenkiintoinen työpaikka. VERIPALVELUN VUOSI

16 Verivalmisteita täsmätarpeeseen ::::::::::::::::::::::: EUROOPASSA tarvitaan vuosittain noin pussia punasoluja tuhatta asukasta kohti. Määrä vaihtelee maasta toiseen ja saman maan sisälläkin suuresti. Verensiirtojen määrään vaikuttavat hoitokäytäntöjen kehittyminen, väestön hoidon tarve ja väestön ikärakenne. Eri ikäluokissa suhteellisesti eniten verensiirtoja tarvitsevat vastasyntyneet lapsipotilaat ja yli 70-vuotiaat aikuiset. Suomalaisen väestön ikärakenteen muutos on monella tavalla haaste yhteiskunnalle. Yksi sen heijastusvaikutus on terveyspalvelujen kysynnän lisääntyminen. Veripalvelu on varautunut siihen, että ikääntyneiden osuuden kasvu lisää myös verivalmisteiden tarvetta. Pohdimme, miten luovuttajia riittää tulevaisuudessa, koska luovuttajaikäisten osuus väestöstä pienenee väestön vanhentuessa. Johtoryhmä vuoden 2012 lopussa: MARTTI SYRJÄLÄ Veripalvelun johtaja SATU NYSTRÖM henkilöstöjohtaja HEIKKI MYLLYNIEMI tietohallintojohtaja SUSANNA HUUSKONEN talousjohtaja TOM KRUSIUS lääketieteellinen johtaja KARI ARANKO johtaja, uudet hoitomuodot ja tuotekehitys EEVA NYBERG-OKSANEN johtaja, laatu ja johtamisjärjestelmät SATU PASTILA verenluovutuksen johtaja MARJA SIHVOLA johtaja, verivalmisteet 16 VERIPALVELUN VUOSI 2012

17 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Veripalvelun tehtävänä on tukea sairaaloita siinä, että luovutettu veri hyödyttää potilasta mahdollisimman paljon. Raportoimme suomalaiselle lääkärikunnalle aktiivisesti sekä oman tutkimustoimintamme tuloksia että kansainvälistä kehitystä. Yhteistyö sairaaloiden kanssa on ollut tuloksekasta, ja verivalmisteiden käyttö eri sairauksien hoidossa on yhdenmukaistu- nut. Samanaikaisesti kirurgia on kehittynyt niin, että leikkauksen aikaiset verenvuodot hallitaan entistä paremmin. Verivalmisteiden käytön yhdenmukaistuminen ja kehittyvä kirurgia ovat helpottaneet veritarpeen hallintaa. Kun tähän asti on odotettu valmisteiden käytön lisääntyvän, on käynytkin päinvastoin. Vuonna 2012 tarvittiin punasoluja 5 % ja verihiutaleita 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä on valtakunnan tasolla hyvä asia, ja varmistaa, että verta riittää kaikille tarvitsijoille. Veripalvelulaisille kehitys tarkoittaa sitä, että meidän on mukautettava toimintaamme tarvetta vastaavaksi. Vapaaehtoiset verenluovuttajat ovat veripalvelutoiminnan perusta. Kuluneena vuonna veripalvelutoimistoissa ja verenluovutustilaisuuksissa kävi verenluovuttajaa ja luovutuksia kertyi yhteensä Lämmin kiitos kaikille luovuttajille sekä ammattitaitoiselle ja työlleen omistautuneelle henkilökunnallemme siitä, että olette kaikki mukana auttamisen ketjussa. Martti Syrjälä Veripalvelun johtaja VERIPALVELUN VUOSI

18 :::::::::::::::::: Katsaus toimintoihin 18 VERIPALVELUN VUOSI 2012

19 Verivalmisteet Veri- ja soluvalmisteet sairaaloille, myydyt y Valmiste, yksikköäk Punasolut, valkos olutt omat VERIVALMISTEIDEN TUOTANTOA TEHOSTETTIIN VERIVALMISTEIDEN käyttö Suomen sairaaloissa väheni selvästi vuoden 2012 aikana. Veripalve- lussa reagoitiin muutokseen vähentämällä veren keräystä sekä uudistamalla tuotantoprosessia. Ver ivalmisteiden tuotannossa otettiin käy t- töön uutta teknologiaa. Uudet automaattierottelij at korvasivat kymmenen vuotta käy tössä olleet erottelij at parantaen entisestään toimintav armuutta ja -nopeutta. Myös veripussiji ärjestelmä vaihdettiin uuteen laitekantaan parhaiten soveltuvaksi. Asiakaspalvelua parannettiin muun muassa uuden puhelinjärjestelmän avulla. Verihiutalevalmisteet (4 luovuttajaa/valmis te) Päivys tysaikaan eli normaalin arkityöajan (8 17) ulko puolella iltaisin ja viiko nloppuisin toimitetut valmisteet Valmiste Kok onaisjakelu* Päivystysajan jakelu Päivystysaikana toimitettujen osuus Punasoluvalmisteet % Verihiutalevalmisteet % Päivystysaikaan sairaaloista tilataan ja niihin toimitetaan monia erikois valmisteita, kuten pienennettyjä (lasten valmisteet), pestyjä ja sädetettyjä t soluja. *) Huom! Jakelumäär ät eroavat hieman virallisista myyntimääristä. Luovutetun kok koveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 2012 punasolut verihiutaleet** Valmiste potilaskäyttt öön 93 % 87 % Verenluovutukseen liittyvät poistot 2 % - Laboratoriotuloksiin ja tuotantoprosessiin liittyvät poistot 2 % 5 % Vanhentuneet* 3 % 8 % * Osa vanhentuneista punasoluista käytetään lääke valmistuksen raaka-aineena. ** Osuudet verihiutalevalmistukseen ohjatuista kokk overistä VERIPALVELUN VUOSI

20 Verenluovutus VERENLUOVUTUS- MAHDOLLISUUKSIA PARANNETTIIN VERENLUOVUTTAJIA riitti ympäri vuoden potilaiden tarvetta vastaavasti. Ver enluovutusverkostoa kehitettiin parantamalla luovutusmahdollisuuksia alueilla, joissa on paljon luovutusikäistä väestöä ja joissa nuoren väestön ennustetaan kasvavan. Avasim- me uuden veripalvelutoimiston Espooseen ja lisäsimme verenluovutustilaisuuksien määrää Pohjanmaalla. Yritysyhteistyö sai kokonaan uuden ilmeen ja sysäyksen kehittäessämme uuden Ver iry hmä-toimintamallin. Lokakuussa lanseerattuun Ver iry hmä-toimintaan liittyi loppuvuonna 2012 yhteensä 219 yrityksen ja yhteisön verenluovuttajaryhmää. Suomalaisten veriryhmäjakauma Uudet verenluovuttajat 2012 A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- 36 % 5 % 15 % 2 % 7 % 1 % 29 % 5 % Infektio tutkimuksissa positiivisiksi Hepatiitti t B Hepatiitti t C HIV * tuoreiden infektioiden lisäksi myös vanhat vasta-ainearve t, jotka eivät ole tartu ttavia Kaikki muut positiiviset löydökset sopivat vanhojen tartun tojen vasta-ainearvoik si. Kok overenluovutukset Verenluovutustilaisuudet Veripalvelutoimistot 58 % 42 % Verta kerätään sairaaloiden 2006 tarpeen mukaisesti, joten määrä vaihtelee vuosittain Lisäksi vuosittain tehdään 2008 noin plasma- ja verihiutaleluovutusta (afereesit) Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Nainen VERIPALVELUN VUOSI 2012

21 Laboratoriopalvelut Veripalvelun laboratoriotutkimuksia terv eydenhuoltoyksiköillek Vuoto- ja tukos taipumustutkimukset Verensiirtr oserologiset tutkimukset LABORATORIO ALOITTI BIOPANKKI NÄYTTEIDEN KÄSITTELYN TUOTAMME potilashoidossa tarvittavia kliinisiä laboratoriotutkimuksia sairaaloiden tarpeen mukaisesti. Vuonna 2012 kasvua oli erityisesti vaativissa punasoluvastaaineiden tunnistuksissa. Veri- palvelu toimii veriryhmätutkimuksissa kansallisena refe - renssilaboratoriona. Laboratoriotoimintaa kehitettiin esimerkiksi vahvistamalla 24/7-toimintaa, ottamalla uuden teknologian menetelmät käyttöön luovuttajien virustutkimuksissa sekä aloittamalla luovuttajien veriryhmätutkimuksissa genotyypitystutkimukset. Hematologinen näytekokoelma on veritautien rekisteröinnin, diagnostiikan ja hoidon kansallinen tutkimushanke, jonka näytteiden käsittely on keskitetty Ve ripalveluun. Veripalvelun potilastutkimuksissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 161 hematologiseen näytekokoelmaan tarkoitettua tutkimusnäytettä. Punasoluvasta-ainetutkimukset Vaativat vasta-ainetunnistukset Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt veren sopivuustutkimukset Neuvolanäytt eet Kudossopeutuvuustutkimukset Trombosyyttitu tkimukset Lääkejakelu SOLUTERAPIAVALMISTE OSAKSI LÄÄKEJAKELUA VERIPALVELUN toiminta lääkkeiden jakelijana jatkui uusien plasmatoimitus- ja valmistejakelusopimusten puitteissa. Toimitamme jatkossa 8 tunnin plasman (pakastettava 8 tunnin sisällä luovutuksesta) Octapharmalle sekä 24 tunnin plasman Baxterille. Lääkkeiden jakelusta Ver ipalvelulla on sopimus Octapharman kanssa. Vuonna 2012 Ver ipalvelussa valmistauduttiin ensimmäisen Euroopassa myyntiluvan saaneen soluterapiavalmisteen, polven rustovaurioiden korjaamiseen tarkoitetun Chondro- Celectin jakelutoimintaan Suomessa. Lääkkeen toimitukset suomalaisille klinikoille alkavat vuonna VERIPALVELUN VUOSI

22 Suomessa tehdyt Maksa Munuainen Sydän Keuhk o Yhteensä Veripalvelu tekee kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirt ojen kudostyypitykset. Solu- ja kudosterapiat KUDOSPALVELUISSA UUTUUTENA SOLUTUOTANTO LUUYTIMENLUOVUTTAJArekisteriin hankittiin aktiivisesti uusia jäseniä iän tai muiden syiden takia rekisteristä poistuvien tilalle. Onnistuneiden kampanjoiden keinoin saimme henkilön rekisteriin uutta jäsentä. Rekisteristä vastaavasti poistui 614 jäsentä. Rekisteröitymistä helpotettiin uudella sähköisellä rekisteröitymispalvelulla. Ver ipalvelu välitti yhteensä 128 veren kantasolusiirrettä Suomessa ja ulkomailla. Omat kuriirimme toimittivat 54 kantasolusiirrettä suomalaisille potilaille. Ensimmäinen, ulkomaalaiselta luovuttajalta saatu virusspesifinen T-soluvalmiste välitettiin Suomessa potilaalle syksyllä Virusspesifistä T-lymfo syyttisiirrettä tarvitaan, kun virus aktivoituu veren kantasolusiirron saaneessa potilaassa, eikä potilaalla ole kyseiselle virukselle spesifisiä T-soluja (lymfo syyttejä) ja lääkehoitokin on riittämätöntä. Luuytimenluovuttajarekisteri täytti 20 vuotta. Rekisterimme sai tunnustusta WMDA:lta (Wo rld Marrow Donor Association) oltuaan kansainvälisten luuytimenluovuttajarekisterien vertailussa maailman parhaiden rekisterien joukossa rekisteritoiminnan tehokkuudessa ja nopeudessa sekä luovuttajien sitoutuneisuudessa. Ver ipalvelun uusi solutuotantokeskus viritettiin toimintavalmiuteen ja viranomaiselta saatiin valmistuslupa mesenkymaalisten stroomasolujen tuottamiseksi yksittäisten potilaiden hoitoon hoitoresistentissä käänteishyljintäreaktiossa. Keskuksessa aloitettiin ensimmäiset potilashoitoon tarkoitetut solutuotannot vuoden 2013 alussa. Veripalvelun välittämät kantasolusiirt eet Välitetyt kantasolusiirt eet yhteensä Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä Suomalaiselta rekisteriluovuttajaltat suomalaiselle potilaalle Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä Ulko maalaiselta rekisteriluovuttajaltat suomalaiselle potilaalle Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä Suomalaiselta rekisteriluovuttajaltat ulko maalaiselle potilaalle Luuydinsiirre Veren kantasolusiirre Istukkaverisiirre Lymfosyyttisiir re yhteensä VERIPALVELUN VUOSI 2012

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS.

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. 2009 1 1 1 1 Esityksen sisältö Yleistä Veripalvelusta Verenluovutus ja verivalmisteet 2 2 2 2 Veripalvelu lyhyesti 550 työntekijää 17 toimipaikkaa ja liikkuva veripalvelu

Lisätiedot

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa Veripalvelun periaatteet ja arvot Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen yhdessä ammattitaidolla voittoa tavoittelematta arvomme ovat potilaan hyvinvointi

Lisätiedot

VERIPALVELUN VUOSI 2013 1

VERIPALVELUN VUOSI 2013 1 VERIPALVELUN VUOSI 2013 1 Veripalvelu lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Toimintokatsaukset 5 Talous ja yhteiskuntavastuu 8 Henkilöstö 9 Veripalvelu numeroina 10 Laajemman vuosikertomuksen löydät verkosta:

Lisätiedot

ARVOMME. Toimintamme tähtää aina potilaiden hyvinvointiin.

ARVOMME. Toimintamme tähtää aina potilaiden hyvinvointiin. Veripalvelu lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Toimintokatsaukset 5 Henkilöstö 8 Talous ja yhteiskuntavastuu 9 Veripalvelu numeroina 10 Laajemman vuosikertomuksen löydät verkosta: http://vuosikertomus.veripalvelu.fi

Lisätiedot

Veripalvelu osana suomalaista

Veripalvelu osana suomalaista Veripalvelu lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Toimintokatsaukset 6 Henkilöstö 12 Talous ja yhteiskuntavastuu 14 Laajemman vuosikertomuksen löydät verkosta: http://vuosikertomus.veripalvelu.fi Veripalvelu osana

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa.

Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa. Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa. Verensiirron tarvitsee Suomessa noin 50 000 ihmistä vuosittain. Se tarkoittaa yhtä uutta potilasta joka kymmenes minuutti. Luovutettua

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

Soluhoitovalmisteet ja määräys yksittäisten potilaiden hoidosta. matti korhonen 12.1.2010

Soluhoitovalmisteet ja määräys yksittäisten potilaiden hoidosta. matti korhonen 12.1.2010 Soluhoitovalmisteet ja määräys yksittäisten potilaiden hoidosta matti korhonen 12.1.2010 Sisältö Veripalvelu ja uudet soluhoidot määräys nostaa rimaa eri tyyppiset soluhoidot määräyksen soveltaminen 'Yksittäisen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Verilogistiikan riskienhallinta

Verilogistiikan riskienhallinta Veren matka luovuttajalta potilaalle: Verilogistiikan riskienhallinta Eeva Nyberg-Oksanen Riskienhallintapäällikkö 18.3.2009 1 Aiheena Veripalvelun ja verivalmisteiden yleisesittely Verivalmisteiden i

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI matti korhonen, ylilääkäri Solupalvelut SPR Veripalvelu 21.9.2016 Sisältö 1. Suomen Kantasolurekisterin toiminta 2. Luovuttajan valinta, siirteen

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ HELSINGIN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO Koulutusohjelman vastuuhenkilö on Helsingin yliopiston kliinisen kemian professori.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot